Page 38

civil fórum

38

fő állásban civil? A civilek csak tüneti kezeléseket adnak a problémákra? Hiszen úgy tűnik, hogy valamit csak támogatásból lehet csinálni. Amikor civilről beszélünk, akkor polgárról beszélünk, a civil törekvések így a városi kultúrát terjesztik. A városi ember és a városi kultúra számára napjainkban a szerves világtól elszakadt gazdaság, a pénz került a figyelem középpontjába. Az ország 45%-a vidéki térség. Úgy tűnik, hogy az agresszív városi kultúrát kívánja terjeszteni a civil törekvés. A civil világ ugyanis egyre inkább elcégesedik. Az új finanszírozási rendszerek eredményeképpen összeolvad a civil a gazdasági szereplővel és a politikummal. Demokráciáról beszélünk? Kinek a demokráciájáról? – hangzottak az előadó kérdései. A vidéken élő ember számára idegen ez a kultúra. Két szektor fog kialakulni – vetítette előre az előadó –, egyrészt egy polgári világ, másrészt egy fejletlen, de fenntartható világ, mert köze van a teremtett világhoz. Ilyen körülmények között felmerül a kérdés, hogy ha nem vállalom fel a civilség zászlaja hordozójának szerepét, akkor civil vagyok-e még? Értelmiségre van szükség, egy lelkes értelmiségre. A civil szféra feladata az lenne, hogy feltartsa az agresszív, nyomuló euró-

pai nagyvárosi kultúrát. „A minőségváltás esete forog fent” – hangzottak a záró gondolatok, most lehetőség van visszatalálni a szerves élethez, szakralitáshoz. Kolumbán Gábor, a Civitas Alapítvány elnöke Új orientációk a civil szférában témában vezette fel gondolatait. Az előtte elhangzott felvezetésre utalva elmondta, hogy a megfogalmazott érzések valóban egy világérzés jelei, de a teendőkről kellene beszélni – hangsúlyozta. A mi dolgunkat végezzük-e vagy valaki más helyett dolgozunk? A mai világunkban a szponzorok, a támogatók olyan feladatokat osztanak ki, amelyeket a társadalom kellene ellásson. Forrásorientáltakká válunk-e? Azaz bármely projektet megírunk, csakhogy pénzt kapjunk, de ezáltal korruptak leszünk. Az igazi civilek az értékorientáltság és a szabadság szigetei. A civil társadalom érett lett, és elkezdett sorvadni. A mi civil társadalmunk a nyugati civil társadalom eszköze. Időnként vissza kellene térni a gyökerekhez, és megnézni, hogy értékorientáltak és szabadok vagyunke? A civilek nagy része katona, a támogató politikai törekvésének a katonája. El kell dönteni, hogy mikor és meddig vagyok katona. Két út van, vázolta fel Kolumbán: egyrészt a

strukturális alapok fogják uralni a támogatási rendszert, másrészt az átlagjövedelem nő, és a fogyasztói társadalom irányába mozdul el az ember. A szabadság megtartásának két útja van: vagy a saját forrásomból tartom fenn a tevékenységet, vagy önkéntesen végzem. Úgy tűnik, hogy a mi paraszt társadalmunk nem akarja ezeket a fejlesztéseket. Kevés idő van arra, hogy eldöntsük, mit akar a civil társadalmunk. A gyors professzionalizálódás eredményeképpen az EU bürokratikus rendszerében akar-e érvényesülni? Vagy nem száll be ebbe a világba, hanem sajátos civil ethoszt képviselve a szabadság sajátos szigeteit építi? A két előadás során elhangzott kérdések egyeseket mély gondolkodásra késztettek, mások felháborodással reagáltak a hallottakra. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a változást mindenki érzi, és azt is, hogy döntéshelyzetbe került a civil világunk. Egyénileg (mint aktív civilek) és szervezetileg is döntenünk kell a jövőnkről.

Csáki Rozália főszerkesztő e-mail: csaki.rozalia@gmail.com

Civil szervezetek és a vállalatok együttmûködése – szponzorálás – szekcióbeszámoló – „Lényeges, hogy egy vállalat ne mint egyszerű szolgáltató legyen jelen a közösségben, hanem mint aktív partnere azoknak a projekteknek, amelyek a közösség érdekeit szolgálják. Célunk a hosszantartó közösségi kapcsolatok kialakítása.“ Andreea Sut – RCS RDS

A

z idei konferencia szervezése közepette megfogalmazódott az igény, hogy tartalmában és formájában is alkossunk újat az eddigi rendezvényekhez képest. A formai átrendeződés eredményeképpen a szekciómunkálatok szerves formában kapcsolódtak egymáshoz és ebben a szimbiózisban erősítették fel egymást. Tartalmilag a közösségi forrásteremtés térképét készítettük el, és a konfe-

rencia egy két napos utazás volt a közösségi forrásteremtés birodalmában. Az utazás egyik állomása volt a Civil szervezetek és vállalkozók együttműködése témájú szekció, melyről az alábbiakban olvashatnak bővebben. A szekciómunkálat célja az volt, hogy a civilek és a vállalkozók közösen beszéljenek arról a kapcsolatról és együttműködésről, amely a forrásteremtés alapjául szolgálhat. A meg-

hívottak a következő kérdések mentén építették fel előadásaikat: 1. A civilek szempontjából – Mit kell tennie egy civil szerzetnek, hogy a vállalkozó támogatók listáját bővítse? – Miként viszonozza egy civil szervezet a támogatók segítségét? – Mennyiben találkoznak a civilek által megfogalmazott igények a vállalatok, vállalkozók támogatási igényeivel? – Milyen módszerek állnak rendelkezésünkre a támogatók feltérképezésében és megtartásában? 2. A vállalatok, vállalkozók szempontjából – Mit vár el egy vállalat, vállalkozó egy civil szervezettől?

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement