Page 36

civil fórum

36

„energiát, odafigyelést, pénzt, terméket, megjelenési felületet, időt, munkaerőt stb. AD a vállalati szférán kívül eső szervezetnek, embernek, közösségnek”. Részletesen számolt be MOL-csapat támogatási rendszeréről, arról, hogy a vállalkozó hogyan

ban, hogy hogyan is kell összeállítaniuk a támogatási kérelmüket, ha őket kívánják megkeresni. Az előadások sorát Constantin Salve, az Eurosucces Consulting tanácsadója folytatta, aki a civil szervezetek jövedelmet hozó tevékenysége-

gondolkodik, amikor támogatást kérnek tőle. A hallgatóság arról is tudomást szerezhetett, hogy mi az, ami a MOL számára jellegzetesen szponzoráció, és mi az, ami jellegzetesen mecenatúra. Bemutatta a MOL-csoportot, mint szponzort. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a MOL nem az ismertségért, hanem az elismertségért, a rokonszenvért kommunikál, ez a támogatási politikáját is meghatározza. A legfontosabb támogatási területeik: – kultúra és tudomány, – hagyományos és technikai sportok, – egészség és környezet, – gyermekek és oktatás. Ezek mellett a szempontok mellett még kiemelte az előadó, hogy „Azt szeretjük támogatni, ami: – a maga területén a legjobb, – rászorul a támogatásra, – regionális jellegű, Új Európa-gondolat, – az olajiparhoz, szakmánkhoz, a MOL-hoz kötődik, – erősíti a sajtó- és az üzleti kapcsolatainkat.” Ugyanakkor azon sajátosan Erdélyre vonatkozó programokról is szó esett, amelyek most frissen indultak be – Segíthetek? MOL Tehetségkutató Program –, avagy nemsokára indul be pl. a Zöld Övezet Program. Az előadó a résztvevőket hasznos tanácsokkal is ellátta azzal kapcsolat-

iről beszélt a hallgatóságnak. Előadásában mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági tevékenység beindításához a civil szervezetnek saját pénzalapra van szüksége. Mint bármely más vállalkozás, a civil szervezetek eme vállalkozásai sem egyszerűek és nem kockázatmentesek. Külön említést tett a szervezet keretein belüli gazdasági tevékenységről és a szervezeten kívüli, a civilszervezetvállalkozásról. Egy ilyen tevékenység beindítása jól meghatározott lépések mentén történik, az erre a típusú tevékenységre való igény megjelenésétől a vállalkozási ötlet megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítésén keresztül a konkrét tevékenységek beindításáig, amely sok esetben banki kölcsön felvételével jár. Az előadó az általa képviselt vállalkozási tanácsadó cég kezdeményezéséről is beszámolt, amely keretében civil szervezetek vállalkozásának a beindítását támogatták. A kezdeti 36 civil szervezetből végül 6 civil szervezet ültette gyakorlatba az üzleti tervét. Ezek ötvenezer eurós vállalkozások, mint fodrászat, pánkó sütőde. Miért nincs a civil szervezeteknek vállalkozása? Mert legtöbb esetben nincs szervezetfejlesztési stratégiájuk, és nem rendelkeznek a vállalkozás elindításához szükséges alapismeretekkel. Ezek mellett a vállalkozással foglalkozó humánerőforrással

sem rendelkeznek legtöbb esetben. Ambrus Attila, az Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal sepsiszentgyörgyi irodájának ügyvezető igazgatója nem sok újdonsággal szolgált a 2%-os adófelajánlás szabályozási rendszerét illetően. Válság vagy megújulás címszavakkal a támogatási rendszer jelen helyzetéről tartott előadást dr. Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke. A magyarországi támogatási rendszer jelen állapota, mely több mint 40 forrásból támogatja a határon túli kisebbségi magyarságot, nagyon kaotikus, és feltétlenül rendezésre szorul – emelte ki az előadó. A jelenlegi helyzet rendezésének problematikusságát azonban az is befolyásolja, hogy Magyarországon válságban van a politikum és a civil szféra is. A politikai pártok rátették kezüket a civil szervezetekre. Csak azok a civil szervezetek életképesek, amelyek elszegődtek valamely politikai pártnak. E tekintetben nem másabb a mostani helyzet, mint a kommunizmusban. Ha nem sikerül megállítani ezt a folyamatot, akkor nem lesz civil társadalom Magyarországon. A támogatási rendszer átalakulóban van. Az Illyés Közalapítvány eddig 1 milliárd forint feletti összeggel rendelkezett, de most felszámolják. A Szülőföld Alap fogja egyesíteni a különböző támogatásokat. Az Apáczai Alapítványnak sikerült kivívnia függetlenségét, az Oktatási Minisztériumhoz tartozóként továbbra is megmarad, és valószínűleg lesznek még más minisztériumok is, amelyeknek lesz határon túliak számára elérhető támogatása. A támogatási rendszer mostani egyesítése egy háromszintű rendszert kíván kiépíteni – tájékoztatta a hallgatóságot az előadó. A legfelsőbb szint a politikusok szintje, amelyen a támogatási rendszer stratégiai céljai fogalmazódnak meg. Kérdés és egyben probléma is, hogy ez a szint a magyar kormány struktúráját fogja-e leképezni? A második szinten azok a szakemberek fognak dolgozni, akik a stratégiai célokat napi döntésekre kell lefordítsák, és ennek megfelelően ítéljék majd oda az összegeket a pályázóknak. A minimálisan megpályázható összeg 2 millió forint lesz. Ez a rendszer a kisebb civil szervezeteket veszélyezteti, amelyek eddig néhány százezer forintból is nagyszerű megvalósításokra voltak képesek. A kisebbségi magyar kulturális élet sínyli majd meg ezt. A kulturális közélet igen nagy része kerül majd drámai

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement