Page 25

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre

25

Interkulturális oktatás Romániában – interjú –

Kacsó Judith Andrea Pro Europa Liga – programfelelős e-mail: jakacso@proeuropa.ro

A Pro Europa Liga egyik aktuális programja a társadalom igen fontos területén kíván előrelépni az etnikai kérdések kezelése érdekében. A programfelelőst, Kacsó Judit Andreát Csáki Rozália főszerkesztő kérdezte a program részleteiről.

1. Mi a céljuk ezzel a programmal? Elsődleges cél, hogy felmérjük a Romániában jelenleg folyó állami oktatás interkulturális dimenzióját. Egyrészt azt szeretnénk megállapítani, hogy a Tanügyminisztérium által jóváhagyott tankönyvek milyen mértékben tartalmaznak információt a Romániában élő kisebbségekről. Természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ezek az információk milyen jellegűek: objektívek-e, vagy esetleg a már létező sztereotípiák megerősítésében fognak szerepet játszani. Itt elsősorban a többségi gyerekek számára készített tankönyvekről van szó, de meglepetést okozhat a kisebbségek számára készült tankönyvek megvizsgálása is. Másrészt azt szeretnénk megállapítani, hogy jelenleg milyen mentalitás uralkodik úgy a tanárok, mint a diákok körében is a kisebbségekkel szemben.

2. Mikor valósul meg? A program idén júniusban kezdődött és jövő év januárjában fog véget érni. 3. Bekapcsoltak-e más etnikai kisebbségű civil szervezetet vagy közintézményt a program kivitelezésébe? Amennyiben igen, melyek ezek, és milyen szerepük van a programban? A felmérések elkészítéséhez a Tanügyminisztérium jóváhagyására és támogatására van szükség. Mivel a felmérések Románia több megyéjében készülnek, ezen megyék iskolai tanfelügyelőségeit és az ott aktívan működő civil szervezeteket kérjük fel partnernek. Ők elsősorban a kérdőívek iskolákban való szétosztásában és kitöltésében játszanak majd szerepet.

4. Melyek a program kivitelezésének a legfontosabb lépései? A program egyik tevékenysége a többségi diákok számára készített iskolai tankönyvek elemzése, majd a tankönyvek elemzése, hogy ezek tartalmaznak-e interkulturális jellegű információt, illetőleg annak vizsgálata, hogy a többségi tanulóknak milyen lehetőségük van arra, hogy a jelenleg Romániában élő kisebbségekről információt kapjanak, és miről szólnak ezek az információk. Szeretnénk látni például, hogy a polgári nevelés tantárgy keretén belül ha esélyegyenlőségről beszél a tanár, ez kizárólagosan csak a férfi-nő és az egészséges, illetve mozgássérült személyek esélyegyenlőségéről szóle, vagy szó esik a kisebbségek számára biztosítandó esélyegyenlőségről is. Egy másik célunk a civil szféra interkulturális tevékenységeinek a felleltározása: melyek azok a civil szervezetek, amelyek interkulturális tevékenységet folytatnak és miből állnak ezek a tevékenységek. Ugyanakkor azt szeretnénk megállapítani, hogy milyen mentalitás uralkodik a többségi tanulók és a tanárok körében az interkulturalitással, kisebbségekkel kapcsolatosan. Ezen tevékenységek befejezése után egy jelentést fogunk készíteni az általunk összegyűjtött adatokról és levont következtetésekről, amelyet ismertetni fogunk a felelős intézményekkel, személyekkel és természetesen a közvéleménnyel is.

5. Milyen eredményeket várnak el a programtól? Tervezik-e a folytatását? A jelentés elkészítése után külföldi partnereinkkel közösen egy konferenciát szervezünk Bukarestben, ahol elsősorban a Tanügyminisztérium képviselőivel, szakértőkkel, tanügyi káderekkel és a sajtóval ismertetjük a felmérés eredményét, a levont következtetéseket és az általunk megfogalmazott javaslatokat. E program folytatásaként partnereinkkel közösen egy következő projektet fogunk készíteni, amelynek keretén belül egy interkulturális tankönyvet szeretnénk kidolgozni.

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you