Page 1


MEVLANA MOSKEE AMSTERDAM

De hergebruikopgave van een voormalig schooltje in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West voor een moskee is exemplarisch voor een veel voorkomende opgave in Nederland: de grote voorraad van cultureel-maatschappelijke voorzieningen buiten de centra. Herontwikkelingen van deze locaties worden in het huidige financiĂŤle klimaat echter uitgesteld of geannuleerd en gebouwen krijgen een opknapbeurt, met het oog op tijdelijk gebruik. De budgetten voor renovatie en transformatie zijn sober, en niet toereikend voor een duurzame opknapbeurt voor het gehele gebouw. Met het oog op een onzekere gebruiksperiode is er voor de moskee in Amsterdam-West gekozen om het budget te concentreren in een deugdelijke lokale ingreep voor de lange termijn, die tegelijkertijd het gebouw beter verbindt met de omliggende openbare ruimte en de buurt. Het gebouw krijgt hierdoor geen volledige update, maar een lokale upgrade. Het gebouw had een richtingloze h-vormige structuur en stond midden op een open plein in de typische naoorlogse buurt, gekenmerkt door strokenbouw. De gevels waren anoniem en de voordeur van het gebouw was moeilijk te vinden. Het renovatiebudget is geconcentreerd op de twee entreezones en zijn de overige

nissen zo eenvoudig mogelijk dichtgezet om tegelijk te kunnen voldoen aan de uitbreidingswensen van de gebruikers. De openbare ruimte rond het gebouw is opnieuw ingedeeld in herkenbare zones voor verblijf en gebruik, waaronder twee nieuwe entreepleintjes voor het gebouw. De moskee is hierdoor op toegankelijke wijze verbonden met de openbare ruimte van de buurt, en geen religieus autonoom object. Bij de uitwerking van de stenen gevels die de entreepleinen omsluiten, is veel aandacht besteed aan textuur en detail van het oppervlak. De hoge flats van de naoorlogse stadsuitbreiding kennen namelijk weinig detail en de ruimtes tussen de gebouwen zijn erg ruim en grof. De hoeken van de flats waar wijkvoorzieningen in gevestigd zijn, zijn doorgaans strak wit gepleisterd zodat ze goed herkenbaar zijn. De nieuwe entreegevels van de moskee hebben dezelfde witte signaalkleur. Bij de moskee is hier een laag aan toegevoegd met texturen en reliĂŤfs die recht doen aan de culturele functie van het gebouw. De vlakverdelingen zijn gebaseerd op de oude gevels en zijn ingevuld met verschillende baksteenpatronen, waarmee een Amsterdamse bouwtraditie opnieuw haar relevantie toont voor een hedendaags gebouwtype.


oude situatie

nieuwe situatie


De openbare ruimte rond het gebouw is opnieuw ingedeeld in herkenbare zones voor verblijf en gebruik, waaronder twee nieuwe entreepleintjes voor het gebouw


Project details Naam Locatie

Mevlana Moskee Amsterdam

Programma

Moskee & Sportschool, nieuwe gevels, uitbreiding gebouw, openbare ruimte

Oppervlakte

600 m2

Opdracht Periode

transformatie gevel, SO, VO, DO, BE, WE 2013

Client

Gemeente Amsterdam

Team

Jan Lebbink, Gert Kwekkeboom

Partners

Archimedes Bouwadvies, Selie

Beelden

Pieter de Ruijter, The Cloud Collective

Credits

analyse van de entree’s van religieuze gebouwen


Civic | The Cloud Collective Paul van Vlissingenstraat 8c 1096 BK Amsterdam info@civicarchitects.eu +31 20 846 0158 www.civicarchitects.eu

Mevlana Moskee  
Mevlana Moskee  
Advertisement