Stations Milaan & Rome

Page 1


STATIONS MILAAN & ROME

Roma Termini en Milano Centrale zijn toegangspoorten tot twee steden van wereldformaat. Ze staan allebei in de top 10 van de drukste stations in Europa, samen trekken ze 300 miljoen bezoekers per jaar. Meer dan ooit zijn deze stations niet alleen reizigersknooppunten, maar ook belangrijke publieke plekken en winkelcentra. In opdracht van Grandi Stazioni Retail – de eigenaar van het winkelprogramma op beide stations – ontwikkelden we een visie: hoe integreer je een wereldklasse winkelcentrum met een wereldklasse station? Ons antwoord: de winkel- en reizigerservaring zijn onderling afhankelijk. Roma en Milano zijn in potentie schitterende gebouwen, hun schoonheid is echter vervaagd door het voortwoekeren van slecht gepland winkelprogramma. En door het verstopt raken van de stations, functioneren ook de winkels niet.

De nieuwe ontwerpen introduceren een heldere structuur. Ieder domein in het station – reizigersgebied, ontvangstruimte, publieke verbinding – krijgt het passende winkelprogramma. De architectuur van deze zones is van het niveau dat past bij het belang en de (architectuur)historie van de stations. De monumentale kwaliteit van de stations komt weer volledig tot haar recht. We maken geen architectuur, we onthullen slechts de latente schoonheid door het station te reorganiseren en nieuwe leegte en rust te scheppen.04:03

Milano Centrale

The program distribution for Milano Centrale places the monumental scale of the station front-and-center. Retail and station services are grouped around this architecture whenever possible. Pedestrian flow is placed on the central axis, providing a more enjoyable journey through the station.

U pper m e z z a n i n e ( r et ail and f o o d and bev er a g e )

Upper mezzanine (retail and food and beverage)

U pper lev e l ( plat f or m a c c e s s , r et ail pr om e n a d e , f ood and b e v e r a g e )

Upper level (platform access, retail promenade, food and beverage)

M ez z anin e l e v e l ( r et ail)

Mezzanine level (retail)

G r ound f l o o r ( m ain s t a t i o n l e v e l and r et ail o u t l e t s )

Ground floor (main station level and retail outlets)

Ex p l o d e d a x o n o m e t r i c diagram of program distribution Low er lev e l ( m et r o ac c e s s )

40

Magnet event space

GSR Call for Ideas

axo milano centrale

D i a g r a m o f p e d e s t r ia n c i r c u l a t i o n t h r o u g h ou t Milano Centrale Lower level (metro access)

Food and beverage

Dining experience

Sh o p s , b o u t i q u e s , p o p - u p s

Retail experience

St a t i o n s e r v i c e s

Tr a v e l e x p e r i e n c e

Team Silvio d'Ascia

41

GSR Call for Ideas

Team Silvio d'Ascia

principe winkelpassage


Roma Termini

The program distribution for Roma Termini showcases clearly-defined spaces for travelers and customers. Zones for strolling, people-watching, waiting, and meeting are expanded to increase the station's status as a true urban nexus. The lower level mixes various services (ticketing, lounges, etc.) with retail spots devoted to travelers (newsstands, coffee shops, higher-end souvenir objects), while the ground floor becomes lifestyle center.

U pper l eve l ( r et ai l and F & B )

Upper level (retail and F&B)

G r ound f l o o r ( r et ai l pr o m e n a d e s)

Ground floor (retail promenades)

Exploded axonometric diagram of program distribution

Diagram of pedestrian circulation throughout R o m a Te r m i n i

Magnet retail tenant Food and beverage

Low er l eve l ( m ai n s t at i o n a cce ss)

Shops, boutiques, pop-ups

Dining experience

Lower level (main station access)

Retail experience Tr a v e l e x p e r i e n c e

Station services

38

GSR Call for Ideas

axo roma termini

Team Silvio d'Ascia

39

GSR Call for Ideas

Team Silvio d'Ascia

principe winkelpassageDe galleria Gommata wordt weer de stedelijke atractie die het ooit wasProject details Naam Locatie

Grande Stazioni Milano Centrale, Roma Termini Roma, Milano (IT)

Programma

Transformatie stations

Oppervlakte

45.000m2 Roma Termini Retail, 35.000m2 Milano Centrale

Opdracht

Visie

Periode

2016

Client

Grande Stazioni Italia

Team

Rick ten Doeschate, Jan Lebbink, Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Angela Solis, Kejdi Lulja

Credits

Beelden

Silvio d’Ascia Architecture, Systematica, MAD Network

Beelden

Civic architecture & IMG+


Civic | The Cloud Collective Paul van Vlissingenstraat 8c 1096 BK Amsterdam info@civicarchitects.eu +31 20 846 0158 www.civicarchitects.eu