Page 28

BASES Concurs d’Imatge per al 22è Menorca Jazz Primavera 2020 1. Hi podran concórrer els artistes que vulguin, sempre que presentin com a tema preferent l’univers del jazz. 2. L'obra guanyadora servirà com a imatge del 22è Menorca Jazz Festival. El jurat valorarà també que el disseny sigui aplicable a diversos suports com camisetes, fulletons, cartells, bosses... Serà benvinguda, però no obligatòria, l’aplicació de la imatge presentada com a camiseta. En tot cas, l'artista guanyador podrà opinar en l’aplicació als diversos suports. 3.Cada artista podrà presentar fins a un màxim de tres obres. Així mateix, seran totes de nova creació i no poden haver estat premiades a cap altra convocatòria. 4. Si l’obra guanyadora resulta ser un plagi d’altres certàmens o cartells de jazz ja existents, al guanyador se li retirarà el premi que passarà a mans de la segona opció del jurat. En cas de denúncia per plagi, el concursant serà l’únic responsable de córrer amb les despeses derivades de drets d’autor i de la renovació de tot el material imprès. 5. Els participants podran emprar qualsevol tècnica: pintura, gravat, fotografia, il·lustració, imatge per ordinador... 6. Es poden presentar les obres fins el dia 31 d’octubre de 2019 en els següents formats: 6.1. En format PDF editable (format de vectors, si s’ha fet la imatge amb algun programa que ho permeti), de mida A3. 6.2. En format JPG, PSD o TIFF (formats d’imatge) a 300 ppp de resolució i de mida A3. 6.3. Tots els textos i elements que hi apareguin, apart de la imatge, han de poder ser modificables i/o tractats individualment. 6.4. Si s’ha optat per una tècnica pictòrica, l’obra es podrà presentar com a imatge digitalitzada.

Associació d’Al·ligators MENORCA

Els formats digitals s’hauran d’enviar a la següent adreça: jazz@jazzobert.com. En el text del correu han de constar les dades de l’autor (nom i cognom i telèfon),però en CAP CAS s’hi pot adjuntar el PDF, JPG, PSD o TIFF, que no pot anar signat. 7. L'obra ha de portar el següent text: 22è MENORCA JAZZ FESTIVAL PRIMAVERA 2020 8. Tot i el text anterior, la imatge s’ha de inspirar de forma especial amb el món del jazz. No tant amb Menorca o la primavera. 9 Jazz Obert nomenarà el jurat, que estarà format per persones de màxima capacitat i reconeixement. El seu veredicte serà inapel·lable. 10. El veredicte es farà públic a la premsa local en el termini d'una setmana a partir de la data abans esmentada. 11. Amb totes les obres presentades, i a judici del jurat, es podrà realitzar una exposició pública durant el període del Festival. En cas de no fer-se l’exposició, totes les obres es podran veure a la web www.jazzobert.com i/o a la pàgina de Facebook de Jazz Obert. 12. El premi serà únic i indivisible i podrà ser declarat desert. Aquest serà de 617,29 euros, menys els impostos corresponents i l'alta com a soci de la nostra associació per un any. 13. L'obra guanyadora serà propietat de Jazz Obert, que tindrà tots els drets de reproducció. La participació en el present certamen pressuposa la plena acceptació d'aquestes bases. El premi està patrocinat per IMPERDECO.

Profile for Ciutadella de franc

Ciutadella de Franc setembre  

Ciutadella de Franc setembre  

Advertisement