Page 1

ealdes de Malævella tctubre 2t L 2

(t\\

Un any guanyat Ja fa més d'un any que estem al govern, és el moment de fer balanç i donar a conèixer a la ciutadania I'acció de govern del consistori. Tot i l'actual situació econòmica, Caldes de Malavella ha pogut mantenir tots els serveis.

Si comparem amb pobles del voltant, Caldes de Malavella és un dels únics pobles on s'han anat fent coses, això sí, amb polítiques marcades pel seny que garanteixen la continuïtat i no ens hipotequen el nostre futu¡i treballant amb il'lusió i progrés, missatge que vam transmetre a les passades eleccions, Aquestes són les principals fites assolides:

. Pla General .

Connexió amb el Pasteral o Nova Oficina de Turísme . Nova Comissaria de Policia ¡ Nova Pista Polivalent a Aigües Bones

. Arranjament de camins rurals . Adequació de baranes, parcs ijardins . Adequació de voreres per al pas de persones amb dificultat

(U

q J

'õ ; = =

de

mobilitat, o bé cotxets d'infants . Arranjament de les fonts, neteja de rieres (augment del sen¡ei de neteja) o Campanyes diverses

.

Programes com: Elaborat, SIAD, cursos de formació

però no tot són bones notícies. La crisi condiciona les possibilitats del Consistori. Per mantenir alguns seleis, com ara la llar d'infants, tot i no ser del nostre grat, ens hem vist amb I'obligació de pujar la quota (taxa), ja és de ãomini públic la rebaixa en la subvenció de la éeneraìitat.-Sén moment difíclls, no tant sols per als ciutadans, sinó també per a les entitats públiques, hem de gestionar els serveis amb menys recursos. Optimitzaç racionalitzar i prioritzar és imprescindible per donar resposta a les necessitats de la nostra societat.

Sumari:

Malauradament encara hi ha formacions polítiques que entenen la política local com un calaix sense fons que va incrementant la despesa, el que implica augmentar impostos. La mentalitat de crear serveis deficitaris perquè pagui un altre és una manera de fer política amb els dies comptats, jJ que els recursos, tant públics com privats, són limitats. Hem de mirar molt prim en I'administració pública per garantir els serveis i donar confiança al ciutadà.

Salvador Balliu Alcalde de Caldes de Malavella


?

02t03

S'inaugura Ia nova comissaria de policia de Caldes de Malavella El díssabte 8 de setembre lAlcalde Salvador Balliu va inaugurar la nova comissaría de policia en el local on anteriorment hi havia el punt d'informació turística. Ara es disposa d'un local amb més espai i digne per a la policia, que permetrà que els agents treballin millor per protegir a tots els Caldencs. Amb la nova comissaria, CiU vol potencíar la vídeo vigílàncÍa en les zones més propenses a robatoris i actes vandàlics. Com ja sabeu, la comissaria estava ubicada a I'antic Ajuntament. Un edifici que té problemes estructurals i necessita una remodelació. Aquest és el primer pas per complir la proposta electoral de CiU de rehabilitar Ajuntament vell. I

Des de CiU, volem agrair al regidor de ConvivèncÍa (PSC), per dirígir aquest projecte,

i Seguretat ,

Sr. José Fernández Celada

La caixa de música CiU està treballant en els darrers mesos per garantir les classes de música, tant a nivell econòmÍc

com pel que fa a la qualitat de I'ensenyament. L'Aula de música de Caldes té un dèficit anual de35.644,81€ ¡no és una escola homologada ni reconeguda per la Generalitat de Catalunya, la qual cosa impedeix accedir a subvencions. El cost de la contractació del professorat és de 89.323,11€ anuals dels 95.851,Bl€ que costa anualment lAula de Música, segons el quadre adjunt,

Despeses Aula de Música Professorat Electricitat Calefacció Neteja

Instruments Reparacions Material Oficina Total Costos ïngressos quotes alumnes

Dèficit

89.323,11 € 1.039,95 € 181,02 € 3.458,44 € L.526,32 € 93,59 € 239,49 € 95.851,81 € 60.207 ,OO €

3s.644ßt e


I

?

I La proposta de l'Equip de Govern de CiU ha estat impartir els cursos de músi vés del Consell Comarcal, iniciativa a la que ràpidament s'han acollit altres pobles, i que suposa que lAjuntament no tindria cap cost per la formació de música i de disposar de professors amb la titulació homologada per la Generalitat.

Tot i que CiU de Caldes ha aconseguit que el Consell Comarcal impulsi aquesta

iniciativa, Caldes de Malavella aquest any podria quedar-se fora degut a I'oposició de Ia resta de partits del Consistori, tret del PSC, No deixa de sorprendre ja que la iniciativa

del Consell Comarcal es realitzarà a través de I'Escola de Música del GÍronès, amb el suport tant de CiU com d'ERC a nivell comarcal,

L'ensenyament mitjançant el Consell Comarcal ens permet estalvÍar costos de la despesa municipal, garantir el futur de I'ensenyament a llarg termini no tant sols a Caldes sinó a tota la comarca i permetre oferir titulacions homologades per la Generalitat.

La proposta de CiU és un dels exemples d'estalvi mancomunant serveis amb la resta de municipis, tema que CiU està impulsant des del 2O1O. Cal recordar que Caldes fa temps col.labora amb aportacions del pressupost municipal a donar suport a la love Orquestra de la Selva, que és la realitat més palpable de futur dels nostres músícs,

El dèficit fiscal En els darrers dies s'han produït canvis molt destacats en el rumb de la política catalana. Una de les motivacions d'aquests canvis és la situació econòmica que estem passant. Catalunya arrossega un dèficit fiscal d'una mitjana del 8olo del nostre PIB any darrere any.

El sistema de finançament actual es basa en que cada ciutadà paga els impostos a l'Estat i després des de Madrid decideixen tant el repartiment a les comunitats (el que coneixem com a balances fiscals) com les inversions considerades estatals (carreteres, exèrcit, mÍnisteris, ports i aeropofts, energia, indústries). A les balances fiscals Catalunya és la 3a comunitat que aporta més recursos, i un cop aplicades aquestes balances cau a la 8a posició. Si tenim en compte el cost de la vída, segon un estudi de la "Fundación de las Cajas de Ahorros", Catalunya passa a ser la 13a d'un totãl de 15. És a dlr 10 comunitats que apoften menys diners a l'estat, passen per davant de Catalunya un cop repaftíts el recursos. No trobeu que és injust?

Catalunya ha de ser solidària, els catalans som solidaris, però els límits han de permetre garantir el creixement i el benestar social. Una sortida fàcil, pels governs centralistes, és dirnos que Madrid és la comunitat que apofta més i no es queixa. Però no diuen que a Madrid hi ha totes les seus governamentals (que generen gran quantitat de negoci), les grans empreses que operen a tot I'Estat paguen els impostos a Madrid, i les inversions de l'Estat a Madrid són molt més elevades. Si Madrid no tingués aquests privílegis no seria la comunitat que aporta més. És clar, des de la Moncloa sempie s'afavoreix el que-es té a prop. Les inversions de I'Estat no tant sols deixen de costat Catalunya, sinó que fan competència deslleialfinançada amb els nostres impostos. Parlem de les inversions en carreteres, autopistes, potts, aeropofts, xarxa elèctrica, és a diç de les infraestructures necessàries pel creixement empresarial. Hi ha exemples pafticularment escandalosos, com les fires de Madrid, rèplica de la Fira de Barcelona, el port de València, I'AVE, els trens de rodalies, i d'altres exemples no


tant comentats com les inversions en energia, indústria aeronàutica i militar i ubicacions

de

I'exèrcit. L'any 2009, el dèficit fiscal entre el que Catalunya recapta i rep de I'Estat va ser:

.

Dèficit anual: 16.409.000.000 €, un 8,4o/o del nostre PIB. Quê representa 16.409M /365 dies = 44,96 milions diaris. o 2.25L € per habitant any.

r

Sense aquest dèficit fiscal, tot i no comptar amb grans inversions estatals, Catalunya no estaria en crisi, estarien garantides les polítiques socials, i podríem ser un dels motors econòmics més solvents d'Europa. Hi ha molts exemples del que hauria de ser, per posar-ne alguns:

.

. . . .

r

.

Garantir les prestacions sanitàries Supressió de peatges Creació de carreteres i autopistes Subvencions a les empreses, liquiditat per a les pimes. Xarxa ferroviària, corredor mediterrani Descomptes fiscals, facílitats per a I'establiment de grans empreses Polítiques socials

Exemples propers són la finalització de l'N-II entre Sils i Caldes, la llar d'ínfants, la creació de llocs de treball, el subsidi d'atur o els ajuts a la dependèncía, Només tenim dues alternatives que són, l'empobriment de Catalunya, no cal incidir sobre aquest tema perquè tots l'estem patint, o bé aconseguir un estat propi. El camí cap a un estat propi cal fer-lo des de la pau i el consens, Catalunya és un País que integra la seva gent, ni es vol ni estem en situació de confrontar-nos amb la resta d'Espanya. Per aconseguir-ho cal unitat, complicitat i sentíment de País. És necessarÍ que el sentiment mostrat en la manifestació de l'11 de setembre es faci palès en el nostre dia a dia, per mostrarnos a nosaltres, a l'Estat i al món el nostre desig de País,

Oscar Planes i Albert Barceló Secretari d'Organització i President de CDC a Caldes de Malavella

cIU T

?

Dipòsit legal GI.166-2010 No6

Parlem-ne Octubre 2012  

Parlem-ne Octubre 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you