Page 1


Vo G Espacios & Tiempos de la Ciudad Hist贸rica

it

ORGANIZAN ANTOLATZAILEAK

ria-

astei

z

Hiri Historikoaren Eremuak & Denborak


Presentación Aurkezpena EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA-GASTEIZ, COMPROMISO DE FUTURO VITORIA-GASTEIZKO ALDE ZAHARRA, ETORKIZUNERAKO KONPROMISOA

D

eseo aprovechar estas líneas para sugerir al lector y, en especial, a los participantes en el Congreso Internacional de Ciudades Históricas un imaginario viaje en el tiempo. Pero un viaje temporal distinto, un viaje que tenga su fecha de inicio en la actualidad y su destino esté en el futuro, un viaje que sirva para visualizar el futuro de oportunidad que le espera a la Vitoria-Gasteiz amurallada. Les explico el porqué de este itinerario.

El Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz tiene varios hitos históricos reconocidos y sobradamente documentados por el mundo académico: su creación en 1181; la reconstrucción de 1202 y el desbordamiento de su espacio primigenio que tiene como principal artífice a Justo Antonio de Olaguíbel. Deseamos -y estamos convencidos que lo vamos a conseguirque la revitalización social, urbana y económica que ahora estamos impulsando va a ser considerada otro hito fundamental. Estamos viviendo un momento muy especial, un momento de cambio y oportunidad para el distrito más insigne de nuestra ciudad. Esta planificación realizada en el barrio medieval de Vitoria-Gasteiz no pretende ser una mera remodelación, al contrario, tiene su vista puesta en el futuro. Porque es el futuro lo que nos moviliza, es el anhelo de que el Casco Antiguo sea un magnífico lugar para vivir y trabajar, para pasear, para admirar su patrimonio histórico-cultural y para disfrutar de una oferta de ocio de calidad. Un espacio medieval con futuro, en el que no sólo se de especial relevancia a la protección del patrimonio histórico sino que también las personas sean protagonistas de las políticas públicas. Unas políticas que tienen como objeto el bienestar ciudadano pero que no serían eficaces si al diseñarlas no se llevaran a cabo con la participación activa de los vecinos del Casco Antiguo. Porque las políticas o son compartidas o no son. Un Casco Antiguo que se erige como un espacio de oportunidad, que se convertirá en eje y motor de nuevos itinerarios para conformar un gran parque comercial urbano; que superará las barreras físicas para que sus ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus calles; un barrio que será modelo de convivencia intercultural. Este es el camino que vamos a recorrer y que queremos compartir con todos, un viaje hacia el futuro. Este Congreso tiene como leiv motiv el carácter de eje vertebrador que tiene la muralla en la ciudad histórica. Vitoria-Gasteiz quiere ir más allá; nuestra ciudad histórica, el Casco Antiguo, debe ser el corazón de la identidad de Vitoria-Gasteiz. En definitiva, el buque insignia de nuestra memoria colectiva y de nuestra conciencia es y será el barrio medieval.

L

erro hauek baliatuta, denboran zehar irudimenezko bidaia egiteko gonbita egin nahi diet irakurleei eta, bereziki, Hiri Historikoen Nazioarteko Biltzarreko parte hartzaileei. Denboran zeharreko bidaia izanik ere, ez da ohikoa izango; bidaiak gaurko egunak izango baititu abiapuntu eta helmuga, berriz, etorkizuna; Gasteiz harresidunak aukeraz beteta izango duen etorkizuna ikusteko bidaia. Ibilbide horren zehaztasunak azalduko dizkizuet.

Gasteizko Alde Zaharra arlo akademikoak aitortu dituen eta soberan egiaztatutako une historikoen lekuko da: 1181eko sorrera; 1202an berreraikitzea eta hasierako hirixkaren zabalgunea, zeinek Justo Antonio de Olaguibel izan baitzuen egile nagusi. Orain gizarte, hirigintza eta ekonomia alderdietatik bultzatzen dihardugun biziberritze hau ere ezinbesteko une bihur dadila nahi dugu, eta ziur gaude lortuko dugula. Egun une berezia bizi dugu, gure hiriaren auzo ospetsuenari aldaketa eta aukerak ekarriko dizkion unea, hain zuzen ere. Edonola ere, Gasteizko Erdi Aroko Hirigunerako antolatu den plangintza honek ez du eraldaketa huts izan nahi; aitzitik, etorkizunean du jomuga. Izan ere, etorkizunak mugiarazten baikaitu; Erdi Aroko hirigunea leku zoragarri bilakatzeko irrika biziak, auzoa bizitzeko, lan egiteko, paseatzeko, historia eta kultura ondarea miresteko eta kalitatezko aisialdi eskaintzaz atsegin hartzeko leku bikain bihurtuko den itxaropenak. Etorkizuna duen Erdi Aroko gunea dugu, non historia ondarea babesteari garrantzia emateaz gain, herritarrak politika publikoen protagonista izango diren. Politika horiek herritarren ongizatea dute xede, baina eraginkorrak izan daitezen, diseinatzean Alde Zaharreko bizilagunen parte hartze aktiboa ezinbesteko izan duten politikak. Izan ere, politikak partekatuak dira ala ez dira politikak. Alde Zaharra aukera anitzeko gune izango da, hiriko merkataritza osatzeko ibilbide berrien ardatz eta giltzarri bihurtuko da; horretaz gain, herritar oro kaleetan ibili ahal izateko oztopo fisikoak gainditu eta hainbat kulturen arteko elkarbizitzaren eredu. Hori da aurrerantzean egingo dugun bidea eta, jakina, guztiokin partekatu nahi duguna: etorkizunerantz garamatzan bidaia dugu, beraz. Biltzar honek harresiak hiri historikoa egituratzeko duen balioa azpimarratzea du ardatz nagusi. Alabaina, Gasteizek haratago joan nahi du: gure hiri historikoak, Alde Zaharrak, Gasteizen nortasunaren giltzarri izan behar du. Azken batean, Alde Zaharra da, eta izango da, gure memoria kolektiboaren eta kontzientziaren "bandera ontzia".

Patxi Lazcoz Baigorri ALCALDE

DE

VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZKO

ALKATEA


Presentación Aurkezpena

D

urante el proceso de documentación de "Un mundo sin fin", Ken Follett me preguntó a menudo por la presencia de Victor Hugo en Vitoria.

Luego se vio que no era una curiosidad banal. La visión de Vitoria que el autor francés transmite en "Notre Dame de París", como ciudad gótica, medieval, "entera, compacta, homogénea" que se disfruta desde la torre de la Catedral tras acceder en penosa ascensión a su cuerpo de campanas, se traslada al desenlace del best seller de Follett en una narración que, a mi juicio, es lo mejor de la novela. A Victor Hugo le deslumbró el urbanismo de Vitoria en los primeros años del siglo XIX, hasta llevarle a afirmar que tal perfección medieval sólo podía observarse en aquel momento en cuatro o cinco ciudades europeas, como París, Nordhausen en Prusia, Vitré en Bretaña, o Nuremberg en Baviera. La calidad urbana se mantuvo en la transición hacia el ensanche, si bien entró en cierta crisis con el desarrollismo desbocado de la segunda mitad del siglo pasado. Todo este proceso ha conformado la ciudad histórica, marcado por los espacios pero sobre todo por sus momentos vitales. En ese cruce de caminos entre los espacios y los momentos de la ciudad histórica, el elemento humano siempre prevalecerá sobre el arquitectónico o el urbanístico, y si ello no es así, conducirá al monumento abandonado, a la desolación. En ese sentido la plaza pública debe ser un rasgo básico de la ciudad abierta, viva y compartida. Y más que en ningún sitio, en ese casco antiguo que la ciudad entera quiere recuperar no sólo como historia sino sobre todo como corazón, espíritu y epicentro de la innovación y vitalidad de Vitoria-Gasteiz.

“U

n mundo sin fin" nobelarentzako dokumentazio bila ari zen garaian, Ken Follett-ek sarritan galdetu zidan Victor Hugok Gasteizen egindako egonaldiez.

Gerora ikusi dugu jakin-nahi horrek bazuela funts sendoa atzean. Egile frantsesak "Notre Dame de Paris" liburuan Gasteizi buruz emandako ikuspegia (Erdi Aroko hiri gotikoa, "oso, trinko, homogeneoa", behin igoera neketsuan kanpaitegira iritsita Katedraleko dorretik begien gozamenerako zabaltzen dena), Folletten best sellerraren amaieran islatzen da, nire ustez nobelak duen onena den narrazio batean. Txundituta utzi zuen Victor Hugo XIX. mendeko lehen urteetan Gasteizen aurkitu zuen Erdi Aroko hirigintzak, zenbateraino, eta esateraino bere garaian maila halakorik Europan lauzpabost hiritan baino ezin zitekeela aurkitu, hala nola Parisen, Prusiako Nordhausen-en, Bretainiako Vitré-n, edo Bavariako Nurembergen... Hirigintzaren kalitatea handiak mailari eutsi zion zabalguneko trantsizioan, nahiz eta krisialdia bizi izan zuen joan den mendeko bigarren erdiko neurririk gabeko desarrollismoaren urteetan. Prozesu horren bidez joan da osatzen eta egituratzen hiri historikoa, hiri-espazioen, baina, batez ere, bizipenen aztarnetan ehundua. Hiri historikoa den espazioen eta bizipenen arteko bidegurutzearen kinkan, giza-elementuak nagusitu egingo zaizkie beti arkitektonikoei, urbanistikoei.... horrela ez izatera, monumentu abandonatuen hirira joko genuke, desolaziora... Ikuspegi horretatik, plaza publikoak hiri ireki, bizi eta konpartituaren oinarrizko ezaugarri behar du izan. Eta, beste inon baino gehiago, gasteiztarrek ez soilik historia berreskuratu gisa, batez ere Gasteizko berrikuntza- eta bizi-gogoaren bihotz, arima eta ernamuina gisa nahi duten alde zaharreko hirigunean.

Gonzalo Arroita CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, DIRECTOR VITORIA-GASTEIZKO HIRI HISTORIKOA, ZUZENTZAILEA


Vista a茅rea de Vitoria-Gasteiz, 1929. An贸nimo. Fuente:. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz.

6


EN FIGURA DE NAVÍO, CON POPA Y PROA: HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT J

O

S

É

J

A

V

I

Doctor en Historia del Arte

E

R

L

Ó

P

E

Z

D

E

O

C

Á

R

I

Z

A

L

Z

O

L

A

ITSASONTZIA DIRUDI, POPA ETA BRANKA ETA GUZTI, HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT ¡Oh mi Dios, y qué hermosa tierra! Exclamación del rey de Francia Francisco I, al alojarse en Vitoria en 1526, según tradición recogida por su contemporáneo Juan de Cortázar y Aspuru, religioso y escritor conocido como Fray Juan de Victoria. Ene Jainkoa, hau bai lur ederra! Horra zer esan zuen Frantziako errege Frantzisko I.ak 1526an, Gasteizen ostatu hartu zuenean. Juan de Cortázar y Aspuruk, Frai Juan de Victoria izenez ezaguna den apaiz idazleak, jaso zituen erregearen hitzok. Era un hermoso cuadro el que ante vuestros ojos en derredor se mostraba, un espectáculo peculiar que podrán fácilmente percibir aquellos de nuestros lectores que haya tenido la dicha de contemplar una ciudad gótica entera, completa y homogénea, como aún quedan algunas: Nuremberg en Baviera, Vitoria en España… Victor Hugo: Notre Dame de Paris, lib, III, cap.2. Izugarri ederra zen zinez begien inguruan azaldu zitzaiguna, ikuskizun bitxia, hiri gotiko oso eta homogeneo bati so egoteko parada zoragarria izan duen irakurle orok aisa egiaztatuko duenez. Oraindik ere badira horrelako hiri batzuk: Nuremberg Bavarian, Gasteiz Espainian... Victor Hugo: Pariseko Notre Dame, III. lib., 2. kap. Vitoria es una masa gris de la que destacan violentas las torres de sus iglesias -Santa María, San Miguel, San Pedro y San Vicente-. Mágicamente esta masa gris se nacara de pronto. Atardece y las últimas luces del crepúsculo, las luces frías del sol tras de los montes, se reflejan en las cristaleras de sus galerías y miradores. La ciudad tiene un aire encantado, un aire de ciudad de cuento apresada bajo una campana de cristal que fulge, que transmite noticias importantes al viajero con un sutil parpadeo. El corinto del crepúsculo ha sido después verde, verdiamarillo, amarillo. Hay un momento en que se borra la serenidad virgiliana de la llanura; hay otro momento, éste misterioso, en que se siente inmersa a Vitoria en una paz de abismo; el momento misterioso y fugacísmo de la total quietud de los campos…. Ignacio Aldecoa (1925-1969), País Vasco, ed. Noguer, 1962, p.10. Gasteizko masa grisean bertako elizen -Santa Maria, San Migel, San Pedro eta San Bizente- dorreak goratzen dira nabarmen. Masa grisak, ordea, nakar-kolorea hartzen du bat-batean. Gaua heltzear dago, eta ilunabarraren azken argiak, eguzkiak mendien atzetik igorritako azken izpi hotzak, hiriko galeria eta begiratokietako kristaletan dira islatzen. Hiri sorgindua dirudi, ipuinetako hiria, ñirñir zolien bidez bidaiariari albiste garrantzitsuak helarazten dizkion kristalezko kanpai distiratsuaren baitan. Ilunabarraren gorritasunak berdeari eman dio bidea, eta berde-horia eta horia gailendu dira gero, ondoz ondo. Halako batean, lautadaren patxada virgiliarra bertan behera geratu da, eta Gasteiz bakearen amildegi arriskutsuaren mende utzi duen une misteriotsua nagusitu zaigu jarraian, eta landen erabateko lasaitasunaren une misteriotsu labur-laburra ondoren... ALDECOA, Ignacio (1925-1969): País Vasco, Noguer argitaletxea, 1962, 10. or.

1.- LA ALDEA DE GASTEHIZ, EN EL CORAZÓN DE LA LLANADA

1.- GASTEHIZ HERRIXKA, LAUTADAREN BIHOTZEAN

Su existencia documental abarca el último milenio, pero las evidencias arqueológicas dilatan cada vez más lejos las huellas de su origen. La primera referencia se debe al Documento de la Reja de San Millán, hacia 1025 que sitúa, en el alfoz de Malizhaeza, la aldea de Gastehiz, quien entrega tres rejas de hierro para el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Ninguna otra aldea, ni siquiera Armentia, sobrepasaba esa cantidad de tres rejas, por lo que se supone que era de las aldeas más pobladas, dentro de una constelación de pequeños núcleos que salpicaban la comarca.

Dokumentuetan azken milurteko gorabeherak daude jasota, baina arkeologia-frogen bidez askoz ere urrunago joan gaitezke jatorriaren nondik norakoak arakatzera. Lehen aipamena Donemiliagako Reja izeneko dokumentuan (1025ekoa, gutxi gorabehera) azaltzen da: Malizhaeza eskualdean Gastehiz izeneko herrixka dagoela eta Donemiliagako monasterioari burdinazko hiru "reja" (zerga mota bat) ematen dizkiola. Gainerako herrixkei, baita Armentiari ere, "reja" kopuru txikiagoa zegokiela kontuan hartuta, Gastehiz tokirik jendetsuenetakoa zen nonbait eskualdeko biztanleria-gune ugarien artean.

Poblada ya en el siglo VIII, su emplazamiento era estratégico, encaramada a una colina dominante sobre un amplio cruce de caminos del centro de la Llanada, en el curso medio del río Zadorra, que riega tierras fértiles y despejadas. La centralidad de Gastehiz le ayudó a repuntar a partir del año 1000, pues servía de confín y unión de los cinco alfoces (distritos) del curso medio del Zadorra, según los recorridos en Alava del recolector de las ofrendas de rejas a San Millán de la Cogolla, distritos que luego engrosarán buena parte de su término municipal. A menos de una legua de Armentia, sede del viejo Obispado de Alava, vigilaba desde la altura la antigua vía, transitada ya por los romanos, que llegaba a enlazar Astorga y Burdeos y contaba con una "mutatio" del correo imperial en el yacimiento de Mariturri. En los siglos medievales, al proliferar la peregrinación, flanqueaba una de las rutas europeas hacia el sepulcro compostelano de Santiago. El perfil estirado de la población tan ceñido y aupado a la colina, visto en el siglo XVI por fray Juan de Victoria, se asemejará a figura de "navío con popa y proa".

VIII. menderako populatuta zegoen jadanik. Kokagune estrategikoa zuen, muino baten gainean baitzegoen, Lautadaren erdi-erdian, bidegurutze zabal baten ondoan. Zadorra ibaiaren erdiko ibilgua bertatik igarotzen zen, eta inguruetako lur emankor irekiak ureztatzen zituen. Aipatutako zentraltasuna izan zen, hain zuzen, Gastehizen goraldiaren iturburua 1000. urtetik aurrera. Donemiliagako monasterioaren zerga-biltzaileek Araban zehar egin ohi zituen ibilbideei buruzko agirietan zehazten denez, Zadorraren erdiko ibilguak zeharkatzen zituen bost esparruen arteko lotunea eta ardatza zen Gastehiz. Denboraren poderioz, hiriaren baitan sartu eta udal-eremu bihurtu ziren bost barrutiak. Armentia, Arabako elizbarrutiaren antzinako egoitza, bertatik bertara zegoela (legoa bat baino hurbilago), muino gainetik erromatarren bide zaharra edo galtzada ikusten zen. Erromatar galtzadak Astorga eta Burdeos lotzen zituen, eta "mutatioa" edo inperioko posta-garraioen atseden lekua Mariturrin zegoen, egun aztarnategia dagoen tokian. Erdi Aroko mendeetan, erromesaldiak puri-purian zeudela, Santiagora zihoan europar bideetako bat Gastehizen ondotik igarotzen zen. Jendez gainezka zegoen muino estu eta luzeak itsasontzia zirudiela, popa eta branka eta guzti, adierazi zuen frai Juan de Victoriak ("navío con popa y proa"), XVI. mendean. 7


2.- HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT

2.- HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT

En septiembre de 1181, desde Estella, el rey de Navarra Sancho VI "vir magnae sapientiae", concede a la naciente villa de Victoria un Fuero de población inspirado en el Fuero de Logroño de 1095 y en la estela de los Fueros "de francos" de Jaca (1063) y de Estella (1090). Ofrece garantías personales, exenciones militares y pecuniarias, libertad de comercio y de todo señorío, lo que beneficiaba la llegada de población, y todas las actividades propias de un burgo de artesanos y mercaderes. El área embrionaria del territorio alavés que los historiadores han denominado "Alava nuclear", necesitaba un eje político y económico, que el rey quería sustraer a los barones o mílites de Alava. Certero en su visión y bien aconsejado para su designio, Sancho VI el Sabio eligió como tal a la "encumbrada" aldea de Gastehiz, fortificada con muralla desde fines del siglo XI, afianzando su papel de plaza fuerte navarra, y atrayendo población gracias al privilegio del fuero municipal.

1181eko irailean, Nafarroako errege Antso VI.ak ("vir magnae sapientiae") Gastehiz herrixkari hirigutuna eman eta Victoria hiribildua sortu zuten. Hiribildu berriaren udal-forua Logroñokoan (1095) oinarritzen zen, baina aldi berean Jakako (1063) eta Lizarrako (1090) foru "libreen" bideari jarraitu zien: berme pertsonalak, soldadutza- eta zerga-salbuespenak eta merkataritza librea ziurtatzeaz gain, jaurerrien mendekotasunetik kanpo utzi zituen biztanleak. Abantaila horien guztien ondorioz, are biztanle gehiago heldu eta era guztietako artisautza- eta merkataritza-jarduerak hedatu ziren. Arabako lurraldearen sorburu hartan (historialariek "Araba nuklearra" deitzen diote) ezinbestekoa zen oinarri politikoak eta ekonomikoak finkatzea, baina erregeak inondik inora ez zuen nahi oinarri haiek Arabako baroien edo militarren esku geratzea. Antso VI.a Jakituna zuzen zebilen, eta betebetean asmatu zuen Gastehiz herrixka garaia, XI. mendearen bukaeratik harresiz inguratua, aukeratzen. Hiribildu berriak Nafarroako gotorleku-izaera indartu eta biztanleak erakarri zituen udal-foruaren pribilegioei esker.

El documento del Fuero lo redactó como notario real D. Ferrando Pérez de Funes, y es a él o al rey Sabio, a quienes se puede atribuir la idea de bautizar a la aldea de Gastehiz como "nova Victoria", pues por su amplia cultura conocerían la crónica visigótica del Biclarense que citaba la fundación de Victoriacum el 581 por Leovigildo, aunque nada garantice que tal fundación se refierese a Gastehiz. Curiosamente la crónica de Gonzalo de Hinojosa, sobre las conquistas de Alfonso VIII, parece ubicar a la "Victoriam Veterem" en el castillo de Aitzorrotz, que vigila la entrada a Guipúzcoa por el valle de Léniz.

Foru-agiria erregearen notarioak, Ferrando Pérez de Funes jaunak, idatzi zuen. Ez dakigu nork erabaki zuen, notarioak ala errege Jakintsuak, Gastehiz herrixkari "nova Victoria" izena ematea, baina biak ere kultura handikoak zirenez, Biclarensek bisigodoei buruz idatzitako kronika ezagutuko zuten ziurrenik. Izan ere, 581ean Leovigildok Victoriacum sortu zuela aipatzen da Biclarenseren testuan, baina ez dago egiaztatuta Victoriacum eta Gastehiz toki berbera direnik. Horretan guztian bada bitxikeria aipagarri bat. Gonzalo de Hinojosak Alfontso VIII.aren konkistei buruz idatzitako kronikaren arabera, "Victoriam Veterem" Aitzorrotzeko gazteluan zegoen kokatuta, eta handik Gipuzkoako sarrera kontrolatzen zuten, Leintz haranetik.

Glosando el nombre de Victoria, en un momento dado, el escudo de la ciudad se coronará con el lema latino: "haec est Victoria quae vincit", siguiendo la carta I de San Juan, cap. 5, 4: "haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra" (esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe). Es un contexto que resume la esencia cristiana: la fe como máxima virtud que lleva a la victoria, asociada al triunfo de Jesucristo sobre el mal. El erudito profesor Angel de Apraiz acertó a ver ahí una alusión a la arraigada devoción navarra hacia San Miguel y su victoria final narrada en el Apocalipsis. Hay razones que lo apoyan: el texto del fuero se escribe en septiembre, cuyo día 29 es la gran fiesta del Arcángel, desde Estella, en el momento en que allí se erige la iglesia románica de San Miguel, y en Vitoria sólo se menciona una iglesia que se declara juradera: la iglesia de San Miguel junto a la entrada principal de la nueva villa.

Victoria izena goresteko nahiak eraginda, hiriaren armarrian sartu eta latinezko esaldi bat gehitu zioten: "haec est Victoria quae vincit". San Joanen I. eskutitzeko 5,4 pasarteko esaldia da berez: "haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra" (hauxe da mundua mende hartuko duen garaipena, gure fedearen garaipena). Aipatutako esaldiak kristau-fedearen funtsezko oinarria laburbiltzen digu: garaipenera eramango gaituen dohain gorena fedea da. Eta armarriko esaldiaren edukiak Jesukristok txarkeriaren kontra lortutako garaipena irudikatzen du nolabait. Dena den, Angel de Apraiz irakasle erudituaren ustez, aipatutako esaldiak Nafarroan hain errotuta dagoen San Migelenganako debozioarekin eta Apokalipsian azaltzen den haren azken garaipenarekin du zerikusia. Eta badira uste hori zuzentzat jotzeko moduko arrazoiak: foruaren testua irailaren 29an, Goiaingeruaren egun handian, idatzi zuten Lizarran. Aipatzekoa da testuaren garaian San Migel eliza erromanikoa eraiki zutela Lizarran, eta Gasteizen, bestalde, zin-eliza bakarra zegoela, San Migelen omenez eraikia, hiribildu berriaren sarrera nagusiaren ondoan.

3.-LOS DUROS COMIENZOS. UNA VILLA BIEN POBLADA La villa fundacional, la nueva Victoria, hasta el 1200 sólo ocupaba la cima de la colina, la zona de Villa Suso, de perímetro elíptico como un navío, con máximos de 400 m de largo por 150 m de ancho. De marcada polaridad N-S, el trazado de su muralla se afianzaba en fuertes bastiones y pasos de ronda: como popa al norte la primitiva iglesia-fortaleza de Santa María del siglo XII, y como proa al sur con la mole de San Miguel, junto al castillo, luego iglesia, de San Vicente. Pero la villa conoció momentos difíciles, como el asedio de siete meses por las tropas del rey castellano Alfonso VIII entre 1199 y 1200, intentando rendirla primero por asalto y luego por hambre. La fortaleza de sus murallas, la determinación de sus defensores y su fidelidad al legítimo rey Sancho VII el Fuerte, hijo del sabio rey fundador, sólo cedieron ante el permiso expreso del rey, alejado por sus asuntos en tierra de musulmanes, y que por ello no podía socorrerlos. Muy pronto, en 1202, un devastador incendio asoló la villa todavía reducida a las alturas de Villa Suso. En contrapartida, permitió erigir sobre los escombros la nueva urbanización y se fue desbordando la muralla. Se inicia así, desde comienzos del siglo XIII, la construcción de la puebla del poniente en la ladera, acometiendo el proyecto de un gran templo hacia el norte, que con el tiempo sustituirá a la primitiva iglesia de Santa María mediante una potente fábrica extramuros, donde se asentará a fines de la Edad Media la Colegiata, y ya desde 1862 la Catedral de Vitoria. La expansión del siglo XIII tiene dos fases y dos escenarios. En la primera mitad del siglo, reinando Alfonso VIII en Castilla, la villa desbordará la línea superior de muralla hacia la ladera oeste en ondas sucesivas, formando tres calles paralelas como gradas descendentes siguiendo las curvas de nivel. Sus nombres aluden a las actividades gremiales preponderantes: Correría, Zapatería y Herrería. La iglesia de San Pedro flanqueará el sector, atendiendo a los nuevos parroquianos y defendiendo la nueva puebla como bastión con foso sobre el arroyo Zapardiel. Hacia 1256, reinando Alfonso X el Sabio, un segundo ensanche extenderá la villa hacia la vertiente oriental, con las nuevas calles gremiales de Cuchillería y Pintorería, dejando en su margen el barrio de la Judería, más tarde denominada discretamente: calle Nueva, que contará

8

3.- HASIERA GOGORRAK. POPULAZIO HANDIKO HIRIBILDUA 1200era arte, Victoria berriaren kokalekua muinoaren goiko aldea izan zen, Villa Suso eremua. Perimetro eliptikoa zuen hiribilduak, itsasontzien tankerakoa: 400 m-ko luzera eta 150 m-ko zabalera, asko jota. I-H polaritatea zuen ezaugarri. Harresia indartzeko, trazaduran zehar gotorleku sendoak eta erronda-pasabideak egin zituzten. Itsasontziaren popa bailitzan, Santa Maria elizagotorlekua, XII. mendekoa, zegoen iparraldean, eta brankan, hegoaldean, San Migel eliza handia, gazteluaren ondoan. Gerora, gaztelu horretan San Bizente eliza eraiki zuten. Hiribilduko biztanleek gorriak ikusi zituzten hainbat garaitan. Adibidez, 1199tik 1200ra bitartean Gaztelako errege Alfontso VIII.aren setioaren menpe egon ziren zazpi hilabetetan. Setiatzaileak gasteiztarrak menderatzen saiatu ziren, lehenbizi erasoen bidez eta gero gosearen bidez. Baina porrot egin zuten, harresien sendotasunari eta defendatzaileen adoreari esker, eta biztanleek beraien benetako erregearenganako (Antso VII. Indartsua, errege fundatzaile jakintsuaren semea) leialtasunari gogor eutsi ziotelako, ez baitzuten amore eman Antso VII.aren berariazko baimena heldu zitzaien arte. Izan ere, errege nafarra urruti zegoen, musulmanen lurretan, eta ezin zuen deus ere egin biztanleak babesteko. Handik gutxira, 1202an, sute ikaragarri batek hiribildu osoa erre eta suntsitu zuen. Aurrerago adierazi bezala, artean Villa Susoko eremu garaian zegoen kokatuta. Orduan, aurrien gainean hiribildu berria eraiki eta harresiaren mugak gainditu zituzten arian-arian. XIII. mendearen hasieran, mendebaldeko hegalean eraikitzeari ekin zioten. Eremu berriaren iparraldean tenplu handi bat egin zuten, eta denboraren poderioz, jatorrizko Santa Mariaren tokia hartu zuen, harresiz kanpo eraikitako fabrika-lan handian. Bertan, Kolegiata finkatu zuten Erdi Aroaren amaieran, eta 1862an, Gasteizko katedrala. XIII. mendeko hedapenean bi fase eta eszenatoki bereizi behar ditugu. Mendearen lehen erdian, Gaztelako Alfontso VIII.a errege zela, hiribilduaren mendebaldean harresiaren mugaz haraindi kokatu ziren pixkanaka, eta hiru kale paralelo eraiki zituzten goitik behera, mailaz maila, sestrakurbei jarraiki. Kale bakoitzari bertako gremio nagusiaren izena eman zioten: Hedegile kalea, Zapatari kalea eta Errementari kalea. Eremu berriaren mutur batean San Pedro eliza eraiki zuten hango biztanleentzat. Babeserako gotorlekua zirudien, ur-hobia ere bazuen eta, Zapardiel errekastoan.


con sinagoga. Allí también el flanco lo aseguraba la construcción de la iglesia de San Ildefonso por iniciativa de D.Alfonso X el Sabio. La red urbana se completaba con varios cantones transversales para la comunicación del trazado completo. Siguiendo al historiador Becerro de Bengoa, las puertas iniciales de la villa eran: al Norte, en dirección a Arriaga, la de Santa María; hacia el Este, las de San Marcos y Santa Ana; hacia el Sur, la de San Bartolomé, en el punto conocido como Villasuso; hacia el Oeste, sobre el foso del Zapardiel, la Soledad. Más tarde se contarán catorce puertas. Como consecuencia del fuero, se atrajo la emigración de pobladores del entorno, y la enérgica expansión de la villa de Vitoria llevó incluso a la compra de aldeas próximas que fueron así absorbidas con sus habitantes. 4.- FUNCIONES DE PRÓSPERA CIUDAD: NUDO TERRITORIAL Y COMERCIAL En el Fuero se habla del día de mercado, sin fijar aún el día de la semana asignado a tal función, pero el jueves, desde 1466, es el día escogido para un próspero mercado, de los más afamados de la región. Las comarcas montañosas del norte aportaban leña, hierro, carbón, corderos, leche, lana, carne y queso; de la Llanada alavesa cereales y legumbres; desde las tierras meridionales del Ebro, frutas, vino, aceite y verduras. La villa, con sus gremios artesanales, suministraba manufacturas del hierro y forja, del cuero y curtidurías, telas bastas, correajes y zapatos, junto a los albañiles y pintores. Los tenderos de alimentación, vinos y licores, panaderos, sastres y sombrereros, se suman al abasto del mercado, ampliado con ferias francas desde 1399 por la Ascensión y en septiembre, de ganado, de aperos, armas, telas y otras mercaderías. Un capítulo clave, en la vida religiosa y cultural de Vitoria, lo desempeñaron los conventos de frailes mendicantes: el de San Francisco, que situaba en los arrabales del sudeste sus dependencias claustrales, iglesia y huertas, y al extremo opuesto, noroeste, las del convento de dominicos: Santo Domingo. La tradición atribuía la fundación del primero al mismo San Francisco de Asís, en 1214, como peregrino hacia Compostela, de modo que ya en 1296 se había concluido la iglesia. No lejos se asentó el convento de Franciscanas Clarisas. Se supone donados por Sancho VII el Fuerte de Navarra los solares y palacios que permitieron hacia 1235 edificar el gran convento de santo Domingo. Todos ellos perduraron pujantes durante seis siglos hasta que las desamortizaciones y las guerras carlistas los clausuraron, y la expansión ávida de terreno urbanizable, barrió todo rastro, aún siendo los mayores conjuntos edificados del área municipal. El producto estrella de la economía castellana medieval era la lana, por lo que los reyes privilegiaron su producción favoreciendo a la Mesta, mediante el Honrado Concejo de la Mesta de 1273, y se cuidó su transporte por arrieros camino de los puertos del Cantábrico, rumbo a los telares flamencos o ingleses. Muchos mercaderes vitorianos ejercieron un papel clave, ensacando la lana en margas tejidas en Vitoria, y controlando transportes y fletes frente a la competencia de Burgos. Por desbancar el monopolio de esa ciudad se instituyó en 1296 la Hermandad de las Marismas de Castilla con Vitoria, que garantizaba el acceso de las mercancías vitorianas a los puertos de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Castro-Urdiales, Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía. De regreso, los paños y productos manufacturados en Flandes duplicaban el beneficio. Había "casa de Aduana" de Vitoria ya en 1289. La villa vivió, como el resto de occidente, las tensiones de la crisis bajomedieval, con las repercusiones del hambre de 1315, incendios, o de la peste negra entre 1348 y 1350. Hubo absorción de aldeas, de lo que se hace eco el legendario caso de Abendaño, relatado por García de Salazar, llegando a 10 las aldeas "viejas" incorporadas hasta 1286, y a 41 el total de aldeas "nuevas" en 1332 También internamente las banderías enfrentaban en el siglo XV a los Ayalas, de la Correría, acogidos en San Miguel, y a los Callejas, de la Zapatería, acogidos en San Pedro. Los señores de la Cofradía de Arriaga, encabezados por los Ayala, Mendoza o Guevara, y otras familias hidalgas: Alava, Salvatierra, Maturana, Heali, Esquibel, Iruña, Adurza, Estella, Soto, Isunza, Vergara, Larrínzar, Abaunza, Abendaño, o Landa, atisbando el gran porvenir de la villa, no tardaron en adquirir y edificar sus casas blasonadas y torres en lugares estratégicos, sobre todo junto a las puertas fortificadas de las vecindades, que daban a la plaza del mercado. Como garantía de su estatuto municipal, las sucesivas confirmaciones y compromisos reales abocarán a la concesión del título de Ciudad por el rey Juan II el 20 de Noviembre de 1431. El mismo rey había confirmado en 1417 las Ordenanzas de buen gobierno, renovadas en 1487 para reglamentar la vida ciudadana hasta 1747. Los más de mil fuegos (unos 5000 habitantes) justificaban el traslado a Vitoria de la antigua Colegiata de Armentia según la bula de Alejandro VI de 1496. Este es el escenario histórico que sirve de fondo a las actividades propias de cada una de las más antiguas plazas de Vitoria en sus etapas sucesivas de villa y ciudad.

1256 aldera, Alfontso X.a Jakintsua errege zela, bigarren hiri-zabalgunea egin zuten, ekialdean, eta Aiztogile eta Pintore kaleak, gremioen izen berekoak biak, eraiki zituzten. Eremu berriaren ertzean Juduen auzoa zegoen, eta sinagoga ere bazuten. Juduen auzoari izena aldatu zioten gerora: Kale Berria. Ekialdeko zabalgune berriaren mutur batean San Ildefonso eliza eraiki zuten, Alfontso X.a Jakintsuaren ekimenez. Hirigintza-sarea osatzeko, zehar-kantoiak egin zituzten trazadura osoko txoko guztiak lotzeko. Becerro de Bengoa historialariak zioenez, hiribilduak honako sarrera-ate hauek zituen hasieran: iparraldean, Arriaga aldera, Santa Maria; ekialdean, San Marcos eta Santa Ana; hegoaldean, San Bartolome, Villasuso izeneko gunean; mendebaldean, Bakardade atea, Zapardiel errekastoaren urhobiaren gainean. Gerora, hamalau ate egin zituzten. Foruaren eraginez, inguruetako biztanleek hiribildura emigratu zuten, eta populazioa erruz ugaritu zenez, herrixka mugakideak erosi zituen udalak nahikoa toki izateko. 4.- HIRI OPAROAREN FUNTZIOAK: LURRALDE ETA MERKATARITZA GUNEA Foruko testuan astero merkatua egingo dela zehazten da, baina ez da aipatzen zer egunetan. Dena den, 1466tik aurrera osteguna izan zen merkatu-eguna. Oso merkatu aberatsa zen, eskualdeko ezagunenetakoa, denetik erosteko aukera baitzegoen: Iparraldeko eskualde mendetsuetako su-egurra, burdina, ikatza, bildotsak, esnea, artilea, haragia eta gazta, Lautadako zerealak eta lekaleak, Ebro aldeko hegoaldeko lurretako frutak, ardoa, olioa eta barazkiak,... Hiribilduko artisau-gremioek burdinazko manufakturak, forja-lanak, larruak, zurraketak, oihal arruntak, uhalak eta zapatak saltzen zituzten, besteak beste. Horiei guztiei igeltseroen eta pintoreen salgaiak gehitzen zitzaizkien. Janari, ardo eta likoreak saltzen zituzten dendariek, okinek, sastreek eta kapelagileek ere hartu ohi zuten parte asteko merkatuan. 1399tik aurrera, beste bi azoka franko hasi ziren antolatzen, bata Igokunde-egunean eta bestea irailean, ganadua, nekazaritza-tresnak, armak, oihalak eta bestelako salgaiak eskaintzeko. Eskeko ordenetako fraide-komentuek berebiziko garrantzia izan zuten Gasteizko erlijio- eta kulturabizitzan. San Frantzisko komentua hego-ekialdeko errebaletan zegoen: klaustroaren inguruko gelez gain, eliza eta baratzak zituen. Hiriaren beste muturrean, ipar-mendebaldean, Santo Domingo komentua zegoen, domingotarrena. Diotenez, Asisko Frantziskok berak sortu zuen 1214an, Santiago-bidean erromes zihoala. 1296rako eliza bukatuta zegoen jadanik. Handik gertu, frantziskotar klaratarren komentua zegoen. 1235 aldera Santo Domingo komentu handia eraiki zuten, orubeak eta jauregiak Nafarroako Antso VII.a Indartsuak ustez dohaintzan eman ondorek. Komentu boteretsuak izan ziren guztiak sei mendetan zehar, harik eta desamortizazioen eta karlistaldien garaia iritsi zen arte. Orduan, komentu guztiak itxi egin ziren, eta gerora, lur urbanizagarriak eskuratzeko grinaren ondorioz, ez zen arrastorik txikiena ere gelditu. Udal-eremuko eraikin-multzorik handienaren aztarnak betiko galdu ziren. Erdi Aroan artilea zen jaun eta jabe Gaztelako ekonomian, eta beraz, Alfontso X.a produktu horren ekoizpena sustatzen saiatu zen, abeltzainei pribilegioak emanez. Horrela, 1273an, Honrado Concejo de la Mesta abeltzain-elkartea sortu zuen erregeak, eta artilea Kantauriko portuetara eta Flandesko eta Ingalaterrako ehundegietara eramateko erabiltzen ziren bideak gogotik zaindu zituen. Mandazainek garraiatzen zuten artilea. Ildo horretan, merkatari gasteiztar askoren ekarpena funtsezkoa izan zen, artilea Gasteizen ehundutako marregetan biltzen baitzuten, batetik, eta garraioak eta pleitak kontrolatzen baitzituzten, bestetik, Burgosen konpetentziari aurre egiteko. Burgosek lortutako monopolioa gainditzeko, 1296an, Hermandad de las Marismas de Castilla con Vitoria elkartea sortu zuten. Ermandadeari esker, Gasteizko salgaiak arazorik gabe iristen ziren San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Castro-Urdiales, Bermeo, Getaria, Donostia eta Hondarribiako portuetara, eta gero, bueltan, Flandesen egindako oihalak eta produktuak heltzen zirenean, etekinak bikoiztea lortzen zuten. Gasteizen, 1289an "aduana-etxea" zegoen jadanik. Hiribildua, Europako mendebaldeko lurralde guztiak bezala, Behe Erdi Aroko krisiak eragindako tentsioen lekukoa izan zen. 1315eko gosetearen eta 1348 eta 1350 bitartean hedatutako izurritearen ondorioak jasateaz gain, suteak izan zituzten. Bestalde, hiribilduak hainbat herrixka hartu zituen bere baitan. Horren adibidea dugu Abendañoren kasu ezaguna, García de Salazarren kontakizunari esker jakitera eman zena. 1286ra arte 10 aldea "zahar" atxiki zitzaizkion Gasteizi, eta 1332an herrixka "berriak" 41 ziren guztira. XV. mendean, bandokideen arteko gerrak hiri barruan ere islatu ziren: Ayalatarrak (Hedegile kalean bizi ziren) San Migelen babestu ziren, eta Calleja sendia (Zapatari kalekoa) San Pedron hartu zuten. Arriagako Kofradiako jaunak, hiribilduaren etorkizun bikaina aurrikusiz, berehala hasi ziren eraikitzen armarridun etxeak eta dorretxeak. Halaxe egin zuten Ayalatarrek, Mendozatarrek, Guevaratarrek eta beste familia noble batzuek: Alava, Salvatierra, Maturana, Heali, Esquibel, Iruña, Adurza, Estella, Soto, Isunza, Vergara, Larrínzar, Abaunza, Abendaño eta Landa sendiek. Toki estrategikoak aukeratu zituzten, batik bat auzoetako ate gotortuen ondoko eremuak, merkatu-plazara begira zeudenak. Udal-estatutua bermatzea helburu zuten errege-berrespenak eta -konpromisoak etengabeak izan ziren, eta azkenik, 1431ko azaroaren 20an Joan II.ak hiri-titulua eman zion Gasteizi. Izan ere, urte batzuk lehenago, 1417an, gobernu onaren ordenantzak berretsi zituen Joan II.a erregeak, eta 1487an berritu egin zituen, hiriko bizitzaren inguruko alderdiak arautzeko. Ordenantza berrituek 1747ra arte iraun zuten indarrean. Ildo horretan, Alejandro VI.aren 1496ko buldak xehetasun bat argitzen digu: Gasteizen mila sutondo baino gehiago (5.000 bat biztanle) zeudenez, komenigarria iruditu zitzaiela Armentiako Kolegiata zaharra bertara eramatea. Horixe dugu, beraz, Gasteizko txokorik zaharrenen testuinguru historikoa garaiz garai, lehenbizi hiribildua eta gero hiria izan zela. 9


Idea del Espacio Libre al Sur de la Ciudad. Circa 1750 - 1775 [Antes de la ejecución de Plaza Nueva 1781 - 1791 y Arquillos del Juicio 1787 - 1792 y Arquillos del Ala 1794 - 1803] Elaboración Propia: Fuentes y Bases de la Información:

10

José Javier López de Ocáriz Alzola Doctor en Historia, Juan Adrián Bueno Agero Arquitecto y Angel Morúa Achiaga Arquitecto 1- Cuadro de Benito Casas 1838. Vista de Vitoria. Circa 1750 (Sala de Juntas Casa Consistorial). 2- Proyecto de Plaza Nueva 1781. Justo Antonio de Olaguibel (Archivo Municipal). 3- Proyecto de Obras Nuevas Arquillos del Ala 1794. Justo Antonio de Olaguibel (Archivo Municipal). 4- Plano de Vitoria 1815. (Archivo Histórico Militar. Madrid). 5- Plano Topográfico de Vitoria y sus Barrios 1825. M.A. Chavarri (Archivo Municipal). 6- Plano de Vitoria 1848. Enciso Coello (Archivo Municipal). 7- Base Topográfica. Reforma Virgen Blanca. Ingeniero Técnico Topógrafo Igor Astoreka Jauregui


Las Murallas de Vitoria-Gasteiz, en la formación del espacio público J

U

A

N

A

D

R

I

Á

N

B

U

E

N

O

A

G

E

R

O

Arquitecto Director del Plan Especial de Rehabilitación Integrada (PERI) del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko BIPBaren Arkitekto Zuzendaria

Vitoria-Gasteizko, Harresiak Espazio Publikoaren eraketan La Muralla de "Nova Victoria", definitoria del Cerro Fundacional de Villa Suso, 1181, así como las cercas defensivas de los sucesivos ensanches, 1202, el oriental y 1256, el occidental, han condicionado el desarrollo y crecimiento posterior de Vitoria-Gasteiz, hasta el momento presente, constituyendo las mismas un auténtico y permanente elemento de ordenación en las sucesivas etapas de expansión; propiciando con su permanencia la definición del modelo actual de ciudad.

Goiuriko Sorrera Muinoa zehazten duen Nova Victoriako Harresiak (1181), edo geroago, 1202an ekialdean eta 1256an mendebalean, burututako zabaltzeetako defentsarako esparruek, gaur egunera arte baldintzatu dute Gasteizen garapena eta hazkundea, ondorengo hedaketa-aldietan benetako eta etengabeko antolamendu-elementuak izanez eta beren iraunkortasunarekin egungo hiriereduaren definiziorako bide emanez.

Igualmente, las murallas como generadoras de ideas, elemento difusor de la expansión de la ciudad, o como empalizada que constriñe, han posibilitado mediante su posición la recreación de distintos vacíos, elementos estructurantes de la ciudad. Lo vacío frente a lo lleno. Su ordenación responde a la visión física de la estructura urbana de relación dialéctica entre morfología urbana (calles, plazas, jardines,...) espacio público y la tipología edificatoria (edificios, manzanas,...) espacios mayoritariamente privados.

Ideia sortzaile, hiriko hazkundearen elementu hedatzaile edo hesi hertsaile modura, harresiek zenbait hutsune, hiriko elementu egituratzaile, birsortzeko aukera ere eman dute haien kokapenaren bitartez. Hutsik dagoena beterik dagoenaren aurrean. Horien antolamenduak hiri-morfologiaren (espazio publikoak: kaleak, plazak, lorategiak,…) eta eraikuntza tipologiaren (gehienbat espazio pribatuak: eraikinak, etxadiak,…) arteko erlazio dialektikoari dagokion hiri-egituraren ikuspegi fisikoari erantzuten dio.

Es en estos espacios públicos colectivos, donde se caracteriza la representatividad más genuina de la ciudadanía, con sus señas de identidad de complejidad y diversidad; haciendo con ello la ciudad más humana y solidaria, constituyéndose en lugares de convivencia entre distintos, y como un bien moral que conviene proteger.

Espazio publiko kolektibo horietan hezurmamitzen da hiritarren adierazgarritasun jatorrena, beraien konplexutasun eta aniztasun ezaugarriekin, hiria gizatiarragoa eta solidarioagoa eginez, ezberdinen arteko bizikidetza-leku eta babestu beharreko ondasun moral bihurtuz.

En las páginas sucesivas encontrará el lector distintas imágenes urbanas iconográficas de espacios públicos del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, con un recorrido temporal e histórico, en las que la muralla se reafirma en su capacidad de eje del conocimiento y vertebrador social de la Ciudad Histórica, propiciando la aparición de distintas plazas y espacios públicos colectivos, todos ellos con una tipología diferenciada en su definición, formación y utilización.

Ondorengo orrialdeotan, irakurleak, denboran eta historian zehar ibiliz, Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko espazio publikoen hainbat hiri-irudi ikonografiko aurkituko ditu, non harresiak Hiri Historikoaren ezagueraren ardatz eta egituratzaile sozial izateko duen ahalmena berresten baitu, hainbat plaza eta espazio publiko agerraraziz, guztiek ere beren definizioan, eraketan eta erabileran tipologia desberdinak dituztenak.

En este apartado se muestran los seis espacios que aquí se contemplan desde una visión morfológica, iniciándose con un primer ejemplo de ocupación del vacío del espacio meridional destinado a mercado desde el S-XIII. Se refleja en gráfico adjunto, con una superposición de la edificación de 1750, con el estado actual de 2008; en el mismo se distingue la futura ocupación del solar del mercado por la nueva plaza (1781-1791) y el conjunto de las Arquillos (1787-1803).

Atal honetan, hemen ikuspegi morfologikotik kontuan hartzen diren sei espazio erakusten dira, hutsunea betetzearen lehenbiziko eredua XIII. mendeaz geroztik merkatura xedatutako hegoaldeko espazioarena delarik. Erantsitako grafikoan islatzen da hori, 1750eko eraikuntzari 2008ko egungo egoera gainjarriz; bertan ikusten denez, plaza berriak (1781-1791) eta Arkupe multzoak (1787-1803) merkatuaren orubea hartuko dute.

Las trazas de lo que luego constituiría el denominado Ensanche Romántico (1848), que se recogen en el plano de Enciso Coello, aparecen en el mismo: calle de San Antonio, salida a Castilla, y la salida oriental hacia Logroño, hoy calle de la Independencia; desbordándose el perímetro de la ciudad medieval. El Plano señala edificaciones que hoy constituirían ejemplos admirables de la historia de la ciudad y de su cultura, como el derruido convento de San Francisco (hoy Delegación del Gobierno y Caja de Ahorros), el antiguo Hospicio, también demolido y la Iglesia de San Antonio (1604-1622) del Convento del mismo nombre.

Grafiko horretan agertzen dira gero Zabalgune Erromantiko (1848) delakoa eratuko dutenaren aztarnak, Enciso Coelloren planoan biltzen direnak: San Antonio kalea, Gaztelarako irteera, eta Logroño alderako ekialdeko irteera, gaur egungo Independentzia kalea, Erdi Aroko hiriaren perimetroa gaindituz. Planoan, gaur egun hiriko historiaren eta kulturaren eredu miresgarriak izango liratekeen eraikinak adierazten dira, hala nola eraitsitako San Frantzisko komentua (gaur egun Gobernuaren Ordezkaritza eta Aurrezki Kutxa), garai bateko Hospizioa, hura ere eraitsia, eta San Antonio eliza (1604-1622), izen bereko komentuari dagokiona.

Todas estas señas y trazas históricas refuerzan la acción de la planificación y la persistencia del mapa, del trazado, con indicación del papel identitario de los lugares (espacios urbanos) que disponen de su mejor plasmación en la imagen, tanto en su expresión representativa externa (caso de una abstracción incorpórea, símbolos, un plano, una foto) como en su faceta interna (la que utiliza la mente para organizar su pensamiento) y que dispone de un papel fundamental en el proceso planificador al constituirse en sedimento mental, en archivo de memoria que se modifica con el tiempo.

Ezaugarri eta aztarna historiko horiek guztiek sendotu egiten dute plangintzaren eragina eta maparen iraunkortasuna, trazatuarena, irudian kanpoko adierazpen erakusgarrian (gorpuzgabeko abstrakzioa denean, sinboloak, planoa, argazkia) nahiz barnekoan (non burua erabiltzen baita pentsamenduak antolatzeko)- isla onena duten eta, buru-aztarna -denborarekin aldatzen den oroimenaren artxibo- bilakatzean, plangintza-prozesuan funtsezko zeregina duten lekuen (hiri-espazioen) nortasun-eginkizuna adieraziz.

Asimismo, las dos características fundamentales de la imagen, la plasticidad (capacidad de ser modificada desde fuera) y la intersubjetividad (base de valor), en su interrelación permiten situar a ésta en el ámbito público, con lo que la ciudadanía al compartir imágenes, promueve el conocimiento público. Haciendo públicas las imágenes y por consiguiente políticas, dentro de la concepción de la "política como proceso de modificación de imágenes colectivas".

Era berean, irudiaren bi oinarrizko ezaugarriek -malgutasuna (kanpotik aldatzeko ahalmena) eta intersubjektibotasuna (balio-oinarria)-, beraien arteko erlazioan, irudia esparru publikoan kokatzeko aukera ematen dute, eta, horrela, hiritarrek irudiak partekatzean, herritarren ezaguera bultzatzen da. Irudiak argitara ematen dira eta, ondorioz, politiko bihurtzen, "politika irudi kolektiboak aldatzeko prozesu modura" hartzen duen ikusmoldearen barruan. 11


En los seis espacios del Casco Medieval y Ensanche Neoclásico de Vitoria-Gasteiz, que aquí se desarrollan, tanto en su capacidad espacial como temporal, cobra sentido la teoría de la imagen y de los lugares (identidades en la mente de sus habitantes y usuarios) que produce el reconocimiento del papel de la identidad en la planificación de los lugares (espacios urbanos) mediante las siguientes acciones: · · ·

Conservación de los lugares urbanos, ejemplificado en la preservación histórica. Gestión del lugar como preservación del carácter comunitario de la sociedad. Valoración, reconociendo que a mayor identidad de la población sobre el lugar, la imagen ya está creada. En el caso contrario la planificación deberá crear nuevas imágenes externas (Plan) sustituyendo las negativas, débiles o inexistentes.

· Hiri-lekuen zainketa, duten babes historikoak erakusten duen bezala. · Lekua gizartearen erkidego-izaera gordetzeko eran kudeatzea. · Herritarrek lekua gero eta bereago egiten duten heinean, irudia jadanik sortua dagoela aitortuz, balioztatzea. Bestela denean, plangintzak kanpoko irudi berriak (Plana) sortu beharko ditu, irudi ezkorren, ahulen edo existitzen ez direnen ordez.

Los primeros casos a analizar, corresponden a dos espacios intramuros, uno el espacio defendido por la muralla del Cerro de Villa Suso (S XI-XII) y otro la denominada Plaza de Villa Suso, al Sur del Cerro Fundacional 1181. Aquí se muestra la ciudad medieval, compacta y baluarte de libertades frente al poder feudal exterior, que se constituye en receptora de artesanos y mercaderes, hombres libres que realizan sus funciones socioeconómicas al amparo de sus murallas y cercas, iniciándose en el S-XIII cuando la ciudad queda planificada y alcanza las 22,70 Ha, la primera especialización funcional: en el cerro alto se asentaban los nobles y clérigos, y descendiendo por las laderas (Ensanches de 1202 y 1256) los comerciantes y artesanos, y situándose los judíos, como clase social más baja en el límite inferior de la urbanización, calle Nueva Dentro.

Aztertu beharreko lehen bi kasuak, hiri-harresien barruan dauden bi espazio dira: Goiuri Muinoko harresiak babestutako espazioa bata (XI-XII. mendeak) eta Goiuri Plaza izenekoa bestea (1181), Sorrera Muinoaren hegoaldean. Hemen agertzen da Erdi Aroko hiria, trinko eta askatasunaren gotorleku, kanpoko botere feudalaren aurrean; hiri horrek artisauak eta merkatariak, hiriko harresi eta hesien babesean beren eginkizun sozio-ekonomikoak burutzen dituzten gizon libreak, hartzen ditu, XIII. mendean hasten delarik, hiria planifikaturik gelditzen denean eta 22,70 Ha-ko azalera hartzen duenean, lehenengo espezializazio funtzionala: muinoaren goialdean aitoren semeak eta elizgizonak kokatu ziren, eta muino-hegalean beherago (1202ko eta 1256ko Zabaldurak) merkatariak eta artisauak; judutarrak, aldiz, urbanizazioaren beheko mugan, Barnekale Berrian, kokatu ziren, gizarte maila apalena zelako.

1- ESPACIO DEFENDIDO POR LAS MURALLAS SIGLOS XI Y XII

1-XI. ETA XII. MENDEETAKO HARRESIEK BABESTUTAKO ESPAZIOA

Protegido por la Muralla Fundacional se trata de un espacio al interior de una manzana de transición, entre Ensanche 1202 y Cerro Fundacional, está situado en las traseras de las edificaciones residenciales de los números 64 a 104 de la calle Correría, y dispone de una calificación jurídica de espacio libre de dominio público y uso restringido. Su formación deriva de la ocupación de las antiguas huertas o patios de las edificaciones medievales, suponiendo un espacio interno y privado. Excepcionalmente en su parte Norte, bajo el Palacio de Escoriaza Esquivel, se ubicó el matadero de Vitoria, con acceso desde el cantón de las Carnicerías, de ahí su nombre, que desarrolló su función hasta finales del S-XIX. Junto a éste también se encontraba, al amparo de la muralla de la primitiva Gasteiz (segunda mitad del S-XI), la Plaza de Abastos clausurada a principios del S-XX, con su traslado a la actual Plaza de los Fueros. Dispone de forma alargada, con un ensanchamiento en la zona del antiguo matadero, en su acceso desde el cantón, y se recrea en sutiles desniveles que aprovechan antiguas edificaciones y contrafuertes, junto al lienzo de muralla, conforme reciente proyecto del arquitecto E. Rojo y trabajo de investigación del Catedrático en Arqueología Agustín Azcárate, e Ismael García, miembros del Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura (Universidad del País Vasco), que ha podido confirmar que el "viejo lienzo" posee una antigüedad mayor que de la que se le había supuesto (1.181). Base Topográfica, Juan Gallardo Sancho, Ingeniero Técnico en Topografía. La misma se conserva en un estado digno de ser recuperada para su uso y disfrute por la ciudadanía de Vitoria y vecinos del Casco; por ello se ha establecido un exitoso programa de visitas culturales sobre la interpretación de la muralla, por parte de la Fundación Catedral Santa María. El espacio dispone de acusados desniveles, en su sentido Este-Oeste, donde conviven patios privados con el recorrido del desarrollo del Paseo de Ronda; queda caracterizado por la fuerte presencia del lienzo murado, lineal y rotundo con sus inflexiones de tres cubos defensivos, frente a la posición coral de las traseras de los lotes góticos residenciales. Dispone de una longitud N-S de 145 metros y una anchura máxima de 25 metros y mínima de 12 metros. 12

Hemen euren leku- nahiz denbora-ahalmenean garatzen diren Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko eta Zabalgune Neoklasikoko sei espazioetan, zentzua hartzen du irudiaren eta lekuen teoriak (biztanleen eta erabiltzaileen buruan dituzten antzekotasunak), zeinak lekuen (hiri-espazioen) plangintzan aintzat hartzen baitu nortasunak duen zeregina, honako ekintza hauen bitartez:

Sorrerako Harresiak babesturik, 1202ko Zabalgunearen eta Sorrerako Muinoaren arteko etxadi baten barruko espazioa da, Hedegile kaleko 64-104 zenbakietako etxebizitzen atzealdean kokatua dagoena eta jabego publikoko eta erabilera mugatuko espazio librea kalifikazio juridikoa duena. Erdi Aroko eraikinetatik hartutako garai bateko baratzeek edo patioek eratzen dute barne-espazio pribatu hori. Salbuespen gisa, iparraldean, Eskoriatza Ezkibel jauregiaren azpian, Gasteizko hiltegia egon zen, izena hiltegiari zor dion Harategi kantoitik sarrera zuena eta XIX. mendearen amaiera arte lanean aritu zena. Haren ondoan Hornidura plaza zegoen, hura ere Gasteizko hasierako harresiaren babesean (XI. Mendearen bigarren erdialdea), XX. mendearen hasieran, egungo Foru plazara lekualdatzearekin batera, itxi zena. Luze itxurako espazioa da, garai bateko hiltegiaren eremuan, kantoi aldeko sarreran, zabalgune bat duena, eta harresi-atalaren ondoan eraikin eta hormabular zaharrek baliatzen dituzten desnibel ñimiñoetan jostatzen dena, E. Rojo arkitektoaren duela gutxiko proiektuaren eta Arkitekturaren Arkeologia saileko (Euskal Herriko Unibertsitatea) Ikerketa Taldeko kideek, Agustín Azcárate Arkeologia Katedradunak eta Ismael Garciak, egindako ikerketa lanaren arabera, zeinak "atal zaharra" lehendik uste zena baino zaharragoa (1.181) dela baieztatu ahal izan baitu (Oinarri topografikoa, Juan Gallardo Sancho, Topografiako Ingeniari Teknikoa). Harresia egoera duinean dago, gasteiztarrek eta Hiriguneko bizilagunek erabili eta onura ateratzeko berreskuratzeko moduan; hori dela eta, Santa Maria Katedrala Fundazioak arrakasta handiko programa prestatu du harresiaren interpretazioari buruz kultura-bisitaldiak egiteko. Espazioak desnibel nabarmenak ditu ekialdetik mendebaldera, non patio pribatuak Ingurabide Pasealekuko ibilbidearekin batera agertzen baitira; harresiatal lineal eta argiak hiru babes-kuboen bihurguneekin duen presentzia nabarmenak bereiztu egiten du egoitza sorta gotikoen atzealdeko kokapen koralaren aurrean. Iparraldetik hegoaldera 145 metroko luzera du eta zabalera, berriz, gehienez 25 metrokoa eta gutxienez 12koa.


LOCALIZACION DE ESPACIOS Y PLAZAS DEL CASCO MEDIEVAL Y ENSANCHE NEOCLASICO DE VITORIA-GASTEIZ

Espacios Extramuros Espacios Intramuros 123456-

Espacio defendido por la Muralla s.XI-XII Villa Suso 1181 Burullería s.XIV-XV Machete s.XIII-XVIII Plaza del Mercado (Virgen Blanca s.XIII-XIX) Plaza Nueva (Plaza de España)1781

13


2- VILLA SUSO Espacio, hoy desformalizado, que ocupa la zona meridional de una de las manzanas del denominado "Campillo" en el Cerro Fundacional de 1181, del Rey navarro Sancho VI y que constituye un espacio libre de uso y dominio público al interior de manzana (no afecto a equipamiento). Su constitución, más que formación, responde al vacío que deja una antigua instalación fabril (Echauri, hoy desaparecida) y que queda delimitada por la calle central del huso medieval (Santa María) y calle de las Escuelas, con un importante referente en su cierre norte (antiguo Depósito de Aguas). Responde a un espacio cívico, con esquinas abiertas en los vértices de las calles citadas, las paredes edificadas carecen de interés, a excepción de la cercana fachada Sur del Palacio de Montehermoso, el cierre del Depósito de Aguas y el volumen de la Iglesia de San Miguel. Su forma trapezoidal con una acusada planeidad, con unas dimensiones de 80x39 metros. Su utilización, dentro del contexto revitalizador del Casco Medieval, resulta negativa, por ocupar la mayor área de oportunidad del Casco y quedar altamente infrautilizado (un jardín cerrado y una antigua cancha de baloncesto destinado a aparcamiento en superficie). Este espacio responde a una de las acciones de la teoría de la imagen y los lugares en la ciudad: la valoración, donde la planificación debe corregir aquellos lugares con falta de identidad ciudadana, aquí debe actuar el Plan. En este caso el reciente Plan Especial de rehabilitación Integrada del casco, propone una fuerte intervención transformadora, consistente en la ejecución de un complejo cívico nucleado en un aparcamiento subterráneo con acceso exterior al tejido del Casco Medieval, mediante túnel, y una dotación superior de servicios públicos y privados, que conecten bajo y sobre rasante los elementos más significativos del Cerro Fundacional (Polideportivo, Palacio Escoriaza Esquivel, depósito de Aguas, Palacio de Montehermoso, y Jardín Arqueológico). Es en estos lugares donde debe ejemplificarse el liderazgo de la acción pública, con la adopción de las medidas legalmente sancionadas que procuren nuevos ámbitos para la presencia ciudadana, ampliando territorios urbanos, sobre y bajo rasante, hoy vedados para el conjunto de la población.

14

2- GOIURI Gaur egun formalizatu gabeko espazioa, "Landatxo" izeneko eremuan dauden etxadietako baten hegoaldea hartu, Nafarroako Santxo VI.a erregeak 1181ean sortutako Muinoan, eta etxadiaren barnealdean erabilera eta jabetza publikoko espazio librea (ekipamendura xedatu gabea) eratzen du. Espazioaren itxura, haren eraketa baino gehiago, lantegi zahar batek (Echauri, gaur egun desagerturik dagoena) utzitako hutsuneari dagokio eta Erdi Aroko ardatzaren erdiko kaleak (Santa Maria kalea) eta Eskola kaleak mugatzen dute, iparraldeko itxituran erreferentzia-gune garrantzitsuarekin (garai bateko Ur Biltegia). Hiri-espazioa da, aipatutako kaleen erpinetan kantoi irekiak dituena; eraikitako hormek ez dute inolako garrantzirik, inguruko Montehermoso jauregiaren hegoaldeko fatxada, Ur Biltegiko itxitura eta San Migel elizari dagokion esparrua izan ezik. Itxura trapezoidala du, lautasun nabarmenarekin, eta 80x39 metroko neurriak. Espazioaren erabilera, Erdi Aroko Hirigunea biziberritzeko testuinguruaren barruan, negatiboa da, Hirigunean aukerako eremu handiena hartzen duelako eta oso gutxi erabiltzen delako (lorategi itxi bat eta garai bateko saskibaloi jokalekua, gaur egun kanpoko aparkaleku modura erabiltzen dena). Espazio honek irudiaren eta lekuen teoriako ekintzetako bati, balioztatzeari, erantzuten dio hirian, izan ere, plangintzak hiritar nortasunik ez duten lekuak zuzendu behar dituenez, Planak hemen lan egin behar baitu. Kasu honetan, duela gutxiko hiriguneko Birgaitze Integratuko Plan Bereziak eskuharmen biziki eraldatzailea proposatzen du: erabilera anitzetako gune bat egitea; gune horren muina lurpeko aparkalekua izango da, kanpotik tunel baten bidez Erdi Aroko Hirigunerako sarbidea izango duena, eta goian zerbitzu publiko eta pribatuez horniturik egongo da, zeinak, sestrapean nahiz sestra gainean, lotura izango baitute Sorrerako Muinoko elementu garrantzitsuenekin (Polikiroldegia, Eskoriatza Ezkibel jauregia, Ur Biltegia, Montehermoso jauregia eta Lorategi Arkeologikoa). Leku horietan azaldu behar da ekintza publikoaren lidergo eredugarria, legez onartutako neurriak hartuz, hiritarrak egon ahal izateko esparru berriak, gaur egun hiritarrentzat debekaturik daudenak, eskuratzeko eta hiriko lurrak, sestrapean eta sestra gainean, handitzeko.


3- BURULLERÍA

3- BURUILERIA

A partir de este punto, los espacios analizados pierden su concepción de pertenencia al tejido de la ciudad murada, y responden a situaciones de pérdida de la función defensiva de las cercas y murallas que protegen Vitoria. Es el caso de las Plazas de la Burullería y del Machete, extramuros, con espacios poco definitivos hasta el S-XV, cuando la situación de frontera de Vitoria entre Castilla y Navarra, queda desvanecida, o, las de la Virgen Blanca y Nueva que derivan del propio crecimiento de la ciudad (1781).

Puntu honetatik aurrera, aztertutako espazioek ez dute jada hiri harresituaren egitura osatzen eta Gasteiz babesten duten harresi eta hesien babes-eginkizuna jadanik galdua duten egoerei erantzuten diete. Hala nola, harresiz kanpoko Buruileria eta Aihotz plazak, XIII. eta XIV. mendeetan eratu eta XV. mendean -Gasteizek zuen Gaztela eta Nafarroa arteko muga izatearen egoera desagertu zenean- finkatu zirenak, edota plaza Berria eta Andre Maria Zuriarena, hiriaren beraren hazkundearen ondorioz sortutakoak (1781).

La Burullería queda situada al Norte del Cerro Fundacional, en el Arrabal del S-XIV y XV, y supone un espacio libre de dominio y uso público, al interior de Manzana. El mismo está rodeado de calles y tres edificaciones, una de ellas singular (Casa Torre de los Anda, S-XV, un bloque de viviendas de reciente construcción) y una antigua bolera, que la delimita en su flanco Sur. Su forma es trapezoidal con la inclusión de estas construcciones, con unas dimensiones máximas de 60x30 metros. El espacio interior, queda resuelto por medio de fuertes desniveles, comunicados por escaleras, alcanzando hasta cinco plataformas distintas, lo que fragmenta en exceso la utilización del espacio, y que se desarrollan en sentido N-S, quedando el espacio caracterizado por la importante presencia del lienzo de Muralla Norte (S-XI-XII) que contiene la Catedral de Santa María. Esta espacio cívico dispone de esquinas y entrantes en su interior, con una notable escenografía en sus paredes edificadas, conjunto del "Portalón" de arquitectura medieval, edificación doméstica en calle Chiquita, y la definición total del espacio que resuelve por la muralla en su extremo meridional. La utilización del mismo, resulta escasa, respondiendo a un espacio casi ocioso, debido a la complejidad de niveles. Aquí como en el caso anterior cabe la intervención de la valoración de los lugares de la ciudad, mediante la creación de nuevas imágenes externas (Plan), con una modificación del espacio, liberando alguna de las edificaciones que impiden la contemplación y presencia de la muralla desde el acceso Norte al casco. Lo anterior pasa por la ejecución de la propuesta del Plan Especial para esta zona del casco, y que consiste según su zonificación, en la creación de un gran espacio público vinculado al Plan Director Catedral, mediante el derribo del Edificio Bolera y la incorporación al mismo del actual Cantón de Santa María, eliminando el tráfico rodado en el mismo.

Buruileria plaza Sorrerako Muinoaren iparraldean kokatua dago, XIV. eta XV. mendeetako Errebalean, eta jabetza eta erabilera publikoak dituen espazio librea da, etxadi barnealdean. Plaza horrek kaleak ditu bere inguruan eta hiru eraikuntza, horietako bat berezia (Andatarren Dorrea, XV. mendea, duela gutxi eraikitako etxebizitza-blokea), eta garai bateko bolalekua, hegoaldetik mugatzen duena. Eraikuntza horiekin, itxura trapezoidala du eta gehienezko neurriak 60x30 metrokoak. Barneko espazioa eskaileraz lotutako desnibel handien bitartez konpontzen da, bost plataforma desberdin izan arte; iparraldetik hegoaldera doazen plataforma horiek gehiegi zatikatzen dute espazioren erabilera eta Santa Maria Katedralari dagokion iparraldeko harresiaren atala (XIXII. mendeak) bertan izateak, berriz, garrantzi berezia ematen dio. Hiri-espazio horrek izkinak eta sartuneak ditu barnealdean -eszenografia bikainarekin eraikitako hormetan-, Erdi Aroko arkitekturari dagokion "Portalon" multzoa, etxe-eraikuntzak Txikita kalean eta espazioaren erabateko zehaztapena, hegoaldeko harresiaren bitartez konpondutakoa. Espazioak erabilera urria du, maila-aniztasuna dela-eta ia zereginik gabeko espazioa delarik. Aurreko kasuan bezala, honi ere kanpoko irudi berriak sortuz (Plana) hiriko lekuen balioztatzea egitea dagokio, espazioa aldatu eta hirigunearen iparraldeko sarreratik harresia dagoela ikustea galarazten duten zenbait eraikinik gabe utziz. Aurreko hori egiteko, Plan Bereziak hiriguneko eremu horretarako proposatzen duena gauzatu behar da, hots, planaren zonakako banaketaren arabera, Katedraleko Plan Zuzentzaileari lotutako espazio publiko handi bat sortzea, Bolaleku eraikina eraitsiz eta egungo Santa Maria kantoia erantsiz, bertan ibilgailuak ibiltzea debekatzen delarik.

15


4- PLAZA DEL MACHETE

4- AIHOTZ PLAZA

Se sitúa al Sur del Cerro Fundacional, y corresponde a un espacio libre de dominio y uso público. A diferencia del caso anterior su perímetro solo dispone de edificaciones, y posiblemente las más valiosas del catálogo monumental de la ciudad.

Sorrerako Muinoaren hegoaldean kokaturik dago eta jabetza eta erabilera publikoko espazio librea da. Aurreko kasuan ez bezala, bere perimetroan eraikinak baizik ez ditu, hiriko monumentu-katalogoko baliotsuenak agian.

Sus límites quedan ligados a sus cuatro accesos, todos ellos mediante escaleras y rampas, al Norte el Palacio de Villa Suso (1538) y Covachas (S-XVIII) bajo Cuesta de San Vicente, al Este del ábside de la Iglesia de San Miguel (S-XIV), y al Sur y Este las edificaciones de los Arquillos (S-XVIII).

Plazaren mugak bere lau sarbideetara loturik daude, hauek guztiek eskailerak eta aldapak dituztela: iparraldean Villa Suso jauregia (1538) eta Leizetxoak (XVIII. mendea), San Bizente aldaparen azpian, ekialdean San Migel elizaren absidea (XIV. mendea) eta hegoaldean nahiz ekialdean Arkupetako eraikinak (XVIII. mendea).

Su formación se produce en fases escalonadas, siendo su origen en el S-XIII como puede deducirse del gráfico "Idea de Espacio Libre al Sur de la Ciudad" (1750-1775) donde el mismo ocupa la salida meridional en el Portal de San Bartolomé, con una posición distinta tanto de las escaleras como de la subida al Cerro de Villa Suso, entregándose en el llano exterior a la ciudad. Es con la ejecución de los Arquillos (conforme al plano de J.A. Olaguibel de 1794, Obras Nuevas, Arquillos del Ala), cuando se forma la Plaza, de planta alargada y dimensiones de 110x25 a 35 metros. En este proceso y en conjunción con los ya existentes Arquillos del Juicio (1787-1792), se da una idea general de ocupación del espacio, en conjunción con los niveles de la Plaza Nueva (1781) todo ello mediante un sutil mecanismo de acoplamiento de niveles desde la cota 543,00 en Portal de San Bartolomé, hasta la 522,89 en la Plaza Nueva, pasando por las intermedias del Machete, 535,83, y calle Mateo Moraza, 526,30 (entre Arquillos y Plaza Nueva). Destaca en la ejecución de su rotunda planeidad, la realización de trabajos de contención de tierras, mediante aligeramiento de esfuerzos por medio de arcadas abovedadas, de cañón, tanto bajo la propia plaza (Arquillos del Ala), como en el límite Norte bajo Cuesta de San Vicente; confirmando a la plaza un especial atractivo. Esta posición de dualidad de uso del subsuelo y del espacio libre superior, constituye el antecedente para la adopción de propuestas del planeamiento espacial, en el sentido de implantar un aprovechamiento integral del cerro fundacional, tanto bajo como sobre rasantes.

16

Plaza mailaka-mailaka eratzen da, eraikitzelanak XIII. mendean hasi zirelarik "Idea de Espacio Libre al Sur de la Ciudad" (1750-1775) izenburuko grafikoa begiratuta ondoriozta daitekeenez; grafiko horretan, plazak San Bartolome Ateko hegoaldeko irteera hartzen du eta, eskailerei nahiz Goiuri Muinorako igoerari dagokienez, kokapena desberdina da, hiriari kanpoko lautadan lotu zitzaiolarik. Oinplano luzea eta 110x25-35 metroko neurriak dituen plaza, Arkupeak (J.A. Olaguibelen 1794ko Obras Nuevas, Arquillos del Ala planoaren arabera) gauzatzen direnean eratzen da. Prozesu horretan eta jadanik eraikiak zeuden Judizioaren Arkupeekin batera (17871792), espazioaren okupazioari buruzko ideia orokor bat eskaintzen da, Plaza Berriko mailekin (1781) bateratua; eta hori guztia, maila desberdinak egokitzeko -San Bartolome Ateko 543,00 kotatik hasi eta Plaza Berriko 522,89 kotara bitartean, Aihotz plazako 535,83 kota eta Mateo Moraza kalekoarena (Arkupeak eta Plaza Berria artean), 526,30, tartean daudela- mekanismo burutsu baten bitartez. Plazaren erabateko lautasuna gauzatzerakoan, lurrak eusteko lanak nabarmentzen dira, kanoiganga erako arkuen bidez arintzen baitira zamak, plazaren beraren azpian nahiz iparraldeko mugan, San Bizente aldaparen azpian, plazak duen erakargarritasun berezia berretsiz. Lurpeko zorua eta goiko espazio librea biak erabiltzeko joera hori, aurrekaria izan da espazio-plangintzarako proposamenak hartzerakoan, hots, sestrapean nahiz sestra gainean sorrerako muinoaren ustiapen osoa ezartzerakoan.

El espacio cívico del Machete, dispone de importantes esquinas constructivas, siendo las más representativas, el ábside de San Miguel, y el Palacio Renacentista de Villa Suso, que flanquea la removida escalera de San Bartolomé, en su lado Este, con logia superior y composición de huecos de reciente creación (1903). Esta composición, más clásica, supera la falta de salidas a la plaza impuesta por el Concejo de Vitoria a la construcción, por motivos defensivos, propiciándose con los nuevos huecos el tránsito de las dependencias del Palacio a la Plaza.

Aihotz plazako hiri-espazioak garrantzi handiko eraikuntza-izkinak ditu, horietan adierazgarrienak San Migel elizaren absidea eta Berpizkunde garaiko Villa Suso jauregia, zeina lekualdatutako San Bartolomeko eskaileraren alboan baitago, haren ekialdean, goian logia eta duela gutxi egindako baoak dituela (1903). Antolaketa klasikoago horri esker, gainditu egiten da plaza eraikitzerakoan Gasteizko Kontzejuak, babes-arrazoiak tarteko, plaza irteerarik gabe utzi izana, eta bao berriek jauregiko geletatik plazara joateko aukera ematen dute.

Esta Plaza, una de las más bellas de la ciudad, dispone de un uso de ocio festivo y cultural con el aliciente de albergar unas paredes monumentales con la parte más doméstica de las traseras residenciales de los Arquillos, lo que le confiere un tratamiento casi inusual de cotidianidad y familiaridad, que le hacen aún más atractiva. Aun con todo, y dada su acusada centralidad adolece de cierta atonía urbana, que bien pudiera superar los previstos planes del Cerro Fundacional Campillo.

Hirian ederrenetakoa den plaza hori jai- eta kultura- aisialdietarako erabiltzen da, eta Arkupetako etxebizitzen atzealdean horma monumentalak ditu; horrek, ia ezohikoak diren egunerokotasuna eta barnekotasuna ematen dizkio, plaza are erakargarriagoa eginez. Hala eta guztiz ere, eta hiriaren erdi-erdian egonik, hiri arloko atonia moduko zerbait du, Sorrerako Muinoa - Landatxo eremurako aurreikusitako planek agian gainditu ahal izango dutena.


5- VIRGEN BLANCA

5- ANDRE MARI ZURIA

Anteriormente Plaza del Mercado, con origen en el S-XIII, y situada al Sur de la ciudad medieval: mercado, mentidero y lugar de reunión. En su origen disponía de unas dimensiones muy superiores a las actuales (160x110 metros) en la segunda mitad del S-XVIII, según el gráfico de 1750-1775.

Garai bateko Merkatu plaza, XIII. mendean eraikia eta Erdi Aroko hiriaren hegoaldean kokatua dagoena: azoka, solasleku eta biltoki. Hasieran, 17501775eko grafikoaren arabera, XVIII. mendeko egungo neurriak (160x110 metro) baino askoz handiagoak zituen.

En aquella época quedaba delimitado por las actuales calles gremiales de Correría, Zapatería y Herrería en su flanco occidental; por el Hospital y Convento de San Francisco en el lado oriental, quedando delimitado al Norte por el acceso a San Miguel y la desaparecida Alhóndiga y al Sur por la calle del Arrabal y el Barrio de Barreras, hoy prácticamente coincidentes con calle Postas e Independencia. El espacio quedaba cerrado por la Puerta de Santa Clara y Huerta del Convento de San Antonio en la confluencia con la actual calle Diputación. La formación del actual espacio libre, corresponde a una indisimulada acción urbanizadora de colonización del mundo exterior al Sur de la ciudad antigua, y que se inicia con la construcción por el Arquitecto justo Antonio de Olaguibel de la Plaza Nueva (1781) entre los Ensanches de 1202 y 1256, ocupando y llenando parte del vacío existente en la Plaza del Mercado. Así, podemos decir que la configuración de la Plaza Vieja, que sustituye a la explanada meridional del mercado es consecuencia de la implantación de una escenografía Ilustrada, la Plaza Nueva, contigua a ésta, en una secuencia de restar amplitudes, que aquí se ajustan a la alineación exterior occidental de la nueva plaza dejando a su izquierda una porción residual del antiguo espacio, anótese que el actual ancho medio de 54 metros pudiera haberse aumentado a 80 metros si la alineación citada se hubiese ajustado al testero occidental de los Arquillos del Ala, con lo que la formalización de la actual Plaza de la Virgen Blanca, hubiera sido diferente, lo que le conferiría una mejor recualificación urbana. Este espacio cívico, presenta un tratamiento en desnivel, con una fuerte focalización visual en las arcadas góticas de San Miguel, y brechas laterales en calles gremiales del barrio gótico, así como en el Ensanche Neoclásico en su fachada oriental. La cuarta pared, que responde a fachadas Norte de calle Postas, dispone de un frente abierto, en calle del Prado y Plaza del General Loma, junto a Iglesia de San Antonio, que supone el acceso más claro y rotundo a la Plaza. La utilización de la Plaza, después del reciente proyecto de reforma, que incluye el monumento a la Batalla de Vitoria, en el que se ha eliminado el tráfico privado, de los Arquitectos Eduardo Rojo y Carlos Ibarlucea (Base topográfica, Igor Astoreka Jauregui, Ingeniero Técnico Topógrafo) ha mejorado sensiblemente, tras la retirada a los jardines que fracturaban y disminuían el espacio. La reforma ha propiciado una alta recualificación urbana, y resulta ser el lugar más representativo de la ciudad, en cuanto espacio público colectivo y en cuanto su papel de identidad.

Garai hartan, egungo Hedegile, Zapatari eta Errementari gremio-kaleek mugatzen zuten mendebaldetik, Ospitaleak eta San Frantzisko komentuak ekialdetik, San Migelerako sarbideak eta desagertutako Alondegiak iparraldetik, eta Errebalgo kaleak eta Barreras auzoak, egungo Posta eta Independentzia kaleekin ia bat zetozenak, hegoaldetik. Santa Klara Ateak eta San Antonio komentuko baratzeak ixten zuten espazioa, egungo Diputazio kaleko elkargunean. Egungo espazio librearen eraketa kanpoko munduak hiri zaharraren hegoaldean inolako disimulurik gabe burututako kolonizazioekintza urbanizatzaileari dagokio, zeina Justo Antonio de Olaguibel arkitektoak 1202ko eta 1256ko Zabalguneen artean Plaza Berria eraikitzearekin hasten baita (1781), Merkatu plazan hutsik zegoen zati bat hartuz eta betez. Gauzak horrela, merkatuaren hegoaldeko zelaigunea ordezkatzen duen Plaza Zaharraren itxura, haren ondoan eszenografia ilustratua, Plaza Berria, ipintzearen ondorio dela esan daiteke, hedadura murriztuz, zeina, kasu honetan, plaza berriaren mendebaldeko kanpoko lerrokadurari egokitzen baitzaio, ezkerrean garai bateko eremu-zati txiki bat utziz; kontuan izan, aipatutako lerrokadura Hegaleko Arkupeen mendebaldeko aurrealdeari egokitu izan balitzaio, egungo batez besteko zabalera, 54 metrokoa, 80 metrora arte gehitu ahal izango litzatekeela, eta, horrela, egungo Andre Maria Zuriaren plazak eraketa desberdina izango zukeela, espazioari hiri-birkualifikazio hobea emanez. Hiri-espazio horrek aldapari dagokion trataera izan du, San Migelgo arkupe gotikoetan argi eta garbi ikus daitekeenez, eta alboko arrailak ere baditu auzo gotikoko gremio-kaleetan nahiz Zabalgune Neoklasikoaren ekialdeko fatxadan. Laugarren hormak, Posta kaleko iparraldeko fatxadei dagokienak, irekia du aldeetako bat Prado kalean eta Loma Jeneralaren plazan, San Antonio elizaren ondoan, hauxe delarik Plazarako sarbide argi eta zuzenena. Gasteizko Guduaren monumentua gehituz eta automobil pribatuen zirkulazioa galaraziz Eduardo Rojo eta Carlos Ibarlucea arkitektoek egindako duela gutxiko erreforma-proiektuaren ondoren (Oinarri topografikoa, Igor Astoreka Jauregui, Ingeniari Tekniko Topografoa), Plazaren erabilera era nabarmenean hobetu da, espazioa zatikatu eta murrizten zuten lorategiak baztertu ondoren. Erreformak hiri-birkualifikazio handia eman dio eremuari, zeina hiriko lekurik adierazgarriena baita espazio kolektibo publikoei dagokienean eta bere nortasun-eginkizunari dagokionean. 17


6- PLAZA NUEVA

6- PLAZA BERRIA

La Plaza Nueva, 1781, hoy plaza de España, se sitúa al Sur del Casco Medieval y responde, junto a los Arquillos y Plaza del Machete, a la tradición vitoriana de ciudad planificada y ordenada. Ocupando el mercado extramuros, la Junta de Obras del Ayuntamiento, y por iniciativa municipal ejecuta, con planos de J.A. de Olaguibel, un cuadrado perfecto con tres lados dedicados a residencia y el cuarto, cerrando la Plaza al Norte, a Casa Consistorial.

Plaza Berria (1781), egungo Espainia plaza, Erdi Aroko Hirigunearen hegoaldean kokaturik dago eta, Arkupeak eta Aihotz plazarekin batera, Gasteizko hiri planifikatu eta antolatuaren ohiturari erantzuten dio. Harresiz kanpoko merkatua hartuz, Udalaren Lan Batzordeak, udalaren ekimenez, lauki ezin hobea eraikitzen du J.A. de Olaguibelen planoekin, laukiaren hiru aldeetan etxebizitzak eta laugarrenean, iparraldetik plaza itxiz, Udaletxea dituela.

Este espacio cívico, responde al tipo cerrado, con tres salidas, en soportales, a la vecina Virgen Blanca, calles Postas y Lehendakari Aguirre, con una acusada horizontalidad; presenta unas fachadas interiores perfectamente reguladas e iguales para las distintas casas que se contienen en su interior, que responden, excepto en Casa Consistorial, a una distribución aleatoria de lotes mayores o menores, con una libre composición de las fachadas externas. La plaza es un cuadrado perfecto, 220x220 pies, siendo la más regular de España. Otra aportación frente a las plazas de la época es que representa una unidad autónoma, aislada, en relación dialéctica a la ciudad antigua, frente a las plazas de Salamanca o Madrid, que suponen un rompimiento de la trama original, mediante una operación de saneamiento y derribo de los preexistente que da lugar a la creación del nuevo espacio, embocando las calles en los lienzos de la plaza de modo aleatorio. La tipología edificatoria busca la uniformidad en la ejecución de los diversos inmuebles dentro de cada lote, y posibilita la colaboración entre la Junta de Obras y los agentes privados, en la financiación de las tareas urbanizadoras, a partir de las diversas asignaciones lucrativas a los diferentes promotores. Este edificio y Plaza, que contempla el equipamiento público, residencia y comercio, con notables funciones públicas, supone el arranque de la ciudad del siglo XIX, así como el segundo modelo de intervención urbanística en la ciudad planificada; la alternativa -sin rupturas innecesarias con lo anterior- frente al de relleno del plano dibujado y prefigurado, del periodo medieval, renacentista y barroco. La utilización de este espacio resulta altamente positiva, con frecuentes eventos culturales, festivos, como políticos. Con el concurso de la Virgen Blanca, por su interrelación con la misma, constituyen los lugares más representativos e identitarios de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

18

Hiri-espazio hori espazio hertsi motakoa da, arkupeetan hiru irteera dituela inguruko Andre Maria Zuriaren plazara eta Posta eta Agirre Lehendakariaren kaleetara, horizontaltasun nabarmenarekin; barnean dituen etxeetarako, barne-fatxada guztiz egokitu eta berdinak ditu, sorta handiagoen edo txikiagoen ausazko banaketari erantzuten diotenak, Udaletxearen kasuan izan ezik, kanpoko fatxaden antolaketa librea izanik. Plaza 220x220 oineko lauki ezin hobea da, Espainiako erregularrena. Garai hartako plazen aldean, beste ekarpen bat ere egiten du: plaza autonomoa da, bakandua, hiri zaharrarekin lotura dialektikoa duena, Salamancako edo Madrilgo plazek ez bezala, hauek jatorrizko egitura hausten baitute, lehen zegoena garbituz eta eraitsiz, eta ondorioz espazio berria sortzen da, non kaleek ausazko sarbideak dituzten plazako hormataletan. Eraikuntza tipologiak uniformetasuna lortu nahi du sorta bakoitzeko etxeak egiterakoan eta, abiapuntu modura promotoreei diru-sariak emanez, Lan Batzordearen eta agente pribatuen arteko lankidetza errazten du urbanizazio-lanen finantziazioan. Eginkizun publiko nabarmenekin, ekipamendu publikoa, egoitza eta merkataritza kontuan hartzen dituzten eraikina eta plaza XIX. mendeko hiriaren hastapena dira, eta hirigintza alorreko esku-hartzeen bigarren eredua ere bai hiri planifikatuan; Erdi Aro, Berpizkunde eta Barroko garaietako plano marraztu eta aurreirudikatua betetzeko lanen aurrean, lehengoarekin premiagabeko hausturarik eragiten ez duen aukera. Espazio horren erabilera guztiz positiboa da, bertan ugari izaten baitira jaiospakizunak nahiz kultura edo politika alorretakoak. Andre Maria Zuriaren plazarekin batera, bien arteko lotura estua medio, Gasteizko hiritarren lekurik adierazgarri eta jatorrenak dira.


19


VITORIA GASTEIZ Espacios & Tiempos de la Ciudad Histórica Hiri Historikoaren Eremuak & Denborak PUBLICA ARGITARA EMAN © Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteizko Udala. Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Osorik Birgaitzeko Agentzia. ORGANIZA ANTOLAKETA Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Osorik Birgaitzeko Agentzia. Plaza España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz Teléfono: 945 16 12 96 http://www.rehabilitacionurbana.com/

TÍTULO TITULOA Espacios & Tiempos de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Hiri Historikoaren Eremuak & Denborak

FOTOGRAFÍAS ARGAZKILARITZAK Red de Espacios & Plazas de la Ciudad Histórica del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizen, Erdi Aroko Hirugune Historikoan, dauden Gune eta Plazen Sareko © CiudadCity, sl Fotografías históricas de Espacios & plazas Hirugune eta Emparantzetaren Argazki Historikoak © Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz © José Javier López de Ocáriz. PLANIMETRÍA PLANIMETRIA © Juan Adrián Bueno Agero TEXTOS TESTUAK EN FIGURA DE NAVÍO, CON POPA Y PROA: Haec est victoria quae vincit ITSASONTZIA DIRUDI, POPA ETA BRANKA ETA GUZTI: Haec est victoria quae vincit Textos Históricos desplegable Espacios & Plazas

Hirugune eta Emparantzetaren Textu orri tolestu Historikoak

© José Javier López de Alzola LAS MURALLAS DE VITORIA-GASTEIZ en la Formación del Espacio Público VITORIA-GASTEIZKO HARRESIAK Espazio Publikoaren eraketan

© Juan Adrián Bueno Agero ISBN:. 978-84-96845-19-0 L.G/D.L:. NA - 3646/2008

Organiza Antolaketa Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Osorik Birgaitzeko Agentzia Autores Egileak José Javier López de Ocáriz Alzola Juan Adrián Bueno Agero Ángel Morúa Achiaga Coordinación Editorial Editorial Koordinazioa Ángel Morúa Achiaga Diseño Gráfico Diseinu grafikoa Pilar Sarnago Velasco, Laura Mercado Aldasoro, CiudadCity, sl Agradecimientos Ezagutzak Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa

Traducción Itzulpena PEC traducciones Fotomecánica Argazkien Komposaketa ZIUR Impresión Imprimaketa Espacegrafic


VITORIA-GASTEIZ Espacios & Tiempos de la Ciudad Histórica  

Una historiografía emocional de la construcción de la capital de Euskadi a través de la configuración de sus seis espacios libres más emblem...