Page 1


A

Premios de

CO EHAEO

rquitectura

VN

rkitektura Sariak

2 0 1 0


Presentación

5

Aurkezpena

Acta del Jurado

7

Epaimahaiaren Akta

Edificación Residencial

17

Etxebizitzetarako Eraikina

Edificación Dotacional

55

Horniduretarako Eraikina

Edificación Industrial

129

Eraikin Industriala

Rehabilitación y Restauración

147

Zaharberritze eta Berriztapena

Interiorismo

167

Interiorismoa

Diseño Urbano y Paisajismo

189

Hiri-Diseinua eta Paisajismoa

Diseño

211

Diseinua

Cultura Arquitectónica

227

Kultura Arkitektonikoa


4

COAVN 2010 Sariak aurkezteko ohorea dut. Hasiera-hasieratik, duela hogei urtetik, gure kultura profesionalaren, gure Arkitekturaren, adierazpenik handiena dira sariok gure esparruan. Horregatik, aurrena nolabaiteko aitorpena lortu duten guztiak zoriondu nahi ditugu, batez ere arrazoia egindako lanaren profesionaltasuna izan bada. Xumeki esanda, irautea bera ere, ondo egindako lanaren aitorpena da. Eta zorionak, halaber, aurkeztu diren guztiei, Epaimahaiaren lana zorrotza izan baita. Aukeratzeak ukatzea dakar nahitaez. Eta berrehun eta berrogei proposamenen artean aukeratzea ez da erraza. Jakin badakigu lan zehatz batek bikaintasuna lortu aurretik urrats asko eman behar direla: enkargu on bat izatea, azken obra on horri hasiera emango dion promotorea izatea, proiektua ondo aztertu eta lantzea eta proposamenean azaltzen zena zorroztasunez gauzatuko duen eraikitzailea izatea. Gure aitorpenik zintzoena, beraz, gure sustatzaile eta bezero guztiei, bikaintasuna lortuko duten enkarguak egitearren, eta eraikitzaile on guztiei, egia biribil bihurtzen dituztelako. Aurkezten dizkizugun obrak erreferentzia izan behar dira ezinbestez, berrikuntzaren ikuspuntutik. Berrikuntza eta aurrerapen arrazoikoa eta arrazoitua. Ezagutzaren mundu horretan dago gure funtsa eta gure etorkizuna. Arkitektoek modelo berrien sorkuntzari, eguneroko gizarte sortu berriari, gure erantzukizun kolektiboari, eskaini ahal diotena da. Azkenik, eskerrak eman behar diogu Epaimahaiari, egindako lanagatik. Eta Nafarroako Gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari, emandako laguntzagatik.

Manuel Sagastume Ruiz Vasco-Navarro Arkitektoen Elkarte Ofizialeko Dekano-Presidentea


5

Tengo el honor de presentaros los Premios COAVN 2.010. Desde su constitución, hace ya veinte años, son la máxima expresión, en nuestro ámbito, de lo más relevante de nuestra cultura profesional, de nuestra Arquitectura. Por eso, y en primer lugar, debemos felicitar a todos los que han sido elegidos con alguna distinción, sobretodo por la profesionalidad del trabajo realizado. Simplemente, estar ahí, es el primer reconocimiento a una labor bien hecha, a la que nos debemos. Y felicidades, por tanto y también, a todos los presentados, porque la labor del Jurado ha sido dura. Elegir suele suponer, obligatoriamente, renunciar. Y entre doscientas cuarenta propuestas no es fácil. Sabemos que para que una obra terminada alcance una cierta excelencia ha tenido que mediar un buen encargo, un promotor que sea la génesis de esa buena obra final, un buen, estudiado y trabajado proyecto por nuestra parte y un constructor que ejecute impecablemente lo que en la propuesta se explicaba. Sirva por tanto, en segundo lugar, el mejor reconocimiento a todos nuestros promotores y clientes que generan encargos que puedan acceder a esa excelencia y a los buenos constructores que los convierten en óptima realidad. Las obras que os presentamos deben ser la primera referencia ante la innovación que se nos plantea. Innovación y progreso razonable y razonado. Es desde ese mundo del conocimiento en el que está nuestro fundamento y nuestro futuro. Es lo que los arquitectos podemos aportar a la generación de nuevos modelos que sirvan a la naciente Sociedad de cada día, a nuestra responsabilidad colectiva. Vaya finalmente nuestro agradecimiento al trabajo del Jurado. Y al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco por su ayuda al patrocinio.

Manuel Sagastume Ruiz Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro


6

EHAEOKO 2010EKO ARKITEKTURA SARIAK EMATEKO EPAIMAHAIAREN AKTA

2

0

1

0

2010eko martxoaren 11, 12 eta 13an bildu zen Epaimahaia, EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAREN 2010eko ARKITEKTURA SARIAK emateko. Honakoak izan ziren epaimahaikideak: JAVIER SALAZAR RÜCKAUER JAUNA TERESA MURO PÉREZ-MALUMBRES ANDREA ANGEL LUIS BELLIDO BOTELLA JAUNA FERNANDO OLABARRIA DELCLAUX JAUNA IÑIGO LIZUNDIA URANGA JAUNA JAVIER GARCÍA-BARBERENA ERBURU JAUNA MANUEL GALLEGO JARRETO JAUNA ALFONS SOLDEVILA i BARBOSA JAUNA

Epaimahaiko presidentea, EHAEOko dekanoa ordezkatuz. Idazkaria. Arabako kidea. Bizkaiko kidea Bizkaiko Ordezkaritzako Presidentea ordezkatuz. Gipuzkoako kidea. Nafarroako kidea. Gobernu Batzordeak hautatua. Gobernu Batzordeak hautatua.

Epaimahaiak modu positiboan baloratu du aurkeztutako lanen maila altua, eta, daukan ahalmenaz baliatuz, egileek aurkeztutako bestelako modalitatean, ondoko lanak hautatu ditu: "Roke Deuna ekipamendu proiektua, Portugaleten, Hiri Diseinua eta Paisajismo modalitatean. "Lounge MS, Cadreitan, Barne-diseinuko modalitatean. "Bizkaiko Foru Liburutegiaren berritzea eta zabaltzea, Bilbon, Horniduretarako Eraikinen Modalitatean.

Lehiakideek aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta lanak dagokien egunetan bisitatu ondoren, hots, otsailaren 3an eta martxoaren 11, 12 eta 13an, epaimahaiak ondoko ERABAKIA hartu du:


7

ACTA DEL JURADO PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA

2

0

1

0

Los días 3 de febrero, 11, 12 y 13 de marzo de 2010, se reúne el Pleno del Jurado para la concesión de los PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA 2010, estando constituido por los siguientes miembros: DON JAVIER SALAZAR RÜCKAUER DOÑA TERESA MURO PÉREZ-MALUMBRES DON ANGEL LUIS BELLIDO BOTELLA DON FERNANDO OLABARRIA DELCLAUX DON DON DON DON

IÑIGO LIZUNDIA URANGA JAVIER GARCÍA-BARBERENA ERBURU MANUEL GALLEGO JARRETO ALFONS SOLDEVILA i BARBOSA

Presidente del Jurado por delegación del Decano del COAVN. Secretaria. Vocal Alava. Vocal Bizkaia por delegación del Presidente de la Delegación en Bizkaia. Vocal Gipuzkoa. Vocal Navarra. elegido por la Junta de Gobierno. elegido por la Junta de Gobierno.

El Jurado valora positivamente el alto nivel de la mayoría de los trabajos presentados y, haciendo uso de su facultad, selecciona en modalidad distinta a la presentada por sus autores, las siguientes obras: "Proyecto de equipamiento "San Roque", en Portugalete" en la Modalidad de Diseño Urbano y Paisajismo. "Lounge MS en Cadreita", en la Modalidad de Interiorismo. "Reforma y Ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia en Bilbao", en la Modalidad de Edificación Dotacional.

Una vez consultada la documentación aportada por los concursantes y tras realizar las oportunas visitas a las obras los días 3 de febrero, 11, 12 y 13 de marzo, emite el siguiente FALLO:


8

ETXEBIZITZETARAKO ERAIKINA. Epaimahaiak esleitu gabe utzi du SARIA modalitate honetan, eta ACCESIT bat eman dio ondoren aipatzen den lan bakoitzari: CASA TOT Cintruenigon (Nafarroa). Egileak: FERNANDO OIZA REDÍN, ENRIQUE KAHLE OLASO eta MIGUEL ARAUZO MUÑOZ arkitekto JAUNAK.

BABES OFIZIALEKO 60 ETXEBIZITZA ETA GARAJEAK Buenavistan, Donostian. CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS eta ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ arkitekto JAUNENA.

Modalitate honetan, ondorengo lanak hautatu dira FINALISTA gisa: ETXEBIZITZA FAMILIABAKARRA Getxon (Bizkaia). JOSÉ FONTÁN BASAÑEZ , JAVIER FONTÁN GAMARRA ETA MARIANO FLORES arkitekto JAUNENA. ETXEA KANTAURI ITSASERTZEAN, Getarian (Gipuzkoa). Arkitektoak: ROCÍO PEÑA AZPILUCUETA eta MARIO SANGALLI UGGERI arkitekto JAUN-ANDREAK. 33 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA GEHIGARRIAK Txurdinagan, Bilbon. JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA eta CARLOS ASENSIO GALVÍN arkitekto JAUNENA. BABES OFIZIALEKO 168 ETXEBIZITZA MARITURRI ETORBIDEAN, Gasteizen. ROBERTO ERCILLA ABAITUA eta MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ arkitekto JAUNENA. BABES OFIZIALEKO 110 ETXEBIZITZA SARRIGURENen, Egueseko Haranean (Nafarroan). MAITE APEZTEGUÍA ELSO arkitekto ANDREARENA. BABES OFIZIALEKO 88 ETXEBIZITZA, Gasteizen. IÑAKI GARAI ZABALA eta INÉS LÓPEZ TABERNA arkitekto JAUN-ANDREENA.

HORNIDURETARAKO ERAIKINA Modalitate honetan, Epaimahaiak EX-AEQUO eman die SARIA ondoko lanei: GANDASEGUI ESKOLA, GALDAKAON (BIZKAIA). Arkitektoa: LUIS Mª URIARTE ALDAITURRIAGA JAUNA.

Eskolaren erabilerak espazio irekiekin duen bateragarritasuna da balioetsi dena, izan ere, zehaztasun eta sentsibilitate handiz egokitzen da hiri-sare konplexura.

ARABAKO ARKEOLOGIA MUSEOA, GASTEIZEN. FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI arkitekto JAUNARENA.

Bere irudi sendoa balioetsi da, erreferentzi ikonografikoa sortzen baitu hirian.

BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN BERRITZEA ETA HANDITZEA, BILBON. GLORIA IRIARTE CAMPO , EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE ETA AGUSTÍN de LA BRENA TORRES arkitekto JAUN-ANDREENA.

Lurzorura moldatzeko modua balioetsi da, egun dauden eraikin historikoekin egungo hizkuntzaz mintzatzen den arkitektura lortzen baitu, eta, gainera, sentsibilitate handiz egokitzen da erakin-multzora.

ACCESIT bana eman zaie ondoko lanei: TENPLU eta PARROKIARAKO ERAIKINA Miribillan, Bilbon. HERCKENRODE eta AGUSTÍN de LA BRENA TORRES JAUN-ANDREENA.

SAN JORGEKO ELIZA eta ELIZA-ZENTROA, Iruñean. FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ eta JESÚS LEACHE RESANO JAUNENA.

GLORIA IRIARTE CAMPO, EDUARDO MÚGICA VAN


9

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad, y concede un ACCÉSIT a cada uno de los siguientes trabajos: CASA TOT en Cintruénigo (Navarra), de los Arquitectos DON FERNANDO OIZA REDÍN, DON ENRIQUE KAHLE OLASO y DON MIGUEL ARAUZO MUÑOZ.

60 VIVIENDAS VPO y GARAJES en Buenavista, San Sebastián, de los Arquitectos DON CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS y DON ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ.

Se seleccionan como FINALISTAS en esta Modalidad los siguientes trabajos: VIVIENDA UNIFAMILIAR en Getxo (Bizkaia), de los Arquitectos DON JOSÉ FONTÁN BASAÑEZ, DON JAVIER FONTÁN GAMARRA y DON MARIANO FLORES. CASA EN EL LITORAL CANTÁBRICO en Getaria (Gipuzkoa), de los Arquitectos DOÑA ROCÍO PEÑA AZPILICUETA y DON MARIO SANGALLI UGGERI. 33 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS en Txurdínaga, Bilbao, de los Arquitectos DON JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA y DON CARLOS ASENSIO GALVÍN. 168 VPO en AVDA. MARITURRI, Vitoria-Gasteiz, de los Arquitectos DON ROBERTO ERCILLA ABAITUA y DON MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ. 110 VIVIENDAS VPO en SARRIGUREN, Valle de Egüés (Navarra), de la Arquitecta DOÑA MAITE APEZTEGUÍA ELSO. 88 VPO en ZABALGANA, Vitoria-Gasteiz, de los Arquitectos DON IÑAKI GARAI ZABALA y DOÑA INÉS LÓPEZ TABERNA.

EDIFICACIÓN DOTACIONAL El Jurado, concede el PREMIO EX-AEQUO, a los siguientes trabajos: COLEGIO GANDASEGUI en GALDAKAO, BIZKAIA, del Arquitecto DON LUIS Mª URIARTE ALDAITURRIAGA.

Se ha valorado que el proyecto haga compatible el uso del Colegio con el mantenimiento de los espacios abiertos, articulándose con claridad y sensibilidad en la compleja trama urbana existente.

MUSEO de ARQUEOLOGÍA de ALAVA en VITORIA-GASTEIZ, del Arquitecto DON FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI.

Se ha valorado su contundente imagen que crea una referencia iconográfica en la ciudad.

REFORMA y AMPLIACIÓN de la BIBLIOTECA FORAL de BIZKAIA, en BILBAO, de los Arquitectos DOÑA GLORIA IRIARTE CAMPO, DON EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y DON AGUSTÍN de LA BRENA TORRES.

Se ha valorado la manera de implantarse en el solar que consigue que una arquitectura con un lenguaje actual dialogue con los edificios históricos existentes, integrándose con sensibilidad en el conjunto.

Se concede un ACCÉSIT a cada uno de los siguientes trabajos: EDIFICIO para TEMPLO y DEPENDENCIAS PARROQUIALES en Miribilla, Bilbao, de los Arquitectos GLORIA IRIARTE CAMPO, DON EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y DON AGUSTÍN de LA BRENA TORRES.

IGLESIA y CENTRO PARROQUIAL SAN JORGE, en Pamplona, de los Arquitectos DON FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y DON JESÚS LEACHE RESANO.

DOÑA


10

Modalitate honetan, ondorengo lanak hautatu dira FINALISTA gisa: ARRAUN ETA BELA PABILOIAK GETXOKO KIROL PORTUAN, Bizkaian. AMAIA CELAYA ALVAREZ, ANDER AGINAKO ARRI, PEDRO Mª MUGICA ELORZA, JAKINDA DE GOYARZU CIRUELOS eta JULEN ALTUNA HERRERO JAUN-ANDREENA. NAFARROAKO UNIBERTSITATEKO KIROL-PISTAK, Iruñea. MIGUEL ANGEL ALONSO del VAL eta RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN ARKITEKTO JAUNENA. KIROL INSTALAZIOETARAKO PROIEKTUA Zizur Txikian, Nafarroan. JESÚS BAZAL CORRALES eta RUBÉN LABIANO NOVOA ARKITEKTO JAUNENA. JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA MUSIKA KONTSERBATORIOA, Bilbon. ROBERTO ERCILLA ABAITUA eta MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ ARKITEKTO JAUNENA. HAUR ESKOLA BUZTINTXURIN, Iruñean. JAVIER LARRAZ ANDÍA arkitekto JAUNARENA. BTEK, Bizkaiko Teknologia Elkartegia, Derion (Bizkaia). GONZALO CARRO LÓPEZ eta JAVIER PÉREZ URIBARRI ARKITEKTO JAUNENA. GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN EGOITZA BERRIA eta beste foru administrazio-bulego batzuk Donostian. JAVIER BARCOS BERRUEZO eta MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ arkitekto JAUNENA. NANOTEKNOLOGIAK CIC NANOGUNE IKERKETA ZENTROA, Donostian. JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS arkitekto JAUNARENA. AUTOBUS GELTOKIA, Iruñean. JESÚS ARMENDÁRIZ EGUILLOR, MANUEL BLASCO BLANCO, LUIS TABUENCA GONZÁLEZ eta MANUEL SAGASTUME RUIZ arkitekto JAUNENA.

ERAIKIN INDUSTRIALA Epaimahaiak esleitu gabe utzi du SARIA modalitate honetan, eta ACCESIT bat eman dio ondoren aipatzen den lan bakoitzari: TANDEM UPELTEGIA, Lakarren (Nafarroa). IVÁN FERNÁNDEZ PRADOS arkitekto JAUNENA.

DOMA KLASIKOKO GOI MAILAKO ZALDI-ZENTROA Zenotzen, Ultzaman (Nafarroa). FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI arkitekto JAUNARENA.

Modalitate honetako FINALISTA moduan, ondorengo lana hautatu da: ENVAC, hiri-hondakin solidoak biltzeko instalazioa, Ripagaina, Uharte, Nafarroa. ANTONIO VAÍLLO I DANIEL eta JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE arkitekto JAUNENA.

ZAHARBERRITZE ETA BERRIZTAPENA Modalitate honetan, Epaimahaiak ondoko lanari eman dio SARIA: CONDESTABLE JAUREGIA, Iruñea. FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ eta DON JESÚS LEACHE RESANO arkitekto JAUNENA.

Material, kolore eta egituren erabileran sentsibilitatea balioetsi da, jada dagoena aberasten duen espazioa sorraraziz eta eraikin historikoa bestelako erabiletarako eraginkortasunez birgaitzea ahalbidetuz.


11

Se seleccionan como FINALISTAS en esta Modalidad a los siguientes trabajos: PABELLONES de REMO y VELA en el PUERTO DEPORTIVO de GETXO, Bizkaia, de los Arquitectos DOÑA AMAIA CELAYA ALVAREZ, DON ANDER AGINAKO ARRI, DON PEDRO Mª MUGICA ELORZA, DON JAKINDA DE GOYARZU CIRUELOS y DON JULEN ALTUNA HERRERO. PISTAS de la UNIVERSIDAD de NAVARRA, Pamplona de los Arquitectos DON MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y DON RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN. PROYECTO de INSTALACIONES DEPORTIVAS en Cizur Menor, Navarra, de los Arquitectos DON JESÚS BAZAL CORRALES y DON RUBÉN LABIANO NOVOA. CONSERVATORIO de MÚSICA JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA en Bilbao, de los Arquitectos DON ROBERTO ERCILLA ABAITUA y DON MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ. ESCUELA INFANTIL en BUZTINTXURI, Pamplona, del Arquitecto DON JAVIER LARRAZ ANDÍA. BTEK, Parque Tecnológico de Bizkaia en Derio, Bizkaia, de los Arquitectos DON GONZALO CARRO LÓPEZ y DON JAVIER PÉREZ URIBARRI. NUEVA SEDE de las JUNTAS GENERALES de GIPUZKOA y otras dependencias administrativas forales en San Sebastián, de los Arquitectos DON JAVIER BARCOS BERRUEZO y DON MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ. CENTRO de INVESTIGACIÓN de NANOTECNOLOGÍAS CIC NANOGUNE, San Sebastián, del Arquitecto DON JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS. ESTACIÓN DE AUTOBUSES de PAMPLONA, de los Arquitectos DON JESÚS ARMENDÁRIZ EGUILLOR, DON MANUEL BLASCO BLANCO, DON LUIS TABUENCA GONZÁLEZ y DON MANUEL SAGASTUME RUIZ.

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad, y concede un ACCÉSIT a cada uno de los siguientes trabajos: BODEGA TANDEM, en Lacar (Navarra) de los Arquitectos DON JOSETXO VÉLAZ BALLESTEROS y DON IVÁN FERNÁNDEZ PRADOS.

CENTRO HÍPICO de ALTO RENDIMIENTO de DOMA CLÁSICA en Zenotz, Ultzama (Navarra) del Arquitecto DON FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI.

Se selecciona como FINALISTA en esta Modalidad al siguiente trabajo: ENVAC, Central de recogida de residuos sólidos urbanos, Ripagaina, Huarte, Navarra, de los Arquitectos DON ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y DON JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE.

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN El Jurado, concede en esta Modalidad el PREMIO, al siguiente trabajo: PALACIO del CONDESTABLE, Pamplona de los Arquitectos DON FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y DON JESÚS LEACHE RESANO.

Se ha valorado la sensibilidad en el uso de materiales, color y texturas, recreando un espacio que enriquece lo existente y permite rehabilitar eficazmente para nuevos usos ciudadanos un edificio histórico.


12

Epaimahaiak ondoko lanari eman dio ACCESITa: ARTEAGA BEKOA BASERRIA, Gorlizen (Bizkaia). PAUL BASÁÑEZ ALLENDE arkitekto JAUNARENA.

FINALISTA moduan ondoko lana hautatu da: CAPARROSOKO ERROTAREN ZAHARBERRITZEA ETA PIRAGUISMOKO UDAL ESKOLA bihurtzea, Iruñean. RUFINO BRUGUERA PRIETO, JAVIER JABAT INZA eta JOSÉ IGNACIO ALFONSO PEZONAGA arkitekto JAUNENA.

INTERIORISMOA Modalitate honetan, Epaimahaiak EX-AEQUO eman die SARIA ondoko lanei: TOP OULET, Iruñean. IÑIGO BEGUIRISTAIN REPÁRAZ eta IÑAKI BERGERA SERRANO arkitekto JAUNENA.

Gure bizitegi-gune berrien hainbat arkupedun espazio antolatzeko eta aprobetxatzeko asmamena balioetsi da.

LOUNGE MS, Cadreitan, Nafarroan. ANTONIO VAÍLLO i DANIEL eta JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE arkitekto JAUNENA.

Espazio ludiko konplexu baten sormen ilusionistikoan baliatutako freskotasun eta askatasuna balioetsi da.

Modalitate honetako FINALISTA moduan, ondorengo lana hautatu da: D BITXI-DENDA, Iruñean. ANTONIO VAÍLLO i DANIEL eta JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE arkitekto JAUNENA.

LURRALDE ANTOLAKUNTZA Ez da aurkeztutako lanik hautatu. HIRI PLANGINTZA Ez da aurkeztutako 5 lanetatik bat bera ere hautatu. HIRI DISEINUA ETA PAISAJISMOA Modalitate honetan, Epaimahaiak EX-AEQUO eman die SARIA ondoko lanei: ARRAPALA MUGIKORRAK GASTEIZKO ALDE ZAHARREAN, Gasteizen. ROBERTO ERCILLA ABAITUA eta MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ arkitekto JAUNENA.

Eraikuntza mekanismo oso sinple bati esker oinezkoentzako ibilbide lineala espazio erakargarri bihurtzea balioetsi da

"ROKE DEUNA" EKIPAMENDU PROIEKTUA, Portugaleten (Bizkaia). JUAN FRANCISCO PAZ PASCUAL eta GLORIA PARA AYUSO arkitekto JAUN-ANDREENA.

Maldan dagoen plaza baten hiri arazo konplexuari irtenbide argia ematea balioetsi da, izan ere, espazioa antolatu da erabilera eta ibilde ezberdinekin, jarduera bultzatzen duten plataforma batzuei esker.


13

El Jurado concede un ACCÉSIT al siguiente trabajo: CASERÍO ARTEAGA BEKOA en Górliz (Bizkaia), del Arquitecto DON PAUL BASÁÑEZ ALLENDE.

Se selecciona como FINALISTA el siguiente trabajo: REHABILITACIÓN del MOLINO de CAPARROSO COMO ESCUELA MUNICIPAL de PIRAGÜISMO en Pamplona, de los Arquitectos DON RUFINO BRUGUERA PRIETO, DON JAVIER JABAT INZA y DON JOSÉ IGNACIO ALFONSO PEZONAGA.

INTERIORISMO El Jurado, concede en esta Modalidad el PREMIO EX-AEQUO a los siguientes trabajos: TOP OULET, Pamplona, de los Arquitectos DON IÑIGO BEGUIRISTAIN REPÁRAZ y DON IÑAKI BERGERA SERRANO.

Se ha valorado el ingenio en la organización y aprovechamiento del espacio de uno de tantos espacios porticados de nuestras nuevas zonas residenciales.

LOUNGE MS en Cadreita, Navarra, de los Arquitectos DON ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y DON JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE.

Se ha valorado la frescura y libertad en la creación ilusionística de un espacio lúdico complejo.

Se selecciona como FINALISTA en esta Modalidad al siguiente trabajo: JOYERÍA D, Pamplona, de los Arquitectos DON ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y DON JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE

ORDENACIÓN TERRITORIAL El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad. DISEÑO URBANO Y PAISAJISMO El Jurado, concede en esta Modalidad el PREMIO EX-AEQUO a los siguientes trabajos: RAMPAS MÓVILES en CENTRO HISTÓRICO de VITORIA-GASTEIZ, de los Arquitectos DON ROBERTO ERCILLA ABAITUA y DON MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ.

Se ha valorado que a través de un mecanismo constructivo muy sencillo se consigue la transformación de un recorrido peatonal lineal en un espacio atractivo.

PROYECTO de EQUIPAMIENTO "SAN ROQUE" en Portugalete (Bizkaia) de los Arquitectos DON JUAN FRANCISCO PAZ PASCUAL y DOÑA GLORIA PARA AYUSO.

Se valora la claridad en el tratamiento de un problema urbano complejo como es una plaza inclinada organizando el espacio, a través de los usos y recorridos mediante una disposición de plataformas que potencian la actividad.


14

Modalitate honetako FINALISTA moduan, ondorengo lana hautatu da: INGURUBIDEKO PASEALEKUAREN IREKIERA, Iruñean. OSCAR MONGAY JIMÉNEZ eta Mª TERESA MARIEZCURENA ECHEVERRÍA arkitekto JAUN-ANDREENA.

DISEINUA Epaimahaiak esleitu gabe utzi du SARIA modalitate honetan, eta ACCESIT bat eman dio hurrengo lanari: 4D,

SERGIO CARRERA MURILLO eta AMAIA CELAYA ALVAREZ arkitekto JAUN-ANDREENA.

Modalitate honetan, ondorengo lanak hautatu dira FINALISTA gisa: ALVEOGLASS, MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL eta RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN arkitekto JAUNENA. SERPENTINE HOOD BENCH, ANTONIO VAÍLLO i DANIEL arkitekto JAUNARENA.

KULTURA ARKITEKTONIKOA Modalitate honetan, Epaimahaiak ondoko lanari eman dio SARIA: ARKITEKTOAK DONOSTIAN, 1880-1930, JOSÉ LABORDEA YNEVA arkitekto JAUNARENA. Dokumentu-iturrietan egindako ikerketa sakona balioetsi da. Arkitekto horiek birgogoratuz, liburu batean jaso da dagokion bildumaren diseinu atenporalari egokitzen zaion egikera dotorea.

Era berean, ACCESIT bana eman zaie ondoko argitalpenei: HIRI-GARAPENAK 1960/2000. HIRIA ETA ITXURA, JAVIER MARTÍNEZ CALLEJO arkitekto JAUNARENA. FLORENCIO MOCOROA, ARKITEKTOA, IÑIGO GARCÍA ODIAGA arkitekto JAUNARENA. Zenbait epaimahaikidek eskatu dute Aktan jasoa izan dadila aurkeztutako lan guztiak kalitate eta interes handikoak izan direla, hori izanik deialdi honen ezaugarririk nabarmenena. Bere lana amaitu aurretik, Epaimahaiak berariaz eman nahi dizkie eskerrak EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAREN ARKITEKTURA SARIAREN X. Deialdi honetan parte hartu duten arkitekto guztiei, lanak bidaltzean erakutsi duten interesagatik.


15

Se selecciona como FINALISTA en esta Modalidad al siguiente trabajo: APERTURA DE PASEO RONDA, Pamplona, de los Arquitectos DON OSCAR MONGAY JIMÉNEZ y DOÑA Mª TERESA MARIEZCURENA ECHEVERRÍA.

DISEÑO El Jurado declara desierto el PREMIO en esta Modalidad, y concede un ACCÉSIT al siguiente trabajo: 4D, de los Arquitectos

DON SERGIO CARRERA MURILLO y DOÑA AMAIA CELAYA ALVAREZ.

Se seleccionan como FINALISTAS en esta Modalidad los siguientes trabajos: ALVEOGLASS, de los Arquitectos DON MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y DON RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN. SERPENTINE HOOD BENCH, del Arquitecto DON ANTONIO VAÍLLO i DANIEL.

CULTURA ARQUITECTÓNICA El Jurado, concede en esta Modalidad el PREMIO al siguiente trabajo: ARQUITECTOS EN SAN SEBASTIÁN, 1880-1930, del Arquitecto

DON JOSÉ LABORDA YNEVA.

Se valora el profundo estudio realizado mediante investigación en las fuentes documentales, recuperando la memoria de estos Arquitectos, y recogido en un libro de factura impecable que se adapta al diseño atemporal de la colección a la que pertenece.

Igualmente, se concede un ACCÉSIT a cada una de las siguientes publicaciones: BILBAO DESARROLLOS URBANOS 1960/2000. CIUDAD y FORMA, del Arquitecto DON JAVIER MARTÍNEZ CALLEJO. FLORENCIO MOCOROA, ARQUITECTO, del Arquitecto

DON IÑIGO GARCÍA ODIAGA.

Por parte de diferentes miembros del Jurado, se solicita que conste en Acta el alto nivel de calidad e interés de la mayoría de los trabajos presentados, como rasgo destacable de esta convocatoria. El Jurado no desea concluir su labor sin agradecer expresamente a todos los Arquitectos que han participado en esta X Convocatoria de los PREMIOS COAVN DE ARQUITECTURA el interés demostrado con la remisión de los trabajos.


16


17

A

c

c

é

s

i

t

A c c e s i t

CASA TOT en Cintruénigo (Navarra) CASA TOT Cintruenigon (Nafarroa)

18

FERNANDO OIZA REDÍN, ENRIQUE KAHLE OLASO y MIGUEL ARAUZO MUÑOZ.

60 VIVIENDAS VPO y GARAJES en Buenavista, San Sebastián BABES OFIZIALEKO 60 ETXEBIZITZA ETA GARAJEAK Buenavistan, Donostian

24

CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS y ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ.

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

VIVIENDA UNIFAMILIAR en Getxo (Bizkaia) ETXEBIZITZA FAMILIABAKARRA Getxon (Bizkaia)

30

JOSÉ FONTÁN BASAÑEZ, JAVIER FONTÁN GAMARRA y MARIANO FLORES.

CASA EN EL LITORAL CANTÁBRICO en Getaria (Gipuzkoa) ETXEA KANTAURI ITSASERTZEAN, Getarian (Gipuzkoa)

34

ROCÍO PEÑA AZPILICUETA y MARIO SANGALLI UGGERI.

33 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS en Txurdínaga, Bilbao 33 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA GEHIGARRIAK Txurdinagan, Bilbon

38

JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA y CARLOS ASENSIO GALVÍN.

168 VPO en AVDA. MARITURRI, Vitoria-Gasteiz BABES OFIZIALEKO 168 ETXEBIZITZA MARITURRI ETORBIDEAN, Gasteizen

42

ROBERTO ERCILLA ABAITUA y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ.

110 VIVIENDAS VPO en SARRIGUREN, Valle de Egüés (Navarra) 46 BABES OFIZIALEKO 110 ETXEBIZITZA SARRIGURENEN, Egueseko Haranean (Nafarroan) MAITE APEZTEGUÍA ELSO.

88 VPO en ZABALGANA, Vitoria-Gasteiz BABES OFIZIALEKO 88 ETXEBIZITZA ZABALGANAN, Gasteizen IÑAKI GARAI ZABALA e INÉS LÓPEZ TABERNA.

50


E d i f i c a c i ó n

Ac c é si t Accesit

18

tuación kokapena

CASA

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

TOT

E r a i k i n a

en Cintruénigo, Navarra

DA IGL

CASA TOT Cintruenigon, Nafarroa

FERNANDO OIZA REDÍN, ENRIQUE KAHLE OLASO y MIGUEL ARAUZO MUÑOZ


19

Modalidad Edificación Residencial Nombre del Proyecto:Casa Tot Emplazamiento: Avenida Madrid. Cintruénigo. Navarra Promotor: Ibon Laborde y Belén Ayala Constructor: Construcciones Egarfe S.L. Autores del Proyecto: Enrique Kahle, Fernando Oíza y Michel Arauzo Dirección de Obra: Fernando Oíza Superficie: 226 m2 Presupuesto: 226.391 € (E.M.) Fecha de Inicio: Febrero 2007 Fin de Obra: Diciembre 2007

Modalitatea: Proiektuaren izena: Kokalekua: Sustatzailea: Eraikitzailea: Proiektuaren egileak: Obra-zuzendaritza: Azalera: Aurrekontua: Hasiera-data: Obra-amaiera:

Bizitegi-eraikuntza Tot Etxea Madril etorbidea. Cintruenigo. Nafarroa Ibon Laborde eta Belen Ayala Construcciones Egarfe S.L. Enrique Kahle, Fernando Oiza eta Michel Arauzo Fernando Oiza 226 m2 226.391 € (E.M.) 2007ko otsaila 2007ko abendua


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

Ac c é si t Accesit

20

planta primera lehenengo solairua

El origen del encargo es el diseño de una vivienda económica para una familia de clase media situada en el entorno anodino de la periferia semi-urbana de Cintruénigo, un pequeño núcleo de población del interior de la península Ibérica en el que se registra uno de los mayores índices de horas de sol al año. Pese a tratarse de un caso muy habitual y estándar en tipo, programa y dimensiones, se ha tratado de hacer el esfuerzo de no caer en los tópicos y reflexionar sobre las distintas posibilidades funcionales, tipológicas y constructivas acordes con la contemporaneidad. La solución volumétrica adoptada es consecuencia de la búsqueda de optimización del aprovechamiento de la parcela tanto en superficie como en soleamiento y protección al viento. El edificio se adosa a la última vivienda construida y deja un espacio libre orientado al sudeste. Se consigue, de esta forma, crear un ámbito privado natural frente a la vivienda, así como desdibujar mediante el cierre vegetal el límite de la parcela. Se ha optado por la construcción de una pieza en planta baja en forma de "L" que, abierta hacia el sureste, alberga la vivienda y delimita, junto con el vial perimetral, el espacio libre exterior. El volumen se completa con un elemento de menor dimensión que, en planta primera, alberga ámbitos más privados. La pieza construida, cerrada en todo su perímetro, alberga vacíos que, a modo de patios, esponjan el interior y matizan las relaciones dentro-fuera. Cada uno de los vacíos que constituyen los patios, fluyen tras la envolvente exterior, comprimiéndose en el porche, para abrirse definitivamente en el gran espacio del jardín. Por las condiciones de los entornos en los que acostumbran a ubicarse este tipo de viviendas, muchas veces bastante desagradables y en cualquier caso exentos de interés, con la posibilidad de mirar hacia el interior se soluciona esta carencia en este caso, creando además espacios más intimistas que viven volcados al patio. No se descarta, en cualquier caso, la posibilidad de proyectarse al exterior, abriendo los huecos que ofrezcan las vistas más interesantes en la envolvente.

Enkargua etxebizitza merke bat diseinatzea zen, gizarte-klase ertaineko familia batentzat. Etxea Cintruenigoko erdialdearen kanpoaldean, interes handirik gabeko ingurune batean. Iberiar penintsularen barrualdeko herrigune txikia da Cintruenigo, eta urteko eguzki-orduen indizerik handienetakoa du. Motari, programari eta neurriei begira, oso kasu estandarra eta ohikoa da. Hala ere, saiatu gara topikoetan ez erortzen, eta gaurko garaiekin bat datozen posibilitate funtzionalei, tipologikoei eta konstruktiboei buruz hausnartu dugu. Lursaila ahalik eta gehien aprobetxatzea zen helburua, bai azalerari dagokionez, bai eguzkimenduari eta haizetik babesteari dagokienez. Aprobetxamenduaren optimizazio horren ondorio da hartutako konponbide bolumetrikoa. Eraikina egindako azken etxebizitzari atxikita egin zen, eta eremu libre bat utzi zen hegoekialdean. Horri esker, etxebizitzaren aurrean esparru pribatu natural bat sortu zen eta, landare-itxituraren bidez, lursailaren muga ikusezin egin zen. Behealdean, "L" itxurako pieza bat egin zen, hegoekialdera irekia. Pieza horrek eta bide perimetralak kanpoko eremu librea mugatzen dute. Behealdeko pieza horretan, etxebizitza dago. Bolumena osatzeko, elementu txikiago bat egin zen lehen solairuan, etxeko esparru pribatuagoak kokatzeko. Eraikinak, perimetro osoan itxiak, hutsak ditu, patio gisa. Huts horiek etxearen barrualdea harrotzen dute, eta barrualdearen eta kanpoaldearen arteko harremana ñabartzen dute. Patio bat osatzen duten hutsak kanpoaldeko inguratzailerantz jariatzen dira. Karrerapean estutu eta lorategiaren esparru handian irekitzen dira. Etxebizitzamota hori, oro har, ingurune jakin batzuetan kokatzen da. Gehienetan, leku desatsegin samarretan daude horrelako etxeak; edozein kasutan, batere interesik ez duten lekuetan. Beraz, barrualdera begiratzeko aukerak konpontzen du hutsune hori, eta, gainera, esparru intimistak sortzen dira; hots, patioak. Edonola ere, ez


21

El aspecto exterior que presenta la vivienda es consecuencia de la rigurosa modulación de los elementos industrializados que la configuran. Opacos, translúcidos, o transparentes, se generan así grandes módulos que crean una envolvente mosaico de materiales, colores y texturas dentro de una gama muy concreta. Esta versatilidad ofrece distintas y variadas formas de utilización y disfrute de la vivienda en función del soleamiento, del momento del día, de la estación del año y de cualquier fenómeno y circunstancia que afecte al edificio. Desde un punto de vista constructivo se ha pretendido una racionalización constructiva de todos los elementos del edificio. Cabe destacar el esfuerzo realizado para conseguir una perfecta modulación de la estructura y del cerramiento, configurado principalmente por elementos constructivos prefabricados. La utilización de materiales prefabricados e industrializados en la totalidad de la construcción (estructura metálica, paneles sandwich, vidrio u-glas, carpintería de aluminio, tabiquería de cartón-yeso...) permite una reducción considerable de los plazos de ejecución de la obra y configura un sistema que prioriza las soluciones propias de la construcción seca contemporánea. En resumen se ha pretendido, partiendo de una tipología y un programa estándares, diseñar una vivienda con planteamientos de optimización del coste energético y la utilización de materiales y técnicas de construcción contemporáneas, en la que se fomente el desarrollo de formas de habitar actuales. No queríamos finalizar sin manifestar previamente nuestro convencimiento de que la arquitectura que se diseñe bajo objetivos tan honrados, difícilmente podría poner en riesgo valores históricos o paisajísticos en el área mediterránea o en cualquier otro lugar del planeta. Por el contrario parece un acto de pura coherencia intelectual, ya que mantiene vivo el espíritu que originó una construcción tradicional de la que todavía hoy podemos aprender las lecciones fundamentales para el ejercicio de la arquitectura.

zen baztertu kanpoalderantz proiektatzeko aukera; izan ere, ikuspegirik interesgarrienak dituzten hutsak inguratzailean ireki ziren. Etxearen kanpoko itxura hura osatzen duten elementu industrializatuen modulazio zorrotzaren ondorio da. Opakuak, zeharrargiak eta gardenak: horrela, modulu handiak sortzen dira, eta, haiei esker, oso gama zehatz bateko material-, kolore- eta egitura-mosaiko limurtzaile bat. Aldakortasun hori dela eta, etxebizitzaren erabilerarako eta gozamenerako askotariko moduak daude, eguzkimenduaren, eguneko unearen, urteko sasoiaren, eta eraikinean eragina duen edozein fenomenoren edo baldintzaren arabera Ikuspuntu konstruktibo batetik, eraikinaren elementu guztien arrazionalizazio konstruktiboa lortu nahi izan da. Azpimarratu behar da egituraren eta itxituraren arteko lotura ezin hobea lortzeko egindako ahalegina; hain zuzen ere, itxitura aurrefabrikatutako eraikuntzaelementuz dago osatuta nagusiki. Material aurrefabrikatuak eta industrializatuak erabili dira eraikin osoan (egitura metalikoa, sandwich panelak, u-glass beira, aluminiozko arotzeria, kartoi-igeltsuzko trenkadak…). Horri esker, obra egiteko epeak nabarmen txikitu ziren. Gainera, sistema horrek lehentasuna ematen die gaur egungo eraikuntza lehorraren konponbideei. Laburbilduz, hau lortu nahi izan da: etxebizitza diseinatzean tipologia eta programa estandarretan oinarritzea, energia-kostua optimizatzeko planteamenduak aintzat hartzea, eta oraingo materialak eta eraikuntza-teknikak erabiltzea, eta, horren bidez, gaur egungo bizitzeko moduak garatzea. Amaitu aurretik, adierazi nahi dugu sinetsita gaudela hain helburu garbiak dituen arkitekturak nekez jarriko dituela arriskuan balio historikoak edo paisaia-balioak, ez Mediterraneoko isurialdean, ez planetako beste edozein lekutan. Aitzitik, koherentzia intelektual hutseko ekintza da; izan ere, eraikuntza tradizionalaren espirituari eusten dio horrelako arkitektura-diseinuak. Oraindik ere ikas ditzakegu eraikuntza tradizionalaren oinarrizko ikasbideak.


E d i f i c a c i 贸 n

Ac c 茅 si t Accesit

22

planta baja beheko solairua

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a


23


Ac c é si t Accesit

24

E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

60

E r a i k i n a

VIVIENDAS VPO Y GARAJES en Buenavista, San Sebastián

BABES OFIZIALEKO 60 ETXEBIZITZA ETA GARAJEAK Buenavistan, Donostian

CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS y ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ

Localización: Promotor: Constructor: Autores del Proyecto: Dirección de Obra: Aparejadores: Superficie: Presupuesto: Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:

Parcela a.300.18 del ámbito AL.12. Buenavista, Donostia-San Sebastián Entidad Pública Empresarial de Vivienda. Donostiako Etxegintza EBA S.L. César Ruiz-Larrea Cangas, Antonio Gómez Gutiérrez César Ruiz-Larrea Cangas, Antonio Gómez Gutiérrez José Luis Sola Labari, Luis Cestau Baraibar 8.558,9 m2 6.316.321,28 € Enero de 2007 Diciembre de 2008

Kokapena: Sustatzailea: Eraikitzailea: Proiektuaren egileak: Obra-zuzendaritza: Aparejadoreak: Azalera: Aurrekontua: Hasiera-data: Amaiera-data:

a.300.18 lursaila, AL.12 esparrua. Buenavista, Donostia Entidad Pública Empresarial de ViviendaDonostiako Etxegintza EBA S.L. Cesar Ruiz-Larrea Cangas, Antonio Gomez Gutierrez Cesar Ruiz-Larrea Cangas, Antonio Gomez Gutierrez Jose Luis Sola Labari, Luis Cestau Baraibar 8.558,9 m2 6.316.321,28 € 2007ko urtarrila 2008ko abendua


25

alzado este ekialdeko altxaketa

alzado oeste mendebaldeko altxaketa

secci贸n transversal zeharkako ebaketa


E d i f i c a c i 贸 n

Ac c 茅 si t Accesit

26

alzado sur hegoaldeko altxaketa

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a


27

alzado norte iparraldeko altxaketa

planta tipo tipo solairua

planta baja beheko solairua


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

Ac c é si t Accesit

28

Edificar junto al puerto de Pasajes, dónde el olor a mar, el sonido de las sirenas y el colorido del trasiego de sus barcos inundan las preexistencias culturales, obliga a convertir el proyecto de arquitectura en un objeto más de tan sugerentes referencias.

Paisaiako portuaren ondoan eraikitzean, beharrezkoa da kontuan hartzea itsasoaren usainak, sirenen soinuak eta itsasontzien koloreak baldintzatzen dituztela kulturapreexistentziak. Hori dela eta, erreferentzia iradokitzaile horietako bat izan beharko luke arkitektura-proiektuak.

Así, las viviendas, aún sin tener la oportunidad de situarse en primera línea frente al mar y protegidas del monte, reflejan en su posición y diseño las anteriores preexistencias.

Hortaz, etxebizitzek preexistentzia horiek gogorarazten dituzte beren kokalekuan eta diseinuan, nahiz eta itsasoaren aurrean lehen lerroan eta menditik babestuta egon ez.

Doble orientación en viviendas pasantes mar - montaña. Fachada abierta, profunda, permeable y dinámica en su orientación sur proponiendo zonas habitables de estar- cocina al solano, con amplias terrazas compartidas y sistemas móviles (celosías) de protección solar, para proponer unos espacios estanciales flexibles y de máxima habitabilidad. Estas funcionan igualmente como calderas solares de intercambio térmico con la crujía trasera gracias a un sencillo mirador o galería que potencia el efecto invernadero de la orientación. Un horizonte verde enmarca visualmente el paisaje. En oposición a esta fachada uniforme, permeable y abstracta, la orientada al mar dibuja un lienzo colorista y pixelizado que resuena en los ecos del trasiego portuario con una cromática composición de tonos azules y blancos, mar y cielo, nubes y agua, barcos, reflejos del horizonte marino.

Alderik aldeko etxebizitzek orientazio bikoitza dute: itsasora eta mendira. Fatxada irekia, sakona, iragazkorra eta dinamikoa dute hegoaldeko orientazioan. Espazio bizigarriak jarri ziren hegoaldeko fatxada horretan (egongela eta sukaldea), eguzkitan. Terraza elkarbanatu zabalak eta eguzkitik babesteko sistema mugikorrak daude (saretak). Alegia, egoteko eremu malguak dira terrazak, bizigarritasunik handienekoak. Halaber, eguzki-galdaren modukoak dira terrazak: beroa trukatzen dute atzeko hormartearekin, orientazioaren berotegi-efektua handitzen duen begiratoki edo galeria bati esker. Horizonte berdeak paisaia markoztatzen du. Itsasora begira dagoen fatxada hegoaldeko fatxada uniforme, iragazkor eta abstraktuaz bestelakoa da. Mihise kolorista eta pixelizatua eratzen du, portuko


29

Esta fachada protege y abriga el edificio mediante un sistema de lamas practicable que responde a las exigencias del usuario, generando en sus distintas exigencias de confort una fachada vibrante y dinámica que absorbe y reproduce su posición en dicho contexto. Toda la pieza prismática, rotunda y de una potente composición abstracta se implementa con sistemas de confort bioclimático pasivo, como son cubierta vegetal de alto aislamiento e inercia, integración de sistemas de captación solar por paneles y renovación integrada en ventilación sótano- edificio para mejorar las prestaciones de renovación exigidas por el CTE. En definitiva una pieza contundente y formalmente exigente en su racionalidad constructiva que propone una tipología nueva en un caserío obsoleto tipológicamente que requiere savia nueva para una ciudad contemporánea.

joan-etorrien oihartzunetan eragina duena, bere tonu urdinen eta zurien konposizio kromatikoarekin: itsasoa eta zerua, hodeiak eta ura, itsasontziak, itsas horizontearen islak. Fatxada horrek eraikina babesten du, xafla-sistema irekigarri baten bidez. Xafla-sistema hori erabiltzaileek kontrolatzen dute nahi duten moduan. Hain zuzen, erabiltzaileek, beren konfort-eskakizunen bidez, fatxada sendoa eta dinamikoa sortzen dute, eraikinak ingurunean duen kokapena xurgatzen eta erreproduzitzen duena. Pieza prismatiko eta irmo oso hori, indar handiko konposizio abstraktu hori, konfort bioklimatiko pasiboko sistemen bidez dago inplementatuta. Eraikuntza Kode Teknikoak eskatzen dituen berrikuntza-prestazioak hobetzeko, isolamendu eta inertzia handiko landare-estalkia du eraikinak, bai eta, besteak beste, eguzki-energia panelen bidez jasotzeko sistemak, eta sotoaren eta eraikinaren aireztapena berritzeko sistema integratua ere. Azken batean, pieza sendoa eta formalki zorrotza da, eraikuntza-arrazionaltasunari dagokionez. Haren bidez, beste eraikin-tipologia bat proposatu nahi da tipologiaren aldetik zaharkituta dauden eraikinen artean, gaur egungo hiriek bizigarria behar baitute.


E d i f i c a c i ó n

F i n a l is t a Finalista

30

VIVIENDA

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

Unifamil

iar en Getxo, Bizkaia

ETXEBIZITZA FAMILIABAKARRA Getxon, Bizkaia

JOSÉ FONTÁN BASAÑEZ, JAVIER FONTÁN GAMARRA y MARIANO FLORES

Localización: Promotores: Proyecto: Superficie:

Presupuesto: Constructor:

Fecha de Proyecto: Comienzo de Obra: Fin de Obra:

Estrada Perune 4, Getxo. Iratxe Borda, Maricarmen Kaiero, Raúl Franconetti y Jaime Marcos Javier Fontán, José Fontán y Mariano Flores 330 m2 en Planta baja 330 m2 en Planta sótano 50 m2 en Planta alta 710 m2 Totales 407.910,710. 4F diseño y construcción S.L. Javier Fontán, José Fontán, Mariano Flores Pedro Fontán, Maite López Abril de 2004 Marzo de 2007 Noviembre de 2008

Kokapena: Sustatzaileak:

Perune estarta 4, Getxo. Iratxe Borda, Maricarmen Kaiero, Raul Franconetti eta Jaime Marcos Proiektua: Javier Fontan, Jose Fontan eta Mariano Flores Azalera: 330 m2 behe-solairuan 330 m2 sotoan 50 m2 goiko solairuan 710 m2 guztira Aurrekontua: 407.910,71. Eraikitzailea: 4F diseño y construcción SL Javier Fontan, Jose Fontan eta Mariano Flores Pedro Fontan, Maite Lopez Proiektuaren data: 2004ko apirila Obra-hasiera: 2007ko martxoa Obra-amaiera: 2008ko azaroa


31

alzado suroeste hego-mendebaldeko altxaketa

alzado noreste ipar-ekialdeko altxaketa

secci贸n C-C C-C ebaketa

alzado sureste hego-ekialdeko altxaketa

alzado noroeste ipar-mendebaldeko altxaketa

secci贸n B-B B-B ebaketa

secci贸n D-D D-D ebaketa


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

32

El encargo de proyectar, dirigir y construir esta vivienda nos llegó a través de una pareja de amigos, Iratxe y Raúl y por medio de ellos, sus tíos Maricarmen, Jaime y su hija Ainhize. Se trataba de un solar de forma triangular con un lado corto, sobre la Estrada Perune que da acceso a la parcela y dos largos perpendiculares a ésta orientados norte y sur. La normativa contemplaba la posibilidad de levantar una única construcción con dos viviendas. El punto de partida del proceso proyectual fue el de intentar, dentro del ámbito que posibilitaba la normativa, separar las viviendas. Desde el inicio se pensó en una casa en planta baja, básicamente por el hecho de que toda la casa disfrute del jardín. Las limitaciones y los problemas fueron los que encauzaron las soluciones, el terreno estrecho y largo, horizontal y orientado norte-sur.

Etxebizitza hau proiektatzeko, zuzentzeko eta egiteko enkargua Iratxe eta Raul lagunek egin ziguten, eta, haien bitartez, haien osaba-izebek, Maricarmenek eta Jaimek, eta haien alaba Ainhizek. Triangelu-formako orubea zen. Triangelu horren alde txikia Perune estartan dago (hortik sartzen da lursailean), eta alde handiak iparralderantz eta hegoalderantz orientatuta daude, hurrenez hurren. Araudiak bi etxebizitzako eraikin bat egitea baimentzen zuen. Proiektu-prozesuan, etxebizitzak bereizten saiatzea izan zen lehen urratsa, araudiak ematen zituen aukeren barruan. Hasieratik pentsatu zen behe-solairuko etxea egitea; batez ere, eraikin osoari lorategiaz gozatzeko aukera ematearren. Mugek eta arazoek ekarri zituzten konponbideak: lur estua eta luzea, horizontala, eta iparralderantz eta hegoalderantz orientatua.

La vivienda se concibió como una unidad formal, como una pieza única casi escultórica y desnuda que responde a las necesidades de los clientes y se adapta a los condicionantes del lugar y de nuestro tiempo. Pero a la vez intentamos que dentro de esta unidad formal se entendiera que convivían dos unidades funcionales diferenciadas.

Unitate formaltzat sortu zen etxebizitza, pieza ia eskultoriko eta biluzi baten moduan, bezeroen beharrei erantzuteko, bai eta lekuko eta gure garaiko baldintzatzaileetara egokitzeko ere. Baina, aldi berean, saiatu ginen unitate formal horretan bi unitate funtzional zeudela uler zedin.

Muchos factores colaboraron con el resultado. El primero y fundamental, un cliente razonable, abierto y receptivo, un socio. El segundo, un proyecto sencillo y claro, discreto. Y el tercero, la construcción material de la obra. Desde hace unos años en el estudio creamos una empresa paralela en la que participamos nosotros mismos y que construye nuestras obras, prácticamente no trabaja para terceros y nos permite ejecutar en obra exactamente lo que habíamos pensado desde el proyecto.

Hainbat faktorek lagundu zuten emaitza hori lortzen. Lehen faktorea, oinarri-oinarrizkoa, bezero zentzuduna, irekia eta harbera izan da, bazkidea. Bigarrena, proiektu soila eta argia, zentzuzkoa. Eta hirugarrena, obraren gauzatze materiala. Duela zenbait urte, estudioan, enpresa paralelo bat sortu genuen, gure obrak egiteko. Gu geu gara enpresa horren parte, eta inoiz gutxitan egiten du lan beste inorentzat. Enpresa horri esker, proiektuan asmatu bezala-bezalaxe egin ditzakegu eraikuntza-lanak.

Finalizada la obra, lo que mas nos satisface es que el resultado es una vivienda clara y sencilla, formal y funcionalmente.

Obra amaitutakoan, formaren eta funtzionaltasunaren aldetik etxebizitza argia eta soila lortu izana da gehien pozten gaituena.

Y lo fundamental para este tipo de obra, la satisfacción del cliente.

Eta horrelako lanetan ezinbestekoa dena lortu izanak ere gogobetetzen gaitu; hain zuzen, bezeroa pozik geratzea lortu izanak.


33

planta baja beheko solairua

CONDICIONANTES Y TOMAS DE PARTIDO

BALDINTZAK ETA ERABAKIAK

Un terreno alargado en dirección este-oeste nos llevó a pensar desde el inicio en un prisma horizontal con proporción alargada casi de uno a seis siguiendo la dirección de la parcela. Lo ubicamos recostado sobre el lado norte, dejando un vial de acceso común de cuatro metros de ancho al norte, respetando el retiro a linderos según normativa. Hacia el otro lado, el jardín, la casa abierta al sur.

Ekialdetik mendebalderanzko lursail luzangak hau iradoki zigun hasieratik: prisma horizontala, luzanga, ia bat eta sei arteko proportziokoa, lursailaren noranzkoari jarraitzen diona. Iparraldeko aldean kokatu genuen. Iparraldean, sartzeko bide komuna utzi genuen, lau metroko zabalerakoa, eta araudiaren arabera mugekiko utzi beharreko tartea errespetatu. Beste aldean, lorategian, etxea hegoaldera irekita dago.

Una casa prácticamente en planta baja con todos los espacios de uso, (sala, dormitorios y cocina) orientados hacia el jardín y todos los espacios sirvientes, (baños, lavadero y escalera) hacia el vial. Funcionalmente las casas están organizadas desde el centro del prisma hacia los extremos. Colocamos dos grandes porches de accesogarajes apareados en el centro del edificio. Estos vacíos actúan de colchón, las viviendas no se tocan y se da privacidad a cada una de ellas. Con esta trampa a la normativa logramos que las dos casas sean dos unidades funcionales dentro de un solo volumen. A continuación y ya dentro de cada vivienda están organizadas como una sucesión de espacios estructurados desde los mas públicos al inicio hasta los mas privados al final. Además de este volumen principal en planta baja las viviendas tienen un estudio en planta alta que balconea y proporciona a la sala de una doble altura. En planta de sótano un txoko, sala de máquinas y trasteros, el txoko coincide en ubicación y superficie con la sala y cocina y está iluminado por medio de un patio inglés hacia el norte que separa la casa del vial.

Etxeko espazio gehienak behe-solairuan daude: erabiltzeko gela guztiak (egongela, logelak eta sukaldea) lorategira begira daude, eta zerbitzu-gela guztiak (bainugelak, garbitegia eta eskailera), berriz, bidera begira. Funtzionalki, bi etxebizitzak prismaren zentrotik kanpoaldera daude antolatuta. Eraikinaren erdialdean, bi atari/garaje handi jarri genituen, bata bestearen aldean. Sarrera horiek koltxoi moduan jarduten dute; izan ere, etxebizitzek ez dute elkar ukitzen, eta haietako bakoitzaren pribatutasuna lortu da. Araudia interpretatzean trikimailu hori erabiliz, bi etxebizitzak bolumen batean bi unitate funtzional izatea lortu genuen. Bestalde, etxebizitza bakoitza espazio egituratuen segida bat bezala dago egituratuta: hasieran, eremu publikoak daude, eta amaieran, pribatuak. Behe-solairuko bolumen nagusiaz gain, estudio bana dute etxebizitzek goialdean. Balkoia du barrualdean, eta altuera bikoitza ematen dio egongelari. Sotoan, txokoa, makina-gela eta trastelekuak daude. Txokoa egongelaren eta sukaldearen azpian dago, eta haien azalera bera du. Iparraldean etxea eta bida bereizten dituen patio ingeles baten bidez dago argiztatuta.


F i n a l is t a Finalista

34

E d i f i c a c i ó n

CASA EN EL

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

Litoral

E r a i k i n a

CANTÁBRICO en Getaria, Gipuzkoa

ETXEA KANTAURI ITSASERTZEAN Getarian, Gipuzkoa

ROCÍO PEÑA AZPILICUETA y MARIO SANGALLI UGGERI

emplazamiento kokalekua

Localización: Autores del Proyecto: Superficie: Presupuesto: Fecha de Inicio: Terminación:

Paraje de Urkiola Peña Ganchegui y Asociados s.l.p. 389,8 m2 239.848,05 € Noviembre 2006 Noviembre 2009

Kokapena: Proiektuaren egileak: Azalera: Aurrekontua: Hasiera-data: Amaiera-data:

Urkiolako parajea Peña Ganchegui y Asociados s.l.p. 389,8 m2 239.848,05 € 2006ko azaroa 2009ko azaroa


35

planta baja beheko solairua


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

36

El proyecto se sitúa sobre una parcela de 4.000 hectáreas cuyo acceso está situado casi en la cima, pero que llega hasta el mar. Es una parcela con una pendiente muy fuerte y continua cuya orientación es Norte, al igual que la de la costa y por lo tanto de las vistas. Es este un problema común en nuestro litoral que, como contrapartida, permite tener las vistas iluminadas por un foco continuo que es el sol, lo que hace que el paisaje, ya de por sí impresionante, cobre un protagonismo especial. La vivienda se coloca junto al acceso y pretende desaparecer; el proyecto es un desvío de ese camino de acceso que permite a la casa alejarse de la sombra y buscar el máximo soleamiento posible. Es un desvío, pero también es el inicio de un nuevo camino, el peatonal, que lleva a la casa y al camino de acceso a toda esa parcela que desciende hasta el mar. Debe desaparecer y además debe proteger, en aquellos días, igualmente frecuentes en nuestra costa, en los que el viento del noroeste y la lluvia convierten el lugar en desapacible. El camino gira buscando esa protección del viento, convirtiéndose en muro que se pliega y busca un lugar profundo desde el que mirar ese paisaje. Las vistas aparecen y desaparecen en este caminar para hacerlas menos evidentes. La vivienda se construye con un sólo material, la madera. En el caso del muro de hormigón la madera construye el encofrado para luego desaparecer dejando su huella. En el caso de las cubiertas planas será la madera directamente la que construya el pavimento flotante. Con el paso del tiempo madera y huella de madera se confunden en un mismo color el gris. Pensamos que la vivienda no está acabada, porque esperamos que el lugar la haga desaparecer, aun más, con esa cubierta que como una melena acabará de desdibujar unas formas que pretenden no ser rotundas ni rigurosas sino una parte mas de ese terreno, con un hormigón sobre el que se acumulará el verdín en este país tan lluvioso, y que ya imaginamos cubierto de glicinia con el pasar de los años.

Proiektua 4.000 hektareako lursail batean dago. Lursaila itsasoraino iristen da, eta sarbidea ia gailurrean dago. Oso aldapa handiko eta jarraituko lursaila da, eta iparralderantz orientatuta dago. Kostaldearen malda bera du, bai eta, hortaz, bista berberak ere. Ohiko arazoa da hori gure itsasertzean. Horren ordez, eguzkiak etengabe dago argituta, eta, hori dela eta, paisaiak, berez harrigarria denak, protagonismo berezia hartzen du. Etxebizitza sarbidearen ondoan kokatu genuen, hura desagerrarazteko asmoz. Proiektua sarbide horren desbiderapen bat da. Horri esker, itzaletik urrun dago, ahalik eta eguzkimendurik handieneko lekuan. Desbiderapen bat da, baina baita beste bide baten hasiera ere. Oinezkoen bidea da hori, eta etxera eramaten du, eta itsasoraino jaisten den lursail osora. Etxeak desagertu egin behar zuen eta, gainera, babestu egin behar zuen, ipar-mendebaldeko haizearen eta euriaren ondorioz eguraldia zakarra denean (horrelako egunak oso ohikoak dira gure kostaldean). Bidea biratu egiten da, haizetik babesteko. Horma bihurtzen da, eta tolestu egiten da, paisaiari begiratzeko leku sakon baten bila. Bide horretatik, bistak agertu eta desagertu egiten dira, hain nabariak izan ez daitezen. Etxebizitza egiteko, material bat soilik erabili zen: zura. Hormigoizko hormaren kasuan, enkofratua egiteko erabili zen zura; ondoren, zura desagertu eta bere arrastoa utzi zuen. Estalki lauen kasuan, zura erabili zen zoladura flotatzailea egiteko. Denboraren joanean, zura eta zuraren arrastoa kolore berberean nahasiko dira: grisean. Gure ustez, etxea ez dago amaituta, lekuak gehiago desagerraraziko baitu. Alde batetik, estalkiak, adatsa bailitzan, formak itxuragabetuko ditu (etxearen forma zorrotzak izatea ez zen helburua, lurraren zati izatea baizik). Beste batetik, hormigoiak lirdinga pilatuko du herrialde euritsu honetan, eta urteak igaro ahala gliziniaz beteko dela uste dugu.


37

alzado este ekialdeko altxaketa

alzado oeste mendebaldeko altxaketa


F i n a l is t a Finalista

38

E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

33viviendas

E r a i k i n a

SOCIALES Y ANEJOS en Txurdínaga, Bilbao

33 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA GEHIGARRIAK Txurdinagan, Bilbon

JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA y CARLOS ASENSIO GALVÍN


39

emplazamiento kokalekua

Título de la Obra:

33 (antes 45) viviendas sociales y anejos en Txurdínaga. Localización: Calle Txomin Garat, 7 C/V Gabriel Aresti, Txurdínaga, Bilbao. Promotor: Gobierno Vasco. Constructor: Construcciones Olabarri. Autores de Proyecto: Jose María de Lapuerta Montoya, Carlos Asensio Galvin, Dirección de Obra: Jose María de Lapuerta Montoya, Carlos Asensio Galvin. Symat, Luis Alberto Martínez de Sarria y José Luís Montoya Pérez. Superficie Construida: 3944,00 m² sobre rasante, de los cuales Superficie Útil: 1089,83 m² de viviendas/1017,98 m² de local (centro de salud) Superficie afectada por Urbanización: 2197,73 m² Presupuesto: 3.357.417,73 € pem edificio 503.568,79 € pem urbanización Fecha Inicio Obras: 07-06-2006 Fecha Terminación Obras: 06-02-2009 para edificación 06-11-2009 para urbanización

Obraren izenburua: 33 etxebizitza sozial eta eranskinak Txurdinagan (lehen, 45 etxebizitza ziren). Kokapena: Txomin Garat kalea 7 c/v Gabriel Aresti, Txurdinaga, Bilbo. Sustatzailea: Eusko Jaurlaritza. Eraikitzailea: Construcciones Olabarri. Proiektuaren egileak: Jose Maria de Lapuerta Montoya, Carlos Asensio Galvin Obra-zuzendaritza: Jose Maria de Lapuerta Montoya, Carlos Asensio Galvin. Symat, Luis Alberto Martinez de Sarria y Jose Luis Montoya Perez. Eraikitako azalera: 3944,00 m² lur arrasean. Haietatik: Azalera erabilgarria: 1.089,83 m² etxebizitzetan/1.017,98 m² lokaletan (osasun-zentroa) Urbanizatutako azalera: 2197,73 m² Aurrekontua: 3.357.417,73 €-ko BA eraikin bakoitzeko 503.568,79 €-ko BA, urbanizazioa Hasiera-data: 2006-06-07 Amaiera-data: 2009-02-06, eraikinena 2009-11-06, urbanizazioarena


E d i f i c a c i 贸 n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

40

alzado sur hegoaldeko altxaketa

alzado este ekialdeko altxaketa

planta tipo amueblada altzariztatuta tipo solairua


41

sección longitudinal luzerako ebaketa

El encargo proviene del primer premio en un concurso convocado por el Gobierno Vasco para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de 45 viviendas.

Eusko Jaurlaritzak deitutako lehiaketa bateko lehen sariaren ondorio izan zen enkargua; hain zuzen, 45 etxebizitzaren Oinarrizko Proiektua eta Gauzatze Proiektua idazteko lehiaketa zen.

El barrio, Txurdínaga, surge de las dos únicas operaciones de crecimiento urbano planificado desarrolladas en Bilbao después de 1950 y está consolidado hace muchos años. En uno de los pocos solares que "quedaban" planteamos un volumen rotundo, obediente con las alturas que mandan las ordenanzas. Las plantas de vivienda tienen el mismo perímetro exterior y de patios interiores a los que sólo ventilan e iluminan cocinas y baños. La planta baja, sobre el zócalo de garajes se ordena con tres portales idénticos que permiten la permeabilidad hacia una plaza trasera de nueva creación, que fue objeto de un proyecto aparte.

Bilbon 1950az geroztik planifikatutako hiri-hazkundeko bi eragiketa bakarren ondorio da Txurdinaga auzoa, eta aspalditik dago finkatuta. Artean, orube gutxi zeuden hutsik, eta, haietako batean, bolumen irmoa proposatu genuen, ordenantzek ezartzen duten solairukopurukoa. Etxebizitzen oinplanoak perimetro berbera dute, bai kanpoaldean, bai barruko patioetan. Sukaldeak eta bainugelak soilik daude barruko patio horietara begira. Behe-solairuan, garaje-zokaloaren gainean, hiru atari berdin daude. Haietatik, atzeko enparantza batera igaro daiteke (enparantza hori geroago egin zen eta beste proiektu baten xede izan zen).

Una vez empezada la obra, una decisión política convirtió parte de la planta baja y la planta primera en Centro de salud; la tipología de huecos empleados, seriados y repetitivos, y la posición rigurosa de los núcleos de comunicación vertical, permitieron que el edificio admitiera este nuevo uso sin apenas cambios o interferencias. El edificio pasó de contener 45 viviendas a 33 para permitir al centro de salud encajar dentro del volumen. La placita consiste en poco más que adaptar recorridos, posibilitar accesos desde cuatro cotas diferentes (dos calles existentes que la bordean, otra peatonal de nueva creación y desde los espacios exteriores de nuestro proyecto residencial); rampas, placitas dentro de la placita, bancos pensados desde el mismo prefabricado del edificio residencial y un jardín interior con árboles autóctonos de Euskadi. Paneles de hormigón prefabricado con árido negro en muros de la plaza y en garaje separados ocho centímetros, pilares vistos de hormigón armado pintados modificando ligeramente su color natural, fachada ventilada de terracota negra cocida con simple cocción, fijada mediante clips a subestructura de aluminio, y carpinterías de aluminio anodizado repulido, constituyen los principales materiales de la obra. En este proyecto de Txurdínaga se realizó, de la mano del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, una experiencia piloto sobre la eficiencia energética de distintas posibilidades de producción de ACS y de calefacción en la vivienda colectiva. Se implantaron distintas configuraciones dentro del edificio, con objeto de evaluar mediante un seguimiento que se prolongará durante un año el consumo de cada una de ellas. Se realizó la instalación de diferentes configuraciones de sistemas de Captación Solar Térmica y la energía auxiliar utilizada es eléctrica o gas natural, según el caso. También se incluyen en las diferentes instalaciones elementos de regulación y medición del consumo energético, y de aportación de energía auxiliar.

Behin obra hasita, erabaki politiko baten ondorioz, behe-solairuko eta lehen solairuko zati bat erabili behar izan ziren osasun-zentro bat egiteko. Erabilitako hutsak seriatuta zeudenez eta errepikatzen zirenez, eta komunikazio bertikaleko nukleoak zorrotz kokatuta zeudenez, erabilera berri hori sartu ahal izan zen eraikinean, oso aldaketa edo interferentzia gutxirekin. Etxebizitza-kopurua txikitu egin zen (45etik 33ra), osasun-zentroa bolumenean sar zedin. Enparantza ibilbideak egokituz sortu zen, lau kotatatik hartara iristeko (haren inguruko bi kaletatik, kale berri batetik eta gure bizileku-proiektuko kanpoespazioetatik). Elementu hauek ditu enparantzak: aldapak, plazatxoak enparantzaren barruan, bizilekuproiektuko aurrefabrikatu berberaz egindako bankuak eta lorategia Euskadiko zuhaitzekin. Hauek dira obran erabilitako material nagusiak: enparantzako eta garajeko hormetan, hormigoizko eta agregakin beltzezko zutabe aurrefabrikatuak, zortzi zentimetrotik behin; hormigoi armatuzko zutabeak, bistakoak (margotuta daude, haien kolore naturala pixka bat aldatzeko; fatxada aireztatuta, behin egositako terrakota beltzez egina eta klipen bidez aluminiozko azpiegiturari itsatsia; eta anodizatutako eta berriro leundutako aluminiozko arotzeria. Txurdinagako proiektu horretan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak esperientzia pilotu bat egin zuen, etxebizitza kolektiboetan ur beroa eta berokuntza izateko zenbait aukeren energia-eraginkortasunari buruz. Zenbait konfigurazio instalatu ziren eraikinean, haietako bakoitzaren kontsumoa ebaluatzeko; horretarako, urtebeteko jarraipena egingo da. Eguzkikaptazio termikoko sistemen zenbait konfigurazio instalatu zen, eta erabilitako energia osagarria elektrikoa edo gas naturalekoa, kasuan-kasuan. Halaber, instalazio horietan, energia-kontsumoa erregulatzeko eta neurtzeko elementuak ere jarri ziren, bai eta energia osagarria emateko elementuak ere.


F i n a l is t a Finalista

42

E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

168 vpo

E r a i k i n a

en Avda. Mariturri, Vitoria-Gasteiz

BABES OFIZIALEKO 168 ETXEBIZITZA MARITURRI ETORBIDEAN, Gasteizen ROBERTO ERCILLA ABAITUA Y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ

alzado altxaketa

Premios: Cliente: Arquitectos: Arquitecto Técnico: Colaboradores:

1º Premio Concurso Ensanche 21 Larcovi S.A.L. Roberto Ercilla & Miguel Angel Campo Jose Antonio Oyarbide Laura Angulo. Arq. y Coordinación Obra María Robredo, Arq., Iñaki Ciganda, Arq., Teresa Artola, Arq., Raquel Ochoa, Arq. Eduardo Martín, Cálculo y Dirección Estructura G.E. Ingeniería Ikonografic, Señalética César San Millán, Fotógrafo Empresa Constructora: Construcciones EBA- Grupo San José Fecha Proyecto: Septiembre 2006 /Fecha Obra: Noviembre 2009 Superficies: 26.756 m² Presupuesto: 14.134.750 € Situación: Parcela PA.1 Sector 10 Izarra, Contacto: Laura García Construcciones EBA- T/ 945 15 17 05

Sariak: Bezeroa: Arkitektoak: Arkitekto teknikoa: Laguntzaileak:

Ensanche 21eko lehiaketako 1. saria Larcovi S.A.L. Roberto Ercilla & Miguel Angel Campo Jose Antonio Oyarbide Laura Angulo, Ark. eta Obra-koordinatzailea. Maria Robredo, Ark., Iñaki Ciganda, Ark., Teresa Artola, Ark., Raquel Ochoa, Ark. Eduardo Martin, Kalkulua eta Egitura-zuzendaritza. G.E. Ingeniería. Ikonografic, Seinaleak. Cesar San Millan, Argazkilaria. Eraikuntza-enpresa: Construcciones EBA- Grupo San José Proiektuaren data: 2006ko iraila /Obra-data: 2009ko azaroa Azalerak: 26.756 m² Aurrekontua: 14.134.750 € Kokapena: PA.1 lursaila, 10 Izarra esparrua. Kontaktua: Laura Garcia Construcciones EBA- T/ 945 15 17 05


43

planta tipo tipo solairua


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

44

Las viviendas se disponen conformando media manzana con un amplio jardín central, a partir de una forma predeterminada en el Plan de Ordenación. Los 2 aspectos principales que se han tenido en cuenta para su diseño son: a) Sostenibilidad Social. Creación de espacios que fomenten la vida comunitaria. 1.- Se plantea una tipología en corredores enlazados, de modo que desde cualquiera de los 4 portales se pueda acceder a la totalidad de las viviendas. En los recorridos se alternan espacios comunitarios al exterior. 2.- Los lados Este-Oeste se resuelven con viviendas de una orientación y corredor central. Las fachadas Sur-Norte disponen de duplex con vivienda pasante y corredor central cada 2 plantas. 3.- Se dispone de una cubierta ajardinada, con un uso comunitario como terraza solarium. b) Sostenibilidad Energética. Medidas que mejoren la Eficiencia Energética del edificio, cumpliendo la Norma UNE 150.301 Ecodiseño. Cada fachada cuenta con un tratamiento diferente -en función de su orientación-. 1.- Aislante envolvente por el exterior Sistema Coteterm, sin puentes térmicos. 2.- Galería al Sur, colchón térmico de regulación invierno-verano. 3.- Ventana continua horizontal al Este y Oeste, en semi-galería con lamas practicables orientables y retráctiles por el exterior optimizando el control solar y energético. 4.- Otras medidas. Recogida neumática de basuras. Aljibe para recogida de agua (re-utilización para riego) Calderas de alta eficiencia energética.

Antolamendu Planean aurretik zehaztuta zegoen bezala, etxebizitzek etxadi bat osatzen dute eta lorategi zabala dute erdian. Etxebizitzak diseinatzeko, hauek dira kontuan hartu diren bi alderdi nagusiak: a) Gizarte-iraunkortasuna. Komunitateko bizitza sustatuko zuten esparruak sortzea. 1.- Lotutako korridoreetan oinarritutako tipologia proposatu zen; alegia, lau atarietatik etxebizitza guztietara iristeko aukera egon zedin. Ibilbideetan, esparru komunitarioak txandakatzen dira, kanpoaldean. 2.- Ekialdeko eta mendebaldeko etxebizitzak orientazio bat dute, eta korridore zentrala. Hegoaldeko eta iparraldeko fatxadetan, duplexak daude, alderik aldeko etxebizitzarekin, eta korridore zentrala dago bi solairuan behin. 3.- Lorategiz hornitutako estalki bat dago, solariumterraza gisa erabiltzeko. b) Energia-iraunkortasuna. Eraikinaren energiaeraginkortasuna hobetzeko neurriak, ekodiseinuaren UNE 150.301 araua betez. Fatxada bakoitzak tratamendu bat du, orientazioaren arabera. 1.- Kanpoaldean, Coteterm sistemako isolatzaile inguratzailea, zubi termikorik gabe. 2.- Galeria hegoaldean, negua/uda erregulatzeko koltxoi termikoa. 3.- Leiho jarraitu horizontala ekialdean eta mendebaldean, erdi-galerian. Kanpotik, xafla orientagarriak eta bilkorrak ditu, eguzki- eta energiakontrola hobetze aldera. 4.- Beste neurri batzuk. Zabor-bilketa pneumatikoa. Ura biltzeko tanga (ureztatzeko erabiltzeko).Energiaeraginkortasun handiko galdarak.


45

sección ebaketa

Las viviendas en orientación única (Este-Oeste) se organizan frente a un ventanal horizontal con celosía exterior, que pasa a ser galería doble fachada- en la zona de dormitorios.

Orientazio bakarreko etxebizitzak (ekialdekoak eta mendebaldekoak), kanpoan sareta duen leiho horizontal baten aurrean daude. Logelen aldean, galeria dago saretaz gain (fatxada bikoitza).

La ventilación cruzada se garantiza mediante tiro mecánico.

Aireztapen gurutzatua tiro mekaniko bitartez egiten da.

Todos los conductos y sus registros se sitúan en el pasillo central de comunicación, lo que permite su fácil manipulación y modificación en el tiempo.

Hodi guztiak eta haien erregistroak erdialdeko komunikazio-pasilloan daude; horri esker, erraz manipulatu eta alda daitezke behar denean.

Los corredores, identificados por colores asociados al color de las lamas de fachada, se ensanchan ocasionalmente generando estancias comunitarias abiertas al exterior.

Korridoreak fatxadako xaflen koloreekin lotutako koloreen bidez bereizten dira. Aldian-aldian, zabaldu egiten dira, eta esparru komunitarioak sortzen dira, kanpoaldera irekiak.

Las viviendas en duplex ocupan el lado Sur-Norte, con galería acristalada completa al Sur, la mejor opción climática en esa orientación y en nuestra latitud, actuando de colchón térmico regulador en invierno-verano. Al interior es practicable mediante correderas.

Duplexak hegoaldean eta iparraldean daude. Hegoaldean, galeria dago, osorik beiraz hornitua. Orientazio horretan eta gure latitudean dago aukera klimatikorik onena, eta galeria horrek koltxoi termiko erregulatzailearena egiten du, neguan eta udan. Barrualdera sartzerik dago, labanderetatik.

Los corredores, en este tramo, se sitúan en plantas alternas, donde se establece la conexión con los cuerpos laterales, generando una recorrido enlazado entre los cuatro núcleos verticales de circulación. En las esquinas aparecen nuevos espacios de relación, así como en la cubierta-jardín del frente Sur.

Tarte horretan, bi solairutako batean daude korridoreak. Korridoreak alboko gorputzekin lotzen dira, eta, horrenbestez, lau zirkulazio-nukleo bertikalen arteko ibilbidea sortzen da. Izkinetan, beste harreman-esparru batzuk sortzen dira, bai eta hegoaldeko lorategiestalkian ere.

Se personaliza cada planta con un color específico -suelo y lamaspara facilitar la orientación de los recorridos. Las medidas pasivas -aportadas por el diseño arquitectónico- son las que contribuyen sustancialmente a la mejora energética del edificio (alta eficiencia). Lo colectivo prevalece sobre lo individual y el sistema de circulación y el sistema de circulación abierto facilita la convivencia y define con claridad el carácter social de las viviendas.

Solairu bakoitza kolore jakin batez dago pertsonalizatuta -zorua eta xaflak-, ibilbideetatik pasatzean orientazioa errazteko. Neurri pasiboek -arkitektura-diseinuak emandakoeknabarmen hobetzen dute eraikinaren energiaeraginkortasuna (eraginkortasun handia lortzen da). Kolektiboa indibidualari nagusitzen zaio, eta zirkulaziosistemak eta zirkulazio irekiko sistemak elkarbizitza errazten du. Gainera, argi eta garbi adierazten du etxebizitzen izaera soziala.


E d i f i c a c i ó n

F i n a l is t a Finalista

46

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

110 vpo VIVIENDAS

en Sarriguren, Valle de Egüés, Navarra

BABES OFIZIALEKO 110 ETXEBIZITZA Sarrigurenen, Egueseko Haranean, Nafarroan MAITE APEZTEGUÍA ELSO

planta tipo tipo solairua

DA IGL


47

situación kokapena

Tipología: Residencial colectivo Emplazamiento: Grupo 19, manzanas 5.1 y 5.2. Sarriguren. Navarra Autores del Proyecto, Arquitectos: Maite Apezteguia Elso, Begoña García Gordo, Juan Carlos Linares, Silvia Saldaña Vela, Yoana Urralburu Soto Aparejador: Arturo Pérez Espinosa Ingeniería de Instalaciones: INARQ ingenieros Estructura: Luis Saldaña Goñi Constructor/Promotor: Construcciones Flores Dirección de Obra: Maite Apezteguia Elso/ Begoña García Gordo/José Manuel Arbizu Jefes de Obra: José Luis Marín/José Reloba Superficie Ocupada en planta: 4.140 m2 Superficie Construida sobre rasante: 7.115 m2 Superficie Construida bajo rasante: 13.189,80 m2 Presupuesto: 9.155.003,00€ Fecha de Proyecto: Septiembre 2005 Fecha de Inicio: Inicio 2006 Fecha de Finalización: Agosto 2008

Tipologia: Bizileku-mota kolektiboa Kokalekua: 19. taldea, 5.1. eta 5.2. etxadiak Sarriguren. Nafarroa Proiektuaren egileak, Arkitektoak: Maite Apezteguia Elso, Begoña Garcia Gordo, Juan Carlos Linares, Silvia Saldaña Vela, Yoana Urralburu Soto Aparejadorea: Arturo Perez Espinosa Instalazioen ingeniaritza. INARQ ingenieros Egitura: Luis Saldaña Goñi Eraikitzailea/Sustatzailea: Construcciones Flores Obra-zuzendaritza: Maite Apezteguia Elso/ Begoña Garcia Gordo/Jose Manuel Arbizu Obra-buruak: Jose Luis Marin/Jose Reloba Oinplanoan hartutako azalera: 4.140 m2 Lur arrasean eraikitako azalera: 7.115 m2 Lur azpian eraikitako azalera: 13.189,80 m2 Aurrekontua: 9.155.003,00€ Proiektuaren data: 2005eko iraila Hasiera-data: 2006. urtearen hasiera Amaiera-data: 2008ko abuztua


E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

48

1- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FUNCIONAL Los dos solares tienen una forma rectangular cuyas medidas son 90,00 m x 23,00 m. La normativa del PSIS de Sarriguren permite que, en las plantas bajo rasante, pueda ser ocupado en su totalidad. Sin embargo, en las plantas elevadas, la ocupación máxima se limita, tal y como ya se ha comentado, a dos rectángulos de 81,00 x 14,00 m con una altura sobre suelo de B + 4 + A. Estos bloques contienen cinco núcleos de comunicación cada uno, dispuestos en dirección E-O, y otros tantos portales, que dan acceso a dos viviendas por planta. Todas ellas poseen doble orientación y son prácticamente idénticas en forma y superficie, a excepción de las del testero S que son más grandes para alojar familias numerosas. Además todas ellas se han posicionado de manera que las habitaciones diurnas se ubican hacia las orientaciones de mayor soleamiento y, por tanto de mayor ganancia energética, y las nocturnas hacia las de mayor sombreamiento y, por tanto de menor aporte calorífico. Lo mismo ocurre con los jardines que ven asociadas sus dimensiones (mayores o menores) a las piezas a las que flanquean. Debido a la gran anchura de los bloques, las viviendas poseen tres espacios bien diferenciados: los adyacentes a cada una de las fachadas y el central. El proyecto opta por localizar en las fachadas E las piezas de noche, en las O las de día y en los centros las de distribución consistentes en dos cuadrados de dimensiones semejantes, colocados en diagonal, para poder percibir dimensiones ilusoriamente mayores a las reales, flanqueados por los baños y el vestidor del dormitorio principal. El primero de estos cuadrados recibe y presenta la casa a la vez que da acceso a la cocina y al estar. El segundo, más misterioso y cerrado que el primero, da entrada a los dormitorios. La banda central incluye también los ascensores y descansillos de las escaleras, es decir todas las piezas de pequeña dimensión de la planta, con lo que las bandas de fachada quedan totalmente limpias de elementos fijos y condicionantes y, por tanto, con grandes posibilidades de modificación y adaptación a las necesidades del usuario.

1- KONPONBIDE FUNTZIONALAREN DESKRIBAPENA Bi orubeek angeluzuzenak dira, 90,00 m x 23,00 m-koak. Sarrigurengo Udalez gaindiko Plan Sektorialeko araudiaren arabera, lur azpiko azalera oso-osorik okupa daiteke. Aitzitik, lur arrasean, 81,00 x 14,00 m-ko bi laukizuzenetara mugatuta dago gehienezko okupazioa, lehenago azaldu denez. Lur gaineko altuera B + 4 + T izan daiteke. Bloke horietako bakoitzak bost komunikazio-nukleo ditu, ekialdetik mendebaldera, eta beste hainbeste atari. Solairu bakoitzean, bi etxebizitza daude. Etxebizitza guztiak bi norabidetara daude orientatuta, eta berdintsuak dira formaren eta azaleraren aldetik, S aurrealdekoak izan ezik. Izan ere, etxebizitza horiek handiagoak dira, familia ugariak hartze aldera. Gainera, honela antolatu dira etxebizitza guztiak: egunez erabiltzen diren gelak eguzkimendurik handieneko eta, beraz, energia-irabazirik handieneko orientazioetarantz, eta gauez erabiltzen direnak, berriz, eguzkimendu txikiko eta, hortaz, beroekarpenik txikieneko orientazioetarantz. Gauza bera gertatzen da lorategiekin; izan ere, inguratzen dituzten piezen kopuruaren araberakoak dira haien neurriak. Blokeak oso zabalak dira, eta hori dela eta, hiru esparru dituzte etxebizitzek argi eta garbi bereiziak: fatxada bakoitzaren ondokoak eta erdialdekoa. Proiektuan, ekialdeko fatxadetan gauez erabiltzeko gelak kokatu ziren, mendebaldekoetan egunez erabiltzekoak, eta erdialdean banaketakoak. Banaketa-piezak antzeko tamainako bi karratu dira, diagonalean jarriak, neurriak benetakoak baino handiagoak direlako ilusioa sortzeko. Bi karratu horien alboetan, bainugelak eta logela nagusiko jantzigela daude. Lehen karratu horietako batean, etxeko sarrera dago, eta, hortik, sukaldera eta egongelara sartzen da. Bigarrena, misteriotsuagoa eta itxiagoa lehena baino, logeletara joateko bidea da. Erdialdeko zerrendan, igogailuak eta eskaileretako mailarteak ere daude; hau da, solairuko pieza txiki guztiak. Alegia, ez dago elementu finkorik eta baldintzatzailerik fatxadetako zerrendetan, eta, beraz, ugariak dira erabiltzaileek beren beharretara egokitzeko aukerak.


49

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FORMAL La solución estética y formal del conjunto se encuentra altamente condicionada por las determinaciones bioclimáticas recomendadas por el pliego de condiciones del concurso. Por este motivo se han establecido las siguientes estrategias compositivas: -Las fachadas de la edificación diferencian dos tipos de alzados según las orientaciones y los usos asignados a los mismos: los O, con los salones y cocinas además de las escaleras, y los E, con los dormitorios. Los alzados O son muy abiertos, basando su composición en una sucesión de huecos verticales superpuestos a las losas voladas continuas que protegen estas fachadas. Son alzados muy volumétricos donde las diferencias de planos, los vuelos y la materialidad de los elementos constructivos expuestos a los rayos del sol originan una gran riqueza en la combinación de luces y sombras. Pero lo más característico de estas fachadas son los elementos de sombreamiento consistentes en grandes paneles correderos de lamas verticales orientables. Los alzados E, en cambio, son mucho más cerrados, tal y como corresponde a la función que contienen, aunque igualmente dinámicos, ya que se basan en la repetición de un hueco por dormitorio, alargado y estrecho que ocupa toda la anchura de la habitación y tan sólo la altura de la visual interior. Sin embargo, estas fachadas son básicamente planas y con la suave y uniforme luz del E no presentan juegos de luces y sombras.

2.- KONPONBIDE FORMALAREN DESKRIBAPENA Multzoaren konponbide estetikoa eta formala oso baldintzatuta zegoen, lehiakoetako baldintza-orriak gomendatutako zehaztapen bioklimatikoak direla eta. Horregatik, konposizio-estrategia hauek ezarri ziren: Eraikineko fatxadetan, bi aurretiko bista daude, orientazioen eta erabileren arabera: mendebaldean, eskailerez gain, egongelak eta sukaldeak daude, eta, ekialdean, logelak. Mendebaldeko aurretiko bistak oso irekiak dira, eta huts bertikalak dituzte, fatxadak babesten dituzten lauza irtenen gainean. Oso aurretiko bista bolumetrikoak dira. Planoen arteko aldeek, hegalek eta eguzki-izpitan dauden eraikuntza-elementuek aberastasun handia sortzen dute, argien eta itzalen arteko konbinazioari esker. Baina itzalmendu-elementuak dira fatxada horien bereizgarri nagusia: xafla bertikal orientagarriak dituzten panel gidaridunak. Ekialdeko aurretiko bistak, berriz, askoz itxiagoak dira, haien funtzioari dagokion moduan. Besteak bezain dinamikoak dira. Izan ere, huts luze eta estu bat dago logela bakoitzeko. huts horiek gelak bezain zabalak dira, baina barruko ikusmenaren altuera soilik dute. Dena den, fatxada horiek lauak dira, eta ekialdeko argi suabeak eta uniformeak ez du argi- eta itzal-jokorik egiten.


F i n a l is t a Finalista

50

E d i f i c a c i ó n

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

88 vPo

E r a i k i n a

en Zabalgana, Vitoria-Gasteiz DA IGL BABES OFIZIALEKO 88 ETXEBIZITZA Zabalganan, Gasteizen

IÑAKI GARAI ZABALA e INÉS LÓPEZ TABERNA


Localización: Barrio de Zabalgana, Vitoria Promotor: VISESA Constructor: Ute Zabalgana 407 (Ohl, Moyua, Bycam) Autores del Proyecto: Iñaki Garai + Inés López Arquitectos Colaboradores: Marina Durán Gestión de Proyecto: Inés López Director de Obra: Iñaki Garai + Inés López Ingeniería: Idom Estudio/Plan de Seguridad y Salud, Ess, Pss: Juan Dávila Estructuras: Joseba Torre y Miguel Angel Corcuera Instalaciones Eléctricas: María Azpiroz Instalaciones Mecánicas: Diego Zarranz Instalaciones Sanitarias: Alberto Ribacoba Director de Ejecución de la Obra: Juan Dávila Coordinación de Seguridad y Salud: Csm Ingenieros Superficie: 14.900 m2 Presupuesto: 7.837.415,86 Euros Fecha Inicio Obra: 06-2004 / Fecha Fin Obra: 09-2006 Autor de Fotografías: Aitor Ortíz

Kokapena: Zabalgana auzoa (Vitoria-Gasteiz) Sustatzailea: VISESA Eraikitzailea: Ute Zabalgana 407 (Ohl, Moyua, Bycam) Proiektuaren egileak: Iñaki Garai + Ines Lopez Arkitekto laguntzaileak: Marina Duran Proiektuaren kudeaketa: Ines Lopez Obra-zuzendaritza: Iñaki Garai + Ines Lopez Ingeniería: Idom Segurtasun eta Osasun Ikerketa (SOI)/ Segurtasun eta Osasun Plana (SOP): Juan Davila Egiturak: Joseba Torre eta Miguel Angel Corcuera Instalazio elektrikoak: Maria Azpiroz Instalazio mekanikoak: Diego Zarranz Osasun-instalazioak: Alberto Ribacoba Obra-zuzendaritza: Juan Davila Segurtasun- eta osasun-koordinazioa: Csm Ingenieros Azalera: 14.900 m2 / Aurrekontua: 7.837.415,86 € Hasiera-data: 2004-06 / Amaiera-data: 2006-09 Argazkilaria: Aitor Ortiz

51


E d i f i c a c i 贸 n

F i n a l is t a Finalista

52

R e s i d e n c i a l

E t x e b i z i t z e t a r a k o

E r a i k i n a

alzado norte iparraldeko altxaketa

planta baja beheko solairua

planta tipo tipo solairua


53

alzado este ekialdeko altxaketa

Las 88 viviendas de protección oficial se sitúan en una zona expansión al oeste de la ciudad de Vitoria, en la parcela 112 del polígono de Zabalgana. El planeamiento asigna para su desarrollo dos bloques: uno de forma rectangular orientado Norte-Sur y el segundo en forma de cuarto de circunferencia orientado de Norte a Sur en un extremo y de Este a O este en el opuesto, definiendo entre ambos una amplia zona de urbanización privativa. Dado el carácter residencial de la zona, con grandes zonas verdes y paseos alrededor de la parcela, se optó en las fases preliminares del proyecto por orientar todas las viviendas hacia el Sur y/u Oeste renunciando a utilizar el jardín privado de la parcela como referencia única de las zonas de estar de las viviendas. De esta manera la propuesta se revela contra el planteamiento del documento del planeamiento, que parecía imponer la ubicación de algunas zonas de estar al Norte. Esta reacción del edificio a su orientación queda acentuado por el tratamiento de fachada; blanco y con huecos independientes, enfatizando el muro que protege del frío y el viento al Norte, y negra y permeable para calentarse al sol del Sur. El tratamiento abstracto en blanco y negro como referencia principal del edificio se matiza gracias a las carpinterías de madera y al tratamiento de la urbanización de la zona privativa, que se resuelve como una gran zona verde arbolada y ordenada por plataformas para zona de juegos y estancia orientadas al Sur y rematadas por la "logia", un espacio porticado que une los dos edificios que forman el conjunto, también orientada al Sur, que en días de lluvia sirve de zona de estancia protegida para niños y mayores. Los portales se tratan como espacios "zaguán", más vinculados al exterior y a la urbanización que al interior, tanto en el tratamiento de la paleta de materiales ( baldosa de hormigón idéntica a la de la urbanización y madera barnizada a poro abierto en puertas y marcos, todos porosos y mates) como en las relaciones visuales, dejando siempre visiones libres al exterior a través de grandes paños de vidrio. Un mundo más abstracto aparece ya en las escaleras y rellanos, tratando algunos elementos con colores naranja y negro como marco previo al acceso a las viviendas. Éstas se han resuelto en siete portales con tres viviendas por rellano; una de dos dormitorios con una única orientación al Sur o Sur-Oeste en función de su posición en el bloque y dos de tres dormitorios pasantes de fachada a fachada reservando el sur para la zona de estar y una habitación y dejando al Norte escaleras y cocinas, con requisitos de calefacción menores, y dos habitaciones, separando zona de noche y zona de día. Durante el proceso de redacción se propuso a VISESA, promotor de la obra, la posibilidad de realizar un estudio paralelo vinculado al proyecto, en el que se estudiara la afección que pudieran tener ciertas decisiones sobre el ahorro energético y el confort en la fase de explotación del edificio.

Babes ofizialeko 88 etxebizitzak Gasteiz hiriko mendebaldeko zabalgune batean daude, Zabalganako poligonoko 112. lursailean. Plangintzaren arabera, bi bloke garatu behar ziren: bata, angeluzuzena, iparralderantz eta hegoalderantz orientatua; eta bigarrena, zirkunferentzia-laurdenekoa, iparraldetik hegoalderantz orientatua, mutur batean, eta ekialdetik mendebalderantz orientatua, beste muturrean. Bi eraikinen artean, haietako biztanleek erabiltzeko urbanizazio-eremu zabala dago. Esparruak bizitegi-izaera nabarmena du: berdegune handiak eta lursailaren inguruko pasealekuak. Hori dela eta, proiektuaren hasierako faseetan, etxebizitza guztiak hegoalderantz eta/edo mendebalderantz orientatzea erabaki zen; hortaz, lursaileko lorategi pribatua ez zen etxebizitzen egoteko esparruen erreferentzia bakarra. Planeamenduko dokumentuko plangintzaren arabera, etxebizitzetako egoteko zenbait esparru iparralderantz orientatuta egongo ziren. Horrenbestez, proposamena plangintzak horren kontra egin zuen. Jatorrizko orientazioaren kontrako erreakzioa fatxadaren tratamenduan azpimarratzen da: zuria da eta huts independenteak ditu iparraldean, eta hotzetik eta haizetik babesten duen horma nabarmendu egiten da; hegoaldean, berriz, fatxada zuria eta iragazkorra da, eguzkitan berotze aldera. Eraikinaren zuri-beltzeko tratamendu abstraktua da erreferentzia nagusia. Tratamendu hori ñabartu egiten da zurezko arotzeriari eta esparru pribatuaren urbanizazioari esker. Urbanizazio hori zuhaitzez hornitutako berdegune handia da, plataforma bidez antolatua. Jolasteko eta egoteko esparruak ditu, hegoalderantz orientatuta eta "logia" delakoak mugatuta. Arkupedun gunea da "logia", eta bi eraikinak lotzen ditu. Hura ere hegoaldera begira dago, eta, euria egiten duenean, haurrak eta helduak babesteko balio du. Atariak bebarru gisa daude tratatuta. Kanpoaldearekin eta urbanizazioarekin lotuago daude barrualdearekin baino. Alde batetik, urbanizazioan erabilitako hormigoizko baldosak erabili dira, bai eta, ateetan eta markoetan (denak porotsuak eta mateak) haize-zuloz bernizatutako zura ere. Beste batetik, ikus loturei dagokienez, kanpoalderako bista askeak daude, leiho handien bidez. Eskaileretan eta mailarteetan, etxebizitzetan sartu aurreko esparruetan, tratamendu abstraktuagoa dago. Zenbait elementu laranjak eta beltzak dira. Zazpi atari daude, eta hiru etxebizitza, mailarte bakoitzean. Hiru horietako batek bi logela ditu, eta hegoalderantz edo hego-mendebalderantz orientatuta dago, blokean duen kokalekuaren arabera. Beste bi etxebizitzek hiru logela dituzte, fatxadatik fatxadara; hegoaldean, egongela eta logela bat dago, eta, iparraldean, eskailerak eta sukaldea (berokuntza-behar txikiagokoak), eta bi logela (hots, eguneko eta gaueko esparruak bereizita daude). Proiektua idazteko prozesuan zehar, ikerketa paralelo bat egitea proposatu zitzaion VISESAri, obraren sustatzaileari. Ikerketa horrek helburu hau zuen: zenbait erabakik eraikina ustiatzeko fasean energia-aurreztean eta konfortean zer eragin izan zitzaketen aztertzea.


54


55

P

r

e

m

i

o

s

S a r i a k

COLEGIO GANDASEGUI en GALDAKAO, BIZKAIA GANDASEGUI ESKOLA, GALDAKAON (BIZKAIA)

56

LUIS Mª URIARTE ALDAITURRIAGA.

MUSEO de ARQUEOLOGÍA de ALAVA en VITORIA-GASTEIZ ARABAKO ARKEOLOGIA MUSEOA, GASTEIZEN

64

FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI.

REFORMA y AMPLIACIÓN de la BIBLIOTECA FORAL de BIZKAIA, en BILBAO BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN BERRITZEA eta HANDITZEA, BILBON

72

GLORIA IRIARTE CAMPO, EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y AGUSTÍN de LA BRENA TORRES.

A

c

c

é

s

i

t

A c c e s i t

EDIFICIO para TEMPLO y DEPENDENCIAS PARROQUIALES en Miribilla, Bilbao TENPLU eta PARROKIARAKO ERAIKINA Miribillan, Bilbon

80

GLORIA IRIARTE CAMPO, EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y AGUSTÍN de LA BRENA TORRES.

IGLESIA y CENTRO PARROQUIAL SAN JORGE, en Pamplona SAN JORGEKO ELIZA eta ELIZA-ZENTROA, Iruñean

86

FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y JESÚS LEACHE RESANO.

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

PABELLONES de REMO y VELA en el PUERTO DEPORTIVO de GETXO, Bizkaia ARRAUN eta BELA PABILOIAK GETXOKO KIROL PORTUAN, Bizkaian

92

AMAIA CELAYA ÁLVAREZ, ANDER AGINAKO ARRI, PEDRO Mª MÚGICA ELORZA, JAKINDA DE GOYARZU CIRUELOS y JULEN ALTUNA HERRERO.

PISTAS de la UNIVERSIDAD de NAVARRA, Pamplona NAFARROAKO UNIBERTSITATEKO KIROL-PISTAK, Iruñea

96

MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN.

PROYECTO de INSTALACIONES DEPORTIVAS en Cizur Menor, Navarra KIROL INSTALAZIOETARAKO PROIEKTUA Zizur Txikian, Nafarroan

100

JESÚS BAZAL CORRALES y RUBÉN LABIANO NOVOA.

CONSERVATORIO de MÚSICA JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA en Bilbao JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA MUSIKA KONTSERBATORIOA, Bilbon

104

ROBERTO ERCILLA ABAITUA y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ.

ESCUELA INFANTIL en BUZTINTXURI, Pamplona HAUR ESKOLA BUZTINTXURIN, Iruñean

108

JAVIER LARRAZ ANDÍA.

BTEK, Parque Tecnológico de Bizkaia en Derio, Bizkaia BTEK, Bizkaiko Teknologia Elkartegia, Derion (Bizkaia)

112

GONZALO CARRO LÓPEZ y JAVIER PÉREZ URIBARRI.

NUEVA SEDE de las JUNTAS GENERALES de GIPUZKOA y otras dependencias administrativas forales en San Sebastián GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN EGOITZA BERRIA eta beste foru administrazio-bulego batzuk Donostian

116

JAVIER BARCOS BERRUEZO y MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ.

CENTRO de INVESTIGACIÓN de NANOTECNOLOGÍAS CIC NANOGUNE, San Sebastián NANOTEKNOLOGIAK CIC NANOGUNE IKERKETA ZENTROA, Donostian

120

JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES de PAMPLONA AUTOBUS GELTOKIA, Iruñean

124

JESÚS ARMENDÁRIZ EGUILLOR, MANUEL BLASCO BLANCO, LUIS TABUENCA GONZÁLEZ y MANUEL SAGASTUME RUIZ.


E d i f i c a c i 贸 n

P re m i o Saria

56

COLEGIO

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

GANDASEGUI GANDASEGUI ESKOLA Galdakaon, Bizkaia

LUIS M陋 URIARTE ALDAITURRIAGA

en Galdakao, Bizkaia


57

Proyecto: Situación: Promotor: Año Proyecto: Arquitecto: Colaboradores:

Reforma y Ampliación del C.E.P. Gandasegui Galdakao (Bizkaia) Ayuntamiento de Galdakao 2005 Luis María Uriarte Aldaiturriaga Ibon Pascual. Arquitecto Luis Solachi. Arquitecto Aparejador: Gregorio Zamora Arce Contratista: Construcciones Exisa (en obra) Arq. de Dirección de edificio Histórico: Gonzalo Ispizua Anduiza

Proiektua: Kokapena: Sustatzailea: Proiektuaren Urtea: Arkitektoa: Laguntzaileak:

Gandasegi LHI Zaharberritzea eta Handitzea Galdakao (Bizkaia) Galdakaoko Udala 2005 Luis Maria Uriarte Aldaiturriaga Ibon Pascual. Arkitektoa Luis Solachi. Arkitektoa Aparejadorea: Gregorio Zamora Arce Kontratista: Construcciones Exisa (obran) Eraikin Historikoko Zuzendaritza-arkitektoa: Gonzalo Ispizua Anduiza


E d i f i c a c i 贸 n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

P re m i o Saria

58

planta baja beheko solairua


59 planta primera lehenengo solairua

segunda planta bigarren solairua

tercera planta hirugarren solairua


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

P re m i o Saria

60

La parcela receptora del proyecto cuenta en su interior con el carismático colegio público matriz - que ofrece su fachada principal al ayuntamiento - sus añadidos posteriores y los módulos edificatorios que acogen la guardería. La propuesta se concreta en la disposición transversal aérea de un prisma rectangular insertado entre las traseras de los edificios que definen básicamente el solar. Un doble pliegue en tal volumen laminar se alza interponiéndose entre aquellas y el espacio creado. El quiebro contrapuesto al edificio matriz del colegio se separa del mismo respetando su rango y asumiendo un efecto-marco que realce su impronta, incorporándolo decididamente a la plaza, mientras que el efectuado sobre la gran medianera de viviendas se adhiere a ésta proponiendo su habilitación: un andamio tecnológico orientado al sur que incorpora las instalaciones del centro. El prisma contiene un doble emparrillado de aulas separadas por un patio-calle arbolado. Toda la planta, al igual que las dos emergencias volumétricas, se comunica directamente con el edificio matriz a la altura de su planta primera y mediante núcleo de comunicaciones que atiende a ambos, más rampa dispuesta en la esquina opuesta que asiste a la planta primera, planta baja y semisótano. La planta segunda del pliegue tras el colegio matriz cuenta con servicios asociados al área de administración tales como sala de profesores y oficio. El contenedor de la actividad docente, rasgado transversalmente por la "calle arbolada" que prolonga la acabada ahora en fondo de saco y atraviesa el hall del edificio matriz, posibilita, cobijado bajo su panza, un mundo extenso y plural de juego. Su exploración permite el reconocimiento del artificio sustentado por paquidermos de H-A blanco cuyos vientres se salpican de los elementos textiles del suelo y se constituyen en soporte de juegos o

Proiektuari dagokion lursailean, ikastetxe publiko karismatikoa dago (haren fatxada nagusia Udalaren aldera dago), bai eta ondoren egindako eranskinak eta haurtzaindegiaren eraikuntza-moduluak ere. Oinarrian, eraikinen atzealdeek mugatzen dute orubea, eta hau zehaztu zen proposamenean: atzealde horien artean prisma angeluzuzen bat zeharka txertatzea. Bolumen laminar horretan, tolestura bikoitza dago, eraikinen atzealdeen eta sortutako espazioaren artean. Ikastetxearen eraikin nagusiari kontrajarritako iskintxoa ikastetxetik bereizita dago. Hortaz, haren maila errespetatu egin da. Horrez gain, marko moduko bat sortzen da, eta horrek ikastetxearen irudia indartu eta plazan txertatzen du ausarkiro. Bestalde, etxebizitzamehelin handian egindakoa etxebizitzei atxiki zaie, eta haien gaikuntza proposatzen du: aldamio teknologiko bat, hegoalderantz orientatua, ikastetxeko instalazioak hartzen dituena. Prisman, bi ikasgela-parrilladura daude, eta, haien artean, zuhaitzez hornitutako patioa/kalea. Egitura hori eta bi irtengune bolumetrikoak zuzenean lotuta daude eraikin nagusiarekin, haren lehen solairuaren parean eta komunikazio-gune baten bidez. Gainera, kontrako izkinan, arrapala bat dago, lehen solairura, behe-solairua eta erdisotora joateko. Eraikin nagusiaren atzean, tolesturako bigarren solairuan, administrazio-sailarekin lotutako zerbitzuak daude, hala nola irakasle-gela eta ofizio-gela. Irakaskuntza-jarduerako edukiontzi berriak jolas-mundu zabala eta anitza hartzen du barruan. Prisma hori zeharka mozten duen zuhaitzez hornitutako kaleak eraikin nagusiko zaku-hondo itxurako kalea luzatzen du. Gainera, eraikin nagusiko atondoa zeharkatzen du. Prisma aztertuz gero, erraz ikus daiteke H-A zurizko pakidermoek eutsitako. Pakidermo horien sabeletan, han-hemenka, zoruaren ehun-elementuak daude. Jolasen euskarriak edo jolasak dira pakidermoen


61

juegos en sí mismos, y de la naturaleza implantada en el subsuelo de la geometrizada parcela (agrupaciones de abedules) que alcanzan incluso las bocas del semisótano.

sabelak. Halaber, lursail geometrizatuaren zorupeko naturaz ere ohartuko gara (urki-multzoak); zuhaitzak erdisotoko sarbideetaraino iristen dira.

El suelo de la parcela se constituye mediante solado de hormigón blanco despiezado cuyas faltas se completan con "losetas vegetales" arboladas y/o acolchadas con material absorbente al impacto (caucho natural perforado vulcanizado). Tanto las vegetales como las de juego/relax se forran con elementos textiles imputrescibles que, ocasionalmente, protegen también los paños verticales o, parcialmente, los paquidermos de H-A blanco que sustentan el aulario superior.

Lursailaren zoruan, hormigoi zurizko atalak daude, eta, hormigoia ez dagoen lekuetan, "landare-lauzak", zuhaitzez eta/edo inpaktua xurgatzeko material bigungarriz hornituak (kautxu natural zulatua eta bulkanizatua). Landare-atalak zein jolastekoak eta erlaxatzekoak ehun-elementu ustelgaitzez estalita daude. Elementu horiez estalita daude hormatal bertikal batzuk eta, partzialki, goiko ikastegiari eusten dioten H-A zurizko pakidermoak ere.

Próximo al núcleo de comunicación adjunto al edificio matriz se instala el centro de control e información mientras el opuesto recoge la rampa de acceso que liga los distintos niveles.

Eraikin nagusiari atxikitako komunikazio-gunetik gertu, kontrol- eta informazio-zentroa dago. Bestaldean, prismako mailak lotzen dituen arrapala dago.

Desde el mundo intermedio del juego la rampa adosada a la medianera de viviendas, constituye el mundo visible del enlace de las tres esferas de actividad: servicios, juego y formación intelectual.

Jolasaren tarteko gunetik, etxebizitza-mehelinari atxikitako arrapala da hiru jarduera-eremuen arteko loturaren atal ikusgaia. Hauek dira jarduera-eremu horiek: zerbitzuak, jolasa eta prestakuntza intelektuala.

El cuerpo de semisótano, de geometría rasgada por ingentes tragaluces por donde desciende la naturaleza o en su caso el propio acolchado - una especie de "biogargantúa"- cobija la restauración y servicios (aulas de psicomotricidad, almacenes,..) extendiéndose a lo largo del pasaje de acceso, prolongación de la calle norte.

Erdisotoaren geometria argizulo handiz etenda dago. Argizulo horietatik, natura jaisten da, edo bigungarria bera (biogargantua moduko bat). Erdisotoan, sukaldea eta jangela daude, eta zerbitzuak (psikomotrizitategelak, biltegiak…). Iparraldeko kalea luzatzen duen sarbidean zehar zabaltzen da.

El hall del antiguo colegio se preserva, como en la actualidad, como el gran espacio previo de ingreso al potente patio que techa el volumen aéreo del centro educativo si bien su renovado aspecto, más relacionado con la plaza del Ayuntamiento mediante la extensión del solado externo y la implantación de elementos de cierre, lo integra ahora decididamente a aquella. Su primera planta, conectada al nuevo edificio, acogerá las aulas de música, idiomas y psicomotricidad mientras que su planta segunda, exenta, se preservará para la implantación de una biblioteca con capacidad de recepción de consultas externas.

Ikastetxe zaharreko atondoa, gaur egun bezala, hezkuntza-zentroaren aire-bolumenaren azpiko patio handian sartu aurreko esparru handia da. Hala ere, zaharberrituta dago, eta haren itxurak zerikusi handiagoa du orain Udalaren plazarekin. Alde batetik, kanpoko zoladura zabaldu egin zen, eta, beste batetik, itxitura-elementuak ezarri ziren, eta, horren guztiaren ondorioz, plazan txertatuta dago atondoa. Lehen solairuan (eraikin berriarekin lotuta), musika-, hizkuntza- eta psikomotrizitate-gelak egongo dira. Bigarren solairua exentua izango da, eta, han, liburutegi bat jarriko da, kanpo-kontsultei ere erantzungo diena.


E d i f i c a c i 贸 n

P re m i o Saria

62

alzado lateral aldeko altxaketa

alzado lateral aldeko altxaketa

secci贸n ebaketa

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


63


E d i f i c a c i ó n

P re m i o Saria

64

MUSEO

q

D o t a c i o n a l

A

r

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

eología Alava

u

DE

ARABAKO ARKEOLOGIA MUSEOA Gasteizen

FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI

situación kokapena

Situación/Kokapena: Vitoria, España. Superficie de Actuación/Jarduketa-azalera: 6.000 m2 Presupuesto/Aurrekontua: 9.000.000€ Año de concurso/Lehiaketa-urtea: 2000. Primer Premio de Concurso de Proyectos. Año de Proyecto/Proiektuaren urtea: 2002-2003 Año de Construcción/Eraikuntza-urtea: 2004-2009 Entidad Propietaria/Erakunde jabea: Diputación Foral de Álava. Arquitecto/Arkitektoa: Francisco J. Mangado Beloqui. Dirección de Obra/Obra-zuzendaritza: Francisco J. Mangado Beloqui. Colaboradores/Laguntzaileak: arquitectura José Mª Gastaldo, Richard Král'ovic, Eduardo Pérez de Arenaza. Ingeniería Estructura/Egitura-ingeniaritza: NB 35 SL (Jesús Jiménez Cañas / Alberto López) Ingenieros. Ingeniería Instalaciones/Instalazioen ingeniaritza: Iturralde y Sagüés ingenieros / César Martín Gómez. Iluminación/Argiztapena: ALS Lighting. arquitectos consultores de iluminación (Antón Amann) Arquitectos Técnicos/Arkitekto teknikoak: Laura Montoya López de Heredia. Constructora/Eraikitzailea: UTE Arqueología (Dragados SA, Lagunketa SA).

en Vitoria-Gasteiz


65


P re m i o Saria

66

E d i f i c a c i 贸 n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


67

planta sotano sotoren solairua

planta baja beheko solairua

planta primera lehenengo solairua


P re m i o Saria

68

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

Nos gusta imaginarnos un museo arqueológico como un cofre denso que, como todo cofre esconde en su interior el tesoro que la historia nos ha querido dejar pieza a pieza. No se trata de una historia cualquiera, al menos no sólo de la historia científica de los expertos, ya que esa historia no siempre deja lugar a la imaginación y casi siempre se termina en sí misma. Nos gusta pensar en una historia más nuestra que no termina nunca porque en ella tan importante como la pequeña o gran pieza encontrada bajo el suelo es la mirada de la persona que la contempla. Una mirada caprichosa que depende más de lo que queremos ver que de lo que vemos. Por eso, el pequeño cofre, denso y hermético por fuera, ha de ser sugerente y mágico en el interior. El espacio que contiene no puede limitarse a ser un espacio ordenador, ni un juego de arquitectura bella pero distante; ha de ser un lugar capaz de evocar lugares y gentes a partir del pequeño fragmento de cerámica que, más poderosa que la roca, ha logrado sobrevivir para hablarnos de la fragilidad del tiempo. En las salas de exposición permanente, los planos horizontales, suelos y techos son muy oscuros. El suelo de madera de "palo", casi negra, y el techo continuo, también negro. Ésta es la caja que nos remite al tiempo, concentrado en las capas de tierra que durante años, una tras otra, han ido conformando ese muro espeso que es la historia. Pero estos espacios están atravesados por unos prismas de vidrio blanco en torno a los cuales se organiza la exposición de las piezas. Por ellos resbalará la luz procedente de la cubierta durante el día, y llevaran incrustados, entre capa y capa, gráficos e información que expliquen los objetos, cuya luz evocará la aventura de la interpretación El edificio se configura a partir del contexto y de la continuidad que establece con el anejo Palacio de Bendaña, actualmente museo de Naipes Fournier. El acceso principal tiene lugar a través del mismo patio que sirve de acceso al Palacio y permite entender la totalidad del conjunto. Con objeto de ampliar la superficie del patio y dignificar con ello el acceso, la propuesta renuncia a ocupar toda la superficie propuesta. Únicamente se utiliza una estrecha franja que se construye como si fuera un apéndice perpendicular al edificio principal cuya misión es, amén de contener usos de apoyo, ofrecer una fachada al acceso más digna que la representada por el actual medianil de los edificios colindantes. Dado el desnivel de la parcela se accede desde el patio a través de un puente situado sobre un jardín que da luz a las funciones situadas en el nivel más bajo las cuales, de otra manera, quedarían sin iluminación natural en este lateral. Funcionalmente el edificio se organiza de manera que las áreas de trabajo, al igual que la biblioteca y talleres, se sitúan en la planta baja orientada a la calle con desnivel más bajo en el solar, con acceso independiente del principal. En la planta de acceso público desde el patio común con el museo de Naipes se localiza el salón de actos y la sala de exposiciones temporales. En el resto de las plantas elevadas se ubican las exposiciones permanentes. La escalera principal que comunica los distintos niveles configura parte de la fachada del edificio hacia el patio de acceso. Los muros envolventes son en realidad espacios de varias capas. La fachada que define el patio de acceso presenta al exterior un enrejado de piezas de fundición de bronce, de un material que establece claras conexiones con lo arqueológico; y en medio, un muro de dos capas de vidrio serigrafiado contiene la escalera principal que permite, a la vez que se asciende, contemplar el patio de acceso. Por el contrario, el frente que da a la calle baja es más hermético, y se constituye mediante una primera capa de prefabricados de fundición de bronce, en esta ocasión más opacos, con aberturas allí donde se considera necesario y una capa interior formada por un muro ancho que contiene expositores e instalaciones siendo registrable todo él. De esta manera los espacios internos de exposiciones quedan liberados y sólo cruzados por los prismas traslúcidos de luz.

Arkeologia-museo bat kutxa trinkoa dela imajinatzea gustatzen zaigu, eta kutxa horrek, beste guztiek bezala, altxor bat gordetzen duela: historiak zatika utzi nahi izan digun altxorra. Historia hori ez da edonolakoa. Behintzat, adituen historia zientifikoa baino gehiago da. Izan ere, historia zientifiko horrek ez du imajinatzeko aukerarik ematen, eta, ia beti, hasi eta amaitu egiten da. Gure historia dela pentsatu nahi dugu, eta ez dela inoiz ere amaitzen; izan ere, lurpean aurkitutako piezak (handiak eta txikiak) bezain garrantzitsua da haiei begiratzen dien pertsona. Begiradak guratsuak izaten dira; alegia, ikusi nahi dugunaren mendean daude, eta ez ikusten dugunaren mendean. Hori dela eta, kanpotik txikia, trinkoa eta hermetikoa den kutxa horrek iradokitzailea eta magikoa izan behar du barruan. Kutxa horren barrualdea ezin da ordenatzailea soilik izan, ez eta arkitektura-joko ederra baina hotza ere. Kutxaren barruan, harria baino boteretsuago denboraren hauskortasunaz hitz egiteko iraun duen zeramika-zati txiki batek gai izan behar du lekuak eta jendeak gogora ekartzeko. Erakusketa iraunkorreko aretoetan, plano horizontalak, zoruak eta sabaiak, oso ilunak dira. Zorua palo-zurezkoa da, ia beltza, eta sabai jarraitua ere beltza da. Hori da kutxa, historiaren horma trinkoa eratu duten lur-geruzetan urterik urte metatutako denbora gogora ekartzen diguna. Baina eremu horiek beira zuriko prisma batzuek zeharkatzen dituzte, eta, prisma horien inguruan antolatuta, piezak ikusgai daude. Egunez, prismetatik irristatzen da estalkitik sartzen den argia. Geruzen artean, grafikoak eta informazioa dute txertatuta, objektuak azaltzeko, eta objektuek interpretazioaren abenturara eramaten dituzte bisitariak. Eraikina eratzeko, testuingurua hartu da oinarri, bai eta Bendañako jauregiarekin (gaur egun, Naipes Fournier museoa) duen jarraitutasuna ere. Arkitektura-museoaren sarbide nagusia jauregian sartzeko patio berean dago; patio horri esker, multzoaren osotasuna uler daiteke. Patioaren azalera handitzeko eta, horren bidez, sarbidea duintasunez hornitzeko, proposamenak uko egin zion proposatutako azalera guztia hartzeari. Zerrenda estu bat baino ez da erabili. Eraikin nagusiaren eranskin zut bat balitz bezala egin da, eta hau da haren helburu nagusia: laguntza-erabilerak izateaz gain, sarbide-fatxada duinagoa sortzea alboko eraikinen egungo mehelinekoa baino. Lursailak malda duenez, patiotik museora sartzeko, lorategi baten gaineko zubi bat erabiltzen da. Lorategi horrek beheko mailako funtzioak argiztatzen ditu; izan ere, bestela, ez zen argiztapen naturalik izango bazter horretan. Funtzionalki, honela antolatuta dago eraikina: laneremuak, liburutegia eta tailerrak behe-solairuan daude, orubean maldarik txikiena duen kalerantz orientatuta, eta sarbide independentea dute; Naipes Fournier museoarekin elkarbanatutako patioan sarbidea duen solairuan, areto nagusia eta aldi baterako erakusketen gela daude; eta, gainerako solairuetan, erakusketa iraunkorrak daude. Solairuak lotzen dituen eskailera nagusiak eraikinaren fatxadaren zati bat eratzen du, sarbide-patiorantz. Inguruko hormak zenbait geruzako esparruak dira, errealitatean. Sarbide-patioa zehazten duen fatxadak letoi gorrizko piezen burdin sarea du kanpoaldean, eta, material horren bidez, lotura nabarmena eratzen du arkeologiarekin. Fatxadaren erdian, beira serigrafiatuko bi geruzako horma baten barruan, eskailera nagusia dago. Handik, gora egiten den heinean, sarbide-patioa ikus daiteke. Aitzitik, behekalera ematen duen fatxada hermetikoagoa da. Letoi gorrizko aurrefabrikatu-geruza bat du (kasu horretan, aurrefabrikatu horiek opakuagoak dira). Beharrezkotzat jo den lekuetan, irekidurak daude, eta barne-geruza bat: horma zabal bat, erakustokiak eta instalazioak dituena, eta, beraz, erregistragarria. Horri esker, erakusketa-aretoen barruko espazioak askatu egiten dira, argi-prisma zeharrargiek soilik gurutzatuta.


69


P re m i o Saria

70

E d i f i c a c i 贸 n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


71

secci贸n longitudinal luzerako ebaketa

secci贸n longitudinal luzerako ebaketa

secci贸n transversal zeharkako ebaketa


P re m i o Saria

72

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA

Biblioteca Foral

de

Bizkaia

en Bilbao

BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN BERRITZEA ETA HANDITZEA Bilbon

GLORIA IRIARTE CAMPO, EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y AGUSTÍN de LA BRENA TORRES


73

planta sotano sotoren solairua

planta acceso sarbide solairua

segunda planta bigarren solairua

tercera planta hirugarren solairua

1º premio Concurso Anteproyectos Ámbito Estatal Localización: C/ Astarloa nº 10. BILBAO Promotor: Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia Presupuesto de liquidación material: 16.312.399,08 € Fecha Concurso: 1999 Fecha Proyecto: 2002 Fecha duración Obra: 2004 / 2007 Superficie: 12.500 m2 Autores Proyecto: IMB Arquitectos (Gloria Iriarte, Eduardo Múgica, Agustín de la Brena) Empresa Constructora: Ute Balzola Urazca

Estatu-esparruko aurreproiektuen lehiaketako 1. saria Kokapena: Astarloa kalea 10. BILBO Sustatzailea: Bizkaiko Foru Aldundia Likidazio materialaren aurrekontua: 16.312.399,08 € Lehiaketaren data: 1999 Proiektuaren data: 2002 Obraren iraupena: 2004 / 2007 Azalera: 12.500 m2 Proiektuaren egileak: IMB Arquitectos (Gloria Iriarte, Eduardo Mugica, Agustin de la Brena) Eraikuntza-enpresa: Ute Balzola Urazca


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

P re m i o Saria

74

El proyecto de Reforma y Ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia, es el resultado de un Concurso estatal en el que resultó ganador el trabajo presentado bajo el lema de "500.000 Libros", y cuyos autores son IMB Arquitectos (Gloria Iriarte, Eduardo Múgica y Agustín de la Brena). El proyecto consistió en la reforma del edificio existente de Biblioteca y la ampliación del mismo para ocupar la totalidad de la manzana del ensanche en la que se halla. Esponjamiento, claridad de planta y flexibilidad constituyen el primer objetivo en el tratamiento que se propone para el edificio antiguo y para su ampliación. Tres grupos de funciones generales, como son los servicios terminales de orientación al público, los servicios mediales de carácter interno y el gran contenedor o depósito de libros se articulan, en volúmenes diferenciados, alrededor de una hendidura acristalada, eje central del Proyecto, sobre la que pivotan los espacios principales de relación, los vestíbulos receptores y distribuidores de público. El primer grupo de funciones encuentra acogida en el edificio existente, cuya traza original, formada por espacios atomizados desarrollados alrededor de diversos patios de luces, será esponjado y aligerado, haciendo desaparecer el patio central, de modo que se obtenga una mayor claridad de planta, que se desarrolla, básicamente, alrededor de los dos patios principales y a lo largo de la crujía central, iluminada desde la calle Rodríguez Arias por grandes ventanales. El segundo grupo de funciones, de carácter fundamentalmente técnico y administrativo se desarrolla en un nuevo volumen de esquina, orientado hacia las calles de Arbierto y Astarloa. Finalmente, el depósito cerrado de libros da forma a una gran caja contenedora, de acceso restringido, con una fuerte carga simbólica y expresiva hacia el entorno urbano.

Bizkaiko Foru Liburutegia zaharberritzeko eta handitzeko proiektua estatu-mailako lehiaketa baten ondorio izan zen. "500.000 Libros" izeneko lanak irabazi zuen lehiaketa. Lan horren egileak IMB Arquitectos (Gloria Iriarte, Eduardo Mugica eta Agustin de la Brena) izan ziren. Proiektuan, liburutegiaren eraikina zaharberritzea eta handitzea proposatzen zen, zabalguneko etxadi osoa har zezan. Eraikina zaharberritzeko eta handitzeko proposatutako tratamenduak hau zuen helburu nagusi: harrotzea, argitasuna eta malgutasuna. Funtzio orokorren hiru multzoak (publikoa orientatzeko zerbitzu terminalak, barruko zerbitzu medialak, eta liburuen biltegia edo gordailua) bolumen bereizietan daude, beirazko arrail baten inguruan. Arrail hori da, hain zuzen, proiektuaren ardatz nagusia. Haren inguruan antolatzen dira harreman-gune nagusiak, jendea hartzeko eta banatzeko atondoak. Lehen funtzio-taldea lehendik zegoen eraikinean dago. Haren jatorrizko diseinua zenbait argi-patioren inguruan garatutako espazio atomizatuez osatuta zegoen. Proiektuak diseinu hori harrotzea eta arintzea proposatu zen, eta erdiko patioa desagerraraztea. Horrenbestez, oinplano-argitasun handiagoa lortu da, eskuarki bi patio nagusien inguruan eta erdiko hormartean zehar (Rodriguez Arias kaletik argiztatuta dago leihate handien bidez). Bigarren taldeko funtzioak teknikoak eta administratiboak dira, bereziki, eta izkinako bolumen berri batean daude. Bolumen hori Arbierto eta Astarloa kaleetara begira dago. Azkenik, liburuen gordailu itxiak itxura ematen dio kutxa handi bati. Sarbide murriztukoa da, eta karga sinboliko eta adierazkor handia du hiri-ingurunean. Deskribatutako bolumetriaren antolamendu espaziala


75

alzado altxaketa

alzado altxaketa

La articulación espacial y funcional de la volumetría descrita se resuelve a través de un patio longitudinal, introvertido, con dos medianeras acristaladas enfrentadas, a través de núcleos de escaleras, rampas de minusválidos y ascensores.

eta funtzionala luzetarako patio baten bidez konpondu da. Patio barnerakoia da eta beirazko bi mehelin ditu, eskaileren, ezinduentzako arrapalen eta igogailuen nukleoen bidez elkarren aurrekoak.

El patio, que relaciona las personas con los textos, constituye la esencia misma del edificio y determina a éste en su conjunto.

Patioa, pertsonak eta testuak lotzen dituena, eraikinaren esentzia bera da, eta eraikina zehazten du bere osotasunean.

El acceso principal, ubicado en la calle Diputación conduce a la planta de recepción y control general a cota -1,00 m. bajo rasante de acera.

Sarbide nagusia Aldundiaren kalean dago, eta harrerako eta kontrol nagusiko solairura eramaten du, espaloiaren mailaren azpiko metro bateko kotara.

La organización de volúmenes y funciones permite un flujo vertical diferenciado del personal administrativo habitual y del público en general, sin perjuicio de que desde el área administrativa pueda conectarse horizontalmente, a través de elementos comunes, con el resto de plantas. Las características constructivas del contenedor de libros, resuelto como una caja cerrada, permiten un control ambiental de condiciones higrotérmicas, antipolvo y de seguridad extremas. La disposición de una piel técnica con vidrio de protección solar, no sólo un control de la luz natural incidente sobre los libros, sino también de la imagen que se proyecta a la unidad. La textura del libro se utiliza como pretexto para la imagen del edificio, una imagen cambiante con el día y la noche. Desde el punto de vista urbano, los contornos retranqueados del edificio contribuyen a crear una pequeña plaza en la confluencia de las calles peatonales y a significar su carácter de edificio público por la singularidad de la esquina enfrentada a tres esquinas en chaflán. El edificio pretende convertirse en un reclamo para el libro. El hermetismo del depósito de libros, ante la presencia de la luz solar, se convertirá en exhibición de multitud de volúmenes dispuestos en las estanterías exteriores de tal manera que se convierten en reclamo cultural para el paseante nocturno.

Bolumenak eta funtzioak antolatzeko moduak fluxu bertikala eratu du, ohiko administrazio-langileengandik eta, oro har, publikoarengandik bereizia. Hala ere, lotura horizontala dago administrazio-eremuaren eta gainerako solairuen artean, elementu komunen bidez. Liburu-biltegia kutxa itxia da, eta, haren eraikuntzaezaugarriak direla eta, giroa kontrolatu egin daiteke: egoera higrotermikoak, hauts-kontrakoak eta segurtasunekoak. Eguzkitik babesteko beiradun larruazal teknikoak liburuetara iristen den argi naturalaren kantitatea kontrolatzeko aukera ematen du. Halaber, unitatean proiektatzen den irudia ere kontrola daiteke horri esker. Liburuaren ehundura aitzakiatzat hartu da eraikinaren irudia eratzeko, eta irudi hori egunez eta gauez aldatzen da. Hiriaren ikuspuntutik, eraikinaren ingerada atzeraemanen ondorioz, plaza txiki bat sortu da oinezkoentzako kaleen elkargunean. Bestalde, horrek eta hiru alakadun izkinen aurreko izkinaren berezitasunak nabarmentzen dute eraikin publikoa dela. Eraikinaren bidez liburuak erakargarri bat izatea nahi da. Eguzki-argiari esker, liburu-biltegiaren hermetismoa desagertu egiten da, eta kanpoko apalategietako hainbat liburu ikusgai geratuko da; alegia, kulturaapeua izango dira ibiltarientzat.


P re m i o Saria

76 1

E d i f i c a c i 贸 n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


77

secciones longitudinales luzerako ebaketak

serigrafĂ­a de fachada fatxadaren serigrafia


P re m i o Saria

78

E d i f i c a c i 贸 n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


79

secci贸n transversal zeharkako ebaketa

detalle de secci贸n vertical bertikal ebaketaren xehetasuna


Ac c é si t Accesit

80

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

EDIFICIO PARA

H o r n i d u r e t a r a k o

Tem lo p

E r a i k i n a

Y DEPENDENCIAS PARROQUIALES en Miribilla, Bilbao

TENPLU ETA PARROKIARAKO ERAIKINA Miribillan, Bilbon

GLORIA IRIARTE CAMPO, EDUARDO MÚGICA VAN HERCKENRODE y AGUSTÍN de LA BRENA TORRES


1º premio Concurso Ámbito Restringido Localización: Avda. Askatasuna nº 11, Miribilla. Bilbao Promotor: Obispado de Bilbao Presupuesto de liquidación material: 2.439.693,00 € Fecha concurso: 2005 Fecha proyecto: 2006 Fecha duración Obra: 2006 / 2008 Superficie: 4.158 m2 Equipo de proyecto (Autores): IMB Arquitectos: Gloria Iriarte, Eduardo Múgica, Agustín de la Brena Empresa Constructora: Dragados, SA

Esparru murriztuko lehiaketako 1. saria Kokapena: Askatasuna etorbidea 11, Miribilla. Bilbo Sustatzailea: Bilboko Gotzaingoa Likidazio materialaren aurrekontua: 2.439.693,00 € Lehiaketaren data: 2005 Proiektuaren data: 2006 Obraren iraupena: 2006 / 2008 Azalera: 4.158 m2 Proiektuaren egileak (Egileak): IMB Arquitectos: Gloria Iriarte, Eduardo Mugica, Agustin de la Brena Eraikuntza-enpresa: Dragados, SA

81


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

Ac c é si t Accesit

82

planta de cubierta aterpearen solairua

planta acceso sarbide solairua

01 templo 02 coro 03 sacristía 04 capilla espiritu santo 05 confesional chapel 06 baptisterio 07 capilla de día 08 vestíbulo de entrada 09 despacho parroquial 10 pórtico 11 comunicación vertical 12 acceso a campanario

planta semisotano erdisoto solairua

13 aseos 14 patio 15 sala reunión catequesis 16 salón parroquial 17 guardería 18 cocina 19 almacén 20 guardarropa 21 vestíbulo 22 corredor 23 aseos y vestuarios

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


83

1.1. CRITERIOS BÁSICOS CARACTERISTICOS

1.1. OINARRIZKO IRIZPIDE BEREIZGARRIAK

La organización y formalización de los espacios destinados al culto, con las deseables connotaciones de representación, expresión y simbolismo de la práctica religiosa, se han resuelto en estrecha relación con las condiciones de forma, topografía y orientación del solar y de su relación con el entorno urbano que lo envuelve.

Gurtzarako guneak antolatzeko eta formalizatzeko (erlijio-jarduerarako irudikapen-, adierazpen- eta sinbolismo-konnotazio desiragarriak eta guzti), oso kontuan hartu dira orubearen itxura-, topografia- eta orientazio-baldintzak, bai eta orubearen eta haren inguruko hiri-ingurunea ere.

El vértice formado por la calle diagonal y la calle del parque constituye el punto más visible del solar desde cualquier perspectiva del entorno inmediato. Hacia este punto confluyen los espacios del proyecto, dirigidos fundamentalmente por la orientación del templo, en el que la entrada se ubica al oeste y el altar en el extremo este. Desde las perspectivas concretas del boulevard de Miribilla y de la calle diagonal este vértice ofrece la oportunidad de identificar el nuevo templo dentro del perfil edificatorio existente. Frente a la gran escala de la edificación y a la topografía descendente, la elevación del nuevo edificio en ese punto permite su identificación inequívoca dentro del paisaje urbano. A partir de la necesaria y oportuna austeridad que requieren las bases del concurso, se han concentrado los esfuerzos en singularizar la edificación mediante un elemento capaz de expresar, simbolizar y representar la función religiosa y de organizar, articular y caracterizar las cualidades formales y ambientales de los espacios interiores. Este elemento singular está constituido por un prisma de vidrio, sustentado en una retícula estructural ligera de elementos metálicos, que se inserta entre los volúmenes significativos de la edificación provocando una hendidura alrededor de la cual se organizan los espacios interiores. La trama de este prisma, constituida por planos de vidrio, forma un mosaico tridimensional, con diferentes volúmenes y texturas, que capta la luz natural del sur y la distribuye hacia el interior en distintas direcciones. El recinto del templo recibe luces horizontales, rasantes al plano del techo, desde la parte alta de la pared lateral derecha orientada hacia el sur. Como contrapunto, la fachada orientada hacia el nordeste introduce luces rasantes al suelo a través de una hendidura longitudinal.

Kale diagonalaren eta parkeko kalearen arteko erpina da orubearen punturik ikusgaiena, gertuko inguruneko edozein ikuspegitatik. Puntu horretan elkartzen dira proiektuko espazioak. Tenpluaren orientazioak zuzentzen ditu espazio horiek; hain zuzen, sarrera mendebaldean dago, eta aldarea, berriz, ekialdean. Miribillako boulevardeko eta kale diagonaleko ikuspegietatik, gainerako eraikinen profilean tenplu berria identifikatzeko aukera ematen du erpin horrek. Gainerako eraikinen eskala handiaren eta beheranzko topografiaren aurrean, eraikin berriak puntu horretan duen altuerari esker, zalantzarik gabe bereizten da hiripaisaiaren barruan. Lehiaketako oinarrietan eskatzen zen soiltasun egokia eta beharrezkoa dela eta, ahaleginak egin ziren eraikina nabarmentzeko. Horretarako, beharrezkotzat jo zen erlijio-funtzioa adierazi, sinbolizatu eta irudikatzea, bai eta barruko eremuen forma- eta giro-ezaugarriak antolatu, eratu eta bereiztea ere. Hori guztia lortzeko elementu bat aukeratu zen. Beirazko prisma bat da elementu bitxi hori, eta zenbait atal metalikok osatutako egiturazko sare arin baten gainean dago. Prisma hori eraikineko bolumen adierazgarrien artean txertatuta dago, arrail bat eratuz, eta arrail horren inguruan antolatzen dira barruko espazioak. Prisma horrek zenbait beira-geruzaz dago osatuta, eta hiru dimentsioko mosaiko bat sortzen du, zenbait bolumenekin eta egiturarekin. Mosaiko horrek hegoaldeko argi naturala jaso eta barrualderantz banatzen du zenbait norabidetan. Tenpluaren esparruak argi horizontalak jasotzen ditu, sabaiaren planoaren arrasekoak, eskuinaldeko hormaren goialdetik (horma hori hegoalderantz orientatuta dago). Bestalde, ipar-ekialdera begira dagoen fatxadatik, lurarraseko argiak sartzen dira, arrail horizontal batetik. Gainerako aretoetara (behe-solairuko parrokia-bulegoak eta erdisotoko parrokia-lokalak) argi zenitala iristen da, altuera bikoitzeko luzetarako patio batetik. Bestalde, eraikinaren barruko argi artifizialak lausotuki argituko du prisma, eta kanpoalderantz proiektatzen du tenpluaren irudia; bereziki, Miribillako boulevarderantz. Argizko prisma hori beirate tradizionalaren hiru dimentsioko interpretazioa da. Haren inguruko bolumetrien ezaugarri nagusia inguratzaile leun, garbi eta soilak dira, egiteko errazak eta merkeak. Haien barruan, eskatutako erabileren eta azaleren programa osoa sartzen da. 1.2. LOTURA PROGRAMA FUNTZIONALAREKIN Erabilera-programaren antolamendu eta banaketa orokorreko irizpideak lursailaren formaren eta topografiaren araberakoak dira. Halaber, lotura estua dute eraikinaren egitura- eta eraikuntzaantolamenduarekin.


Ac c é si t Accesit

84

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

El resto de las dependencias (despachos parroquiales en planta baja y dependencias parroquiales en planta semisótano) reciben la luz zenital a lo largo de un patio longitudinal de doble altura. En sentido inverso la luz artificial del interior del edificio iluminará difusamente el prisma expresando la imagen del templo hacia el exterior y en particular hacia el bulevar de Miribilla. El modelado de las volumetrías que envuelven a este prisma luminoso, que representa una interpretación tridimensional de la vidriera tradicional, se caracteriza por envolventes lisas, tersas y sencillas, de fácil y económica construcción, que encierran la totalidad del programa de usos y superficies demandado. 1.2. RELACIÓN CON EL PROGRAMA FUNCIONAL Los criterios de organización y distribución general del programa de usos atienden a la forma y topografía de la parcela y están en estrecha relación, también, con la organización estructural y constructiva del edificio. Dos cuerpos significativos se articulan alrededor del prisma longitudinal de vidrio. El más elevado, conformado por una estructura de grandes luces, contiene el recinto del templo principal. El segundo, formado por una crujía estructural de 7 m. de luz envuelve al anterior, dibujando la forma de la parcela. Este volumen recibe el resto del programa de usos, distribuido en dos plantas (nivel 0 y nivel - 1) que se adaptan a la topografía de la parcela. Una tercera planta, en el nivel - 2, incorpora un programa de aparcamientos con dos alternativas posibles. El acceso principal desde la calle peatonal (cota + 67,00 m.), ubicado al oeste, dirige los pasos hacia un pórtico y un vestíbulo de acogida que actúa como distribuidor hacia los tres grandes grupos que conforman el programa de usos, templo, despachos y dependencias parroquiales. La distribución del vestíbulo permite el funcionamiento independiente de cada uno de ellos.

alzado altxaketa

secciones ebaketak

Beirazko luzetarako prismaren inguruan, bi atal adierazgarri daude. Goikoa argi handien egitura batek eratuta dago eta tenplu nagusiaren esparrua hartzen du. Bestea 7 metroko argiko egiturazko hormartea da. Aurrekoa inguratzen du eta lursailaren forma marrazten du. Bolumen horretan, programako gainerako erabilerak biltzen dira, lursailaren topografiara egokitutako bi solairutan (0 maila eta 1. maila). Hirugarren solairuan, 2. mailan, bi aukera ematen dituen aparkalekuprograma sartu da. Sarbide nagusia (kota + 67,00 m) oinezkoentzako kalean dago, mendebaldean. Handik, arkupe batera eta harrera-atondo batera iristen da. Atondo horretatik, programako erabilera-multzo bakoitzera joateko aukera dago (tenplua, parrokia-bulegoak eta parrokia-lokalak). Atondoaren banaketa dela eta, erabilera-multzo horiek zein bere aldetik funtzionatzen dute. Tenpluko atalak (eguneroko kapera, sakristia eta penitentzia-kapera) espazio horietako bakoitzak gardentasun eta jarraitutasun handia izateko moduan daude antolatuta, nahiz eta haietako bakoitzeko inguratzaile, altuera, egitura eta argiek beren ezaugarriak izan. Sakristiak kokapen egokia du elizarekiko eta eguneroko kaperarekiko, eta, horri esker, jendea erraz mugi daiteke tenpluaren barruan. Bataiotegia, ezaugarri nagusia argi-sarrera zenitala duena, tenpluko sarreran dago; hain zuzen, harreraatondotik gertuko espazioan. Tenpluaz gain, parrokia-bulegoak eta atxikitako lokalak ere behe-solairuan daude.


85

El conjunto del templo, la capilla de diario, la sacristía y la capilla penitencial se distribuyen de forma que sus espacios respectivos disfrutan de una gran transparencia y continuidad, aún cuando las envolventes, alturas, texturas y luces de cada uno de ellos tienen características específicas. La posición de la sacristía, en relación con la iglesia y con la capilla de diario, permite y facilita la procesión dentro del templo. El baptisterio, singularizado por una entrada zenital de luz, se ubica a la entrada del templo, en el espacio inmediato al vestíbulo de acogida. El conjunto de los despachos parroquiales y locales anexos ocupan el resto de la planta baja. Las dependencias parroquiales se agrupan en la planta nivel - 1 (cota + 63,00 m.), se adaptan a la modulación estructural, y pivotan alrededor del salón parroquial para 100 personas y de un amplio vestíbulo perimetral que participa de la organización espacial del edificio a través del patio longitudinal y de dos pequeños patios de captación de luces y ventilaciones. Esta planta dispone de dos accesos posibles, uno a través de las escaleras que comunican con el vestíbulo principal y otro en el extremo opuesto, hacia el vértice de la parcela. Ambos accesos pueden practicarse con independencia de la planta baja. El segundo acceso constituye a la vez salida alternativa de emergencia. La comunicación vertical se resuelve con un núcleo de escaleras y un ascensor que cumplen estrictamente las exigencias de la ley de Accesibilidad vigente. En la planta nivel - 2 (cota + 60,00 m.), se organiza un aparcamiento con acceso a nivel desde la parte más baja de la parcela, en el vértice norte. La ventilación de estos locales se produce directamente por fachada. En la documentación gráfica se contemplan dos alternativas con capacidad para 14 o 26 vehículos respectivamente.

Parrokia-lokalak 1. mailako solairuan daude (kota + 63,00 m), egiturazko modulazioaren arabera daude antolatuta, 100 pertsona inguru har ditzakeen parrokia-areto baten eta atondo perimetral eta zabal baten inguruan. Atondo hori eraikineko gainerako espazioekin dago lotuta, luzetarako patioaren bidez, bai eta argiak eta aireztapenak hartzeko bi patio txikiren bidez ere. Solairu horrek bi sarbide ditu: atondo nagusiarekin lotzen duten eskaileretan eta, beste aldean, lursailaren erpinaren ondoan. Bi sarbide horiek erabiltzeko, ez da beharrezkoa behe-solairutik sartzea. Bigarren sarbidea larrialdi-irteera alternatiboa da aldi berean. Komunikazio bertikalerako, eskailerak eta igogailu bat daude. Elementu horiek zorrotz betetzen dituzte indarreko Irisgarritasunaren Legearen eskakizunak. 2. mailako solairuan (kota + 60,00 m), aparkalekua dago. Lursailaren lekurik baxuenean du sarrera, iparraldeko erpinean. Lokal horiek fatxadatik zuzenean aireztatzen dira. Dokumentazio grafikoan, bi aukera aztertu ziren: batak 14 ibilgailurentzako lekua aurreikusten zuen, eta bestea, berriz, 26rentzat.


Ac c é si t Accesit

86

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

I l siay Centro g e

PARROQUIAL SAN JORGE, en Pamplona

SAN JORGEKO ELIZA ETA ELIZA-ZENTROA, Iruñean

FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y JESÚS LEACHE RESANO

situación kokapena

Emplazamiento/Kokalekua: Autores del proyecto/Proiektuaren egileak: Colaboradores/Laguntzaileak:

Dirección de Obra/Obra-zuzendaritza: Jefes de Obra/Obra-buruak: Promotor/Sustatzailea: Constructora/Eraikitzailea: Fecha de inicio/Hasiera-data: Fin de obra/Obra-amaiera: Superficie/Azalera: Presupuesto/Aurrekontua:

Travesía Paseo de Sandua 2. Pamplona (Navarra) Tabuenca&Leache Arquitectos Fernando Tabuenca González y Jesús Leache Resano Alejandro Sánchez (Proyecto), Javier Zalacain (Dirección) (ARQUITECTOS) José Luis Sola Labari, Arturo Pérez Espinosa (APAREJADORES) Susana Iturralde (ESTRUCTURA) GE & Asociados S.L. Ingenieros Consultores Tabuenca&Leache Arquitectos Paula Martínez Arzobispado de Pamplona-Tudela Construcciones VDR Mayo 2005 Marzo 2008 2.746,24 m² 2.972.377,52 €


87


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

Ac c é si t Accesit

88 1

El edificio es fruto de un concurso público convocado por el Arzobispado en el año 2000.

Eraikin hori da Gotzaingoak 2000. urtean deitutako lehiaketa publiko baten ondorio.

Se trataba de resolver la vieja aspiración del barrio de San Jorge de Pamplona de contar con una digna dotación religiosa, que esperaban desde hacía más de treinta años.

Iruñeko San Jorge auzoan, duela hogeita hamar urtetik baino gehiagotik daude erlijio-hornidura duin baten zain. Eta lehiaketaren bidez, irtenbidea aurkitu nahi zitzaion aspaldiko nahi horri.

El programa contemplaba la construcción de una iglesia para 400 personas, dentro de la cual, una capilla pudiera permitir el uso diario para 100 personas. El centro parroquial se completaba con despachos, salas para usos diversos, aulas de catequesis, dos viviendas para sacerdotes y una habitación para invitados.

Programan aurreikusten zen 400 lagunentzako eliza bat egitea, eta, horren barruan, egunero 100 lagun inguruk erabiltzeko moduko kapera bat. Parrokia-zentroa osatzeko, honako hauek egingo ziren: bulegoak, erabilera anitzeko aretoak, katekesi-gelak, apaizentzako bi etxebizitza eta gonbidatuentzako gela bat.

El planeamiento urbanístico preveía la implantación del edificio en el centro de un espacio rodeado por edificios de viviendas que alcanzan alturas de hasta ocho plantas: Una situación anodina difícil de lidiar. Dicho emplazamiento desaloja dos subplazas a ambos lados del solar. La relación con estas plazas y su conexión fueron el punto de apoyo a la hora de proyectar el edificio.

Hirigintza-plangintzaren arabera, zortzi solairu arteko etxebizitza-eraikinek inguratuta egongo zen eraikina; alegia, interesik gabeko eta irtenbide zaileko leku batean. Kokaleku horretan, bi azpiplaza daude, orubeko mutur banatan. Proiektua egiterakoan, eraikinaren eta plaza horien arteko lotura eta konexioa izan ziren abiapuntuak.

La iglesia se levanta perpendicularmente a la principal avenida del barrio, siguiendo la secuencia de los edificios que la acompañan, asumiendo así unas reglas que le ayuden a ocupar su emplazamiento con naturalidad y discreción. Un amplio atrio cumple las funciones de vestíbulo exterior, poniendo en relación las plazas mencionadas, añade un interesante episodio urbano para quien simplemente lo atraviesa, y sirve de punto de encuentro y recogimiento como paso previo al ingreso en el templo, conectando éste a su vez con el centro parroquial. En este último, las casas de los sacerdotes se han situado en la planta superior. Un patio elevado que recorre toda la longitud de la fachada permite iluminarlas sin problemas de privacidad. Tres piezas (atrio, templo y centro parroquial) que se funden bajo una piel e imagen única, confieren al conjunto un cierto carácter de iglesia-fortaleza que trata de defenderse de lo que la rodea, pero también de crear un telón de fondo neutro como contraposición al entorno edificado.

Eliza auzoko etorbide nagusiarekiko zut dago, inguruko eraikinen segidari jarraituz; hots, zenbait arauri jarraitu zitzaion eliza esleitutako lekuan naturaltasunez eta diskrezioz kokatze aldera. Atari zabala du elizak, kanpo-atondo gisa. Aipatutako bi plazak lotzen ditu atondo horrek. Gainera, hiri-gertakari interesgarri bat proposatzen dio atondoa zeharkatzen duenari. Halaber, tenpluan sartu aurretik topatzeko eta baitaratzeko lekua da, eta, horrez gain, tenplua eta parrokia-zentroa lotzen ditu. Parrokia-zentroan, apaizen etxeak goiko solairuan jarri dira. Fatxadaren luzera osoan, patio garai bat dago, eta, hari esker, argia sartzen da etxeetan, eta pribatutasunari eutsita. Hiru atal horiek (ataria, tenplua eta parrokia-zentroa) larruazal eta irudi batean batzen dira. Inguruan dagoenetik babestu nahi duen gotor-eliza baten itxura dute, nolabait, baina, aldi berean, atze-oihal neutro bat sortzen dute, inguruko eraikinekin bat ez datorrena.


89

planta baja beheko solairua

planta primera lehenengo solairua

segunda planta bigarren solairua


E d i f i c a c i 贸 n

Ac c 茅 si t Accesit

90

secci贸n longitudinal luzerako ebaketa

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a


91

secciones transversales zeharkako ebaketak


F i n a l is t a Finalista

92

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

PABELLONES DE

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

REmO VEla Y

EN EL PUERTO DEPORTIVO DE GETXO, Bizkaia

ARRAUN ETA BELA PABILOIAK GETXOKO KIROL PORTUAN, Bizkaia

AMAIA CELAYA ÁLVAREZ, ANDER AGINAKO ARRI, PEDRO Mª MÚGICA ELORZA, JAKINDA DE GOYARZU CIRUELOS y JULEN ALTUNA HERRERO

Proyecto Pabellones de remo y vela Situación Puerto deportivo de Getxo. Bilbao. Vizcaya. Fecha Proyecto: Junio 2005 Fecha de Terminación Mayo 2008 Arquitectos Pedro Mª Múgica y Jakinda De Goyarzu (Múgica y DeGoyarzu arquitectos) + Ander Aginako y Amaia Celaya (abar arquitectos) + Julen Altuna Datos de contacto: Joaquim Costa 24 (locales) 4º1ª 08001. Barcelona

Proiektua: Arraun- eta bela-pabilioiak Getxoko kirol-portuan. Bilbo. Bizkaia Kokapena: Proiektuaren data: 2005eko ekaina Amaiera-data: 2008ko maiatza Arkitektoak: Pedro M. Mugica eta Jakinda De Goyarzu (Mugica y De Goyarzu arquitectos) + Ander Aginako eta Amaia Celaya (abar arquitectos) + Julen Altuna Harremanetarako datuak: Joaquim Costa 24 (lokalak), 4. solairua, 1. atea.

Tfnos.934420695 / 94 416 50 62Fax. 94 415 73 18 Móvil.649407036, abar@abar.es

08001, Bartzelona.

Colaboradores Ingeniero instalaciones: Tomás Carcavilla Arquitecto colaborador: Nicolás Aparicio Diseño de iluminación: Susaeta Iluminación Aparejador / Arquitecto Técnico: Julen Altuna Promotor / Propietario: Excmo. Ayto. de Getxo Contratista/Empresa Constructora: FONORTE SL Presupuesto Total: 950.000€ Superficie Construida: 2.000m² COSTO M.C. M2c: 475€/m² (Ejecución material) Financiación: PÚBLICA

Sakelako tel.: 649407036. abar@abar.es

Tel.: 934420695 / 94 416 50 62. Faxa: 94 415 73 18.

Laguntzaileak: Instalazio-ingeniaria: Tomas Carcavilla Arkitekto laguntzailea: Nicolas Aparicio Argiztapenaren diseinua: Susaeta Iluminación Aparejadorea / Arkitekto teknikoa: Julen Altuna Sustatzailea / Jabea: Getxoko Udal Gorena Kontratista / Eraikuntza-enpresa: FONORTE SL Aurrekontua guztira: 950.000 € Eraikitako azalera: 2.000 m² m2-ko KOSTUA m2k: 475€/m² (Exekuzio materiala) Finantzazioa: PUBLIKOA


93

planta general solairu orokorra


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

94

Memoria Descriptiva El puerto deportivo de Getxo es una plataforma de frágil consistencia, una serie de construcciones que responden a la economía del ocio, que presentan alternativamente fachadas más y menos atractivas dependiendo de su función. Esto ha dado como resultado una cierta confusión entre el uso y su situación en el centro de la bahía del Abra. El solar en el que nos encontramos se encuentra al final del Puerto, de frente a la rampa que baja hacia la desembocadura de la ría en el mar. Entre el espigón curvo que encierra del Puerto deportivo y el muelle que termina en el faro de Arriluze. Desde el solar, además del Abra se ven el Monte Serantes, la Arboleda, el Pagasarri, Punta Lucero, el Ganekogorta…. Es por tanto un solar de gran potencial, que en el momento de afrontar el proyecto era utilizado como un aparcamiento improvisado al aire libre. Casi parecía que el mar no estaba ahí. El objeto del proyecto es la construcción de una Escuela de Vela y un Club de Remo. Se trata de un proyecto público promovido por el Excmo. Ayto. de Getxo. El encargo está cargado de significado ya que serán las últimas edificaciones a construir sobre la nueva plataforma y las primeras que se divisarán desde el nuevo atraque de ferrys cercano. Propuesta Urbana Se pretende generar una propuesta serena, con el mar y los barcos como protagonistas, tratando de hacer olvidar, al menos en esta parte, el desorden existente…y proponer el horizonte, el faro y los mástiles como motivo visual. La primera decisión fue separar el programa en dos volúmenes que tienen la misión, junto con la alfombra de asfalto sobre la que se asientan, de generar un espacio exterior intenso que potencie las posibilidades que le da su situación de privilegio. Las piezas tratarán de establecer un "diálogo lejano" que las relacione más con el paisaje que las rodea que con los elementos construidos que se encuentran cerca.

Memoria deskribatzailea Getxoko kirol-portua plataforma ahula da, aisiaren ekonomiari begirako zenbait eraikin. Fatxaden erakargarritasun-maila eraikin bakoitzaren funtzioaren araberakoa da. Horren ondorioz, nolabaiteko nahasteborrastea sortu da portuaren erabileraren eta Abrako badiaren erdian duen kokapenaren artean. Proiekturako orubea portuaren amaieran dago, itsasadarraren bokaleraino jaisten den arrapalaren aurrean; Kirol-portua barne hartzen duen kai-mutur kurbatuaren eta Arriluzeko itsasargiaren kaiaren artean. Orubetik, Abraz gain, Serantes mendia, Zugaztieta, Pagasarri, Punta Lucero eta Ganekogorta ikusten dira, besteak beste. Potentzial handiko orubea da. Proiektuari ekin aurretik, aire zabaleko aparkaleku inprobisatu gisa erabiltzen zen. Ia zirudien itsasoa ez zegoela bertan. Proiektuaren helburua da bela-eskola bat eta arraunklub bat egitea. Proiektu publikoa da, Getxoko Udal Gorenak sustatua. Esanahiz betetako enkargua da; izan ere, plataforma berrian egingo diren azken eraikinak izango dira, eta gertuko ferry-atrakalekutik ikusiko diren lehenak. Hiri-proposamena Proposamen lasaia da, elementu nagusitzat itsasoa eta itsasontziak izango dituena. Aurretik egindakoaren desordena ahaztaraztea da helburua… eta horizontea, itsasargia eta mastak izatea ikusizko motiboak. Lehenengo eta behin, programa bi bolumenetan banatzea erabaki zen. Bi bolumen horiek, kokatuta dauden asfaltozko alfonbrarekin batera, haien kokaleku pribilegiatuak dituen aukerak indartuko dituen kanpoespazio trinko bat sortuko dute. Bi pieza horiek "urrutiko elkarrizketa" bat ezartzen saiatuko dira inguruko paisaiarekin, hurbil dauden eraikinekiko lotura hain nabarmena izan ez dadin. Pieza bakoitza zehatz-mehatz non ipini erabakitzeko, oso kontuan hartu da bi-biak uretara jaisten den arrapalaren mendean daudela; izan ere, ontzietarako


95

alzado norte iparraldeko altxaketa

alzado sur hegoaldeko altxaketa

alzado este ekialdeko altxaketa

alzado oeste mendebaldeko altxaketa

El lugar exacto en el que se sitúa cada una viene condicionado porque ambas piezas dependen de la rampa que baja al agua, ya que las áreas para embarcaciones deben estar estrechamente unidas a esta rampa, siendo posible el movimiento de las embarcaciones de la rampa a los edificios y viceversa. Propuesta Constructiva En los dos edificios aparecen varios espacios interiores con un grado variable de tamaño, cerramiento y climatización: aulas y vestuarios, gimnasio, hangar cubierto para traineras…hasta llegar al patio descubierto para embarcaciones de vela que es totalmente exterior, aunque está cerrado. Esta circunstancia, junto con la escasa capacidad portante con que cuenta el terreno de relleno que nos encontramos, nos hace pensar en una doble piel ligera de cerramiento metálico y celosía exterior de madera que es la que da consistencia y continuidad visual a las dos piezas, a la vez que matiza la luz y las vistas desde el interior. Los planos de fachada se cerrarán mediante paneles sandwich acabado plateado, atornillados a la estructura de acero galvanizado. Irán combinados con policarbonato y zonas de carpintería metálica de aluminio. Todo el cerramiento exterior irá revestido con paneles compuestos por listones horizontales de madera de pino norte tratada en autoclave con sales de cobre, atornilladas sobre montantes verticales de madera de pino laminada que irán sujetas a la estructura en su base y coronación. En la parte inferior del espacio existente entre el cerramiento tipo sandwich y los listones de madera se introducirán unas luminarias fluorescentes estancas con filtro de color que iluminarán, desde las fachadas, el espacio exterior. Los prismas sobre la alfombra buscan hermanarse con el mar y su silencio, dejando atrás el 'ruido' del centro de ocio. El conjunto se completa con una iluminación nocturna casi teatral, que acentúa su carácter abstracto. Esta obra ha sido finalista en el concurso nacional de Obra construida en Madera "Vivir con madera 2008". ArquinFAD.

esparruak hertsiki lotuta daude arrapala horrekin, ontziak arrapalatik eraikinetara eta alderantziz mugitu behar baitira. Eraikitze-proposamena Bi eraikinen barruko zenbait esparruk tamaina, itxituramota eta klimatizazio desberdina dute: ikasgelak, aldagelak, gimnasioa, traineruak gordetzeko hangar estalia… Bela-eskolak, gainera, aire zabaleko patio bat du, belaontziak uzteko; kanpoaldean dago baina itxita dago. Hori kontuan harturik, eta betelaneko lurrak oso eusteahalmen txikia duenez, itxitura bikoitza erabiltzea erabaki zen: barrualdetik, itxitura metalikoa eta, kanpoaldetik, zurezko sareta. Horri esker, trinkotasuna eta ikusizko jarraitutasuna eman zitzaizkien bi eraikinei, eta, aldi berean, barrualdera sartzen den argia eta ikuspegiak ñabartzea lortu zen. Fatxadako planoak sandwich-panelen bidez ixten dira. Zilar-koloreko akabera dute eta altzairu galvanizatuzko egiturara torlojuz lotuta daude. Polikarbonatoarekin eta aluminiozko arotzeria metalikoarekin konbinatuta daude. Kanpo-itxitura osoa estalita dago, eta, horretarako, pinu gorriko zurezko listoi horizontalez osatutako panelak erabili dira. Zura kobre-gatzez tratatuta dago, autoklabean. Listoiak torlojuz lotuta daude pinu-zur laminatuzko muntaga bertikaletan, eta muntaga horiek oinarrian eta gainean daude egiturari itsatsita. Sandwich-motako itxituraren eta zurezko listoien arteko tarteko behealdean, luminaria fluoreszente estankoak daude. Argi horiek koloretako iragazkiak izango dituzte, eta, fatxadetatik, kanpoaldea argituko dute. Alfonbraren gaineko prismek itsasoarekin eta haren isiltasunarekin elkartu nahi dute, bai eta, horren bidez, aisia-zentroko "zarata" alde batera utzi. Multzoa gauez osatzeko, ia gehiegizkoa den argiztapena erabili da; horri esker, eraikinen izaera abstraktua azpimarratzen da. Proiektua "Vivir con madera 2008" zurez egindako lanen lehiaketa nazionaleko finalista izan da. ArquinFAD.


F i n a l is t a Finalista

96

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

PisTas

E r a i k i n a

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Pamplona

NAFARROAKO UNIBERTSITATEKO KIROL-PISTAK, Iruñea

MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN

secciones ebaketak

Autores del proyecto/Autores Dirección de Obra: Miguel A. Alonso del Val, Rufino J. Hernández Minguillón, Marcos Escartín Miguel, Mikel Zabalza Zamarbide (ah asociados). Colaboradores: Miguela Modrego Jiménez, Mercedes Salgado Fantuzzi. Aparejadores: Michel Aldaz García Mina, Susana Ruiz de Galarreta. Ingeniería: Miguela Modrego Jiménez, Eduardo Ozcoidi Echarren. Promotor: Inmudensa Constructor: Caldenor S.L. Fecha proyecto: Julio de 2007. Fecha de finalización: Agosto de 2008. Superficie construida: 1316 m2. Presupuesto Ejecución Material: 509.660,81€. Imágenes: José Manuel Cutillas - Proyectar.

Proiektuaren egileak/Obra-zuzendaritza: Miguel A. Alonso del V Hernandez Minguillon, Marcos Escartin Miguel, Mikel Zabalza Za asociados). Laguntzaileak: Miguela Modrego Jimenez, Mercedes Salgado Aparejadoreak: Michel Aldaz Garcia Mina, Susana Ruiz de Gala Ingeniaritza: Miguela Modrego Jimenez, Eduardo Ozcoidi Ec Sustatzailea: Inmudensa Eraikitzailea: Cald Proiektuaren data: 2007ko ekaina Amaiera-data: 20 Eraikitako azalera: 1316 m2. Exekuzio materialaren aurrekontua: 509.660,81 €. Irudiak: Jose Manuel Cutillas - Proyectar.


97

planta solairua

al, Rufino J. marbide (ah

Fantuzzi. arreta. charren. denor S.L. 008ko abuztua

alzado este ekialdeko altxaketa

alzado norte iparraldeko altxaketa


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

98 1

La nueva cubierta de pistas se emplaza en el sector deportivo del campus de la Universidad de Navarra en Pamplona. Tratando de reducir al máximo el impacto urbanístico y paisajístico, se opta por una solución volumétrica sencilla. Se trata por tanto de un volumen limpio y ligero en cuanto a materiales, que permita realizar su función de cierre de una forma discreta sin interferir con el paisaje. Se mantiene por tanto esa voluntad manifiesta de preservar el carácter específico y singular del Campus como un espacio verde y continuo en el que se van insertando edificaciones aisladas que, en su voluntaria compacidad evitan cualquier sensación de trama para mantener la imagen de parque urbano dotacional en el que se trata de acrecentar los valores paisajísticos existentes. Se propone un edificio ligero que es solamente una nueva cubierta por delante del edificio de las instalaciones deportivas del campus de la UN, proyectado también por el mismo estudio. Bajo ella se aloja

Pisten estalki berria Nafarroako Unibertsitateko campuseko kirol-esparruan dago, Iruñean. Proiektuak hirigintzan eta paisaian izan dezakeen eragina ahalik txikiena izan zedin, irtenbide bolumetriko soila aukeratu zen. Hortaz, bolumen garbia eta arina da materialei dagokienez, eta, horri esker, zolitasunez egiten du bere itxiera-funtzioa, paisaia eragotzi gabe. Beraz, campusaren espezifikotasuna eta bitxitasuna mantentzeko nahiari eusten zaio. Campusa espazio berdea eta jarraitua da, eta han-hemenka daude eraikinak, trinkoak, bilberik dagoelako usterik izan ez dadin. Hori dela eta, bertako paisaia-balioak nabarmendu nahi dituen zuzkidurazko hiri-parkearen irudiari eusten zaio. Eraikin arina proposatu zen; hain zuzen, Nafarroako Unibertsitateko campuseko kirol-instalazioen aurrean jartzeko estalki berri bat (estudio berak proiektatu zuen


99

una pista de tenis y 3 de paddle. Para la cubierta se plantea una estructura metálica de grandes luces que contribuya al carácter de ligereza y provisionalidad de la edificación resuelta mediante un conjunto de cerchas y correas ligeras con lucernarios en forma de diente de sierra.

campusa). Estalkiaren azpian, tenis-pista bat dago, eta 3 paddle-pista. Estalkirako, argi handietako egitura metaliko bat proposatu zen, eraikinaren arintasunari eta behin-behinekotasunari laguntze aldera. Horretarako, zinbria eta uhal arinen multzo bat erabili zen, eta zerra-hortzen itxurako argizuloekin.

Los cierres de fachada separados de la estructura, enfatizan su carácter de envolvente ligera dejando la cubierta intencionadamente en un segundo plano. El cierre de fachadas se realiza también en material translúcido, policarbonato, que contribuye por una parte a la sensación de ligereza y por otro, al uso de la edificación. El cierre superior de esta piel envolvente es de panel de sándwich in situ que protege de la insolación, mientras el cierre de fachadas se interrumpe a la altura de 3 m respecto de la pista, para permitir la visión continua del espacio verde en que se inserta la dotación deportiva.

Fatxadako itxiturak egituratik bereizita daude. Inguratzailearen arintasuna nabarmentzen da; izan ere, estalkia bigarren mailan dago, nahita. Fatxaden itxiturak material zeharrargitsuz eginda daude, polikarbonatoz. Alde batetik, arintasun-sentsazioa sortzen da, eta, beste batetik, eraikinaren erabilera errazten da. Larruazal inguratzaile horren goiko itxitura in situ sandwich-panelez dago eginda. Itxitura horrek eguzkitik babesten du. Fatxaden itxitura pistatik 3 metroko altueran eteten da, kirol-horniduraren inguruko berdegunea ikusteko aukera izan dezaten pisten erabiltzaileek.


E d i f i c a c i ó n

F i n a l is t a Finalista

100

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

Deportivas

PROYECTO DE INSTALACIONES

en Cizur Menor, Navarra

KIROL INSTALAZIOETARAKO PROIEKTUA Zizur Txikian, Nafarroan

JESÚS BAZAL CORRALES y RUBÉN LABIANO NOVOA

situación kokapena

Localización: Cizur Menor (Navarra) Propiedad: Municipal Promotor: Ayuntamiento de la Cendea de Cizur Arquitectos: Jesús Bazal Corrales y Rubén Labiano Novoa Arquitecto Técnico: Jorge Visiers Elizaincín Arquitectos Colaboradores: Imanol García de Albéniz, Iker Mardaras Larrañaga, José Ramón Pachas García y Francisco Calleja Delgado Ingeniería: Luis Salanueva González y Mª Salanueva Armendáriz, (URGEIN SL) Fecha de Proyecto: Mayo 2004 Fecha de Fin de Obra: Marzo 2009 Constructora: Construcciones Ecay S.L. M2 construidos: 2.308 m2 Presupuesto de Contrata: 3.152.040 euros

Kokapena: Zizur Txikia (Nafarroa) Jabetza: Udalarena Sustatzailea: Zizur Zendeako Udala Arkitektoak: Jesus Bazal Corrales eta Ruben Labiano No Arkitekto teknikoa: Jorge Visiers Elizaincin Arkitekto laguntzaileak: Imanol Garcia de Albeniz, Iker Mardaras Larrañaga, Jose Ramon Pachas Garcia eta Francisco Calleja De Ingeniaritza: Luis Salanueva Gonzalez eta Maria Salanu Armendariz (URGEIN SL) Proiektuaren data: 2004ko maiatza Obra-amaierako data: 2009ko martxoa Eraikitzailea: Construcciones Ecay S.L. Eraikitako m2-ak 2.308 m2 Kontrataren aurrekontua: 3.152.040 €


ovoa

s lgado eva

101

secciones transversales zeharkako ebaketak


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

102

planta semisotano erdisoto solairua

planta baja beheko solairua

Programa El proyecto reformado se elabora de acuerdo con el siguiente programa de necesidades: Área Cubierta: Zona Deportiva: Vestuarios masculinos y femeninos, Multiuso-Gimnasio, Multiuso-Danza-Aerobic, Almacenes y Botiquín Zona Social: Cafetería-Restaurante, Cocina, Almacén, Aseos, Vestíbulo, 3 Salas de reuniones, Sala de usos múltiples y Salas de instalaciones Este programa desarrollado en el interior del edificio se ve complementado por las dotaciones exteriores al aire libre (piscina descubierta, pistas de paddle, etc.).

Programa Proiektu berregina behar-programa honen arabera egin zen: Estalitao Eremua: Kirol Gunea: Gizonez eta Emakumezkoen aldagelak, Erabilera anitzeko aretoa-Gimnasioa, Erabilera anitza-Dantza-Aerobic-a, Biltegiak eta Botikina Gizarte Gunea: Kafetegia / jatetxea, Sukaldea, Biltegia, Komunak, Atondoa, 3 bilera-gela, Erabilera anitzeko aretoa eta Instalazio-aretoak Eraikinaren barruan garatutako programa hori aire zabaleko kanpo-zuzkiduren bidez dago osatuta (estali gabeko igerilekua, paddle-pistak, etab.).

Área Descubierta: Piscina polivalente 25 x 12,5 m, Pista polideportiva 44 x 22 m, Pistas de paddle ext. y Césped

Estali Gabeko Eremua: Erabilera anitzeko igerilekua 25 x 12,5 m, Erabilera anitzeko pista 44 x 22 m, Paddle-pistak kanpoaldean eta Soropila

Descripción de la Solución Adoptada El presente proyecto es el resultado final de un largo proceso que comenzó en el 2002 tras obtener el primer premio en el concurso convocado al efecto. Tras diversos avatares la solución construida es una pequeña parte modificada de la propuesta inicial que agrupa un mínimo de programa cívico-social y deportivo y deja al aire libre el resto de dotaciones inicialmente cubiertas. De los dos grandes volúmenes previstos inicialmente, polideportivo + piscina cubierta, sólo se ha llevado a cabo la pieza de articulación con el programa mínimo que se recoge más adelante. Se trata de configurar con esta única pieza un espacio de relación cívica y comunitaria. Se ha considerado oportuno que la disposición de los edificios en sus diferentes fases de ejecución conformen una plaza relacionada visual y físicamente con la nueva plaza del pueblo y el futuro edificio municipal. Se crea así un eje cívico compuesto por esa plaza del pueblo con sus locales comerciales, el nuevo edificio municipal y la plaza conformada por el equipamiento sociocultural y deportivo. Se adopta una disposición en Z del conjunto de las edificaciones. Se generan así dos espacios, uno hacia el pueblo con carácter de plaza y otro hacia Zizur Mayor con carácter de equipamiento al aire libre (piscinas, césped, merenderos, pistas etc.). Aprovechando los desniveles existentes se plantean cuatro plantas. La planta baja o de accesos (cota +/- 0.00) alberga el vestíbulo, salón social, salas de usos múltiples, bar/cafetería, aseos y servicios. La planta primera (cota +4.00) alberga dos espacios multiuso gimnasio/danza/aeróbic/eventos y sus servicios. En planta semisótano (cota - 4.00), en continuidad de cota con el espacio exterior de la piscina, merendero, pistas al aire libre y

Hartutako Konponbidearen Deskribapena Proiektu hau 2002an hasitako prozesu luze baten azken emaitza da; urte hartan, lehen saria lortu zuen proiektu honek helburu horretarako deitutako lehiaketan. Gorabeherak gorabehera, egindako irtenbidea hasierako proposamenaren zati txiki bat da, eta ez da jatorrizkoa. Programa zibiko-sozialaren eta kirolekoaren gutxieneko bat hartzen du barne zati horrek, eta aire zabalean uzten ditu hasieran estalita zeuden hornidurak. Hasieran aurreikusitako bi bolumen handiak (kiroldegia eta estalitako igerilekua) artikulazio-pieza soilik egin zen, aurrerago biltzen den gutxieneko programarekin. Pieza bakar horren bidez, helburua zen harreman zibikoko eta komunitarioko gune bat eratzea. Egokitzat jo zen eraikinak antolatzean plaza bat eratzea (eraikinen egite-fase guztietan), eta plaza hori herriko plaza berriarekin eta udal-eraikin berriarekin lotzea, ikusmenaren aldetik eta fisikoki Horri esker, hiri-ardatz bat sortzen da: herriko plaza berria, bertako merkataritza-lokalak, udal-eraikin berria, eta gizarte-, kulturaeta kirol ekipamendua. Eraikinak Z itxuran antolatzea erabaki zen. Horrenbestez, bi eremu sortu ziren: bata herrirantz zuzendua, plaza, eta bestea Zizur Handirantz zuzena, aire zabaleko ekipamendua (igerilekuak, soropila, merenderoa, pistak, etab.). Orubean zeuden altuera-aldeak aprobetxatuz, lau solairu proposatu ziren. Behe-solairuan edo sarbide-solairuan (kota 0,00, gutxi gorabehera), elementu hauek daude: atondoa, gizarte-aretoa, erabilera anitzeko aretoak, taberna/kafetegia, komunak eta zerbitzuak. Lehen solairuan (kota +4,00), erabilera anitzeko bi eremu (gimnasioa/dantza/aerobica/ ospakizunak) eta haien zerbitzuak daude. Erdisotoan (kota 4,00), kanpoaldeko esparruaren kota berean (alegia, igerilekua,


103

planta lehenengo solairua

espacio de césped, se ubican un área para una pista abierta, las pistas de paddle, los vestuarios, los almacenes y espacios de servicio complementarios necesarios. En un sótano inferior (cota - 8.00) se sitúan las instalaciones generales del edificio y la maquinaria de la piscina. La zona de bar, cafetería y salón social está dotada de grandes superficies vidriadas para garantizar la iluminación y ventilación natural así como su transparencia y relación visual y funcional con la plaza previa y con la zona de piscinas a través de una gran terraza parcialmente cubierta. Se ha buscado una adecuada compatibilidad en el funcionamiento del bar tanto en los meses de verano como en el resto para optimizar su rendimiento comercial. Esto se consigue por su ubicación a caballo entre el pueblo y la zona de piscina y fácilmente accesible desde ambas. Funcionalmente se plantea un sistema de accesos que permite acceder mediante un sistema de control o libremente para adecuarse a las cambiantes situaciones. Este sistema permite un funcionamiento del bar/restaurante totalmente independiente y autónomo del resto del edifico y de las instalaciones deportivas. Un porche exterior cubre parcialmente la plaza. La zona de merenderos y barbacoas exteriores se sitúa debajo de la terraza del bar al mismo nivel de las piscinas.

merenderoa, aire zabaleko pistak eta soropil-gunea dauden esparruaren kotan), honako hauek daude: estalitako igerilekua, paddle-pistak, aldagelak, biltegiak eta beharrezko zerbitzugune osagarriak. Beheko sotoan (kota - 8,00), eraikineko instalazio orokorrak daude, eta igerilekuko makinak. Taberna, kafetegia eta gizarte-aretoa dauden gunean, beiraztatutako azalera handiak daude; alde batetik, argiztapen eta aireztapen naturalak bermatzeko, eta, beste batetik, gardentasuna eta aurretiko plazarekin eta igerilekuen gunearekin dagoen lotura bermatzeko, partzialki estalitako terraza handi baten bidez. Tabernaren funtzionamenduak bateragarritasun egokia izan zezan nahi zen; alegia, udako hiletan eta gainerako hiletan merkataritza-errendimendua izan zezan. Izan ere, herriaren eta igerilekuaren gunearen artean dago, eta erraz sar daiteke bi leku horietatik. Funtzionalki, proposatutako sarbide-sistemak sarbidea kontrolatzeko edo librea izateko aukera ematen du, egoera aldakorretara egokitze aldera. Sistema horri esker, tabernak eta jatetxeak funtzionamendu independentea eta autonomoa izan dezakete, eraikinetik eta kirol-instalazioetatik bereizia. Kanpo-karrerapeak plazaren zati bat estaltzen du. Merendero eta barbakoa- gunea tabernako terrazaren azpian dago, igerilekuen maila berean.

Memoria Constructiva de Calidades La necesaria austeridad presupuestaria nos ha llevado a plantear volúmenes sencillos que hagan compatible la fuerza expresiva del conjunto con su viabilidad económica. Volúmenes sencillos para cada uno de los diferentes elementos cualificados por el uso de la luz, los materiales y por las relaciones espaciales planteadas entre ellos. El edificio se resuelve con una estructura tradicional de pórticos de vigas y pilares de hormigón y acero. Forjados a base de prelosas y losas de hormigón armado. El exterior se resuelve a base de paneles prefabricados de hormigón blanco de la casa Preinco y grandes huecos de vidrio. Al interior se recubre la estructura mediante trasdosado de ladrillo hueco doble. Empanelados de madera de Iroko en zonas singulares. Cubierta invertida convencional con capa de grava en superficie. La zona exterior pavimentada de la plaza se resuelve con losas de cuarcita gris oscuro. En el interior suelos de cerámica de gres Ikon negro en zonas comunes y piezas 15x15 Top-Cer en vestuarios. Suelo de salas multipropósito de planta primera en pavimento deportivo MondoFlex. Falso techo técnico Luxalón LS10 en zonas comunes de plantas baja y primera. Techos de placa acústica en negro en zonas comunes de sótano.

Eraikuntza eta Kalitate Memoria Aurrekontua oso zorrotza zenez, beharrezkoa zen bolumen soilak proposatzea, eta, horren bidez, multzoaren adierazpenindarra eta bideragarritasun ekonomikoa bateratzea. Bolumen soilak egin ziren elementu kualifikatuetarako: soilak argiaren erabileragatik, materialengatik eta haien artean proposatutako espazio-loturengatik. Eraikina konpontze aldera, egitura tradizionala erabili zen: habez osatutako atariak, eta hormigoizko eta altzairuzko pilareak. Hormigoi armatuzko aurrelauzaz eta lauzaz eginak. Kanpoan, Preinco enpresako hormigoi zurizko panel aurrefabrikatuak erabili dira, bai eta beirazko zulo handiak ere. Barrualdetik, egitura adreilu huts bikoitzeko arkugainerez estali da. Toki berezietan, Iroko-zurezko panelak erabili dira. Estalki alderantzikatu konbentzionala, gainean hartxintxarrezko geruza bat duena. Plazako kanpoaldeko zoladurarako, kuartzita gris iluneko lauzak erabili dira. Barruan, Ikon gres beltzeko zeramika erabili da guztientzako eremuetako zoruan, eta 15x15 Top-Cer piezak, aldageletan. Lehen solairuko erabilera anitzeko aretoetako zoruan, MondoFlex kirol-zoladura jarri da. Behe-solairuko eta lehen solairuko guztientzako eremuetan, Luxalon LS10 sabai aizun teknikoa erabili da. Sotoko guztientzako eremuetan, plaka akustikoko sabai beltzak jarri dira.


E d i f i c a c i ó n

F i n a l is t a Finalista

104

D o t a c i o n a l

CONSERVATORIO DE

H o r n i d u r e t a r a k o

s

E r a i k i n a

Mú ica

JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA en Bilbao JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA MUSIKA KONTSERBATORIOA Bilbon

ROBERTO ERCILLA ABAITUA y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ

Promotor:

Departamento Educación Gobierno Vasco / Ayuntamiento Bilbao Arquitectos: Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo Arquitectos Técnicos: Gorka Sagasti y Javier Valdivielso Empresa Constructora: UTE Conservatorio Colaboradores: Laura Angulo Arq, Patxi Galárraga Arq, Ana Aizpuru, Arq. Coordinación en Obra: LKS Ingeniería, Cálculo y Dirección Estructura, Eko Acústica Ingeniería, Cálculo y Dirección Acústica, Ikonografik (Xavier Gorostiaga) Diseño Gráfico y César San Millán, Fotógrafo Fecha Proyecto: 2003 Fecha Obra: Agosto 2006 Superficie: 11.300 m² Presupuesto: 11.595.140 € Situación: Plaza Ibarrekolanda nº 1, Sarriko, Bilbao Contacto: Agustín Vergara (Director) ó Pedro Guallar T/94 415 78 88

Sustatzailea:

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila / Bilboko Udala Arkitektoak: Roberto Ercilla eta Miguel Angel Campo Arkitekto teknikoak: Gorka Sagasti eta Javier Valdivielso Eraikuntza-enpresa: UTE Conservatorio Laguntzaileak: Laura Angulo Ark., Patxi Galarraga Ark. eta Ana Aizpuru Ark. Obra-koordinazioa: LKS Ingeniería, egituraren kalkulua eta zuze Eko Acústica Ingeniería, akustikaren kalkulua eta zuzendaritza; Iko (Xavier Gorostiaga), diseinu grafikoa; eta Cesar San Millán, argaz Proiektuaren data: 2003 Obra-data: 2006ko abuztua Azalera: 11.300 m² Aurrekontua: 11.595.140 € Kokapena: Ibarrekolanda plaza 1, Sarriko, Bilbo Kontaktua: Agustin Vergara (zuzendaria) edo Pedro Guallar. Tel.:


105

a

endaritza; onografik zkilaria

94 415 78 88


F i n a l is t a Finalista

106

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

El nuevo Conservatorio de Bilbao comparte espacio con la estación de metro y la plaza de Ibarrekolanda. Su disposición, cerrando el lado Norte, responde a la idea de generar un espacio urbano, con el edificio principal como telón de fondo, buscando un equilibrio entre las partes y eludiendo cualquier tentación expresiva-singular. Para enfatizar esta idea compartida, la cubierta se adapta a la pendiente de la plaza. La entrega con el terreno se realiza mediante un foso perimetral, que aleja a los peatones de la fachada, permitiendo disponer de plantas ventiladas en cotas inferiores y minimizando la volumetría final. La doble piel -vidrio al exterior- responde a la necesidad de aislar acústicamente al Centro Musical de un entorno ruidoso -al existir una vía rápida en el frente Sur-. Al interior, el edificio se desdobla en un planta en peine que permite desarrollar un amplio programa de aulas de música y salas de ensayo con iluminación natural, mediante una secuencia de patios perpendiculares a la fachada Sur. El Auditorio -400 plazas- se ubica en planta baja, junto al acceso principal haciendo posible su utilización con independencia del propio Centro. Se ha realizado un proyecto acústico que optimiza la audición de música de cámara. Todos los locales del Conservatorio se insonorizan rigurosamente para permitir un uso simultáneo de distintas actividades. Varios niveles de entronque a la calle permiten disponer de accesos en diferentes plantas, situándose el acceso principal a través de la plaza mediante una pasarela-salón que posibilita actividades, eventos, etc al aire libre. En el lado Norte se encuentra un segundo acceso de servicio (planta -1) y un acceso rodado al garaje (planta -2). Las zonas comunes y las fachadas interiores se revisten con paneles laminados blancos, modulares y desmontables que garantizan el fácil mantenimiento del Centro. Todo el edificio se ajusta a una estricta modulación para facilitar su flexibilidad y los posibles cambios en el tiempo. En horario nocturno el Conservatorio se comporta como una gran lámpara. Los fondos se iluminan de modo programado cambiando de color en determinadas fechas señaladas del año. El nuevo espacio urbano y el propio edificio actúan de catalizadores ambientales del barrio.

sección transversal aulas gelak zeharkako ebaketa

Bilboko kontserbatorio berria metro-geltokiarekin eta Ibarrekolanda plazarekin batera dago. Iparraldea ixten du kontserbatorioak, hain zuzen ere hiri-espazio bat sortzeko; izan ere, erakin nagusia atzealdean dagoela, zatien arteko oreka lortu nahi da, eta adierazpen-tentazio bitxiak alde batera utzi. Ideia hori nabarmentzeko, estalkia plazaren maldara egokitzen da. Kontserbatorioaren eraikina eta lursaila lotzeko, sakonune perimetral bat egin da. Sakonune horrek oinezkoak fatxadatik urruntzen ditu. Gainera, horren bidez, solairu aireztatuak jarri ahal izan ziren beheko kotetan, eta azken bolumetria txikiagotu. Larruazal bikoitzak -beira kanpoaldean- musika-zentroa ingurune zaratatsutik akustikoki isolatzea du helburu, hegoaldean bide azkarra baitago. Barruan, eraikina orrazi-itxurako solairu batean banatzen da. Horri esker, programa zabala gara daiteke (argiztapen naturaleko musika-gelak eta entseatzeko gelak), hegoaldeko fatxadarekiko patio zuten segida baten bidez. Auditorioa -400 lagunentzako lekua- behe-solairuan dago, sarrera nagusiaren ondoan. Horri esker, zentrotik bereizita erabil daiteke. Ganbera-musikaren entzunaldia hobetzen duen proiektu akustiko bat egin da. Kontserbatorioko lokal guztiak zorrotz intsonorizatu dira, eta, beraz, zenbait jardueratarako erabil daitezke. Eraikina zenbait mailatan dago kalearekin lotuta. Hau da, sarbideak daude zenbait solairutan. Sarrera nagusia plazan dago, areto-pasabide baten bidez. Pasabide horrek aire zabalean jarduerak, ospakizunak eta abar egitea ahalbidetzen du. Iparraldean, zerbitzu-sarrera bat dago (-1 solairua), eta garajerako sarrera (-2 solairua). Guztientzako eremuak eta barrualdeko fatxadak estalita daude. Horretarako, panel ijeztu zuriak, modularrak eta desmuntagarriak erabili dira, erraz mantentzen direnak. Eraikin osoak modulazio zorrotza du, malgua izan dadin eta denborak aurrera egin ahala gerta daitezkeen aldaketak egiteko. Gauez, kontserbatorioa lanpara handi baten modukoa da. Atzealdeak modu programatuan argiztatzen dira, eta, urteko zenbait datatan, kolorez aldatzen dira. Hiri-esparru berria eta eraikina bera auzoko ingurumenkatalizatzaileak dira.


107

planta de la plaza emparantzaren planoa

secci贸n transversal invernadero berotegi zeharkako ebaketa


F i n a l is t a Finalista

108

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

InfantIL

ESCUELA

EN BUZTINTXURI, Pamplona

HAUR ESKOLA BUZTINTXURIN, Iruñean

JAVIER LARRAZ ANDÍA

alzado altxaketa

secciones ebaketak

DA IGL


109 Localización: Parcela E.1.1 - P.P. Buztintxuri - Pamplona (Navarra). Promotor: Ayuntamiento de Pamplona. Constructor: HNV (Harinsa Navasfalt) Autor del Proyecto: Javier Larraz Andía, Arquitecto. Dirección de Obra: Javier Larraz Andía, Arquitecto. Colaboradores: Juan Miguel García Moreda (arquitecto), Atec Aparejadores, Naven Ingeniería de Instalaciones, FS Estructuras y Iñaki Bergera (fotografías). Superficie: 1.519,95 m2 (const). + 993,41 m2 (urb). Presupuesto: 1.933.188,30 € (PEM). Fecha Inicio de Obra: Abril 2009. Fecha Fin de Obra: Noviembre 2009.

Kokapena: E.1.1 lursaila - PP Buztintxuri - Iruñea (Nafarroa). Sustatzailea: Iruñeko Udala Eraikitzailea: HNV (Harinsa Navasfalt) Proiektuaren egilea: Javier Larraz Andia (arkitektoa). Obra-zuzendaritza: Javier Larraz Andia (arkitektoa). Laguntzaileak: Juan Miguel Garcia Moreda (arkitektoa), Atec Aparejadores, Naven Ingeniería de Instalaciones, FS Estructuras eta Iñaki Bergera (argazkiak). Azalera: 1.519,95 m2 (eraikia). + 993,41 m2 (urbanizazioa). Aurrekontua: 1.933.188,30 € (EMP). Obraren hasiera-data: 2009ko apirila. Obra-amaierako data: 2009ko azaroa.

planta plano


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

110

El espectacular potencial que desarrolla un niño en sus primeros años de vida nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de diseñar una Escuela Infantil.

Haurrek izugarrizko potentziala dute beren lehen urteetan. Hortaz, haur-eskola bat diseinatzearen erantzukizunari buruz hausnartu behar izan genuen.

Creemos firmemente en el valor pedagógico de la arquitectura, y en su capacidad para generar espacios donde, en combinación con la labor de los educadores, los niños puedan crecer y desarrollarse de forma estimulante, sugerente y segura durante sus tres primeros años.

Irmotasunez sinesten dugu arkitekturak balio pedagogikoa duela. Eta uste dugu arkitekturak sortzen dituen eremuetan, eta hezitzaileen lanarekin batera, haurrek modu estimulatzailean, iradokitzailean eta seguruan hazteko eta garatzeko aukera izango dutela beren lehen hiru urteetan.

El edificio se encuentra ubicado en el extremo NO del nuevo barrio pamplonés de Buztintxuri, dentro de una manzana conformada por un "abanico" de tres parcelas dotacionales.

Eraikina Iruñeko Buztintxuri auzo berriko iparmendebaldean dago, zuzkidurazko hiru lursailen "abaniko" batek osatutako etxadi baten barruan.

El solar presenta un marcado desarrollo longitudinal en el sentido norte-sur. La orientación oeste, desde donde debe producirse el acceso, se ve importunada por el ruido generado por una serie de viales adyacentes de intensa circulación. El frente oeste tiene condición de lindero con la parcela colindante.

Orubeak luzetarako garapen nabarmena du, ipar-hego noranzkoan. Mendebaldeko orientazioan, sarbidea dago, baina, ondoan, zirkulazio handiko bideak daude, eta bide horietako zarata gogaikarria da. Mendebaldeko aurrealdeak muga du aldameneko lursailarekin.

En base a estas premisas, decidimos organizar el edificio como una secuencia de cuatro cuerpos paralelos que alternan cuerpos "edificados" con espacios vacíos:

Hori guztia kontuan hartuta, eraikina lau atal paraleloren segida baten moduan antolatzea erabaki genuen. Eraikitako atalen artean, hutsuneak proposatu ziren, honela:

1. Un primer cuerpo, en el que se ubican las zonas de administración y servicios, ocupa el frente más público (oeste), y actúa como filtro frente al ruido exterior. El acceso principal al edificio se produce a través de uno de sus extremos, donde se generan un porche cubierto y un pequeño jardín que articulan y dignifican la entrada.

1. Lehen gorputzean, administrazio- eta zerbitzueremuak daude. Gorputz hori aurrealderik publikoenean dago (mendebaldea), eta kanpoko zarata iragazten du. Eraikineko sarbide nagusia haren mutur batean dago. Han, karrerape estali bat eta lorategi bat daude, eta, sarrera eratzeaz gain, duintasunez hornitzen dute.

2. El espacio central es un gran vacío que cuenta con generosa iluminación natural a través de un lucernario corrido que emerge decididamente sobre el resto del edificio, generando un singular espacio de doble altura que actúa como elemento vertebrador del edificio. Es la calle o lugar de encuentro, desde el que se accede a los diferentes módulos infantiles. La linealidad de este espacio se ve "transgredida" con la aparición de la cocina y el taller central, como piezas que tratan de reclamar la atención de los niños dentro del conjunto.

2. Erdiko eremua huts handi bat da. Argiztapen natural handia du, eraikinetik ausardiaz irteten den argizulo jarraitu bati esker. Gainera, eremu hori altuera bikoitzeko gune bitxia da, eraikina egituratzen duen elementua. Topalekua da, eta, handik, haurrentzako moduluetara sartzen da. Sukaldeak eta erdiko tailerrak eremu horren linealtasuna hausten dute; izan ere, multzoaren barruan, haurrak erakartzen saiatzen dira bi pieza horiek.


111

3. Un tercer cuerpo alberga las áreas infantiles, agrupadas en cuatro módulos según las edades de los niños. En cada módulo se busca una óptima integración entre aula, talleres, comedores, baños y dormitorios, garantizando la ventilación e iluminación naturales en todas las estancias.

3. Hirugarren atalean, haurrentzako eremuak daude. Lau modulu dira, haurren adinaren araberakoak. Modulu bakoitzean, ikasgela, tailerrak, jangelak, komunak eta logelak ezin hobe integratzea nahi da. Horri esker, gela guztiek aireztapen eta argiztapen naturala dute.

4. Por último, el patio exterior de juegos se concibe como una prolongación del espacio de las aulas mediante la apertura de generosos acristalamientos. Un alero de casi dos metros de vuelo permite la circulación a cubierto por el exterior, al tiempo que protege las aulas del sol de verano. La orientación del patio nos garantiza tanto su óptimo soleamiento como la deseada intimidad frente al tráfico exterior. El uso de diferentes colores y texturas (soleras, cauchos, graveras, césped y arbolado) nos permite crear espacios de juego sugerentes y variados para los pequeños.

4. Azkenik, kanpoko jolas-patioa ikasgelen eremuaren luzapentzat sortu da. Horretarako, beira handi batzuk zabaltzen dira. Ia bi metroko teilatu-hegal batek kanpotik estalpean ibiltzeko aukera ematen du eta, aldi berean, ikasgelak babesten ditu udako eguzkitik. Orientazioa dela eta, patioa eguzkitan dago, bai eta kanpoko zirkulaziotik babestuta ere. Zenbait kolore eta egitura erabili dira (zolarriak, kautxuak, legar-hobiak, soropila eta zuhaitzak), eta, horri esker, jolas-eremu iradokitzaileak eta askotarikoak sor daitezke.

LA DOBLE ESCALA: Tanto la organización del espacio interior de las aulas como el diseño del mobiliario han tenido en cuenta la distinta percepción espacial de los pequeños y de sus educadores: Por un lado, las actividades de los niños se organizan en base a una serie de "rincones" temáticos adaptados a su escala, donde pueden desarrollar de modo flexible diferentes actividades, evitando la aparición de espacios enormes o inadaptados al trabajo en grupos de distinto tamaño. Por otro lado, los educadores deben poder tener control visual de los pequeños desde cualquier punto del aula.

ESKALA BIKOITZA: Ikasgelen barne-eremua antolatzeko eta altzariak diseinatzeko, kontuan hartu da haurrek eta hezitzaileek espazio-pertzepzio desberdina dutela. Alde batetik, haurren jarduerak zenbait "bazter" tematikotan daude antolatuta. Bazter horiek haurren eskalaren araberakoak dira eta askotariko jarduerak malgutasunez garatzeko aukera emate dute. Horri esker, ez da gune handirik sortu, ez eta zenbait tamainatako taldeen lanarekin bat ez datorrenik ere. Beste alde batetik, hezitzaileek haurrak ikusi egin behar dituzte ikasgelako edozein lekutatik.

CELOSÍA ESTRUCTURAL DE FACHADA: La fachada oeste del edificio se protege de la incidencia directa del sol de tarde mediante una celosía estructural de lamas verticales formadas por pilares de acero de sección romboidal. EFICIENCIA ENERGÉTICA: El edificio cuenta con Certificación Energética A. Utiliza la biomasa como principal fuente de energía.

FATXADAKO EGITURAZKO SARETA: Eraikineko mendebaldeko fatxada eguzkiaren zuzeneko eraginetik babestuta dago, egiturazko sareta baten bidez. Sareta hori erronbo-itxurako ebakidurako altzairuzko pilarez eta xafla bertikalez dago osatuta. ENERGIA-ERAGINKORTASUNA: Eraikinak A energia-ziurtagiria du. Biomasa da energiaiturri nagusia.


F i n a l is t a Finalista

112

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

BeTk

E r a i k i n a

, Parque Tecnológico de Bizkaia en Derio, Bizkaia

BTEK, Bizkaiko Teknologia Elkartegia Derion, Bizkaia

GONZALO CARRO LÓPEZ y JAVIER PÉREZ URIBARRI

Proyecto: BTEK - Centro de Interpretación de la Tecnología Localización: Derio, Bizkaia Promotor: Parque Tecnológico de Bizkaia Empresa Constructora: OHL Arquitecto: Gonzalo Carro Arquitectos Colaboradores:Javier Pérez y Carlos Miguel Guimaraes Director de Proyecto: Gonzalo Carro Estudio/Plan de Seguridad y Salud, ESS, PSS/Programa de Control de Calidad, PCC: ATHOS (Pedro Berroya + Aitziber Goikoetxea) Estructuras: Javier Eskubi, Amaia Oyón y Ángel Gómez Instalaciones Eléctricas/Instalaciones Mecánicas/Instalaciones Sanitarias: Francisco José Sánchez, Luis Alberto Ribacoba, Begoña Sánchez y Jon Landaburu Iluminación: Susaeta Iluminación Autor de fotografías: Aitor Ortíz Proiektua: BTEK - Teknologiaren Interpretazio Zentroa Kokapena: Derio, Bizkaia Sustatzailea: Bizkaiko Parke Teknologikoa Eraikuntza-enpresa: OHL Arkitektoa: Gonzalo Carro Arkitekto Laguntzaileak: Javier Perez eta Carlos Miguel Guimaraes Proiektuko zuzendaria: Gonzalo Carro Segurtasun eta Osasun Ikerketa (SOI)/ Segurtasun eta Osasun Plana (SOP)/Kalitate-kontroleko programa (KKP): ATHOS (Pedro Berroya + Aitziber Goikoetxea) Egiturak: Javier Eskubi, Amaia Oyon eta Angel Gomez Instalazio Elektrikoak/Instalazio Mekanikoak/Osasun-instalazioak: Francisco Jose Sanchez, Luis Alberto Ribacoba, Begoña Sanchez eta Jon Landaburu Argiztapena: Susaeta Iluminación Argazkilaria: Aitor Ortiz

urbanización urbanizazio


113

alzado altxaketa


F i n a l is t a Finalista

114

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

BTEK es un centro de interpretación de las nuevas tecnologías, enfocado a visitas de grupos de estudiantes. Se plantea el edificio como un hito, un referente en el paisaje, a través de dos volúmenes piramidales aparentemente exentos y conectados entre sí, bajo rasante: El primero, es un volumen negro que surge de la tierra, de una composición más pesada y cerrada por sus tres fachadas metálicas y cuya cubierta está formada en su totalidad por una retícula de paneles solares. Esta apuesta en pro de las energías limpias y renovables se aplica al resto del edificio: instalación geotérmica, materiales, contenido expositivo, etc. El segundo volumen, en contraposición con el primero, está generado por dos fachadas de muro cortina y una cubierta de césped artificial que nace como una prolongación del terreno y viene a ocupar en planta la totalidad de la parcela hasta los límites de edificación. Las cubiertas de la conexión bajo rasante, también de césped artificial, se funden con la parcela y el entorno que les rodea. La entrada se genera a través del primer volumen, en el pliegue de una esquina que marca la entrada al edificio y muestra la rampa de acceso. A medida que se desciende, un vuelo metálico cubre la llegada, recogiendo al visitante.

sección ebaketa

E r a i k i n a

Teknologia berrien interpretazio-zentroa da BTEK, eta ikasle-taldeen bisitak hartzeko sortu da. Mugarritzat proposatu da eraikina, paisaiako erreferentziatzat. Bi bolumen piramidal dira. Itxuraz, exentuak dira eta elkarrekin lotuta daude, sestra azpian. Lehen bolumena, beltza, lurretik irteten da. Hiru fatxada ditu, eta, horregatik, konposizio astunagoa eta itxiagoa du. Haren estalkia eguzki-panelen sare batez estalita dago oso-osorik. Energia garbien eta berriztagarrien aldeko apustu hori eraikineko gainerako ataletan ere aplikatzen da: instalazio geotermikoa, materialak, erakusketa-edukia, etab. Bigarren bolumena, lehenaren aldean, errezel-hormaz egindako bi fatxada ditu, eta soropil artifizialeko estalki bat, lurraren luzapen gisa sortutakoa. Bigarren bolumen horrek lursailaren oinplano osoa hartzen du, eraikuntza-mugetaraino. Sestra azpiko loturaren estalkiak ere soropil artifizialekoak dira, eta lursailarekin eta ingurunearekin elkartzen dira. Sarrera lehen bolumenean dago, izkina baten tolesturan. Tolestura horrek adierazten du eraikineko sarrera eta sartzeko arrapala non dauden. Behera egin ahala, teilatu-hegal metaliko batek sarrera estaltzen du, eta, beraz, bisitariak hartzen ditu.

planta baja beheko solairua


115

El paso al interior es el salto al espacio de recepción, denominado “desfiladero” por sus estrechas dimensiones y sus 18 metros de altura libre. Las fugas se acentúan debido al estrechamiento del recorrido y a la bajada de altura del techo a medida que se avanza.

Barruan sartzeko pasabidetik, harrera-gunera iristen da. "Haitzarte" esaten zaio pasabide horri, oso estua baita eta 18 metroko garaiera librea baitu. Ihesak nabarmendu egiten dira; aurrera egin ahala ibilbidea estutu egiten delako eta sabaiaren altuera txikitu egiten delako.

El conjunto se escalona acompañando la pendiente del terreno, generándose tres plantas. Las conexiones entre estas son grandes escaleras y rampas que acompañan a la geometría y volumetría del conjunto. Se genera un recorrido secuencial, diseñándose distintas tipologías de salas respondiendo a posibles exposiciones y contenidos: Desde salas de techos de altura convencional, hasta salas de altura variable con y sin iluminación natural en las que se llega a alcanzar dieciséis metros de altura libre.

Multzoa mailakatu egiten da lurraren maldarekin bat etorriz, eta hiru solairu sortzen dira. Solairu horien arteko loturak eskailera eta arrapala handiak dira, multzoaren geometriaren eta bolumetriaren araberakoak. Horrenbestez, ibilbide sekuentziala lortzen da, eta, horri jarraituz, aretoen tipologiak erakusketen eta edukien arabera diseinatu dira. Esaterako, gela batzuek ohiko altuerako sabaia dute, eta beste batzuek, zenbait altueratakoa (batzuek hamasei metroko garaiera libreko sabaia dute). Batzuek argiztapen naturala dute, eta beste batzuek, berriz, ez.

planta primera lehenengo solairua


F i n a l is t a Finalista

116

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

NUEVA SEDE DE LAS

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

nt

JU

As

GENERALES DE GIPUZKOA Y OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS FORALES en San Sebastián

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN EGOITZA BERRIA ETA BESTE FORU ADMINISTRAZIO-BULEGO BATZUK Donostian

JAVIER BARCOS BERRUEZO y MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ

Nombre del Proyecto:Edificio para La Nueva Sede de las Juntas Generales de Gipuzkoa y otras dependencias administrativas forales Concurso: Proyecto adjudicado mediante concurso público internacional de ideas. Octubre 2004. Emplazamiento: Parcela G-7 de Miramón. Donostia San Sebastián Arquitectos: Javier Barcos Berruezo y Manuel Enríquez Jiménez Colaboradores: Arquitectos Técnicos: Jesús Armendáriz Recalde y José Ángel Oteiza Álvarez /Estructura: Landave Ingenieros S.L. Instalaciones: G. E. & ASOCIADOS S.L. Ingenieros Consultores/Seguridad y salud: TESYSAL S.L./Fotografía: Cesar San Millán y Uxio Da Vila Martínez Otros Colaboradores: Pedro Orcaray Echeverría, arquitecto; Carlos Bea Cirauqui, arquitecto; Leire Barcos Berruezo, arquitecta de interior; Amaia Mauduit Elustondo, técnica en sistemas constructivos; Natalia Erdozain, arquitecta./Maqueta; LA DINAMO. Infografías Entidad o Empresa Promotora: Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial Diputación Foral de Gipuzkoa. Técnicos Diputación: Luis Astrain, Álvaro Tejada, Sofía Juaristi, Luis Ingunza y Francisco Pérez/Asistencia Diputación: ASMATU S.L. Empresa Constructora: Construcciones AMENABAR S.A. Fecha de Proyectos: P. Básico Marzo 2005/P. Ejecución Junio 2005 (Fase 1) Diciembre 2005 (Fase 2) Fecha de Inicio de Obra: Julio 2005/Fecha de Fin de Obra: Marzo 2007 (Fase 1) Diciembre 2007 (Fase 2) Total Superficie Construida: 16.011,7 m2/Presupuesto de Ejecución Material: 16.021.827,50 euros Proiektuaren izena: Gipuzkoako Batzar Nagusien egoitza berrirako eta beste foru-bulego administratibo batzuetarako eraikina Lehiaketa: Nazioarteko ideia-lehiaketa publiko bidez esleitutako proiektua. 2004ko urria. Kokalekua: Miramongo G-7 lursaila. Donostia Arkitektoak: Javier Barcos Berruezo eta Manuel Enriquez Jimenez Laguntzaileak: Arkitekto teknikoak: Jesus Armendariz Recalde eta Jose Angel Oteiza Alvarez/Egitura: Landave Ingenieros S.L. Instalazioak: G. E. & ASOCIADOS S.L. Ingenieros Consultores/Segurtasuna eta osasuna: TESYSAL S.L. Argazkigintza: Cesar San Millan eta Uxio Da Vila Martinez Beste laguntzaile batzuk: Pedro Orcaray Echeverria, arkitektoa; Carlos Bea Cirauqui,arkitektoa; Leire Barcos Berruezo, barne-arkitektoa; Amaia Mauduit Elustondo, eraikuntza-sistemetako teknikaria; Natalia Erdozain, arkitektoa./Maketa: LA DINAMO. Infografiak Erakunde edo enpresa sustatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentua. Aldundiko teknikariak: Luis Astrain, Alvaro Tejada, Sofia Juaristi, Luis Ingunza eta Francisco Perez/Aldundiko laguntza: ASMATU S.L. Eraikuntza-enpresa: Construcciones AMENABAR S.A. Proiektuen data: Oinarrizko proiektua, 2005eko martxoa/Exekuzio proiektua, 2005eko ekaina (1. fasea) eta 2005eko abendua (2. fasea) Obraren hasiera-data: 2005eko uztaila/Obra-amaierako data: 2007ko ekaina (1. fasea) eta 2007ko abendua (2. fasea) Eraikitako azalera, guztira: 16.011,7 m2/Exekuzio materialaren aurrekontua: 16.021.827,50 €


117

alzados altxaketak

secci贸n ebaketa

planta primera lehenengo solairua

planta baja beheko solairua


E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

F i n a l is t a Finalista

118 1

El área urbana en el que se sitúa esta parcela corresponde al ámbito definido como parque tecnológico de Miramón y tiene una configuración propia de estos parques empresariales en ámbitos exteriores a los cascos urbanos, en un entorno natural, con poca edificación y una orografía irregular. La situación en este ámbito de las Juntas Generales puede aprovechar las posibilidades del entorno natural, pero debe generar el entorno institucional que una dotación de estas características necesita.

Lursaila kokatuta dagoen hiri-eremua Miramongo parke teknologikoko esparruari dagokio. Beraz, hiriguneetatik kanpoko enpresa-parke horiek ohi duten itxura du: natura-ingurune batean dago, eraikin gutxi du, eta orografia irregularra du. Batzar Nagusiak esparru horretan kokatzean, natura-ingurunearen aukerak aprobetxa daitezke. Hala ere, beharrezkoa da horrelako hornidura batek behar duen erakunde-ingurunea sortzea.

Por ello se propone la construcción de un edificio con un desarrollo longitudinal que se pliega en si mismo para generar en su interior un espacio vacío con carácter, que sirva como espacio de acceso a las diferentes edificaciones que se integran en una única construcción, con diferentes usos pero con una definición unitaria. Este ámbito interior se genera en el centro de la parcela, ocupando su parte más horizontal, y configurando a su alrededor la edificación formada por tres lados: un ala central situada con su fachada interior mirando al sur, y dos alas laterales, a este y oeste, siguiendo las alineaciones de los laterales de la parcela general.

Horretarako, proposatutako eraikinak luzetarako garapena du, eta tolestu egiten da, barruan espazio huts bat sortzeko. Izaera handiko espazioa da, eta, bertatik, multzoa osatzen duten eraikinetan sartzen da. Eraikinek erabilera desberdinak dituzte baina definizio bateratua dute. Barne-esparru hori lursailaren erdian sortzen da; hain zuzen, haren zatirik horizontalean. Gainera, haren inguruan, multzoa dago. Hiru atal ditu multzo horrek: erdiko hegala, barruko fatxada hegoaldera begira duena; eta alboko bi hegal, barruko fatxadak ekialdera eta mendebaldera begira dituztenak, hurrenez hurren, lursail nagusiko hegalen lerrokadurari jarraituz.

Las posibilidades de construcción en el solar, con una separación a los bordes exteriores definida y una altura máxima de baja más dos se utiliza como un argumento formal que, repartiendo la edificabilidad de cada una de las zonas, permite dotar a cada uno de estos lados de una forma en función de su uso, su carácter institucional y sus orientaciones. La idea principal de la propuesta, configurando la edificación como una envolvente de un espacio abierto, transformando este en un espacio interior vacío, "Hutsune Inguruan", permite generar un entorno controlado que dota de carácter institucional a la edificación así como los propios accesos a la misma. El desarrollo de la propuesta arquitectónica plasma esta idea conceptual en el tratamiento formal de espacios, volúmenes, fachadas, etc. El área destinada a las Juntas Generales se ubica en una de las alas laterales, en un espacio central, generando un volumen propio dentro del edificio unitario, aprovechando la altura máxima permitida y actuando como elemento focalizador de accesos y recorridos. El

Orube horretan, ezaugarri hauetako eraikina egin zitekeen: eraikinen eta kanpoko ertzen arteko tarte zehatza zegoen, eta hiru solairuko altuera izan zezakeen gehienez ere (behe-solairua eta bi solairu). Eraikin hori argudio formal gisa erabiltzen da; horri esker, eta esparru bakoitzaren eraikigarritasuna banatuz, atal horietako bakoitzari forma jakin bat eman zaio, erabileraren, erakunde-izaeraren eta orientazioaren arabera. Proposamenaren ideia nagusia zen eremu eraikina irekin baten inguratzaile gisa eratzea. Horretarako, eraikina barne-eraikin huts bihurtzen du eraikina ("Hutsune Inguruan"). Horri esker, ingurune kontrolatua sor daiteke, eta horrek erakunde-izaera ematen dio eraikinari, bai eta hartako sarrerei ere. Arkitektura-proposamena egitean, kontzeptuzko ideia hori irudikatzen da: espazioen, bolumenen, fatxaden eta abarren tratamendu formalean. Batzar Nagusiak alboko hegal batean dago, erdiko eremu batean. Bolumen propioa sortzen du eraikin bateratuaren barruan: gehienez baimendutako altuera


119

ámbito destinado a las dependencias Administrativas Forales ocupa los otros dos lados de la construcción organizándose a partir de varios núcleos de comunicación vertical, unos centrales públicos y otros laterales de personal, lo que permitirá organizar estas áreas con usos administrativos de manera independiente. El área destinada a las Juntas Generales ubica en su planta baja el Salón de Plenos, espacio principal, abierto al jardín propio, con las dos salas de Comisiones. En planta primera se sitúan tanto los palcos de público y prensa volcados hacia la Sala de Plenos, con doble altura. En planta segunda se ubican las áreas de Presidencia y Grupos. En el sótano se encuentran los aparcamientos propios.

aprobetxatzen du, eta sarbideak eta ibilbideak ardazten. Foru-bulego administratiboak eraikinaren beste bi aldeetan daude, komunikazio bertikaleko zenbait guneren inguruan antolatuta (erdiko guneak publikoak dira, eta alboetakoak, langileentzat). Horrenbestez, administrazio-erabilerak dituzten eremu horiek modu independentean daude antolatuta. Batzar Nagusien eremuan, behe-solairuan, Osoko Bilkuren Aretoa dago, bai eta eremu nagusia (bere lorategira irekia) eta bi batzorde-gelak ere. Lehen solairuan, publikoarentzako eta kazetarientzako palkoak daude, Osoko Bilkuren Aretora begira. Altuera bikoitza dute. Bigarren solairuan, lehendakaritzaren eta taldeen eremuak daude. Sotoan, aparkalekuak daude.

El área de uso administrativo para dependencias forales permite diferentes combinaciones en un esquema con desarrollo lineal que se basa en la construcción de dos crujías estructurales una de ellas de menor anchura, que organiza todas las áreas de trabajo con zonas de despachos, salas de reuniones, archivos, oficios, etc. espacios todos ellos cerradas apoyadas en el perímetro exterior, y la otra de mayor anchura permitiendo la distribución, sin barreras arquitectónicas, de las amplias zonas de trabajo abierto demandadas, apoyadas en el perímetro interior, hacia la plaza central, posibilitando de esta forma que todas ellas cuenten con luz natural.

Foru-bulegoetako administrazio-erabilerako eremuak garapen lineala du. Garapen-eskema horri esker, hainbat konbinazio egin daiteke; izan ere, eremu horrek egiturazko bi hormarte ditu, bata bestea baino zabalagoa. Zabalera txikiko hormartean, lan-eremu guztiak daude: bulegoak, bilera-gelak, fitxategiak, ofizioak, etab. Espazio horiek guztiak itxita daude, kanpoko perimetroaren kontra bermatuta. Zabalera handiko hormartean, berriz, eskatutako lan-eremu zabalak daude, arkitektura-oztoporik gabe, barruko perimetroaren kontra bermatuta, erdiko plazarantz. Lan-eremu guztiek argi naturala dute.

La construcción se conforma a partir de esta piel exterior continua que combina a partes iguales piezas ciegas, de acero cortén, con piezas vidriadas, transparentes o translúcidas según zonas, que envuelven todo el edificio como un revestimiento unitario que, ya dentro de la plaza interior, se combina con otros dos cierres de fachada con paramentos de piedra translúcida, alabastro, en los cierres principales del edificio de las Juntas Generales, en sus alzados frontales como telón de fondo del espacio del Salón de Plenos, combinados con cierres totalmente vidriados que se abren a los patios-jardín interiores, así como a la plaza pública central, volcando todas las áreas de trabajo abiertas hacia ella, protegidas por dobles fachadas de vidrio y celosías de tejidos metálicos, dotando a este espacio interior de un carácter abierto y "democrático".

Kanpo-larruazal jarraitu horretan oinarrituta dago eraikina osatuta. Larruazal horretan, korten altzairuzko pieza itsuak eta beiraztatutako piezak (leku batzuetan, gardenak, eta, beste batzuetan, zeharrargitsuak) konbinatzen dira. Pieza horiek guztiek eraikin osoa inguratzen dute, estalki bateratu baten moduan. Barruko plazan, estalki hori konbinatzen da harri zeharrargitsuzko (alabastroa) paramentuak dituzten bi fatxada-itxiturarekin, Batzar Nagusien eraikinaren itxitura nagusietan, haien aurretiko bistetan, Osoko Bilkuren Aretoko espazioaren atze-oihal gisa. Badago beste itxitura-mota bat, oso-osorik beiraztatua. Itxitura horiek barne-patio eta -lorategietara irekita daude, eta erdiko plaza publikora. Lan-eremu guztiak plaza horri begira daude, beirazko fatxada bikoitzez eta ehun metalikozko saretez babestuta. Beraz, irekia eta "demokratikoa" da barne-espazio hori.


F i n a l is t a Finalista

120

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

NanoTecnologías

CENTRO DE INVESTIGACIÓN de

CIC NANOGUNE en San Sebastián

NANOTEKNOLOGIAK CIC NANOGUNE IKERKETA ZENTROA Donostian JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS

sección longitudinal luzerako ebaketa


121 Promotor: Donostia International Physics Center (DIPC), CIC nanoGUNE e Industria del Gobierno Vasco. Patrocinado por las instituciones vascas y el Gobierno central. Emplazamiento de la Obra: Avenida de Tolosa, núm. 76 - Campus universitario sur. San Sebastián. Fecha Inicio - Final Proyecto: Septiembre 2007-enero 2009 Presupuesto de Contrata: 15.273.510,85 euros IVA incluido Superficie Construida: 9.800 m2 construidos Arquitecto autor del Proyecto y Dirección de Obra: Javier San José Marqués, arq Colaboradores: Elisa Pelegri, Lidia Caparrós, Xavier Cendrós, Davide Roth, arquitectos Estructuras e Instalaciones: IDOM, Ingeniería - Mikel Guerra Asesores-Consultores: WILSON de E.E.U.U. / Michael Gendreau, estudio de vibraciones Empresa Constructora: Amenábar, S.A.

Sustatzailea: Donostia International Physics Center (DIPC), CIC nanoGUNE eta Eusko Jaurlaritzako Industria Saila. Euskal erakundeek eta Gobernu zentralak laguntzen dute. Obraren kokalekua: Tolosa hiribidea 76 - Hegoaldeko unibertsitate-campusa. Donostia. Proiektuaren hasiera- eta amaiera-data: 2007ko iraila - 2009ko urtarrila Kontrataren aurrekontua: 15.273.510,85 €, BEZ barne Eraikitako azalera: 9.800 m2 (eraikitakoa) Proiektuaren arkitekto egilea eta obra-zuzendaria: Javier San Jose Marques, arkitektoa Laguntzaileak: Elisa Pelegri, Lidia Caparros, Xavier Cendrós eta Davide Roth, arkitektoak Egiturak eta instalazioak: IDOM, Ingeniería - Mikel Guerra Aholkulariak/Kontsultariak: WILSON (AEB) / Michael Gendreau, bibrazio-ikerketa Eraikuntza-enpresa: Amenabar, S.A.

emplazamiento kokalekua

planta baja beheko solairua

planta primera lehenengo solairua


F i n a l is t a Finalista

122

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

En los primeros compases de la ideación del proyecto lo que más me estimulaba era pensar el edificio desde el lugar y en ausencia de cualquier imagen preconcebida del mismo. Pensar desde la ausencia y no desde la presencia. El lugar con sus valores explícitos o en latencia, las huellas del territorio. La implantación y el acceso se presentan como los primeros principios formales, sobre los que se basará el objeto arquitectónico. Su capacidad de transformación o de coexistencia, con el paisaje natural y la ciudad. Se perfila así su escala, presencia física, permeabilidad, etc..El vacío interno del edificio se presenta como el principio activo que determina los recorridos internos y el fluir de sus espacios. El lugar evoca la naturaleza sensorial de los materiales empleados: La tierra negra y la topografía vienen representadas por el amplio pedestal de piedra basáltica negra. El bosque con sus troncos y ramajes ascendentes por la ladera, tienen su traducción en las superficies planas y ondulantes de madera de arce que orientan el espacio interior. La hierba de los prados se refleja en los estucos verdes de la sala de actos. La referencia lejana del ensanche del s. XIX, con su uniformidad del material, la piedra arenisca dorada por el sol, sus basamentos fustes y cornisas, que desde el eclecticismo evoca el clasicismo. El tono suavemente dorado del aluminio que recubre sus fachadas, el tratamiento texturado y rico de las mismas, con sus rastreles verticales, superficies en minionda son un homenaje al ensanche de Antonio Cortázar. El lugar me retrotrae a mí adolescencia, cuando pintaba el territorio con sus caseríos y verdes topografías coexistiendo con las viejas fábricas. En el lugar donde se implanta nuestro edificio, todavía palpitan las fuerzas de la naturaleza, que le dan sentido. El canal de los Juncales que transcurre delante de nuestro edificio, alineándose a la avenida de Tolosa, canaliza las mareas que se producen en la vecina playa de Ondarreta. Detrás de nuestro edificio un bosque ascendente por las últimas estribaciones del lejano monte Igueldo, nos anuncia el final de la ciudad como manufactura construida en continúo, calles, edificios, infraestructura, nuestro edificio está en la frontera entre la ciudad y el paisaje abierto y natural. Su tectonicidad y virtualidad, transparencia y presencia, fragmentación y unidad, responden a esta condición de Edificio Frontera. Todo el conjunto se asienta sobre una gran terraza elevada a 1,6 metros de la cota natural de la calle y frente al canal de los Juncales. Dicha terraza-pedestal está recubierta de piedra basáltica negra, sobre la que emerge el cierre acristalado de la planta baja. Estos dos elementos constituyen la estructura unitaria del edificio. Más arriba se fragmenta en una cristalografía cúbica resuelta en aluminio y que otorga al conjunto un carácter casi geológico, donde los balcones y ventanas tradicionales han desaparecido. Ese grado de abstracción que el edificio tiene en una visión lejana, se compensa en su visión cercana, por un cuidado en el detalle de las ricas modulaciones de las fachadas de aluminio y sus texturas. El edificio se encuentra en uno de los accesos importantes a la ciudad de San Sebastián. Saliendo de las entrañas de la tierra, llegamos a la Rotonda de Ibaeta donde se alza nuestro edificio elementalidad y claridad volumétrica. El Automóvil y la velocidad es uno de los protagonistas de este acceso principal a la ciudad, la sencillez volumétrica y la repetición así como dicha terraza elevada permiten hacer una lectura clara, rápida y fácil de la ordenación volumétrica, tranquila y amable desde la plaza de Ibaeta. Los módulos cúbicos cuando se aproximan a la plaza se independizan de la directriz curva y forman la torre, siguiendo la estructura formal del conjunto, en su trazado ortogonal y en continuidad con los volúmenes en sucesión. Esta torre ha sido planteada como singular y exenta aunque su modulación y ritmo pertenezcan al conjunto de la edificación. Se implanta sobre la terraza, atendiendo a la definición arquitectónica de la plaza y también a la amplia terraza de acceso al conjunto del nuevo edificio Nanogune que se brinda como espacio público a la ciudad. Esta serie de cubos de aluminio en sucesión separados y unidos al mismo tiempo por intersticios y fisuras que dejan pasar el sol, se distancian del cubo torre que franquea el acceso principal, dejando una gran ventana hacia el paisaje natural que transcurre por detrás. Esta estructura fragmentada y permeable, moderada en su volumetría, busca la transición entre la ciudad y el campo. Ascendiendo por la escalinata del pedestal negro y unitario se abre ante nosotros una terraza elevada y alargada, desde la que se domina visualmente la avenida de Tolosa y el canal de los Juncales. En dicha terraza se sitúa el acceso principal al conjunto y su piedra negra de basalto nos conduce a las diferentes piezas de carácter comunitario. El vestíbulo, zona de exposiciones, sala interacción. La sala de interacción es una pieza importante dentro del conjunto, lugar de encuentro de los científicos, tiene un muro desplazable que le permite sumarse al espacio de la terraza, su techo orgánico y ondulante, construido en madera de arce, anuncia el bosque vecino. El pequeño auditorio con sus estucos verdes y su graderío o cavea, excavada en el pedestal de basalto, sitio de celebración de tesis doctorales y conferencias. Todo el interior de planta baja con sus suelos de

Proiektuaren lehen uneetan, honek bultzatzen ninduen gehien: eraikina bertatik bertara eta aldez aurretik irudirik pentsatu gabe asmatzeak. Absentziatik pentsatzeak, eta ez presentziatik. Lekuaren balio esplizituak edo ezkutuak aztertzeak, lurraldearen aztarnak aztertzeak. Lehen printzipio formalak ezarpena eta sarbidea ziren, eta haietan oinarritu zen objektu arkitektonikoa. Lekuaren eraldatzeko ahalmena, edo paisaia naturalarekin eta hiriarekin batera existitzeko ahalmena. Horrenbestez, haren eskala, presentzia fisikoa eta iragazkortasuna zehazten dira, besteak beste. Eraikineko barne-hutsunea da printzipio aktiboa, eta barne-ibilbideak eta espazioen jarioa zehazten ditu. Lekuak erabilitako materialen izaera sentsoriala ekartzen du gogora: Basalto-harri beltzezko oinarri handiak lur beltza eta topografia adierazten ditu. Barneespazioa orientatzen duten astigar-zurezko gainazal lauek eta uhinkariek gogora ekartzen dituzte basoa eta mendi-hegalean gora doazen enborrak eta adarrak.Larreetako belarra ekitaldi-aretoko iztuku berdeen bidez dago adierazita. XIX. mendeko zabalgunearen urruneko erreferentziak, materialaren uniformetasunarekin, eguzkiak horitutako hareharriarekin, basamentu, fuste eta erlaitzekin, klasizismoa ekartzen du gogora eklektizismotik. Fatxadak estaltzen dituen aluminioaren urre-kolore leuneko tonuak, fatxaden egiturak eta tratamendu aberatsak, arrastel bertikalek eta miniuhineko gainazalek omenaldia egiten diote Antonio Cortazarren zabalguneari. Lekuak nerabezarora eramaten nau; garai hartan, bertako baserrien, topografia berdeen eta fabrika zaharren arteko lotura margotzen nuen. Eraikinaren kokalekuan, nabari dira oraindik ere naturaren indarrak; izan ere, zentzua ematen diote. Eraikinaren aurretik igarotzen den Ihien ubideak, Tolosa hiribidearekin lerrokatuta, Ondarretako hondartzako itsasaldiak bideratzen ditu. Eraikinaren atzean, baso bat dago, Igeldoren azken mendiadarretan gora igotzen dena. Baso horrek hiriaren amaiera adierazten du; alegia, bertan amaitzen da hiriko manufaktura jarraitua, eta kaleak, eraikina, azpiegitura… Gure eraikina hiriaren eta paisaia irekiaren eta naturalaren artean dago. Izan ere, mugaeraikinen ezaugarriak ditu: tektonizitatea eta birtualtasuna, gardentasuna eta presentzia, eta zatiketa eta batasuna. Multzoa Ihien ubidearen aurrean dago, terraza handi batean; hain zuzen, kaleko kota naturaletik 1,6 metroko altueran. Oinarri-terraza hori basalto-harri beltzez dago estalita, eta harri horren gainean, behesolairuko beirazko itxitura dago. Bi elementu horiek eraikinaren egitura bateratua eratzen dute. Gorago, egitura bateratu hori zatikatu egiten da, aluminioz erresolbitutako kristalografia kubiko baten bidez. Horri esker, ia izaera geologikoa du multzoak. Esaterako, ez dago balkoi eta leiho konbentzionalik. Urrunetik ikusita eraikinak duen abstrakzio-maila hori konpentsatu egiten da gertutik ikusiz gero; izan ere, aluminiozko fatxaden modulazio aberatsen eta haien egituren xehetasunak oso zainduta daudela ikus baitaiteke. Eraikina Donostian sartzeko bide garrantzitsuetako batean dago. Lurraren erraietatik irten eta Ibaetako biribilgunera iristen gara. Han dago gure eraikina, haren oinarrizkotasun eta argitasun bolumetrikoa. Automobilak eta abiadura dira sarbide nagusi horretako protagonistak. Ibaetako plazatik, eraikinaren soiltasun bolumetrikoa, errepikapena eta terraza ikusita, haren antolamendu bolumetrikoaren, lasaiaren eta atseginaren irakurketa argia, azkarra eta erraza egin daiteke. Modulu kubikoak, plazara hurbiltzen direnean, zuzentzaile kurbatutik bereizten dira eta dorrea eratzen dute. Horretarako, multzoaren egitura formalari jarraitzen diote, haren diseinu ortogonalari eta segidako bolumenei. Berezitzat eta exentutzat planteatu zen dorre hori, baina haren modulazioa eta erritmoa eraikinaren multzoarenak izan. Terrazaren gainean dago, plazaren definizio arkitektonikoari eta Nanogune eraikin berrian sartzeko terraza zabalari erantzunez. Sarbide-terraza hori espazio publiko legez eskaintzen zaio hiriari. Elkarren ondoko aluminiozko kubo horiek, eguzki-argia sartzen uzten duten zirrikituen eta arrakalen bidez aldi berean bereiziak eta elkartuak, sarrera nagusia zeharkatzen duen dorre-kubotik urruntzen dira. Horri esker, leiho handi bat zabaltzen dute eraikinaren atzeko paisaia naturalera begira. Neurrizko bolumetriako egitura zatikatu eta ireki horrek hiriaren eta landaren arteko trantsizioa izan nahi du. Oinarri beltzeko eta bateratuko harmailadian gora, terraza garai eta luzanga batera iristen gara. Handik, Tolosa hiribidea eta Ihien ubidea ikusten dira. Terraza horretan, eraikinaren sarrera nagusia dago. Terrazako basalto-harri beltzak pieza komunitarioetara eramaten gaitu. Atondora, erakusketa-eremura eta elkarrekintzarako gelara. Interakzio-gela multzoko atal garrantzitsua da; izan ere, zientzialariak elkarrekin topatzeko lekua da. Horma lerrakorra du, espazio hori terrazara gehitzeko aukera ematen duena. Interakzio-gelako sabaia organikoa eta uhinkaria astigarzurezkoa da, eta hurbileko basoa ekartzen du gogora. Auditorio txikia, bere iztuku berdeekin eta basaltozko oinarrian zulatutako


123

basalto prolongando los suelos exteriores al interior y sus muros de madera de arce claro, son preludio del mundo natural que se abre por detrás del edificio, hacia el sur. Edificio fronterizo entre la tecnología y la naturaleza. Toda la zona nano está inserta dentro del pedestal de basalto, en semisótano. Como en las arquitecturas del silencio tiene altos techos, a siete metros de altura y la luz desciende desde arriba, pilares de sección circular pautan todo el espacio que transcurre entre muros abocinados. Es la auténtica cripta del conjunto, esmaltada en color blanco. Todas las salas en la que se van a llevar a cabo los experimentos son diferentes. En la parte más sensible del sótano se ubican los laboratorios de microscopia electrónica de alta resolución, dos salas de microscopia con criogenia, una de nanolitografía mediante haz de iones focalizados y dos salas muy especiales para microscopia de efecto túnel de ultra alto vacío. Hay también un laboratorios de química, otro de biología, otro de caracterización y cultivo de bacterias, dos laboratorios de óptica con láseres, y laboratorios de magnetismo y deposición de capas. Todas las salas están separadas por unos muros y puertas especialmente diseñadas para garantizar un perfecto aislamiento. El sótano del Nanogune también tiene una sala blanca de casi 300 metros cuadrados con cuatro zonas de máxima limpieza en las que se tiene un control absoluto de las impurezas, la temperatura, la humedad y la presión para evitar que se contamine el material que se manipula. En esta sala no puede entrar, literalmente, ni una mota de polvo. La nanotecnología se dedica al diseño y creación de materiales, dispositivos y sistemas a través del control de la materia en nanoescala, tamaños que van desde los 0,1 hasta los 100 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte del milímetro, es decir, una millonésima parte del canto de un céntimo de euro o una cienmilésima parte del diámetro de un pelo humano. Las vibraciones y las interferencias electromagnéticas son los dos enemigos invisibles que pueden arruinar el trabajo en laboratorios donde la unidad de medida es la millonésima de un milímetro. El edificio de nanotecnología es una antena que recoge los ruidos y campos electromagnéticos, por lo que toda el área nano tiene que independizarse del mismo. Las salas nano se trasladan a la planta semisótano, con una estructura y cimentación muy especiales. Los equipos de ruido a bajas vibraciones se sitúan lejos, en la cubierta de la torre, las calderas, maquinas de frío. Los espacios mas delicados de la planta semisótano nano son independientes y flotan respecto al resto del edificio mediante plataformas con mecanismos neumáticos móviles, estructuras articuladas en elementos verticales y falsos techos. Los aparatos se sitúan en plintos flotantes mediante sistemas neumáticos e insertos en vasos. La fachada se concibe en doble capa. La capa interior es una fachada ventilada convencional, la capa exterior es una piel de aluminio que actúa como un edredón térmico de protección frente a factores climáticos. Un intersticio separa ambas capas por donde circula el aire caliente ascendente por convección. Es por tanto una fachada bioclimática y sostenible.

harmailekin edo kabearekin, doktore-tesiak aurkezteko eta hitzaldiak emateko lekua da. Behe-solairuan, basaltozko zoruek barrualderantz luzatzen dituzte kanpoko zoruak. Hormak astigar-zur argizkoak dira, eraikinaren atzean hegoaldean dagoen mundu naturalaren atarikoa. Eraikina teknologiaren eta naturaren arteko mugan dago. Nanogune osoa basaltozko oinarriaren barruan dago, erdisotoan. Isiltasunaren arkitekturetan bezala, sabaia garaiak ditu, zazpi metroko altuerakoak. Argia goitik sartzen da, eta zirkulu-formako zutabeek horma txaranbelduen arteko espazio osoa arautzen dute. Multzoko kripta da, zuriz esmalteztatua. Esperimentuak egiteko erabiltzen diren gelak desberdinak dira. Sotoko lekurik sentikorrenean, bereizmen handiko mikroskopia elektronikoko laborategiak daude, bai eta honako hauek ere: kriogeniadun mikroskopiako bi areto, ioi ardaztuko sorta bidezko nanolitografiako areto bat eta ultra hutseko tunel efektuko mikroskopiako bi areto berezi. Gainera, badaude laborategi hauek ere: kimikako laborategi bat, biologiako bat, bakterioak karakterizatzeko eta hazteko bat, optikako bi laborategi, eta magnetismoko eta geruza-deposizioko laborategiak Areto guztiak bereizten dituzten hormak eta ateak bereziki diseinatuta daude isolamendu ezin hobea lortzeko. Nanoguneko sotoan badago ia 300 metro koadroko areto zuri bat ere. Areto horretan, garbitasunik handieneko lau eremu daude. Haietan, ezpurutasunak, tenperatura, hezetasuna eta presioa kontrolatzen dira, manipulatzen den materiala kutsatzea eragozte aldera. Areto horretan, ezin da, literalki, hauts-izpi bat ere sartu. Nanoteknologiak materialak, gailuak eta sistemak diseinatu eta sortzen ditu, materia nanoeskalan kontrolatuz; hots, 0,1 eta 100 nanometro bitarteko tamainan. Milimetroaren milioirena da nanometro bat; hau da, euro-zentimo baten ertzaren milioirena edo giza ile baten diametroaren ehun milarena. Bibrazioak eta interferentzia elektromagnetikoak dira nanoteknologiaren bi etsai ikusezinak; izan ere, neurri-unitatetzat milimetroaren milioirena erabiltzen duten laborategietako lana honda dezakete. Nanoteknologiaren eraikina zaratak eta eremu elektromagnetikoak jasotzen dituen antena moduko bat da, eta, hortaz, nano-eremuak eraikinetik bereizita egon behar du. Nano-aretoak erdisotoan daude; erdisotoak oso egitura eta zimentazio bereziak ditu. Bibrazio txikiko zarata egiten duten ekipamenduak urrun daude, dorrearen estalkian: galdarak, hotz-makinak… Erdisotoko guneak eraikineko gainerako eremuekiko independenteak dira eta flotatzen dute. Horretarako, elementu hauek erabili dira: mekanismo pneumatiko mugikorrak dituzten plataformak, elementu bertikaletako egitura artikulatuak eta sabai aizunak. Tresnak sistema pneumatikoen bidez flotatzen duten plintoen gainean daude, eta basoetan txertatuta. Fatxadak bi geruza ditu. Barruko geruza ohiko fatxada aireztatua da, eta kanpokoa aluminiozkoa da, faktore klimatikoetatik babesteko edredoi termiko baten moduko bat. Zirrikitu batek bereizten ditu bi geruza horiek, eta, zirrikitu horretan, aire beroa dabil, gorantz, konbekzioz. Hortaz, fatxada bioklimatikoa eta iraunkorra da.

sección transversal zeharkako ebaketa


F i n a l is t a Finalista

124

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

ESTACIÓN DE

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

AuTobuses

DE PAMPLONA

DA IGL

AUTOBUS GELTOKIA, Iruñean

JESÚS ARMENDÁRIZ EGUILLOR, MANUEL BLASCO BLANCO, LUIS TABUENCA GONZÁLEZ y MANUEL SAGASTUME RUIZ

Edificio: Estación de Autobuses de Pamplona Localización: Calle Yanguas y Miranda. Pamplona Promotor: M.I. Ayuntamiento de Pamplona Arquitectos: Manuel Blasco, Luis Tabuenca, Manuel Sagastume y Jesús Armendáriz Dirección de obra: Jesús Armendáriz Constructor: UTE AZYSA-GEA21 Superficie Construida: 40.000 m2 Presupuesto (PEM):38,5 m€ (sin IVA) Fecha Inicio de Obra: 20 Julio 2005 Fecha Fin de Obra: 9 Noviembre 2007

Eraikina: Iruñeko autobus-geltokia Kokapena: Yanguas eta Miranda kaleak. Iruña Sustatzailea: Iruñeko Udala Arkitektoak: Manuel Blasco, Luis Tabuenca, Manuel Sagastume eta Jesus Armendariz Obra-zuzendaritza: Jesus Armendariz Eraikitzailea: UTE AZYSA-GEA21 Eraikitako azalera: 40.000 m2 Aurrekontua (EMP): 38,5 m€ (BEZ ez dago barne) Obra-hasierako data: 2005eko uztailaren 20a Obra-amaierako data: 2007ko azaroaren 9a


125

secci贸n ebaketa

planta estaci贸n geltoki solairua


F i n a l is t a Finalista

126

E d i f i c a c i ó n

D o t a c i o n a l

H o r n i d u r e t a r a k o

E r a i k i n a

En Pamplona, la Estación de Autobuses constituye un importante hito de referencia, lugar de cita y encuentro y espacio físico en donde la relación de la Ciudad con Navarra y con los territorios limítrofes adquiere su máxima expresión.

Iruñean, oso erreferentzia garrantzitsua da autobusgeltokia. Topalekua da, hiriaren eta Nafarroako gainerako lekuen zein aldameneko lurraldeen arteko harremanaren adierazgarri nagusia.

Como primera y última imagen de Pamplona, para los visitantes que utilizan este medio, se convierte en el escaparate de la ciudad, en su contacto principal conocido sobre todos los demás. Ante la situación de la antigua Estación de Autobuses, saturada de servicio, impotente ante la demanda y agotada en sus posibilidades de desarrollo, el Ayuntamiento de Pamplona formuló, en el año 1990, un concurso de ideas para el diseño de una nueva Estación de Autobuses.

Iruñearen lehen eta azken irudia da autobusa erabiltzen duten bisitarientzat. Beraz, hiriaren erakusleihoa da, bisitarien eta hiriaren lehen kontaktua, gainerako guztiak baino ezagunagoa. Autobus-geltoki zaharra gainezka zegoen eta ezin zion eskaerari erantzun. Garapen-aukerarik ez zuenez, Iruñeko Udalak autobusgeltoki berria diseinatzeko ideia-lehiaketa bat antolatu zuen 1990an

El emplazamiento de esta nueva infraestructura ya era por si mismo un reto ya que se sitúa en la Ciudadela de Pamplona. La construcción de este monumento histórico y Bien de Interés Cultural, se inició en 1.571 extendiéndose al siglo siguiente y concluyéndose con sucesivas mejoras de la fortificación en el siglo XVIII. Se mantuvo íntegra hasta finales del siglo XIX, derribándose en 1889 los baluartes de San Antón y de la Victoria, y el Revellín de Santa Lucía. La construcción de la nueva Estación de Autobuses planteaba la recuperación de este ultimo Revellín, el de Santa Lucia, así como la del foso, la contraescarpa y el camino cubierto mediante su integración en el diseño del edificio y logrando así su rehabilitación en la ciudad y la vida urbana. De esta manera la Estación recupera el trazado que tuvo la Ciudadela y extiende el parque que la rodea hasta el centro de la ciudad, dotando así de un manto verde a esta zona. El proyecto de la nueva Estación de Autobuses se puede dividir en dos: estación de autobuses y aparcamiento. Se desarrolla en tres plantas bajo rasante correspondiendo las dos primeras a la estación propiamente dicha. Como elemento singular destaca la dársena principal que tiene forma circular (26 metros de radio) y está construida en hormigón postensado. Su forma se asemeja a la de un paraguas con vigas de sección y altura variable que parten de un pilar central hasta una viga de directriz circular que se apoya en los soportes perimetrales. El único elemento emergente en la superficie es una gran marquesina que alberga los accesos al edificio. Se trata de una losa de hormigón armado apoyada en esbeltos soportes

Azpiegitura berri horren kokalekuak, berez, erronka bat sortzen zuen, Iruñeko gotorlekuan egingo baitzen. Monumentu historiko eta Interes Kulturaleko Ondasun hori 1571n hasi ziren egiten, eta hurrengo mendean zehar amaitu zuten. Ondoren, XVIII. mendean, gotorlekua hobetzeko zenbait lan egin zen. Bere horretan jarraitu zuen XIX. mendearen amaieraraino; hain zuzen, 1889an, San Anton bastioia eta Garaipen bastioia eraitsi zituzten, bai eta Santa Luziaren errebelina ere. Autobus-geltokia bertan egiteak eskatzen zuen Santa Luziaren errebelina, lubakia, kontramalkarra eta bide estalia berreskuratzea. Horretarako, eraikinaren diseinuan integratuko ziren elementu horiek, eta, horri esker, hirian eta hiri-bizitzan birgaitu. Horrenbestez, autobus-geltokiak gotorlekuaren jatorrizko ibilbidea berreskuratzen du, eta hiriaren erdialderaino hedatzen du inguruko parkea; alegia, mantu berde batez hornitzen du hirigunea. Autobus-geltoki berriaren proiektuak bi zati ditu: autobus-geltokia eta aparkalekua. Sestra azpiko hiru solairu ditu; lehen bietan, geltokia dago. Elementu berezi gisa, nasa nagusia nabarmentzen da. Zirkuluforma du (26 metroko erradioa) eta altzairu postentsatuzkoa da. Euritako baten itxura du nasa horrek. Ebakidura eta altuera desberdineko habeak erdiko zutabe batetik irten eta euskarri perimetralen gaineko zuzentzaile zirkularreko habe bateraino iristen dira. Gorantz irteten den elementu bakarra markesina


127

metálicos ejecutada a una altura de cinco metros respecto al glacis (parque) de la Ciudadela. Tiene unas dimensiones de 107 metros de longitud por 8 metros de anchura. En sus extremos se sitúan dos núcleos de ascensores y escaleras. El cerramiento de de la misma es de vidrio y alberga las escaleras mecánicas que dan acceso a la estación (también es posible el acceso por los ascensores o las escaleras fijas ubicadas en los dos núcleos ubicados en los extremos).

handi bat da, eraikineko sarbideak dituena. Hormigoi armatuzko lauza bat da eta euskarri metaliko lerdenen gainean dago. Gotorlekuko glazisetik (parkea) bost metroko altuera du. Neurri hauek ditu: 107 metro luze eta 8 metro zabal. Muturretan, igogailu- eta eskaileragune bana dago. Markesinaren itxitura beirazkoa da. Barruan, geltokira jaisteko eskailera mekanikoak daude (halaber, muturretako bi guneetako igogailuen eta eskaileren bidez ere jaits daiteke).

planta acceso sarbide solairua


128


129

A

c

c

e

s

i

t

A c c e s i t

BODEGA TANDEM, en Lacar (Navarra) TANDEM UPELTEGIA, Lakarren (Nafarroa)

130

JOSETXO VÉLAZ BALLESTEROS e IVÁN FERNÁNDEZ PRADOS.

CENTRO HÍPICO de ALTO RENDIMIENTO de DOMA CLÁSICA en Zenotz, Ultzama (Navarra) DOMA KLASIKOKO GOI MAILAKO ZALDI-ZENTROA Zenotzen, Ultzaman (Nafarroa)

136

FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI.

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

ENVAC, Central de recogida de residuos sólidos urbanos, Ripagaina, Huarte, Navarra ENVAC, Hiri-hondakin solidoak biltzeko instalazioa, Ripagaina, Uharte, Nafarroa ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE.

142


Ac c e si t Accesit

130

E d i f i c a c i ó n

BODEGA

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

Ta Nd em

en Lacar, Navarra

TANDEM UPELTEGIA Lakarren, Nafarroa JOSETXO VÉLAZ BALLESTEROS e IVÁN FERNÁNDEZ PRADOS


131 Obra: Categoría: Emplazamiento:

Bodega Tandem Edificación Industrial (de nueva planta) Ctra. Pamplona-Logroño Km 35.9 (Parcela 19, Polígono 9), 31292 Lácar, Navarra. Promotor y Cliente: Compañía Vitivinícola Tandem, S.A. Arquitecto: VF arquitectos (Josetxo Vélaz Ballesteros e Iván Fernández Prados) Arq. Colaborador: Víctor Herrero / Fernando Espinosa Aparejador: Roberto García Sanabria Cálculo Estructura: Imanol G. de Albéniz / Raúl Escrivá Instalaciones: Urgein S.L. Director de Obra: Josetxo Vélaz Ballesteros e Iván Fernández Prados Constructora: Construcciones Lemuaz S.L. Fecha de Proyecto: Jun. 2003 / Fecha Fin de Obra: Mar. 2007 Superficie de Parcela: 31.427 m² / Superficie Construida: 2.444 m² Presupuesto (PEM): 1.965.000€

Obra: Kategoria: Kokalekua:

Tandem Upeltegia Industria-eraikina (oinplano berrikoa) Iruña-Logroño errepidea, 35,9. km (19. lursaila, 9. industrialdea), 31292 Lakar, Nafarroa. Sustatzailea eta bezeroa: Compañía Vitivinícola Tandem SA Arkitektoa: VF arquitectos (Josetxo Velaz Ballesteros eta Ivan Fernandez Prados) Arkitekto laguntzailea: Victor Herrero / Fernando Espinosa Aparejadorea: Roberto Garcia Sanabria Egituraren Kalkulua: Imanol G. de Albeniz / Raul Escrivá Obra-zuzendaritza: Josetxo Velaz Ballesteros / Ivan Fernandez Prados Instalazioak: Urgein S.L. / Eraikitzailea: Construcciones Lemuaz S.L. Proiektuaren data: 2003ko ekaina Obra-amaierako data: 2007ko martxoa Lursailaren azalera: 31.427 m² / Eraikitako azalera: 2.444 m² Aurrekontua (EMP): 1.965.000 €


E d i f i c a c i ó n

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

Ac c e si t Accesit

132

alzado este ekialdeko altxaketa

alzado norte iparraldeko altxaketa

sección longitudinal 1 luzerako ebaketak

sección longitudinal 2 luzerako ebaketak

planta nivel -2 / -2 solairua

planta nivel -1 / -1 solairua

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

acceso tráfico pesado muelle de carga embotellado botellero barricas nivel de elaboración limpieza barricas patio almacén instalaciones

Recibimos el encargo para la realización de una bodega de nueva creación. Los promotores aún no disponían de ninguna parcela, únicamente deseaban que se encontrara dentro del valle de Yerri (Navarra), una zona cuya climatología y características edafológicas permitían disponer de los viñedos adecuados para crear un vino de calidad lleno de personalidad propia. El encargo se complementó con la imagen gráfica de la marca y los productos, que nosotros mismos realizamos. En estrecha colaboración con nuestra oficina comenzamos a buscar una parcela que tuviera las condiciones de orientación y topografía más adecuadas para la consecución de los objetivos fundamentales del proyecto vitivinícola: por un lado evitar la climatización artificial de las salas de elaboración y envejecimiento, y por otro que la propia concepción del edificio permitiera "llevar la uva por gravedad", prescindiendo de la utilización de bombas mecánicas y que el personal requerido para el proceso fuera el mínimo posible. Encontramos un terreno con pendiente natural decreciente hacia el norte, con vistas hacia los viñedos de la zona y por la que atraviesa en su parte inferior el Camino de Santiago, ruta de peregrinación por donde en el siglo XII miles de peregrinos de toda Europa, dirigen sus pasos hacia el fin del mundo conocido. Hoy en día el transito de estos sigue siendo muy frecuente. 45.000 personas pasaron en 2007 convirtiéndose en la mayor ruta de peregrinación del mundo. Con esas premisas se concibe un edificio que pretende adaptarse al máximo a las condiciones naturales del terreno, evitando modificaciones artificiales de la topografía existente. Este se concreta en la ordenación de dos volúmenes básicos, uno bajo la rasante del terreno y otro que descansa sobre este. El edificio se plantea con gran rotundidad volumétrica sin renunciar a su voluntad de hito en el

escalera principal vestíbulo de recepción nave de elaboración laboratorio vestuarios patio almacén material instalaciones

Upeltegi bat egiteko enkargua egin ziguten. Sustatzaileek ez zuten lursailik artean. Deierrin (Nafarroa) egotea nahi zuten, besterik ez. Haran horretan, klimatologiari eta ezaugarri edafologikoei esker, mahasti egokiak lor daitezke, kalitatezko eta nortasunez betetako ardoa sortzeko. Enkarguan, upeltegiarekin batera, markaren eta produktuen irudi grafikoa ere egin genuen. Gure bulegoarekin elkarlanean, lursaila bilatzen hasi ginen. Orientazio- eta topografia-baldintza egokiak izan behar zituen, proiektuko oinarrizko helburuak lortzeko: alde batetik, ardoa egiteko eta zahartzeko aretoen klimatizazio artifiziala saihestea, eta beste batetik, eraikinaren ikuskerak berak "mahatsak grabitatez eramatea" ahalbidetzea (ponpa mekanikorik behar ez izateko eta prozesurako beharrezko langilekopurua ahalik eta txikiena izan dadin). Malda naturala iparralderantz duen lursail bat aurkitu genuen. Gero eta malda txikiagoa du, eta handik, bertako mahastiak ikusten dira. Gainera, lursailaren behealdetik, Santiago bidea igarotzen da, XII. mendean Europa osoko milaka erromesek mundu ezagunaren amaieraraino iristeko erabilitako bidea. Gaur egun ere, erromes askok egiten dute bide hori. 2007an, 45.000 pertsonak egin zuten bidea; hain zuzen, munduko erromesaldi-biderik handiena da. Premisa horietan guztietan oinarrituta, lurraren baldintza naturaletara ahalik eta ondoen egokituko zen eraikin bat asmatu genuen, topografian aldaketa artifizialik ez egiteko. Horretarako, oinarrizko bi bolumen diseinatu ziren: bata lur-arrasaren azpian, eta bestea


133

alzado este mendebaldeko altxaketa

planta acceso / sarbide solairua 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

acceso aparcamiento administración terraza vestíbulo de acceso escalera principal embotellado nave de elaboración escalera zona vendimia acceso vendimia

paisaje. El aspecto exterior del edificio queda definido por el paralelepípedo de la nave de elaboración que mira al Norte a través de un gran lucernario, que por la noche se convierte en una referencia del Camino, como lo eran en otros tiempos las antorchas de las iglesias para atraer a los peregrinos. El programa se organiza en dos plantas más una entreplanta. En la baja (nivel -2) se desarrollan la mayor parte de las actividades propias de la bodega: nave de elaboración, lavado de barricas, embotellado, salas de barricas y botellero, almacén de materiales y almacén de producto terminado, junto al muelle de carga y el acceso independiente de vehículos pesados. La relación entre todas estas salas es directa, sin obstáculos en suelo ni cambios de nivel. En la entreplanta (nivel -1) encontramos las dependencias destinadas al personal, aseos y vestuarios junto con el laboratorio. La ubicación de éste es muy importante. Dispone de acceso directo a la nave de elaboración y conexión visual con la nave de embotellado y con el patio que separa las naves de barricas y jaulones. Para reforzar la posición de epicentro del laboratorio dentro de esta bodega, la sala de catas se incorpora a éste destinando una zona del laboratorio a tal efecto, todo ello en continuidad con la zona de trabajo de la enóloga. La planta de acceso (nivel 0) acoge el control, la zona administrativa, y un área destinada a eventos gastronómicos por parte de los socios, todo ello ubicado en un alargado pabellón de aspecto liviano, cuyo cerramiento está formado enteramente de vidrio, que dialoga con la superficie pétrea que le antecede y el paisaje. Por uno de sus extremos se accede al volumen principal de la edificación que en esta planta funciona como vestíbulo de recepción al visitante donde puede gozar de las vistas del valle o bien comenzar su visita a las instalaciones sin

haren gainean. Biribiltasun bolumetriko handiko eraikina proposatu zen, paisaian mugarri izateko asmoari uko egin gabe. Eraikinaren kanpoko itxuran, eragin handia du ardogintzako nabearen paralelepipedoak. Paralelepipedo horrek argizulo handia du iparralderantz begira, eta gauez, Santiago bideko erreferentzia bat da; alegia, beste garai batzuetan erromesak erakartzeko elizetan pizten ziren zuziak bezala. Eraikinak bi solairu ditu, eta tarteko solairu bat. Behe solairuan (-2), upeltegiko jarduera gehienak egiten dira: ardogintzako nabea, upelen garbiketa, botilaratzea, upelen gelak eta botilategia, materialen biltegia eta produktu bukatuaren biltegia, karga-nasaren eta ibilgailu astunen sarrera independentearen ondoan. Gela horiek guztiak zuzenean lotuta daude; ez dago oztoporik lurrean, ezta maila-aldaketarik ere. Tarteko solairuan (-1), laborategia eta langileen sailak daude: komunak eta aldagelak. Laborategiaren kokapena oso garrantzitsua da. Laborategitik, langileak zuzenean joan daitezke ardogintzako nabera. Gainera, botilaratze-nabea ikusten da, eta upelen nabea eta kaiolena bereizten dituen patioa ere bai. Laborategia upeltegiaren epizentroa da, eta kokaleku hori indartzeko, dastatze-gela haren barruan dago. Izan ere, laborategiko eremu bat horretarako bereziki gorde zen, Enologoaren lan-eremuaren ondoan. Sarbide-solairua (0) pabilioi luzanga bat da, itxuraz arina, eta han, kontrola eta administrazio-gunea daude, eta bazkideek ekitaldi gastronomikoak egiteko eremu bat. Pabilioia beiraz itxita dago oso-osorik. Beirak


Ac c e si t Accesit

134

E d i f i c a c i ó n

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

perder de vista la perspectiva interior de la nave de elaboración y patio de barricas. El resto de instalaciones se completan con la zona de vendimia, ubicada en el extremo sur de la nave de elaboración y con acceso directo desde el exterior. El edificio consta de cubierta plana ya que la actividad requiere una altura libre constante. La fachada del volumen soterrado deja ver su composición estructural, formada mediante muros de hormigón visto. Su ubicación y el espesor de estos dota a las naves de envejecimiento de una gran inercia térmica que garantiza una temperatura apropiada y constante. Las grandes luces se resuelven mediante forjado alveolar de gran canto. Los paramentos verticales del volumen principal que se encuentra sobre este están formados por una combinación de muros de hormigón revestidos exteriormente mediante traviesas de tren simuladas que permiten crear una cámara ventilada que rebaje la temperatura de la cara exterior del muro de hormigón respecto a la que se verá sometido este volumen cuando reciba, fundamentalmente en los meses estivales, soleamiento directo. Lamentablemente no se ha ejecutado el revestimiento exterior por motivos ajenos al equipo redactor.

elkarrizketan dihardu bai aurreko harrizko gainazalarekin bai paisaiarekin. Solairu horren mutur batetik, eraikinaren bolumen nagusira sartzen da. Solairu horretan, bisitariak hartzeko atondoa dago. Handik, haraneko bistez goza dezakete bisitariek, edo zuzenean instalazioak bisitatzen hasi, ardogintzako nabearen eta upelen patioaren barne-ikuspegiari begirik kendu gabe. Azkenik, mahats-bilketako eremua dago. Ardogintzako nabearen hegoaldeko muturrean dago eta zuzeneko sarbidea du; alegia, ez da beharrezkoa nabetik igarotzea bertara iristeko. Eraikinak estalki laua du, jarduerarako beharrezkoa baita altuera librea konstantea izatea. Lurpeko bolumenaren fatxadak haren egiturazko konposizioa iradokitzen du: ageriko hormigoizko hormez ostuta dago. Horma horien kokapena eta lodiera direla eta, zahartze-nabeek inertzia termiko handia dute, eta horrek tenperatura egokia eta konstantea bermatzen du. Argi handietan, ertz handiko forjaketa albeolarra erabili da. Bolumen horren gainean, bolumen nagusia dago. Bolumen nagusiko paramentu bertikalak hormigoizko hormak dira. Kanpotik, gezurrezko trenbidetrabesez estalita egongo lirateke, eta horren bidez, ganbera aireztatua sortzeko. Horri esker, bolumen hori udako hiletan eguzkiak bete-betean jotzen duenean, hormigoizko hormaren kanpoaldearen tenperatura txikitu egingo litzateke. Zoritxarrez, kanpoko estalkia egin gabe geratu da, idazle-taldearenak ez diren arrazoirengatik.


135


Ac c e si t Accesit

136

E d i f i c a c i ó n

pc

I n d u s t r i a l

CENTRO

E r a i k i n

i

I n d u s t r i a l a

o DE ALTO RENDIMIENTO DE DOMA CLÁSICA en Zenotz, Ultzama, Navarra

DOMA KLASIKOKO GOI MAILAKO ZALDI-ZENTROA Zenotzen, Ultzaman, Nafarroa FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI


137 Obra: Centro Hípico de Alto Rendimiento de Doma Clásica Situación: Zenotz, Valle de la Ultzama. España. Superficie de Actuación: 5.200 m2 Presupuesto: 2.000.000 € Año de Proyecto: 2006 Año de Construcción: 2007-2008 Entidad Propietaria: Privado Arquitecto: Francisco José Mangado Beloqui. Dirección de Obra: Francisco José Mangado Beloqui. Colaboradores: Arquitectura: David Martínez Grande, Janka Rust, César Martín Gómez. Arquitecto Técnico: Pedro Legarreta.

Obra: Heziera Klasikoko Errendimendu Handiko Hipika-zentroa Kokapena: Zenotz, Ultzamako harana Espainia Jarduketa-azalera: 5.200 m2 Aurrekontua: 2.000.000 € Proiektuaren urtea: 2006 Eraikuntza-urtea: 2007-2008 Erakunde jabea: Pribatua Arkitektoa: Francisco Jose Mangado Beloqui. Obra-zuzendaritza: Francisco Jose Mangado Beloqui. Laguntzaileak: Arkitektoak: David Martinez Grande, Janka Rust, Cesar Martín Gómez. Arkitekto Teknikoa: Pedro Legarreta.


E d i f i c a c i 贸 n

I n d u s t r i a l

Ac c e si t Accesit

138

planta baja beheko solairua

planta primera lehenengo solairua

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a


139

secci贸n longitudinal luzerako ebaketa

secci贸n transversal zeharkako ebaketa


Ac c e si t Accesit

140

E d i f i c a c i ó n

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

En el centro de uno de los valles más húmedos del norte de Navarra. Un valle de colinas suaves pero robustas, donde el pasto verde y los robles configuran un paisaje de fuerte carácter cuyo color va cambiando según las estaciones. Un valle poblado según un sistema de pequeños núcleos relativamente cercanos, que se configuran de una manera solo aparentemente aleatoria. Con edificaciones potentes, de grandes volúmenes unitarios y aislados que parece que se tocan, pero que en realidad luchan unos con otros por demostrar su rotundidad arquitectónica. Una rotundidad que nace de la climatología existente, pero también de un sistema productivo, el ganadero, que antaño obligaba a alojar en la casa a todos, habitantes y animales. Una rotundidad en la que siempre destaca la cubierta como elemento unificador de los distintos contenidos. La rotundidad, en definitiva, del "caserío navarro". En este contexto, se plantea construir un complejo hípico de alto rendimiento dedicado a la doma clásica y que alberga algunos de los caballos, de las fuerzas de la naturaleza más sofisticadas y a la vez fuertes, que la misma ha creado. La idea de la claridad y el poder arquitectónico demostrado en los asentamientos adyacentes, siempre ha estado presente en el proyecto. Por encima de los materiales o de determinadas configuraciones expresivas, ha sido este principio, el de la volumetría clara como manera de relacionarse con el entorno, lo que inspira la propuesta. Una claridad que invade, no sólo la manifestación externa, sino también la organización estructural y constructiva de los edificios. Junto a ello, otra reflexión, intensamente arquitectónica, está detrás del proyecto. La mezcla de escalas, la manera de jugar con ellas y de relacionarse, la necesidad de combinar grandes espacios de entrenamiento o de cuadras, con otros más menudos de carácter doméstico, argumenta la decisión fundamental de que todos los usos, independientemente de su tamaño, aparezcan recogidos y configurados en esos volúmenes únicos y totales, coherentes a su vez con la idea de claridad y rotundidad a la que nos hemos referido en la reflexión anterior. De esta manera, las casas que albergan las personas que trabajan y entrenan en el complejo, no se diferencian de la volumetría, casi de granja agrícola, definida para contener las pistas de entrenamiento o las cuadras, sino que, por el contrario, se ubican integradas en el interior de estos volúmenes, no estableciendo diferencia alguna con los mismos, ya que ello hubiera significado una fragmentación poco compatible con el paisaje natural y arquitectónico del valle.

Nafarroako iparraldeko haranik hezeenetako baten erdian. Mendixka txikiak baina mardulak daude haran horretan, eta larre berdeek eta haritzek nortasun handiko paisaia sortzen dute, urtaroaren arabera kolorez aldatzen dena. Haranean, hainbat herrigune txiki dago, elkarrengandik hurbil samar. Ausaz antolatuta daudela dirudi, baina ausazko antolamendu hori itxura baino ez da. Indar handiko eraikinak daude, bolumen unitario eta isolatu handiak. Elkar ukitzen dutela ematen du, baina, egia esan, zein baino zein ari dira, nork bere arkitekturabiribiltasuna erakutsi nahian. Biribiltasun hori haraneko klimatologiaren ondorio da, baina baita ekoizpensistemaren ondorio ere (abeltzaintza); izan ere, behinola, den-denak sartzen ziren etxean, pertsonak eta animaliak. Biribiltasun horretan, estalkia nabarmentzen da beti, eduki guztien elementu bateratzaile gisa. Azken batean, Nafarroako baserriaren biribiltasuna da. Testuinguru horretan, heziera klasikoa lantzeko errendimendu handiko hipika-gune bat egitea proposatu zen. Gune horretan sartu nahi ziren naturak sortutako indarrik sofistikatuenetako eta indartsuenetako batzuk; alegia, zaldiak. Proiektuan, hasiera-hasieratik hartu ziren aintzat ondoko kokalekuen arkitektura-argitasuna eta -indarra. Materialen gainetik edo adierazpen-eraketa jakin batzuen gainetik, printzipio hori izan da proposamenaren ardatza; hots, inguruarekin harremanetan jartzeko modutzat bolumetria argia hartzea. Argitasun horrek du eragina proiektuan; bai eraikinen kanpo-adierazpenean, bai haien egitura- eta eraikuntzaantolamenduan. Horrez gain, beste gogoeta bat dago proiektuaren atzean; hain zuzen, intentsitate handiko gogoeta bat, arkitekturaren arlokoa. Bolumen unitario eta oso horiek bat datoz aurreko gogoetan aipatu dugun argitasun- eta biribiltasun-ideiarekin. Hori kontuan hartuta, erabilera guztiak, zenbateko lekua behar duten ere, bolumen unitario eta oso horietan biltzea eta eratzea erabaki zen. Hona hemen erabaki hori hartzeko argudioak: eskala-nahastea, eskalekin jolasteko eta erlazionatzeko modua, eta entrenamendu- eta zalditegieremu handiak etxe-eremu txikiago batzuekin konbinatu beharra. Hori dela eta, bolumetria bera aukeratu zen (nekazaritza-granja baten antzekoa), hipika-gunean lanean eta entrenatzen ibiliko ziren pertsonentzako etxeak egiteko, eta entrenamendu-pistak eta zalditegiak hartzeko definitutako bolumenak egiteko. Aitzitik, bolumen horien barruan daude pertsonentzako etxeak,


141

Los materiales juegan un papel importante en el proyecto. La sustitución de los habituales y tensos muros enfoscados y pintados de blanco de los caseríos y las granjas de ganado por la chapa de color aluminio, permite, combinada con la madera de roble que se utiliza tanto en las carpinterías, como en los interiores, revestimientos verticales y pavimentos, un juego de gran valor expresivo. En general, el uso de los materiales se ve ilustrado por un principio como es el de intentar dotar de contemporaneidad a soluciones tradicionales presentes en el entorno. En este sentido, la manipulación del roble a partir de grandes secciones procedentes de la explotación controlada de los bosques propios, una manipulación que, como en el caso de las grandes piezas que salvan algunos desniveles existentes se limita a simples cortes volumétricos de un tronco, resulta fundamental en la lectura material del conjunto. La organización es relativamente sencilla. Un gran volumen alargado contiene las cuadras y las viviendas de guardas y trabajadores. La cubierta es la misma, inclinándose ésta para albergar la mayor altura requerida por el segundo uso a la vez que en este punto se configura el acceso principal al conjunto. Paralelamente, un gran volumen conectado perpendicularmente con el primero, contiene la pista olímpica de entrenamiento así como la vivienda de los propietarios y una zona de estar y formación para jinetes y entrenadores. Así desde los lugares de estancia, se tienen vistas directas tanto hacia la pista interior como exterior. El proyecto de paisaje, básicamente sigue las directrices de las parcelaciones del valle. Líneas de robles dividen los lotes, configurando prados longitudinales que siguen, más o menos, una directriz perpendicular al río, el río Ultzama, donde todavía se pueden encontrar truchas y nutrias, y que delimita la finca. Ahora, estos prados están llenos de caballos.

eta ez dago inolako alderik haien artean; izan ere, desberdintasunen bat egongo balitz, horren ondoriozko zatiketa ez litzateke bat etorriko haraneko natura- eta arkitektura-paisaiarekin. Materialak oso garrantzitsuak dira proiektuan. Baserrietako eta azienda-granjetako ohiko horma tenkatuak, zarpiatuak eta zuriz margotuak alde batera utzi dira, eta aluminio-koloreko xaflak erabili dira. Gainera, haritz-zura erabili da arotzerian, barrualdeetan, estalki bertikaletan eta zoladuretan. Aluminiozko xaflen eta haritz-zuraren arteko konbinazioak adierazpenaukera handia ematen dute. Oro har, material horiek aukeratzeko, printzipio honi jarraitu genion: inguruneko eraikin tradizionalei oraingotasuna ematen saiatzekoari. Ildo horretan, hipika-gunearen irakurketa materiala egiteko, ezinbestekoa da haritz-zuraren manipulazioa. Baso propioen ustiapen kontrolatuko sekzio handiak erabili dira. Adibidez, zenbait kasutan -esate baterako, tarteak gainditzeko erabilitako pieza handien kasuan-, enbor baten ebaki bolumetrikoak baino ez dira egin. Antolamendua erraz samarra da. Bolumen luzanga batean, zalditegiak daude, eta zaindarien eta langileen etxebizitzak. Estalkia berbera da, eta inklinatuta dago, bigarren erabilerak altuera handiagoa behar baitu. Halaber, bertan dago gunearen sarbide nagusia. Bolumen handiago bat bolumen horrekiko zut konektatuta dago. Bolumen handiago horretan, entrenamendu-pista olinpikoa dago, bai eta jabeen etxebizitza eta zaldizkoak eta entrenatzaileak egoteko eta prestakuntza jasotzeko leku bat ere. Horrenbestez, egoteko lekuetatik barruko pista eta kanpokoa ikusten dira. Paisaia-proiektuak, oinarrian, haraneko partzelazioen ildoei jarraitzen die. Haritz-lerroek lursailak banatzen dituzte. Horren ondorioz, luzetarako larreak eratzen dituzte, gutxi gorabehera Ultzama ibaiarekiko zut daudenak. Ultzama ibaian, amuarrainak eta igarabak aurki daitezke oraindik ere. Ibai horrek mugatzen du lursaila. Orain, erruz dabiltza zaldiak larre horietan.


F i n a l is t a Finalista

142

E d i f i c a c i ó n

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

EnVAC

CENTRAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS en Ripagaina, Huarte, Navarra

ENVAC, HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEKO INSTALAZIOA, Ripagaina, Uharte, Nafarroa

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE


143 Arquitectos: VAÍLLO+IRIGARAY (Antonio Vaíllo i Daniel - Juan L. Irigaray Huarte, arquitectos), José Ignacio Sola, aparejador Director de Proyecto: Daniel Galar Irurre, arquitecto C/Tafalla 31 Bajo. Pamplona - T: 948 29 00 54 F: 948 29 03 03 e-mail: estudio@vailloirigaray.com/ www.vailloirigaray.com Constructor: AZYSA Cliente: Junta de Compensación AR1 de Ripagaina Superficie: 832.35 m² Presupuesto: 825.416 € Proyecto: Noviembre 2006/Fin de Obra: Diciembre 2009 Fotografías: José M. Cutillas, Antonio Vaíllo y Daniel Galar

Arkitektoak: VAÍLLO+IRIGARAY (Antonio Vaillo i Daniel - Juan L. Irigaray Huarte, arkitektoak), Jose Ignacio Sola, aparejadorea Proiektuko Zuzendaria: Daniel Galar Irurre, arkitektoa Tafalla kalea 31, behea. Iruña - Tel.: 948 29 00 54. Faxa: 948 29 03 03 e-posta: estudio@vailloirigaray.com / www.vailloirigaray.com Eraikitzailea: AZYSA Bezeroa: Ripagainako AR1 konpentsazio-batzordea Azalera: 832.35 m² Aurrekontua: 825.416 € Proiektua: 2006ko Azaroa / Obra-amaiera: 2009ko Abendua Argazkigintza: Jose M. Cutillas, Antonio Vaillo eta Daniel Galar


F i n a l is t a Finalista

144

E d i f i c a c i ó n

I n d u s t r i a l

E r a i k i n

I n d u s t r i a l a

estómago urbano

hiri-urdaila

Una CRRU -central de recogida de residuos sólidos urbanos- es un gran estómago urbano: aspira los residuos desde el punto donde se originan, los deglute, separa y compacta para evacuar a través de camiones a los diferentes puntos de tratamiento, reutilización y reciclaje.

Hiri-hondakin solidoak biltzeko zentralak hiri-urdail handi baten modukoak dira: sortzen diren lekuetan hondakinak xurgatu, irentsi, bereizi eta trinkotu egiten ditu, eta ondoren, kamioien bide eramaten ditu tratatzeko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko guneetara.

Aspirar y compactar son las funciones específicas de la central.

Xurgatzea eta trinkotzea dira zentralaren funtzio espezifikoak.

Un gran succionador logra introducir los residuos en la central, a través de un conducto, que funciona como una gran intestino urbano.

Xurgagailu handi batek eramaten ditu hondakinak zentralera, hiri-heste handi baten gisa funtzionatzen duen hodi baten bidez.

Las compactadoras empaquetan los diferentes residuos clasificados en formatos geométricos de volumen minimizado.

Hondakinak sailkatu eta gero, trinkotzeko makinek hondakinak paketatzen dituzte, bolumen txikiagotuko formatu geometrikotan.

También funciona como cómo un gran clasificador de residuos, posibilitando los diferentes tipos de tratamiento y reciclaje.

Halaber, hondakin-sailkatzaile baten moduan ere funtzionatzen du, eta horri esker, tratamendu- eta birziklatze-mota guztiak egin daitezke.

La central cobija gigantescos artefactos mecánicos - turbinas, decantadores, compactadoras, filtros,...- todos ellos ensartados por el mismo conducto -vial del residuo: tubo subterráneo de conexión con cada hogar: esfínter del barrio Del mismo modo que en el símil bio-lógico -un estómago, unos intestinos y un esfínter- se conforman mediante una geometría deudora de su íntimo funcionamiento y de las exigencias del "flujo", la CRRU también obedece a las propias exigencias funcionales radicales derivadas del flujo y su mecánica. En este sentido, el formato que adopta la central, es consecuencia de su función mecánica y de los condicionantes volumétricos y direccionales tanto de la maquinaria como de los flujos que encierra. La geometría adopta la función de envolvente que calca los órganos y los movimientos internos. El contenedor también se distorsiona para poder digerir la basura, al igual que los hacen los intestinos. arquitectura bio-mórfica

Zentralean, izugarrizko gailu mekanikoak daude: turbinak, dekantagailuak, trinkotzeko makinak, iragazkiak… Haiek guztiak hodi berarekin konektatuta daude; etxe bakoitzarekin lotutako lurpeko hodiarekin, auzoko esfinterrarekin, alegia. Konparazio biologikoan, urdailaren, hesteen eta esfinterraren antolamendua bat dator haien funtzionamenduarekin eta "fluxuaren" beharrekin. Halaber, hiri-hondakin solidoak biltzeko zentrala antolatzeko modua fluxuaren eta mekanikaren eskakizun funtzionalen araberakoa da. Zentzu horretan, zentralaren formatua haren funtzio mekanikoaren ondorio da, bai eta makinen eta haien barruko fluxuen baldintza bolumetrikoen eta norabidezkoen ondorio ere. Geometriak inguratzailearena egiten du, eta organoak eta barne-mugimenduak kalkatzen ditu. Edukiontzia ere distortsionatu egiten da, zaborra digeritzeko, hesteek bezala. arkitektura biomorfikoa

Una CRRU es un edificio limpio: es una edificación capaz de convivir con el resto de usos de una ciudad: no es un edificio que haya que esconder: sin embargo la mayoría de ellos resultan edificios fabriles, industriales, "ciegos", insensibles al entorno,... En este sentido se ha querido dotar a esta central de ciertos rasgos bio-mórficos, capaces de acentuar su personalidad para la convivencia: es un edificio que mira y huele: posee nariz y ojo. Su propio funcionamiento interno - sin embargo- exige un edificio de tripas ruidosas: para ello es necesario generar un edificio con diferentes caparazones y capas de protección acústica: para ello se genera un edificio con escamas. Un recubrimiento reconocible y dotado de una escala capaz de asemejarse mediante algún tipo de mimesis -quizás conceptual- a las peculiaridades del lugar y de la "cultura" que debe generar: cultura ecológica, una "cultura verde" La volumetría contorsionada se envuelve mediante escamas de un mismo material y con mismo sistema constructivo -fachadas y cubierta-: chapas de gran formato (2,5mx1,5 m)de hoja-lata de aluminio reciclado lacado, de espesor mínimo. El sistema constructivo del recubrimiento se basa en un proceso de "optimización del material de recubrimiento" y por tanto en aprovechar la propia deformación de la fina lámina de chapa: se permite y fomenta dicha deformación para generar una imagen de "escamas hinchadas", capaces de dotar de la escala adecuada a la composición de las piezas que conforman el volumen, a la vez que recuerdan que toda digestión genera hinchazón debido a los gases internos del proceso. La imagen de "retales" concentra también la intensidad en la iconografía deseada.

Hiri-hondakin solidoak biltzeko zentralak eraikin garbiak dira: hirietako gainerako erabilerekin batera egoteko gai dira. Hots, ez dira ezkutatu beharreko eraikinak. Dena den, haietako gehienak eraikin industrialak dira, "itsuak", ingurunearekiko sorgor… Ildo horretan, zenbait ezaugarri biomorfiko eman nahi izan zaio zentral honi, haren nortasuna nabarmentzeko eta bizikidetza ahalbidetzeko. Begiratzen eta usaintzen duen eraikina da: sudurra eta begia ditu. Barruko funtzionamendurako, ordea, eraikinak sabel zaratatsuak behar ditu. Horretarako, beharrezkoa da eraikinak babes akustikoko zenbait estalki eta geruza izatea. Horretarako, ezkatadun eraikin bat diseinatu da. Ezagutzeko moduko estaldura da, eta haren eskalak, nolabaiteko mimesi baten bidez -agian, kontzeptuala-, lekuaren eta sortu behar duten "kulturaren" berezitasunak adierazten ditu; izan ere, kultura ekologikoa sortu behar du, "kultura berdea". Bolumetria bihurrikatua material bereko eta fatxaden eta estalkiaren eraikuntza-sistema bereko ezkaten bidez estalita dago. Hain zuzen, tamaina handiko xaflak (2,5 m x 1,5 m) erabili dira, birziklatutako aluminio lakatuzko latorrizkoak, oso lodiera txikikoak. Estalduraren eraikuntza-sistema "estaldura-materiala optimizatzeko" prozesu batean dago oinarrituta. Beraz, xafla-orri meheen deformazioa bera aprobetxatzen da: deformazioa onartu eta sustatu egiten da, ezkata hanpatuen irudia sortzeko. Ezkata hanpatu horiek eskala egokia ematen diote bolumena osatzen duten piezen osaerari. Halaber, gogora ekartzen dute hantura dela digestio ororen ondorioa, prozesuko barne-gasek eragiten baitute. "Txatalen" irudiak ere intentsitatea biltzen du desiratutako ikonografian.


145

planta baja y urbanizaci贸n beheko solairua eta urbanizazioa

alzados y cubierta altxaketak eta aterpea


146


147

P

r

e

m

i

o

S a r i a PALACIO del CONDESTABLE, Pamplona CONDESTABLE JAUREGIA, Iruñea FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ y JESÚS LEACHE RESANO.

A

c

c

é

s

i

t

148

A c c e s i t

CASERÍO ARTEAGA BEKOA en Gorliz (Bizkaia) ARTEAGA BEKOA BASERRIA, Gorlizen (Bizkaia)

156

PAUL BASÁÑEZ ALLENDE.

F

i

n

a

l

i

s

t

a

F i n a l i s t a

REHABILITACIÓN del MOLINO de CAPARROSO como ESCUELA MUNICIPAL de PIRAGÜISMO en Pamplona CAPARROSOKO ERROTAREN ZAHARBERRITZEA ETA PIRAGUISMOKO UDAL ESKOLA bihurtzea, Iruñean RUFINO BRUGUERA PRIETO, JAVIER JABAT INZA y JOSÉ IGNACIO ALFONSO PEZONAGA.

162


P re m i o Saria

148

R e h a b i l i t a c i ó n

PALACIO DEL

&

R e s t a u r a c i ó n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a

CoNdesTable

en Pamplona

CONDESTABLE JAUREGIA, Iruñea FERNANDO TABUENCA GONZÁLEZ Y JESÚS LEACHE RESANO

alzados tras reforma berrikuntzaren ondoren altxaketak


149

Emplazamiento: Calle Mayor 2. Pamplona (Navarra) Promotor: Ayuntamiento de Pamplona Proyecto y Dirección: Tabuenca & Leache, Arquitectos (Fernando Tabuenca González y Jesús Leache Resano) Colaboradores: Belén Beguiristáin (arquitecto) José Luis Sola Labari, Arturo Pérez Espinosa (aparejadores) Susana Iturralde, Raúl Escrivá, Mikel Landa (estructura) GE & Asociados S.L. (instalaciones), Gabinete Trama (arqueología) Sagarte, S.L. (restauración),Asunción Orbe (estudio histórico) Constructor: U.T.E. Comsa-ACR Jefe de Obra: Albert Regot Fecha de Inicio: Enero 2005 / Fin de Obra: Noviembre 2008 Superficie: 6.819 m² Presupuesto: 9.350.538 €

Kokalekua: Kale Nagusia 2. Iruñea (Nafarroa) Sustatzailea: Iruñeko Udala Proiektua eta zuzendaritza: Tabuenca & Leache, Arkitektoak (Fernando Tabuenca González eta Jesús Leache Resano) Laguntzaileak: Belén Beguiristáin (arkitektoa) José Luis Sola Labari, Arturo Pérez Espinosa (aparejadoreak) Susana Iturralde, Raúl Escrivá, Mikel Landa (egitura) GE & Asociados SM (instalazioak), Gabinete Trama (arkeologia) Sagarte, SM (zaharberritzea), Asunción Orbe (azterketa historikoa) Eraikitzailea: Aldi Baterako Enpresa Elkartea (ABEE) Comsa-ACR Obra-burua: Albert Regot Hasiera-data: 2005eko urtarrila / Obra-amaiera: 2008ko azaroa Azalera: 6.819 m² Aurrekontua: 9.350.538 €


R e h a b i l i t a c i ó n

&

R e s t a u r a c i ó n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a

P re m i o Saria

150

plantas antes de reforma aurre-berrikuntza solairuak

El edificio

Eraikina

La "Casa del Condestable" es un edificio declarado Bien de Interés Cultural, construido a partir de 1548 por D. Luis de Beaumont, IV Conde de Lerín y Condestable del Reino de Navarra. Perteneció durante siglos a la Casa de Alba y fue un tiempo residencia episcopal. Desde mediados del siglo XIX sufrió numerosas reformas para habilitar viviendas de alquiler, locales comerciales y talleres artesanos. Las fachadas fueron también modificadas según el gusto ecléctico de la época, sustituyendo el balcón de esquina por un chaflán con miradores. El año 2000, en estado de ruina, fue comprado por el Ayuntamiento para evitar su demolición, quien decidió rehabilitarlo para su uso como centro cívico del Casco Antiguo.

"Kondestablearen Etxea" Kultura-ondasun izendatutako eraikina da. 1548an hasi ziren eraikitzen, Luis Beaumondarrak, Leringo IV Konde eta Nafarroako Erresumako Kondestableak, aginduta. Mendeetan Albako Etxearena izan zen, eta garai batean apezpikuegoitza ere izan zen. XIX. mendearen erdialdetik aurrera alokatzeko etxebizitzak, merkataritzako lokalak eta artisautza-tailerrak egiteko hainbat berriztatzen egin zizkioten. Fatxadak ere garai hartako gustu eklektikoaren arabera aldatu zituzten, eta bazterreko balkoiaren ordez begiratokidun alaka bat jarri zuten. 2000. urtean, erortzeko zorian zegoela, eraitsi ez zezaten Udalak erosi zuen, eta Alde Zaharreko Auzoko Etxe bihurtzeko birgaitzea erabaki zuen.

Las trazas originales eran casi irreconocibles: se habían cubierto los patios, construido entreplantas y escaleras, compartimentados salones y estancias con laberínticas distribuciones; los artesonados originales de madera se encontraban ocultos por falsos techos y perforados por patios de luces; las fachadas, alteradas por la apertura de portales y escaparates. El estado de ruina, con infiltraciones de humedad por las cubiertas, completaba un panorama desolador.

Jatorrizko aztarnak ia ezin ziren ezagutu ere egin: patioak estalita zeuden; solairuarteko eta eskailera berriak eraikiak zituzten; saloiak eta gelak hamaika banaketatan zatituta zeuden; jatorrizko zurezko kasetoidurak sabai izunek estalita eta argi-patioek zulatuta zeuden; fatxadan atariak eta erakusleihoak zabaldu zituzten eta guztiz aldatuta zeuden. Eraikina erortzekotan zegoela, estalduretatik ura sartzen zela, egoera guztiz atsekabegarria zen.

Se realizaron previamente obras de limpieza y derribos, estudios históricos y arqueológicos, que permitieron reconocer un patio principal rectangular de columnas octogonales de piedra, en dos plantas, en torno al que se articulan las estancias, que asumen la geometría irregular del solar. Una planta superior, de menor altura e ignorados accesos, estaba dedicada a la servidumbre. El esquema es típicamente renacentista, con una secuencia zaguán-patio-jardín posterior, con la escalera en un ángulo del patio, y el jardín aquí reducido a la condición de pequeño patio de luces, al hallarse constreñido por las edificaciones colindantes. La más septentrional, que cuenta con una planta más, se incorporó a finales del siglo XVI al conjunto palaciego. Pese a su ambición formal y dimensiones, el edificio es de gran austeridad constructiva y ornamental. Lo más reseñable es el conjunto de alfarjes o artesonados de madera, policromados en el salón principal con temas mitológicos.

Aurretik garbiketa- eta eraispen-lanak eta azterketa historikoak egin ziren. Horiei esker, bi solairutako patio nagusi angeluzuzen bat azaleratzea lortu zen, bai eta haren inguruan, oinetxearen geometria irregularrari egokituz, banatzen ziren gelak ere. Beste solairu bat, altuera txikiagokoa, mirabeentzako egokitua zegoen, baina ez dakigu nondik iristen zen bertara. Eskema hori ohi-ohikoa zen errenazimenduan: bebarrua/patioa/atzeko lorategia sekuentzia, eskailera patioaren angeluetako batean, eta lorategia, kasu honetan, argi-patio txiki baten tamainakoa, inguruko eraikuntzek mugatua. Iparralderen dagoen eraikuntzak solairu bat gehiago dauka eta XVI. mendean erantsi zioten jauregi-multzoari. Formalki eta tamainan handinahia izan daitekeen arren, eraikuntzan eta horniduretan soiltasun handikoa da. Nabarmenena zurezko kasetoidurak dira; egongelan, zehazki, gai mitologikoekin koloreztatuta daude.


151

plantas tras la reforma berrikuntzaren ondoren solairuak


R e h a b i l i t a c i 贸 n

P re m i o Saria

152

secci贸n constructiva ebaketa konstruktiboa

&

R e s t a u r a c i 贸 n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a


153

Criterios de intervención El proyecto opta por recuperar en lo posible el carácter de la casapalacio en su estado fundacional, manteniendo grafitos y decoraciones pictóricas de cierto interés de épocas posteriores y sin renunciar a incorporar todo lo necesario para garantizar su supervivencia y facilitar su uso. Aunque fácilmente reconocible, lo nuevo no busca el contraste sino la continuidad con lo ya construido, con la naturalidad con que históricamente se han sucedido las intervenciones en los edificios. Así, se intenta mantener una neutralidad formal alejada de modas y sensible al espíritu de la casa renacentista. En definitiva, es el propio edificio el que impone sus leyes; la nueva arquitectura está a su servicio. Incluso el programa de necesidades ha debido adaptarse a sus características y posibilidades. El proyecto se limita a asignar los usos a los espacios disponibles más adecuados, en el convencimiento de que la función que ahora se le dé es sólo un episodio más de su historia, al que seguirán otros. La intervención arquitectónica dota al edificio de la capacidad de albergar cualquier uso público, y hubiera sido prácticamente la misma con cualquier programa. He aquí las principales actuaciones:

Patio principal Muy alterado por reformas, sólo subsistían de la época de su construcción ocho de las columnas octogonales de la planta baja. Es por tanto la pieza que requería y aceptaba una mayor intervención. La reconstrucción del patio en su configuración original (abierta y en dos alturas) planteaba problemas funcionales de distribución y de exposición a la intemperie en un clima como el de Pamplona. Las pautas de actuación han sido las siguientes: - Vaciado y reconstrucción: Ha permitido ubicar bajo él una nueva planta de sótano para almacenes e instalaciones. - Ampliación de la circulación claustral a la planta segunda: El patio

Esku-hartzeko irizpideak Ahal den neurrian etxe-jauregiaren jatorrizko izaera berreskuratzea izan da proiektuaren aukera, baina geroagoko garaietako margo eta hornidura-irudietako batzuk mantenduz, interesa duten heinean. Aldi berean, ez da erreparorik eduki eraikinaren iraupena bermatzeko eta erabilera errazteko behar den guztia eransteko. Erantsiko diren elementu berriak erraz ezagutzeko modukoak badira ere, ez da kontrastea bilatzen eta bai ostera dagoeneko eraikita dagoenarekiko jarraitutasuna, historikoki eraikinetan izan diren esku-hartzeen naturaltasun berberarekin. Halatan, modetatik urrun dagoen neutraltasuna mantendu nahi da, errenazimendu garaiko etxearen izpirituari arreta eginez. Azken batean, eraikinak berak ezartzen ditu arauak; arkitektura berria haren zerbitzuan dago. Premien programak berak ere eraikinaren ezaugarrietara eta aukeretara egokitu behar izan du. Espazio baliagarri bakoitzarentzat erabilera egokiena esleitzera mugatu da proiektua, pentsatuz orain emango zien funtzioa eraikinaren beste etapa bat baizik ez dela, eta ondoren beste batzuk etorriko direla. Esku-hartze arkitektonikoak edozein erabilera publiko hartzeko ahalmena eman dio eraikinari, eta beste edozein programa izanik ere, esku-hartzea ia berbera izango zatekeen. Hona hemen esku-hartze nagusiak:

Patio nagusia Denboran zehar egindako berriztatze-lanek asko aldarazi dute, eta jatorrizko patioko elementuetatik beheko solairuko zortzi zutabe oktogonalek baizik ez diraute. Ondorioz, eskuhartze gehien eskatu eta onartzen zuen zatia zen. Patioa jatorrizko eran berreraikitzeko erabakiak (irekia eta bi altueratan), banaketa-arazoak ez ezik aire zabalean egotearen ondoriozko arazoak ere eragiten zituen, Iruñeko eguraldia kontuan hartuz. Esku-hartzeko jarraibideak honako hauek izan dira: - Hustea eta berreraikitzea: Horri esker patioaren azpian biltegiak eta instalazioak ezartzeko soto bat egin ahal izan da.


P re m i o Saria

154

R e h a b i l i t a c i ó n

&

R e s t a u r a c i ó n

Z a h a r b e r r i t z e

refuerza así su vocación de espacio central de relación y comunicación del edificio, que gana en claridad distributiva; la planta segunda, antes de servicio, se incorpora a su nuevo carácter público, con una nueva escalera de acceso en la crujía de poniente. - Fachadas interiores: Se decidió sencillamente prolongar en la planta alta con pies derechos y vigas de madera el orden ya definido por las columnas de piedra, repuestas en su posición original. La diafanidad de estas fachadas interiores concede importancia visual a la estructura horizontal de las galerías, resueltas también en madera, con vigas próximas entre sí que dan textura a estos planos y disimulan las instalaciones. - Cobertura: Se resuelve con vigas de gran canto de madera laminada que se apoyan en los muros interiores, evitando sobrecargar las columnas de piedra. El espacio horizontal de la nueva galería claustral de planta segunda, plenamente contemporáneo, se asoma y contrapone al retablo del espacio vertical del patio, que mantiene su proporción original de dos plantas. Las grandes vigas acotan la altura visual de la galería, actúan como parasol y sirven de apoyo a superficies continuas de vidrio, en parte practicables, que dotan al patio de la luminosidad de su anterior condición exterior.

Patio de servicios La existencia de este patio residual supuso la oportunidad de ubicar en él los servicios necesarios: escalera sectorizada, ascensormontacargas, aseos y oficios, así como corredores de acceso a las salas del caserón anexo. Un vacío que alude a su anterior condición de patio atraviesa verticalmente este espacio y le procura iluminación cenital natural. Estancias La resolución de todas las necesidades de circulación y servicios en el recinto de los dos patios ha permitido preservar la unidad estética y formal de las estancias perimetrales, evitando las compartimentaciones, difíciles en su encuentro con los alfarjes. En puntos singulares, como los accesos a las aulas habilitadas en el caserón septentrional, se introducen vestíbulos de distribución y almacenaje a modo de muebles de madera, de menor altura que la estancia, que permiten la continuidad de la visión del alfarje. La sala situada en el lado occidental del patio, junto a la medianera, se destina a salón de actos, excavando un graderío en pendiente que permite ganar altura al escenario y enlazar con la cota original del pavimento de una estructura medieval preexistente de tres grandes arcos ojivales en la planta inferior del caserón norte. Se practica en esta zona una nueva salida al patio de manzana, que facilita la evacuación del edificio, la carga y descarga o la extensión al aire libre de las actividades del centro cívico. Fachadas Se ha recuperado la composición de las fachadas del XVI, según los datos aportados por los planos de las reformas de 1891-92 conservados en el Archivo Municipal y por las catas realizadas en el propio edificio.

&

B e r r i z t a p e n a

- Klaustroko ibiltokia bigarren solairura zabaltzea: Horri esker, eraikineko harremanetarako eta komunikaziorako gune nagusia izateko betiko bokazioa indartu du patioak, eta gainera banaketan ere irabazi du: bigarren solairuak, iraganean zerbitzurako zenak, izaera publikoa eskuratzen du, eta hori lortzeko sarbiderako eskailera bat eraiki da mendebaldeko horma-tartean. - Barneko fatxadak: Harrizko zutabeek zehazten zuten ordena goiko solairura luzatzea erabaki zen sinpleki, eta horretarako harrizko zutoinak eta habeak erabili ziren. Gainera, beheko solairuko jatorrizko harrizko zutabeak jatorrizko kokalekuan jarri dira. Barneko fatxaden gardentasunak garrantzi bisuala ematen dio galerien egitura horizontalari. Hain zuzen, galeria horiek ere zura erabiliz egin dira; elkarren artean hurbil dauden habeak erabiliz, plano horiei testura ematea eta instalazioak disimulatzea lortzen da. - Estaldura: Barneko hormetan eusten diren ur ijeztuzko ertz handiko habeak erabili dira horretarako, harrizko zutabeak gehiegi kargatzea saihestearren. Bigarren solairuko klaustroko galeriaren espazio horizontala guztiz garaikidea da; bi solairutako patioaren espazio bertikalaren erretaularantz makurtu eta hari kontrajartzen zaio. Habe handiek galeriaren altuera bisuala mugatzen dute, eta eguzki-babesa eskaintzeaz gain, beirazko azalera jarraituen euskarri ere badira. Beirazko azalera horiek zati batean ibiltzeko modukoak dira eta patioak jatorrian zuen kanpoalde izaeraren pareko argitasuna izatea ahalbidetzen dute.

Zerbitzu-patioa Bazterreko patio hau egonik, horixe aprobetxatu da behar diren zerbitzuak bertan kokatzeko: eskailera sektoretua, igogailua/karga-jasogailua, komunak eta beste zerbitzu batzuk. Gainera, ondoko etxetzarreko geletara joateko sarbideak ere bertan kokatu dira. Jatorrizko patio izaera gogora ekartzen duen hutsune batek goitik behera zeharkatzen du espazio hori eta eguzki-argia ematen dio. Gelak Joan-etorriak egiteko eta zerbitzuak kokatzeko premia guztiak bi patioen bidez konpondu direnez, inguruan dauden gelen batasun estetikoa eta formala gorde egin ahal izan da eta zatiketak saihestu egin ahal izan dira, zatiketa horiek oso konponketa zaila baitute kasetoidurekin bat egiterakoan. Toki bakan batzuetan, hala nola iparreko etxetzarrean egokitu diren ikasgeletarako sarbideetan, zurezko altzariak ezarri dira banaketarako eta biltegirako atari funtzioa egin dezaten. Gelek baino altuera txikiagoa dutenez, kasetoiduren jarraitutasuna ikustea ahalbidetzen dute. Patioaren mendebaldean mehelinaren ondoan dagoen gela ekitaldigela izateko egokitu da: aldapan harmaila bat eraiki da eta horri esker eszenatokiak altueran irabaztea lortu da. Ildo beretik, lan horren bidez, iparraldeko etxetzarreko beheko solairuan erdi aroko hiru ojiba-arkuk osatzen zuten egituraren jatorrizko zoruaren altuerarekin bat egitea lortu da gainera. Inguru horretan uharte-patiorako irteera berri bat egin da; horri esker eraikinaren ebakuazioa edo zamak kargatzea eta deskargatzea erraztu da eta Auzo Etxeko ekitaldiak kanpoaldean egitea ahalbidetu da. Fatxadak 1891-92an eraikinean egindako berritze-lanetako planoak Udal Artxibategietan gordetzen dira, eta handik ateratako datuei esker, eta eraikinean bertan hartutako laginetatik ateratako datuei esker, XVI. mendeko fatxaden konposizioa berreskuratu ahal izan da.


155

Criterios constructivos

Eraikitzeko irizpideak

Materiales Son los encargados de establecer un puente de unión entre pasado y presente: piedra del país, barro cocido, madera y morteros de cal y yeso, materiales tan vigentes y disponibles hoy como hace quinientos años. Envejecen con nobleza y aseguran la coherencia constructiva de las viejas y nuevas fábricas. No se ha excluido, sin embargo, el empleo de modernas técnicas de puesta en obra y de otros materiales en misiones que les son propias, como el hormigón de recalces y muros de refuerzo, los tirantes y otros elementos de hierro o el zinc de los remates de cubiertas.

Materialak Iraganaren eta orainaren arteko zubi-lana egiteaz arduratzen dira: herriko harria, buztin errea, zura eta karezko eta igeltsuzko morteroak; duela bostehun urte bezala, gaur egun ere baliagarriak eta eskuragarriak diren materialak. Nobleziaz zahartzen dira eta eraikuntza-lan zaharren eta berrien eraikuntza-koherentzia bermatzen dute. Alabaina, ez dira baztertu lan egiteko teknika modernoak eta zeregin egokietarako materialak, hala nola zimenduberritzeetarako eta hormak sendotzeko hormigoia, estaldurak egiteko burdinazko edo zinkezko tiranteak, nahiz beste elementu batzuk.

Estructura El núcleo central del edificio, constituido por el vaciado de los dos patios originales, ha sido construido en hormigón armado. Equivale a introducir un edificio dentro de otro, reforzando los muros interiores con una camisa de hormigón que soporta el lucernario y las nuevas sobrecargas; los muros de fachada son atados a este núcleo rígido mediante tirantes metálicos ocultos en el interior de los alfarjes de madera, consolidando sus peligrosos desplomes.

Egitura Jatorrizko bi patioak hustu ondoren sortu den eraikinaren erdigunea hormigoi armatuz eraiki da. Eraikin baten barruan beste bat sartzearen parekoa da hori. Barneko hormak hormigoizko estalki batez finkatu dira argiztapenari eta gainzama berriei eusteko; zurezko kasetoiduren atzean ezkutatuta dauden metalezko tiranteen bidez, fatxadako hormak nukleo zurrun honi lotzen zaizkio eta haien makurdura arriskutsuari eusten diote.

Al dar mayor altura al núcleo central, los pares de cubierta se apoyan directamente en él, con faldones de pendiente única hacia la calle, que resuelven más limpia y eficazmente la geometría de la cubierta perimetral de teja. En cuanto a los alfarjes de madera, se optó por mantener su función resistente, aumentando el canto de las vigas mediante refuerzos de madera laminada unidireccional con conectores encolados de madera de pino. Se preserva así la homogeneidad y forma de trabajo del material, y se evita la irreversibilidad de las soluciones de refuerzo con hormigón, de dudoso comportamiento a largo plazo.

Instalaciones El diseño de la sección del forjado incluye una instalación de suelo radiante para calefacción en invierno y refrescamiento en verano, completada con aire primario de ventilación. Estructuras colgadas vistas proyectan una luz indirecta hacia el techo que resalta los alfarjes. Además, dan luz directa fija en los talleres y aulas, o con proyectores orientables en las zonas polivalentes y de exposiciones. Canaletas empotradas en el suelo para cableados con tapas registrables de madera recorren el perímetro de cada sala.

Erdiguneari altuera handiago emanez, estaldurako astazaldiak zuzenean bermatzen dira bertan. Kalerako malda bakarreko isurialdeak daude eta horri esker teilazko estalduraren geometria modu argiagoan eta eraginkorragoan konpontzen da. Zurezko kasetoidurei dagokienez, haien funtzio indartzailea mantentzearen alde egin zuen proiektuak, eta habeen ertzak handitzeko norabide bakarreko zur ijeztuko sendogarriak erabili ziren, pinu-zurezko lokailuak kolatuz. Horrela, materialaren homogeneotasuna eta lan egiteko era mantentzen dira eta hormigoizko sendogarriak erabiltzea saihesten da, itzulezinak izateaz gain epe luzera zer portaera izango duten zalantzazkoa baita.

Instalazioak Forjaketa-sekzioaren diseinuak zoru erradiatzailea ezartzea jaso du, neguan berotzeko eta udan freskatzeko. Azken hori osatzeko, aireztapen-sistema bidez aire primarioa ere egongo da. Eskegita eta agerian dauden egiturek zeharkako argia proiektatzen dute sabairantz, kasetoidurak nabarmenduz. Gainera, tailerretan eta ikasgeletan argi zuzen finkoa ematen dute, edota proiektoreen bidez norabidez alda daitekeen argia, balio anitzeko geletarako eta erakusketa geletarako. Kableak ezartzeko, lurzoruan landatutako hodixkek, eta zurezko estalki erregistragarriak, gela bakoitzaren perimetroa zeharkatzen dute.


Ac c e si t Accesit

156

R e h a b i l i t a c i ó n

CASERÍO

&

ta

R e s t a u r a c i ó n

Ar

e

Z a h a r b e r r i t z e

a

g

&

B e r r i z t a p e n a

BEKOA en Górliz, Bizkaia

ARTEAGA BEKOA BASERRIA Gorlizen, Bizkaia

PAUL BASÁÑEZ ALLENDE


157 Localización: Arteaga Bidea. Gorliz. Bizkaia Arquitectos: Paul Basáñez Colaborador: Ibon Basáñez Arquitecta Técnica: Amalia Galarza Cliente: Marian Urbizu, Aitor Ortiz y Juan Jesus Urbizu Constructor: Contratas Elorrin + Carlos Limia Superficie Construida: 530 m2 Fecha de Proyecto: 2005 / Fecha de Terminación: 2008 Fotografías: Aitor Ortiz

Kokalekua: Arkitektoak: Laguntzailea: Arkitekto Teknikoa: Bezeroa: Eraikitzailea: Eraikitako azalera: Proiektuaren data: Argazkigintza:

Arteaga Bidea. Gorliz. Bizkaia Paul Basañez Ibon Basáñez Amalia Galarza Marian Urbizu, Aitor Ortiz eta Juan Jesus Urbizu Contratas Elorrin + Carlos Limia 530 m2 2005 / Obra-amaiera: 2008 Aitor Ortiz


R e h a b i l i t a c i 贸 n

Ac c e si t Accesit

158

planta alta goiko solairua

&

R e s t a u r a c i 贸 n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a


159

planta baja beheko solairua


Ac c e si t Accesit

160

R e h a b i l i t a c i ó n

&

La intervención consiste en la reforma integral del caserío Arteaga Bekoa, utilizando la idea original de la estructura del caserio organizada en tres crujias paralelas al lado mas largo. A raíz de ahí la configuración interior se organiza partiendo de los nuevos modulos estructurales, alternando llenos y vacios. Si bien se mantiene la configuración exterior tradicional, el interior supone una sorpresa de integración entre elementos tradicionales y contemporáneos. El mobiliario constituye un elemento de distribución.

R e s t a u r a c i ó n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a


161

Arteaga Bengoa baserria goitik behera berritzea da proiektuaren xedea, eraikinaren egoera narriatua kontuan hartuz. Alde luzeenaren paraleloan doazen hiru habeartetan antolatutako egituraren jatorrizko ideia ere mantentzen da. Hortik abiatuta, barruko egitura osatzeko egitura-modulu berriak erabiltzen dira, osaerak eta hutsuneak tartekatuz. Inguruko baserriekin zuzen eta zintzo jokatzearren, barrualdeak elementu tradizionalen eta garaikideen ustekabeko integrazioa dakar. Altzariak ere banaketaelementu bihurtzen dira.


F i n a l is t a Finalista

162

R e h a b i l i t a c i ó n

&

REHABILITACIÓN DEL

R e s t a u r a c i ó n

M

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a

l no

o

i

DE CAPARROSO COMO ESCUELA MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO en Pamplona CAPARROSOKO ERROTAREN ZAHARBERRITZEA ETA PIRAGUISMOKO UDAL ESKOLA BIHURTZEA, Iruñean RUFINO BRUGUERA PRIETO, JAVIER JABAT INZA y JOSÉ IGNACIO ALFONSO PEZONAGA

planta baja beheko solairua

planta primera lehenengo solairua


163 Localización: Playa de Caparroso s/n. Pamplona. Promotor: Ayuntamiento de Pamplona. Constructor: Iruña construcción. Autores del proyecto y directores de obra: Rufino Bruguera Prieto, Javier Jabat Inza y José Ignacio Alfonso Pezonaga. Superficie: 985,72 m². Presupuesto de ejecución material: 2.597.807,08 € Fecha de Inicio: Diciembre 2007. Fecha de Finalización: Julio 2009.

Kokalekua: Caparrosoko Hondartza z/g Iruñea Sustatzailea: Iruñeko Udala Eraikitzailea: Iruña construcción. Proiektuaren egileak eta obra-zuzendariak: Rufino Bruguera Prieto, Javier Jabat Inza eta José Ignacio Alfonso Pezonaga. Azalera: 985,72 m² Egikaritze materialaren aurrekontua: 2.597.807,08 € Hasiera-data: 2007ko abendua Obra-amaiera: 2009ko uztaila

segunda planta bigarren solairua

tercera planta hirugarren solairua


F i n a l is t a Finalista

164

R e h a b i l i t a c i ó n

&

R e s t a u r a c i ó n

Z a h a r b e r r i t z e

&

B e r r i z t a p e n a

El objeto del proyecto es la rehabilitación del Molino de Caparroso, edificio situado en la margen izquierda del río Arga, y que data del siglo XI. Fue reconstruido a finales del siglo XV y principios del XVI. Inicialmente se denominó Molino de San Miguel y cambió su nombre al pasar a ser propiedad de Pedro de Caparroso en el s. XV. En 1848 Salvador Pinaquy lo transformó en fundición de aperos de labranza, donde trabajó Julián Gayarre. A finales del siglo XIX fue adquirido por la compañía El Irati que lo transformó en central eléctrica de vapor, montando una turbina y construyendo la chimenea de ladrillo. En la actualidad el edificio pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.

Proiektuaren xedea, Argaren ezkerreko ibaiertzean dagoen XI.mendeko Caparrosoko Errota birgaitzea da. Eraikina XV.mendearen amaieran eta XVI. mendearen hasieran berreraiki zuten. Hasiera batean San Migeleko Errota deitzen zen, baina XV.mendean Pedro Caparrosokoak eskuratu zuenean izena aldatu zuen. 1848an Salvador Pinaquyk nekarazitzako lanabesen galdategi bihurtu zuen, eta bertan egin zuen lan Julian Gayarrek. XIX. mendearen erdialdean El Irati konpainiak erosi eta lurrunezko zentral elektriko bihurtu zuen. Horretarako turbina bat ezarri eta adreiluzko tximinia bat eraiki zuten. Gaur egun eraikina Iruñeko Udalarena da.

La rehabilitación se enmarca dentro del Plan Integral del Arga y se propone como uno de los hitos en el recorrido del paseo fluvial, con un uso vinculado al río y abierto al uso ciudadano.

Birgaikuntza Argaren Plan Integralaren baitan kokatzen da eta ibaiaren ibilbidean mugarrietako bat izatea proposatzen da, ibaiari lotuta eta hiritarrei irekia.

El edificio se encontraba en un grave estado de deterioro y abandono general y había sido objeto de una rehabilitación parcial de las cubiertas de la torre por parte de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Pamplona. Los paramentos de mampostería, huecos, cerramientos del canal, compuertas, etc. presentaban un aspecto ruinoso.

Eraikina oso narriatuta eta guztiz utzita zegoen, nahiz eta Iruñeko Udaleko Tailer Eskolak zati baten bergaitzelanak egin zituen, hain zuzen dorreko estalduretan. Harlagaitz-hormako paramentuak, hutsuneak, ubidearen itxidurak, uhatea, … guztiz aurrituta zeuden..

Es por ello que el proyecto deberá contemplar dos aspectos fundamentales: el primero será la rehabilitación o restauración de la ruina existente respetando las trazas de la historia y la evolución del edificio y sus sucesivas reformas y ampliaciones que han llegado hasta nuestros días y el segundo cómo resolver la ubicación del programa de necesidades de forma que la actuación se aprecie inequívocamente como un paso más en la transformación del inmueble con el claro objetivo marcado de respeto hacia lo ya construido. El objetivo del proyecto es lograr el equilibrio en todos los aspectos de la obra: morfología, materiales, estructura, etc., mediante la contraposición de lo nuevo, el prisma rectangular, con las preexistencias: horizontalidad-verticalidad, ortogonalorgánico, liviano-pesado, voladizo-muro de carga, transparenciaopacidad… El proyecto recupera el carácter de mirador sobre el río que el edificio ha tenido en gran parte de su historia. Lejos de intentar una actuación de reconstrucción mimética del edificio, se propone, en contraposición con los lienzos de mampostería de la torre y de la ruina, un prisma ligero envuelto por lamas fijas u orientables que se posa sobre la zona más deteriorada de la edificación sin tocar los muros perimetrales y que vuela sobre el cauce del río. La conexión entre el nuevo prisma y el resto del edificio se hace a través de pasarelas acristaladas que evitan el contacto con los muros perimetrales. Se respetan las zonas mejor conservadas de la edificación como son la torre y la chimenea, las cuales terminan de ser rehabilitadas para incorporarlas a la escuela de piragüismo. Se rehabilitan los paramentos, pavimento y regulación del canal como elemento fundamental y configurador del edificio. Las funciones dentro del edificio se diferencian claramente por plantas. La planta baja (inundable) se destina a almacén de piraguas de pista y kayak de turismo y aguas bravas, aseos adaptados, sala de instalaciones y un local de mantenimiento y salida al cauce del río. La planta primera, con acceso directo desde la vía pública mediante rampa y ascensor, alberga los vestuarios y aseos, una sala de musculación, un bar-cafetería y la escalera de acceso a las plantas superiores de la torre. Las plantas segunda y tercera situadas en la torre están destinadas a albergar las oficinas de la escuela. Los Arquitectos, Rufino Bruguera Prieto, Javier Jabat Inza y José Ignacio Alfonso Pezonaga

Horregatik proiektuak funtsezko bi alde hartu behar ditu kontuan: alde batetik, gaur egun dauden hondakinak birgaitzea edo zaharberritzea, eraikinaren historia eta bilakaera errespetatuz (gaur egunera arte etorri diren berritze- eta handitze-lanak). Beste aldetik, nola lotu premien programaren kokapena, horren ondorioz egiten diren esku-hartzeak eraikinaren itxuraldaketan emandako beste urrats bat bailiran har daitezen, baina aldi berean dagoeneko eraikita dagoenarekiko errespetua finkatuz. Proiektuaren xedea obraren alderdi guztien arteko oreka lortzea da: morfologia, materiala, egitura, etab… horrekin batera, berria dena, prisma laukizuzena, eta aurretik zegoena kontrajarriz: horizontaltasuna/bertikaltasuna, ortogonala/organikoa, arina/pisutsua, hegala/kargahorma, gardentasuna/opakutasuna, …. Historiaren zati handi batean eraikinak izan duen ibaiaren gaineko behatoki izaera berreskuratzen du proiektuak. Eraikuntza mimetikoki berreraikitzeko egikaritza bat izatetik urrun, zera proposatzen da: dorreko eta erakinaren hondakineko harlangaitz-hormei kontrajarrita, prisma arin bat, lama finko edo orientagarriz inguratuta, eraikinaren gune narriatuaren gainean jarrita, perimetroko hormak ukitu gabe eta ibaiaren ibilguaren gainean hegan. Prisma berriaren eta gainerako eraikinaren arteko lotura pasabide beiraztuetan zehar egiten da, perimetroko hormekiko kontaktua saihestuz. Eraikinean hobeki mantenduta dauden guneak, hala nola dorrea eta tximinia, errespetatu egiten dira eta haien birgaikuntza amaituko da, piraguismo-eskolako parte izan daitezen. Paramentuak, zoladura eta ubidearen erregulazioa birgaitu egingo dira, eraikinaren funtsezko elementuak, eraikina ezaugarritzen duten elementuak, izan daitezen. Eraikinaren barneko zereginak solairuka bereizten dira. Beheko solairua (urak hartzeko modukoa) pistako piraguak eta turismoko eta ur lasterretako kayakak gordetzeko, komun egokituetarako, instalazio-gelarako eta mantentze-lokala ezartzeko erabiliko da, azken honi dagokionez ibaiaren ibilgurako irteera batekin. Kanpo aldetik zuzenean iritsi ahal izango da lehen solairua, dela arrapalaren bidez dela igogailuaren bidez, eta aldagelak eta komunak, muskulazio-gela, tabernakafetegia eta dorreko goiko solairuetara joateko eskailera bat egongo dira bertan. Bigarren eta hirugarren solairuak dorrean daude eta eskolako bulegoak hartuko dituzte. Arkitektoak, Rufino Bruguera Prieto, Javier Jabat Inza eta José Ignacio Alfonso Pezonaga.


165

alzado este ekialdeko altxaketa


166


167

P

r

e

m

i

o

S a r i a TOP OUTLET, Pamplona

168 TOP OUTLET, Iruñean

IÑIGO BEGUIRISTAIN REPÁRAZ e IÑAKI BERGARA SERRANO

LOUNGE MS en Cadreita, Navarra LOUNGE MS, Cadreitan, Nafarroan

176

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

JOYERÍA D, Pamplona

184 D BITXI-DENDA, Iruñean

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE


P re m i o Saria

168

I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

ToP outlet

en Pamplona

TOP OUTLET Iruñean IÑIGO BEGUIRISTAIN REPÁRAZ e IÑAKI BERGARA SERRANO

alzado longitudinal luzerako altxaketa


169

Situación: Autores:

Avda. de Pamplona 1, Pamplona Iñigo Beguiristáin e Iñaki Bergera Doctor Lucea 2 bajo, 31012 Pamplona M 620538426 i.beguiristain@coavn.org Promotor: Daniel de la Fuente Echeverría Presupuesto: 75.000 € Constructor: Lantegia S.L. Realización: Junio a Septiembre de 2008 Superficies (Construida - útil): 41m2 - 58m2 Publicaciones: Finalistas IX Premio Saloni, Saloni Cerámica, 2009 On Diseño, nº 307, diciembre 2009 Diseño interior, nº 209, diciembre 2009 Formas de Proyectar, nº 4, julio 2009

Kokalekua: Egileak:

Iruñea Etorbidea 1, Iruñea Iñigo Beguiristáin eta Iñaki Bergera Luzea doktorea 2 behea, 31012 Iruñea M 620538426 i.beguiristain@coavn.org Sustatzailea: Daniel de la Fuente Echeverría Aurrekontua: 75.000 € Eraikitzailea: Lantegia SM Egikaritze-aldia: 2008ko ekainetik irailera Azalera (eraikia/erabilgarria): 41m2 - 58m2 Argitalpenak: Saloni Sariaren IX. Edizioaren Finalistak, Saloni Cerámica, 2009 On Diseño, 307 zenbak., 2009ko abendua Diseño interior, 209 zenbak., 2009ko abendua Formas de Proyectar, 4. zenbak., 2009ko uztaila


I n t e r i o r i s m o

P re m i o Saria

170

tuaci贸n kokapena planta goitiko bista

I n t e r i o r i s m o a


171

El objeto de la reforma es acondicionar para el comercio de ropa un local de escasos 40 metros cuadrados y apenas 3 metros de anchura, ubicado en un paso peatonal cubierto. Parecería razonable dividir el local transversalmente y liberar toda la anchura útil junto a la calle principal para uso público, ubicando los espacios de servicio detrás. No obstante, la solución finalmente ejecutada consiste en exagerar las generosas dimensiones de la fachada al paso cubierto, libre de pilares, dándole un tratamiento uniforme en todo su desarrollo. Además, si bien las características del local son incompatibles con las exigencias de la normativa urbanística en relación con la posible habilitación de entreplantas, esta solución permite la disposición de una 'galería de almacenamiento' paralela a la medianera. Siendo así, se divide el local longitudinalmente en dos franjas, de modo que en la más próxima a la medianera, debajo de la referida galería, quedan alojados el acceso y las dependencias de servicio, la caja, el aseo, el probador y el arranque de la escalera, mientras el resto queda reservado para exposición y uso público. Una cortina metálica divide las dos zonas, sirve para otorgar la necesaria privacidad a las zonas de servicio y se emplea como soporte de la rotulación y la imagen gráfica del negocio. El tratamiento de la fachada y la disposición del género junto a la misma, procuran establecer una continuidad con la vía pública, de modo que la tienda parezca apropiarse del exterior cubierto y se pueda compensar, así, la escasa superficie disponible. La singular condición de los aledaños del establecimiento garantiza la protección frente a la lluvia y la luz solar directa.

Berritze-lanen xedea oinezkoentzako pasabide estali batean dagoen lokal bat, 40 m2 eta 3 m eskaseko zabalerakoa, arropa-saltoki bihurtzea izan da. Zentzuzkoa irudi luke lokala zeharka banatzea; kale nagusiaren ondoan dagoen zabalera erabilgarri guztia publikoarentzat irekitzea eta zerbitzutarako lekua atzeko aldean jartzea. Alabaina, azkenean aukeratu den soluzioa beste bat izan da: pasabide estaliaren aldera etxaldeak duen tamaina ederra, zutaberik gabea, handizkatzea, eta garapen osoari tratamendu bateratua ematea. Gainera, lokalaren ezaugarriak direla eta, hirigintza-araudiari men eginez solairuartekorik egitea ezinezkoa bada ere, aukeratutako soluzioak mehelinaren paraleloan "biltegirako galeria" bat egokitzea ahalbidetzen du. Halatan, lokala luzeran banatzen da, eta mehelinetik gertuen dagoen aldean, aipatu galeriaren azpian, sarbidea eta zerbitzuko lokalak -kutxa, komuna, aldagela eta eskaileraren hasiera- kokatzen dira, eta gainerako tokia erakusketagune izateko eta erabilera publikorako uzten da. Errezela metaliko batek banatzen ditu bi aldeak, eta zerbitzu-guneek behar duten pribatutasuna eskaintzeaz gain, negozioaren txartelen eta irudi grafikoen euskarritzat ere balio du. Etxaurrearen tratamenduak eta generoa haren alboan jartzeak bide publikoarekiko jarraitutasuna sortu nahi du, dendak kanpoko eremu estalia hartzen duen itxura emateko moduan, horri esker azalera erabilgarri murritza konpentsatzeko. Saltokiaren inguruko baldintza bereziek euritatik eta eguzkiaren eragin zuzenetik babesteko aukera bikaina eskaintzen dute.

entreplanta tarteko solairua


P re m i o Saria

172

I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a


173


I n t e r i o r i s m o

P re m i o Saria

174

secci贸n longitudinal luzerako ebaketa

I n t e r i o r i s m o a


175

secci贸n transversal zeharkako ebaketa


P re m i o Saria

176

I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

Lounge

ms

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE

en Cadreita, Navarra

LOUNGE MS Cadreitan, Nafarroan


177 Arquitectos: Antonio Vaíllo i Daniel y Juan L. Irigaray Huarte Director de proyecto: Daniel Galar Irurre, arquitecto C/Tafalla 31 Bajo. Pamplona / T: 948 29 00 54 F: 948 29 03 03 e-mail: estudio@vailloirigaray.com www.vailloirigaray.com Colaboradores: David Eguinoa, Juan Carlos de la Iglesia, Ángel Álvarez, Oscar Martínez y Isabel Franco Consultores: Aparejador: Pacho Jiménez Ingeniería estructura: Tadeo Errea- LANDABE Iluminación: Antón Aman - ALS LIGHTING Ingeniería de fachadas: VITROCSA Cliente: Restaurante Marisol / Constructor: VDR Presupuesto: 1.168.180€ / Superficie: 596 m² Proyecto: Junio 2007 Inicio obra: Diciembre 2007/Fin obra: Febrero 2009 Fotógrafo: José Manuel Cutillas

Arkitektoak: Antonio Vaíllo i Daniel eta Juan L. Irigaray Huarte Proiektu-zuzendaria: Daniel Galar Irurre, arkitektoa Tafalla kalea 31, Behea. Iruñea / T: 948 29 00 54 F: 948 29 03 03 posta elektronikoa: estudio@vailloirigaray.com/www.vailloirigaray.com Laguntzaileak: David Eguinoa, Juan Carlos de la Iglesia, Ángel Álvarez, Oscar Martínez eta Isabel Franco Kontsultariak: Aparejadorea: Pacho Jiménez Egituraren ingeniaritza: Tadeo Errea- LANDABE Argiztapena: Antón Aman - ALS LIGHTING Etxaurre-ingeniaritza: VITROCSA Bezeroa: Marisol Jatetxea / Eraikitzailea: VDR Aurrekontua: 1.168.180 € / Azalera: 596 m² Proiektua: 2007ko ekaina Hasiera-data: 2007ko abendua Obra-amaiera: 2009ko otsaila Argazkilaria: José Manuel Cutillas

situación kokapena


I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

P re m i o Saria

178

planta general solairu orokorra

secciĂłn general ebaketa orokorra


179


I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

P re m i o Saria

180

RESTAURANTE MARISOL, propone la construcción de un nuevo espacio como anexo a sus actuales instalaciones para albergar los usos complementarios en la celebración de eventos: situaciones variadas que tienen en común la necesidad de un espacio a cubierto, eminentemente abierto y con diferenciación de ambientes: suma de usos ambiguos, en un solo espacio sin perder cada uno su propia especificidad: terraza cubierta: bar, estar, TV y baile…

MARISOL JATETXEAK lokalean eremu berri bat eraikitzea proposatzen du, gaur egungo instalazioen osagarri gisa, ekitaldi bereziak egiteko. Ekitaldiak hainbat eta ezberdinak izango dira, baina denek behar dute estalitako eremu bat, zabala eta giro bereiziak izango dituena: hainbat erabilera espazio bakar batean biltzen dira, bakoitzak bere berezitasuna galdu gabe: estalitako terraza, taberna, egongela, telebista eta dantza...

El nuevo espacio se sitúa en la esquina S-E , colmatando el triángulo existente entre la proyección de los dos viales y la edificación existente.

Eremu berria hego-ekialdeko ertzean dago, bi bideen eta eraikuntzaren artean sortzen den triangelua betetzen.

ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA- El esquema organizativo obedece pautas similares a las de micro-estructuras orgánicas, más acordes con patrones de geometrías líquidas y/o gelatinosas que a estructuras cartesianas. El hecho de proponer un programa como suma de usos ambiguos y la necesidad de fundirlos en único espacio pero sin acabar de disolverse en la totalidad, establece unas pautas de trabajo empleando una geometría "blanda" y un tratamiento espacial unificado "aireado". La introducción, por tanto, de burbujas de aire-luz, en ese espacio y determinar unas leyes de conexión "magmáticas" establecen una geometría final similar a las visiónes microscópicas de microorganismos, donde la existencia de elementos flotando en un magma espeso que lo invade todo, establece una ley iso-mórfica sin dirección, únicamente deformadas por la presión de los contornos y con capacidad de crecimiento ilimitado.

PROGRAMAREN ANTOLAKETA.- Lanak antolatzeko eskemak mikro-egitura organikoen antzeko arauak ditu, hau da, geometria likidoetatik edo/eta likatsuetatik hurbilago, egitura kartesiarretatik baino. Erabilera horiek eremu bakar batean fundituko dira baina erabat disolbatu gabe eta horren ondorioz, lanerako jarraibideek geometria "biguna" eta espazioaren trataera bateratu "aireztatua" izatea eskatzen dute. Halatan, espazio horretan aire-argizko burbuilak ezarriz eta loturako lege "magmatikoak" zehaztuz, mikroorganismoak mikroskopioan ikusiz barneratzen den antzeko geometria bat lortzen da azkenean: dena hartzen duen magma lodi batean igerian dabiltzan elementuak, bazterren presioak baizik deformatzen ez duen norabiderik gabeko lege isomorfiko bat, mugagabe hazteko ahalmenaz. Honelako geometrietan perimetroek aparteko garrantzia


181

En este tipo de geometrías los perímetros adquieren singular relevancia, dado que deben poseer una doble capacidad: la de cierre o contenedor y la adaptación a la presión exterior: para ello se genera de nuevo una bolsa dentro de otra bolsa, consiguiendo un espacio intermedio que actúa como colchón, capaz de adaptarse a cualquier geometría exterior (calles, edificio existente, etc.) sin perder su funcionalidad interior.

hartzen dute, gaitasun bikoitza duten heinean: alde batetik itxidura edo edukiontzia dira, eta beste aldetik kanpoko presioarekiko egokitzapena egiten dute: horretarako poltsa baten barruan beste poltsa bat sortzen da eta tarteko espazio bat lortzen da, kanpoko edozein geometriatara (kaleak, dagoen eraikina, etab.) egokitu eta koltxoi baten funtzioa betetzeko, baina beti ere barruko funtzionaltasuna galdu gabe.

LUGAR- Ante la edificación existente - instalada en una manzana clara y definida, pero compuesta a su vez por una suma de edificaciones de diferente factura, confeccionadas también en diferentes estadios temporales- el modo de operar ante una nueva actuación, se propone una intervención sin escala, buscando conexiones con el elemento unificador del conjunto: el seto vegetal perimetral que lo envuelve. De modo que tanto interior como exteriormente, el conjunto se identifica con ese perímetro vegetal amable y sugerente que lo envuelve.

TOKIA- Dauden eraikinak direla eta -etxadi argi eta zehaztuan kokatuta dago, baina aldi berean estilo desberdinetan eta garai desberdinetan egindako eraikinmultzo batean-, eskalarik gabeko esku-hartzea eta multzoaren elementu bateratzailearekin lotura bilatzea proposatzen dugu: hau da, dena inguratzen duen landare-hesi perimetralarekin lotura egitea. Horrela, multzoa biltzen duen landare-perimetro gozo eta esanguratsuarekin identifikatzen da multzoa bera, kanpotik zein barrutik.

Así por tanto, el nuevo espacio, se concibe como continuación del seto existente, envolviéndolo todo, pero sin ocultarse: manifestando su nueva identidad, no ya como elemento construido, sino como elemento re-forestado. Una nueva especie vegetal a brotado envolviendo el nuevo espacio…la similitud escalar entre elementos "vegetales" hace de la propuesta un nuevo modo de entender el nexo de conexión con lo existente.

Halatan, espazio berria gaur egun dagoen hesiaren jarraipen gisa hartzen dugu, dena inguratuz baina ezkutatu gabe: nortasun berria azaleratzen du, ez eraikitako elementu bat bailitzan, basoberritutako elementua bailitzan baizik. Eremu berria biltzeko landare-espezie berri bat sortu da... "landaretzako" elementuen artean eskalan dagoen antzekotasunak, dagoenarekiko lotura ulertzeko era berri bihurtzen du proposamena.

IMAGEN- Esta nueva especie vegetal propone un cierre permeable, transpirable, que actúa tanto como control solar, como filtro visual y térmico.

IRUDIA- Landare-espezie berri honek itxidura iragaitza, arnasgarria, proposatzen du, eguzkiaren eragina kontrolatzeko ez ezik, iragazki bisual eta termiko izateko ere.


P re m i o Saria

182

I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

Esta especie se confecciona a base de tubos de plástico reciclado de diversas coloraciones similares a las naturales, que a modo de "juncos, cañas, …"organiza un trenzado flexible, orgánico y deformable capaz de adaptarse a cualquier situación y geometría.

Espezie hori egiteko naturaren koloreen antzeko plastiko birziklatukozko hodiak erabiltzen dira; "ihiak, kanaberak, ..." bailira, bilbe malgua osatzen dute, organikoa eta edozein egoera edo geometriari egokitzeko moduko malgutasunaz.

Ello posibilita la adaptación a las trazas urbanas, a los perímetros y edificaciones existentes dotando al espacio y al conjunto de una visión homogénea sin perder el espíritu original como espacio para eventos.

Horri esker hiri-kutsuari, dauden perimetroei eta eraikinei egokitzeko aukera dago, eta espazioari eta multzoari ikuspegi homogeneoa eskaintzen zaio, gertakizunak antolatzeko espazioaren jatorrizko izpiritua galdu gabe.

La relación amable y "natural" de la presencia con el perímetro vegetado invade también la nueva actuación. Interiormente el espacio se diluye entre burbujas de aire, de luz, de pilares, que a modo de bosque pretende establecer un ambiente similar a la cobertura de una gran espacio natural: zonas de penumbra, claros de luz, etc….una atmósfera próxima a los sueños naturalistas de principio del s.XIX, cargados de misterio y fascinación por la posibilidad de anexionar definitivamente técnica y naturaleza. ESTRUCTURA AUTÁRQUICA- Un bosque de esbeltos pilares (60 y 80mm de diámetro) transmite las cargas desde la losa de 20cm de cubierta a una losa de cimentación de 25cm sobre una sub-base compactada sobre relleno de grava. La cimentación contiene los conductos de aire acondicionado de hormigón de 15cm que a su vez sirven de contención perimetral de la sub-base. Cada pilar recibe una carga mínima y tienen las uniones articuladas, esto permite la autodistribución de cargas en función del agrupamiento de pilares o no. Una serie de pilares inclinados absorben los esfuerzos horizontales. CARPINTERÍAS CON VIDRIO PORTANTE- El cierre térmico se resuelve mediante un vidrio laminado 10+10 plano y curvo sobre carpintería oculta de aluminio anodinado de Vitrocsa. El sistema de rodamiento inferior hace que las puertas correderas funcionen apoyando el vidrio directamente sobre estos rodamientos. La carpintería, por tanto, queda reducida a un perfil que protege el canto del vidrio. HORMIGÓN ACÚSTICO- Las superficies de vidrio y hormigón que componen los paramentos del proyecto tienen un mal comportamiento acústico. Es por esto, que se ha trabajado la superficie de la losa de cubierta mediante un sistema de "huevera" realizada con un encofrado cuyo molde es una lámina drenante impermeable normalmente utilizada en trasdosados de muro contra terreno. Este texturizado hace que la onda se rompa y reduzca la reverberación del local. Como apoyo, se superponen unos techos de rollizos de madera en las zonas con nivel sonoro más elevado. RECICLAJE MATERIALES- En la medianera del edificio existente, se ha utilizado un revestimiento de salvaverde de polietileno reciclado, normalmente usado como protector de césped en zonas de tránsito pesado, volviendo al conceptualización vegetal del edificio. En los patios también se han reutilizado materiales de desecho, tales como escoria de fábrica de vidrio, rechazos de piedra volcánica, etc.

Landaredi-perimetroaren erlazio gozo eta "naturalak" egikaritze berria ere hartzen du. Barnealdean, espazioa airezko eta argizko burbuilen eta zutabeen artean lausotzen da, eta baso bat bailitzan, espazio natural zabal baten giroa eman nahi dio estaldurari: giro ilunantzak, argiuneak, etab…. XIX. mendearen hasierako amets naturalistetatik hurbil dagoen giroa, misterioz eta teknika eta natura behin betikoz bategiteko aukeragatik liluraz betea. EGITURA AUTARKIKOA- Zutabe lerdenez (60 eta 80 mm-ko diametrokoak) jositako baso batek 20 cm-ko estaldura-lauza batetik 25 cm-ko zimendu-lauza batera transmititzen du zama, legar-betegarriaren gaineko azpi-oinarri trinkotu baten gainean. Zimenduak aire giroturako 15 cm-ko hodiak hartzen ditu, eta hodi horiek, aldi berean, azpi-oinarriaren perimetroari eusteko balio dute. Zutabe bakoitzak zama txiki-txiki bati baizik ez dio eusten eta lotura artikulatuak ditu. Horri esker, zutabeak bilduta egon edo ez, zamaren auto-banaketa ahalbidetzen da. Zutabe makurtu batzuek indar horizontalei eusten diete. BEIRA ERAMAILEKO AROTZERIAK- Itxidura termikoa, 10+10 beira ijeztuaren bidez konpontzen da; laua eta kurbatua, Vitrocsako aluminio anodinatuzko arotzeria ezkutuaren gainean ezarria. Azpiko errodamendusistemari esker, ate lerragarriak funtzionatzeko, beira errodamendu horien gainean zuzenean pausatzen da. Ondorioz, arotzeria beiraren ertza babesteko profil bat baizik ez da. HORMIGOI AKUSTIKOA- Proiektuaren paramenduak osatzen dituzten beirazko eta hormigoizko gainazalek portaera akustiko txarra dute. Horregatik, estalduralauzaren gainazala "arrautzontzi" sistema baten bidez landu da. Hori egiteko, lurraren kontrako hormen atzealderako erabili ohi den xafla drainatzaile iragazgaitz baten moldez egindako enkofratu bat erabili da. Testura horri esker uhina hautsi eta lokalaren distira murriztu egiten da. Euskarri gisa, enbor-zatiz egindako teilatuak gainjartzen dira soinu-maila handiena den tokietan. MATERIALEN BIRZIKLAPENA- Eraikinaren mehelinerako, polietileno birziklatuzko belar-babeslez (normalean trafiko zamatsua dabilen tokietan belarra babesteko erabili ohi da) egindako estaldura erabili da. Berriz ere eraikinaren landare-kontzeptualizaziora itzultzen gara horrela. Patioetan ere hondakinmaterialak erabili dira, hala nola beira-lantegiko zepa, baztertutako sumendi-harriak, etab.


183

idea ideia


F i n a l is t a Finalista

184

I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

joy ría D e

en Pamplona D BITXI-DENDA Iruñean

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL y JUAN LUIS IRIGARAY HUARTE


185 Arquitectos: Antonio Vaíllo i Daniel - Juan L. Irigaray Huarte Director de Proyecto: Daniel Galar Irurre, arquitecto C/Tafalla 31 Bajo. Pamplona / T: 948 29 00 54 F: 948 29 03 03 e-mail: estudio@vailloirigaray.com/www.vailloirigaray.com Colaboradores: David Eguinoa, Juan Carlos de la Iglesia, Ángel Álvarez, Oscar Martínez y Isabel Franco Constructor: Ignacio Huarte - Construcciones CLEYS S.L. Consultores: Iluminación: Antón Aman - ALS LIGHTING Industriales: Carpintería - DECONA Miguel Zabalza Metalistería - LARUMBE / Aluminio - METALÚRGICAS ARAKIL Electricidad - SATRUSTEGUI Juan Miguel Satrustegui Iluminación - SUSAETA Revestimientos vinílicos - KAIXO Metacrilato - MARTÍNEZ IÑIGO Cristalería - BRICOVIDRIO Pintura - BRILLO S.L. Climatización - HUMICLIMA Cliente: Danieli Joyeros Superficie: 40 m² Presupuesto: 267.000 € Proyecto: Marzo 2006 Comienzo: Septiembre 2006/Finalización: Diciembre 2007 Fotografías: José M. Cutillas, Antonio Vaíllo y Daniel Galar

planta goitiko bista

Arkitektoak: Antonio Vaíllo i Daniel eta Juan L. Irigaray Huarte Proiektu-zuzendaria: Daniel Galar Irurre, arkitektoa Tafalla kalea 31, behea Iruñea / T: 948 29 00 54 F: 948 29 03 03 Posta elektronikoa: estudio@vailloirigaray.com www.vailloirigaray.com Laguntzaileak: David Eguinoa, Juan Carlos de la Iglesia, Ángel Álvarez, Oscar Martínez eta Isabel Franco Eraikitzailea: Ignacio Huarte - Construcciones CLEYS SM Kontsultariak: Argiztapena: Antón Aman - ALS LIGHTING Industrialak: Arotzeria - DECONA Miguel Zabalza Metalgintza - LARUMBE / Aluminioa - METALURGICAS ARAKIL Elektrizitatea - SATRUSTEGUI Juan Miguel Satrustegui Argiztapena - SUSAETA Binilo-estaldurak - KAIXO Metakrilatoa - MARTINEZ IÑIGO Beirategia - BRICOVIDRIO Pintura - BRILLO SM Aire-girotzea - HUMICLIMA Bezeroa: Danieli Joyeros Azalera: 40 m² Aurrekontua: 267.000 € Proiektua: 2006ko martxoa Hasiera-data: 2006ko iraila / Obra-amaiera: 2007ko abendua Argazkia: José M. Cutillas, Antonio Vaíllo eta Daniel Galar


I n t e r i o r i s m o

I n t e r i o r i s m o a

F i n a l is t a Finalista

186

el proyecto pretende generar una atmósfera -y por tanto un universo(no un comercio) en este pequeño local de 30 m2 en el centro de la ciudad, cuya geometría rectangular, profunda y estrecha, debe contener los elementos de una joyería…

proiektuak ingurugiro bat -eta beraz unibertso bat(eta ez komertzio bat) sortu nahi du hirigunearen erdian dagoen 30 m2-ko lokal txiki honetan. Haren geometria angeluzuzen, sakon eta estuak, bitxi-denda baten elementuan hartu behar ditu barnean...

…el proyecto representa un pequeño agujero negro dentro del magma urbano…

… proiektuak hiri bilbean zulo beltz txiki bat irudikatzen du…

…el proyecto retoma la arcaica concepción mágica que envuelve al universo de la joya, de lo valioso, de lo único y de lo extraño…propone -frente a los habituales colmados con escaparates abarrotados de joyas- un envoltorio donde se expongan las piezas valiosas, como únicas, exclusivas, …

.... proiektuak bitxiaren, baliotsuaren, bakarraren eta apartekoaren unibertsoaren ikusmolde magiko arkaikoa berreskuratzen du… bitxiz betetako ohiko erakusleihoen aldean, pieza baliotsuak, bakarrak, bereziak, … erakutsiko dituen bilgarri bat proposatzen du…

para ello se genera una atmósfera misteriosa, extraña,… hueca, ingrávida, y a la vez oriental y contenidamente barroca…

horretarako giro misteriotsua, berezia, … hutsa, grabitaterik gabea, aldi berean ekialdekoa, barrokoa baina zuhurra, proposatzen da…

…se origina mediante una geometría que envuelve como un cofre, como un joyero, capaz de albergar con la delicadeza y el misterio que requiere la pieza valiosa,…única. …se pretende que el acceso a ese espacio y la búsqueda del objeto valioso se convierta en un viaje mágico y atrayente, al cruzar el umbral del misterioso joyero…-ya no se trata de ir a comprar joyas…¿…?- por un lado el acceso a un acto solemne: el rito de búsqueda de un pequeño tesoro desconocido, escondido ¡…! por otro atravesar la línea que emboca hacia lo misterioso y mágico… …(hay resonancias teatrales…algunos tratamientos de la bóveda recuerdan a los telones oscuros…, la iluminación escenográfica que puntúa y acentúa exclusivamente)… geometría: la caja se conforma mediante la macla de 2 secciones extruidas contrapuestas: la superior oscura, mate, ligera y vibrante…y la inferior plateada, brillante, pesada y rígida. la oscura se genera mediante una U asimétrica invertida, que genera a modo de bóveda una sección extruida…conformando de este modo el techo y los laterales -asimétricamente- : propone una lectura de cortinaje-telón plisado misteriosamente plegado… …el otro diedro conforma el suelo y el mobiliario lateral tras el mostrador central, conformando una L tumbada…se genera como una superficie plegada desgastada, brillante, profunda,… …un mostrador flotante -casi en el eje- es el único objeto interior de la caja…su diseño rememora arcaicos objetos -arcones, altares,…repletos de inscripciones,…en este caso las inscripciones pueden leerse con la mano, son táctiles -braille- y proporcionan claves para entender el mundo de la orfebrería y la alquimia vinculadas a este lugar… …construcción: el suelo se conforma mediante gruesas planchas de metal: fundición de aluminio, con un gran despiece (100x60) cuyo laborioso proceso de trabajo, para conseguir piezas de fundición diferentes -manchas continuas y un único dibujo general- a través de moldes que proporcionen diferentes texturas, y por tanto con piezas todas distintas, supone imbuirse en esa atmósfera pretendida, tanto en el resultado como en el proceso...más cercano a la alquimia que a los habituales sistemas constructivos.

… kutxa bat, bitxiontzi bat bailitzan bildu egiten duen geometria baten bidez sortzen da hori, pieza baliotsuak, … bakarrak eskatzen duen samurtasunez eta misterioz hartzeko gaitasunez. … bitxitegi misteriotsuaren ataria zeharkatuz, eremu horretara sartzea eta objektu baliotsua bilatzea bidaia magikoa eta erakargarria izatea nahi dugu… -kontua ez baita bitxiak erostea… ?- aitzitik, alde batetik ekitaldi irmo baterako bidea proposatzen da: ezkutukoa, ezezaguna den altxor txiki bat bilatzen da …! beste aldetik, misteriora eta magiara eramango gaituen muga zeharkatuko dugu... … (antzerkiaren oihartzunak daude… ganga lantzeko atal batzuek antzokiko oihala ekartzen digute gogora… zedarritu eta apartekotasunez areagotzen duen argiztapen eszenografikoa)… geometria: kanporantz bultzatzen diren 2 atal kontrajarri aurrez-aurrez ipiniz osatzen da kutxa: goiko zatia iluna, matea, arina eta dardaratsua… eta azpikoa, zilarreztatua, distiratsua, pisutsua eta zurruna. alderantzikatutako U asimetriko baten bidez sortzen da zati iluna, ganga bat bailitzan kanporantz bultzatzen den zati bat osatzen baitu… Sabaia eta bi alboak horrela osatzen direlarik -asimetrikoki-, oihala misterioz zimurtuta barneratzen da… … zoruak eta erdiko erakusleihoaren atzeko alboko altzairuek osatzen dute beste diedroa, etzandako L bat osatuz… higatutako azalera bat sortzen da, distiratsua, sakona, … … mostradore higikorra da kutxaren barneko objektu bakarra -ia ardatzean bertan-… haren diseinuak antzinateko objektuak gogorarazten ditu -kutxak, aldareak, …-, inskripzioz beteak… kasu honetan inskripziook eskuaz irakur daitezke, ukitu egiten dira braille- eta toki honi lotutako bitxigintza eta alkimiaren mundua ulertzeko gakoak ematen dizkigute... … eraikuntza: metalezko xafla lodiz osatuta dago zola: aluminiozko fundizioko zati handiak (100x60) eta oso landuak, testura desberdinak lortzeko moldeen bidez fundizio-pieza desberdinak burutu baitira -orban jarraituak eta irudi orokor bakar bat-. Ondorioz, eskuratu nahi dugun ingurugiro horretan murgiltzen gara, emaitzan nahiz prozesuan… hurbilagoa baita alkimiatik, ohiko eraikuntza-sistemetatik baino.


187

axonomĂŠtrico axonometrikoa

alzado lateral aldeko altxaketa

expositores erakustokiak


188


189

P

r

e

m

i

o

S a r i a RAMPAS MÓVILES en CENTRO HISTÓRICO de VITORIA-GASTEIZ ARRAPALA MUGIKORRAK GASTEIZKO ALDE ZAHARREAN, Gasteizen

190

ROBERTO ERCILLA ABAITUA y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ.

PROYECTO de EQUIPAMIENTO "SAN ROQUE" en Portugalete (Bizkaia) "ROKE DEUNA" EKIPAMENDU PROIEKTUA, Portugaleten (Bizkaia)

198

JUAN FRANCISCO PAZ PASCUAL y GLORIA PARA AYUSO.

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

APERTURA DE PASEO RONDA, Pamplona INGURUBIDEKO PASEALEKUAREN IREKIERA, Iruñean OSCAR MONGAY JIMÉNEZ y Mª TERESA MARIEZCURENA ECHEVERRÍA.

206


P re m i o Saria

190

D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a

RamPas móviles EN EL CENTRO DE Vitoria-Gasteiz

ARRAPALA MUGIKORRAK GASTEIZKO ALDE ZAHARREAN, Gasteizen ROBERTO ERCILLA ABAITUA y MIGUEL ANGEL CAMPO DÍAZ

sección de conjunto multzoaren ebaketa


191

situación kokapena

Premios: Primer Premio Concurso Público IX Bienal de Arquitectura Española EAU-2007 Mención Especial (Políticas planificación integral accesibilidad en entornos urbanos) Promotor: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Arquitectos: Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo Arquitectos Técnicos: Gorka Sagasti (Coordinación Seguridad y Salud) Colaboradores: Iñaki Ciganda. Arquitecto. Diseño, Laura Angulo, Arquitecto, Raquel Ochoa, Arquitecto, Teresa Artola, Arquitecto, Agustín de la Tajada, Coordinación obra, Eduardo Martín, Cálculo Estructura, Proiekt, Pórticos Acero inoxidable y César San Millán, Fotógrafo Empresa Constructora: Construcciones EBA Fecha Proyecto: Febrero 2006 Fecha Obra: Enero 2007 Presupuesto: 3.685.475 € Situación: Cantón de la Soledad y Cantón San Francisco Javier

Sariak: Lehiaketa Publikoko Lehen Saria Espainiako II. Arkitektura Bienala EAU-2007 Aipamen Berezia (Hiriguneetako irisgarritasunaren planifikazio integralerako politikak) Sustatzailea: Gasteizko Udala Arkitektoak: Roberto Ercilla eta Miguel Ángel Campo Arkitekto Teknikoak: Gorka Sagasti (Segurtasun eta Osasun Koordinatzailea) Laguntzaileak: Iñaki Ciganda. Arkitektoa. Diseinua, Laura Angulo, Arkitektoa, Raquel Ochoa, Arkitektoa, Teresa Artola, Arkitektoa, Agustin de la Tajada, Obra-koordinatzailea, Eduardo Martín, Egituraren Kalkulua, Proiekt, Altzari Herdoilgaitzezko Arkupeak, eta César San Millán, Argazkilaria. Enpresa Eraikitzailea: Construcciones EBA Hasiera-data: 2006ko otsaila / Obra-amaiera: 2007ko urtarrila Aurrekontua: 3.685.475 € Kokalekua: Bakardade Kantoia eta San Frantzisko Xabierkoa Kantoia


P re m i o Saria

192

D i s e 単 o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a


193

El encargo surge de un concurso de Ideas convocado por el Ayuntamiento de Vitoria. El programa contempla la realización de Rampas mecánicas cubiertas - 4 tramos en el Cantón de la Soledad y 3 tramos en el Cantón de San Francisco Javier -. Las rampas serán cubiertas en su totalidad La decisión de cubrir las rampas permite una utilización de las mismas con las mejores garantías, dadas las condiciones extremas invernales de Vitoria. Además de impedir la presencia de nieve o hielo en la superficie de la rampa, se reduce considerablemente la entrada de agua. El diseño arquitectónico guarda una estrecha relación con la mejora del impacto visual que se pretende. Entendemos que las rampas sin cubrición tendrían un impacto "maquinista" demasiado obvio. Con la cubrición se pretende camuflar este hecho dando protagonismo al elemento arquitectónico, que será el que focalice la visión y el interés del usuario. La cubrición será a la vez compleja y sencilla. Compleja en su aparente percepción tridimensional, y sencilla por estar concebida a partir de piezas iguales, únicamente desplazadas entre ellas. El pórtico básico, de acero inoxidable y vidrio, se comporta de un modo similar a los fotogramas de una película, mediante pequeños desplazamientos rotatorios en torno a un eje virtual en secuencias de 1 m de distancia. La sensación de movimiento rotacional que percibe el usuario aprovecha el deslizamiento de la propia rampa para crear una secuencia enlazada que mantiene el interés durante la ascensión, creando visuales diferentes en los distintos tramos y lugares del recorrido. La permanente visión del exterior a través de los vidrios contribuye a esta sensación producida por el giro continuado de los pórticos. Por el exterior, las líneas de vidrio que enlazan las diferentes posiciones de los pórticos conforman una figura tridimensional de aparente complejidad y dinamismo, tratándose sin embargo de un único pórtico y por lo tanto de un proceso constructivo simple y racional.

Gasteizko Udalak deitutako ideia-lehiaketa baten ondorioz sortu zen enkargua. Programak arrapala mekaniko estaliak egitea jasotzen du -4 zati Bakardade Kantoian eta 3 zati San Frantzisko Xabierkoa Kantoian-. Arrapalak erabat estalita egongo dira. Arrapalak estaltzeko erabakiari esker, arrapala horiek berme osoz erabiltzeko aukera egongo da, Gasteizen neguan egiten duen muturreko eguraldia dela eta. Arrapalaren gainean izotzik edo elurrik egotea saihesteaz gain, nabarmen murrizten dute ur-sarrera. Begi-inpaktua hobetzea bilatzen denez, diseinu arkitektonikoa horretara bideratuta dago. Gure ustez, estali gabeko arrapala batzuek "makina" itxurako inpaktu nabarmenegia izango lukete. Estalduraren bidez hori ezkutatu nahi da, eta aldiz, elementu arkitektonikoari protagonismoa eman nahi zaio, berak eskuratuko baitu erabiltzailearen begirada eta interesa. Estaldura aldi berean konplexua eta bakuna izango da. Konplexua, hiru dimentsiotan barneratuko delako, eta bakuna, pieza berdinez diseinatuta dagoelako, soilik elkarren artean bereizita. Oinarrizko portikoa altzairu herdoilgaitzez eta beiraz eginda egongo da, eta filma baten fotogramen pare jokatuko du, ardatz birtual baten inguruan egindako desplazamendu txikien bidez, 1 m-ko tarteko sekuentzietan. Erabiltzaileak atzematen duen biraketa-mugimenduak arrapalaren beraren irristatzea aprobetxatzen du, eta igoeran zehar interesa mantentzen duen sekuentzia lotua sortzen du horrela, ibilbidearen zati eta tokietan ikuspegi desberdinduak lortzeko. Beiretan zehar kanpoaldea etengabe ikusi ahal izango denez, portikoen etengabeko biraketak eragiten duen sentsazio hori areagotuko du. Kanpo aldetik, berriz, portikoen posizioak lotzen dituzten beira-lerroek itxura konplexu eta dinamikoa duen figura tridimentsionala osatzen dute, baina halere portiko bakarra da beti, eta ondorioz eraikuntzaprozesu bakun eta arrazionala baino ez da. Aurretik esan dugunez, portikoetako elementu guztiak berdin-berdinak izanik, estaldura osatzen duten segurtasuneko eta eguzki-kontrolerako beira ijetzizko pieza erregularrak ere halakoxeak dira, berdin-berdinak.

Siendo como decimos todos los elementos de los pórticos idénticos, también lo son las piezas regulares de vidrio laminado de seguridad y control solar que completan la cubrición.

Horrek guztiak erraz eta berehala jartzea erraztuko du, inguruarekin mintzoan den hizkuntza garaikideari uko egin gabe.

Todo ello favorecerá una sencilla y rápida puesta en obra, sin renunciar a un lenguaje contemporáneo que dialoga con el lugar.

Estaldura egiteko, AISI 316 altzairu herdoilgaitzezko (erresistentzia handiko) 114 portiko erabiliko dira elementu bertikaletan, eta AISI 304 altzairu herdoilgaitza erabiliko da elementu horizontaletarako.

La cubrición se realizará mediante 114 pórticos de acero inoxidable AISI 316 (alta resistencia) en elementos verticales y AISI 304 en elementos horizontales.

Portiko horiek itxidurako beirari eusteko ertzak ere jasotzen dituzte, eta erregulatzeko sistema bat ere badaukate hanketan, hainbat posiziotan muntatzea


P re m i o Saria

194

D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

Estos pórticos incorporan la perfilería para soporte del vidrio de cerramiento, con un sistema de regulación en las patas para facilitar el montaje en diferentes posiciones. Se anclan sobre bandejas de acero inoxidable AISI 316. El acristalamiento se realiza mediante vidrio laminar extraclaro con intercalario de lámina California - altas prestaciones control solar -. Todo el acero inoxidable en contacto con el suelo resiste condiciones extremas (ambiente marino) y de este modo se ofrece a máxima calidad posible con mantenimiento cero. Se propone una intensa ventilación natural de 0,8 m² por cada 2,5 m² de superficie aproximadamente (lateral inferior ambos lados y aperturas superiores), lo que unido al tipo de vidrio de protección solar que proponemos garantiza la ausencia del efecto invernadero. La iluminación artificial se incorpora bajo los pasamanos, con señalización leds en todos los accesos y salidas.

planta de conjunto multzoaren goitiko bista

&

P a i s a j i s m o a

errazteko. AISI 316 altzairu herdoilgaitzezko azpilen gainean finkatzen dira. Beiratzea egiteko, beira ijeztu argi gardena erabiltzen da, Kalifornia xaflak tartekatuz (eguzki-kontrolerako ahalmen handia). Lurzoruarekin kontaktuan dagoen altzari herdoilgaitzak muturreko egoerei eusteko ahalmena dauka (itsas ingurugiroa), eta horri esker mantentze-lan hutsaren truke kalitate gorena eskaintzen da. Aireztatze natural handia proposatzen da: gutxi gorabehera 0,8 m², gainazaleko 2,5 m² bakoitzeko (beheko bi aldeetan eta goiko aldean irekidurak utziz). Hori eta eguzki-babeserako proposatzen dugun beiramotari gehituta, berotegi-efekturik ez dela egongo berma dezakegu. Eskudelen azpian argiztapen artifiziala jarriko da, eta sarbide eta irteera guztietan led bidezko seinaleztapena egongo da.


195

alzado altxaketa


D i s e 単 o

U r b a n o

P re m i o Saria

196

pavimentos zoruak

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a


197

accesibilidad ailegaerraztasuna


P re m i o Saria

198

D i s e 単 o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO

H i r i

D i s e i n u a

San

roqu e &

P a i s a j i s m o a

en Portugalete, Bizkaia

"ROKE DEUNA" EKIPAMENDU PROIEKTUA Portugaleten, Bizkaia JUAN FRANCISCO PAZ PASCUAL y GLORIA PARA AYUSO


199

Proyecto: Proyecto De Centro de Tercera Edad ,Centro Juvenil, Aparcamiento subterráneo, y urbanización del entorno de San Roque, Portugalete Vizcaya Arquitectos: Juan Francisco Paz Pascual + Gloria Para Ayuso Dirección: SENER-Arquitectura, Avenida Zugazarte Nº 56 Getxo, Vizcaya/Tf:94 481 77 45/Mail: gloria.para@sener.es Colaboradores: Lorenzo Quevedo Negrete, Jaime Balart, Ramón González Márquez, Natalia Artigas, Josu Arana, Patricio Mendinueta, Reyes Domínguez, Arantza Barrenkua Aparejador: Jiménez Comendador Elisabet Promotor: SURPOSA (Ayuntamiento de Portugalete) Contratista: UTE SAN ROQUE: Cimentaciones Abando/Viuda de Sainz/Ferrovial Fecha proyecto: Julio-2004/Fecha terminación: Octubre-2007 Presupuesto total: 17.184.232,59 € (IVA incluido) 12.448.734,13 € (E.M.) Superficie construida: Centro de Día 2.500,00 m2 Centro Juvenil 1,000,00 m2/ Aparcamiento 21,000,00 m2 Total 24,500,00 m2/ Urbanización 14.000,00 m2 Costo E.M. m2c: Urbanización: 80€/m2; Centro de Día: 700 €/m2; Centro Juvenil: 900 €/m2, Aparcamiento: 395 €/m2 Financiación: Pública


P re m i o Saria

200

D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

Proiektua: Nagusientzako Zentroa, Gazte Zentroa, lurrazpiko aparkalekua eta San Roque ingurunearen urbanizazioa, Portugaleten (Bizkaia) Arkitektoak: Juan Francisco Paz Pascual + Gloria Para Ayuso Helbidea: SENER-Arkitektura, Zugarazarte Etorbidea, 56. Getxo, Bizkaia Telefonoa: 94 481 77 45 / Posta elektronikoa: gloria.para@sener.es Laguntzaileak: Lorenzo Quevedo Negrete, Jaime Balart, Ramón González Márquez, Natalia Artigas, Josu Arana, Patricio Mendinueta, Reyes Domínguez, Arantza Barrenkua Aparejadorea: Jiménez Comendador, Elisabet Sustatzailea: SURPOSA (Portugaleteko Udala) Kontratista: SAN ROQUE, Aldi baterako Enpresa Elkartea. Cimentaciones Abando/Viuda de Sainz/Ferrovial Hasiera-data: 2004ko uztaila / Obra-amaiera: 2007ko urria Aurrekontua guztira: 17.184.232,59 € (BEZ BARNE) 12.448.734,13 € (EM) Eraikitako azalera: Eguneko Zentroa 2.500,00 m2 Gazte Zentroa: 1.000,00 m2 Aparkalekua 21.000,00 m2 Guztira 24.500,00 m2 Urbanizazioa 14.000,00 m2 EM kostua m2-ko: Urbanizazioa: 80 € /m2; Eguneko Zentroa: 700 €/m2 Gazte Zentroa: 900 €/m2, Aparkalekua: 395 €/m2 Finantzazioa: Publikoa

planta general solairu orokorra

alzado norte iparraldeko altxaketa

&

P a i s a j i s m o a


201

alzado sur hegoaldeko altxaketa


D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a

P re m i o Saria

202

Los espacios degradados que se encuentran en el tejido urbano, son lugares de oportunidad para la mejora socio-económica de las ciudades. El lugar sobre en el que hoy se asienta el complejo de equipamientos de San Roque, era un punto estratégico para la mejora de la cohesión urbana de la villa de Portugalete. Las antiguas instalaciones deportivas, obsoletas tras la construcción del polideportivo Los Llanos, formaban una barrera de comunicación entre el barrio de la Guía y el del Ojillo, y tras su desaparición dejaban a la ciudad un nuevo vacío para la creación de un área de esparcimiento en uno de los municipios más densos de Europa. El Ayuntamiento de Portugalete, consciente del potencial urbano del espacio adquirido, presentó el Plan Integral de Revitalización Urbana del área de San Roque dentro del Programa "Izartu I" del Gobierno Vasco. En este plan se fijaron las actuaciones necesarias para mejorar la cohesión entre los dos barrios del municipio. Dentro de las actividades realizadas por el Ayuntamiento, se convocó un concurso de ideas donde se debía ordenar en un único proyecto integrador un centro juvenil (1.000m2), un centro social para la tercera edad (1.500m2), un aparcamiento (20.000m2), y una gran plaza. Del análisis del lugar se desprendía la necesidad de suprimir la barrera existente, y convertir la actuación en un espacio de conexión entre el barrio Virgen de Guía, periférico

Hiri-bilbean andeaturik dauden guneak, hirietako egoera sozio-ekonomikoa hobetzeko aukera eskaintzen duten guneak dira. Gaur egun San Roque ekipamendu-konplexua dagoen lekua Portugaleteren hiri-kohesioa hobetzeko puntu estrategikoa zen. Antzinako kirol-instalazioak zaharkituta gelditu ziren Los Llanos kiroldegi berria eraiki ondoren, eta Guía eta Ojillo auzoen arteko komunikaziorako oztopo bat baino ez ziren. Instalazio horiek kendu ostean, berriz, Europako udalerri trinkoenetako batean aisialdirako gune bat sortzeko eremu soil bat sortu zen. Portugaleteko Udala bizkor konturatu zen eskuratutako eremuak zer nolako hiri-potentziala eskaintzen zuen, eta Eusko Jaurlaritzaren "Izartu I" Programaren barruan, San Roque eremuaren Hiri Sustapenerako Plan Integrala aurkeztu zuen. Plan horretan udalerriko bi auzoen arteko lotura hobetzeko behar ziren jardunbideak zehaztu ziren. Udalak egindako jardueren artean ideia-lehiaketa bat deitu zen. Bertan, proiektu integratzaile bakar batean gazte-zentro bat (1.000 m2), nagusientzako gizarte-zentro bat (1.500 m2), aparkaleku bat (20.000 m2) eta plaza handi bat batu behar ziren. Ingurunea aztertuz, une hartan zegoen oztopoa ezabatzeko premia nabarmentzen zen, jardunbideari esker, Virgen de Guía, hiri-jardueratik urrundu samar dagoen aldiriko auzoa Ojillo auzoarekin lotzeko, bertan izaten baitira udalerriko jaialdi eta merkataritzajarduera gehienak. Azterketa orografiko hutsetik


203

sección longitudinal luzerako ebaketa

sección transversal zeharkako ebaketa

y algo alejado de la actividad urbana, y el barrio El Ojillo, escenario principal del comercio y festejos de la villa. Otro factor importante, desde un análisis estrictamente orográfico, era garantizar la accesibilidad en un solar marcado por el fuerte desnivel que caracteriza a toda una ciudad asentada sobre una montaña rocosa. El proyecto integrador nació como una gran roca, como si la misma roca sobre la que se asienta la intervención hubiera quedado al descubierto. Esta superficie pétrea se formalizó en terrazas que buscan puntos de encuentro con las calles perimetrales, y huecos horadados donde se alojan la nueva ermita, los accesos al aparcamiento, los porches de los comercios y el centro social. La roca integra todas las dotaciones excepto el centro juvenil, que apareció como un elemento exento, una caja de vidrio ligera y flotante en la parte superior. En la definición formal de la plaza, dentro de un lenguaje orgánico, se procuró ensanchar la Calle Gregorio Uzkiano acumulando la masa edificatoria junto a la Calle Maestro Zubeldia, donde se situó el centro juvenil reforzando la alineación de la calle. Esta solución presentaba dos ventajas, el acercamiento de ambos centros dotacionales al barrio de la Guía, revitalizando la Calle Zubeldia, y la nueva entrada de luz y ventilación a la Calle Gregorio Uzkiano.

abiatuta, agerian gelditu zen irisgarritasuna bermatzea faktore garrantzitsua zela, aldapa malkartsua baitzen eremu horren ezaugarri nabarmena, mendi harritsu batean osorik kokatuta dagoen udalerri baten barruan. Beraz, proiektu integratzailea haitz handi baten itxurapean jaio zen, eremu horren oinarrian dagoen haitza bera azaleratuta gelditu bailitzan. Harrizko azalera hori formalizatzeko, inguruko auzoekin topaguneak bilatzen dituzten terrazak eratu ziren, bai eta baseliza berria, aparkalekuaren sarbideak, merkatalguneen atariak eta gizarte-zentroa hartzen zituzten hutsune zulatuak ere. Haitzak instalazio guztiak hartzen ditu barnean, gazte-zentroa izan ezik, hori kanpoko elementu baten gisa agertzen baita, goiko aldean kokatutako beirazko kutxa arin eta hegazkorra. Plazaren definizio formalean, hizkuntza organiko baten barruan, Gregorio Uzkiano Kalea zabaltzeko ahalegina egin zen, eta horretarako eraikuntza-multzoa Zubeldia Maisua kalearen ondoan metatu eta bertan kokatu zen gazte-zentroa ere, kalearen lerrotzea indartzeko. Soluzio horrek bi abantaila zekartzan: batetik bi zentroak Guía auzora hurbiltzea eta Zubieta auzoa suspertzea, eta bestetik argitasun- eta aireztatzesarbidea Gregorio Uzkiano kalera hurbiltzea.


D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a

P re m i o Saria

204

planta cota +43,40 kota +43,40 solairua

planta cota +46,60 kota +46,60 solairua

01. cuarto de ventilación 02. cajón acceso metro 03. vestíbulo 04. aparcamiento 216 plazas 05. cuarto eléctrico 06. almacén 07. cuarto de bombas 08. cuarto limpieza 09. disponible 10. contadores agua 11. cabina vigilancia 12. cuarto limpieza 13. trasteros 14. cuarto de instalaciones

01. cuarto de ventilación 02. cajón acceso metro 03. almacén 04. aparcamiento 114 plazas 05. local comercial 06. ermita 07. disponible 08. cuarto eléctrico 09. disponible

planta cota +60,90 kota +60,90 solairua 01. terraza de acceso 02. sala de reuniones 03. almacén 04. sala audiovisuales 05. sala de reuniones 06. aula polivalente 07. cuarto de limpieza 08. puesto de control 09. aseos 10. sala de reuniones compartimentable 11. sala de estudio 12. almacén


205

planta cota +53,05 kota +53,05 solairua 01. cocina 02. aseos/vestuarios de personal 03. dirección 04. escalera de incendios (aparcamiento) 05. vestíbulo centro día y recepción 06. reuniones y visitas 07. baños geriátricos 08. consulta 09. enfermería 10. cuarto de instalaciones eléctricas 11. centro de contadores de agua 12. almacén 13. patio 14. sala de actividades 15. comedor-estar

planta cota +57,05 kota +57,05 solairua 16. aseos 17. disponible 18. archivo 19. gimnasio 20. cafetería-comedor 21. cuarto limpieza 22. peluquería 23. vigilancia 24. aseos 25. sala de televisión 26. talleres 27. almacén

01. centro de información juvenil 02. vestíbulo de acceso 03. almacén 04. patio


F i n a l is t a Finalista

206

D i s e ñ o

U r b a n o

APERTURA DE

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a

as o Ron a

p

e

d

en Pamplona

INGURUBIDEKO PASEALEKUAREN IREKIERA Iruñean OSCAR MONGAY JIMÉNEZ y Mª TERESA MARIEZCURENA ECHEVERRÍA

sección longitudinal luzerako ebaketa


207 Cliente: Ayuntamiento de Pamplona (Proyecto Urban) Situación: Paseo de Ronda, Pamplona Arquitectos: Oscar Mongay y Maite Mariezcurrena (OM ARQ) Colaboradores: Jesús Cabrejas (ICCP, Estructura Galería), José Luis Sola y Arturo Pérez Espinosa (Aparejadores) y P y P Ingeniería (Instalaciones) Contratista: Iruña Construcción y Grupo Urazca Fecha de Proyecto: 2005 Ejecución: 2006-2008 Superficie: 1.350 m2 Presupuesto: 8.563.357 Euros Fotografía: Aitor Ortiz y José Manuel Cutillas

Bezeroa: Iruñeko Udala (Urban Proiektua) Kokalekua: Ingurubideko Pasealekua, Iruñea Arkitektoak: Oscar Mongay eta Maite Mariezcurrena (OM ARQ) Laguntzaileak: Jesús Cabrejas (ICCP, Estructura Galería), José Luis Sola eta Arturo Pérez Espinosa (Aparejadoreak) eta P y P Ingeniería (Instalazioak) Kontratista: Iruña Construcción eta Grupo Urazca Proiektuaren data: 2005 Egikaritze-aldia: 2006-2008 Azalera: 1.350 m2 Aurrekontua: 8.563.357 euro Argazkia: Aitor Ortiz eta José Manuel Cutillas

alzado calle descalzos descalzos kalea altxaketa

sección vestíbulo atarte ebaketa


F i n a l is t a Finalista

208

D i s e ñ o

U r b a n o

&

P a i s a j i s m o

H i r i

D i s e i n u a

&

P a i s a j i s m o a

El límite norte de Pamplona está definido por un lienzo de muralla que salva un importante desnivel hasta el lecho del río Arga. Este accidente topográfico ha marcado históricamente una barrera insalvable para la expansión de la ciudad en dirección norte y ha convertido a la Pamplona histórica en un fondo de saco, contribuyendo a su deterioro en el tiempo al carecer de la actividad necesaria para ofrecer un atractivo al ciudadano.

Iruñeko ipar muga harresi-lerro batek zedarritzen du; altuera-tarte handi bat gainditu eta Arga ibaiaren ertzeraino iristen da. Historikoki, elementu topografiko hori iparrerantz hedatzeko muga gaindiezina izan da hiriarentzat, eta Iruñea historikoa, gainerako herritik aldenduta, baztertuta gelditzea eragin du. Horrek, denboran, ingurune hori narriatzea ekarri du, hiritarrentzat erakargarria izateko behar den jarduerarik gabe utziz.

La comunicación del barrio extramuros de la Rochapea y del parque fluvial con el casco histórico resulta clave ante el futuro desarrollo urbano de ambas partes de la ciudad. Supone la oportunidad de introducir flujos peatonales a través de una de las áreas más degradadas del casco, lo que sin duda contribuirá decisivamente a la regeneración de la zona.

Harresiez bestaldean dagoen Errotxapea auzoa nahiz ibai-parkea alde zaharrarekin lotzea funtsezkoa da hiriaren alderdi bataren eta bestearen etorkizuneko hirigarapena ziurtatzeko. Alde Zaharrean andeatuen zegoen eremuetako batean oinezkoen joan-etorriak txertatzeko aukera dakar horrek, eta zalantzarik gabe ingurunea suspertzeko funtsezko elementua izango da.

El proyecto desarrolla las acciones contempladas por el Proyecto Urban denominadas genéricamente como Proyecto de apertura del Paseo de Ronda, consistentes en la conexión mecánico peatonal entre el centro histórico y el barrio de la Rochapea, la ejecución de un edificio dotacional para exposiciones y usos asociados de hostelería que contribuyan a la dinamización socio-cultural del área, la pavimentación e iluminación del tramo correspondiente del Paseo de Ronda y la restauración del frente amurallado junto con el tratamiento vegetal del talud.

Proiektu horrek Urban Proiektuak jasotzen dituen jardunbideak (generikoki "Ingurubideko Pasealekua Irekitzeko Proiektua" izena ematen zaie) garatzen ditu. Zehazki, honako jardunbide hauek dira: Alde Zaharraren eta Errotxapea auzoaren artean lotura mekaniko bat; eremu horren suspertze soziokulturalean laguntzeko, erakusketak egiteko eta alor bereko ostalaritzaerabileretarako eraikin bat; Ingurubideko Pasealekuaren zoladura- eta argiztapen-lanak, harresiak zaharberritzea, eta azken horrekin batera ezpondako landaretza egoki lantzea.

Nuestro reto consistía en conseguir para la ciudad un "intercambiador" urbano y peatonal inmerso en un casco histórico y junto a un conjunto de interés cultural como son las murallas de Pamplona. El proyecto debía acoger diversos tránsitos peatonales dentro de un solar con una superficie muy reducida. Se trataba de una intervención de cirugía no sólo por lo reducido de su espacio sino también por la presencia de los edificios contiguos, por la propia muralla cuya posición resulta invariable y por la dificultad de los accesos al lugar.

Gure erronka, Iruñearentzat oinezkoen "trukatzaile" bat lortzea zen, Alde Zaharrean txertatua eta Iruñeko harresiak diren kultura-intereseko multzo bikainaren ondoan. Oso eremu murritza daukan orube batean oinezkoen joan-etorriak jaso behar zituen proiektuak. Interbentzio kirurgikoa zen, eta ez soilik eremua hain murritza delako; gainera, alboan eraikinak daude, tokiz aldatu ezin den harresia dago, eta bertaratzea oso zaila da.

Desde el comienzo abandonamos la posibilidad de una actuación mimética con el entorno ya que el objeto del proyecto suponía un cambio sustancial tanto por el nuevo programa como por su necesaria transformación a una escala pública. Sin embargo se pretendía que tanto el edificio como la conexión mecánica fuesen respetuosos con el entorno, cuyo valor tanto monumental, histórico como paisajístico es indiscutible.

Hasieratik bertatik baztertu genuen ingurunearekin mimetikoa izango zen jardunbidea egitearen aukera, proiektuaren xedeak funtsezko aldaketa bat baitzekarren: batetik programa berria zelako, eta bestetik, eskala publiko batera egokitzeko derrigorrez itxuraldatu beharra zegoelako. Halere, eraikina nahiz lotura mekanikoak ingurunea errespeta zezatela nahi zen, ingurune horrek monumentu, historia zein paisaia aldetik duen balioa eztabaidaezina baita.

El proyecto se concibe como una nueva puerta de la ciudad con un marcado carácter simbólico; el volumen rotundo del edificio recoge las alturas de los edificios colindantes y envuelve tanto al espacio vestibular de la conexión como al pasaje acristalado que comunica la calle con el Paseo de Ronda. De esta manera se pretende impregnar al conjunto de una nueva escala, casi indeterminada. Al espacio así generado se le dota de altura para permitir la entrada de luz natural y la apertura visual, casi vertical, de la galería de conexión, enmarcando al mismo tiempo la cadena de montañas que circunda la ciudad. En plantas superiores se proyecta una sala de exposiciones que recibirá luz natural filtrada a través del lucernario del pasaje y un café restaurante panorámico en cubierta; los materiales utilizados: piedra natural, tarima de madera, mármol, alabastro, vidrio… permitirán su integración en el entorno con naturalidad. Como solución a la conexión mecánico peatonal se proyecta una poterna contemporánea que salva el lienzo de muralla sin afectar a la imagen del conjunto. Se trata de una idea aparentemente sencilla pero que encierra una gran complejidad técnica. La galería soterrada se construye mediante marcos estructurales de hormigón armado de gran altura apoyados escalonadamente en la roca sana. La losa superior de los mismos soporta el relleno de tierras correspondiente hasta conseguir una perfecta integración con el resto del talud. Interiormente, se reviste mediante bandejas de panel

Nortasun sinbolikoa izango duen hirirako sarbide bat gauzatu nahi da proiektuaren bidez; eraikinaren bolumenak inguruko eraikuntzen altuera kontuan hartzen du eta aldi berean, eraikinak berak loturaren atariko eremua, eta kalea eta Ingurubideko Pasealekua lotzen dituen paisaia beiratua, biak biltzen ditu. Horrela, ia zehaztugabea den eskala berri batez jantzi nahi da multzo osoa. Horri esker sortutako eremuari altuera eman zaio, argi naturala sar dadin, eta loturako galeria bisualki ireki da, ia bertikalean. Aldi berean, gainera, hiria inguratzen duten mendi-lerroa markoztatu egiten du. Goiko solairuetan erakusketa-areto bat proiektatu da, sabai-leihoaren bidez iragazitako argi naturala jasoko duena. Gainean, aldiz, kafe-jatetxe panoramiko bat. Erabiliko diren materialek ingurunean integrazio naturala izatea ahalbidetuko dute: harri naturala, zurezko tronadura, marmola, alabastroa, beira, … Oinezkoentzako lotune mekanikorako, multzoaren irudiari kalterik eragin gabe harresiaren muga gaindituko duen ate garaikide bat proiektatu da. Itxuraz erraza dirudien arren, ideia horrek konplexutasun tekniko handia dauka. Lurrazpiko pasabidea egiteko, hormigoi armatuzko altura handiko egitura-markoak erabiliko dira, mailaz maila haitz sendoan oinarrituz. Markoen goiko harlauza lurrez egoki estaliko da, gainerako ezpondan guztiz integratzeko. Barnetik, aluminio-compositezko


209

composite de aluminio que ofrecen un contrapunto terso y brillante al carácter pesado y murario del conjunto. Dos elevadores inclinados de acero y cristal desplazarán diariamente en torno a 1.200 personas a la hora.

xaflez estaliko da, multzoak duen izaera astun eta hormatsuari kontrapuntu leun eta distiratsua eskaintzeko. Altzairuzko eta beirazko bi igogailu inklinatuk eguneroegunero, orduko 1.200 bat pertsona eramango dituzte batetik bestera.

Respecto al Paseo de Ronda se acomete la pavimentación integral del área mediante losa y adoquín de piedra natural, lo que posibilitará la aproximación del ciudadano y del visitante a un entorno privilegiado, cuidando especialmente la iluminación del mismo. En cuanto al conjunto amurallado, una minuciosa reparación y limpieza del mismo junto con el acondicionamiento del talud vegetal existente permitirán el poder admirar la ciudad desde la propia ciudad.

Ingurubideko Pasealekuari dagokionez, eremu osoan zoladura ezarriko da, horretarako harri naturalezko galtzadarriak erabiliz. Horri esker, ingurune ezin ederrago batera hurbiltzea erraztuko zaie hiritarrei eta bisitariei, eta egoki argiztatzeko arreta berezia eskainiko da. Harresi-multzoari dagokionez, goitik behera konpondu eta garbituko da, eta dagoen landaredi-ezponda egokitu egingo da, hiritik bertatik hiriaz gozatzeko.

planta sotano - instalaciones soto solairua - instalazioak

planta baja - acceso beheko solairua - sarbidea

tercera planta - restaurante hirugarren solairua - jatetxea

planta cubierta aterpe solairua

planta primera lehenengo solairua

segunda planta - sala exposiciones bigarren solairua - erakusketa-aretoa


210


211

A

c

c

é

s

i

t

A c c e s i t

4D

212 4D

SERGIO CARRERA MURILLO y AMAIA CELAYA ÁLVAREZ

F

i

n

a

l

i

s

t

a

s

F i n a l i s t a k

ALVEOGLASS

218 ALVEOGLASS

MIGUEL ANGEL ALONSO DEL VAL y RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN

SERPENTINE HOOD BENCH

222 SERPENTINE HOOD BENCH

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL


Ac c é si t Accesit

212

D i s e ñ o

D i s e i n u a

4D 4D SERGIO CARRERA MURILLO y AMAIA CELAYA ÁLVAREZ


213

Promotor: Delegación Navarra COAVN Autores: Amaia Celaya (4D) y Sergio Carrera (caja) Colaboradores: Felicitas Lamenca (diseño 4D) Ejecución Material:Alarco Maquetas (4D) y Carpintería Armendáriz (caja)

Sustatzailea: EHAEOko Nafarroako Ordezkaritza Egileak: Amaia Celaya (4D) eta Sergio Carrera (kutxa) Laguntzaileak: Felicitas Lamenca (4D diseinua) Egikaritze Materiala: Alarco Maquetas (4D) eta Armendáriz Zurgindegia (kutxa)


D i s e ñ o

D i s e i n u a

Ac c é si t Accesit

214

El objeto PREMIO 4D (cuarta dimensión) se entrega a personas e instituciones que han sido relevantes para el mundo de la arquitectura, sin necesidad de ser arquitectos, por parte de la Delegación Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Al concurso convocado para su diseñó se presentó una pieza semi-translúcida y compleja, partiendo de un fractal vectorizado, al que un criterio jerarquizado de formas, grosores y profundidades convierte en un objeto finito y comprensible. El espíritu de la cuarta dimensión que debía transmitir el premio se presenta a través de las referencias que la propia naturaleza del objeto sugiere: crecimiento continuo, abstracción, matemática, espacio, tiempo, luz, misterio… La pieza está formada por 5 capas de metacrilato translúcido blanco hielo de 200 x 153 x 3 mm cada una, cortadas por láser y montadas sobre una base transparente de 200 x 176 x 20 mm, todas ellas adheridas entre sí. Se presenta en una caja de madera, sobria, silenciosa, abstracta… que diluye las referencias y la posible escala de su contenido, potenciando el misterio y la sorpresa a través de su contraste. Mediante un único material se resuelven todos los problemas: envoltorio, soporte-base y cierre, éste último resuelto mediante un pasador con sección en "cola de milano". El premio se entrega con una periodicidad bienal, habiendo sido galardonados hasta la fecha: Pedro Salaberri y Montxo Armendáriz.


215

4D SARIA (laugarren dimentsioa), Euskal Herriko Arkitektoen Elkarte Ofizialeko Nafarroako Ordezkaritzak ematen die, halabeharrez arkitektoan izan gabe, arkitekturaren munduan nabarmendu diren pertsona eta instituzioei. Haren diseinuaren lehiaketarako pieza zeharrargitsu eta konplexu bat aurkeztu zen, fraktal bektorizatu batetik abiatua, forma-, lodiera- eta sakonera-irizpide hierarkizatu baten bidez objektu amaitu eta ulergarri bihurtzeko. Objektuaren izaerak berak aditzera ematen dituen erreferentzien bidez aurkezten da gremioak transmititu nahi zuen laugarren dimentsioaren izpiritua: hazkuntza jarraitua, abstrakzioa, matematika, espazioa, denbora, argia, misterioa, ‌ Zuri-izotz koloreko metakrilato zeharrargitsuzko 5 geruzek osatzen dute pieza; 200 x 153 x 3 mm neurtzen du bakoitzak; laserrez ebakita daude, denak elkarri lotuta, eta 200 x 176 x 20 mm-ko oinarri garden baten gainean muntatuta. Egurrezko kutxa baten barruan aurkezten da, soila, isila, abstraktua‌ horri esker edukiaren balizko eskala eta erreferentziak lausotu egiten dira, kontrastearen bidez misterioa eta ustekabea indartuz. Material bakarraren bidez arazo guztiak gainditzen dira: bilgarria, euskarri-oinarria eta itxiera. Azken hori konpontzeko miru-buztan erako krisket bat erabiltzen da. Saria bi urtero ematen da, eta gaur egunera arte honako hauek izan dira saridunak: Pedro Salaberri eta Montxo Armendåriz.


Ac c é si t Accesit

216

D i s e ñ o

D i s e i n u a


217

plano planoa


F i n a l is t a Finalista

218

D i s e ñ o

D i s e i n u a

s

Alveoglas ALVEOGLASS

MIGUEL ALONSO DEL VAL Y RUFINO HERNÁNDEZ MINGUILLÓN


219 Fecha de presentación: Junio 2007 Fecha de inicio: Julio 2007 Fecha de fin: Diciembre 2007 Título: Paneles en estructura sándwich a partir de láminas de vidrio con núcleo alveolar para aplicaciones en arquitectura. Entidades: Financiación ah asociados Participación ah asociados Situación - obtención de patente en trámite.

Aurkezpen-data: 2007ko ekaina Hasiera-data: 2007ko uztaila Obra-amaiera: 2007ko abendua Izenburua: Sandwich estrukturako panelak, arkitekturan erabiltzeko nukleo albeolarreko beirazko xaflak erabiliz. Erakundeak: ah asociadosen finantzazioa ah asociadosen partaidetza Egoera: Patentea eskuratzeko izapidetze-bidean.


F i n a l is t a Finalista

220

D i s e ñ o

D i s e i n u a

El desarrollo consiste en paneles en estructura sándwich a partir de láminas de vidrio con núcleo alveolar para aplicaciones en arquitectura y construcción.

Sandwich estrukturako paneletan oinarritzen da garapena, arkitekturan eta eraikuntzan erabiltzeko nukleo albeolarreko beirazko xaflen bidez.

Los paneles están compuestos por dos pieles exteriores y un núcleo central. Las pieles son de vidrio monolítico y el núcleo es de policarbonato (PC) en estructura alveolar / reticular (configuración de nido de abeja).

Panelek kanpoko bi azal eta barruko nukleo bat daukate. Azalak beira monolitikozkoak dira eta nukleoa polikarbonatozkoa (PC), egitura albeolar/erretikulaturekin (abaraskadun egitura).

La estructura de los paneles se consigue gracias a una unión adhesiva entre las pieles y el núcleo, sin necesidad de disponer carpinterías en el perímetro. Gracias a las características de la configuración en sándwich se logran excelentes propiedades mecánicas a flexión (resistencia y rigidez) y a compresión, con un muy bajo peso.

Xaflen egitura osatzeko azala eta nukleoa itsasten dira, inguruan arotzeriarik egoteko premiarik gabe. Sandwich-konfigurazioaren ezaugarriei esker, okertzearen eta konpresioaren aurkako ahalmen mekaniko bikainak lortzen dira (erresistentzia eta zurruntasuna), eta oso pisu gutxirekin.

Desde el punto de vista estético las pieles de vidrio dan al panel características de translucidez y el núcleo alveolar de policarbonato permite incluir soluciones con color, así como variar el grado de translucidez: al observar en dirección perpendicular al panel la translucidez es máxima y decrece a medida que el ángulo de observación disminuye.

Estetikaren ikuspuntutik, beirazko azalek zeharrargitasunaren ezaugarria ematen dio panelari, eta polikarbonatozko nukleo albeolarrak, berriz, soluzio koloredunak eskaintzeko aukera ematen du, bai eta zeharrargitasun-maila aldatzeko aukera ere: panelari perpendikularki begiratuz gero, zeharrargitasuna gorena da, eta behaketa-angelua murriztuz doan heinean zeharrargitasuna ere murriztuz doa.

Comportamiento en obra / en montaje Posibilidad de aplicación en exteriores (fachadas, cubiertas, muros cortina, ...), con un excelente comportamiento a la intemperie (humedad, viento, lluvia, radiación solar, polvo) gracias a la protección exterior que brinda la piel de vidrio.

Portaera obran/muntaian Kanpoan ezartzeko aukera (etxaurretan, estalkietan, errezel-hormetan, …), beirazko azalak eskaintzen dion kanpo-babesari esker bikain jokatzen baitu euripean (hezetasuna, haizea, euria, eguzki-izpiak, hautsa).

Facilidad de instalación / unión, al no requerir carpinterías de aluminio o de policloruro de vinilo (PVC), lo que hace que la solución sea más sencilla de cara al montaje en obra y al mantenimiento.

Ezartzeko/lotzeko erraza da: aluminiozko edo binilozko poliklorurozko (PVC) arotzeriarik eskatzen ez duenez, soluzio hori muntatzeko eta mantentzeko askoz errazagoa da.

Continuidad de las uniones sin necesidad de carpinterías intermedias entre panel y panel, lo que ofrece un acabado exterior continuo.

Loturak jarraituak dira, paneletik panelera tarteko arotzeriarik egoteko premiarik egon gabe. Ondorioz, kanpotik akabera jarraitua erakusten du.

Baja densidad, pues cuenta con un núcleo en estructura de panel de abeja muy ligero y no precisa carpinterías intermedias de instalación. Comportamiento mecánico Elevada resistencia mecánica a flexión, gracias al alto momento de inercia de área que ofrece su estructura sándwich. Alta integridad estructural del panel a causa de la unión continua (en toda el área del panel) entre las pieles y el núcleo. Características de anti-estallamento, debido a la unión adhesiva que cubre toda el área del panel lo que garantiza que, en caso de rotura, los fragmentos quedarán adheridos e integrados al panel. Comportamiento térmico El comportamiento térmico es similar al de un doble acristalamiento convencional (dos vidrios separados por una cámara de aire). Comportamiento acústico El comportamiento acústico es mejor que el de un doble acristalamiento convencional, ya que está compuesto por varias capas de diferentes materiales (vidrio + adhesivo + núcleo alveolar + adhesivo + vidrio). Eso hace que la atenuación acústica sea mayor. Comportamiento estético Variación de la translucidez, causado por la estructura reticular del núcleo de panel de abeja que permite el paso de la luz en dirección perpendicular al plano del panel y ofrece un sombreamiento en otras direcciones (en función de la orientación de la dirección de observación). Diversidad de colores, pues el núcleo de panel de nido de abeja de policarbonato (PC) puede realizarse en una gran variedad de colores (15 colores estándar).

Trinkotasun baxua, abaraska-egituradun nukleoa izanik, ez duelako behar instalaziorako tarteko arotzeriarik. Portaera mekanikoa Makurduraren aurkako erresistentzia handia, sandwich egiturak eskaintzen duen arearen inertzia-momentu altuari esker. Panelaren egitura-osotasun altua, azalen eta nukleoaren arteko lotura jarraituari esker (panelaren area osoan). Eztandaren aurkako ezaugarriak, panelaren azalera osoa estaltzen duen lotura itsasgarriari esker, hausturarik egongo balitz, zatiak panelari itsatsita eta integratuta jarraituko dutela bermatzen baita. Portaera termikoa Ohiko beira bikoitz batek (aire-ganbera batek banatutako bi beira) izango lukeen portaera termikoaren antzekoa dauka. Portaera akustikoa Material desberdinez osatutako hainbat geruza edukitzeari esker (beira + itsasgarria + nukleo albeolarra + itsasgarria + beira), ohiko beira bikoitz batek baino portaera akustiko hobea dauka. Ondorioz, atenuazio akustiko handiagoa lortzen da. Portaera estetikoa Zeharrargitasuna aldatzen du, abaraska-erako nukleoaren egitura erretikulatuari esker, panelaren norabide perpendikularrean argia pasatzen uzten baitu, baina beste norabide batzuetan ilunduz (behaketaren norabidearen arabera). Kolore-aniztasuna, abaraska-erako nukleoa polikarbonatozkoa (PC) denez, kolore anitzetan egiteko aukera uzten baitu (15 kolore estandar).


221

DIMENSIONES

TAMAINA

Espesores de vidrio:

Desde 2 mm hasta 19 mm

Beiraren lodiera:

Espesores de núcleo:

Desde 2 mm hasta 370 mm

Nukleoaren lodiera: 2 mm-tik 370 mm-ra

Ancho de panel:

Desde 100 mm hasta 1.500 mm

Panelaren zabalera: 100 mm-tik 1.500 mm-ra

Longitud de panel:

Desde 100 mm hasta 4.000 mm

Panelaren luzera:

TORRE DE TELECOMUNICACIONES DE TRACASA APLICACIÓN La torre de telecomunicaciones de las oficinas de Tracasa ha sido revestida de este material convirtiéndose así en una de las singularidades del edificio. Acoge las instalaciones existentes (chimeneas, antenas, etc.) confiriendo a todo el conjunto un carácter especial en cuanto a imagen y a simbología tecnológica. La finalidad de la piel de revestimiento, conformada por un sándwich de vidrio con alma de policarbonato, es dotarle de ligereza, de resistencia y de una imagen innovadora. Para su iluminación se ha utilizado un sistema de LEDs que permite la programación de efectos y colores, otorgándole el carácter tecnológico y de imagen definitivos en horas nocturnas.

2 mm-tik 19 mm-ra

100 mm-tik 4.000 mm-ra

TRACASAREN TELEKOMUNIKAZIO-DORREA EZARPENA Tracasaren bulegoen telekomunikazio-dorrea material honekin estali da, eta horixe bihurtu da eraikin honen ezaugarri nagusietako bat. Dauden instalazio guztiak hartzen ditu bere barruan (tximiniak, antenak, etab.), eta irudiari eta sinbologia teknologikoari lotuta, multzo osoari aparteko izaera ematen dio. Polikarbonatozko nukleodun beira-sandwich batek osatutako estalduraazalaren helburua, eraikinari arintasuna, tinkotasuna eta irudi berritzailea eskaintzea da. Eraikina argiztatzeko, efektu eta koloreak programatzeko aukera eskaintzen duen LED sistema bat erabili da, eta horri esker gauean izaera teknologikoko irudi bikaina eskuratzen du.


F i n a l is t a Finalista

222

D i s e ñ o

D i s e i n u a

ser entin p

e

HOOD BENCH SERPENTINE HOOD BENCH

ANTONIO VAÍLLO I DANIEL

Arquitectos: VAÍLLO+ IRIGARAY Antonio Vaíllo i Daniel - Juan L. Irigaray Huarte Director de proyecto: Daniel Galar Irurre, arquitecto Cliente: Restaurante Marisol Fabricación: Roger da Mota (RdM) y Goyo Larumbe (Metálicas Larumbe) Inicio: Enero 2009 / Fin: Enero 2009

posible planta solairu posiblea


223

...sigue haciendo falta bancos adaptables a situaciones flexibles habitar el "bosque" ha sido siempre -ahora más- un anhelo humano tubos delgados -flexibles- y maromas de pesca, permiten gran capacidad de colonización... ...Oraindik ere, egoera aldakorretara egokitutako eserlekuak behar dira, "basoan" bizi izatea beti izan baita -eta are gehiago orain- gizakien grina. Hodi meheek -malguek- eta arrantza-unamek kolonizazio-ahalmen handia ahalbidetzen dute...

Arkitektoak: VAÍLLO+ IRIGARAY Antonio Vaíllo eta Daniel - Juan L. Irigaray Huarte Proiektu-zuzendaria: Daniel Galar Irurre, arkitektoa Bezeroa: Marisol jatetxea Fabrikazioa: Roger da Mota (RdM) eta Goyo Larumbe (Metálicas Larumbe) Hasiera: 2009ko urtarrila / Amaiera: 2009ko urtarrila


F i n a l is t a Finalista

224

D i s e 単 o

D i s e i n u a


225

planta goitiko bista

alzado y secci贸n altxaketa eta ebaketa


226


227

P

r

e

m

i

o

S a r i a ARQUITECTOS EN SAN SEBASTIÁN, 1880-1930 ARKITEKTOAK DONOSTIAN, 1880-1930

228

JOSÉ LABORDA YNEVA.

A

c

c

é

s

i

t

A c c e s i t

BILBAO DESARROLLOS URBANOS 1960/2000. CIUDAD Y FORMA BILBAO HIRI-GARAPENAK 1960/2000. HIRIA ETA ITXURA

236

JAVIER MARTÍNEZ CALLEJO.

FLORENCIO MOCOROA, ARQUITECTO FLORENCIO MOCOROA, ARKITEKTOA IÑIGO GARCÍA ODIAGA.

242


P re m i o Saria

228

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

ARQUITECTOS EN

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

SaNsebAstián

, 1880-1930

ARKITEKTOAK DONOSTIAN, 1880-1930 JOSÉ LABORDA YNEVA

Autor: Edición:

José Laborda Yneva Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación en Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa. Nº Páginas: 528. Coordinación Editorial: Santos Bregaña Diseño Colección: Anne Ibañez Guridi & Deunor Bregaña. LAIA Impresión: Castuera I.G. Primera Edición: Diciembre 2008

Egilea: Argitalpena:

José Laborda Yneva Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala. Gipuzkoako Ordezkaritza. Gipuzkoako Foru Aldundia. Orrialde kopurua: 528. Argitalpen-koordinazioa: Santos Bregaña Bildumaren Diseinua: Anne Ibañez Guridi & Deunor Bregaña. LAIA Inprimaketa: Castuera I.G. Lehen argitaraldia: 2008ko abendua

Arquitectos ejercientes en San Sebastián, titulados entre 1850 y 1904 Donostian lan egin zuten arkitektoak, 1850 eta 1904 artean titulua jaso zutenak


229

Arquitectos ejercientes en San SebastiĂĄn, titulados entre 1850 y 1904 Donostian lan egin zuten arkitektoak, 1850 eta 1904 artean titulua jaso zutenak

Planta y alzado principal del 'Gran Kursaal MarĂ­timo', proyectado en 1921 por Lucas Alday en el paseo de la Zurriola 'Gran Kursaal Maritimo'ren goitiko bista eta altxaketa nagusia, 1921ean Lucas Aldayk Zurriola pasealekuan proiektatua


C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

P re m i o Saria

230

Arquitectos procedentes de otras ciudades, que eventualmente ejercieron en San Sebastián Beste hiri batzuetako arkitektoak, Donostian aldi batez lan egin zutenak

2 Alzados finales de la casa de la Avenida 24, construida por Justo Ibaseta en 1868, y reformada en 1922 por Luis Elizalde Justo Ibasetak 1868an eraiki zuen eta 1922an Luis Elizaldek berritu zuen Hiribidearen 24ko etxearen amaierako altxaketak

Planta y alzado de Villa Almudena, en Miraconcha, proyectada en 1894 por Luis Aladrén sobre Villa Almudenaren goitiko bista eta altxaketa, Mirakontxan. 1894an Luis Aladrének proiektatua Adelaidaren, lekuan


231

el edificio precedente, Villa Adelaida aurretik zegoen eraikinaren, Villa

Planta, alzado, sección y perspectiva del pabellón destinado a depósito y surtidor de combustible en la confluencia entre Matía y Benta Berri, proyectado en 1932 por José-Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen para José Claret Matiak eta Benta Berrik bat egiten duten gunean erregai-biltegi eta -hornigailu izateko diseinaturiko pabiloiaren goitiko bista, altxaketa, ebaketa eta perspektiba, José Claret-entzat 1932an José Manuel Aizpuruak eta Joaquín Labayenek proiektatua


P re m i o Saria

232

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

El contenido del libro desea ser una síntesis de todo lo que cabe decir de los arquitectos y la arquitectura de San Sebastián en uno de los periodos más intensos de la vida de la ciudad. Los cincuenta años que median entre 1880 y 1930 fueron los que dibujaron la esencia urbana aparente de la capital de Guipúzcoa. Antes y después de ese tiempo, la ciudad construyó y construye en los sitios disponibles, pero fueron esos años los que señalaron su mejor impulso. Han sido revisados más de tres mil expedientes de los edificios construidos en San Sebastián en el periodo estudiado. El libro aporta docenas de datos inéditos y rectifica atribuciones que se consideraban seguras. Contiene centenares de planos originales y los relaciona con sus emplazamientos y sus autores. Muchos de los edificios de San Sebastián van a ser identificados por completo. Las bases de partida de la investigación emprendida son dos edificios próximos y singulares, cada uno en su contexto: el Gran Casino y la renovación del Club Náutico. Cincuenta años, tan sólo, separan esos dos edificios que aparentan distanciarse siglos. Ambos son piezas extremas, nada semejante al Casino se había construido antes en la ciudad, ni nada parecido al Náutico se construyó después. La historia transcurrió con rapidez en San Sebastián, la ciudad pasó en ese tiempo por cuantos modos expresivos jalonaron la evolución de la arquitectura europea. Terminada la reconstrucción, tras el colapso de 1813, la nueva ciudad necesitaba edificios expresivos, acordes con la imagen que deseaba tener y dar. El Casino iba a ser una muestra de la nueva tendencia, no sólo en su función sino en su porte. Por una vez, la arquitectura moderna consiguió coincidir con el gusto de la gente. Era 1881. El cuerpo de la investigación reúne hasta setenta profesionales de la arquitectura de San Sebastián; y, con ellos, otras tantas maneras de expresión que fueron depositándose en la nueva ciudad. Muchos de esos profesionales resultaban poco conocidos hasta este momento; sus arquitecturas, asociadas ahora con sus referencias temporales y planimétricas, dan razón del mérito individual y conjunto de sus autores. Hubo de todo en ese tiempo, cuantos tipos arquitectónicos pueden darse: solemnes edificios públicos; cientos de casas urbanas burguesas, todas ellas con su propia pretensión; sencillos conjuntos de viviendas obreras, promovidos con frecuencia por los propios dueños de las fábricas; y, desde luego, docenas de casitas risueñas -villaspromovidas por comerciantes y cortesanos. Los arquitectos que ejercieron su profesión en la ciudad durante esos cincuenta años debieron asumir el compromiso de añadir matices a lo urbano sin por ello perder de vista la raigambre de la arquitectura de la comarca. La mayoría de ellos se convirtieron en mixtilíneos; fueron eclécticos y liberales, como lo era la propia ciudad. Precisamente esa actitud nos permite enlazar con el otro límite de nuestro estudio, la ampliación del Club Náutico; un inesperado episodio que sirvió de aviso a la ciudad sobre el cambio que el concepto de modernidad había experimentado. San Sebastián había sido una ciudad moderna, pero ya no lo era; los nuevos

Arquitectos ejercientes en San Sebastián, titulados entre 1905 y 1927 Donostian lan egin zuten arkitektoak, 1905 eta 1927 artean titulua jaso zutenak

Liburuaren edukiak sintesi bat izan nahi du. Donostiako eta hiriaren bizitzako garai bizienetako bateko arkitektoez eta arkitekturaz ari da. Izan ere, 1880 eta 1930 bitarteko 50 urteek marraztu zuten Gipuzkoako hiriburuaren ageriko muina. Lehenago eta ondoren ere, hiriak eraiki zuen eta eraikitzen du libre diren tokietan, baina urte horiek eman zioten hiriari bultzadarik onena. Aztertutako aldian Donostian eraikitako eraikinen hiru mila espediente baino gehiago berrikusi dira. Liburuak dozenaka datu ezezagun eskaintzen ditu, eta segurutzat jotzen ziren zenbait egozpen zuzentzen. Jatorrizko ehunka plano dauzka, eta beren tokiekin eta


233

egileekin lotzen ditu horiek. Donostiako eraikinetako asko zeharo identifikatuko dira. Bi eraikin aukeratu dira ikerketaren abiapuntutzat; bata bestetik hurbil daude, eta bereziak dira zein bere testuinguruan: Kasino Handia eta Klub Nautikoaren berritzea. Bakarrik berrogeita hamar urteko aldea da bi eraikin itxuraz elkarrengandik hain urrun horien artean. Biak ere muturreko piezak dira: Kasinoaren antzekorik ez zen eraiki, aurretik, hirian, eta Nautikoaren antzekorik ere ez zen eraiki, haren ondoren. Historia bizkor joan zen Donostian. Europako arkitekturaren bilakaerak izan zituen agerpen guztietatik igaro zen garai horretan hiria. 1813ko hondamendiaren ondorengo berreraikitzea amaiturik, hiri berriak eraikin adierazkorrak behar zituen, eduki eta eskaini nahi zuen irudiarekin bat zetozenak. Kasinoa izango zen joera berriaren erakusgarri bat; ez soilik bere funtzioan, baizik eta baita itxuran ere. Behingoagatik, arkitektura modernoa bat etorri zen jendearen gustuarekin. 1881 zen. Ikerketaren gorputzak Donostiako arkitekturako hirurogeita hamar profesional adina biltzen ditu, eta, horiekin batera, hiri berrian geratu ziren beste hainbeste adierazpide. Profesional horietako asko ez ziren oso ezagunak orain arte. Haien arkitekturak zein bere denbora- eta planimetria-erreferentziekin loturik daude orain, eta egileen banakako eta taldekako meritua erakusten dute. Denetarik izan zen garai horretan, izan daitezkeen arkitektura mota guztiak: eraikin publiko itzaltsuak; ehunka hiri-etxe burges, zein bere asmoarekin eginak; langile-bizitegi multzo sinpleak, maiz fabriken jabeek berek sustatuak, eta, jakina, dozenaka etxetxo -txalet- alai, merkatariek edo gortesauek sustatuak. Berrogeita hamar urte horietan hirian aritu ziren arkitektoek konpromiso bat onartu behar izan zuten: kutsu bereziak erantsi behar zizkieten eraikinei, baina eskualdeko arkitekturaren sustraiak ahaztu gabe. Gehienek irtenbide mistoetara jo zuten; eklektikoak eta liberalak izan ziren, hiria bera zen bezala.

Arquitectos ejercientes en San Sebastián, titulados entre 1905 y 1927 Donostian lan egin zuten arkitektoak, 1905 eta 1927 artean titulua jaso zutenak

arquitectos modernos no podían soportar lo burgués. Proyectaron el Náutico justo en el sitio en que más impacto podía causar a la ciudad establecida, al lado del primer edificio que había servido de referencia del estilo urbano, el Casino. Lo que hicieron los jóvenes arquitectos del Náutico fue denotar que la arquitectura del movimiento moderno convenía a las líneas blancas y leves, con los huecos curvos y prolongados propios del tipo barco. Fue un impacto completo, el Náutico es la síntesis del cambio no sólo en la tendencia, sino en el gesto y en el contraste; un aviso de que ya las cosas nunca volverían a ser como fueron. Era 1929, el transcurso de la mejor arquitectura de la ciudad había concluido.

Hain zuzen ere, jarrera horrexek uzten digu gure ikerketaren beste muturra ikusten: Klub Nautikoaren handitzea. Ezusteko gertaera bat izan zen, eta iragarri zion hiriari aldatua zela modernitatearen kontzeptua. Donostia hiri moderno bat izana zen, baina ez zen jadanik, eta arkitekto berriek ezin zuten jasan kutsu burgesa. Hiriari justu inpakturik handiena sor ziezaiokeen tokian kokatu zuten Nautikoa, estilo urbanoaren erreferentzia izana zen lehen eraikinaren ondoan, Kasinoaren ondoan. Nautikoaren arkitekto gazteek erakutsi zuten mugimendu modernoko arkitektura ongi zetorrela lerro zuri eta leunekin, ontzi erako hutsune kurbatu eta luzeekin. Inpaktu betea izan zen. Nautikoa aldaketaren sintesia da, eta aldaketa ez zen soilik joeran, baizik eta baita keinuan eta kontrastean ere, eta abisatzen zuen gauzak ez zirela sekula gehiago izango izan ziren bezalakoak. 1929 zen, hiriko arkitekturarik onenaren aldia amaitua zen.


C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

P re m i o Saria

234

Alzados y detalles de la 'Perla del Océano', proyectada en 1911 por Ramón Cortázar. 'Perla del Océano'ren altxaketak eta xehetasunak, 1911n Ramón Cortázarrek proiektatua

A r k i t e k t o n i k o a


235

Planta sótano, alzado principal y sección longitudinal del edificio del Frontón Urumea, proyectado en 1925 por Eladio Laredo para Miguel Berriartúa en Ramón-María Lili 3-4. 1925ean Eladio Laredok Miguel Berriartúarentzat Ramon-Maria Lili pasealekuko 3-4an proiektaturiko Urumea pilotalekuaren sotoko solairua, altxaketa nagusia eta luzetarako ebaketa


C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

Ac c é si t Accesit

236

BILBAO DESARROLLOS

K u l t u r a

bn

Ur

JAVIER MARTÍNEZ CALLEJO

A r k i t e k t o n i k o a

a

s

o

1960/2000. CIUDAD Y FORMA BILBAO HIRI-GARAPENAK 1960/2000. HIRIA ETA ITXURA


237

Copyright:

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca Ayuntamiento de Bilbao Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Arquitecto: Javier Martínez Callejo Edita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz Diseño y Maquetación: Miren Unzurrunzaga Schmitz Fotocomposición: Composiciones RALI, S.A. Particular de Costa, 8-10 - 7ª planta 48010 Bilbao Impresión: Estudios Gráficos ZURE, S.A. Ctra. Lutxana-Asua, 24-A Erandio-Goikoa (Bizkaia) I.S.B.N.: 978-84-457-3012-6 (EJAZ-SCPGV) 978-84-887-1432-9 (AYTO. BILBAO) 978-84-878-1350-4 (COAVN) Primera Edición:Octubre 2009 Tirada: 1.000 ejemplares Internet: www.euskadi.net L.G./D.L.: BI-2789-09

Copyright:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila Bilboko Udala Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala Arkitektoa: Javier Martínez Callejo Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Donostia, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz Diseinua eta Maketazioa: Miren Unzurrunzaga Schmitz Fotokonposizioa: Composiciones RALI, S.A. Particular de Costa, 8-10 - 7. solairua 48010 Bilbo Inprimaketa: Estudios Gráficos ZURE, S.A. Lutxana-Asua errep., 24-A Erandio-Goikoa (Bizkaia) I.S.B.N.: 978-84-457-3012-6 (EJAZ-SCPGV) 978-84-887-1432-9 (AYTO. BILBAO) 978-84-878-1350-4 (COAVN) Lehen argitaraldia: 2009ko urriaren 1a Tirada: 1.000 ale Internet: www.euskadi.net L.G./D.L.: BI-2789-09


Ac c é si t Accesit

238

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

El libro que tienen en sus manos, fiel a su título, describe el planeamiento urbano acontecido en Bilbao durante las últimas cuadro décadas, hasta el final del siglo XX. Un periodo de incesante labor urbana en que el modo de comprender la ciudad varía de manera casi sistemática por periodos de diez años. En consecuencia, también las formas con las que la ciudad se construye finalmente. En este sentido, es conveniente aclarar varias premisa. En primer lugar, la escala de estudio. Esta escala intenta moverse en aquélla en que se produce de hecho una relación clara entre la arquitectura y el urbanismo de la gran ciudad o territorio. Esto es así porque la investigación desea entender aquella faceta del urbanismo que es capaz de concretar físicamente la distribución de las actividades y de los espacios. De esta manera el libro, si bien referido al ámbito de una ciudad en concreto, toma como referencia la escala propia del denominado "Diseño Urbano" que, en general, refleja los principios proyectuales y de diseño de la arquitectura y otros elementos, conformadores o no de espacio, que a la postre han de interferir en el binomio, tan inseparable como a veces distanciado, arquitectura y urbanismo. Principios revelados en diferentes figuras de planeamiento, que justifica el estudio de propuestas urbanas muy variadas. Hay que resaltar que el libro, dentro de ese marco de "Diseño Urbano" se centra específicamente en lo que pensamos más propio de él: la forma física, porque en las ciudades que heredamos, esa forma es lo que permanece. Las funciones por las que se configuraron o la gestión por las que pasó desaparecen y se olvidan; en cambio la forma que se hereda, se hereda para siempre. Rastrear por qué se produce esa forma, aparte o además de las condiciones de gestión o de las peculiaridades del lugar es, por tanto, lo que más interesa. Y esto, evidentemente, apunta a buscar la explicación de esas formas, ya no en las particularidades del sitio o de la coyuntura administrativa, sino en el propio discurso urbano. Por ello, esta publicación, además de recopilar de todo el proceso urbano de Bilbao, pretende servir para contribuir, mediante el recuerdo de las experiencias habidas, a una evaluación del discurso urbano producido en las últimas décadas. Ya se puede adelantar que la evolución que se ha experimentado en Bilbao, como en otros tantos sitios, no ha consistido sólo en variaciones superficiales del modo de diseñar la ciudad, sino en cambios profundos y radicales que, al mirarlos con detenimiento, muestran que no había suficiente madurez en los criterios con los que se actuaba. Es decir, no estaban lo suficientemente matizados unos por otros, derivando entonces en simplificaciones demasiado arbitrarias que generaron posteriores problemas. En una reflexión más genérica, hemos de tener en cuenta que el campo disciplinar del Urbanismo es un ámbito relativamente reciente si lo comparamos con otras disciplinas. Como tal ha tenido -especialmente en el siglo XX- unos enfoques demasiado dispersos, sin un sustrato suficientemente compartido. Ya en los años sesenta se alzaron voces que reclamaban mirar más los resultados que seguir construyendo la ciudad con base en unos conceptos teóricos que se demostraron, después, demasiado apriorísticos.


239

Eskuetan duzuen liburuak, izenburuak dioen bezala, Bilbok azken lau hamarkadetan izan duen hiriantolamendua deskribatzen du, hau da, 1960tik XX. mendearen hondarrera arte izan duena. Etengabeko hirigintza-lan bat izan da, eta, bertan, era ia sistematikoan aldatu dira hiria ulertzeko erak hamar urtez behin. Ondorioz, baita hiria eraikitzeko formak ere. Zentzu horretan, zenbait premisa argitzea komeni da. Lehenik, azterketaren eskala. Eskala hori neurri zehatz batean atxiki nahi izan da beti, hots, arkitekturaren eta hiri handi edo lurraldeko hirigintzaren artean harreman garbi bat gertatzen den eskalan. Arrazoi bategatik da hori: ikerketak ongi ulertu nahi du jardueren eta espazioen banaketa fisikoki zehazten duen hirigintzaren alderdia. Horrela, liburuak, hiri zehatz baten esparruari buruzkoa izanik ere, "Hiri Diseinua" deritzanari dagokion eskala hartzen du erreferentziatzat, eta eskala horrek arkitekturaren eta espazioa osatzen duten edo ez duten beste elementu batzuen proiektu- eta diseinuoinarriak islatzen ditu oro har, eta horiek, azkenean, arkitektura eta hirigintza binomio hain banaezin eta batzuetan bata bestetik hain urrunduan eragin behar dute. Antolamendu-irudi ugarietan uzten dira agerian oinarri horiek, eta horrek hirigintza-proposamen ugari aztertzea zuritzen du. Gauza bat nabarmendu behar da: liburua, "Hiri Diseinu" esparru horren barruan, horren berezkoena jotzen dugun horretan zentratzen da espezifikoki: forma fisikoan; zeren, aurrekoengandik jasotzen ditugun hirietan, forma hori baita irauten duena. Horiek eratzeko izan ziren arrazoiak edo egin behar izan zen kudeaketa ezkutatu eta ahaztu egiten dira; jasotzen den forma, aldiz, betirako jasotzen da. Forma hori zergatik sortzen den ikertzea eta, aparte, edo gainera, kudeaketaren baldintzak edo lekuaren berezitasunak jakitea da, bada, gehien interesatzen dena. Eta horregatik, jakina, badakigu non bilatu forma horien azalpena: ez lekuaren berezitasunetan, ez administrazio-egoeran, baizik eta hirigintza-diskurtsoan bertan. Horregatik, argitalpen honek Bilboko hirigintza-prozesu osoa bildu nahi du, eta, gainera, izan diren esperientziak gogoratuta, azken hamarkadetan produzitu den hirigintza-diskurtsoa ebaluatzen lagundu. Honako hau aurrera daiteke: Bilbon -eta hiri askotangertatu den bilakaeran, ez dira soilik izan azaleko aldaketa txiki batzuk hiria diseinatzeko eran, baizik eta aldaketa sakon eta erabatekoak, eta, horiei astiro begiratzean, ohartzen gara ez zela behar besteko heldutasunik zerabiltzaten irizpideetan. Hau da, irizpideak ez zeuden behar bezain zehaztuta elkarren artean, eta horrek sinplifikazio arbitrarioak ekarri zituen maiz, geroko arazoen sorgarri. Hausnarketa generikoago bat eginda, kontuan eduki behar dugu Hirigintzaren jakintza-esparrua esparru nahiko berria dela, beste zientzia batzuekin konparatuta. Arrazoi horregatik, ikuspegi nahiko sakabanatu batzuk izan ditu, bereziki XX. mendean, eta ez du eduki behar adina partekatutako substraturik. Jadanik hirurogeigarren hamarkadan, zenbait ahotsek


C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

Ac c é si t Accesit

240

Françoise Choay es quizá la autora que puede servir para ilustrar lo que decimos. En su libro El Urbanismo: utopías y realidades1 denunció precisamente lo que se acaba de indicar, para luego establecer en La Regla y el Modelo2 una reflexión que apuntaba a la distinción entre un saber técnico, basado más bien en reglas, y un saber científico, basado sobre todo en modelos que actúan como hipótesis. Dentro de este marco, es evidente que las normas y reglas de un saber técnico provienen o deberían provenir de la experiencia3. Este trabajo se encuadra en estos parámetros y supone una mirada a la realidad ya experimentada para, en su momento, extraer de ella posibles criterios de actuación. Una mirada que indaga en la forma de la ciudad con una interpretación si acaso cultural. Si en los años setenta y ochenta se produjo una abundancia de textos urbanos en clave fundamentalmente socioeconómica, hoy se está volviendo la vista a la cultura como condensadora de gran parte de los aspectos humanos. En este sentido, la relación del diseño urbano con la temática política o social quedará inmersa en ese entendimiento, a nuestro parecer más amplio. La segunda premisa que se debe matizar es el período en el que nos movemos, centrado en el urbanismo de los últimos 50 años. Como se verá, se toma como referente la I Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su área de influencia, aprobado en 1964. En general, en las ciudades medias españolas, la segunda mitad del siglo XX es un período de enorme expansión urbana no experimentada hasta ese momento. Sin embargo, no

eskatu zuten gehiago begiratu behar zitzaiela emaitzei, gerora oso apriorizkoak agertu ziren kontzeptu teoriko batzuetan oinarrituta hiria eraikitzen jarraitzea baino. Françoise Choay da, beharbada, dioguna ilustratzeko balio dezakeen egilea. El Urbanismo: utopías y realidades liburuan1, aipatu duguna salatu zuen hain justu ere, eta, gero, La Regla y el Modelo obran2, hausnarketa bat egin zuen, esanez ongi bereizi behar zirela batik bat arauetan oinarritutako jakintza tekniko bat, eta hipotesi gisa jokatzen duten modeloetan oinarritutako jakintza zientifiko bat. Esparru horren barnean, bistakoa da jakintza tekniko bateko arauak eta erregelak esperientziatik datozela edo etorri behar luketela3. Lan hau parametro horietan kokatzen da, eta jadanik esperimentatutako errealitateari begiratzea suposatzen du, hartatik behar denean jarduera-irizpide batzuk ateratzeko. Begirada horrek hiriaren forma aztertzen du, baina interpretazio izatekotan ere kultural batekin. Hirurogeita hamargarren eta laurogeigarren hamarkadetan, ikuspegi batik bat sozioekonomiko batekin produzitu ziren hirigintza-testu ugari; orain, ordea, kulturara ari gara itzultzen begiak, kultura giza alderdi askoren edo gehienen bateratzailetzat hartuta. Mugitzen garen garaia da argitu behar dugun bigarren premisa, eta esan behar da azken 50 urteko hirigintzan zentratu garela. Ikusiko denez, Bilboko eta haren eragin-eremuko Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorraren I. Berrikusketa hartzen da erreferentziatzat.


241

son años suficientemente analizados ni revisados, quizá por su proximidad. El libro analiza de manera sistemática ese período que, como veremos, es también de especial influencia en nuestros días. Por último, la concreción geográfica del estudio. El libro se centra en un área claramente acotada y definida: Bilbao, la ciudad central o el macrocéfalo del ámbito metropolitano del Bilbao "ciudad-región" en que, con el paso del tiempo, se ha convertido el área metropolitana. El interés por esta ciudad es notable. Los procesos socioculturales, industriales y económicos sufridos en los últimos años son de una intensidad e influencia desconocida en otras ciudades del norte de España. La arquitectura y el urbanismo desarrollado en consecuencia es fiel reflejo de tales procesos. Sólo con hacer referencia a fenómenos como el de la inmigración es posible comprender el porqué de la superación del millón de habitantes, que según analizaremos, cohabita en la urbe en un fenómeno espasmódico de crecimiento concentrado en apenas dos décadas. I

Cfr. CHOAY, Françoise , El Urbanismo. Utopías y Realidades, Lumen, Barcelona, 1970. 2 Cfr. CHOAY, Françoise , La regle et le modele: sur la théorie de lárchitecture et de I'urbanisme, Seuil, París, 1980. 3 Cfr. PALACIOS, Leopoldo-Eulogio, Filosofía del saber, Gredos, Madrid, 1974.

1964 onartu zen hori. Espainiako hiri ertainetan, oro har, XX. mendeko bigarren erdian hiriak modu ikusgarrian hedatu ziren, ordu arte sekula ez bezala. Halere, ez dira behar hainbat aztertu eta berrikusi urte horiek, beharbada hurbil ditugulako. Liburuak era sistematikoan aztertzen du garai hori, zeinak, ikusiko dugunez, eragin handia baitu gaur egun ere. Azkenik, ikerketaren zehaztapen geografikoa. Liburuak eremu ongi mugatu eta definitu bat aukeratu du: Bilbo, Bilbo "hiri eta eskualde"-ko -denboraren poderioz horixe bihurtu baita metropoli-areametropoli-esparruko hiri zentrala edo makrozefaloa. Aipagarria da hiri horri buruzko interesa. Azken urteetan hor izan diren prozesu soziokulturalak, industrialak eta ekonomikoak, eta horien sakontasuna eta eragina, ez dira beste inon ikusi Espainiako iparraldean. Horien ondorioz garatu diren arkitektura eta hirigintza ere prozesu horien isla zintzoak dira. Soilik emigrazioa bezalako gertakariak aipatuta uler daiteke nola gainditu den milioi bat biztanleko maila. Milioi bat lagunetik gora bizi baita hirian, eta bi hamarkada hutsean gertatu da hazkunde-fenomeno espasmodiko hori. I

Cfr. CHOAY, Françoise , El Urbanismo. Utopías y Realidades, Lumen, Bartzelona, 1970. 2 Cfr. CHOAY, Françoise , La regle et le modele: sur la théorie de lárchitecture et de I'urbanisme, Seuil, Paris, 1980. 3 Cfr. PALACIOS, Leopoldo-Eulogio, Filosofía del saber, Gredos, Madril ,1974.


Ac c e si t Accesit

242

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

FLORENCIO

c

K u l t u r a

Mo

A r k i t e k t o n i k o a

r

o

a

o

, ARQUITECTO

FLORENCIO MOCOROA, ARKITEKTOA

IÑIGO GARCÍA ODIAGA

Edición: Arquitecto: Introducción: Fotografía: Fotografía: Fotografía: Coordinación Editorial: Diseño Colección: Impresión: Depósito Legal: I.S.B.N.: Primera Edición:

COAVN Delegación de Gipuzkoa Iñigo García Odiaga Luis Sesé Aitor Ortiz Fototeca Kutxa, pags. 11, 27, 29, 41, 49-51, 59-61, 64 Iñigo Odiaga, pags. 85, 121 Iñigo García Odiaga & Santos Bregaña Anne Ibañez Guridi & Deunor Bregaña. LAIA Castuera I.G. NA-1565-2007 84-87813-42-9 Mayo 2007

Argitalpena: Arkitektoa: Sarrera: Fotografia: Fotografia: Fotografia: Argitalpen-koordinazioa: Bildumaren diseinua: Inprimaketa: Lege-gordailua: I.S.B.N.: Lehen argitaraldia:

EHAEO Gipuzkoako Ordezkaritza Iñigo García Odiaga Luis Sesé Aitor Ortiz Kutxaren Fototeka: 11, 27, 29, 41, 49-51, 59-61, 64 or. Iñigo Odiaga, 85, 121 or. Iñigo García Odiaga & Santos Bregaña Anne Ibañez Guridi & Deunor Bregaña. LAIA Castuera I.G. NA-1565-2007 84-87813-42-9 2007ko Maiatza

Mocoroa, a la derecha, con Gyula Madarâsz conocido zoólogo húngaro. Primavera de 1923

vida y obra

florencio mocoroa gastesi Iñigo García Odiaga


243


Ac c é si t Accesit

244

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

Florencia Mocoroa realizó la mayor parte de su labor profesional en la provincia de Gipuzkoa entre los años 30 y 60. Sus obras más destacadas están recogidas en diferentes guías de arquitectura, inventarios del movimiento moderno o revistas especializadas1, lo que sólo proporciona una visión parcial y sesgada de su obra. Esta monografía ofrece la oportunidad de contemplar el conjunto de su trabajo en un texto único por su valor documental que permite repasar los aciertos, tropiezos e incluso retrocesos que a lo largo de su trayectoria marcan la relación de Mocoroa con la arquitectura. Más allá de la necesidad de generar un catálogo exhaustivo o de recrearse en una cronología histórica de los acontecimientos, en este trabajo se trata de investigar y plasmar

Florencio Mocoroak Gipuzkoan egin zuen bere karrera profesionalaren zatirik handiena, hogeita hamargarren eta hirurogeigarren hamarkaden artean. Haren obra nagusiak arkitektura-gidaliburuetan, mugimendu modernoaren inbentarioetan eta aldizkari espezializatuetan1 daude jasota, eta horrek haren obraren ikuspegi partzial eta zehartua bakarrik eskaintzen du. Monografia honek testu bakarrean uzten du haren lan osoa ikusten. Lanak balio dokumental handia du, eta, bertan, Mocoroak bere arkitektura-ibilbidean izan zituen arrakastak, estropezuak edo are atzerapausoak berrikus daitezke. Lan honetan, kontua ez da katalogo oso eta zehatz bat egitea, edo gertaeren kronologia historiko batekin gozatzea, baizik eta arkitekto batzuen -kasu honetan Florencio Mocoroak ordezkatzen dituenak- jarrera ikertzea eta agertzea. Haiek, izan ere, gure hirien funtsezko zatiak eratu zituzten, eta egun duten izaera eman zieten, gure begien atsegingarri. Jarrera harekin jokabide bat hartu zuten arkitekto haiek. Bertakotik abiaturik, aldaketaren aldeko edo ez hain aldeko sustatzaileen laguntzaz, eta aurrekontu txikiekin, garaiko arkitekturaeztabaidarekin oso konprometitutako arkitekturak sortu zituzten.

la actitud de unos arquitectos -representados en este caso por Florencia Mocoroa- que han configurado partes fundamentales de nuestras ciudades, dotándolas del carácter que hoy disfrutamos al pasear por ellas. Esta actitud es la postura de unos arquitectos que, desde lo local, con promotores más o menos abiertos a los cambios y con presupuestos reducidos, generaron arquitecturas muy comprometidas con el debate arquitectónico de su época. Florencia Mocoroa Gastesi nació en Tolosa en 1903. Realizó sus estudios preparatorios en San Sebastián y posteriormente se trasladó a Madrid para iniciar su carrera universitaria. La Escuela de Arquitectura de Madrid era en los años 20 un centro de discusión en el que profesores como Teodoro Anasagasti, Antonio Palacios, Casto Fernández Shaw, García Mercadal o el también guipuzcoano Pedro Muguruza Otaño tomaban parte activa, tanto en el ámbito teórico como a través la realización de sus propias obras, gestionando la incorporación del racionalismo al debate arquitectónico de la época.

Florencio Mocoroa Gastesi Tolosan jaio zen, 1903an. Donostian egin zituen bere prestatze-ikasketak, eta, gero, Madrila joan zen, unibertsitate-karrera egiteko. Hogeigarren hamarkadan, Madrilgo Arkitektura Eskola eztabaidagune garrantzitsu bat zen. Teodoro Anasagasti, Antonio Palacios, Casto Fernández Shaw eta García Mercadal irakasleak, eta Pedro Muguruza Otaño gipuzkoarra ere, oso aktiboak ziren hor, bai esparru teorikoan, bai beren obren gauzapenaren bitartez, eta arrazionalismoa sartu zuten garaiko arkitektura-eztabaidan. 1929an ireki zuten Klub Nautikoa, mugimendu modernoak Espainian egindako lan nagusietako bat. Joaquín Labayen eta José Manuel Aizpúrua izan ziren egileak; azken hori, Mocoroaren laguna, Madrilgo eskolan, 1927 arte. Bada, 1929ko abuztuan itzuli zen Mocoroa ere Donostiara, ikasketak amaituta, eta hirian bizi izan zen eta gauzatu zituen bere proiektu gehienak 60. hamarkadara arte. Gero, Bartzelonara joan zen, eta hantxe bizi izan, hil arte. Gipuzkoako hiriburura itzultzean, Mocoroak hirigintza- eta arkitektura-balio handiko hiri bat aurkitu zuen. Donostia hirigintza mailako erreferentzia bat zen, bere zabalguneari esker, 1925ean baitzuten osatua hori.


245

En agosto de 1929 -el mismo año en el que se inaugura el Club Náutico, obra clave del movimiento moderno en España, realizada por Joaquín Labayen y José Manuel Aizpúrua, que había sido compañero de Mocoroa en la escuela Madrid hasta 1927Mocoroa termina sus estudios y vuelve a San Sebastián, ciudad en la que vivirá y ejecutará la mayor parte de sus proyectos hasta la década de los 60, cuando se trasladará a Barcelona para residir allí durante el resto de su vida. A su regreso a la capital guipuzcoana, Mocoroa se encuentra con una ciudad de alto valor urbano y arquitectónico, todo un referente urbanístico gracias a su ensanche, que en 1925 estaba prácticamente finalizado. Puede decirse que en 1863, cuando se le retiró oficialmente a San Sebastián la condición de plaza militar, se inició el proceso para la construcción del primer ensanche de la ciudad. El proyecto redactado por Antonio Cortázar -con diferentes ampliaciones y modificaciones, como la realizada por José de Goicoa- sirvió de base para dar comienzo a las obras. La característica trama ortogonal, orientada en relación con la prolongación de la calle Mayor, se edificó con manzanas achaflanadas en las esquinas y un gran patio central que permitía la doble orientación de todas las viviendas, en un esfuerzo por introducir los nuevos conceptos higienistas en la construcción de las viviendas. La configuración propuesta para resolver los bordes del ensanche en su encuentro con los elementos naturales que rodean la ciudad -la bahía de La Concha y el río Urumea- requirió modificaciones en su trama ortogonal, así como la incorporación dentro de la misma de los edificios y espacios públicos catalizadores de la actividad social de la San Sebastián. Ello dio lugar a un ensanche de una gran riqueza urbana. La colmatación del ensanche Cortázar y el aumento de la población obligaron al Ayuntamiento a plantearse un nuevo ensanche: la ribera derecha del río Urumea sería el lugar elegido. Las actuaciones se llevarían a cabo según un diseño de ordenación realizado por el ingeniero municipal Juan Machimbarrena y el arquitecto Jesús Diez Tolosana. En el año 1922 comenzaron los trabajos de construcción del muro de costa y del nuevo puente de la Zurriola, ofreciendo así una serie de magníficos solares llamados a configurar el frente marítimo del barrio de Gros. En los años 30 aún quedaban solares donde edificar en el ensanche de Gros. En este panorama se inscribe el inicio de la carrera profesional de Mocoroa, que el 30 de julio de 1930 rubrica en Bilbao el acta de constitución del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Así se inicia su actividad profesional, durante la que desarrollará proyectos de muy diferente índole, ligados a esta situación de crecimiento en la que se encuentra la ciudad: levantes en el ensanche Cortázar2, múltiples proyectos de aperturas de huecos en las plantas bajas, obras en más de ocho proyectos de vivienda colectiva, casas de vecindad desarrolladas en diferentes manzanas del ensanche de Gros ... La arquitectura residencial en todas sus facetas le proporciona el mayor número de encargos. Cada programa remite a un estilo arquitectónico diferente: mientras la vivienda obrera -incluso la promovida por la administración pública- se acercará al lenguaje del racionalismo con cierta facilidad, la vivienda colectiva de los ensanches irá más allá, asumiendo como propios los cánones formales del movimiento moderno. Por su parte, las grandes villas

1863an, izan ere, Donostiari toki militar izaera ofizialki kendu ziotenean, hiriko lehen zabalgunea eraikitzeko prozesua abiatu zen. Antonio Cortázar arkitektoak idatzi zuen proiektua, eta, gero, zenbait handitze eta aldaketa erantsi zitzaizkion, hala nola José de Goicoa arkitektoarena. Proiektu hura hartu zen oinarritzat, lanei ekiteko. Bilbe ortogonal ezaguna sortu zen polikipoliki, Kale Nagusiaren luzapenarekiko orientatuta. Kantoi alakatuak zituzten etxadiak egin ziren. Erdiko patio zabal bat zuten guztiek, eta horrek bi aldeetarako orientazioa ematen zien bizitegi guztiei. Etxegintzan orduko kontzeptu higienistak sartzeko ahalegin bat zen. Zabalguneak hiria inguratzen duten berezko elementuekin -Kontxako badia eta Urumea ibaia- bat egiten duen tokietan, bilbe ortogonala aldatu behar izan zen, eta Donostiako gizarte-jarduerak biltzen dituzten eraikin eta espazio batzuk ipini ziren hor. Horrek oso hirigintza aberatseko zabalgune bat sortzea ekarri zuen. Cortázarren zabalgunea betetzeak eta biztanleria hazteak beste zabalgune bat proposatzera bultzatu zuten Udala. Urumearen eskuineko bazterra aukeratu zen hura egiteko. Juan Machimbarrena udal-ingeniariak eta Jesús Diez Tolosana arkitektoak egindako antolamendu-diseinu baten arabera egingo ziren lanak. 1922an hasi ziren itsasertzeko horma eta Zurriolako zubi berria eraikitzen, eta orube bikain batzuk eskaini zituen horrek, gero Groseko itsas aurrea eratzeko. Hogeita hamargarren hamarkadan, baziren artean zenbait orube hutsik, etxegintzarako aproposak, Groseko zabalgunean. Panorama horretan kokatzen da Mocoroaren lanbidekarreraren hasiera. 1930eko uztailaren 30ean, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren eraketa-akta sinatu zuen Bilbon. Horrela hasi zen lanbidean, eta, hartan zehar, mota askotako proiektuak garatu zituen, guztiak ere hiriaren hazkunde-egoerarekin lotuak: zenbait jasodura Cortázar zabalgunean2, etxabeetan baoak irekitzeko proiektu ugari, etxebizitza kolektiboak egiteko zortzi proiektu baino gehiagotako obrak, Groseko zabalguneko zenbait etxaditan garatutako auzotar-etxebizitzak… Bizitegi-arkitekturak eta haren alderdi guztiek eskaintzen dizkiote enkargu kopururik handiena. Programa bakoitzak arkitektura-estilo desberdin batera darama: langile-bizitegia, are administrazioak sustatutakoa ere, arrazionalismoaren hizkuntzara hurbiltzen da nahiko erraz; zabalguneetako etxebizitza kolektiboa, aldiz, harago joango da, eta mugimendu modernoaren kanonak onartuko ditu. Txalet burges handi eta gehienbat udarakoek, berriz, estiloanbiguotasun handi bat dute ezaugarri; batzuetan, estilo neoeuskaldunerantz lerratzen dira, eta, beste batzuetan, mugimendu modernorantz. Zalantzarik gabe, industria-arkitekturak ematen dizkie pozik gehien orduko gipuzkoar arkitektoei, zeren makinaren hizkuntza arrazionalista oso ongi egokitzen baita industria-jarduerarekin. Florencio Mocoroa arkitekto profesionalistatzat jo liteke. Etxegintzako eta eraikuntzako eguneroko bizitzan sartuta dago buru-belarri, arkitekturaeskoletako eztabaidetako planteamendu teorikoez axolarik gabe. Praktikotasun handiko lana egiten du.


Ac c é si t Accesit

246

C u l t u r a

A r q u i t e c t ó n i c a

K u l t u r a

A r k i t e k t o n i k o a

burguesas, en su mayoría con funciones de casas de veraneo, se caracterizarán por una gran ambigüedad estilística, decantándose en unas ocasiones hacia el neovasco y en otras hacia el movimiento moderno. Sin lugar a dudas, es la arquitectura industrial la que mayores alegrías proporciona a los arquitectos guipuzcoanos en aquella época, ya que el lenguaje racionalista de la máquina encaja perfectamente con la actividad industrial. Florencio Mocoroa es un arquitecto que podría ser calificado como profesionalista, absorto en la vida diaria de la edificación y la construcción, despreocupado de los planteamientos teóricos del debate en las escuelas de arquitectura. Su trabajo, de gran practicidad, se basa en los criterios asimilados durante sus años de estudio y puestos en práctica con un marcado sentido racionalista, tanto en el planteamiento constructivo de las edificaciones como en la configuración estilística del proyecto. Su arquitectura sólo puede entenderse desde su sentido funcional más estricto, centrado en el problema de resolver edificios capaces de acoger los usos para los que se han promovido y propuestos en continuidad con la arquitectura tradicional, revisándola y respetándola desde la contemporaneidad. Este patente desinterés de Florencio Mocoroa por involucrarse personalmente en la discusión teórica de la arquitectura se ve modulado por su relación personal con los autores más destacados de este debate en la década de los treinta. Es el caso de Nicolás de Lekuona, que entró a trabajar con Mocoroa en 1935, poniendo su talento a disposición del estudio. Lekuona había realizado su carrera de aparejador en Madrid, donde mantuvo una estrecha relación con un gran número de artistas y arquitectos. Entre sus mejores amigos se encontraba Jorge Oteiza, al que le unía un gran interés por la arquitectura de Le Corbusier y los constructivistas rusos. Lekuona posee una obra fotográfica y pictórica de primer nivel, pero también realizó esquemas y proyectos de viviendas. La pureza de líneas, la volumetría escultórica y el lenguaje del movimiento moderno sitúan su obra en el discurso de Le Corbusier y Gropius, defendido por el GATEPAC en su revista Documentos de Actividad Contemporánea3. La intensa amistad de Nicolás de Lekuona con Aizpúrua introducirá a Mocoroa en este clima intelectual, en el que actuará como un mero espectador, pero que, a la vez, le mantendrá al tanto del debate teórico de la arquitectura4. De una gran productividad, tanto en la cantidad como en la calidad de los proyectos generados por la oficina, la obra de Mocoroa no es una excepción dentro del panorama guipuzcoano de la época, en el que lo vernáculo y lo tradicional se contrapesan con lo vanguardista en la obra de varios arquitectos. Nombres como los de Pablo Zabalo, Luis Vallet, Eduardo Lagarde o Luis Astiazarán se mueven en la misma órbita que Mocoroa, incorporando a su formación academicista y a su conocimiento de la arquitectura tradicional lenguajes de vanguardia, como el del Movimiento Moderno, el de las Siedlungs alemanas o el del racionalismo italiano de posguerra, lo que ofrece a la ciudad un ambiente de arquitectura culta, contextualizada e incorporada a lo urbano sin estridencias innecesarias. 1

Su obra esta recogida en Guía de Arquitectura de Donostia-San Sebastián, Guía de Arquitectura 1850-1960 de Gipuzkoa, Inventario del DOCOMOMO Ibérico, tanto residencial como industrial, o la revista Nueva Forma nº70.

Ikasketa-urteetan bereganatutako irizpideetan oinarritzen du, eta oso zentzu arrazionalista batekin ipintzen ditu praktikan irizpide horiek, bai eraikinen eraikuntza-planteamenduetan, bai proiektuaren konfigurazio estilistikoan. Haren arkitektura daukan esanahi funtzional zorrotzenetik uler daiteke bakarrik. Arkitektura horrek eskatu zaizkion erabileretarako gai izango diren eraikinak egin nahi ditu, eta arkitektura tradizionalaren jarraipentzat proposatzen, baina arkitektura hori garaiko ikuspegitik berrikusten eta errespetatzen duela. Bistakoa zen, bada, Florencio Mocoroak ez zuela interesik arkitekturako eztabaida teorikoan murgiltzeko, baina 30. hamarkadan eztabaida horretan protagonista


247

2

Elevación de dos pisos en Urbieta 8, 1935/ levantes Zubieta 9 y 11, 1955 3 La revista Documentos de Actividad Contemporánea publicó 25 números entre los años 1931 y 1937. De carácter trimestral, estaba avalada por las sedes del GATEPAC de Barcelona, Madrid y la propia San Sebastián. En su primer número dedicó un amplio reportaje a la "Exposición de Arquitectura y Pintura Modernas de San Sebastián", llevada a cabo en el Ateneo Guipuzcoano en septiembre de 1930, que recogió una más que notable muestra de la arquitectura del movimiento moderno realizada en España. 4 En la prensa de 1934 se recoge la fundación de la sociedad gastronómico-cultural "GU", que, fundada por Aizpurua en la calle del Ángel , agrupaba a lo más destacado del mundo artístico guipuzcoano. En su sede debatieron desde Picasso a los hermanos Baroja.

nagusiak zirenekin zeukan harreman pertsonalak modulatu zuen hori. Nicolás Lekuona zen protagonistetako bat. 1935ean hasi zen lanean Mocoroarekin, bere talentua estudioaren zerbitzura jartzen zuela. Lekuonak Madrilen zuen egina aparejadore-karrera, eta artista eta arkitekto ugarirekin izan zuen harremana han. Jorge Oteiza zuen adiskiderik onenetako bat. Le Corbusier-en arkitektura eta errusiar konstruktibistak miresten zituzten biek. Lekuonak lehen mailako obra dauka argazkigintzan eta pinturan, baina etxebizitzen eskemak eta proiektuak ere egin zituen. Lerroen garbitasunak, eskultura-bolumetriak eta mugimendu modernoaren hizkuntzak Le Corbusierren eta Gropius-en diskurtsoan kokatzen dute haren obra, eta GATEPAC-ek (Arkitekturaren Aurrerabiderako Artista eta Teknikari Espainiarren Taldea) defendatu zuen, bere Documentos de Actividad Contemporánea aldizkarian3. Nicolás de Lekuonaren eta Aizpúruaren arteko adiskidetasun handiak giro intelektual horretan sarrarazi zuen Mocoroa. Horrek ikusle huts bezala jokatu zuen hor, baina, aldi berean, bazekien beti nondik nora zebilen arkitekturako eztabaida teorikoa4. Mocoroaren obra produktibitate handikoa da, bai bulegoak sortutako proiektuen kopuruan, bai kalitatean, eta ez da salbuespena garaiko Gipuzkoako panoraman, non etxekoak eta tradizionalak pisu bera baitute abangoardiarekin, arkitekto askoren obran. Pablo Zabalo, Luis Vallet, Eduardo Lagarde, Luis Astiazarán eta beste batzuk Mocoroaren orbita berean mugitzen dira. Horiek mugimendu modernoa, alemaniar Siedlungak eta gerra ondoko italiar arrazionalismoa bezalako abangoardiako hizkuntzak gehitu dizkiete beren prestakuntza akademikoari eta arkitektura tradizionalaz duten ezagutzari, eta horrek arkitektura jantziko giro bat eskaintzen dio hiriari, eta giro horrek alferrikako kirrinkarik gabe bat egiten du hiriarekin. 1 Haren obra honako hauetan dago jasota: Guía de Arquitectura de Donostia-San Sebastián, Guía de Arquitectura 1850-1960 de Gipuzkoa, Inventario del DOCOMOMO Ibérico, tanto residencial como industrial, eta Nueva Forma aldizkaria (70. zk.). 2 Bi solairuko jasodura Urbieta kaleko 8.ean / Zubieta kaleko 9.eko eta 11.eko jasodurak, 1955. 3 Documentos de Actividad Contemporánea aldizkariak 25 ale argitaratu zituen 1931 eta 1937 bitartean. Hiru hilean behin ateratzen zen, eta Bartzelonako, Madrilgo eta are Donostiako GATEPAC-eko taldeek bermatzen zuten. Lehen zenbakian, aldizkariak erreportaje zabal bat eskaini zion "Arkitektura eta Pintura Modernoen Donostiako Erakusketari". Gipuzkoako Ateneoan egin zen hori, 1930eko irailean, eta mugimendu modernoak Espainian egindako arkitekturaren mostra aipagarri bat jaso zuen. 4 1934ko prentsan, "GU" elkarte gastronomiko eta kulturalaren sorrera jasotzen da. Aizpúruak sortu zuen, Aingeru kalean, eta Gipuzkoako arte-munduko pertsona aipagarrienak biltzen zituen. Haren egoitzan, izen ospetsuak aritu ziren eztabaidan: Picasso, Baroja anaiak…


O

r

g

a

n

i

z

a

c

i

ó

n

A n t o l a k e t a

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala P a

t

r

o

c

i

n

i

o

B a b e s a

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Gobierno Vasco Eusko Jaularitza E

d

i

c

i

ó

n

E d i z i o a

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala C

o

m

i

s

a

r

i

a

d

o

K o o r d i n a z i o

Angel Morúa Achiaga CiudadCity, TERRITORIO PARA LA INNOVACIÓN S.L. D

i

s

e

ñ

o

G

r

á

f

i

CiudadCity,

c

o

D i s e i n u

TERRITORIO PARA LA INNOVACIÓN

G r a f i k o a

S.L.

Pilar Sarnago. Velasco Laura Mercado

Tr a d u c c i ó n Itzulpena Traducciones PEC Fotomecánica Ziur Impresión Espacegrafic

Argazkien Komposaketa

Imprimaketa

Depósito Legal: NA-1966/2010 I.S.B.N.: 84-87813-51-1 © Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro


Premios COAVN de Arquitectura 2010  
Premios COAVN de Arquitectura 2010  

Libro que contiene los Premios COAVN de Arquitectura del año 2.010. Premiados, Accesit y Finalistas.

Advertisement