Page 1

el canvi en positiu ciu.cat

Lina Morales PROGRAMA A5.indd 1

05/05/11 12:12


Benvolguts conciutadans: Us presentem de forma resumida, algunes reflexions i sobretot propostes clares de la nostra possible acció de govern municipal. Ens comprometem a actuar de forma transparent dins de les legítimes diferències amb la resta de grups i fer-les amb educació, respecte mutu i cordialitat. Les millors èpoques de Catalunya i de Cabrils han estat aquelles en que ha governat CiU. A Cabrils ara cal una nova forma de governar, el que podríem anomenar l’esperit de CiU.

Amb un equip de govern de CiU es va comprar pel nostre poble La Fàbrica, el Mas Maria i els terrenys de Can Botella, es va fer la biblioteca municipal i el casal de la gent gran. Uns equipaments que han estat molt positius per Cabrils.

Amb un equip de govern de CiU es van construir els habitatges de la Resclosa i la Font Picant.

Amb un equip de govern de CiU es va iniciar la recepció de les urbanitzacions de Cabrils i ara cal finalitzar el que es va començar fa anys.

Amb els equips de govern de CiU es va gestionar amb prudència i eficàcia, sense hipotecar el futur i buscant l’eficiència.

Ara cal CiU perquè SI HO DIEM, HO FEM

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 2

05/05/11 12:12


el canvi

GESTIONAREM EL SÒL URBANITZABLE DE FORMA RESPONSABLE No permetrem accions que no beneficien Cabrils. No serem còmplices de projectes quant menys irresponsables, com les excessives construccions a Can Cama o la permuta de terrenys per fer més habitatges a Can Badia. No incrementarem el sòl urbanitzable. Estarem vigilants per evitar abusos en aquest aspecte tant sensible pels nostres conciutadans. Entenem que el POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) ha d’estar consensuat per totes les forces polítiques i els ciutadans del nostre municipi. Mantenir el nostre entorn per gaudir del paisatge. S’ha de preservar de forma racional i planificada l’entorn de Cabrils. Evitar construccions que trenquin el paisatge, promocionar la cultura popular a l’aire lliure i l’esport com a eina de cohesió social.

VIURE EN UNA URBANITZACIÓ ÉS VIURE A CABRILS. Finalitzar la recepció de les urbanitzacions. Cal recepcionar les urbanitzacions amb projectes de futur. Farem que siguin transitables, netes i amb una il·luminació adequada comparable al centre del poble. Sabem que no sempre és possible la perfecció, però caldria un control més ferm pel que fa a les urbanitzacions que queden per arreglar i recepcionar. Cabrils és tant el casc urbà com les urbanitzacions. Des de l’ajuntament s’ha de fer un esforç per ajudar a aconseguir la participació de tothom en el futur de Cabrils. S’ha de superar la separació entre els que viuen “al poble” i els que ho fan “a les urbanitzacions”. Tots vivim a Cabrils i hem de treballar plegats per dissenyar un poble agradable pels nostres fills i néts. Per això, implantarem el “Consell de veïnat” com a òrgan consultor de l’ajuntament i mitjà de participació dels ciutadans.

SI HO DIEM, HO FEM

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 3

05/05/11 12:12


CREAR UN LLOC DE TROBADA I LLEURE DE REFERÈNCIA Estudiarem el projecte de creació de “La Plaça Gran” al centre del poble. Hem de començar a plantejar la necessitat de que Cabrils disposi d’una plaça central, un lloc de referència per a grans i petits, un lloc lúdic per tothom, amb activitat i dinamisme, que contribueixi a reforçar el comerç i la restauració del nostre municipi. Hi posarem fil a l’agulla, però caldrà temps i dialogar amb tothom. Potenciarem l’arranjament dels parcs infantils, i si cal la creació de nous, aprofitant les noves tecnologies i materials en quant a seguretat pels nostres infants. La llar de jubilats un referent del nostre poble. Afortunadament l’esperança de vida a Catalunya és de les més llargues del món i amb una bona qualitat de vida. Cal pensar en la nostra gent gran que és un actiu de la nostra societat. Per tant, millorarem tot el que tingui relació amb ells. RECUPERAR EQUIPAMENTS OBLIDATS Impulsar l’espai de “La Calma”. CiU vol deixar clar que lluitarà per tal que “La Calma” recuperi la seva funció adreçada a la tercera edat, adaptant-la per ubicar un centre de dia, un centre de nit i apartaments tutelats per persones de més de 65 anys. La recuperació de “La Calma” - amb col·laboració imprescindible de la Generalitat i també d’entitats privades - donaria solució de futur per la nostra gent gran.

M AR INA IN FI ES

TA

ORIOL GIL

LINA MOR

A LES MA RIA ISA BEL TAM

BOLEO

EDMON NADA

L

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 4

05/05/11 12:12


el canvi

TREBALLAREM PELS NOSTRES JOVES Lluitarem perquè el Nou Edifici de l’Institut de Cabrils sigui una realitat. Agilitzarem les converses amb l’actual govern de la Generalitat per tal d’accelerar la Nova Construcció on s’ubicaran 3 línies d’ ESO i 2 de Batxillerat . Crearem pels joves i amb la seva participació, un nou espai de trobada a la Masia del “Mas Maria”on puguin reunir-se i desenvolupar activitats diverses. CiU proposarà a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de més subvenció als crèdits habitatge per a joves i recuperarà els projectes d’habitatge protegit perquè en un període no molt llunyà sigui una realitat.

FACILITAR L’APROPAMENT DEL CENTRE DE SALUT Tots som coneixedors de que l’actual ubicació del CAP no és la definitiva. Ja que actualment no podem solucionar el problema d’accés per a la nostra gent gran, intentarem que aquesta ubicació sigui més propera a la resta de serveis. SI HO DIEM, HO FEM

ANTON I POBLET

TERE CABRÉ

SAND RA BENEDITO ALBERT RIBAS TITO PER RA MON

ALFONS GRAU ALBERT SOLER

XAVIE R BADIA

OB IA

M E LI T

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 5

05/05/11 12:13


MILLORAR LA SEGURETAT DE TOTS PER VIURE MÉS TRANQUILS Aplicar un pla per intentar eradicar de Cabrils la inseguretat La inseguretat ciutadana és qualsevol tipus de violència, incloent els petits delictes. Per petits delictes entenem no tant sols els robatoris a les cases sense violència, sinó també aquelles actuacions vandàliques que pertorben la vida quotidiana dels ciutadans. Si un grup de brètols embruta el poble, malmet el mobiliari urbà o provoca sorolls constants que dificulten el descans, s’ha d’actuar de forma immediata. Si som coneixedors de que a Cabrils es porta a terme qualsevol tipus de venda d’estupefaents no ens podem creuar de braços. Fomentarem actuacions policials per eradicar aquests problemes del nostre municipi. Tanmateix incrementarem la presència policial en tots els veïnats sense distinció. Afavorir les relacions entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra La bona i fins i tot cordial coordinació d’ambdues policies, anirà en benefici de tothom, dels ciutadans en primer lloc, però també dels professionals implicats en la nostra seguretat.

SI HO DIEM, HO FEM

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 6

05/05/11 12:13


el canvi

GESTIONAR L’AJUNTAMENT DE FORMA EFICAÇ I HUMANA Encarregarem una auditoria externa de l’estat financer municipal. Abans d’endegar res, necessitarem saber com ens trobem econòmicament, quin són els compromisos signats i amb quins recursos comptem per a dur a terme l’acció de govern. Qualsevol acció sense aquestes bases, seria quant menys imprudent. Lluitarem per retornar la Brigada Municipal a l’Ajuntament. La decisió de privatitzar la brigada municipal ha estat una immensa equivocació. En primer lloc perquè és més costosa. En segon lloc, perquè els integrants de la brigada estan en certa forma desvinculats del poble. Per tant, CiU considera que retornar la brigada municipal a l’ajuntament serà bo tant per les finances municipals, com pels treballadors i el que és més important, també pels ciutadans. Optimitzarem l’actual estructura organitzativa municipal, per fer-la més eficient. Cal establir una relació entre la retribució i la capacitació dels treballadors de l’ajuntament. No volem que ningú estigui retribuït per sota de les seves responsabilitats, ni que percebi unes remuneracions excessives. Els nostres treballadors han de sentir-se corresponsables de la gestió municipal i motivats amb la seva feina. El polític ha de tenir la dedicació suficient per portar a terme les tasques de treball pròpies d’una gestió municipal, per tal que l’ajuntament pugui funcionar sense necessitat de contractar persones alienes. Així mateix, intentarem reduir algunes de les despeses fixes. Tots aquest estalvis redundaran en benefici d’uns millors serveis al ciutadans. SI HO DIEM, HO FEM

CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 7

05/05/11 12:13


A Ca bri ls ten im un eq uip am b eficàcia contra stada Ara cal CiU perquè SI HO DIEM, HO FEM

el canvi

www.ciu.cat/cabrils CiU Cabrils PROGRAMA A5.indd 8

05/05/11 12:13

Programa electoral de Convergència i Unió de Cabrils  
Programa electoral de Convergència i Unió de Cabrils  

En aquest document trobareu les línies bàsiques de treball que Convergència i Unió de Cabrils es compromet a dur a terme els propers quatre...

Advertisement