Page 1

Càmpings i refugis

Càmpings

Refugis guardats

Aparcaments d’autocaravanes

Campings y refugios | Campings et refuges de montagne | Campings sites and mountain huts

Campings | Campings | Campings sites

Refugios guardados | Refuges gardés | Guarded mountain huts

Parking de autocaravanas | Parking camping-car | Motor home parking

El Departament de Turisme del Govern d’Andorra gestiona la classificació dels allotjaments turístics del Principat. La reglamentació vigent classifica els establiments del Principat per categories (estrelles) i els dóna l’opció d’aconseguir un nivell de qualitat (Q) i uns segells especials que permeten diferenciar la gran varietat d’ofertes d’allotjament de què disposa Andorra. Adjunts trobareu els càmpings i refugis ordenats per parròquies i grups i classificats per categories (estrelles). Tots els càmpings i refugis pendents de classificació i que no estan inclosos en aquesta guia, quan s’hagin degudament classificat, s’incorporaran en l’apartat d’allotjaments turístics del portal turístic d’Andorra Turisme www.visitandorra.com Els preus indicats en aquesta publicació, inclouen l’impost general indirecte (IGI). Preus vàlids, excepte error en la impressió, de l’1.12.2013 al 30.11.2014. Queda prohibida la reproducció total o parcial del text i de les il·lustracions i fotografies sense el consentiment d’Andorra Turisme SAU. El Departamento de Turismo del Gobierno de Andorra gestiona la clasificación de los alojamientos turísticos del Principado. La reglamentación vigente clasifica los establecimientos del Principado por categorías (estrellas) y les da la opción de conseguir un nivel de calidad (Q) y unos sellos especiales que permiten diferenciar la gran variedad de ofertas de alojamientos de que dispone Andorra. Adjuntos encontrareis los campings y refugios ordenados por parroquias y grupos y clasificados por categorías (estrellas). Todos los campings y refugios pendientes de clasificación que no están incluidos en esta guía, cuando se hayan clasificado oficialmente, se incorporarán en el apartado de alojamientos turísticos del portal turístico de Andorra Turisme www.visitandorra.com Los precios indicados en esta publicación, incluyen el impuesto general indirecto (IGI). Precios vàlidos, excepto error en la impresión, del 1.12.2013 al 30.11.2014. Queda prohibida la reproducción total o parcial del texto, las ilustraciones y las fotografias sin el consentimiento de Andorra Turisme SAU. Le Département du Tourisme du Gouvernement d’Andorre gère le classement des logements touristiques de la Principauté. La réglementation en vigueur classe les établissements de la Principauté par catégories (étoiles) et leur donne l’option d’obtenir un niveau de qualité (Q) et des labels spéciaux qui permettent de différencier la grande variété d’offres dont dispose Andorre. Ci-joint, vous trouverez les campings et refuges classés par paroisses (communes), groupes et catégories (étoiles). Tous les campings et refuges en cours de classement qui n’ont pas été inclus dans ce guide, seront incorporés, après être dûment classés, dans la section de logements touristiques sur la site web d’Andorra Turisme www.visitandorra.com Les prix indiqués dans cette publication ont l’impôt général indirect (IGI) inclus. Prix valables, sauf erreur d’impression, du 1.12.2013 au 30.11.2014. La reproduction totale ou partielle du texte, des illustrations et des photographies reste interdite sans l’accord d’Andorra Turisme SAU. The Department of Tourism of the Andorran Government is in charge of tourist accommodation classification in the Principality. Actual laws and regulations have set a classification of tourist establishments according to the star rating, including the possibility of getting a quality label (Q) and a special follow-up in order to differentiate the extensive range of accommodation. Campings sites and mountain huts are classified in this guide according to the parish, type and category (star rating). When duly classified, all the campings sites and mountain huts awaiting classification and not included in this guide will be added to the tourist accommodation section of the web site of Andorra Turisme www.visitandorra.com The prices in this brochure, are general indirect tax (IGI) included. Valid prices, except printing errors, from 1.12.2013 to 30.11.2014. The total or partial reproduction of this text, the illustrations and photographs is forbidden without the prior consent of Andorra Turisme SAU.

1

Càmping Borda d’Ansalonga

4

01/12/13 - 30/04/14 15/06/14 - 15/09/14 01/10/14 - 30/11/14

50

40

22

20

20

Ctra. General 3 AD300 Ansalonga, Ordino Tel.: (+376) 850 374 Fax: (+376) 850 374 campingansalonga@andorra.ad www.campingansalonga.com GPS: 42º 34’ 12” - 1º 31’ 12”

2

Càmping Mitxeu

7

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

6,50 €

8,50 €

3,00 €

6,00 €

4,00 €

7,00 €

5,00 €

7,00 €

6,00 €

10,00 €

8,00 €

12,00 €

4,00 €

6,00 €

4,00 €

6,00 €

Càmping Casal

01/07/14 - 31/08/14

20

20

7

13

9

Av. de l’Angonella AD300 Llorts, Ordino Tel.: (+376) 850 022 Fax: (+376) 850 022 camping@mitxeu.com www.mitxeu.com

-

7

13

6

Ctra. General 2. AD100 Canillo Tel.: (+376) 851 451 Fax: (+376) 851 301 campingcasal@andorra.ad www.campingcasal.com

T.A.

3,00 €

3,00 €

30

30

4,00 €

4,00 €

11

-

4,00 €

4,00 €

7,50 €

7,50 €

3,00 €

3,00 €

3,50 €

3,50 €

2,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

5,50 €

5,50 €

2,00 €

2,00 €

3,50 €

3,50 €

14/06/14 - 15/09/14

-

-

5

4

8

4

Ctra. General s/n AD100 Canillo Tel.: (+376) 751 454 Fax: (+376) 751 455 elsmeners@andorra.ad www.elsmeners.com

-

Prats de l’Areny de Moixa AD100 Canillo Tel.: (+376) 851 333 Fax: (+376) 851 280 campingpla@cyberandorra.com www.campingpla.cyberandorra.com

3,70 €

4,00 €

3,50 €

3,90 €

3,70 €

4,00 €

3,50 €

3,90 €

3,70 €

4,00 €

6,50 €

7,00 €

3,50 €

3,90 €

3,00 €

3,50 €

4,28 €

4,28 €

2,72 €

2,72 €

4,28 €

4,28 €

4,28 €

4,28 €

4,28 €

4,28 €

8,26 €

8,26 €

2,72 €

2,72 €

0,00 €

0,00 €

Càmping Santa Creu

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

4,00 €

4,00 €

2,00 €

Càmping Pla

4,00 €

4,00 €

3,50 €

Preu - Precio - Prix - Price max. min.

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

8

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

40

3,50 €

1

Refugi Comapedrosa

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

5

T.A.

Càmping Janramon

Preu - Precio - Prix - Price min. max. 15/06/14 - 30/09/14

40

-

6

10

5

AD100 Canillo Tel.: (+376) 851 462 Fax: (+376) 851 462 elsmeners@andorra.ad www.elsmeners.com

4,20 €

4,20 €

2,70 €

2,70 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

7,90 €

7,90 €

2,90 €

2,90 €

0,00 €

0,00 €

01/06/14 - 30/09/14

4

49

AD400 La Massana Tel.: (+376) 850 656 / 327 955

Càmping Internacional

6

Càmping Valira

Preu - Precio - Prix - Price min. max. T.A. 36 16 Ctra. de Vila, AD200 Vila, Encamp Tel.: (+376) 831 609 Fax: (+376) 831 609 www.campinginternacional.com

140 24

16

4,40 €

5,50 €

3,60 €

4,50 €

4,40 €

5,50 €

4,40 €

5,50 €

4,40 €

5,50 €

8,80 €

11,00 €

4,40 €

5,50 €

3,60 €

4,50 €

9

T.A.

Av. de Salou AD500 Andorra la Vella Tel.: (+376) 722 384 Fax: (+376) 722 384 campvalira@andorra.ad www.campvalira.com

69

69

5

23

-

-

6,11 €

6,37 €

5,06 €

5,17 €

6,11 €

6,37 €

6,11 €

6,37 €

6,11 €

6,37 €

12,22 €

13,27 €

5,06 €

5,17 €

3,76 €

6,37 €

1/12/13 - 30/09/14

Ctra. de Pal AD400 Erts, La Massana Tel.: (+376) 738 613 Fax: (+376) 839 113 info@xixerellapark.com www.xixerellapark.com

40

40

13

26

36

31

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

6,60 €

6,60 €

5,20 €

5,20 €

6,60 €

6,60 €

6,60 €

6,60 €

6,60 €

6,60 €

13,20 €

13,20 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

32,50 € -

34,50 € -

Preu - Precio - Prix - Price max. min. 01/06/14 - 30/09/14

6

43

Vall d’Incles, AD100 Canillo Tel.: (+376) 678 145 refugidejuclar@gmail.com www.refugidejuclar.com

4,00 €

4,00 €

7,50 €

7,50 €

32,50 €

34,50 €

9,00 €

11,00 €

Refugi Natur Refugi Cortals de Sispony 01/06/14 - 31/10/14 Ctra. dels Cortals de Sispony AD400 La Massana Tel.: (+376) 738 363 Fax: (+376) 836 500 direccio@hotelmarcopolo.com www.refugibordacortalsdesispony.com

4

48

-

-

10,00 €

10,00 €

20,00 € 400,00 €

30,00 € 600,00 €

Refugi de muntanya Borda de Sorteny Preu - Precio - Prix - Price max. min.

Camí de Sorteny, El Serrat AD300 Ordino Tel.: (+376) 846 446 / 348 381 refugidesorteny@gmail.com www.refugisorteny.com 5

6

50

3,00 €

6,00 €

7,50 €

10,00 €

35,00 € 11,00 €

38,50 € 15,00 €

Preu - Precio - Prix - Price max. min.

1 Incles, AD100 Canillo Tel.: (+376) 322 844 / 325 261 tonnaudi@soldeu.ad www.refugi-borda-naudi.com

10

Consultar preus | Consultar precios | Consulter prix | Check prices 2

Aparcament Bullidor Pas de la Casa - AD200 Encamp GPS: 42.544765 N - 1.734995 E Tel: (+376 ) 637 497 turisme@encamp.ad - www.encamp.ad

Gestió comunal. Disposa de 2 punts d’aigua. De novembre a mitjans d’abril no hi ha subministrament d’aigua. Gestión comunal. Dispone de 2 puntos de agua. De noviembre a mediados de abril no hay suministro de agua. Gestion communale. Dispose de 2 points d’eau. De novembre à mi-avril, il n’y a pas de service d’eau. Communal management parking. 2 water points availible. No water supply from November to mid-April.

3

Aparcament Terres Primeres Av. Joan Martí - AD200 Encamp GPS: 42.5328655 N - 1.5778223 E Tel.: (+376 ) 832 606 - turisme@encamp.ad - www.encamp.ad

Gestió comunal. En el preu de l’aparcament s’hi inclou l’aigua i l’electricitat. A l’hivern no hi ha aigua a causa de les baixes temperatures. Gestión comunal. El precio del aparcamiento incluye el agua y la electricidad. En invierno no hay agua debido a las bajas temperaturas. Gestion communale. Le prix du parking comprend l’eau et l’électricité. Pendant l’hiver il n’y a pas d’eau à cause de basses températures. Communale management parking. Running water and electricity are included in the parking fees. There is no running water in winter due to low temperatures. Consultar preus | Consultar precios | Consulter prix | Check prices 4

Aparcament Feixes del Rabató GPS: 42.46572 N - 1.49418 E Ctra. de la Rabassa - AD600 Sant Julià de Lòria Tel.: (+376 ) 842 493 / 325 177 - turisme.lauredia@comusantjulia.ad - www.santjulia.ad/turisme

Gestió comunal. En el preu de l’aparcament s’hi inclou l’aigua i l’electricitat | Gestión comunal. El precio del aparcamiento incluye el agua y la electricidad | Gestion communale.Le prix du parking comprend l’eau et l’électricité | Communal management parking. Running water and electricity are included in the parking fees

Refugi Borda les Reineres d’Incles 01/06/14 - 15/10/14

Gestió comunal. Per accedir a l’aigua demaneu la clau al responsable de l’aparcament del Funicamp (telecabina). No hi ha aigua des del mes de novembre fins al mes d’abril a causa de les baixes temperatures. Gestión comunal. Para acceder al agua pidan la llave al responsable del aparcamiento del Funicamp (telecabina). No hay agua desde el mes de noviembre hasta abril debido a las bajas temperaturas. Gestion communale. Pour accéder à l’eau demandez la clé au responsable du parking du Funicamp (télécabine). Du mois de novembre jusqu’au mois d’avril il n’y a pas d’eau à cause de basses températures. Communal management parking. Water service is available on request. Please ask the responsible of the Funicamp (cable car) parking for the key. From November to mid-April there is not water supply due to low temperatures.

Consultar preus | Consultar precios | Consulter prix | Check prices

Preu - Precio - Prix - Price max. min.

Càmping Xixerella

Preu - Precio - Prix - Price min. max.

7,50 €

Refugi de Juclà

01/06/14 - 30/09/14 3

7,50 €

Aparcament del Funicamp Ctra. General, CG2 - AD200 Encamp GPS: 42.53532 N - 1.58852 E Tel: (+376 ) 832 606 - turisme@encamp.ad - www.encamp.ad

INC

INC

-

-

139,00 €

150,00 €

Consultar preus | Consultar precios | Consulter prix | Check prices

Anotacions | Anotaciones | Précisions | Notes La informació sobre el lloguer de caravanes, bungalous i habitatges mòbils està disponible a les pàgines web dels càmpings i al portal www.visitandorra.com La información sobre el alquiler de caravanas, bungaloes y “mobil-home” está disponible en las páginas web de los campings y en el portal www.visitandorra.com Pour la location de caravanes, bungalows et mobil-home vous pouvez consulter les sites web des campings et www.visitandorra.com Information about hiring caravans, bungalows or Mobil-home is available in the campings web sites and in www.visitandorra.com


Mapa de càmpings, refugis de muntanya i aparcaments d’autocaravanes | Mapa de campings, refugios de montaña y | parkings de autocaravanas | Carte des campings, refuges de montagne et | parking pour camping-car | Map of camping sites, mountain huts and | motor home parking

Refugis guardats | Refugios guardados Refuges gardés | Guarded mountain huts

Refugis no guardats | Refugios no guardados Refuges non gardés | Non guarded mountain huts

1. Refugi de Comapedrosa 2. Refugi de Juclà 3. Refugi Natur Refugi Cortals de Sispony 4. Refugi de muntanya Borda de Sorteny 5. Refugi Borda les Reineres d’Incles

12. Refugi de l’Angonella 13. Refugi de Rialb 14. Refugi de Comaubaga 15. Cabana de la Vall del Riu 16. Cabana Cóms de Jan 17. Refugi de Cabana Sorda 18. Cabana de Siscaró 19. Cabana de la Portella 20. Refugi de Ribaescorjada 21. Refugi Pla de les Pedres 22. Refugi de Montmalús 23. Refugi de Fontverd 24. Refugi dels Agols 25. Refugi d’Ensagents 26. Refugi de l’Illa 27. Refugi Riu dels Orris 28. Refugi de Perafita 29. Refugi de Claror 30. Refugi de Prat Primer 31. Refugi de Roca de Pimes 32. Refugi de Francolí 33. Refugi de Les Fonts 34. Refugi Pla de l’Estany 35. Refugi de Besalí 36. Refugi Collet Martí

Aparcament d’autocaravanes | Parking de autocaravanas Parking camping-car | Motor home parking 1. Aparcament del Funicamp 2. Aparcament Bullidor, Pas de la Casa 3. Aparcament Terres Primeres, Encamp 4. Aparcament Feixes del Rabató

Sender de gran recorregut país (Andorra) | Sendero de gran recorrido país (Andorra) | Chemin de grande randonnée pays (Andorre) | Long hiking trail country (Andorra)

Descarrega’t l’ALPIFY, l’APP de seguretat en muntanya Descarga nuestra aplicación de seguridad en la montaña "Alpify" Téléchargez "Alpify" l'application pour la sécurité en montagne Download "Alpify" our Trekking and Mountain areas safety App

Sender de gran recorregut (Andorra - Gibraltar) | Sendero de gran recorrido (Andorra - Gibraltar) | Chemin de grande randonnée (Andorre - Gibraltar) | Long hiking trail (Andorra - Gibraltar)

13

Sender de gran recorregut (Pirineus) | Sendero de gran recorrido (Pirineos) | Chemin de grande randonnée (Pyrénées) | Long hiking trail (Pyrenees)

35

G4

GR Transfronterer 1: Ruta de les 3 nacions | Ruta de las 3 naciones | Route des 3 nations | The 3-nations route

16 12

GR Transfronterer 2: Volta als estanys | Vuelta a los lagos | Tour des lacs | Lakes route Les Fonts

Alta Ruta Pirenaica | Alta Ruta Pirenaica | Haute Route Pyrénéenne | Pyrenean High Route

34

4

14

17

Comaubaga

FRANCE

5 15

33

0

Càmpings | Campings Campings | Camping sites

8 2

1 5

Refugis no guardats Refugios no guardados Refuges non gardés Non guarded mountain huts

7 20

9 21

Refugis guardats Refugios guardados | Refuges gardés Guarded mountain huts

3

2

1 3

Aparcament d’autocaravanes Parking de autocaravanas | Parking camping-car Motor home parking

25

24

Places | Plazas Places | Places

22 6

23

Informació telefònica nacional Información telefónica nacional Renseignements téléphoniques nationaux Nacional telephone information Tel. 111 Informació telefònica internacional Información telefónica internacional Renseignements téléphoniques internationaux International telephone information Tel. 119 Informació horària | Información horaria Renseignements horaires | Timetable informations Tel. 157 Policia | Policía | Police | Police Tel. (+376) 872 000 / 110 Servei mèdic urgent (SUM) | Servicio médico urgente Service medical urgent | Urgent medical service Tel. 116

andorraworld

Vall del Madriu - Perafita - Claror (Patrimoni Mundial de la Unesco) Valle del Madriu - Perafita - Claror (Patrimonio Mundial de la Unesco) Vallée du Madriu - Perafita - Claror (Patrimoine Mondial Unesco) Madriu - Perafita - Claror Valley (Unesco World Heritage)

Informació del trànsit i estat de les carreteres Información del tránsito y estado de las carreteras Trafic info | Road information Tel. (+376) 1802 1802 www.mobilitat.ad Informació Turística | Información turística Information touristique | Tourist information Trucada gratuïta des d'Espanya: Tel. 900 83 48 04 Llamada gratuita desde España: Tel. 900 83 48 04 Appel gratuit depuis la France : Tél. 0805 080329 Call free from UK: Tel. (0) 800 680 0694

26

28

30 36

ESPAÑA

Preu per nen / Precio por niño Price per child / Prix par enfant

Ombra / Sombra Ombre / Shade

Cotxe / Coche Voiture / Car

Parc infantil / Parque infantil Parc pour enfants / Children’s playground

Tenda / Tienda Tente / Tent

Bugaderia / Lavandería Blanchisserie / Laundry matt

Caravana / Caravana Caravane / Caravan

Assecadora / Secadora Sèche-linge / Drier

Aparcament d’autocaravanes / Parking de autocaravanas Parking camping car / Motor home parking

Ping-pong / Ping-pong Ping-pong / Ping-pong

Bungalou / Bungalow Bungalow / Bungalow

Piscina interior / Piscina cubierta Piscine couverte / Indoor swimming pool

Habitatge mòbil / Casa mòvil Maison mobile / Mobil home

Piscina exterior / Piscina exterior Piscine extérieure / Outdoor swimming pool

Moto / Moto Moto / Motorbike

Tennis / Tenis / Tennis / Tennis

Electricitat / Electricidad Courant électrique / AC

Minigolf / Minigolf / Minigolf / Minigolf

Nombre de dutxes / Nº de duchas Nº de douches / N. of showers

Sala de lectura / Salón de lectura Salon de lecture / Reading lounge

Nombre de lavabos / Nº de lavabos Nº de lavabos / N. of basins

Sala de TV / Sala de TV / Salle de TV / TV lounge TV satèl·lit / TV satélite / TV satellite / Satellite TV

Oficina Nacional de Turisme Tel. (+376) 820 214 info@andorra.ad www.visitandorra.com

- Pas de la Casa Tel. (+376) 755 100 turismepas@encamp.ad www.encamp.ad

ANDORRA LA VELLA Tel. (+376) 873 103 turisme@comuandorra.ad www.andorralavella.ad

S’accepten animals / Se admiten animales Animaux acceptés / Pets allowed

Correu / Correo Courrier / Mail

Caixa forta / Caja fuerte Coffre-fort / Safety box Endoll / Enchufe Prise de courant / AC outlet

CANILLO Tel. (+376) 753 600 vdc@canillo.ad www.vdc.ad

ORDINO Tel. (+376) 878 173 ot@ordino.ad www.ordino.ad

SANT JULIÀ DE LÒRIA Tel. (+376) 744 045 turisme.lauredia@comusantjulia.ad www.santjulia.ad/turisme

Calefacció / Calefacción Chauffage / Heating Bar / Bar / Bar / Bar

Barbacoa / Barbacoa Barbecue / Barbecue

Cafeteria / Cafetería / Caféteria / Coffee Bar

Obert tot l’any / Abierto todo el año Ouvert toute l’année / Open all year

Restaurant / Restaurante Restaurant / Restaurant

Nombre places refugi / N° plazas refugio Nombre places refuge / Refuge places

Telèfon públic / Teléfono público Téléphone public / Public telephone

Roba provista / Ropa provista Linge fourni / Sheets included

Targetes de crèdit / Tarjetas de crédito Cartes de crédit / Credit cards

Mitja pensió per persona / Media pensión por persona Demi-pension par personne / Half board per person

Metge / Médico Médecin / Doctor

Esmorzar / Desayuno Petit déjeuner / Breakfast

Botiga / Boutique Boutique / Shop

Lloguer allotjament sencer / Alquiler totalidad alojamiento Loyer totalité hébergement / Rental price for the entire unit

LA MASSANA Tel. (+376) 835 693 turisme@lamassana.ad www.lamassana.ad

ESCALDES-ENGORDANY Tel. (+376) 890 881 oficinaturisme@e-e.ad www.e-e.ad

Informació turística a l’estranger

Información turística en el extranjero | Information touristique à l’étranger | Tourist Information abroad Madrid C/ Alcalá, 73 - 28009 Madrid Tel.:(+34) 91 431 74 53 infomad@andorra.es www.visitandorra.com

Lisboa Ambaixada do Principado de Andorra em Portugal Rua do Possolo, 76, 2º 1350-251 Lisboa Tel.: (+351) 21 391 37 40 ambaixada@andorra.pt www.visitandorra.com instagram.com/andorraworld

www.youtube.com/andorraworld

www.pinterest.com/andorraworld

www.youtube.com/andorraworld

gplus.to/andorraworld

4

Fes un dels GR i guanya un obsequi amb el Passaport dels Refugis Haz un de los GR y gana un obsequio con el Pasaporte de Refugios Faites l’un des GR et gagnez un cadeau avec le passeport des refuges Take one of the GR and win a free gift with the Refuge Passport!

Entorn natural / Entorno natural Environnement naturel / Naturel location

Període d’obertura / Período de apertura Dates d’ouverture / Opening period

29

31

Preu per persona / Precio por persona Price per person / Prix par personne

Nombre WC / Nº W.C. Nº W.C. / N. of W.C.

www.facebook.com/andorraworld

Certés

Llegenda Leyenda | Légende | Caption

Red de oficinas de turismo de Andorra | Réseau des offices de tourisme d’Andorre | Network Andorra tourist offices

27

Bixessarri

Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa Parque Natural Comunal de los Valles del Comapedrosa Parc Naturel Communal des Vallées du Comapedrosa Comapedrosa Valley Communal Park

2014

Informació meteorològica Información meteorológica | Météo | Weather information www.meteo.ad

Xarxa d’oficines de turisme d’Andorra

32 33

Parc Natural de la Vall de Sorteny Parque Natural del Valle de Sorteny Parc Naturel de Sorteny Sorteny Nature Park

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital N. S. de Meritxell | Hôpital N. S. de Meritxell Hospital N. S. de Meritxell Tel. (+376) 871 000

- Funicamp Tel. (+376) 834 011 turismefunicamp@encamp.ad www.encamp.ad

19

Ribaescorjada

Teléfonos útiles | Téléphones utiles | Useful telephone

ENCAMP Tel. (+376) 731 000 turisme@encamp.ad www.encamp.ad

18

0

Telèfons útils

Aigua potable / Agua potable Eau potable / Drinking water Aigüera / Fregadero Évier / Sink Safareig / Lavadero Buanderie / Washing room Estenedor / Tendedor de ropa Étendoir / Clothesline

Inclòs / Incluido / Inclus / Included

Segells especials / Sellos especiales Labels spéciaux / Special seal

Internet / Internet Internet / Internet

Qualitat / Calidad / Qualité / Quality

Nombre d’habitacions / Nº de habitaciones Nº de chambres / N. of rooms

Càmping inclòs en un GR / Cámping incluido en un GR Camping inclus dans un GR / Camping included in a long track

Pàrquing / Parking / Parquing / Car park

Refugi inclòs en un GR / Refugio incluido en un GR Refuge inclus dans une GR / Refuge included in a long track

Buidatge WC / Vaciado de WC Vidange WC / WC emptying Buidatge aigües utilitzades / Vaciado de aguas utilizadas Vidange eaux usées / Waste water emptying Accés per a minusvàlids / Acceso para minusválidos Accés pour handicapés / Handycap facilities Cèntric / Céntrico Plein centre / Centrally located Jardí / Jardín / Jardin / Garden

EDITA Andorra Turisme DISSENY Jecom Disseny IMPRESSIÓ Solber DIPÒSIT LEGAL AND.061-2014

Wi-fi

Refugi a prop d’un llac / Refugio próximo a un lago Refuge près d’un lac / Refuge near a lake Menú per a celíacs (prèvia confirmació amb l’establiment) / Menú para celiacos (previa confirmación con el establecimiento) / Menu sans gluten (confirmer auprès de l’établissement au préalable) / Celiac menu (subject to confirmation by the establishment) www.celiacsandorra.org

càmpings i refugis campings y refugios campings et refuges camping sites and mountain huts

Campings sites and mountain huts  
Campings sites and mountain huts