Page 1

Meetings & Incentives

www.central-moravia.cz Logotyp – barevný pozitiv Základním stavebním prvkem jednotného vizuálního stylu Olomouckého kraje je logotyp. Logotyp se užívá pro prezentaci Olomouckého kraje jako regionu v rámci České republiky i v zahraničí a plní úlohu

1.2


43

0k

m

210 k m

0k 40

80 km

m

200 k m

km

100 km 210

65

190 km 270 km

280 km

0 km

Jeseníky

STŘEDNÍ MORAVA A JESENÍKY - ÚVOD CENTRAL MORAVIA AND JESENÍKY - INTRODUCTION Turistické regiony Střední Morava a Jeseníky se nacházejí na území České republiky, na trase mezi Vídní a Krakowem. Střední Morava je regionem s bohatou historií, řadou významných architektonických a církevních památek a s množstvím romantických hradů a zámků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc, po Praze druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v ČR, s památkou zapsanou na seznamu UNESCO (Sloup Nejsvětější Trojice). Nachází se zde řada konferenčních a kongresových prostor, z nichž největší pojmou více než 1 000 účastníků. Střední Morava je také neodmyslitelně spjata s gastronomickými specialitami, jako jsou jedinečné Olomoucké tvarůžky nebo vysoce ceněné regionální pivo. Největší výhodou pořádání kongresů v Jeseníkách je možnost spojení pracovních povinností v rámci kongresu s jedinečnou přírodou, relaxací v lázeňských a wellness zařízeních nebo odreagováním se adrenalinovými aktivitami, což z každého kongresu udělá nezapomenutelný zážitek. V nejvyšších moravských horách existuje několik kongresových kapacit a center s kvalitním zázemím až pro 400 osob. The Central Moravia and Jeseníky regions are located on the territory of the Czech Republic, on the route between Vienna and Krakow. The Central Moravia is a region with a rich history and a lot of important architectural and religious monuments, and with a number of castles and chateaux. The center of the region is the city of Olomouc, the second largest conservation area in the country after Prague, with a monument listed on UNESCO World Heritage List (the Holy Trinity Column). There are many of meetings and conference facilities, the largest ones can accommodate more than 1,000 participants. The Central Moravia region is also well known for gastronomic specialties such as unique Olomouc cheese or highly regarded regional beer. The biggest advantage of convention in Jeseníky is the possibility to combine job duties within the convention with unique nature, relax in the spa and wellness facilities or abreaction with adrenalin activities. Each of them turns a convention in unforgettable experience. In the highest Moravian mountains there are several congress facilities and centers with good facilities for up to 400 people.

3


Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit katalog Meetings & Incentives, který přináší podrobný seznam kapacit vhodných pro pořádání MICE akcí na území turistických regionů Střední Morava a Jeseníky. Subjekty jsou přehledně seřazeny podle celkové kapacity kongresových a konferenčních míst s možností ubytování (str. 7- str. 29) a dále dle celkové kapacity konferenčních míst bez možností ubytování (str. 29-str. 37). U každého z objektů jsou uvedeny nejen kompletní informace o konferenčních prostorách, ale také možnosti využití doplňkových služeb v daném zařízení. Jelikož jsou Střední Morava a Jeseníky vyhledávanou destinací kulturně-poznávacího a sportovněrekreačního cestovního ruchu, najdete zde také tipy na zajímavé akce, které se v regionu v průběhu roku konají. Více informací najdete na www.mojeconvention.eu Dear partners, We are pleased to introduce Meetings & Incentives, a new catalogue offering a detailed list of facilities suitable for hosting MICE events within the tourist regions of Central Moravia and Jeseníky, comprehensibly arranged according to the total congress and conference seating capacity with accommodation (p. 7 - p. 29), and by the total capacity of conference seating capacity without accommodation (p. 29 - p. 37). In addition to complete information concerning conference space, the catalogue also provides the accompanying services available at each facility. As the Central Moravia and Jeseníky are a popular is a popular tourism destination for cultural, sightseeing, sport and recreational purposes, you will also fi nd tips on interesting events held in the region throughout the year. More information can be found at www.mojeconvention.eu.

Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau – služby / services Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau je členem Czech Convention Bureau a poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí na Střední Moravě a v Jeseníkách. Convention Bureau poskytuje bezplatně následující služby: Asistence při kandidatuře na hostování kongresu/konference – oficiální bidy destinace Iniciujeme a zastřešujeme komplexní proces kandidatury destinace na hostování významného kongresu, konference, sympózia aj. Za účelem zpracování podrobných nabídek – bidů jednáme se všemi zainteresovanými stranami veřejného i soukromého sektoru. Zajištění site inspection/poznávací cesty Na základě požadavků organizátora akce pomůžeme zajistit cestu za účelem seznámení se s destinací a poskytovateli jednotlivých služeb. Plánování pre a post tours, doprovodné a incentivní programy Nabízíme poradenství při návrhu programu a sestavení itineráře doprovodných akcí. Doporučíme unikátní místo pro váš galavečer, navrhneme námět pro incentivní i teambuildingové akce, vytipujeme zajímavá turistická místa pro váš výlet v destinaci. Vyhledání vhodných prostor Asistujeme a radíme v oblasti technické podpory při výběru prostor pro vaši akci. Informace o jednotlivých dodavatelích služeb Organizátorům zprostředkujeme kontakty na poskytovatele jednotlivých služeb. Asistujeme při získání komplexních nabídek poskytovatelů služeb včetně rozpočtů. Předběžná rezervace služeb Zajišťujeme ověření dostupnosti a následnou předběžnou rezervaci pronájmu konferenčních místností a ubytovacích kapacit. Propagační materiály Plánovačům a organizátorům akcí poskytujeme katalog kongresových, veletržních a incentivních možností (tzv. meeting & incentive ) v papírové i elektronické podobě. Dále jsou k dispozici i tématické propagační materiály destinace, mapy regionu, videa, fotografie a další. Po domluvě můžeme zajistit i informační balíček účastníkům akce. Vytvoření prezentace Pomůžeme vám s vytvořením prezentace nabídky destinace v powerpointu. Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau is a member of Czech Convention Bureau and provides organizers assistance and independent complex information for planning and holding congresses, conferences, business meetings and incentive events in Central Moravia and Jeseníky region.

Piktogramy / pictograms Jednolůžkový pokoj Single room

Dvoulůžkový pokoj Double room

Třílůžkový pokoj Triple room

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

Celková ubytovací kapacita Total accommodation capacity

Business pokoj Business room

Apartmán Apartment

Junior suite

Celková kapacita míst Total capacity of seats

Akustické vybavení Acustic equipment

Animační programy Animation programme

Barman

Kongresový software Convention software

Dataprojektor Dataprojector

DVD

Popisovací tabule Flip chart

Hlasovací zařízení Voting equipment

Hostesky Hostesses

Junior suite

Kamera s obsluhou Camcoder with operator

Video konference Video conference

Kopírka Copying machine

Laserové ukazovátko Laser pointer

Meotar Visualizer

PC/Notebook

Překladatelství Translation services

Projekční stěna Projection screen

Řečnický pult Tribune

Ochranka Security and protection

Steward služby Stewarding service

Stoly a židle Tables and chairs

Administrace Administration

Osvětlení Lighting technology

TV

Možnost přepravy Transport services

Convention Bureau provides the following services free of charge: Assistance in candidacy for hosting congresses/conferences – official bids for destinations We initiate and support complex destination candidacy processes for hosting significant congresses, conferences, symposiums etc. For the purpose of processing detailed offers (bids), we deal with all interested parties of the public and private sector. Provision of site inspection/tours Based on the requirements of the organizers of events, we provide trips for the purpose of familiarization with the destination and providers of individual services. Planning pre and post tours, supporting and incentive programs We offer consultancy services for designing programs and compiling itineraries of supporting events. We recommend unique places for your gala evenings, we propose ideas for incentive and teambuilding events, we provide tips for tourist attractions for trips in your destination. Looking for suitable space We provide assistance in selecting a suitable place for holding an event. Information on individual service providers We provide organizers contacts for providers of individual services. We assist in acquiring complex offers from service providers, including budgets.

Wifi

Certifikace dle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice

Certification according to the Official Standard Classification of the Accommodation Facilities in the Czech Republic

Projekty podpořené v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava

Projects supported from the Regional Operational Programme NUTS II Central Moravia

Pre-reservation services We provide verification of availability and subsequent pre-reservation services for conference space rental and accommodation capacity. Promotional material We provide congress, trade fair and incentive possibilities to planners and organizers of events in paper and electronic form. Furthermore, thematic promotional material on the destination, maps of the cities, maps of the region, videos and more are also available. Upon arrangement, we can even ensure information packages to participants of the event.

Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau Horní náměstí 5 772 00 Olomouc tel.: +420 585 204 627-9 info@central-moravia.cz www.mojeconvention.eu

4

Create a slideshow We will help you to create PowerPoint presentations about destination offer.

5


PŘEHLED LOKALIT / LOCATION OF THE FACILITIES

19

6

20 5

Číslo hotelu / Hotel number

23, 47

4, 10 12, 16 46 21

25

45

33 43

44 1, 2, 7, 9, 15, 17, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50

48, 50 29, 31

14

28

11

22

13, 40

27

1. NH Olomouc Congress **** 2. Clarion Congress Hotel Olomouc *** 3. Hotel Jana **** 4. Hotel Dlouhé Stráně ***/** 5. Wellness hotel Vista **** 6. Priessnitzovy léčebné lázně / Spa resort Priessnitz **/**** 7. Hotel Flora olomouc ***/**** 8. Hotel Fit Přerov *** 9. Hotel Hesperia *** 10. Sportovní areál / sport Complex Kouty **** 11. Hotel Akademie *** 12. Wellness hotel Diana **** 13. Hotel Tennis Club *** 14. Hotelový komplex / hotel resort Avalanche ***/**** 15. Penzion / pension Archa *** 16. Termální lázně / spa resort Velké Losiny ***/**** 17. Lovecká chata / Hunting Lodge *** 18. Hotel Na Jižní ***

6

3, 8, 18

19. Hotel Praděd Thamm *** 20. Relax centrum / relax centre Kolštejn *** 21. Sporthotel Kurzovní *** 22. Hotel Bělecký mlýn *** 23. Hotel Elegance **** 24. Best Western Hotel Prachárna *** 25. Rekreační areál / Recreation Centre Bozeňov *** 26. Ibis Olomouc Centre *** 27. Centrum / centre baldovec 28. Lázně / SPA Teplice nad Bečvou 29. Zámecký hotel / chateau hotel Zlatý Orel *** 30. Hotel Trinity **** 31. Penzion / pension Franz Josef **** 32. Sluňákov 33. Valáškův grunt *** 34. Hotel *** & Penzion / pension **** Arigone 35. Hotel Golf Resort olomouc **** 36. Hotel S-PORT Véska ***

37. Výstaviště Flora Olomouc / Flora Olomouc Exhibition Centre 38. Regionální centrum / Regional centre Olomouc 39. Univerzita Palackého / Palacký university Olomouc 40. Národní dům / National house Prostějov 41. BEA centrum / Centre 42. Moravské divadlo / Moravian theare Olomouc 43. Hrad / Castle Bouzov 44. záložna / Savings Bank 45. MKZ Uničov 46. KKC Rapotín 47. Hrad Šternberk / Šternberk Castle 48. Kostel zvěstování Panny Marie Church of the annunciation of the virgin Mary 49. Anag 50. Vlastivědné muzeum / Regional museum 51. Expozice času / Exhibition of time

Název / Name NH Olomouc Congress

Clarion Congress Hotel

Hotel Jana

Hotel Dlouhé Stráně

Priessnitzovy léčebné lázně / Spa resort priessnitz

Hotel Flora Olomouc

Hotel Fit Přerov

Hotel Hesperia

Wellness hotel Vista

Sportovní areál / Sport Complex Kouty

Hotel Akademie

Wellness hotel Diana

Penzion / Pension Archa

Hotel Tennis Club

Termální lázně / Spa resort Velké Losiny

Lovecká chata / Hunting Lodge

Hotel Na Jižní

Hotel Praděd Thamm

Relax centrum / Relax centre Kolštejn

Sporthotel Kurzovní

Hotel Bělecký mlýn

Hotel Elegance

• •

• •

• •

Hotelový komplex / Hotel resort Avalanche

Best Western Hotel Prachárna

• • •

• • •

Rekreační areál / Recreation Centre Bozeňov

Ibis Olomouc Centre

Centrum / Centre Baldovec

Lázně / SPA Teplice nad Bečvou

Zámecký hotel / Chateau hotel Zlatý Orel

Hotel Trinity

Penzion / Pension Franz Josef

Sluňákov

Valáškův grunt

Hotel & Penzion / Pension Arigone

Hotel Golf Resort Olomouc

Hotel S-PORT Véska

Výstaviště Flora Olomouc / Flora Olomouc Exhibition Centre

Regionální centrum / Regional Centre Olomouc

Národní dům / National House Prostějov

BEA centrum / Centre

Moravské divadlo / Moravian Theatre Olomouc

Hrad / Castle Bouzov

Záložna / Savings Bank

• •

Městské kulturní zařízení / Municipal Cultural Centre Uničov

Hrad Šternberk / Šternberk Castle

Kostel Zvěstování Panny Marie / Church of the Annunciation of the virgin Mary

• •

Anag

Vlastivědné muzeum / Rregional museum

Expozice času / Exhibition of time

Komunikační a koordinační centrum Rapotín / Communication and Coordination Centre in Rapotín

• •

• •

Univerzita Palackého / Palacký University Olomouc

• •

• •

• •

• •

• •

7


Kongresové a konferenční místa s ubytováním congress and conference seating capacity with accommodation

1. NH Olomouc Congress **** Hotel NH Olomouc Congress se nachází 10 minut chůze od historického centra města a vyznačuje se moderní a stylovou atmosférou. NH Olomouc Congress disponuje velkým počtem konferenčních místností a je propojen se sportovním centrem. Hotel je schopný uspořádat jakýkoliv druh jednání nebo sportovní či incentivní akce. Located just a short walk from the city centre, the NH Olomouc Congress Hotel is characterized with a modern and stylish atmosphere. Having a large number of conference rooms and being connected to a sports centre, the hotel is able to organize any type of meeting, sports event or promotion event.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

EVROPA

1280

MADRID

320

OLOMOUC

72

VIP LOUNGE

12

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

1684

Kontakt / Contact

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

památky a atraktivity / sightseeing and atractions Cena v KČ Price in CZK

Pokoj standard Standard room

2541

Pokoj superior Superior room

2955

Junior suite

4804

Exekutivní pokoje Executive room

3161

NH Olomouc Congress **** Legionářská 21

Arcibiskupský palác / Archbishop’s Palace Olomouc

779 00 Olomouc Tel.: +420 585 575 111 E-mail: nholomouccongress@nh-hotels.com www.nh-olomouc.cz GPS: 49°35‘18.245“N, 17°14‘43.836“E

280

124

10

3

Sloup Nejsvětější Trojice / Holy Trinity Column Olomouc

Radnice / Town Hall Olomouc

2. Clarion Congress Hotel olomouc **** Clarion Congress Hotel Olomouc nabízí moderní pokoje a vybavené konferenční i gastronomické zázemí. Nově zrekonstruovaný hotel se nachází nedaleko centra Olomouce a je schopný realizace nejrůznějších druhů společenských a konferenčních akcí. The Clarion Congress Hotel Olomouc offers modern halls equipped with conference and catering facilities. The newly renovated hotel is located near the centre of Olomouc and is designed to host various kinds of meeting and conference events.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

FOLIANT

1100

PLATO + SENECA

117

SATELIT

83

KOSMAS + DALIMIL MARCONI CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj standard Single room standard

1800

72

Dvoulůžkový pokoj standard Double room standard

2000

60

Apartmán / Apartment

2500

1429

Business executive suite

4000

Basilika / Basilica Minor

Kontakt / Contact Clarion Congress Hotel Olomouc **** Jeremenkova 36 779 00 Olomouc Tel.: +420 581 117 111 Fax: +420 581 117 122

252

1

122

3

1

E-mail: congress.cchol@clarion-hotels.cz www.clarioncongresshotelolomouc.com

Kláštěrní Hradisko / Hradisko Monastery Olomouc

Katedrála sv. Výclava / St. Wenceslas Cathedral Olomouc

GPS: 49°35‘18.245“N, 17°14‘43.836“E

8

9


3. Hotel Jana **** Hotel se nachází v areálu tenisového klubu, v zeleni na okraji města. Je ideální pro firemní akce, teambuilding, konference a wellness pobyty. Hotel Jana disponuje jedním z největších konferenčních centre v České Republice s kapacitou přes 1000 osob. The Jana Hotel is located in the Tennis Centre in a green zone of the City of Přerov. It is ideal for company events, teambuilding, conferences and wellness holidays. With its capacity of over 1000 seats, the conference centre in Hotel Jana belongs to the largest ones in the Czech Republic.

památky a atraktivity / sightseeing and atractions

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Velký kongresový a společenský sál Large conference and meeting hall

627

Malý kongresový a společenský sál Small conference and meeting hall

180

Přemysl + Otakar II.

Restaurace Haná / Restaurant Haná

130 38 38 42 14 30 20 10 90

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

1219

Přemysl Otakar II. Žerotín Svatopluk Amos Blahoslav Jednací místnost / Meeting room

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ od Price in CZK from

Dvoulůžkový pokoj Double room

2599

Třílůžkový pokoj Comfort plus Triple room Comfort plus

4099

Hrad Helfštýn / Helfstyn Castle

Kontakt / Contact Hotel Jana**** Koliby 2 750 02 Přerov Tel.: +420 581 833 111 Fax: +420 581 204 636

202

88

5

E-mail: jana@hotel-jana.cz Muzeum J. A. Komenského / Comenius Museum

www.hotel-jana.cz

Hranická propast / Hranice abyss

GPS: 49°35‘18.245“N, 17°14‘43.836“E

4. Hotel Dlouhé Stráně ***/** Hotel klientům nabízí individuální přístup při pořádání firemních i soukromých akcí. Personál je jazykově vybaven. V recepci je směnárna a parkoviště přímo v areálu. Přímo pod hotelem se nachází vlaková a autobusová zastávka (stanice Kouty n. Desnou). The multilingual staff of the hotel offers individual approach to clients requiring organization of business or social events. There is an exchange office in the reception and a large parking lot next to the hotel. The train stop and bus stops (Kouty nad Desnou) are near the hotel.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL 1 / HALL 1

300

SÁL 2 / HALL 2

100

SÁL 3 / HALL 3

150

SÁL 4 / HALL 4

120

SÁL 5 / HALL 5

60

SÁL 6 / HALL 6

50

SÁL 7 / HALL 7

50

SÁL 8 / HALL 8

40

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

870

Ubytovací kapacita Accommodation capacity Hlavní budova / Main building

Cena v KČ od Price in CZK from

Dvoulůžkový pokoj Double room

1400

Třílůžkový pokoj Triple

1550

Dvojitý pokoj Connecting rooms

1800

Apartmán / Apartment

1800

Šestilůžkový pokoj Six-bed room

2800

Geschaderův dům Šumperk / Geschader‘s house in Šumperk

Kontakt / Contact Hotel Dlouhé Stráně ***/** Rejhotice 72 788 11 Loučná nad Desnou-Kouty Tel.: +420 587 570 220, +420 583 235 172

63

3

5

4

50

1

E-mail: info@hotelds.cz www.hotelds.cz Dřevěný kostelík Maršíkov / Wood church in Maršíkov

PVE Dlouhé Stráně / Pumping station Dlouhé Stráně

GPS: 50°5‘59.318“N, 17°6‘10.666“E

10

11


5. wellness hotel Vista **** Nachází se přímo na dojezdu sjezdových tratí moderního horského střediska v Dolní Moravě – Relax&sport resort . Wellness hotel Vista je vhodný pro pořádání nejrůznějších firemních akcí, kongresů, teambuildingů, školení, představení nových výrobků (do salónku lze umístit i auto) anebo firemních setkání a dětských dnů. Located right at the end of the downhill slopes in modern mountain resort - Relax & sport resort Dolni Morava. The Vista Wellness Hotel is designed for hosting various business events, congresses, teambuilding events, training sessions, product presentations (you can even present a motor car in a lounge), business meetings or children‘s days.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

CHATA TEREZKA

125

MORAVA 1

277

MORAVA 2

45

MORAVA 3

35

MORAVA 4

45

MORAVA 5

35

cLUB cOHIBA

50

Sport

125

Morava I+II+III+IV

350

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

737

památky a atraktivity / sightseeing and atractions Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

1900

Třílůžkový pokoj Triple room

2527

Junior suite

2375

Executive suite

2850

Rodinný pokoj / Family room

3040

VIP Vista

5130 Zámek Kobylá nad Vidnavkou / Kobylá nad Vidnavkou Chateau

Kontakt / Contact Wellness hotel Vista **** Velká Morava 46 561 69 , pošta Králíky Tel.: +420 734 795 634 E-mail: strculova@dolnimorava.cz

280

94

3

3

www.dolnimorava.cz, www.hotel-dolnimorava.cz Hrad Kaltenštejn / Kaltenštejn castle

Klášter Bílá Voda / Monastery Bílá Voda

GPS: 50°9‘6.387“N, 16°48‘54.356“E

6. Priessnitzovy léčebné lázně / SPA RESORT PRIESSNITZ **/**** Priessnitzovy léčebné lázně leží uprostřed horského prostředí s čistým ovzduším a jedinečným klimatem. 1. vodoléčebný ústav na světě, který založil před více než 190 lety Vincenz Priessnitz. Energie okolní přírody umocňuje lázeňskou relaxaci. Lázně Priessnitz nabízí mnoholeté zkušenosti a individuální řešení v pořádání kongresů, seminářů, výjezdních porad a společenských či rodinných akcí. Surrounded with a mountain chain of Jeseníky, the Priessnitz Spa Resort Jeseník offers fresh air, unique climate and ever-present energy of the surrounding nature which empowers the quality of relaxation and balneal services. The first hydrotherapeutic institute in the world established by Vincenz Priessnitz about 190 years ago offers long-term experience and individual solutions in hosting of congresses, seminars, business meetings and social or family events. 428

81

158

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

KONGRESOVÝ SÁL CONGRESS HALL

400

ZIMNÍ ZAHRADA WINTER GARDEN

100

SALÓNEK V. PRIESSNITZE V. PRIESSNITZ LOUNGE

25

VIDEOKAVÁRNA SOFIE SOFIE VIDEO CAFÉ

40

JÍDELNA GRAFENBERG GRAFENBERG DINING HALL

40

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ od Price in CZK from

Jednolůžkový pokoj Single room

780

Dvoulůžkový pokoj Double room

700

Suite

Kontakt / Contact

ZRCADLOVÝ SÁL / MIRROR HALL

80

Kapacita / total capacity

685

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Priessnitzova 12/299 790 03 Jeseník

1570

7. Hotel Flora olomouc ***/**** Moderní desetipatrový hotel nacházející se v klidné zóně městských parků, nedaleko Výstaviště Flora, místa konání květinových výstav Flora Olomouc. Hotel je umístěn 10 minut chůze od historického centra města a je dostupný autem i městskou hromadnou dopravou. A modern ten-story hotel is located in a quiet zone near the city parks, not far from the Flora Olomouc Exhibition Area popular for its regular flower shows. Hotel is about ten-minute walk from the historical centre of the city and is easily accessible by car or public transport.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

NARCIS

200

IRIS

100

ORCHIDEJ

48

CHRYZANTÉMA

44

TULIPÁN

26

POMNĚNKA

18

VYHLÍDKOVÁ TERASA Panoramic terrace

70

UČEBNA / CLASSROOM

20

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

526

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Suite Double room Suite

3000

Dvoulůžkový pokoj Deluxe Double room Deluxe

2100

Dvoulůžkový pokoj Lux Double room Lux

1700

Dvoulůžkový pokoj Standard Double room Stardand

1250

Tel.: +420 584 491 352, +420 773 771 733 E-mail: rak@priessnitz.cz

Kontakt / Contact

www.priessnitz.cz

Hotel Flora Krapkova 439/34

GPS: 50°14‘24.524“N, 17°11‘5.113“E

779 00 Olomouc Tel.: +420 585 422 200, +420 724 030 428 Fax: +420 585 421 211

330

164

E-mail: hotelflora@hotelflora.cz, rezervace@hotelflora.cz www.hotelflora.cz GPS: 49°35‘28.039“N, 17°14‘36.474“E

12

13


8. Hotel Fit Přerov *** Hotel nabízí ubytování v 76 pokojích různých kategorií. Pro hosty zajišťuje konference, firemní akce, společenské večery, recepce a svatby. Hotel disponuje konferenčními prostory až pro 470 osob na ploše přesahující 390 m2. Všechny sály a salónky jsou vybaveny nejmodernější technikou, která nabízí organizátorům zázemí pro všechny typy akcí. Hotelová restaurace zaujme gastronomií a zajištěním cateringových služeb. The Fit Hotel offers accommodation for Přerov region and its surroundings. Hotel offers accommodation in 76 rooms of various levels including conference services, business events, social events, wedding receptions etc. Hotel disposes of conference premises for up to 470 persons at the total area of over 390 m2. All halls and lounges are equipped with modern technical equipment for all types of events. The Hotel restaurant offers delicious gastronomy as well as first-rate catering services. 153

9. Hotel Hesperia ***

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

MALÝ konferenční sál Small conference hall

120

Dvoulůžkový pokoj Business Double room Business

2541

Konferenční sál LAGUNA LAGUNA CONFERENCE HALL

220

Dvoulůžkový pokoj Comfort Double room Comfort

2955

SALÓNEK I / LOUNGE I

32

Apartmán / Apartment

4804

SALÓNEK II / LOUNGE 2II

48

SALÓNEK LAGUNA LAGUNA LOUNGE

54

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

474

Hesperia Hotel se nachází se vedle hlavní příjezdové komunikace ve směru od Brna v blízkosti obchodního centra Haná a olomouckého aquaparku. Hotel disponuje několika sály a technickým vybavením. The Hesperia Hotel is located on the outskirts of Olomouc, next to the highway to Brno, not far from the Haná shopping centre and the Olomouc Aquapark. The hotel offers several halls and conference technical equipment.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

RESTAURACE / RESTAURANT

70

KAVÁRNA / CAFÉ

50

ZIMNÍ ZAHRADA / WINTER GARDEN

150

SALÓNEK 1 / LOUNGE 1

40

SALÓNEK 2 / LOUNGE 2

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

1690

Třílůžkový pokoj Triple room

2000

70

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

2500

SALÓNEK 3 / LOUNGE 3

15

Apartmá / Apartment

3800

SALÓNEK 4 / LOUNGE 4

20

SALÓNEK 5 / LOUNGE 5

8

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

423

Kontakt / Contact

Hotel FIT *** plus, a.s. Dvořákova 21b

Kontakt / Contact

750 02 Přerov

Hesperia Hotels *** s.r.o.

Tel.: +420 583 842 416 - 418

Brněnská 55

Mobil: +420 724 559 790 E-mail: hotelfit@hotelfit.cz

779 00 Olomouc

www.hotelfit.cz

Tel.: +420 585 421 735 - 6, +420 721 663 699

GPS: 49°27‘17.597“N, 17°28‘1.564“E

Fax: +420 585 412 367

127

60

7

2

1

E-mail: hesperiahotel@gmail.com www.hotel-hesperia.cz

76

GPS: 49°34‘20.727“N, 17°13‘58.771“E

10. Sportovní areál / sport Complex Kouty ****

11. hotel Akademie ***

Vaše firemní setkání v Koutech nebude jen fádní akcí, účastníci budou jistě rádi vzpomínat na ubytování v komfortně zařízených pokojích a širokou nabídku jak letních, tak i zimních aktivit. Areál disponuje dosud jedinou šestisedačkovou lanovkou v ČR.

Hotel nabízí nejen ubytování v blízkosti města Olomouc, ale také konferenční služby, relaxační zázemí či outdoorové aktivity. Hotel Akademie disponuje 6 plně klimatizovanými seminárními sály, které je možno variabilně uspořádat a vybavit audiovizuální technikou přesně dle požadavků klienta. Sály jsou s denním světlem s možností zatemnění. Všechny sály jsou pokryty WIFI signálem.

Your business meeting in Kouty will not be only a flat event! The participants will be very happy to remember their accommodation in comfortably furnished rooms and a wide range of both summer and winter activities, including so far only six-chair lift in the Czech Republic. Kontakt / Contact

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) NAD LÁVKOU / above footbridge

200

LYŽÁRNA / SKI STORAGE

100

GALERIE / GALLERY

48

BOWLING

44

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

392

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ od Price in CZK from

Apartmá 2+2 / Apartment 2+2

1850

Apartmá 3+3 / Apartment 3+3

2850

Apartmá 3+3 mezonet Apartment 3+3 duplex

2650

Sportovní areál Kouty **** Kouty nad Desnou 30 788 11 Loučná nad Desnou Tel.: +420 724 805 309

The Academy Seminar Hotel offers accommodation close to the city of Olomouc as well as conference services, relaxation or outdoor activities. The Academy Seminar Hotel disposes of 6 fully air-conditioned seminar halls that can be variably rearranged and equipped with audiovisual equipment according to the client requirements. The halls have daily light with a possibility of blackouts. All halls are covered with a Wi-Fi signal. 57

E-mail: marek@k3-sport.cz www.kouty.cz

Počet míst Seats

27

1

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL 1 / HALL 1

50

SÁL 2 / HALL 2

35

SÁL 3 / HALL 3

180

SÁL 4 / HALL 4

40

SALÓNEK 5 / LOUNGE 5

20

SALÓNEK 6 / LOUNGE 6

20

BUSINESS APARTMÁ BUSINESS APARTMENT

10

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

355

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1100

Dvoulůžkový pokoj Double room

1700

Apartmán / Apartment

3500

Junior suite

2500

Kontakt / Contact Seminární hotel Akademie *** Hrubá Voda 59 78361 Hlubočky Tel.: +420 585 157 151 E-mail: hrubavoda@hotelakademie.cz www.hotelakademie.cz GPS: 49°38‘45.888“N, 17°23‘21.830“E

1

82

GPS: 50°6‘16.746“N, 17°7‘58.972“E

14

15


12. Wellness hotel Diana ****

13. Hotel Tennis Club ***

Wellness hotel Diana Velké Losiny je vhodný pro rodiny s dětmi, milovníky sportu, pro odpočinek a relaxaci. Wellness hotel Diana v podhůří Jeseníků je ideálním místem pro uspořádání konference a firemní akce, oslavy nebo svatby.

Samotný areál Hotelu Tennis Club se nachází v severní, klidné části města Prostějova, zhruba 5 minut od dálniční tepny Brno-Ostrava. Hotel přímo sousedí s městským lesoparkem „Hloučela“, kde najdou pohodu a čerstvý vzduch všichni vyznavači procházek a joggingu. K zajištění pracovních setkání, kongresů a konferencí nabízí Hotel Tennis Club hned několik možností. V hotelu můžete uspořádat velkou firemní akci pro několik desítek osob, ale i komorní pracovní setkání.

The Diana Wellness Hotel in Velké Losiny is suitable for families with children, sports lovers or for anyone seeking for rest and relaxation. Located in the foothills of the Jeseníky mountains, the Diana Wellness Hotel is an ideal place for organizing a conference or a business event, a party or a wedding reception.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SPOLEČENSKÝ SÁL CONFERENCE HALL

80

SALÓNEK DIANA / DIANA LOUNGE

165

SALÓNEK APOLLÓN APOLLON LOUNGE

35

SALÓNEK SILAN / SILAN LOUNGE

25

RESTAURACE / RESTAURANT

35

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

340

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1500 - 1900

Wellness hotel Diana ****

Dvoulůžkový pokoj Double room

850 - 1050

Žárovská 618

Rodinný apartmán / Family apartment

1200 - 1600

788 15 Velké Losiny

Luxus

1500 - 1900

Kontakt / Contact

The Tennis Club Hotel is located in the northern, quiet part of the City of Prostějov, about 5 minutes from the Brno-Ostrava highway. The Hotel is surrounded with the “Hloučela” forest park, where all fans of walking or jogging can find peace and fresh air. The Tennis Club Hotel offers a wide range of facilities for business meetings, congresses and conferences. You can use them for a big company event for tens of visitors as well as for a private business meeting.

Tel.: +420 583 211 847 E-mail: info@diana-losiny.cz

104

2

34

www.diana-losiny.cz

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

KONGRESOVÁ HALA CONGRESS HALL

120

KONGRESOVÝ SÁL CONGRESS HALL

130

SALÓNEK 316 / LOUNGE 316

20

SALÓNEK 216 / LOUNGE 216

16

Kontakt / Contact

SALÓNEK 116 / LOUNGE 116

8

Tennis Club Prostějov ***

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

294

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Suite Single room Suite

1500

Dvoulůžkový pokoj Double room

2200

Apartmán / Apartment

3500

Za Kosteleckou 49 796 01 Prostějov Tel.: +420 582 402 511 E-mail: hotel@tennis-club.cz www.hoteltennisclub.cz GPS: 49°28‘53.331“N, 17°6‘8.031“E

128

52

GPS: 50°2‘12.256“N, 17°0‘58.680“E

14. Hotelový komplex / hotel resort Avalanche ***/****

15. Penzion / pension Archa ***

Hotelový komplex Avalanche je jedinečným spojením hotelu a školicího střediska, který ve svých sálech poskytuje nadstandardní kongresové služby. V oblasti se vyskytuje několik národních přírodních rezervací a jsou zde vynikající podmínky pro lyžaře, snowboardisty, běžkaře, ale i pro milovníky turistiky a cykloturistiky.

V příjemném prostředí Archa restaurantu vám nabízíme široký výběr z jídel a nápojů české, moravské i mezinárodní kuchyně, které připravujeme pomocí nejmodernějších technologií . Archa restaurant je ideálním místem pro konání SVATEB NA KLÍČ, firemních večírků , i pro jednání s obchodními partnery, romantickou večeři, klidné posezení s rodinou či přáteli. Nabízíme ubytování v luxusních pokojích.

Offering high-quality congress services, the Avalanche Resort is a unique combination of a hotel and a training centre. Surrounded with several national nature reserves, the resort offers excellent conditions for skiers, snowboarders, cross-country skiers as well as hikers or cyclists.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) Budova hotelu / Hotel building

Počet míst Seats

VELKÝ SÁL ORLÍ HNÍZKO EAGLE´S NEST LARGE HALL

120

MALÝ SALÓNEK / SMALL LOUNGE

25

780

DLOUHÝ SALÓN / LONG LOUNGE

40

Třílůžkový pokoj Triple room

RESTAURAČNÍ SALÓNEK RESTAURANT LOUNGE

40

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

680

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

225

Pětilůžkový pokoj Five-bed room

780

Šestilůžkový pokoj Six-bed room

780

Desetilůžkový pokoj Ten-bed room

780

Dvanáctilůžkový pokoj Twelve-bed room

780

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Budova penzionu / Pension building

SALÓNEK / LOUNGE

25

VINNÝ SKLEP / WINE CELLAR

80

Hotelový komplex Avalanche ***/**** Dolní Moravice 35

ŠKOLÍCÍ SÁL MERCEDES MERCEDES CONFERENCE HALL

180

795 01 Rýmařov

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

285

E-mail: antoniekenova.avalanche@seznam.cz

Cena v KČ od Price in CZK from

Dvoulůžkový pokoj Double room

Kontakt / Contact

Tel.: +420 554 254 099, +420 724 710 651

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

45

70

30

9 5x

680

The Archa restaurant offers a wide selection of food and beverages from Czech, Moravian and international cuisine prepared by using the latest technologies. The Archa restaurant is an ideal place for weddings, parties, gathering with family and friends, meeting with business partners, seminars or conferences. We offer accommodation in luxury rooms.

Počet míst Seats

RESTAURACE / RESTAURANT

200

SALÓNEK I / LOUNGE I

30

SALÓNEK II / LOUNGE III

48

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

278

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

1350 - 2500

Kontakt / Contact Archa restaurace a penzion Darwinova 252/39 Olomouc - Svatý Kopeček

2

6x

1

1 10x

3 12x

Tel.: +420 736 613 569 E-mail: restaurace@archa-zoo.cz

www.skiareal-avalanche.cz

www.archa-zoo.cz

GPS: 49°59‘7.408“N, 17°19‘9.405“E

GPS: 49°38‘2.940“N, 17°20‘36.855“E

16

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

10

5

17


16. Termální lázně / spa resort Velké Losiny ***/**** Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. Lázně tvoří komplex 4 budov: hlavní hotel Eliška, Sanatorium Šárka, lázeňská vila Gazárka a lázeňský dům Chaloupka. Lázně Velké Losiny nabízí příjemné prostředí ve 2 restauracích s možností dietní stravy a konzultace s nutričním terapeutem. The oldest and most famous Moravian Spa with a long-term tradition of hydrotherapy offers its services in four main buildings: Eliška Spa hotel, Šárka Sanatorium, Gazárka Spa Villa and Chaloupka bathhouse. The Thermal Spa offers a pleasant atmosphere in its 2 restaurants with dietary meals and nutritional consultation with a therapist.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SPOLEČENSKÝ SÁL CONFERENCE HALL

250

Ubytovací kapacita Accommodation capacity Hotel Eliška

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Suite Single room Suite

-

Dvoulůžkový pokoj Double room

-

Apartmán / Apartment

-

Ubytovací kapacita Accommodation capacity Vila Gazárka / Gazárka villa

památky a atraktivity / sightseeing and atractions

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Suite Single room Suite

-

Dvoulůžkový pokoj Double room

-

Apartmán / Apartment

-

Kontakt / Contact Termální lázně Velké Losiny ***/**** Ruční papírna / Hand Paper Mill Velké Losiny

Lázeňská 323 788 15 Velké Losiny Tel.: +420 583 395 007

Ubytovací kapacita Accommodation capacity Sanatorium Šárka

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Suite Single room Suite

-

Dvoulůžkový pokoj Double room

-

Bezbariérový pokoj / Barier free room

-

87

5

39

E-mail: sales@lazne-losiny.cz www.lazne-losiny.cz GPS: 50°1‘59.387“N, 17°2‘9.930“E

2

17. Lovecká chata / Hunting Lodge ***

18. Hotel Na Jižní ***

Lovecká chata Horka nad Moravou je výletní místo se stylovou restaurací, s možností ubytování a zázemím pro nejrůznější setkání a společenské akce (semináře, porady, sportovní soustředění) a širokou nabídkou volnočasových aktivit ( mysliveckých, loveckých, outdoorových, lanových atd.).

Hotel a penzion Na Jižní v Přerově nabízí ubytovací, stravovací, konferenční a sportovně-relaxační služby. Je situován v klidné části Přerova, nedaleko centra. Hotel nabízí moderní konferenční vybavení a několik prostorů pro pořádání různých akcí.

So-called Hunting Lodge in Horka nad Moravou is a holiday resort with a stylish restaurant and accommodation facilities providing background for various meetings and social events (seminars, company meetings, sport camps) and wide range of free-time activities (hunting, outdoor, adventure parks, etc.).

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Sál A / HALL A

150

sál 1 / HALL 1

70

sál 2 / HALL 2

30

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

250

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

1000

Trojlůžkový pokoj Triple room

1500

The hotel and guest house Na Jižní in Přerov offers accommodation and other services. It is located in a quiet part of Přerov not far from the centre. Hotel Na Jižní offers modern conference equipment and several halls for organization of various events.

Hotel Na Jižní ***

Lovecká chata ***

Jižní čtvrť III/11

Vodní 6

Počet míst Seats

Víceúčelový sál I Multi-purpose hall I

110

SALÓNEK I / LOUNGE I

30

SALÓNEK II / LOUNGE III

40

SALÓNEK GASTRO GASTRO LOUNGE

40

MODRÝ SALÓNEK BLUE LOUNGE

20

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

240

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

850

Dvoulůžkový pokoj Double room

1140

Apartmán / Apartment

1800

750 02 Přerov

783 35 Horka nad Moravou

Tel.: +420 581 218 284

Tel.: +420 585 378 070

83

11

18

1

Fax: +420 581 703 080

Fax: +420 585 378 070 45

6

8

1

E-mail: hotel@najizni.cz

www.autodemont.cz

www.najizni.cz

GPS: 49°39‘21.745“N, 17°12‘11.022“E

49°26´35.319“N, 17°27´21.259“E

18

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Kontakt / Contact

Kontakt / Contact

E-mail: autodemont@volny.cz

Hrad Kolštejn / Kolstejn castle

Zámek Velké Losiny / Chateu Velké Losiny

19


19. Hotel Praděd Thamm *** Hotelový komplex nabízí prostředí pro školení a vzdělávání, pořádání seminářů a konferencí s veškerým komfortem v odlehlém zátiší Jeseníků. Ke kuloárovým diskuzím využijete mnoha hotelových zákoutí, baru, bowlingu či wellness. Vzhledem ke spolupráci s dalšími partnerskými zařízeními je hotel schopen zařídit i rozsáhlejší mezinárodní akce s moderní počítačovou učebnou. The Praděd Thamm Hotel offers facilities for meetings, training sessions, seminars and conferences with all comfort in a quiet retreat in the Jeseníky mountains. Hotel bar and lobby, bowling centre or wellness centre can be used for relaxation or private discussions. The hotel also offers a modern computer lab and is able to organize large international events due to cooperation with partner institutions.

33

6

1

1

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SPOLEČENSKÝ SÁL CONGRESS HALL

120

KONFERENČNÍ SÁL CONFERENCE HALL

50

UČEBNA / SEMINAR ROOM

25

bOWLING BAR CLUB 21

25

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

220

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

památky a atraktivity / sightseeing and atractions Kontakt / Contact Hotel Praděd Thamm *** Krnovská 197 793 76 Zlaté Hory Tel.: +420 420 730 155 166 E-mail: pavlikova@hotelpraded.eu www.hotelpraded.eu GPS: 50°15‘31.390“N, 17°23‘55.449“E

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

1950

Třílůžkový pokoj Triple room

2660

Dvojpokoj se třemi lůžky Three-bed connecting room

2710

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

3370

Apartmá / Apartment

3400

1

Horské lázně Karlova Studánka / Mountains spa in Karlova Studánka

Vysílač Praděd / Transmitter Praděd

Kostel v Branné / Church in Branná

20. Relax centrum / center Kolštejn Relax centrum Kolštejn je dobré místo pro odpočinek, relaxaci, vyžití a zábavu. Nachází se v blízkosti Ramzovského sedla. Hotel se dokáže přizpůsobit přáním zákazníka. Located near the Ramzová Saddle, the Kolštejn Relax Centre is a good place for relaxation, sports and entertainment, able to meet any requirements of its visitors.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL 1 / HALL 1

60

SÁL 2 / HALL 2

130

SÁL 3 / HALL 3

30

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

210

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1635

Dvoulůžkový pokoj Double room

1135

Zlatorudné mlýny / Gold Mills Zlaté Hory

Kontakt / Contact Relax centrum Kolštejn *** Branná 60 788 25 Branná Tel.: +420 736 632 039 E-mail: drapal@relaxkolstejn.cz www.relaxkolstejn.cz

75

8

17

Hrad Kolštejn / Kolštejn castle

Radnice ve Zlatých Horách / Zlaté Hory Town Hall

GPS: 50°9‘8.610“N, 17°0‘38.206“E

20

21


21. Sporthotel Kurzovní ***

22. Hotel Bělecký mlýn ***

Sporthotel Kurzovní je jeden z nevýše položených hotelů v ČR (1 335 m n. m.). Nachází se v Národní přírodní rezervaci Praděd, v CHKO Jeseníky, pod vrcholem nejvyšší hory Praděd. Hotel disponuje konferenčními prostory a wellness centrem.

Bělecký Mlýn se nachází asi 10 km západně od města Prostějova. Objekt je celoročně v provozu, disponuje restaurací s kapacitou 60 osob, velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením s kapacitou 130 míst. Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 200 hostů, dětské hřiště a ZOO koutek.

Kurzovní Sporthotel belongs to the highest-located mountain hotels in the Czech Republic (1335m above sea level). Located under the highest Moravian mountain Praděd, in the heart of the Praděd National Nature Reserve in the Jeseníky Protected Landscape Area, the Sporthotel offers conference premises and a wellness centre. Kontakt / Contact Sporthotel Kurzovní *** Rejhotice 149E 788 11 Loučná nad Desnou

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

KONFERENČNÍ SÁL 1 CONFERENCE HALL 1

30

KONFERENČNÍ SÁL 2 CONFERENCE HALL 2

30

RESTAURACE / RESTAURANT

130

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

190

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

The Bělecký Mlýn Hotel is located about 10 km west from Prostějov. Its facilities are open all year, offering a restaurant for 60 guests, a large garden hall with a bar and sanitary facilities with a capacity of 130 seats, a summer outdoor restaurant for up to 200 guests, children’s playground and a ZOO corner.

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

800

Dvoulůžkový pokoj Double bed room

1500

Dvoulůžkový apartmán Double bed apartment

1500

Čtyřlůžkový apartmán Four-bed apartment

4000

Pětilůžkový pokoj Five-bed room

3250

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

MALÝ SÁL / SMALL HALL

60

VELKÝ SÁL / BIG HALL

130

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

190

Kontakt / Contact

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

800

Dvoulůžkový pokoj Double room

590

Apartmán / Apartment

1300

Bělecký mlýn *** Zdětín 71 798 43 Zdětín Tel.: +420 582 376 377 Mobil: +420 720 432 008 E-mail: office@beleckymlyn.cz www.beleckymlyn.cz GPS: 49°31‘45.592“N, 16°59‘18.506“E

Tel.: +420 603 506 954 E-mail: obchod@kurzovni.eu www.kurzovni.eu

1

33

3

2

2

30

3

1

13

2

GPS: 50°4‘33.146“N, 17°13‘30.144“E

23. hotel elegance **** V rámci hotelu Elegance mohou hosté využít řadu volnočasových aktivit pod jednou střechou. Wellness procedury, masáže, sportovní centrum, fitness, zábavní hernu s golfovým trenažerem nebo bowlingem, kulečníky, ochutnávky místního piva v pivnici Holba, večeře v restauraci ARTE nebo večerní zábavu v klubu Disco 1. Hotel disponuje 4 salónky pro pořádání různých akcí. The guests of the Elegance Hotel can enjoy a lot of leisure activities under one roof. Wellness procedures, massages, sport centre, fitness, game room with golf simulator or bowling, snooker, tasting of local beer in Holba beer house, dinners in Arte restaurant or dancing in Disco 1 club. The hotel disposes of 4 lounges for hosting of various events.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

24. Best Western Hotel Prachárna *** Počet míst Seats

Kontakt / Contact Hotel Elegance ****

SALÓNEK 1 / LOUNGE 1

20

Husitská 2

SALÓNEK 2 / LOUNGE 2

40

787 01 Šumperk

SALÓNEK 3 / LOUNGE 3

50

Tel.: +420 581 112 126

SALÓNEK 4 / LOUNGE 4

60

E-mail: jurcikova@majakcentrum.cz

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

170

www.majakcentrum.cz

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1190

Dvoulůžkový pokoj Double room

1690

Třílůžkový pokoj Triple room

1890

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

2090

Superior

2490

President

3490

Exclusive

3490

GPS: 49°58‘0.994“N, 16°58‘37.973“E

Best Western Hotel Prachárna je situován v klidné lokalitě, pět minut autem od historického centra Olomouce. Zázemí hotelu přináší možnost aktivní i odpočinkové relaxace. K dispozici je privátní sauna či tenisové kurty. Hosté mohou využít hotelové restaurace i několika konferenčních sálů.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) SALÓNEK I / LOUNGE I

84

SALÓNEK II / LOUNGE II

66

SALÓNEK III / LOUNGE III

8

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

22

2

15

1

3

158

Kontakt / Contact

The Prachárna Best Western Hotel is situated in a quiet locality, fiveminute ride from the historical centre of Olomouc. The hotel facilities offer background for sports as well as relaxation. Besides the hotel restaurant and several conference halls, the guests can make use of a finish sauna or several tennis courts.

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

2350

Třílůžkový pokoj Triple room

2835

Junior suite

3420

Suite

3420

Best Western Hotel Prachárna *** Křelovská 91 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 411 271 Fax: +420 736 606 813 E-mail: recepce@hotel-pracharna.cz, info@hotel-pracharna.cz

www.hotel-pracharna.cz GPS: 49°36‘25.293“N, 17°12‘49.929“E

83

60

Počet míst Seats

37

1

1

4

23


25. Rekreační areál / RECREATION Centre Bozeňov ***

26. Ibis Olomouc Centre ***

Rekreační středisko Bozeňov nabízí seminární sál s kapacitou 60 osob, který je možné variabilně uspořádat dle konkrétních požadavků. Seminární sál je ideální pro pořádání školení, seminářů, obchodních setkání nebo také oslav a workshopů. K dispozici je vybavená kuchyňka, vhodná pro přípravu rautů a teplých jídel.

Hotel ibis se nachází 7 minut pěší chůze od historického centra města. Toto ubytovací zařízení disponuje prostory pro obchodní jednání, školení a semináře včetně audiovizuálního vybavení a svým klientům nabízí konzistentní kvalitu ubytování a služeb.

Bozeňov Recreation Centre offers a seminar room with a capacity of 60 people, which can be flexibly adapted to meet your requirements. The seminar room is ideal for workshops, seminars, business meetings or celebrations and also workshops. There is equipped kitchen suitable for the preparation of hot meals and banquets.

Počet míst Seats

Kontakt / Contact

SÁL I / HALL I

60

Dolní Bušínov 146

RESTAURACE / RESTAURANT

70

789 01 Zábřeh

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

130

Tel.: +420 733 530 757

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Rekreační areál Bozeňov ***

E-mail: hrubanova@bozenov.cz Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Lux Double room Lux

300

Čtyřlůžkový pokoj Standard Four-bed room Standard

350

Pětilůžkový apartmán Five-bed apartment

1500

Čtyřlůžková chata Four-bed cabin

600

www.bozenov.cz GPS: 49°49’58.256“N, 16°49’38.53“E

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

A

30

B

40

C

50

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

120

Located about seven-minute walk from the historical centre of the city, ibis Hotel offers premises for business negotiations, training and seminars including audiovisual equipment as well as high quality accommodation and catering services.

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Twin Double room Twin

1782

Dvoulůžkový pokoj Double Double room

1782

Dvoulůžkový pokoj Superior Double room Superior

2040

Dvoulůžkový pokoj Deluxe Double room Deluxe

2299

Kontakt / Contact Ibis Olomouc Centre *** Wolkerova 29 77900 Olomouc Tel.: +420 585 722 111 Fax: +420 585 722 102

100

24

E-mail: H8248@accor.com

2

www.ibis-olomouc-centre.cz

180

90

GPS: 49°35‘11.31‘‘N, 17°14‘39.62“E

27. centrum / centre baldovec

28. Lázně / SPA Teplice nad Bečvou

Centrum Baldovec, které leží v Moravském krasu, nabízí velké množství sportovního, zábavného a relaxačního vyžití. Mezi hojně využívané sportovní aktivity patří např. lanové centrum a horolezecká věž o výšce 23 metrů. Dále pak dvě multifunkční hřiště s umělou trávou a tři kurty pro plážový volejbal, zatravněné fotbalové hřiště, střelecké aktivity, jako paintball, lukostřelba a řada dalších možností.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se nachází v údolí řeky Bečvy v Moravské bráně. K pořádání společenských akcí nabízí několik sálů s veškerým technickým vybavením.

Lying in the Moravian Karst, the Baldovec Centre offers a wide range of sport activities, entertainment and relaxation. The sport activities include a very popular Rope Centre and a 23 meter-high climbing tower, two multi-purpose sports fields with artificial grass and three courts for beach volleyball, football pitch, ranges for shooting sports as paintball or archery and many other facilities.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Kontakt / Contact Camping Baldovec s.r.o.

SÁL 1 / HALL 1

60

Baldovec 319

SÁL 2 / HALL 2

60

798 61 Rozstání – Baldovec

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

120

Tel.: +420 724 294 757 E-mail: hanak@baldovec.cz

Cena v KČ od Price in CZK from

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

www.baldovec.cz GPS: 49°24‘47.341“N, 16°48‘30.750“E

Chata 2 osoby Chalet 2 persons

700

Chata 3 osoby Chalet 3 persons

980

Chata 4 osoby Chalet 4 persons

400

Apartmán / Apartment

1550

The Teplice nad Bečvou Spa resort is located in the valley of the Bečva River in the Moravian Gate. It offers several halls with all necessary technical equipment.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL / HALL

70

MALÝ SALÓNEK / SMALL LOUNGE

10

ŠKOLICÍ CENTRUM TRAINING Centre

35

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

115

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Standard plus Single room Standard plus

915

Jednolůžkový pokoj Exclusive Single room Exclusive

1175

Dvoulůžkový pokoj Standard plus Double room Stardand plus

840

Dvoulůžkový pokoj Exclusive Double room Exclusive

1175

Kontakt / Contact Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63 750 02 Přerov Tel.: +420 581 818 181 E-mail: lazne@ltnb.cz

245

5

7

43

36

www.ltnb.cz

121

19

49

49°31‘53.523“N, 17°44‘32.247“E

24

25


29. Zámecký hotel / chateau hotel Zlatý Orel ***

30. HOTEL TRINITY ****

Vznik objektu se datuje do období renesance. Součástí komplexu je Konšelská restaurace s venkovní letní terasou. Zámecká pivnice má k dispozici dva salónky pro 70 a 30 osob, které nabízí pro různé akce typu školení a semináře. Návštěvníci hotelu mohou k relaxaci využít wellness centrum.

Hotel nabízí ubytování přímo v historickém centru Olomouce, jeho součást tvoří původní měšťanský dům ze 13. století. Nevšední prostředí hotelu je vytvářeno originálním designovým nábytkem v retro stylu a výtvarnými díly moravských umělců. Hostům je k dispozici mimo jiné restaurace, lobby bar a konferenční salonky vybavené audiovizuální technikou.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SaLónek 1 / LOUNGE 1

70

SaLónek 2 / LOUNGE 2

30

SaLónek 3 / LOUNGE 3

15

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

115

Kontakt / Contact

Dating back to the Renaissance period, the Zlatý Orel (Golden Eagle) Hotel offers an alderman-style restaurant with a summer terrace, beerhouse with two lounges for 70 and 30 persons, which may be used for various events, trainings or seminars. The hotel guests can relax in the Wellness Centre.

Zámecký hotel Zlatý Orel *** Jiráskova 140

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1050

Dvoulůžkový pokoj Double room

1480

Pokoj Kingsize Kingsize room

1850

Apartmán / Apartment

2250

Rodinný pokoj Family room

2250

753 01 Hranice Tel.: +420 581 607 509, +420 736 605 500 Fax: +420 581 608 247 E-mail: zameckyhotel@zlatyorel.cz www.zamecky-hotel.cz GPS: 49°33‘3.919“N, 17°44‘4.549“E

Hotel nabízí ubytování přímo v historickém centru Olomouce, jeho součást tvoří původní měšťanský dům ze 13. století. Nevšední prostředí hotelu je vytvářeno originálním designovým nábytkem v retro stylu a výtvarnými díly moravských umělců. Hostům je k dispozici mimo jiné restaurace, lobby bar a konferenční salonky vybavené audiovizuální technikou.

40

32. Sluňákov

Nově zrekonstruovaný penzion má všechny místnosti zařízeny v duchu doby Franze Josefa I., tedy konce 19. století. K dispozici je hostům také sauna. Zátiší penzionu je plně využitelné pro ubytované hosty a poskytuje relaxaci klidného místa s příjemným prostředím. Penzion nabízí možnost využití kulturního sálu.

Sluňákov je jedna z největších organizací v České republice zabývajících se environmentálním vzděláváním. Má dlouholetou tradici a zkušenosti. Sluňákov umožňuje setkávání lidí ke společné poradě o odpovědném vztahu člověka k přírodě a zároveň nabízí možnost ubytování a využití konferenčních prostor.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) Sál 1 / hall 1 Ubytovací kapacita Accommodation capacity Dvoulůžkový pokoj Double room

A newly renovated guest house with all rooms equipped in the Franz-Josef style, i.e. the end of the 19th century. The guest house premises, including a conference hall, a sauna, offer a pleasant relaxation in a quiet atmosphere.

Počet míst Seats 100 Cena v KČ Price in CZK 1280

Sluňákov is one of the biggest environmental education organizations in the Czech Republic. Having a long-term tradition and experience, Sluňákov offers its accommodation and conference facilities to allow people to meet on a common agenda regarding a responsible relationship of a human to nature.

Kontakt / Contact Penzion Franz Josef ****

Kontakt / Contact

Sady Čs. legií 770

Sluňákov

60

SALÓNEK / LOUNGE

16

VINNÝ BAR / WINE BAR

28

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

104

Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj od Double room from

2990

Prezidentské apartmá President suite

4990

Kontakt / Contact Hotel Trinity, s.r.o. Pavelčákova 22 772 00 Olomouc Tel.: +420 581 830 811, +420 585 222 065 Fax: +420 585 231 730 E-mail: reception@hotel-trinity.cz www.hotel-trinity.cz GPS: 49°35‘53.7010142“ N, 17°14‘54.7265625“ E

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) SÁL 1 / HALL 1 Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Počet míst Seats 100 Cena v KČ Price in CZK

Dvoulůžkový pokoj Double room

400

Šestilůžkový pokoj Six-bed room

400

783 35 Horka nad Moravou

Tel.: +420 581 602 187

Tel.: +420 585 378 345

Fax: +420 581 605 274

E-mail: info@slunakov.cz 12

6

www.slunakov.cz

www.starastrelnice.cz

26

RESTAURACE / RESTAURANT

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Skrbeňská 669/70

753 01 Hranice

GPS: 49°32‘28.406“N, 17°44‘4.442“E

Počet míst Seats

61

31. Penzion / pension Franz Josef ****

E-mail: starastrelnice@email.czcz

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

44

14

GPS: 49°38‘29.184“N, 17°11‘59.554“E

27


33. Valáškův grunt *** Valáškův grunt, dříve známý jako Zámeček Kozov, se nachází v obci Kozov. Najdete zde restauraci, pivnici a vinárnu. Zázemí pro rodinné oslavy i pro školení a kurzy, ubytování, malé fitness centrum i venkovní bazén. Formerly known as Zámeček Kozov, Valáškův grunt is a hotel located in a small village Kozov near Bouzov castle. You can find here a restaurant, beer house and a wine bar suitable for family parties, seminars or business meetings. The hotel offers comfortable accommodation with a fitness centre and an outdoor swimming pool.

památky a atraktivity / sightseeing and atractions

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL / HALL

80

SALÓNEK / LOUNGE

20

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

100

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

450

Dvoulůžkový pokoj Double room

900

Třílůžkový pokoj Triple room

1350

Kontakt / Contact

Čtyřlůžkový pokoj Four-bed room

1800

Hotel Valáškův grunt ***

Apartmán / Apartment

1800

Kozov 7

Šestilůžkový pokoj Six-bed room

2700

783 25 Bouzov

Kostel sv. Michala / St. Michael‘s Church Olomouc

Tel.: +420 585 346 312, +420 585 346 315 Fax: +420 585 346 144

63

3

6

4

5

1

E-mail: info@valaskuvgrunt.cz Orloj v Olomouci / Astronomical Clock in Olomouc

www.valaskuvgrunt.eu

Kostel sv. Gorazda / St. Gorazd Church Olomouc

GPS: 49°42‘16.120“N, 16°51‘38.746“E

34. Hotel *** & Penzion / pension **** ARIGONE Budovy Arigone se nachází v historickém centru Olomouce na Michalském návrší v bezprostřední blízkosti kaple sv. Sarkandra. Jejich součástí je hotel, penzion, restaurace a masážní studio. Samotný hotel je hodnotnou městskou památkou a své jméno získal po italském malíři Francescu Arigone, jenž dům koupil a obýval během 18. století. Located in the historical centre of Olomouc on the St Michael‘s Hill just next to the St John Sarkander´s Chapel, the Arigone premises include a hotel, a guest house, a restaurant and a massage studio. The hotel is a valuable monument named after Francesco Arigone, an Italian painter, who bought the house and lived here in the 18th century.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

SÁL 1 / HALL 1

70

SÁL 2 / HALL 2

20

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

90

Kontakt / Contact Hotel & Penzion Arigone *** Univerzitní 20

Ubytovací kapacita Accommodation capacity

památky a atraktivity / sightseeing and atractions

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1990

Dvoulůžkový pokoj Double room

2290

Apartmán / Apartment

2590

Junior suite

3590

77900 Olomouc Tel.: +420 585 232 351

Jamka č. 1 / Hole no. 1 Golf Resort Olomouc

E-mail: hotel@arigone.cz www.arigone.cz GPS: 49°35‘41.529“N, 17°15‘16.696“E

95

16

28

1

8

Ceasarova kašna v Olomouci / Ceasar fountain in Olomouc

28

Farmářské trhy / Farmers market

29


35. HOTEL Golf Resort olomouc **** Hotel Golf Resort nabízí ubytování v blízkosti moravské metropole. Je zasazen na golfové hřiště v podhůří Oderských vrchů. K pořádání různých konferenčních i jiných akcí nabízí jeden vybavený sál. The Golf Resort Hotel offers accommodation not far from the city of Olomouc. It is located near a Golf Centre in the foothills of Oderské vrchy. A well-equipped conference hall is offered for organization of various events.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) Sál / Hall

památky a atraktivity / sightseeing and atractions

Počet míst Seats 90

Ubytovací kapacita Accommodation capacity Dvoulůžkový pokoj standard Double room standard

Cena v KČ Price in CZK 1950

Radnice Olomouc / Townhall Olomouc

Kontakt / Contact Hotel Golf Resort Olomouc **** Dolany - Véska 89 783 16 Dolany - Véska Tel.: +420 581 112 911

ZOO Olomouc

Mobil: +420 733 691 333 E-mail: recepce@golf-olomouc.cz www.golf-olomouc.cz

10

10

Ostatní konferenční prostory / Other MEETINGS facilities

GPS: 49°40‘14“N, 17°21’41“E

36. Hotel S-PORT Véska *** Hotel S-PORT Véska nabízí jedinečné prostředí pro školení a vzdělávání, pořádání seminářů a konferencí s veškerým komfortem v krásné přírodě na úpatí Oderských vrchů. K relaxaci a oddechu či posezení s přáteli můžete využít hotelového baru s bowlingem, restauraci, sky bar či fitness. Pro sportovní vyžití nabízíme přilehlé tenisové kurty, golfové hřiště či krytou tenisovou halu, na své si přijdou i milovníci cykloturistiky. Hotel S-PORT Véska offers a unique environment for training and education, seminars and conferences with high comfort in a beautiful landscape of the Odra Hills. To rest and relax with friends, you can use the hotel bar with bowling, restaurant, sky bar and fitness. For sports we offer the neighboring tennis courts, a golf course and an indoor tennis hall and cycling tracks for bikers.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

30

Počet míst Seats

KONFERENČNÍ SÁL CONFERENCE HALL

70

SALÓNEK / LOUNGE

10

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITA

80

Kontakt / Contact Hotel S-Port Véska *** Véska 91

37. VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC / FLORA OLOMOUC EXHIBITION CENTRE Ubytovací kapacita Accommodation capacity

Cena v KČ Price in CZK

Jednolůžkový pokoj Single room

1100

Dvoulůžkový pokoj standard Double room standard

1500

Suite

1900

Pavilon A se nachází v nádherném prostředí Smetanových sadů v těsné blízkosti ( 5 min. chůze ) centra Olomouce. V roce 2014 byl znovu otevřen po generální rekonstrukci, díky které se změnil na moderní výstavnické a konferenční centrum. Jedná se o největší krytou halu v Olomouci. Disponuje několika sály, vzájemně oddělenými, které se mohou během chvíle proměnit v jeden obrovský společný prostor. Výborně se hodí k organizování výstav, konferencí, školení, koncertů či plesů.

783 16 Dolany-Véska Tel.: +420 585 11 00 11 E-mail: hotel@s-port.cz www.s-port.cz GPS: 49°39‘27.892“N, 17°21‘38.385“E

68

30

Kostel sv. Mořice / St. Maurice Church

The pavilion A is located in the beautiful area of the Smetana Park close to the center of Olomouc (5 min. walk). It was re-opened after a general renovation in 2014 and became a modern conference and exhibition center. It is the largest covered area in Olomouc. It has several separated rooms, which can be turn into one huge common area. The pavilion is perfect place for organizing exhibitions, conferences, seminars, workshops, concerts and balls.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

PAVILON A

700

PAVILON b

400

PAVILON c

250

Foyer

200

Foyer CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

50 1600

Kontakt / Contact Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 17 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 726 223 E-mail: direct@flora-ol.cz E-mail: sekretariat@flora-ol.cz www.flora-ol.cz GPS: 49°35‘18.240“N, 17°14‘43.836“E

4

31


38. Regionální centrum / REGIONAL CENTRE Olomouc

39. UNIVERZITA PALACKÉHO / PALACKÝ UNIVERSITY Olomouc

Regionální centrum Olomouc se nachází v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží a nabízí pronájem moderních sálů a salonků svého kongresového centra. Salonky jsou díky svému uspořádání a variabilitě vhodné jak pro malé firemní akce (školení, semináře, prezentace), tak i pro konference, plesy, koncerty a jiné velké akce (společenské, kulturní, firemní, obchodní).

Prostory Univerzity Palackého jsou dostupné jen v omezené míře, v závislosti na probíhajícím vyučování v třídách. Konferenční služby UP jsou schopné zajistit kompletní servis včetně ubytování, tisku, prostorů, cateringu a další.

The Regional Centre Olomouc is located near the main railway station and its congress centre offers modern halls and lounges. Due to their flexible arrangement and high variability the halls and lounges are suitable for small company events (training, seminars, presentations) as well as conference, balls, concerts or other big events (social, cultural or business).

Počet míst Seats

Kontakt / Contact

ANDROMEDA

80

Jeremenkova 40b

ATRIUM (přízemí / ground floor)

350

779 00 Olomouc

ATRIUM (1. patro / 1st floor)

42

Tel.: +420 587 331 829, +420 587 331 827

BERENICÉ

30

Mobil: +420 733 691 333

CASSIOPEA

90

E-mail: tereza.fialova@rco.cz, klara.kvapilova@rco.cz

CENTAURUS

130

www.rco.cz

LIBRA

24

GPS: 49°35‘26.897“N, 17°16‘38.95“E

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

ORION

30

PEGASUS (přízemí / ground floor)

450

PEGASUS (1. patro / 1 floor)

130

PERSEUS

100

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

1456

st

Regionální centrum Olomouc s.r.o.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

AUDITORIUM / AUDITORIUM

100

VSTUPNÍ SÁL 1 ENTRANCE HALL 1

200

VSTUPNÍ SÁL 2 ENTRANCE HALL 2

160

UČEBNA / CLASSROOM

180

PF UP AULA FACULTY OF LAW AULA

342

PF UP MALÝ SÁL 1 FACULTY OF LAW SMALL HALL 1

120

PF UP MALÝ SÁL 2 FACULTY OF LAW SMALL HALL 2

120

Kontakt / Contact

TÚ LF UP AULA MEDICAL FACULTY AULA

220

Konferenční servis UP

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

1442

The premises of the Palacky University are available to general public to a limited extent, in dependence on the on-going classes in classrooms. The UP Conference Service is able to provide full services including accommodation, printing promotion materials, catering, etc.

Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 631 009 Fax: +420 585 222 802 E-mail: konference@upol.cz www.upol.cz GPS: 49°35‘44.595“N, 17°15‘36.461“E

40. Národní dům / nATIONAL HOUSE Prostějov

41. BEA centrum / Centre

Národní dům je významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města Prostějova a je jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905–1907. Městské divadlo v Prostějově a Obecně prospěšná společnost NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. zde připravují ročně 250–300 kulturních a společenských akcí. Jsou to především divadelní představení, koncerty, plesy, společenské večírky, obchodní setkání a prezentace firem, vernisáže a výstavy obrazů a soch.

BEA centrum se nachází v blízkosti hlavního vlakového nádraží a obchodní galerie Šantovka. Nabízí pronájem uživatelsky vysoce hodnocených sálů a salonků vhodných pro kongresové, vzdělávací a společenské aktivity. Vysoká úroveň prezentační techniky a souvisejících služeb umocňuje nabízené prostory. Kvalitní stravovací a parkovací zázemí.

This architectonic dominant of the City of Prostějov built in 1905–1907 ranks among prominent cultural monuments of the Czech Republic and serves as Prostějov´s major cultural and social centre. The City Theatre in Prostějov in cooperation with the public service organization Národní dům Prostějov o.p.s. organize 250–300 cultural and social events in the National House every year. These events include theatre performances, concerts, balls, social events, parties, business meetings, company presentations, opening days and exhibitions of paintings or sculptural works.

32

Počet míst Seats

Kontakt //Contact Kontakt Contact

DIVADELNÍ HALA / THEATRE HALL

513

Vojáčkovo nám. 1

PŘEDNÁŠKOVÁ HALA LECTURE HALL

150

ČERVENÝ SALÓNEK / RED LOUNGE

40

Fax: +420 582 329 611

MODRÝ SALÓNEK / BLUE LOUNGE

20

E-mail: narodnidum.pv@volny.cz

ZELENÝ SALÓNEK / GREEN LOUNGE

10

www.narodni-dum.info

RESTAURACE / RESTAURANT

90

CAFÉ

60

VINÁRNA / WINE BAR

90

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

973

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Národní dům 796 01 Prostějov Tel.: +420 582 329 611, +420 603 760 872

GPS: 49°28‘24.845“N, 17°6‘52.719“E

BEA centre is located near the main train station and shopping mall Šantovka. The centre offers a user-hire highly rated halls and lounges suitable for congress, educational and social activities. High level of presentation technology and related services offered enhanced spaces. The dining and parking facilities.

Kontakt / Contact BEA centrum Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

779 00 Olomouc

KONFERENČNÍ SÁL CONFERENCE HALL

400

Tel.: +420 724 444 300

GAMMA

54

OMEGA

68

E-mail: info@beacentrum.cz www.beacentrum.cz GPS: 49°35‘25.137“N, 17°15‘59.374“E

LAMBDA

56

ALFA

100

BETA

150

LOTA

16

TAU

16

ETA

18

ZETA CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

8 886

33


42. Moravské divadlo / MORAVIAN THEATRE Olomouc

43. Hrad / CASTLE Bouzov

Moravské divadlo Olomouc je jediné divadlo se třemi uměleckými soubory na střední a východní Moravě. Do budovy divadla se chodí především na balet, opery, klasické operety, muzikály, činohry a pohádky, případně do přilehlého sálu Reduta na koncerty Moravské filharmonie. Dnes divadlo patří mezi významné nemovité kulturní památky, současně představuje živé kulturní centrum města i Olomouckého kraje.

Hrad Bouzov byl založen na přelomu 13. a 14. století. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým nábytkem a je vyhledávaným objektem pro pořádání společenských akcí, koncertů, divadelních představení, výstav a svateb. Bouzov nabízí k pronájmu velké množství rozmanitých interiérů - sálů, síní a nádvoří.

The Moravian Theatre in Olomouc is the only theatre with three art ensembles in the Central and Eastern Moravia. The theatre is visited by fans of ballet, opera, classical operetta, musical, drama and fairytale; the adjoining Reduta Hall hosts concerts of the Moravian Philharmonic Orchestra. The Moravian Theatre is an important historical monument as well as a lively cultural centre of the city and region of Olomouc.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

HLEDIŠTĚ / AUDITORIUM

424

FOYER

350

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

774

Kontakt / Contact Moravské divadlo Olomouc tř. Svobody 33, Horní nám. 22

Founded at the turn of the 13th and 14th centuries, the Bouzov castle is located in a picturesque countryside between Litovel and Mohelnice. Being fully equipped with historical furniture, paintings and other pieces of art, the Bouzov castle often hosts social events, concerts, theatre performances, exhibitions or wedding receptions for which it offers a large amount of various interiors – halls, rooms or courtyards.

779 00 Olomouc Tel.: +420 585 500 111 Fax: +420 585 500 198 E-mail: info@mdol.cz www.moravskedivadlo.cz GPS: 49°35‘34.038“N, 17°14‘56.953“E

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Kontakt / Contact Státní hrad Bouzov

DŘEVNÍK / WOOD HOUSE

80

pod čajovnou under the tearoom

40

ČAJOVNA / TEAROOM

20

E-mail: bouzov@olomouc.npu.cz

REMÍZA / BARN

100

www.hrad-bouzov.cz

MAŠTALE / STALL

60

JIŽNÍ SKLEPENÍ SOUTHERN CASEMATE

60

KANCELÁŘ+JÍDELNA+SÍŇ OFFICE+DINING ROOM+HALL

50

RYTÍŘSKÝ SÁL+LOVECKÁ SÍŇ KNIGHT HALL+HUNTING HALL

150

KAPITULNÍ SÍŇ CAPITULAR HALL

30

ZBROJOVNA / ARMOURY

50

JIŽNÍ SKLEPENÍ northERN CASEMATE

80

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

720

Bouzov 8 783 25 Bouzov Tel.: +420 585 346 202

GPS: 49°42‘17.779“N, 16°53‘21.794“E

44. záložna / Savings Bank

45. Městské kulturní zařízení / Municipal Cultural Centre UNIČOV

Historická budova v secesním kabátě sloužila v minulosti jako hostinec U Černého medvěda, později peněžní ústav a dnes především centrum kulturního života. Současnou secesní podobu dala budově přestavba z let 1911-1913. Dne 6. 1. 1913 byly slavnostně otevřeny nové sály Záložny v podobě, v jaké ji známe dodnes.

Městské kulturní zařízení v Uničově nabízí dva konferenční prostory, malý sál a velký - kinosál - pro pořádání různých společenských akcí, konferencí, seminářů a firemních akcí.

In 1625 the building at the site was listed as the pub “At the Black Bear”. This was purchased in 1870 for the purposes of the Farmers’ Savings Bank. This financial institution became extremely important in the struggles over Litovel. The building subsequently became the centre of cultural life. In the second half of the 19th century halls were built on the first floor. The savings bank underwent several more reconstructions before obtaining its current appearance in 1913.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

VELKÝ SÁL / BIG HALL

500

MALÝ SÁL / SMALL HALL

120

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

620

Kontakt / Contact Záložna nám. Přemysla Otakara 753 784 01 Litovel

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

kINOSÁL / CINEMA HALL

430

MALÝ SÁL / SMALL HALL

100

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

530

The Municipal Cultural Centre in Uničov offers two conference halls, a small hall and a large theatre for organization of various social events, conferences, seminars and business events.

Tel.: +420 585 341 622, +420 602 740 826 E-mail: klub@mklitovel.cz www.mklitovel.cz/cs/pronajmy-salu GPS: 49°42‘4.346“N, 17°4‘34.450“E

Kontakt / Contact Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 783 91 Uničov Tel.: +420 585 054 060 E-mail: kultura@mkzunicov.cz www.mkzunicov.cz GPS: 49°46‘13.196“N, 17°6‘45.763“E

34

35


46. Komunikační a koordinační centrum Rapotín Communication and Coordination Centre in Rapotín

47. Hrad Šternberk / Šternberk Castle

Komunikační a koordinační centrum se nachází na úpatí Jeseníků v obci Rapotín, 5 km od Šumperka. KKC nabízí prostory pro obchodní jednání, školení, či semináře, s max. kapacitou 353 účastníků a s možností cateringu. V okolí se nachází řada přírodních, historických i technických zajímavostí s možností sportovního vyžití v létě i v zimě.

Hrad Šternberk je původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce. Kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí. Hrad nabízí několik prostorů k pořádání různých společenských akcí.

Communication and Coordination Centre in Rapotín, a village at the foot of the Jeseníky mountains, about 5 km from Šumperk, provides catering services and premises for business meetings, training or seminars, with a maximum capacity of 353 participants. Rapotín´s environs offer a number of natural, historical or technical sights as well as facilities for summer or winter sport activities.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

HLAVNÍ SÁL / MAIN HALL

300

ZASEDACÍ MÍSTNOST CONFERENCE ROOM

39

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST SMALL CONFERENCE ROOM

20

SALÓNEK / LOUNGE

30

cATERING

38

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

427

Kontakt / Contact KKC Rapotín Šumperská 530 788 14 Rapotín Tel.: +420 583 284 883

The Šternberk Castle is a former medieval fortified castle with well-preserved cylindrical tower and relics of rampart of the main palace. The settlement round the castle and the park forest surrounding the castle create impressive scenery. The castle offers several areas for suitable for organization of various social events.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

HODOVNÍ sál BANQUET hall

250

Konferenční sál LAGUNA LAGUNA CONFERENCE HALL

150

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

400

Kontakt / Contact

Mobil: +420 773 336 656

Státní hrad Šternberk

E-mail: spillerova@kkcrapotin.cz

Horní náměstí 6

www.kkcrapotin.cz

785 01 Šternberk

GPS: 50°15‘31.390“N, 17°23‘55.449“E

Tel.: +420 585 012 935, +420 602 543 562 Fax: +420 585 012 671 E-mail: hrad.sternberk@email.cz www.hrad-sternberk.cz GPS: 49°43‘59.430“N, 17°18‘6.520“E

49. anag

48. KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE CHURCH OF THE ANNUNCIATION OF THE VIRGIN MARY Původní klášterní kostel dominikánského řádu z konce 13. století, v 18. století barokně upravený, je v současné době místem konání koncertů zejména klasické hudby, imatrikulací a promocí škol, různých přednášek, seminářů, případně i konferencí. The former Dominican monastery church from the 13th century, renovated in a Baroque style in the 18th century, hosts concerts of mostly classical music, matriculation and graduation ceremonies, lectures, seminars or conferences.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

HLAVNÍ LOĎ KOSTELA NAVE OF THE CHURCH

200

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO chapel of St. John of Nepomuk

100

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

300

Formální sál Anagu a další dostupné konferenční prostory se nacházejí v centru Olomouce v paláci Bohemia. Všechny prostory jsou vhodné pro širokou škálu firemních a kulturních akcí. The Anag Representative Hall and other conference facilities are located in the centre of Olomouc in the Bohemia Palace. All premises are suitable for a wide scale of business and cultural events.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

REPRESENTATIVNÍ hala REPRESENTATIVE HALL

170

RŮŽOVÝ SALÓNEK PINK LOUNGE

16

MODRÝ SALÓNEK BLUE LOUNGE

8

UČEBNA / CLASSROOM

32

KLUBOVNA / CLUB

16

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

242

Kontakt //Contact Kontakt Contact Společenské centrum Anag Kontakt / Contact Kostel Zvěstování Panny Marie Kladská ul. 787 01 Šumperk Tel.: +420 583 388 610, +420 723 240 024 E-mail: bohuslav.vondruska@sumperk.cz www.sumperk.cz

Kollárovo náměstí 7 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 757 411 - 421, +420 724 242 558 E-mail: valentova@anag.cz www.anag.cz GPS: 49°35‘42.281“N, 17°14‘45.104“E

49°57‘54.320‘‘N, 16°58‘20.903‘‘E

36

37


50. Vlastivědné muzeum / REGIONAL MUSEUM V současné době má Vlastivědné muzeum v Olomouci přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice. Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen Střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Muzeum nabízí několik sálů pro konání kulturních, společenských a firemních akcí.

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls)

Počet míst Seats

Tyto certifikované restaurace nabízí tradiční českou kuchyni. These certificated restaurants offer traditional Czech cuisine.

SÁL SV. VÁCLAVA WENCESLAS III HALL

150

Název / Name

Adresa / Address

Web / Website

RADECKÉHO SÁL RADETZKY HALL

60

Hotel Jana

Koliby 2, 750 02 Přerov

www.hotel-jana.cz

CELKOVÁ KAPACITA / TOTAL CAPACITY

210

Hotel Pivovar

nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín u Kroměříže 752 01

www.pivovarskyhotel.cz

Potrefená husa

Opletalova 1, 779 00, Olomouc

www.staropramen.cz/husa

Restaurace Archa

Darwinova 252/39, 772 00, Olomouc

www.archa-zoo.cz

Restaurace Harmonie

Dvořákova 21b, 75002 Přerov

www.hotelfit.cz

Restaurace Kolštejn

Branná 56, 78825 Branná

www.restauracekolstejn.cz

Restaurace U Labutě

Za Mlýnem 4, 750 02 Přerov

www.labut.cz

Taverna-Hotel-Cafe-Restaurant

17. listopadu 450, 790 70 Javorník

www.hotel-taverna.cz

Wellness hotel Diana

Žárovská 618 , 788 15 Velké Losiny

www.diana-losiny.cz

Kontakt / Contact Vlastivědné muzeum v Olomouci

Having over 1 000 000 exhibition items, the Regional Museum in Olomouc ranks among the largest museums in the Czech Republic. The collections in natural science as well as social sciences focus mostly on the Central Moravia, but some of them cover larger areas or even exceed abroad. The Museum offers several halls for cultural, social and business events.

Restaurace / restaurant czech specials

nám. Republiky 5 771 73 Olomouc Tel.: +420 585 515 111 Fax: +420 585 515 133 E-mail: vmo@vmo.cz www.vmo.cz GPS: 49°35‘48.537“N, 17°15‘24.670“E

51. Expozice času / EXHIBITION OF TIME Charakter Expozice času má široký záběr od vesmírného času k atomovým hodinám a nejmodernějším metodám měření času. Návštěvníkům tato ojedinělá expozice osvětlí mj. proces vzniku vesmíru a času, představí rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách různých dob a popíše vývoj nejstarších hodin a principy měření času. The Exhibition of Time offers a wide range of phenomena: from the space time to the atomic clock and the latest methods of time measurement. Visitors to this unique exhibition will learn, among others, of the process of creation of the universe and time, the variety of calendars and time approach in various cultures and periods and get detail information on the development of the oldest clocks and principles of time measurement.

38

Konferenční prostory (sály) Conference spaces (halls) Sál / HALL

Počet míst Seats 150

Kontakt //Contact Kontakt Contact Expozice času ČSA 19 785 01 Šternberk Tel.: +420 587 571 278 E-mail: expozice@mkzsternberk.cz www.expozicecasu.cz GPS: 49°43‘46.405“N, 17°17‘50.676“E

39


Významné kulturní akce v regionu Střední Morava Important cultural events in the region of Central Moravia

Březen / March Bystřický masopust / Shrovetide Festival

Duben, Srpen, Říjen / April, August, October Flora Olomouc

Únor / February JeLyMan Paprsek

Květen / May Ecce Homo Šternberk

Červen / June Beerfest Olomouc

Květen / May

Červen / June

Zahájení lázeňské sezony Jeseník / Opening of the spa season

Slavnosti města Šumperka / Šumperk celebrations

Červenec / July Colores flamencos Olomouc

Srpen / August Hanácké Woodstock / Haná Woodstock

Srpen / August Mezinárodní folklórní festival Šumperk / Internation folklore festival

Srpen / August Pekařská pouť / Bakery pilgrimage

Srpen / August Hefaiston Helfštýn

Září / September Varhanní festival / Organ Festival Olomouc

Září / September

Září / September

Pouť národů – Poutní místo Panny Marie Pomocné Pilgrimage of Nations – Pilgrimage place of Helping Virgin Mary

Mezinárodní výstup na Králický Sněžník International climb the mountain Kralický Sněžník

Listopad / November

Prosinec / December Vánoční trhy / Christmas market Olomouc

Září / September Koutyman Kouty nad Desnou

Listopad / November Blues Alive Šumperk

Olomoucké barokní slavnosti / Olomouc Baroque Festival

40

Významné kulturní akce v regionu Jeseníky Important cultural events in the region of Jeseniky

Duben / March Horská Výzva Jeseníky / Mountain challenge

41


Vzdálenost od vybraných Evropských měst a měst v České Republice z Olomouce Distances from selected European cities and Czech cities from Olomouc

Jeseník

European cities km

Czech cities

km

Berlin Bratislava Budapest Krakow Mnichov Vídeň / Vienna

Brno Český Krumlov Hradec Králové Karlovy Vary Ostrava Praha

76 320 141 410 100 277

530 197 389 276 660 198

Vzdálenost od vybraných Evropských měst a měst v České Republice z Jeseníku Distances from selected European cities and Czech cities from Jeseník

Uničov

Olomouc

European cities km

Czech cities

km

Berlin Bratislava Budapest Krakow Mnichov Vídeň / Vienna

Brno Český Krumlov Hradec Králové Karlovy Vary Ostrava Praha

181 415 127 373 111 238

453 303 500 239 621 310

Prostějov

Litovel 42

Šumperk 43


Published by: Central Moravia - Tourist Association Horní náměstí 5 772 00 Olomouc tel.: +420 585 204 627-9 info@central-moravia.cz www.central-moravia.cz

Compiled by: INREMA spol. s r.o. tř. Svornosti 57, Olomouc

Photo: Archive of Central Moravia - Tourist Association INREMA spol. s r.o. NOT FOR SALE. Olomouc 2014 Varianta pro turismus – jazykové mutace

Angličtina

www.central-moravia.cz Němčina

29

Meetings and Incentives Central Moravia  
Meetings and Incentives Central Moravia