Page 1

velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat ělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu. elikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.

Poznávací a pobytové programy

www.central-moravia.cz


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y Jeseníky

Olomoucký kraj

PRAHA

Strední Morava ˇ - Poznávací a pobytové programy Nový katalog představuje výběr kompletních pobytových a poznávacích zájezdů na Střední Moravu pro organizované skupiny i individuální turisty.

Olomouc

Střední Morava

Turistický region Střední Morava se nachází v samotném centru Moravy a rozprostírá se na části území Olomouckého kraje. Většinu tvoří rovinatá oblast kolem horního toku řeky Moravy. Region je ohraničen na západě Drahanskou vrchovinou, severní hranici tvoří zalesněné hřbety Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů končících v Moravské bráně. Střední Morava je jedním z  nejpůvabnějších regionů v  České republice s  bohatou kulturní, folklorní a gastronomickou tradicí, který nabízí nepřeberné množství pamětihodností. Čeká zde na Vás řada starobylých hradů a zámků – Bouzov, Helfštýn, Šternberk nebo Úsov, přírodních atraktivit – Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast či CHKO Litovelské Pomoraví a také malebná lázeňská místa – Teplice nad Bečvou nebo Slatinice. Centrem regionu je město Olomouc – druhá největší památková rezervace v České republice. V Olomouci můžete obdivovat především Sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), dále unikátní církevní památky, soubor barokních kašen a  v  neposlední řadě renesanční radnici s orlojem. Varianta pro turismus

Věříme, že náš katalog přispěje ke zvýšení zájmu o poznávání atraktivit turistického regionu Střední Morava a pomůže Vám při plánování Vaší dovolené.

Střední Morava

28

Umístění textu a jeho velikost se řídí následujícími pravidly. Slogan je zarovnán k oběma okrajům logotypu a je pouze na jeden řádek v případě, že velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat tato pravidla, rozdělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu. V případě změny velikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, tel.: +420 585 204 627-9, info@central-moravia.cz, www.central-moravia.cz

Rezervace zájezdů: CK Régio - oddělení zakázkových služeb Palackého 205/6, 697 01 Kyjov, Zelená linka: 800 109 209, e-mail: info@chata.cz, www.ckregio.cz http://dovolena.pampeliska.cz/olomoucko/

2

3


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Tajemství olomoucké pevnosti Jednodenní zájezd je věnován vojenským památkám Olomouce, sloužícím jako vzpomínka na mnoho zajímavých momentů v historii města. Prohlédněte si zbytky hradeb i zachovalé stavby, které byly součástí systému opevnění města. Možná uslyšíte i svištění kulek, burácení děla a ve vzduchu ucítíte střelný prach.

Den

Km

Km

1.

0

0

22

22

14

36

Místo

Časový harmonogram

Olomouc

Program

09:00

Příjezd do Olomouce

09:00

12:30

Prohlídka vojenské architektury Olomouce

12:30

13:30

Oběd

13:30

17:00

Přejezd autobusem na prohlídku jednotlivých fortů

17:00

20:00

Přejezd k Fortu XV, prohlídka a paintball Ukončení zájezdu a odjezd

Celkem

36 km

Navrhovaný program

Jednodenní 9:00 – příjezd do Olomouce a setkání s průvodcem CK

Locatelliho bastion - Významný dochovaný úsek olomouckých hradeb, objekt s pancéřovou střílnou a dochovanou poternou slouží v současnosti jako odpočinkový areál.

Vodní kasárna - Objekt byl vybudován v letech 1750–1752 v rámci výstavby systému obrany západní strany bastionové pevnosti Olomouc, jako poslední obranná linie, sloužící zároveň pro ubytování vojska.

12:30 – 13:00 – oběd

Prohlídka vojenské architektury s následným obědem v historickém centru města

Terezská brána - Terezská brána je dílem Pierra Bechade de Rochepine. Své jméno získala při příležitosti návštěvy Marie Terezie v Olomouci. Brána má podobu triumfálního oblouku. Městské hradby - Středověké opevnění je zachováno pouze ve fragmentech. Po zrušení olomoucké pevnosti došlo k bourání městských hradeb, jejichž linii sledují dnešní městské parky. V Bezručových sadech se část hradeb dochovala včetně jedné z bran, tzv. Židovské, která se nachází v areálu Starého konviktu. Tereziánská zbrojnice - Čtyřkřídlá budova s pozdně barokními prvky je typickou ukázkou tereziánské vojenské architektury. Budova s řadou klenutých prostor byla postavena v letech 1771–1778. Její průčelí zdobí tympanon s výzdobou představující vojenské trofeje, na vrcholku tympanonu je umístěna socha Marta ve zbroji. Korunní pevnůstka - Jedná se o část bývalé bastionové pevnosti Olomouc, vznikla v letech 1754–1756. Korunní pevnůstka sloužila jako zvláštní vstup do města a v jejím areálu byly umístěny kanonické zahrady. V současné době je Korunní pevnůstka dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí.

Fort XVII - Křelov

Fort I - Radíkov

Korunní pevnůstka - Olomouc

13:30 – prohlídka tří fortů

Fort XIII Nová ulice - Fort byl vybudován v letech 1851– 1854 z cihelného zdiva a lomového kamene. Stavba byla unikátem v dobách habsburské monarchie.

Terezská brána

Fort XVII Křelov - Fort XVII patří do první čtveřice pevností, které vznikaly postupně od roku 1850 západně od pevnosti Olomouc. Fort č. 2 Radíkov - Fortová pevnosti z let 1871–1876 vybudovaná jako součást „Císařsko-královské olomoucké pevnosti“. Možnost navštívit ZOO na Svatém Kopečku společně s Bazilikou Navštívení Panny Marie. Součástí návštěvy je prohlídka expozice o historii fortu. Mezi exponáty patří stavební výkresy pevnosti, historické vojenské mapy, dobové zbraně a munice. V rámci prohlídky můžete shlédnout krátký animovaný film zobrazující využívání pevnosti v provozu.

Údolím Bystřice

17:00 – prohlídka Fortu XV Neředín s následnou organizovanou zábavnou hrou paintball

Pro 2–4 týmy - možno hrát na venkovním či vnitřním hřišti. Venkovní hřiště je postaveno z vojenských beden ve stylu sportovního hřiště. Vnitřní hřiště je vybudováno ve dvou patrech; přízemí je nasvícené zářivkami, což umožňuje hrát i po setmění.

20:00 – ukončení zájezdu a odjezd Pevnost XIII

Cena programu:

4

Olomoucké hradby

20–30 platících klientů: 770 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 630 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 550 Kč/1 klient

Cena zahrnuje:

DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu zájezdu, oběd, Olomouc region Card (48 hodin)

Cena nezahrnuje:

dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění

5


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Prírodní divy a flora Strední Moravy ˇ ˇ

Den

Km

Km

1.

0

0

Tento dvoudenní balíček je určen pro všechny milovníky přírodních úkazů a flory Střední Moravy. Vydejte se za odpočinkem, vychutnejte si okolní přírodu a zhlédněte tajemná zákoutí místních jeskyní.

Navrhovaný program

1. den 9:00 – setkání s průvodcem CK, prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní Jeskyně tvoří složitý komplex chodeb, dómů, komínů a puklin v několika výškových úrovních a zdobí je unikátní krasové výplně – „onyxové“ povlaky stěn, krystalické agregáty aragonitu, „gejzírové“ stalagmity. Skrývají se zde „plynová jezera“ a jsou s teplotou vzduchu v podzemí cca 14 ˚C nejteplejšími jeskyněmi v ČR. Jeskyně se nachází v údolí řeky v lázních Teplice nad Bečvou, zaměřujících se především na kardiorehabilitaci. Délka prohlídky 50 min. 11:00 – procházka k Hranické propasti po naučné stezce Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic Jedna z nejhlubších propastí v Evropě (hloubka cca 289,5 m). Vznikla pravděpodobně propadáváním stropů jeskyní, které se vytvořily ve zdejším vápencovém bloku. K jejímu původu se však váže i pověst o zhýralém rytíři Rolfovi, který se tu za trest propadl i se svým hradem a družinou pod zem. 12:00 – oběd v lázních v Teplicích nad Bečvou 14:30 – prohlídka Arboreta Bílá Lhota V Arboretu Bílá Lhota rostou nejen domácí dřeviny, ale i vzácné evropské a zámořské stromy. 16:00 – návštěva Javoříčských jeskyní Jeskyně byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena v roce 1938.

Místo

Teplice nad Bečvou

Na cestě k jeskyním Vás od parkoviště čeká zhruba čtvrthodinová procházka a výstup do kopce, poté ale budete při tónech relaxační hudby procházet tajuplně nasvícenými labyrinty. Délka prohlídky 60 min.

2.

2. den

Program

9:00

11:00

Příjezd ke Zbrašovským aragonitovým jeskyním, setkání s průvodcem CK, prohlídka

11:00

12:00

Pěší procházka k Hranické propasti po naučné stezce Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic

12:00

14:00

Oběd v lázních Teplicích nad Bečvou, volný program

0

42

Olomouc

14:00

14:30

Přejezd autobusem na Litovelsko

25

67

Bílá Lhota

14:30

15:30

Prohlídka Arboreta Bílá Lhota

0

77

Javoříčko

15:30

17:30

Přejezd k Javoříčským jeskyním, prohlídka

16

93

17:30

18:00

Přejezd na místo ubytování

0

93

18:30

0

93

Litovel

Večeře, volný program

8:00

9:00

Snídaně

9:15

12:00

Pěší procházka CHKO Litovelské Pomoraví

12:30

13:30

Oběd

101

Mladeč

13:30

15:00

Přejezd k Mladečským jeskyním, prohlídka

22

123

Olomouc

15:30

Celkem

123 km

8

18:00 – ubytování, večeře a volný program

Časový harmonogram

Ukončení zájezdu, odjezd

Tipy v okolí: Vybrané naučné stezky v okolí zájezdu:

8:00 – 9:00 – snídaně 10:00 – procházka CHKO Litovelské Pomoraví Doporučujeme okružní naučnou stezku Třesín – trasa dlouhá 8 km, zahrnuje 9 zastavení, začíná i končí v obci Mladeč (závěr trasy je situován do romantického areálu Liechtensteinů – Nové Zámky).

Historie a příroda Litovle a okolí (délka trasy 3,5 km, náročnost nízká, časová náročnost 2 h, počet zastavení 26)

Hranická propast

Romantický areál Nové Zámky (délka trasy 8 km, náročnost nízká, časová náročnost 3 h, počet zastavení 9)

Terezským údolím (délka trasy 6 km, náročnost nízká, časová náročnost 2–3 h, počet zastavení 11)

Údolím Bystřice (délka trasy 13 km, náročnost střední, časová náročnost 4,5 h, počet zastavení 11)

12:30 – oběd 14:00 – prohlídka Mladečských jeskyní Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Délka prohlídky 40 min.

Arboretum Bystrovany - Přírodní ráj Horizont

• •

Bezručovy sady Olomouc, Botanická zahrada s rozáriem Olomouc Výstava květin Flora Olomouc (duben, srpen, říjen)

Meditační zahrada Lipník nad Bečvou

chráněná krajinná území EVL Bečva-Žebračka, EVL Malý Kosíř a další Hrad Bouzov, zámek Náměšt na Hané (prohlídka s průvodcem) zdarma

15:30 – ukončení zájezdu, odjezd

Mladečské jeskyně

Lázně Teplice nad Bečvou

Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz

Cena programu: 20–30 platících klientů: 1.580 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 1.460 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 1.390 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA. Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, plná penze, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím (pokoj se soc. zařízením, příp. TV), polopenzi, veškeré vstupy, prohlídky a programy, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.) Cena nezahrnuje: dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění

6

Javoříčské jeskyně

CHKO Litovelské Pomoraví

Arboretum Bílá Lhota

7


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Po hradech a zámcích Strední Moravy ˇ

Den

Km

Km

Místo

1.

0

0

Bouzov

8

8

Romantická zákoutí, vysoké hradby, temné věže a nádherné parky. Během třídenní návštěvy tajemných hradů a kouzelných zámků Střední Moravy se budete cítit opravdu jako v pohádce. 2.

Navrhovaný program

1. den 9:00 – příjezd na jeden z nejnavštěvovanějších hradů u nás a ráj filmařů – hrad Bouzov; setkání s průvodcem CK Možnost výběru ze dvou variant prohlídek: 1.) Prohlídkový okruh „Hrad Bouzov“ – prochází reprezentačními a obytnými prostorami hradu. Délka prohlídky 60–70 min.

2.) Prohlídkový okruh „Jak se staví středověký hrad“ (určeno pro fyzicky zdatné návštěvníky) - seznamuje s technickým zázemím (zásobování vodou a teplem, komunikační systém) a s fortifikačními prvky. Délka prohlídky 60–80 min.

11:30 – 12:30 – oběd 13:30 – náštěva prodejny tvarůžků a Tvarůžkové cukrárny 15:00 – přejezd do Šternberka, prohlídka hradu Šternberk

(založen rodem z Liechtensteinu), Původně gotický hrad zaujme uměleckou výzdobou ze 14.–19. stol. Vzácná je i sbírka gotických a renesančních dřevěných plastik i ojedinělý soubor kachlových kamen. Trasa „Velký okruh“ – zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů a svozové sbírky uzavřených hradů a zámků Severní Moravy. Délka prohlídky 80–100 min.

Olomouc patří mezi nejkrásnější sídla střední Evropy. Monumentálnost chrámů a kostelů se snoubí s nádherou paláců a krásou barokních kašen a sloupů – Sloup Nejsvětější Trojice je zapsán na Seznamu památek UNESCO.

19 44

18

62

0

62

0

62

16

78

0

78

2. den

21

99

24

123

8:00 – 9:00 – snídaně

0

123

9:30 – přejezd na zámek Náměšť na Hané, prohlídka

14 0 0

137

Zámek stojící uprostřed kruhovitého parku se čtyřmi cestami orientovanými podle světových stran. Na zámku se mimo jiné nachází soubor dětských historických kočárků nebo sbírka míšeňského porcelánu. Délka prohlídky 70–80 min.

3.

12:00 – 13:00 – oběd 13:00 - přejezd na zámek Plumlov, prohlídka

Stavba tohoto raně manýristického zámku na místě hradu ze 13. století byla započata roku 1680 Janem Adamem z Lichtenštejna. Ze čtyř zamýšlených velkolepých křídel však bylo postaveno pouze jedno.

šternberk olomouc

09:00

Příjezd na hrad Bouzov, setkání s průvodcem CK, prohlídka

12:30

Oběd

13:30

15:00

Návštěva prodejny tvarůžků a Tvarůžkové cukrárny

15:00

17:00

Přejezd na hrad Šternberk, prohlídka

17:30

19:00

Příjezd do ubytovacího zařízení v Olomouci, ubytování a večeře Krátká prohlídka historického centra Olomouce, volný program

19:00 09:00

Snídaně

09:30

11:30

Přejezd autobusem na zámek Náměšt na Hané, prohlídka zámku

12:00

13:00

Oběd

08:00 náměšť na hané Plumlov

13:00

Přejezd autobusem na zámek Plumlov, prohlídka zámku

15:00

Přejezd autobusem na zámek Tovačov

17:30

Prohlídka zámku Tovačov

137

17:30

Odjezd autobusem do ubytovacího zařízení

137

19:00

Večeře, volný program

tovačov

07:30

přerov

137

09:30

0

137

12:30

20

157

08:30

13:30

Oběd Přejezd na hrad Helfštýn, prohlídka

13:30

týn nad bečvou

Snídaně

Návštěva přerovského zámku, Muzeum Komenského v Přerově, přejezd do Lipníka nad Bečvou, návštěva zámku

Ukončení zájezdu a odjezd

157 km

Tipy v okolí:

15:00 - přejezd na zámek Tovačov, prohlídka

Unikátem tohoto zámku je především téměř 100 m vysoká Spanilá věž, která návštěvníkům nabízí vyhlídku na Tovačov. V levém zámeckém křídle můžete vystoupat po nádherné kopii schodiště Vídeňské opery. Délka prohlídky 60 min.

Prohlídka zámku v Čechách pod Kosířem

Prohlídka Arcibiskupského paláce Olomouc

Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí

17:30 – odjezd do ubytovacího zařízení

ZDARMA

Výletní plavba CHKO Litovelským Pomoravím

ZDARMA ZDARMA

20%

- trasa Lukavice – Moravičany (délka trasy 16 km) - trasa Moravičany – Litovel (délka trasy 10 km)

19:00 – večeře, volný program

3. den

loštice

Program

11:30

0

Celkem

Hrad Bouzov

17:30 – příjezd do ubytovacího zařízení v Olomouci, ubytování a večeře 19:00 – krátká večerní prohlídka centra s výkladem průvodce

11 25

Časový harmonogram

Hrad Helfštýn

7:30 – 8:30 – snídaně

Šatlava - muzeum vězeňství, Uničov ZDARMA Večerní návštěva divadla, clubů či koncertů v Olomouci (např. Moravské divadlo Olomouc, Divadlo hudby, Divadlo na cucky, Divadlo Konvikt, příp. Galerie Divadla hudby, Muzeum umění, …)

Zámek Tovačov

Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz

9:30 – návštěva přerovského zámku, kde v současnosti sídlí Muzeum Komenského

Cena programu:

v Přerově

11:00 – přejezd do Lipníku nad Bečvou, návštěva zámku

13:30 – přejezd na hrad Helfšýn

20–30 platících klientů: 2.710 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 2.520 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 2.415 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.

Ukončení zájezdu a odjezd

Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plná penze, veškeré vstupy, prohlídky a programy, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)

12:30 – 13:30 – oběd Jeden z nejnavštěvovanějších hradů Olomouckého kraje a jeden z nejrozsáhlejších středověkých hradů ve střední Evropě. Je známý pořádáním tradičního mezinárodního setkání uměleckých kovářů – Hefaistonu. Délka prohlídky 50 min.

Cena nezahrnuje: dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění Zámek Plumlov

8

Hrad Šternberk

Koncert, Moravské divadlo Olomouc

9


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y ° Za pivem a tvaružkem

Den

Km

Km

1.

0

0

Během třídenního pobytu ochutnáte regionální kulinářské speciality a dopřejete si požitek z degustace piva nebo pravé hanácké pálenky. Můžete si vyrobit svou vlastní várku piva a poodhalíte tajemství výroby slavných Olomouckých tvarůžků A.W.

16

16

20

36

Místo LOŠTICE Litovel

Olomouc

Navrhovaný program

2.

1. den 8:45 – příjezd do Loštic, setkání s průvodcem CK 9:00 – prohlídka Muzea Olomouckých tvarůžků A.W.

Prohlídka pivovaru je spojená se stručným výkladem o tom, z čeho se pivo vyrábí, jak se vaří, zraje a jak se dostane do půllitru stojícího před Vámi. Délka prohlídky cca 15 min ve skupinách 4-5 os.

ZVLÁŠTNÍ TIP! Tvarůžková cukrárna v Lošticích nabízí tvarůžkové moučníky (více informací na www. tvaruzkovemoucniky.cz)

10:15 – přejezd do Litovle; exkurze a degustace v pivovaru Litovel

V současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893. V období tzv. „první republiky“ se mu říkalo „moravská Plzeň“. Délka prohlídky s degustací cca 60 – 80 min. ZVLÁŠTNÍ TIP! Uvařte si vlastní pivo! Více informací na www.central-moravia.cz, případně na www.litovel.cz

Oběd v Litovli

20

Olomouc, od roku 2000 zapsána díky Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v ČR.

18:15 – návštěva Svatováclavského pivovaru v Olomouci společně s návštěvou pivních lázní a večeří 21:00 – návrat do ubytovacího zařízení, volný program

56

9:30 – pěší návštěva pivovaru Moritz v Olomouci, prohlídka a oběd

Prostějov 3.

0

56

08:45

Příjezd autobusem do Loštic, setkání s průvodcem CK

10:00

Prohlídka Muzea Olomouckých tvarůžků A.W.

10:15

14:00

Přejezd autobusem do Litovle, prohlídka pivovaru, degustace, oběd

14:15

15:30

Přejezd autobusem do Olomouce, ubytování

15:45

18:00

Pěší prohlídka centra Olomouce

18:15

21:00

Exkurze do Svatováclavského pivovaru v Olomouci včetně návštěvy pivních lázní a večeře

07:00

09:00

Snídaně

09:30

12:00

Pěší návštěva pivovaru Moritz v Olomouci, prohlídka, degustace

12:30

13:30

Individuální oběd

14:00

15:45

Přejezd autobusem do Prostějova

16:00

18:00

Pěší procházka Prostějovem, volný program, možnosti sportovního vyžití v místě ubytování

18:00

19:00

Večeře

Návrat do ubytovacího zařízení, volný program

21:00

Volný program

19:00 07:00

12:30 – 13:30 – individuální oběd 14:00 – přejezd do Prostějova, pěší procházka Prostějovem, volný program

ZVLÁŠTNÍ TIP! – možnost zahrát si tenis v místě ubytování (vyberte si jeden z 20 venkovních a 3 halových tenisových kurtů)

23

79

50

129

otinoves

09:00

Snídaně Exkurze do Palírny U Zeleného stromu, degustace

11:30

12:30

Individuální oběd

12:30

13:00

Přejezd autobusem do Otinovsi Návštěva výrobny sýrů Niva

13:00 14:30

Přerov

DALŠÍ SPORTOVNÍ MOŽNOSTI V MÍSTĚ UBYTOVÁNÍ: squash, badminton, biliárd, šipky, stolní tenis, bowling, fitness či návštěva hotelového bazénu, whirlpoolu a další.

Program

09:00

09:30

15:30

16:00

Přejezd autobusem do Přerova Exkurze do pivovaru Zubr s ochutnávkou kvasnicového piva Ukončení zájezdu a odjezd

Celkem

129 km

18:00 - večeře

Tipy v okolí:

20:00 - návrat do ubytovacího zařízení, volný program

14:15 – přejezd do Olomouce, ubytování 15:45 - pěší prohlídka centra Olomouce

36

2. den 7:00 – 9:00 h – snídaně

V muzeu je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, vlastní výroba, ale také osudy výrobců tvarůžků. Při prohlídce je možno zhlédnout film „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala“ – volné filmové zpracování historie výroby tvarůžků. Délka prohlídky cca 60 min.

0

Časový harmonogram

3. den 7:00 – 9:00 – snídaně

9:30 – exkurze do Palírny u Zeleného stromu v Prostějově, následný oběd

Olomoucké tvarůžky

16:00 – exkurze do pivovaru Zubr v Přerově s ochutnávkou

Prohlédněte si místa, kde se vaří pivo Zubr, a odhalte historii a tajemství výroby kvalitního moravského piva. Součástí exkurze je i ochutnávka kvasnicového piva v ležáckém sklepě.

Exkurze do pivovaru Parník v Přerově – minipivovar s restaurací a interiérem v námořnickém stylu - prohlídka probíhá ve skupinách po cca 10 os. - délka prohlídky 15 min. - ceník: 10 os. – cena 400 Kč/skupina 30 – 40 os. – cena 1.000 Kč/skupina 40 – 50 os. – cena 1.200 Kč/skupina

11:30 – 12:30 – individuální oběd 13:00 – návštěva výrobny sýrů Niva v Otinovsi

Exkurze do pivovaru Ječmínek v Prostějově – „první hanácké domácí pivovar“ - prohlídka probíhá ve skupinách po cca 20 os. - délka prohlídky 20 min - prohlídka je zdarma

Návštěva Minipivovaru Lipník nad Bečvou (prohlídky jsou bez exkurze) - První soukromý pivovar společenský, který získal ocenění ve významné mezinárodní soutěži

Cena programu:

Ukončení zájezdu

20–30 platících klientů: 2.780 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 2.570 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 2.450 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA. Cena zahrnuje:

DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji, TV a minibarem), polopenzi, veškeré vstupy a prohlídky, informační materiály, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)

Smažené Olomoucké tvarůžky

10

Pivovar Moritz

Cena nezahrnuje:

dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění

11


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Poutní místa a církevní památky Strední Moravy ˇ

Den

Km

Km

1.

0

0

Třídenní zájezd pro organizované skupiny s poutní a církevní tématikou, v jejíž nabídce region Střední Moravy vyniká. Vydejte se po stopách Cyrila a Metoděje, Jana Sarkandera, Jana Pavla II. a dalších.

Navrhovaný program

olomouc

2. den

11:00 – příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK Prohlídka historického centra zaměřená nejen na církevní památky - Horního náměstí - radnice s orlojem (12:00 „představení“ orloje), kostel sv. Mořice (výstup na věž s krásným výhledem na Olomouc a okolí), prohlídka Merkurovy kašny

12:30 – 13:30 – oběd v minipivovaru

(nabídka nefiltrovaného piva a tradiční kuchyně)

Pokračování prohlídky Olomouce

Sloup Nejsvětější Trojice, Kaple sv. Jana Sarkandera s fontánou Pramen Živé vody sv. Jana Sarkandra (na místě dnešní kaple stála od 15. stol. věznice, kde byl roku 1620 vyslýchán a umučen Jan Sarkander), Kapucínský kostel, kostel Sv. Michala, Jezuitský konvikt (skvostná kaple Božího Těla), kostel Panny Marie Sněžné, Arcibiskupský palác (sídlo olomouckého arcibiskupa, které bylo nové otevřeno na jaře 2011, olomoucké Arcibiskupství je nejstarší dosud existující instituce v ČR); katedrála sv. Václava (sídelní kostel arcibiskupa, přístupná krypta).

Návštěva Arcidiecezního muzea v Olomouci

Muzeum bylo založeno v roce 1998 coby součást Muzea umění Olomouc. Jedná se o první muzeum tohoto typu v dějinách naší země. Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u katedrály sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Součástí stálé expozice je i tématická výstava„Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě“.

19:00 – večeře a přesun do místa ubytování v Olomouci Večerní individuální program s možností večerní prohlídky města nebo kulturního programu dle aktuální nabídky a doporučení průvodce

0

0

10

10

2.

Cesta na Sv. Kopeček vede kolem Klášterního Hradiska – premonstrátský klášter v Olomouci, který byl zařazen mezi národní památky ČR. V současnosti využíván jako vojenská nemocnice. Svatý Kopeček je nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji. K bazilice minor na Svatém Kopečku po staletí směřují kroky tisíců poutníků. Vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. stol. na místě kapličky, kterou zničili Švédové během třicetileté války. Unikátem chrámu je mj. jeho orientace, hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.

3.

15

25

45

70

11:00

Příjezd autobusem do Olomouce, setkání s průvodcem CK, prohlídka města

13:30

Oběd

13:30

16:00

Pokračování prohlídky církevních památek města

16:00

17:30

Prohlídka Arcidiecézního muzea

18:00

18:30

Ubytování Večeře, volný program

Šternberk lipník nad bečvou

Snídaně

08:00

09:00

09:00

12:00

Přesun na Sv. Kopeček, prohlídka poutního místa s bazilikou minor

12:30

13:30

Oběd

13:30

15:00

Přejezd do Šternberka, prohlídka bývalého augustiánského kláštera

15:00

17:30

Přejezd do Lipníka nad Bečvou, prohlídka církevních památek města

15

85

18:00

Ubytování, večeře a volný program

0

85

Teplice nad bečvou

08:00

Snídaně, přejezd do Dubu nad Moravou, prohlídka chrámu

3

88

PŘEROV

13:00

50

138

hranice

14:00

14:00

Oběd Přesun do Hranic Ukončení zájezdu a odjezd

Celkem

138 km

Katedrála Sv. Václava

ZVLÁŠTNÍ TIP! květen – POUŤ NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE na Sv. Kopečku

12:30 – 13:30 – oběd Návštěva Bývalého augustiánského kláštera ve Šternberku Návštěva Lipníka nad Bečvou

V Lipníku je dodnes patrný výrazný vliv působení mnohých křesťanských církví. V Lipníku následuje prohlídka jedné z největších moravských zvonic se třemi zvony, postavené r. 1609, krátká prohlídka kostelů sv. Jakuba Většího, sv. Františka Serafinského (sousoší Zjevení sv. Terezie sv. Josefu Kalasánskému) a dále kaple sv. Josefa, sv. Rocha a sv. Petra.

18:00 – ubytování, večeře a volný program

(nabídka lázeňských procedur v lázních Teplice nad Bečvou)

3. den 8:00 – snídaně, přejezd do Dubu nad Moravou

Prohlídka Poutního chrámu Očišťování Panny Marie (chrám je monumentální barokní stavba s druhou nejvyšší klenbou na Moravě) a  stejně jako mnohá místa na Moravě je i toto tradiční poutní místo opředeno legendou - lidé prý do barokního chrámu Očišťování Panny Marie přicházeli obdivovat dřevěný obrázek Panny Marie, který v noci zářil. Dvě vznešené věže chrámu jsou svědky poutí, konajících se zde přes 250 let, při jejich příležitosti se v kostele každoročně slouží slavnostní poutní mše za přítomnosti olomouckého arcibiskupa, doprovázená místním chrámovým sborem.

Hrad Helfštýn (prohlídka s průvodcem)

Prohlídka jeskyní (Javoříčské, Mladečské jeskyně)

Muzeum baroka, Uničov

Zvláštní tip:

říjen - DUŠIČKOVÁ POUŤ

13:00 – oběd v Přerově, přesun do Hranic

Arcidiecézní muzeum v Olomouci

ZDARMA

Augustiniánský klášter

SLEVA

Skupinám věřících možno po dohodě rezervovat vlastní bohoslužbu na Sv. Kopečku v bazilice minor Navštívení Panny Marie

Cena programu:

- Kostelíček Hranice - významné poutní místo s bohatým souborem sakrálních staveb - kostel Narození Panny Marie - v jeho areálu se nachází hřbitov se 14 kaplemi křížové cesty, pozdně renesanční brána, raně barokní kaple sv. Antonína Paduánského a kostel Narození Panny Marie s magdalénskou kaplí (třikrát do roka se zde konají bohoslužby)

20–30 platících klientů: 2.550 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 2.450 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 2.350 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.

Ukončení zájezdu a odjezd

DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji, BTV atd.), plnou penzi dle specifikace v programu, veškeré vstupy a prohlídky, informační materiály, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje: Poutní chrám Očišťování Panny Marie

Bazilika minor, Sv. Kopeček

Tipy v okolí:

ZVLÁŠTNÍ TIP! Září - HLAVNÍ POUŤ spojená se mší v chrámu Očištění Panny Marie

- přesun do Přerova, návštěva Muzea Komenského s expozicí života a díla J. A. Komenského

12

Sv. Kopeček u olomouce

Program

12:30

18:30

8:00 – snídaně, přesun autobusem na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou

1. den

Časový harmonogram

Místo

Zámek přerov

dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění, nápoje k plné penzi

13


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Lázenský relax ˇ

Den

Km

Km

1.

0

0 čechy pod košířem

Pětidenní program je zaměřen především na regeneraci těla i duše. Relaxujte v příjemném lázeňském prostředí, poznejte unikátní přírodní zajímavosti, regionální gastronomii i památky.

Navrhovaný program

1. den do 10:00 – příjezd do Čech pod Kosířem, setkání s průvodcem CK

12:30 – oběd

prohlídka Muzea historických kočárů

14:00 – volný program

12:00 – oběd

17:00 – večeře

13:00 – odjezd do ubytovacího zařízení ve Slatinicích - Welcome drink, volný program, zdravotní konzultace. 15:30 – odjezd do Olomouce, prohlídka historického centra města

2.

3. den 8:00 – 10:00 – snídaně

Večeře cca 21:00 – odjezd do ubytovacího zařízení

3.

Nabídka procedur:

4. den 8:00 – 10:00 – snídaně

12:30 – 13:30 – oběd

8:00 – 10:00 – snídaně 10:00 - lekce Nordic Walking

13:30 – odjezd do Olomouce 14:30 – pěší návštěva solné jeskyně – relax v solné jeskyni (délka procedury cca 45 min), volný program

(v případě příznivého počasí) - lekce vedou proškolení fyzioterapeuté. Naučí Vás individuálně zvládnout správnou techniku s přihlédnutím k Vaši kondici a možnostem. V případě nepříznivého počasí – Nordic Walking bude nahrazen plaváním v bazénu, případně whirlpool.

18:30 – odjezd do ubytovacího zařízení

Oběd

5. den

Volný program

• parafínový zábal rukou (15 min) • vířivá koupel chodidel (15 min) • rašelinový zábal (15 min) • bylinný parafínový zábal nohou (30 min) • skořicový zeštíhlující zábal (30 min) • bylinková pára (20 min) - klasická masáž částečná (30 min) - vstup do hotelového bazénu + whirlpool (60 min) a jiné

8:00 – 10:00 – snídaně

18:00 – večeře, volný program

Ukončení zájezdu a odjezd

Prohlídka Muzea historických kočárů

12:00

13:00

Oběd

13:00

15:30

Přejezd autobusem do Slatinic, wellness procedura dle výběru

15:30

18:00

Přejezd do Olomouce, prohlídka města

18:00

21:00

Pěší procházka do Svatováclavského pivovaru, relax v pivních lázních, večeře Snídaně

14

38

21:00

0

38

08:00

10:00

10:00

12:00

Lekce Nordic Walking (příp. whirpool, bazén)

12:00

13:00

Oběd

13:00

15:00

Volný program

15:00

18:00

Wellness procedury dle výběru

Olomouc

0

38

14

52

14

66

0

66

14

80

14

94

olomouc

Návrat do ubytovacího zařízení

Večeře

18:00

Snídaně

08:00

10:00

10:00

12:30

Wellness procedury dle výběru

12:30

13:30

Oběd

13:30

17:00

Volný program

17:00

18:00

Večeře Přejezd do Olomouce, návštěva kulturního zařízení

18:00

Pozdní návrat do Slatinic slatinice

08:00

10:00

Snídaně

10:00

12:30

Wellness procedury dle výběru

12:30

13:30

Oběd

olomouc

13:30

slatinice

08:00

Odjezd do Olomouce, návštěva solné jeskyně, volný program Odjezd do ubytovacího zařízení, večeře

18:30

5.

10:00

Snídaně Ukončení zájezdu a odjezd

Celkem

94 km

Tipy v okolí: • Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W., Loštice

ZDARMA – prohlídka s ochutnávkou nejznámější regionální speciality a jediného originálního českého sýru

19:30 – večeře, volný program

15:00 – wellness procedury dle výběru

4.

Příjezd autobusem do Čech pod Kosířem, setkání s průvodcem CK

12:00

24

návštěva místního divadla nebo filharmonie (program dle aktuální nabídky)

Lázeňský relax

10:00 10:00

14

18:00 – odjezd do Olomouce

Pozdní návrat do ubytovacího zařízení

Program

10

slatinice

10:00 – wellness procedury dle výběru

2. den

Slatinice

Časový harmonogram

10

10:00 – wellness procedury dle výběru

18:00 – pěší návštěva Svatováclavského pivovaru

(nedaleko Horního náměstí) - degustace místního piva a následná relaxace v pivních lázních

Místo

• Svatováclavský Pivovar original, Olomouc (exkurze, degustace) • Pivovar Moritz, Olomouc (exkurze, degustace)

ZDARMA

• Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí • Zámek Náměšť na Hané (prohlídka s průvodcem) • Hrad Bouzov (prohlídka s průvodcem)

ZDARMA ZDARMA

ZDARMA

• Večerní návštěva divadla, clubů či koncertů v Olomouci

• Pivovar Litovel, Litovel (exkurze, degustace) • Mladečské jeskyně

• Soubor lidových staveb Příkazy – „Hanácké skanzen“

např. Moravské divadlo Olomouc, Divadlo hudby, Divadlo na cucky, Divadlo Konvikt, příp. Galerie Divadla hudby, Muzeum umění, … (dle aktuálního programu)

SLEVA

• CHKO Litovelské Pomoraví - výletní plavba CHKO Litovelským Pomoravím

Cena programu: 20–30 platících klientů: 5.590 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 5.350 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 5.210 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.

Solná jeskyně

14

Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování hotelového typu třídy *** (dvoulůžkové pokoje vybaveny koupelnou se sprchou, toaletou, telefonem, SAT TV, minibarem a možností připojení k internetu), uvedenou stravu, informační materiály, Olomouc region Card 5-denní (dospělá os.), rekreační lázeňský poplatek, poplatek za TV na pokoji, welcome drink, veškeré vstupenky Cena nezahrnuje: dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění a lázeňské procedury

Nordic Walking

15


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Putování Strední Moravou ˇ

1. den 15:00 – příjezd do Hranic, setkání s průvodcem CK 15:30 – organizovaná pěší prohlídka Hranic s průvodcem CK Prohlídka městské památkové zóny včetně Staré radnice s gotickým sálem, výstavní síní městského muzea, renesančního zámku nebo synagogy.

18:00 – ubytování, večeře, volný program ZVLÁŠTNÍ TIP! Možnost návštěvy DIVADLA STARÁ

STŘELNICE (představení a vstupné dle aktuálního programu)

2. den 7:30 – 9:00 – snídaně 9:00 – cyklovýlet po cyklostezce Bečva na trase Hranice – Lipník nad Bečvou – Přerov

Cyklostezka Bečva je na tomto úseku spíše nenáročnou trasou, místy vhodnou i pro in-line bruslaře. Celková délka činí 31 km, na trase se vyskytuje několik možností občerstvení. Kola budou mít klienti vlastní nebo je již před zahájením programu plně zajistí CK. Převoz zavazadel autobusem do ubytovacího zařízení v Přerově je také zajištěn. Tipy k zastavení: - městská památková rezervace Lipník nad Bečvou (zámek,městské hradby) - městská památková zóna Přerov (zámek – Muzeum Komenského v Přerově)

1.

0

0

Místo

Časový harmonogram

2.

15:00

Příjezd do Hranic, setkání s průvodcem CK

18:00

Pěší prohlídka Hranic

18:00

19:00

Ubytování, večeře Volný program

4.

09:00

Snídaně

09:00

15:00

Cyklovýlet po Cyklostezce Bečva s individuálním obědem

15:00

18:00

Ubytování, volný program

0

0

07:30

31

31 přerov

0

31

24

55

0

55

olomouc

Program

15:30 19:00

3. den

18:00

19:00

Večeře

08:00

10:00

Snídaně

10:30

19:00

Přejezd do Olomouce, prohlídka, možnost výběru dalšího programu Večeře, ubytování, volný program

19:00

Snídaně

0

55

08:00

09:00

8:00 – 10:00 – snídaně

8

63

09:00

12:00

Přejezd do Horky nad Moravou, aktivity v rámci areálu

10:30 – přejezd do Olomouce s možností výběru dalšího programu:

0

63

12:00

13:00

Oběd

13:00

18:00

1. pěší prohlídka s průvodcem „Olomouc v kostce“ – začátek prohlídky v 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 a 17:00 (délka trvání cca 1 hod). Prohlídka po nejvýznamnějších památkách nejen na Horním náměstí. Prohlídka začíná u MIC Olomouc a končí výstupem na radniční věž. 2. cyklovýlet „Olomouc na kole“ (trasa B) – Prohlídka těch nejzajímavější míst v Olomouci. Trasa je dlouhá 9 km, začíná i končí na třídě Svobody (doba trvání cca 2 hod).

5.

18

81

18

99

0

99

31

130

horka nad moravou litovel horka nad moravou

Expozice času

bouzov

4. den 8:00 – 9:00 – snídaně

Poznámka: Klienti budou rozděleni do skupin dle zájmu o uvedený program, který je časově rozvržen v průběhu celého dne a je spojený s osobním volnem mimo uvedený organizovaný program, vč. individuálního oběda. Klienti se mohou dle zájmu zúčastnit i více prohlídek.

jízda na koni, minigolf, petanque, lukostřelba a zapůjčení čtyřkolek.

Tipy v okolí:

12:00 – oběd

Expozice času ve Šternberku

13:00 - pěší výlet „Luhy Litovelského Pomoraví“

Miniaturgolf a Greengolf Olomouc

Golf Club Olomouc

Paintball Olomouc

Fun Park Hlubočky

Zvláštní tipy v Olomouci • Vlastivědné muzeum Olomouc, Letecké muzeum Olomouc, Veteran Arena • Svatováclavský pivovar – návštěva pivních lázní, Císařsko-královská olomoucká pevnost - forty • ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, Botanická zahrada s rozáriem

9:00 – přejezd do Horky nad Moravou

Tato turistická trasa o délce cca 15 km zahrnuje na trase Horka nad Moravou - Litovel celkem 11 zastavení. Zpět do Horky nad Moravou je možnost dojet na raftech nebo na kolech (případně autobusem).

18:00 – návrat do ubytovacího zařízení, volný program 19:00 - večeře ZVLÁŠTNÍ TIP! Exkurze do pivovaru Litovel s degustací. Pivu Litovel se v období tzv. „první republiky“ říkalo „moravská Plzeň“. Délka prohlídky s degustací trvá cca 60 – 80 min.

18:00 – večeře

Celkem

10:30 – přejezd na hrad Bouzov

Jeden z nejromantičtějších hradů v ČR, který je mj. oblíbeným místem filmařů.

11:00 – prohlídka hradu Bouzov

Prohlídkový okruh „Hrad se představuje“ – prochází reprezentačními prostorami hradu.

13:00 – oběd 15:00 – program v areálu hradu

Projížďky na koních ve stájích areálu hradu a minikáry – dráha se nachází cca 350 m od vchodu do hradu, v areálu se také nachází provoz sportovních koloběžek, do místa výjezdu přiveze klienty vlek. Historicky laděný program v galerii v podhradí – získáte zde informace o střelných zbraních a válečných strojích z doby husitské, zastřílíte si z kuše či flobertového revolveru, příp. si prohlédnete stavbu „Trójského koně“ vysokou 14 m.

18:00 – ukončení zájezdu a odjezd

08:00

10:00

Snídaně

10:30

11:00

Přejezd do Bouzova

11:00

13:00

Prohlídka hradu Bouzov

13:00

14:00

Oběd

14:00

18:00

Program v areálu hradu Ukončení zájezdu a odjezd

130 km

ZDARMA

ZDARMA

Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz

Další možnosti: •

Cyklotrasa Moravská stezka (náročnost střední, celková délka 82 km, obslužnost velmi dobrá) – trasa prochází také CHKO Litovelské Pomoraví.

Tipy k zastavení: - historické centrum Mohelnice, kostel sv. Jiří Moravičany, vodní elektrárna Nové Mlýny, zámecký park rodu Liechtensteinů Nové Zámky, městská památková zóna Litovel - městská památková zóna a zámek Tovačov,

Cyklotrasa Bystřička

5. den 8:00 – 10:00 – snídaně

Pěší výlet „Luhy Litovelského Pomoraví“ Večeře, volný program

19:00

18:00

3. plavba „Olomouc z raftu“ – vyhlídkové plavby po Olomouci

15:00 – ubytování, volný program

16

Km

3.

19:00 – ubytování, večeře

Na raftu

Km

hranice

Střední Morava nabízí mnoho starobylých památek, ale i ideální prostředí pro sportovní vyžití. Zážitkově laděný pětidenní program je zaměřen především na poznání Střední Moravy na kole, na raftu, pěšky či na koních.

Navrhovaný program

Den

Cyklostezka Bečva

Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz

Cena programu: 20–30 platících klientů: 4.890 Kč/1 klient 31–40 platících klientů: 4.590 Kč/1 klient 41–50 platících klientů: 4.440 Kč/1 klient Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA. Cena zahrnuje:

DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, plná penze, ubytování dle výše uvedené nabídky, půjčovné kol, uvedenou stravu, informační materiály, Olomouc region Card 5-denní (dospělá os.), veškeré vstupné týkající se atraktivit uvedených v programu

Cena nezahrnuje:

dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění

Realizační počet osob: min. 20, max. 30 klientů

Realizační období: duben - září

Lovecká chata Horka nad Moravou

17


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Seniorský pobyt Využijte programu, který jsme zpracovali pro skupiny seniorů plánujících návštěvu jedinečné historické a kulturní Střední Moravy. Navštívíte jeho krásnou metropoli, poznáte Svatý kopeček, ochutnáte něco z regionální gastronomie, nebude chybět návštěva krásného hradu.... Program nabídne i aktuální kulturní akci.

Navrhovaný program

1. den - pěší prohlídka centra Olomouce Olomouc, od roku 2000 zapsána díky Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v ČR

13:00 – 14:00 – individuální oběd 14:00 – přesun autobusem na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou

- cesta na Sv. Kopeček vede kolem Klášterního Hradiska - premonstrátský klášter v Olomouci, v současnosti využíván jako nemocnice; klášter byl zařazen mezi národní památky. Sv. Kopeček je nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji, k chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice, vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové. Unikátem chrámu je jeho orientace, hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko, každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty, v roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor. - individuální volno k prohlídce poutního místa

ZVLÁŠTNÍ TIP! květen - POUŤ NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

na Sv. Kopečku.

17:30 – odjezd do místa ubytování a večeře

- v případě zájmu zajistíme v blízkých lázních procedury dle výběru

Km

Km

1.

0

0

2.

2. den

ZVLÁŠTNÍ TIP! Tvarůžková cukrárna v Lošticích nabízí tvarůžkové moučníky (více informací na www.tvaruzkovemoucniky.cz) 12:30 – 13:30 – individuální oběd 13:30 – návštěva hradu Bouzov

- hrad patří mezi nejnavštěvovanější památky ČR a je pro svoji ataraktivnost často vyhledáván filmaři - po prohlídce hradu následuje procházka parkem dolů k náměstíčku (možnost návštěvy „Galerie v podhradí“ nebo odpolední kávy v místní hospůdce)

15:30 – přejezd do Litovle, exkurze a degustace v pivovaru Litovel

- v současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893, v období tzv. „první republiky“ se mu říkalo „moravská Plzeň“ - délka prohlídky s degustací cca 60 - 80 min

ZVLÁŠTNÍ TIP! Uvařte si vlastní pivo! Více

olomouc

Časový harmonogram

Program

10:00

Příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK

10:30

13:00

Pěší prohlídka centra Olomouce

13:00

14:00

Individuální oběd Přesun autobusem na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou

10

10

10

20

17:30

0

20

07:00

09:00

30

50

10:00

12:30

Prohlídka výrobny tvarůžků Loštice

12:30

13:30

Individuální oběd

loštice

14:00

Odjezd do místa ubytování, večeře Snídaně, odjezd na celodenní výlet

7,5

57,5

Bouzov

13:30

15:30

Návštěva hradu Bouzov

22

79,5

litovel

15:30

18:00

Přejezd do Litovle, exkurze a degustace v pivovaru Litovel

07:00

09:00

Snídaně

09:00

12:00

Odjezd na prohlídku Zbrašovských argonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou

12:00

13:00

Individuální oběd na lázeňské kolonádě

14:00

16:00

Prohlídka Hranické propasti s vycházkou

16:00

17:00

Ukončení zájezdu a odjezd

102,5

0

102,5

46

148,5

teplice nad bečvou

3,5

152

hranice

Celkem

152  km

10:00 – prohlídka výrobny tvarůžků Loštice

- v muzeu je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, vlastní výroba, ale také osudy výrobců tvarůžků; při prohlídce je možno zhlédnout film „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala“ - volné filmové zpracování historie výroby tvarůžků - délka prohlídky cca 60 min, prohlídky jsou možné v rozmezí září - červen

Místo

23 3.

7:00 – 9:00 – snídaně, odjezd na celodenní výlet

10:00 – příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK

Den

olomouc

Návrat do ubytovacího zařízení, volný program a večeře

18:00

Muzeum Loštice

3. den 7:00 – 9:00 – snídaně 9:00 – odjezd na prohlídku Zbrašovských argonitových jeskyní (nejteplejší jeskyně evropského významu s „jezery“ plynu oxidu uhličitého)

12:00 – 13:00 – individuální oběd na lázeňské kolonádě lázní Teplice nad Bečvou, příp. procházka kolem řeky Bečvy 14:00 – prohlídka Hranické propasti (289,5 m) s vycházkou (délka prohlídky a vycházky závisí na zájmu klientů)

Lázně Teplice nad bečvou

Fakultativní možnosti: •

Doporučujeme zájezd spojit s mezinárodní zahradnickou výstavou a veletrhem FLORA OLOMOUC (duben, srpen a říjen) spojenou s prodejními trhy květin, okrasných dřevin, zahradnického sortimentu, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře. V případě zařazení této akce bude vypuštěn 1/2 denní až 1 denní program dle dohody.

Program je také možno obohatit o Mezinárodní varhanní festival (září). Za dobu svého trvání se tato přehlídka varhanní tvorby dostala do povědomí široké laické i odborné veřejnosti celého světa. Přední světoví varhanní umělci pravidelně koncertují v chrámu Svatého Mořice na slavných Englerových varhanách. Festivalové koncerty se těší velké popularitě mezi posluchači nejen z Olomouce a okolí, ale i ze zahraničí. Olomouc se tak zásluhou festivalu stala vskutku varhanním centrem, kde každoročně zaznívají vrcholná díla varhanní tvorby v podání předních světových varhaníků.

cca 16:00 – 17:00 – ukončení zájezdu, odjezd

informací na www.central-moravia.cz

18:00 – návrat do ubytovacího zařízení, volný program, večeře - večer fakultativně nabídka kulturního programu pro seniory dle nabídky serveru „zijemenaplno.cz“

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Cena programu: 20–29 osob: 2.385 Kč/1 osoba 30–39 osob: 2.285 Kč/1 osoba 40–50 osob: 2.185 Kč/1 osoba - info k ceně: při počtu nižším než 20 kalkulace na vyžádání.

Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA. Cena zahrnuje:

DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji), polopenzi, veškeré vstupy a prohlídky, informační materiály, Olomouc region Card 48 (dospělá os.)

Sv. Kopeček u Olomouce

18

Muzeum Bouzov

Galerie Bouzov

Cena nezahrnuje:

dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění

Kostel Sv. Mořice v Olomouci

19


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Moravskou bránou za poznáním

2. den 2) Pěší výlet:

Krajina turistického regionu Střední Moravy vybízí k rodinným procházkám a výletům. Na výběr je více než dvacet naučných stezek, které nabízí ke zhlédnutí nepřeberné množství zajímavých rostlinných a živočišných druhů, vzácných krajinných útvarů a chráněných míst.

Kombinace poznání, cyklistiky, kultury a relaxace nabízí dvoudenní poznávací program na kole i pěšky krásným prostředím Moravské brány – Přerovska, Lipenska a Hranicka

Navrhovaný program

2. den

1. den

7:00 – 10:00 – snídaně

10:00 –příjezd do Přerova Prohlídka městské památkové zóny Přerov

Moravská brána je významnou spojnicí Moravy a Slezska na pomezí Beskyd a Jeseníků. Historicky důležitou obchodní cestou na jejím území byla tzv. Jantarová stezka. Přirozenými centry Moravské brány jsou města Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

V rámci prohlídky si můžete vychutnat pohled ze zámecké věže přerovského renesančního zámku, kde sídlí nejstarší muzeum v České republice zaměřené na pedagogiku zdarma. Dále – Muzeum Komenského v Přerově s můžete zhlédnout městské hradby pocházející z 15. stol. nebo novorenesanční Městský dům s prvky secese, stojící v centru města.

12:00 – oběd v centru města 13:00 – přesun do Lipníka nad Bečvou

Prohlídka městské památkové rezervace s průvodcem (zdarma) zahrnuje středověké hradby, kostel sv. Jakuba se zvonicí z roku 1609, zámek vybudovaný v pol. 11. stol. nebo židovský hřbitov se synagogou z 16. stol.

ZVLÁŠTNÍ TIP! Návštěva Minipivovaru Lipník nad Bečvou

(pouze individuální prohlídky) – První soukromý pivovar společenský

15:30 – prohlídka hradu Helfštýn

zdarma

Jeden z nejrozsáhlejších středověkých hradů ve střední Evropě, vybudovaný ve 14. stol. Na hradě se nachází i expozice uměleckého kovářství a historické mincovny. Helfštýn je známý pořádáním mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Naučná stezka Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic Stezka, označena červenou turistickou značkou, začíná na okraji stejnojmenné rezervace a je zaměřena na poznání Hranické propasti a okolí. Propast je jedna z nejhlubších propastí v Evropě (dosud změřená hloubka – cca 289,5 m). Vznikla pravděpodobně propadáváním stropů jeskyní, které se vytvořily ve zdejším vápencovém bloku. K jejímu původu se ale váže i pověst o zhýralém rytíři Rolfovi, který se tu za trest propadl i se svým hradem a družinou pod zem. Další zajímavé naučné stezky v okolí:

Předmostím až do pravěku (délka trasy 8,2 km, náročnost nízká) Přerovským luhem (délka trasy 10,8 km, náročnost nízká) Škrabalka (délka trasy 0,6 km, náročnost velmi nízká) Valšovice (délka trasy 3,4 km, náročnost nízká) Kol kolem Olomouce (délka trasy 11 km, náročnost nízká)

Celodenní pěší či cyklovýlet údolím Moravské brány

Ukončení zájezdu a odjezd

Tipy v okolí:

1) Cyklistika:

Cyklostezka Bečva Cyklostezka Bečva je součástí tzv. „Cyklodálnice“ C1. Od pramene Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy až po její soutok s Moravou můžete projet celkově více než 141 km po značené cyklotrase vinoucí se podél řeky Bečvy. Přes dva kraje (Zlínský a Olomoucký) můžete projet malými i většími obcemi, městy, malebnou krajinou, poznat zajímavá místa, turistické atraktivity, ale především budete mít možnost se v sedle kola vydat na nezapomenutelnou cestu.

Zvonice, Lipník nad Bečvou

• •

Lanový park Pod Helfštýnem (orientační cena od 150 Kč/ dosp. os., 120 Kč/dítě) Motokárová dráha v Lipníku nad Bečvou (orientační cena od 100 Kč/ 5 min.) –

Délka navrhované trasy Hranice – Lipník nad Bečvou – Přerov – 31 km, náročnost nízká.

Po stopách využívání vodní a větrné energie

Tato tematická cyklotrasa připomíná bohatou historii zdejších vodních a větrných mlýnů, propojuje místa existujících i zaniklých mlýnů na Hranicku. Všechna důležitá místa jsou označena informačními tabulkami, které obsahují informace o historii mlynářství i mlýnů samotných. Ve většině obcí na cyklotrase je nainstalovaná velká infotabule s cyklomapou a vyznačenými okruhy. Trasa využívá tří doporučených okruhů (Maršálkův okruh, Humplíkův okruh, Červekův okruh) dle náročnosti. Sami si můžete vybrat, kterou z nich si zvolíte podle své zdatnosti. Cyklotrasa začíná i končí v Hranicích. Poznámka: Kola - vlastní nebo je zajistí CK.

Naučná stezka, Valšovice

sleva 10–20 %

Přírodní koupaliště Jadran (Osek nad Bečvou)

Památník lovců mamutů (Přerov)

Ornis – ornitologická stanice Muzea Komenského (Přerov)

Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová (Brodek u Přerova)

Pivovar Zubr (Přerov)

Hranice – městská památková zóna (např. vyhlídková věž staré radnice, zámek)

Červekův mlýn, Humplíkův mlýn, Maršálkův mlýn (Hranicko)

Lázně Teplice nad Bečvou (bohatý výběr z nabídky lázeňských pobytů a balíčků)

Zbrašovské aragonitové jeskyně (Teplice nad Bečvou)

sleva Zbrašovské aragonitové jeskyně

Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz

Cena programu: Červekův mlýn, Skalička

Další zajímavé cyklotrasy v okolí:

1.780 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji COMFORT) 2.429 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji COMFORT) Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování hotelové třídy **** (2l. pokoje COMFORT se soc. zař. na pokoji, LCD TV, minibar, WIFI zdarma atd.), polopenzi, vstup do hotelového wellness centra od 19:00, městský poplatek, informační materiály, Olomouc region Card 48 hodin (dospělá os.)

Moravská stezka č.51 – středomoravská část Mohelnice – Tovačov (délka trasy – 60 km, náročnost nízka i střední) Bystřička (délka trasy – 37 km, náročnost střední)

Cena nezahrnuje: dopravu, úrazové pojištění, průvodce CK

Na Svatý Kopeček a zpět (délka trasy – 31 km, náročnost střední)

Realizační období: duben–říjen

Na chmelnici Přerovska (délka trasy – 38 km, náročnost střední)

Zámek Hranice Muzeum Komenského v Přerově

20

Cyklostezka Bečva

21


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Rodinná týdenní dovolená s Olomouc region Card Užijte si rodinnou týdenní dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků pro děti i rodiče v příjemném prostředí regionu Střední Morava. Zvýhodněnou cenu celého programu Vám nabídne Olomouc region Card (ORC).

2. den

Odpolední přejezd do ZOO na Svatém Kopečku zdarma Olomoucká Zoo nabízí stovky druhů zvířat a také řadu opravdových rarit – společný výběh medvědů a vlků, obří akvárium, pavilon netopýrů nebo přístupný výběh opic makaků. Areál Zoo nabízí také odpočinkové zóny a netradiční dětská hřiště v krásném prostředí smíšeného lesa.

Návštěva lanového centra

20% sleva

V areálu lanového centra si můžete vyzkoušet 9 nízkých lanových překážek, 15 individuálních vysokých lanových překážek, 5 týmových lanových překážek a 2 skoky.

18:00 – v podvečer návrat do ubytovacího zařízení 19:00 – večeře, volný program

Odpolední návštěva „Hanáckého skanzenu“ zdarma Příkazy Skanzen reprezentuje hliněnou lidovou architekturu hanáckého typu, tvoří jej tradičně vybavená hanácká usedlost a unikátní špaletové stodoly. V případě zájmu je možné navštívit i nedaleké 22–50 % sleva. V těchto Mladečské jeskyně jeskyních si připomenete historii lidstva - útočiště zde hledal i člověk starší doby kamenné. Kromě lidských koster tu byly objeveny i kamenné nástroje a ohniště.

Vlastní program

provozu minikár a horských

dle individuálního přání

koloběžek u hradu Bouzov

19:00 - večeře

20% sleva

Aquapark nabízí celoročně rekreační bazén s proudovým kanálem, atrakci Space-bowl /trychtýř/, 123m dlouhý tobogán sjízdný na gumových duších, širokou skluzavku, vodní děla, vodní chrliče a bazén s masážními lehátky.

Pěší výlet naučnou stezkou „Luhy Litovelského Pomoraví“ o délce cca 15 km, který zahrnuje na trase Horka nad Moravou – Litovel celkem 11 zastavení

13:00 – 14:00 – individuální oběd

Dopoledne návštěva areálu

odpoledne v Aquaparku Olomouc

3 varianty výletu:

Výletní plavba na raftech CHKO Litovelským Pomoravím 20% sleva

8:00 - snídaně

Po obědě následuje odpočinkové

9:00 – dopolední výlet do CHKO Litovelské Pomoraví

Cyklovýlet úsekem dálkové cyklotrasy Moravská stezka (dle výběru) – trasa spojuje Mohelnici, Litovel, Olomouc, Tovačov, Kroměříž a její podstatná část vede překrásnou přírodou Litovelského Pomoraví. V první části projedete romantickou krajinou tvořenou nedotčenými lužními lesy. Dále trasa pokračuje do Tovačova, města s krásným zámkem a obklopeného rybníky, u kterých hnízdí spousta vzácných ptáků. Celková délka středomoravské části Moravské stezky - 82 km, náročnost střední, možnost výběru délky i náročnosti.

8:00 – snídaně

12:30 – 13:30 – individuální oběd

8:00 – 9:00 – snídaně

14:00 – příjezd do ubytovacího zařízení, ubytování

5. den

Adrenalinová zábava pro malé i velké. Nahoru vás vyveze lanový vlek a dolů můžete jet po vyznačené upravené trase nebo volným terénem podle vlastní volby.

Navrhovaný program

1. den

4. den

18:00 – návrat do ubytovacího zařízení

3. den 8:00 – snídaně 9:00 – návštěva zámku Náměšť na Hané

zdarma

V zámku můžete zhlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků.

12:30 – 13:30 – Individuální oběd 14:00 – náštěva zámku, Muzea Historických kočárů a Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem

Původní tvrz byla počátkem 18. stol. za kněžny Terezie z Lichtenštejna přestavěna na barokní čtyřkřídlý zámek s romantickým areálem parku. V zámku Čechy pod Kosířem máte možnost návštívit Galerii Josefa Mánesa. Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem zahrnuje ojedinělou největší sbírku historických kočárů a kočárových luceren v České republice.

18:00 – návrat do ubytovacího zařízení

18:00 – návrat do ubytovacího zařízení

19:00 – večeře, volný program

19:00 – večeře, volný program

8:00 – snídaně Program v místě ubytování

Zámek Úsov

Vyjížďky a kurzy jízdy na koních – možnost absolvování kurzů jízd na koních ve víceúčelové jízdárně nebo pod širým nebem v okolních lesích, anglický i westernový styl. V krásném prostředí je možno využít mnoha turistických a cyklistických stezek (CK zajistí půjčení kol).

19:00 – ukončení zájezdu, odjezd

19:00 – večeře

ZOO Sv. Kopeček

6. den

Tipy v okolí: •

Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí

Prohlídka s výstupem na radniční věž „Olomouc v kostce“

Zámek Úsov

Hrad Šternberk

Hrad Bouzov

Zámek Tovačov

Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W.

Veteran Arena

Fun Park Hlubočky – bikepark, terénní čtyřkolky, terénní minikáry a další 11% sleva Šatlava - muzeum vězeňství, Uničov

ZDARMA ZDARMA

ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Zámek Čechy pod Kosířem

ZDARMA ZDARMA

ZDARMA

Cena programu:

Výstava dětských kořárků Zámek Náměšť na Hané

3.360 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji LUX) 2.160 Kč / dítě do 10 let vč. (dítě do 2 let vč. bez nároku na stravu a lůžko) Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování na 6 nocí (2l. či 3l. pokoje se soc. zař. na pokoji, WC, TV a možností přistýlky), polopenzi, informační materiály, Olomouc region Card 5-denní Cena nezahrnuje: dopravu, úrazové pojištění, průvodce CK

Čertův most v Mladči

CHKO Litovelské Pomoraví

22

23


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y ´ Tož pojedme na vékend do Olomóca!

Celková délka trasy 851 m Převýšení tratě 52 m Maximální dosažitelná rychlost 40 km/h. Dechberoucí otočka o 360° na závěr Zasazeno do členitého přírod. terénu

3-denní zájezd pro rodiny s dětmi

Navrhovaný program

-cca 17:00 - návrat do místa ubytování 18:30 - večeře (předkrm + hlavní chod)

1. den

- večerní individuální program s možností návštěvy aquaparku, večerní prohlídka města nebo kulturní program dle aktuální nabídky a doporučení průvodce

10:00 - příjezd autobusu se skupinou do Olomouce, setkání s průvodcem CK a seznámení s programem - zahájení prohlídky historického centra -pěší procházka začíná od Caesarovy kašny kolem radnice s orlojem, nedaleko stojí Herkulova kašna či renesanční Edelmannův palác, kudy se dostaneme přímo ke kostelu sv. Mořice, kolem Merkurovy kašny se vrátíme na Horní náměstí, kde se tyčí památka UNESCO - Sloup Nejsvětější Trojice; vpravo od něj se nachází budova barokního Petrášova paláce a nedaleko Arionova kašna; dále na Dolní náměstí; projdeme okolo Neptunovy kašny, barokního Mariánského sloupu a Jupiterovy kašny; při přechodu do Lafayettovy ulice mineme renesanční Hauenschildův palác, kolem Terezské brány a městského tržiště se dostaneme do Bezručových sadů, kde schodištěm v hradbách vystoupáme ke kostelu sv. Michala, dále se nachází Kaple sv. Jana Sarkandra, jezuitský konvikt, kostel Panny Marie Sněžné, kašna Tritonů; Tereziánská zbrojnice a Arcibiskupský palác nás dovedou ke katedrále sv. Václava -přesun autobusem zpět před radniční orloj na 12:00, v pravé poledne následuje ukázka produkce orloje - centrální ciferník orloje zobrazuje polohy planet na pozadí zvířetníku; celý orloj je umístěn na pozadí mozaiky, která znázorňuje jízdu králů, dělníka a chemika 12:30 - oběd (polévka + hlavní chod) v pivovaru Moritz (nabídka nefiltrovaného piva a tradiční kuchyně) -přesun skupiny autobusem na Sv. Kopeček u Olomouce -návštěva ZOO s unikátní atrakcí - euroasijskou safari

24

-bobová dráha v Park sportu Hrubá Voda je jednou z nejmodernějších vyráběných bobových drah (členitá, atraktivní, rychlá a bezpečná)

Rozhledna Velký Kosíř Arionova kašna

-návštěvníci mohou mezi volně puštěnými zvířaty projíždět vyhlídkovým vláčkem, v euroasijské části je k vidění např. zubr evropský, los, jelen sika, kozorožec, daněk či kamzík, safari v olomoucké ZOO je zcela ojedinělý projekt v rámci České republiky -po skončení prohlídky ZOO společná návštěva církevních památek s průvodcem -Sv. Kopeček je nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji. K chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice. Vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové. Unikátem chrámu je jeho orientace, hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor . - přesun do místa ubytování v Olomouci a ubytování 19:00 - večeře v hotelu (předkrm + hlavní chod) - večerní individuální program s možností návštěvy aquaparku (do 21:00 hod.), Galerie Šantovka (nejmodernější kino na Moravě, největší bowling na Moravě, divadlo, beauty, obchody aj.), večerní prohlídka města nebo kulturní program dle aktuální nabídky a doporučení průvodce

3. den -snídaně

2. den 8:00 - snídaně + obědový balíček na cestu -přesun autobusem do Čech pod Kosířem, návštěva Muzea historických kočárů -Muzeum kočárů prezentuje ojedinělou a největší sbírku historických kočárů a luceren ve střední Evropě. Expozici vytvořil restaurátor Václav Obr, který se restaurování a opravě kočárů věnuje již 15 let. Unikátní sbírka čítá na 38 kočárů z let 1750 až 1920. Kočáry pocházejí z Čech i zahraničí, kde většinou ležely zapomenuty ve stodolách a na statcích -pěší výšlap na Velký Kosíř s průvodcem (trasa vede naučnou stezkou Velký Kosíř zajímavou pro dospělé i děti) -prohlídka nově otevřené rozhledny na nejvyšším hanáckém kopci Velký Kosíř (442 m.n.m.) byla zpřístupněna v červnu 2013. Rozhledna se nachází v katastru obce Slatinky na Prostějovsku a je vysoká 28 metrů. Po zdolání 158 schodů se návštěvníkům naskytne skvělý výhled nejen na Hanou, ale i na Jeseníky či Lysou horu. -oběd formou balíčku na vrcholu -po návratu přejezd do sportovního areálu Park sport Hrubá Voda -volná zábava pro rodiny s dětmi (bobová dráha, koně, aktivity, soutěže)

-návštěva nově otevřeného Železničního muzea v Olomouci -návštěvníci si zatím v muzeu mohou prohlédnout devět exponátů. Nejstarším vozidlem je parní lokomotiva typu 314.303 z roku 1898, která jezdila v době Ferdinandovy dráhy. Naopak nejmladším vozem je lokomotiva 735 ze začátku 70. let 20. století. Postupně by se měl počet historických vozidel zvyšovat, už teď je v muzeu k vidění např. lokomotiva Kremák, Rosnička, Pilštyk, legendární Bobina nebo čtyřnápravový motorový Krokodýl. -přejezd do Loštic, návštěva muzea a výrobny pravých Olomouckých tvarůžků -návštěva Tvarůžkové cukrárny nabízející jedinečné „dezerty“ z tvarůžků -ukončení pobytu a odjezd

V případě nedostupnosti některého z objektů či výletů je možné nahradit jiným programem dle výběru klienta či některým z fakultativních výletů. Uvedený program je možné rozšířit či zúžit dle požadavku klienta. Případný rozdíl v ceně uhradí klient v CK.

Cena programu: Osoba: 20-30 osob: 2450 Kč/1 osoba 31-40 osob: 2350 Kč/1 osoba 41-50 osob: 2150 Kč/1 osoba Dítě 3-12 vč.: 20-30 osob: 1950 Kč/1 osoba 31-40 osob: 1850 Kč/1 osoba 41-50 osob: 1750 Kč/1 osoba - info k ceně: při počtu nižším než 20 kalkulace na vyžádání. Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA. - info k realizačnímu období: s úpravou programu možno i po zbytek roku

Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového typu kategorie *** (soc. zař. na pokoji, BTV atd.), plnou penzi dle specifikace v programu, veškeré vstupy a prohlídky, informační materiály, Olomouc region Card 48 hod.(dospělá os.) Cena nezahrnuje: dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění, nápoje k plné penzi

Tipy v okolí: Další doporučené akce: Velikonoční jarmark v ZOO Olomouc Pálení čarodějnic Večerní kostýmové prohlídky na hradech a zámcích Svátky města Olomouce Dny evropského dědictví Jízda králů v Doloplazech

Olomoucké tvarůžky

Fakultativní možnosti: - skupinám věřících možno po dohodě rezervovat vlastní bohoslužbu na Sv. Kopečku v chrámu Navštívení Panny Marie Doporučujeme navštívit tyto kulturní a společenské akce: duben - VELIKONOČNÍ KLEPÁNÍ (Olomouc) červen - SVÁTKY PÍSNÍ (Olomouc) září - MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL (Olomouc) září-říjen - PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY (Olomouc)

Pozn. ORC: Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách navštívit zdarma 75 nejzajímavějších míst (hrady, zámky, muzea, zoo a další místa) a dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy na 120 místech. Nebudete muset shánět lístky na městskou dopravu v Olomouci, ušetříte v aquaparcích i jiných sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte méně za ubytování.

Železniční muzeum

25


my a r g o S k upi no vé po r p é v o t z n á v a c í a p ob y

Romantický GOLF/RELAX víkend pro dva

Doporučujeme tyto společenské a kulturní akce: BŘEZEN

TOVAČOVSKÉ FĚRTÓŠEK (Tovačov)

DUBEN

VELIKONOCE NA ZÁMKU – tematické prohlídky zámku s velikonoční a květinovou výzdobou (zámek Tovačov) FLORA OLOMOUC – květinová a zahradnická výstava a veletrh

červen

Tento balíček je určen pro ty, kteří chtějí prožít příjemný relaxační víkend s golfem. Hotel Golf Resort nabízí výjimečné ubytování v blízkosti Olomouce. Je zasazen na golfové hřiště v překrásném prostředí podhůří Oderských vrchů. Výhled, který se Vám odkryje z vašeho pokoje bude nezapomenutelný. Hledáte-li v Olomouci ubytování, které Vám nabídne stylový relax, hotel Golf Resort bude tou nejlepší volbou.

OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO (Olomouc) LOŠTICKÉ SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ (Loštice) BEERFEST OLOMOUC – největší pivní festival v České republice

ČERVENEC srpen

SVATOJAKUBSKÉ HODY (Lipník nad Bečvou) Mezinárodní folklorní festival (Čechy pod Kosířem) SVATOVAVŘINECKÉ HODY (Přerov) Hranické kulturní léto (Hranice)

Užijte si skvělý víkend - díky tomuto balíčku Vás dva čeká golfový zážitek v kombinaci s relaxací a ubytováním ve **** hotelu

SVATOVAVŘINECKÉ HODY (Slatinice) Moravské hrady.cz (hrad Bouzov)

Navrhovaný program

1. den -odpolední příjezd do hotelu, ubytování -25 minut lekce golfu s PROFI trenérem pro 2 osoby (včetně zapůjčení holí) -vstup pro 2 osoby na 1,5 hod. do vířivky v SK Véska (tenisové centrum) -romantická večeře v hotelové restauraci (2 chody)

2. den

-bohatá snídaně formou teplého a studeného bufetu -dopoledne na hřišti: 2x green fee pro 2 osoby na 18 jamek -odjezd do Olomouce (prohlídka historické části města a individuální oběd) -po obědě návštěva Pivních lázní Olomouc Olomoucké pivní lázně vznikly v prostředí Svatováclavského minipivovaru na podzim roku 2010, majitelé pivovaru by rádi nabídli svým zákazníkům nejen požitek z této oblíbené relaxační procedury, ale také dobře vychlazené svatováclavské pivo (mezi nejznámější místní piva patří Vašek, Svatováclavská 12°, Černé pivo pana Bruna 13° či Višňové pivo 13°), které by si mohli zákazníci vychutnat během koupele v dřevěných vanách plných pivní pěny. Svatováclavská pivní koupel v dřevěné vaně Svatováclavská pivní koupel, která je pro Vás připravena ve sklepních prostorách pivovaru ve stylových dřevěných vanách, má mnoho uvolňujících a blahodárných účinků na Vaše tělo i duši. Kromě jiných esenciálních živin je dále připravována i z pravého černého piva, které je obohacené o pivní kvasnice a celá koupel je

26

Golf Olomouc

září

Svátky města Olomouce

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (Hranice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Náměšť na Hané, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk a další) SVATOVÁCLAVSKÉ HODY (Tovačov)

provoněna chmelovou vůní. Pivní lázeň je nabízena formou balíčku, který mimo jiné zahrnuje koupel v pivní lázni, dvě piva Vašek 10°, relaxaci v solné sauně aj. -návštěva obchodního centra (nejmodernější kino na Moravě, největší bowling na Moravě, divadlo, beauty, obchody aj.) -návrat do hotelu -romantická večeře v hotelové restauraci (2 chody)

3. den

-bohatá snídaně formou teplého a studeného bufetu -check out a odjezd do Omega centra v Olomouci OMEGA centrum sportu a zdraví poskytuje nezvyklý počet volnočasových aktivit ve vysoké kvalitě na jednom místě: WELLNESS masáže a wellness procedury FITNESS posilovna s vybavením TECHNOGYM a nadstandardně vybavenou kardiozónou, osobní tréninky, diagnostika a poradenství, Power Plate, krokoměry, poradna pro zdravý životní styl REGENERACE relaxační a mokrá zóna, finská sauna, venkovní a vnitřní whirlpool, parní lázeň, privátní zóna, solárium, fyzioterapie, masáže, tradiční thajské masáže, ultrazvuková liposukce, lymfodrenáž, IPL BEAUTY OMEGA kadeřnický salón, kosmetika, pedikúra, manikúra a gelová modeláž nehtů -oběd -po obědě návštěva Stáje Radíkov a vyjížďka na koních -ukončení pobytu a odjezd

Celý balíček je koncipován jako individuální návrh programu pobytu nezahrnující průvodce. Program lze upravit dle konkrétních požadavků klienta.

Cena programu: dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji LUX: 1-2 osob: 4950 Kč/1 osoba Cena zahrnuje: DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování hotelového typu třídy **** (dvoulůžkové pokoje LUX vybaveny koupelnou se sprchou, toaletou, telefonem, SAT TV, minibarem a možností připojení k internetu), 2 x snídani, 2 x 2-chodovou večeři, výuku golfu a Green fee, proceduru v pivních lázních, vstup na 3 hodiny do Omega centra, informační materiály, rekreační lázeňský poplatek Cena nezahrnuje: dopravu, úrazové pojištění, průvodce CK

Fakultativní možnosti:

Hrady a zámky Bouzov, Helfštýn, Šternberk, Náměšť na Hané Muzea Olomouc Arcibiskupský palác, Arcidiecézní muzeum, Muzeum moderního umění, Vlastivědné muzeum, Veteran Arena, Letecké muzeum Olomouc Muzea v okolí Fort č. 2 Radíkov (7 km), Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem (35 km), Muzeum Olomouckých tvarůžků Loštice (40 km), Hanácké skanzen Příkazy (20 km), Muzeum veteránů Slatinice (25 km), Ruční papírna Velké Losiny (75 km) Volný čas ZOO Olomouc, Aquapark Olomouc, Bowling Šantovka, vyhlídkové plavby historickou Olomoucí, Lanové centrum PROUD Olomouc, Výletní plavby po Moravě, Minikáry Bouzov, Tandemové seskoky Prostějov, letní bobová dráha Hrubá Voda, jezdecký areál Radíkov Wellness Svatováclavské pivní lázně Olomouc, Solná jeskyně Olomouc, Omega centrum Olomouc Kultura v Olomouci Moravské divadlo, Divadlo Hudby, Divadlo na Šantovce, Kino Premiere Cinemas, Kino Cinestar, Kino Metropol Příroda Botanická zahrada, Sbírkové skleníky Flora Olomouc, Arboretum Bílá Lhota , Mladečské jeskyně, Javoříčské jeskyně , Zbrašovské aragonitové jeskyně , Přírodní ráj Horizont Bystrovany

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI (Čechy pod Kosířem)

říjen

Po stopách lovců mamutů (Přerov - Předmostí, Čekyňský kopec) FLORA OLOMOUC – květinová a zahradnická výstava a veletrh

prosinec

OLOMOUCKÉ VÁNOCE (Olomouc)

Parkovišteˇ pro autobusy

Další informace o výletech či chystaných kulturních a společenských akcích najdete na www.central-moravia.cz

Hefaiston

Přerov • ulice 9. května (parkování je možné pouze v areálu ČSAD) Hranice • náměstí 8. května - v blízkosti centra u hotelu Cementář (zastavení autobusu jen pro výstup a nástup) • Šromotovo nám. (zastavení autobusu jen pro výstup a nástup) • ulice Zborovská 1185 - u Motorestu Sparta (zdarma, cca 20 min. pěšky od centra). • Vjezd autobusu přímo do centra je možný pouze po předchozí domluvě s Městskou policií (tel.: +420 581 828 100). Teplice nad Bečvou • železniční stanice Teplice nad Bečvou (z parkoviště vede červená turistická značka až k jeskyním - 10-15 minut chůze a k Hranické propasti) Tovačov • ulice Cimburkova 2 (před zámkem Tovačov, parkovat zde může maximálně jeden autobus • Autobusové nádraží Tovačov (nedaleko centra - cca 200 m) Prostějov • ulice U stadionu (u zimního stadionu) • ulice Letecká (FTL a. s. po domluvě a za poplatek – hlídané stání) • ulice Palackého (u hotelu Grand, po předchozí domluvě na recepci a za poplatek – hlídané stání) Lipník nad Bečvou • ulice Hranická (u Penny marketu) • ulice Hranická 1204 (v centru - u restaurace „Moravská brána“)

Vánoční Olomouc

Mohelnice • ulice Petra Bezruče (kemp ATC - štěrková plocha při silnici na Mírov) • ulice Olomoucká 61 (areál Veolia, bývalé garáže ČSAD) • nádraží ČD (při pohledu směrem do města je po silnici vlevo za zatáčkou velká odstavná plocha) • křižovatka ulice Třebovská a Okružní (pod Brusovou hospodou směrem do parku, parkování téměř ve středu města) • ulice Družstevní (od křižovatky po křižovatku se závodem Hella Autotechnik, odstavný pás, zákaz parkování platí pouze pro kamiony) Konice • ulice Kostelní 46 (zámek Konice – přímo před zámkem) • ulice Chmelnice (parkoviště naproti zámku) Litovel • ulice Příčná (parkoviště naprosti Tesco) • při návštěvě pivovaru Litovel možnost parkování po domluvě přímo v areálu. Olomouc • ulice Legionářská (parkoviště u supermarketu Billa) • ulice Aksamitova (parkoviště Tržnice plocha) • třída 17. listopadu

Olomouc region Card (ORC) Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách navštívit zdarma 75 nejzajímavějších míst (hrady, zámky, muzea, zoo a další místa) a dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy na 120 místech. Nebudete muset shánět lístky na městskou dopravu v Olomouci, ušetříte v aquaparcích i jiných sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte méně za ubytování. www. olomoucregioncard.cz

Všeobecné informace o programech V případě nedostupnosti některého z objektů či výletů je možné nahradit jiným programem dle výběru klienta či některou z dalších možností. Uvedené programy je možné rozšířit či zúžit dle požadavku klienta. Případný rozdíl v ceně uhradí klient v CK.

27


Vydalo: Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Horní náměstí 5 772 00 Olomouc tel.: +420 585 204 627-9 info@central-moravia.cz www.central-moravia.cz Zpracovala: INREMA spol. s r.o. tř. Svornosti 57, Olomouc

Foto: Archív Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu INREMA spol. s r.o.

Tato publikace je neprodejná.

Varianta pro turismus

Umístění textu a jeho velikost se řídí následujícími pravidly. Slogan je zarovnán k oběma okrajům logotypu a je pouze na jeden Olomouc 2013 / 2014 řádek v případě, že velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat tato pravidla, rozdělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu. V případě změny velikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.

www.central-moravia.cz

28

Poznávací a pobytové programy  
Poznávací a pobytové programy