Page 1


Městské informační centrum Šternberk

49°43‘48.115“N, 17°17‘48.946“E ČSA 19, 785 01 Šternberk, tel.: +420 587 571 243 www.mkzsternberk.cz, www.sternberk.eu Po, Út, Čt: 8:00 –12:00, 13:00 –16:00 St: 8:00 –12:00, 13:00 –17:00 Pá: 8:00 –12:00, 13:00 –15:00

Městské kulturní a turistické informační centrum Moravský Beroun 49°47‘36.993“N, 17°26‘32.213“E Náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Tel.: +420 554 773 147, +420 554 254 546 www.morberoun.cz Po–Pá: 7:30 –11:30, 12:00 –16:00, So: 8:00 –12:00 (červen, červenec, srpen, září)

Olomouc region Card (ORC)

Olomouc region Card (zkratka ORC) je turistická karta, která opravňuje na území Olomouckého kraje navštívit zdarma vybraná nejzajímavější místa (hrady, zámky, muzea, zoo a další) a dále umožňuje čerpat atraktivní slevy. Nebudete muset shánět lístky na městskou dopravu v Olomouci, ušetříte v aquaparcích a dalších sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte méně za ubytování. www.olomoucregioncard.cz

Místa, kde můžete kartu uplatnit

Vydalo: Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, tel.: +420 585 204 627-9, info@central-moravia.cz, www.central-moravia.cz . Zpracovala: INREMA spol. s r.o., tř. Svornosti 57, Olomouc . Foto: Archív Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, INREMA spol. s r.o. . Tato publikace je neprodejná . 2013

www.central-moravia.cz


Olomoucký kraj

Památky / Atraktivity

PRAHA

Hrad Šternberk zdarma Hrad vystavěl v polovině 13. století Zdeslav ze Šternberka a  významně jej pak rozšířil Albert II. ze Šternberka. Od  roku 1411 byl v  držení Pánů z  Kravař. Významné stavební úpravy v  renesančním slohu proběhly na  přelomu 15. a  16. století. Barokní zásahy byly provedeny za  vlády Lichtenštejnů a dnešní romantickou pseudogotickou podobu získal hrad podle projektu architekta Karla G.  Kaysnera. Za  pozornost stojí zejména Vizitkový sál, Rytířský sál a hradní kaple.

Střední Morava

49°43‘59.63“N, 17°18‘5.231“E Horní náměstí 6, 785 01 Šternberk, tel.: +420 585 012 935, +420 602 543 562, www.hrad-sternberk.cz Duben, říjen: So, Ne, svátky 10:00–17:00, květen, červen, září: Út – Ne 10:00–17:00 Červenec – srpen: Út – Ne 10:00–18:00 „Lichtenštejnské sbírky“: plné 100 Kč | snížené 70 Kč | rodinné 270 Kč „Velký okruh“: plné 140 Kč | snížené 90 Kč | rodinné 370 Kč Prohlídka s cizojazyčným průvodcem: (jen pro skupiny na objednávku) + 40 Kč na osobu

Expozice času Šternberk V expozici je umístěno na 250 jedinečných exponátů, výtvarných děl a interaktivních programů. Návštěvníci uvidí, jak se čas projevoval v módě nejrůznějších období od pravěku až do současnosti, jak ovlivňoval medicínu, hudbu či výtvarné umění. V nabídce je i několik animačních programů pro děti, které zábavnou formou přibližují školní výuku. Žáci tak mohou popustit uzdu své fantazii a přetvořit modely hodin, vyrobit si své vlastní video nebo poznat osobnost Mikuláše Koperníka nebo Rudolfa II. 49°43‘48.115“N, 17°17‘48.946“E ČSA 19, 785 01 Šternberk, tel.: + 420 587 571 278, www.expozicecasu.cz Hlavní sezona (květen – září): Út – Ne 9:00–18:00 Vedlejší sezona (říjen – duben): Út – Ne10:00–16:00 Svátky: Út – Ne10:00–16:00 Pro nahlášené a organizované skupiny: po dohodě možnost otevření kdykoliv Plné 80 Kč | snížené 50 Kč | rodinné 200 Kč

Náš tip Šternbersko

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc Tel.: +420 585 204 627-9 info@central-moravia.cz www.central-moravia.cz

Navštivte expozici a vyfoťte se zdarma z modelu Hubblova teleskopu. Svou fotografii si posléze můžete stáhnout na webových stránkách www.expozicecasu.cz v galerii: fotky z teleskopu!


Bývalý augustiniánský klášter Šternberk Chrám Zvěstování Panny Marie Na základech staršího románského kostelíka nechal v  roce 1371 Petr ze Šternberka postavit gotický kostel. Ve  stejnou dobu přivedl Albert II. do  města augustiniány, kteří si při kostele zřídili klášter. V  roce 1775 byl zchátralý kostel stržen a na jeho místě vyrostla nová klasicistní budova. Dokončena byla v  roce 1783. Podílel se na ní architekt F. A. Grimm. V 18. stoletícísař Josef II. augustiniánský klášter zrušil a kostel se stal farním. Hlavní oltářní obraz je dílem šternberského malíře Josefa Dickla. Stropní fresku v  kapli vytvořil Jan Kryštof Handke. Kostel je 65 m dlouhý, výška chrámové lodi dosahuje 30 m. V kostele je umístěna replika Šternberské madony a originál tohoto gotického skvostu se nachází v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Klášter pochází z první poloviny 18. století. Na jeho výzdobě se podíleli malíř Jan Kryštof Handke a sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla dokončena spolu s novostavbou klášterního kostela. Po dohodě je možná prohlídka kláštera, Handkeho obrazárny, kostela, varhan, věže, galerie vín a klášterních sklepů. Prohlédnout si můžete také stálou expozici „Moderní posel historie“. 49°43‘53.867“N, 17°18‘5.334“E Farní 3, 785 01 Šternberk, tel.: + 420 604 591 340, www.handke.cz, www.sternberk.eu Po – Ne: 10:00–17:00 (od října pouze po domluvě e-mailem www.handke.cz) Plné 50 Kč | snížené 30 Kč Prohlídka přízemí areálu (historickou expozici města, klášterní sklepy, interiér kostela) – 5 Kč. Prohlídka varhan s ukázkou varhanní hudby – vstupné: 20 Kč.

49°43‘54.76“N, 17°18‘6.026“E Horní náměstí, 785 01 Šternberk, Tel.: + 420 604 591 340 www.sternberk.eu, www.handke.cz Není samostatné vstupné, je součástí prohlídkové trasy bývalého augustiniánského kláštera Po-Ne: 10:00-17:00

Zvláštní tip ECCE HOMO Mariánský sloup

Mariánský sloup se nachází na Horním náměstí, před kostelem Zvěstování Panny Marie. V roce 1719 jej nechal postavit kníže Josef z Liechtenštejna, na paměť zachránění města před poslední morovou epidemií v letech 1715–1716. Restaurován byl pak v roce 1986. 49°43‘54.111“N, 17°18‘1.224“E Horní náměstí, 785 01 Šternberk tel.: + 420 587 571 243, www.sternberk.eu

Historie automobilového závodu ve Šternberku začíná v roce 1905. Pojmenování Ecce Homo (z lat. „Ejhle člověk“) se pravděpodobně odvíjí od soch Ježíše Krista, které stojí na trati pod kopcem a na jeho vrcholu. Trať je dlouhá 7800 m. Původně dálkové závody a závody do vrchu získávaly časem na popularitě. V roce 1981 byla soutěž sportovních vozů do vrchu zařazena do seriálů Mistrovství Evropy. Láska k motorům a radost z technických detailů přivádí diváky do Šternberka každý rok také na závody veteránů Ecce Homo Historic. Termíny závodů viz kalendář akcí. 49°43‘36.391“N, 17°18‘10.877“E Tel.: +420 585 013 400, www.eccehomo.cz


Sport / Volný čas Přírodní zajímavosti

Městské koupaliště Šternberk

Těšíkovská kyselka

Na východ od Těšíkova vyvěrá silně mineralizovaný pramen, pojmenovaný podle obce Těšíkov – Těšíkovská kyselka. Místo je známé již od roku 1669. Je to oblíbený výletní cíl, který je také jedním ze zastavení na naučných stezkách po Šternbersku. Vše, co návštěvníky o kyselce zajímá, se dozvědí na informačních tabulích.

Plavecké dráhy, dětské brouzdaliště, tobogan, skluzavky, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, sauna, restaurace. 49°43‘22.86“N, 17°18‘14.233“E Svatoplukova, 785 01 Šternberk, tel.: + 420 725 120 004, www.sternberk.eu (dle počasí) červen – září: Po – Ne  9:00–19:00 + večerní koupání

49°44‘35.368“N, 17°22‘46.475“E Tel.: +420 587 571 243, www.sternberk.eu

Ondrášovka

Minerální voda Ondrášovka pramení v chráněné krajinné oblasti v podhůří Nízkého Jeseníku v obci Sedm Dvorů. Jímána je ze dvou vrtů hlubších více než 100 m. Stáčírna se nachází v obci Ondrášov, která dala této přírodní minerální vodě název. Na přelomu 18. a 19. století zde byly provozovány lázně, založené roku 1780 knížetem Lichtenštejnem. Věhlas lázní se brzy rozšířil, léčila se zde onemocnění krve, trávícího traktu, nervového systému, kurděje a křivice.

49°47‘22.684“N, 17°25‘37.949“E Ondrášov 36, 793 05 Moravský Beroun, tel.: + 420 554 789 111, www.ondrasovka.cz

Vodní plocha k rekreačnímu využití v Dolním Žlebu Oblíbené rekreační centrum Šternberska s možností koupání ve volné přírodě. 49°45‘27.621“N, 17°19‘0.486“E Tel.: + 420 587 571 243

Horolezecká stěna Malý Rabštejn

Cvičná skála Malý Rabštejn se tyčí nad řekou do výše 40 m mezi železničními stanicemi Jívová (1,5 km) a Domašov nad Bystřicí (3 km), nedaleko železničního tunelu. Naleznete zde 28 jištěných horolezeckých cest různých stupňů obtížnosti. 49°43‘20.299“N, 17°27‘10.348“E


Naučná stezka Henička

Stezka je vhodná i pro nejmenší výletníky. Nabízí dva okruhy. Zastavení popisují prostředí lesa, polí a historii města a okolí.

Tipy na výlet Informační stezka městské památkové zóny Šternberk Stezka s unikátními šternberskými klikotoči, stanoviště 1–9

1.  Informace o vzniku města Šternberka – městské hradby a brány, městská architektura. 2.  Zajímavosti z historie největší šternberské ulice ČSA. 3.  Osudy lidí, kteří dali Šternberku současnou tvář – investoři, tkalci a stavitelé. 4.  Vše o cechu šternberských tkalců. 5.  Historie Hlavního náměstí – trhy, pranýř, požáry města a zábava šternberských občanů. 6.  Radniční ulice – právovárečné domy, privilegovaní občané. V ulici bydleli převážně písaři, purkmistři, knížecí radové, vrchní hejtman a lékárníci. 7.  Původ Radniční ulice – středověké sklepy představují skrytou historii města. 8.  Historie šternberské radnice – morový sloup, morové epidemie, příběh domu zámeckých úředníků. 9.  Informace o kostele Zvěstování Panny Marie.

Naučná stezka a přírodní rezervace Panské louky

Severně od Moravského Berouna jsou zachovány rašelinné a podmáčené smrčiny. Vyskytují se zde vzácné rostlinné druhy, jako mečíky střechovité, žluťuchy orlíčkolisté nebo čarovníky pařížské. 49°49‘54.062“N, 17°24‘24.492“E Délka samotné stezky: 3,2 km | Časová náročnost: 1–2 hod. | Počet zastavení: 10 Náročnost trasy: nízká | Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Naučná stezka Křížový a Kočičí vrch

49°43‘13,171“N, 17°19‘37,14“E Délka samotné stezky: 1,2 km (kratší okruh) | 2,2 km (delší okruh) Časová náročnost: 1 hod. (kratší okruh) | 2 hod. (delší okruh) | Počet zastavení: 9 Náročnost trasy: nízká Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Naučná vycházková stezka Prabába

Stezka má výletní charakter a je vhodná i pro vozíčkáře. Vede nad Šternberk, otevírají se z ní překrásné výhledy na město i na část Hané. Jednotlivá zastavení popisují přírodní zajímavosti a připomínají místní báje a pověsti. 49°43‘31,009“N, 17°18‘23,785“E Délka samotné stezky: 4,5 km Časová náročnost: 1–2 hod. | Počet zastavení: 9 Náročnost trasy: nízká – střední Obslužnost trasy: odpočívadla a možnost občerstvení

Přírodní park Údolí Bystřice

Hluboké skalnaté údolí řeky Bystřice v Domašovské vrchovině, ležící na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, má zvláštní kouzlo. Nachází se zde několik aktivních lomů a desítky opuštěných štol.

Cyklotrasy a cyklostezky

Stezka začíná v Moravském Berouně na autobusovém nádraží. Návštěvníky provede přírodou Nízkého Jeseníku, nabízí nádherné výhledy na pohoří Hrubého Jeseníku. 49°49‘54.062“N, 17°24‘24.492“E Délka samotné stezky: 6,3 km Časová náročnost: 2–3 hod. Počet zastavení: 12 Náročnost trasy: střední Obslužnost trasy: dvě ohniště, odpočívadla a možnost občerstvení v Moravském Berouně

Naučná Zelená stezka

Stezka začíná ve Šternberku a vede po zelené značce, po silnici z Lipiny přes Těšíkov k prameni Těšíkovské kyselky. 49°43‘31,009“N, 17°18‘23,785“E Délka samotné stezky: 9 km Časová náročnost: 3–4 hod. Počet zastavení: 9 Náročnost trasy: nízká Obslužnost trasy: odpočívadla a možnost občerstvení

Bystřička

Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda – Velká Bystřice – Bystrovany – Olomouc Trasa lemuje řeku Bystřici, na cestě je několik brodů. Řeka a skalnatá údolí tvoří nezapomenutelná zákoutí. Najdete zde několik zajímavých míst jako Smilovský Mlýn či zříceninu hradu Hluboký. Délka: 37 km Povrch: zpevněné cesty a lesní stezky | Náročnost: 2

Za krásami přírody

Šternberk (náměstí) – Lužice – Moravská Huzová – Březce – Chomoutov – Hynkov – Lhota nad Moravou – Střeň – Štěpánov – Liboš – Hnojice – Šternberk (náměstí) Vyrazíme po trase 6106 kolem potoka k nádraží a po cyklotrase 6107 jedeme do Lužic. Za vesnicí odbočíme vlevo k Moravské Huzové. Za obcí opustíme cyklotrasu 6107 a odbočíme na Březce. Na křižovatce odbočíme vlevo a projedeme železničním podjezdem k Chomoutovskému jezeru. Na křižovatce pokračujeme vlevo směrem do Chomoutova, přejedeme most přes řeku Moravu a odbočíme vpravo směrem na Horku, před kterou najedeme na cyklotrasu 6027. Po projetí mostu přes Mlýnský potok odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 51. Zde trasa vede po nezpevněné polní cestě. Projedeme Hynkovem do Lhoty nad Moravou. Pokračujeme po cyklotrase 6107 do Střeně a Štěpánova. V obci Liboš za Štěpánovem odbočíme doleva a přes Hnojice a Lužice dojedeme zpět do Šternberka. Délka: 42 km Povrch: asfalt, nezpevněná polní cesta | Náročnost: 1


Kalendář akcí 2013 Za živou vodou

Šternberk (náměstí) – Dolní Žleb – Horní Žleb – Dalov – Horní Loděnice – Těšíkov – Lipina – Šternberk (náměstí) Z náměstí pojedeme po trase 6009 do Dolního Žlebu, dále pokračujeme rovně po trase 6106 do „Mufloního“ údolí kolem říčky Sitky. Na křižovatce cyklotras odbočíme na trasu 6130 do Dalova. Po modré turistické značce dojedeme k Dalovskému jezírku a u rozcestníku se vydáme po žluté turistické značce k Modré studánce. Zpět do Dalova jedeme stejnou cestou. Před Dalovem odbočíme na trasu 6029 a přes Horní Loděnici dojedeme k vývěru Těšíkovské kyselky. Na křižovatce za kyselkou odbočíme na silnici č. 444 a přes obec Těšíkov pokračujeme do Lipiny. Zde odbočíme vpravo do kopce a na křižovatce odbočíme vlevo na trať ECCE HOMO a sjedeme do Šternberka. U vjezdu do Šternberka můžeme odbočit doprava ke hradu. Délka: 36 km | Povrch: asfalt, zpevněné lesní cesty | Náročnost: 2

Horská cyklotrasa

Šternberk (náměstí) – Domašov u Šternberka – Jívová – Hraničné Petrovice – Domašov nad Bystřicí – Jívová – Véska – Dolany – Bělkovice-Lašťany – Bohuňovice – Štarnov – Moravská Huzová – Lužice – Šternberk (náměstí) Z náměstí jedeme Radniční ulicí k parku a ke startu závodu Ecce Homo. U parku odbočíme doprava a u školy odbočíme doleva na křižovatku. Pokračujeme vlevo, naproti koupališti odbočíme na červenou turistickou trasu a po ní dojedeme nezpevněnou lesní cestou k silnici. Odbočíme vpravo a pokračujeme do Domašova u Šternberka. Za obchodem odbočíme vlevo směrem na Jívovou. Ostrým klesáním sjedeme do údolí Trusovického potoka, na křižovatce jedeme rovně. V Jívové najedeme na cyklotrasu č. 6009 směrem do Hraničních Petrovic. V Hraničních Petrovicích odbočíme vpravo na trasu č. 6108 vedoucí do údolí řeky Bystřice. Na křižovatce u Petrovického Mlýna odbočíme vpravo do Domašova nad Bystřicí. Pokračujeme po trase č. 6108 směrem na Jívovou. Za silnice odbočíme na zpevněnou lesní cestu. Na křižovatce mezi Jívovou a Magdalenským Mlýnem odbočíme vpravo na silnici vedoucí do Jívové. Z Jívové sjedeme prudkým klesáním po silnici č. 443 do Vésky a dále do Dolan. Z Dolan pokračujeme po cyklotrase č. 6103 do Bělkovic-Lašťan. Zde máme na výběr 2 varoanty tras: • z Bělkovic do Bohuňovic cyklotrasou 6029, dál můžeme pokračovat do Štarnova a Morav-ské Huzové cyklotrasou 6104. Z Moravské Huzové pokračujeme do Šternberka cyklotrasou 6107. • cyklotrasou 6029 jedeme krásným údolím za mírného stoupání až k vývěru Těšíkovské kyselky a po trase Těšíkov – Lipina a závodní trati ECCE HOMO sjíždíme do Šternberka. Délka: 57 km | Povrch: asfalt, nezpevněné a zpevněné lesní cesty | Náročnost: 3

Do hlubin věků – geologické a paleontologické zajímavosti

Šternberk (náměstí) – Babice – Mladějovice – Řídeč – Mutkov – Chabičov – Hlásnice – Šternberk (náměstí) Z náměstí pojedeme cyklotrasou 6106 na křižovatku ulic Masarykova a Věžní, kde odbočíme na trasu 6105 do Babic. Pokračujeme po silnici č. 444 do Mladějovic. Odbočíme vpravo přes Komárov do Řídeče. Po cyklotrase 6105 vystoupáme kolem řídečské myslivny k rozcestníku turistických cest Šterlisko. Pokračujeme prudkým stoupáním k Vysoké Roudné, za loveckou chatou odbočíme vlevo z trasy 6105, po 500 m sjedeme vpravo na žlutě značenou turistickou trasu směrem do Mutkova. Odtud po silnici č. 445 jedeme ve směru na Šternberk do obce Chabičov. Pokračujeme do Hlásnice, za vesnicí odbočíme vpravo na polní asfaltovou cestu. Na křižovatce odbočíme vlevo na silnici vedoucí do Šternberka. Délka: 30 km | Povrch: asfalt, nezpevněné lesní cesty | Náročnost: 3

Červen 1.–2. 6. – Mistrovství Evropy v závodech do vrchu Ecce Homo – Šternberk, www.sternberk.eu 15.6. – Venkovské trhy – Hlavní náměstí - Šternberk, www.sternberk.eu/venkovske-trhy 20. 6. – Open air opera Prodaná nevěsta – Státní hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz 22. 6. – Bike and water – Freestylové závody ve skocích do vody – Šternberk, www.sternberk.eu Červenec 5.–7. – Free Culture Festival – Šternberk, www.sternberk.eu 13. 7. – Berounské slavnosti – Park na Křížovém vrchu – Moravský Beroun 20.7. – Venkovské trhy – Hlavní náměstí - Šternberk, www.sternberk.eu/venkovske-trhy 20. 7. – Šternberský kopec – rockový festival, Státní hrad – Šternberk, www.sternberk.eu Srpen 3. 8. – Muzejní noc – Šternberk, www.sternberk.eu 10. 8. – Venkovské trhy – Hlavní náměstí - Šternberk, www.sternberk.eu/venkovske-trhy 23.–25. 8. – Filmový pohádkový víkend na hradě, Státní hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz Září 6.–8. 9. – Ecce Homo Historic – Šternberk 7. 9. – Šternberské slavnosti – Hlavní náměstí – Šternberk 14. 9. – Berounský jarmark – na náměstí – Moravský Beroun 14. 9. – Venkovské trhy – Hlavní náměstí - Šternberk www.sternberk.eu/venkovske-trhy Říjen 12. 10. – Venkovské trhy – Hlavní náměstí - Šternberk, www.sternberk.eu/venkovske-trhy 12. 10. – Uzavření turistické sezony po naučné stezce Křížový a Kočičí vrch – Moravský Beroun 19.–20.10. – Podzimní mlsání na hradě – Státní hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz 27.–28.10. – Pohádkové prohlídky hradu – Státní hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz Listopad 9. 11. – Vítání Martina na Bílém koni a lampiónový průvod Park na Křížovém vrchu – Moravský Beroun 11.11. – Sv. Martinské slavnosti – Šternberk, www.sternberk.eu 15.–17.11 – Dny rodu Šternberků – Šternberk, www.sternberk.eu Prosinec 7. 12. – Vánoční jarmark – Šternberk, www.sternberk.eu 25. 12. – Poetická procházka hradem – Státní hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz

Šternbersko  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you