Page 1


Turistické informační centrum Litovel

49°42‘4.997“N, 17°4‘34.847“E Nám. Přemysla Otakara 754, 784 01 Litovel Tel.: +420 585 342 300 www.litovel.eu, www.mikroregionlitovelsko.eu Po – Pá 8:30 –17:00 So 9:00 –17:00 (červen až září)

Informační centrum Náměšť na Hané 49°35‘54.55“N, 17°3‘45.809“E Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané Tel.: +420 585 952 184 www.zamek.namestnahane.cz Duben, říjen: So, Ne, svátky 9:00 –16:00 Květen – září: Út – Ne, svátky 9:00 –17:00

Olomouc region Card (ORC)

Olomouc region Card (zkratka ORC) je turistická karta, která opravňuje na území Olomouckého kraje navštívit zdarma vybraná nejzajímavější místa (hrady, zámky, muzea, zoo a další) a dále umožňuje čerpat atraktivní slevy. Nebudete muset shánět lístky na městskou dopravu v Olomouci, ušetříte v aquaparcích a dalších sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte méně za ubytování. www.olomoucregioncard.cz

Místa, kde můžete kartu uplatnit

Vydalo: Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, tel.: +420 585 204 627-9, info@central-moravia.cz, www.central-moravia.cz . Zpracovala: INREMA spol. s r.o., tř. Svornosti 57, Olomouc . Foto: Archív Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, INREMA spol. s r.o. . Tato publikace je neprodejná . 2013

www.central-moravia.cz


Olomoucký kraj

Památky / Atraktivity

PRAHA

Hrad Bouzov

Střední Morava

zdarma Původně gotický hrad z počátku 14. století byl na přelomu 19. a 20. století přestavěn v romantickém slohu arcivévodou Evženem Habsburským. Bouzov je známý z mnoha českých pohádek a filmů – O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací, Princezna Fanthagiro a mnoho jiných. Nabízí svým návštěvníkům pět prohlídkových tras různé délky a zaměření. Nádhernou podívanou je i vyhlídka z hradní věže a v letních měsících se u hradních zdí koná mnoho zábavných vystoupení šermířů a kejklířů.

49°42‘17.71“N, 16°53‘22.11“E Státní hrad Bouzov | Bouzov 8, 783 25 Bouzov, tel.: +420 585 346 202, www.hrad-bouzov.cz Duben, říjen:  So, Ne, svátky  9:00 –16:00, květen, září:  Út – Ne  9:00 –17:00 Červenec, srpen:  Út – Ne  10:00 –19:00 Vstupné: „Tématický velký okruh“: Plné 150 Kč | Snížené 100 Kč | Rodinné 450 Kč „Tématický malý okruh“: Plné 120 Kč | Snížené 90 Kč | Rodinné 350 Kč

Historický areál Bouzov + Sklářská minihuť Historický areál Bouzov je ojedinělé kulturní zařízení, které nabízí zábavně naučné programy s historickou tématikou pro děti i dospělé. V areálu naleznete také dětská hřiště a 15 m vysokého Trojského koně. Bouzov 2, 783 25 Bouzov, www.webpark.cz/galeriebouzov Sklářská minihuť – pouze v zimních měsících (+420 585 346 116) Historický areál Bouzov : duben: So – Ne, svátky 10:30 –17:00 Květen, červen, září: So – Ne 10:30 –18:00, červenec, srpen: Út- Ne 10:30–18:00

Zámek Náměšť na Hané Litovelsko

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc Tel.: +420 585 204 627-9 info@central-moravia.cz www.central-moravia.cz

zdarma Zámek byl vybudován v 18. století ve raně klasicistním baroku s patrnými vlivy francouzské architektury. Stojí uprostřed kruhového parku, z něhož čtyřmi směry vycházejí lipové aleje. V expozici zámku je možné obdivovat ojedinělé sbírky míšeňského porcelánu nebo také výstavu dětských historických kočárků. 49°35‘54.55“N, 17°3‘45.809“E Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané, tel.: +420 585 952 184, www.zamek.namestnahane.cz Duben, říjen: So, Ne, svátky 9:00 –16:00 , Květen – září: Út – Ne, svátky 9:00 –17:00 Listopad – březen: pro skupiny na objednávku Plné 60 –100 Kč | snížené 40 –70 Kč Výstava „Dětské kočárky“ plné 20 Kč | snížené 10 Kč


Litovel Památník obětem II. světové války

Památník, vyhlášený národní kulturní památkou, připomíná nešťastné osudy obyvatel – Javoříčka na konci druhé světové války, kdy byli všichni muži nad 15 let zabiti a vesnice vypálena a rozbořena. Mocným dojmem působící památník stojí na místě původní obce Javoříčko.

Morový sloup

Od roku 1724 zdobí náměstí Přemysla Otakara sochařské dílo Václava Rendera (autora, mimo jiné, sousoší Nejsvětější Trojice v Olomouci). Sloup je ozdoben sedmi sochami patronů moru.

49°40‘20.108“N, 16°55‘6.074“E 783 24 Javoříčko

Hanácké národopisné muzeum

Expozice venkovského muzea nabízí ukázky hanáckých lidových krojů a starých uniforem, písemností a dokumentů, nábytek, zemědělské nářadí a věci běžné potřeby. Část prohlídky je také věnována slavným rodákům. Zvláštností je ukázka části sbírky cestovatele známého cestovatele Emila Holuba. V muzeu najdete téměř tisíc exponátů. 49°39‘26.068“N, 17°3‘6.649“E Cholina 52, 783 22 Cholina, tel.: +420 585 348 026, +420 585 348 002, http://muzeum.obeccholina.cz Po-Pa: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 jinak po předchozí telefonické domluvě Jednotné 30 Kč

Muzeum Litovel

zdarma Témata výstav jsou zaměřena na historii Litovle a blízkého regionu. Ve větším výstavním sále je instalována stálá expozice s názve „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“, která je neustále doplňována o nové zajímavosti. 49°42‘0.001“N, 17°4‘26.298“E Smyčkova 795, 784 01 Litovel, tel.: +420 585 341 465, www.muzeumlitovel.cz Říjen – květen: St – Ne  9:00 –16:00 , červen – září: St – Ne  9:00 –17:00 Plné 30 Kč | snížené 20 Kč

49°42‘4.954“N, 17°4‘33.647“E 784 01 Litovel, www.litovel.eu

Radnice a radniční věž

Od 16. století slouží budova jako městská radnice. Současnou podobu získala po přestavbě ve 2. polovině 19. století a po rekonstrukci z 90. let 20. století. Za zmínku stojí především pískovcový portál se znakem Vlašímů z roku 1498 nebo renesanční deska ze 16. století se znakem města. Dominantou radnice je 72 m vysoká věž z 15. století. 49°42‘4.879“N, 17°4‘34.193“E Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.: +420 585 342 300, www.litovel.eu, www.bavi.cz Výstupy na ochoz radniční věže: Po – Pá 10:30, 14:00, So – Ne a svátky: 10:00, 11:00. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, v jinou dobu pro skupiny po předchozí telefonické dohodě. 20 Kč

Městské hradby

Městské hradby byly vybudovány ve 14. století na popud krále Jana Lucemburského. Hradby byly pobořeny švédskými vojsky během třicetileté války (1618–1648). Dnes zůstaly hradby zachovány na několika místech ve městě, největší a nejdelší souvislý pás se nachází v Parku Míru. 49°41‘58.399“N, 17°4‘33.518“E 784 01 Litovel, www.litovel.eu

Svatojánský most

Svatojánský kamenný most pochází z konce 16. století a je tak nejstarším kamenným mostem na Moravě a po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku i třetím nejstarším funkčním kamenným mostem v České republice. Je dlouhý přibližně 60 m a tvoří jej 6 kamenných kleneb. 49°42‘19.244“N, 17°4‘35.43“E 784 01 Litovel, www.litovel.eu


Mladečské jeskyně sleva Mladečské jeskyně naleznete nedaleko Litovle v lokalitě CHKO Litovelské Pomoraví a jejich existence je přímo spojena s historií vývoje lidského rodu, což dokládají nálezy ze starší doby kamenné. Jeskyně jsou archeologickým a paleontologickým nalezištěm evropského formátu. Jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety.

Přírodní zajímavosti Arboretum Bílá Lhota

zdarma Okolo 500 druhů domácích, evropských i exotických dřevin naleznete při příjemné procházce místním arboretem, které bylo založeno již kolem roku 1700. Roku 1969 bylo vyhlášeno národní přírodní památkou.

49°42‘22.92“N, 17°0‘57.249“E Mladeč, 783 21 Chudobín u Litovle, tel.: +420 585 347 148, www.caves.cz Listopad: Po – Pá  10:00 , 13:00, říjen: Út – Ne 9:00 –15:00, květen – září: Út – Ne 9:00 –16:30, Ostatní měsíce: pouze na objednávku Plné 90 Kč | snížené 40 Kč | děti do 6 let zdarma

49°42‘35.289“N, 16°58‘35.24“E Arboretum, 783 26 Bílá Lhota, tel.: +420 585 340 075, www.volny.cz/arboretum Duben, říjen: So – Ne  9:00 –17:00, Květen – září: Út – Ne  8:00 –18:00 Plné 30 Kč | snížené 15 Kč

Zvláštní tip Plavba lodí – rafting na řece Moravě

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

V roce 1990 byla oblast Litovelské Pomoraví právem prohlášena chráněnou krajinnou oblastí. Vymezena je lokalitami kolem řeky Moravy od Mohelnice směrem k Olomouci. Unikátní zachovalé území evropského významu je tvořeno lužními lesy a rameny řeky Moravy. Žijí zde vzácné druhy živočichů i rostlin a v každém ročním období se návštěvníkům představí trochu jinak. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území: NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy, PR Plané loučky a Chomoutovské jezero – významná ornitologická lokalita, dále PR Doubrava a NPP Třesín. Oblast je protkána několika stezkami pro pěší i cyklisty a v letním období je hojně navštěvována výletníky.

sleva Plavby CHKO Litovelským Pomoravím: Mohelnice – Litovel – Olomouc Oblíbená trasa Vám postupně představí Litovelské Pomoraví z jiného pohledu. Veškeré výletní plavby se zkušenými instruktory i možný doprovodný program nabízí několik půjčoven a cestovních agentur. www.perej.cz | tel.: + 420 585 313 176, +420 603 11 33 44 (NON-STOP) www.raftingmorava.cz | tel.: +420 774 816 939 www.pklode.cz | tel.: +420 605 592 939

49°41‘30.216“N, 17°6‘11.806“E Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 5, 784 01 Litovel, tel.: +420 585 344 156, +420 585 344 157, www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Javoříčské jeskyně sleva Tajemné labyrinty chodeb, dómů i propastí, krápníková galerie krásy, to vše na turisty čeká v těchto vyhlášených jeskyních, které patří k nejkrásnějším v ČR. Javoříčské jeskyně jsou unikátní svojí bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou. Prohlídkové trasy jsou dvě – 800 m a kratší 450 m. Průměrná doba prohlídky je 40–60 minut, teplota vzduchu 7°– 8° C. 49°40‘10.325“N, 16°55‘6.238“E 783 24 Slavětín u Litovle, Tel.: +420 585 345 451, www.caves.cz Leden – březen, listopad: Po – Pá  10:00 –13:00, Duben, říjen: Út – Ne  9:00 –15:00, Květen – září: Út – Ne  9:00 –17:00 Trasa 790m (60 min) 130 Kč/90 Kč/60 Kč Trasa 360m (40 min) 110 Kč/85 Kč/50 Kč

Pivovarnictví Pivovar Litovel

Královské pivo Litovel má výjimečnou kvalitu, jež byla několikrát vysoce oceněna odborníky z oboru pivovarnictví na nejprestižnějších soutěžích. Pivovar zájemcům nabízí nejen exkurze, ale také umožňuje uvařit svou vlastní várku piva. 49°41‘41.407“N, 17°4‘29.374“E Pivovar Litovel, Palackého 934, 784 01 Litovel, tel.: +420 585 493 514, www.litovel.cz

Náš tip Uvařte si vlastní pivo v minipivovaru Litovel. Vaření piva probíhá pod odborným vedením sládka. Pivo si mohou zájemci vařit podle doporučených i vlastních receptur.


Tipy na výlet Haná regionální produkt Takto označené výrobky garantují svůj původ na Hané a vazbu na tradice, zvyky, místní kulturu, ale také na ruční výrobu a místní suroviny. www.regionalni-znacky.cz/hana

Dřevěné hračky, dekorace, kuchyňské potřeby

Dřevěné hračky se zaměřují hlavně na rozvoj jemné motoriky, nácviku trpělivosti a rozeznávání barev. Výroba samotná se provádí klasickým způsobem bez použití jakékoliv automatizace, a je při ní kladen velký důraz na kvalitu výroby a to nejen výběrem vhodných materiálů, ale i na samotné zpracování každého z výrobků. Josef Sýkora - Dřevos J+M, Loučany 761, 783 44 Náměšť na Hané, tel.: +420 588 000 017, +420 776 563 112, drevos.jmh@tiscali.cz, www.hrackysykora.cz

Přírodní ovocné mošty z Mezic

Výrobky moštárny obsahují pouze vlastní nebo místní suroviny, které pocházejí z okolí samotné moštárny. Kromě výrobních procesů (listování, plnění a čerpání) jsou produkty výhradně ruční práce.

Naučná stezka Historie a příroda Litovle a okolí

Naučná stezka v Litovli je rozdělena do tří tematických okruhů: “Historická Litovel“, “Kolem -litovelských rybníků“ a “Přírodní památka Hvězda“ 49°41‘54.96“N, 17°04‘31.08“E Délka samotné stezky: 3,5 km | Časová náročnost: 2–3 hod. | Počet zastavení: 26 Náročnost trasy: nízká | Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky

Naučná stezka romantickým areálem kolem Nových Zámků začíná v historickém královském městě Litovli. Trasa stezky vede z města podél červené turistické značky a nejprve prochází přes národní přírodní rezervaci Vrapač a přírodní rezervaci Hejtmanka. Vyskytuje se tu vydra říční, bobr evropský a vzácně i ledňáček říční. Cesta dále vede lužními lesy a malebným krajem okolí Nových Zámků. 49°41‘54.96“N, 17°04‘31.08“E Délka samotné stezky: 8 km | Časová náročnost: 3 hod. | Počet zastavení: 9 Náročnost trasy: nízká | Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Ondřej Špunda, Náklo 53, 783 32 Náklo, tel.: +420 774 854 611, mostarna@mostarnamezice.cz, http://mostarnamezice.cz/

Keramika z Litovle Miluše Hlavinková, Šmakalova 291, 784 01 Litovel, tel.: +420 608 423 739, milusehlavinkova@seznam.cz, www.kameninazlitovle.ic.cz

Originální šperky ze dřeva a přírodních materiálů Petr Bárta, Bouzov 93, 783 25 Bouzov, tel.: +420 739 068 938, Bartici93@seznam.cz

Bronzové šperky Jiří Tomanec, Měrotín 11, 783 24 Měrotín, tel.: +420 588 000 498, jiritomanec@seznam.cz

Malované hodiny Jitka Helová, Cakov 40, 783 22 Senice na Hané, tel.: +420 776 304 386, +420 731 024 642, helovaj@seznam.cz, http://www.malovane-hodiny.cz

Hanácký med - přímo od včelaře Ing. Jan Beneš, Nám. T. G. Masaryka 238, 783 44 Náměšt na Hané, tel.: +420 737 727 837, jendabenes@centrum.cz

Certifikované výrobky Regionální značky Haná si můžete koupit na jarmarcích, trzích a při zvláštních regionálních akcích, a také přímo v prodejně v Olomouci. Úzká ulice (u Horního náměstí za Priorem), Po – Pá 9:00–19:00, So 9:00–12:00

Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví

Naučná stezka vede z Horky nad Moravou do Litovle a prochází podstatnou částí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Vyskytuje se tu např. vydra říční, bobr evropský či říční. Trasa je vhodná i pro cykloturistiku a vede po červené turistické značce přes Hynkov a Lhotu nad Moravou do Litovle. 49°38‘20.04“N, 17°13‘22.08“E Délka samotné stezky: 11,5 km + 2,5 km (do Litovle) Časová náročnost: 4 hod. (nebo 1–2 hod. na kole) | Počet zastavení: 13 | Náročnost trasy: nízká Obslužnost trasy: možnost občerstvení


Naučná stezka Špraněk Národní přírodní rezervace Špraněk

Stezka je součástí turistické trasy spojující Mladečské a Javoříčské jeskyně. Stezka představuje především přírodní zajímavosti krasu. Její jednotlivá zastavení jsou dostupná pouze pěšky po lesních pěšinách a strmých stezkách se zábradlím. 49°40‘15.409‘N, 16°54‘56.508‘E Délka samotné stezky: 3,5 km | Časová náročnost: 2–4 hod. Počet zastavení: 7 | Náročnost trasy: střední až vysoká Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Naučná stezka Třesín

Okružní naučná stezka začíná na návsi v Mladči a provází turisty kolem krasového vrchu Třesín. 49°42‘20.52“N, 17°01‘9.48“E Délka samotné stezky: 4 km Časová náročnost: 2–3 hod. | Počet zastavení: 9 Náročnost trasy: střední Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Naučná stezka Terezským údolím

Naučná trasa přírodním parkem Terezské údolí prochází z Náměště na Hané k zámku v Laškově a je vhodná pro pěší turistiku i pro klidný cyklovýlet. Vede převážně po loukách, polních i lesních cestách v údolí říčky Šumice a nabízí rozmanité přírodovědné i krajinářské zajímavosti. 49°46‘28.56“N, 17°07‘28.56“E Délka samotné stezky: 6 km | Časová náročnost: 2–3 hod. | Počet zastavení: 11 Náročnost trasy: nízká | Obslužnost trasy: možnost občerstvení

Cyklotrasy a cyklostezky Za dobrodružstvím malého Tvarůžku 

Litovel – Nové Zámky – Mladeč – Měník – Bílá Lhota – Podolí – Bouzov – Heřman – Loštice – Moravičany – Nové Mlýny – Nový Dvůr – Červenka – Litovel Náročná trasa s výraznějším převýšením vede po lesních cestách a vedlejších silnicích. Délka: 46,5 km | Náročnost: 4

Po loupežnické stezce

Náměšť na Hané, Hradecký Dvorek – Paskov – Krakovec – Nové Pole – Slavětín – Loučka – Bílsko – Cakov – Nové Dvory – Náměšť na Hané Trasa vede po vedlejších silnicích a zpevněných cestách s mírně zvlněným charakterem. Délka: 34,5 km | Náročnost: 3

Kalendář akcí 2013 Květen 25.–26. 5. – Tajemství hradních kaplí – Světci a světice – hrad Bouzov – kostýmované prohlídky hradu – světci a světice, jejichž podobizny se nachází v celém hradě, vás seznámí se svým životem i historií hradu, www.hrad-bouzov.cz Červen 1. 6. – Den dětí na hradě – hrad Bouzov – prohlídky plné zábavy, úkolů a hádanek, po jejichž splnění čeká vaše děti pasování na rytíře. Vstup jako panoš, odejdi jako rytíř. www.hrad-bouzov.cz 8. 6. – Hanácké Benátky – Litovel, www.litovel.eu 15. 6. – Z pohádky do pohádky – zámek Náměšť na Hané, www.zamek.namestnahane.cz

28. 6. – Folkové pomoraví – Náměšť na hané www.litovel.eu Červenec 13.7. – Andaluská noc – zámek Náměšť na Hané, www.zamek.namestnahane.cz 20.7. – Folk na zámku – zámek Náměšť na Hané, www.zamek.namestnahane.cz 20.7. – Víkend s princeznou Šahrazád – hrad Bouzov, Bohatý program na I. nádvoří s orientální tématikou. www.hrad-bouzov.cz Srpen 3.8. – Jarmark a fechtování v hradním parku – hrad Bouzov – www.hrad-bouzov.cz 10.8. – Litovelský otvírák – Litovel, www.litovel.eu 10.8. – Bobr Bike – Litovel, www.freelitovelsport.cz 23.–25.8. – Balóny nad hradem – hrad Bouzov, tradiční přelety horkovzdušných balónů nad hradem v ranních a podvečerních hodinách 24.8. – Z pohádky do pohádky – zámek Náměšť na Hané, www.zamek.namestnahane.cz 29.8. – Mohelnický dostavník – hrad Bouzov, 38. ročník hudebního festivalu, www.hrad-bouzov.cz 30.–31.8. – Moravské hrady – hrad Bouzov, IV. ročník festivalu, www.bavi.cz Září 14.9. – Litovelské slavnosti – Litovel, X. ročník tradiční velké, celoměstské slavnosti, www.bavi.cz 27.–29.9. – Večerní kostýmové prohlídky – hrad Bouzov, www.hrad-bouzov.cz Říjen 5.10. – Bobr Cup – Litovel, www.litovel.eu 25.–28.10. – Večerní kostýmové prohlídky – hrad Bouzov, www.hrad-bouzov.cz 26.10. – Tajemný zámek – zámek Náměšť na Hané večerní prohlídky zámku a sklepení ww.zamek.namestnahane.cz Listopad 7.11.–31.12. – Vánoční pohlednice – muzeum Litovel Vánoce na starých pohlednicích a svatých obrázcích, www.muzeumlitovel.cz Prosinec 26.12 – Oživlá řemesla – Muzeum Litovel ukázky tradičních i netradičních řemesel a dovedností, www. muzeumlitovel.cz 27.12 – Večerní prohlídky zámku – Zámek Náměšť na Hané, www.zamek.namestnahane.cz 28.12 – Zimní pochod okolo Bouzova – hrad Bouzov, 17. ročník tradičního pochodu, www.bavi.cz

Litovelsko  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you