Page 1

Úvod .

.

.

Hrady a zámky

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Technické památky a unikáty

. .

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. 3 .

5

.

.

.

.

.

.

19

Městské a vesnické památkové rezervace

.

.

.

.

.

.

.

27

Lidová architektura

. .

. .

. .

. .

. .

Rozhledny a vyhlídková místa . Tipy pro ty, kteří si nevybrali Informační centra

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

Vojenské památky

.

.

. .

. .

. . .

. .

.

Poloha a mapa Moravskoslezského kraje

. .

. .

.

.

.

.

.

. .

.

37 .

. .

.

. 33

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

. .

.

41 49 . 54

.

56


úvod Radosti cestování s sebou vždy přinášejí také nutnost plánovat a vybírat, protože do cestovního itineráře se málokdy vejdou všechna vytoužená místa. V  případě Moravskoslezského kraje se může jednat o zvlášť zapeklitý úkol, vždyť seznam jeho atraktivit je díky zdejší bohaté historii předlouhý. Máte-li například v oblibě atmosféru starých šlechtických sídel, můžete volit mezi několika desítkami hradů a zámků – od honosného červenobílého zámku v Hradci nad Moravicí přes trochu tajemnou zříceninu hradu Hukvaldy až po jedinečně opevněný Sovinec. Podobně pestrá nabídka panuje i v oblasti městské a vesnické architektury. Pozornost zaslouží památkové rezervace v Novém Jičíně s  měšťanskými domy kolem Masarykova náměstí, ve Štramberku s jeho jedinečnou Trúbou či v Heřmanovicích s ojedinělým souborem lidových staveb. Roubenky různých druhů jsou ovšem rozesety po celém kraji – v Havířově se zachovala pozoruhodná Kotulova dřevěnka, roubená je i část lázeňských domů v Karlově Studánce, a tu nejkrásnější „dřevěnou architekturu“ představuje množství rázovitých kostelíků, které najdete hlavně v Beskydech a jejich podhůří. Ostravsko se svou průmyslovou historií je také známé svými technickými památkami, mezi nimiž patří k nejvýznamnějším Důl Michal, Hornické muzeum na Landeku či Dolní oblast Vítkovic. Při návštěvě Kopřivnice lze zase jen těžko vynechat návštěvu Muzea Tatra, nezapomenutelným zážitkem je i projížďka osoblažskou úzkokolejkou a těžké období před druhou světovou válkou připomínají areály vojenského opevnění v Darkovičkách a Milostovicích. Turistická pokladnice kraje je tedy tematicky velmi bohatá a vyčerpat se vám ji podaří jen stěží.

www.msregion.cz


hrady a zámky

T E C H N I C K É PAMÁT KY A U N I KÁT Y

M Ě S T S K É A V E S N I C K É PAMÁT K O V É R E Z E R VA C E

V O J E N S K É PAMÁT KY

l i d ová a r c h ite k t u r a

r o z h l e d n y a v y h l í d k ová m í sta

tip y p r o t y, k te ř í si nev y b r a l i

hrady a zámky


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

radUŇ Původní venkovská tvrz prošla během staletí celou řadou proměn Dnes má podobu malebného zámku, jehož silueta se odráží v hladině jednoho ze čtyř rybníků v rozlehlém parku Současný vzhled zámku silně ovlivnila dobová záliba v romantismu a historizujících slozích zámek Raduň navštěvuje pro jeho pohádkovou atmosféru mnoho hostů toužících po klidu a odpočinku K zámku patří i klasicistní oranžérie s okrasnou zahradou, kde můžete obdivovat četné druhy exotických rostlin a velkou sbírku citrusových dřevin Prohlídkové okruhy vás seznámí s životem zdejší zámecké šlechty především v 19 a 20 století

hrad e c n a d m o r av I c í –

státní Zámek rAduŇ

n á ro d n í k u l t u r n í památka Na vysokém ostrohu nad řekou Moravicí se nachází rozlehlý zámecký areál Na místě slovanského hradiště vyrostl v 11 století hrad, který Přemysl Otakar II přebudoval na reprezentativní sídlo s důmyslným opevněním Majiteli Hradce byli až do roku 1945 Lichnovští z Voštic a Werdenbergu, kteří mu po náročné přestavbě dali stávající podobu Hlavním objektem je klasicistní zámek, doplněný v 19 století his-

kontaktní adresa: NPÚ, státní zámek Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň GPS: 49°53‘28.44“N, 17°56‘40.41“E parkoviště: po levé straně hlavní silnice na Vršovice cca 100 m doprava: autobus z Opavy, MHD linka č. 218 přístup: zámek nepřístupný vozíčkářům, okrasná zahrada bezbariérová otevírací doba zámku: IV so, ne a svátky 9.00–16.00 hod.; V út–ne 9.00–16.00

hod.; VI–VIII út–ne 9.00–17.00 hod.; IX út–ne 9.00–16.00 hod.; X so, ne a svátky 9.00–15.00 hod. otevírací doba oranžérie a okrasných zahrad: V–IX út–ne od 10.30 hod., ukončení prohlídek jako na zámku; X so, ne a svátky 10.30–15.00 hod. tel.: +420 553 796 119/203 e-mail: kolarova@ostrava.npu.cz, radun@ostrava.npu.cz

www.zamek-radun.cz

torizující přístavbou Červeného zámku a monumentální Bílé věže Součástí areálu je 130 ha velký park z počátku 19 století Každoroční festival Beethovenův Hradec připomíná skladatelův pobyt na zámku státní Zámek hrAdec nAd morAvicí kontaktní adresa: Národní památkový ústav, Správa státního zámku Hradec nad Moravicí, Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí GPS: 49°51‘55.45“N, 17°52‘27.04“E parkoviště: přímo před vstupem do zámeckého areálu doprava: vlakem a autobusem do města Hradec nad Moravicí, nahoru do kopce k zámku cca 20–30 min. přístup:

částečně bezbariérový (část prvního prohlídkového okruhu v přízemí Bílého zámku) otevírací doba: IV a X 9.00–16.00 hod., pouze so, ne a svátky; V–IX út–ne 9.00–17.00 hod.; mimo sezonu prohlídky pro skupiny nad 20 lidí možno domluvit telefonicky tel.: +420 553 783 915, objednávky prohlídek +420 553 783 444 e-mail: hradecnadmoravici@ostrava.npu.cz

www.zamek-hradec.cz

1

6

2

7


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

krava ř e

Zámek Fryštát

Šlechtické sídlo v Kravařích je považováno za opravdový barokní klenot Čtyřkřídlá zámecká budova obklopuje obdélníkové nádvoří, jehož součástí je na třech stranách arkádová lodžie Objekt korunuje vysoká kupole, která se klene nad osmibokou kaplí Barokní podoba zámku pochází z let 1721–1728, kdy ho nechal

kontaktní adresa: Masarykovo nám. 1, 733 24 Karviná-Fryštát GPS: 49°51‘30“N, 18° 32‘15“E parkoviště: pod OD Prior cca 250 m od zámku doprava: vlaková i autobusová zastávka cca 1 250 m od centra přístup: bezbariérový otevírací doba: IV–X; III. návštěvnický okruh je přístupný celoročně tel.: +420 596 318 382, +420 596 387 330 e-mail: zamek-frystat@karvina.cz

www.zamek-frystat.cz, www.karvina.cz

přestavět majitel panství Jan Rudolf Eichendorff V zámku dnes

4

sídlí muzeum se stálými etnografickými sbírkami a expozicí mapující období baroka V okolí zámku se rozkládá krajinářský park s golfovým hřištěm

Zámek krAvAře kontaktní adresa: Alejní 24, 747 21 Kravaře GPS: 49°55‘43.47“N, 17°59‘56.98“E parkoviště: bezplatné parkování cca 100 m doprava: vlaková zastávka Kravaře ve Slezsku cca 800 m;

autobusová zastávka Kravaře ve Slezsku cca 700 m přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: IV–X út–ne 9.00–11.00 a 13.00–17.00 hod. tel.: +420 553 671 201 e-mail: zamek@kravare.cz

frÝdek

www.kravare.cz

zámek byl původně gotický hrad těšínských knížat ze 14 století

3

Stavební úpravy z přelomu 19 a 20 století citelně zasáhly do jeho vnější podoby Uvnitř spatříte rytířský sál s erby slezské šlechty či skromnou ukázku dobového nábytku Od roku 1960 zde sídlí Muzeum Beskyd K zámku patří přírodně krajinářský park

Frýdecký Zámek kontaktní adresa: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek GPS: 49°41‘8.31“N, 18°20‘47.36“E parkoviště: placené parkoviště na náměstí před zámkem doprava: vlakové i autobusové nádraží 1 km přístup: bezbariérový pouze v přízemí otevírací doba: celoročně – út, st, pá

8.00–12.00 a 12.30–16.00 hod (ve čt do 17.00) so, ne a svátky 13.00–17.00 hod. tel.: +420 558 630 051–3, +420 558 628 001, +420 558 628 003, +420 558 628 005 e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

fryŠtÁt za slezský empírový skvost lze bez nadsázky označit zámek nacházející se v samotném centru Karviné Významné sídlo rodu Larisch-

http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/

5

Mönnich vyrostlo na místě původní stavby z počátku 14 století Je propojeno vysutými chodbami s oratoří sousedního kostela Povýšení sv Kříže a tzv Lottyhausem K zámku přiléhá nádherný anglický park s loděnicí, zookoutkem a dalšími atrakcemi, mezi které patří vyhlášené projížďky historickým kočárem taženým koňským spřežením Park navazuje na karvinskou čtvrť Darkov se světově proslulými lázněmi 8

9


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

hUkva l d y zřícenina jednoho z našich největších hradů stojí na kopci nad obcí Hukvaldy Hrad se budoval od 13 století V druhé polovině 18 století ho poškodil požár a až o století později se stal cílem mnoha romantických výprav Dnes hrad navštěvují četní turisté a pravidelně se zde konají nejrůznější kulturní akce, z nichž nejznámější je Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy V obci si můžete také prohlédnout památník a rodný dům tohoto proslulého skladatele s naučnou expozicí, botanickou zahradu a rozsáhlou oboru se staletými duby, kaštany a lípami, kde žijí stáda muflonů a daňků hrAd hukvAldy kontaktní adresa: 739 46 Hukvaldy GPS: 49°37‘11.6“N, 18°13‘45.911“E parkoviště: v obci, cca 2 km od hradu doprava: autobusová zastávka Hukvaldy Hotel cca 2 km od hradu přístup: po telefonické domluvě se majitelé průkazu ZTP mohou dostat až k hradu otevírací doba: IV–X tel.: + 420 558 699 323, +420 736 758 748 e-mail: hradhukvaldy@seznam.cz, kastelan.hradhukvaldy@seznam.cz

kUnín Barokní zámek byl vybudován podle projektu Johanna Lucase von Hildebrandta v letech 1726–1734 pro rodinu hrabat z Harrachu Největšího rozkvětu se dočkal na přelomu 18 a 19 století za osví-

www.ic.hukvaldy.eu

cené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Waldburg-zeilu, která zde založila jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší

6

střední Evropy Jeho nejznámějším žákem byl František Palacký zdevastovaný zámek prošel od roku 1999 příkladnou obnovou a do interiérů se vrátily neobyčejně bohaté sbírky a mobiliář Jejich prohlídka zaujme neopakovatelnou autenticitou pokojů venkovského šlechtického sídla Zámek kunín kontaktní adresa: Správa zámku Kunín, 742 53 Kunín 1 GPS: 49°38‘33.34“N, 17°59‘24.41“E parkoviště: v obci, cca 100 m od zámku doprava: autobusová zastávka v obci; vlaková zastávka 6 km v Suchdole nad Odrou přístup: bezbariérový otevírací doba: IV a X so, ne a svátky 9.00–16.00 hod.; V–IX út–ne 9.00–17.00 hod. tel.: +420 556 749 420 e-mail: ic@kunin.cz

http://zamek.kunin.cz

7

10

11


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

BrUntÁl V samém srdci města najdete krásný zámek s renesančními arkádami na nádvoří a hodinovou věží V letech 1766–1769 prošel pod vedením architekta Františka alexandra Neumanna pozdně barokní přestavbou, díky níž představuje unikátní ukázku harmonického spojení renesančního a barokního slohu Prohlédnout si můžete vzácné interiéry s původním mobiliářem a sbírkou obrazů vlámských, italských a německých mistrů 16 –18 století nebo zajímavé přírodovědné a historické expozice zdejšího muzea zámek je obklopen malebným parkem o rozloze více než 2,5 ha Najdete v něm zbytky středověkých městských hradeb a několik soch Zámek bruntál (ve správě muZeA v bruntále, p. o.)

sovIn e c První zmínka o majestátním hradu pochází z roku 1332 Hrad na širokém skalním výběžku dali vystavět páni ze Sovince, náležející k významnému moravskému rodu Během okupace zde byli vězněni francouzští zajatci Dnes je hrad dějištěm šermířských utkání a rozmanitých kulturních akcí Návštěvníkům je zpřístupněno

kontaktní adresa: Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál GPS: 49°59‘25.39“N, 17°27‘52.789“E parkoviště: přímo u zámku doprava: autobusová i vlaková zastávka 500 m přístup: bezbariérový v přízemí, do zámecké kaple, na nádvoří, do dvou výstavních síní a zámeckého parku otevírací doba: celoročně, V–IX po–ne

9.00–17.00 hod.; X–IV út–ne a svátky 9.00–16.00 hod. tel.: +420 554 717 947, +420 554 717 949, +420 602 574 316 e-mail: info@mubr.cz, muzeumbruntal@seznam.cz

www.mubr.cz

1 –5 nádvoří a nejstarší část hradu, tzv Horní hrad s vyhlídkovou věží V bývalých konírnách je instalována expozice z dějin hradu, v purkrabství se vystavují cínové předměty, zbraně, řády a vyznamenání i doklady práva útrpného Lze si prohlédnout i výstavy moderního umění hrAd sovinec kontaktní adresa: Hrad Sovinec, autopošta 793 51 pošta Břidličná GPS: 49°50‘15.1“N, 17°14‘46.94“E parkoviště: v obci, cca 100 m od hradu doprava: autobusová zastávka 100 m; vlaková zastávka 15 km v Rýmařově přístup: bezbariérový v přízemí a na nádvoří otevírací doba: IV a X so, ne a svátky 9.00–16.00 hod.;

V–IX út–ne a svátky 9.00–17.00 hod. tel.: +420 554 295 113, +420 554 219 863 e-mail: sovinec@mubr.cz

www.mubr.cz

8

12

9

13


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

Štram B e r k

Zámek linhArtovy

Vysoko nad štramberské náměstíčko se vypíná jeden ze symbolů kraje, věž zvaná Trúba, pozůstatek původního hradu Strallenberg Romantickou podobu jí na počátku 20 století vtiskl renomovaný architekt Kamil Hilbert Dnes Trúba slouží jako rozhledna, ze které si můžete tento pohádkový kout Moravy prohlédnout jako na

kontaktní adresa: Linhartovy 36, 793 95 Město Albrechtice GPS: 50°8‘20.35“N, 17°36‘52.08“E parkoviště: vedle zámku doprava: autobusová i vlaková zastávka cca 100 m přístup: bezbariérový otevírací doba: VI, IX so, ne 11.00–17.00 hod.;

VII–VIII pá–ne 11.00–17.00 hod.; X so, ne 10.00–16.00 hod. tel.: +420 728 323 270 e-mail: hruby@zsma.cz

www.zameklinhartovy.cz

dlani Štramberk proslul také výrobou unikátní pochoutky – zdejší

11

štramberské uši si určitě zamilujete Nevynechejte ani návštěvu Kamenárky, bývalých lomů s botanickou zahradou, nebo světově proslulé jeskyně Šipka hrAd štrAmberk kontaktní adresa: Kopec 77, 742 66 Štramberk GPS: 49°35‘32.29“N, 18°6‘58.31“E parkoviště: na náměstí cca 200 m od hradu nebo

centrální parkoviště cca 800 m od hradu doprava: autobusová zastávka pod náměstím; vlaková zastávka 1 km přístup: bezbariérový pouze do areálu, na věž ne otevírací doba: celoročně, V–IX 9.00–19.00 hod.;

IV a X 9.00–17.00 hod.; XI–III 10.00–16.00 hod. tel.: +420 774 668 045 e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz

slezské rUdoltIce

www.stramberskatruba.cz, www.stramberk.cz

V pozapomenutém Osoblažsku se nachází zámek, který kdysi pro-

10

slul díky skvostným zahradám a příznačně se mu přezdívalo „slezské Versailles“ Svého času jej navštívil pruský král Bedřich II nebo filozof Voltaire Dnes je zámek po mnoha peripetiích přístupný veřejnosti a postupně se z něj opět stává kulturní centrum oblasti

Zámek sleZské rudoltice kontaktní adresa: Obecní úřad, Slezské Rudoltice 85, 793 99 Osoblaha GPS: 50°12‘20.44“N, 17°41‘23.01“E parkoviště: přímo u zámku nebo na náměstí doprava: autobusová zastávka před zámkem; vlaková zastávka cca 500 m přístup: bezbariérový v přízemí a na nádvoří otevírací doba: VI–IX so, ne 14.00–18.00 hod. tel.: +420 554 656 105 e-mail: slezskerudoltice@seznam.cz

lInha rt o v y Poblíž Krnova stojí zajímavé sídlo Původní tvrz byla v 16 století přebudována na renesanční zámek, později barokně přestavěný

www.slezskerudoltice.cz, www.slezskerudoltice.estranky.cz

12

Tvoří ho čtyřkřídlá budova čtvercového půdorysu s válcovou věží Ve 20 století se na jeho úpravách podílel světově proslulý architekt Leopold Bauer, krnovský rodák Dnes se zde konají různé výstavy, za prohlídku stojí i expozice panenek, mlýnků a psacích potřeb Otevřena je též první dětská galerie v ČR s díly z kašírovaného papíru v nadživotní velikosti a expozice keramiky Jana Kutálka 14

15


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

hrady a zámky

slezs k o o s t r av s k Ý h r a d

Žerotínský Zámek v novém Jičíně kontaktní adresa: ul. 28. října 12, 741 11 Nový Jičín GPS: 49°35‘34.98“N, 18°0‘30.96“E parkoviště: cca 100 m od zámku doprava: autobusové nádraží cca 400 m; vlakové nádraží cca 500 m od zámku přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: IV–IX út–pá 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod., so–ne 9.00–16.00 hod.;

Původní strážní hrad vznikl ve 13 století na vysokém ostrohu nad soutokem Lučiny a Ostravice V důsledku hlubinného dobývání černého uhlí začal chátrat a na konci 20 století z něj zůstaly jen

X–III út–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00 hod., ne 9.00–15.00 hod.; X so 9.00–15.00 hod. tel.: +420 556 701 156 e-mail: ovmnj@atlas.cz

ruiny Vlivem poddolování celý objekt poklesl o více než 16 metrů pod původní úroveň až v roce 2004 se podařilo hrad zachránit

www.muzeum.novy-jicin.cz

a zrenovovat Dnes slouží jako scéna pro mnohé kulturní akce, ale nabízí i několik zajímavých expozic Nově zde najdete i hrad-

14

ní kapli nebo velký amfiteátr Na hradě se v létě konají oblíbené Shakespearovské slavnosti

sleZskoostrAvský hrAd kontaktní adresa: Hradní 1, 710 00 Slezská Ostrava GPS: 49°49‘50.19“N, 18°17‘59.081“E parkoviště: v místě doprava: autobusem č. 82, 28, zastávka Hradní náměstí

cca 100 m; tramvají č. 9, 13, 14 zastávka Důl Zárubek cca 350 m od hradu přístup: bezbariérový otevírací doba: III–V út–ne 10.00–19.00 hod.; VI–VIII po–ne 9.00–20.00 hod.; IX, X út–ne 10.00–18.00 hod.; XI út–ne 10.00–16.00 hod.; XII po–ne 10.00–18.00 hod. tel.: +420 596 111 457, +420 721 262 690 e-mail: hrad.ovas@cerna-louka.cz

starÝ jIčín

www.slezskoostravskyhrad.cz

zřícenina raně gotického hradu stojí na Starojickém kopci, který

13

tvoří významnou dominantu okolí Hrad ze 13 století měl strážní funkci a chránil zdejší část Jantarové stezky Užijete si zde nádherných výhledů do oblasti Moravské brány Ve zrekonstruované věži se nachází restaurace, ale také expozice dobové zbroje hrAd stArý Jičín kontaktní adresa: Hrad Starý Jičín, Arnošt Pokorný (kastelán), 742 31 Starý Jičín GPS: 49°34‘57.72“N, 17°57‘47.23“E parkoviště: cca 300 m před obcí Starý Jičín, 30 min. pěšky po turisticky značené trase doprava: autobusová zastávka na náměstí cca 20 min. přístup: s povolením OÚ možný výjezd autem až k hradu otevírací doba: celoročně

novÝ j I č í n Trojkřídlý Žerotínský zámek se dvěma nádvořími stojí v samém centru města, které patří k nejvýznamnějším památkovým re-

volně přístupný, hradní věž: VII–VIII denně 10.00–18.00 hod.; V, VI, IX, X so, ne a svátky 10.00–17.00 hod.; III, IV, XI, XII za příznivého počasí so, ne a svátky 10.00–17.00 hod. tel.: +420 724 471 761 e-mail: hradstaryjicin@email.cz, ic@stary-jicin.cz

www.hradstaryjicin.cz

15

zervacím u nás Po rozsáhlých úpravách v 19 století získal zámek současnou podobu Sídlí v něm Muzeum Novojičínska s expozicemi o kloboučnictví a historii města a sbírkami výtvarného umění V místech původní fortifikace, valů a příkopů se dnes nachází zámecký park, kde si můžete odpočinout atmosféru starobylého Nového Jičína dotvářejí živé uličky s obchůdky a restauracemi v okolí náměstí 16

17


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

stUdé n k a Poměrně mladé průmyslové město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice a Studénka Proslulo výrobou kolejových vozidel, která byla v roce 2003 ukončena Historii počátků kolejové dopravy a vagonářské výroby s funkční modelovou dráhou představuje Vagonářské muzeum v novém zámku Významné kulturní památky – starý a nový zámek se zámeckou bránou – se nacházejí v zámeckém parku, který je osázen cizokrajnými dřevinami Starý zámek byl vystavěn ve druhé polovině 16 století, nový zámek pak v letech 1749–1750 vAGonářské muZeum ve studénce kontaktní adresa: Panská 229, 742 13 Studénka GPS: 49°43‘32.102“N, 18°4‘29.949“E parkoviště: cca 100 m na boční příjezdové cestě doprava: vlaková zastávka

Studénka město cca 1,5 km; autobusová zastávka Studénka-Dělnický dům cca 250 m přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: V–IX út–ne 10.00–16.00 hod. tel.: +420 552 303 730 e-mail: muzeum@meksstudenka.cz

www.meksstudenka.cz/muzeum

16

zříce n I n y V Moravskoslezském kraji je možné navštívit řadu zřícenin starých hradů Po jejich prohlídce na jména Rabštejn, Fulštejn či Šostýn jistě nezapomenete Přehled těchto památek spolu s podrobnějším popisem a lokalizací naleznete na www msregion cz 18

T E C h N I C k É Pa m áT k y a u N I k áT y


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

TEChNICkÉ PamáTky a uNIkáTy

landek Park s hornIckoU eXPozIcí Pod vrcholem bájemi opředeného Landeku byla nalezena proslulá Landecká venuše, jediná štíhlá v Evropě Dnes zde můžete navštívit rozsáhlou hornickou expozici v areálu bývalého dolu anselm zatímco na povrchu zaujmou v exteriérech vystavené důlní stroje nebo ojedinělá sbírka mapující historii důlního záchranářství, v podzemí, kam sfáráte v původní těžní kleci, budete muset sklonit hlavu v krkolomných štolách V expozicích poznáte vývoj těžebního průmyslu v posledních dvou stoletích Dřina ostravských havířů je zde cítit dodnes

doln í o B l a s t v í t k o v I c e a hlU B I n a

lAndek pArk

Tento technický unikát je přístupný od roku 2007 Monumentální areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí železáren v OstravěVítkovicích je národní kulturní památkou Vítkovické železárny, založené v roce 1828, dosáhly největšího rozkvětu za vlastnictví

kontaktní adresa: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice GPS: 49°51‘59.106“N, 18°15‘41.265“E parkoviště: v místě doprava: autobusem č. 34, 52, 56, 67, 70

na zastávku Hornické muzeum, cca 500 m od areálu přístup: bezbariérový otevírací doba: celoročně (podrobněji telefonicky) tel.: +420 596 131 803–804 e-mail: landekpark@vitkovice.cz

www.muzeumokd.cz

Rothschildů Můžete zde obdivovat černouhelný důl, provozy koksovny a tři vysoké pece Ty spolu s komíny a těžní věží vytvářejí nezaměnitelnou siluetu, příznačně zvanou „ostravské Hradčany“ Prohlídky se konají každý víkend od května do října Dolní oblast Vítkovic byla v roce 2008 zapsána na seznam evropského kulturního dědictví

dŮl hlubinA, vysoké pece A koksovnA vítkovických ŽeleZáren kontaktní adresa: ulice Místecká, Ostrava-Vítkovice GPS: 49°49‘9.661“N, 18°16‘36.768“E parkoviště: v místě doprava: tramvají č. 1, 2, 6, 13 na zastávku Důl Hlubina přístup: bezbariérový otevírací doba: V–X so, ne tel.: +420 595 952 570, +420 604 603 166 (exkurze) e-mail: nkp@vitkovice.cz

www.dolnioblastvitkovice.cz

17

20

18

21


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

TEChNICkÉ PamáTky a uNIkáTy

dŮl m I c h a l – národ n í k u l t u r n í p a m á t k a Unikátním svědkem slavné havířské minulosti Ostravy je areál dolu v Michálkovicích Současná podoba dolu Michal pochází z let 1912–1915 Dokonale jsou zde zachovány nejen exteriéry, ale i interiéry provozních budov Ve strojovně se nachází jedinečná kolekce původních elektrických těžních strojů a kompresorů Postup prohlídky dává představu, jak probíhal obvyklý den v práci horníků K vidění jsou řetízkové šatny, místnosti první pomoci, kanceláře důlních měřičů, dispečink, lampovna, cechovna a mnohé další Naprostým unikátem je funkční parní stroj z roku 1893 Nad šachtou se vypíná 42 m vysoká těžní věž

technIcké mUzeUm tatra koPřIvnIce

národní kulturní pAmátkA dŮl michAl kontaktní adresa: Čs. armády 95/413, 715 00 Ostrava-Michálkovice GPS: 49°50‘32.157“N, 18°20‘41.706“E parkoviště: v místě doprava: trolejbusem č. 101 a 104 a autobusem

V roce 1897 byl v Kopřivnici vyroben první osobní automobil ve

č. 23, 49 a 97 na konečnou stanici směr Michálkovice, cca 100 m od areálu přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: IV, X so, ne; V–IX út–ne a svátky tel.: +420 596 231 160 e-mail: dulmichal@ostrava.npu.cz

střední Evropě – Präsident To byl prvopočátek slavné éry automo-

www.dul-michal.cz

vozů, které vždy byly pýchou českého průmyslu Čeká tu na vás

bilky Tatra V jejím muzeu podlehnete kouzlu světově proslulých kolem šedesáti historických automobilů, od těch masově rozšíře-

19

ných až po exempláře, které již nikde jinde neuvidíte Nákladní auta, luxusní limuzíny i „lidová“ auta, která se ještě v době nedávno minulé proháněla po silnicích celého světa, uvidíte v moderním muzeu, jehož součástí je také expozice slavného rodáka Emila zátopka a jeho ženy Dany technické muZeum tAtrA kontaktní adresa: Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice GPS: 49°35‘58.095“N, 18°8‘38.125“E parkoviště: cca 50 m od vstupu doprava: autobusová zastávka cca 100 m; vlakové nádraží cca 400 m přístup: bezbariérový otevírací doba: celoročně,

V–IX út–ne 9.00–17.00 hod.; X–IV út–ne 9.00–16.00 hod. tel.: +420 556 808 421e-mail: info@tatramuseum.cz

www.tatramuseum.cz

20

22

23


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

TEChNICkÉ PamáTky a uNIkáTy

techn I c k é m U z e U m P e t ř va l d

vápenné pece kontaktní adresa: Obecní úřad, 739 94 Vendryně 500 GPS: 49°40‘31.347“N, 18°43‘6.968“E parkoviště: přímo u pecí doprava: vlaková zastávka cca 2,5 km;

V budově bývalé fary v Petřvaldu, který se nachází mezi Ostravou a Orlovou, bylo zřízeno zajímavé muzeum Mapuje tradice

autobusová zastávka (Vendryně konečná) přímo u pecí

hornictví na Karvinsku, a zejména historii tramvajové dopravy,

přístup: částečně bezbariérový (vrcholek pece je však vozíčkářům nepřístupný) otevírací doba: celoročně tel.: +420 558 994 111 e-mail: obec@vendryne.cz

která na východ od Ostravy byla ještě ve 20 století součástí každodenní reality Modelová tramvajová trať s funkční tramvají tady

www.vendryne.cz

projíždí všemi městy a vesnicemi na trati Moravská Ostrava – Karviná, a připomíná tak zašlou slávu oblíbených lokálek, které dříve

22

spojovaly celý region V muzeu se konají také různé příležitostné výstavy

technické muZeum petřvAld kontaktní adresa: K Muzeu 89, 735 41 Petřvald GPS: 49°49‘51.70“N, 18°23‘9.80“E parkoviště: u kulturního domu cca 120 m od muzea doprava: autobusová zastávka cca 200 m; nejbližší vlaková

zastávka Havířov-hl. nádraží přístup: bezbariérový pouze v přízemí otevírací doba: celoročně, út–pá 9.00–12.30 a 13.00–17.00 hod.,

so 9.00–13.00 hod., ne 13.00–17.00 hod. tel.: +420 596 541 092 e-mail: petrvald@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

kosÁrna v karlovIcích 21

Malebná obec proslula svými hamry, kovárnami poháněnými vodním kolem V objektu tzv kosárny, dřevěné stavby z roku 1600, se vyráběly kosy na sečení trávy a obilí, dráty a jiné nářadí Dnes je uvnitř expozice domácnosti lesníka z počátku 20 století a lesnictví Ve stodole u kosárny lze vidět různé zemědělské nářadí kosárnA kArlovice kontaktní adresa: 793 23 Karlovice 146 GPS: 50°6‘18.357“N, 17°26‘48.089“E parkoviště: v obci, cca 20 m před objektem doprava: autobusová zastávka Karlovice, rozcestí; vlaková zastávka Karlovice přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: IV–X út–ne a svátky 9.00–17.00 hod.; XI–III jen po objednání tel.: +420 554 744 077 e-mail: kosarna@mubr.cz

vÁPen n é P e c e v e v e n d ry n I až do roku 1965 se v malé obci nedaleko Třince těžil ve třech lomech vápenec, který se vypaloval v tzv „wopienkach“, tedy

www.mubr.cz

23

vápenných pecích Dodnes se ve Vendryni dochovaly dvě takové pece, pocházející z první poloviny 19 století Téměř desetimetrové kamenno-cihlové pece prošly v roce 2003 rekonstrukcí, která jim vrátila původní podobu Nacházejí se u konečné autobusu z Třince, asi 2 km od železniční stanice Prochází tudy cyklostezka, která spojuje místa v česko-polském pohraničí spjatá s hutnictvím 24

25


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

osoB l a Ž s k Á ú z k o k o l e j k a Jedna z posledních tratí s úzkým rozchodem kolejí u nás se dodnes využívá k přepravě osob a najdete ji v téměř liduprázdném výběžku Slezska Trať z Osoblahy do Třemešné je nejstarší úzkokolejka ve střední Evropě Všelijak se klikatí mezi vesničkami, poli a loukami, aby bylo vyhověno tehdejším předpisům o minimální délce trati (20 km) Čekají tu na vás romantická zákoutí malebných osad, ale i zámky, rybníky a krajina, která je učiněným rájem pro všechny milovníky klidu Provoz zde kromě Českých drah zajišťují i Slezské zemské dráhy, které pravidelně pořádají výletní jízdy s parními lokomotivami

ÚZkokoleJná dráhA třemešná ve sleZsku – osoblAhA kontaktní adresa: Infocentrum Bohušov, 793 98 Bohušov 15 GPS: 50°14´39.916´´ N, 17°42´59.296´´ E parkoviště: u železniční stanice Třemešná ve Slezsku doprava: přímo ve stanici Třemešná ve Slezsku je nástup přístup: v letních měsících je pro vozíčkáře zařazen vůz s nástupní plošinou otevírací doba: ČD – celoročně; Slezské zemské dráhy

o.p.s. – od června do srpna vždy o víkendech tel.: +420 554 642 121, +420 972 759 180 e-mail: olpas.moravia@seznam.cz

www.osoblazsko.com

24

mĚSTSkÉ a VESNICkÉ Pa m áT k O V É r E z E r Va C E 26


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

mĚSTSkÉ a VESNICkÉ PamáTkOVÉ rEzErVaCE

městskÁ PamÁtkovÁ rezer vace PříBor Malebné městečko nad říčkou Lubinou má nevelké centrum s náměstím, které láká k romantickým procházkám Četné měšťanské renesanční domy, ale také kostely nebo piaristická kolej přivádějí do Příbora množství turistů Ovšem největší zdejší atraktivitou jsou památky spojené se světově proslulým rodákem – rodný dům, památník i hlavní náměstí oslavují zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda Městskou památkovou rezervací vede naučná stezka s osmi zastaveními, která vás seznámí s tím nejvzácnějším, čím se v Příboře mohou pochlubit Pozornost zasluhuje zejména gotický kostel Narození Panny Marie

městs k Á Pa m Át k o vÁ rezer va c e n o v Ý j I č í n

městská pAmátková reZervAce příbor

Město bylo založeno v 2 polovině 13 století na křižovatce důležitých kupeckých cest spojujících sever a jih Evropy Centrum Nového Jičína tvoří rozsáhlé čtvercové náměstí s řadou starobylých měšťanských domů, celé lemované podloubím Nový Jičín je výstavní síní klasicismu, empíru a historizujících slohů Mezi nejcen-

kontaktní adresa: MÚ Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor GPS: 49°38‘24.72“N, 18° 8‘35.94“E parkoviště: před vjezdem na náměstí S. Freuda, na náměstí S. Freuda (MPR je situována v centru města) doprava: autobusové i vlakové nádraží v centru města přístup: částečně bezbariérový (např. Památník Sigmunda Freuda, nám. S. Freuda, knihovna) otevírací doba: některé interiéry nepřístupné, exteriéry celoročně tel.: +420 556 455 455 e-mail: info@pribor-mesto.cz

www.pribor-mesto.cz

nější budovy patří Stará pošta, která byla postavena v roce 1563 ve stylu tzv toskánské renesance Dominantou města je barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie Historické centrum představuje velmi živé korzo s obchůdky, kavárnami a malebnými zákoutími novojičínských uliček městská pAmátková reZervAce nový Jičín kontaktní adresa: Informační centrum, Úzká 2106/27, 741 01 Nový Jičín GPS: 49°35‘35.94“N, 18°0‘28.98“E parkoviště: v blízkosti Žerotínského zámku doprava: autobusové nádraží cca 300 m; vlakové nádraží cca 400 m přístup: bezbariérový (exteriéry) otevírací doba: celoročně (exteriéry) tel.: +420 556 711 888 e-mail: icentrum@novy-jicin.cz

www.icnj.cz

25

28

26

29


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

mĚSTSkÉ a VESNICkÉ PamáTkOVÉ rEzErVaCE

městs k Á Pa m Át k o vÁ rezer va c e Š t r a m B e r k Svéráznému městečku sevřenému mezi vrchem Kotouč, Bílou horou a zámeckým kopcem se často říká „moravský Betlém“ Jeho křivolaké dlážděné uličky vás neomylně provedou kolem starobylých roubenek a měšťanských domů až na nevelké svažité náměstíčko s barokním kostelem sv Jana Nepomuckého V levém rohu náměstí objevíte schodiště k Trúbě, válcové věži, která zde zbyla z původního hradu Strallenberg z Trúby se nabízí překrásný výhled do širokého okolí Střechy roubenek vás pak neomylně nalákají k procházce po Horní a Dolní Baště, tedy do uliček, které patří k nejvzácnějším v památkové rezervaci

vesnIckÁ PamÁtkovÁ rezer vace heřmanovIce

městská pAmátková reZervAce štrAmberk kontaktní adresa: Městské informační centrum, Zauličí 456, 742 66 Štramberk GPS: 49°35‘18.837“N, 18°7‘15.934“E parkoviště: ve městě (náměstí – Záuličí – záchytné parkoviště) doprava: vlaková zastávka 1 km od hradu; autobusová zastávka pod náměstím přístup: bezbariérový otevírací doba: exteriéry celoročně tel.: +420 558 840 617 e-mail: mic@stramberk.cz

Slezská vesnička v samém srdci Jeseníků vznikla ve 14 století jako hornická osada Díky jedinečně zachovalému souboru lidových staveb se v roce 1995 zařadila mezi vesnické památkové

www.stramberk.cz

rezervace Prohlédnout si zde můžete domy jesenického (východosudetského) typu – přízemní roubené stavby se šindelovou či

27

břidlicovou střechou zdejší nejhodnotnější památkou je původně renesanční kostel sv Ondřeje z roku 1588 V okolí Heřmanovic se nacházejí zbytky staré dřevouhelné tavicí pece a pozůstatky bývalých rudných dolů, které místním obyvatelům po staletí přinášely obživu vesnická pAmátková reZervAce heřmAnovice kontaktní adresa: Obecní úřad, 793 74 Heřmanovice 131 GPS: 50°11‘36.014“N, 17°24‘1.035“E parkoviště: v obci doprava: autobusová zastávka v obci; vlaková zastávka Vrbno pod Pradědem cca 11 km přístup: bezbariérový (exteriéry) otevírací doba: celoročně (exteriéry) tel.: +420 554 612 635 e-mail: hermanovice@tiscali.cz

www.hermanovice.cz

28

30

31


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

vesn I c k Á Pa m Át k o vÁ rezer va c e l I P I n a Do nevelké vesničky, která je součástí obce Štáblovice, vede jediná silnice zdejší původní osídlení ze 14 století zaniklo v důsledku událostí třicetileté války a novou Lipinu potom založili až roku 1783 slezští Němci Vybudovali obec na jednotném půdorysu, který zůstal zcela neporušený až do současnosti Všechny domy v Lipině jsou svými štíty orientovány na náves a vytvářejí unikátně zachovalý soubor zděných domů východosudetského typu Na rohu příjezdové silnice a návsi stojí původní kaple z 2 poloviny 19 století Lipina je vskutku malým, ale vzácným klenotem slezské lidové architektury vesnická pAmátková reZervAce lipinA kontaktní adresa: Obecní úřad, 747 82 Štáblovice 166 GPS: 49°51‘36.804“N, 17°47‘53.324“E parkoviště: v obci doprava: autobusová zastávka v obci; vlaková zastávka Dolní Životice cca 7,5 km přístup: bezbariérový (exteriéry) otevírací doba: celoročně (exteriéry) tel.: +420 553 669 041 e-mail: urad_stablovice@seznam.cz

www.obecstablovice.cz

29

V O J E N S k É Pa m áT k y 32


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

VOJENSkÉ PamáTky

areÁ l č s . o P e v n ě n í hlUčí n - d a r k o v I č k y V letech 1935–1938 budovalo Československo pevnostní systém podél ohrožených úseků tehdejších státních hranic Celá severní linie Moravskoslezského kraje je dodnes pokryta objekty prvorepublikového opevnění Jeden z nejznámějších pevnostních areálů se nachází v Darkovičkách u Hlučína, kde tři pěchotní sruby doplňuje lehký objekt vz 37 a tzv řopík Pevnostní muzeum představuje unikátní soubor staveb a bojové techniky, které měly sloužit k obraně země areál, postupně renovovaný do původní podoby, se stal oblíbeným cílem turistů zároveň zůstává památkou na těžké období našich dějin

areÁl československého oPevnění v mIlostovIcích

sleZské Zemské muZeum – Areál čs. opevnění hlučín-dArkovičky kontaktní adresa: Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, 747 17 Darkovice GPS: 49°55‘31.478“N, 18°13‘15.257“E parkoviště: v areálu doprava: zastávka U Orla, 250 m od areálu přístup: zčásti bezbariérový otevírací doba: VII–VIII út–pá 9.00–17.00 hod.,

Podobně jako v Darkovičkách najdete pevnostní muzeum i v Milostovicích u Opavy Tři pěchotní sruby a další objekty z třicátých let 20 století zde spravuje opavský Klub vojenské historie, který

so, ne a svátky 11.00–17.00 hod.; IV–VI, IX, X čt, pá 9.00–15.30 hod., so, ne a svátky 11.00–17.00 hod.; XI–III jen po objednání tel.: +420 595 051 110 e-mail: kuchar@szmo.cz

se snaží navrátit areálu jeho původní podobu a vybavit jej dobovou výzbrojí Centrem areálu v Milostovicích je pěchotní srub

www.szmo.cz

„Trigonometr“, ve kterém jsou instalovány expozice připomína-

30

jící události druhé světové války, a především roli československé armády v té době Dokonale se zde seznámíte s tehdejší bojovou technikou i celým systémem obrany státních hranic

pAmátník československého opevnění Z roku 1938, opAvA-milostovice kontaktní adresa: Mgr. Pavel Chráska, Karlovecká 3, 747 07 Opava 7 GPS: 49°57‘6.624“N, 17°50‘17.289“E parkoviště: v místě památníku doprava: autobusová zastávka MHD cca 500 m přístup: horní patro bezbariérové otevírací doba: IV–X ne 14.00–18.00 hod.; jindy po domluvě tel.: +420 603 733 737 e-mail: chrpaop@seznam.cz

www.opevneni-milostovice.com

31

34

35


PamÁt n í k d r U h é s v ě t o v é vÁlk y v h r a B y n I Na místě nejtvrdších bojů ostravsko-opavské operace byl v roce 1980 otevřen monumentální památník se dvěma betonovými klíny, vyčnívajícími šikmo ze země a představujícími vojáky, kteří se zvedají do útoku Je součástí Slezského zemského muzea a po nedávné rekonstrukci se proměnil v ústřední památník druhé světové války u nás s moderní multimediální expozicí zaměřenou na válečné události s účastí československých vojáků Je zde například ozvučené dioráma připomínající vesnici po boji či interaktivní instalace historických dokumentů a fotografií Prohlídka areálu zájemcům zabere asi dvě hodiny sleZské Zemské muZeum – pAmátník ii. světové války kontaktní adresa: Památník II. světové války, 747 63 Hrabyně 192 GPS: GPS 49º52‘56.951“N, 18º3‘17.379“E parkoviště: v areálu doprava: autobusová zastávka cca 300 m přístup: bezbariérový otevírací doba: IV–XII denně 9.00–17.00 hod. tel.: +420 553 775 091 e-mail: hrabyne@szmo.cz, horak.ova.j@seznam.cz

www.szmo.cz

32

l I d O Vá a r C h I T E k T u r a 36


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

lIdOVá arChITEkTura

kotUl o va d ř e v ě n k a v hav í ř o v ě

státní léčebné láZně kArlovA studánkA, s. p.

Přestože je Havířov naším nejmladším městem, najdete zde i památku pocházející z období dávno před jeho vznikem Na okraji sídliště v Bludovicích se dochovala dřevěnka, postavená v roce 1781 Roubená chalupa se stodolou, chlévem, sklepem a zeleni-

kontaktní adresa: 793 24 Karlova Studánka 6 GPS: 50°4‘24.587“N, 17°18‘22.246“E parkoviště: horní a dolní parkoviště v obci doprava: autobusová zastávka horní

a dolní, obě cca 300 m od centra lázní; vlaková zastávka Vrbno pod Pradědem cca 6 km od lázní přístup: bezbariérový otevírací doba: celoročně tel.: + 420 554 798 111 e-mail: lazne@k.studanka.cz

web: www.k.studanka.cz

novou zahrádkou patří k nejstarším podobným stavbám na Tě-

34

šínsku a dodnes připomíná, jak vypadala původní zástavba na území současného velkoměsta Součástí areálu je stodola s chlévem a funkční větrný mlýnek „viatrak“ O tuto expozici se stará Muzeum Těšínska

muZeum těšínskA – kotulovA dřevěnkA kontaktní adresa: Kotulova dřevěnka, Hálkova 4, 736 01 Havířov GPS: 49°46‘7.703“N, 18°26‘53.177“E parkoviště: u OD Kaufland, u stadionu doprava: železniční stanice Havířov; autobusové nádraží Havířov-Podlesí přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: V–X út–pá 9.00–12.30 a 13.00–17.00 hod.,

so 9.00–13.00 hod., ne 13.00–17.00 hod.

nÁrodoPIsnÝ areÁl dolní lomnÁ

tel.: +420 602 709 731 e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

33

Matice slezská vybudovala v letech 1969–1973 v horalské obci na Těšínsku národopisný areál s amfiteátrem, který navazuje na tradice zdejší lidové architektury Těšínského Slezska a představuje důležité kulturní centrum oblasti Pravidelně se zde koná oblíbený folklorní festival Slezské dny a Festival na pomezí

Areál mAtice sleZské v dolní lomné Kontaktní adresa: 739 91 Dolní Lomná 260 GPS: 49°32‘49.937“N, 18°42‘32.699“E parkoviště: cca 100 m od areálu doprava: vlaková zastávka Bocanovice cca 2 km; autobusová zastávka Pod Akáty cca 200 m od areálu přístup: bezbariérový otevírací doba: mimo festivaly po domluvě tel.: +420 558 357 655 e-mail: maticeslezska@quick.cz

karl o va s t U d Á n k a Oblíbené letovisko leží přímo na úpatí Pradědu zdejší minerální prameny daly vzniknout lázním, jejichž historie sahá až do

www.slezskedny.wz.cz, www.pomezi.wz.cz

35

roku 1780 Poloha v panenské přírodě zaručuje kvalitní vzduch, údajně nejčistší v Evropě Unikátní soubor lázeňských budov, napodobujících dřevěnou lidovou architekturu, navštěvují turisté i pacienti z mnoha zemí Evropy V moderních zařízeních se léčí nemoci dýchacího ústrojí, ale i nemoci onkologické či pohybového aparátu Město je zároveň ideální výchozí bod na túry do Hrubého Jeseníku 38

39


top atraktivity moravskoslezského kraje

Dřev ě n é k o s t e ly Moravskoslezský kraj se může pochlubit unikátním souborem dřevěných kostelů, který prakticky nemá v Čechách a na Moravě obdoby. Nejen v beskydských obcích, ale také třeba na průmyslovém Karvinsku či v samotné Ostravě objevíte starobylé dřevěné sakrální stavby, které patří ke skutečným pokladům zdejší lidové architektury. Unikátní je zejména to, že tyto kostely a kaple neskončily jako exponáty ve skanzenech, ale dodnes plní svou funkci v původních lokalitách. Podrobnější informace na www.msregion.cz

Kostel sv. Bedřicha na Bílé

Kostel Božího těla

(49°26‘32.134“N, 18°27‘13.874“E)

Kostel Božího těla v Gutech (49°39‘45.97“N, 18°35‘58.189“E)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě (49°31‘16.868“N, 18°50‘2.156“E)

Kostel Panny Marie na Starých Hamrech-Gruni (49°29‘20.177“N, 18°29‘3.621“E)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem (49°32‘7.23“N, 18°18‘10.094“E)

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích (49°32‘16.727“N, 18°1‘19.653“E)

Kostel Všech svatých v Sedlištích u Frýdku-Místku (49°43‘6.421“N, 18°22‘3.149“E)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Řepišti (49°44‘11.125“N, 18°19‘7.464“E)

Kostel sv. Antonína Paduánského na hoře Prašivá (49°38‘12.158“N, 18°28‘57.493“E)

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici (49°38‘13.007“N, 18°43‘23.212“E)

Kostel sv. Mikuláše v Nýdku (49°39‘25.154“N, 18°45‘35.745“E)

Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích

Kostel sv. Antonína Paduánského

(49°47‘11.515“N, 18°31‘43.546“E)

Kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích (49°53‘31.18“N, 18°34‘11.232“E)

rozhledny a v y h l í d k ová m í sta

Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové (49°46‘27.474“N, 18°16‘48.846“E)

Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích (50°0‘20.255“N, 18°0‘36.638“E) 40

Kostel sv. Mikuláše


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

rOzhlEdNy a VyhlídkOVá míSTa

Praděd Na vrcholu nejvyšší hory Hrubého Jeseníku (1 491 m) byla roku 1912 postavena kamenná rozhledna Habsburská věž, která se však na konci padesátých let zřítila V roce 1983 vyrostl na jejím místě 162 m vysoký televizní vysílač Jeho součástí je vyhlídková terasa nacházející se ve výšce 40 m, restaurace a hotel Úchvatné výhledy na celé Jeseníky a příležitostně i na slovenské Tatry lákají k výstupu na majestátní horu každoročně tisíce lidí Vrcholové partie Pradědu jsou pro svou unikátně zachovalou přírodu chráněny jako národní přírodní rezervace Pro pěší turisty je přístupný z několika směrů

roZhlednA – televiZní věŽ prAděd GPS: 50°4‘58.839“N, 17°13‘51.339“E parkoviště: parkoviště Hvězda nad Karlovou Studánkou, poté kyvadlová doprava na Ovčárnu doprava: autobusová kyvadlová doprava na Ovčárnu, pak již pouze

vyhlí d k o vÁ v ě Ž nové r a d n I c e v o s t r av ě Věž ostravské radnice se vypíná 86 metrů nad Prokešovým náměstím Nová radnice, postavená v letech 1925–1930, je nejrozlehlejší

pěšky 3,5 km na vrchol; vlaková zastávka Vrbno pod Pradědem, cca 17 km přístup: je možné vyjet autem z Hvězdy na Ovčárnu, z Ovčárny na Praděd motorizovaně nelze otevírací doba: celoročně 09.00–17.00 hod. tel.: +420 604 136 577

radniční budova v České republice Její vyhlídková terasa je umístěna ve výšce 73 metrů a nabízí úchvatný výhled Celá Ostrava jako na dlani – kostelní a těžní věže i mnoho zeleně z věže uvidí-

37

te horský masiv Moravskoslezských a částečně i Slezských Beskyd, Moravskou bránu, polské pohraničí a při dobré viditelnosti na vás vykoukne také Praděd Na věž se dostane každý, pohodlně vás tam doveze rychlovýtah přímo z informačního centra vyhlídková věŽ nové rAdnice v ostrAvě kontaktní adresa: Ostravský informační servis, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava GPS: 49°50‘30“N, 18°17‘29“E parkoviště: v podzemních garážích pod Prokešovým náměstím doprava: autobusem č. 78, 99 a trolejbusem č. 101, 102, 103, 106 na zastávku Nová radnice, cca 100 m přístup: bezbariérový otevírací doba: celoročně – zimní čas 9.00–17.00 hod., letní čas 9.00–19.00 hod. tel.: +420 599 443 096 e-mail: vez@ostravainfo.cz

www.ostravainfo.cz

36

42

43


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

rOzhlEdNy a VyhlídkOVá míSTa

rozhl e d n a hans e k U d l I c h a

roZhlednA velká čAntoryJe

V nadmořské výšce 400 m nad obcí Úvalno stojí v místě zvaném Strážiště kamenná rozhledna, vybudovaná roku 1913 podle projektu architekta Oskara Felgela Po důkladné rekonstrukci byla

kontaktní adresa: TAWO CZ, s. r. o., 739 96 Nýdek 580 GPS: 49°40‘43,269“N,18°48‘16,55“E parkoviště: náměstí obce Nýdek cca 5 km od rozhledny doprava: autobusová zastávka Nýdek přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: celoročně, IV–IX denně 9.00–17.00 hod.; X–III so, ne 10.00–16.00 hod. tel.: +420 558 335 313 e-mail: tawo@trz.cz,tawo@seznam.cz

www.cantoryje.cz, www.czantoria.pl

znovu zpřístupněna v roce 2000 Rozhledna je pojmenována po slavném úvalenském rodákovi Hansi Kudlichovi Tento známý lé-

39

kař a politik v roce 1848 v rakouském sněmu úspěšně inicioval zrušení poddanství V přízemí 22 m vysokého objektu, který nabízí zajímavé pohledy do širokého okolí, se nachází Kudlichovo mauzoleum

roZhlednA hAnse kudlichA kontaktní adresa: Obecní úřad, 793 91 Úvalno 58 GPS: 50°3‘2.169“N, 17°43‘59.779“E parkoviště: cca 100 m od rozhledny doprava: vlaková a autobusová zastávka v obci přístup: částečně bezbariérový (k věži) otevírací doba: IV, X 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.;

cvIlín

V, VI a IX 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.; VII, VIII út–ne 9.00–12.00 a 13.00–18.00 hod.; I, II, III, XI a XII po domluvě tel.: +420 595 176 278 e-mail: obecniurad@uvalno.cz

Nezapomenutelné je poutní místo nad Krnovem – kopec Cvilín

www.uvalno.cz

s barokním kostelem Panny Marie Sedmibolestné Obraz za oltářem má prý léčivou moc Nedaleko stojí kamenná rozhledna z roku

38

1903 Na zadním kopci se nachází zřícenina hradu Šelenburk, kdysi považovaného za jeden z nejpevnějších v této části království

roZhlednA nA cvilíně kontaktní adresa: TIC Krnov, Hlavní nám. 111/25, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem GPS: 50°4‘55.339“N, 17°43‘21.069“E parkoviště: u kostela Panny Marie Sedmibolestné, cca 50 m od rozhledny doprava: vlaková stanice Krnov Cvilín cca 3 km; autobusová zastávka Krnov, autobusové nádraží cca 3,5 km přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: pouze za příznivého počasí, V–IX denně 10.00–17.00 hod.; jaro so,

ne 10.00–17.00 hod.; jindy po domluvě tel.: +420 554 614 612, +420 554 611 772 e-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz

www.krnov.cz

velkÁ č a n t o ry j e Bájemi opředená hora, stojící na česko-polské hranici, je se svou

40

výškou 995 m n m nejvyšším bodem Slezských Beskyd Podle legendy se v jejím nitru, podobně jako ve středočeském Blaníku, dodnes ukrývají stateční rytíři, připravení zachránit svou zemi v časech největších strastí a útrap Na vrcholu Čantoryje stojí od roku 2002 moderní ocelová rozhledna Je vysoká 29 m a nabízí nádherné výhledy především na údolí řeky Visly Součástí turistického areálu je také dřevěný srub, kde se lze občerstvit 44

45


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

rOzhlEdNy a VyhlídkOVá míSTa

lysÁ h o r a – k r á l o v n a morav s k o s l e z s k ý c h B e s k y d , 1 323 m Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, opředený mnoha pověstmi, uchvacuje svými neopakovatelnými výhledy za příznivého počasí uvidíte dokonce Malou Fatru, Martinské Hole, Kubinskou Hoľu, Vysoké Tatry či panoráma Jeseníků s Pradědem Dominantou Lysé hory je telekomunikační věž, najdete zde meteorologickou stanici, stanici horské služby, lyžařský vlek, restauraci a bufet Území Lysé hory spadá do CHKO Beskydy, kam nesmí vjet motorová vozidla Vrchol zdoláte pěšky nebo na kole, vybrat si můžete z mnoha značených tras různých obtížností Od května do září jezdí na Lysou horu 2x týdně autobus

radhoŠŤ

lysá horA kontaktní adresa nejbližšího IC: Beskydské informační centrum,

Hlavní 308, 739 11 Frýdlant n. O. GPS: 49°32‘45.536“N, 18°26‘50.155“E parkoviště: u všech přístupových tras je možné zaparkovat doprava: vlaková zastávka Ostravice 8,5 km; autobusová zastávka Malenovice 6,5 km, Visalaje 7,5 km, Krásná 6 km přístup: pěšky, na kole, handicapovaní mohou využít autobus ve středu a pátek, jinak zde platí zákaz vjezdu všem vozidlům tel.: +420 558 676 909 (Beskydské informační centrum) e-mail: info@lysahora.cz, info@beskydy-info.cz

www.lysahora.cz, www.beskydy.com

Bájná hora Radhošť (1 129 m) v sobě snoubí pohanskou i křesťanskou tradici a spolu s nedalekými Pustevnami je jedním z nejčastěji navštěvovaných míst Moravskoslezských Beskyd Pod dohledem pohanského boha Radegasta, jehož sochu vytvořil v roce 1931 albín Polášek, směřují poutníci až k sousoší Cyrila a Metoděje od stejného autora, které se nachází před kaplí zasvěcené oběma věrozvěstům Roubená poutní kaple byla postavena v letech 1896– 1898, přístavba zvonice a šindelový obklad chránící kapli před po-

41

větrnostními vlivy pocházejí z roku 1926 Vrcholu v současné době dominuje vysílací věž horA rAdhošŤ kontaktní adresa: Turistické informační centrum, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R. GPS: 49° 29‘31“N, 18°13‘22“E parkoviště: na Pustevnách cca 4–5 km doprava: autobusová zastávka Prostřední Bečvy, Pustevny konečná přístup: asi 5 km hřebenová trasa otevírací doba: celoročně tel.: +420 556 836 916 e-mail: ic@mufrenstat.cz

www.frenstat.info, www.frenstatinfo.cz

42

46

47


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

h a l d a t e r e z I e-ema Kuželovitá halda na Ostravsku byla v letech 1920–1960 postupně navážena hlušinou Její vrchol dosahuje nadmořské výšky 315 m, a patří tak k nejvýše položeným místům ve městě Terezie-Ema je pohodlně přístupná po žluté turistické značce vedoucí z centra Ostravy nebo ze zoologické zahrady Halda, zvaná „ostravská sopka“, je stále aktivní a zevnitř prohořívá Díky vysokým teplotám roste na jejím povrchu teplomilná stepní flóra a v zimě se na vrcholu téměř nedrží sníh Kromě vzácných rostlin je halda zajímavá i díky nádherným výhledům na město a do kraje Ostravu odtud uvidíte jako na dlani hAldA tereZie-emA kontaktní adresa: Ostravský informační servis, pobočka Vyhlídková věž Nové radnice,

Prokešovo nám. 8, 702 00 Moravská Ostrava GPS: 49°50‘15.94“N, 18°18‘43.42“E parkoviště: u zoologické zahrady doprava: trolejbusem č. 101, 104, 106; autobusem č. 22 na zastávku Důl Petr Bezruč přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: celoročně tel.: +420 599 443 096 e-mail: vez@ostravainfo.cz

www.ostravainfo.cz

43

T I P y P r O T y, kTEří SI NEVybralI 48


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

TIPy PrO Ty, kTEří SI NEVybralI

zoo ostrava ze slezskoostravské Stromovky se ozývají prapodivné zvuky – řev šelem, hlasy vzácných ptáků a dětský smích zdejší zoologická zahrada patří k největším u nás a její návštěva vám může zabrat i celý den Oblíbená je dětská zoo, kde si vaše ratolesti mohou popovídat s kozami či ovcemi pěkně zblízka Expozice afrických zvířat se zebrami, žirafami či velbloudy střídají lemuří ostrovy nebo mořské akvárium a sloni si užívají luxusu moderního pavilonu i s kouskem indické džungle Kolem projíždí vláček, který vás zaveze z jednoho konce zahrady na druhý, kde právě probíhá komentované krmení velbloudů

s t o d o l n í U l I c e – ulice, která nikdy nespí…

ZooloGická ZAhrAdA ostrAvA, p. o.

V centru Ostravy najdete největší zábavní čtvrť v České republice

hod.; III, IX, X 9.00–18.00 hod.; IV–VIII 9.00–19.00 hod. tel.: +420 596 241 269 e-mail: info@zoo-ostrava.cz

Ve všední dny je Stodolní ulice příjemné a klidné korzo s restauracemi, kavárnami a bary mezi stejnojmennou železniční stanicí

kontaktní adresa: Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava GPS: 49°50‘36.688“N, 18°19‘10.615“E parkoviště: v místě doprava: trolejbusem č. 101 a 104 na zastávku ZOO přístup: částečně bezbariérový otevírací doba: XI, XII, I 9.00–16.00 hod.; II 9.00–17.00

web: www.zoo-ostrava.cz

a Nádražní ulicí Vždy o víkendu se z ní ale stává rušné roztančené centrum zábavy Desítky klubů a hospůdek s předzahrádkami

45

praskají ve švech a s postupujícím večerem se ulice mění v jednu velkou taneční party Světla noční Ostravy lákají každý víkend tisíce návštěvníků Němčina se prolíná s polštinou, italština střídá korejštinu a každý třetí Čech tady mluví podezřele krátce

stodolní ulice kontaktní adresa: Stodolní 819/16, Ostrava 702 00 GPS: 49°50‘9.83“N, 18°17‘8.62“E parkoviště: v Hollarově ulici cca 100 m doprava: tramvají č. 1, 2, 4, 8, 12, 14,

18 na zastávku Stodolní cca 50 m; vlaková zastávka Ostrava-Stodolní cca 100 m přístup: částečně bezbariérový (exteriéry a některé kluby a restaurace) otevírací doba: celoročně e-mail: agentura@stodolni.cz

www.stodolni.cz

44

50

51


tOP aTrakTIVITy mOraVSkOSlEzSkÉhO kraJE

TIPy PrO Ty, kTEří SI NEVybralI

arch e o Pa r k chot ě B U z - P o d o B o r a

šikmý kostel sv. petrA Z AlkAntAry

V Chotěbuzi-Podoboře se rozkládá archeologické naleziště, které dokládá zdejší osídlení ve starší době železné a v polovině 8 století po příchodu Slovanů Uvidíte zde repliku slovanského hradiště, jehož pozůstatky byly objeveny ve druhé polovině

kontaktní adresa: Římskokatolická farnost Karviná-Doly, Pivovarská 2, 733 01 Karviná-Fryštát GPS: 49°51‘30“N, 18°32‘15“E parkoviště: cca 20 m od kostela doprava: vlakové nádraží Karviná-hl. nádraží; MHD zastávka Gabriela cca 100 m přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: při bohoslužbách ne a svátky v 9.30 hod., jindy po domluvě tel.: +420 596 314 455 e-mail: fara.karvina@tiscali.cz

www.farnost-karvina.cz, www.karvina-info.cz

20 století Prohlídka hradiska s průvodcem vás seznámí se živo-

47

tem nejstarších Slovanů, nahlédnete do jejich obydlí nebo se dozvíte, jaké rostliny použít k výrobě či barvení látek Kluci budou nadšeni ze střelby z luku, děvčata si mohou vyzkoušet mletí obilí v žernovech ArcheopArk chotěbuZ-podoborA kontaktní adresa: Archeopark Chotěbuz-Podobora, 735 61 Chotěbuz GPS: 49°47‘7“N, 18°35‘24.998“E parkoviště: 100 m od archeoparku doprava: vlaková i autobusová zastávka Chotěbuz cca 10 min. pěšky přístup: nepřístupné vozíčkářům otevírací doba: V, VI, IX, X út–pá na objednávku;

V, VI, IX, X so, ne 9.00–17.00 hod.; VII, VIII út–ne 9.00–17.00 hod.

BazIlIka navŠtívení Panny marIe ve frÝdkU

tel.: +420 558 761 227, +420 721 193 517 e-mail: archeopark@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz, www.archeopark-chotebuz.cz

46

Frýdek je od 17 století významným poutním místem, zvaným též „slezské Lurdy“ Monumentální bazilika se tyčí vysoko nad městem, a tvoří tak přirozenou dominantu okolí V roce 1999 povýšil poutní místo papež Jan Pavel II na baziliku minor Ve zdejší kryptě leží mumie a kosti desítek lidí – mnichů i majitelů panství bAZilikA minor nAvštívení pAnny mArie ve Frýdku-místku kontaktní adresa: Farní úřad Frýdek, Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek GPS: 49°41‘23.174“N, 18°20‘48.507“E parkoviště: v blízkosti baziliky doprava: autem, autobusem přístup: bezbariérový – plošina pro kočárky a vozíčkáře otevírací doba: po–so 7.00–9.00 a 17.00–19.00 hod.,

ne 7.00–12.00 a 17.00–19.00 hod.

ŠIkmÝ k o s t e l s v. P e t r a z alk a n ta ry v k a r v I n é Dobývání černého uhlí padlo za oběť několik vesnic i celých měst

tel.: +420 731 625 683, +420 731 625 682 e-mail: bazilika@seznam.cz

www.basilica.cz

48

Bývalé město Karvinná se proměnilo v periferii, kde se nacházejí už jen skromné pozůstatky jeho bývalého bohatství Unikátem se stal zdejší barokní kostel sv Petra z alkantary Vznikl v roce 1759 a později se vlivem poddolování propadl o více než 37 metrů pod původní úroveň a naklonil se o 6,8 stupňů k jihu Jednotlivé zdi tak mají různé zakřivení z těchto důvodů je tato raritní stavba po právu nazývána „českou Pisou“ 52

53


top atraktivity moravskoslezského kraje

informační centra

Infor m a č n í c e n t r a Albrechtičky

Bystřice nad Olší

Havířov

Klimkovice

Odry

Rýmařov

Informační centrum Albrechtičky 742 55 Albrechtičky 76 tel.: +420 556 428 016 e-mail: infocentrum@albrechticky.cz www.albrechticky.cz

Informační centrum Bystřice-Bystrzyca 739 95 Bystřice nad Olší 334 tel.: +420 558 995 127 e-mail: ic@bystrice.cz http://ic.bystrice.cz

Městské informační centrum Havířov Dlouhá třída 17, 736 01 Havířov-město tel.: +420 596 815 843 e-mail: info@havirov-info.cz www.havirov-info.cz

Kulturní a informační středisko Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice tel.: +420 556 420 005 e-mail: meu@mesto-klimkovice.cz, kis@mesto-klimkovice.cz www.mesto-klimkovice.cz

Městské informační centrum Odry Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry tel.: +420 556 768 162–3 e-mail: infocentrum@odry.cz www.odry.cz, www.infocentrum.odry.cz

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov tel.: +420 554 212 381 e-mail: info@rymarov.cz www.rymarov.cz, www.rymarovsko.cz

Bartošovice

Čeladná

Hlučín

Informační centrum Regionu Poodří 742 54 Bartošovice 1 – zámek tel.: +420 556 720 490 e-mail: region@regionpoodri.cz www.regionpoodri.eu

Knihovna a informační centrum 739 12 Čeladná 714 tel.: +420 558 684 400 e-mail: ic@celadna.cz www.celadna.cz

Informační centrum Hlučín Zámek, Zámecká 4, 748 01 Hlučín tel.: +420 595 041 617 e-mail: infohlucin@centrum.cz www.info.hlucin.com

Bílovec

Český Těšín

Informační centrum Bílovec Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec tel.: +420 556 411 545 e-mail: info@bilovec.cz www.bilovec.cz

Regionální informační centrum při Muzeu Těšínska Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín tel.: +420 558 711 866 e-mail: ric@muzeumct.cz www.tesinsko-info.cz

Horní Benešov

Bohumín Městská knihovna Bohumín Vrchlického 262, 736 81 Bohumín tel.: +420 596 013 027 e-mail: infocentrum@k3bohumin.cz www.k3bohumin.cz Informační centrum Městského úřadu Bohumín Městský úřad, Masarykova 158, 735 81 Bohumín tel.: +420 536 092 111 e-mail: info@mubo.cz www.mesto-bohumin.cz

Bohušov Informační centrum Bohušov 793 98 Bohušov 15 tel.: +420 554 642 121 e-mail: oubohusov@bohusov.eu, infocentrum@bohusov.cz www.bohusov.eu

Bruntál

Dívčí Hrad

Informační centrum Dívčí Hrad Obecní úřad Dívčí Hrad, 793 99 Dívčí Hrad 64 tel.: +420 554 650 014 e-mail: infocentrum@divcihrad.cz, ou@divcihrad.cz www.divcihrad.cz Informační centrum „Osoblažsko“ 793 99 Dívčí Hrad 20 tel.: +420 554 650 214 e-mail: oblik.dh@seznam.cz www.osoblazsko.cz

Frenštát pod Radhoštěm MIC Frenštát pod Radhoštěm náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm tel.: +420 556 836 916 e-mail: ic@mufrenstat.cz www.frenstatinfo.cz

Frýdek-Místek

Informační centrum Muzeum Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál tel.: +420 554 709 151 e-mail: muzeumbruntal@iol.cz www.bruntal-zamek.cz

Beskydské informační centrum – centrála náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek tel.: +420 558 646 888 e-mail: info@beskydy-info.cz www.beskydy.com

Městské informační centrum Bruntál náměstí Míru 7, 792 01 Bruntál tel.: +420 554 713 099 e-mail: mic@mubruntal.cz www.mubruntal.cz

Beskydské informační centrum – pobočka Frýdek Zámecké náměstí 1257, 738 01 Frýdek-Místek tel.: +420 558 438 391 e-mail: info@beskydy-info.cz www.beskydy.com

Brušperk

Frýdlant nad Ostravicí

Informační centrum města Brušperk náměstí J. A. Komenského 9, 739 44 Brušperk tel.: +420 558 666 271 e-mail: infobrusperk@iol.cz www.infobrusperk.cz

Budišov nad Budišovkou Městské kulturní a informační středisko Muzeum břidlice Horská 184, 747 87 Budišov nad Budišovkou tel.: +420 556 305 334 e-mail: mkis@budisovnb.cz www.budisov.eu

54

Beskydské informační centrum – pobočka Frýdlant nad Ostravicí Hlavní 308, 739 11 Fýdlant nad Ostravicí tel.: +420 558 676 909 e-mail: info@beskydy-info.cz www.beskydy.com

Fulnek Městské informační centrum Fulnek Sborová 81, 742 45 Fulnek tel.: +420 556 713 713 e-mail: mic@fulnek.cz www.ic-fulnek.cz

Informační centrum a městská knihovna Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov tel.: +420 554 773 099 e-mail: knihovnahb@mybox.cz www.knihovnahornibenesov.wz.cz

Hradec nad Moravicí Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí tel.: +420 553 783 940 e-mail: ic@muhradec.cz www.ichradec.cz

Hukvaldy Informační centrum Hukvaldy 739 46 Hukvaldy 40 tel.: +420 558 699 221 e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz www.hukvaldy.eu

Jablunkov Jablunkovské informační centrum Dukelská 600, 739 91 Jablunkov tel.: +420 558 340 607 e-mail: info@jablunkov.cz www.jablunkovsko.cz

Jeseník nad Odrou

Informační centrum Jeseník nad Odrou 742 33 Jeseník nad Odrou 256 tel.: +420 556 739 016 e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz www.jeseniknadodrou.cz

Karlova Studánka IMPULS, s. r. o., Informační středisko IS, parcela SLL 53/I, 793 24 Karlova Studánka tel.: +420 554 772 004 e-mail: info@jeseniky-praded.cz www.jeseniky-praded.cz

Karviná Městské informační centrum při Regionální knihovně Karviná Masarykovo nám. 71, 733 01 Karviná-Fryštát tel.: +420 596 318 620 e-mail: micka@rkka.cz www.rkka.cz Městské informační centrum při Regionální knihovně Karviná pracoviště hl. nádraží ČD, Nádražní 695/7, 733 01 Karviná-Fryštát tel.: +420 596 311 541 e-mail: miccd@rkka.cz www.rkka.cz

Komorní Lhotka Informační centrum mikroregionu obcí povodí Stonávky Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník tel.: +420 606 674 772 e-mail: ic-stonax@quick.cz www.stonavka.cz

Kopřivnice

Informační centrum Kopřivnice Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 821 600 e-mail: ic@koprivnice.cz www.koprivnice.cz, www.lasska-brana.cz

Kravaře Informační centrum Kravaře Opavská 268/62, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 671 827 e-mail: i-kravare@post.cz www.i-kravare.info

Krnov Turistické informační centrum Krnov Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov tel.: +420 554 614 612 e-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz www.krnov.cz

Kunín Informační centrum Kunín 742 53 Kunín – zámek tel.: +420 556 749 420 e-mail: ic@kunin.cz www.zamek.kunin.cz

Mosty u Jablunkova GOTIC – Gorolské informační centrum 739 98 Mosty u Jablunkova 381 tel.: +420 558 341 586 e-mail: info@gotic.cz www.gotic.cz

Mošnov Ostravský informační servis Mezinárodní letiště Leoše Janáčka (vestibul příletové haly), 742 51 Mošnov 401 tel.: +420 558 272 419 e-mail: letiste@ostravainfo.cz www.ostravainfo.cz

Nový Jičín Informační centrum Nový Jičín Úzká 27, 741 01 Nový Jičín (od července 2011 Masarykovo nám. 45) tel.: +420 556 711 888 e-mail: icentrum@novy-jicin.cz www.icnj.cz, www.novy-jicin.cz

Opava Městské informační centrum Horní nám. 67, 746 01 Opava tel.: +420 553 756 143 e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz www.opava-city.cz

Orlová Městské informační centrum Orlová Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně tel.: +420 596 511 306 e-mail: mic@knihovna-orlova.cz www.knihovna-orlova.cz

Ostrava Ostravský informační servis, s. r. o. vchod z Nádražní 7, Jurečkova 12/1935, 702 00 Ostrava tel.: +420 596 123 913 e-mail: mic@ostravainfo.cz www.ostravainfo.cz Ostravský informační servis, s. r. o. vyhlídková věž Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava tel.: +420 599 443 096 e-mail: vez@ostravainfo.cz www.ostravainfo.cz Ostravský informační servis, s. r. o. vestibul Hlavního nádraží, Nádražní 196, 702 00 Ostrava tel.: +420 596 136 218 e-mail: cd@ostravainfo.cz www.ostravainfo.cz Ostravský informační servis, s. r. o. dopravní terminál u nádraží ČD (Svinov), Peterkova 90, 721 00 Ostrava tel.: +420 597 310 174 e-mail: svinov@ostravainfo.cz www.ostravainfo.cz

Ostravice Informační centrum Ostravice Knihovna Ostravice, 739 14 Ostravice 400 tel.: +420 558 682 115 e-mail: knihovnaostravice@seznam.cz www.obec-ostravice.cz, www.naseknihovna.cz/ostravice

Příbor Městské informační centrum Příbor náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor tel.: +420 556 455 442 e-mail: mic@pribor-mesto.cz www.pribor-mesto.cz

Sedlnice Kulturní a informační centrum Sněženka Sedlnice 742 56 Sedlnice 106 tel.: +420 556 712 637 e-mail: kic@snezenka.cz www.snezenka.cz

Soběšovice Informační centrum Soběšovice Informační centrum Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, 739 22 Soběšovice 10 tel.: +420 558 404 555 e-mail: mikroregion.prehrady@seznam.cz www.sobesovice.cz

Studénka Informační centrum Studénka nám. Republiky 762, 742 13 Studénka tel.: +420 556 414 387 e-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz www.mesto-studenka.cz

Štramberk Městské informační centrum Štramberk Zauličí 456, 742 66 Štramberk tel.: +420 558 840 617 e-mail: mic@stramberk.cz www.stramberk.cz

Třinec Městské informační centrum Třinec Dukelská 689, 739 61 Třinec-Lyžbice tel.: +420 558 998 200 e-mail: mic@knih-trinec.cz www.info-trinec.cz

Vítkov

Informační centrum Vítkov náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov tel.: +420 556 312 255 e-mail: icvitkov@vitkov.info infocentrum@vitkov.info www.vitkov.info

Vrbno pod Pradědem IMPULS, s. r. o., IC Městské informační centrum Jesenická 252, 793 26 Vrbno pod Pradědem tel.: +420 554 751 585 e-mail: info@jeseniky-praded.cz www.jeseniky-praded.cz

RICCO – koupaliště Příbor Janáčkova 923, 742 58 Příbor tel.: +420 777 100 007 e-mail: ricco@ricco.cz www.ricco.cz

55


top atraktivity moravskoslezského kraje

Polo h a a m a pa Morav s k o s l e z s k é h o k r a j e

česká republika

Evropa

moravskoslezský kraj

top atraktivity moravskoslezského kraje 1. vydání, 2010 text: Marek Podhorský, Vladimír Šmehlík jazyková úprava: Hana Pelešková fotografie: © Petr Šimčík, Moravskoslezský kraj, Horydoly (www.horydoly.cz), archiv Regionální rady Třinec, Statutární město Ostrava, archiv Regionu Poodří, Jitka Musilová, Daniel Krzywoň, Profimedia, Pavel Karmelita, Štefan Špic, archiv statutárního města Opavy, Jiří Janovský (www.janovka.wz.cz), Beskydské informační centrum, Technické muzeum Tatra, CzechTourism, Karel Stuchlík, Jaroslav Kocourek, Ota Nepilý, Pavel Vlček, Město Krnov, František Řezníček, Muzeum Novojičínska, Slezské zemské muzeum, Miroslav Marek, Karel Knapp, Jaroslav Michna, Správa zámku Kunín, IC Hradec nad Moravicí, Jiří Kapusta, Gabriela Čočková, Radomír Přibyla grafická úprava, zlom: freytag & berndt Praha tisk: Reproprint © Moravskoslezský kraj, 2010 56

Top atraktivity Moravskoslezského kraje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you