Page 1

Středočeský magazín Silné srdce země české Informacˇní cˇtvrtletník Strˇedocˇeského kraje 1/2011 

Neprodejný výtiskBudování zahrad u Jezuitské koleje Rozhovor s architektem

/str. 4–5

Proměny kladenské nemocnice

Známe vítěznou sochu M.J. Husa, která bude stát na Krakovci

/str. 20–21

/str. 10–11


Dění v kraji

Dění v kraji

Školáci bojovali v soutěži O nejlepší novoročenku pro rok 2011, kterou vyhlásil Středočeský kraj. Radní Středočeského kraje Milan Němec a středočeský hejtman David Rath pogratulovali vítězi ze Základní umělecké školy ve Velkých Popovicích Martinu Pražákovi, který se umístil na prvním místě ve své kategorii.

Počátkem roku se rozrostl Domov seniorů U Anežky v Luštěnicích na Mladoboleslavsku. Slavnostního otevření zmodernizovaných a nových prostorů se zúčastnila radní Středočeského kraje Zuzana Jentschke Stöcklová. Na snímku s ředitelkou domova Evou Rovnou (vpravo vzadu).

Náměstek středočeského hejtmana Marcel Chládek spolu s ředitelem středočeské záchranky Martinem Houdkem slavnostně otevřeli rakovnickou zubní pohotovost, která po více než čtyřech letech bude opět sloužit veřejnosti.

Mateřská škola Kollárova v Úvalech nedávno otevřela zrekonstruované a nové prostory, které výrazně pomohou v boji proti vážnému nedostatku míst ve školkách. Slavnostního představení opravené školky se účastnil i radní Středočeského kraje JUDr. Karel Molnár. Náklady na projekt „Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech“ byly kolem dvaceti milionů korun. Téměř patnáct milionů korun uhradil Regionální operační program Střední Čechy.

Středočeský hejtman MUDr. David Rath před vánočními svátky navštívil děti v Dětském domově v Ledcích u Smečna. Radost jim udělal hromadou dárků, mezi nimi nechyběl například fotbalový míč, panenky či boby.

Náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí Miloš Petera na šestém ročníku středočeské krajské výstavy Náš chovatel, která na výstaviště v Lysé nad Labem přilákala tisíce návštěvníků. Expozice nabídla to nejlepší, co se podařilo v kraji odchovat.

Středočeský hejtman MUDr. David Rath spolu s ředitelem kolínské nemocnice Petrem Chudomelem navštívili prvního novorozence v letošním roce ve Středočeském kraji. Malému Kubovi Vondráčkovi z Kolína tak popřáli mnoho štěstí do života. David Rath obdaroval Kubíčka dárečky a jeho mamince předal 10 tisíc korun, které se šťastné rodince v době příchodu miminka budou hodit.

Strana 02

Náměstek středočeského hejtmana Marcel Hrabě, radní Zuzana Jentschke Stöcklová a hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath spolu s dětmi slavnostně otevřeli unikátní dětské hřiště v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Vedení Sládečkova muzea v Kladně, pod něž Mayrau spadá, získalo od Středočeského kraje celkovou dotaci dva miliony korun na postupnou rekonstrukci areálu. V letošním roce se tak například v areálu skanzenu opravil dopravní most či došlo ke změně elektrického vytápění na plynové.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 03


Dění v kraji

Dění v kraji

Kavárna bude ve vyhlídkovém pavilonu.

tak asi budete zklamáni. Cílem našeho návrhu nebyla snaha provést na tomto místě šokující monumentální řešení, na druhé straně jsme se ale také nesnažili o rekonstrukci barokní zahrady, která v minulosti nepochybně ke koleji patřila. Propojíme známé nebo existující historické struktury s prvky novými, současnými. Jedná se např. o přírodní amfiteátr nebo vodní schody. V parku se počítá s volným pohybem lidí po trávníkových plochách tak, jak je to obvyklé v zahraničních veřejných parcích. Právě tyto volné trávníkové plochy bych označil za dominantní, volný prostor určený pro různé aktivity.

Foto: Katuše Krejčíková

Součástí zahrady bude i výsadba ukázkové řady vinné révy, zejména vzácné u nás již téměř zapomenuté odrůdy v kombinaci s nově vyšlechtěnými sortami. Víte o jaké odrůdy přesně jde a jestli její produkty budou k dostání i pro veřejnost? Vysadíme zde Tramín bílý, odrůdu našich pra pra pradědů, tato odrůda je dnes již téměř zapomenuta. Dalšími odrůdami budou Rulandské modré (do Čech dovezl Karel lV) nebo nově vyšlechtěné odrůdy jako Cabernet blanc, Solaris a Hibernal. Produkty budou k dostání ve velmi omezeném množství a pouze v Jezuitské koleji.

Rozhovor s architektem zahrad v Jezuitské koleji

Co dál bude v zahradách? V  plánu je také vytvoření vyhlídky směrem k  chrámu svaté Barbory. Může to být místo magického působení a vnímání krásy. Vyhlídkový pavilon v tomto místě bude doplněn malou kavárnou.

Další a zároveň nejrozsáhlejší částí navrhované revitalizace je tzv. městský park, který bude mít charakter reprezentační zeleně. Stručně lze říci, že zahrady budou přístupné veřejnosti v plném rozsahu. Maximální otevřenost a přístupnost pro obyvatele města a návštěvníky byla základní podmínkou zadavatele, což je v tomto případě Středočeský kraj a jsem rád, že vedení kraje věnuje tomuto projektu nemalou pozornost. Co bylo největším úskalím při přípravě návrhu? Musel jste během rekonstrukce nějak zásadně měnit plány? A co vás naopak mile překvapilo? Ze zkušenosti vím, že to, co dlouhodobě trápí občany města, jsou problémy s osobní dopravou a s parkováním. Je to problém většiny měst a městské památkové rezervace nejsou výjimkou. Středověká struktura našich měst byla stavěná na pěší chůzi. Profilace ulic umožňovala provoz maximálně pro koňské potahy. Neustálé zvyšování mobility umocňuje dopravní zátěž v historických centrech až na hranice kolapsu. Jedná se o problém, který je nutné řešit, ovšem bez zpracování komplexního systému parkovacích kapacit to není možné. Jsem rád, že bylo rozhodnuto opustit variantu rozsáhlého parkoviště v západní části areálu Jezuitské koleje a tímto umožnit rozšíření

podílu parkových ploch. Parkovací kapacita, která v areálu zůstává, je učena pro návštěvníky galerie, kulturních akcí a nezbytné zajištění provozu. Zaznamenal jste nějaký ohlas od občanů co se týče zahrad? Pokud je mi známo, jsou záměry Středočeského kraje v areálu koleje i v koleji samé přijímány s velkým pochopením a myslím, že pozitivně je vnímáno i prozatím pouze částečné otevření a zpřístupnění Jezuitské koleje. Jaký máte osobní vztah k Jezuitské koleji a k městu Kutná Hora? Vše bylo tak, jak u většiny z nás. Byl jsem návštěvníkem, turistou, který se prošel půvabným místem a zase odjel. Ani v nejmenším jsem netušil, když jsem do Kutné Hory přijel v roce 1991, že se k tomuto městu připoutám na dalších dvacet let. Měl jsem možnost zde realizovat své největší projekty jako např. novostavbu pobočky České spořitelny, dva velké bytové domy, částečně se podařila i úprava Palackého náměstí a v poslední řadě mohutná dominanta města, která neodmyslitelně zdobí kutnohorské panorama - Jezuitská kolej. Za všechny tyto příležitosti jsem vděčný a rád bych poděkoval ‹‹ všem, kteří mě v mé práci podporovali.

Při zpracování architektonického návrhu zahradních úprav Ing.arch. Jiří Krejčík spolupracoval s Ing. Drahoslavem Šonským CSc., autorizovaným architektem v oboru zahradní a krajinářské tvorby a při zpracování architektonických prvků doplňujících centrální část parku s jeho synem Ing. arch. Borisem Šonským, taktéž autorizovaným architektem.

S nápadem vybudovat nové zahrady ve zdevastovaném prostoru u Jezuitské koleje přišel před časem středočeský hejtman David Rath. Od té doby vzniká projekt pod jeho přímým vedením. V současné době se konají přípravy na první změny. Je už vytvořena rozsáhlá studie, podle které se zahrady změní. Plány vytvořil architekt Ing. arch. Jiří Krejčík, který má za sebou už řady obnov významných historických budov. Kdy budou zahrady dokončeny? Jak budou veliké? Podle toho, jak je investorem celý projekt nastaven, je dokončení zahrad, včetně všech navržených úprav a staveb, naplánováno na rok 2012. V souběhu s touto akcí a se stejným termínem dokončení je samostatně, speciálním týmem, připravováno k realizaci severní křídlo hlavní budovy a dvě zbývající stavby v areálu. To znamená, že když vše půjde podle plánu, měl by být celý komplex v příštím roce dokončen. Areál bude po revitalizaci využíván pro pobyt, relaxaci a kulturně společenské akce. Výrazně se tak obohatí nabídka městských prostorů pro širokou veřejnost, která se tak rozšíří o zhruba dva hektary. Už jste někdy na podobném projektu pracoval? Přece jenom jde o multifunkční

Strana 04

záležitost. Dá se práce na plánech zahrad v prostorách areálu bývalé Jezuitské koleje srovnat s něčím jiným? Velkou část své odborné praxe věnuji obnově památkových objektů. Měl jsem možnost pracovat na obnově významných historických budov v Hradci Králové včetně veřejných prostor, jako je příklad revitalizace Velkého náměstí nebo obnova prstence teras kolem městské památkové rezervace. Všechny tyto práce měly společné téma a tím bylo nové, současné využití, nový život vdechnutý do památky nebo do historického veřejného prostoru. Navrhoval jste změny i jiných prostor Jezuitské koleje? Rok 1997 byl rozhodujícím datem pro novou historii celého komplexu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. V tomto roce byly převedeny budovy

včetně všech pozemků z vlastnictví armády na ministerstvo kultury. Rozhodnutí o tom, že areál bude sloužit kulturně společenskému využití spustilo celý proces stavební obnovy. Já osobně na obnově areálu Jezuitské koleje pracuji od roku 1998, kdy jsem uspěl ve výběrovém řízení na zpracovatele projektu rekonstrukce. Od té doby se s různými přestávkami věnuji obnově tohoto historického areálu. Jsem autorem architektonického řešení již realizované části hlavní budovy Jezuitské koleje a souvisejících prostor ( vstupní část ze Smíškovy ulice, severního nádvoří – oba tyto prostory dosud čekají na definitivní dokončení stavebních prací a zahradních úprav). Co bude dominantou zahrad? Pokud očekáváte nějaké výrazné dominantní stavby v nově navrhovaných parkových úpravách,

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Součástí zahrad bude letní divadelní scéna.

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 05


Dění v kraji

Dění v kraji

„GASK má ohromný potenciál,“ říká Jana Šorfová, nová ředitelka Galerie Středočeského kraje

Muzeum Českého krasu v Berouně zabaví celou rodinu! Navštívíte-li Muzeum Českého krasu nabídne Vám výlet do historie města Beroun, ukáže přírodní krásy Českého krasu, připomene slavné osobnosti regionu, představí nejstarší jepici na světě a zabaví děti pod širým nebem.  To a mnohem víc ocenilo minulý rok 33 tisíc návštěvníků.  Letošní muzejní jaro nabídne např. noční prohlídku města, hledání exozemě nebo výstavu křemičitanů.

Od 1. března převzala vedení GASK Jana Šorfová, která těsně před nástupem do své funkce poskytla Středočeskému magazínu rozhovor. kem, který jako šéf Lektorského centra nastartoval na české poměry ojedinělý koncept tohoto pracoviště. Půjde mi ale také o zapojení externích kurátorů, především zahraničních.

Jenštejnský dům - hlavní budova muzea s renesančním portálem.

Takže Vám půjde skutečně především o podtržení mezinárodní přesahu GASK? Ano, mou snahou bude vybudovat z GASK organizaci, která bude jak na domácí, tak evropské úrovni vnímána jako rovnocenný partner význačných muzeí a galerií. GASK má v tomto ohledu ohromný potenciál.

Venkovní prostory Jezuitské koleje lákají k odpočinku.

Co pro vás, paní ředitelko, znamená nastoupení do čela GASK? Je to veliká výzva a zároveň se na tu práci opravdu těším. Sbírky, kterými disponuje GASK jsou v mnohém ohledu podobné těm, s kterými jsem pracovala již v Museu Kampa. Za těch osm let systematické práce na obdobném postu se mi toto řemeslo nesmazatelně vrylo pod kůži. Takže jste neuvažovala o zaměstnání mimo svět umění? Po ukončení spolupráce s Nadací Jana a Medy Mládkových jsem měla řadu dalších aktivit v uměleckém prostředí, ale přišly také velice lákavé nabídky ze zcela komerčního prostoru a já nad nimi logicky uvažovala. Pak jsem ovšem objevila vyhlášenou soutěž na vedoucí post v GASK a veškeré úsilí věnovala tvorbě koncepce, se kterou jsem chtěla uspět ve výběrovém řízení. Čím vás galerie oslovila, že jste usilovala o místo její ředitelky? GASK má neobyčejně kvalitní sbírky a také se zde utvořil pracovní kolektiv, který má ambice tuto organizaci někam posunout. Během necelého roku si vydobyl v českém prostředí určité renomé, na kterém se dá stavět a je možné ho dále rozvíjet. S plány jak tohoto rozvoje dosáhnout jsem uspěla u výběrové komise a při jejich realizaci bych po-

Strana 06

chopitelně ráda využila kontaktů a také zkušeností ze svého předchozího působení v oboru. Můžete být konkrétnější? Díky již zmiňované kvalitě sbírek je například velice dobře představitelná spolupráce s těmi nejprestižnějšími evropskými galeriemi. Navíc spolupráce formou vzájemných zápůjček umožní výrazně snížit náklady na pořádání akcí a přitom nabídnout návštěvníkům GASK zcela ojedinělé výstavy. Orientací na evropský rozměr galerie se prezentovalo i její bývalé vedení. Předchozí vedení nastartovalo galerii tím správným směrem. Janu Třeštíkovi patří skutečně velký dík za odvedenou práci a teď je podle mě třeba tento potenciál využít, protože já v současné době v České republice nevidím žádnou podobnou instituci, která by měla takovou šanci stát se skutečně evropskou galerií. Chystáte nějaké výrazné personální změny? Ještě jsem neměla možnost seznámit se s celým pracovním týmem, ale žádné zemětřesení rozhodně nechystám. Ondřej Chrobák, co by šéfkurátor galerie, patří dle mého mínění k nejpovolanějším nejen v naší republice a na spolupráci s ním se velmi těším. Stejně tak s Ondřejem Horá-

Kromě sbírek tomu jistě napomáhá i umístění galerie v kutnohorské Jezuitské koleji... Pochopitelně. Kutná Hora není náhodou zapsá­na na seznam kulturních památek UNESCO a tuzemským i zahraničním návštěvníkům nabí­zí zcela exkluzivní prostředí. Navíc jsou v pražské Husově ulici prostory, které se mají stát informačním centrem o Středočeském kraji a věřím, že díky své poloze v centru metropole budou zároveň jakýmsi styčným bodem mezi GASK a zahraničními návštěvníky nebo tuzemskými milovníky umění. Hodně štěstí ve vašem úsilí. Děkuji.

‹‹

Jana Šorfová, 43 let Od roku 2003 pracovala po boku paní Medy Mládkové, poslední čtyři roky jako výkonná ředitelka Nadace Jana a Medy Mládkových – Museum Kampa. V zahraničí vedla například kalifornskou galerii DeVorzon Art. Jako projektový manager stála u projektů Post Bellum, Art for public nebo Most umění.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Na jaro chystá muzeum pro své návštěvníky několik zajímavých akcí. Mezi ně bezesporu patří výstava Náš domov (16.3.-24.4.2011), která si klade za úkol představit prostředí a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice. Pátého dubna bude možné pozorovat oblohu z Plzeňské brány dalekohledy Hvězdárny Žebrák v rámci přednášky Najdeme planetu exozemě? Noční prohlídku Berouna budou moci zájemci absolvovat 18. dubna a 18. května, a to v rámci Mezinárodního dne památek a sídel a Mezinárodního dne muzeí a galerií. Začátkem května pak potěší všechny milovníky historie Jarní řemeslné a hrnčířské trhy. Výstavy v Muzeu Českého krasu návštěvníkům prezentují zejména krásy z chráněné krajinné oblasti Český kras, která se rozkládá podél řeky Berounky mezi Berounem a Prahou. Především jde o expozice pojednávající o horninách, zkamenělinách, jeskyních, zvířatech a rostlinách a také o historii a osobnostech této pozoruhodné oblasti.

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Český kras, který nemá v Čechách obdoby, patří k významným sběrným oblastem tohoto muzea. Živá příroda je zastoupena téměř 70 druhy ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu a vybranými druhy brouků a motýlů. Neživou přírodu dokumentuje geologicko-paleontologická expozice Barrandien a na dvoře muzea pod širým nebem situovaný Geopark Barrandien. Pokud budete mít trochu štěstí, na závěr prohlídky možná na kameništi nějakou zkamenělinu najdete a budete si ji moci odnést jako upomínku domů. Dále se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o berounských řemeslech, jeskyních a přírodě Českého krasu. Nejmenší návštěvníky nadchne Geopark Barrandien pod širým nebem nebo Diorama doby ledové. Muzeum pečuje o více než sto tisíc sbírkových předmětů. Nejvzácnějším paleontologickým exponátem je karbonská nymfa nejstarší a největší jepice na světě druhu Bojophlebia prokopi. Nejstarším artefaktem muzea je okenní kolečko hrnčířského cechu, které pochází z roku 1607. Záslužnou činností vedení muzea je bezpochyby také práce na rozvoji edukační činnosti formou doprovodných programů různého zaměření, o které je ze strany regionálních škol značný zájem. ‹‹

Lákavé jsou expozice připomínající národní zvyky.

Strana 07


Dění v kraji

Dění v kraji

Nemocnice Benešov má nového robota na ošetřování zubů. Co tento přístroj umí?

Stomatologický robot usnadní výrobu keramických zubních korunek a tím zrychlí ošetření pacienta.

Benešovská nemocnice se může pochlublit novým přístrojem, který zefektivní zubní ošetření. CEREC je stomatologický robot, který má za úkol usnadnit výrobu keramických zubních korunek a zrychlit tím ošetření pacienta. Odtud pochází také jeho jméno. CEREC je zkratkou z anglického Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics. CEREC je revoluční způsob rekonstrukce zničených zubů. A právě tímto způsobem zhotovené náhrady, které jsou vysoce estetické, barevně stálé a odolné, nabízíme našim pacientům. „Pomocí CEREC zhotovujeme porcelánové výplně (inlaye), onlaye, fasety, korunky a můstky. A to vše v jedné návštěvě,“ říká stomatolog benešovské nemocnice MUDr. Dušan Paneš. Co to znamená pro pacienta? Po rozhodnutí o typu rekonstrukce je daný zub napreparován. Preparovaný povrch zubu je napudrován speciálním práškem. Pak je přímo v ústech pacienta pořízen „digitální scan“ pomocí 3D - kamery, který nahrazuje klasický otisk v otiskovací lžíci. Tento digitální scan je pomocí softwaru zpracován a lékař vytvoří pomocí počítače naprosto přesnou náhradu zničeného zubu. Poté, co byla náhrada vytvořena v počítači, jsou údaje odeslány bezdrátově do frézovacího přístroje, který během několika minut vytvoří z bločku keramiky náhradu. Ta je potom leštěna, bondována a připravena k nasazení do úst. Zub je tímto způsobem restaurován do přirozeného tvaru, funkce a krásy během hodiny. Jaké jsou náklady na ošetření? Vzhledem k pořizovací ceně celého přístroje (2.000.000,- Kč) nejde o levné ošetření. Cena výplně se pohybuje kolem 4000,- Kč, cena celokeramické korunky  je 6500,- Kč. Keramická faseta přijde na 5000,- Kč. Cena je podobná, jako by byla korunka zhotovena v laboratoři, ale nemusí se čekat 1-2 týdny na zhotovení.

Stomatolog MUDr. Dušan Paneš ošetřuje pacienta.

Strana 08

Je tento přístroj vhodný pro každého? Hlavním nepřítelem všech zubů a výplní je špatná ústní hygiena. Nejprve u každého klienta ohodnotíme úroveň ústní hygieny a stav parodontu. Pokud není něco v pořádku zhotovení výplní předchází návštěvy u dentálního hygienika, kde se společně snažíme dosáhnout potřebné úrovně čištění a zdravé dásně. Potom

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

následuje vlastní ošetření novými výplněmi nebo korunkami. Dalším problémem poslední doby se stává také noční skřípání zuby neboli bruxismus. Pozná se to podle výrazného opotřebení hran a hrbolků zubů, které neodpovídá věku pacienta. Na vině bývá rychlý způsob života a stres v práci a také často nepravidelně narostlé zuby moudrosti. V tomto případě doporučujeme předléčení pomocí nákusné průhledné dlahy a používání relaxační dlahy na noc, která chrání vlastní zuby i keramické náhrady před poškozením. Jak dlouho trvá ošetření? A to důležité – bolí to? Ošetření, pořízení digitálního scanu, vytvoření

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

náhrady a nasazení trvá přibližně 3 hodiny a je bezbolestivé. Kolik pacientů je již ošetřeno? I když se jedná o revoluční novinku, tato metoda je ve světě již vyzkoušena. První zkušenosti máme i my, jsme plně vyškoleni a máme již první zcela spokojené pacienty. Objednávky přijímáme na telefonním čísle 317 756 532. Co může stomatologické oddělení v nemocnici Benešov nabídnout pacientům navíc? – úplné vyřešení problému během jedné návštěvy – odpadá klasické otiskování (pacienti se nedáví) a zhotovování náhrady v laboratoři

– nejsou nutné žádné provizorní náhrady – bezkovová stomatologie, tzn. žádný amalgam, zlato ani jiné kovy, žádné alergie, žádné šedé lemy na dásních kolem korunek, pouze čistá keramika – náhrady zhotovené pomocí CEREC jsou adhesivně připevněny speciálními cementy k vašim zubům, tzn., není třeba žádné retence a při preparaci je zachováno co možná největší množství zdravých zubních tkání – keramika je biokompatibilní s měkkými tkáněmi v ústech a tvoří odolný, plaku rezistentní povrch – klinicky vyzkoušeno - miliony úspěšných rekonstrukcí po celém světě – delší záruční doba oproti protetické práci zhotovené v laboratoři ‹‹

Strana 09


Dění v kraji

Dění v kraji

Neobvyklá socha Mistra Jana Husa ozvláštní Krakovec

Sochař Milan Vácha a architekt Rostislav Říha se poznali před dvaceti lety a od té doby si velmi rozumí po lidské i pracovní stránce.

Jeden z nejznámějších hradů Rakovnicka oživí odvážná socha Mistra Jana Husa, jejíž vznik financuje Středočeský kraj. Do soutěže přišlo 14 návrhů na zhotovení sochy našeho význačného reformátora.

Zejména odborní členové poroty byli velice potěšeni tím, že se jimi vybraný návrh sešel i s názorem veřejnosti (v absolutním součtu hlasů byl druhý). Jedná se přitom o netradiční řešení Husovy podoby - chybí Alšovská bradka, ostře řezané tváře, mladistvé vzezření i patetická gesta. Váchova socha je navíc netradičně v sedící poloze.

Hrad Krakovec patřil v minulosti mezi nejdůležitější opevněná sídla Rakovnicka a v dnešní době představuje jeden z největších turistických magnetů této části regionu. Do obecného povědomí se zapsal především jako místo pobytu Mistra Jana Husa, který se zde připravoval na obhajobu před církevním koncilem v Kostnici. V rámci loňských oslav výročí kazatelova upálení byl na tomto místě slavnostně položen základní kámen památníku, jehož vznik inicioval Středočeský kraj. „Od umístění sochy si kromě projevu úcty k odkazu této výrazné postavy naší

Strana 10

historie slibujeme především zvýšení turistické atraktivity místa,“ svěřil se Marcel Chládek, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro regionální rozvoj. Veřejná soutěž – odborníci i hlas veřejnosti Do vyhlášené veřejné soutěže na zhotovení památníku se přihlásilo celkem čtrnáct návrhů. Komise složená ze zástupců Středočeského kraje i odborné veřejnosti se nad těmito návrhy sešla hned dvakrát, aby z nich vybrala vítěze a v meziobdobí byly návrhy vystaveny v rakov-

nické Rabasově galerii. Tam se k nim mohli vyjádřit návštěvníci a zvolit svého favorita. Současně Středočeský kraj spustil obdobnou anketu také na svých internetových stránkách. „Chtěli jsme znát názor jak odborníků, tak veřejnosti, ale zodpovědnost zůstala v rukou komise, která byla o výsledcích obou anket informována,“ prohlásil hejtman Středočeského kraje a jeden členů komise MUDr. David Rath. Jako vítězný byl nakonec vybrán návrh pod číslem jedenáct, jehož autory byli sochař Milan Vácha a kolektiv architektů ze studia RH-ARCH.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Sochař a žák Koncept sochy a jejího zasazení do svahu na úbočí hradu je dílem týmu, v jehož čele stáli Milan Vácha a architekt Rostislav Říha. Ti byli před dvaceti lety v pozici učitele a žáka a díky názorové spřízněnosti spolu od té doby spolupracují. „Nejvíce byl v celé věci angažovaný Milan“, říká v sochařově atelieru na okraji Prahy architekt Říha. „Byla to týmová práce, ale přes všechny aspekty toho konceptu jde především o sochu a ta se mu podle mne moc povedla.“ Milan Vácha (66) není rozhodně sochařským nováčkem. Milovník dýmek má kromě vlastních realizací bohatou zkušenost s kamenosochařskou obnovou pražských památek. Sochařství studoval na Akademii výtvarných umění u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického, u kterého také v roce 1969 absolvoval. Od roku 1973 nastoupil na pozici asistenta na Fakultě architektury ČVÚT v Praze, kde s určitými přestávkami působil až do roku 2000. „Milan je ohromně nakažlivý svým zaujetím prací. Ostatně Hus ho pohltil a já nezapomenu na okamžik, kdy jsem dorazil po poledni do jeho atelieru v Lysolajích a on tam v bundě a s batohem na zádech tvaroval jeden z modelů sochy“, vzpomínal s úsměvem Říha. „Přišel v osm ráno do atelié-

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

vidí architekt výhody spolupráce s mladými kolegy a sochař Vácha při těch slovech přikyvuje. „Strávili jsme na tom hodně času, počínaje četbou a studiem tématu, přes nějaké koordinační schůzky nebo návštěvy místa,“ zapojil se do rozhovoru sochař. „Právě osobní návštěva místa rozhodla o mnohém, o tom že socha bude sedící, že Hus bude pohroužený do sebe, že chceme udělat sochu, která bude historicky co nejvěrnější a přitom co nejcivilnější.“

Hus sedící a meditující Díky tomu, že autoři Husa na Krakovci posadili, otevřeli si tím cestu k realizaci sochy v nadživotní velikosti a přitom byli schopni dodržet podmínky v zadání soutěže. Zvětšení přitom odpovídá obvyklému poměru v období baroka, jehož sochaři a stavitelé byli nejspíše největšími mistry v zasazení skulptur i architektury do krajiny. Tím však baroknost díla končí, protože tvůrci se snažili být maximálně důslední v historické autenticitě. „Byli jsme naším úspěchem mile překvapeni. Našli se kolegové z oboru, kteří říkali: Sedící Hus? Bez vousů? No to vám nemůže projít,“ usmíru, ani se nepřevlékl a jen co sundal igelity z jed- vají se Říha s Váchou. notlivých modelů, zasáhla ho inspirace, takže Velký význam pro celkové vyznění sochy budou mít i terénní úpravy svahu, ve kterém bude umísjsem ho překvapeného z práce vyrušil až já.“ Říha téma účasti v soutěži na památník nadhodil těna. Dosud rovná stezka k patě hradební zdi se ve vlastní architektonické kanceláři a k realizaci směrem nahoru bude klikatit a zídky z místního se mu přihlásila dvojice mladých kolegů Petra kamene budou tvořit příjemné pohledové pozadí Lacinová a Ondřej Zabloudil. „Co bylo neoceni- památníku. Ten by měl být slavnostně odhalen telné, že se sešly názory tří generací tvůrců, a to ještě v letošním roce, ideálně přímo v rámci černás posouvalo dál a dál. Pro všechny to navíc vencových slavností na počest výročí Husova byla srdeční záležitost, do které dali kus sebe,“ upálení. ‹‹

Sochař Milan Vácha a jeho vítězný návrh na sochu Mistra Jana Husa.

Strana 11


Dění v kraji

Dění v kraji

Rath: Házet vládní škrty na kraj je ubohé „Hejtman Rath ruší chudákům Středočechům autobusy,“ přesně takto se snažily v předchozích týdnech média – se značnou pomocí odpůrců vedení Středočeského kraje - interpretovat situaci ve Středočeském kraji, který byl kvůli vládním škrtům donucen zkrátit dotace na hromadnou dopravu. Dopravci hrozili snížením až 20%. „Kraj dostal kvůli vládním škrtům skoro o miliardu korun letos méně. To je prostě realita a je dost ubohé házet vládní škrty a jejich dopady na nás,“ říká hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Kraji se ale nakonec podařilo dojednat takové podmínky, že se naprostá většina Středočechů nemusí ničeho obávat. Pře-

svědčit se o tom může každý z již nového jízdního řádu, který začal platit 6. března. V konečném důsledku došlo k redukci autobusových spojů jen o pouhých 7,5%. Díky vzájemným jednáním zástupců Středočeského kraje se zástupci autodopravců a starostů obcí se podařilo významně snížit procento autobusových linek, kterým se zkrátí dotace a které přestanou jezdit.

Proč k redukci muselo dojít? Škrty koaliční vlády Petra Nečase mají za následek výrazné snížení rozpočtu Středočeského kraje. Například dotace na domovy seniorů ze strany státu jsou o zhruba 200 milionů nižší, nemocnice dostaly od pojišťoven o 150 milionů méně, zvýšila se také povinná spoluúčast na dotace z fondů EU, která spolkne dalších

protože v kraji je zhruba tisíc starostů. Zaměstnanci kraje tedy museli prověřit všechny konkrétní návrhy. Připomínky starostů dotčených obcí byly do nových jízdních řádů zapracovány. Cíl byl jasný: redukovat pouze spoje nevyužívané tak, aby se omezení nijak nedotklo spojů školních či těch, které jsou v rámci daného regiMediálně nafouknutá, zpolitizovaná kauza Média tedy celou věc dezinterpretovala a nále- onu důležité. žitě využila antipatií některých zástupců obcí „Jsem rád, že se díky vyjednávání podařilo celou k současnému vedení kraje. Kritiku si samo- situaci napravit tak, že se redukce dotkne občanů zřejmě neodpustil ani bývalý hejtman kraje Petr opravdu jen minimálně,“ uzavírá hejtman Středočeského kraje. Celková úspora tak nakonec dosáhne přibližně „Kraj dostal kvůli vládním škrtům skoro o miliardu  3,8 milionů kilometrů, tzn. 7,5% z dosud objednákorun letos méně.“ vaných 51 milionů kilometrů. Neobjednáno bylo zhruba 1000 spojů, z toho asi 170 spojů si objedhejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Bendl. „Jakožto politik ODS – tedy strany, která naly samy obce. Zpracovaná dopravní opatření Ratha záměrně dodali špatná data. „Navrhovali je součástí škrtkoalice – by měl pan Bendl raději se budou v následujících 3 měsících dále vyhodzrušit důležité a vytížené spoje, což v žádném mlčet,“ reagoval na jeho slova MUDr. David Rath nocovat a případné nedostatky i odstraňovat. případě NEBYLO zadáním kraje,“ říká středo- a doplnil, že jednání nebylo vůbec jednoduché, Výsledná úspora by měla činit 120 mil. Kč. ‹‹

300 milionů korun. Tento výpadek peněz se tedy pochopitelně musel projevit i v autobusové dopravě. Krajský úřad na toto snížení v závěru minulého roku reagoval žádostí, aby dopravci vytipovali v jízdním řádu spoje, jejichž zrušení omezí co nejmenší počet obyvatel kraje. Jasným zadáním kraje bylo, že se nesmí rušit autobusy, které vozí děti a dospělé ráno a odpoledne do škol a do práce. Někteří autodopravci však na tuto krajskou výzvu reagovali neadekvátně a podle

český hejtman. Zatímco tedy dopravci zpočátku strašili občany kraje snížením až o 20% autobusových linek, ve výsledku bude díky úspěšnému vyjednávání mezi krajem a obcemi snížení pouhých 7,5%.

Vedení Středočeského kraje ruší spoje pouze nevyužívané. Komunikuje s autodopravci a starosty obcí. Snaží se najít východisko, aby dopad vládních škrtů na cestující byl co nejmenší.

Strana 12

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 13


Dění v kraji

Dění v kraji

Rendez-vous systém a call centrum – další pokroky středočeské záchranky Středočeská záchranná služba pod vedením ředitele MUDr. Martina Houdka stále rozšiřuje kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Nejviditelnější je zavedení tzv. Rendez-vous systému a pacienti v nouzi zase ocení linku pomoci tzv. call centrum.   Rendez-vous systém je potkávací systém, kdy lékař a posádka záchranářů přijíždějí k pacientům či zraněným zvlášť a odděleně také odjíždí. Lékař je tak volný pro další případ a záchranáři pacienta odvezou do nemocnice sami. Místo zbytečného doprovodu posádky lékař může jet k dalšímu naléhavému případu. V provozu jsou posádky RV systému již na několika krajských stanovištích záchranky – v Brandýse, Říčanech, Benešově, Berouně, Hostivici, Kolíně a Kutné Hoře. Do dvou let vedení záchranné služby Středočeského kraje plánuje RV systém vybudovat plošně v celém kraji. Druhou novinkou, která nyní slaví roční výročí od svého zavedení, je linka Call centra. Jde o telefonickou poradnu pro občany kraje a pomáhá řešit dlouhodobý problém středočeským záchranářům s telefonáty na linku 155, které svým obsahem nespadají do urgentní péče záchranné služby. Tyto hovory sice obvykle nerozhodují o životě a smrti, ale přesto mají svojí důležitost.

Před nedávnem středočeská záchranka dostala od Středočeského kraje čtyři nové vozy sloužící pro systém rendez-vous. Řediteli středočeské záchranky MUDr. Martinovi Houdkovi klíče od čtyř nových vozů předal hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

O vývoji RV systému a Call centra se dočtete v následujícím rozhovoru se ředitelem Záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Martinem Houdkem:  

Záchranáři a sestry mají za sebou dlouholeté studium a praxi. Proto mohou pacienta do nemocnice doprovázet bez přítomnosti lékaře.

Rendez-vous Od doby vašeho nástupu se systém rendez-vous výrazně rozmohl. Nyní už máte výjezdová stanoviště na dvanácti místech. Můžete nějak ve zkratce zpětně hodnotit

Strana 14

tento systém? Jak výrazně ovlivnil pomoc při záchranných akcích? Jeho vliv na fungování záchranné služby je výrazný a v našich podmínkách se zatím osvědčil. Pro nás i pro pacienty to znamená moderní způsob péče, který je efektivní, dynamický a ekonomicky výhodný. Samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než občané kraje tuto novinku v péči záchranné služby plně přijmou.

Podle jakých kritérií jste vybírali místa, kde jste zřídili stanoviště rendez-vous posádek? Základem systému rendez-vous je poměrně hustá síť stanovišť se zdravotnickými posádkami. Proto jsme museli i několik nových stanovišť zřídit – například ve Zdicích nebo ve Vranově. Lékař pak z jednoho stanoviště spolupracuje třeba s třemi zdravotnickými posádkami z jiných stanovišť. Při zřizování posádek rendez-vous

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

tedy hledíme na dostatečné množství blízkých zdravotnických posádek, aby zde byla návaznost péče. Dalšími kritérii je hustota obyvatelstva a počty výjezdů záchranné služby v daných lokalitách v uplynulých letech.   Jaké jsou další výhody rendez-vous kromě známého faktu, že lékař je volný pro další případ? Další výhodou je například větší počet zdravotníků na místě při spolupráci zdravotnické posádky s lékařem a řidičem ve voze rendez-vous. Což je praktické zejména při komplikovaných transportech pacienta do sanitního vozu a při nesení  zraněného na delší vzdálenosti nebo také při polytraumatech a resuscitacích, kdy jsou jedny ruce navíc výhodou. Systém rendez-vous je také ekonomicky výhodnější a v současné době, kdy je zoufalý nedostatek kvalifikovaných lékařů, tento problém řeší. V neposlední řadě jsou malé vozy rendez-vous mnohem rychlejší než velké sanity a lékař je na místě dříve.     Jsou i odpůrci rendez-vous. Vytýkají například to, že se nechtějí vydat napospas posádce rendez-vous, ale chtějí lékaře. Setkal jste se s nějakou negativní odezvou? Po počátečních vlnách odporu jsme se setkali s přijetím toho systému. S negativní reakcí jsme měli zkušenost například v Berouně, kdy jsme v rámci budování systému rendez-vous přesunuli z Berouna jednu zdravotnickou posádku na nové stanoviště poblíž dálnice ve Zdicích a v Berouně zůstala jedna zdravotnická posádka a lékař ve voze rendez-vous. Občané Berouna tehdy protestovali proti tomu, že budou mít ve městě o jednu sanitku méně. Na celou změnu se nedívali globálně. V České republice je stále ještě zakořeněná nedůvěra ve střední zdravotnický personál a představa, že když k pacientovi nepřijede lékař, tak je ohrožen. Je to socialistický model, přes který je třeba se přenést dál. Nyní je jiná doba. Musíme si uvědomit, že i systém péče se mění. Například v některých zemích západní Evropy nebo v Americe je práce záchranné služby stavěna pouze na tom, že k pacientovi jezdí  záchranáři – paramedici. Nicméně spolupráce s lékařem v terénu má svojí důležitost a systém rendez-vous je tím pravým kompromisem, jak oba modely skloubit dohromady.   Do dvou let plánujete RV systém zbudovat plošně v celém kraji. Jak je to v ostatních krajích? V současné době již dlouhodobě systém rendez-vous používá pražská a liberecká záchranná služba. Mám informace, že i další kraje v České republice tento systém začaly používat, nebo to mají v plánu.

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Call centrum   Funguje od podzimu 2009, tedy déle než rok. Opět vás poprosím o zpětné hodnocení. Zvykli si lidé na Call centrum? Volají čím dál častěji? Stále více se ukazuje, že jeho zřízení bylo dobrým tahem. Na linku Call centra volá čím dál více lidí. Nyní je to průměrně 10 - 12 telefonátů za den. Během svého fungování Call centrum vyřídilo přes 4500 hovorů. Jen od začátku roku 2011 sem zavolalo 550 lidí. Call centrum se osvědčilo také jako informační linka v krizových situacích např. jako informační centrum v období prasečí chřipky. V současné době je velmi přínosné při

je k němu poslán sanitní vůz. V ostatních případech lidé často volají kvůli radám ohledně otevíracích hodin zdravotnických zařízení a telefonním číslům na lékaře. V další případech to jsou rady, co dělat například při teplotách, zažívacích potížích, nachlazení a jaké si vzít léky.   Jak jsou vyškoleni operátoři? Na Call centru pracují lidé, kteří mají zkušenost z práce operátora linky 155. Mají zdravotnické vzdělání a prošli kurzy krizové komunikace. Když zavolám na zmiňovanou linku s tím, že mě bolí břicho, jak rozhovor bude probíhat? Pokud

Dispečerka Call centra pozná, zdali jsou vaše potíže na návštěvu nejbližší pohotovosti nebo stačí zajít do lékárny.

omezování některých lékařských služeb pomoci a operátor může radou po telefonu volajícím poradit, jak postupovat do té doby než bude v ordinaci jeho praktický lékař. V případě komplikací způsobené akcí „Děkujeme odcházíme“ by na Call centru byly soustředěny všechny informace o volných či nedostatečných kapacitách ÚSZS SČK.  Jaký podíl na volání na linku Call centrum mají Středočeši a jaký lidé z jiných krajů? Volání na Call centrum z jiných krajů než ze Středočeského je poměrně vysoké. V současnosti to je zhruba 45% z jiných krajů a 55% ze Středočeského kraje.   Zaznamenali jste nějaké potíže během fungování Call centra? S provozem Call centra jsme neměli žádné problémy. Potýkáme se jen s občasným zneužíváním této linky. Z jakých příčin lidé volají nejčastěji? Kolik dotazů se týká běžných potíží a kolik akutních potíží? Asi 20% telefonátů má akutní charakter a volající je z Call centra přepojen na linku 155 a většinou

to nebude akutní problém, poradí mi ten samý dispečer, jak se mám léčit, jaké léky si na to vzít a vyhledá mi nejbližší dostupnou lékárnu? Přesně tímto způsobem rozhovor probíhá. Dispečerka bude chtít popsat vaše potíže. Důležitá by byla v tomto případě příčina bolesti. Pokud by byla bez zjevného důvodu, dispečerka by věděla, že je třeba volajícího odkázat na pomoc lékaře či nemocnice, kde bude dotyčný vyšetřen. Pokud dispečerka usoudí, že se nejedná o akutní problém a bude se například jednat o nevolnost z přejedení, poradí jak postupovat do té doby, než bolest ustoupí, např. jaké si vzít léky na zažívání. I tak vždy volajícího upozorní, že když potíže neustoupí, je třeba vyhledat lékařskou pomoc. ‹‹

call centrum tel: 800 888 155

Strana 15


Dění v kraji

Dění v kraji

Více peněz do zdravotnictví a sociální oblasti

Výrazná pomoc osobám se zrakovým postižením: Hmatové orientační mapy Středočeský kraj nechal vyrobit hmatové mapy pro osoby se zrakovým postižením za přispění peněz z fondů EU. Pomocí těchto map se nevidomí a slabozrací budou moci seznámit se Středočeským krajem a jeho geomorfologickou stavbou. „Jeden obrázek poskytne více informací než tické mapy jsou zhotoveny z průhledného matejedna přednáška,“ vysvětluje na začátek pre- riálu a pod plastickou mapou je tištěná, která zident Sjednocené organizace nevidomých a sla- slouží právě slabozrakým. bozrakých ČR Josef Stiborský, který je sám nevi- „Mapa má výrazné podbarvení a výrazné kontrasty. Obyčejné mapy s jemnými barevnými odstíny domý. Hmatovým jevem totiž zrakově postižení získají celkový přehled o hranicích a územním čle- nejsou vhodné například pro ty, co mají poruchu nění Středočeského kraje. Mapy obsahují všechna barvocitu,“ vysvětlil Josef Stiborský, který s dodaokresní města, která jsou značena podle počtu vatelem map, Ing. Danou Fuxovou, spolupracoobyvatel, pohoří, řeky, vodní plochy, lesy, hlavní val na náročném zpracování. Tyto mapy tedy dopravní tahy, kulturní a přírodní památky, tj. slouží pro všechny, kteří mají jakékoli zrakové například hrady, zámky a jeskyně. postižení. Hmatové rozlišení je doplněno zrakovou podporou. Pro slabozraké i nevidomé Středočeský kraj je zatím jediným regionem, Revoluční novinka který mapy tohoto typu nechal vyhotovit Dana Fuxová je jediná na světě, která tyto mapy a v oblasti turismu myslel také na osoby s tímto vyrábí. „Dlouho jsem přemýšlela, jak se projekpostižením. Jedinečnost map tkví v tom, že jsou tu zhostit. Od nápadu k realizaci to byla dlouzpracované nejen pro nevidomé, tedy popsané há cesta,“ popisuje zrod hmatových map. „Vše Braillovým písmem, ale i pro slabozraké. Plas- jsem ale konzultovala s Josefem Stiborským.

Středočeský kraj chce více peněz do oblastí, které to nejvíce potřebují a dotýkají se každého občana. Proto zástupci Středočeského kraje začali zhruba před dvěma lety jednat s Evropskou komisí na posílení finančních prostředků, které putují do zdravotnictví, sociální infrastruktury, městských center a volnočasových aktivit.

Jeho organizace se také postarala o celkové korektury,“ dodala Fuxová. Mapy, které byly vyhotoveny ve 40 kusech, budou distribuovány například do informačních center a knihoven. Mapy tak budou k dispozici ve Středočeské vědecké knihovně Kladno, na Infocentru Krajského úřadu Středočeského kraje a na dalších infocentrech ve středních Čechách. Dále byly rozeslány do organizací poskytujících služby pro osoby se zrakovým postižením, například do Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Praze a Mladé Boleslavi či na středočeská pracoviště TyfloCentra. Do budoucna není vyloučeno, že hmatové mapy budou vhodné pro vzdělávání. „Když jsem byl dítě, o takových možnostech se mi ani nesnilo. Jsem rád za každý počin pro zrakově postižené. Velmi si vážím tohoto projektu Středočeského ‹‹ kraje,“ řekl na závěr Stiborský. 

Generální ředitel Ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise Dirk Ahner, středočeský hejtman David Rath a ředitel ROP Střední Čechy Tomáš Novotný na jednání v Bruselu.

A snaha se vyplatila. Při nedávné návštěvě středočeského hejtmana Davida Ratha a ředitele Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy Tomáše Novotného v Bruselu Evropská komise potvrdila schválení změn podepsáním smlouvy na realokaci finančních prostředků, které směřují z evropských peněz do ROPu. Peníze, které jsou tak určené pro dopravu a cestovní ruch a nejsou plně využity, budou sloužit v oblastech školství, zdravotnictví a místních komunikací, sociální infrastruktury a volnočasových aktivit. „Druhým cílem změny ROP SČ bylo umožnit čerpat městům a obcím na opravu místních komunikací bez podmínky současného napojení takové komunikace na průmyslovou zónu, která se

ukázala jako velmi omezující,“ sdělil Novotný. I tyto požadavky komise přijala. Na setkání v Bruselu generální ředitel Ředitelství pro regionální rozvoj Dirk Ahner a zástupce vedoucího oddělení pro Českou republiku Cris-

Novotným Evropské komisi představili systém hodnocení hospodárnosti projektů ROP Střední Čechy, který eliminuje zbytečně nadhodnocené náklady u projektů financovaných z Evropské Unie.Tento model by mohl být univerzální nejen

„Peníze, které jsou tak určené pro dopravu a cestovní ruch a nejsou  plně využity, budou sloužit např. v oblasti školství a zdravotnictví.“ tos Gogos pozitivně ohodnotili přístup Středočeského kraje a zároveň projevili zájem o to, aby projekty, které se týkají zdravotnictví a sociální infrastruktury byly využity jako referenční (vzorové) projekty pro další čerpání peněz z Evropské Unie v letech 2014-2020. Zároveň hejtman David Rath spolu s ředitelem Tomášem

pro Českou republiku, ale i pro ostatní země čerpající dotace z Evropské Unie. Představitelé Evropské komise byli dále seznámeni s ambicí Středočeského kraje a  ROP Střední Čechy administrovat evropské fondy počínaje rokem 2014 také pro oblasti inovací, životního prostředí a vědy a výzkumu.  ‹‹

Návrh přesunu finančních prostředků ROP SČ ( v EUR) z oblasti doprava a cestovní ruch do oblasti Integrovaný rozvoj území Částka určená k realokaci: 35 676 493 Název prioritní osy

Strana 16

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Návrh zdrojů EU po realokaci

Změna (přesun)

Doprava

232 578 877

214 740 630

- 17 838 247

Cestovní ruch

100 635 091

82 796 845

-17 838 246

Integrovaný rozvoj území

206 861 020

242 537 513

35 676 493

19 008 851

19 008 851

0

559 083 839

559 083 839

Technická pomoc Mapy byl vyhotoveny za spolupráce prezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR Josef Stiborský a Dany Fuxové.

Zdroje EU (původní)

Celkem

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 17


Dění v kraji

Dění v kraji

Redukci škol nevidíme jako jediné možné řešení

Další rozvoj benešovské nemocnice

Říká Milan Němec, radní Středočeského kraje pro oblast školství a tělovýchovy.

Benešovská nemocnice nyní prochází řadou změn. Nedávno začala s rekonstrukcí operačních sálů, oddělení ARO a výstavbou nové transfúzně-hematologické stanice. Rozsáhlé opravy přišly v pravý čas. Pracoviště jsou už na hranici poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. U hematologické stanice dokonce hrozilo uzavření, neboť je dlouhodobě v kritickém havarijním stavu. V loňském létě zde byl na kontrole Státní ústav pro kontrolu léčiv, který konstatoval, že provoz stanice může pokračovat pouze s výhledem, že v brzké době bude přistoupeno k výstavbě stanice nové. Nemocnice potřebovala rychle jednat a sehnat peníze na svou modernizaci. Pomoc přišla od vedení Středočeského kraje. Pomohl kraj Investiční akci nedávno slavnostně zahájil hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath spolu s ředitelem benešovské nemocnice MUDr. Miličem Řepou. Náklady na opravy starých prostor se pohybují okolo 122 milionů korun a celé je uhradí Středočeský kraj, který navíc v letošním roce poskytne

„Nemocnice potřebovala  peníze na modernizaci. Pomoc přišla od Středočeského kraje.“

Ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Petr Zemánek, majitel německé firmy Erwin Junker a radní Milan Němec při setkání ředitelů středočeských škol.

Pane radní oproti jiným krajům ten Středočeský nepřistupuje dosud k redukci počtu škol. Proč? Středočeské školy totiž nevykazují takovou nenaplněnost jako je republikový průměr. Pokud vy­cházím z aktuální výroční zprávy, je naše situace poněkud odlišná než v jiných regionech. Středočeský kraj i hlavní město Praha navíc zaznamenávají trvalý nárůst počtu obyvatel, takže i s ohledem na budoucnost nedostačuje zvláště v okresech v přímém zázemí hlavního města občanská vybavenost a vzdělávací zařízení poptávce. Takže část Středočechů hledá řešení mimo náš region? Pochopitelně, část z nich volí vzdělávání v Praze, čemuž přispívá i snadná dopravní dostupnost hlavního města. Pokud bychom počet škol redu-

Strana 18

kovali a nabídku ještě snižovali, bude počet dětí takto dojíždějících ještě vyšší. V okrese Praha – západ, kde je obrovský nárůst obyvatel, například dosud nebyla žádná škola gymnaziálního typu, ale i to se od příštího školního roku změní díky nově otevíranému gymnáziu v Hostivici. Co říkáte na způsob jakým současný ministr školství prosazuje plošnou redukci škol? Na rozdíl od pana ministra Dobeše nevidím redukci škol, kterou jeho úřad nazývá optimalizací, jako jediné možné řešení. Navíc je zde jeden závažný problém a tím je postavení soukromých škol. Těch se totiž zatím ministerské plány optimalizace nijak nedotkly a pokud bychom my měli redukovat určitý typ škol, soukromý sektor si tyto děti stáhne pro sebe a dopad na systém nebude rozhodně nijak příznivý.

Je tedy jiné řešení, jak zvýšit efektivitu školství ve Středočeském kraji? Domníváme se, že v našem regionu nemusíme školy redukovat, chtěli bychom spíše našim obyvatelům nabídnout dostatečně kvalitní vzdělání v plné šíři různých oborů tak, aby si pro studium zvolili naše školní zařízení. Snažíme se například poukázat na opomíjené učňovské obory a podporovat je. Mimochodem Praha také počet škol neredukuje, a to ze stejného důvodu jako my. Proto Středočeský kraj spustil kampaň učňovských stipendií? Ano a nejen to. Snažíme se zapojit studenty učňovských oborů do různých kooperací s průmyslovými závody, naposledy jsme na půdě Svazu strojírenské technologie umožnili setkání ředitelů našich ‹‹ škol s vedením firmy Junker.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

nemocnici dotaci ve výši 50 milionů korun na přístrojové vybavení těchto nově zrekonstruovaných či postavených provozů. Termín dokončení rekonstrukce a dostavby operačních sálů a oddělení ARO je naplánováno do konce letošního roku a nová transfúzně – hematologická stanice by měla být dokončena do poloviny února příštího roku. Přesnější diagnóza díky laboratoři Při této příležitosti byl také zahájen provoz laboratoře lékařské mikrobiologie, která je nově provozována benešovskou nemocnicí. Toto pracoviště přinese další zkvalitnění nemocniční péče díky přesnější diagnostice, lépe řízené léčbě infekcí a infekčních komplikací. Zejména je důležité řízení Antibiotického centra. Poslední dobou celkově vzrůstá odolnost mikroorganizmů na antibiotika a tím i riziko pro pacienta, že se nakazí typem infekce, která se léčí velmi obtížně. Antibiotické centrum se naopak postará o to, že bude léčen vhodným, správně aplikovaným antibiotikem a zamezí nárůstu rezistence ‹‹ v nemocnici.

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Ředitel benešovské nemocnice MUDr. Milič Řepa a středočeský hejtman MUDr. David Rath při slavnostním poklepu základního kamene novostavby transfúzně – hematologické stanice a operačních sálů. Benešovská nemocnice nyní prochází razantními změnami. Minimálně rok budou stavební práce v plném proudu.

Strana 19


Dění v kraji

Dění v kraji

Nemocnice Kladno: Nová centra a přestavba Niederleho pavilonu

Niederleho pavilon je historická stavba, která vznikla v letech 1902-1903 a je památkově chráněnou budovou.

Modernizace kladenské nemocnice je již delší čas velkou prioritou současného vedení Středočeského kraje. Do nemocnice se více než padesát let vůbec neinvestovalo a prováděly se pouze akutní opravy. Před nedávnem se otevřel nový pavilon Centra akutní medicíny. Další krokem k modernizaci nemocnice bylo zahájen stavby Niederleho pavilonu a otevření Intervenčního centra.

Intervenční centrum Nemocnice Kladno kromě léčebných prostor vlastní také Intervenční centrum v Kladně. Sociální zařízení slouží obětem domácího násilí. Intervenční centrum původně sídlilo v Rakovníku, odkud se s celým týmem pracovníků přestěhovalo do Kladna, konkrétně do prostor Zařízení sociální intervence. Počátkem března letošního roku se přemístilo do budovy patřící kladenské nemocnici. Myšlenka přemístit centrum z Rakovníka do Kladna vzešla z několika podnětů. Okres Kladno má největší počet případů domácího násilí ve Středočeském kraji a navíc je pro Středočechy dostupnější než Rakovník. Navíc umístění Intervenčního centra v Kladně má velikou výhodu v lokalitě. Nachází se totiž v dosahu několika kroků od policejní stanice, okresního soudu, manželské poradny a zdravotnického střediska.

rovnat úrovni nemocničních zařízení ve vyspělých zemích Evropské unie. „Přístroje budou z devadesáti procent nové,“ dodala Pancová. Šest nových operačních sálů V přízemí budovy se počítá s umístěním ambulancí, urgentního a centrálního příjmu, odběrové laboratoře, lékařské služby první pomoci pro dospělé, lékárny a RTG pracoviště. V  prvním patře bude fungovat jednodenní chirurgie, malé operační sálky očního oddělení, endoskopie, kardiostimulace, dospávací pokoje pro ARO – vše jednodenní s pobytem zhruba do čtvrté hodiny odpoledne. V dalším patře budou umístěna lůžková oddělení - neurologická JIP, metabolická jednotka, koronární jednotka a ARO. Ve třetím patře se zřídí centrální operační sály, multioborová chirurgie a JIP. Nová budova tak bude mít celkem šest operačních sálů.

Díky rekonstrukci se kladenská nemocnice bude moct rovnat nemocničním zařízením ve vyspělých zemích Evropské Unie.

Více pohodlí a péče Díky nové budově se výrazně zlepší nemocniční péče. Nyní se totiž nemocnice zaměří na zbytek areálu, kam se přemístí méně akutnější provozy. Pacienti totiž leží na pěti až osmilůžkových pokojích. Ale po celkové rekonstrukci zde budou jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Za pomo-

Nová budova Centra akutní medicíny byla před nedávnem slavnostně otevřena a nyní probíhají finální přípravy pro uvedení do plného provozu. Celkové náklady na stavbu budovy byly přibližně 1,2 miliardy korun. Kompletní vyšetření v jedné budově V novém pavilonu bude prostor pro akutní provozy. „Přestěhujeme sem všechny diagnostické provozy, aby lidé nemuseli být rozváženi po celém areálu nemocnice,“ sdělila ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová. Kompletní diagnóza pacienta se stanoví hned v novém pavilonu, který je propojen se zbytkem areálu nemocnice. S nákupem zdravotnické technologie se lékařská péče ve zmiňované nemocnici bude

Strana 20

Architektonicky je nový pavilon na špičkové úrovni. Na snímku je přízemí budovy, kde bude umístěna ambulance, urgentní a centrální příjem, odběrová laboratoř, lékařské služby první pomoci pro dospělé, lékárna a RTG pracoviště.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

85 milionů korun. Vážné nedostatky se objevily už před dvěma lety, střecha totiž byla v havarijním stavu. Rychlá finanční injekce od Středočeského kraje v podobě dotace ve výši čtyř milionů korun pomohla provést alespoň nejnutnější opravy zastřešení. Nyní je konečně řada na celkovou rekonstrukci, která se bude týkat nejen celkových oprav budovy, ale také dílčích úprav. Nemocnice totiž plánuje do objektu soustředit veškerý administrativní provoz.

ci finančních prostředků Středočeského kraje si kladenská nemocnice udrží status špičkového zdravotnického zařízení s profesionální péčí a vysokým komfortem. Předražená zakázka Výběrové řízení na dodavatele stavby a na přístroje organizovalo ještě bývalé vedení kraje. Smlouvu podepsalo již těsně před volbami. Nové vedení kraje i nemocnice zjistily určité vady v projektu, dále bylo zjištěno předražení některých přístrojů a také to, že bývalé vedení nemocnice navýšilo zakázku o dalších 200 milionů korun, které nebyly kryty finančními prostředky. Nové vedení nemocnice a kraje začalo intenzivně jednat s dodavateli stavby i přístrojů s cílem zefektivnit celý projekt a dosáhnout úspor. Přes již uzavřenou a tedy platnou smlouvu se nakonec dosáhlo úspěchu. Projekt byl upraven s cílem výrazně zvýšit rozsah prostor pro pacienty na úkor zázemí. Současně došlo k úsporám zhruba 86 milionů korun na technologiích, které za Petra Bedla a ředitele Mareše měly stát 300 milionů korun.

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Niederleho pavilon Dalším významným projektem je přestavba Niederleho pavilonu, který je nyní v havarijním stavu. Od doby svého vzniku, tedy na počátku 20. století, neprošel žádnou významnější rekonstrukcí. Proto je potřeba pavilon zcela přestavět. Na přestavbu secesní budovy Středočeský kraj vyčlenil

Pomoc psychologická i právní „Obrovské plus je také skutečnost, že zařízení sociální intervence (ZCI) Kladno je schopno poskytnout utajované bydlení obětem domácího násilí,“ vyzdvihla radní pro sociální věci Zuzana Jentschke Stöcklová a dodala, že intervenční centrum má rezervovaná dvě místa, kam se mohou  oběti domácího násilí v případě nutnosti na čas ubytovat. Navíc ZSI Kladno má vlastní auto a pracovníci tak mohou za svými klienty dojíždět. Centrum totiž neslouží jen kladenským občanům, ale funguje pro celý Středočeský kraj a většina obětí domácího násilí jsou matky s dětmi, ‹‹ tělesně postižení nebo senioři.

Radní pro sociální oblast Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, ředitelka kladenské nemocnice MUDr. Kateřina Pancová, ředitelka Intervenčního centra v Kladně Hana Rabochová, středočeský hejtman MUDr. David Rath, Jiří Dienstbier ml. a náměstek primátora města Kladno Zdeněk Syblík při slavnostním otevření Intervenčního centra.

Strana 21


Dění v kraji

Dění v kraji

Jiří Dienstbier ml.: Táta byl člověk s širokým srdcem

Kdybyste se měl stručně představit, co byste o sobě řekl - kdo je Jiří Dienstbier ml.? Syn, partner, otec, advokát, politik, čtenář, chalupář, včelař, turista, má rád dobré jídlo a dobré červené víno.

Počátkem tohoto roku zasáhla Českou republiku smutná zpráva – zemřel první polistopadový ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier st. Jak na něj vzpomíná jeho syn, Jiří Dienstbier ml.? A proč chce pokračovat v jeho dlouholeté práci? To všechno se dozvíte v rozhovoru, který Jiří Dienstbier ml. pro Středočeský magazín poskytl.

A co Vás napadne, když se řekne Jiří Dienstbier st.? Řada vzpomínek i věcí, co jsme nestihli. Jinak člověk s širokým srdcem, co měl rád lidi kolem sebe a žil rád a naplno za každých okolností, ať už jako senátor, topič, ministr zahraničí nebo vězeň. Jak vzpomínáte na své dětství? S odstupem času zůstalo to dobré, i na tehdy těžce snášené momenty zpětně koukám zpravidla s úsměvem. Kromě běžného dětství a dětských radostí a starostí jsem měl to štěstí, že jsem díky svým rodičům vyrostl v prostředí vynikajících a vzdělaných lidí této země soustředěných v demokratické opozici kolem Charty 77 a zároveň lidí, kteří lpěli na svých zásadách i za cenu ohrožení nejen vlastního pohodlí ale i osobní svobody. Už v dětství jsem si této skutečnosti vážil a sám se snažím ve svém životě jednat stejně zásadově. Jaké jsou Vaše vzpomínky na listopad 1989? Nádherné. Zejména na neopakovatelnou atmosféru té doby, na nadšení ze získané svobody, na úžasně krásné chování lidí k sobě navzájem, na očekávání dobrých změn. Škoda, že se leccos nepodařilo a že se tehdejší atmosféra alespoň trochu nezachovala, žilo by se nám lépe. Po revoluci jste se stal na dva roky poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR – co ve Vás tato zkušenost zanechala? Byl jsem zvolen ve Středočeském kraji na kandidátce OF jako zástupce studentů. Bylo to stále ještě období polistopadového nadšení, které přivedlo k politice spoustu úžasných lidí, kteří tehdy politiku brali jako veřejnou službu a rozhodovali podle svého nejlepšího přesvědčení. Zároveň to byla doba překotných změn, doba přechodu k demokratické společnosti, kdy byly vytvářeny předpoklady pro další svobodný vývoj naší společnosti, zmínil bych například přijetí Listiny základních práv a svobod, díky které je možné dodnes hájit i řadu sociálních práv, která by současná vláda nejraději zlikvidovala. Už tehdy se však začaly objevovat také nechutnosti, které jsou v dnešní politice spíše běžné. Díky tomu řada skvělých lidí politiku opustila a dnes v ní chybí. Máte nějaké osobní cíle? Snaha měnit věci k lepšímu, prosazovat mé představy o fungování společnosti. Konkrétně například hájit veřejné služby jako je vzdělání nebo zdravotnictví dostupné na slušné úrovni pro

Strana 22

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Jiří Dienstbier st. zemřel 8. ledna letošního roku. Jeho známí na něj vzpomínávají jako na laskavého a usměvavého člověka.

všechny, bez školného jako překážky vzdělání pro mladé lidi ze slabších sociálních poměrů, bez dělení na chudinskou a nadstandardní zdravotní péči, zajistit všem slušné důchodové zabezpečení bez povinných plateb soukromým finančním skupinám nebo v neposlední řadě prosadit zachování snížené DPH na základní potřeby a tím zabránění zdražení potravin, léků, veřejné dopravy, vody, tepla nebo knih. Jaký máte vztah ke Středočeskému kraji? Moje rodina má na Kladensku hluboké kořeny. Dodnes zejména starší lidé vzpomínají na mé prarodiče, kteří byli lékaři, dědeček ředitel kla-

denské nemocnice, babička dětská lékařka. Táta se na Kladně narodil a donedávna zastupoval region v Senátu. Táta měl ke Kladensku velmi silný vztah a často vzpomínal na řadu míst a zážitků s nimi spojených. V posledních letech jsme se celá rodina podíleli i na jeho senátní kampani a pomáhali mu, jak se dalo. Sledoval jste senátorskou práci svého otce? Samozřejmě. Oba jsme byli, jak táta říkával, političtí živočichové. Prakticky kdykoliv jsme se viděli, bavili jsme se o politice včetně jeho práce v Senátu, od zahraniční politiky po aktivity ve ‹‹ volebním obvodu.

Strana 23


Dění v kraji

Dění v kraji

Středočeský kraj podporuje obnovu sakrálních památek

zelo z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Obdobně se mohou občané Vavřince – Žišova (nedaleko Uhlířských Janovic) těšit z renovované sochy sv. Mikuláše, kterou Středočeský kraj podpořil 50 000 Kč. Ať se již jedná o kos-

tely sloužící v současné době k praxi církvím nebo o objekty, které jsou kulturním klenotem malých vesniček, Středočeský kraj si uvědomuje jejich důležitost a bude jejich obnovu podporo‹‹ vat i v následujících letech.

Vybrané realizace oprav díky dotacím Středočeského Fondu oprav památek (2010)

Vedení kraje myslí také na podporu památek náboženského rázu a lokálního významu.

Celkové náklady (Kč)

Dotace SK (Kč)

Čistá u Rakovníka – kostel sv. Václava

760 500

610 000

Hostivice – kostel sv. Jakuba Staršího

939 000

850 000

1 338 000

980 000

Vavřinec - Žišov – socha sv. Mikuláše

64 310

50 000

Mnichovo Hradiště – socha sv. Václava

94 600

89 053

Radětice – kaplička sv. Vojtěcha

175 460

166 687

Kobylnice – dřevěná zvonička

118 692

112 757

Štěchovice – kostel sv. Jana Nepomuckého

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je zapsáno více než 4 300 položek středočeských nemovitých kulturních památek, což je druhý nejvyšší počet ze všech krajů České republiky. Kaplička sv. Vojtěcha v Raděticích patří mezi typické památky lokálního významu. Restaurovaná socha sv. Václava v Mnichově Hradišti.

tek je právě Římsko-katolická církev. Zatímco se žádosti obcí o prostředky z tohoto fondu týkají spíše drobnějších objektů, jsou ty ze strany církví směřovány k větším stavbám, nejčastěji kostelům. Díky krajským dotacím tak byly rekonstruovány kostely v Hostivici (sv. Jakuba Staršího) nebo ve Štěchovicích, kde byla na tamní secesní kostel sv. Jana Nepomuckého položena nová střešní krytina. Kostel sv. Václava v Čisté u Rakovníka má díky krajskému příspěvku převyšujícímu 600 000 Kč opravenou věž a fasádu, v Kutné Hoře – Kaňku byl restaurován interiér kostela sv. Vavřince.

Díky dotaci Středočeského kraje se kostel sv. Nepomuckého ve Štěchovicích dočkal nové střechy.

Středočeský kraj je neodmyslitelně spjat s řadou nemovitých kulturních památek – nejobdivovanější jsou ty, které svým významem

zámky Konopiště a Kačina. Mezi neopomenutelné součásti kulturního dědictví regionu ale patří rovněž památky regionálního a lokálního významu,

„Právě drobné sakrální památky jsou nedílnou  součástí středočeské krajiny.“ dalece přesahují regionální význam, například historické jádro Kutné Hory, velké hrady jako Karlštejn, Křivoklát nebo romanticky působící

Strana 24

které jsou často náboženského charakteru, ať už se jedná o kostely, kaple nebo drobnější objekty. Právě drobné sakrální památky jsou nedílnou

součástí středočeské krajiny, ale i samotných sídel a Středočeský kraj podporuje jejich ochranu ať už jsou v majetku obcí nebo církví. Například v roce 2009 podpořil renovaci sakrálních objektů částkou větší než 20,3 mil. Kč a z celkem 223 udělených dotací směřovalo plných 141 do památek ve vlastnictví církví. Dotace církvím Nejčastějším žadatelem o příspěvky ze zvláštního Středočeského fondu kultury a obnovy pamá-

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Dotace obcím Vlastníkem řady sakrálních památek jsou ale obce a i těm byly na účel jejich obnovy přiděleny v loňském a předloňském roce miliony korun ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Ve velké míře šlo o objekty, které lokální význam nepřesahují, ale hrají důležitou úlohu z hlediska konkrétního místa. Patřily sem kapličky, křížky, zvonice, smírčí kříže nebo sochy. Tyto památky se nacházejí na veřejných prostranstvích v obcích a městech, ale také v blízkosti komunikací nebo ve volné krajině. Středočeský fond kultury a obnovy památek není zaměřený pouze na památky náboženského charakteru, ale také na pomníky, pomníčky nebo pamětní desky. Mezi drobné památky, které jsou původně spojeny s náboženskou praxí, (ale v současné době převzaly spíše estetickou funkci), patří pískovcové skulptury světců. V Mnichově Hradišti tak byla opravena socha sv. Václava v majetku města a téměř 90 000 Kč z celkových nákladů pochá-

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 25


Dění v kraji

Dění v kraji

Bendlova a Nwelatiho mladoboleslavská lež Některá média se v poslední době snaží všemožně zpochybňovat výběrové řízení na výstavbu nového pavilonu v mladoboleslavské nemocnici. Většina informací, se kterými média operují, je však hrubě zkreslena. Jak se tedy věci doopravdy mají? Bývalé vedení nemocnice - ještě v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje Petr Bendl - nechalo zhotovit za částku zhruba 40 milionů Kč projekt na dostavbu v areálu nemocnice v Mladé Boleslavi. Projekt byl zhruba osmkrát předražený! Ten byl však dle znalců plný chyb a stal se dokonce předmětem soudního sporu. Nové vedení nemocnice tak muselo projekt kompletně přepracovat a v rámci toho připravilo i záměr modifikovaného PPP projektu, tedy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Toto partnerství spočívá v tom, že byl veřej-

tomuto investorovi bude splácet po dobu osmi let. Jediným hodnotícím kritériem v tendru byla nejnižší nabízená cena - tedy finanční výhodnost pro kraj a nemocnici. Nejnižší cena S nejnižší cenou vyhrála společnost Neocity Ron, která je dceřinnou společností mezinárodní společnosti Neocity Group. Ta v České republice zrealizovala už několik developerských projektů (například Neo Zličín) a dále pak několik projektů v Maďarsku, Rumunsku i Polsku. V rámci skupiny

„Celou věc se snažil v médiích rozvířit bývalý  krajský hejtman Petr Bendl.“ nou soutěží vyhledán soukromý investor, který z vlastních prostředků stavbu zrealizuje a po jejím dokončení předá nemocnici. Kraj ji následně

Neocity Group působí rovněž společnost Nairda Group, která má bohaté zkušenosti s výstavbou zdravotnických zařízení. Skupina Neocity Group

se navíc opírá o banku Poalim, která patří mezi 100 nejvýznamnějších bank na světě a je součástí izraelské finanční skupiny Hapoalim bank. Fond Neocity Group řídí investiční aktivity, které dosahují výše 1 miliardy amerických dolarů. Středočeský kraj – jakožto akcionář Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi - si průběh tendru nechal pro jistotu důkladně prověřit. Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že při výběru došlo k jakémukoliv pochybení. Společnost bez kanceláří kanceláře má Celou věc se snažil v médiích rozvířit bývalý krajský hejtman Petr Bendl. Ten například tvrdil, že vyhrála nedůvěryhodná společnost, která nemá ani kancelář (což je nesmysl – Neocity Group sídlí v budově poblíž pražského Klárova, kterou jeden z ředitelů společnosti, Izraelec Miki Goldshtein, představil i novinářům na tiskové konferenci, kterou Neocity Group k celé věci pořádala).

Zastupitelstvo stavbu i její financování schválilo Dne 12. 4. 2010 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 67-10-2010/ZK Středočeského kraje o přidělení finančních prostředků na investiční akci Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s. ve výši 492 milionů korun na stavbu pavilonu interny. Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva kraje byla dne 7. 6. 2010 podepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace mladoboleslavské nemocnici z rozpočtu kraje. Dne 6. 10. 2010 Středočeský kraj jako jediný akcionář souhlasil s vyhlášením výběrového řízení na investora stavby, přičemž bylo posléze rozhodnuto, že akce nebude zaplacena najednou, ale bude zvolena forma postupného splácení během 8 let po dokončení stavby. První splátka dle smlouvy tedy proběhne 25. listopadu 2012. Dne 3. 1. 2011 hodnotící komise doporučila vybrat investora, který poskytl nabídku nejnižší ceny. Vítěz nabídl cenu 387 milionů, v pořadí druhá nabídka byla 435 mil. Kč, třetí 444 mil. Kč. 21. ledna 2011 Rada kraje v působnosti valné hromady schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, následně došlo k podpisu smlouvy. Staveniště bylo nemocnicí Mladá Boleslav předáno stavební firmě dne 11. února 2011.

Nemocnici postaví nadnárodní firma Sečteno a podtrženo: Dostavbu i financování schválilo zastupitelstvo, soutěž byla řádně vypsána podle zákona, byla vybrána nejlevnější nabídka firmy, která realizovala řadu developerských projektů v ČR i zahraničí. V rámci výběrového řízení doložila veškeré doklady a splnila veškerá kritéria, která jsou standardní pro tento druh zakázky. Výše uvedená fakta dokazují, že řeči exhejtmana Bendla jsou lži namířené proti současnému vedení jak mladoboleslavké nemocnice,

tak i samotného kraje. „Je zvláštní, že Petr Bendl nevěnoval stejnou pozornost veřejné zakázce na projekt dostavby této nemocnice, který vznikal za jeho vedení kraje, za který nemocnice zbytečně utratila 40 milionů korun, což je částka mnohonásobně převyšující ceny obvyklé a navíc v projektu byly znalcem nalezeny zásadní chyby, pro které nemohl být realizován a musel být přepracován. Škoda, že tehdy Petr Bendl také nepodal trestní oznámení,“ říká k celé věci hejtman Stře‹‹ dočeského kraje MUDr. David Rath.

Počítač, telefon, pracovní prostředí - Společnost Neocity Group má zázemí, které podle Bendla nestačí.

Model mladoboleslavské nemocnice.

Strana 26

Zde má společnost Neocity Group kanceláře, které i navzdory Bendlova mínění fungují.

Pan Bendl dále tvrdil, že celá věc nebyla řádně projednána v rámci rozhodovacích orgánů Středočeského kraje.

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 27


Dění v kraji

Dění v kraji

Z peněz Evropské Unie se staví cyklostezky Středočeský kraj se v dohledné době pustí do čtyř projektů zaměřených na rozvoj cyklostezek. Regionální operační program tak uvolní finanční prostředky na projekt „Cyklostezka vozíčkářům přátelská“, „Přeložení cyklostras Greenway Praha – Vídeň a Posázavská v úseku Zbořený Kostelec“ „Greenway Jizera v úseku Zeleneč – Lázně Toušeň“ a „Praha – Klecany.“

Cykloturistika stále zůstává vyhledávaným sportem.

„Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ propojí město Trhový Štěpánov s obcemi Tehov a Kladruby a umožní tak každodenní dopravu do zaměstnání, škol a za službami. Dále bude sloužit pacientům a návštěvníkům Rehabilitačního ústavu Kladruby k rehabilitaci a dalším aktivitám. Předpokládané náklady jsou ve výši 26 milionů korun, z toho osmdesát procent bude pocházet z Fondu Evropské Unie. Náklady ve výši 31 milionů korun se odhadují i na další projekt „Přeložení cyklostras Greenway Praha – Vídeň a Posázavská v úseku Zbořený Kostelec“, kde by trasa měla vést přes řeku

Sázavu. Cílem projektu je vybudovat lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu, která propojí obyvatele městské části Zbořený Kostelec s autobusovou zastávkou na druhém břehu řeky.  Dále bude sloužit k převedení cyklistů projíždějících po cyklotrasách Greenways Praha - Vídeň a Posázavská z frekventované silnice na bezpeč-

dlouhá bezpečná cyklistická komunikace ve Středních Čechách s návazností na Pražskou síť cyklostezek a cyklotras. Nová cyklostezka má vzniknout také mezi Prahou a Klecany. Trasa výrazně zlepší cyklistickou dopravu mezi městem Klecany, obcí Husinec – Řež a Prahou, protože bude navazovat na pražskou

„Nová cyklostezka má vzniknout také  mezi Prahou a Klecany.“ nou místní komunikaci a novou cyklostezku. Ve spojení se stávajícím bezpečným úsekem Posázavské cyklotrasy v úseku Nespeky – Zbořený Kostelec tak vznikne souvislý bezpečný úsek komunikace pro cyklisty o délce 8, 8 km v atraktivním údolí Sázavy. Další projekt se týká cyklostezky Greenway Jizera v úseku Zeleneč – Lázně Toušeň. Odhadované náklady jsou přes 13 milionů korun. Plánuje se tak vybudovat bezpečné cyklistické spojení mezi Prahou a Labskou stezkou. Zároveň se jedná o první investiční akci projektu Greenway Jizera na území Středočeského kraje. Ve spojení s novou cyklostezkou podél Labe v  okolí Brandýsa nad Labem vznikne 18 km

pravobřežní cyklostezku A2 a propojí tak centrum Prahy a střední Čechy. Mimo využití obyvateli Středočeského kraje pro každodenní cesty do zaměstnání a škol bude nově vybudovaná cyklostezka sloužit rekreačním cyklistům z Prahy a dálkovým cyklistům projíždějícím po mezinárodní cyklotrase Praha – Drážďany. Náklady na cyklostezku, která bude dlouhá 1,7 kilometrů, se odhadují na devět milionů korun. O spolufinancování se podělí Regionální operační program a Středočeský kraj. Podle předběžných odhadů by nová cyklostezka mohla sloužit od začátku příštího roku. Nyní se už jedná o stavebním povolení. ‹‹

Budoucí lávka přes řeku Sázavu bude součástí cyklotrasy mezi Prahou a Labskou stezkou.

Strana 28

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

Strana 29


Dění v kraji

Dění v kraji

Jak pomoci nymburské nemocnici? Město ji koupí

Minulý ročník Pivních slavností přilákal davy lidí. Organizátoři doufají, že i letos slavnosti piva přitáhnou spousty zájemců.

Poslední dobou se roztrhl pytel se spekulacemi, co bude s nymburskou nemocnicí. Nemocnice v Nymburce má totiž vážné potíže a mluví se i o tom, že je před krachem. Zaměstnanci podávají výpovědi, zařízení má problémy s výplatami. Možné řešení, které by zachránilo pověst nymburské nemocnici, je odkoupení stoprocentního podílu zdravotnického zařízení. O Nemocnici Nymburk s.r.o. projevilo zájem město, které má velké šance situaci dát do pořádku. Město totiž může využít vícezdrojové financování a nemocnice právě finanční injekci potřebuje jako sůl. Prozatímní provozovatel nemocnice Martin Vojtíšek s nabídkou od města souhlasí. A co na to město? Na otázky ohledně dalšího vývoje odpovídá starosta Nymburka a náměstek hejtmana Středočeského kraje Miloš Petera. Jaká je nyní situace ohledně nemocnice? Zastupitelstvo a rada města se zabývaly současným stavem a dospěly k závěru, že budeme jednat s provozovatelem o převodu provozu nemocnice pod město. Chtěli bychom přejít na vícezdrojové financování a dotace. O toto soukromý subjekt žádat nemůže. Potom bychom se mohli pustit do prvního projektu, a sice nákupu přístrojového vybavení (rentgenu a CT, SONO v rámci výzvy ROPu). Žádost by se měla podávat do konce března.

Kdy chce zastupitelstvo rozhodnout o koupi provozní společnosti? V současné době si zastupitelstvo zadalo zpracování ekonomického auditu, který by jim měl odpovědět na otázku, jak si nemocnice ekonomicky stojí a na základě zjištění všech skutečností bychom měli rozhodnout na jednání zastupitelstva v polovině března letošního roku.

Zvažovali zastupitelé města převod nemocnice na kraj? Na jednání zastupitelstva města tato otázka v této chvíli nebyla projednána, minimálně na období roku až dvou let si město chce ponechat provozní společnost a stabilizovat její chod a pak zastupitelé rozhodnou, co s nemocnicí dál.  ‹‹

V případě, že převezmete nemocnici, jaké budou další kroky? Nejdříve bychom chtěli jmenovat valnou hromadou nové orgány akciové společnosti a členy představenstva dozorčí rady, která by následně jmenovala ředitele a vedení nemocnice. Dále bychom chtěli nastínit plán činnosti v nejbližších letech, to znamená udělat všechny kroky, aby nemocnice byla v den převzetí, co se týče provozních nákladů na městě nezávislá. V současné době probíhá příprava podkladů pro zateplení nemocnice, abychom mohli uplatnit finanční prostředky v rámci výzvy operačního programu životního prostředí a z programu Zelená úspora.

Pivaři se mohou těšit na středočeský „October fest“ Po obrovském úspěchu loňských Pivních slavností ve Velké Dobré u Kladna se organizátoři rozhodli tuto pivařskou akci zopakovat, a to na stejném místě. Slavnosti loni přilákaly bezmála 20 tisíc lidí, představilo se na nich 14 výrobců piva a natočilo se 17 tisíc piv. Organizátoři věří, že letošní slavnosti, které se uskuteční ke konci dubna, nebudou v návštěvnosti a spotřebě piva za těmi loňskými nijak zaostávat.

Mapy byl vyhotoveny spoluprácimá prezidenta Sjednocené organizace Nymburskázanemocnice už dlouholeté finanční problémy. nevidomýchMěsto a slabozrakých ČR Josef Stiborský a Dany ji chce odkoupit a tím zachránit předFuxové. krachem.

Strana 30

1/2011 Strˇedocˇeský magazín

O bohatý program se stejně jako loni postarají například Děda Mládek Illegal Band a milovníci pěnivého moku se mohou těšit i na koncert skupiny Support Lesbiens. Akce se koná pod záštitou středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha. Pivní slavnosti ve Velké Dobré u Kladna se letos uskuteční v termínu 29. - 30. dubna. Kromě hlavních taháků, jako jsou již zmínění Support Lesbiens a Děda Mládek Illegal Band se návštěvníci mohou těšit také na Jiřího Zonygu, účastníka populární televizní show X faktor či kladenskou skupinu S. P. K. O adrenalin se postará silák Golem, který předvede svou show

Strˇedocˇeský magazín 1/2011 

s pivními sudy nebo ohňová show. A stejně jako v loňském roce budou moci návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny.

na území Středočeského kraje. V loňském roce návštěvníci rovněž rozhodovali, který z producentů piva vaří svůj moc nejlépe. Vítězem se stal

„Návštěvníci se mohou těšit na na Jiřího Zonygu, účastníka X faktoru či kladenskou skupinu S.P.K.“ Loni putovala z každého prodaného piva jedna koruna na Středočeskou záchrannou službu a Dětský domov v Kladně. Tam ostatně putovalo i třicet tisíc korun, které se vybraly v tombole. Hlavní myšlenkou celé akce je zviditelnění a propagace malých pivovarů, které působí

Starokladenský městský pivovar U kozlíků, který se samozřejmě bude snažit své prvenství obhájit. Zda se mu to povede, to se budou moci milovníci pěnivého moku přesvědčit 29.-30. dubna ve Velké Dobré u Kladna. Všechny srdečně zveme! ‹‹

Strana 31


Pomůcka: Eo, Kan, Kip, LTK, Sapar

Vrhnout

Postava

Stará sport. značka

Studený (něm.)

Planetka

Děvče

Zůstat

x

Chem. prvek

x

Ozdůbka

Ryba

Název hlásky

Onen

Sokolská slavnost

Úkon

Vysoké karty

Pracovitost

Řeka v Brazílii

Údaje

Zájmeno ukazovací Neuspořádanost

Platidlo v Laosu

Arab. muž. jm. Čínská opera

A sice

Název hlásky

Nabalit

Předložka

Osobní zájmeno

2. díl tajenky

Výzva

Tučnolistá rostlina

1. díl tajenky

Název hlásky

Spojka souřadící

SPZ Kroměříže Nástroje

Opak “staré”

Francouzský revolucionář

Rokokový motiv

Hořčice FOTO

Dom. muž. jméno

Směnečný Prodloužit ručitel jízdu

Slovenské území

x

Kouzlo (slov.)

Uhlovodík

Odpad

Drahokam

Ženské jméno

Svislá jeskyně

Bývalý pol. fotbalista

Pán (v různých zemích) Humno

Část těla

Kód státu Omán

Tříslovina

Česká řeka

Prodlévati

Oráč (zastar.)

Proč

Polský podnik

Krmivo

Rozvláčně (hudeb.)

Když (zastar.)

x

Lhář (slov.)

Tohoto roku

Epické dílo

České město Zápor (maď.) Pozdrav na rozloučenou

Ozdůbka

Ženské jméno

Ryba Český herec

Mluvnická kategorie

Thaj. jedn. délky

Gluten

Mužské jméno

Pobídka

Karosol

x

Podélno (zastar.)

Starořímský stát

Set Snad

Moravské město

Povel ke střelbě

Bicykl

Nerost

x

Nečistota

Samozřejmě

Mužské jméno

Architekt. prvek

Skon

x

Nápor

Objemová míra v Číně

x

Ohnisko

Díl půdy

Průkaz

Invest. banka (zkr.)

Citoslovce (nář.)

Prohazovačka

Býv. ozn. Československa

Částečka hmoty

Číslovka řadová

Půlměsíc

Kovbojské potřeby Části věty

Lotyšské platidlo

Vesmír

Na toto místo

Suťový proud

Slitina (Fe+Al)

Korálový útes

Sousedka

Svatozář

3. díl tajenky

Hliníková fólie

Pobídka

Lyže (zastar.) Vozkovo citoslovce

Sídlo u Karviné

Militesla (zkr.)

Nebo (angl.)

SPZ Třebíče

Listnatý strom

x

Vědro u studny

Plachtění

Pohodný

Symbol čistoty

x

Bulharské pohoří

Souhlas

Začátek tajenky – Středočeský kraj... Správně vyluštěnou tajenku posílejte do 31. dubna 2011 na korespondenčním lístku s vaším telefonním číslem na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00. Výherce získá digitální fotoaparát. Ti, kdo se umístí na druhém až pátém místě, získají volný vstup do krajských muzeí a galerií. Výherci z minulého čísla: digitální fotoaparát v hodnotě 5.000 Kč – Kuchařová M.-Písková Lhota, volné vstupenky do krajských muzeí a galerií - Jiří Duben - Liteň, Jana Pilecká - Zloveněs, Konrádová Věra Hořovice, Navrátilová Magda – Mladá Boleslav. Zasláním křížovkářské tajenky dáváte souhlas k tomu, že vámi poskytnuté osobní a kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovány Krajským úřadem Středočeského kraje, a to mj. pro účely zasílání informačních zpráv, kalendáři akcí, poskytovaných službách a jiných obdobných zpráv, prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy přímo a účinně zašlete informaci o tom, že si nepřejete, aby byly informace nadále zasílány. Středočeský magazín Vydavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5. Pro Středočeský kraj zhotovuje společnost ACTUAL AVER CZ, a. s., Malá Štupartská 9/1028, 110 00 Praha 1. Kontakt: listy@kr-s.cz Publikované fotografie pocházejí z redakčního archivu. MK ČR E 19097

Středočeský magazín 1/11  
Středočeský magazín 1/11