Page 1

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A PROCEDUR

15. 03. 2013 - 14. 03. 2014

Zdravotnické Výkony In-body měření tělesného tuku **

500

In-body měření tělesného tuku + rozbor + konzultace nutričního terapeuta do 45 min ** Kontrolní vyšetření lékařem - mimořádné

Koupel harmonizující + zábal (5 druhů)

1 000

1 000

Kryoterapie celková

650

600

Léčebná péče o tělo

1 000

Rozbor krve - screening 3 nebo screening „prevence“

1 950

Lymfodrenáž manuální *

1 400

Vstupní či výstupní vyšetření lékařem nebo odborným lékařem

1 000

Masáž aromaterapeutická celková

1 200

Záznam krevního tlaku (Holter) bez popisu

1 500

Masáž aromaterapeutická částečná

** In-body měření je poskytováno v hotelu Imperial.

procedury

Masáž hlavy indická

700

Masáž plosky nohy - reflexní

1 200

Masáž Shiatsu

1 400

Akupunktura - první sezení *

800

OXY active (= zátěžová oxygenoterapie)

Akupunktura - sezení *

450

Oxygenoterapie (2 hod.)

Anticellulitis s bandáží

2 500

Aqua Walking

200

BIOCON - magnetická pulsní terapie

420

Čokoládový zábal

700

300 460

Péče o prsa (pro ženy)

2 000

Thalasso terapie

2 000

2 000

Floating

600

Hot Stone Therapy celková

1 400

Hot Stone Therapy částečná

Tyto procedury jsou vždy hrazeny hostem nad rámec léčebných programů. Procedury označené * jsou prodejné pouze po konzultaci s lékařem. Ceny jsou uvedeny v Kč.

800

PREISLISTE DER MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN UND ANWENDUNGEN 15. 03. 2013 - 14. 03. 2014

MEDIZINISCHE LEISTUNGEN Ärztliche Antritts- bzw. Abschlussuntersuchung oder fachärztliche Untersuchung Ärztliche Kontrolluntersuchung - außerordentliche

1 000 600

Fußreflexzonenmassage

1 200

Harmonisierendes Bad + Wickel (5 Sorten)

1 000

BD-Aufzeichnung (Holter) ohne Beschreibung

1 500

Heilkörperpflege

1 000

Blutanalyse - Screening 3 oder Screening „Prävention“

1 950

Hot-Stone-Therapie - Ganzkörper

1 400

In-body-Körperfettmessung **

500

In-body-Körperfettmessung + Analyse + Konsultation des Ernährungstherapeuten ** 1 000 (innerhalb von 45 Minuten) ** In-body Messung wird im Hotel Imperial gewährt.

ANWENDUNGEN 450

Akupunktur – Erstbehandlung *

800

Aromatherapeutische Ganzkörpermassage Aromatherapeutische Teilkörpermassage BIOCON – Puls-Magnetfeldtherapie Brustpflege (für Frauen) Floating

Indische Kopfmassage Klassische Ganzkörpermassage Kryotherapie - ganzkörperlich Manuelle Lymphdrainage *

Akupunktur – Behandlung * Aqua Walking

Hot-Stone-Therapie - Teilkörper

200 1 200 700

OXY aktiv (Ergometer) Sauerstofftherapie (2 Std.)

800 700 1 000 650 1 400 300 460

Shiatsu-Massage

1 400

Schokoladenwickel

2 000

Thalasso -Therapie

2 000

420 2 000 600

Diese Behandlungen sind stets außerhalb der Kurprogramme käuflich erhältlich. Die mit * gekennzeichneten Kuranwendungen sind nur nach ärztlicher Konsultation erhältlich. Die angegebenen Preise verstehen sich in CZK.


PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES AND PROCEDURES

15. 03. 2013 - 14. 03. 2014

MEDICAL SERVICES Blood screening 3 or screening „prevention“

1 950

Cryotherapy - whole body

Entry or final medical examination or medical examination by specialist

1 000

Floating

Holter - blood pressure record without description

1 500

Foot sole reflex massage

1 200

Harmonizing bath + Wrap (5 kinds)

1 000

In-body measuring of physical fat **

500

In-body measuring of physical fat + analysis + consultation of dietary therapist ** 1 000 (within 45 minutes) Medical follow-up examination - exceptional

600

** In-body measuring is provided in Hotel Imperial.

PROCEDURES

650 600

Hot stone therapy - partial body

800

Hot stone therapy - whole body

1 400

Chocolate body wrap

2 000

Indian head massage

700

Manual lymphodrainage *

1 400

OXY active (Oxygen therapy with loading) Acupuncture – session *

450

Acupuncture – first session *

800

Anticellulitis with bandage

2 500

Aqua Walking

200

Aromatherapeutic massage – partial body

700

Aromatherapeutic massage – whole body

1 200

BIOCON – Pulse magnetic therapy

Oxygen therapy (2 h)

300 460

Shiatsu massage

1 400

Spa body care

1 000

Thalasso therapy

2 000

420

Breast care (for women)

2 000

Classic massage – whole body

1 000

These treatments always pays the guest beyond medical programs. Spa procedures marked with * may be purchased after consulting a physician only. The stated prices are in CZK currency.

Прейскурант медицинских услуг и процедур

15. 03. 2013 - 14. 03. 2014

Медицинские услуги Анализ крови «Screening 3» или «Screening» профилактика

1 950

Лечебный уход за телом

1 000

Вступительный или заключительный медицинский осмотр или осмотр врачем специалистом

1 000

Лимфодренаж ручной *

1 400

Массаж «Шиатсу»

1 400

Массаж классический общий

1 000

Контрольный медицинский осмотр – внеочередной Мониторинг давления крови без описания «In-body» измерение телесного жирa ** «In-body» измерение телесного жирa + анализ результатов + консультация специалиста по диетпитанию (в течение 45 минут) **

600 1 500 500 1 000

** «In-body» измерение предоставляется в «Hotel Imperial».

Процедуры Акупунктура - первый сеанс *

800

Акупунктура - сеанс *

450

Антицеллюлитная процедура с бандажем

2 500

Ароматерапевтический массаж - общий

1 200

Ароматерапевтический массаж - частичный Гармонизирующая ванна + обвёртывание (5 видa)

700

Оксигенотерапия (2 часа) Оксигенотерапия с физической нагрузкой

460 300

Рефлекторный массаж стопы

1 200

Уход за грудьу (для женщин)

2 000

Флоутинг

600

Шоколадные обвёртывания

2 000

«Tалассо» терапия

2 000

«Хот Стоун» терапия - общий массаж горячими камнями

1 400

«Хот Стоун» терапия - частичный массаж горячими камнями

800

«Aqua Walking»

200

«BIOCON» – Магнитная импульсная терапия

420

1 000

Индийский массаж головы

700

Криотерапия - общая

650

Эти процедуры предоставляются за дополнительную оплату, они не входят в лечебную программу. Курортные процедуры, отмеченные *, Вы можете приобрести после консультации с врачем. Цены указаны в чешских кронах.

Sanssouci ceník procedur  
Sanssouci ceník procedur