Page 1

Slánský pramen


Stabilní katastr Čech, Moravy a Slezska (mapováno 1840)

01. titulní strana 02. obsah 03. mapové podklady / současný stav - fotodokumentace 04. celková situace - spojení pramene se Slánskou horou 05. prostorové zobrazení pramene a okolí 06. situace současného stavu a perspektivní zobrazení 07. situace řešení a perspektivní zobrazení 08. pohled a prostorové zobrazení řešení pramene 09. situace řešení - detailní 10. současný stav - řez, pohled 11. řez, perspektivní zobrazení návrhu 12. autoři studie, kontakt, CD


fotografie ze severu

fotografie z jihu

ortofoto mapa

pohled na pramen a okolí

prostor za pramenem

pramen

Mapové podklady / fotografie současného stavu pramene a okolí 03.


_ ulice Nezamyslova

_ ulice Chadalíkova _ pramen

_ chodník z čediče vedoucí až k prameni

_ tři kříže

čedič

čedič

Celková situace - spojení pramene se Slánskou horou 04.

čedičová skála na Slánské hoře

tři kříže


Slánský pramen Místo Slánského pramene je dnes ve velmi špatném stavu. Přitom se jedná vzhledem k pověsti o Slaném o velmi důležité místo. Podle tohoto pramene bylo pravděpodobně město Slaný pojmenováno. Pramen souvisí se Slánskou horou, z jejíhož nitra dnes však již bez příchuti soli vyvěrá. V současnosti si tento fakt mnoho lidí již neuvědomuje. Proto jsme vizuálně propojili pramen s horou pomocí skály- cestičky (jakéhosi chodníku) z čedičových kamenů stejných jako na hoře. Skrze čedičové kameny je hora s pramenem propojena. Tato cesta v částech vytváří spíše skálu vhodnou k sezení, lezení, než pouhý chodník. Další linie našeho přemýšlení, která se váže k historii místa je symbolický návrat lázní, jež poblíž v minulosti stály. Vytváříme zde tedy malé Kneippovy lázně. Ty budou osvěžením pro turisty a místní v letním období. Tvarosloví stavby vychází z podobných objektů, které stávaly nad studánkami a vzácnými prameny. Vzhled však reflektuje současnost a stavba se díky použitému materiálu ztenčuje, odlehčuje a otevírá.

Prostorové zobrazení pramene a okolí 05.


současný stav pramene

pohled na pramen s Kneippovou lázní

Řešení objektu Objekt je vytvořen z přirozeně rezavého a dále již nekorodujícího, tlustého plátu plechu Corten. Ten se otevírá směrem k cestičce, která zde také končí. Hlavní čelní plechová stěna objektu je od vrcholu štítu prořízlá. Vzniklá štěrbina se ve spodní části rozšiřuje do kulatého otvoru. Tudy vstupuje přívod vody. Objekt svou severní stranou uzavírá chodník. Lze však skrze něj projít. Jsou zde úzké dveře. Díky konci čedičové cesty a uzavření objektem je jasné, že zde pomyslná cesta končí. Čedičová dlažba- skála vytváří přirozenou nádrž na vodu. Voda dopadá z určité výšky a objekt rozeznívá. Voda je pitná a má minerální chuť a vlastnosti. To, že se jedná o pitnou vodu a také její složení, bude pro návštěvníky textem vyznačeno v tloušťce plochy plechu (kvalitu vody je důležité v další fázi prověřit). Hloubka nádržky je 30 cm, což je dostatečné pro Kneippovu koupel pro ochlazení nohou. K tomu je zde vytvořeno z cortenového plátu vybíhající sezení nad vodní hladinou. Voda proudí mírným pramenem. Ve studni je tedy malé čerpadlo, které neustále zásobuje pramen vodou. Je třeba v další fázi ověřit, jestli je přítok studny dostatečně silný. Pokud nebude vody dostatek, je třeba pramen zásobovat podobně jako dnes pomocí ruční pumpy. V tom případě je však otázkou, jestli zde bude Kneippova koupel. Vše je nutno prověřit. Také je třeba zjistit, zda ve studni není větší množství přítoků. Objekt pramene je vsunut do stávajícího plotu a chodníku. Vytváří tedy kontrast vůči svému okolí. Naproti objektu je lavička, která je pod stromem a je směřována k objektu. Chodník z čedičového kamene využívá při skládání své přirozené pravidelnosti- plástvovitosti a také díky délce prutů i možnosti různého výškového uspořádání. Pomocí výškových uspořádání je vytvořeno jezírko a také v částech chodníku propojujícího pramen s horou sezení ležení a další. Chodník je v některých částech spíše skálou než chodníkem. situace současného stavu

Situace současného stavu a perspektivní zobrazení 06.

pohled na pramen z jihu


pohled na pramen ze severu

_ chodník z čediče vedoucí na Slánskou horu

_ nově vysazené stromy - odclonění požární stanice

situace řešení

Situace řešení a perspektivní zobrazení 07.


detail pramene

pramen s Kneippovou lázní z výšky

pohled rovnoběžný se slinicí

Pohled a prostorové zobrazení řešení pramene 08.


studna

ukázka materiálu - Corten

pramen sezení nad pramenem - Kneippova lázeň

jezírko

chodník z čediče vedoucí na Slánskou horu

Kneippova koupel nohou

silnice

lavička

Situace řešení - detailní 09.


současný stav - pohled rovnoběžný se slinicí

současný stav - řez

Současný stav - řez, pohled 10.


perspektivní zobrazení návrhu

řez navrhovaným Slánským pramenem

Řez, perspektivní zobrazení návrhu 11.


obsah DVD: studie v tiskové kvalitě a v kvalitě na posílání e-mailem fotografie místa inspirace apod. mapové podklady prostorové zobrazení objektů

City Upgrade / The hand mind makers 06.2012

Ing. arch. Ivo Pavlík Ing. arch. Lucie Chytilová

tel.: +420 739 629 051, +420 739 415 901 email: cityupgradeteam@gmail.com web: www.cityupgrade.cz

studie Slánského pramene pro město Slaný  

revitalizace stávajícího pramene a místa kolem něj. Hlavní myšlenka tkví v návratu důstojnosti místa, podle kterého nese název celé město. j...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you