Reittiopas tulevaisuuteen - Mahdollisuuksia koulun loputtua 2022

Page 1

REITTIOPAS TULEVAISUUTEEN Mahdollisuuksia koulun loputtua

2022


MEDIATIEDOT Suunnittelu: Marko Sulonen, BusinessOulu Monetra Oy Kuvat ja kuvitus: © Oulun kaupunki Julkaistu 12/2021


Haku ammatilliseen koulutukseen......................................... 4 Haku korkeakouluihin............................................................ 6 Oppisopimus.......................................................................... 8 Opintojen rahoitus................................................................. 8 Linkkejä ammatinvalinnan tueksi.......................................... 9

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin.............................. 10

TYÖTTÖMÄN ETUUDET..................................................12

Käuynnistä työnhaku

KÄYNNISTÄ TYÖNHAKU.................................................10

Hae opiskelemaan

HAE OPISKELEMAAN...................................................... 4

KÄYTÄ VÄLIVUOSI HYÖDYKSI.........................................13

Byströmin Ohjaamo – kohtaamme sinut.............................. 22 Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut.................23 Nuorten Oulu-sivusto – Tietoa, tukea ja tekemistä.............. 24 Kelan kuntoutukset..............................................................25

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS ........................... 27

Käytä välivuosi hyödyksi

OHJAUSTA JA TUKEA................................................... 22

Työttömän etuudet

Työpörssin työkokeilupaikat................................................. 13 Oulun kaupungin nuorten työpajat........................................ 14 Veeran Verstas..................................................................... 15 Paranna mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin............. 16 Kansanopistot...................................................................... 17 Maailmalle lähtö.................................................................... 19 Vapaaehtoistyö.................................................................... 21

Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen alle 18 v.......................27 Byströmin ohjaamo Laajennettu oppivelvollisuus

3


Hae opiskelemaan

Hae opiskelemaan Haku ammatilliseen koulutukseen

Hae osoitteessa opintopolku.fi

Kaikki haut loppuvat viimeisenä hakupäivänä klo 15.

Haku ammatilliseen koulutukseen vuonna 2022 Kevään yhteishakuaika on 22.2.-22.3.2022 Perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen hakeutuminen Peruskoulun jälkeen hakeudutaan toisen asteen opintoihin, joilla tarkoitetaan ammatillista perustutkintokoulutusta tai lukiokoulutusta. Oulun seudulla ammatillista koulutusta tarjoavat Koulutuskuntayhtymä OSAO, Suomen diakoniaopisto SDO, Oulun palvelualan opisto OPAO, ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Luovi sekä Oulun konservatorio. Lukiokoulutusta on tarjolla ympäri kaupunkia yli kymmenessä eri lukiossa. Näiden lisäksi on mahdollista opiskella kaksoistutkinto ammattilukiossa, jolloin suoritetaan yhtä aikaa sekä ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Ammattilukio-opintoihin voi ilmoittautua sen jälkeen, kun on tullut valituksi opiskelijaksi johonkin ammatilliseen perustutkintoon OSAOlle. Ammattilukion keskiarvosuositus (lukuaineet) on 7,5. Toisen asteen koulutukseen voi hakeutua joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

4


TUVA-, TELMA- ja Opistovuosi oppivelvollisille-koulutukset on suunnattu mm. heille, jotka tarvitsevat vielä lisäaikaa oman suunnan pohtimiseen tai haluavat esim. korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja tai muuten kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Vaikka näihin koulutuksiin hakeudutaan samalla yhteishaun lomakkeella, niihin on omat valintakriteerinsä, joista saat lisätietoa opintopolku.fi -sivustolta. Jos tarvitset opiskeluun vaativaa erityistä tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi, voit hakea Luoville ammatilliseen koulutukseen, jossa on vaativaa erityistä tukea saatavilla. Jatkuva haku on kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille suunnattu hakuväylä. Esimerkiksi ylioppilastutkinnon suorittaneet tai alanvaihtajat hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Jatkuvassa haussa hakuajat vaihtelevat koulutuksen ja oppilaitoksen mukaan. Oppilaitokset päättävät myös valintaperusteistaan ja miten paikka otetaan vastaan. Lisätietoja jatkuvan haun hakumenettelyistä saat oppilaitoksista. Ylioppilaat hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta, jolloin haku tehdään suoraan oppilaitokseen. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valintaperusteista sekä mahdollisista pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Tiedot tutkinnoista ja koulutuksista, avautuvista hauista ja niiden aikatauluista sekä valintaperusteista löytyvät koulutuksen järjestäjien verkkosivuilta ja/tai opintopolku.fi -palvelusta. Huomaathan, että läheskään kaikki jatkuvassa haussa olevat koulutukset eivät löydy opintopolku.fi -palvelusta eli jatkuvien hakujen tilanne kannattaa aina selvittää myös koulutuksenjärjestäjien omilta verkkosivuilta ja koulutuskalentereista.

5

Hae opiskelemaan

Yhteishaku on peruskoulun päättäneiden oppivelvollisuusikäisten pääasiallinen hakuväylä toisen asteen koulutukseen. Yhteishaussa voivat hakeutua myös ne hakijat, joilla ei ole suoritettuna toisen asteen tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Hakeutuminen tapahtuu opintopolku.fi -palvelussa. Hakijalla on mahdollista hakea yhteishaussa seitsemään eri hakukohteeseen. Hakukohteiksi voi valita ammatillisen perustutkintokoulutuksen, lukiokoulutuksen, tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) sekä kansanopistoissa järjestettävän oppivelvollisille suunnatun koulutuksen (Opistovuosi oppivelvollisille). Myös ammatillisiin erityisoppilaitoksiin haetaan samassa yhteishaussa. Yhteishaussa ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijavalinta tapahtuu peruskoulutodistuksen perusteella. Joihinkin ammatillisiin perustutkintoihin ja erikoislukioihin järjestetään pääsykoe.


Hae opiskelemaan

Haku korkeakouluihin Yhteishaku korkeakouluihin keväällä 2022 Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku on 5.1.-19.1.2022. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset. Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on 16.3.-30.3.2022 Kevään toisessa yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Mahdolliset lisähaut kevään 2022 yhteishaussa vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin ovat korkeakoulujen päätettävissä. Syksyn 2022 yhteishaku on 31.8.-14.9.2022.

Muistathan, että sinulla olisi oikeus vuosi opintojen päättymisen jälkeen saada jälkiohjausta koulultasi. Ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä, jonka tarkoituksena on hakeutua tutkinnon suorittamisen jälkeen jatko-opintoihin, mutta joka ei ole saanut opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa se koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa tutkinto on suoritettu. OSAOssa tästä ohjauksesta vastaa OSAO Ovi-hakijapalvelut www.osao.fi/ovi

6


Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut esim. ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon. Opiskelijat valitaan 1) ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella tai 2) valintakokeen perusteella

Avoin ammattikorkeakoulu Avoimessa ammattikorkeakoulussa opetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelman mukaista. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia. Avoin amk sopii sinulle, jos esim. suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai haluat kehittää osaamistasi sinua kiinnostavissa asioissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa myös ns. Polku-opinnot, joiden kautta voit saada tutkintoon johtavan opiskelupaikan ammattikorkeakoulujen erillishaussa. Tutustu Polku-opintojen tarjontaan ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta. Opiskelu avoimessa amk:ssa on maksullista opiskelua. » ammattikorkeakouluun.fi

Yliopistot Voit hakea opiskelemaan yliopistoon kandi + maisteriopintoihin (3+2 v), jos olet suorittanut esim. ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Päävalintatavat yliopistoon ovat todistusvalinta (ylioppilastutkintotodistus) tai valintakoe. Useisiin koulutusohjelmiin on mahdollista hakeutua myös avoimen väylän kautta, mikä tarkoittaa avoimen yliopiston opintoja. Tarkista avoimen väylän mahdollisuus ja vaadittavat opinnot kohdeyliopiston valintaperusteista, niissä on suuriakin eroja.

Avoin yliopisto Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Yliopistojen tarjonta avoimen yliopiston puolella vaihtelee. Opetusta voidaan tarjota myös yhteistyössä kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa. Lue lisää aiheesta sivulta 17. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta mahdollisesti voi hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen väylän reitti soveltuu myös niille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Parantaakseen mahdollisuuksia saada paikka korkeakoulussa tutkinto-opiskelijaksi, ylioppilas voi korottaa arvosanojaan, täydentää suorituksiaan uusilla aineilla ylioppilaskokeissa tai suorittaa opintoja avoimessa amk:ssa tai yliopistossa.

7

Hae opiskelemaan

Ammattikorkeakoulut


Hae opiskelemaan

Oppisopimus Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella joko ammatillisen tutkinnon kokonaan tai tutkinnon osia. Voit hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista. Pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät auttavat ja neuvovat oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa. » oppisopimus.fi » opintopolku.fi/wp/oppisopimus » te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/oppisopimuskoulutus

Opintojen rahoitus Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä. Kelan pikaoppaasta opintoetuuksiin saat selkeän kuvan, mitkä etuudet ovat sinulle ajankohtaisia. Jos opiskelet Suomessa, hae Kelasta yleistä asumistukea. Voit hakea sitä sen jälkeen, kun olet tehnyt vuokrasopimuksen. Tee myös opintotuen muutosilmoitus, jos muutat pois vanhempasi luota. Lue lisää » kela.fi/opiskelijat-pikaopas Lue lisää » kela.fi/opintotuki Lue lisää » kela.fi/opintotuki-ulkomaille

8


» asiointi.mol.fi/avo

on tarkoitettu peruskoulun ja lukion pohjalta ammatti- ja koulutusvaihtoehtoja etsivälle.

» ammattiosaaja.fi

Ammattiosaaja.fissä pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Eri ammattien edustajat kertovat omista valinnoistaan ja urapoluistaan.Mieti, mikä ammatti sinulle sopisi!

» toissa.fi

-palvelusta saat tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

» kunkoululoppuu.fi

-sivusto on tarkoitettu nuorille. Palvelusta löydät tietoa peruskoulun jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Jos ammatinvalintakysymykset mietityttävät, voit myös varata ajan TE-toimiston ammatinvalintapsykologille. Lähetä yhteydenottopyyntö sähköpostilla osoitteeseen: uraohjaus@te-toimisto.fi

9

Hae opiskelemaan

Linkkejä ammatinvalinnan tueksi


Käynnistä työnhaku Käuynnistä työnhaku

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin Aloita työnhakusi ja ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi osoitteessa te-palvelut.fi > Oma asiointi. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on kolmivaiheinen. 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi Seuraa ohjeita ja tee ohjeiden mukaan tarvittaessa lisävaiheet: 2. Tee digitaalinen palveluntarvearviointi 3. Laadi tai päivitä työllistymissuunnitelmasi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi-verkkopalvelussa, kun opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa. Ilmoittautumisen voi tehdä myös etukäteen, ennen opintojen päättymistä. Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja työllistymistä edistäviä palveluita. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Tutustu TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, jottei työttömyysturvaasi tule katkoksia. Lue lisää työttömän oikeuksista ja velvollisuuksista: » te-palvelut.fi/tyonhakijalle/jos-jaat-tyottomaksi/oikeudet-velvollisuudet Voit valmistautua yhteydenottoon etukäteen pohtimalla esimerkiksi tarvitsetko tukea työnhakuun tai opintoihin hakeutumiseen, hyötyisitkö jostakin työllistymistä edistävästä palvelusta ja ovatko jatkosuunnitelmasi kohti tulevaisuutta jo selkeitä. Jos asiakkuutesi siirtyy TE-toimistosta kuntakokeiluun, saat siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta. Sinuun otetaan yhteyttä Oulun kaupungin työllisyyspalveluista ja kotikuntasi tarjoaa sinulle palvelut työllistymisen tueksi.

10


Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta:

y Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. y Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. y Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Byströmin Ohjaamosta saat tukea työllistymiseesi. Meillä tarjotaan sinulle niin yksilökuin ryhmäohjausta, jossa käydään läpi esim. sinun työnhakuasiakirjojasi ja haetaan niin työkokeilu- kuin työpaikkojakin. Jos kaipaat apua työkokeilupaikan etsimisessä tai työnhakuun liittyvissä asioissa ole rohkeasti yhteydessä Byströmin Ohjaamoon p. 050 599 2293, bystrom@ouka.fi tai yhteydenottolomakkeella ouka.fi/bystrom Avoimia (kesä)työpaikkoja voit katsoa mm: » Te-palvelut.fi » Kunkoululoppuu.fi/kesatyo » Duunitori.fi » Monster.fi » Kuntarekry.fi » Tyopaikat.oikotie.fi Oulun kaupungin kesätyöt opiskelijoille: » www.ouka.fi/kesatyo hakuaika: 7.2.-13.3.2022

11

Käuynnistä työnhaku

y Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun.


Työttömän etuudet Jos jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa. Tarkempia tietoja työttömyysturvasta ja sen hakemisesta voit lukea Kelan työttömän pikaoppaasta. Alle 25-vuotiaille on erityisiä ehtoja työttömyysetuuden saamiseksi. Ammattikouluttamattomat voivat saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.

Työttömän etuudet

Jos olet pienituloinen ja tulosi eivät riitä asumiskustannustesi kattamiseen, sinulla voi olla oikeus asumistukeen. Pikaopas neuvoo sinua asumistuen hakemisessa. Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on tilapäinen apu ja siihen voit turvautua vasta, kun olet hakenut muut sinulle kuuluvat etuudet. Toimeentulotuen pikaopas neuvoo sinua tuen hakemisessa.

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta: y Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. y Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. y Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. y Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

» kela.fi/tyottoman-pikaopas » kela.fi/tyottomyysturvan-ehtoja-alle-25-vuotiaille-hakijoille » kela.fi/odotusaika-koulutusta-vailla-oleville » kela.fi/asumistuen-pikaopas » kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

12


Käytä välivuosi hyödyksi Työpörssin työkokeilupaikat Työpörssistä voit etsiä itsellesi sopivaa työkokeilupaikkaa Oulun kaupungin yksiköistä, yrityksistä tai järjestöistä sekä nuorten työpajoilta. Työkokeilun avulla voit tutustua sinua kiinnostaviin ammatteihin ja kokeilla ”onko tämä minun juttuni”.

Työpörssin avoimet työkokeilupaikat löytyvät sivustolta: ouka.fi/tyoporssi

Työkokeilu on palvelu työttömille työnhakijoille. Tarkista aina ensin työllisyyspalveluista tai TE-palveluista mahdollisuutesi työkokeiluun. Työkokeilu sopii sinulle, jos esimerkiksi vietät välivuotta ja haluat selkeyttää ammatinvalintaasi. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan sen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työkokeilun aikana vanhempien tulot eivät vaikuta työttömyysetuuteen.

13

Käytä välivuosi hyödyksi

Jos kaipaat neuvoa työkokeilupaikkoihin tai työnhakuun liittyvissä asioissa, ole rohkeasti yhteydessä Byströmin Ohjaamoon. Nuortenoulu.fi/bystrom, p. 050 599 2293.


Oulun kaupungin nuorten työpajat Pajakeskuksen yksilövalmentajat, p. 044 703 8312 ja 0400 274 322 Haukiputaan yksilövalmentaja, p . 040 581 7789 » ouka.fi/oulu/nuoret/tyopajat Nuorten työpajat tarjoavat monipuolisia työkokeilu- ja työpaikkoja pääosin 17–29-vuotiaille oululaisille nuorille. Työpajatoiminta on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus, mutta ei työkokemusta. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuorta toteuttamaan yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Työpajalle hakiessasi sinun tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Vapaat paikat löydät Työpörssin kautta ouka.fi/tyoporssi.

Käytä välivuosi hyödyksi

Pajajakso tehdään yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan ja siihen tulee sitoutua. Pajajakso sisältää työtä pajalla, työelämään tutustumista ja koulutusta. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta tarvittaessa esimerkiksi opiskeluun ja uraohjaukseen sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Pajakeskuksen pajat:

Haukiputaan pajat:

y Autopaja

y Tuunipaja

y Lounasravintola Makoisa

y Luonto- ja liikuntapaja

y Kädentaitopaja

y Raksapaja

y Puhtaanapitopaja y Puutyöpaja y Ympäristöpaja y Taide- ja mediapaja y Viestintäpaja y Starttipaja

14


Veeran Verstas Nuorten taidepaja Veeran Verstas Hiukkavaaran kulttuurikasarmi Hiukanpiha 9 H, 90670 Oulu » www.veeranverstas.fi » Instagram: @veeranverstas » Facebook: www.facebook.com/VeeranVerstas Työkokeilu: Linnea Kejonen p. 044 241 9841 linnea.kejonen@veeranverstas.fi Kuntouttava työtoiminta: Ira Parkkisenniemi p. 044 703 4529 ira.parkkisenniemi@veeranverstas.fi Veeran Verstas on 18–29-vuotiaille työttömille nuorille suunnattu taiteen ja itsetuntemuksen työpaja. Verstaalle voit tulla työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Samalla voit tehdä tulevaisuuden suunnitelmia, joissa sinua auttavat ammattitaitoiset ohjaajat suurella sydämellä. Yhdessä voitte pohtia sinun tietäsi opiskeluun tai työelämään. Taiteita opettavat ammattitaiteilijat.

15

Käytä välivuosi hyödyksi

Veeran Verstaalla voi kokeilla ja taitaa erilaisia taidemuotoja kuten kuvataiteita, luovaa kirjoittamista, äänitaidetta, podcastin tekoa ja monia erilaisia käsitöitä kuten kankaanpainanta, radikaalit ristipistot ja kehärummun rakennus.


Paranna mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin Avoimet ammatilliset opinnot ja avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia kaikille iästä, aiemmasta koulutuksesta tai asuinpaikkakunnasta riippumatta. Opintoja järjestetään oppilaitoksesta riippuen päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin sekä myös verkko- ja etäopintoina, jolloin opiskelun voi sovittaa omiin aikatauluihin ja elämäntilanteeseen. Avoimet opinnot voivat edesauttaa työllistymistäsi tai etenemistäsi koulutuspolulla.

Avoimet ammatilliset opinnot Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Käytä välivuosi hyödyksi

» aavo.fi

16


Kansanopistot Suomessa toimii kansanopistoja eri puolilla maata. Taustayhteisönsä ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Kansanopistot järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla tai suorittaa peruskoulun ja lukion loppuun. Pitkien linjojen kesto vaihtelee, mutta useimmiten opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Lyhytkurssien pituus vaihtelee viikonlopusta muutamaan viikkoon. Kansanopistot päättävät itsenäisesti koulutustensa hakuajoista ja pääsyvaatimuksista. Opiskelijaksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, opiston omalla hakulomakkeella tai yhteishaussa. Lyhytkursseille haetaan suoraan opistoon. » kansanopisto.fi » opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/kansanopistot Oulua lähimpänä sijaitsevat kansanopistot: y Vuolle-opisto | vuolleoulu.fi y Limingan Kansanopisto-Taidekoulu | limingantaidekoulu.fi y Raudaskylän Kristillinen Opisto | rko.fi y Peräpohjolan Opisto | ppopisto.fi y Pohjantähti-opisto | pto.fi y Kalajoen kristillinen opisto | kkro.fi Lisäksi Suomessa on useita yksityisiä kouluja ja opistoja, jotka eivät kuulu kansanopistoyhdistykseen. Näissä kouluissa ja opistoissa opiskeleminen on maksullista. Joihinkin opintoihin voi hakea opintotukea. Yksityisiä opistoja on varsinkin kauneudenhoitoalalla ja taidealalla.

17

Käytä välivuosi hyödyksi

y Haapaveden opisto | peda.net/kansanopistot/haapaveden-opisto


Avoimen yliopiston tai korkeakoulun opinnot kansanopistossa Monessa kansanopistossa voi opiskella avoimen yliopiston tai korkeakoulun opintoja. Avoimen korkeakoulun opinnot sisältyvät lukuvuoden kestäviin kansanopistolinjoihin tai ovat opintojen pääsisältö. Kansanopistossa voit kokeilla yliopisto-opintojen sopivuutta sinulle menettämättä paikkaasi yhteishaun ensikertalaiskiintiössä. Opintojen aikana voit parantaa valmiuksiasi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun pyrkimiseen, edistää opiskelutaitojasi ja suorittaa valmiiksi yliopisto-opintoja, jos aiot hakeutua yliopiston tutkintokoulutukseen. Voit hyödyntää suoritetut opintopisteet, kun pääset yliopistoon tai korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettujen avoimen opintojen perusteella on myös mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Saat opintoihisi opintotukea, joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettäviä tukikuukausia. Lisätietoja avoimen yliopiston ja korkeakoulun opinnoista kansanopistoissa:

Käytä välivuosi hyödyksi

» kansanopistot.fi  opiskelu kansanopistossa  avoin yliopisto ja korkeakoulu

18


Maailmalle lähtö Haluatko lähteä maailmalle? Lomailun lisäksi ulkomaille voi lähteä esimerkiksi kielikursseille, opiskelemaan, työharjoitteluun, palkkatöihin tai vapaaehtoistyöhön. Maailmankuvan avartaminen on aina upea kokemus ja mahdollisuuksia siihen on tarjolla loputon määrä. Kansainväliset kokemukset lisäävät kielitaitoa, rohkeutta, kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta. Lisäksi kansainvälinen kokemus vahvistaa muun muassa sitkeyttä, tuottavuutta ja uteliaisuutta. Näitä ominaisuuksia myös työnantajat arvostavat. Tietoa eri mahdollisuuksista lähteä maailmalle löydät kootusti osoitteesta: » maailmalle.net. Tietoa ja neuvoja työnhakuun Euroopasta löytyy TE-toimistojen EURES-palveluista. Avoimia Eures-työpaikkoja voi etsiä osoitteesta te-palvelut.fi hakusanalla ”eures”. Ulkomaille lähtöön liittyvää tietoa ja neuvontaa saat myös Byströmin Ohjaamosta. Aiheesta on koottu tietoa ja hyödyllisiä linkkejä osoitteeseen

Vapaaehtoistyö ulkomailla Vapaaehtoistyössä ulkomailla yhdistyvät kansainvälistyminen ja halu auttaa. Vapaaehtoisena pääset työskentelemään jonkin yleishyödyllisen yhteisön hyväksi esimerkiksi lasten ja nuorten kerhoissa, ympäristönsuojelun parissa tai kulttuurialan projekteissa. Vapaaehtoistyö kehittää mm. kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa, tuo itsevarmuutta ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa. Kokemuksesta saattaa olla myöhemmin hyötyä myös työnhaussa, sillä monet työnantajat arvostavat vapaaehtoistyössä kartutettuja taitoja.

Euroopan solidaarisuusjoukot – vapaaehtoispalvelu Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret. Osallistumiselle ei ole koulutukseen, työkokemukseen tai kielitaitoon liittyviä vaatimuksia. Osallistujana saat matkakulukorvauksen, majoituksen, ruoat, vakuutuksen, pienen taskurahan sekä valmennusta. Nuoret, joilla on osallistumista vaikeuttavia esteitä kuten pitkäaikaissairaus tai vamma, saavat osallistumiseensa erityistä tukea.

19

Käytä välivuosi hyödyksi

nuortenoulu.fi Tietoa nuorille Maailmalle.


Vapaaehtoispalvelussa toimitaan vapaaehtoisena voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa 2–12 kk ajan. Tietyissä tapauksissa kesto voi olla myös lyhyempi. Useimmiten vapaaehtoispalveluun lähdetään ulkomaille, mutta jos lähtö on jostain syystä hankalaa, voi palvelun suorittaa myös omassa asuinmaassa. Solidaarisuusjoukkoihin voi liittyä Euroopan nuorisoportaalissa: Euroopan nuorisoportaali: Euroopan solidaarisuusjoukot » europa.eu/youth/solidarity_fi Liittymisen jälkeen voi itse hakea kiinnostavia paikkoja, tai vapaaehtoispalvelua tarjoavat organisaatiot voivat olla yhteydessä sinuun. Huomathan että tarvitset Suomesta tukiorganisaation, joka voi toimia lähettävänä organisaationa. Voit etsiä tietokannasta organisaatioita valitsemalla maavalikosta Finland: » Euroopan nuorisoportaali: Vapaaehtoistyö > Järjestöt Lisätietoa Solidaarisuusjoukoista löydät osoitteesta: » maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo Lisätietoa muista mahdollisuuksista lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja hyödyllisiä linkkejä löydät osoitteesta

Käytä välivuosi hyödyksi

» nuortenoulu.fi  Tietoa nuorille  Maailmalle  Vapaaehtoistyö ulkomailla.

20


Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa toisten ihmisten auttamisesta kiinnostunut. Toiminnasta ei makseta palkkaa. Vapaaehtoistyöntekijöillä ei tarvitse olla ennestään mitään erityistä koulutusta tai kokemusta, vaan he saavat yleensä perehdytyksen tehtäväänsä. Kukin tekee vapaaehtoistyötä omien aikataulujensa ja resurssiensa mukaan. Myös vapaaehtoistyöstä saa arvokasta työkokemusta ja sen voi lisätä CV:en / ansioluetteloon. Lue lisää: » nuortenoulu.fi  Vapaa-aika  Vapaaehtoistyö

Myös vapaaehtoistyöstä saa arvokasta työkokemusta.

Vapaaehtoistyöhön liittyviä verkkosivustoja: » ihimiset.fi » vapaaehtoistyo.fi » varesverkosto.fi/avoimettehtavat

Käytä välivuosi hyödyksi

21


Ohjausta ja tukea Byströmin Ohjaamo – kohtaamme sinut Byströmin Ohjaamon palvelut on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille oululaisille. Byströmillä työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia. Löydät meiltä Oulun kaupungin nuoriso-, työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä KELA:n palvelut. Byströmin Ohjaamolta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen, raha-asioihin, asumiseen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan, kansainvälisyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Tarjoamme erilaisia ryhmätoimintoja esimerkiksi työnhakupaja, olkkaritoiminta, ADHD-ryhmät. Ryhmätoiminnoista saat tietoa NuortenOulu sivustolta Byströmin Ohjaamo. Olemme avoinna ma-pe klo 9-16. Tervetuloa käymään Byströmin Ohjaamossa! Voit asioida puhelimitse, sähköisesti sekä paikan päällä. Ilmoitamme ajantasaisista aukioloajoista sekä poikkeustoimista nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavillamme. Voit ottaa yhteyttä myös nuortenoulu.fi -palvelusta löytyvällä yhteydenottolomakkeella. Byströmillä voit käyttää tietokoneita ja nettiä sekä tulostaa ja ottaa kopioita. Byströmillä on myös Oulun kaupungin kirjaston toimipiste, josta voit lainata nuorten elämään ja nuorisotyöhön liittyviä kirjoja, tutkimuksia ja muuta materiaalia. Sähköisesti voit asioida Nuorten Oulu chatissa ma–la sekä jättää aihealueista Pulmakulmaan osoitteessa www.nuortenoulu.fi/pulmakulma. Kaikki palvelumme ovat maksuttomia.

Byströmin ohjaamo

Yhteystiedot Hallituskatu 5a, 90100, OULU p. 050 599 2293 » bystrom@ouka.fi » ouka.fi/bystrom » nuortenoulu.fi

22


Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Byströmin Ohjaamo Hallituskatu 5a 90100 Oulu » ouka.fi/oulu/nuoret/etsiva-nuorisotyo Instagram: @oulunetsivat etunimi.sukunimi@ouka.fi Koordinaattori Virpi Huittinen p. 044 703 1245 Riikka Tuovila p. 044 703 8261 Riikka Eerikinharju p. 050 384 7208 Anna Visuri p. 050 521 1862 Merja Lukinmaa p. 050 592 4672 Niina Leskinen p. 050 371 6092 Haukipudas: Simo Kivari p. 0400 327 270 Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii: Päivi Kemppainen p. 050 598 0569 Etsivän nuorisotyön palvelut on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Tavoitteena on työskennellä nuoren kanssa yksilöllisten lähtökohtien mukaisesti ja tehdä yhdessä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta ja työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista ratkaisua. Etsivän nuorisotyön palveluihin kuuluvat muun muassa ohjauskeskustelut kasvotusten ja verkon välityksellä, opiskelupaikan tai työkokeilupaikan hakemisessa avustaminen, tutustumisvierailut sekä ryhmätoiminta. Tämän lisäksi etsivän nuorisotyön ohjauksessa olevat nuoret voivat halutessaan saada HOT-valmennusta ja NEPSY –valmennusta. Käynnissä olevat ryhmätoiminnat löytyvät nuortenoulu.fi/bystrom Etsivän nuorisotyön walk in -aika on Byströmin Ohjaamossa tiistaisin klo 13–15, jolloin voit asioida ilman ajanvarausta. Byströmin ohjaamo

23


Nuorten Oulu-sivusto – Tietoa, tukea ja tekemistä Nuorten Oulu-sivusto on tehty 13–29-vuotiaille oululaisille kattavaksi tietopaketiksi elämän eri osa-alueista. Sivustolta löytyy laajasti tietoa niistä aiheista, jotka usein koskettavat nuoria. Tietoa nuorille -osioon on koottu napakoita tietopaketteja esimerkiksi työstä ja opiskelusta, murrosiästä, ihmissuhteista, hyvinvoinnista, raha-asioista, asumisesta ja päihteistä. Tukea ja neuvontaa -osio auttaa sinua löytämään apua tilanteeseesi. Nuorten Oulu -chat on avoinna maanantaista lauantaihin klo 18–20. Jos haluat, voit jättää mielesi päällä olevia kysymyksiä PulmaKulmaan. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Byströmin Ohjaamoon. Löydä oma palvelusi -osion avulla voit etsiä oululaisia auttavia palveluita omaan tarpeeseesi. Vapaa-aika -osiosta löytyy Oulun kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotalojen ja osallisuusryhmien omat sivut. Sivustolta löytyy tietoa nuorille suunnatuista tapahtumista, harrastuksista ja vapaa-ajan viettopaikoista. Osallistu ja vaikuta -osiosta löydät alueelliset osallisuusryhmät. Sivustolla on kerrottu myös muista tavoista ja mahdollisuuksista vaikuttaa esimerkiksi oman asuinalueesi asioihin. Työpajat-osiosta löydät tietoa työpajoihin liittyen. Työpajat on tarkoitettu kaikille 17–29-vuotiaille oululaisille työttömille nuorille. Lisää tietoa työpajoista löydät tämän oppaan sivulta 14.

Byströmin ohjaamo

Vieraile sivustolla osoitteessa nuortenoulu.fi.

24


Kelan kuntoutukset Nuoren ammatillinen kuntoutus 16-29-vuotiaille Kela järjestää nuorille (16–29-vuotiaat) kuntoutusta, johon pääsemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai sairausdiagnoosia. Nuoren ammatillinen kuntoutus auttaa nuorta selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan. Mikä ammatti- ja koulutusala kiinnostaisi ja tuntuisi sopivalta? Millaista tukea opiskeluun voisi saada? Entä miten työ käytännössä sujuisi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voi löytää vastauksia nuorille suunnatusta ammatillisesta kuntoutuksesta. Nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta eikä lääkärinlausuntoa tilanteestaan vaan kuntoutukseen voi hakeutua nuori, joka kokee tarvitsevansa tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Nuoren toimintakyky on heikentynyt eikä hän yksin kykene suunnittelemaan tulevaisuuttaan esimerkiksi tilanteessa, jossa: y sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa ei ole löytynyt y opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä y ase- tai siviilipalvelus on keskeytynyt.

Ilman lääkärinlausuntoa haettavat kuntoutuspalvelut: NUOTTI-valmennus: nuorella on henkilökohtainen valmentaja, jonka tuella nuori voi ottaa konkreettisia askelia kohti opiskelu- tai työelämää. NUOTTI-valmennukseen sisältyy 20 valmennuskertaa ja lisäksi valmentaja pitää muuten yhteyttä nuoreen ja nuoren kanssa toimiviin tahoihin. NUOTTI-valmennus toteutetaan nuoren arkiympäristössä eli siellä, missä nuori liikkuu ja viettää aikaansa.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus: nuori voi työhönvalmentajan tuella kokeilla tavoittelemaansa työtä yhdessä tai useammassa työpaikassa. Kuntoutus voi sisältää työkokeilua tai työhönvalmennusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus kestää 60–240 päivää. Koulutuskokeilu: nuori saa varmuutta sopivasta ammattialasta, opiskelupaikasta ja opiskelusta. Koulutuskokeilu toteutetaan oppilaitoksessa ja se kestää enintään 10 päivää.

25

Byströmin ohjaamo

Ammatillinen kuntoutusselvitys: nuoren tukena on moniammatillinen tiimi, joka auttaa nuorta arvioimaan ja tunnistamaan työ-, opiskelu- tai toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä Yhdessä tehty suunnitelma avaa nuorelle polkuja kohti opiskelu- ja työelämää. Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen sisältyy enintään 13 kuntoutuspäivää ja 3 seurantapäivää ja se toteutetaan kuntoutusselvityksen toteuttajan tiloissa.


Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ohjaudutaan siten, että yhteistyötaho (esimerkiksi etsivä nuorisotyö, ohjaamot, sosiaalitoimi tai muu nuoren kanssa työskentelevä taho) ottaa yhteyttä Kelaan, Kelan etuuskäsittelijä tai palveluneuvoja tunnistaa nuoren kuntoutuksellisen tuen tarpeen tai nuori itse tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä Kelaan. Nuoren ammatillista kuntoutusta haetaan suullisesti, ja jokainen nuori haastatellaan. Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi saada kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Näin haetaan nuoren ammatilliseen kuntoutukseen: y Nuori voi soittaa Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Jos nuorella on yhteys esimerkiksi Etsivään nuorisotyöhön tai Ohjaamoon, voi hän ottaa Kelaan yhteyttä yhdessä heidän kanssaan. y Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita. y Kun hakemus on ratkaistu, nuori saa siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta: » kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus Kela järjestää nuorille myös muuta lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta, joiden hakemiseen tarvitaan sairausperuste ja hoitavan lääkärin lausunto. Lisätietoa muusta Kelan kuntoutuksesta löytyy Kelan nettisivuilta:

Byströmin ohjaamo

» kela.fi/kuntoutus

26


Laajennettu oppivelvollisuus Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen alle 18 v. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Laajennettu oppivelvollisuus koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet perusopetuksensa 1.1.2021 jälkeen. Jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea toisen asteen tai tutkintokoulutukseen valmentavaan (TUVA) koulutukseen. Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa. Jatkossa oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kunnes opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Sen lisäksi oppivelvollisuutta voi suorittaa: y Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) y Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa y Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) y Tietyissä tilanteissa oppivelvollisuutta voi suorittaa myös aikuisten perusopetuksessa tai kansanopistojen järjestämässä maahanmuuttajille tarkoitetussa koulutuksessa y Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen ja kulttuurin koulutuksessa Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutta. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, hänelle on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistus.

Maksuttomuus Maksuton toisen asteen koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Koulutuksen järjestäjän järjestämä opetus ja ohjaus on opiskelijalle maksutonta ensimmäisen tutkinnon osalta. Päivittäin on myös tarjolla maksuton lounas. Näiden lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomiksi tulevat y opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit   y opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone, sekä mahdollinen laskin tai laskinlisenssi  y työvälineet, -asut ja -aineet, esimerkiksi turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät

27

Laajennettu oppivelvollisuus

y ammatillisessa koulutuksessa säädösperusteiset luvat ja pätevyydet kuten ajoluvat, hygieniapassi, kasvinsuojelututkinto ja vesityökortti sekä työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti tai tulityökortti, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa tai osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi


y ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen y vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta   y joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkustuskustannukset.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu Oppivelvollisuuslain mukaan asuinkunnan tehtävänä on valvoa, että oppivelvolliset nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty ilmoitus ilman opiskelupaikkaa olevasta oppivelvollisesta. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen. Tarvittaessa nuoria ohjataan myös hakeutumaan muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden piiriin. Jos arvioidaan, että nuori ei ole koulukuntoinen, häntä ohjataan tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä. Asuinkunnan tehtävänä on vastaavalla tavalla ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa ilman opiskelupaikkaa olevalle oppivelvolliselle nuorelle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen Oppivelvollisuuden suorittamiseen voi hakea määräaikaista keskeyttämistä. Keskeyttäminen haetaan siitä oppilaitoksesta, jossa oppivelvollinen on opiskelemassa. Ilman opiskelupaikkaa olevat oppivelvolliset hakevat keskeytystä asuinkunnalta. Määräaikaisen oppivelvollisuuden keskeyttämisen perusteita ovat: 1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma 2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta) 3. tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille) 4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Laajennettu oppivelvollisuus

Oulussa asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu kuuluu Byströmin Ohjaamossa työskentelevälle oppivelvollisuudesta vastaavalle opinto-ohjaajalle Pirjo Niittyviita p. 050 316 6680.

28


REITTIOPAS TULEVAISUUTEEN Mahdollisuuksia koulun loputtua

2022

Toimitus ja tiedustelut Byströmin ohjaamo, Etsivä nuorisotyö ja työllisyyspalvelut Anna Visuri, p. 050 521 1862 Satu Mäki, p. 044 703 4743 Tiina Jurva, p. 044 703 4846 sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi Julkaisija Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, Byströmin Ohjaamo, Etsivä nuorisotyö Business Oulu, työllisyyspalvelut Yhteistyökumppanit Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, lukiot, OSAO Ovi, Kela