Page 24

24

Suuralueet

Oulunsuu

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2014.

Lähde: Uki ArkkitehditKontinkankaan sairaalasta remontoidaan uudenlainen hyvinvointikeskus Kontinkankaan sairaala vuonna 1948

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan museo Uuno Laukan kokoelma

Kontinkankaan vanhan sairaalan piha on aidattu ja rakentamisen äänet kaikuvat. Tiloihin on syntymässä monialainen hyvinvointikeskus.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus etenee aikataulussa: alkuvuodesta aloitettu työ on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Valmista on tarkoitus tulla vielä vuoden 2014 aikana. Peruskorjauksen jälkeen vanhasta sairaalasta tulee Kontinkankaalle aukeavan hyvinvointikeskuksen sydän. Sinne on suunniteltu mm. seuraavia palveluita: • terveysaseman vastaanottotilat • neuvola • puheterapia • opiskeluterveysasema • kotisairaanhoito • erikoislääkäreiden vastaanottotiloja • lasten lääkinnällinen kuntoutus • sosiaalipalvelujen yksiköitä Lisäksi taloon on tulossa oppimiskeskus, jossa koulutetaan tulevia lääkäreitä ja hoitajia käytännön kautta. Tätä aivan uudenlaista keskusta suunnittelevat yhdessä hyvinvointipalvelut,

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto.

Palvelut yhdestä osoitteesta Kontinkankaan hyvinvointikeskus antaa esimakua tulevaisuudesta: jatkossa yhä useampi sosiaali- ja terveyspalveluiden asia hoituu hyvinvointikeskuksessa asioimalla. Erillisten, eri paikoissa sijaitsevien yksiköiden sijaan hyvinvointikeskus toimii moniammatillisessa yhteistyössä. Sen sijaan, että asiakas kiertäisi luukulta toiselle, kokoaa hyvinvointikeskus eri alojen asiantuntijat asiakkaan ympärille. Asioimisesta on haluttu tehdä helppoa mm. nykyistä pidemmillä aukioloajoilla. Oulun palvelumalli 2020 -suunnitelmassa hyvinvointikeskuksien määräksi on kaavailtu seitsemää.

Teknologiaa ja auttavia ihmisiä Kontinkankaan hyvinvointikeskuksesta halutaan tehdä oululaisten palvelupaikka, jossa yksityiskohdatkin mietitään sellaisiksi, että ne luovat hyvää oloa. Sisustuksesta tulee viihtyisä ja taideteokset elävöittävät ympäristöä. Aulaemäntä tervehtii ystävällisesti kaikkia suureen taloon saapuvia. Teknologiaa on tarkoitus hyödyntää esimerkiksi taloon tulevien asiakkaiden ilmoittautumisessa. Ilmoittautua voisi samalla ohjelmalla kaikkialle taloon.

Odotustiloihin tulee nykyaikainen infojärjestelmä, josta kuntalaiset saavat esimerkiksi tietoa kaupungin ja hyvinvointipalvelujen tapahtumisista ja palveluista. Tavoitteena on, että kun asiakas lähtee pois Kontinkankaan hyvinvointikeskuksesta, on hänellä sellainen olo, että häntä on palveltu hyvin.

Arvokkaan rakennuksen ehdoilla Kontinkankaan vanha sairaala on rakennettu vuonna 1938 ja sen on suunnitellut

lääninhallituksen rakennustoimistosta arkkitehti Uno Ullberg. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu rakennuskokonaisuus edustaa tyyliltään funktionalismia. Peruskorjauksen suunnittelussa ja rakentamistöissä mennään rakennuksen ehdoilla, vanhaa kunnioittaen. Rakennuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja ei loukata. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman pienillä tilamuutoksilla joustava pohjaratkaisu, joka kuitenkin palvelee tiloihin muuttavia yksiköitä.

LUEPPA – Oulun aluelehti 2 /2013

Lueppa syksy 2013  
Lueppa syksy 2013  
Advertisement