Ilman opiskelupaikkaa - Mahdollisuuksia lukion jälkeen 2021-22

Page 1

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia lukion jälkeen 2021-22


MEDIATIEDOT Suunnittelu: Marko Sulonen, BusinessOulu Monetra Oy Kuvat ja kuvitus: © Oulun kaupunki Julkaistu 2021


Haku ammatilliseen koulutukseen................................... 4 Haku korkeakouluihin..........................................................5 Avoimet AMK- ja yliopisto-opinnot....................................7 Oppisopimus........................................................................... 9 Opintojen rahoitus................................................................ 9 Linkkejä ammatinvalinnan tueksi.................................. 10

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin......................11

TYÖTTÖMÄN ETUUDET............................................... 13 KÄYTÄ VÄLIVUOSI HYÖDYKSI..................................... 14

OHJAUSTA JA TUKEA..................................................22 Byströmin Ohjaamo – kohtaamme sinut.......................22 Kelan kuntoutukset.............................................................23

Työttömän etuudet

Työpörssin työkokeilupaikat............................................14 Oulun kaupungin nuorten työpajat................................ 15 Veeran Verstas.......................................................................16 Paranna mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin.16 Kansanopistot....................................................................... 17 Maailmalle lähtö..................................................................19 Vapaaehtoistyö.................................................................... 21

Käuynnistä työnhaku

KÄYNNISTÄ TYÖNHAKU...............................................11

Hae opiskelemaan

HAE OPISKELEMAAN.................................................... 4

Käytä välivuosi hyödyksi Byströmin ohjaamo

3


Hae opiskelemaan

Hae opiskelemaan Haku ammatilliseen koulutukseen Hae osoitteessa opintopolku.fi Kaikki haut loppuvat viimeisenä hakupäivänä klo 15.

Haku ammatilliseen koulutukseen vuonna 2021-22 Ylioppilaat hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta, jolloin haku tehdään suoraan oppilaitokseen. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valintaperusteista sekä mahdollisista pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Tiedot tutkinnoista ja koulutuksista, avautuvista hauista ja niiden aikatauluista sekä valintaperusteista löytyvät koulutuksen järjestäjien verkkosivuilta ja/tai opintopolku.fi-palvelusta. Huomaathan, että läheskään kaikki jatkuvassa haussa olevat koulutukset eivät löydy opintopolku.fi -palvelusta eli jatkuvien hakujen tilanne kannattaa aina selvittää myös koulutuksenjärjestäjien omilta verkkosivuilta ja koulutuskalentereista. Yhteishaussa oleviin yo-pohjaisiin paikkoihin haetaan opintopolku.fi-palvelussa yhteishakuaikana. Tarkista kevään 2022 yhteishakuajat osoitteesta opintopolku.fi.

4


Yhteishaku korkeakouluihin vuonna 2021 Jokainen korkeakoulu päättää itse hakuajan pituuden ja tarkan ajankohdan hakuajan sisällä. Tarkista hakuaika korkeakoulusta, johon olet hakemassa.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 1.9. - 15.9.2021 Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin. Huomaathan, että kaikki korkeakoulut eivät ole mukana syksyn yhteishaussa ja hakukohteita on huomattavasti vähemmän kuin kevään haussa. Syksyn lisähaut Mahdolliset syksyn 2021 yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 29.11.-10.12. Tarkemman ajankohdan ja hakuajan keston jokainen korkeakoulu päättää itse. Kevään 2022 yhteishaun päivämäärät voi tarkistaa opintopolku.fistä.

Ammattikorkeakoulut Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut esimerkiksi lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon, IB-tutkinnon, tai ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Käytössä olevat valintatavat: y Todistusvalinta, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto y Valintakoevalinta y SAT-valinta Joissain koulutuksissa voidaan järjestää erillinen soveltuvuuskoe tai yhdistää alan työkokemus todistus- ja valintakoevalintaan. » ammattikorkeakouluun.fi

5

Hae opiskelemaan

Haku korkeakouluihin


Hae opiskelemaan

Yliopistot Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin kandidaatin + maisterin koulutuksiin, jos olet suorittanut esimerkiksi y ylioppilastutkinnon y ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon y IB-tutkinnon Päävalintatavat yliopistoon ovat todistusvalinta ja valintakoevalinta. Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain. Useimpiin tutkinto-ohjelmiin voi hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella. Hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja pääaineittain, joten tarkista hakuohjeet suoraan yliopistosta.

6


Avoimet ammattikorkeakouluopinnot Avoimessa ammattikorkeakoulussa opetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista. Voit tehdä yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia. Avoin amk sopii sinulle, jos esimerkiksi haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista, suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin tai haluat kehittää yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa. » opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu » oamk.fi/avoin » diak.fi/avoin-amk

Avoin yliopisto-opetus Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston opintojen suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Avoimessa yliopistossa voit opiskella oppiaineesta kokonaisen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Suurin osa avoimesta yliopisto-opetuksesta on perusopintotasoista, mutta monissa oppiaineissa opiskelua voi jatkaa aineopintoihin. Valikoimassa tarjotaan myös yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, joten opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja. Lähes kaikki yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta. » opintopolku.fi/wp/yliopisto » oulu.fi/avoinyliopisto Opetusta järjestetään myös yhteistyössä aikuisoppilaitosten, kuten kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa. Kesäyliopistot järjestävät avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi myös ammatillista täydennyskoulutusta, yleissivistävää koulutusta sekä kursseja abeille ja lukiolaisille. Lue lisää opiskelusta avoimessa yliopistossa kansanopistoissa sivulta 23. » kesayliopistot.fi » pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

7

Hae opiskelemaan

Avoimet AMK- ja yliopisto-opinnot


Hae opiskelemaan

Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi Useimmissa korkeakouluissa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, jos olet suorittanut edellytetyn määrän avoimen opintoja. Hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat korkeakouluittain ja koulutusaloittain. Tavallisesti ne, joilla on jo aiemmin suoritettuja opintoja, hakeutuvat tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erillishaussa. Erillishakujen hakuajat ja hakutapa vaihtelevat koulutuksittain. Hakuohjeet tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta, johon olet hakeutumassa. » opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu » opintopolku.fi/wp/yliopisto Jos opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa kokonaisen lukukausi- tai lukuvuosipaketin, kutsutaan opiskelua polkuopiskeluksi. Polkuopinnot sisältävät pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa opetusryhmässä. Polkuopinnot voivat toimia hakuperusteena ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopintojen haku- tai ilmoittautumismenettely tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta, johon olet hakeutumassa.

8


Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella joko ammatillisen tutkinnon kokonaan tai tutkinnon osia. Voit hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista. Pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät auttavat ja neuvovat oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa. » oppisopimus.fi » opintopolku.fi/wp/oppisopimus » te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/oppisopimuskoulutus

Opintojen rahoitus Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä. Kelan pikaoppaasta opintoetuuksiin saat selkeän kuvan, mitkä etuudet ovat sinulle ajankohtaisia. Jos opiskelet Suomessa, hae Kelasta yleistä asumistukea. Voit hakea sitä sen jälkeen, kun olet tehnyt vuokrasopimuksen. Tee myös opintotuen muutosilmoitus, jos muutat pois vanhempasi luota. Lue lisää » kela.fi/opiskelijat-pikaopas Lue lisää » kela.fi/opintotuki Lue lisää » kela.fi/opintotuki-ulkomaille

9

Hae opiskelemaan

Oppisopimus


Hae opiskelemaan

Linkkejä ammatinvalinnan tueksi » studentum.fi

-sivustolla voit etsiä ja vertailla koulutuksia.

» ammattinetti.fi

-sivustolta saat tietoa eri ammateista ja aloista.

» asiointi.mol.fi/avo

on tarkoitettu peruskoulun ja lukion pohjalta ammattija koulutusvaihtoehtoja etsivälle.

» foreammatti.fi

-sivustolta saat tietoa työtä etsiville, alanvaihtoa suunnitteleville, opiskelijoille, ohjauksen ammattilaisille ja kaikille ammatti- ja työmarkkinatiedoista kiinnostuneille.

» toissa.fi

-palvelusta saat tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

» kunkoululoppuu.fi

-sivusto on tarkoitettu nuorille. Palvelusta löydät tietoa peruskoulun jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä.

» oulu.fi/uratesti

kertoo sinulle kolme vastaustesi perusteella sopivinta koulutusalaa lukion jälkeisiin opintoihin.

» opintori.info

tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutusta tai urasuunnitelmia miettiville Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Jos ammatinvalintakysymykset mietityttävät, voit myös varata ajan TE-toimiston ammatinvalintapsykologille. Lähetä yhteydenottopyyntö sähköpostilla osoitteeseen: uraohjaus@te-toimisto.fi

10


Käynnistä työnhaku Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin

Työnhakijaksi ilmoittautuminen on kolmivaiheinen. 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi Seuraa ohjeita ja tee ohjeiden mukaan tarvittaessa lisävaiheet: 2. Tee digitaalinen palveluntarvearviointi 3. Laadi tai päivitä työllistymissuunnitelmasi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi-verkkopalvelussa, kun opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa. Ilmoittautumisen voi tehdä myös etukäteen, ennen opintojen päättymistä. Jos asiakkuutesi siirtyy TE-toimistosta kuntakokeiluun, saat siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja sinuun otetaan yhteyttä omasta kotikunnastasi. Kotikuntasi tarjoaa sinulle palvelut työllistymisen tueksi.

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta: y Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. y Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. y Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. y Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

11

Käuynnistä työnhaku

Aloita työnhakusi ja ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi osoitteessa te-palvelut.fi > Oma asiointi.


Byströmin Ohjaamosta saat tukea työllistymiseesi. Meillä tarjotaan sinulle niin yksilökuin ryhmäohjausta, jossa käydään läpi esim. sinun työnhakuasiakirjojasi ja haetaan niin työkokeilu- kuin työpaikkojakin. Jos kaipaat apua työkokeilupaikan etsimisessä tai työnhakuun liittyvissä asioissa ole rohkeasti yhteydessä Byströmin Ohjaamoon p. 050 599 2293, bystrom@ouka.fi tai yhteydenottolomakkeella ouka.fi/bystrom Avoimia (kesä)työpaikkoja voit katsoa mm: Käuynnistä työnhaku

» Te-palvelut.fi » Kunkoululoppuu.fi/kesatyo » Duunitori.fi » Monster.fi » Kuntarekry.fi » Tyopaikat.oikotie.fi

12


Työttömän etuudet Jos jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa. Tarkempia tietoja työttömyysturvasta ja sen hakemisesta voit lukea Kelan työttömän pikaoppaasta. Alle 25-vuotiaille on erityisiä ehtoja työttömyysetuuden saamiseksi. Ammattikouluttamattomat voivat saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen. Jos olet pienituloinen ja tulosi eivät riitä asumiskustannustesi kattamiseen, sinulla voi olla oikeus asumistukeen. Pikaopas neuvoo sinua asumistuen hakemisessa. Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on tilapäinen apu ja siihen voit turvautua vasta, kun olet hakenut muut sinulle kuuluvat etuudet. Toimeentulotuen pikaopas neuvoo sinua tuen hakemisessa.

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta: y Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. y Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. y Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. y Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. y Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

» kela.fi/tyottoman-pikaopas » kela.fi/tyottomyysturvan-ehtoja-alle-25-vuotiaille-hakijoille » kela.fi/odotusaika-koulutusta-vailla-oleville » kela.fi/asumistuen-pikaopas » kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

13

Työttömän etuudet

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen


Käytä välivuosi hyödyksi Työpörssin työkokeilupaikat Työpörssistä voit etsiä itsellesi sopivaa työkokeilupaikkaa Oulun kaupungin yksiköistä, yrityksistä tai järjestöistä sekä nuorten työpajoilta. Työkokeilun avulla voit tutustua sinua kiinnostaviin ammatteihin ja kokeilla ”onko tämä minun juttuni”.

Työpörssin avoimet työkokeilupaikat löytyvät sivustolta: ouka.fi/tyoporssi

Työkokeilu on TE-toimiston palvelu työttömille työnhakijoille. Tarkista aina ensin TE-toimistosta mahdollisuutesi työkokeiluun. Työkokeilu sopii sinulle, jos esimerkiksi vietät välivuotta ja haluat selkeyttää ammatinvalintaasi. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan sen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työkokeilun aikana vanhempien tulot eivät vaikuta työttömyysetuuteen.

Käytä välivuosi hyödyksi

Jos kaipaat neuvoa työkokeilupaikkoihin tai työnhakuun liittyvissä asioissa, ole rohkeasti yhteydessä Byströmin Ohjaamoon. Ouka.fi/bystrom, p. 050 599 2293.

14


Oulun kaupungin nuorten työpajat Pajakeskuksen yksilövalmentajat, puh. 044 703 8312 ja 0400 274 322 Haukiputaan yksilövalmentaja, puh. 040 581 7789 » ouka.fi/oulu/nuoret/tyopajat Nuorten työpajat tarjoavat monipuolisia työkokeilu- ja työpaikkoja pääosin 17–29-vuotiaille oululaisille nuorille. Työpajatoiminta on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus, mutta ei työkokemusta. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuorta toteuttamaan yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Työpajalle hakiessasi sinun tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Vapaat paikat löydät Työpörssin kautta ouka.fi/tyoporssi. Pajajakso kestää 1–6 kuukautta yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan ja siihen tulee sitoutua. Pajajakso sisältää työtä pajalla, työelämään tutustumista ja koulutusta. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta tarvittaessa esimerkiksi opiskeluun ja uraohjaukseen sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Pajakeskuksen pajat:

Haukiputaan pajat:

y Autopaja

y Tuunipaja

y Lounasravintola Makoisa

y Luonto- ja liikuntapaja

y Kädentaitopaja

y Raksapaja

y Puhtaanapitopaja y Puutyöpaja Käytä välivuosi hyödyksi

y Ympäristöpaja y Taide- ja mediapaja y Viestintäpaja y Starttipaja y Suuntapaja

15


Veeran Verstas Nuorten taidepaja Veeran Verstas Rautionkatu 2 AB 40, 90400 Oulu Taru Hallikainen, projektivastaava p. 044 236 4158 » Instagram: @veeranverstas » www.veeranverstas.fi » www.facebook.com/VeeranVerstas Veeran Verstas on 18–29-vuotiaille työttömille nuorille suunnattu itsetuntemukseen ja ekologisuuteen keskittyvä nuorten työpaja, jossa maa, vesi, tuli ja ilma antavat suuntaviivoja ajattelulla, tutkimiselle ja taiteelle. Voit myös tulla meille työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Veeran verstaalla voi kokeilla ja taitaa kuvataiteita, luovaa kirjoittamista ja liikettä, luoda käsitöitä sekä harjoitella voimauttavaa valokuvausta. Voit harjoittaa voimaa sirkuksen ja naamioteatterin keinoin, tehdä podcasteja sekä osallistua kaupunkilaisille suunnattujen pop up -taidetapahtumien ja hävikkiruokapäivien toteuttamiseen.

Käytä välivuosi hyödyksi

Samalla voi tehdä tulevaisuuden suunnitelmia, joissa sinua auttavat ammattitaitoiset ohjaajat suurella sydämellä. Yhdessä voitte pohtia sinun tietäsi opiskeluun tai työelämään. Taiteita opettavat ammattitaiteilijat.

Paranna mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin Avoimet ammatilliset opinnot ja avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia kaikille iästä, aiemmasta koulutuksesta tai asuinpaikkakunnasta riippumatta. Opintoja järjestetään oppilaitoksesta riippuen päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin sekä myös verkko- ja etäopintoina, jolloin opiskelun voi sovittaa omiin aikatauluihin ja elämäntilanteeseen. Avoimet opinnot voivat edesauttaa työllistymistäsi tai etenemistäsi koulutuspolulla.

Avoimet ammatilliset opinnot Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. » aavo.fi

16


Kansanopistot Suomessa toimii kansanopistoja eri puolilla maata. Taustayhteisönsä ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Kansanopistot järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla tai suorittaa peruskoulun ja lukion loppuun. Pitkien linjojen kesto vaihtelee, mutta useimmiten opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Lyhytkurssien pituus vaihtelee viikonlopusta muutamaan viikkoon. Kansanopistot päättävät itsenäisesti koulutustensa hakuajoista ja pääsyvaatimuksista. Opiskelijaksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, opiston omalla hakulomakkeella tai yhteishaussa. Lyhytkursseille haetaan suoraan opistoon. » kansanopisto.fi » opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/kansanopistot Oulua lähimpänä sijaitsevat kansanopistot: y Vuolle-opisto | vuolleoulu.fi y Limingan Kansanopisto-Taidekoulu | limingantaidekoulu.fi y Haapaveden opisto | peda.net/kansanopistot/haapaveden-opisto y Raudaskylän Kristillinen Opisto | rko.fi y Peräpohjolan Opisto | ppopisto.fi y Pohjantähti-opisto | pto.fi y Kalajoen kristillinen opisto | kkro.fi

Joihinkin opintoihin voi hakea opintotukea. Yksityisiä opistoja on varsinkin kauneudenhoitoalalla ja taidealalla.

17

Käytä välivuosi hyödyksi

Lisäksi Suomessa on useita yksityisiä kouluja ja opistoja, jotka eivät kuulu kansanopistoyhdistykseen. Näissä kouluissa ja opistoissa opiskeleminen on maksullista.


Avoimen yliopiston tai korkeakoulun opinnot kansanopistossa Monessa kansanopistossa voi opiskella avoimen yliopiston tai korkeakoulun opintoja. Avoimen korkeakoulun opinnot sisältyvät lukuvuoden kestäviin kansanopistolinjoihin tai ovat opintojen pääsisältö. Kansanopistossa voit kokeilla yliopisto-opintojen sopivuutta sinulle menettämättä paikkaasi yhteishaun ensikertalaiskiintiössä. Opintojen aikana voit parantaa valmiuksiasi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun pyrkimiseen, edistää opiskelutaitojasi ja suorittaa valmiiksi yliopisto-opintoja, jos aiot hakeutua yliopiston tutkintokoulutukseen. Voit hyödyntää suoritetut opintopisteet, kun pääset yliopistoon tai korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettujen avoimen opintojen perusteella on myös mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Saat opintoihisi opintotukea, joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettäviä tukikuukausia. Lisätietoja avoimen yliopiston ja korkeakoulun opinnoista kansanopistoissa:

Käytä välivuosi hyödyksi

» kansanopistot.fi → opiskelu kansanopistossa → avoin yliopisto ja korkeakoulu

18


Maailmalle lähtö Haluatko lähteä maailmalle? Lomailun lisäksi ulkomaille voi lähteä esimerkiksi kielikursseille, opiskelemaan, työharjoitteluun, palkkatöihin tai vapaaehtoistyöhön. Maailmankuvan avartaminen on aina upea kokemus ja mahdollisuuksia siihen on tarjolla loputon määrä. Kansainväliset kokemukset lisäävät kielitaitoa, rohkeutta, kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta. Lisäksi kansainvälinen kokemus vahvistaa muun muassa sitkeyttä, tuottavuutta ja uteliaisuutta. Näitä ominaisuuksia myös työnantajat arvostavat. Tietoa eri mahdollisuuksista lähteä maailmalle löydät kootusti osoitteesta: » maailmalle.net. Tietoa ja neuvoja työnhakuun Euroopasta löytyy TE-toimistojen EURES-palveluista. Avoimia Eures-työpaikkoja voi etsiä osoitteesta te-palvelut.fi hakusanalla ”eures”. Ulkomaille lähtöön liittyvää tietoa ja neuvontaa saat myös Byströmin Ohjaamosta. Aiheesta on koottu tietoa ja hyödyllisiä linkkejä osoitteeseen nuortenoulu.fi →Tietoa nuorille → Maailmalle.

Vapaaehtoistyö ulkomailla

Euroopan solidaarisuusjoukot – vapaaehtoispalvelu Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret. Osallistumiselle ei ole koulutukseen, työkokemukseen tai kielitaitoon liittyviä vaatimuksia. Osallistujana saat matkakulukorvauksen, majoituksen, ruoat, vakuutuksen, pienen taskurahan sekä valmennusta. Vapaaehtoispalvelussa toimitaan vapaaehtoisena voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa 2–12 kk ajan. Tietyissä tapauksissa kesto voi olla myös lyhyempi. Vapaaehtoispalveluun voi osallistua yksin tai yhdessä ryhmän kanssa. Useimmiten vapaaehtoispalveluun lähdetään ulkomaille, mutta jos lähtö on jostain syystä hankalaa, voi palvelun suorittaa myös omassa asuinmaassa.

19

Käytä välivuosi hyödyksi

Vapaaehtoistyössä ulkomailla yhdistyvät kansainvälistyminen ja halu auttaa. Vapaaehtoisena pääset työskentelemään jonkin yleishyödyllisen yhteisön hyväksi esimerkiksi lasten ja nuorten kerhoissa, ympäristönsuojelun parissa tai kulttuurialan projekteissa. Kokemuksesta saattaa olla myöhemmin hyötyä myös työnhaussa, sillä monet työnantajat arvostavat vapaaehtoistyössä kartutettuja taitoja.


Solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen kehittää mm. työelämätaitoja, kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa, tuo itsevarmuutta ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa, ja antaa kiinnostavan lisän CV:hen/ansioluetteloosi. Nuoret, joilla on osallistumista vaikeuttavia esteitä kuten pitkäaikaissairaus tai vamma, saavat osallistumiseensa erityistä tukea. Solidaarisuusjoukkoihin voi liittyä Euroopan nuorisoportaalissa: Euroopan nuorisoportaali: Euroopan solidaarisuusjoukot » europa.eu/youth/solidarity_fi Liittymisen jälkeen voi itse hakea kiinnostavia paikkoja, tai vapaaehtoispalvelua tarjoavat organisaatiot voivat olla yhteydessä sinuun. Lisätietoa Solidaarisuusjoukoista löydät osoitteesta: » maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo Lisätietoa muista mahdollisuuksista lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja hyödyllisiä linkkejä löydät osoitteesta: » nuortenoulu.fi → Tietoa nuorille → Maailmalle → Vapaaehtoistyö ulkomailla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen kehittää mm. työelämätaitoja, kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa, tuo itsevarmuutta ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa, ja antaa kiinnostavan lisän CV:hen/ansioluetteloosi. Nuoret, joilla on osallistumista vaikeuttavia esteitä kuten pitkäaikaissairaus tai vamma, saavat osallistumiseensa erityistä tukea.

Käytä välivuosi hyödyksi

Solidaarisuusjoukkoihin voi liittyä Euroopan nuorisoportaalissa: Euroopan nuorisoportaali: Euroopan solidaarisuusjoukot » europa.eu/youth/solidarity_fi Liittymisen jälkeen voi itse hakea kiinnostavia paikkoja, tai vapaaehtoispalvelua tarjoavat organisaatiot voivat olla yhteydessä sinuun. Lisätietoa Solidaarisuusjoukoista löydät osoitteesta: » maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo Lisätietoa muista mahdollisuuksista lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja hyödyllisiä linkkejä löydät osoitteesta: » nuortenoulu.fi → Tietoa nuorille → Maailmalle → Vapaaehtoistyö ulkomailla.

20


Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa toisten ihmisten auttamisesta kiinnostunut. Toiminnasta ei makseta palkkaa. Vapaaehtoistyöntekijöillä ei tarvitse olla ennestään mitään erityistä koulutusta tai kokemusta, vaan he saavat yleensä perehdytyksen tehtäväänsä. Kukin tekee vapaaehtoistyötä omien aikataulujensa ja resurssiensa mukaan. Myös vapaaehtoistyöstä saa arvokasta työkokemusta ja sen voi lisätä CV:en/ ansioluetteloon. Lue lisää: » nuortenoulu.fi → Vapaa-aika → Vapaaehtoistyö

Myös vapaaehtoistyöstä saa arvokasta työkokemusta.

Vapaaehtoistyöhön liittyviä verkkosivustoja: » ihimiset.fi » vapaaehtoistyo.fi » varesverkosto.fi/avoimettehtavat

Käytä välivuosi hyödyksi

21


Ohjausta ja tukea Byströmin Ohjaamo – kohtaamme sinut Byströmin Ohjaamon palvelut on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille oululaisille. Byströmillä työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia. Löydät meiltä Oulun kaupungin nuoriso-, työllisyys- ja sosiaalipalvelut sekä KELA:n ja TE-toimiston palvelut. Byströmin Ohjaamolta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen, raha-asioihin, asumiseen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan, kansainvälisyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Byströmillä voit käyttää tietokoneita ja nettiä sekä tulostaa ja ottaa kopioita. Byströmillä on myös Oulun kaupungin kirjaston toimipiste, josta voit lainata nuorten elämään ja nuorisotyöhön liittyviä kirjoja, tutkimuksia ja muuta materiaalia. Sähköisesti voit asioida Nuorten Oulu chatissa ma–la sekä jättää aihealueista Pulmakulmaan osoitteessa www.nuortenoulu.fi/pulmakulma. Kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Olemme avoinna ma-pe klo 9-16. Tervetuloa käymään Byströmin Ohjaamossa! Byströmin Ohjaamossa voit asioida puhelimitse, sähköisesti sekä paikan päällä. Ilmoitamme ajantasaisista aukioloajoista sekä poikkeustoimista nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavillamme. Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla. Voit ottaa yhteyttä myös nuortenoulu.fi -palvelusta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

Yhteystiedot Hallituskatu 5a, 90100, OULU Puh. 050 599 2293 » bystrom@ouka.fi » ouka.fi/bystrom

Byströmin ohjaamo

» nuortenoulu.fi

22


Kelan kuntoutukset Nuoren ammatillinen kuntoutus 16-29-vuotiaille Kela järjestää nuorille (16–29-vuotiaat) kuntoutusta, johon pääsemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai sairausdiagnoosia. Nuoren ammatillinen kuntoutus auttaa nuorta selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan. Mikä ammatti- ja koulutusala kiinnostaisi ja tuntuisi sopivalta? Millaista tukea opiskeluun voisi saada? Entä miten työ käytännössä sujuisi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voi löytää vastauksia nuorille suunnatusta ammatillisesta kuntoutuksesta. Nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta eikä lääkärinlausuntoa tilanteestaan vaan kuntoutukseen voi hakeutua nuori, joka kokee tarvitsevansa tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Nuoren toimintakyky on heikentynyt eikä hän yksin kykene suunnittelemaan tulevaisuuttaan esimerkiksi tilanteessa, jossa: y sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa ei ole löytynyt y opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä y ase- tai siviilipalvelus on keskeytynyt. Ilman lääkärinlausuntoa haettavat kuntoutuspalvelut: NUOTTI-valmennus: nuorella on henkilökohtainen valmentaja, jonka tuella nuori voi ottaa konkreettisia askelia kohti opiskelu- tai työelämää. NUOTTI-valmennukseen sisältyy 20 valmennuskertaa ja lisäksi valmentaja pitää muuten yhteyttä nuoreen ja nuoren kanssa toimiviin tahoihin. NUOTTI-valmennus toteutetaan nuoren arkiympäristössä eli siellä, missä nuori liikkuu ja viettää aikaansa. Ammatillinen kuntoutusselvitys: nuoren tukena on moniammatillinen tiimi, joka auttaa nuorta arvioimaan ja tunnistamaan työ-, opiskelu- tai toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä Yhdessä tehty suunnitelma avaa nuorelle polkuja kohti opiskelu- ja työelämää. Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen sisältyy enintään 13 kuntoutuspäivää ja 3 seurantapäivää ja se toteutetaan kuntoutusselvityksen toteuttajan tiloissa. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus: nuori voi työhönvalmentajan tuella kokeilla tavoittelemaansa työtä yhdessä tai useammassa työpaikassa. Kuntoutus voi sisältää työkokeilua tai työhönvalmennusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus kestää 60–240 päivää.

23

Byströmin ohjaamo

Koulutuskokeilu: nuori saa varmuutta sopivasta ammattialasta, opiskelupaikasta ja opiskelusta. Koulutuskokeilu toteutetaan oppilaitoksessa ja se kestää enintään 10 päivää.


Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ohjaudutaan siten, että yhteistyötaho (esimerkiksi etsivä nuorisotyö, ohjaamot, sosiaalitoimi tai muu nuoren kanssa työskentelevä taho) ottaa yhteyttä Kelaan, Kelan etuuskäsittelijä tai palveluneuvoja tunnistaa nuoren kuntoutuksellisen tuen tarpeen tai nuori itse tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä Kelaan. Nuoren ammatillista kuntoutusta haetaan suullisesti, ja jokainen nuori haastatellaan. Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi saada kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Näin haetaan nuoren ammatilliseen kuntoutukseen: y Nuori voi soittaa Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Jos nuorella on yhteys esimerkiksi Etsivään nuorisotyöhön tai Ohjaamoon, voi hän ottaa Kelaan yhteyttä yhdessä heidän kanssaan. y Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita. y Kun hakemus on ratkaistu, nuori saa siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta: » kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus Kela järjestää nuorille myös muuta lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta, joiden hakemiseen tarvitaan sairausperuste ja hoitavan lääkärin lausunto. Lisätietoa muusta Kelan kuntoutuksesta löytyy Kelan nettisivuilta:

Byströmin ohjaamo

» kela.fi/kuntoutus

24


Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia lukion jälkeen 2021-22 Toimitus ja tiedustelut Byströmin ohjaamo, Nuorten työllisyyspalvelut Satu Mäki, p. 044 703 4743 Tiina Jurva, p. 044 703 4846 sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi Julkaisija Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, Byströmin nuorten palvelut Business Oulu, työllisyyspalvelut Yhteistyökumppanit Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, lukiot