Page 1

Jaarboek 2012 Activiteiten, campagnes en resultaten: een jaar in beeld Stichting Citymarketing Regio Amersfoort


2


Inleiding

De kracht van samenwerken Met gepaste trots leid ik dit jaarverslag van de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort in. Wat hebben we ongelooflijk veel bereikt dit jaar! Niet alleen het team dat in het Citymarketing Paviljoen iedere dag keihard werkt aan de campagnes (de Citymarketing Innovatie Award 2012 komt ze meer dan toe) maar zeker ook die honderden organisaties, ondernemers en betrokken bewoners die ervoor hebben gezorgd dat deze klinkende resultaten mogelijk zijn geworden, wil ik hartelijk bedanken. Want ga maar na, een greep uit de resultaten van het afgelopen jaar: •e  en flinke stijging van toeristische bestedingen; •d  e stad wordt steeds beter gewaardeerd door toeristen, met een plek in de Top 10 van zowel VVV Nederland als Zoover tot gevolg; •A  mersfoort is ook als zakelijk toeristische bestemming gestegen naar een Top-10 notering; •h  onderden extra banen gecreëerd in de recreatieve sector. Deze resultaten hebben we samen bereikt. De Stichting Citymarketing is daarbij niet meer dan een middel om organisaties, bedrijven en overheden met elkaar te laten samenwerken aan dat ultieme doel: Amersfoort en omgeving de ideale plek laten zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Voor 2013 en de jaren daarna hebben we dan ook grote ambities, juist op het gebied van Wonen & Ondernemen. Hierbij doe ik met klem een beroep op de regiogemeenten: stad en regio vullen elkaar aan, sámen maken zij dat het hier ideaal wonen, ondernemen en werken is. In dit document kunt u zien dat we de afgelopen jaren ook voor de regio veel hebben betekend. Ik maak het mijn persoonlijke missie om die samenwerking de komende jaren te intensiveren. Draag allen een steentje bij, individueel en middels de Stichting Citymarketing. Want wij zijn ervan overtuigd dat we het meest efficiënte citymarketingapparaat van Nederland in huis hebben. Dankzij u, de kracht van de stad en de regio.

Met trotse groet, Lucas Bolsius Voorzitter van de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort

3


foto: Jet Kraanen Fotografie

4


Management summary Resultaat & rendement

Succesvolle campagnes

Citymarketing loont. Sinds de start van de citymarketing­ activiteiten voor Amersfoort en de regio in 2009 zijn de toeristische bestedingen harder gestegen dan ooit. Elke in citymarketing geïnvesteerde euro levert er 50 op.

Het succes stoelt op vier campagnes: • Tijd voor Amersfoort heeft tot doel meer Nederlandse toeristen naar de regio Amersfoort te trekken; • Visit Amersfoort richt zich op buitenlandse toeristen; • Locatie Amersfoort focust zich op het stimuleren van zakelijk verblijf in de regio Amersfoort; • Regionale samenwerking tussen ondernemers in de toeristische sector leidt tot verrassende productcombinaties, eenduidige bezoekersinformatie, een langere verblijfsduur en het stimuleren van herhalingsbezoek.. Citymarketing initieert en faciliteert deze samenwerking binnen de regio en vertaalt dit in activiteiten en uitingen binnen de verschillende campagnes.

Toeristische bestedingen + 10% Van 2009 tot 2011 namen de totale toeristische bestedingen in de regio Amersfoort (zakelijk en recreatief) toe van 410 naar 451 miljoen euro. Een stijging van 10%, flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 4,9%.

Zakelijke overnachtingen: +42% Het aantal zakelijke overnachtingen steeg in die periode van 207.000 naar 294.000, een stijging van 42%.

Activiteiten

1,2 miljoen bezoekers per jaar

Citymarketing onderneemt alles wat er nodig is om meer bezoekers naar Amersfoort te trekken en hun bestedingen te doen groeien. Dat betekent ten eerste online, in de media en op straat zichtbaar zijn. Door goede websites, brochures, nieuwsbrieven, advertenties, billboards, banieren, beursdeelnames en vervoersreclame. Alle campagnes samen leverden zo’n 168 miljoen contactmomenten op; 168 miljoen keer de regio Amersfoort op het netvlies van onze doelgroepen.

Het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO Research laat zien dat er per jaar ruim 2,5 miljoen bezoeken aan Amersfoort gebracht worden, door 1,2 miljoen Nederlandse bezoekers van buiten Amersfoort. De winkels, horeca en uitstraling van de binnenstad vinden zij de belangrijkste pluspunten.

Rendement: 50 euro per geïnvesteerde euro De totale investering in Citymarketing Regio Amersfoort was in 2012 € 500.000,-. Er kwamen 370 extra voltijd banen bij in de toeristische sector. De totale extra inkomsten in 2012 (gemeten voor Amersfoort en Leusden) kwamen uit op € 25 miljoen: elke geïnvesteerde euro heeft dit jaar € 50,- opgebracht.

Maar het gaat verder: we bieden de toerist die naar Amersfoort komt ook extra dienstverlening: zoals de CityHost die touringcars de stad in gidst, of de mobiele app ‘Ontdek Amersfoort’ waarmee je je eigen stadswandeling maakt.

Populair Het succes is ook zichtbaar in de vele rankings en prijzen: • 9e plaats beste stedentrips volgens Zoover.nl • 8e plaats meest gastvrije stad volgens VVV Nederland (no. 14 in 2010) • 7e plaats beste steden voor zakelijke ontmoetingen volgens TNS NIPO Zakenreizigersonderzoek (no. 10 in 2011) • 2e plaats beste stad voor werknemers volgens Intermediair (januari 2013) • Citymarketing Innovatie Award 2012 voor de campagne Locatie Amersfoort

Een derde categorie belangrijke activiteiten van Citymarketing zijn de bijeenkomsten voor organisatoren van evenementen, zowel zakelijk als toeristisch. Tijdens zulke dagen laten we eventplanners, secretaresses, tour operators en andere intermediairs persoonlijk kennis maken met de mogelijkheden van de regio Amersfoort. Het enthousiasme dat hierdoor ontstaat leidt tot vele nieuwe bezoekers.

Plannen De campagnes zijn inmiddels goed verankerd in de mindset van de verschillende doelgroepen. Het bereik wordt steeds groter en de effecten ook. In 2013 willen we vooral de regionale samenwerking verder stimuleren. Ook lanceren we een marketingcampagne om meer inwoners en bedrijven te interesseren voor een vestiging in de regio Amersfoort. Dat doen we met samenwerkende gemeenten, veel betrokken ondernemers en een hardwerkend citymarketingbureau. Het is Tijd voor Regio Amersfoort – where minds meet!

5


Inhoud Missie & Doelstellingen

7

Resultaten9 Tijd voor Amersfoort

13

• cijfers • activiteiten & uitingen

Visit Amersfoort

51

• cijfers • activiteiten & uitingen

Locatie Amersfoort

57

• cijfers • activiteiten & uitingen

Regionale samenwerking

85

• cijfers • activiteiten & uitingen

Overkoepelend Citymarketing

93

• cijfers • activiteiten & uitingen

Wonen & werken

101

• cijfers • activiteiten & uitingen

Jaarcijfers106 Jaarplan 2013 108 Stichting Citymarketing Regio Amersfoort 110 Colofon112 6


Missie & Doelstellingen

7


Missie & Doelstellingen

Missie & Doelstellingen Stichting CityMarketing Regio Amersfoort

De Stichting Citymarketing Regio Amersfoort heeft tot doel door middel van collectieve marketing het sociaal-economisch klimaat in de regio Amersfoort te bevorderen.

Doel: promotie van de regio Amersfoort als recreatieve bestemming Doelgroepen: inwoners van Amersfoort, inwoners van de regio, Nederlandse en buitenlandse toeristen

Onze missie kent een aantal pijlers: • We willen door middel van Citymarketing bijdragen aan de gelukkigste regio van Nederland. • Samen met alle partners werken we aan een regio Amersfoort waar ook een volgende generatie graag wil wonen en genoeg werk is voor iedereen. • Samen met alle partners werken we aan een regio Amersfoort waar zowel onze eigen inwoners, als mensen uit de hele wereld graag komen om te genieten van de stad, de natuur en de mensen.

De campagne Tijd voor Amersfoort is gestart in 2009, met het eerste seizoen Amersfoort Wintertijd. De seizoenscampagnes Amersfoort Zomertijd en Amersfoort Wintertijd zijn onderdeel van de marketingcampagne Tijd voor Amersfoort. Stad en regio vullen elkaar aan: de stad Amersfoort heeft voor zo’n 400.000 inwoners een centrumfunctie op het gebied van cultuur, horeca en retail. De regiogemeenten bieden een gevarieerd scala aan recreatiemogelijkheden in de natuur, op en aan het water en in kleinere kernen. Stad en regio werken daarom samen om het toeristische en vrijetijdsaanbod te promoten.

Om deze missie waar te maken, voert Stichting Citymarketing Regio Amersfoort een aantal doelgroepgerichte campagnes.

www.tijdvooramersfoort.nl www.amersfoortzomertijd.nl www.amersfoortwintertijd.nl

www.citymarketingamersfoort.nl

foto: Jet Kraanen Fotografie

8


Missie & Doelstellingen

Visit Amersfoort

Doel: promotie van de regio Amersfoort bij internationale toeristen; bevorderen gebruik van diverse voorzieningen Doelgroep: internationale toeristen

Doel: meer zakelijke evenementen en bijeenkomsten naar de regio Amersfoort halen Doelgroepen: event planners, meeting planners, secretaresses en managementondersteunend personeel, congresorganisatoren, touringcarondernemers, trainers & coaches, andere zakelijke partijen. Zowel nationaal als internationaal.

In het verleden heeft de regio Amersfoort zich onvoldoende gepresenteerd aan internationale toeristen. Toch hebben stad en omgeving veel te bieden: de historische binnenstad van Amersfoort met onder meer de beroemde Koppelpoort, Muurhuizen en het Mondriaanhuis, maar ook de unieke natuurlijke landschappen in de directe omgeving en het historische vissersdorp Spakenburg. Met de campagne Visit Amersfoort wil Citymarketing de internationale recreatieve en zakelijke toeristen in de wijde regio informeren over de cultuurhistorie en mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling. Hierbij werkt Citymarketing nauw samen met onder meer VVV’s en hotels.

Het zakelijk toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor veel culturele- en leisure-instellingen waaronder hotels en andere horeca. Organisatoren en bezoekers van zakelijke meetings & events behoren voor een belangrijk deel tot de kerndoelgroep van jonge hoogopgeleiden, dit geeft mogelijkheden voor cross-selling. Samen met partners uit de zakelijk toeristische sector is in 2010 een marketingplan geschreven en tot uitvoer gebracht om meer zakelijke evenementen naar Amersfoort te halen. Aan de campagne nemen inmiddels ruim 100 partners uit de hele regio deel.

www.visitamersfoort.com

www.locatieamersfoort.nl

9


Missie & Doelstellingen

Regionale samenwerking

Wonen en werken

Doel: samenwerking bevorderen tussen ondernemers binnen Regio Amersfoort, gericht op het beter bedienen van recreatieve en zakelijke bezoekers Doelgroep: ondernemers in horeca en toerisme, binnen Regio Amersfoort

De regio Amersfoort heeft dankzij een gunstige ligging en een ruim aanbod van woningen in groene, veilige wijken en dorpen een grote aantrekkingskracht op met name gezinnen en jonge hoogopgeleiden. Regiogemeenten, woningcorporaties en andere bedrijven en instellingen die baat hebben bij het stimuleren van de woningmarkt werken samen om de regio Amersfoort te promoten als de ideale woonregio.

De hoofddoelstelling van deze campagne is het bereiken van synergie en samenwerking tussen verschillende ondernemers in de regio, waardoor we de verblijfsduur van toeristen verlengen en herhalingsbezoek bevorderen. Vanuit deze samenwerking worden de ondernemers ook betrokken in de campagnes Tijd voor Amersfoort, Visit Amersfoort en Locatie Amersfoort.

Voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat is de aanwezigheid van voldoende banen en carrièreperspectief cruciaal. In een tijd van toenemende concurrentie is actieve en gerichte marketing van de regio Amersfoort als gebied om te ondernemen en te groeien noodzakelijk. Gemeenten, bedrijven en instellingen uit de regio Amersfoort werken samen om bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken.

www.regioamersfoort.nl

10


Resultaten

11


Campagnes

Resultaten Groei

Verbinding

De inspanningen van Citymarketing werpen duidelijk hun vruchten af. De toeristische bestedingen (zakelijk plus recreatief) stegen tussen 2009 en 2011 met 10%. Deze stijging was flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 4,9%.

Amersfoorters zijn trots op hun stad en regio. Dat geldt extra sterk voor ondernemers en initiatiefnemers in de culturele en toeristische sector. Stichting Citymarketing Regio Amersfoort creëert synergie door partners bij elkaar te brengen. Door samen het aanbod nog beter op de wensen van de bezoeker af te stemmen, en ook gezamenlijk campagne te voeren, bereiken we zoveel meer dan ieder voor zich. Deze contacten leiden tot nieuwe impulsen en creatieve initiatieven, en versterken de bereidheid tot samenwerken in de zakelijke en toeristische sector. Dat vertaalt zich in klinkende groeicijfers, zoals u in dit jaarboek kunt lezen.

Toeristische bestedingen in de regio Amersfoort 500

400

x € 1.000.000

+10% 451

410 Bunschoten Eemnes Woudenberg Leusden Baarn Soest Amersfoort

300

200

100

0

2009

2011

Bron: Monitor Toerisme & Recreatie 2012, Ecorys in opdracht van Provincie Utrecht.

Bron: AD 8 januari 2013

In de pagina’s die volgen ziet u de resultaten per campagne nader uitgesplitst. 12


Tijd voor Amersfoort

13


Tijd voor Amersfoort

Recreatieve bestedingen in de regio Amersfoort

Doel: promotie van de regio Amersfoort als recreatieve bestemming Doelgroepen: inwoners van Amersfoort, inwoners van de regio, Nederlandse en buitenlandse toeristen

250

x € 1.000.000 206

+6,8% 220

200

De campagne is gestart in 2009, met het eerste seizoen Amersfoort Wintertijd. De seizoenscampagnes Amersfoort Zomertijd en Amersfoort Wintertijd zijn onderdeel van de marketingcampagne Tijd voor Amersfoort.

Bunschoten Eemnes Woudenberg Leusden Baarn Soest Amersfoort

150

100

50 Stad en regio vullen elkaar aan: de stad Amersfoort heeft voor zo’n 400.000 inwoners een centrumfunctie op het gebied van cultuur, horeca en retail. De regiogemeenten bieden een gevarieerd scala aan recreatiemogelijkheden in de natuur, op en aan het water en in kleinere kernen. Stad en regio werken daarom samen om het toeristische en vrijetijdsaanbod te promoten.

0

2009

2011

Bron: Monitor Toerisme & Recreatie 2012, Ecorys in opdracht van Provincie Utrecht.

Groei hotelbezetting in 2012: 8,7%

www.tijdvooramersfoort.nl www.amersfoortzomertijd.nl www.amersfoortwintertijd.nl

600

Cijfers en resultaten

kamers bezet per nacht 521

500

Groei toeristische bestedingen in de regio Amersfoort: 6,8%

400

Sinds de start van de campagne in 2009, zijn de toeristische bestedingen in de regio Amersfoort gegroeid met 6,8%. Daarmee ligt de groei ruim boven het landelijke groeicijfer (4,9%).

300

516 472

475

441

436

-15,4%

-1,1%

+8,1%

+0,8%

+8,7%

2008

2009

2010

2011

2012

200 100 0

2007

Gemiddelde bezetting in aantal kamers per nacht in regio Amerfoort Bron: Hotel Overleg Samenwerking Toerisme

2,5 miljoen bezoeken per jaar In 2011 trok de stad Amersfoort in totaal bijna 1,2 miljoen bezoekers die samen 2,5 miljoen bezoeken aan de stad brachten. Daarmee behoort Amersfoort tot de grotere toeristische trekpleisters van Nederland, nog boven steden als Delft en Leiden. De gemiddelde besteding per bezoek ligt in Amersfoort op € 42,- Hiervan komt 44% terecht bij winkels en 42% bij horeca.

14


Bezoeken aan Amersfoort in 2011

Top 10 beste stedentrips

Aantal bezoekers

1.152.000

Aantal bezoeken

2.538.000

Bezoekfrequentie

Uit onderzoek van Zoover.nl, website voor vakantiebeoordelingen, komt Amersfoort uit de bus als een van de beste Nederlandse steden voor een stedentrip. Zoover keek naar uitgaansleven, cultuur, sfeer, omgeving en kwaliteit van de hotels. Op alle aspecten scoorde Amersfoort hoger dan een 8. Met een totaalscore van 8,4 veroverde Amersfoort de 9e plaats. Maastricht werd eerste.

2,2

Bestedingen in Amersfoort in 2011

“Mooie oude stadskern met veel bezienswaardigheden. Zeer sfeervol, geschikt voor zowel een leuke wandeling als shoppen en mooie horecagelegenheden.’’ “Amersfoort is een zeer mooie historische stad met tal van bezienswaardigheden. Een mooie rondvaart, diverse musea en een gezellig centrum vol terrassen en winkels.” “Echt een aanrader.”

Gemiddelde besteding per bezoek € 42,totaal € 106.596.000

Overig 14% Winkels 44% Horeca 42%

Enkele reacties van deelnemers:

Winkels Horeca Overig

€ 18,48 totaal € 46.902.240 € 17,64 totaal € 44.770.320 € 5,88 totaal € 14.923.440

bron: www.zoover.nl/nederland/utrecht/amersfoort/beoordelingen

“Ik ga er wonen, denk ik.”

Redenen voor bezoek aan Amersfoort

Winkelen 38%

lunch/diner 7%

Gastvrij: 8e plaats Amersfoort staat op de 8e plaats van meest gastvrije steden van Nederland, in een onderzoek gehouden door Van Spronsen & Partners horeca – advies, in samenwerking met VVV Nederland.

evenement 5% Geen speciale reden 16% Overig 28%

bioscoopbezoek 4% stadswandeling 3% museumbezoek 2%

De uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquêtes die in 2012 in de 21 grootste steden van Nederland zijn gehouden bij Nederlandse bezoekers van die steden (excl. inwoners en buitenlandse toeristen).

Bron: ContinuVakantieOnderzoek, rapportage 2011 ‘Toeristisch bezoek aan steden’, door NBTC-NIPO Research. Alleen Nederlandse bezoekers van buiten Amersfoort.

Het onderzoek richt zich op vier onderwerpen. Amersfoort scoorde hierop vooral hoog bij Horeca & vrije tijd en Stad & architectuur. Zie ook www.meestgastvrijestad.nl

Waardering

Persoonlijke mails en opmerkingen

Uit onderzoek van VVV Nederland blijkt dat bezoekers Amersfoort steeds meer gaan waarderen. Met name op het gebied van vriendelijkheid, gastvrijheid en informatievoorziening maken we grote stappen vooruit. Belangrijkste pluspunten zijn de winkels, de horeca en de uitstraling van de binnenstad.

Deze e-mail ontvingen wij op 14 juni 2012 van twee personen die Amersfoort bezochten met het wintertijd-arrangement dat wij in 2011 in Margriet plaatsten. “Hierbij willen wij u bedanken voor het geweldige Amersfoort Wintertijd arrangement, wij hebben er een voorjaarsarrangement van gemaakt. Wat een prachtige binnenstad, schandalig daar nooit geweest te zijn, alleen maar langs gereden, maar wij komen zeker terug met familie en vrienden, er is zoveel te beleven en te zien dat eigenlijk l dag tekort is daarom zijn wij blij dat wij er 2 bijna 3 dagen vertoefd hebben. Ik heb de Margriet ook een bericht gestuurd en hoop dat zij dat zullen plaatsen. Nogmaals dank en tot ons volgende bezoek aan uw mooie stad.”

15


Tijd voor Amersfoort

Bron: AD 2 januari 2013

foto: Jet Kraanen Fotografie

16


Contactmomenten campagne Tijd voor Amersfoort

Online 53,5 miljoen

33% 57%

Outdoor 93 miljoen

10% Print 16 miljoen

Totaal contactmomenten: 163 miljoen

Outdoor

Print

Bussen

2.000.000

Wegener advertenties

Banieren

77.818.000

Advertenties bij partners

Billboard NS station

176.800

Posters binnenstad

13.369.200

Stadsberichten in Amersfoort Nu

Online Website www.tijdvooramersfoort.nl

262.965

Website www.vvvvamersfoort.nl

127.405

E-mail nieuwsbrief

127.400

Amersfoort Mail

156.000

App ‘Ontdek Amersfoort’

1.000

Rabo TV (schatting)

8.000

Twitter @TijdvAmersfoort

533.136

Facebook.com/Amersfoort

149.864

Google

52.171.934

17

8.000.000 113.000 3.530.880

Flair aanbieding

596.000

Margriet special

1.540.000

AD Reiswereld

1.300.000

Reisgids

48.000

Hobby Handig

30.000

Genieten

40.000

Besseling vooruit

112.000

Lezersactie Wegener

250.000

BDU special 11 december

250.000

Stadsgids Zomertijd

100.000

Stadsgids Wintertijd

60.000


Tijd voor Amersfoort

Statistieken bezoek www.tijdvooramersfoort.nl Amersfoort 22,9%

Bezoeken totaal 2012:

262.965

Page views totaal 2012:

691.730

Pagina’s per bezoek:

Amsterdam 8,1%

Utrecht 5,0%

Overig 56,1%

2,63

Leusden 1,7% Rotterdam 1,7% Soest 1,3% Den Haag 1,2% Hoevelaken 1,0% Barneveld 1,0%

www.tijdvooramersfoort.nl met UITagenda Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: Website

Bijdrage Citymarketing: De organisaties die samenwerken aan de UITagenda zijn Citymarketing Amersfoort, VVV Amersfoort, Bibliotheken Eemland, Scholen in de Kunst, Podium De Kelder, De Flint Theater ! Congressen en De Lieve Vrouw. Ook andere aanbieders van evenementen kunnen hun informatie aanbieden via de website, via een online aanmeldformulier. Amersfoort Breed leidde het project, in opdracht van de gemeente Amersfoort.

De uitagenda van de website Tijd voor Amersfoort en UITinAmersfoort zijn samengevoegd tot 1 centrale uitagenda op www.tijdvooramersfoort.nl/UITagenda. Daarbij is de vormgeving van de bestaande website aangescherpt. Periode: de nieuwe UITagenda werd formeel gelanceerd op 15 september 2012, tijdens AmSup, de opening van het culturele seizoen in De Flint. Doel: een centraal platform bieden voor alle informatie omtrent de vrijetijdsmogelijkheden van Amersfoort en omgeving. De UITagenda bevat alle evenementen, films, muziek, theater en tentoonstellingen. De rest van de site geeft informatie over recreatie, horeca, winkelen, musea, cursussen en de binnenstad.

18


Lancering van de nieuwe UITagenda tijdens AmSup, door Harold Warmelink (directeur van De Flint en bestuurslid Stichting Citymarketing Regio Amersfoort) en Pim van den Berg (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Cultureel klimaat en Stadshart, gemeente Amersfoort)

19


Resultaten in Google en Google network

Google Campagne: alle campagnes Uiting: Google AdWords op verschillende termen die te

Bijdrage Citymarketing: financieren en uitvoeren van de Google campagnes

maken hebben met Amersfoort Periode: hele jaar door Doel: meer toeristen naar de regio Amersfoort trekken

Bereik 52.171.934 vertoonde advertenties via Google network

20


Statistieken bezoek www.vvvamersfoort.nl

Amersfoort 20,1%

Bezoeken totaal 2012:

127.405

Page views totaal 2012:

738.194

Pagina’s per bezoek:

Amsterdam 8,1%

Utrecht 5,8%

Overig 56,4%

5,79

Rotterdam 2,4% Den Haag 2,2% Leusden 1,6% Groningen 1,1% Barneveld 1,1% Soest 1,1%

www.vvvamersfoort.nl Campagne: VVV Amersfoort Uiting: website gericht op alle (potentiële) recreatieve

Doel: toeristen bekend maken met de mogelijkheden in en rond Amersfoort, en daarmee hun bezoek aan de stad en de attracties stimuleren Bijdrage Citymarketing: koppeling met database UITagenda

bezoekers van Amersfoort Periode: permanent

21


Tijd voor Amersfoort

Twitter-account Tijd voor Amersfoort (seizoen Wintertijd)

Facebook-account Amersfoort (seizoen Wintertijd)

Social Media Bereik

Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting:

Twitter @TijdvAmersfoort: 1.149 volgers x 464 tweets = 533.136 contactmomenten

Twitter @TijdvAmersfoort Facebook.com/Amersfoort Periode: continu hele jaar Doel: aandacht vragen voor evenementen en nieuws; traffic naar website genereren Bijdrage Citymarketing: opzet en redactie

Facebook.com/Amersfoort: gemiddeld wekelijks bereik 2.882 x 52 weken = 149.864 contactmomenten

22


App ‘Ontdek Amersfoort’ Campagne: Tijd voor Amersfoort/Amersfoort Wintertijd Uiting: De mobiele app voert de bezoeker langs de meest prominente attracties in de middeleeuwse binnenstad en vertelt alles over de historie en de cultuur van Amersfoort. Periode: geïntroduceerd september 2012 Doel: Amersfoort nog meer toegankelijk maken voor dagjesmensen, mensen meer laten ontdekken Bijdrage Citymarketing: heeft de app laten ontwikkelen

Bereik meer dan 1.000 downloads via iPhone App Store en Google/Android Play Store

23


Tijd voor Amersfoort

Busbestickering

Bereik

Campagne: Tijd voor Amersfoort/Amersfoort Zomertijd Uiting: twee bussen, 1 regiobus en 1 stadsbus Productie: Triple Media Periode: 15 weken, 26 maart t/m 8 juli 2012 Doel: aandacht vragen voor de regio Amersfoort als Hoofdstad van de Smaak 2012 en traffic genereren naar website www.amersfoortzomertijd.nl Bijdrage Citymarketing: 50% financiering/Hoofdstad van de Smaak 50% financiering; ontwerp van Citymarketing

24

2.000.000 contactmomenten: 80% van de 500.000 inwoners van regio Amersfoort komt in contact met deze busreclame en zien deze gemiddeld 3,5Â keer. Van de 1,2 bezoekers per jaar in Amersfoort ziet 50% de bussen.


Bereik 77.818.000 keer gezien. 213.200 autopassanten per dag x 365 dagen = 77.818.000 contactmomenten.

Banieren op invalswegen Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: Banieren 80x300 cm, op de 11 belangrijkste

Voorbeelden: • Rabobank Amersfoort Jazz gebruikte de banieren van medio april t/m medio mei 2012. Zal dezelfde banieren ook gebruiken in 2013, 2014, 2015 • Holland Opera zette de banieren in voor haar voorstelling Dido and Aeneas, van 3 mei t/m 3 juni 2012.

invalswegen van Amersfoort. Drie posities per locaties. Periode: hele jaar Doel: evenementenaanbod onder de aandacht brengen Bijdrage Citymarketing: beheer, onderhoud en creatie banieren

25


Tijd voor Amersfoort

Billboard NS Station Amersfoort Campagne: Tijd voor Amersfoort/Amersfoort Wintertijd Uiting: Billboard op NS-station, 174x117 cm. Productie: CBS Outdoor Periode: november/december 2012 Doel: belangrijkste winterprogrammering Amersfoort onder

Bereik 176.800 views

de aandacht brengen en traffic naar de site genereren Bijdrage Citymarketing: financiering van de plaatsing, laten maken van de uiting

221.000 mensen stappen wekelijks uit op station Amersfoort (bron: CBS Outdoor). Ongeveer 10% van deze mensen ziet de billboards x 8 weken = 176.800.

26


De eerste inzet van de Tijd voor Amersfoort/VVV City Tuk op op 13 mei 2012

City Tuk Tijd voor Amersfoort Campagne: Tijd voor Amersfoort/VVV Amersfoort Uiting: branded City Tuk, met logo Tijd voor Amersfoort en VVV Amersfoort Productie: City Tuk Periode: vanaf medio mei 2012 Doel: inzetten als origineel promotiemiddel, ook partners kunnen hier gebruik van maken Bijdrage Citymarketing: concept & idee; uitvoering door VVV Amersfoort

Bereik VVV Amersfoort zet de CityTuk in bij grotere publieksevenementen.

27


Tijd voor Amersfoort

Posters binnenstad Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: A3 posters, die ondernemers in hun winkels ophangen Periode: hele jaar, 10 posters in totaal Doel: koopzondagen en extra koopavonden onder de aandacht brengen

Bijdrage Citymarketing: vormgeving binnen het herkenbare campagnebeeld van Amersfoort Zomertijd en Amersfoort Wintertijd

28

Bereik 13.369.200 keer gezien Per week bezoeken 257.100 mensen de binnenstad van Amersfoort. 257.100 x 52 = 13.369.200


Bereik Met een oplage van 250.000 en een veelvoud aan lezers, bereikt Tijd voor Amersfoort een breed regionaal publiek. De evenementen die participeren in de advertenties, bereiken voor een zeer lage kostprijs een groot publiek binnen een herkenbaar kader. 32 x 250.000 = 8 miljoen contactmomenten.

Regionale advertenties in Wegener kranten Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: een halve pagina in de gratis wekelijkse huis-

Periode: januari t/m april: 1x per maand. Vanaf 9 mei t/m 31Â december 2012: wekelijks. Totaal 32 advertenties Doel: evenementenaanbod van Amersfoort en de regio onder de aandacht brengen van inwoners van de regio Bijdrage Citymarketing: beheer en uitvoering campagne

aan-huisbladen van Wegener in de regio: Amersfoort NU, Leusden NU, Nijkerk NU, Soest NU, Barneveld Vandaag, Goois Leven, Gooi & Vechtstreek. Totale oplage: 250.000 exemplaren.

29


Tijd voor Amersfoort

Advertentie 9x13 cm, in programmaboekje Rabobank Amersfoort Jazzfestival, mei 2012 (oplage: 10.000)

Advertentie 10x23 cm, programmaboekje Dias Latinos, augustus 2012 (oplage: 10.000)

Advertentie 17x12 cm, in seizoensbrochure De Flint, looptijd september 2012 – mei 2013 (oplage: 25.000)

30


Advertentie 15x10 cm, programmaboekje De Lieve Vrouw november-december 2012 (oplage: 9.000)

Advertentie 15x10 cm, programmaboekje Scenecs, 30Â oktober 2012 (oplage: 2.500)

Advertenties in uitingen van partners Campagne: Tijd voor Amersfoort/Amersfoort Zomertijd/ Amersfoort Wintertijd

Uiting: advertenties in programmaboekjes van

Bereik

evenementen in Amersfoort Periode: hele jaar door Doel: merkbekendheid van de campagne en gebruik bevorderen van het platform www.tijdvooramersfoort.nl Bijdrage Citymarketing: bevorderen samenwerking tussen cultuuraanbieders in Amersfoort en omstreken; opmaak advertenties

De advertenties bereiken een geĂŻnteresseerd publiek in een relevante context. Totale oplage: 56.500, minimaal 2 lezers per boekje = bereik 113.000

31


Tijd voor Amersfoort

Bereik 3000 2500

abonnees

2.700

2.200

2000

E-mail nieuwsbrief

1500

Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: wekelijkse e-mailnieuwsbrief met de hoogtepunten uit het cultuur- en vrijetijdsaanbod van Amersfoort en omstreken Periode: hele jaar, wekelijks Doel: evenementen pro-actief onder de aandacht brengen Bijdrage Citymarketing: Citymarketing verzorgt vormgeving, redactie en verzending.

32

1000 500 0

jan 2012

dec 2012

Gemiddeld aantal abonnees 2.450 x 52 edities = bereik 127.400


Wekelijkse tip in Stadsberichten Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: Elke week verzorgt de gemeente Amersfoort 6-8 pagina’s in Amersfoort NU, gratis huis-aan-huisblad in Amersfoort. Citymarketing levert hiervoor elke week een tip aan. Periode: hele jaar, wekelijks Doel: evenementen van partners onder de aandacht brengen van een breed publiek Bijdrage Citymarketing: selecteren tip en aanleveren content

Bereik Oplage 73.560. De evenementen en de campagne komen bij een brede doelgroep onder de aandacht. In de zomer slaan de Stadsberichten 4 weken over. 73.560 x 48 edities = 3.530.880

33


Tijd voor Amersfoort

De links in de items die zijn aangedragen door Citymarketing, verwijzen naar het evenement in www.tijdvooramersfoort.nl/uitagenda

Wekelijkse tip Amersfoort Mail Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: Amersfoort Mail, wekelijkse nieuwsbrief van

Bereik

gemeente Amersfoort Periode: hele jaar, wekelijks Doel: evenementen in Amersfoort onder de aandacht brengen Bijdrage Citymarketing: selecteren tip en aanleveren content. De items linken naar evenementen in www.tijdvooramersfoort.nl/uitagenda

3.000 adressen: abonnees schrijven zich in voor een specifiek aandachtsgebied. De items van Tijd voor Amersfoort gaan mee in de rubriek cultuur/evenementen, en bereiken daarmee wekelijks 3.000 abonnees. 3.000 abonnees x 52 edities = 156.000 bereik

34


Flair special: ‘Rondje Amersfoort met heel veel korting’ Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: twee pagina redactionele spread in Flair, weekblad

Bijdrage Citymarketing: Citymarketing heeft de pagina’s gefinancierd. Alle ondernemers uit de binnenstad hebben de gelegenheid gekregen aanbiedingen aan te dragen. De financiële bijdrage hiervoor was op vrijwillige basis. De spread in het blad werd ondersteund door een pagina op www.tijdvooramersfoort.nl.

voor jonge vrouwen, uitgever Sanoma Media Periode: publicatie 1 juni 2012 Doel: Amersfoort onder de aandacht brengen van de doelgroep jonge vrouwen (dertigers), met doelgroepgerichte aanbiedingen van ondernemers

Bereik Oplage 100.000, netto bereik 596.000 lezers.

35


Tijd voor Amersfoort

Margriet vijf pagina’s redactioneel: ‘Slenteren door Amersfoort’ Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: redactioneel artikel van vijf pagina’s in weekblad

Bijdrage Citymarketing: PR-activiteiten richting redactie

Margriet. Veel aandacht voor winkels, horeca, cultuur en andere highlights Periode: week 22, juni 2012 Doel: Amersfoort promoten als ideale stad voor een dagje uit, bij vrouwen van 30-55 jaar

Bereik Oplage 248.000, netto bereik 1.540.000 lezers

36


AD Reiswereld spread ‘Evenementenstad Amersfoort’ Campagne: Tijd voor Amersfoort/Amersfoort Zomertijd Uiting: AD Reiswereld is de weekbijlage van het AD Periode: 7 april 2012 Doel: de zomerprogrammering van Amersfoort bij een brede doelgroep onder de aandacht brengen Bijdrage Citymarketing: PR-activiteiten richting redactie; samen met ondernemers en VVV een overnachting en rondleiding verzorgd

Bereik Oplage 382.000, netto lezersbereik 1.300.000

37


Tijd voor Amersfoort

Artikel (3 pagina’s) in De Reisgids: ‘Levende historie en nieuw elan’ Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: De Reisgids is een uitgave van de Consumentenbond en verkrijgbaar in o.a. de kiosk. Periode: editie november/december 2012 Doel: Amersfoort promoten als ideale bestemming voor een dagje uit in eigen land Bijdrage Citymarketing: PR-activiteiten richting redactie; samen met ondernemers en VVV een overnachting en rondleiding verzorgd

Bereik Oplage: 48.000 , zeer gerichte doelgroep, geïnteresseerd in reizen.

38


Hobby Handig: ‘Dagje Amersfoort – creatief rondje in een culturele stad’ Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: Hobby Handig, hobbymagazine, verschijnt 6x per jaar Periode: september/oktober 2012 Bijdrage Citymarketing: dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van VVV Amersfoort

39

Bereik Oplage 30.000


Tijd voor Amersfoort

Genieten – redactionele artikelen Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: Genieten is een woon- en lifestylemagazine voor

Bereik

Utrecht, een kwartaaluitgave van Wegener Periode: gepubliceerde artikelen in edities mei en september 2012 Doel: programmering van de regio Amersfoort onder de aandacht brengen van doelgroep in de regio Bijdrage Citymarketing: aanleveren content

Oplage 20.000, verspreiding via controlled circulation in Utrecht, Houten, Nieuwegein, Maarssen, Breukelen, Loenen, Leidsche Rijn, De Meern, Haarzuilens, Vleuten, Harmelen, De Bilt, Bosch en Duin, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Nijkerk, Soest, Barneveld, Leusden, Woudenberg en Bunschoten. Op leestafels, naar abonnees en verspreiding via de relaties. 20.000 x 2 edities = bereik 40.000

40


Besseling Vooruit – redactionele artikelen Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: Het magazine van de firma Besseling Vervoert.

Bereik

Verschijnt 4 per jaar. Periode: gepubliceerde artikelen in januari, april, juli en oktober 2012 Doel: mensen binnen Amersfoort en in de regio enthousiast maken voor het evenementenaanbod in elk seizoen Bijdrage Citymarketing: aanleveren content

Oplage 7.000, lezersbereik per editie 28.000. Verspreiding onder beslissers van grote en kleine ondernemingen, collegavervoersbedrijven, onder klanten, consumenten, in 180 taxi’s, in de 50 touringcars van Besseling en op vele leestafels. 28.000 x 4 edities = bereik 112.000

41


Tijd voor Amersfoort

Lezersactie Wegener ‘win een weekendje weg in Amersfoort’ Bereik

Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: redactionele lezersactie Periode: 28/29 augustus 2012 Doel: extra exposure genereren voor Amersfoort en

Oplage 250.000 Wekelijkse huis-aan-huisbladen van Wegener in de regio: Amersfoort NU, Leusden NU, Nijkerk NU, Soest NU, Barneveld Vandaag, Goois Leven, Gooi & Vechtstreek. Totale oplage: 250.000 exemplaren. 264 lezers hebben gereageerd; deze mailadressen zijn toegevoegd aan het e-mailbestand van de nieuwsbrieven (lokaal en landelijk).

adressen verzamelen van deelnemers aan de actie Bijdrage Citymarketing: productie van de actie in samenwerking met partners; leveren tekst en beeld

42


Pagina in winterspecial van BDU Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: paginagrote advertentie in winterspecial van BDU Periode: 11/12 december 2012 Doel: extra promotie winterevenementen en

Bereik Oplage 250.000 Wekelijkse huis-aan-huisbladen van BDU in de regio Amersfoort

Tijd voor Amersfoort uitagenda Bijdrage Citymarketing: productie van de advertentie

43


Tijd voor Amersfoort

Toeristische Stadsgids Amersfoort Zomertijd Campagne: Amersfoort Zomertijd Uiting: 44 pagina’s Periode: maart – september 2012 Doel: mensen binnen Amersfoort en de regio enthousiasmeren voor evenementen en recreatiemogelijkheden in Amersfoort, inclusief de aantrekkelijke binnenstad en de mooie regio Bijdrage Citymarketing: Citymarketing is uitgever van deze publicatie, is verantwoordelijk voor redactie, vormgeving, drukwerk en verspreiding

Bereik Oplage 50.000, verspreiding via VVV, bibliotheken, locaties van partners en horeca. Minimaal 2 lezers per boekje = bereik 100.000

44


Toeristische Stadsgids Amersfoort Wintertijd Campagne: Amersfoort Wintertijd Uiting: 36 pagina’s Periode: september 2012 – maart 2013 Doel: mensen binnen Amersfoort en de

Bereik

regio enthousiasmeren voor evenementen en recreatiemogelijkheden in Amersfoort, inclusief de aantrekkelijke binnenstad en de mooie regio Bijdrage Citymarketing: Citymarketing is uitgever van deze publicatie, is verantwoordelijk voor redactie, vormgeving, drukwerk en verspreiding.

Oplage 30.000 (+ 20.000 reserve), verspreiding via VVV, bibliotheken, locaties van partners en horeca. 600 exemplaren zijn uitgedeeld in de goodie bags van het Grand Gala van het Scenecs Film Festival, op 3 november. Minimaal 2 lezers per boekje = bereik 60.000

45


Tijd voor Amersfoort

Rabobank TV Campagne: Amersfoort Zomertijd/Amersfoort Wintertijd Uiting: Rabobank TV presenteert elke maand op de website

Bijdrage Citymarketing: levert op verzoek input en beeldmateriaal voor de agenda

van Rabobank Amersfoort en omstreken een nieuwe aflevering met nieuws over de regio, banknieuws, een agenda en er is elke week een lokale ondernemer aan het woord. Arie Lengkeek, directeur van Citymarketing regio Amersoort, presenteert de uitzendingen. Citymarketing levert input voor de agenda. Periode: 8 edities in 2012 Doel: evenementen in Amersfoort en omstreken promoten promoten, en de online UITagenda bekend maken

Bereik De video-streaming uitzendingen zijn populair en het aantal kijkers stijgt. De exacte bereikcijfers worden niet openbaar gemaakt. Voor de volledigheid maken we zelf een schatting van 1.000 views per aflevering, totaal voor 8Â afleveringen: 8.000 views.

46


Amersfoort op www.holland.com Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: informatieve pagina over Amersfoort op www.holland.com, ‘the official site of Holland’ Periode: gelanceerd 1 november Doel: Amersfoort onder de aandacht brengen van buitenlandse bezoekers Bijdrage Citymarketing: actieve PR heeft geleid tot een onafhankelijke redactionele pagina op dit platform

Bereik 5 miljoen bezoekers voor de website in 2012. Verwachte aantallen in 2013: 7 miljoen. De pagina over Amersfoort is te kort online om bereikcijfers te kunnen geven.

47


Tijd voor Amersfoort

CityHost – service voor touringcars Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: de CityHost is een service van Amersfoort aan touringcarondernemers en touroperators. De CityHost begeleidt de touringcar de stad in, vertelt wat over de stad en geeft desgewenst een rondleiding. Periode: deze service is geïntroduceerd op 1 november 2012 Doel: Amersfoort nog aantrekkelijker maken voor dagtrips per bus Bijdrage Citymarketing: ontwikkelen van het concept, leveren van de CityHosts en bekend maken van deze service

Bereik De dienst is persoonlijk gepresenteerd aan veertig touringcarondernemers tijdens de Fieldtrip ‘Beleef Regio Amersfoort’. Een informatieleaflet is verstuurd naar 500 touringcarondernemers en touroperators in Nederland.

48


Co-productie folders Campagne: Tijd voor Amersfoort Uiting: Het Amersfoortse orkest ‘Wilskracht’ speelde 1 juni op de Floriade en heeft daar haar folders uitgedeeld in stijl van Tijd voor Amersfoort Periode: 1 juni 2012 Doel: zowel de muziekvereniging als Amersfoort onder de aandacht brengen Bijdrage Citymarketing: leverde het format, waarmee de muziekvereniging eenvoudig professionele folders kon maken

Bereik Alle bezoekers van het concert op de Floriade.

49


Ambassadeursdag Campagne: Amersfoort Zomertijd Uiting: Ambassadeursdag voor medewerkers van

Bijdrage Citymarketing: georganiseerd door Citymarketing, in samenwerking met deelnemende partners

toeristische bedrijven en instellingen uit Regio Amersfoort Periode: 15 mei 2012 Doel: medewerkers van toeristische bedrijven en instellingen uit Regio Amersfoort kennis te laten maken met het aanbod aan evenementen en recreatieve voorzieningen, zodat ze gasten nog beter kunnen informeren en enthousiasmeren

Bereik 28 deelnemers

50


Visit Amersfoort

51


Visit Amersfoort Visit Amersfoort Doel: promotie van de regio Amersfoort bij internationale toeristen, bevorderen van het gebruik van diverse voorzieningen Doelgroep: internationale toeristen In het verleden heeft de regio Amersfoort zich onvoldoende gepresenteerd aan internationale toeristen. Toch hebben stad en omgeving veel te bieden: de historische binnenstad van Amersfoort met onder meer de beroemde Koppelpoort, Muurhuizen en het Mondriaanhuis, maar ook de unieke natuurlijke landschappen in de directe omgeving en het historische vissersdorp Spakenburg. Met de campagne Visit Amersfoort wil citymarketing de internationale recreatieve en zakelijke toeristen in de wijde regio informeren over de cultuurhistorie en mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling. Hierbij werkt citymarketing nauw samen met onder meer VVV’s en hotels. www.visitamersfoort.com

Contactmomenten campagne Visit Amersfoort Bezoekers www.visitamersfoort.com 7.327 8% 11%

Brochure Visit Amersfoort 10.000

81% Bezoekers VVV Amersfoort 75.000

Totaal contactmomenten: 92.327

52


Visit Amersfoort

Statistieken bezoek www.tijdvooramersfoort.nl Bezoeken totaal 2012: Page views totaal 2012: Pagina’s per bezoek:

Amersfoort 8,9%

7.327

Amsterdam 7,0%

31.040

Overig 73,0%

4,24

Utrecht 3,1% Londen 2,7% Den Haag 1,2% Berlijn 1,1% Keulen 1,1% Hannover 1,0% Tel Aviv 0,9%

www.visitamersfoort.com Campagne: Visit Amersfoort Uiting: website gericht op Engels- en Duitstalige toeristen Periode: permanent

Doel: buitenlandse toeristen bekend maken met de mogelijkheden in en rond Amersfoort, en daarmee hun bezoek aan de stad en de attracties stimuleren Bijdrage Citymarketing: opzet, redactie en onderhoud van de website

53


Visit Amersfoort

Visit Amersfoort brochure Campagne: Visit Amersfoort Uiting: brochure gericht op Engels- en Duitstalige toeristen

Bijdrage Citymarketing: Citymarketing is uitgever van deze publicatie, is verantwoordelijk voor redactie, vormgeving, drukwerk en verspreiding.

in en rond Amersfoort. De herdruk betrof een toevoeging van pagina’s over Leusden en Spakenburg. De brochure verwijst naar www.visitamersfoort.com. Periode: eerste editie 2011; herdruk verschenen juni 2012 Doel: toeristen die hier zijn, bekend maken met de mogelijkheden in en rond Amersfoort, en daarmee hun bezoek aan de stad en de attracties stimuleren

Bereik Herdruk oplage 10.000 , verspreid bij hotels, VVV’s en andere toeristische informatiepunten.

54


Visit Amersfoort

Bezoekers VVV Amersfoort Campagne: Visit Amersfoort Uiting: de vestiging van VVV Amersfoort is het informatiepunt voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers Periode: continu hele jaar Doel: bezoekers informeren over wat er in Amersfoort en omgeving allemaal te doen is

Bereik 75.000 personen per jaar bezoeken VVV Amersfoort. Dit zijn zowel Nederlandse als buitenlandse bezoekers.

55


56


Locatie Amersfoort

57


Locatie Amersfoort

Doel: meer zakelijke evenementen en bijeenkomsten naar de regio Amersfoort halen Doelgroepen: event planners, meeting planners, secretaresses en managementondersteunend personeel, congresorganisatoren, touringcarondernemers, trainers & coaches, andere zakelijke partijen. Zowel nationaal als internationaal. Het zakelijk toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor veel culturele- en leisure-instellingen waaronder hotels en andere horeca. Organisatoren en bezoekers van zakelijke meetings & events behoren voor een belangrijk deel tot de kerndoelgroep van jonge hoogopgeleiden, dit geeft mogelijkheden voor cross-selling. Samen met partners uit de zakelijk toeristische sector is in 2010 een marketingplan geschreven en tot uitvoer gebracht om meer zakelijke evenementen naar Amersfoort te halen. Aan de campagne nemen inmiddels ruim 100 partners uit de hele regio deel. www.locatieamersfoort.nl Kamer in NH Hotel Amersfoort

Cijfers en resultaten

Zakelijke bestedingen in de regio Amersfoort

Groei toeristische bestedingen zakelijk: 13,2% Sinds 2009 zijn de toeristische bestedingen in het zakelijk segment in de regio Amersfoort gegroeid met 13,2%. In Amersfoort en Leusden, de twee gemeenten waar ook de lokale overheid geld uit budget voor toerisme heeft vrijgemaakt in 2011 en 2012, zien we een forste groei van respectievelijk 19% en 13,3%. Deze groei uit zakelijk toeristische inkomsten is grotendeels verantwoordelijk voor de groei in werkgelegenheid in de sector Toerisme & Recreatie in beide gemeenten. In Amersfoort zijn er t.o.v. 2009 in totaal 280 voltijdbanen bijgekomen, in Leusden 90 voltijdbanen. Deze banen zijn voor het algemeen beschikbaar voor lager opgeleid personeel en worden vaak in deeltijd uitgevoerd. De maatschappelijke waarde is groot.

250

200

x € 1.000.000

+13,2% 231

204 Bunschoten Eemnes Woudenberg Leusden Baarn Soest Amersfoort

150

100

50

Beste steden voor zakelijke ontmoetingen: Amersfoort op 7

0

In 2011 steeg Amersfoort van 10 naar 7 in de top 10 van meest aantrekkelijke steden voor zakelijke ontmoetingen. De waardering van zakelijke reizigers geldt vooral voor de goede bereikbaarheid van Amersfoort, de centrale ligging en het aanbod van originele en kwalitatief goede locaties voor zakelijke ontmoetingen.

2009

2011

Bron: Monitor Toerisme & Recreatie 2012, Ecorys in opdracht van Provincie Utrecht.

bron: TNS NIPO, ZakenreizigersOnderzoek 2012, in opdracht van Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, maart 2012

58


Citymarketing Award De campagne ‘Locatie Amersfoort’ is bekroond met de nationale Citymarketing Innovatie Award 2012.

42% meer zakelijke overnachtingen in 2011

Werkgelegenheid +23%

Het aantal zakelijke overnachtingen groeit hard.

De werkgelegenheid in de zakelijk toeristische sector is in Amersfoort met 23% toegenomen sinds 2009.

300

294.000

x 1000 overnachtingen

Bron: Monitor Toerisme & Recreatie 2012, Ecorys in opdracht van Provincie Utrecht

250

Inkomsten

207.000 200

In Amersfoort e.o. zijn vergaderingen, congressen, beurzen en andere zakelijke evenementen goed voor 44% van de inkomsten uit toerisme.

169.000 150 100 50 0

2006

+22%

+42%

2009

2011

Bron: Monitor Toerisme & Recreatie 2012, Ecorys in opdracht van Provincie Utrecht.

59


Locatie Amersfoort

60


Contactmomenten campagne Locatie Amersfoort Events 17.821 (0,5%)

Outdoor 353.600 Print 49.500 (1,4%)

9,7%

88,5% Totaal contactmomenten: 3,6 miljoen

Online 3.226.131

Outdoor Billboard NS Station

Print

353.600

Quality in Meetings Meetings in Holland brochure Where Minds Meet

21.000 3.500 25.000

Online Website www.locatieamersfoort.nl

23.093

Nieuwsbrief

9.450

Partnermail

2.750

Twitter @locatieAfoort LinkedIn-Group Locatie Amersfoort

Events

3.174.638 16.200

Netwerkevent eventplanners

30

Site inspectie secretaresses

120

Site inspectie event planners

40

Site inspectie Akzo/FC

12

Site inspecite Yokogawa

9

Locatie netwerktour

140

Partnerbijeenkomsten

160

Evenement Contact

2.400

Secretary business days

1.310

Event12 Management support beurs

61

10.000 3.600


Locatie Amersfoort

Statistieken bezoek www.locatieamersfoort.nl Bezoeken totaal 2012:

23.093

Page views totaal 2012:

66.181

Pagina’s per bezoek:

2,87

www.locatieamersfoort.nl Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: website gericht op organisatoren van zakelijke events Periode: permanent

Doel: centraal informatiepunt voor organisatoren die een zakelijk evenement in de regio Amersfoort willen organiseren Bijdrage Citymarketing: opzet, redactie en onderhoud van de website

62


63


Locatie Amersfoort

Twitter-account Locatie Amersfoort

Samenstelling van LinkedIn group Locatie Amersfoort

Discussies in de LinkedIn group Locatie Amersfoort

Social Media Bereik

Campagne: Locatie Amersfoort Uiting:

Twitter @LocatieAmersfoort: 998 volgers x 3.181 tweets = 3.174.638 contactmomenten

Twitter @LocatieAmersfoort LinkedIn Group Locatie Amersfoort Periode: continu hele jaar Doel: aandacht vragen voor evenementen en nieuws; traffic naar website genereren Bijdrage Citymarketing: opzet en redactie

LinkedIn Group Locatie Amersfoort: 135 volgers x 10 discussies per maand = 16.200 contactmomenten per jaar

64


Billboard NS Station Amersfoort Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: Billboard op NS-station, 174x117 cm. Productie: CBS Outdoor Periode: juli t/m oktober 2012 Doel: partners onder de aandacht brengen als locatie

Bereik 353.600 contactmomenten 221.000 mensen stappen wekelijks uit op station Amersfoort (bron: CBS Outdoor). Ongeveer 10% van deze mensen ziet de billboards x 16 weken = 353.600

voor zakelijke evenementen, merkbekendheid voor Locatie Amersfoort en traffic naar de site genereren Bijdrage Citymarketing: betaalde uiting, partners participeren tegen een gunstig tarief

65


Locatie Amersfoort

City Tuk Locatie Amersfoort Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: branded City Tuk, met logo van Locatie Amersfoort Productie: City Tuk Periode: sinds begin 2012 Doel: inzetten als origineel promotiemiddel Bijdrage Citymarketing: de Tuk is bestickerd in opdracht

Bereik Primair gericht op de doelgroep, als Locatie Amersfoort de Tuk inzet tijdens een evenement. Daarnaast wordt de Locatie Amersfoort-Tuk ook verhuurd door City Tuk, waarmee het algemene publiek wordt bereikt.

van Citymarketing. De Tuk is tegen gunstige condities in te zetten door partners

66


Advertentie editie winter 2012

Advertentie in ‘QM - Quality in Meetings’ Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: Paginagrote advertentie in vakblad voor meeting planners en congresorganisatoren. Blad verschijnt viermaal per jaar. Periode: paginagrote advertentie in editie 105 (zomer), 106 (herfst) en 107 (winter) 2012 Doel: de regio Amersfoort positioneren als bestemming voor zakelijke evenementen, en partners gelegenheid geven om hun locaties te promoten Bijdrage Citymarketing: Citymarketing heeft de advertentieruimte ingekocht en stelt de ruimte tegen een voordelig tarief ter beschikking van partners.

Bereik Oplage 7.000 Hiervan zijn 5.200 betaalde abonnementen, verder controlled circulation. Doelgroepen: brancheorganisaties, top 500 bedrijven, overheid & semi-overheid, beurzen & evenementen, scholen & opleidingen. 7.000 x 3 edities = bereik 21.000

67


Locatie Amersfoort

Nieuwsbrief Locatie Amersfoort | business to business Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: e-mail nieuwsbrief Periode: maandelijks of tweemaandelijks afhankelijk van

Bereik Locatie Amersfoort gebruik gesegmenteerde adresbestanden en is daarmee in staat nieuwsbrieven zeer gericht te verzenden, afhankelijk van de inhoud van de nieuwsbrief. Basis is 1.200 abonnees, met extra doelgroepen kan dit oplopen tot verzending aan 1.500 abonnees. Gemiddeld 1.350 abonnees per keer x 7 edities = bereik 9.450

hoeveelheid nieuws. 7 maal verschenen in 2012 Doel: doelgroep interesseren voor het organiseren van hun zakelijke events in en rond Amersfoort Bijdrage Citymarketing: Citymarketing verzorgt vormgeving, redactie en verzending. Werkt actief aan uitbreiden abonneebestand.

68


Partnermails Locatie Amersfoort Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: e-mail nieuwsbrief aan partners Periode: maandelijks, 11 edities in 2012 Doel: partners informeren over de mogelijkheden die Locatie Amersfoort biedt, bv. voor deelname aan evenementen en beurzen, kruisbestuiving, synergie Bijdrage Citymarketing: Citymarketing verzorgt vormgeving, redactie en verzending.

Bereik Locatie Amersfoort gebruik gesegmenteerde adresbestanden en is daarmee in staat nieuwsbrieven zeer gericht te verzenden, afhankelijk van de inhoud van de nieuwsbrief. Basis partnerbestand is 180 abonnees, met extra doelgroepen kan dit oplopen tot verzending aan 300 abonnees. Gemiddeld 250 abonnees x 11 edities = 2.750 bereik

69


Locatie Amersfoort

Meetings in Holland - brochure Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: Engelstalige uitgave van het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau, bestemd voor (internationale) meeting en event planners die een event in Nederland willen plannen. 100 pagina’s, over de regio Amsterdam/Utrecht/Amersfoort. Periode: gelanceerd 1 november 2012 Doel: de regio Amersfoort promoten als bestemming voor zakelijke events Bijdrage Citymarketing: teksten en beeld aangeleverd

Bereik Oplage 3.500 , verspreid onder eventplanners. Het boekje is ook te downloaden.

70


Where Minds Meet - magazine Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: 120 pagina’s glossy magazine, een gids voor

Bijdrage Citymarketing: Citymarketing is uitgever van deze publicatie, is verantwoordelijk voor redactie, vormgeving, drukwerk en verspreiding.

de mogelijkheden m.b.t. zakelijke events in Amersfoort. Veel aandacht voor locaties, faciliteiten, vervoer, horeca en andere partners. Doelgroepen zijn event planners, secretaresses, management support, trainers en coaches. Periode: eenmalige editie 2011/2012 Doel: organisatoren van zakelijke events overtuigen van de regio Amersfoort als toplocatie voor hun event. Partners de gelegenheid geven zich daarbij te profileren.

Bereik Oplage 25.000 , verspreid per post, op beurzen en netwerkbijeenkomsten, bij site inspecties en andere evenementen van Locatie Amersfoort. 7.000 exemplaren zijn bijgevoegd bij het magazine Quality in Meetings.

71


Locatie Amersfoort

Netwerkevent eventplanners Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: netwerkevenement voor eventplanners en organizers Periode: 23 januari 2012 Doel: doelgroep op bijzondere wijze kennis laten maken

Bereik

met locaties in Amersfoort en de regio, vooral gericht op zakelijke evenementen Bijdrage Citymarketing: organisatie van het evenement

30 deelnemers, die ieder een groot aantal events organiseren.

72


Elke site inspectie is anders, maar de overeenkomst is dat de deelnemers goed in de watten worden gelegd en tegelijkertijd veel nuttige informatie over Amersfoort en de beschikbare locaties krijgen. Dat dit werkt, blijkt bijvoorbeeld uit boekingen zoals deze:

De doelgroep wordt direct uitgenodigd waar mogelijk, maar we schakelen hierbij ook platforms in zoals de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen.

Sfeerimpressie van de Site Inspectie Secretaresses op 4 oktober 2012

Besseling vervoert de gasten met de bus

Hilton Royal Parc Soestduinen: royale ontvangst

Smulweb Kookcollege

De MariĂŤnhof

Site Inspectie secretaresses Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: compleet verzorgde dag voor secretaresses en

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de dag in samenwerking met de ontvangende partners

management support medewerkers, waarin ze kennis maken met diverse locaties in en rond Amersfoort Periode: drie evenementen dit jaar: 24 januari, 7 juni en 4 oktober 2012 Doel: deelnemers kennis laten maken met de regio Amersfoort als uitstekende bestemming voor zakelijke bijeenkomsten

Bereik 120 deelnemers, gemiddeld 40 secretaresses per keer

73


Locatie Amersfoort

Terugblik bijeenkomsten 4 en 5 september Op 4 en 5 september zijn er twee bijeenkomsten geweest voor ondernemers uit de zakelijk toeristische sector. Bestuurslid Pieter Aalbers presenteerde namens de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort de plannen voor 2013. Ook in 2013 zullen we de campagne ‘Locatie Amersfoort - where minds meet’ doorzetten. De resultaten uit 2011 en 2012 zijn zeer hoopvol: ondernemers hebben elkaar leren kennen en werken samen, er zijn vele nieuwe productcombinaties ontstaan en, niet onbelangrijk: Amersfoort is gestegen in de Top-10 van meest aantrekkelijke regio’s voor zakelijke bijeenkomsten! Bovendien is de werkgelegenheid in de zakelijk toeristische sector met 23% toegenomen sinds 2009.

Partnerbijeenkomsten Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: meetings met ondernemers uit de zakelijke

Bijdrage Citymarketing: organisatie van deze dagen

toeristische sector in en rond Amersfoort Periode: 16 februari; 4 en 5 september; 4 december 2012 Doel: uitwisselen van kennis en ervaring, netwerken, stimuleren van samenwerking en gezamenlijk zorgen dat de regio Amersfoort nog hoger scoort als bestemming voor zakelijke events

Bereik 160 deelnemers, gemiddeld 40 partners per bijeenkomst

74


Tai Chi workshop bij Golden Tulip Hotel Amersfoort

De historie van Amersfoort ervaren op De Hof

Muzikale workshop bij FitAcademie Bokkeduinen

Heerlijke viergangenlunch in Leerhotel Het Klooster

Op 26 juni 2012 kwamen veertig meeting- en eventplanners naar Amersfoort voor de site-inspectie ‘Ontdek Amersfoort Anders’. Het doel van zulke site-inspecties is om Amersfoort als geheel, en de locaties in het bijzonder, bekend te maken bij de deelnemers. Dit zijn belangrijke (potentiële) boekers van deze locaties. De manier: laat locaties niet alleen zien, maar vooral beleven.

programma. Leerhotel Het Klooster serveerde een heerlijke viergangenlunch, waarbij Matching Arts voor de muzikale omlijsting zorgde. Hierna volgde een muzikale stop bij FitAcademie Bokkeduinen. Bij terugkomst in Amersfoort genoot men van ijs bij De Monnikendam en de dag sloot af met een miniworkshop techniek in de Flint en een bitterballenproeverij.

De dag startte met een workshop tai chi bij het Golden Tulip hotel Amersfoort. Hierna bezochten de deelnemers Het Berghotel, waar ze meer hoorden over de rijke historie van Amersfoort en hoe ze dit kunnen gebruiken in een mogelijk

Deelnemers over de dag: “Bedankt voor de ontdekkingstocht door Amersfoort; veel inspiratie, mooie locaties en leuke contacten opgedaan.” “Inderdaad heb ik vandaag Amersfoort ‘Anders’ ontdekt!”

Site Inspectie Event Planners Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: eventplanners kregen een compleet verzorgde

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de dag in samenwerking met de ontvangende partners

dag aangeboden, waarin ze kennis konden maken met verschillende locaties. Thema: ‘Ontdek Amersfoort Anders’ Periode: 26 juni 2012 Doel: deelnemers kennis laten maken met Amersfoort als uitstekende bestemming voor zakelijke events

Bereik 40 meeting- en eventplanners bezochten de site inspectie

75


Locatie Amersfoort

Bezoek aan het DierenPark

Een kijkje achter de schermen van de Veerensmederij

Site inspectie Akzo Nobel en Friesland Campina op 18 september Locatie Amersfoort was aanwezig op de Secretary Business Days in De Brabantallen op 28 & 29 maart 2012. Daar raakten secretaresses van Akzo Nobel zo enthousiast over de mogelijkheden voor vergaderingen en events in de regio Amersfoort, dat zij graag eens persoonlijk kennis wilden maken met de stad en diverse locaties. Op 18 september heeft Locatie Amersfoort een groep van twaalf secretaresses van Akzo Nobel en Friesland Campina rondgeleid langs vier locaties: DierenPark Amersfoort (heerlijke lunch en kijkje bij de olifanten), De Veerensmederij (voor een sneak-preview van de nieuwe voorstelling van Holland Opera), de Rijtuigenloods (op een rijdende trein) en First Class (voor een netwerkborrel met hapjes). Zonder uitzondering waren de secretaresses enthousiast over de mogelijkheden in onze regio. Locatie Amersfoort is uitgenodigd om tijdens het secretaresse-overleg meer collega’s bij te praten over meetings & events in regio Amersfoort!

Deelnemers bij de Veerensmederij

Site Inspecties bedrijven Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: programma in Amersfoort voor respectievelijk

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de dag in samenwerking met de ontvangende partners

Yokogawa (19 april) en secretaresses van Akzo Nobel en Friesland Campina (18 september) Periode: 19 april en 18 september 2012 Doel: met name het managementondersteunend personeel bekend maken met de mogelijkheden binnen Amersfoort voor zakelijke bijeenkomsten

Bereik 9 deelnemers van Yokogawa op 19 april 12 secretaresses van Akzo Nobel en van Friesland Campina op 18 september.

76


Leaflet voor deelnemers aan de Site Inspectie van Yokogawa

77


Locatie Amersfoort

Locatie Netwerktour Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: ondernemers in de regio nemen een kijkje bij elkaar

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de dag in samenwerking met de partners

in de keuken. Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken. Periode: dit jaar heeft Citymarketing viermaal een Locatie Netwerktour georganiseerd: op 26 maart; 4 juni; 27 augustus en 19 november 2012 Doel: versterken van synergie tussen ondernemers in de regio, in het bedienen van de markt voor zakelijke evenementen

Bereik 140 deelnemers, gemiddeld 25-40 per keer

78


Locatie Netwerktour 27 augustus 2012

Besseling vervoert ook de deelnemers aan de netwerktour

De Schaffelaar interieur

De Schaffelaar buitenaanzicht

Hoeve Sparrendam

Enkele reacties naar aanleiding van de netwerktour op 4 juni: “Het is elke keer weer bijzonder om te zien wat er allemaal zo dichtbij voor moois en unieks is! We hebben heel veel mensen gesproken en ideeën opgedaan. Deze tours zijn erg goed en onmisbaar. Ik hoop dat jullie ermee verder gaan!’” – Queens Amersfoort

“Ik heb nieuwe contacten gelegd met potentiële samenwerkingspartners en nieuwe aanvragen gekregen voor Fit Academie en First Class. Deze tours zijn belangrijk voor de samenwerking binnen Amersfoort en het bedienen van zakelijke gasten.” – Nico de Jong, ROC ASA

79


Locatie Amersfoort

Terugblik Evenement Contact Op 8 maart 2012 werd EvenementContact georganiseerd in de Haarlemmermeer Expo. Tussen de 240 exposanten viel de ‘Amersfoortstraat’ wel erg op: maar liefst 12 bedrijven uit regio Amersfoort hadden zich, onder de vlag van Locatie Amersfoort,

in één straat gepresenteerd aan het publiek. Een dag hard werken leverde een berg visitekaartjes, een hoop goede gesprekken, veel leads en enkele concrete offertes op. En Amersfoort stond weer goed op de kaart.

Evenement Contact Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: beurs voor zakelijke evenementorganisatoren.

Bijdrage Citymarketing: organisatie van deelname, bedingen korting voor stands van partners, totaalvormgeving van de ‘Amersfoort straat’ voor extra visuele impact

Amersfoort nam deel met een beursstraat, met in totaal 12 partners. Periode: 8 maart 2012 Doel: Amersfoort en omstreken presenteren bij de organisatoren van zakelijke evenementen

Bereik 2.400 bezoekers

80


Terugblik Secretary Business Days Locatie Amersfoort was dit jaar aanwezig op de Secretary Business Days, 28 en 29 maart in de Brabanthallen in Den Bosch, met de in het oog springende roze CityTuk. We lieten het publiek kennismaken met de vele mogelijkheden

voor vergaderingen, congressen en andere events in het midden van Nederland. Na twee dagen hadden tientallen secretaresses zich ingeschreven voor een geheel verzorgde rondleiding langs enkele verrassende locaties in en om Amersfoort op 7 juni.

Secretary Business Days Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: beurs gericht op secretaresses en

Bijdrage Citymarketing: deelname aan de beurs

managementondersteunend personeel Periode: 28 en 29 maart 2012 Doel: secretaresses en managementondersteunend personeel kennis laten maken met de mogelijkeheden voor vergaderingen, congressen en andere zakelijke events in en rond Amersfoort

Bereik 1.310 bezoekers

81


Locatie Amersfoort

Event12 Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: Event12 is dé beurs voor event-marketing en

Periode: 4 en 5 april 2012 Doel: promoten van de regio Amersfoort als ideale

communicatieprofessionals en daarom was Locatie Amersfoort op 4 en 5 april natuurlijk ook aanwezig bij de Jaarbeurs Utrecht! Gewapend met het magazine Where Minds Meet en onze Toeristische Stadsgids Amersfoort Zomertijd gids sprak Locatie Amersfoort met veel nieuwe gezichten. Hiervan zagen we er vele terug op de site inspectie van 26 juni. De in huisstijl beklede City Tuk kreeg ook dit keer weer veel positieve aandacht onder de 10.000 bezoekers.

bestemming voor zakelijke bijeenkomsten Bijdrage Citymarketing: organisatie van deelname en bemanning van de stand

Bereik 10.000 bezoekers

82


Sfeerimpressie paviljoen Amersfoort op Management Support Beurs Op donderdag 8 en vrijdag 9 november was de Jaarbeurs in Utrecht twee dagen lang het domein van de managementondersteuners, tijdens het Management Support Event (MSE) 2012. Locatie Amersfoort was vanzelfsprekend ook aanwezig. Met maar liefst veertien meegebrachte partners was Locatie Amersfoort zonder overdrijving het epicentrum van het MSE. Gerangschikt op alfabetische volgorde waren dit de vertegenwoordigers van Amersfoort: 7AM Amersfoort (De Veerensmederij), Besseling Vervoert, Congresbureau Amersfoort, Congrescentrum Connexion Point, Dierenpark Amersfoort, Fair Event, ’t Hoefslag, het Lange Jan Hotel, Leerhotel Het Klooster, De Observant, Out in Action zakelijk, Paleis Soestijk, De Rijtuigenloods en, tot slot, Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort. Samen vormden de deelnemers een prachtig paviljoen van 100 m2, in de herkenbare huisstijl van Locatie Amersfoort.

In tegenstelling tot sommige andere stands werd het Amersfoortse paviljoen erg druk bezocht en was er nagenoeg altijd reuring. De Observant heeft direct na de beurs een boeking gerealiseerd, en ook de andere deelnemers waren erg content over de contacten.

Management Support Beurs Campagne: Locatie Amersfoort Uiting: beurs voor managementondersteuners, met als

Bijdrage Citymarketing: organisatie van deelname, bedingen korting voor stands van partners, totaalvormgeving van het Amersfoortse paviljoen voor extra visuele impact

thema ‘praktisch, persoonlijk en professioneel’ Periode: 8 en 9 november 2012 Doel: promoten van de regio Amersfoort als ideale bestemming voor zakelijke bijeenkomsten

Bereik 3.600 bezoekers

83


Locatie Amersfoort

84


Regionale samenwerking

85


Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Doel: samenwerking bevorderen tussen ondernemers binnen Regio Amersfoort, gericht op het beter bedienen van recreatieve en zakelijke bezoekers Doelgroep: ondernemers in horeca en toerisme, binnen Regio Amersfoort De hoofddoelstelling van deze campagne is het bereiken van synergie en samenwerking tussen verschillende ondernemers in de regio, waardoor we de verblijfsduur verlengen en herhalingsbezoek bevorderen. De volgende pagina’s beschrijven uitsluitend de onderlinge contacten binnen de regio. Alle campagnes van Citymarketing richten zich expliciet op het promoten van de hele regio, zowel bij toeristen als bij zakelijke bezoekers van Amersfoort. www.regioamersfoort.nl

Contactmomenten in regionale samenwerking

E-mail nieuwsbrief landelijk 2.800

Bijeenkomsten 200 (1%) 21%

78% Bezoekers www.regioamersfoort.com 10.383

Totaal contactmomenten: 13.383 NB: dit betreft alleen de onderlinge contactmomenten. Alle uitingen in de campagnes Tijd voor Amersfoort, Visit Amersfoort en Locatie Amersfoort zijn nadrukkelijk gericht op het promoten van de hele regio.

86


Regionale samenwerking

Statistieken bezoek www.regioamersfoort.nl Bezoeken totaal 2012:

10.383

Page views totaal 2012:

30.674

Pagina’s per bezoek:

2,95

www.regioamersfoort.nl Campagne: Regionale samenwerking Uiting: website gericht op organisaties binnen negen

Periode: site bestaat sinds begin 2012 Doel: ondernemers en organisaties binnen de negen

regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, BunschotenSpakenburg, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg

regiogemeenten met elkaar verbinden, gericht op een nog betere service aan toeristen Bijdrage Citymarketing: opzet en onderhoud van de website

87


Regionale samenwerking

Terugblik fieldtrip ‘Beleef Regio Amersfoort’ voor touringcarondernemers Op donderdag 1 november heeft een veertigtal touringcaroperators uit heel Nederland kennis gemaakt met de talloze mogelijkheden voor groepsreizen naar Regio Amersfoort, waarbij de vele attracties, ruime parkeermogelijkheden en het gevarieerde arrangementenaanbod centraal stonden. Ook werd die dag de zogenaamde ‘Cityhost’ geïntroduceerd. De dag werd verzorgd door Citymarketing in opdracht van de samenwerkende regiogemeenten. De dag omvatte een ontvangst bij het Lange Jan Hotel, een stadswandeling met Amersfoortse gidsen en een tocht met de Waterlijn. Besseling verzorgde hierna het vervoer naar Kamp Amersfoort, het militaire luchtvaartmuseum en Paleis Soestdijk. De lunch werd verzorgd door Hartig. Hierna stond Bunschoten-Spakenburg op het programma, met speciale aandacht voor Korenmolen De Hoop, de ‘Trijntje Cornelia’ en museum Spakenburg. De dag werd afgesloten met een sfeervol diner ‘In den Vollen Pot’. De deelnemers kregen de mogelijkheid om hierna nog een voorstelling in De Flint bij te wonen en in De Gaaper of Queens te overnachten. Die mogelijkheid was er ook de dag van tevoren.

Fieldtrip Touringcar Ondernemers: ‘Beleef Regio Amersfoort’ Campagne: Regionale samenwerking Uiting: ontvangst van touringcaroperators, met een

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de dag in samenwerking met de ontvangende partners

introductie van de vele mogelijkheden voor groepsreizen naar Regio Amersfoort. Periode: 1 november 2012 Doel: touringcarondernemers overtuigen dat Regio Amersfoort een aanvulling is op hun bestemmingen. Met extra aandacht voor attracties, parkeermogelijkheid, arrangementen en CityHost.

Bereik 40 deelnemers, ieder verantwoordelijk voor honderden tot duizenden toeristen per jaar.

88


Regionale samenwerking Een van de resultaten was dat Haninck Reizen een Amersfoort arrangement in het assortiment heeft opgenomen en Diogenes reizen een groepsreis naar Amersfoort.

Haninck Reizen heeft een Amersfoort arrangement in het assortiment opgenomen.

Diogenes groepreis Amersfoort

89


Regionale samenwerking Terugblik op bijeenkomst van 16 april in Heigraaf Op maandagmiddag 16 april kwamen 43 ondernemers uit de toeristische sector samen in vakantiepark De Heigraaf in Woudenberg. Na diverse presentaties volgden de deelnemers een workshop ‘The Guest Journey’. Hiermee onderzochten zij hoe de toerist onze regio beleeft en wat we daaraan kunnen

verbeteren. Daar kwamen bruikbare conclusies uit, die in praktijk uitgewerkt zullen worden. Ook interessant was de speeddatesessie met diverse VVV’s uit de regio. Uiteraard was er een afsluitende borrel om verder te netwerken.

Terugblik bijeenkomst 18 juni in Bunschoten-Spakenburg

Regio Bijeenkomsten Campagne: Regionale samenwerking Uiting: bijeenkomst van toeristische ondernemers uit Regio

Bijdrage Citymarketing: organiseert deze bijeenkomsten namens Bureau Regio Amersfoort

Amersfoort Periode: 16 april (Heigraaf); 18 juni (BunschotenSpakenburg); 22 oktober (Baarn);10 december (binnenstad Amersfoort) Doel: samenwerking bevorderen binnen de negen regiogemeenten, gericht op het nog beter bedienen van de toerist die de regio bezoekt

Bereik 160 deelnemers, ongeveer 40 ondernemers per keer

90


Regionale samenwerking

Terugblik op Regiobijeenkomst van 10 december in Amersfoort Voor de vierde Regio Bijeenkomst van 2012 verzamelden 35 regionale ondernemers uit de toeristische sector zich bij ‘In den Vollen Pot’ in Amersfoort. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van netwerken met een culinaire twist. Tijdens de kookworkshop maakten de deelnemers de borrelhapjes voor de netwerkborrel later op de middag.

Amersfoort, gaf samen met projectbegeleider Monique Rosbergen een korte presentatie over wat er in 2012 bereikt is en wat de plannen zijn voor 2012. Samen gaan we ervoor zorgen dat onze regio ook de komende zomer weer bezocht wordt door vele duizenden toeristen.

Arie Lengkeek, directeur van Stichting Citymarketing Regio

91


Regionale samenwerking

Bereik 1500

abonnees

1.400

1200 900 600

600

300 0

jan 2012

dec 2012

Twee nieuwsbrieven x 1.400 = bereik 2.800

Landelijke nieuwsbrieven Campagne: Regionale samenwerking Uiting: in samenwerking met VVV’s uit Regio Amersfoort

Bijdrage Citymarketing: Citymarketing verzorgt vormgeving en redactionele content. Stelt partners in staat aanbiedingen aan te dragen. Werkt actief aan vergroten abonneebestand, in nauwe samenwerking met VVV Amersfoort en VVV Leusden.

verzorgt Citymarketing seizoensgebonden mailings naar een landelijk bestand Periode: 30 mei en 14 juli 2012 Doel: publiek van buiten Regio Amersfoort naar Amersfoort trekken

92


Overkoepelend City足marketing

93


Overkoepelend Citymarketing Contactmomenten Citymarketing campagne-onafhankelijk www.citymarketingamersfoort.nl 1.874 0,22%

Bijeenkomsten 213 0,02% Persberichten 750 0,09%

Totaal contactmomenten: 856.837

99,67% Twitter @Amersfoort_cm 854.000

foto: Jet Kraanen Fotografie

94


Overkoepelend Citymarketing

Statistieken bezoek www.locatieamersfoort.nl Bezoeken totaal 2012:

1.874

Page views totaal 2012:

5.312

Pagina’s per bezoek:

2,83

www.citymarketingamersfoort.nl Campagne: Citymarketing Uiting: corporate website van de Stichting Citymarketing

Doel: platform met informatie voor (potentiĂŤle) partners van Citymarketing Bijdrage Citymarketing: opzet, redactie en onderhoud van de website

Regio Amersfoort Periode: in juli 2012 gelanceerd

95


Overkoepelend Citymarketing

Twitter account van Stichting Citymarketing Regio Amersfoort

Social media Campagne: Citymarketing Uiting: Twitter @Amersfoort_CM Periode: permanent Doel: onder de aandacht brengen van nieuws en

Bereik Twitter @Amersfoort_CM: 1.400 volgers x 610 tweets = 854.000 contactmomenten

evenementen

Bijdrage Citymarketing: opzet en redactie

96


Overkoepelend Citymarketing

Het gezellige Zandfoort aan de Eem, waar dit jaar de zomerborrel plaatsvond.

Zomerborrel Campagne: Citymarketing Uiting: relatie-event ter gelegenheid van start seizoen

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de borrel

Amersfoort Zomertijd, op het stadsstrand van Zandfoort aan de Eem Periode: 23 maart 2012 Doel: verstevigen betrekkingen met relaties en aandacht vragen voor Amersfoortse programmering in de zomer

Bereik Een groot aantal relaties heeft dit event bijgewoond.

97


Overkoepelend Citymarketing

vlnr: Nathalie Feld, Arie Lengkeek, Harold Warmelink, Pim van den Berg, Monique Rosbergen, Dennis Sille, Jana van Lamoen

Gastkoken bij de Vereeniging Op 26 oktober, aan de vooravond van weer een mooi seizoen Amersfoort Wintertijd, heeft een team van de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort plaats genomen in de keuken en bediening. Bestuursleden en het Citymarketing team maakten gebruik van hun jarenlange horeca-ervaring bij het

samenstellen van een heerlijk menu. Naast lekker eten was dit een mooie gelegenheid om gezellig bij te praten met allerlei mensen die regio Amersfoort een warm hart toedragen. Dit alles vond plaats bij De Vereeniging.

Gastkoken bij De Vereeniging Campagne: Citymarketing Uiting: relatie-event ter gelegenheid van start seizoen

Bijdrage Citymarketing: organisatie van de avond en ‌ gastkoken!

Amersfoort Wintertijd Periode: 26 oktober 2012 Doel: verstevigen betrekkingen met relaties en aandacht vragen voor de winterprogrammering in Amersfoort en de regio

Bereik 63 mensen zijn komen eten

98


Overkoepelend Citymarketing

Bestuur SCMA bij Grote Bedrijvenlunch Campagne: Citymarketing Uiting: presentatie Citymarketing bestuur bij Grote

Bijdrage Citymarketing: het voltallige bestuur was aanwezig en gaf een presentatie

Bedrijvenlunch van Vereniging Amersfoortse Bedrijven Periode: 9 mei 2012 Doel: het merk ‘Regio Amersfoort’ meer bekendheid geven bij deze zakelijke doelgroep

Bereik 50 managers en bestuurders van topondernemingen in en rond Amersfoort.

Leusdense Account Manager Het college van Leusden maakt in maart bekend dat het 12.000 euro beschikbaar stelt voor een accountmanager, die de Leusdense belangen behartigt binnen het regionale zakelijke toerisme. Sinds enkele jaren heeft de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort de ambitie om de regio op het gebied van zakelijk toerisme op de kaart te zetten. Zakelijk toerisme is ook van belang voor de Leusdense

economie. In 2011 ondersteunde de gemeente Leusden de ambitie van de stichting door een accountmanager in te huren. Deze samenwerking verloopt succesvol. Een jaar is echter te kort voor concrete, meetbare resultaten. Het college heeft daarom ingestemd met het voorstel om de samenwerking in 2012, conform lopende afspraken, voort te zetten en hiervoor € 12.000,- beschikbaar te stellen.

Persberichten Campagne: Citymarketing Uiting: persberichten naar regionale en lokale media Periode: enkele tientallen per jaar Doel: evenementen en initiatieven onder de aandacht

Bijdrage Citymarketing: opstellen en verzenden van de persberichten

Bereik

brengen, de regio Amersfoort profileren als bestemming voor recreatieve en zakelijke doeleinden

Landelijke en lokale media (afhankelijk van inhoud persbericht) Tientallen adressen per keer, afhankelijk van de doelgroep.

99


Overkoepelend Citymarketing

De vlag wordt gepresenteerd door Paul David Tigelaar, directeur VVV Amersfoort en Arie Lengkeek, directeur Stichting Citymarketing regio Amersfoort

Amersfoortse vlag Campagne: Citymarketing/VVV Amersfoort Uiting: Amersfoortse vlag Periode: geïntroduceerd op 12 juni 2012,

Bereik

de 753e verjaardag van de stad Doel: trots van de stad onderstrepen, het ‘merk’ Amersfoort zichtbaar maken in de stad

Er zijn 1.000 vlaggen geproduceerd, ze worden via de VVV van Amersfoort verkocht.

100


Wonen & werken

101


Wonen en werken Amersfoort heeft dankzij een gunstige ligging en de status van groeistad een grote aantrekkingskracht op jonge hoogopgeleiden. In de gemeente Amersfoort is ongeveer 15% ‘jong en hoogopgeleid’, wat ruim boven het landelijk gemiddelde is. De komende decennia is het zaak dit aandeel jonge hoogopgeleiden in stand te houden. Voor een aantrekkelijk woonklimaat is, zeker voor deze doelgroep, de aanwezigheid van voldoende werkgelegenheid en carrièreperspectief cruciaal.

Regiogemeenten, vastgoedpartijen en andere bedrijven en instellingen werken samen om Amersfoort (inclusief de omliggende gemeenten) te promoten als de ideale vestigingsplaats bij een volgende carrière- of levensfase. Hoe we deze doelgroep (25-35 jaar HBO+) benaderen staat uitgebreid beschreven in het marketingplan ‘Wonen in Amersfoort’ dat in 2011 door de marketingwerkgroep van de Taskforce Wonen is opgesteld.

Artikel in AD 8 januari 2013

102


Amersfoort tweede beste stad van Nederland voor wonen & werken Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat Amersfoort de tweede beste stad is om te wonen en te werken. Intermediair analyseerde de gemiddelde hoogte van salarissen, prijzen van woningen, kwaliteit van leven (voorzieningen, veiligheid en woonomgeving) en de werkgelegenheid.

Campagne: Wonen & werken Uiting: Intermediair onderzoek: de 24 beste steden om de

Amersfoort blonk vooral uit in werkgelegenheid en veiligheid. Daarnaast had Amersfoort hoge scores op kwaliteit van leven, goede woningen en lage gemeentelijke woonlasten. Het onderzoek betrof de twintig grootste gemeenten van Nederland en Maastricht, Middelburg, Assen een Leeuwarden, hoofdsteden van provincies die geen top-20 stad hebben.

Periode: onderzoeksperiode betreft 2012, gepubliceerd 13Â januari 2013

werken en wonen.

103


foto: Saskia Berdenis van Berlekom

104


Jaarcijfers

105


Jaarcijfers

106


107


Jaarplan 2013

108


109


Stichting Citymarketing Regio Amersfoort Magda Fafara accountmanager

Citymarketingbureau Op het citymarketingbureau, gevestigd aan de Eemlaan in het Oliemolenkwartier van Amersfoort, werkt onderstaand team hard om Amersfoort en omgeving op de kaart te zetten.

Magda is werkzaam als beleidsadviseur toerisme voor gemeente Leusden. Daarnaast is zij voor 12 uur in de week gedetacheerd aan de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Magda zorgt ervoor dat inmiddels meer dan 100 bedrijven en instellingen samenwerken om door middel van de campagne Tijd voor Amersfoort een groei te bewerkstelligen in toeristische bestedingen.

Arie Lengkeek directeur Arie wordt sinds februari 2012 door de Rabobank gedetacheerd aan de Stichting Citymarketing voor 20 uur per week. Daar zet hij zijn wijdverbreide zakelijke netwerk in om zoveel mogelijk bedrijven, instellingen en gemeenten te laten samenwerken aan een sociaaleconomisch bloeiende regio. Arie is geboren in Hoogland, opgegroeid in Spakenburg en woont momenteel in Nijkerk.

Monique Rosbergen projectbegeleider De Stichting Citymarketing Regio Amersfoort verzorgt wekelijks allerlei beursbezoeken, netwerkbijeenkomsten, workshops, rondleidingen en site-inspecties. Monique is de organisatorische spin in het web. Samen met onze vele partners maakt zij van iedere bijeenkomst een doorslaand succes.

Dennis Sille citymarketeer Dennis werkt sinds 2008 met hart en ziel aan het opzetten van het citymarketingbeleid in Amersfoort. Met een achtergrond in marketing, reclame en media geldt hij als een van de meest ervaren citymarketeers in Nederland. Dennis koppelt meetbare resultaten aan innovatieve en creatieve marketingstrategieën.

Paula Vos communicatie & PR Wekelijks bereikt Citymarketing Amersfoort meer dan 100.000 mensen met haar campagnes via tientallen mediakanalen. Paula doet onder meer webredactie en verzorgt nieuwsbrieven en persberichten. Daarnaast is ze onmisbaar bij de totstandkoming van onze publicaties en middelen.

Jana van Lamoen accountmanager Jana komt uit de hotel- en cateringindustrie en is toeristisch adviseur geweest voor diverse gemeenten in de regio Amersfoort. Sinds begin 2011 is zij als accountmanager verantwoordelijk voor de campagne ‘Locatie Amersfoort – where minds meet‘ gericht op de zakelijk toeristische sector. Ook is zij een verbindende factor voor toeristische ondernemers uit de hele regio.

Rimme Mastebroek online media Rimme houdt zich primair bezig met de online media van de verschillende campagnes, met als focus de nieuwe ‘media hub’.

110


Bestuur Peter van Breugel Bestuurslid, vertegenwoordiger grotere bedrijven/VAB

Lucas Bolsius Voorzitter (burgemeester van Amersfoort)

(directeur Reproka Visuele Communicatie)

Gert Boeve Bestuurslid

Henri Hofsteenge Bestuurslid, vertegenwoordiger grotere bedrijven/VAB

(wethouder gemeente Amersfoort, Economie & Wonen)

(directievoorzitter Rabobank Amersfoort e.o.)

Harold Warmelink Bestuurslid, vertegenwoordiger vrijetijdssector/cultuur

Derk de Jonge Penningmeester/ secretaris bestuur

(directeur De Flint Theater & Congressen)

(Financial Controller gemeente Amersfoort)

Pieter Aalbers Bestuurslid, vertegenwoordiger zakelijk toerisme

Annemieke Vermeulen Bestuurslid, vertegenwoordiger regiogemeenten

(algemeen directeur Regardz)

(burgemeester van Leusden)

Rolf van As Bestuurslid vertegenwoordiger MKB/Binnenstad/OBA (ondernemer in horeca, retail en toerisme)

Koos Koolstra Bestuurslid, vertegenwoordiger vastgoedbranche (directeur de Alliantie regio Amersfoort)

Ronald de Kimpe Intendant (partner VODW Marketing te Leusden)

111


Stichting Citymarketing Regio Amersfoort bedankt alle partners met wie we ook dit jaar hebben samengewerkt om de regio Amersfoort bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Onze bijzondere dank gaat uit naar de gemeente Amersfoort, gemeente Leusden, Bureau Regio Amersfoort, Ondernemers Binnenstad Amersfoort (OBA), Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB) en de provincie Utrecht.

Colofon Š 2012 Stichting Citymarketing regio Amersfoort

Tekst: Paula Vos Communicatie Vormgeving: Brayn Drukwerk: Reproka De inhoud van dit rapport is met de grootst mogelijke zorg voorbereid en samengesteld. Stichting Citymarketing regio Amersfoort heeft alles in het werk gesteld om de juiste gegevens te achterhalen maar is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen door onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde gegevens.

Jaarboek 2012  

Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Activiteiten, campagnes en resultaten: een jaar in beeld.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you