Page 1

wonen werken genieten

2021 6e JAARGANG

CITY

Maastricht Region

59

EMIS E N AT GR EE! M

BIJLAGE

NEDERLANDSE DANSDAGEN IN BED MET

SERGE GULIKERS 30 GALERIES

KUNSTROUTE BOEKEN

HET BEVORDEREN VAN LEESPLEZIER En verder o.a.: RTV Maastricht, Boeken en Muziektips, Toneelgroep Maastricht, Column Vivianne Rijnders, Out of the Box / Goederentaxi, Cultura Mosae, Uittips, Natuur Sint Pietersberg, Maas Cleanup en nog veel meer….…. Citymagazine Maastricht | 1

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE !


LevenWonen

Leven & Wonen is een initiatief van

Huis kopen of verkopen: welke rechten en plichten heb je? Een huis is – zeker tegenwoordig – een grote aankoop. Daarom is het goed te weten welke rechten en plichten zowel de koper als de verkoper hebben. In dit artikel zetten we de belangrijkste voor je op een rij, zodat jij precies weet waar je aan toe bent.

Ontbindende voorwaarden

Tot voor kort maakten ontbindende voorwaarden vrijwel standaard deel uit van de koopovereenkomst. De twee bekendste zijn: • het voorbehoud van financiering, en • het bouwkundig voorbehoud. Je mag zonder boete van de koop afzien als je niet voldoende hypotheek kunt krijgen of als het huis onverwachte bouwkundige gebreken heeft. Het is daarom altijd verstandig om ontbindende voorwaarden op te nemen!

Om te beginnen: je koopt een huis inclusief alle zichtbare én onzichtbare gebreken. Tip: laat bij twijfel bouwkundig onderzoek doen! Achteraf geconstateerde gebreken komen in principe voor rekening van de koper. Tenzij er sprake is van ernstige gebreken – zoals een lekkend dak – waardoor je de woning niet normaal kunt gebruiken. Of als het duidelijk is dat de verkoper ervan wist, maar het heeft verzwegen. De verkoper heeft namelijk een informatie- of mededelingsplicht. Ben je koper, dan geldt een onderzoeksplicht. Je moet dus alles vragen wat je wilt weten, voordat je je handtekening zet.

Koopovereenkomst

Net zoals je met je werkgever of opdrachtgever een contract sluit, moet je ook bij de (ver) koop van een huis officiële papieren ondertekenen. De koopovereenkomst is er daar één van. Hier staan afspraken in over de hoogte van de koopsom, de datum van de overdracht en wat er in het huis achterblijft. Als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, moet die een boete betalen. Meestal is dit 10% van de afgesproken koopprijs.

Vraagprijs en bod

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn zowel de vraagprijs als een uitgebracht bod niet bindend. Sterker nog, de verkoper hoeft niet eens te reageren op jouw bod.

Als je een bod uitbrengt, vermeld dan niet alleen het bedrag dat je biedt. Geef ook aan hoelang je bod geldig is en welke voorwaarden je stelt. Denk bijvoorbeeld aan de opleverdatum en ontbindende voorwaarden.

In onderhandeling

Als de verkoper jouw bod te laag vindt, krijg je misschien een tegenbod. Op dat moment zijn jullie in onderhandeling. Jij behoudt altijd het recht om je bod in te trekken, te verlagen of te verhogen en om andere voorwaarden te stellen. De verkoper op zijn beurt mag gewoon doorgaan met het houden van bezichtigingen en ook met andere gegadigden onderhandelen. Als de verkoop via een makelaar gaat, moet die dat wel aan jou melden. Ook mag een makelaar geen potentiële kopers tegen elkaar uitspelen om zo de prijs op te drijven.

Meer weten?

Heb je een vraag over dit bericht of wil je meer weten over financieel advies? Neem dan gerust contact met me op.

Robert Goossens ASA Groep Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043-3639575 info@asagroep.nl www.asagroep.nl

Bedenktijd

Pas als jullie het eens zijn over de koopprijs én de koopovereenkomst hebben getekend, is er sprake van een bindend contract. Maar zelfs dan heb je als (particuliere) koper nog drie dagen bedenktijd. Binnen deze periode kun je de koop zonder opgave van redenen ongedaan maken, zonder dat je een boete hoeft te betalen. Dat geldt trouwens niet voor de verkoper. Als die na de ondertekening alsnog van het contract af wil, krijg jij het vastgelegde boetebedrag.

Erkend Financieel Adviseur Robert Goossens is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid. Specialist in de woningfinanciering K�kt verder dan jouw hypotheek Bewezen deskundig Alt�d up-to-date Integer en persoonl�k Creëert overzicht en inzicht Houdt zich aan de beroepscode


DEZE MAAND

4 Boeken: de toegang tot een nieuwe rijke wereld

8 Ontdek meer dan 30 galeries in Maastricht

10 In bed met .... 14 RTV Maastricht 16 Dominicanen Boeken 17 Nederlandse Dansdagen 21 Dominicanen Muziek 23 Column Vivianne Rijnders 25 Zomervakantie bij Natuurmonumenten 26 Out of the Box 28 Cultura Mosae 30 HWJ Notarissen 32 Maas Cleanup 35 Uit-tips september

28 COLOFON

17

© JEFF BUSBY

4

31

UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren

CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl

INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

6e jaargang, nummer 59

VORMGEVING & DRUK

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied

www.andi-printsolutions.com

REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Dymphy Swakhoven Tom Berghmans FOTOGRAFIE Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean-Pierre Geusens Hugo Thomassen Bjorn Frins

COVERFOTO Hugo Thomassen

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eerstvolgende uitgave verschijnt op 29 oktober 2021

Citymagazine Maastricht | 3


BOEKEN de toegang tot een nieuwe rijke wereld

In aanloop naar de Kinderboekenweek en de Jongeren Boekenweek én omdat lezen leuk is, praten we in Boekhandel Dominicanen met medewerksters Joyce Limpens en Renske Camps. Joyce houdt zich vooral bezig met kinder- en jeugdboeken en boeken voor jongvolwassenen. Renskes afdeling is promotie en marketing. Aan tafel zit ook Marc Rodenburg, directeur Heuvellandbibliotheken en senior informatiespecialist bij Centre Céramique. Er is één ding dat deze drie mensen verbindt:

TEKST

4 | Citymagazine Maastricht

Vivianne Rijnders | FOTO'S Peter van Hooren

het bevorderen van LEESPLEZIER.


VAN KLEINS AF AAN BOEKJES AANBIEDEN HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP DE ATTITUDE VAN HET KIND TEGENOVER BOEKEN

B “Zowel de boekhandel als de bibliotheek staan beiden voor leesbevordering,” legt Renske uit. “De Kinderboekenweek organiseren we samen om te voorkomen dat onze programma’s elkaar overlappen.”Hoe belangrijk is leesbevordering? Joyce: “Als ik in de krant lees dat er PABO-studenten zijn die niet van lezen houden en weinig aandacht aan boeken besteden, dan denk ik: daar gaan we al. Mijn tenen krommen ervan. Als de leerkracht niet graag leest, hoe wil je dan dat kinderen bekend en vertrouwd raken met taal? Taal is meer dan een boek lezen en lezen is zelfredzaamheid. Heel erg als toekomstige leraren dit niet inzien. Ouders adviseer ik om hun kinderen zelf hun boeken te laten kiezen. Als het kind zelf beslist wat het leest, creëer je leesplezier en stimuleer je lezen. We moeten af van het ‘literaire’, het gaat om het plezier van het lezen. Op de aller- allereerste plaats. Je eigen fantasie, je eigen film in je hoofd maken. Als je je fantasie ontwikkelt, kun je dingen anders benaderen.”

Citymagazine Maastricht | 5


Als kinderen niet van thuis uit meekrijgen hoe groot de diversiteit van kinderboeken is, wat kan de jeugdbibliotheek daar dan in betekenen? “Hier wordt zwaar op ingezet vanuit de bibliotheekwereld,” vertelt Marc. “Het begint al met Boekstart: bij elke geboorte wordt er een uitnodiging gestuurd naar de ouders van de baby om een Boekstartkoffertje met een knisperboekje en een bibliotheekabonnement te komen halen. We hebben een collectie babyboeken want van kleins af aan boekjes aanbieden heeft positieve invloed op de attitude van het kind tegenover boeken. Verder werken bibliotheken in het hele land samen met basisscholen. De insteek is het leesplezier en het ontwikkelen van voorkeuren. Daar is niks goed of fout aan. We zetten goede collecties op in de scholen en er zijn programma’s voor leesconsulenten en leescoördinatoren om met boeken aan de slag te gaan. En dus ook om die diversiteit aan te tonen en te laten zien dat er in wat moeilijkere boeken hele mooie verhalen zitten en heel aparte onderwerpen aan bod komen. Kinderen moeten boeken beleven waardoor je hen toegang biedt tot een nieuwe rijke wereld. Het enthousiasme is groot maar er zijn altijd beperkingen door financiële keuzes.”

O

Eén van de nieuwere sociale media is Tiktok. Op Tiktok worden nu ook boeken gepromoot. “Of dit de redding van het boek is betwijfel ik,” zegt Marc, “maar het stimuleert in elk geval iets.” “Ik merk het vooral aan de Engelstalige young adults,” antwoordt Joyce, “met name de oudere titels worden nu meer verkocht.” “Jongeren willen doen wat alle jongeren doen,” reageert Renske, “ze hoeven geen recensie van een boek te lezen maar iemand die jij leuk vindt op Tiktok laat een boek zien, vertelt er iets over, en dat stimuleert andere jeugdigen tot het lezen van dat boek.”

DE JEUGDBIBLIOTHEEK IS GERICHT OP BELEVING

6 | Citymagazine Maastricht

HET GAAT OM HET KLIMAAT VAN ‘LEZEN IS LEUK’

E

De rol van scholen om leesplezier te bevorderen is essentieel. “Toch zijn daar niet alle scholen heel actief mee bezig,” zegt Joyce. “Op scholen waar ik de schoolbieb mag inrichten en op scholen die hun bieb mogen aanvullen, hoor ik regelmatig dat er leerkrachten zijn die dit minder belangrijk vinden. Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen, terwijl voorlezen ontzettend goed is voor de taalontwikkeling. Een groot gemis dat dit ook niet overal op school gebeurt. Je moet dus de volwassenen eerst benaderen. Leerkrachten moeten zich inzetten voor die taal, voor dat lezen!”

Marc: “Het gaat om het klimaat van ‘Lezen is leuk’. Alle kanalen om dit tussen de oren te krijgen, moeten bewandeld worden.” “Juist,” zegt Joyce, “doe een boekenmarkt, geef een boek cadeau, ga naar de bieb of de boekwinkel, ga naar een drukkerij, maak een kind bekend met alle facetten van letters. Trek het zo breed mogelijk.” “Of doe iets met poppetjes van de personen uit dat boek,” geeft Renske aan. “Niet alleen het boek maar alles er omheen is belangrijk, dat kan enorm stimuleren. Je moet het boek zo breed mogelijk aanvliegen.” “Centre Céramique is verbouwd en wordt compleet nieuw ingericht,” vertelt Marc. “Aan het einde van het jaar is het af en is de jeugdbibliotheek veel meer gericht op beleving. Er is heel bewust een jeugdatelier gemaakt om samen met de collega’s van Kumulus activiteiten rondom boeken te doen als zang, dans en beeldend. Zo dwing je kinderen bijna om in een boek te duiken, in de kleuren, de plaatjes, in de verhalen. Het blijft een feit dat op het moment dat we dit gaan aanbieden, er mensen op af komen die toch al bezig zijn met boeken en lezen. Het bereiken van de doelgroep die nog afstand heeft tot de boekenwereld is en blijft moeilijk. Dit is iets dat bij voorkeur via de scholen moet worden geregeld.”


zelf mogen kiezen wat ze lezen. Er zou een potje moeten zijn voor kinderen die thuis geen boeken hebben.” “Uiteindelijk gaat het erom,” zegt Marc, “dat mensen die van jongs af aan met boeken in aanraking komen, beter kunnen lezen en mensen die beter kunnen lezen zijn in hun latere leven succesvoller. In die zin dat ze zich goed in de maatschappij kunnen ontplooien, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen richting. Mensen die dit niet goed hebben meegekregen lopen vast in de overheid die toch nog altijd gericht is op de geschreven tekst. Ze hebben moeite met formulieren, met het zoeken naar werk etcetera. Als kinderen het fijn vinden om te lezen ontstaat er een bepaalde attitude waardoor de leesvaardigheid vooruit gaat en zij zich later goed staande kunnen houden in de maatschappij. En voor het klimaat ‘Lezen is leuk’, zou ik alles willen doen.”

K “Verbinding is belangrijk,” vult Renske aan. “Alle media, de bieb en de boekhandel, al die kleine stukjes samen kunnen ervoor zorgen dat lezen leuk wordt.”

MENSEN DIE VAN JONGS AF AAN MET BOEKEN IN AANRAKING KOMEN, ZIJN IN HUN LATERE LEVEN SUCCESVOLLER Wat zijn recente ontwikkelingen geweest op gebied van leesbevordering? Joyce zegt dat de omslag van het boek heel belangrijk is. “Deze moet uitnodigend zijn anders blijft het boek liggen. Hier zie ik groei in, jeugdboeken worden aantrekkelijker.” “De bibliotheek op school is een grote positieve stap geweest,” zegt Marc. “Middels een strakke en breed ondersteunde aanpak heeft dit al in zeventig procent van de scholen in Nederland gestalte gekregen.”

De boekverkoper, de boekpromotor, de schrijver, de juf, de mensen van de bibliotheek, we willen allemaal leesplezier bevorderen. Maar we zijn er nog niet. Joyce: “Ik zou zo graag willen dat mensen die moeite hebben met lezen, hetzij door laaggeletterdheid, hetzij door dyslexie, ook het plezier in lezen gaan ontdekken en daarbij niet op hun tenen hoeven te lopen. Ik gun iedereen, maar vooral deze mensen de ervaring van een eigen fantasie, een eigen wereld in je hoofd waarin je je kunt terugtrekken. Die mensen hier naar binnen zien komen en met een grote glimlach weer naar buiten, daar krijg ik vleugeltjes van. Maar we moeten ook accepteren dat er jongeren zijn die niet graag lezen.” Renske vindt het belangrijk dat alle kinderen toegang kunnen hebben tot boeken. “Het maakt niks uit welke boeken, maar als ze willen lezen dat dat ook kan. En dat ze

EN JOYCE HAAR PERSOONLIJKE QUOTE: “HET BOEK KIEST HET KIND EN HET KIND KIEST HET BOEK!” VAT HET ‘LEZEN IS LEUK-KLIMAAT’ GOED SAMEN.

Citymagazine Maastricht | 7


Ontdek meer dan 30 galeries in Maastricht

Maastricht telt meer dan 30 galeries, ateliers en kunsthandels. Je vindt ze op www.maastrichtkunst.nl. Hier vind je ook de Maastricht Art Map waarmee je eenvoudig je eigen kunstroute plant. Deze plattegrond ligt ook als

Deze zomer zijn er weer tal van exposities in de stad. Zoek ze op en maak van je van een stadswandeling een onvergetelijke kunstbelevenis. Openingstijden en links naar de websites van deze galeries vind je op www.maastrichtkunst.nl.

DAN BAR (SIX PIECES) – GALERIE MOA

handzame flyer in elk hotel.

OVER MAASTRICHTKUNST.NL MaastrichtKunst.nl is een initiatief van alle kunstgaleries in Maastricht met meer dan 30 galeries, ateliers en kunsthandels die deelnemen. Maastricht is kunststad 'par excellence'. Jaarlijks vindt hier ook The European Fine Art Fair (TEFAF Maastricht) plaats, wereldwijd beschouwd als de belangrijkste beurs voor kunst, antiek en design. Met de interactieve Maastricht Art Map op www.maastrichtkunst.nl vind je snel alle galeries in de stad. Wandel door prachtige monumentale straatjes en ontdek de mooiste kunst. 8 | Citymagazine Maastricht


FAMKE ROUSSEAU – FAMKE ROUSSEAU

TRUDI VAN SCHAIK – TRUDI VAN SCHAIK

GERARD SCHUWIRTH – SCHUWIRTH EN VAN NOORDEN

Hieronder een aantal highlights:

ARTELIER.13 aRtelier.13 is een initiatief van vijf leden van de Limburgse Kunstkring. Onlangs is de galerie verhuisd van Kesselkade naar de Mariastraat in hartje Maastricht. Het is een atelier, werkruimte en kijkplek ineen met een permanente expositie van Suus ElkinkMartens, Helga van der Poel, Ingrid Capozzi, Lei Hannen en Nic Heffels. Hier vind je kunst in keramiek, grafiek, aquarel, olieverf, beelden en acryls.

GALERIE MOA De expositie Trois Visages in Galerie MOA laat werk zien van drie kunstenaars. Yan Marczewski - meditatieve olieverf schilderijen, Den Bar - sculpturen in brons, marmer en hout en Yvan Richeux-Rey - dynamische, kleurrijke olieverf schilderijen.

ARTICHOQUE ART GALLERY Artichoque Art presenteert Sophia Kirst & Bryan Claessen. Sophia Kirst (München, 1987) groeide op in een culturele commune aan de rand van München. Ze is gefascineerd door de energie die ontstaat wanneer mensen elkaar ontmoeten. Hun onderlinge tegenstellingen en de effecten die ze op elkaar hebben. Dit dwingt haar tot het zoeken naar een vorm die niet kan bestaan – terwijl we deze vorm wel kunnen voelen. Ze werkt voornamelijk met water en kleurstoffen op diverse materialen. Inspiratiebronnen zijn de natuur, het werk van de Amerikaanse videokunstenaar Bill Viola en het oeuvre van schrijver en filosoof Wolfgang Goethe. Ook laat ze zich inspireren door het werk van collega-kunstenaars Jonas Burgert en Katharina Grosse. Bryan Claessen (Maastricht, 1977) is een autodidactische kunstenaar die zijn opvattingen over de wereld weergeeft in schilderijen. Initieel bevatten Bryan’s werken veel abstractie en lege ruimtes. In zijn recente werk schets hij sfeerbeelden, plekken die hem intrigeren. Vaak gebouwen of landschappen waarin zich een of meerdere personen bevinden, in een bevreemdende combinatie van realisme en abstractie. Antwoorden op de vragen die Bryan´s schilderijen opwerpen, zijn er niet altijd. Soms is het puur genieten van compositie en kleuren. Werken: The Visitors, Trans Europa, The Tourists, Why did i come here? I thought, Vanishing point.

VIVIANNE SCHUIJREN – GALERIE VIVIVAN NOORDEN

GALERIE SCHUWIRTH & VAN NOORDEN De Stupa’s van kunstenaar Gerard Schuwirth zijn gemaakt van keramiek en verwijzen naar godsdienstige uitingen die tot doel hebben de mensen op een hoger doel in het leven te wijzen. Oorspronkelijk is een stupa een bouwwerk dat de relieken van een boeddhistische heilige bevat. Een reliekschrijn (bv van Sint Servaas) is een westerse uiting die indirect met stupa’s in verband kan worden gebracht. Beiden zijn uiting van geloof, mystiek en hoop. De titel van de expositie East meets West verwijst naar de overeenkomsten in de geloofsovertuigingen. Te zien in Galerie Schuwirth & Van Noorden.

GALERIE JAPONAIS Galerie JAPONAIS heeft deze zomer een bijzondere tentoonstelling van handgeschilderde zijden Kimono’s en Japanse prenten. De galerie is gelegen in het fraaie historische Jekerkwartier, zeg maar het Quartier Latin van Maastricht. Bij Japonais ademt alles de verfijnde sfeer uit het land van de rijzende zon en wordt deze tastbaar in de vorm van Japanse antieke poppen, kimono’s, kasten, bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen, lakwerk en porselein.

Informatie

De kunstroute door Maastricht plan je op www.maastrichtkunst.nl en kun je elke dag van het jaar wandelen. Hij is ook als flyer verkrijgbaar bij alle hotels in de stad. Op de website vind je ook de openingstijden en links naar de websites van de deelnemende kunstgaleries, ateliers, artshops en kunsthandels.

Citymagazine Maastricht | 9


Vivianne Rijnders | FOTO'S Jean Pierre Geusens TEKST

in Bed met … SERGE GULIKERS

10 | Citymagazine Maastricht


Ook deze zomer is nog niet wat we ervan hoopten. We zijn op weg naar normaal maar kunnen nog niet alle coronaregels overboord gooien. De cultuursector lijkt het momenteel het zwaarst te hebben. Er wordt volop gewinkeld en elke terrasstoel is bezet maar voor artiesten als Serge Gulikers is de agenda nog akelig leeg. We praten erover in het rustgevende blauwwit van een heerlijke Hästens boxspring bij Gasse Slaapcomfort.

Citymagazine Maastricht | 11


Serge Gulikers, zanger, muzikant en zangdocent. Een artiest voor wie normaal gesproken te weinig dagen in een week zitten. “We hadden net een huis gekocht en ons eerste kindje was op komst,” vertelt Serge. “Toen kwam corona en stortte er van alles in. Al mijn optredens werden in één keer gecanceld waardoor een groot deel van mijn inkomsten wegviel. De zanglessen die ik geef konden deels online doorgaan maar digitaal lesgeven geven is niet ideaal. De situatie was niet bevorderlijk voor mijn muzikale gemoedstoestand. Mijn vrouw en ik kregen beiden corona en de verbouwing van ons huis kwam stil te liggen. Gelukkig waren we hersteld toen Mia werd geboren, maar thuis was het nog een behoorlijke troep. Ik had overwogen om minder te gaan optreden als ons kindje er eenmaal was, maar nu werd het opgelegd, het was geen keuze meer en dat voelde heel oneerlijk.”

ER WORDT GEEN GEHOOR GEGEVEN AAN DE ROEP VANUIT DE CULTURELE SECTOR

12 | Citymagazine Maastricht

Het lijkt me leeg als je optredens en daarmee de interactie met het publiek ineens wegvallen. “Klopt,” beaamt Serge, “dat wat ik jarenlang met al mijn passie en liefde heb gedaan, mocht niet meer. Het is heel ingrijpend om te merken hoe kwetsbaar je bent als muzikant, artiest en creatief ondernemer en hoever je achteraan staat in de pikorde. Er kwamen wel financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid, maar omdat ik online muzieklessen gaf, moest ik die deels weer terugbetalen. Het inkomen als artiest is al niet riant, daar heb ik ooit zelf voor gekozen, maar dit voelt niet eerlijk. Er wordt geen gehoor gegeven aan de roep vanuit de culturele sector. Optredens en festivals worden afgelast, dus ook de optredens die er voor mij inmiddels weer gepland stonden. Er is vanuit de cultuursector heel veel geïnvesteerd om te kunnen blijven werken, om te kunnen blijven doen wat we het liefst doen, én om ons publiek tegemoet te komen. Heel naar dat er dan zo makkelijk wordt gezegd: ‘Het gaat niet door.’ Je gaat je afvragen waar je het nog voor doet, waar je nog voor vecht. Ik kan me bijna niet meer herinneren hoe het voelt om reacties van een publiek na een goed optreden te krijgen. De artiest in mij is in een hoekje gedreven, er is me iets heel belangrijks afgenomen. Er moet maatwerk komen in wat er wel kan, in financiële vergoedingen, in alles. Wie heeft wat nodig? Waar leg je de grens? Met slechts één regeling waarbij je pech hebt als je niet aan de voorwaarden voldoet, doe je ondernemers uit de cultuursector ernstig tekort.”


Waar heeft Serge de motivatie uitgehaald om deze periode door te komen? “Sowieso had ik steun van mijn gezin maar ook van andere muzikanten,” zegt hij, “en uit lesgeven haalde ik voldoening. Gelukkig kan ik dat nu weer op locatie doen en het is voor zowel de leerlingen als mijzelf heerlijk om weer lekker voluit te kunnen zingen. Verder heb ik wat kleinschalige dingen gedaan, solo met gitaar en piano voor een familie opgetreden bijvoorbeeld. Toen ik zag hoe blij de mensen met mijn muziek waren, voelde ik hoe ik het gemist had. Die factor, dat wat kunst en cultuur met mensen doet, wordt onderschat door de politiek. De politiek luistert niet naar mensen, het gaat alleen om geld. Het welbevinden van zowel muzikant als publiek wordt buiten beschouwing gelaten. Mensen moeten met al hun zintuigen ervaringen kunnen opdoen en geïnspireerd raken, in musea, door muziek, in theater of bioscoop. De waarde daarvan kun je niet meten aan wat het opbrengt. Het lijkt of alles wordt afgevlakt, de diepte trekt weg uit de maatschappij. Grote artiesten en bands konden in het afgelopen jaar nieuwe albums maken maar kleinere artiesten zoals ik en veel van mijn collega’s, hebben die mogelijkheid niet. Dan word je dus gedwongen om ander werk te gaan zoeken. Wat blijft er dan nog over van deze sector als we straks weer mogen? Ondanks de fieldlabs die hebben aangetoond dat het veilig kan, worden de festivals gecanceld. Veel betrokken mensen gaan iets anders doen en komen niet meer terug. Daardoor krijgt de cultuursector nog een klap. We kunnen niet op de rem blijven

trappen, laat de mensen lekker buiten van een festival genieten. Nu worden er stiekem feestjes achter gesloten deuren gehouden, maak het dan veilig en legaal in de open lucht. Ik heb nooit de moed verloren, hoewel ik andere dingen moest gaan doen om inkomsten te genereren. Het liefst sta ik op het podium maar je moet keuzes maken over hoe je je leven verder wil inrichten. Daar ben ik stap voor stap mee bezig en ik laat optredens afhangen van de kwaliteit en niet de kwantiteit. Op dit moment ben ik bezig met de Rockopera Eve, geïnitieerd vanuit Schunck. (https://schunck. nl/rockopera-eve-storm-is-coming) Ik hoop dat het door kan gaan en dat de mensen dan merken wat ze gemist hebben. Zoals het voor mij voelde toen ik weer met een gitaar in mijn handen mocht zingen, zo zal het ook voor het publiek voelen. Laten we blijven kijken naar de mogelijkheden en vooral naar wat buiten kan. En vergeet dat maatwerk niet!”

Citymagazine Maastricht | 13


Mariska Reneman: ‘Belangrijk om als ondernemer DE KRACHT VAN LOKALE MEDIA te kennen' Al sinds 2008 is Mariska Reneman het gezicht van de commerciële afdeling van RTV Maastricht. Adverteerders die op wat voor manier ook reclame maken via de stadsomroep, komen in contact met haar.

14 | Citymagazine Maastricht


TEKST

Stephan van Appeven | FOTO'S Ronald van den Hoven

Adverteerders bij RTV Maastricht maken reclame bij het grootste mediaplatform van de stad, dat via haar kanalen twee op de drie inwoners bereikt, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. En daar zijn de vele kijkers uit omliggende gemeenten nog niet bijgeteld. Mariska Reneman zag door de jaren heen een hoop veranderen binnen haar werkveld. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden van reclame maken via tv en radio naar online mogelijkheden, bijvoorbeeld voor de 45.000 volgers via social media. Zo zijn banners op websites, een post op social media of een pre-roll (korte advertentie voor een video die je na tien seconden kunt wegklikken) tegenwoordig aan de orde van de dag.

Reclame maken op tv of radio Dat betekent niet dat de televisie- en radiocommercial verleden tijd is. Integendeel. Volgens Mariska zijn dat nog juist hele aantrekkelijke advertenties die nog goed scoren, zo blijkt uit de positieve geluiden die ze krijgt van trouwe adverteerders. “Potentiële adverteerders denken vaak dat alleen nog maar ouderen televisie kijken. Dat valt echt reuze mee, zo merk ik. Ik hoor regelmatig dat studenten na het stappen onze zender nog even opzetten voor het laatste nieuws. Ik ken daarnaast echt heel veel veertigplussers die nog gewoon elke avond voor de buis hangen. Sterker nog: ik hoor zó vaak dat mensen ook daadwerkelijk om 19.00 uur klaar zitten om het nieuws van RTV Maastricht te kijken. Het is heel aantrekkelijk om rondom het nieuws je commercial voorbij te zien komen als bedrijf.” Er zijn nog meer voordelen van een tv-commercial, bemerkt Mariska. “Komt zo’n filmpje op social media voorbij, bekijkt men het heel vluchtig en scrolt dan verder. Bij televisie zit men

letterlijk op de bank te kijken en zien ze de hele commercial. En vergeet niet dat een commercial constant terugkomt in de carrousel. Je komt dus om het half uur voorbij bij RTV Maastricht.” Adverteren via de beeldkrant (dagelijks te zien tussen 15.00 en 19.00 uur) is ook een mogelijkheid. Dan komt een advertentie zo’n twintig seconden in beeld en dat dan meerdere keren in die vier uren. Tijdens die beeldkrant speelt de radio op de achtergrond. Radiospotjes die op dat moment voorbijkomen, zijn dus dan ook op televisie te horen.

Kosten

Maastricht telt veel vrijwilligers die zich inzetten voor een goed doel. Wie zijn deze mensen en wat doen ze allemaal voor een ander? In Het Goede doel - een programma van RTV Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds - krijgen zij een gezicht, en vertellen zij met passie over 'hun project' . Vaak gaat het om initiatieven in de eigen buurt of straat. Mooie, lokale projecten die uit een bepaalde behoefte zijn ontstaan.

In de komende editie van Het Goede Mariska bemerkt dat reclame maken via Doel zien we hoe Monique en Rob zich RTV Maastricht echt niet duur hoeft te inzetten voor ''Fietsmaatjes Eijsdenzijn. “Vanaf 30 euro per dag is het bij ons Margraten". Bijna wekelijks fietsen al mogelijk je boodschap aan een groot zij samen met mensen die door een publiek te tonen. Ik geef daarbij ook het Programmering beperking niet meer zelf kunnen advies dat het beste past bij jou als onHoe dezelf Maastrichtenaar de feestdagen doorkomt, ding fietsen door deook heuvels van één de redernemer.” En dat Mariska onderis zeker: men kan altijd terecht bij RTV Maastricht voor een gio. De rijwielen die Fietsmaatjes nemer is (eigenaar van de kledingwinkel kleurrijk palet aan bijzondere programma’s. Zo is er op kerstEijsden-Margraten voor de tochten Vintage for Kids in Meerssen) helpt daareen live-registratie van de nachtmis, beginnend om 23.00 gebruikt, zijn speciale duo-fietsen. bij. “Een kant en klareavond commercial door uur. Tijdens de kerstdagen is er De Ontmoeting, met daarin een De zware accu en twee afzonderlijk ons laten maken, kost enkele honderden gesprek met de burgemeester, een concertregistratie van The aangedreven mechanieken zorgen euro's. Dat is een eenmalige investering, Jackprofessioneel Million Band, evenals het dat muzikaal oorlogsdrama In het ervoor de gasten niet zelf hoeven maar dan heb je wel een zicht Tussen kerst als en zij nieuwjaarsdag is er het te trappen dat niet kunnen. filmpje. Een commercial dievan je de nietvrijheid. aldit keer in drie delen, met daarin een verzameleen door ons kunt Jaaroverzicht, laten uitzenden, ling van berichten uit hetvan dagelijkse nieuwEerdere afleveringen maar ook kunt gebruiken voordejemeest eigenopvallende sprogramma in 2019. EnHet er is het programma Feest! tenslotte, Goede Doel zijn te bekijken op website of social media.” Het is slechts gezellig vierluik met bijzondere ontmoetingen over alles rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/ één voorbeeld van wateen er op de prijslijst het-goede-doel wat onsnaar bindt,haar gemaakt door RTV Maastricht in samenwerking staat die Mariska meeneemt met de schermen omliggende lokale omroepen. Geen enkele reden dus klanten. Gelukkig kan ze altijd met de positieve impact een lokale omvan u tijdens de feestdagen te vervelen! omroep. “Je hebt er als lokale onderneTip ons! mer veel meer aan om je commercial uit Bent u ook betrokken bij een mooi te zenden op een lokale zender dan dat vrijwilligersproject? Wij horen graag je dat doet via nationale Maandelijks media. Iemand wat u voor ander krijgt City Magazine eeneen kijkje in dedoet. keuken bij RTV in Groningen zal echt nietMaastricht. snel naar Alle Lim-facetten Stuur e-mail naar van dit een mediabedrijf komen aan het licht, want detestadsomroep presenteert zich met haar programma’s op burg komen om jouw product probeinfo@rtvmaastricht.nl diverse kanalen: radio, televisie, internet, ren. De mensen die in jouw regio wonen, o.v.v. Het GoedeFacebook Doel en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: doen dat wel.”

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma’s op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht!

Het H et Goede Doel

de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht! Voor meer info: www.rtvmaastricht.nl www.facebook.com/rtvmaastricht TV Ziggo digitaal: kanaal 40 KPN 1336 Radio Kabel 87.5 | Ether 107.5 FM Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

Citymagazine Maastricht | 15

H G D

Maa een allem prog Stro ze aa hart Moo zijn o

Beni Het het N

Eerd www

Tip

Bent Wij h Stuu o.v.v


boekhandel dominicanen

Boeken

TIPS

De zomer loopt ten einde, we maken ons weer op voor een nieuw (school)jaar. De najaarsbeurzen komen er aan dus we gaan heel veel mooie nieuwe boeken inkopen. En plannen de nodige schrijversbezoeken in. Hou onze website in de gaten, hier vind je een compleet overzicht. Hopelijk zien we je weer snel in de winkel!

AART AARSBERGEN

GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND IN 27 PLEKKEN Als je Nederland met dezelfde nieuwsgierige blik bekijkt als een onbekende bestemming, kun je een compleet nieuwe wereld ontdekken. Met die visie trekt historicus Aart Aarsbergen door eigen land en voert ons kriskras langs bekende en minder bekende plaatsen van herinnering. Van de vindplaats van het meisje van Yde in Drenthe en het industriële Sphinxkwartier in Maastricht tot de plek in Amsterdam waar de klimaatmars plaatsvond. Voor wie op pad gaat of wie zich vanuit de leesstoel wil verbazen over ons fascinerende verleden.

Deze maand tippen wij de volgende boeken: MICHAEL REEFS STEPHEN KING

Billy Summers Een nieuwe thriller van topschrijver Stephen King. De koning van het spannende genre. Enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en verrassende duo’s die King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om de misdaden van een buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt.

Marie Boe, Het spook van Villa Donkerhout Marie Boe woont op Zilvermaaneiland, een sprookjesachtige plek waar de tijd lijkt stil te staan. Op een middag spoelt de geheimzinnige koffer van haar pas overleden oma aan op het strand. Marie en haar beste vriend Jasper proberen het mysterie te ontrafelen, waarbij blijkt dat ze op het punt staan om het échte geheim van Zilvermaaneiland te ontdekken. Wie is de mysterieuze Geestenkoning en wat zit er toch in haar oma’s koffer? Een heerlijk leesboek voor 8+.

JULIUS JASPERS

MAKOTO SHINKAI, NARUKI NAGAKAWA

Zij en haar kat ‘Zij en haar kat’ beschrijft het leven van vier katten en hun vrouwelijke baasjes. Steeds weer staat het contrast centraal tussen de vrouwen, die worstelen met uitdagingen in het leven als eenzaamheid, verlegenheid en relatieproblemen en de katten, die geleid worden door hun instinct en karakter. Terwijl de vrouwen steeds sterker in hun schoenen komen te staan, leveren de katten gevat commentaar op al die menselijke eigenaardigheden en zwaktes die ze niet altijd begrijpen.

De BBQatlas, De lekkerste BBQ recepten uit de hele wereld Julius Jaspers: De BBQatlas, De lekkerste BBQ recepten uit de hele wereld Van Alaska tot Zuid-Afrika overal in de wereld wordt er gebarbecued. Overal met eigen ingrediënten en op eigen wijze. In De BBQ-atlas laat Julius Japsers zien hoe divers barbecueën kan zijn. In meer dan 150 recepten neemt hij je de hele wereld mee over. Van BBQ-party's in Australië, satés in Indonesië, kamado's uit Japan, groente uit het Midden Oosten, vis uit Scandinavië, street food uit Azië tot goede stukken vlees uit Argentinië. Op naar een Indian Summer!

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


Nederlandse Dansdagen

Maastricht


1 okt 20.00 uur | Theater aan het Vrijthof | € 40 Tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala vieren we de dans met met indrukwek­ kende optredens en de uitreiking van de belangrijkste dansprijzen van ons land. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht voor veelbelovend choreografie talent. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek voor veelbelovende makers van jeugddans. En de prestigieuze Zwanen, de Oscars van de Nederlandse dans.

Redo & Dominique A New Dawn for a New Tomorrow ander

Doorlopend van 1 t/m 3 okt Gashouder Maastricht | € 3 Het reizend kunstwerk van de Britse Luke Jerram creëert een ‘overzichts­ effect’ dat astronauten in de ruimte ervaren. Ervaar ontzag voor de planeet, een diepgaand begrip van verbondenheid en een hernieuwd verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu. Geniet van de unieke surround sound van de topcomponist Dan Jones en solo’s van Joost Vrouenraets, Dalma Doman, Marjolein Vogels, Karoline Szymura (choreografie Astrid Boons), Jefta Tanate en Alesya Dobysh.

© Claudia Hansen

The Gaia Solos

2 okt 12.00 uur | Bovenzaal Theater aan het Vrijthof | € 10 Breakdancer Redouan Ait Chitt en percussionist Dominique Vleeshouwers onderzoeken onze passies, waar we gelukkig van worden, wat ons inspireert, en hoe we betekenis geven aan een nieuwe werkelijkheid. Tijdens schrit_tmacher, IBE en de Nederlandse Dansdagen ontwikkelen zij telkens een onderdeel voor hun nieuwe voorstelling.

New Dutch Dance Shorts Cinedans | Lumière | Nederlandse Dansdagen

© Heidi Vierthaler

© Hugo Thomassen

Het Nederlandse Dansdagen Gala

Luke Jerram & verschillende dansers

© Doug Southall / Pepper Pictures

Beleef het in en vanuit Maastricht! Na een jaar van livestreams en lockdowns gaan we elkaar weer ontmoeten! Live op de podia, aan discussietafels, bij presentaties, prijsuitreikingen, tentoonstellingen en films. Dompel je onder in het beste van de Nederlandse dans, live in Maastricht. Voor tickets en het volledige on­ en offline programma kun je terecht op onze website. Tot op het festival!

Anouk van Dijk Common Ground 2 en 3 okt 13.30 uur | Lumière | € 9,80

Ook dit jaar presenteert de Nederlandse Dansdagen i.s.m. Cinedans en Lumière een selectie van de beste korte dansfilms. Geniet live van een wervelwind aan indrukwekkende dansfilms.

Amos Ben-Tal/OFFprojects & Gosse de Kort Interval ­ Choreographic Installation

© Milena Twiehaus

Dunja Jocic & Cello Octet Amsterdam

OFFprojects onderzoekt met de veel­ geprezen interdisciplinaire kunstenaar Gosse de Kort de ruimte tussen dans en architectuur. De subtiele bewegings­ taal van Ben­Tal interacteert met de hypnotiserende kinetische installatie van De Kort. Interval nodigt je uit om de ruimte te beschouwen als een sociale, mentale en emotionele bron. De instal­ latie is doorlopend te bezoeken binnen de openingstijden van het museum. Dagelijks zijn er vier korte dansinter­ venties en om 14.00 uur is er een wisselend contextprogramma.

© Jeff Busby

Doorlopend van 1 t/m 6 okt Bonnefanten Museum | € 15

2 okt 11.30 uur | Landbouwbelang | € 16 Twee sterke dansers bewegen zich in Common Ground als een choreografisch schaakspel waar diepgewortelde regels door onverwachte bewegingen omver worden geworpen. Common Ground is een poëtische studie over gelijkenis, gelijkheid, territoriumafbakening en verschuivende krachten.

© Jiska Rickels

Arcus Cloud

2 okt 13.30 uur | Papyruszaal Theater aan het Vrijthof | € 20 De New Yorkse topcomponist Michael Gordon schreef het enerverende ‘8’ voor het Cello Octet Amsterdam. De acht cello’s klinken als een herfststorm die aanzwelt en weer gaat liggen. De vele kleurschakeringen tussen hel­licht en zwart­donker zijn door choreografe Dunja Jocic in een intense dans omgetoverd. De performers dansen in een fraai videolandschap van Filip Mikic.


Nicole Beutler Projects

Introdans

Kites

Our House is on Fire

Tutti: In Memoriam & Cantata

© Sjoerd Derine

Roshanak Morrawatian

Over het verschil tussen begrijpen en daadwerkelijk actie ondernemen. Acht dansers zoeken naar nieuwe manieren om Greta Thunberg’s urgente boodschap te begrijpen en te versterken. Via dans, muziek, tekst en krachtige beelden laten ze de woorden doordringen tot diep in ons lichaam en ons onderbewuste.

© Hans Gerritsen

© Afagh Morrowatian

2 okt 17.00 uur | Papyruszaal Theater aan het Vrijthof | € 20

2 okt 13.30 + 17.30 uur | Ainsi | € 16 2 okt 20.30 uur | Papyruszaal Theater aan het Vrijthof | € 35

Open Your Mind X The Notorious IBE © René Bradwolff

Een interdisciplinaire dansvoorstelling met de afgebakende ruimte van een asielzoekerscentrum als vertrekpunt. Roshanak Morrowatian deelt met ons een wereld van dromen en perspectieven vanuit de ogen van kinderen. Haar eigen ervaringen zijn in de voorstelling verwerkt door middel van beelden, herinneringen en flashbacks.

2 okt | voorrondes 17.00 uur + main event 20.00 uur | Landbouwbelang | € 10

Nederlands Dans Theater 2 / Tom Weinberger & Milena Twiehaus The Most Fascinating Problem in the World & Exceptions Occur

Wervelende avond met het allerbeste uit de urban kunsten. Zoals experimentele battles waarbij grenzen tussen theater en wedstrijd vervagen. Het programma wordt afgesloten door Dieke de Jong (winnaar Kunstbende). Zij neemt je met de solo Stimuli mee in de wereld van prikkels en hun gedaantes, een mix van conceptuele improvisatie en choreografie.

Twee absolute publieksfavorieten als jubileumcadeau. Introdans viert het 50­jarig bestaan, een gouden feest, met alle dansers in balletten van Sidi Larbi Cherkaoui en Mauro Bigonzetti. Waar Cantata een aards en rauw karakter heeft, vormt in In Memoriam de connectie tussen de werkelijkheid en geheugen de kern van de voorstelling.

Double-bill: Simon Bus & Alesya Dobish Febris & Stop Making Sense

Sigrid Stigsdatter Mathiassen

2 okt 15.00 uur | Landbouwbelang | € 20 Oud en nieuw werk komen hier samen. The Most Fascinating Problem in the World is het resultaat van het buiten­ gewone seizoen 2020­2021. Een werk voor locaties buiten de traditionele theateropstelling. Daarna volgt Weinbergs eerdere werk Exceptions Occur, een strijdvaardig duet in sobere setting dat zich perfect leent voor het unieke Landbouwbelang.

2 okt 19.00 uur| Bovenzaal Theater aan het Vrijthof | € 10 In de duinen van Cold Hawaii ligt een eenzaam lichaam. Gevangen in een voortdurend bewegende golf die door dat lichaam trekt, lekt het geluiden, stemmen en bewegingen. Sigrid legt tekst, beweging en muziek over elkaar heen, op zoek naar de plekken waar ze elkaar kruisen en ontmoeten.

© Corpo Máquina

© Anna van Kooij

© Rob Hogeslag

Cold Hawaii

2 okt 15.30 uur | Bovenzaal Theater aan het Vrijthof | € 10 Met haar nieuwe solo Stop Making Sense brengt Alesya Dobysh haar housedance footwork en techniek naar onbekend territorium. Met muziek van Max Frimout. Simon Bus brengt met Febris een ode aan zijn eerste hallucina­ toire ervaring, oftewel de koortsdromen die hij als kind had. Paniek, angst en de intense, bizarre roes van het ijlen. Beklemmend en bevrijdend.


SALLY Dansgezelschap Maastricht

Louis Wallecan

Stuk is een nieuwe situatie (2+)

Lil’ Buck: Real Swan

Anne­Beth Schuurmans

3 okt 11.00 + 16.00 uur | Ainsi | € 12 regulier, € 9 voor kinderen t/m 12 jaar 4, 5 en 6 okt 19.00 uur | Lumière | € 9,80 Twee waaghalzen en een bangerik op avontuur. Het drietal komt steeds meer in de problemen. Hoe lossen ze dit op? Hoe gaan ze om met de angst? Na afloop nodigen zij de kinderen uit op het podium om samen met de dansers elkaars angsten te overwinnen.

Van ghetto kid tot internet­danssensatie en veelgevraagd artiest. Lil’ Buck oefende als kleine jongen tot bloedens toe zijn pointes (op sneakers), nu werkt hij samen met Madonna en Yo Yo Ma. Zijn stervende zwaan, waarin hij klassiek ballet combineert met jookin, is door miljoenen mensen bekeken op YouTube. Met regisseur Louis Wallecan keerde hij terug naar de plekken uit zijn jeugd.

Ivgi&Greben | SHIFFT | Internationaal Danstheater

© Moon Saris

© scenefoto

© Tycho Merijn

Bange Rick (4+)

7 okt 13.00 + 15.00 uur | Entre Deux gratis In Stuk is een nieuwe situatie (2+) zijn we op de rommelzolder van de toekomst, een toneel­op­toneel situatie. Dit zijn openbare repetities waarbij je deel uitmaakt van het creatieproces van Stuk is een nieuwe situatie.

© Sjoerd Derine

Triple bill: Nieuwkomers

3 okt 12.00 uur | Landbouwbelang | € 16 SHIFFT duikt in Pounds Lighter op met een dynamische choreografie. Dragen kan liefde geven, pijn doen, verbinden en verwonden. Toch is het leven vaak lichter als iemand je draagt. Het nieuwe gezelschap Ivgi&Greben schept in Nice to meet you! een lyrische choreografie van solo’s en duetten als een ketting aaneengeregen. Persoonlijk en dichtbij. Internationaal Danstheater geeft een presentatie van Femmes en RAW.

Guilherme Miotto | Corpo Máquina Society © Ernest Potters

Bolistas

3 okt 15.00 uur | Papyruszaal Theater aan het Vrijthof | € 14 regulier, € 9 kinderen t/m 12 jaar Freestyle voetballers Nasser en Younes El Jackson, breakdancer Simon Bus en performer/geluidskunstenaar Boris de Klerk brengen met Corpo Máquina Society een bom van energie en levens­ lust het theater in. De première van een unieke voorstelling van Guilherme Miotto!

Dansmetmij# Dans met mij is wederom het motto van de Nederlandse Dansdagen. Publiek, makers, gezelschappen, amateurs en professionals worden op­ geroepen dans in alle verschij­ ningsvormen samen te ervaren. Deze boodschap wordt dit jaar extra uitgedragen door vijf spraakmakende dansers in onze campagne: Igone de Jongh, Redouan Ait Chitt, Ali Zanad, Jennifer Romen en de jonge Mijke van der Wal. On- en offline! Tijdens de Nederlandse Dans­ dagen ademt heel Nederland dans. Waar en wanneer je maar wilt geniet je van de beste dans via het online podium met unieke danspremières, korte dansfilms, discussies en workshops. Maar ook offline kan er weer van dans worden genoten.

Maastricht Het fysieke festivalhart ligt in Maastricht. Deze bijzondere stad aan de Maas toont tijdens het festival zijn klassieke, maar ook verrassende schoonheid via dans op bijzondere locaties. Het vol­ ledige programma is te vinden op nederlandsedansdagen.nl De ticketverkoop start op woens­ dag 1 september om 10.00 uur. Over de Nederlandse Dansdagen De Nederlandse Dansdagen heeft een landelijke rol als aanjager van ontwikkelingen in de dans, met innovatieprijzen, coproducties, talentontwikkeling en innovatie­ en expertiseprogramma’s. Daar­ naast geeft het festival een impuls aan de Nederlandse dans door opkomend talent met begeleiding en prijzen te ondersteunen, zoals met de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht en de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. Ook worden de prestigieuze Zwanen weer uitge­ reikt. Alle genomineerde gezel­ schappen, choreografen en dansers hebben in het afgelopen seizoen uitzonderlijke artistieke kwaliteit geleverd.

nederlandsedansdagen.nl


boekhandel dominicanen

Muziek

TIPS

Vanaf hun eigen vloer tippen onze muziekverkopers de volgende releases:

Roots

BOEKENTIP

Want More? Het Beste van 50 Jaar OOR Het Beste van 50 Jaar OOR vertelt de geschiedenis van een toonaangevend tijdschrift, hét lijfblad van muziekminnend Nederland. De journalistieke hoogtepunten, de klassiek geworden foto’s, maar ook de persoonlijke verhalen erachter: het verhaal van de makers van OOR. Zij die geschiedenis schreven. Een verslag van 50 jaar popcultuur. En die halve eeuw is hier gebundeld.

RANDALL GOOSBY ROOTS is de debuut-CD van de 24-jarige Amerikaanse violist Randall Goosby [leerling van o.a. Itzhak Perlman]. Deze musicus laat horen van alle markten thuis te zijn [ jazz, klassiek ] en niets te hebben met goedkoop Effectbejag maar te gaan voor oprecht en intens musiceren. Deze CD is geworteld in Afro-Amerikaanse muziek met werk van o.a. twintigste-eeuwse componisten William Grant Still en Florence Price alsook van Dvorak en Gershwin.

Chamber music NINO ROTA Italiaanse componist Nino Rota [1911 – 1979] is vooral bekend als filmcomponist. Zo schreef hij de muziek voor films van Visconti, Zeffirelli, Monicelli en natuurlijk Fellini. Bekendst is zijn muziek voor de eerste twee Godfather-films. Wat weinig mensen weten is dat Rota ook kamermuziek heeft geschreven voor diverse bezettingen. Het aardige van deze CD is dat overduidelijk de invloeden van Ravel, Debussy en Poulenc te horen zijn; De grilligheid, kleur, ritmiek maar vooral de humor.

Het hele jaar door vinden bij Boekhandel Dominicanen lezingen, schrijversbezoeken, muziekoptredens en exposities plaats. Deze zijn meestal gratis toegankelijk.

Agenda

Yellow EMMA-JEAN THACKRAY Je moet er maar op komen: vlammend vuurwerk op drums en percussie, funky zang... en op de achtergrond pompt er gezellig een sousafoon mee. Emma-Jean Thackrays debuut is een bonte mix aan muzikale invloeden. Van mystieke jazz á la Alice Coltrane tot Roy Ayers funk-gekte met hier en daar een vleugje Sun Ra. Soms komt het geheel aardig in de buurt van Kendrick Lamar's To Pimp A Butterfly. Boven alles horen we hier echter een groot muzikaal talent die met haar duivelse vaardigheden voor compositie en arrangement al deze invloeden omsmeed tot iets volstrekt eigens en ongehoords, in de beste zin van het woord.

All Things Must Pass Anniversary edition GEORGE HARRISON Toen George Harrison in 1971 zijn debuut All Things Must Pas uitbracht was er een drie-dubbelplaat voor nodig. Harrison gooide het er allemaal uit. De oosterse muziek, de country, de gitaar-jams, alles wat bij de Beatles maar zijdelings werd gebruikt kwam hier samen tot één meesterlijk muzikaal hoogtepunt. Na 50 jaar is er nu een hele mooie verjaardagseditie uitgebracht: een drie, vijf en acht-lp box. Ook de 3-cd versie is de moeite waard met een nieuwe, zeer ruimtelijke stereomix en veel extra bonus-tracks.

Een compleet overzicht met nadere informatie kun je vinden op de website www.boekhandeldominicanen.nl. Wil je graag onze activiteitennieuwsbrief in de mail ontvangen: stuur dan een berichtje naar promotie@boekhandeldominicanen.nl

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


zwoele zomer De

weken

Geniet nu van superzacht zomervoordeel op het hele Auping assortiment.

Auping Store Maastricht Beatrixhaven, Fregatweg 43 Kijk op auping.nl/store voor de openingstijden of maak een afspraak.


COLUMN

Vivianne

RIJNDERS

D

e maand juli had ons allemaal de grond onder de voeten weggeslagen. Maar Limburg droogde op, de zon scheen en het werd zomervakantie. De tijd duwde ons vol goede moed richting augustus. En toen werd mijn schoonvader ziek. En nog zieker. Hij ging van ziekenhuis naar herstelzorg en vice versa. Zonder dat iemand ontdekte wat hij mankeerde zagen we hem binnen een maand aftakelen van een trotse zelfstandige heer naar een hulpeloos hoopje ellende. Zowel geestelijk als lichamelijk. Mensonterend, mensonwaardig. Ondanks dat er nog steeds geen diagnose was gesteld, wisten we dat het einde in zicht was. We besloten dat het voor hem beter was om zijn laatste dagen door te brengen in een hospice. Met liefde en warmte en aandacht. Met zacht licht en misschien zijn lievelingsmuziek. De kilte en het klinische van het ziekenhuis maakten hem onrustig. Maar het leven en dus ook de dood gaan nou eenmaal niet altijd zoals je dat zelf de bedoeling vindt. Terwijl wij in het hospice zaten te wachten op pa, blies hij in het ziekenhuis zijn laatste adem uit, net voor de ambulancebroeders hem op de brancard wilden tillen om hem naar zijn nieuwe onderkomen te brengen. Het telefoontje van de verpleegkundige die op dat moment bij hem was, klonk ons bizar in de oren. Ik had net pa’s kast ingeruimd en zijn toekomstige verzorgster van alles over hem verteld, toen ik het nare gevoel kreeg dat hij hier helemaal nooit zou komen. En enkele minuten later hoorden we dat hij het aardse voor het hemelse verruild had. Onze gedachten en gevoelens deinden op en

neer, we verdwaalden erin. Dit was zo bizar. We kregen thee om van de eerste schrik te bekomen en belden onze kinderen waarvan er één net op Schiphol uit het vliegtuig stapte en één in Italië net erin. Opa’s timing was niet ideaal. Maar dat is het in geval van een definitief afscheid nooit. En dan begint het regelen. Tussendoor probeer je iets te doen waarvan je denkt dat het ‘verwerken’ heet. Herinneringen ophalen, de kinderen troosten

Een paar dagen later rijden we naar de kust. We willen uitrusten, ons opladen aan de gezonde kracht van de zee, aan de frisse wind. Samen met de kinderen herinneringen ophalen. Elkaar vertellen dat het geen zin heeft om te treuren om wat voorbij is maar dat we moeten omarmen wat er op ons pad komt, ook al zijn we ons sterk bewust van onze eigen sterfelijkheid. Onze kleindochter Mia leert lopen op het strand. We lachen en klappen en juichen bij haar eerste zelfstandige stapjes. We gaan uiteten

AFSCHEID maar ook veel lachen. En weer regelen. Zijn afscheid moest hem eren. Het is immers het laatste wat je voor iemand kunt doen. Met zorg kozen we foto’s en muziek, schreven teksten. Stuurden rouwbrieven en pleegden tientallen telefoontjes. Je wordt geleefd tijdens die dagen, terwijl we ons voortdurend afvroegen waarom pa juist op dat moment voorgoed zijn ogen sloot. De KZV Mastreechter Staar, waar pa zestig jaar lang actief lid van is geweest, gaf de afscheidsdienst veel cachet. Dragers in Staarkostuum, een oorkonde naast zijn kist en zelfs het Staarvaandel. Onze schoonzoon zong en de liefde en warmte van onze families hielpen ons door de dag heen. Na afloop toostten we op pa met een wijntje of fris getapt pèlske en vierden samen het leven.

en drinken wijn in een strandtent terwijl de zon de lucht in een vurige gloed zet en het water van de zee zilver tovert. Ik dans met kleine Mia op blote voeten door het zachte zand. Ja, we vieren het leven. Soms voel ik me schuldig. Na dat ellendige ziekbed van pa, na zijn emotionele uitvaart nu zo gelukkig zijn … Maar als ik dan kijk naar die vuurrode zon, die gouden lucht, die zilveren zee, dan kan het niet anders dan dat daar achter de hemel is. En dat pa daar trots glimlachend kijkt naar zijn nageslacht en het alleen maar waardeert dat wij doorgaan in zijn optimistische positieve geest. Vivianne Rijnders©

Citymagazine Maastricht | 23


Zondag 5 september

Samen bereiken we meer! Onno Hoes


ZOMERVAKANTIE BIJ NATUURMONUMENTEN

DE NATUUR IN

SINT-PIETERSBERG De zomer is in volle gang en is dan ook de uitgelezen periode

Op pad met de boswachter

om er met je hele gezin heerlijk op uit te trekken. En waar

In de zomervakantie kun je regelmatig met de boswachter mee het natuurgebied verder verkennen. Elke zondag en woensdag gaat de boswachter de diepe ENCI-groeve in en jij kunt mee! De woensdagen zijn speciaal voor gezinnen met kinderen. Op 15 augustus en 12 september neemt hij je mee op een erfgoedwandeling, waarbij je de sfeer proeft en verhalen hoort uit lang vervlogen tijden. Vanaf 21 augustus starten de excursies naar de oehoevallei.

kun je dat beter doen dan in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Op de Sint-Pietersberg aan de rand van Maastricht kun je dagelijks gebruik maken van een van de uitgezette wandel- of fietsroutes. Nog leuker is om deel te nemen aan een van de activiteiten die de boswachters organiseren, een zomerprogramma voor jong en oud. Vanaf dit jaar zijn er allerlei activiteiten in de diepe ENCI-groeve aan het programma toegevoegd. Op de website van Natuurmonumenten/sintpietersberg vind je alle mogelijkheden.

Activiteiten zonder begeleiding Over de Sint-Pietersberg lopen een aantal wandel-, fiets- en MTB routes waar je dagelijks gebruik van kunt maken. Download de routeapp van Natuurmonumenten. Zo krijg je nog veel meer bijzondere aanvullende informatie tijdens je wandeling. Of haal de uitgebreide gebiedsfolder met alle routes op bij de ticketshop van Maastricht Underground in Fort Sint Pieter. Ze zijn dagelijks geopend.

Bezoekerscentrum op Wielen Vanaf deze zomer kom je op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag het nieuwe Bezoekerscentrum op Wielen tegen op de Sint-Pietersberg. Boswachters vertellen je hier meer over het gebied, de bijzonderheden, de wandelroutes en alle activiteiten. Je kunt er ook terecht voor een leuk souvenirtje als aandenken aan je bezoek. Meer informatie over het Bezoekerscentrum op Wielen en waar ze te vinden zijn vind je op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen.

Via de website van Natuurmonumenten/sintpietersberg boek je via Tips de nieuwe gezinsspeurtocht Expeditie van OERRR. Met een plunjezak gevuld met spullen ontdek je samen met je gezin de natuur op de Sint-Pietersberg.

Citymagazine Maastricht | 25


Tekst: Dymphy Swakhoven | Fotografie: Peter van Hooren

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

Matthijs van der Sprong van De Goederentaxi.

26 | Citymagazine Maastricht


Deze maand: DE

GOEDERENTAXI

´Betaalbaar gemak´ is de slogan van zijn bedrijf De Goederentaxi. Die twee woorden omschrijven precies wat Matthijs van der Sprong – een opgewekte Gouds/Rotterdamse ondernemer die ooit in Maastricht verzeild raakte – voor z´n klanten wil. Ontzorgen bij het verhuizen, transporteren of opruimen van hun spullen zonder torenhoge kosten. Hoogstpersoonlijke service is als vanzelfsprekend inbegrepen. "Als ik een bankstel vervoer, dan ga ik pas weg als het op z´n plek staat."

Je komt in de persoonlijke sfeer van mensen, komt bij ze thuis, zit in hun kasten. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen Natuurlijk zijn er tig logistieke bedrijven die verhuizen en vervoeren. En de meeste doen dat ook goed. De service van de Goederentaxi is echter next level. Dienstverlening in de échte betekenis van het woord. "Voor mijn klanten ga ik een paar stappen verder," aldus Matthijs. "Door iets extra´s te doen zónder daarvoor meteen een rekening te sturen, door snel iemand in nood te helpen of door simpelweg een luisterend oor bieden. Vooral dat laatste wordt zeer gewaardeerd. Voldoening haal ik uit het feit dat een klus goed gebeurd is. Of dat een klus is van een paar tientjes of van een miljoen maakt me niet uit." Het idee voor zijn bedrijf ontstond ooit toen hij een loods met eigen spullen moest leegruimen en elke keer opnieuw busjes moest huren. Hij begon uit het niets, in een stad waar hij niemand kende. "Maastricht beviel me meteen. Ik hou van die oude straatjes. Heerlijk om ´s ochtends op pad te zijn in een ontwakende stad. Maastricht is – zeker vergeleken met Rotterdam – een kalme stad." Dat hij zelfstandig ondernemer werd was voor niemand een verrassing. Het

zit in het bloed, zo vertelt hij. "Ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Mijn vader was een ondernemer pur sang, oma runde een eigen meubelfabriek." Hij komt op de gekste plekken, ontmoet uiteenlopende mensen en belandt soms in aparte situaties. "Ik heb wel eens meegemaakt dat een vrouw me belde om haar spullen naar de opslag te vervoeren en eraan toevoegde ´maar mijn man weet nog niet dat ik vertrek´." "Elke opdracht is anders, soms kom je in gespannen situaties, maar daar kan ik goed mee omgaan. Je maakt van alles mee en komt van alles tegen. Van de strakgeplande verhuizing tot en met de student die z´n spullen in twintig AH-tassen heeft gepropt." Wél vraagt dit werk om wederzijds vertrouwen, benadrukt hij. "Je komt in de persoonlijke sfeer van mensen, komt bij ze thuis, zit in hun kasten. Gelukkig breekt het ijs meestal snel." Regelmatig wordt hij ingeschakeld om spullen uit tjokvolle garages, zolders en kelders af te voeren, meestal naar kringloopwinkel of milieupark. "Ontspullen is een trend. Jezelf van spullen ontdoen geeft letterlijk en figuurlijk ruimte, een psychologisch effect."

Meubels zijn tegenwoordig niet meer zo duurzaam. Mensen willen na een paar jaar weer iets nieuws. Soms slaat dat wel door, vindt hij. "Ik sta wel eens versteld hoe kinderen zich rigoureus ontdoen van spullen van een overleden ouder. Dan hou ik wel eens wat persoonlijke items apart tijdens het ontruimen, die familieleden bij nader inzien dan toch willen houden." Ontruimingen en kleine verhuizingen zijn core business, doorgaans kunnen die een stuk voordeliger én completer worden uitgevoerd dan door de grote, gevestigde verhuisbedrijven. Voor meer info: www.degoederentaxi.nl 06 86 00 14 37

Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken per mail: leliveld@leliveldadvocaten.nl telefonisch: +31 (0)43 3259679 +31 (0)6 26 53 23 20

Citymagazine Maastricht | 27


Toneelgroep Maastricht verfilmt futuristisch toneelstuk (R)Evolutie

MAASTRICHT DECOR VAN NIEUWE FILMKOMEDIE

Half april is Toneelgroep Maastricht gestart met de opnames van de speelfilm (R)Evolutie, die zich afspeelt in de nabije toekomst en waarin kunstmatige intelligentie een grote rol speelt. De productie zou in het voorjaar als toneelvoorstelling in de theaters te zien zijn, maar als gevolg van de voortdurende coronamaatregelen is de voorstelling nu verfilmd. De afgelopen tijd is Cultura Mosae druk geweest met het werven van meer dan 100 figuranten voor de film. Verschillende vrijwilligers van Cultura Mosae figureren, maar daarnaast zullen ook leden van verenigingen uit het amateurveld van Maastricht en omstreken, zoals Zaank en Kemedievereiniging Maos en Neker, de Mestreechter Operette Vereiniging en de Harmonie Sint Petrus en Paulus Wolder-Maastricht te zien zijn. Maar wat is het eigenlijk voor een film? Servé Hermans, artistiek leider Toneelgroep Maastricht en regisseur van (R)Evolutie en Roos Aerts, uitvoerend producent Toneelgroep Maastricht, vertellen.

De opnames zijn inmiddels in volle gang. Kunnen jullie iets meer vertellen over het idee achter de film en wat we kunnen verwachten? “(R)Evolutie is een komedie, het is de eerste avondvullende speelfilm in het bestaan van ons gezelschap. De film speelt zich af in Limburg in 2040, een tijd waarin kunstmatige intelligentie vanzelfsprekend is. Je ziet op een pijnlijk grappige manier hoe ons alledaagse leven eruit gaat zien, onder invloed van artificial intelligence (AI) en Biotech. De hoofdrollen worden gespeeld door Angela Schijf, Bruno Vanden Broecke, Anniek Pheifer, Jouman Fattal, Michel Sluysmans en Michiel Blankwaardt.”

Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Samen met onze partners gaan wij de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en initiatieven aan te bieden aan de stad en de mensen; van bewoners tot studenten, van bezoekers tot makers. Zo dragen we bij aan een samenleving die eigenheid en diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden?

Via deze pagina in City Magazine houden we je op de hoogte! 28 | Citymagazine Maastricht


FOTO'S

Bjorn Frins

Hoe is het idee ontstaan? “In het najaar van 2019 kreeg Servé de kans om bij Stadttheater Ingolstad in Duitsland het toneelstuk (R)Evolutie te regisseren dat gebaseerd is op het gedachtengoed van de Israëlische filosoof Harari. Een uitgerekte Black Mirror aflevering met humor op toneel, zo was de eerste inschatting van het stuk. Maar in de zaal wisselden de lachsalvo’s zich af met een groeiend gevoel van buikpijn. Zijn deze zwarte dystopische komedie, en het toekomstbeeld dat erin geschetst wordt, ons voorland? De voorstelling werd enthousiast ontvangen door pers en publiek. Vandaar dat we de voorstelling ook in Nederland wilden spelen. Toen bleek dat de maatregelen zouden voortduren, zijn we in gesprek gegaan met Pieter Kuijpers van Pupkin om van de theaterproductie een film te maken. Samen met Pieter hebben we in het voorjaar van 2020, tijdens de eerste lockdown, ook al de Zoomfilm Lockdown gemaakt en daarna de webserie Zuipkeet voor BNNVARA. Eddy Terstall heeft de toneeltekst bewerkt voor film.”

Waar vinden de opnames plaats? “Het decor van deze film is het Limburg van de toekomst. De scenes worden opgenomen in de groene heuvels en in gebouwen en moderne villa’s ontworpen door Limburgse toparchitecten in Maastricht en omgeving. Ook vonden onder andere opnames plaats bij de ‘oude Noorderbrug krul’, de Tapijnkazerne, in en rondom de gebouwen van de universiteit, bij de Gashouder en het Kruisherenhotel.”

Waarom passen deze locaties goed bij de film? “In tegenstelling tot wat we de afgelopen tijd beleefd hebben, zijn in de film juist grote delen van Nederland overstroomd en zijn miljoenen mensen uitgerekend naar Limburg gevlucht als ‘last resort’. We waren op zoek naar een ‘gated community’, een wijk waar alle in- en uitgangen afgesloten zijn, waar alle personages wonen. Tapijn en de gebouwen van de Universiteit Maastricht passen hier goed bij.”

De film (R)Evolutie is in het najaar van 2021 te zien in de filmhuizen en aan het eind van het jaar op televisie. Houd de website van Toneelgroep Maastricht in de gaten.

www.toneelgroepmaastricht.nl Citymagazine Maastricht | 29


TEKST

Vivianne Rijnders | FOTO'S Peter van Hooren

Het Levenstestament

‘In het levenstestament brengen we twee werelden samen: de notariële en de medische wereld.’

30 | Citymagazine Maastricht


Een levenstestament. Een steeds vaker voorkomende term maar wat is het nu precies? Thomas de Klein, notaris bij Huenges Wajer & Joosten (HWJ Notarissen) geeft een heldere uitleg.

“Op de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat een levenstestament los staat van een gewoon testament,” vertelt Thomas de Klein. “Een testament treedt in werking na overlijden, een levenstestament bij leven wanneer jij zelf niet meer in staat bent je belangen te behartigen en je medische zaken te regelen. Wie dat dan voor jou doet en hoe dat moet gaan verlopen, heb je zelf in tijden van goede gezondheid in het levenstestament vastgelegd. We zien dat steeds meer mensen dit willen. Met een levenstestament bepaal je zelf wat er met je vermogen en met je eigen huis gebeurt als je geestelijk niet meer bekwaam bent. Het is niet leeftijdsgebonden; ook jonge mensen kunnen zodanig ziek worden dat ze niet meer handelingsbekwaam zijn. Als dat gebeurt terwijl je geen levenstestament hebt, geef je eigenlijk je leven over aan de rechtbank. Wil je zelf de keuzes blijven maken, dan moet je een levenstestament op laten stellen. Dan bepaal jij de regels en beslist zelf over belangrijke financiële en medische zaken.” Het levenstestament wordt vaak gekoppeld aan de zorg. Als oudere mensen geestelijk onbekwaam raken en naar een zorginstelling gaan, moet hun huis worden verkocht. Iemand die dat niet meer zelf kan doen, wordt onder bewind gesteld. De bewindvoerder moet het huis verkopen met toestemming van de rechtbank en deze bepaalt tevens de verkoopprijs. Het geld komt op de bankrekening waardoor het huis vermogen wordt. De eigen bijdrage aan de zorg schiet dan omhoog. Er kan op dat moment ook geen schenking gedaan wor-

den omdat de persoon in kwestie onder bewind staat. Als er een levenstestament is, blijft de rechtbank buiten beeld, kan het vermogen al bij leven overgeheveld worden en verdampt niet door hoge zorgbijdrages. Daarbij is het belastingtechnisch gunstig. “De meest recente verandering,” geeft Thomas aan, “is dat we nu ook voor Nederlanders die woonachtig zijn in België een levenstestament kunnen opstellen. Dat was eerder niet mogelijk maar dankzij de Europese wetgeving kan dit nu wel.” “Het levenstestament bevat ook een medische verklaring,” zegt Thomas. “Het is echter geen euthanasieverklaring. Je kunt er wel wilsbeschikkingen in laten opnemen maar het ligt veel genuanceerder. In Nederland moet de arts ervan overtuigd zijn dat wat er ooit is opgeschreven, nog steeds de wens is. Daarbij heeft de arts zich te houden aan de Nederlandse wetgeving omtrent euthanasie. Ons advies is om met behulp van de huisarts een euthanasieverklaring op te stellen. Deze wordt verwerkt in je medisch dossier. Samen kun je regelmatig kijken of je verklaring nog actueel is. Dit staat los van het levenstestament. In het levenstestament kun je wel laten opnemen dat de partner over alle medische zaken rondom de patiënt ingelicht wordt.

Behandelwensen kunnen er ook in opgenomen worden maar moeten uiteindelijk bij de arts geregeld worden.” Het levenstestament is een steeds belangrijker document omdat mensen langer zelfstandig blijven wonen. We worden ouder, hebben dus ook langer eigendom en vermogen. De eigen bijdrage voor een zorginstelling wordt steeds hoger, daarom zou je bijvoorbeeld je woning kunnen laten aanpassen zodat de thuiswoonsituatie gehandhaafd kan worden. Het levenstestament is de sleutel om van alles en nog wat te regelen vanwege het feit dat we geen glazen bol hebben. Zorg dat je flexibel blijft en mee kunt bewegen met maatschappelijke veranderingen. En als je dat niet meer zelf kunt, dat je kinderen dat voor jou kunnen doen. Als je geen kinderen hebt, denk dan goed na over wie jouw belangenbehartiger wordt. Tussentijdse aanpassingen in het levenstestament zijn overigens altijd mogelijk. “Kortom, in het levenstestament brengen we twee werelden samen: de notariële en de medische wereld. Wat mij betreft mag die samenwerking nog nauwer zodat we samen tegemoet kunnen komen aan de gedetailleerde wensen van de cliënt. Heeft u vragen hierover, dan bent u bij ons natuurlijk altijd welkom,” sluit Thomas af.

VOOR MEER INFO GA NAAR netwerknotarissen.nl/kantoren/huenges-wajer-joosten-notarissen info@hwj-notarissen.nl

Citymagazine Maastricht | 31


NATUURORGANISATIES ROEPEN NEDERLANDSE EN WAALSE OVERHEDEN OP TOT GEZAMENLIJKE ACTIE

Extra vervuiling Nederlandse Maas doordat bij Belgische stuw AFVAL WATERSNOOD niet wordt verwijderd

Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met het gezamenlijke Schone Rivieren project. De aanpak richt zich op vier O’s: Opruimen, Onderzoeken, Ontdekken en Oplossen. Het doel? Plasticvrije rivieren in 2030. In 2019 kreeg Schone Rivieren een extra bijdrage van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Hierdoor kon het Schone Rivieren project haar belangrijke onderzoek verder uitbreiden.

32 | Citymagazine Maastricht


De Nederlandse Maas kampt sinds de watersnood van juli met extra vervuiling doordat bij een stuw bij de Belgische grensplaats Lixhe bergen drijvend afval worden doorgelaten. Bij de stuw, die zich enkele honderden meters over de grens bevindt, hoopt het afval zich op, maar wordt nauwelijks iets uit het water gehaald waardoor het vuil grotendeels naar Nederland stroomt. Vrijwilligers, inwoners en natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de natuur. Schone Rivieren en de Maas Cleanup doen daarom een dringende oproep aan de regionale Nederlandse en Waalse overheden en Rijkswaterstaat om gezamenlijk actie te ondernemen. Door het afval bij de stuw van Lixhe zo snel mogelijk te verwijderen kan verdere vervuiling van de Maasoevers zeer effectief worden voorkomen.

Kliko’s, picknickbanken, caravans, koelkasten, massa’s boterkuipjes en heel veel ander klein spul. Na de zware overstromingen in Limburg, Duitsland en België wordt het steeds duidelijker wat de rivier heeft meegevoerd en nu in grote hoeveelheden afzet op de rivieroevers. Met name vanuit de Belgische provincie Luik stromen er via de Maas grote hoeveelheid afval aan in het grensgebied tussen Nederland en België. Ook in Nederland zelf is er na de watersnood veel afval in het water terechtgekomen. Dagelijks drijft een grote hoeveelheid afval langs en spoelt op de rivieroevers aan. Inmiddels zijn de oevers en uiterwaarden in het gebied langs de Maas sterk vervuild. Vrijwilligers aan zowel Nederlandse als Belgische zijde zijn dagelijks actief om het afval op te ruimen. Frank Terwindt is een van die vrijwilligers: ‘De stuw bij Lixhe is als een vangnet waar een groot deel van het afval samengedreven wordt. Dat maakt dat het relatief gemakkelijk uit het water te halen is. Jammer genoeg constateren we dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Nu stroomt het door waardoor we het na de stuw handmatig van de oevers moeten rapen. Om erger te voorkomen en de verantwoordelijke overheden aan te kunnen spreken, hebben we bij Schone Rivieren aan de bel getrokken.’

Ergere schade voorkomen Schone Rivieren, een consortium van milieu- en natuurorganisaties en de Maas Cleanup, verenigd in een netwerk van meer dan veertig bedrijven en natuurorganisaties, doen een dringende oproep aan de Provincie Limburg, de Vlaamse overheid en de zuidelijke gemeenten in Limburg om samen met de Waalse overheid ergere schade aan de natuur te voorkomen. Bij de stuw van Lixhe kan het drijvende watersnoodafval machinaal worden afgevangen, waardoor het niet in de natuur terechtkomt. Het alternatief is het afval handmatig van de rivieroevers op te ruimen nadat het is doorgestroomd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag al. Op vijftig plekken langs de Maas gingen duizenden vrijwilligers op pad om afval op te ruimen. Samen hebben ze meer dan honderd containers aan afval verzameld. Op 18 september vindt World Cleanup Day plaats en worden opnieuw opruimacties georganiseerd, zowel langs de Maas, als langs andere rivieren in Nederland. Hopelijk wordt in de toekomst meer opruimwerk voorkomen door een structurele oplossing bij de sluis in Lixhe.

MEER INFO? schonerivieren.org acties.maascleanup.nl

Citymagazine Maastricht | 33


TIJD VOOR LEKKER WINKELEN

dat behangt pas fijn Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Frankenstraat 143-145, 6224 GM Maastricht, tel.: 043 - 3620850

De Behangspecialist

Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, buitenzonwering en vloeren. Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan.

Passend interieuradvies op maat aan huis

Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl Maak nu een afspraak voor interieuradvies aan huis. Vloerbedekking - Laminaat - Pvc - Raamdecoratie - Buitenzonwering - Gordijnen

Akersteenweg 49 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 info@beksinterieur.nl


Uit-tips september 3 & 4 september 2021

5 september 2021

5 september 2021

Festival PAS

Wyck Vintage Fashion Market

Struinen in de Tuinen

Op 3 en 4 september staat Maastricht weer in het teken van kunst en kennis in de vorm van een bruisend festival. Organisator Studium Generale opent de deuren van de gebouwen van Universiteit Maastricht in het Jekerkwartier voor publiek. Geniet van lezingen, talkshows en allerlei andere activiteiten. Het is een dynamisch festival waar je veel kunt ontdekken. Zoals altijd is Festival PAS dit jaar ook weer gratis te bezoeken, vergeet wel je kaartjes niet vooraf te reserveren. Kortom: een weekend vol cultuur op verborgen plekjes. Wat dacht je van een circusvoorstelling in een geheime binnentuin?

Vintage shoppen is niet alleen heel duurzaam. Het is ook nog eens erg verrassend! Want het zijn altijd speciale items die je niet zo maar tegenkomt. Vergeten parels of designer stukken. In het teken van pre-loved fashion organiseert Wyck wederom de Wyck Vintage Fashion Market. Wyck wordt dan omgetoverd tot een vintage-walhalla. Op zondag 5 september kun je tussen 12:00 en 17:00 uur struinen door de straten van het fijne Wyck. Aan het einde van je shop-avontuur kun je neerstrijken bij een van de culinaire ondernemers, zoals bij Café Zondag voor een uitgebreide borrel of bij Luna Rossa voor een heerlijk ijsje!

Weer zo’n leuk en creatief concept dat neerdaalt in Maastricht: Struinen in de Tuinen. Op zondag 5 september staan de mooiste tuinen van Maastricht in het teken van zang- speel- en danstalent. Van Wolder tot Wyck: diverse tuinen nemen deel aan dit spektakel waar (lokaal) talent haar kunsten toont aan het publiek. Van livebands tot singer-songwriters, allemaal midden in ’t groen. Van 12:00 tot 17:00 uur kun je de creativiteit in de tuinen aanschouwen, een vrijwillige bijdrage maakt het artistieke festijn compleet. Er is namelijk geen vaste prijs om Struinen in de Tuinen te bezoeken.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Festival PAS’

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Wyck Vintage Fashion Market’

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Struinen in de Tuinen’

Powered by uitagendamaastricht.nl

Alle genoemde evenementen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende corona maatregelen op dat moment.

Van 22 t/m 26 september 2021

Musica Sacra Met ook dit jaar weer een bijzonder thema staat kunstenfestival Musica Sacra eind september weer voor je klaar. Met onorthodoxe en daardoor zeer verrassende keuzes in hun programma bewijzen ze ieder jaar weer hun professionaliteit. Dit jaar kozen zij voor het thema ‘Moeder Aarde’ waarin aandacht geschonken wordt aan de fascinerende en tevens kwetsbare wereld van de rijkdom van de aarde. Haar schoonheid en de rol van de mens hierin. Dit allemaal vertaald in een muzikaal programma, van dans tot theater en van zang tot performance art.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Musica Sacra’

Citymagazine Maastricht | 35


Profile for City Magazine Maastricht / regio

City Magazine Maastricht / regio  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded