Page 1

wonen werken genieten

2021 6e JAARGANG

CITY

Maastricht Region

58

EMIS E N AT GR EE! M

BEZOEK

LILIANNE PLOUMEN! NIEUW

5 GEVELSTENEN ROUTES

PVDA

STADSDOCUMENT ZORGEVENEMENT

GRUUTS!

En verder o.a.: Centrummanagement Maastricht, Out of the box met Jo Olivier, MVV, Swim to Fight Cancer, Boeken & Muziektips, RTV Maastricht, Inspiratiehuis, Uit-tips en nog veel meer…. Citymagazine Maastricht | 1

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE !


Weer de klantvriendelijkste bank van Nederland! RegioBank

De klantvriendelijkste bank van Nederland editie 2021

De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.

ASA-Groep VOF Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht T 043 - 363 95 75 E info@asagroep.nl I www.asagroep.nl


8 DEZE MAAND

4 PVDA Stadsdocument

8 Centrummanagement Maastricht

10 Out of the Box 13 Column Vivianne Rijnders 14 MVV 16 Kijk eens naar boven 18 Rederij Stiphout 20 GRUUTS 22 Team Maastricht UMC+ wint Challenge 24 Bezoek Lilianne Ploemen Maastricht 27 Dominicanen Boeken 28 RTV Maastricht 29 Dominicanen Muziek 31 Inspiratiehuis 32 Samenwerking Natuurmonumenten en Maastricht Underground 33 Uit-tips juli

24

14

33

COLOFON UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren

CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl

INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

6e jaargang, nummer 58

VORMGEVING & DRUK

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied

www.andi-printsolutions.com

REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Dymphy Swakhoven Jurgen Simon Tom Berghmans FOTOGRAFIE Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean-Pierre Geusens Patrick Smets

COVERFOTO Peter van Hooren

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eerstvolgende uitgave verschijnt op 27 augustus 2021

Citymagazine Maastricht | 3


TEKST

Vivianne Rijnders | FOTO'S Peter van Hooren

STADSDOCUMENT in gesprek met

ANITA VAN HAM en HENRI BORGIGNONS van PvdA Maastricht, samen met ADDIE REDMEIJER Addie Redmeijer is naast Procesregisseur Preventie Huisuitzetting ook medewerker bij een welzijnsorganisatie, oprichter en eigenaar van Fiets-/ en schoenenbank, Goede Start Maastricht en straatcoach. Een bevlogen man die zich optimaal inzet voor de armoedebestrijding in onze stad. Samen met Anita van Ham en Henri Borgignons gaan we dieper in op buurtverbinding en wijkgebonden functies.

4 | Citymagazine Maastricht

ADDIE REDMEIJER


ANITA VAN HAM

“Maastricht kent officieel eenenveertig buurten,” steekt Anita van wal. “Buurten vol burgers die ‘gruuts’ zijn op hun stad. We merken dat er steeds meer winkels maar ook voedsel-, kleding- en fietsbanken uit die buurten verdwijnen. En dat terwijl het samenkomstplekken zijn met een sociaal-maatschappelijke functie. Mensen lopen er niet alleen binnen voor hun boodschappen, maar ook voor ontmoeting, een kop koffie en een praatje. Als er dan vanuit de gemeente gezegd wordt dat het betreffende pand een andere bestemming krijgt en de zaak dus moet ‘verkassen’, dan ben je als gemeente verkeerd bezig. PvdA Maastricht vindt het belangrijk dat deze zaken in de wijken blijven of er terugkeren. Laat buurtfuncties niet verdwijnen door grote investeerders of vernieuwingen. Knap het op en houd het dichtbij. Zo zien we ook dat woningen die gerenoveerd kunnen worden, toch tegen de vlakte gaan en er veel duurdere woningen voor in de plaats komen. De oorspronkelijke bewoners zijn

HENRI BORGIGNONS

het kind van de rekening. Ze moeten of meer betalen of de buurt verlaten en dat is triest.” Addie vult aan dat als de winkels verdwijnen uit de wijken, je ook de sponsoren van de verenigingen kwijt bent. Winkeliers zijn betrokken bij hun buurt, hun vertrek breekt verenigingen af die door hen gesponsord werden. Het verenigingsleven met zijn rijke cultuur valt om. De buurtbinding wordt kapot gemaakt.

DE BUURTCOHESIE MOET TERUG Henri neemt De Heeg als voorbeeld: “Het winkelcentrum staat grotendeels leeg en er worden geen nieuwe winkels gerealiseerd maar andersoortige voorzieningen. Terwijl een laagdrempelig ontmoetingscentrum daar harder nodig is. Hetzelfde geldt voor Pottenberg, dat was een levendige wijk met een

Citymagazine Maastricht | 5


bloeiend winkelcentrum en nu is er niets meer. Wat goed functioneert moet je niet weghalen. De buurtcohesie moet terug. Kijk naar het huiskamerproject in Daalhof. Dat is heel laagdrempelig, iedereen is er welkom. Mensen met GGZ-gerelateerde problematiek kunnen er hun verhaal kwijt. Zo kan er op tijd hulp geboden worden. Dat werkt veel beter dan dat men naar een loket moet, dat is onnodig ingewikkeld. Of stel net als vroeger stadsdeelcoördinatoren aan. Zij gingen in gesprek met de buurtbewoners en koppelden gesignaleerde problemen terug naar de gemeente. Vroegsignalering voorkomt veel ellende.”

HET KOST JE BLOED ZWEET EN TRANEN, DAT ZAL IK JE VERTELLEN, MAAR HET KAN DUS WEL! Gelukkig zijn er mensen als Addie Redmeijer. Het Beleid Preventie Huisuitzetting is voortgekomen uit een melding bij zijn fietsbank: “Ik kreeg een telefoontje van één van mijn vrijwilligers of ik naar een gezin wilde komen dat uithuisplaatsing boven het hoofd hing. Er was al een hulpverleningsinstantie bij betrokken maar die kon de ontruiming niet tegenhouden. Ik heb me verdiept in de processen die in de gemeente Maastricht lopen

om hier toe over te gaan en kwam uit bij de regievoerder van het Stadsbreed Netwerk Preventie Uithuiszetting. Hij zei dat deze mensen afspraken niet nakwamen en dat niet met ze te praten viel. Ik mocht de casus overnemen en ben met het gezin in gesprek gegaan. Ze werkten vervolgens goed mee zodat ik de corporatie heb verzocht niet te ontruimen. Het gezin accepteerde schuldhulpverlening en begeleiding bij scholing en arbeid. En mocht uiteindelijk blijven wonen.” Addie gaf bij de gemeente aan dat hun systeem niet optimaal functioneert. In 2018 is een pilot gestart om ontruimingen te voorkomen, financieel ondersteund door het Elisabeth Strouven Fonds. Stadsbreed zijn tien potentiële ontruimingen opgepakt en na gesprekken met de betreffende wooncorporaties zijn ze alle tien voorkomen. “Dat heeft de gemeente veel geld bespaard én de gezinnen hebben geen welzijnsschade geleden,” vertelt Addie. “Toen er in 2019 een grotere pilot werd opgepakt, heeft wethouder Jim Janssen ervoor gezorgd dat dit het standaard beleid werd. In twee jaar tijd hadden we 121 casussen waarvan 93 procent niet is ontruimd. Dit geeft aan hoe belangrijk buurtfaciliteiten zijn. Een melding bij een laagdrempelige instantie als een fietsbank heeft een beleidsverandering tot stand gebracht! Tachtig kinderen zijn dankzij die melding niet op straat beland. Het kost je bloed zweet en tranen, dat zal ik je vertellen, maar het kan dus wel!”

JE HEBT DOORZETTERS ALS ADDIE NODIG DIE ZICH ERIN VASTBIJTEN EN NIET MEER LOSLATEN In het voorgenoemde beleid heeft de gemeente twee ton geïnvesteerd om vijf miljoen te besparen. Een goed functionerend beleid dankzij de fietsbank. Waarom eist diezelfde gemeente dan dat je met je fietsbank weg moet uit Pottenberg? “Het gaat gewoon om geld,” zegt Addie. “Het Sociale Domein van de gemeente staat wel achter een maatschappelijke boulevard maar de commerciële tak wil cashen. We zitten sinds kort in een ad hoc locatie op de Griend, bij de Opel Smeets garage. Elisabeth Strouven

6 | Citymagazine Maastricht


wilde tien panden kopen en schenken aan deze initiatieven maar de gemeente verbood een maatschappelijke bestemming. De politiek luistert nog steeds niet naar de verhalen van mensen, het blijft bureaucratisch en niet flexibel. Durf nou eens te zeggen: dit is wat we nu nodig hebben en blijf niet hangen in wat er tien jaar geleden is besloten.” Henri: “Gelukkig heb je doorzetters als Addie die zich erin vastbijten en niet meer loslaten!” “Er is ook een netwerk nodig,” antwoordt Addie, “maar soms moet je even je tanden laten zien. Als je vasthoudt kan de politiek niet anders dan erin meegaan. Wooncorporatie Servatius is bereid om sociaal-maatschappelijke invulling aan het pand te geven maar de herstelkosten zijn significant. Elisabeth Strouven is in gesprek met alle corporaties om te investeren in dat pand, maar dan zal het bestemmingsplan moeten veranderen. Het zou ideaal zijn als dat in gang gezet kan worden terwijl wij er in de tussentijd kunnen blijven zitten. Maar de wetgeving maakt het moeilijk.”

EEN PARA-COMMERCIËLE BOULEVARD WAAR ALLES IN ÉÉN PAND ZIT, WAAR JE DUS MAAR ÉÉN DREMPEL OVER HOEFT TE GAAN EN WAAR NIEMAND KAN ZIEN HOE JE DINGEN BETAALT

“OP DE GRIEND ZITTEN WE NIET VERKEERD,” GEEFT ADDIE AAN. “DE BABYVOEDSELBANK EN BABYKRINGLOOP ZITTEN WEL NOG IN POTTENBERG. ALLES CENTRALISEREN IS VOOR IEDEREEN HET BESTE. IK HOOP DAT WE DAAR NIET TE LANG OP HOEVEN TE WACHTEN. WE BLIJVEN ERVOOR VECHTEN.”

Addie’s droom op gebied van buurtverbinding en armoedebestrijding is een para-commerciële boulevard waar alles in één pand zit. “Waar je dus maar één drempel over hoeft en waar niemand kan zien of je dingen betaalt met je pinpas of met een tegoed pasje. Zodat iedereen zonder schaamte kan winkelen. Zakelijk gezien kun je alles bundelen waardoor je een duurzame bestuursstructuur biedt.” Anita bedenkt wat de PvdA hierin kan betekenen. “De PvdA wil dit zo spoedig mogelijk op de agenda zetten,” zegt ze. “Daarom dienen we een motie in om zo een uitspraak van het stadhuis en andere politieke partijen te vragen. Welke partij zou hier tegen kunnen zijn? Zo’n boulevard is heel toegankelijk, je bent af van de verschillende hokjes en van alle kostbare verhuizingen.”

Citymagazine Maastricht | 7


TEKST FOTO'S

DE NIEUWSTRAAT OP DE KAART

CM Maastricht Jean Pierre Geusens

De Nieuwstraat met haar prachtige monumentale panden heette onlangs een aantal nieuwe ondernemers welkom. Ook worden er nieuwe bovenwoningen gerealiseerd, hebben de ondernemers zich samengepakt en zijn ze in gesprek met de gemeente. Want hoewel de Nieuwstraat eerst bekend stond als een van de ‘moeilijkste’ straten van Maastricht, wordt er hard aan de weg getimmerd om de straat positief op de kaart te zetten. Twee ondernemers vertellen!

Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de stad. Dagelijks denken wij na over hoe we Maastricht zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Door het initiëren en organiseren van verschillende projecten en campagnes zorgen we er samen met onze partners voor dat de stad straalt! Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden? Via deze maandelijkse pagina’s in City Magazine houden we je op de hoogte!

8 | Citymagazine Maastricht

www.cmmaastricht.nl


“IN DEZE MOOIE STRAAT ZIT JE MET JE WINKEL IN HET MIDDEN VAN HET CENTRUM VAN MAASTRICHT, DIRECT AAN DE HOOFDSTRAAT EN HET MARKTPLEIN, MET ANDERE KLEINE ONDERNEMERS WAARBIJ JE ALTIJD TERECHT KAN VOOR EEN UNIEK(E) PRODUCT OF DIENST.” FLOYD GIELEN

Floyd Gielen, eigenaar GRAIL, Nieuwstraat 13

Ondernemers in de Nieuwstraat weten als geen ander dat je als straat iets ‘anders’ moet doen om interessant te blijven voor zowel bezoekers als nieuwe ondernemers. Met de komst van corona is er veel leegstand in de binnenstad. Verschillende pandeigenaren stoppen veel energie in het ‘woonbaar’ maken van de straat. Om zo de straat en daarmee ook het centrum nieuw leven in te blazen en mensen terug te halen naar de stad. Ook hebben ondernemers en pandeigenaren in de Nieuwstraat zich samen gepakt en besloten het gesprek aan te gaan met de gemeente Maastricht. Om er zo samen voor te zorgen dat iedereen die straks in de stad is, in de Nieuwstraat moet zijn geweest. Er worden allerlei creatieve ideeën bedacht. Van een beeld van André Rieu als trekpleister tot aan het doortrekken van de vrijdagmarkt, zoals dat ook in de Hoenderstraat is gerealiseerd. Dat heeft de Nieuwstraat ook nodig, zo vinden de ondernemers.

Veronique van den Boorn, eigenaresse Blooms, Nieuwstraat 23 “Eind februari opende ik mijn eigen bloemenzaak ‘Blooms’ in de Nieuwstraat. En wat heb ik het naar mijn zin in deze straat. Het is een heel hechte straat, waar ondernemers elkaar helpen waar het kan en we elkaar bijstaan waar nodig. Ik vind de Nieuwstraat een van de leukste straten van Maastricht. Er zitten vooral kleine ondernemers met hun boetiek of speciaalzaak. De ‘grote jongens’ vind je in deze straat niet. Toen ik met de verhuurder van het pand in gesprek kwam, hebben we in samenspraak het hele pand verbouwd en opgeknapt. Hele-

maal in stijl van het monumentale pand, zoals het hoort te zijn. Ook heb ik veel tips omtrent het ondernemen gekregen. Dat geeft je als beginnende ondernemer een enorme boost. Voorheen was er een “Nieuwstraat comité”, maar daar wordt niet heel veel meer mee gedaan. Eigenlijk zou dat opnieuw opgepakt moeten worden. Onderling zijn we bezig om allemaal dezelfde plantenbakken te plaatsen om de straat op te vrolijken. We zijn er voor elkaar. Het is hier altijd gezellig, je proeft er nog echt de sfeer van het ‘oude’ Maastricht.”

“Voor ons was vanaf het eerste moment duidelijk dat de Nieuwstraat de perfecte straat is voor GRAIL: een centraal gelegen en makkelijk bereikbare winkelstraat met verschillende speciaalzaken. Een straat waar de consument even op adem kan komen van alle hectiek in de grote hoofdstraat. We zijn bijna vier jaar geleden gestart in de Nieuwstraat op nummer 21, maar sinds begin februari zitten we in het prachtige monumentale pand op nummer 13. We hadden de ambitie om naar een groter pand te verhuizen. Nieuwstraat 13 bleek voor ons de ideale winkelruimte. De verhuurder heeft met ons meegedacht in mogelijkheden om de winkel optimaal te gebruiken. Ook is het pand in een geweldige staat opgeleverd waardoor wij hier onze eigen ‘magie’ aan hebben kunnen toevoegen en een uniek concept hebben kunnen neerzetten. De Nieuwstraat is een straat met prachtige panden en leuke, kleine ondernemers. We zijn actief bezig met nieuwe manieren om contact te leggen met onze klant. In de afgelopen jaren hebben we verschillende events in de straat georganiseerd zoals feestjes, sporttoernooitjes en ook de Open Mic Night, waar beginnende artiesten van zich kunnen laten horen. Stuk voor stuk om de straat op de kaart te zeten. Daarnaast focussen we ons met GRAIL op exclusieve producten en merken. Wij geloven erin dat ons speciale product te vinden moet zijn in een zijstraat van de binnenstad. De juiste klant weet ons wel te vinden. Hierdoor was onze keuze voor de Nieuwstraat snel gemaakt. Wij hopen dat met de komst van de nieuwe winkels (zoals de kaasboetiek en de nieuwe bloemist) nog meer mensen ons prachtige straatje weten te vinden.” Citymagazine Maastricht | 9


Tekst: Dymphy Swakhoven | Fotografie: Peter van Hooren

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

Jo Olivier van Horeca Makelaardij Totaal

10 | Citymagazine Maastricht


Deze maand: HORECA

Volbloed horecaman. Nauw betrokken bij de Limburgse horecaondernemers, zeker in de afgelopen periode. Hij heeft niets met huizen, maar horecamakelaardij is voor Jo Olivier ´een ziekte waarvan hij nooit is genezen´. Als gespecialiseerd makelaar houdt hij zich al dertig jaar bezig met de aan- en verkoop van hore-

MAKELAARDIJ TOTAAL

pasklare antwoorden heeft. Ik zou niet in de schoenen van Rutte willen staan." Ondanks de zware tijden is de liefde voor zijn vak onverminderd groot. Begrip en aandacht voor de ondernemer is de basis van horecamakelaardij, benadrukt Olivier. "Een pand verkopen is niet moei-

Aan het aantal koffiekopjes of de vulling van een vitrine kan ik inschatten hoeveel omzet een zaak draait capanden. Zijn Horeca Makelaardij Totaal is, met afstand, het langst bestaande horeca-makelaarskantoor van Limburg. Geen werk, maar passie, aldus Olivier. "Het gaat niet alleen over omzetten, maar over families, emoties en levensverhalen." Het hete hangijzer komt meteen ter sprake: de coronaperiode was – ook voor hem – de meeste vreselijke in z´n carrière. Met meer dan drie decennia horeca-ervaring achter de kiezen, was hij altijd al vertrouwenspersoon van Limburgse horecaondernemers. Tijdens de lockdowns werd hij dat helemáál. "Ondernemers belden me plat. Voor hulp, advies, een luisterend oor. Café- en restauranthouders zaten compleet in zak en as. Natuurlijk deed ik wat ik kon om te helpen."

lijk. Het gaat erom de juiste ondernemer aan het juiste horecabedrijf te koppelen. Op een huis word je verliefd, een horecapand is iets heel anders. Een horecazaak is een investering die moet zorgen voor inkomen en pensioen, vaak voor hele families. Soms is de verkoop van een bedrijf de laatste kans op een goed pensioen. Professioneel advies is dan cruciaal. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan." Hij is trots op de langdurige relaties die hij heeft opgebouwd met vele Limburgse horecaondernemers en -families. "8090% van mijn werk bestaat uit het geven van advies en veel van mijn klanten komen daarvoor automatisch naar mij. Als horecamakelaar ben je tegelijkertijd vertrouwenspersoon, financieel adviseur en bedrijfsanalist."

Bijvoorbeeld door het oprichten van een Facebookgroep waarin wekelijks een Limburgse horecaondernemer in het zonnetje wordt gezet. "Een stukje positieve aandacht, dat de ondernemer extra klanten oplevert, want die berichten worden door tienduizenden mensen gezien."

Hoe het er financieel voorstaat met een zaak ziet hij vaak al in één oogopslag: "Aan het aantal koffiekopjes of de vulling van een vitrine kan ik inschatten hoeveel omzet een zaak draait." Lachend: "En ik zit er meestal niet ver naast."

Een kleine, maar sympathieke geste richting horecabranche. Want die is keihard geraakt, zegt hij, terwijl 99% van de ondernemers zich netjes aan de regels houdt. "Maar natuurlijk is dit een compleet unieke situatie, waarin niemand

Hij ziet bedrijven worstelen, maar ziet ze ook creatief naar oplossingen zoeken. "Personeel vinden is een groot probleem in de horeca. Een kok is bijna niet te vinden. Ondernemers zoeken daarom manieren om met minder handjes omzet

te maken. Bijvoorbeeld door het aantal gerechten op de kaart te beperken en het zichzelf makkelijker te maken. De positieve instelling die horecaondernemers eigen is, helpt ook: horecamensen houden van mensen en zijn over het algemeen optimistisch van aard." Daarnaast heeft deze regio heel wat in huis, vindt hij. "Limburg heeft álles behalve de zee. Dit is een toeristische regio met internationale allure en aantrekkingskracht. Maastricht is een echte horecastad, mensen komen hier – naast het shoppen – vooral om lekker te eten en te drinken. Dat zijn duurzame horecakwaliteiten."

Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken per mail: leliveld@leliveldadvocaten.nl telefonisch: +31 (0)43 3259679 +31 (0)6 26 53 23 20

Citymagazine Maastricht | 11


ZOMER COLLECTIE !!

Lekker winkelen kan weer bij ons ....

dat behangt pas fijn Frankenstraat 143-145, 6224 GM Maastricht, tel.: 043 - 3620850

Openingstijden Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

De Behangspecialist

Een buitengewoon afscheid ieder mens is uniek en verdient een buitengewoon afscheid Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden | T 043 409 1244 | www.walpot.net

CITY

Maastricht Region

wonen werken genieten

De volgende uitgave verschijnt

27 augustus 2021


COLUMN

Vivianne

RIJNDERS

Z

elden bracht de maand juli zoveel turbulentie. Zelden was de maand die synoniem staat voor zomer en vakantie zo donker. Het begon positief met de versoepeling van de coronaregels. We kregen letterlijk en figuurlijk meer lucht toen de mondkapjesplicht verdween. Onbezorgd een terrasje pikken, wat een luxe. Op maandagochtend hoorden we op school eindelijk weer enthousiaste weekendverhalen van onze leerlingen; hoe leuk het in de speeltuin was geweest, dat ze bij oma gelogeerd hadden en met de hele familie de dierentuin hadden bezocht. Het leven leek warempel weer normaal te worden. Even, totdat bleek dat het helemaal open gooien van het uitgaansleven niet zo’n slimme zet was. De jongeren die eindelijk weer konden gaan doen waar ze anderhalf jaar naar gesnakt hadden, zagen de cafédeuren na een paar avondjes stappen alweer dichtgaan. Want het aantal coronagevallen steeg. Heel hard. En toen werd Peter R. de Vries neergeschoten. Het land was woest. En een week later in de rouw om het dodelijke gevolg van deze laffe smerige daad. Niemand komt er met zijn verstand bij hoe het mogelijk is dat er figuren rondlopen met dodelijke wapens en daadwerkelijk iemand letterlijk het licht uit zijn ogen schieten. Iemand die zijn leven in het teken stelde van het helpen van andere mensen. Die keihard werkte om vermissingszaken op te helderen, tegen misdaad streed. Iemand die vader was. Een partner had. Vrienden en familie. Nederland treurt met hen mee. Met de treurnis kwam de regen. Veel regen. Voor we het goed en wel beseften was Limburg uitgeroepen tot rampgebied.

Het leek wel of al die ellende me voorbij rende en ik lamgeslagen toekeek. Me afvragend waarom corona nog steeds niet onder controle was. Waarom Peter R. de Vries was vermoord. Waarom de rivieren overliepen. Het doordringende geluid van het Amber Alert op donderdagavond bracht me bij mijn positieven. Ik was niet langer toeschouwer. Ik moest aanpakken. Ook ons huis kon onder water komen te staan. Het ‘zoiets gebeurt ons toch niet’ was nu totale onzin. Mijn optimisme moest noodge-

ren we steeds opnieuw oneindig dankbaar om wat ons bespaard is gebleven. Water, de bron van alle leven, heeft zich van een heel andere kant laten zien. Het verwoestte niet alleen huizen maar ook levens, dromen en plannen. De kracht van de natuur is een brute kracht. En laat zich niet beteugelen. De dag erna scheen de zon. Limburg kon gaan opdrogen. Ik wandelde met mijn kleindochter in de kinderwagen naar de Maas. Die was inmiddels een

WATER dwongen plaatsmaken voor pessimistische realiteit. Onze kinderen en hun haastig opgetrommelde vrienden waren geweldig; in een noodtempo hadden zij de inhoud van de benedenverdieping naar boven verhuisd en konden we vertrekken, compleet met onze kat in een volgeladen auto met dierbare spullen, kleding en toiletartikelen, want wanneer konden we terug? Na een slapeloze nacht bij onze dochter en schoonzoon hoorde ik ’s ochtends vroeg dat onze wijk droog gebleven was. Maar we mochten nog niet naar huis. Flarden nare dromen zoals je die hebt als je tussen waken en slapen in hangt, zaten nog in mijn hoofd en de angst bleef. Een paar uur later konden we de sleutel in het slot van een droge woning steken. Een weelde. De rest van het weekend stond de televisie constant aan en wa-

eind gezakt maar nog vies van kleur. Er dreef heel veel hout in. En een stoel, een kist en een grote mand. Getuigen van de ramp. Het stonk er en je zag hoe hoog het water had gestaan doordat struiken en bomen tot een bepaalde hoogte helemaal bruin waren. Er lagen kapotte vissen. Geen omgeving voor de kleine meid dus ik keerde om. De zon verwarmde mijn rug en trots zag ik de schaduw die voor me uitliep: oma met haar kleindochter. Samen langs het water. Het water, dat vanuit ons getroffen Limburg naar zee stroomt. Alsof er niets gebeurd is. Het water, waar ik ondanks deze ramp toch nog altijd van houd. Alsof er niets gebeurd is. Vivianne Rijnders©

Citymagazine Maastricht | 13


Ronny van Geneugden komt thuis bij MVV

14 | Citymagazine Maastricht


TEKST Jurgen Simon | FOTO’S Patrick Smets

Zijn voetbalcarrière bracht hem langs RKC Waalwijk en Belgische clubs, als trainer was hij actief in België, Griekenland en Malawi. Toch was er altijd een band tussen Ronny van Geneugden en MVV én Maastricht. Sinds deze zomer is hij dan eindelijk ‘thuis’ in de Geusselt. Als technisch manager wacht hem een uitdagende klus. “Wij willen vooral een herkenbare ploeg neerzetten.” Erik Meijer, Hans Visser, Roberto Lanckohr. Ronny van Geneugden laat de namen uit de glorietijden begin jaren negentig graag vallen in gesprekken met zaakwaarnemers of de entourage van mogelijke nieuwe MVV-spelers. “Omdat die namen nog altijd tot de verbeelding spreken. Zo’n zaakwaarnemer kent ze altijd, en dan volgt altijd een positief gesprek over deze club. Zo krijgen de spelers, die Meijer, Visser en Lanckohr niet hebben zien spelen, ook een beeld van de mogelijkheden hier.” Niet dat Van Geneugden meteen zal roepen dat MVV op korte termijn weer linkerrijtje eredivisie speelt. Nee, realisme is troef bij de sympathieke Belg. “Wij willen vooral een herkenbare ploeg neerzetten. En dan stapje na stapje verder bouwen.”

Hij noemt als voorbeeld Jérôme Déom. De Belgische spelmaker werd vastgelegd na een huurseizoen vanuit Standard Luik, en werd recent verkocht aan KAS Eupen. “Dat is een mooi voorbeeld van wat we willen. Jonge talenten binden, uit de eigen opleiding of afkomstig uit de Euregio en zo aan een team bouwen. En dan af en toe een speler goed verkopen.” Van Geneugden is daardoor een zeer drukbezet man deze dagen. Makelaars bellen hem continu over spelers, hijzelf gaat ook zijn netwerk na om te kijken welke spelers MVV zouden kunnen versterken. “We weten wat we willen. Maar soms moeten we bijvoorbeeld wachten op de club waarvan we spelers willen overnemen, omdat zij de selectie nog moeten bepalen. Dat kost even tijd. Maar ook dat is een bouwproces. Volgend seizoen willen we eerder een degelijke selectie hebben staan. Al moeten we altijd oog en geld houden voor eventuele buitenkansjes in de laatste weken van de transferperiode.”

Voetbalfilosofie De voormalige middenvelder staat daarover in goed contact met trainer Klaas Wels. “Ik kende Klaas nog niet, maar in onze eerste gesprekken bleken we over dezelfde voetbalfilosofie te beschikken. Dat werkt fijn, we hebben dezelfde ideeën voor de korte en langere termijn. Maar ook met Ron Elsen heb ik veel contact. In deze club zit veel voetbalkennis.” Van Geneugden praat honderduit, en vol enthousiasme. Hij ademt voetbal, en voelt zich duidelijk thuis in Maastricht. “Ik heb hier vaak op de tribune gezeten, en had altijd veel contact met MVV’ers. Ik ben er echt trots op dat ik hier mag werken.” Het voelt bijna als thuiskomen, na een reis langs diverse clubs. Opvallend in zijn loopbaan: bondscoach van Malawi. Van Geneugden deed er enorm veel ervaring op. Vooral levenservaring. “Het was echt fantastisch om daar te mogen werken. En ook indrukwekkend. De mensen daar hebben zo weinig, maar zijn toch zo gelukkig. Eigenlijk zou elke jongere na afronden van zijn studie een paar maanden naar Afrika moeten. Dat leert je ontzettend relativeren, en je weet heel snel waar het om draait in het leven. Gelukkig zijn, en dat is niet afhankelijk van wat je bezit.” Citymagazine Maastricht | 15


FOTO'S

Peter van Hooren

LANCERING WEBSITE MET

VIJF GEVELSTENENROUTES IN VIER TALEN IN DE BINNENSTAD EN WYCK Maastricht heeft iets met gevelstenen. Meer dan 250 oude Maastrichtse gevelstenen leggen op de dag van vandaag nog een link naar het leven en werken van de Maastrichtenaar uit de periode 1600-1800. Wie kent ze niet: “Inde Lanscroon” in de Grote Staat waar het eerste stadhuis stond, of de Wolwaag op het Onze Lieve Vrouweplein waar wol werd gewogen en accijnzen betaald, of “Au Mouton Blanc” en “Vogelstruys” waar het goed toeven was, of “In den Steenen Bergh” in de Stokstraat met een prachtig gevelornament van Steven Matto, koopman van Naamse hardsteen én steenhouwer, of de “Gouden Leeuw” in de Rechtstraat waar een brouwerij stond en ga zo maar door met mooie voorbeelden.

Je moet wel een beetje naar boven kijken en dat is het motto van de stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen (VMG): “Kiek ins nao bove”. Zij hebben samen met veel vrijwilligers (historici, genealogen, computerdeskundigen, (ver)taalinstituten, restauratieschilders en een fotograaf) het laatste halfjaar hard gewerkt aan een nieuwe interactieve website, zodat Maastrichtenaren en bezoekers van de stad uit vijf gevelstenenroutes en daarbij steeds vier talen kunnen kiezen en dan met hun mobieltje in de hand via en langs de gevelstenen de stad en een zichtbaar deel van haar

16 | Citymagazine Maastricht

cultureel erfgoed beter leren kennen. Bij iedere steen wordt interessante achtergrondinformatie verstrekt. Donderdag 22 juli vondt de lancering plaats door wethouder Vivianne Heijnen op het stadhuis. De website heeft de toepasselijke naam www.kijkeensnaarboven.nl gekregen. De website is toegankelijk voor iedereen. In veel hotels, musea, galeries, theaters en Marketing Maastricht ligt een korte flyer klaar en ook via de (social) media zal aandacht aan het geheel worden geschonken.


Naast deze website wordt met partners gewerkt aan twee andere programma’s. Een speurtochtenprogramma voor jongeren om hun stad beter te leren kennen en een ouderenprogramma voor hen, die zulke tochten niet meer kunnen lopen. Wij komen dan met herkenbare beelden uit het verleden en heden naar hen toe. De lancering van dit alles komt in de tweede helft van dit jaar. Tegelijk met de ontwikkeling van de website, hebben veel eigenaren van panden met gevelstenen opdracht gegeven hun gevelsteen opnieuw op te knappen. Het zijn weer prachtige juweeltjes geworden, die de stad extra glans geven.

Voor meer informatie kijk op:

www.kijkeensnaarboven.nl

Vivianne Heijnen, wethouder voor onder andere economie: “Deze wandelingen laten onze inwoners en bezoekers de stad weer op een andere manier beleven. De gevelstenen herbergen prachtige verhalen over de Maastrichtse geschiedenis. Verhalen die we moeten blijven vertellen. Met dit project doen we dat. Zo koesteren we ons verleden en zorgen we tegelijkertijd voor de aantrekkelijkheid van onze stad in de toekomst. Hulde aan alle vrijwilligers en dank aan de organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt en aan de vele eigenaren en ondernemers voor hun bereidheid om hun gevelsteen weer in oude luister te herstellen”. Om dit alles mogelijk te maken is de stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen (VMG) gesteund door de provincie Limburg, het Elisabeth Strouven fonds, het prins Bernhard Cultuurfonds, het Bonhomme Tielens fonds, de Gemeente Maastricht en het Maaslands Antiquariaat.

Citymagazine Maastricht | 17


ALL WEA THER

TRIPS


RTV MAASTRICHT en ELISABETH STROUVEN FONDS danken zorg met

Op donderdag 2 september organiseren RTV Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds ‘GRUUTS - Geer höb us aon ’t hart gelege’. Met dit evenement bedanken beide partijen, namens de inwoners van Maastricht, zorgmedewerkers voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de coronapandemie.

Duizend zorgmedewerkers -verdeeld over het Maastricht UMC+, Envida en Sevagram Maastricht – zijn uitgenodigd de avond fysiek bij te wonen. Zij krijgen een programma voorgeschoteld waarin live-muziek wordt afgewisseld met verhalen over de afgelopen anderhalf jaar. Guido van den Broek, bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds, over de motivatie achter dit initiatief: “Als je terugkijkt op de afgelopen anderhalf jaar, heeft corona een enorme impact gehad op onze samenleving. Als fonds vonden we dat wij, vanwege onze betrokkenheid bij die samenleving, daarbij stil moesten staan. Enerzijds inhoudelijk, door via persoonlijke verhalen terug te blikken en met boodschappen uit de samenleving te komen en anderzijds het vermaak te bieden; lokale, regionale en landelijke artiesten zullen optreden.” Onder meer de zangers Batteraof en George Baker, accordeonist Dominique Paats en de Oxygen Academy of Dance maken die avond hun opwachting. “We zijn nog in onderhandeling met een nationaal bekende artiest”, verklapt François Lenaerts, directeur van RTV Maastricht. De presentatie is in handen van entertainer Eric Jaspers.

20 | Citymagazine Maastricht


TEKST

Stephan van Appeven | FOTO'S Ronald van den Hoven

TROTS

BRUIS

Met het Maastrichtse woord voor trots, ‘gruuts’, laten de organiserende partijen hun waardering blijken voor de zorgmedewerkers, die zich het apelazerus hebben gewerkt in een tijd waarin een groot beroep werd gedaan op de zorg. “De ondertitel ‘Geer höb us aon ’t hart gelege’ is een verwijzing naar de eerste regel van het Maastrichtse volkslied. Dit keer is deze tekst gericht op de mensen uit de zorg, die in de vuurlinie hebben gestaan tijdens de pandemie en onze gasten zijn die avond. Maar met deze tekst gedenken we ook de mensen die helaas zijn overleden door corona”, aldus Van den Broek.

Het evenement wordt donderdagavond 2 september gehouden op het buitenterrein van de Muziekgieterij. Er wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten van Bruis, het festival dat de drie dagen daarna plaatsvindt. “Als toch al alles opstaat, kunnen we er net zo goed gebruik van maken”, aldus François Lenaerts, directeur van RTV Maastricht. “We hebben een mooie deal gesloten met de Muziekgieterij.” Omdat RTV Maastricht via radio, televisie, website en app live verslag doet van het evenement, kan iedereen in Maastricht zich ‘gruuts’ voelen die avond. “Het is een evenement waar heel Maastricht van mee kan genieten. Dus ook alle mensen uit de zorg die er niet fysiek bij kunnen zijn”, aldus Lenaerts. Aanvang van GRUUTS is 20.00 uur.

Citymagazine Maastricht | 21


Het neuro-oncologie TEAM MAASTRICHT UMC+ wint

CHALLENGE KANKERONDERZOEK Martijn Broen Neuroloog, Expertise Centrum NeuroOncologie Maastricht UMC+ winnaar van de Challenge met het project “Sport to Brain”

Maastricht – Het neuro-oncologie team van het MUMC+ in Maastricht heeft de Challenge gewonnen die door de organisatie van Swim to Fight Cancer Maastricht begin 2021 is uitgeschreven. De challenge behelst een bedrag van € 10.000 voor lokaal kankeronderzoek. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de landelijke organisatie vanwege de mooie opbrengst van € 185.000,- die in de 2019 editie van Swim to Fight Cancer Maastricht werd gerealiseerd. Met deze challenge wil de organisatie van Swim to Fight Cancer Maastricht nog meer betrokkenheid creëren in onze (lokale) strijd voor het gezamenlijk hoger doel, dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. De challenge mondde uit in een vijftal inzendingen. De winnende inzending werd gedaan door Audrey die haar partner Guy verloor aan kanker. Zij raakte enorm gemotiveerd toen ze de challenge voorbij zag komen en heeft toen de artsen van haar partner Guy benaderd. Het toeval wil dat zij al enige tijd bezig waren om de aanvraag en financiering van een onderzoek rond te krijgen. Een mooier lokaal succes kon eigenlijk niet worden behaald. Samen bereiken we meer!

Het winnende project SPORT YOUR BRAIN! Beweging helpt patiënten met kanker: het zorgt ervoor dat zij zich fitter voelen,

minder vermoeid zijn, meer spierkracht hebben en minder last hebben van angsten en somberheid. Onderzoek van het Maastricht UMC+ neuro-oncologie team richt zich op de invloed van een gezonde levensstijl op de kwaliteit van leven én overleving van mensen met een kwaadaardige hersentumor. De onderzoekers bestuderen of mensen die fitter zijn en meer bewegen een andere balans hebben in belangrijke onderdelen van het immuunsysteem en de zogenoemde tryptofaan stofwisseling. Het beter begrijpen van onderliggende processen én de invloed van een gezonde levensstijl zorgt er hopelijk voor dat er gerichtere therapieën ingezet kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan individuele trainingsprogramma’s of afgestemde voeding.

De Swim to Fight Cancer Maastricht editie van 2021 De Swim to Fight Cancer 2021 editie wordt dit jaar op 5 september georganiseerd wanneer ook het Festival Maas! met vele culturele, sportieve en bruisende activiteiten door heel Maastricht staat gepland. De organisatie van Swim to Fight Cancer Maastricht probeert zoveel mogelijk “verbinding” in Maastricht te creëren en de opbrengst van 2019 tenminste te evenaren zodat nog meer mooie (lokale) onderzoeks-initiatieven kunnen worden gefinancierd. Inschrijven voor Swim to Fight Cancer Maastricht editie 2021 als persoon of bedrijventeam is nog mogelijk. Tot 1 augustus geldt er zelfs nog een Early Swimpie prijs. Samen bereiken we meer! Voor meer info ga naar www.fightcancer.nl

Fight Cancer is een landelijke organisatie die op diverse plekken in het land, activiteiten, waaronder Swim to Fight Cancer, organiseert om geld in te zamelen voor (lokaal) kankeronderzoek. In Maastricht heeft de laatste editie plaatsgevonden in 2019. Een enorm geslaagd evenement dat met circa 300 zwemmers ruim € 185.000,- heeft opgebracht aan donaties dat inmiddels is besteed aan onderzoek. De Swim to Fight Cancer is uniek van opzet omdat deze goede doelen stichting met name draait op vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos inzetten. Hierdoor gaat het grootste deel van de inkomsten ook rechtstreeks naar het (lokale) kankeronderzoek. 22 | Citymagazine Maastricht


Telefoon: 06 109 07 403

Wij zijn en 365 dag per jaar geopend

*Wij hopen dat alles weer snel normaal word i.v.m. het Corona Blijf gezond en dan tot ziens op Mallorca!

Compleet verzorgde fietsvakantie

Voor Mallorca gevraagd: Mecaniciens en groepsleiders Mail naar: fredrompelberg@planet.nl

Huurfietsen alu of carbon vanaf e 80

S FIE PECI TSV ALI AK ST AN Virus. TIE S

Wij organiseren alles voor u. U kunt bij ons terecht voor: Vlucht + transfer + hotel + fietsservice / organisatie + begeleide ritten + top huurfietsen en nog veel meer.

Wereldrecord

268 km/u

WWW.FREDROMPELBERG.COM


Peter van Hooren FOTO'S

Vrijdag 16 juli bezocht Lilianne Ploumen Maastricht. Ze sprak in Boekhandel Dominicanen over de recente overstromingen en riep op elkaar nu bij te staan. Verder ging zij samen met Jacques Costongs in op de rol van de PVDA in de landelijke politiek. De aanwezige toehoorders konden dan ook hier vragen over stellen. De boekenactie #jijeenboekzijeenboek van PvdA, Juupu en de boekhandel had meer dan 330 prentenboeken opgeleverd voor kinderen voor wie een boek krijgen niet zo vanzelfsprekend is. Puck en Juul van Juupu waren dan ook trots op dit mooie resultaat. Aansluitend vond de boekpresentatie plaats van haar boek “De deur naar de macht”

24 | Citymagazine Maastricht

BEZOEK

LILIANNE PLOUMEN MAASTRICHT


De deur naar de macht van Lilianne Ploumen Dat meisjes geen eigen keuzes konden maken, ging er bij mij niet in. En dat ongelijkheid een vaststaand gegeven is, geloofde ik niet. Zo lang als ik mij kan herinneren, wil ik de wereld verbeteren en een verschil maken. Maar hoe doe je dat? Schop je van de buitenkant tegen de macht aan? Of lukt het je de deur naar de macht te openen en naar binnen te stappen? Dat zijn vragen die in elke tijd en voor iedereen relevant zijn. Maar om wie mijn ouders waren, en dus om wie ik ben, krijgen deze vragen nog meer betekenis. Als dochter van de melkboer was het ondenkbaar om je stem te verheffen. Het waren de anderen die de dienst uitmaakten. Totdat dat veranderde in mijn generatie en het mij lukte om die deur naar de macht te openen. De tijd heeft mij gevormd, en ik kon de tijd meevormen. Van klassenvertegenwoordiger tot minister die aan de wieg stond van de internationale beweging SheDecides. In dit boek laat ik zien hoe persoonlijk mijn politiek is en waarom ik geloof in een strategie die de kracht van sociale bewegingen en de macht van politiek combineert. Lilianne Ploumen is lid van de Tweede Kamer. Eerder was ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Citymagazine Maastricht | 25


Zondag 5 september

Samen bereiken we meer! Onno Hoes


boekhandel dominicanen

Boeken

TIPS

Zomervakantie….. bij uitstek de periode om tot rust te komen en waarmee kan dat beter dan met een fijn boek? Of je nu in het buitenland bent, in Nederland blijft of als je besluit dat dit jaar een vakantie thuis ook prima is; een boek hoort erbij! Kom lekker snuffelen bij Boekhandel Dominicanen! Deze maand tippen wij de volgende boeken:

ALEX MICHAELIDES

de Nimfen Een obsessieve literaire thriller rond Griekse mythologie, psychologie en onopgeloste moordzaken. Edward Fosca is een moordenaar, dat weet psycholoog Mariana Andros zeker. Maar Fosca is ongenaakbaar. Hij is professor Grieks drama aan de universiteit van Cambridge, en zeer geliefd bij zowel collega’s als studenten. Hij heeft zelfs een mysterieuze groep vrouwelijke aanhangers, die zichzelf De Nimfen noemen. Het nichtje van Andros roept de hulp in van haar briljante tante als een van haar vriendinnen, die tot De Nimfen behoort, vermoord wordt. Al snel raakt Mariana geobsedeerd door Fosca. Is hij in staat om zijn studentes te vermoorden?

TIJS VAN MARLE

KNOTS In de derde grot van links in de groene vallei, werd een holenmensje geboren. Zijn ouders noemden hem Knots. Het was een naam voor een echte krijger. Alleen… Knots is niet zo stoer als zijn naam doet geloven! Wanneer Knots onverwachts vrienden wordt Freddie de oerkie en wanneer blijkt dat sneeuwleeuw Stip zijn hulp nodig heeft, besluit hij dat het tijd is om zichzelf te bewijzen in de wereld buiten de groene vallei. Hiervoor moet hij op hol geslagen mammoeten, klauwkrokodillen en giebelende lachkikkers te trotseren… Én zijn irritante zusje Tuf in bedwang houden! Is hij stoerder dan hij zelf dacht? 8+

Het BBQ street basis boek Iedereen kan BBQ’en, dat is het motto van BBQSTREET, de BBQ-hit van 24Kitchen. Ontdek met Het BBQSTREET Basisboek alle ins en outs van dé buitensport. Ga aan de slag met de tips en BBQ-recepten van favoriete grillmasters Ralph de Kok, Peter De Clercq, Jord Althuizen en Harm Jan Bloem. Dit kookboek is afwisselend en praktisch, met veel informatie over bereidingsmogelijkheden en recepten voor vlees-, vis en groenteliefhebbers. En borrelsnacks, dessert en wintergerechten niet te vergeten. Dus: niet te veel poespas, gewoon lekker barbecueën met BBQSTREET. ROSS KING

DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

Alice op het eiland Een soap, intrige en tearjerker ineen; een heerlijk zomerboek. De jonge weduwe Alice staat voor een raadsel dat ze dolgraag wil oplossen en dat te maken heeft met haar man, die een geheim blijkt te hebben. Het spoor leidt naar Robin’s Island en ze ontpopt zich tot een ware spionne. Geholpen door camera’s en afluisterapparatuur ziet en hoort ze alles en is meer dan eens de redder in de nood. Maar hoe langer ze er over zwijgt, hoe lastiger het wordt om het op te biechten aan de mensen die in de loop der tijd haar vrienden zijn geworden ....

De boekhandelaar van Florence Halverwege de vijftiende eeuw werd gezegd dat alle wijsheid van de wereld in Vespasiano da Bisticci’s boekwinkel in Florence te vinden zou zijn. Daar werden prachtige manuscripten voor de Europese elite geproduceerd en verspreid. Dan bemachtigt een nonnenklooster in 1476 een nieuwe techniek,; een drukpers van een failliete Duitse drukker. De stortvloed aan radicale denkstromen die werd ontketend door het gedrukte boek zou de loop van de geschiedenis veranderen; de drukpers vormde de voedingsbodem voor de renaissance en de reformatie, en maakte het pad vrij voor de verlichting – en voor de moderne wereld zoals we die nu kennen.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


RTV MAASTRICHT gaat

‘De Boer op’

In de zomervakantie komt RTV Maastricht dagelijks met het programma ‘De Boer Op’. Hierin wordt de sfeer geproefd op de diverse campings rondom Maastricht. Drie teams, bestaande uit een redacteur en een cameraman van RTV Maastricht, gaan elk op een andere manier overnachten. De ene ploeg brengt de nacht door in een camper, de andere in een caravan en het derde setje zal in een tent slapen. In diverse afleveringen zullen zij vastleggen wat er zoal plaatsvindt op de diverse campings en wat er allemaal komt kijken bij het kamperen. De eerste aflevering van ‘De Boer Op’ wordt uitgezonden op maandag 26 juli.

Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, buitenzonwering en vloeren. Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan.

Passend interieuradvies op maat aan huis

Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl Maak nu een afspraak voor interieuradvies aan huis. Vloerbedekking - Laminaat - Pvc - Raamdecoratie - Buitenzonwering - Gordijnen

Akersteenweg 49 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 info@beksinterieur.nl


boekhandel dominicanen

Muziek

TIPS

Vanaf hun eigen vloer tippen onze muziekverkopers de volgende releases:

Utopian Ashes BOBBY GILLESPIE & JENNY BETH Bobby Gilespie (Primal Scream0 en Jenny Beth (Savages) maakten samen een plaat over relatie-puinhopen; Utopian Ashes. Het album kreeg een weelderige Britse jaren ‘90 productie die inderdaad niet misstaan had op een Primal Scream plaat. De kracht van het album zit echter in de ijzersterke songs waar beide zangers hun relatie-pijn eruit zingen. Opvallend is dat daar waar de stem van Jenny Beth alle ruimte krijgt en het richting duet gaat het ook meteen de beste nummers oplevert. Utopian Ashes is een echte luisterplaat voor de “grown-ups” en een die beter wordt na elke luisterbeurt.

Americans JAMES GAFFIGAN Dirigent James Gaffigan noemt zichzelf “an American in Luzern”. Met “zijn” Luzerner Sinfonieorchester maakte hij de CD ” Americans ” met composities van diverse Amerikaanse componisten uit de twintigste eeuw ; een periode, die in het teken stond van jazz, musical en minimalisme. In de symfonische dansen uit de musical West Side Story laat het orkest horen zich helemaal thuis te voelen in de jazzy swing van Bernstein. De derde symfonie van Ives werd gecomponeerd tussen 1908 en 1910, ging in première in 1946 en was goed voor de Pulitzer Prize in 1947. Zeer indrukwekkend is de briljante driedelige toccata van Barber, virtuoos gespeeld door de Amerikaanse organist Paul Jacobs. In het “andante for strings” van Ruth Crawford horen we de seriële kant van “Americans”.

Het hele jaar door vinden bij Boekhandel Dominicanen lezingen, schrijversbezoeken, muziekoptredens en exposities plaats. Deze zijn meestal gratis toegankelijk.

Agenda

BOEKENTIP LOEK DEKKER

The Who, De ultieme rockband Voor velen is en blijft The Who met reden de ultieme rockband. Samen met The Beatles, The Kinks en The Rolling Stones behoren ze onbetwist tot de grootste van de Engelse bands uit de jaren zestig. Het boek besteedt veel aandacht aan hun muziek, hun befaamde optredens en de turbulente privélevens van de band, inclusief de tragische, vroegtijdige dood van Keith Moon in 1978. The Who ging door zonder hem en dat gebeurde ook na de dood van John Entwistle in 2002. ‘The Who, de ultieme rockband’ is een must-have voor de fan maar ook voor iedere lezer die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de (rock)muziek.

Onderaan Beginne ROWWEN HÈZE Je hoeft niet lang te luisteren naar Onderaan Beginne om te concluderen dat Rowwen Hèze hun overvloedig tijd tijdens de Coronapandemie goed hebben besteedt. De band kwam niet eens fysiek bij elkaar en de songs werden in een vloek en een zucht geschreven door “schrijf-combo” Jack Poels en Tren van Eckevoort. De bands chemie blijkt onverwoestbaar. De liedjes klinken soms ouder en wijzer maar Poels’ stem en het geluid van de band klinken vitaler dan ooit, van de mooi ingetogen albumopener Onderaan Beginne tot de stampende polka-rocker End van ’t Touw. Topplaat!

Ballets Russes FRANÇOIS-XAVIER ROTH Parijs, 29 mei 1913 ; het Théâtre des Champs-Elysees is veranderd in een slagveld na (en tijdens) de première van le sacre du printemps van Igor Stravinsky. Musici en publiek staan elkaar zo’n beetje naar het leven en de politie moet eraan te pas komen. Dit was echter het begin van een nieuwe muziek-periode en een nieuw begrip van schoonheid. François-Xavier Roth achterhaalde de originele partituur en maakte met “les siècles” op authentieke instrumenten deze schitterende, originele CD met naast “de Sacre” ook uitvoeringen van Petrouchka en de Vuurvogel. Ballets Russes: Een revolutionaire CD.

Een compleet overzicht met nadere informatie kun je vinden op de website www.boekhandeldominicanen.nl. Wil je graag onze nieuwsbrief in de mail ontvangen: stuur dan een berichtje naar promotie@boekhandeldominicanen.nl

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


Ver van

je bed

Handgemaakt in Deventer. Uitgekozen in Maastricht.

Niet veel mensen weten het, maar Auping is een Nederlands familiebedrijf. Elke Auping wordt handgemaakt. Alles naar wens. En heel dichtbij. Dat betekent dat jouw droombed maar kort onderweg is naar jouw slaapkamer. Dat is niet alleen fijn voor de wereld, maar ook voor jou.

Auping Store Maastricht Beatrixhaven, Fregatweg 43

Kijk op auping.nl/store voor de openingstijden of maak een afspraak.

703-0543_57_adv Ver van je bed tbv AS Maastricht_185x135mm.indd 1

7/16/21 9:18 AM

Onze interieuradviseurs en ontwerpers denken graag mee met uw woonwensen, zowel in de showroom als bij u thuis of in de zaak. Zij kunnen voor u een interieurontwerpplan op maat maken.

In onze winkel presenteren wij met trots Nederlandse designmerken als Artifort, Gelderland, Pastoe, Label van den Berg en Arco. Dutch Design groeit al jaren en deze merken hebben gedurende die tijd een prachtige collectie opgebouwd. Van bijzondere banken, fauteuils, stoelen, tafels tot kasten en meer. Er is dan ook volop wooninspiratie bij Berden Wonen Maastricht.

Maastricht en berden.nl | Fregatweg 43 | Ook op zondag geopend


GEZOND IN HET KWADRAAT Onze huidige maatschappij maakt het niet makkelijk om de gezonde keus te maken. Het aantal patiënten met leefstijl gerelateerde klachten stijgt exponentieel. Ik maak me daar zorgen om, vooral

Met gezonde voeding je sterk, fit en vol energie voelen!

om het stijgende aantal kinderen met een chronische aandoening. Ik wil mijn kennis en ervaring op het gebied van leefstijl gebruiken om meer kinderen gezond te laten opgroeien. Naast mijn werkzaamheden als huisarts, heb ik nu ‘Gezond in het kwadraat’ opgericht. Zo help ik gezinnen en individuen op weg naar gezonde voeding, minder lichamelijke en/of psychische klachten en plezier en rust aan tafel. Daarnaast geef ik lezingen op scholen of in de huisartspraktijk over bijvoorbeeld het belang van bewegen of de inhoud van een gezonde lunchtrommel.

ondernemer

DE HUISARTS MET EEN BREDE VISIE

CONTINUE INSPIRATIE

Na een operatie op jonge leeftijd riep ik

ratie mij om de oren vliegt. Met haalbare

dat ik dokter wilde worden. Zo geschie-

aanpassingen in een eetpatroon of op

de. In 2008 studeerde ik af als basisarts

de andere gebieden van leefstijl behalen

en in 2016 als gepromoveerd huisarts.

mensen prachtige resultaten. Ze hebben

Met veel plezier help ik mensen hun ge-

bijvoorbeeld meer energie, minder pijn-

zondheid terug te vinden op het moment

klachten of kunnen zelfs stoppen met

dat ze ziek zijn of klachten hebben. Het

bepaalde medicijnen.

liefst zorg ik er echter voor dat mensen

RHEA HEER I N G A info@gezondinhetkwadraat.nl www.gezondinhetkwadraat.nl

Het mooie aan mijn werk is, dat de inspi-

gezond blijven. Daarom volgde ik ver-

DE TOEKOMST

schillende opleidingen op het gebied van

Ik ga ervanuit dat er een tijd komt dat de

leefstijl, waarbij mijn passie met name

gezonde keus de standaard is. Tot die tijd

ligt op het onderwerp voeding. Nadat

blijf ik vanuit ‘Gezond in het kwadraat’

ik alles wat ik leerde in mijn eigen gezin

de verandering richting een gezondere

en de huisartsenpraktijk toepaste en de

leefstijl in gang zetten. Zo ga ik me na de

indrukwekkende effecten ervan zag, was

zomer specialiseren in voeding bij con-

ik ervan overtuigd dat we middels onze

centratieproblemen en AD(H)D en heb ik

leefstijl veel invloed kunnen uitoefenen

verschillende ideeën voor workshops en

op onze gezondheid.

lezingen.

Deze artikelreeks komt tot stand in samenwerking met het Inspiratiehuis. Wij bieden kennis, praktische tools en interessante netwerken voor starters en ondernemers.

www.inspiratiehuismaastricht.nl Citymagazine Maastricht | 31


EERSTE ‘BEZEUKERSCENTRUM OP RAAJER’ EN TICKETSHOP MAASTRICHT UNDERGROUND IN GEBRUIK GENOMEN

Met de in gebruik name van het eerste Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op wielen en de opening van de ticketshop en infopunt Maastricht Underground in Fort Sint Pieter geven Natuurmonumenten en Maastricht Underground het officiële startschot van hun nieuwe samenwerking rondom het ontvangen en informeren van bezoekers op de Sint-Pietersberg.

TICKETSHOP MAASTRICHT UNDERGROUND IN FORT SINT PIETER Vanaf het moment dat Maastricht Underground, in de zomer van afgelopen jaar, haar intrek heeft genomen in een van de caponnières van Fort Sint Pieter en daar een geheel in de sfeer passende ticketshop heeft geopend, zijn de beide organisaties hun samenwerking verder gaan uitbreiden. De ticketshop is de vaste plek waar bezoekers hun ticket kunnen kopen voor Fort Sint Pieter, kazematten en de gangenstelsels Noord en Zonneberg, maar ook informatie kunnen krijgen over de Sint-Pietersberg en het werk van Natuurmonumenten.

BEZOEKERSCENTRUM OP WIELEN De komst van een vast bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. Om bezoekers wel al te kunnen ontvangen en informeren op een manier die past bij de ontwikkeling van het gebied is het idee geboren om een mobiel bezoekerscentrum te ontwikkelen dat op de verschillende unieke plekken op de berg en in de groeve in te zetten is. Het eerste Bezoekerscentrum op Wielen is een feit.

ONTMOET ONS! De ticketshop en infopunt Sint-Pietersberg in Fort Sint Pieter (Luikerweg 80) is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Het Bezoekerscentrum op Wielen is, als het weer het toelaat, op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag op verschillende plekken te vinden (o.a. bij de parkeerplaats bij D’n Observant, het uitkijkplatform en de Kiekoet).

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP www.maastrichtunderground.nl www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg www.natuurmonumenten.nl/ bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen

32 | Citymagazine Maastricht


Uit-tips augustus Van 28 juli t/m 28 augustus 2021

T/m 10 oktober 2021

Elke ma t/m vrij om 12:25u, elke za en zo om 12:25u en 14:25u

Lumière Open Air Film Festival

Identities Centre Céramique

Rondleiding Grotten Zonneberg incl. Museum

Boek een gezellige avond tijdens het Lumière Open Air Film Festival voor een echt zomers uitje. De beste films in een heel bijzondere setting. Deze zomer draaien ze de mooiste films. Voorpremières van de films die nog uit moeten komen of juist de romantische en tijdloze klassiekers. Een echte filmliefhebber is hier bij! Bel je favoriete vriend, neem plaats in een van de strandstoelen en geniet van de film.

Ken je de nieuwe tentoonstelling van Centre Céramique al? “Identities” is een aangrijpende tentoonstelling die de verhalen van onder andere Maastrichtenaren laat zien. Daarnaast ook de mooiste beelden met verhalen van andere Limburgers en mensen uit Nederland die je nog lang zullen bijblijven. Onderwerpen als religie, migratie, natuur en corona-crisis in de vorm van bijzondere videoportretten.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Lumière Open Air Film Festival’

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Identities’

In de ondergrondse wereld van Maastricht laat een Official Maastricht Guide je een hele andere én onontdekte kant van de stad zien. Diep verscholen in het grottenstelsel ligt het ‘Museum’, waar werken te vinden zijn die zonder twijfel tot de verbeelding spreken. Zoals een meters lange in de mergel gekapte Mosasaurus en een houtskoolversie van de beroemde Nachtwacht op ware grootte! Alles én meer over deze bijzondere plek leer je tijdens een van de rondleidingen. Een bezoek aan de grotten is tevens een goed idee bij warm weer. In de grotten is het namelijk altijd lekker koel!

Powered by uitagendamaastricht.nl

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Grotten Zonneberg incl. Museum.’

Van 12 t/m 22 augustus 2021

Orlando Festival Tijdens het Orlando Festival bruist Maastricht en omstreken dankzij internationale muzikale invloeden. Dit oudste en omvangrijkste kamermuziekfestival is een must-visit voor muziekliefhebbers van alle leeftijden. Met optredens van professionals én amateurs.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Orlando Festival’

Citymagazine Maastricht | 33


Eurohandel s voor uw tuin e l l a

Voor h

Terrasover en buitenv

het grootste uit de regio, in onze sh

Onze terrasoverkappingen en buitenverblijven worden aangepast aa Een persoonlijk professioneel advies helpt u bij het maken van gespecialiseerde vakmensen. Gratis offerte en inmetin

Bezoek onze website: eurohandel.nl

Ma t/m Vr: 9.00 - 18.00 uur Za: 9.00 - 16.00 uur


het ultieme vakantiegevoel in eigen tuin.

rkappingen verblijven:

assortiment opgebouwd howtuin.

an uw wensen en zijn beschikbaar in verschillende prijsklassen. n de juiste keuze. De opbouw kan worden gerealiseerd door ng. Vele variaties met schuif- en zijwanden mogelijk.

Rennemigerveldweg 70a 6413 BP Heerlen

info@eurohandel.nl +31 45 572 97 10


Profile for City Magazine Maastricht / regio

City Magazine Maastricht / regio  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded