City Magazine Maastricht / regio

Page 1

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE ! INTERVIEW GIEL COENEN FEESTMAAND BIJLAGE BOEKHANDEL DOMINICANEN CULTURA MOSAE MAGISCH PROGRAMMA BIJLAGE JUBILEUM BORDER ESTATE+ PVDA STADSDOCUMENT 72 En verder o.a.: Blender is coming, Column Vivianne Rijnders, In Bed met Tamara van Wijhe, RTV Maastricht met Tejo Verstappen, Business Link Builders met Amplitia, Boeken & Muziektips, Beks Interieur en nog veel meer…. CITY Maastricht Region w onen werken genieten 2022 7e JAARGANG NEEM GRATIS MEE!

LevenWonen

Grip op je knip, ook tijdens je pensioen!

Als je ook tijdens je pensioen grip op je knip wilt houden, is het verstandig om daar nu vast over na te denken. Hoe meer tijd je hebt, hoe beter je je kunt voorbereiden.

Best ingewikkeld

Da’s snel gezegd, maar dit kan in de prak tijk best ingewikkeld zijn. Heb je daar hulp bij nodig? Als Erkend Financieel Adviseur kan ik je helpen om alles op een rij te zet ten en adviseer ik je desgewenst over aan vullende maatregelen die je kunt nemen. Neem dus gerust contact met me op.

Door extra te sparen bijvoorbeeld. Of door ervoor te zorgen dat je je schulden, zoals je hypotheek, tegen die tijd hebt afgelost. Of allebei, natuurlijk.

AOW

Maar laten we beginnen met je inkomen. Dat bestaat, nadat je de pensioenleeftijd hebt bereikt, in elk geval uit een AOW-uit kering. Die bedraagt op het moment van schrijven per maand maximaal € 1.261,52 als je alleen woont en maximaal € 863,88 per persoon als je bent getrouwd of sa menwoont.

Collectief pensioen

Daarnaast bestaat de kans dat je collectief pensioen opbouwt bij je werkgever of dit in het verleden hebt gedaan. Op Mijnpen sioenoverzicht.nl kun je zien welk pensi oeninkomen je mag verwachten, op ba sis van je AOW- en pensioenrechten. Let op, om hier te kunnen inloggen, heb je je DigiD nodig.

Derde pijler-pensioen

Misschien heb je daarnaast zelf nog iets geregeld, zoals bijvoorbeeld een lijfrente of ander pensioenpotje. Hoeveel inkomen dit zogenoemde ‘derde pijler-pensioen’

straks oplevert, kun je niet terugzien in Mijnpensioenoverzicht.

Actueel inkomen

Verder kun je overwegen om na je pensi oendatum nog deels door te werken en op die manier inkomen te genereren. Steeds meer mensen kiezen hiervoor, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige.

Schulden aflossen

Inkomen is één deel van je financiële balans, uitgaven vormen het andere deel. Immers, hoe minder je hoeft uit te geven, hoe min der geld je nodig hebt. Daarom heeft het aflossen van schulden – zoals je hypotheek – veel invloed op je besteedbare inkomen van later. Maar overdrijf het niet! Stop niet al je spaargeld in stenen, maar houd – als het kan – een potje over om vrij te kunnen besteden. Ook hier gaat het om balans.

Maak een financieel plan

Als je alles overzichtelijk wilt krijgen, kun je het beste een financieel plan maken. Daar in kijk je niet alleen naar de (verre) toe komst, maar ook naar de periode tussen nu en dan. Zo kun je bepalen hoeveel geld je kunt gebruiken om extra te sparen voor je pensioen of om (extra) af te lossen.

Meer weten?

Heb je een vraag over dit bericht of wil je meer weten over financieel advies? Neem dan gerust contact met me op.

Robert Goossens

ASA Groep Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043-3639575 info@asagroep.nl www.asagroep.nl

Erkend Financieel Adviseur

Robert Goossens is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering

K�kt verder dan jouw hypotheek Bewezen deskundig Alt�d up-to-date Integer en persoonl�k Creëert overzicht en inzicht Houdt zich aan de beroepscode

Leven & Wonen is een initiatief van

COLOFON

UITGEVER

VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96

CITY MAGAZINE

MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl

7e jaargang, nummer 72

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied

REDACTIE

Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Centrum Management

FOTOGRAFIE

Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean Pierre Geusens Christophe van Vloten

ALGEMENE ZAKEN

Magda van Hooren

COVERFOTO

Jean Pierre Geusens

INTERNET & SOCIAL MEDIA

Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

VORMGEVING & DRUK www.andi-printsolutions.com

AUTEURSRECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

De eerstvolgende uitgave verschijnt op 30 december 2022

Deze maand

3 CITY MAGAZINE Maastricht |
17 14 4 De Ontmoeting 8 Centrummanagement
10 Cultura Mosae 12 Blender is coming 14 In bed met .... 17 Feestdagenspecial
Dominicanen 21 Stadsdocument
24 Dominicanen
25 RTV
26
26 Border Estate+ 31 Dominicanen
32
34 Beks
21 12
Maastricht
Boekhandel
PVDA Maastricht
Boeken
Maastricht
Column Vivianne Rijnders
Muziek
Business Link Builders
interieur

de Ontmoeting...

Van Wijck zit gezellig vol, maar natuurlijk is er een plekje voor ons in het kader van de serie De Ontmoeting. In dit deel ontmoeten we de geboren en getogen Maastrichtenaar Giel Coenen. We praten met hem over JekerJazz. Het beroemde Maastrichtse jazzfestival dat in 1991 klein begon maar uitgegroeid is tot een festival met live muziek in meer dan dertig cafés.

Giel Coenen

GIEL vindt zichzelf op de eerste plaats ‘gruutse ampa’ van Morris en James, het geschenk van de eeuw, zo ervaart hij zijn kleinkinderen. Hij is getrouwd met zijn liefste Lenie en heeft een dochter en een schoonzoon. “Väöl höb iech neet meh dit höb iech en dat is veur us alles weerd. We roeien met de weinige dubbeltjes die we hebben maar ik ben steenrijk door hoe ik in het leven sta,” zegt Giel.

Giel is al tweeëndertig jaar onlosmakelijk ver bonden aan Jekerjazz in Maastricht en wordt dan ook vaak Mister Jekerjazz genoemd. “Maar dat wil ik corrigeren,” geeft hij aan. “Ik doe Je kerjazz niet alleen. Mijn vrouw krijgt dagelijks alle ellende erom heen mee. Daarbij help ik in het Jekerkwartier ook met het opzetten van an dere activiteiten zoals Quatorze Juillet, Mucho Mundo, Petit Paris. Ik ben geboren op de Ton gersestraat, opgegroeid in het Jekerkwartier, gespeeld op de Walmuur en gezwommen in de Jeker. Het is het Quartier Latin van Maastricht. Maar waar het mij om gaat is de Stad Mestreech. Ik voel me ontzet tend betrokken bij onze stad en één van de din gen die voor mij daarbij horen is Jekerjazz. Jeker jazz is in 1991 geboren in Café Chriscus, van Chris van Duurling in de Koestraat. Ik deed de programmering voor de enkele cafés die toen mee deden. Na een paar jaar ging Chris an dere dingen organiseren en ik nam Jekerjazz voor mijn rekening. Ik vormde een bestuur van mensen met een muzikaal hart dat klopt voor Maastricht. Inmiddels draait Jekerjazz geweldig maar wat het zo zwaar maakt, is dat er geen geld is. De gemeente Maastricht heeft nooit iets bijgedragen. Voor mij betekent dat het hele jaar bedelen om het festival overeind te houden. Er moeten programmaboekjes komen, posters, banners en dergelijke om Jekerjazz in beeld te brengen. Steeds als we geld hebben investeren we hierin. Zo hebben we nu grote spandoeken die we op vijf plaatsen in de stad mogen hangen. Dit komt de uitbaters van de deelnemende cafés ten goede. Zij willen mee blijven doen aan Jekerjazz mits hun zaak goed bezet is. Dat lukt alleen als je reclame maakt.

Daarbij moet je natuurlijk een goed programma hebben. Op de één of andere manier heb ik een goede neus voor het uithalen van geschik te bands en krijg ze meestal zover dat ze voor een zachte prijs komen spelen. Dus, Jekerjazz is niet van mij. Ik ben wel die gek die elk jaar gaat bedelen om de financiering weer rond te krijgen en voor de juiste bands zorgt.”

Giel Coenen:

WE STAAN IN

de Top 5 VAN

EVENEMENTEN IN MAASTRICHT

JEKERJAZZ ZORGT VOOR BINDING “Jekerjazz is van ons allemaal. Ik zie de bank directeur naast de bouwvakker staan. Door de laagdrempelig heid van het festi val vervallen ran gen en standen, iedereen is gelijk. Jekerjazz zorgt voor de binding die de stad zo hard nodig heeft. Mijn drijfveer om ermee door te gaan is ervoor te zorgen dat Je kerjazz gratis toegankelijk blijft. Zodat ook die meneer die geen geld heeft voor een drankje toch van de muziek kan komen genieten. Daar doe ik het voor. Muziek is voor iedereen, het is de mooiste taal die er is. Muziek moet je voe len, op je eigen manier.”

DOOR DE STRAKKE REGELGEVING MAAK JE DE BINDING KAPOT

“Het is erg zuur dat wij in de Top vijf van gro te evenementen in Maastricht staan maar nog nooit een cent van de gemeente hebben ge kregen. Waarom krijgen wij geen enkele sub sidie terwijl Jekerjazz zoveel mensen trekt? Maastricht is toch een culturele stad? Het is niet te rijmen dat de gemeente niet meewerkt. Wij moeten ons wel aan te veel nutteloze regels houden. De politiek heeft de mond vol over binding, Jekerjazz zorgt net voor die binding, Jekerjazz is binding!

5 CITY MAGAZINE Maastricht |

Maar door de strakke regelgeving maak je de binding kapot. Ga eens in Luik kijken, prach tig wat daar mogelijk is en hoe goed alles daar loopt. Als je mensen vrijer laat, gebeuren er geen rare dingen. Die opgelegde regels wer ken averechts, mensen gaan daar tegenin. Stop met regels waarop niet gehandhaafd kan wor den. Afgelopen oktober was Jekerjazz weer een enorm succes maar naast een financiële worsteling was het ook een worsteling met alle regels vanuit de gemeente. Kijk eens naar Jazz Breda, een fantastisch festival dat volledig ge subsidieerd wordt door de gemeente. Waarom blijft de gemeente Maastricht zo achter? Onze stichting moet alles zelf doen, dat vraagt heel veel inzet en schrijfwerk. Aan dat laatste heb ik een hekel en dat neemt mijn vrouw daarom voor haar rekening. Zij verdient oprecht een groot compliment daarvoor.”

Ontmoeting...

| CITY MAGAZINE Maastricht 6

Ook wil Giel het bestuur in het zonnetje zetten. “We zijn een echt team, we doen het samen en ontwikkelen graag nieuwe dingen. Zo ben ik in de zomer op mijn motor naar de bron van de Jeker gereden, zo’n tweeënvijftig kilometer hier vandaan in België. Ik heb de Jeker gevolgd, kwam door prachtige landschappen, door pit toreske dorpjes. Zo ontstond het idee om Je kerjazz uit te breiden. Om maandelijks ergens langs die Jeker iets te doen op gebied van mu ziek en kunst, het beleven ervan en daardoor weer die binding. Het hoeft allemaal niet groot te zijn, want grote dingen vallen om. Mensen willen tegenwoordig steeds meer. Ze vergeten de beleving, ze vergeten om dichtbij zichzelf te blijven. Terwijl het zo belangrijk is om dat dubbeltje waar je voor geboren bent niet te ver geten. Het mag geen wereld van de rijken wor den. Zorg dat je niet alleen kijkt maar ook echt ziet en beleeft. Met een flesje cola in je hand op een stoepje zitten in Parijs kan mooier zijn als Parijs beleven vanaf een duur terras. Het gaat om innerlijke rijkdom. Jekerjazz geeft me die innerlijke rijkdom. Het festival programmeren is iets wat ik graag doe. Het gaat vanuit gevoel, vanuit beleving.”

Welkom bij Van Wijck. Bij ons kun je puur genieten van ontbijt, koffie, lunch, high tea, borrel en take away. Al onze producten zijn homemade, met oog voor detail en vol verse ingrediënten. Van Wijck is iedere dag open van 8 tot 18 uur. Voor meer informatie kun je terecht op www.puurvanwijck.nl en Instagram @puurvanwijck.

Ontmoeting...

“Jekerjazz moet de charme en het Bourgondische van Maastricht uitstralen. Je mag niet uit het oog verliezen voor wie je het doet. Als het zover is, geniet ik ook. Vooral het plezier van de mensen.” Giel kan nog uren doorpraten over Jekerjazz en over muziek, over het gevoel daarbij. “Want gevoel is alles bij de mens!”

Van Wijck, Wycker Brugstraat 28, Maastricht Winterse specials KOM JE PUUR GENIETEN? VAN WIJCK HEEFT HEERLIJKE WINTERSE GERECHTEN EN DRANKJES OP HET MENU STAAN ZOALS PANCAKES KLASSIEK, SMASH BURGER, MEXICAANSE SOEP, SPECULAAS LATTE MET SLAGROOM, MILKSHAKE MANDARIJN EN NATUURLIJK GLÜHWEIN (OOK ‘TO GO’). Gezellige feestdagen! CHECK ONS MENU
Nice to meet you!

VERLICHTINGsfeer

Ze branden weer. De magische lichtjes in de stad. Hoewel ze eigenlijk niet weg te denken zijn gedurende de donkerste maanden, is het in tijden als deze niet vanzelfsprekend. De afgelopen tijd zijn we samen met Avontuur, onze partner voor de sfeerverlichting, druk in de weer geweest om te kijken naar mogelijkheden en maatregelen die we kunnen treffen om energiebesparing te realiseren en tegelijkertijd sfeer te behouden. Want die magische lichtpuntjes zijn zeker in deze tijd heel welkom. En het is gelukt! Hieronder delen we graag enkele feiten en weetjes over de verlichting om dat toe te lichten…

Wat maakt de sfeerverlichting zo magisch?

4.400 meter gu l es t 354.992 l

Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de stad. Dagelijks denken wij na over hoe we Maastricht zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Door het initiëren en organiseren van verschillende projecten en campagnes zorgen we er samen met onze partners voor dat de stad straalt! Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden?

Via deze vaste pagina in City Magazine houden we je op de hoogte!

146 verlichte b 50 luchters 660 lich a

DUIZENDEN METERS

du z e LED LAMPJES

1000 zwevende bollen

Hoe zorgen we voor energiebesparing? : dagelijks van 14:00 tot 02:00 Goed om te weten... giezu ige LED-verlichting ver uikt 10x minder c v i e verlich ng sfeerverlich ng ver uikt ech 0.35% v t t e op b e lich et stad 325 jdopo gu l 50 jd o op gr e lich nst a

Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Samen met onze partners gaan wij de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en initiatieven aan te bieden aan de stad en de mensen; van bewoners tot studenten, van bezoekers tot makers. Zo dragen we bij aan een samenleving die eigenheid en diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden? Via deze pagina in City Magazine houden we je op de hoogte!

CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

MAGISCHE CULTUURACTIVITEITEN IN MAASTRICHT

Verwacht in 2022 weer een magisch mooi en sfeervol programma van Cultura Mosae, met als vanouds verrassende optredens op ieder plein en haast iedere straathoek in de stad. In totaal zullen meer dan 100 gezelschappen onderdeel uitmaken van het programma.

De afgelopen jaren heeft Cultura Mosae met Centrummanagement Maastricht en andere partners gezamenlijk de Culturele Decemberprogrammering georganiseerd. Inmiddels is dit cultuurprogramma uitgegroeid tot een van de pijlers van Magisch Maastricht.

ALS VANOUDS

Na alternatieve invulling in 2020 en 2021 vanwege COVID-19, organiseert Cultura Mosae in 2022 als vanouds een mooi cultureel programma met een grote diversiteit aan culturele instellingen en amateurgezelschappen. Van 16 december 2022 t/m 8 januari 2023 zijn er op verschillende locaties in de stad uiteenlopende (Eu)regionale muzikale performances te zien. Op vele plekken in Wyck, het Stokstraatkwartier, de oude binnenstad en het Jekerkwartier zullen singer-songwriters, koren en ook studenten van het Conservatorium magische optredens verzorgen. Daarnaast word je deze hele periode verrast met prachtig straattheater dat de bezoekers in de stad zal betoveren.

JEKERKLASSIEK DECEMBERCONCERT

December is de feestmaand en dat vier je met muziek! JekerKlassiek organiseert een speciaal decemberconcert op zondag 4 december in de Waalse Kerk. Violiste Lei Wang (concertmeester philharmonie zuidnederland) speelt samen met drie andere musici strijkkwartetten van Evard Grieg en Joseph Haydn. Kortom: een heerlijke zondagmiddag om weg te dromen bij klassieke muziek. Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6 / 4 december 2022 / 14.00 & 16.00u / Toegang: €7.50 / jekerklassiek.nl

SAMENWERKING CULTURA MOSAE EN CONSERVATORIUM MAASTRICHT

Om tot een sfeervol cultuurprogramma te komen, werken Stichting Cultura Mosae en Conservatorium Maastricht jaarlijks intensief samen. Voor het Conservatorium een mooie kans om studenten kennis te laten maken met live optreden voor een divers publiek, aldus Marc Puyol-Hennin, Booking Agent Jazz: “Dat Cultura Mosae een van de grootste afnemers is van Booking Agency Conservatorium Maastricht, is een winwin. Studenten krijgen de kans om op een zeer laagdrempelige manier deel te nemen aan het livecircuit. Tegelijk versterken de vele concerten en events waar onze jazz- en klassiek-studenten deel van zijn, de positie van Maastricht als een plek met een levendige podiumsector. Dit trekt vervolgens nóg meer (internationaal) jong muziektalent aan!”

VERRASSING OP DE MAGISCHE LICHTROUTES

Centrummanagement verzorgt sinds jaar en dag de sfeerverlichting en ook dit jaar heeft Maastricht Marketing drie zogenaamde lichtroutes uitgezet die bewoners en bezoekers kunnen volgen. Van het hippe Wyck en architectonische Céramique tot het industriële Sphinxkwartier en romantische Jekerkwartier. Op de route komen historische, culturele en culinaire schatten die Maastricht rijk is voorbij.

MAGISCHE VERLICHTING BRUGWACHTERSHUISJE

KUNSTPROJECTIE ‘UNFRAMED ADVENT’

Blanche Dael, de Maastrichtse animatiestudio MurMur en Viewmaster Projects presenteren tijdens Magisch Maastricht de huizenhoge projectie ‘Unframed Advent’ op de nieuwe bakstenen gevel van de koffiebranderij in het Sphinxkwartier. De projectie met de vele getekende en beweeglijke ‘vensters’ verwijst naar een traditionele adventskalender, waarbij er achter ieder deurtje iets verstopt zit. In ‘Unframed Advent’ wordt alles in beweging gezet en zitten er poëtische en fantasierijke werelden achter de luikjes. De korte animatie is gratis te bezichtigen vanaf de Sphinxparking en gemaakt voor jong en oud. Doordat er veel dingen tegelijkertijd gebeuren in het verhaal, zie je elke keer weer iets nieuws in het kunstwerk. 1 — 30 december / Brikkegebouw Maastricht / van zonsondergang tot middernacht

Stichting Brugwachtershuisjes organiseert ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan in 12 steden het project SPOT ON! brugwachtershuisjes Dichter Maarten van den Berg liet zich inspireren door persoonlijke verhalen van omwonenden en voorbijgangers van deze brug. Op basis van deze dichtregel en de architectuur van het huisje, zal lichtkunstenaar Marco Broeders (co2RO) een theatrale belichting ontwerpen. Vanaf 1 december / www.brugwachtershuisjes.nl

EN ER IS NOG ZÓVEEL MEER!

THEATER, met o.a. voorstellingen van M46 in de Lutherse kerk op 29 december en verschillende theater acts door de stad verzorgd door jonge theatermaakster Sophie Heuts. DONKERSLAG, een audiodrama te beluisteren op het station en in de Dominicanenkerk. EEN POP-UP MUSEUM van Antea Group op het OLV-plein. KERSTCONCERTEN IN DE SINT SERVAAS BASILIEK, o.a. van de Mastreechter Staar en KERSTKAMERCONCERTEN van Kunsthuis Theo Hubens op 17 december. / Kijk voor het complete en actuele magische cultuurprogramma op www.culturamosae.nl

WWW.CULTURAMOSAE.NL /

Blender is coming

..EN IEDEREEN KAN MEEDOEN

Het Sphinxkwartier is booming. Maastrichts nieuwste hot spot trekt dankzij lokkers als de Muziekgieterij, Blanche Dael, The Social Hub en Cinema Lumière steeds meer mensen. Nieuwste loot aan de stam is BLENDER, een CULTUURCENTRUM waar Factory, Shop en Bar en Food gaan samenvloeien in de oude Timmerfabriek. En het mooie is: iedereen kan vanaf twintig euro een stukje van Blender kopen.

Maastrichtenaren zijn gruuts op hun nieuwe wijk: honderdduizend vierkante meter industri eel erfgoed is succesvol herbestemd naar cul tuur, bedrijven, retail, horeca, studentenhuis vesting en duizend gloednieuwe woningen. De nieuwste aanwinst van het Sphinxkwartier is in the making: Blender, unieke ontmoetingsruim te met een eigen radio, kunstateliers, expositie ruimtes, workshops en een unieke bar en food beleving. Iedereen is hier welkom om te komen genieten van de goede dingen des levens. Fa milies, buren, locals, nieuwkomers, studenten, iedereen blendert mee.

ONGEPOLIJST & CREATIEF

“Met Blender willen we een nieuwe, spannende plek presenteren,” aldus initiatiefnemers Mark Curvers en Rudi Martens. “Waar je al het goede dat het leven biedt, kunt zien, ervaren en ont dekken. Alles onder één dak. Tegen het prach tige industriële decor van de Timmerfabriek en

in goed gezelschap van fijne buren in dit onge polijste, kloppend hart van creatief Maastricht.”

BLENDEN

Over blenden gesproken: de 2300 leegstaande vierkante meters van de oude Timmerfabriek worden herbestemd tot Blender Factory, Blen der Bar & Food en Blender (work)Shop.

De prachtige eerste verdieping - met glazen dak - wordt omgedoopt tot Factory voor ar tiesten, opkomende merken en makers. Kun stenaars kunnen hier tegen een zacht prijsje een atelier huren en in de intieme, ontspannen setting hun werk laten zien. Ook externe evene menten, tentoonstellingen en workshops zijn hier welkom.

In de Blender Shop worden de werken uit de Factory verkocht, doen een tiental lokale makers een pop up-verkoop, maar is er ook ruimte om

| CITY MAGAZINE Maastricht 12
TEKST Blender FOTO Christophe van Vloten

zelf creatief te zijn. Kruip in de donkere kamer en leer analoge foto’s te ontwikkelen of maak je eigen hypermoderne glas in lood-object.

De Lift Open Space al gezien? Dit is de open ruimte waar expo’s, events, dance- en DJ-bat tles elkaar in snel tempo afwisselen. Elke dag iets nieuws op dit broedplekje.

Over de Blender Bar & Food - in de voormalige concertzaal van de Muziekgieterij - mogen we nog niets verklappen. De woorden: authentiek, fun, lekker en vette vibe mag je wel alvast om cirkelen.

IEDEREEN EEN STUKJE

Blender kent een coöperatieve structuur, waar founders Mark en Rudi elk 15% van de aandelen bezitten en 70% eigendom wordt van partners, roommates en ambassadeurs. Iedereen kan dus, via sharefunding eigenaar worden van een stukje Blender.

“Mede-eigenaar worden kan al vanaf twintig euro per jaar. Bij een investering vanaf hon derd euro ontvang je elk jaar 8% rendement. Er wordt een jaarlijkse omzetgroei van 12% voor opgesteld. Maar vooral wordt Blender in alle opzichten duurzaam en verantwoord vorm gegeven. Zo wordt personeel geleverd door

WE GELOVEN STERK IN DIT ATYPISCHE MAAR SOCIALE CONCEPT DAT HELEMAAL IN DE TIJDSGEEST PAST.

DAT WEERSPIEGELT DE COÖPERATIE OOK: share & care

.

MTB Maastricht, gaat van elke online transac tie tien cent naar lokale armoedebestrijding en ligt er een actieplan tegen voedsel- en energieverspilling.”

GOEIE VIBE

“Het beleid is open, transparant, bottom-up. We willen samen met de Maastrichtenaren de voormalige Timmerfabriek ombouwen tot een coole plek, waar een vibe van passie, plezier en creativiteit heerst. Dus daarom een oproep voor iedereen die houdt van kunst, cultuur en lekker eten: je kunt nú medeoprichter worden en letterlijk deel gaan uitmaken van deze nieu we community. Dit is je kans.”

13 CITY MAGAZINE Maastricht |
MEER WETEN OVER SHAREFUNDING BLENDER?

Deze ‘In bed met …’reportage bij Gasse Slaapcomfort aan de Akersteenweg in Maastricht, vindt plaats in de heerlijke Hästens boxspring die in de etalage staat. En aangezien mijn bedgenoot een prachtige dame is, hebben we nog veel bekijks ook..

IN BED MET…

Tamara

van Wijhe

Ik lig in het zachte roze van het weelderige ikwil-er-nooit-meer-uit-bed, samen met TAMARA VAN WIJHE – Cuijpers van Fitnessstudio Mind set. Enige tijd na een traumatische gebeurtenis in haar leven is Tamara gaan sporten om één en ander beter te kunnen verwerken en om lekker der in haar vel te zitten. “Ik werd sterker en zelf verzekerder,” begint Tamara haar verhaal, “en ik zag in mijn omgeving vrouwen die dat ook wel wilden, maar voor wie de drempel te hoog was om naar een sportschool te gaan. Die vrouwen wilde ik graag helpen. Ik zette een punt achter mijn kantoorbaan en heb de opleiding fitnes strainer A en de specialisatiecursus Pre- en Postnataal Fitness-coach by Sterkher afgerond. Zo kon ik vrouwen tegemoet komen en ben per sonal training aan huis gaan aanbieden. Dat was het oorspronkelijke concept in 2020. En ja, ik neem hier ook een stukje mentale coaching in mee. Bijna elke vrouw heeft ooit wel iets mee gemaakt waar zij last van heeft en vaak komt dit eruit in gesprekken tijdens het sporten.

Ik was net goed gestart toen corona kwam. Om toch door te kunnen gaan ben ik gelijk via zoom online met mijn members gaan spor ten. Daar heb ik zo’n grote groep vrouwen

aan over gehouden dat coaching aan huis niet meer te doen was. In oktober 2021 opende ik mijn studio ‘Mindset’ aan de Akersteenweg 108 in Maastricht. Na de lockdown ging ik met groepen van soms wel dertig vrouwen in het park trainen. Daardoor bedacht ik dat als ik zoveel dames op een zondag in het park kon krijgen, ik ook een event zou kunnen vullen. Een groot sportevent waarvan de opbrengst geheel aan vrouwen in moeilijke situaties ten goede zou komen. Ik wil graag net dat ver schil maken voor deze vrouwen. En dat is ge lukt! Afgelopen januari heb ik de eerste edi tie van het Women Only Sport Event kunnen houden en in januari 2023 gaan we voor de tweede ronde.”

SAMEN SPORTEN VOOR VROUWEN IN DE VROUWENOPVANG

“Het event bestaat uit een gezamenlijke workout waar vrouwen vanaf achttien jaar zich voor kunnen inschrijven,” legt Tamara uit. “Elke vrouw mag meedoen, niet alleen mijn mem bers. Het niveau is zodanig dat het voor ieder een te doen is. Van elk verkocht ticket gaat de volledige opbrengst naar het goede doel en dat is de Vrouwenopvang in Maastricht.

| CITY MAGAZINE Maastricht 14
TEKST Vivianne Rijnders FOTO'S Peter van Hooren

Als deze vrouwen na hun tijd in de Vrouwen opvang een eigen woning krijgen, ontvangen zij door ons event cadeaubonnen van diver se winkels om woonspullen aan te schaffen. Dankzij een aantal sponsoren kunnen we re delijk grote cadeaubonnen geven, maar ik hoop op nog meer sponsoren om nog meer te kunnen doen.

Door het event help ik niet alleen vrouwen in nood, maar bereik ik ook dat deelnemende vrouwen vaak anders gaan denken over spor ten, over hun eigen lichaam en hun leven. Ik gun elke vrouw dat ze doet wat ze graag doet en waar ze zich beter van gaat voelen. Door bepaalde gebeurtenissen ben ik mijn leven an ders gaan inrichten en hoop dat ik nu diegene ben die daar ook anderen bij kan helpen. Heb je de middelen, gooi dan dat roer om als je niet meer happy bent. Ook als mensen zeggen ‘dat kun je helemaal niet.’”

“Als je meedoet aan ons event, dan steun je dames die in een situatie zitten die een enorme wilskracht vergt om eruit te komen, om uit die onveilige gezinssituatie te stappen. Wat stelt drie kwartier sporten voor ten opzichte van het knokken van de dames waarvoor we het doen?

Een kleine moeite om een nieuwe start voor deze powervrouwen te realiseren. Dus doe mee!”

mindsetmaastricht.nl/together-we-can

www.gasse .eu

Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, vloeren en buitenzonwering.

Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als de zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan. Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl

Passend interieuradvies op maat aan huis RAAMDECORATIE GORDIJNEN VLOERBEDEKKING PVC LAMINAAT BUITENZONWERING Maak nu een afspraak! Akersteenweg 49 - 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 - info@beksinterieur.nl dat behangt pas f ijn De B e h a n g s p e cial i s t Frankenstraat 143 145 6224 GM Maastric ht info@joheutsverf.nl tel.: 043 362 08 50 Openingstijden Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Met de feestdagen in aantocht kun je bij Boekhandel Dominicanen weer terecht voor de mooiste en leukste cadeautips. Ook dit jaar presenteren wij weer ‘De 12 van Dominicanen’. Twaalf boeken die Limburg en de regio Maastricht perfect vertegenwoordigen. Ben je op zoek naar een cadeau uit de regio? Laat je dan inspireren met deze boeken. Het aanbod varieert van een Maastrichts kookboek tot een prachtige roman geschreven door Paul Weelen.

Kortom: er is voor iedereen wat wils!

Voor de eeuwigheid?

Jac van den Boogard, Eric Wetzels (red.)

Al meer dan vier decennia geeft Stichting Historische Reeks Maastricht boeken uit over de geschiedenis van Maastricht en Limburg. Ter ere van het 40 jarig bestaan van de stichting is ‘Voor de Eeuwigheid?’ verschenen. In het boek komt kort de geschiedenis aan bod, maar wordt er vooral veel aandacht besteed aan de wereld daaromheen: de culture wereld, de erfgoedwereld en de sociale wereld. Twintig specialisten geven elk hun eigen perspectief op de recente ontwikkelingen van Maastricht; van vereniging tot cultureel instituut, van archeologie tot erfgoedmuseum, van sociale ontwikkeling en vestingbouw tot taal. Eigentijdse geschiedenis, waarvan over nog eens vier decennia misschien blijkt hoe correct de huidige blik op de Maastrichtse cultuurwereld is.

De 12 van Dominicanen

Jaarboek Maastricht 2021

Eric Wetzels

Het lijkt een eeuwigheid geleden: de coronacrisis. Toch zaten we hier in 2021 nog middenin. De winkels, horeca en vele andere sectoren waren maar liefst tot begin dit jaar opnieuw gesloten. Hoewel we het inmiddels gelukkig grotendeels achter ons mogen laten, staat het jaarboek van 2021 staat vooral in het teken van de invloed van corona. De ontwikkelingen hieromtrent, maar natuurlijk ook alle positieve ontwikkelingen in de stad Maastricht komen uitvoerig aan de orde in het Jaarboek Maastricht 2021.

Bourgondisch Maastricht

Henk Eickes & Leon Peeters

Schrijver Henk Eickes en Illustrator Leon Peeters hebben een bijzonder Maastrichts kookboek samengesteld, na open gesprekken met meer dan 45 Maastrichtse koks. Naast de persoonlijke verhalen en heerlijke recepten bevat het boek illustraties van de koks aan het werk. Bourgondisch Maastricht is niet enkel een kookboek, maar ook een dwarsdoorsnede van gastronomisch Maastricht, daarmee een tijdsdocument, en een culinaire reisgids.

Bourgondisch Maastricht is een must-have en het perfecte cadeau voor iedereen die iets heeft met “eus Mestreech”.

Van lang naar kort Maastrichts Paul Wijnands

Maastrichts praten is “hendig” leuk. Niet binnen de stress van quality-time, maar lekker vintage in de eigen achtertuin. Heerlijk toch? Maar nog sjieker is het als je ook over het Maastrichts kunt praten. Als je er als echte Sjeng, of taalfreak, over kunt klasjenere. Het Mestreechs kan bogen op een unieke geschiedenis. Het kent varianten die in geen enkel ander Nederlands dialect voorkomen. Het Maastrichts heeft niet zo maar een verhaal. Het heeft een verhaal dat superboeiend is. Gleujetige nog en tow!

De kracht van de schaar

Meryem Temel

Meryem Temel, ondernemer in Maastricht, groeide op in de Turkse gemeenschap in en rondom Hasselt – met alle uitdagingen die daar bij hoorden. Spanningen in het gezin, religieuze druk vanuit de omgeving, geweld en criminaliteit in haar vriendenkring, vooroordelen en discriminatie in de buitenwereld. Maar Meryem hield vol. Ze ontdekte haar roeping in het schoonheidsvak en vond haar verlossing in het boeddhisme. Haar verhaal is er een van doorzettingsvermogen, vergeving, hoop en bovenal lief de: een hartverwarmend cadeau voor de feestdagen.

Alles begint met een A

Paul Weelen

Als muziekstudente Angela zelfmoord pleegt, sluiten vier studievrienden van het conservatorium in de vroege jaren ’80 een pact. Angela blijkt te zijn misbruikt door een docent en ze besluiten haar dood te wreken. Jaren later breekt één van hen dat zodanig op dat hij met zijn succesvolle zangcarrière in de betere operahuizen van de wereld moet stoppen. Maar wanneer hij de uitnodiging krijgt voor een auditie in muziekwalhalla Salzburg gaat hij er maar al te graag op in, met verregaande gevolgen. Alles begint met een A is een turbulent verhaal over wraak, vergeving en ongebreidelde ambities, maar bovenal een roman over muziek, opera, vriendschap en liefde.

Maastricht gefotografeerd

Ingrid Evers & Wil Lem

In samenwerking met Fotografisch Erfgoed Stichting In De Kiekkas hebben Ingrid Evers en Wil Lem een fotografisch naslagwerk van Maastricht van 1855 tot 1910 samengesteld. Reis terug in de tijd en verplaats je in de Maastrichtenaar van ruim honderd jaar geleden. Een bijzondere cadeautip voor iedereen die op welke manier dan ook een band heeft met de stad Maastricht.

Maastrichtse autopioniers

Jac Maurer

Een autoloos Maastricht is nu ondenkbaar. Vóór 1900 weten de inwoners van deze stad niet beter. Een automobiel is dan nog nauwelijks gekend in de Limburgse contreien. Dit boek beschrijft de opkomst van het automobilisme in de Limburgse hoofdstad, toentertijd de meest geïndustrialiseerde stad van Nederland. Het verhaal wordt geïllustreerd met veel niet eerder gepubliceerde afbeeldingen en foto’s van Maastrichtse auto’s en garagebedrijven. Het boek maakt zichtbaar hoe Maastricht verandert door de komst van de automobiel.

www.boekhandeldominicanen.nl

Dossier Entgen Luijten

Wim Donners

De heks van Limbricht

Susan Smit

Limbricht, nabij Sittard, eind zeventiende eeuw. Haar leven lang is Entgen Luijten gewend haar eigen weg te gaan, in familiekwesties, in zaken en in de liefde. Ze wordt daarin gesteund door een grote kennis van de natuur, die ze ook regelmatig aanwendt om haar dorpsgenoten te helpen. Maar dan wordt ze vanwege een paar ongelukkige voorvallen beschuldigd van hekserij. Maar wat als Entgen tegen alle verwachtingen in standhoudt? De heks van Limbricht is een op feiten gebaseerde roman over de moed, eigenzinnigheid en het politieke bewustzijn van een ongetemde vrouw.

Portretten van hier / 1955-1966

Frans Grummer

Frans Grummer was van 1955 tot 1972 als zelfstandig fotograaf gevestigd aan het Vrijthof. In 2021 overleed Frans op 97 jarige leeftijd. Hij liet een indrukwekkend archief met duizenden ne gatieven na. Naast interessante reclamefoto’s voor bedrijven als Artifort, Mosa en Sphinx vonden we ruim 4000 portretten van mensen uit Maastricht en omstreken. Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag t/m 16 april 2023 is zijn werk te bewonderen tijdens een expositie in Centre Céramique. Deze exposite laat slechts een deel van zijn indrukwekkende werk zien. In het boek Portretten van hier zijn bijna alle foto’s afgebeeld. Alle rangen en standen, van notabelen tot fabrieksarbeiders, kreeg hij voor zijn lens.

Entgen Luijten kreeg landelijke bekendheid door de best seller ‘De heks van Limbricht’. Het originele procesdossier zou essentieel geweest zijn voor het schrijven van deze roman. Maar wat is nu precies het ware verhaal van de heks van Limbricht? In Dossier Entgen Luijten onderzoekt Wim Donners het procesdossier van Entgen. Terwijl deze vrouw haar naam probeerde te zuiveren, werd deze juist voorgoed bezoedeld. Een cadeautip voor iedereen die geïnteresseerd is in regionale geschiedenis en het werkelijke achtergrondverhaal van een bestsellerroman. www.boekhandeldominicanen.nl

Meer informatie over de expositie: www.centreceramique.nl/ opening-portretten-van-hier

Fortitudo

Evelien Breukers

Fortitudo is een bijzonder ‘koffietafelboek’ ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Forza Asses Management. Het boek is in 2015 uitgegeven. Het is dus geen nieuw boek, maar wel een tijdloos boek. Dit boek geeft een beeld van de mens achter de naam. Fortitudo is Latijn voor kracht én een van de zeven deugden.

Kracht straalt dit boek zeker uit! Het is een groot boek met pagina vullende portretten van bekende personen uit de omgeving. Daarnaast bevat het boek interviews en bij elk interview een inspirerende quote. Bijvoorbeeld ‘leef elke dag alsof het je laatste is ’ en ‘Leef je leven met passie en overgave’.

STADS document

Dat wat telt IN 2023!

Daarover praten we in dit stadsdocument met fractievoorzitter MAREN SLANGEN en raadslid ANITA VAN HAM van de PARTIJ VAN DE ARBEID MAASTRICHT. En wat telt gaat van schoolontbijt tot kruimelgevallenregeling, met als rode draad het meenemen van de burgers in de plannen van de gemeente, luisteren naar elkaar en verbinding.

“Dat wat telt is eigenlijk heel persoonlijk,” be gint Maren. “Ook binnen de fractie werken we allemaal vanuit een eigen blik op de wereld. Maar waar we het over eens zijn, is dat we leven in een tijd van onrust, gepaard gaande met een economische crisis, een energiecrisis én een wooncrisis. De stad lijkt een beetje op overlevingsstand te staan. Wij als PvdA willen de burgers van Maastricht graag een veilige basis bieden door ze mee te nemen in de ont wikkelingen in deze stad. Zodat mensen weten wat er gebeurt, waarom het gebeurt en wat het voor hen betekent. En dan heb ik het niet alleen over grote ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook zaken die ‘klein’ lijken maar ontzettend be langrijk zijn.”

EEN SCHOOLONTBIJT VOOR ALLE MAASTRICHTSE LEERLINGEN

De gemeenteraad sprak vorige week over de motie van de PvdA over het schoolontbijt. “De wethouder gaat gelukkig in 2023 aan de slag met het voorgenomen onderzoek: hoe geven we zo’n schoolontbijt voor alle Maastrichtse kinderen vorm en welke partners kunnen we hierbij betrekken? Er zijn genoeg (lokale) be drijven die willen participeren, en betrek ook ouders, docenten en leerlingen zelf. Geen en kel kind moet met honger naar school gaan; een rekenles is nu eenmaal niet zo veel waard met een lege buik. Een volle maag telt. Een schoolontbijt draagt bij aan zowel leerpresta ties als sociale vaardigheden: want ontbijten doe je dan samen in de klas. In feite is dit pre ventieve gezondheidszorg. Gezonde kinderen; gezonde toekomst!”

21 CITY MAGAZINE Maastricht |
TEKST Vivianne Rijnders FOTO'S Peter van Hooren ANITA VAN HAM EN MAREN SLANGEN PVDA MAASTRICHT

DAT WAT NIET MEER MAG TELLEN IS WAAR JE WIEG STAAT

“Daarnaast werk je op deze manier ook aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk,” gaat Maren verder. “Het schoolontbijt moet er voor iedereen zijn. Er zit ook een educatieve factor aan vast. Kinderen leren delen, verantwoorde lijkheid dragen voor dat ontbijt, het klaarzetten ervan en weer opruimen, sociale omgangsvor men. Wat is nou mooier dan dat elke dag aan te kunnen bieden? Ik vind dat we daar als ge meente een kartrekkersrol in hebben. We wor den er allemaal door geraakt want het gaat om de kinderen van Maastricht, de kinderen die straks onze stad vorm gaan geven!”

“Een snelle start van dat onderzoek is belang rijk,” vult Anita aan. “Want hoe eerder er resul taten zijn, hoe eerder we kunnen beginnen. Er moeten ook lokale partners, de kinderraad en de kinderburgemeester bij betrokken worden. Het is een taak van de gemeente om mee te werken aan het bieden van gelijke kansen en dat kan eerder en beter gerealiseerd worden als er wordt samengewerkt. Zo creëer je een samenwerkingskring waarin door verbinding meer bereikt wordt. Kansengelijkheid voor ie dere Maastrichtenaar; ook de Maastrichtenaar van de toekomst. Dat wat namelijk níet meer mag tellen is waar je wieg staat!”

VAN SAMEN ONTBIJTEN NAAR

SAMEN LEVEN IN DE BUURT

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begro ting 2023 had de PvdA het over méér dan alleen een schoolontbijt wat telt voor Maastrichtenaren. Van de broodkruimels van het schoolontbijt naar de ‘kruimel gevallenregeling’ die veel bewoners van de stad de afgelopen maanden bezighield. “Dat is een regeling die de gemeente mag gebruiken om als het ware op een gemakkelijke wijze een nieuwe vergunning af te geven,” legt Anita uit. “Bij grote projecten binnen het ruimtelijk domein hebben de omwonenden recht op informatie over de plannen en hebben daar ook inspraak in. Echter, bij die kruimelgevallenregeling wordt de inspraak van de burger beperkter. Wat is namelijk het geval? De projectontwikkelaar kan zich permitteren om halverwege het project de plannen te wijzigen. Bijvoorbeeld om meer huizen te bouwen dan oorspronkelijk gezegd was.

Neem het ‘plan Calvariënberg’ bij de Abtstraat: van eenenveertig woningen naar honderddrieëntwintig appartementen is wel een heel groot verschil. Logisch dat de buurt zich daar tegen verzet. Dat is ook het geval met de oude PTT-centrale Achter de Oude Min derbroeders. Aanvankelijk was er ruimte voor input van burgers maar ze worden niet betrokken bij tus sentijdse veranderingen. Terwijl juist die participatie bij dit soort ontwikkelingen zo belangrijk is. Het gaat immers over je leefomgeving, je thuis.”

| CITY MAGAZINE Maastricht 22
APPARTEMENTEN CALVARIENBERG ABTSTRAAT

SCHOOLONTBIJT EMILE WESLEYSCHOOL

“Het is moeilijk om tegen de burgers te zeggen dat de mate van betrokkenheid en participatie nu eenmaal niet in onze handen ligt, maar in die van ontwikkelaars en initi atiefnemers. De PvdA vindt dat erg ingewikkeld en ik voel me daar als volksvertegenwoordiger ongemakkelijk bij,” zegt Maren. “De oproep aan de wethouder is dan ook om zich goed te informeren en goed te wapenen tegen de mazen in de wet die er blijkbaar zijn, zodat burgers zich gehoord en betrokken blijven voelen.”

“Wij kunnen dit werk alleen maar goed doen als we weten wat er leeft in de stad door naar de mensen te luisteren. Mensen hebben recht op openheid en eerlijkheid, op inspraak en participatie. Alleen op deze manier kweek je weer vertrouwen van de burger in de gemeen teraad. Dat, en het welzijn en de gezondheid van onze burgers is wat er telt in 2023.” Aldus fractievoorzitter Maren Slangen.

23 CITY MAGAZINE Maastricht |
OUDE PTT CENTRALE ACHTER DE OUDE MINDEBROEDERS

boekhandel dominicanen

TIPSBoeken

Eindelijk is het weer zo ver: de feestdagen zijn in aantocht! We maken ons klaar voor een periode waarin licht, warmte en samenzijn voorop staan. Terwijl we de paardenvoetjes nog op het dak horen lopen, zetten wij de kerstboom al op en maken we ons klaar voor het leukste dat er is: cadeautjes kopen voor degenen die we het liefst zien – en voor onszelf natuurlijk. Nadat we twee achtereenvolgende jaren de deuren hebben moeten sluiten in de feestmaand, staan alle mede werkers van Boekhandel Dominicanen dit jaar weer klaar om je de mooiste en leukste cadeautips te geven, voor jezelf of voor een ander.

Deze maand geven wij de volgende (cadeau)tips:

CHARLIE

De jongen, de mol, de vos en het paard: Het geanimeerde verhaal

Een warmer geschenk kun je dit jaar niet geven. Zoals Charlie Mackesy zelf over zijn boek zegt: “Ik hoop dat dit boek je moed geeft en het gevoel dat je geliefd bent.” In De jongen, de mol, de vos en het paard: het geanimeerde verhaal gaat een nieuwsgierige jongen op zoek naar een thuis. Onderweg ontmoet hij een wijze mol, een bedacht zame vos en een krachtig paard – het begin van een bijzondere vriendschap. De grote full colour illustraties brengen de karakters tot leven en la ten je direct in hun wereld stappen. Een prachtig verhaal, vertaald door Arthur Japin, dat ons alle maal thuis brengt.

YOUP VAN ’T HEK

Flappie

We kennen hem allemaal: Flappie, de onvergetelijke kerstklassieker van Youp van ’t Hek over een konijntje dat vermist raakt en zijn arme jonge baasje dat hem terugziet op een zilveren schaal voor het kerstmaal. Het liedje, dat zich inmiddels in het collectief geheu gen van heel Neder land heeft genesteld, wordt nu voor het eerst in beeld gebracht door een van de meest geliefde illustratoren van Nederland: Marije Tolman. Een prachtig geschenkboekje voor jong en oud.

De Gorgels en de laatste kans

De razend populaire Gorgels van Jochem Myjer zijn terug! De Waakgorgeltjes-in-Oplei ding krijgen les in de duinen.

Tijdens een les vliegt er een machtige roofvogel over Melle, die Waakgorgel Jukko draagt. Hij heeft een vreemde, slapende Gorgel bij zich. Jukko kan nog net vertellen dat er boven de poolcirkel een groot leger Brutelaars oprukt en dat de verdedigende Gorgels allemaal in slaap vallen. En dan valt ook hij in een diepe slaap. Wie kan de Gorgels nog red den? Een spannend avontuur in de schoen of onder de kerstboom voor kinderen van 7 jaar en ouder!

DONNA HAY

The Fast Five

De onbetwiste koningin van makkelijke, overheerlijke gerechten die er ook nog eens spectaculair uitzien: dat is Donna Hay. In The Fast Five presenteert ze ver rukkelijke upgrades voor dé klassiekers uit de doordeweekse keuken. Vertrouwde favorieten als pasta, lasagne en taco’s zijn weer als nieuw met vijf verschillende smaakva riaties per gerecht. De oogstrelende gerechten zijn snel en makkelijk te bereiden en smaken restaurantwaardig. Perfect als inspiratie voor de feestdagentafel of als cadeautje voor de begin nende of doorgewinterde thuiskok.

De lange schaduw

De nieuwste David Baldacci, De lange schaduw, is alweer het zevende deel in de bloedstollende Amos Decker-serie. Samen met zijn nieuwe partner Frede rica White onderzoekt FBI-agent Amos Decker de brute moord op een federale rechter en haar bodyguard in haar woning in Florida. Decker moet antwoord zien te vinden op twee vragen: Waarom had de rechter behoefte aan een bodyguard en wat is de betekenis van de boodschap die de moorde naar heeft achtergelaten? Naarmate het onder zoek vordert, loopt het dodental op. Het spoor leidt naar een vroegere presidentscampagne en een onopgeloste misdaad.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl

| CITY MAGAZINE Maastricht 24

RTV MAASTRICHT ZIET radiodier met pensioen GAAN

RTV Maastricht heeft de afgelopen maand afscheid genomen van TEJO VERSTAPPEN. De 66-jarige radiocoördinator is met pensioen.

Veertien jaar stond hij op de loonlijst van de stadsomroep. Tejo Verstappen heeft een be hoorlijke stempel gedrukt op RTV Maastricht. Zijn stem is onlosmakelijk aan de zender ver bonden. “Nog regelmatig krijg ik die vraag aan de kassa of ik inderdaad die voice-over van RTV Maastricht ben.”

En nu is hij met pensioen. “Heel raar. Ik kom nu pas tot besef dat de jaren voorbij zijn gevlo gen.” Jaren waarin Tejo verschillende dingen deed. Naast zijn vaste taak van radiocoördina tor presenteerde hij ook programma’s. Zoals Het Beleg, een radioprogramma op televisie. “Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. We liepen met z’n allen een marathon bij Het Beleg, waar in ik zes gasten in twee uur interviewde.” En dat heeft hem ook veel opgeleverd. “Ik heb er een uitgebreid en kleurrijk netwerk aan overgehou den. Ik heb veel mensen mogen leren kennen.”

Tejo zegt vooral zijn collega’s te gaan missen. “Met een kop koffie in de ochtend bij binnen komst even bijpraten over dat potje voetbal of die Netflix-serie. Het zorgde er vaak voor dat ik met een glimlach vervolgens de studio indook.” Wat gaat Tejo nu doen dan? “Een vishengel is aan mij niet besteed. Ik denk dat ik gewoon mijn analoge schilderkunst weer oppak, muzi kaal vertier meer ga opzoeken en wat vaker naar mijn geliefde Bretagne afreis.” En hij blijft stand by voor RTV Maastricht. “Ik heb de grote baas hier beloofd dat ik zijdelings in de buurt blijf. Als er geen stembanden op een bepaalde dag voorradig zijn, sta ik klaar om in te spreken.”

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma's op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma's aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. EEN KENNISMAKING MET RTV MAASTRICHT!

MEER INFO www.rtvmaastricht.nl | www.facebook.com/rtvmaastricht

TV Ziggo digitaal: kanaal 40 | KPN 1336

RADIO Kabel 87.5 | Ether 107.5 FM | Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

25 CITY MAGAZINE Maastricht |
TEKST Stephan van Appeven FOTO Ronald van den Hoven

VIVIANNE

Rijnders

Toen ik vanochtend met mijn kleuters de klas binnen kwam, stonden ze aan de grond genageld, om vervolgens afwisselend in gejuich en verontwaar diging los te barsten. Het was onmiskenbaar dat ‘Rommelpiet’ zich uitgeleefd had. Er werd nog even getwijfeld over misschien toch een boef, maar toen ze de pepernoten ontdekten was het helder, Rommelpiet. Zoals elk jaar sloegen de kinderen gelijk aan het opruimen en binnen vijf minuten was alles keurig aan kant. Iedereen die onze klas daarna binnen liep, kreeg het verhaal in geuren en kleuren te horen. Stralende ogen, enthousiasme van kruin tot teentjes.

Regels

En dan zouden we voorzichtiger moeten omgaan met alles rond Sinterklaas? Het zou te spannend zijn? Ik heb het altijd, en nog steeds, een magische tijd gevonden. Een sprankelend sprookje vol verwachting, ge zonde spanning waar je giechelig van wordt, met de belofte van zoetigheid en cadeau tjes. Wat worden we toch aan banden ge legd. Al die regels, zoveel dat niet meer zou mogen. Dat roept weerstand op, zorgt voor versplintering in plaats van saamhorigheid. Waarom niet de nadruk leggen op wat goed gaat, waar we blij van worden? De fijne din gen benoemen, stilstaan bij de magie, stil staan bij wat een kinderfeest zo ontzettend leuk maakt. En niet alles de kop indrukken.

Het verschil tussen arm en rijk, dat is wat niet zou mogen. Kinderen die zonder ontbijt naar school komen, ouders die wakker lig gen van te hoge rekeningen, de armoede om ons heen. Dat is wat niet mag, daar moeten regels voor komen. En niet voor een eeu wenoud kinderfeest.

COLUMN
Vivianne
Het perfecte cadeau voor de feestdagen? Laat je adviseren! Onze medewerkers staan altijd voor jou klaar met hun cadeautips. DE FRACTIE VAN CDA MAASTRICHT HEEFT U VRAGEN OF WILT U KENNISMAKEN MET ONS? MAIL NAAR: GABRIELLE.HEINE@GEMEENTERAADMAASTRICHT.NL Luc Schoonbrood Burgerraadslid Jan Janssen Raadslid
Janssen Burgerraadslid Gabriëlle Heine Fractievoorzitter Nol Beckers Raadslid Mat Brüll Raadslid
Roy

ALL IN THE FAMILY

Maastrichtse familie met vastgoed-dna

DANKZIJ ONZE FAMILIEBAND VORMEN WE EEN STERK EN ECHT TEAM

Family office

Romain: “Border Estate+ kenmerkt zich door een fami liale sfeer en een klantgerichte aanpak. Mensen die ons kantoor binnenstappen, moeten zich meteen welkom voelen. We staan open minded in de samenleving, nieu we relaties en opportuniteiten. Klantgerichtheid is dan ook een van onze voornaamste spelregels. We schake len snel. Wanneer zich een probleem voordoet probe ren we dit zo snel mogelijk op te lossen. Na het werk gaan de zaken soms nog door.”

“We zijn opgegroeid in de wereld van vastgoed door onze vader, zo is de liefde voor dit vak ontstaan,” ver telt Rachelle. “Altijd volop betrokken bij het bedrijf! Onze grootste steunpilaar is onze moeder die tot op de dag van vandaag nog altijd meewerkt op administratieve achtergrond.

In 2021 startte Mandy Janssen (36) bij Border Estate+ als financieel administratief medewerker. “Bij de familie Hamelers voelde ik me meteen thuis. Daarnaast is het werk ook enorm afwisselend. Elke keer maak je nieuwe dingen mee, geen dag is hetzelfde,” zegt Mandy.

EUGÈNE

HAMELERS MAAKTE VAN ZIJN HOBBY

ZIJN BEROEP. SPECIALIST IN AANKOOP EN VERKOOP VAN BELEGGINGSPANDEN IN HET MAASTRICHTSE SINDS 2005. “DAT IK VAN MIJN HOBBY MIJN WERK KON MAKEN, DAAR HAD IK NOOIT ECHT BIJ STILGESTAAN. MAAR HET FEIT DAT IK IN DEZE TAK VAN SPORT TERECHT KWAM, VERBAAST NIEMAND.”

Dochter Rachelle (32) had in het jaar 2015 de eer om haar eerste klant te mogen ontvangen in het vast goedbedrijf Border Estate, waarbij ze zich toelegde op verhuur en beheer van deze panden. Al gauw voegde Zoon Romain (30) zich toe bij Border Esta te. Samen werken hadden Romain en Rachelle nog nooit gedaan, maar dat viel ze zeker niet tegen. De combinatie is perfect!

In 2017 werd Border Estate+ geboren. Border Esta te (Eugène Hamelers en Henk Baars) houdt zich als vanouds bezig met de beleggingstak, terwijl het jonge bedrijf Border Estate+ (Rachelle en Romain Hamelers) zich richtte op de verhuur en beheer.

Border Estate+ zal hierbij altijd gebruiken maken van de expertise en adviezen van Eugène Hamelers en Henk Baars.

“Als kinderen hebben we heel wat Maastrichtse pan den van binnen gezien. Ons werkgebied is uitsluitend in Maastricht. Het is een regio die we kennen. De mensen, de ondernemers, het vastgoed: we kennen de potenties en we kennen ook de risico’s. Dat we nu zo goed samen werken - ondanks zéér verschillende karakters - komt omdat onze visie op vastgoed overeenkomt. We krijgen vaak de vraag hoe het is om als broer en zus te werken. We hebben allebei onze specialiteiten, en dat maakt ons bijzonder en sterk!”

Romain Hamelers Eugène Hamelers

Transparantie

“De interne taakverdeling is organisch ontstaan,” ver telt Romain. “Als vanzelf. Rachelle en ik zijn het dagelijks aanspreekpunt voor huurders en verhuurders. De klant kan bij ons terecht voor een totaalpakket aan diensten. We voelen dat (particuliere) beleggers daar nood aan hebben. Het is verhuren zonder zorgen. Voor beleg gingsobjecten kunnen klanten nog altijd bij onze vader terecht, maar inmiddels ben ik ook bezig met de aan- en verkoop van beleggingspanden. Er zijn zelfs al klanten die rechtstreeks naar mij vragen en dat motiveert mij om het onderste uit de kan te halen.”

Een unieke beleving creëren

Rachelle: “Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de verhuurtak. Onze onderscheidende aanpak vindt zijn basis in ons innovatieve karakter. Beleving creëren vind ik dan ook zeer belangrijk. Denk aan hoe jij jezelf ziet staan als je in de keuken een heerlijk avondmaal staat te koken. Dat wil ik op de foto, dat is de beleving die ik wil zien bij het adverteren van de accommodaties. Daar zet ik fors op in via onze sociale media-kanalen. Het hangt eigenlijk samen met de boodschap die wij al sinds het begin verkondigen. Je klant communicatie bieden die hij of zij wil lezen of zien. Daarom hebben wij inmiddels een groot netwerk opgebouwd op Facebook, Instagram en YouTube zodat de accommodatie ook hier goed vind baar is.”

Bourgondische Maastricht

Elke dag op de fiets stappen van België naar Maastricht zorgt ervoor dat Romain en Rachelle gemotiveerd en fit de werkdag ingaan. Op deze manier kunnen we het een en ander al bespreken om de dag goed te starten. “Maastricht is een aantrekkelijke stad, zeker ook voor studerende en werkende mensen,” vertelt Romain. “Het is klein, fijn en Bourgondisch. In vastgoedopzicht kennen wij de stad natuurlijk door en door. We werken met Maastrichts vastgoed. Dat is compact en efficiënt. We worden nog dagelijks geïnspireerd door onze va der, Eugène Hamelers. We houden van het vak, en de afwisseling die deze combinatie elke dag met zich mee brengt. Dankzij onze familieband vormen we een sterk en echt team.”

Elke situatie is excentriek klinkt het bij Border Estate+. “Daarom start ik altijd met een open gesprek om de wensen van de eigenaar goed in kaart te brengen. Ik vind het enorm belangrijk dat de eigenaar mee is in het verhaal,” laat Romain weten. “We geven een realistische schatting van de waarde van een beleggingspand, zodat we die ook kunnen waarmaken. Dat zorgt ervoor dat we veel tevreden en gelukkige klanten hebben, die al jaar en dag bij ons ver(kopen) of verhuren. Ook bouwen wij duurzame relaties uit. Dat vertaalt zich enerzijds in een vaste samenwerking met leveranciers en aannemers. Anderzijds binden we klanten aan door betrouwbaar heid. Door transparant te communiceren weet iedereen waar hij of zij aan toe is.”

Mandy Janssen

Voor meer info Wilhelminasingel 105-A01 6221 BH Maastricht www.borderestate.com
Rachelle Hamelers ELKE KEER MAAK JE NIEUWE DINGEN MEE, GEEN DAG IS HETZELFDE
Wilhelminasingel 105-A01 6221 BH Maastricht WWW.BORDERESTATE.COM Een woning, appartement, studio of kamer huren in Maastricht en omgeving? Meer informatie over beheer of verhuur? Plannen om je woning te verkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vanaf hun eigen vloer krijgt u van onze muziekverkopers de volgende tips:

Doppio Esspressivo

RICK STOTIJN

Contrabassist Rick Stotijn is een on gelofelijke virtuoos op zijn lijfinstru ment. Op zijn recente album Doppio Espressivo brengt hij de contra bas op spectaculaire wijze voor het voetlicht. Dit mag gerust een topproductie worden genoemd, want naast Rick Stotijn zijn er nog drie solisten van vergelijkbare por tuur in het spel: de cellist Johannes Rostamo, de bassist Olivier Thiery en de fagottist Bram van Sambeek. Dankzij deze musici, het duidelijk met zorg samengestelde programma, met veel Vivaldi en Bottesini, én de uitstekende opname is dit een luisterfeest voor het oor. Doppio Espressivo is nu met korting verkrijgbaar in de actie Aangenaam Klassiek.

Versi

d’Amore

VOCES SUAVES

Met hun nieuwe album Versi d’Amore richt het vocaal ensemble Voces Suaves zich op de late madri galen van Giaches de Wert. Deze in België geboren kapelmeester aan het hof van Mantua was van grote invloed op de jonge Monteverdi. Voor De Werts vertoningen van de sonnet ten van de dichter-monnik Petrarca is gekozen voor een a capella uitvoering om zo de hoogst mogelijke transparantie en intimiteit te bereiken. De lichtere, pastorale “canzonettes” kregen een begelei ding van theorbe, viola de gamba en blokfluit. Dit resulteert in een welhaast perfect klanklandschap waarin elk madrigaal in zijn eigen ideale klankwereld mag “opbloeien”.

BONO Surrender

Over de carrière van Bono, een van de meest iconische artiesten van de muziekwereld, is veel ge schreven. Maar in Surrender pakt Bono voor het eerst zelf de pen op en schrijft hij over zijn buitengewo ne leven en de mensen met wie hij het heeft gedeeld. Met veel zelfreflectie, openhartigheid en humor gunt Bono ons een gulle blik op zijn leven en de familie, de vrienden en het geloof die hem hebben gesteund, gevormd en uitgedaagd.

Windveren BOUDEWIJN DE GROOT

Er zijn er maar weinigen zoals Bou dewijn de Groot. Windveren, zijn veertiende studioalbum, laat horen hoe hij ook na bijna zestig jaar in het vak nog altijd op eenzame hoogte staat als componist, muzikant en tekstschrijver. Zijn nog altijd krach tige stem klinkt op Windveren in muzikaal uiteenlopende songs. ‘Opener Aarde’ schetst een somber maar, glashelder beeld over de toekomst van de mensheid als we doorgaan op dezelfde weg. In ‘Enge Mannen’ beklaagt hij zich over machtsmisbruik overal ter wereld. Bijzonder is deze uitgave ook vanwege het begeleidende boek waarin De Groot uitgebreid geïnterviewd wordt over de ach tergronden van deze ijzersterke songs.

Only the strong survive BRUCE SPRINGSTEEN

“Now I remember my first love af fair.” Een zin badend in nostalgie is het, waarmee Bruce Springsteen zijn nieuwe plaat opent en de toon zet: op Only the strong survive neemt de Amerikaan je vijftien covers lang mee in zijn muzikale vorming. De 73-jarige songschrijver lijkt zichzelf te willen herinneren aan de gepassioneerde vijftienjarige knaap die hij ooit was. De songs klinken loepzuiver, maar vooral het spelplezier knalt er vanaf. Deze plaat klinkt alsof Bruce Springsteen op een zwoele zomeravond aan het water, bij een knisperend haardvuur en hardnekkige mug gen, de geschiedenis van Amerikaanse R&B vertelt.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl

Business Link Builders (BLB) is een Maastrichts ondernemersnetwerk, gelinkt aan regionale organisaties, branches en ondernemersverenigingen. BLB-leden krijgen in één klap een interessant netwerk, daaruit voortvloeiende opdrachten en toegesneden ondersteuning van onder meer een Euregionale desk. Daarnaast mogen ze gebruik maken van flexibele werk- en vergaderruimtes in het sfeervolle stadspand. Kortom: bij BLB worden ondernemers op al hun zakelijke wenken bediend. In deze serie stellen we elk kwartaal een BLB-lid voor.

Dit keer: Amplitia, het bedrijf dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij het vergroten van amplitie, oftewel werkgeluk.

Amplitia

WERKEN AAN WERKGELUK

| CITY MAGAZINE Maastricht 32
TEKST Dymphy Swakhoven, ConTekst FOTO'S Peter van Hooren

Het was het HR-woord van 2018: AMPLITIE, oftewel WERKGELUK. Precies dat is het expertisegebied van AMPLITIA , het Limburgse bedrijf dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij het vergroten van dat werkgeluk. Uitgangspunt is dat werk energie moet geven in plaats van nemen. Daar hebben mensen én bedrijven baat bij.

Werkgeluk is volop in het nieuws tegenwoordig en dat is niet voor niets. Personeelstekorten dwingen werkge vers ertoe om beter te kijken hoe ze mensen duurzaam inzetbaar én aan boord kunnen houden. Sommige gro te bedrijven hebben zelfs een Chief Happiness Officer in dienst. Maar juist ook voor het mkb is het werkgeluk van medewerkers belangrijk. Een gelukkige werknemer valt namelijk niet snel uit en zoekt niet snel een andere baan. En juist het mkb voelt de pijn van de krappe arbeidsmarkt.

GELUKKIG MAAKT PRODUCTIEF

“De nood is aan de man, dat weten we allemaal,” aldus Daniëlle Klerken, Arbeids- en Organisatiepsycholoog en partner bij ‘werkgeluk-specialist’ Amplitia. “Uitval en ver loop van personeel zorgt voor veel kennis- en kapitaalver lies. Tegelijkertijd blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat investeren in werkgeluk economisch héél interessant is. Het verbetert de productiviteit en winstgevendheid, zorgt voor meer verkoop en innovatiekracht. Het is dus écht zinvol als werkgevers onderzoeken hoe ze mensen gelukkig en productief kunnen houden.”

HOE CREËER JE WERKGELUK?

Werk is belangrijk. Niet alleen voor het verdienen van een inkomen, maar ook voor persoonlijke behoeften als het uiten van je talenten en het deelnemen aan een (werk)ge meenschap. Wat bepaalt nu precies dat werkgeluk? “Dat is uitgebreid onderzocht. Bij mensen die leven in welva rende, politiek stabiele landen bestaat 10% van het geluk uit niet snel veranderbare omstandigheden, bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen. 40% is genetisch bepaald en 50% door de keuzes die mensen vrijwillig maken. Als je het hebt over de factoren die werkgeluk positief beïnvloe den, dan zijn dat: voldoende uitdaging krijgen, in staat zijn je beste eigenschappen te benutten, goede onder linge relaties, zinvol werk en eerlijk behandeld worden.”

ONE WALK A DAY..

Wat kun je zelf doen aan werkgeluk? “Focus op je energie bronnen. Waarvan krijg je energie? Wat zijn stressfactoren voor jou? Voor ons als psychologen is die positieve psy chologie een relatief nieuwe insteek, want we zijn vooral gewend om problemen te behandelen. Maar, zoals bij zo veel dingen, geldt ook hier: voorkomen is beter dan ge nezen. Als professionals doen we veel aan curatie, het be handelen van problemen als burn-outs, conflicten, lang durige uitval, maar we willen veel liever preventief bezig zijn. Een mooi gezegde in dit verband is: wandel elke dag een half uur, tenzij je het druk hebt, wandel dan een uur.”

STÉL DIE PERSOONLIJKE VRAAG

“Een betrokken werkgever, die bereid is om écht te luis teren maakt een wereld van verschil. Uitval en ziekte hebben niet te maken met werk alleen. Het is altijd een combi van factoren die de draaglast verstoort. Gelukkig komt het begrip ‘burn-out’ steeds meer uit de taboes feer. Mensen moeten beseffen dat dit een lichamelijk pro bleem is: de spreekwoordelijke accu is leeg. Daarom zou ik werkgevers willen aansporen: tóón die betrokkenheid, leer je mensen beter kennen, stél die persoonlijke vraag gewoon. Neem de tijd om dat gesprek te voeren. Al is het maar een kwartier. Oprechte aandacht krijgen, gehoord worden, wil iedereen. Dat staat voor de meeste mensen boven geld of privileges. En dat geldt zeker voor jonge ren: zingeving, autonomie en een gezonde werk-privéba lans voor jongere generaties de belangrijkste waarden. www.amplitia.nl

Voor meer informatie ga naar: www.businesslinkbuilders.nl of scan de bijgaande QR Code.

33 CITY MAGAZINE Maastricht |

MIRIAM BEKS: WE ZIJN EEN

familiebedrijf

WAAR WE SAMEN trots OP ZIJN

| CITY MAGAZINE Maastricht 34
TEKST

BEKS interieur

VOOR PERSOONLIJK ADVIES EN VAKMANSCHAP

BEKS INTERIEUR aan de Akersteenweg in Maastricht bestaat

komend jaar VIJFENTWINTIG JAAR. Hoog tijd om te vertellen waarom dit familiebedrijf al een kwart eeuw succesvol is.

Broer en zus Rob en Miriam Beks vormen sa men met verkoopadviseurs en stoffeerders een solide team dat deze zaak met veel liefde draai ende houdt. Rob heeft het vak geleerd van zijn vader Frans, en Miriam voorziet met haar grote expertise en gevoel voor stijl de klanten van passende adviezen.

Wat maakt Beks tot zo’n succesvolle zaak? Miriam licht het toe: “We zijn een klein team waardoor de lijnen kort zijn en we op persoon lijke wijze zowel met elkaar als met onze klan ten omgaan. Het is een familiebedrijf waarop we samen trots zijn en waarin de sfeer altijd goed is. Zo voelen klanten dat ook. Daarbij zijn we betrokken en vakbekwaam. We hebben een goede en langdurige band met zowel onze klantenkring als onze zakenrelaties.”

Miriam is altijd in de winkel, samen met ver koopmedewerkster Jacqueline. “Wij staan de klanten te woord en adviseren,” zegt Miriam, “en mijn zus Nicole regelt alles achter de scher men. Rob meet op bij de klanten en geeft mon tage-advies. We merken dat mensen tegen woordig door het grote aanbod vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Wij helpen daarbij en komen ook met alterna tieven. Meedenken wordt gewaardeerd en zorgt voor tevreden en blije klanten, ook op langere termijn. Ook kan er bij de klant thuis een pas send stijladvies worden gegeven. In coronatijd deden we dat voortdurend. De winkel moest wegens de geldende coronaregels dicht en Rob en ik reden een paar keer per week met een auto vol stalen heel Zuid-Limburg door naar onze klanten toe. Ondanks de problemen die corona met zich mee bracht, was het door deze bijzondere manier van werken een aparte peri ode. Wij konden ons volledig concentreren op advies, verkoop en montage terwijl onze sterke achterban in de zaak veel opving.”

De grootste verandering door de jaren heen vindt Mi riam de voortdurende verandering van trends, vooral op gebied van vloerbedekking. “Vroeger legden de mees te mensen tapijt in huis, daarna kwam laminaat, toen de PVC vloer. We zorgen ervoor dat onze medewerkers steeds worden bijgeschoold met betrekking tot nieuwe producten, we werken voortdurend aan onze expertise. Qua raamdecoratie is niet zo heel veel veranderd. Wel op technisch gebied, we zijn van handbediening naar elektrisch gegaan en tegenwoordig zelfs naar bediening middels een app op de smartphone. We gaan mee in die technologie, je kunt niet anders. Een ander verschil is dat mensen voorheen altijd naar de winkel kwamen; nu vra gen ze ons om thuis te komen. Onder invloed van sociale media en de vele woon- en interieurprogramma’s, krijgt woninginrichting nu veel meer aandacht.”

Zijn er nog wensen naar de toekomst? “Bij ons vak hoort een beleving, kleuren moet je echt zien, stoffen en mate rialen moet je voelen, dus we streven naar verkoop in de winkel en niet online. Het hebben van een winkel vergt veel energie en investering, ik vind dat je de winkelier die veel zorg aan zijn of haar winkel besteedt, moet gunnen dat er fysiek gekocht wordt.”

Beks Interieur, voor alles op gebied van raamdecoratie, vloeren, traprenovaties en zonwering. Loop eens binnen voor inspiratie, tips en adviezen om binnen het brede pro ductaanbod een goede keuze te kunnen maken.

Akersteenweg 49, 6226 HS Maastricht +31 (0)43-3560909, info@beksinterieur.nl www.beksinterieur.nl

35 CITY MAGAZINE Maastricht |