__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

wonen werken genieten EMIS E N AT GR EE! M

2021 6e JAARGANG

CITY

Maastricht Region

54 PVDA MAASTRICHT STADSDOCUMENT

KUNST EN CULTUUR JUBILEUM MAGAZINE

CONINX KEUKENS RTV MAASTRICHT

BLAUWE LOPER GEFASEERDE OPENING BINNENSTAD

En verder o.a.: Centrummanagement Maastricht - Out of the Box met Eetcafe Ceramique - Boeken en Muziektips - Inspiratiehuis voor ondernemers - Jaarboek Maastricht - HWJ Notarissen en nog veel meer……. Citymagazine Maastricht | 1

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE !


Het nieuwe Jaarboek! € 17,50

292 pagina’s over het reilen en zeilen in Maastricht Bestel nu op de website of vanaf 12 april 2021 bij Boekhandel Dominicanen in Maastricht.

www.jaarboekmaastricht.nl


DEZE MAAND

5

11

5

PVDA Stadsdocument

8

RTV Maastricht

10

Cobble jij al?

11

CONINX Keukens jubileum magazine

51

Gefaseerde opening binnenstad

52

HWJ Notarissen

54

Out of the Box

57

Dominicanen Boeken

58

Inspiratiehuis

59

Dominicanen Muziek

COLOFON

8

51

UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren

CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl

INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

6e jaargang, nummer 54

VORMGEVING & DRUK

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied

www.andi-printsolutions.com

REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Meyke Houben Karien Goessens FOTOGRAFIE Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean-Pierre Geusens Eric Smeets

COVERFOTO Shutterstock

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eerstvolgende uitgave verschijnt op 30 april 2021

Citymagazine Maastricht | 3


CITY

Maastricht Region

wonen onen werken genieten

De volgende uitgave verschijnt 30 april 2021

ONTDEK DE VOORDELEN VAN WINKELEN OP AFSPRAAK ! mail of bel op 043 363 51 21 of info@boschmodeschoenen.nl

dat behangt pas fijn Frankenstraat 143-145, 6224 GM Maastricht, tel.: 043 - 3620850

De Behangspecialist

Openingstijden Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur


TEKST

Vivianne Rijnders | FOTO'S Peter van Hooren

STADSDOCUMENT Kunst en Cultuur in Maastricht We praten met Raadslid Maren Slangen van PvdA Maastricht, artistiek directeur van Toneelgroep Maastricht Servé Hermans en Sjef Zwackhalen, Tiener- en jongerenwerker van Trajekt. Wat zijn de gevolgen van de coronapandemie voor de kunst- en cultuurwereld? De lockdown raakt iedereen: zowel de makers als het publiek. Jong en oud, van dure voorstellingen in grote theaters tot kleinschalige kunstprojecten in achterstandswijken die zo belangrijk zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Creativiteit koppelen aan flexibiliteit “Je wordt wel creatief,” geeft Servé aan. “Inmiddels organiseren wij samen met andere kunstenaars en cultuurmakers diverse creatieve ontmoetingen en bijeenkomsten. We hebben geen bankrelatie dus we kunnen niets lenen. Wel is er een subsidierelatie met het Rijk en een maand nadat alles dicht moest, werden er al tegoeden beloofd. Waarvan we echter niet wisten hoe lang we daarmee moesten doen. Doordat we een Spartaans beleid zijn gaan voeren, hebben we iedereen in dienst kunnen houden en hebben we nieuwe plannen gemaakt zonder daar dat geld in te steken. Toneelspelen kon niet meer, maar onze core business is verhalen vertellen en dat kan op heel veel verschillende manieren. Met de Raad van Toezicht is toen afgesproken dat we daarin zouden investeren. We hebben onze creativiteit weten te koppelen aan flexibiliteit en er lopen nu veel projecten, ook in samenwerking met de NPO, L1 en het theater in Heerlen. Als we niet in het theater het podium op kunnen, dan maken we van de televisie ons podium. In deze tijd is er immers alleen maar het scherm waar je naar kunt kijken. Uit onderzoek naar hoe het leeft bij mensen, bleek dat er geen enkele interactie is als je streamt, het hart van de beleving is eruit. We doen nu zoomvoorstellingen en zijn van veertig naar tweeduizend bezoekers gegaan. Mensen betalen een vrijwillige bijdrage en elke woensdag is er een zoomvoorstelling. Het effect is dat je samen zit te kijken, elkaar ziet, het is live. Mensen moeten hun camera aanzetten, dan is er de interactie die we bij streamen missen. Er kan ook een borrelpakket besteld worden dat ’s avonds bij de zoomvoorstelling genuttigd kan worden om het tot een echte beleving te maken. Zo proberen we op een creatief zakelijke manier kunst een vorm te geven. Natuurlijk hunkeren we naar theatervoorstellingen, maar dit is voor nu de enige mogelijkheid.”

“We willen hun horizon verbreden,” zegt een bevlogen Sjef. “Hen met open ogen door de stad laten lopen, musea en het theater bezoeken, naar de bibliotheek gaan. Deze kinderen komen daar nooit en je wilt ze iets bieden dat ze van huis uit niet meekrijgen. De ouders van onze doelgroep zijn niet gewend dit soort initiatieven te nemen. Het ‘out of the box’ denken doen wij voor ze. De mogelijkheden zijn in deze bizarre tijd beperkt maar het is belangrijk om juist nu met de jeugd in contact te blijven. We maken daarom veel gebruik van sociale media en hebben een eigen streamkanaal op Youtube geopend, Kinema Kids Trajekt.

SERVÉ HERMANS

Het ‘out of the box’ denken doen wij voor ze Ook Sjef Zwackhalen is bezig met kunst en cultuur, op een heel ander vlak. Hij vertelt enthousiast over ‘De Kunstketel’, een creatief buurthuis in de Frankenstraat in het Wittevrouwenveld te Maastricht. Eén van de doelen is om kinderen uit vooral sociaal zwakkere wijken in contact te brengen met kunst en cultuur.

“JE VOELDE TOEN PAS HOE KLEIN EN KWETSBAAR JE BENT,” VERTELT SERVÉ HERMANS, “ALLE VOORSTELLINGEN AFZEGGEN, HET GING OM TONNEN, BUITEN JE SCHULD OM.” Citymagazine Maastricht | 5


Een theatertechnicus die nu ook zonder werk zit, ondersteunt ons op technisch gebied zodat Trajekt elke vrijdagavond live kan gaan. We doen een quiz en spelletjes als bingo. Van Code 043 hebben we camera’s gekregen voor onze filmgroep ‘Oonder Drök’ en samen met vrijwilligers en jongeren uit de buurt nemen we buiten filmpjes op voor de quizvragen. Zo kunnen we de kinderen spelenderwijs van alles leren. Maar we praten ook over serieuze zaken zoals corona. Kinderen vinden het vaak moeilijk, ze kennen de achtergronden niet. Daarbij willen we graag weten wat er leeft onder de kinderen om daar adequaat op in te kunnen spelen. Het wordt wel steeds moeilijker om ze binnenboord te houden. We verzinnen van alles zoals het spannende spel Kinema Battle en spelletjes om het geheugen trainen. Het wedstrijdelement en de interactiviteit via Whatsapp maakt het aantrekkelijk, waardoor we toch nog veel kinderen bereiken. We doen deze activiteiten bewust op vrijdagavond. Samen de week afsluiten en een weekendgevoel creëren is belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat het hele gezin hieraan kan meedoen. En elke vrijdag is er een ander programma. Om zeven uur gaan we live voor ruim honderd kinderen. We blijven zoeken naar activiteiten, naar contact maar ook naar dingen die de kinderen gewoonweg blij maken, bijvoorbeeld het geven van pakketjes die passen bij de tijd van het jaar, kleine cadeautjes zoals een pakje met ballonnen en serpentines voor carnaval.”

Behoefte aan verdieping “Je moet je nooit blind staren op de cijfers,” geeft Servé aan. “Het gaat om de impact, het gevoel. Wat maakt degene mee als hij zo’n pakketje opent en die ballonnen en serpentines vindt? Wat gebeurt er met mensen tijdens zo’n bingo? De behoefte aan verdieping en aan iets anders maken is zo groot, meten en wegen is niet van belang. Wel wat iets met mensen doet, impact en emotie, zowel voor de makers als de klant. Klantbeleving is een interessant proces. Of de maker nu in het sociaal artistieke domein zit, in de kunst, sport, volkscultuur of in het onderwijs; de goede manier vinden waarop je elkaar en de mensen benadert en aanspreekt is belangrijk. Waar en hoe vind je elkaar? Dat is een zoektocht waarin geïnvesteerd moet worden.

We moeten veel meer waarde hechten aan de niet ‘meetbare’ impact op mensen Hoe staat de PvdA hierin? “Meten en wegen is wat je moet meenemen in je besluitvorming, maar dit is wat echt telt, deze verhalen. Deze inhoud laat zich niet in cijfertjes en grafieken uitdrukken,” zegt Maren Slangen. Maren heeft Onderwijs - Cultuur - Sociaal Domein en Armoede in haar portefeuille. “De verhalen van Servé en Sjef gaan over twee belevingswerelden die veel raakvlakken hebben. Wat zij beiden beschrijven, het gevoel dat ze losmaken bij mensen, dat moet je willen behouden. Als zoveel wat ons gewoon is, wegvalt in een crisis als deze, als je alles wat ‘normaal’ is, wegstreept dan is dit wat er overeind blijft: impact en emotie. Een impact waar je voor moet willen kiezen, een politieke switch die je moet durven maken. We moeten veel meer kijken naar de betekenis voor mensen, het effect op mensen. In deze tijd van grote bezuinigingen vind ik het heel ingewikkeld dat er miljoenen naar het MECC gaan en er voor cultuur nauwelijks iets over blijft. Het raakt me echt dat er op gebied van cultuur armen en benen af worden gehakt. Maar mensen zoals Servé en Sjef gaan door, zij weten mensen te bereiken op een manier die misschien wel meer beklijft dan voorheen. Het effect dat hun werk heeft is zo belangrijk, het gaat daardoor beter met mensen, ze voelen zich gezien en gehoord. Dit is een bewustzijn dat je moet kweken; je moet verhalen vertellen!” 6 | Citymagazine Maastricht

SJEF ZWACKHALEN

“De politiek neemt zoveel besluiten op basis van tabellen, er wordt niet gekeken naar wat kunst- en cultuurmensen en mensen van Trajekt nu eigenlijk betekenen voor de maatschappij. De sociaal-maatschappelijk ‘spin-off’ haal je niet uit zo’n tabel, maar raak je wel door besluiten te nemen louter gebaseerd op dat wat te kwantificeren is. Terwijl juist die spin-off bijdraagt aan het échte bereik, Sjef en zijn collega’s halen signalen en verhalen op bij gezinnen waaruit je kunt afleiden dat er misschien een andere vorm van hulp nodig is. Wat zij doen, zou in alle wijken moeten gebeuren, niet alleen in de prioriteitswijken.” Aldus Maren.

Wij zijn de schakel tussen twee werelden Sjef vult aan: “Wij vinden het een kunst om van dingen waar mensen van zeggen dat het niet leuk is, te bewijzen dat het wel leuk is. Naar het theater gaan, een instrument bespelen. Dat is voor veel van ‘onze’ mensen de ver-van-mijn-bed-show, het is onbekend en ‘daan hoof ’t neet.’ Wat kinderen thuis niet meekrijgen, kunnen ze aan het einde van de straat bij de Kunstketel wel krijgen. We reiken kinderen en daarmee de gezinnen iets aan, wij zijn de schakel tussen twee werelden. Het lukt niet altijd maar vaak wel. Dat die ouders dan uiteindelijk trots in een theaterstoel zitten en hun zoontje, een kind van de straat, op het podium in een voorstelling van Opera Zuid viool speelt. Terwijl die vader veel liever langs het voetbalveld zijn zoon had aangemoedigd en er heel wat gesprekken nodig waren om pa ervan te overtuigen dat zijn zoon muziek wilde maken. Je praat over bewustwording en hoe je naar een kind moet kijken, wat zijn talenten zijn. Het is fantastisch als die gesprekken uiteindelijk werken. Veel kinderen kunnen nergens aan meedoen omdat er thuis geen geld voor is, maar binnen het buurtwerk kan dat wel. En dan is het zo triest dat ik het gevoel heb steeds weer te moeten opboksen tegen de politiek om mijn subsidies te krijgen, steeds weer mijn verhaal moet vertellen. Heel frustrerend. Maar we gaan door want het is enorm waardevol, het doet iets met mensen. We zijn veel op straat om te luisteren naar de mensen en kinderen in de wijk en zoeken de samenwerking op met de basisscholen. Het is belangrijk om een relatie met de buurt en de school op te bouwen. Elke discipline kijkt er anders naar en daardoor kun je op verschillende manieren hulp verlenen.”


Er wordt op het stadhuis vooral naar staatjes van inkomsten en uitgaven gekeken in plaats van naar verhalen te luisteren Servé vindt het heel inspirerend wat Sjef doet. “Er zou veel meer tijd moeten zijn om naar mensen te kijken en te luisteren. De politiek moet zich meer verdiepen in wat mensen bereiken en betekenen. Wat de handen aan het bed zijn in de zorg, zijn mensen als Sjef voor de ontwikkeling van kunst en cultuur. Vertrouw deze mensen en laat ze zelf een potje beheren,” zegt Servé. Maren: “Ik ben niet in Maastricht geboren en getogen, maar ik zie wel dat wat Maastricht in al haar facetten zo uniek maakt, veelal met cultuur te maken heeft. Daar moet je dus niet rigoureus in gaan snijden zonder met mensen te praten, zonder te weten waar je daadwérkelijk in snijdt. Er wordt op het stadhuis vooral naar staatjes van inkomsten en uitgaven gekeken in plaats van naar de verhalen te luisteren om zo de impact te ‘meten’. Wij hebben zoveel soorten kunst en cultuur, er moet gekeken worden naar samenwerking binnen het veld, want dat ís mogelijk, maar moet soms wel een zetje krijgen. Kunst is een belangrijke uitingsvorm voor kinderen en volwassenen en daarom is het dieptriest dat er bij Kumulus zoveel ontslagen gaan vallen. Kumulus is zo waardevol voor de stad en haar inwoners en net daarop wordt bezuinigd door er een louter ‘faciliterende’ rol aan te geven in plaats van kunst- en cultuuronderwijs aan te bieden. Tegelijkertijd verhuist Kumulus wel naar een voor miljoenen verbouwd Centre Céramique, maar de vraag is of Kumulus in haar nieuwe rol al die ruimte nodig heeft.”

Bouw een keten “Vastgestelde budgetten irriteren mij enorm, net als meten en wegen. De bezuinigingen zijn hier sowieso vreselijk krom,” zegt Servé, “en liggen op een totaal verkeerd vlak. De kloof tussen cultuurmakers en gemeente is veel te groot; er moet een manier van samen overleggen gevonden worden. Je moet kijken wat er echt nodig is voor mensen en niet naar potjes en bestemmingen. Kijk, er is hoge en lage kunst. De Philharmonie bijvoorbeeld is hoge kunst maar het begint in de volkscultuur. Muziek maken met carnaval kan voor bepaalde mensen uitgroeien tot hoge kunst. Hoge en lage kunst zijn verbonden in de volkscul-

MAREN SLANGEN

tuur en in het verenigingsleven. De Philharmonie kan niet zonder ‘De Greun vaan Wolder’, en niet zonder de muziekschool van Kumulus. Het is een keten. Je moet duidelijkere keuzes maken; niet én film én dans én toneel. Kijk waar de kracht zit: in Limburg is dat de muziek, investeer daarin. Denk breder. En wil niet alles.”

Iedereen moet kunnen maken en kunnen meemaken “Het doet mij pijn als je de Philharmonie in een kerk zet die je voor drie miljoen verbouwt maar de huidige gebruikers wel dienen te vertrekken. Wat is het verschil?” zegt Maren. “De Philharmonie heeft een belangrijke culturele functie in onze stad, waar we een duurzame nieuwe thuisbasis voor creëren maar waarom ten koste van jongeren en buurtgenoten? In feite zeg je tegen hen: zoek het je uit. Vraag dan de Philharmonie om met die clubjes in gesprek te gaan om er samen uit te komen. Of beter nog: voel je als gemeente verantwoordelijk zo’n gesprek te faciliteren. Onze cultuurvisie zegt: ‘Iedereen moet kunnen maken en kunnen meemaken’ maar dat gebeurt niet; we verkleinen juist de mogelijkheden om te maken of meemaken in deze stad.” “Wat is in deze crisistijd de stip op de horizon?” vraagt Sjef zich af. “Met tweeduizend mensen ‘zoomen’, bingoën met kinderen en dat jongerencentrum waar de deur op een kiertje staat. Dat is de enige uitlaatklep die veel mensen nu hebben. En juist naar deze organisaties gaat nauwelijks geld.” “Als je van Sjef hoort wat er allemaal bereikt wordt, daar zit zoveel meer in,” reageert Maren. “De gemeente moet nú in gesprek gaan met mensen en luisteren naar wat ze nú doen en stoppen met in hokjes te denken. Ik ben niet gekozen als volksvertegenwoordiger omdat ik op elke vraag een antwoord heb, maar omdat ik ben gekozen voel ik mij verantwoordelijk om het wel allemaal te wíllen weten, om er vervolgens belangrijke keuzes over te kunnen maken. Jullie hebben laten zien dat in een crisis als deze waarin alles wegvalt, dit overeind is gebleven en de gemeente moet dit durven koesteren en faciliteren.” “En dat zie ik dus weinig terug,” geeft Servé aan. “Veel mensen praten voor eigen parochie of hebben geen affiniteit met de materie. Je weet gauw genoeg of iemand oprecht geïnteresseerd is, zo niet dan haak ik af. Iedere vier jaar opnieuw weer gaan lobbyen om geld, het is om te huilen. Sjef is ontzettend belangrijk voor zijn wijk, voor het leven van veel mensen, daar moeten politici mee aan de slag die dat daadwerkelijk zien.”

IK MAAK DIE KEUZE EN JA, DAAR MOET JE BUDGET VOOR WILLEN VRIJMAKEN. DE PVDA DOET DAT GRAAG; MAAR MET KORTE LIJNTJES MET HET VELD. DAT VERTROUWEN WAAR SERVÉ OVER SPRAK MOET DE LEIDRAAD ZIJN; MOET JE EENS ZIEN WAT VOOR MOOIS MAASTRICHT DAN NOG MEER (MEE)MAAKT!” IS DE MOOIE AFSLUITER VAN MAREN SLANGEN. Citymagazine Maastricht | 7


De

transformatie van een wijk

vastgelegd in BLAUWE LOPER TV Eén keer in de twee weken komt in het programma Magazine Maastricht, Blauwe Loper TV voorbij. In deze rubriek is er aandacht voor de ontwikkelingen in Blauwdorp, Mariaberg en Trichterveld, waar men het woongenot probeert te verhogen door middel van diverse veranderingen. In Blauwe Loper TV wordt de kijker niet alleen geinformeerd over de laatste stand van zaken, ook geven buurtbewoners hun eerlijke mening over wat er speelt en staan activiteiten in de spotlights.

VAN LINKS NAAR RECHTS STAAND: ESTHER DRUMMEN (RTV MAASTRICHT), VIVIAN BECKERS (SERVATIUS) EN ANOUK CRAPTS (GEMEENTE). LIGGEND: LEONID BABIICHOUCK.

8 | Citymagazine Maastricht

Er wordt volop gebouwd in Blauwdorp. Woningen worden gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt, er is sloop en nieuwbouw en er komt meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. En dat allemaal langs de toekomstige Blauwe Loper, een route voor langzaam verkeer die door de buurt gaat lopen. De laatste ontwikkelingen over dit unieke project en andere zaken die spelen in de buurt zijn te volgen via het gelijknamige programma. De gemeente en Servatius waren aan het begin van de werkzaamheden op zoek naar een fris communicatiemiddel, anders dan een brief,

MARISKA RENEMAN om de buurt hierover te informeren. RTV Maastricht werd hierbij betrokken in de persoon van Mariska Reneman, van de commerciële afdeling. “Toen men mij bij Servatius vertelde over de plannen van de Blauwe Loper dacht ik meteen aan A2 Maastricht, een programma dat wij eer-


der uitzonden over het ontstaan van de Groene Loper. Want als het project enkele jaren duurt en er zoveel verhalen te vertellen zijn, kan je daar best een televisieprogramma van maken.” En dat bleek. Vivian Beckers van Servatius, één van de deelnemende woningcorporaties binnen de Blauwe Loper: “De ene keer gaat het over de bouwprojecten, de andere keer over wat vrijwilligers voor bewoners organiseren in de buurt. Tevens komen bewoners aan het woord over hun ervaringen en dat maakt het een mensenprogramma.”

Ruimte voor kritiek En dat die bewoners aan het woord komen, sluit ook direct uit dat Blauwe Loper TV een goednieuwsshow is. Producent Leonid Babiichouck, die samen met cameraman Ben Brack de verhalen vastlegt, hierover: “Hoewel de betrokken partijen de uitzending ook sponsoren, is er ruimte voor gezonde kritiek. Tuurlijk heeft Blauwe Loper TV een informerende rol. Maar bewoners kunnen via dit format ook terugpraten, frustraties en zorgen uiten.” En daarmee schetst Blauwe Loper TV ook het sentiment in de wijk. Voor de gemeente, uiteraard ook onderdeel van de Blauwe Loper-redactie, is deze manier van de burger bereiken nieuw. “Dit is dus niet onze standaard communicatie. Met Blauwe Loper TV neem je nu ook de achterkant van het proces mee. Wat betekent alles voor de buurtbewoners?”, aldus Anouk Crapts van de gemeente. Leonid lijkt daarbij als geen ander geschikt om het verhaal van de buurt vast te leggen met zijn camera, omdat hij immers woont in Blauwdorp. “Ik werk hier met vrijwilligers en heb aan initiatieven meegedaan in de wijk. Mijn professionele expertise en menselijke achtergrond vullen elkaar hierbij goed aan.” Blauwe Loper TV is dus één keer per twee weken te zien bij RTV Maastricht. “Ons platform heeft natuurlijk veel te bieden. Mensen zitten op de bank en kijken via ons letterlijk naar hoe alles verandert in de wijk”, vertelt Mariska Reneman.

Toekomst

overal, altijd & voor iedereen. Dát is waar wij voor staan!

Blauwe Loper TV kan tevens als inspiratie dienen voor toekomstige projecten die qua grootte vergelijkbaar zijn met dit. “Het heeft duidelijk een meerwaarde. Wellicht dat we dit voor andere buurten in de toekomst ook kunnen doen”, aldus Vivian. Anouk vult haar aan: “Naast dat het programma een waardevol instrument is tijdens dit proces, hebben we straks – als de Blauwe Loper af is - de beelden van wat we allemaal gedaan hebben door de jaren heen in Blauwdorp.”

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma’s op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht! Voor meer info: www.rtvmaastricht.nl www.facebook.com/rtvmaastricht TV Ziggo digitaal: kanaal 40 KPN 1336 Radio Kabel 87.5 | Ether 107.5 FM Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

Nijverheidsweg 25 Stein 046 433 93 83 | limcaf.nl


STEL JE VOOR, JE MAAKT EEN LEKKERE WANDELING DOOR MAASTRICHT. INEENS WORD JE DOOR EEN SIGNAAL OP JE MOBIELE TELEFOON GEATTENDEERD OP EEN BIJZONDERE LOCATIE: HIER IS EEN 'AR' KUNSTWERK TE ZIEN. JE KIJKT DOOR DE LENS VAN JE MOBIELTJE EN WORDT VERRAST DOOR EEN ENORME BLAUWE VIS BOVEN DE MAAS, VERRASSENDE TEKST OP DE BRUG OF EEN SERIE PORTRETTEN VOOR DE STADSMUUR. DIT IS ‘COBBLE’. DE APP DIE JE TOEGANG GEEFT TOT EEN SOORT OPENLUCHTMUSEUM IN DE STAD.

WHAT THE COBBLE?

STAPPEN MAAR

De app werkt met Augmented Reality en Geolocatie-tracking. Met wat? Oké, allereerst een stukje technische achtergrond. Augmented Reality (aangevulde realiteit of AR) is een methode om digitale beelden over de werkelijkheid weer te geven. Een bekend voorbeeld hiervan was het spel ‘Pokémon Go’, waarbij met behulp van AR, animaties op je smartphone werden geprojecteerd. Misschien herinner je het je nog, de beelden van mensen die al kijkend op hun telefoon, achter iets aan renden wat jij niet kon zien. Nou dat was dus AR en inderdaad, die Pokémon kon jij met het blote oog niet zien!

Hoewel je prima alleen op pad kunt om de kunst te ontdekken, is het ook zeker een aanrader om de werken samen met iemand anders te bekijken. Met de camerafunctie van je telefoon kun je namelijk iemand met het kunstwerk op de foto zetten. Omdat de werken over meer dan 20 locaties in en rondom het centrum van Maastricht verspreid zijn, kom je met Cobble makkelijk aan die 10.000 stappen. Door de verspreide ligging, maar ook door het feit dat de kunstwerken vanaf een meter of 20 rondom de ‘geolocatie’ te zien zijn, hoef je niet bang te zijn dat het te druk wordt. Je kunt er tenslotte van alle kanten naar kijken. Je kunt de app elke dag opnieuw gebruiken en kunt de werken dus ook verspreid in de tijd ontdekken. Om je een beetje te helpen, geeft de app je een melding als je in de buurt van een van de kunstwerken bent.

En dan hebben we nog Geolocatie-tracking. Geolocatie verwijst naar de technologie die een geografische locatie, dus zeg maar een plek op aarde, kan identificeren. Door een bijbehorend apparaat (in dit geval een telefoon) te lokaliseren, kun je van alles vinden en volgen. Op die manier kunnen we je laten weten dat je in de buurt van een van de AR kunstwerken bent. De techniek staat voor niks. Kan ‘Cobble’ je dan altijd, overal volgen? Nee hoor! We gebruiken je locatie alleen als je de app gebruikt. Daarnaast kunnen we niet zien wíe je bent en slaan we geen data op. Heb je de app uitstaan? Dan kan die alleen 'zien' of jij je in Maastricht bevindt, voor de rest niks.

IN YOUR FACE De kunstwerken in de stad zijn modern, heel divers, kleurrijk en verrassend. Soms wordt er gewerkt met tekst, soms met geluid, maar altijd zijn ze driedimensionaal en kun je er omheen en doorheen bewegen. Het kan ook zomaar zijn dat je een kunstwerk scant en er ineens middenin staat. Dan krijg je de kunst (letterlijk) ‘in your face’. Een heel bijzondere ervaring. Zo dichtbij kwam je in een museum nog nooit. Weten wat het voor soort kunstwerk is? Klik op de info-knop in de app en lees het verhaal erachter.

/ COBBLE.MAASTRICHT

MET EIGEN OGEN Wil je ‘met eigen ogen’ kwallen door het gat in de stadswal zien komen, onder de enorme kubus met afbeeldingen van Maastricht uit de ruimte staan (bedankt NASA!) of wil je zien wat er uit die enorme legertank op het Tapijn-terrein komt? Scan de QR-code, download de gratis app en ontdek Maastricht op een heel nieuwe manier!


JUBILEUM MAGAZINE

HISTORISCH ov e rz icht

INTERVIEW Hub Con in x

INSPIRATIE Showroom En nog veel

MEER…...

50

JA AR


STEEL Benelux B.V. | 0031(0)6 15460839 | infonl@steel-cucine.com | www.steel-cucine.com


UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF Enci Business Center Lage kanaaldijk 115 3.03 6212 NA Maastricht T 06 25 35 05 96 peter@vanhoorenmedia.nl www.vanhoorenmedia.nl

inhoud 4 5

OPDRACHTGEVER CONINX KEUKENS BV Veilingweg 7 6247 EP Gronsveld T 043 408 19 00 info@coninxkeukens.nl www.coninx.nl

REDACTIE Vivianne Rijnders Karien Goessens Peter van Hooren

6 9 10

Voorwoord

18

Wendy Rouschop en Marieke Waber heten u welkom!

DIRESCO, een natuurlijke bron van inspiratie Coninx Keukens, een historisch overzicht Een mooie houten vloer geeft extra smaak aan elke keuken Interview met HUB Coninx

20 23

FOTOGRAFIE Jean Pierre Geusens Eric Smeets Fotografie Peter van Hooren

VOGTEN Design Een klassiek pand met een totale verbouwing

24

Een ondernemende familie

28

Welkom in onze SHOWROOM

30

AMA Group Associated Architects

34

De keukens van CONINX

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren

COVERFOTO Shutterstock

13

VORMGEVING EN DRUK Sandra van Kessel Andi Smart Print Solutions www.andi-printsolutions.com

15

ATAG Inbouwapparatuur door de jaren heen Premium interieurs van Kitchen Architect Coninx Keukens

TOTALE OPLAGE 4500 stuks Extra druk Mat gelamineerd omslag 200 grs Binnenwerk HV MC Silk 100 grs Inpaper City Magazine HV MC Glos 170 grs Binnenwerk 100 grs

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/ of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

16

Ontdek de nieuwe Generatie 7000 inbouwapparatuur van Miele

38

CONINX Keukens en HEVOFORM: een gedroomde Samenwerking

April 2021

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

|3


Voor woord Coninx keukens viert dit jaar een wel heel bijzonder jubileum. Al 50 jaar staan we voor op maat gemaakte keukens van topkwaliteit en dat willen we graag met u vieren! In dit gelegenheids magazine geven we u graag een uniek kijkje achter de schermen. Oprichter en eigenaar Hub Coninx vertelt in een persoonlijk interview hoe zijn bedrijf uitgroeide van een klein begin in de garage van zijn ouders naar de langst bestaande keukenzaak van Limburg. Reis mee door de afgelopen 50 jaar en ontdek het ongekende oog voor detail en kwaliteit waarmee Coninx keukens zich onderscheidt. We houden het in de familie en spreken zonen Angelo en Marco Coninx. Opgegroeid met een keukoloog als vader zit ondernemen hen in het bloed. Tegenwoordig onderscheiden zij zich met de online verkoop van eigen merkproducten.

4 | C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

High-end keukens op maat leveren gaat niet vanzelf. Coninx keukens heeft in de loop der jaren bijzonder duurzame samenwerkingen opgebouwd met producenten en fabrikanten om u als klant het beste te kunnen bieden. We duiken in de kastjes en ontdekken waarom de keukens van Coninx uitblinken in functionaliteit, kwaliteit en design. Ook nemen we u mee in een korte geschiedenis van het Nederlandse ATAG, toonaangevend producten van inbouwapparatuur. We wensen u veel leesplezier en hopen u snel te mogen verwelkomen in onze showroom!


DIRESCO, een NATUURLIJKE BRON van

inspiratie

ELKAAR INSPIREREN EN UITDAGEN, SPARREN, IDEEËN UITWISSELEN EN VAN ELKAAR LEREN, ELKAAR VERSTERKEN EN BETER MAKEN.

Dat is wat ons, als Belgische fabrikant van kwartscomposiet, elke dag opnieuw drijft. Samen met onze klanten, leveranciers en medewerkers ontwikkelen wij mooie en unieke D-Quartz-kwartscomposietbladen die van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven.

BIO-UV-TECHNOLOGIE Vanuit ons streven naar pure perfectie, in combinatie met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, ontstond onze revolutionaire BIO-UV-technologie. Met behulp van 100 procent plantaardige en uv-bestendige harsen hebben wij een volledig nieuwe generatie ecologische kwartscomposietbladen ontwikkeld. Deze D-Quartz BIO-UV-bladen bestaan voor 93 procent uit natuurlijke kwartsgranulaten en 7 procent plantaardige harsen en kleurpigmenten. Om niets aan het toeval over te laten hebben wij deze technische eigenschappen van onze BIO-UV-technologie uitgebreid laten testen door Intertek. Het resultaat overtrof iedere verwachting.

OVERAL INZETBAAR Dankzij onze BIO-UV-technologie en de andere standaard producteigenschappen van kwartscomposiet is het D-Quartz-materiaal van Diresco veel beter bestand tegen zonlicht. Dit maakt onze bladen geschikt voor gebruik in elke denkbare kantoor- of thuissituatie, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan (buiten) keukens en badkamers, maar ook aan de bekleding van gevels, wanden, trappen, vloeren, winkelinterieurs, toiletten, kasten, balies, tafels en/of terrassen… Bovendien kunnen ze voor 100 procent gerecycleerd worden en eventueel weer ingezet voor nieuwe toepassingen. Kiezen voor ons is kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid en de toekomst.

Designed to last Industrieweg-Noord 1134 3660 Oudsbergen (België) 089 85 69 44 info@diresco.be

www.diresco.be

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

|5


CONINX Keukens, een

historisch OVERZICHT WIE HAD GEDACHT DAT VIJFTIG JAAR NA DE INSCHRIJVING OP 24 MAART 1971, CONINX KEUKENS ZOU ZIJN UITGEGROEID TOT EEN ZAAK DIE HIGH-END KEUKENS VAN TOPNIVEAU LEVERT, MET EIGEN EXPERTISE EN VOLLEDIG OP MAAT GEMAAKT? VAN EEN KLEIN BEGIN IN DE GARAGE VAN ZIJN OUDERLIJK HUIS NAAR DE LANGST BESTAANDE KEUKENZAAK VAN LIMBURG. EEN KNAP KEUKENSTAALTJE. T E KS T Vivianne Rijnders

Hub Coninx begon zijn bedrijf in de garage naast het huis van zijn ouders. Daar had hij drie kleine keukenopstellingen staan. Hub bezocht diverse fabrieken en maakte een deal met Holighaus die toen zeer stevige kasten bouwde met wanden en bodems van 19 millimeter dik. Geba was het tweede merk dat verkocht zou worden. Er was toen nog geen inbouw, het overgrote deel waren bloks van 180 of 220 centimeter met twee bovenkasten. “Ik ging met monsterdeurtjes en een kleurenwaaier

6 | C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

F OTO' S Archief Coninx

voor de kunststof bladen naar de mensen op de nieuwbouw en vroeg of ik voor hen een offerte mocht maken, zo is het gegroeid,” vertelt Hub. In 1973 werd de firma omgezet in een BV en werden broer Jan en tweede monteur Ed Niesten in dienst genomen. Tevens werd de ontwikkeling naar inbouwkeukens in gang gezet. In datzelfde jaar werd een showroom gehuurd aan de Rijksweg in Gronsveld tegenover de kerk, waar aanvankelijk vijf keukens geplaatst werden. In 1975 kon al


worden uitgebreid naar een showroom met tien keukens. De Duitse fabriek waar Hub zaken mee deed, zag dat hij niet alleen kastjes kon verkopen maar ook gevoel voor kleur en opstelling had. Daarbij had Hub een heldere toekomstvisie. Zo kreeg hij agentuur voor Nederland en België. “Ik heb toen enige modellen bij hen aangebracht met een front van massief eikenhouten kastjes, het model Spessart. Dat was een schot in de roos. Enige maanden later heb ik een model laten maken met een eiken toogdeur oftewel cassettedeur, model Brabant. Dit was uniek in Duitsland en zo succesvol dat ik geen offertes meer hoefde te maken maar orders kon opschrijven. En in 1979 heb ik op de beurs in Utrecht als eerste de greeploze keuken gepresenteerd,” aldus een trotse Hub Coninx.

EIGEN KEUKENPRODUCTIE “Helaas diende zich in 1980 een economische crisis aan met rentes van wel 14%,” vervolgt Hub zijn verhaal. “Om alles goedkoper te maken werden in de fabrieken de fronten niet meer van HPL maar van Melamine gemaakt, gelijk aan de binnenkast. Dat was echter niet waterbestendig. De fabriek van Holighaus ging failliet en we besloten om zelf keukens te gaan maken en ze te verbeteren

op de punten waarop we voorheen service moesten verlenen. Deze eigen keukenproductie vond plaats in een hal aan de Industrieweg in Eijsden. In samenwerking met Marcel Schepers werd dat zeer succesvol, zodanig dat de directie van Siematic kwam kijken hoe al die constructies waren gemaakt.” Coninx Keukens kwam ongeschonden uit de crisis en het volgende succes diende zich aan: “In 1989 won ik samen met Marcel Schepers de eerste prijs voor het mooiste keukenontwerp. De zogenaamde Coninxhoekopstelling was geboren. Een keukenopstelling waarbij de hoeken in de keuken optimaal benut werden.” Het bedrijf ontwikkelde zich snel. Hub: “In 1991 werd er op een zichtlocatie naast de A2 een hal gebouwd van 1200 m². We realiseerden hier een showroom op twee etages. Op de begane grond maakten we een voor toentertijd perfecte productiehal voor onze keukens. Daarna hebben we middels verdiepingsvloeren uitgebreid naar 600 m² showroom.” Ook qua techniek ging het met Coninx Keukens hard: “In 1991 konden we de eerste keuken met een uitschuifbare kookplaat in de showroom zetten. Ook hadden we al schuine delen in een rechte keuken laten zien en de eerste afgeschuinde fronten laten lakken. Dat was reden genoeg voor de bladen ‘VT Wonen’ en ‘Eigen Huis&Interieur’ om mooie fotoreportages van Coninx Keukens te plaatsen. Het volgende unieke binnen onze onderneming was dat we een showroomdeel maakten met vier keukens die gebruikt konden worden als kookschool voor kookclubs en te huur waren voor koks. We hebben zelfs verschillende kookdemonstraties gehad met bekende tv-persoonlijkheden én een eigen kookboekje gemaakt.”

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

|7


CRISIS … EN WEER DOOR Maar natuurlijk waren er ook dieptepunten. In 2008 kwam er weer een economische crisis waardoor Hub noodgedwongen mensen moest wegsturen. “Deze mensen werden zzp’ers en werken gelukkig nog steeds voor mij,” zegt Hub. “Inmiddels waren mijn machines verouderd en het zou een miljoeneninvestering worden om ze te vernieuwen. We hebben ons toen verbonden aan een Belgische fabriek in de buurt van Hasselt die veel betere machines heeft. Klanten die geïnteresseerd zijn kunnen daar op afspraak gaan kijken. De techniek ging door, dus ook onze ideeën. Wij kunnen met de vele bekende merken en apparatuur het beste creëren qua design en uitvoering.” Eind 2020 is de showroom wederom aangepast. “Er staan hier nu keukens die qua indeling nog nergens te zien zijn,” geeft Hub aan. “De trend is iets aan het verschuiven naar donkerder hout, in combinatie met marmerkleurige werkbladen, gevlamd, met bookmatch uitvoering dat de draad doorloopt in de wand of achterwand. Onze combi-stoomovens zijn nagenoeg perfect en vormen samen met de surface kookplaten, waarop men met zes pannen kan schuiven, een compleet geheel. De apparatuur is energiezui-

niger geworden. In onze showroom zijn tegenwoordig bijna alle apparaten gebruiksklaar aangesloten, alles is ter plekke uit te proberen waardoor de klant geen kat in de zak koopt.”

PERFECTE TECHNOLOGIE EN AFWERKING Kenmerkend voor de Coninx keukens is naast het feit dat zij vandaag de keuken voor de toekomst leveren, het werken met zeer degelijke materialen en perfecte constructies. Hub legt een aantal technische zaken uit: “Zo is MDF de basis voor de fronten, deze zijn tweezijdig bekleed met HPL. En alles waar water aan kan komen is van watervast multiplex bekleed met tweezijdig HPL. De rugwanden van

de kasten zijn 8 millimeter dik, de zijwanden en bodem 18 millimeter. Bij dunne bladen zijn de onderkasten dicht aan de bovenzijde, dit om doorzakken van het blad te voorkomen. De plinten worden aan de zichtzijkanten in verstek gezet, geen lelijke kunststof hoekjes. We kunnen plinten maken van 20 tot 60 en 100 millimeter, om zoveel mogelijk kastruimte te verkrijgen. De plinten zijn van watervast verlijmde multiplex, tweezijdig bekleed met echt HPL, oftewel formica. Bij de fronten van vaatwassers en eventueel normale kasten met een draaideur worden de fronten tweedelig zodat de lijn doorloopt. Geen hoekstukken maar doorlopende lijnen in onze keukens. We werken bij de apparatuur met een dubbele bodem voor de beluchting in plaats van met roosters. Onze acryl fronten zijn redelijk krasvast en het allernieuwste zijn onze fronten van Senosan en Fenix; deze zijn fingerproof dankzij Nano-behandeling. Waar we erg trots op zijn, is dat we geen maatvoering hebben, dus alles kan in hoogte, breedte en diepte naar wens worden gemaakt. Daarbij bieden wij een langdurige garantie op kastconstructies en u wordt altijd te woord gestaan door een deskundig team.”

HET IS DUIDELIJK. CONINX KEUKENS IS GEEN KASTEN-STAPELAAR MET STANDAARDMATEN. HET IS EEN ENORM CREATIEF BEDRIJF MET OOG VOOR KLEUR, VORM, DETAIL EN DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN. NIET VOOR NIETS MOGEN ZIJ ZICH TRENDSETTER SINDS 1971 NOEMEN. DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE DERDE CRISIS WAAR CONINX DOORHEEN MOET. MAAR OOK DAT KOMT GOED. HUB CONINX EN ZIJN TEAM VERHEUGEN ZICH EROP BINNENKORT DE DEUREN VOOR IEDEREEN WEER OPEN TE MOGEN ZETTEN EN DE TOEKOMST IN TE STAPPEN OM DE HISTORIE VAN DEZE ZAAK VERDER TE KUNNEN VERRIJKEN. EEN TOEKOMST MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN MAAR MET DE VERTROUWDE KLANTVRIENDELIJKHEID. TOT ZIENS BIJ CONINX KEUKENS.

8 | C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R


Interview met HUB CONINX ALS ZIJN KOP KOFFIE VOOR HEM STAAT BEGINT HIJ TE VERTELLEN. HUB CONINX. EEN CHARMANTE EN GOED GEKLEDE MAN, DEZE ‘KEUKOLOOG’. EEN TERM DIE HIJ ZELF BEDACHT HEEFT, WE MOGEN DENK IK WEL VAN EEN TITEL SPREKEN. VIJFTIG JAAR GELEDEN BEGON HET ALLEMAAL. HUB HEEFT OP 24 MAART 1971 ZIJN BEDRIJF INGESCHREVEN. CONINX KEUKENS. T E KS T Vivianne Rijnders

F OTO Jean Pierre Geusens

Wat was zijn motivatie om een keukenzaak te beginnen? Zijn werkende leven is Hub begonnen bij Dumoulin, een van de weinige groothandels voor installateurs aan de Markt in Maastricht. Daar wilde hij al snel meer dan als jongste bediende de pakbonnen ordenen. Hij deed baliewerk toen hij hoorde dat er binnen dat bedrijf ook een sanitair showroom en haarden&kachel showroom zou komen. Hub gaf aan deze te willen gaan draaien maar werd in eerste instantie niet serieus genomen. Hub zette echter door en het ging goed. Als ‘broekie’ had hij al veel succes, het floreerde zelfs. Vervolgens heeft hij ook de inkoop op zich genomen. In die tijd kwam de centrale verwarming snel op, waardoor de verkoop van haarden en kachels terug liep. Van verwarmingen verkopen liep Hub zelf niet warm en adviseerde zijn baas om in keukens te gaan doen. Deze stond daar negatief tegenover en Hub besloot toen om zelf een keukenzaak op te zetten. Hij is zich in Duitsland gaan oriënteren op keukengebied, is gaan handelen en vervolgens zijn eigen zaak begonnen in de garage bij zijn ouderlijk huis.

10 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

Hub ging naar de potentiële klanten toe met verschillende kleuren deurtjes en monstertjes van kunststof bladen en roestvrij staal. Toen het begon te lopen, heeft hij zijn broer Jan in dienst genomen en monteur Ed Niesten. In 1973 stond er in Gronsveld de eerste Coninx Keukens showroom. En nu, in maart 2021 mag Coninx Keukens zich een perfect functionerende keukenzaak noemen, de langst bestaande van Limburg. Wat is de kracht van Hub, dat hij al vijftig jaar een goed draaiend bedrijf heeft? “Keukens horen steeds meer bij het interieur,” legt Hub uit, “en het is een uitdaging om een zo functioneel mogelijke keuken te ontwerpen die past bij het interieur. Je moet er echt gevoel voor hebben, fingerspitzengefühl voor kleur en indeling. Daarnaast is het mijn passie om voor de mensen iets leuks te maken. Ik geef eerlijke adviezen. Mensen hebben vaak eigen ideeën maar als ik zie dat iets beter kan, functioneler of passender, zal ik dat altijd zeggen. Ik wil mijn klanten verwennen, ik wil ze ontzorgen.

Onze keukens zijn duurder dan de gemiddelde keuken. Maar wij werken dan ook met duurdere materialen. Het begint al bij de offerte: klanten kregen voorheen hun offerte geleverd in een mooi in verstek gezaagd kistje, samen met kleurmonsters van bladen en deuren. Inmiddels is dit kistje vervangen door een kunststof doosje, dat net zoals de meeste van onze fronten fingerproof is. Dat is ons visitekaartje, het geeft aan dat wij een zaak met cachet zijn.” Hub laat enthousiast monsters zien. “Kijk, dit is geen spaanplaat maar mdf met laser aangezet, net of het gespoten is. Je ziet nergens plakrandjes. Dat is erg mooi maar iets duurder materiaal. Mensen moeten dit natuurlijk willen en kunnen uitgeven.” Is er na vijftig jaar nog iets wat u wilt bereiken, een stip op de horizon? “Gezond blijven en de klanten blijven verwennen,” antwoordt Hub zonder aarzelen. “De zaak heeft drie crisissen overleefd en ook qua gezondheid heb ik één en ander moeten doorstaan, maar ik ben er nog en de zaak ook. We zijn er steeds goed uitgekomen en daar ben ik trots op. Kwaliteit overwint en creativiteit houdt stand. We blijven rustig en gaan gewoon door. Naast mijn huwelijk en onze twee zonen zijn de hoogtepunten in mijn leven dat we Coninx Keukens door die crisissen heen hebben kunnen loodsen. We hebben nooit geld over de balk gegooid maar goed geïnvesteerd, dat levert het meeste op.”


Coninx Keukens betekent voor Hub zijn levenswerk. “Dat is het echt,” zegt Hub. “Van de tien mensen die je vraagt waar ze hun keuken kopen, zeggen er misschien twee dat ze een Coninx keuken hebben. Mensen denken vaak dat wij duur zijn. Je betaalt bij ons wel meer maar we leveren uitstekende kwaliteit. Goedkopere keukens vervang je na tien jaar, die van ons heb je heel lang en kun je ook laten renoveren want het materiaal slijt niet.

Ons materiaal is enorm zwaar omdat het zo degelijk is. We leven helaas in een wegwerpmaatschappij. Daar willen wij niet aan meedoen en vinden het daarom heel belangrijk om goede

kwaliteit te leveren. En ja, daar betaal je voor, maar dan heb je een kwalitatief geweldige keuken die perfect bij je interieur past, zeer functioneel is en ontzettend lang meegaat.”

CONINX KEUKENS. EEN ZELFSTANDIGE KEUKENZAAK DIE KIEST VOOR DEGELIJKE MATERIALEN EN OPTIMAAL EN LANGDURIG FUNCTIONEREN. EEN ZAAK WAAR HUB CONINX EN ZIJN TEAM MET RECHT TROTS OP IS. AL EEN HALVE EEUW!

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 11


ONTDEK D E

CHEF I N JEZELF M E T ATAG K EU K E N A PPA R ATU U R Je keuken. De plek waar je wakker wordt met je eerste ristretto. En de plek waar je tot laat natafelt met vrienden. We doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in huis te maken. Met onze slimme apparatuur haal je de beste chef in jezelf naar boven. Welke kookwensen je ook hebt. We zetten al onze innovatiekracht in op kwaliteit, daarom is 8 jaar garantie bij ons de standaard*. Ontdek meer op atag.nl

* Bij aankoop van minimaal vier ATAG-producten.


ATAG INBOUWAPPARATUUR door de jaren heen HET NEDERLANDSE ATAG IS EEN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE PRODUCENTEN VAN INBOUW KEUKENAPPARATUUR EN STAAT AL SINDS DE OPRICHTING IN 1948 SYNONIEM VOOR KWALITEIT EN INNOVATIE. ATAG STARTTE MET DE PRODUCTIE VAN OERDEGELIJKE TWEEVLAMSKOMFOORTJES EN ZIT NOG STEEDS ‘DICHT BIJ HET VUUR’ MET HAAR BREDE EN INNOVATIEVE PROGRAMMA AAN INBOUWAPPARATUUR. GEEN WONDER DAT CONINX KEUKENS GRAAG KIEST VOOR ATAG. EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DEZE BIJZONDERE NEDERLANDSE PIONIER.

HET BEGIN

INBOUWAPPARATUUR

BLIJVEN INNOVEREN

Opgericht in 1948 startte ATAG met de productie van een tweegaskomfoortje. De duurzame en degelijke komfoortjes waren al snel in vele keukens te vinden. Het bedrijf breidde uit en kwam als eerste met een viervlams gasfornuis op de markt. Door de ontdekking van aardgas in Nederland schakelden steeds meer gezinnen over op gasfornuizen en vooral het gekleurde Atacolor fornuis was ontzettend gewild in de moderne keuken.

Vanaf eind jaren ‘60 bracht het innovatieve ATAG als eerste de inbouwgaskookplaat op de markt. De inbouwtrend nam een vlucht en ATAG bouwde het programma verder uit. In de jaren ‘70 zagen zowel de keramische kookplaat als het elektrisch fornuis het licht. Als Hub Coninx op zoek is naar goede inbouwapparatuur voor zijn high-end keukens, valt zijn oog al snel op de inbouwapparatuur van dit Nederlandse merk.

Maar ATAG blijft innoveren en stuwt in de jaren ‘90 het rendement van kookplaten en kooksnelheid naar grote hoogten met hun inductiekookplaten. En met de introductie van de stoomoven in 1998 liep ATAG al vooruit op de trend om bewuster, gezonder én lekker te koken. Recent gooit de MAGNA gaskookplaat met geïntegreerde Fusion Volcano wokbrander hoge ogen.

WE ZIJN BENIEUWD MET WELKE INNOVATIES ATAG ONZE KEUKENS IN DE TOEKOMST OP ZAL SIEREN!

EERSTE INBOUWKOOKPLAAT

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 13


the

K I T C H E N A R C H I T E C T S


Premium INTERIEURS van Kitchen Architect Coninx Keukens

WIJ BEGRIJPEN DAT UW NIEUWE KEUKEN ONDERDEEL MOET ZIJN VAN UW COMPLEET LUXE INTERIEUR WAARIN DE KEUKEN DIENST DOET ALS EEN FRAAI MEUBELSTUK. The Kitchen Architects Coninx begrijpt deze wens. Zij zijn als geen ander in staat om met unieke elementen en uitzonderlijke materialen uw ultieme droomkeuken te creëren. ‘We Imagine Your Style’ is hen dan ook op het lijf geschreven. Coninx is een ware keukenarchitect, zoals u ziet in de showroom te Gronsveld.

Hub Coninx vertelt: “Wij zijn één van de pioniers binnen The Kitchen Architects. Ik wilde nog meer uitstraling als creatieveling hebben en heb mij daarom aangesloten bij The Kitchen Architects. Op deze manier kunnen wij u een nog betere service bieden. Gepassioneerd vertelt Coninx: “Bij het kiezen van een keuken speelt het verlangen naar eenheid en elegantie een steeds grotere rol. Dit komt doordat de keuken een steeds centraler punt vormt in huis en een prominente plek inneemt in het interieur. Bij de aankoop heeft u dus een ondernemer nodig die al uw

wensen kan door vertalen naar een totale sfeer- en woonbeleving; als een ware architect. The Kitchen Architects versterkt deze door vertaling.” “Hier in de zaak krijgt u pas echt een indruk van wat er allemaal mogelijk is. Wij geven u in onze showroom de ultieme keukenervaring en -beleving.” De klanten van Coninx keukens zijn uitermate tevreden; zoals de familie van Veldhoen uit Zuid-Limburg; “Dit is al de vierde keuken die we bij Coninx betrekken. Hub kan maatwerk leveren, dat is zijn kracht. Daar waren we in al onze projecten naar op zoek. De vloeren en de trappen in deze hoeve zijn van zwart kabbeshout, tropisch hardhout uit de Amazone. Daar wilden we ook keukenkasten van. Ik heb een partijtje hardhout bij Hub afgeleverd en gezegd: “doe je best!”. Ga er maar aan staan hoor, je moet er wel voor zorgen dat die planken niet krom trekken. Maar Hub kan dat en het resultaat is echt prachtig geworden.”

the

K I T C H E N Keuken fam. Van Veldhoen

A R C H I T E C T S

Nieuwsgierig geworden naar de keuken van de familie Veldhoen? Haal dan het Stylebook op bij Kitchen Architect Coninx Keukens in Gronsveld en houd de website van www.thekitchenarchitects.nl in de gaten.

Miele Dialog oven

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 15


Ontdek de NIEUWE GENERATIE 7000 INBOUWAPPARATUUR van MIELE bij CONINX Keukens AL MEER DAN 100 JAAR STAAT MIELE GARANT VOOR PERFECTE KWALITEIT. DEZE KWALITEIT HOUDEN WE VAST DOOR TE BLIJVEN VERNIEUWEN. IEDERE PRODUCTVERANDERING BETEKENT EEN PRODUCTVERBETERING. DE MIELE-APPARATEN DIE WIJ JE BIEDEN ZIJN DAN OOK MUST-HAVES IN JOUW NIEUWE KEUKEN. ZOWEL DOOR HUN DESIGN, ALS DOOR DE VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE. MET DEZE APPARATUUR IS KOKEN GEEN NOODZAAK MEER, MAAR EEN PURE BELEVING.

STOOMOVEN Tijdens het koken kun je al je aandacht aan je gasten besteden, want met de functie ‘automatisch koken menu’ zorgt de stoomoven ervoor dat alles tegelijkertijd klaar is. Het enige wat jij hoeft te doen is aangeven welke producten je gaat stomen en hoe gaar je ze wilt. Daarna worden de volgorde, tijd en temperatuur automatisch bepaald. Is het tijd om het volgende ingrediënt erbij te schuiven? Dan krijg je een seintje van de stoomoven. Handig!

16 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R


FULL-SURFACE INDUCTIE KOOKPLAAT De FullSurface inductie kookplaat van Miele geeft je meer vrijheid dan ooit, dankzij slimme hittesensoren die jouw pan herkennen. Waar je ook naartoe beweegt, je kunt ongeremd verder koken. En de bediening verplaatst mee wanneer je de pan verschuift.

AUTODOS VAATWASSER De AutoDos vaatwasser is wereldwijd de eerste met automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk. Deze krachtpatser krijgt jouw vieze vaat moeiteloos schoon. Vaatwasser en poeder zijn precies op elkaar afgestemd, wat zorgt voor een optimale dosering op het juiste moment in het programma. Een PowerDisk is voldoende voor circa 20 vaatwasbeurten. Één keer programmeren is genoeg, daarna start de eerste autonome vaatwasser automatisch met AutoStart. Wat een vrijheid!

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 17


WENDY ROUSCHOP en MARIEKE WABER heten u

welkom! T E KS T Vivianne Rijnders

F OTO Jean Pierre Geusens

KLANTEN VERWENNEN EN ONTZORGEN, SAMEN BLIJ ZIJN MET EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT. WENDY EN MARIEKE WILLEN GOEDE SERVICE LEVEREN AAN DE KLANT. EN VOOR DE ZAAK WILLEN ZE OPTIMAAL FUNCTIONEREN, HUN BEST DOEN ZODAT ALLES GOED LOOPT.

Wie bij Coninx binnen stapt, wordt naar alle waarschijnlijkheid geholpen door Wendy Rouschop. “Ik heb ‘Facility Management’ gestudeerd,” vertelt Wendy. “Na mijn opleiding heb ik tijdelijk gewerkt als intercedente bij een uitzendbureau. Daar kwam een vacature binnen voor een keukenzaak, ik heb daar toen zelf op gesolliciteerd en werd aangenomen. Na er jaren met plezier gewerkt te hebben, moest ik helaas weg toen het een tijdje iets minder ging in de keukenbranche. Per toeval ben ik uiteindelijk hier bij Coninx terecht gekomen. Hub raakte aan de praat met mijn man, hoorde dat ik in de keukenbranche werkzaam was en vroeg of ik eens wilde komen praten. Dat deed ik en ik ben nooit meer weg gegaan.” Wendy’s collega Marieke Waber ontdekte via een vriendin dat Hub Coninx iemand zocht voor op kantoor en zo is zij van een accountskantoor naar een keukenzaak verkast. Aanvankelijk voor de boekhouding maar inmiddels kent zij de zaak van

18 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

binnen en van buiten. “Ik had zelf een Coninx keuken en daardoor had ik al eens kennis gemaakt met Hub. Toen we later zelf gingen bouwen, kocht ik weer een Coninx keuken. Ontzettend leuk om dan hier te mogen werken! Dat heb ik gedaan van 1985 tot 1990 en ben toen gestopt vanwege mijn zwangerschap. In 1998 werd ik echter gebeld met de vraag of ik terug wilde komen. ‘Alleen onder schooltijd’ was mijn antwoord. Dat kon en zo landde ik weer op het oude nest.”

ELKE KLANT IS ANDERS EN ELKE KLANT HEEFT EIGEN WENSEN Beide dames zijn het er over eens: Werken bij Coninx Keukens is een heel afwisselende baan. “Elke dag is anders, vaak is het hectisch maar er heerst een prettige sfeer en onze klanten zijn aardige mensen met wie we snel een band weten te scheppen,” vinden ze eensgezind. “Qua creativiteit kom ik hier absoluut aan mijn

trekken,” vult Wendy aan. “Keukens op de computer tekenen hoort bij mijn werk. Het is arbeidsintensief maar ontzettend leuk en geeft veel voldoening. In de keukenzaken waar ik voorheen heb gewerkt, verkocht ik standaard keukens. Kasten hadden standaardmaten en -indelingen. Hier verkopen we maatkeukens, er zijn weinig tot geen restricties. Ik heb daardoor een creatieve, adviserende rol. Elke klant is anders en heeft eigen wensen. Het is fijn om voor iedereen een passende en kwalitatief sterke keuken te ontwerpen.”

DOE MAAR ALSOF DE ZAAK VAN JOU IS “Ik kwam voor de boekhouding maar daar heb ik de minste tijd voor,” lacht Marieke. “Eigenlijk ben ik een allround medewerker, ik doe alleen geen verkoop. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen, service te verlenen. Als Hub vroeger wel eens weg was voor Holighaus, zei hij altijd:


“Ik voel me trots als ik waardering krijg van klanten, maar ook als ‘Doe maar alsof de zaak van jou is.’ Ik werkte die dagen fulltime en schreef op wat de mensen wilden. Naderhand werd dit dan door Hub uitgewerkt tot een offerte met tekening.” “Mensen komen hier bewust, ze worden bij ons heel persoonlijk benaderd,” zegt Wendy. “Dat klopt en wij zien klanten ook na jaren terugkomen,” geeft Marieke aan. “Niet omdat de keuken versleten is, maar omdat ze iets anders willen.

Onze aanpak spreekt aan, onze keukens zijn kwalitatief geweldig en vrijwel alle keukenwensen kunnen wij waarmaken.” “Wat ook heel fijn is,” gaat Wendy verder, “is het familiegevoel dat hier heerst. Marieke en ik kunnen het uitstekend samen vinden en we hebben een goede band met Hub. We vormen een team en hebben niet het gevoel dat Hub als baas boven ons staat. En de klanten proeven meteen die fijne sfeer.”

ik een ‘sjieke’ keukentekening gemaakt heb,” zegt Wendy.

Marieke is trots op de naam. “Zo leuk als mensen ergens komen en een Coninx keuken herkennen. En niks is fijner dan een berichtje krijgen waarin klanten ons bedanken voor de goede of snelle service.”

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 19


VOGTEN DESIGN

HISTORIE EIGENAAR WIL VOGTEN IS REEDS SINDS 1986 BETROKKEN BIJ DE INTRODUCTIE EN PRODUCTIE VAN STEEN(ACHTIGE) KEUKENWERKBLADEN. Hij is zijn loopbaan begonnen als administratief medewerker bij de fa. Ackermans te Maastricht, een bedrijf met ca. 5 medewerkers die veelal ambachtelijk werkten. Kantoorautomatisering bood Wil Vogten de kans/ruimte om zijn vakkennis op het gebied van natuursteenverwerking te verwerven en uit te breiden. De functie van Wil Vogten veranderde binnen 2 jaar tot de functie van directeur alsmede 50% aandeelhouder. Het bedrijf groeide in oppervlakte, omvang en op het gebied van technologie; in 1991 werd de productieoppervlakte met maar liefst 200% vergroot, het personeelsbestand groeide van 5 naar ca. 30 medewerkers en werden er ultramoderne machines aangeschaft. Naast de productie van steenachtige keukenwerkbladen werd het bedrijf

20 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

in de jaren '90 uitgebreid met de productie voor de bouw en voor de designmeubelbranche onder de merknaam Gallina Design. Daarnaast leverde Gallina Design exclusief keukenwerkbladen aan Siematic® voor de Nederlandse, Belgische en de Duitse markt. Maastricht bleek al gauw (1993) te klein en werd een nieuwe productie eenheid in België toegevoegd. Wil Vogten verliet het bedrijf in 1996 om Ackermans Natuursteen, welke zich specialiseerde in het maken van luxe badkamers, op te richten. De keukenbranche werd echter niet verlaten; er werd kleinschalig voor het lokale dealernet geproduceerd. Ackermans Natuursteen groeide door tot een succesvol bedrijf met een goede marktpositie. Het bedrijf werd na veel onderhandelen en met pijn in het ondernemershart verkocht om in 2000 de naam Ackermans los te laten en onder eigen achter- c.q. handelsnaam (Vogten Natuursteen) opnieuw te beginnen. De Vogten Groep werd in 2003 in het leven geroepen. Groei was onoverkomelijk, er werden gedurende de periode 2003 t/m 2008 meerdere disciplines toegevoegd. Zo werd er o.a. in 2004 een watersnijbedrijf overgenomen omdat er synergie gezien werd tussen Natuursteen en water snijden; hetgeen uiteindelijk met de komst van Keramiek een goede strategie was. Vogten Production beschikt over diverse CNC gestuurde zaagmachines en over 2 watersnijmachines alsmede over CNC gestuurde freesbanken en kantenpolijsters om de werkbladen tot in perfectie uit te voeren.


WAT DOEN WIJ Vogten Design produceert aanrechtbladen en aanverwante producten op maat in de materialen keramiek (Neolith, Dekton, Marazzi, Porcellana en Laminam), composiet (Diresco, Quarella, Caesarstone en Silestone), natuursteen en marmer. Zo kunt u bij Vogten Design onder andere terecht voor aanrechtbladen, plinten, vensterbanken, vloer- en wandbekleding, gevelbekleding, terrassen en badkamers. Geen idee is te gek, of wij kunnen het voor u maken. Vogten Design maakt deel uit van de Vogten Group® gevestigd te Sittard Nederland en is van binnenuit bevlogen en geïnspireerd om de beste te zijn. De nieuwste ontwikkelingen gecombineerd met de laatste trends, altijd van de beste kwaliteit én met oog voor het milieu, mens en maatschappij. Alle materialen worden in de eigen maatwerkfabriek verwerkt. Met kwalitatief hoogstaande producten, in Europa geproduceerd en een enorme veelzijdigheid aan kleuren, zijn we een prettige samenwerkings®

partner voor keukendetaillisten, interieurbouwers en aanverwante bedrijven. Ons doordachte assortiment gecombineerd met de uitmuntende dienstverlening biedt een gegarandeerde meerwaarde. En dit alles vindt u ook terug in onze lijfspreuk: “basic elements in perfection”. We hebben onze processen geoptimaliseerd met als resultaat een professionele orderverwerking en een beproefde aftersales. Ook bieden we marketingondersteuning door middel van documentatie en een sample-service. Vogten Design

staat daarnaast bekend om de korte levertijden. Dit kunnen we realiseren doordat alle diensten, zoals transport, inmeten en monteren en servicemonteurs in eigen beheer zijn. Bovendien worden alle materialen in onze eigen maatwerkfabriek verwerkt. Niet alleen onze producten zijn zeer duurzaam…wij ook. Vogten Design, basic elements in perfection.

KORTOM WIL’S KRACHT IS WILSKRACHT.

Arendstraat 6 6135 KT SITTARD T +31(0)46-481 08 44 M +31(0)6-533 220 94 w.vogten@vogtengroup.nl www.vogtengroup.com

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 21


MAURICE ROUSSEAU “WIJ ONTWERPEN VOOR BINNEN EN BUITEN”

Maurice Rousseau ontwerpt en bouwt samen met zijn team uw project van A tot Z. Voor wie kwaliteit, maatwerk, correcte afspraken en klanttevredenheid vooropstelt, is Maurice Rousseau de ideale bouwpartner. Onze klanten vinden het prettig dat zij één aanspreekpunt hebben die alles regelt en alle partijen aanstuurt binnen het gestelde budget en de planning. Wij leveren kwaliteit in het ontwerp en in de uitvoering, daar staan wij voor.

KORTE RAARBERG 42 6231 KR MEERSSEN 043-3210321 INFO@MAURICEROUSSEAU.COM WWW.MAURICEROUSSEAU.COM OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00. Voor onze relaties zijn wij op afspraak ook buiten onze reguliere kantoortijden beschikbaar.


Een KLASSIEK PAND met een totale

verbouwing JAN EN AUKJE WOONDEN AL ENIGE TIJD IN CHICAGO USA, TOEN ZE OP ZOEK GINGEN NAAR EEN MOOI HUIS DAT BIJ HUN ZOU PASSEN OM TERUG TE KEREN NAAR HUN GELIEFDE NEDERLAND. Het klassieke pand dat uiteindelijk werd gevonden moest een grondige renovatie ondergaan tijdens hun verblijf nog in Chicago. Vandaar dat Maurice Rousseau in de arm werd genomen om alles te gaan regelen. Het uitwerken van de complete verbouwingsplannen voor het klassieke pand in Valkenburg met een modern interieur. De gehele woning, inclusief een flinke aanbouw met een 3 meter

hoge stalen pui waren onderdeel van deze verbouwing. Het huis moest een modern interieur krijgen, maar ook leefbaar gezien het complete gezin ook nog uit 2 kleine kinderen bestaat. Via Maurice zijn ze toen bij Coninx Keukens uitgekomen. Bij het eerste bezoek door Aukje, tijdens een korte trip naar Nederland zijn de hoofdlijnen uitgezet voor het ontwerp. Het contact met Hub Coninx die met zijn kennis en ervaring het verschil kon maken, gaven de toekomstige bewoners het vertrouwen dat het eindresultaat echt schitterend zou gaan worden. Na het nodige overleg over de exacte materialen en kleuren in samenspraak met Maurice en Hub én de toekom-

stige bewoners werden de gemaakte keuzes voor het ontwerp definitief. Naast deze fijne samenwerking werden door de toekomstige bewoners ook nog gevraagd aan Coninx Keukens om een plafond hoge opbergkast- en werkbank te realiseren in de speelkamer van de kinderen. Zo ook om de harmonie in het gehele ontwerp te krijgen en verder door te voeren. Dankzij de ervaring van Hub en Maurice is het ontwerp niet alleen zeer mooi geworden zoals te zien is op de bijgaande foto’s, maar is er ook een leefbare omgeving gecreëerd. Het is echt een de plek geworden waar dit jonge gezin veel tijd doorbrengt. Kortom een geslaagde metamorfose die mooi en verantwoord in het huidige tijdsbeeld past!

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 23


SOMS ZIT ONDERNEMEN IN HET BLOED. ANGELO EN MARCO CONINX GROEIDEN OP MET KEUKOLOOG HUB CONINX ALS VADER. ZE VONDEN HUN EIGEN WEG ALS ONDERNEMER EN WERDEN GROOT DANKZIJ DE ONLINE VERKOOP VAN KEUKENACCESSOIRES. EEN SUCCESVERHAAL OVER CREATIVITEIT, AANPASSINGSVERMOGEN EN LEF.

24 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R


Een ONDERNEMENDE

familie T E KS T Karien Goessens

De keukenhandel is een uitdagende business, met flinke concurrentie en veel prijsvechters. Precies om die reden onderscheidt Coninx zich met kwaliteit en service. Toen Angelo en Marco in 2009 met elkaar om de keukentafel gingen zitten, zochten ze naar hun eigen onderscheidend vermogen. Angelo ging al jong aan de slag in het familiebedrijf, waar hij zijn creativiteit kwijt kon in design en productontwikkeling. Hij wilde zelf iets opzetten en zag brood in online verkoop via een eigen webshop. Marco werkte in de bankensector en koesterde al langer de wens om te ondernemen.

was ‘Keukenmarkt’ geboren.” De spoelbakken werden verkocht onder de merknaam Mizzo en waren snel een succes. Weinig concurrentie, goede kwaliteit en een lagere prijs leidden tot een explosieve groei in zowel omzet als producten. “Weinig concurrentie, goede kwaliteit en een lagere prijs leidden tot een explosieve groei.” Het bedrijf won in 2013 de FD Gazelleaward voor het snelst groeiende bedrijf. Toen Keukenmarkt de grens overging, kozen de broers voor de internationaalvriendelijkere naam Cofaro.

ONLINE SUCCES “Online verkoop was in opkomst en wij zagen enorme potentie”, vertelt Marco. “Maar een webshop met producten die overal te koop zijn draait uit op een wedstrijd in de laagste prijs. Onze toekomst lag in het aanbieden van eigen producten.” Marco verbaasde zich over de hoge inkoopprijs van roestvrijstalen spoelbakken en zag een kans door eigen spoelbakken vanuit China te gaan importeren. Via Alibaba werden verschillende leveranciers gevonden die samples leverden, waarna Angelo’s oog voor kwaliteit en design aan het werk gingen. “Een bezoek aan China en vele gesprekken met leveranciers later,

HET TIJ KEERT Omzet is echter niet hetzelfde als winst en in 2018 had Cofaro 18 personen op de loonlijst en een miljoenenomzet, maar bleef er weinig over onder de streep. Een doorn in het oog van de als bedrijfseconoom opgeleide Marco. “De marges op nieteigen producten werden kleiner en de concurrentie groter. We betaalden steeds meer aan advertenties en verzorgden onze eigen klantenservice, logistiek en webbeheer.”

F OTO' S Jean Pierre Geusens

zich te richten op verkoop van eigen producten via platforms waarbij ze logistiek en klantenservice uit handen geven. Geen gemakkelijke beslissing volgens Marco. “We moesten goede mensen ontslaan om de continuïteit van de zaak te waarborgen.” Ook het assortiment werd flink ingekrompen, maar de gouden greep leidde tot meer omzet, meer winst en vooral meer tijd om te focussen op de eigen kracht. “Ik word blij van productontwikkeling”, zegt Angelo. “Het combineren van creativiteit, design en functionaliteit tot een ontwerp dat niet alleen betaalbaar is, maar ook uniek en duurzaam.” Marco is uitgegroeid tot Amazon Marketing Expert. “Vroeger wilden we bij Google bovenaan komen, nu bij Amazon en Bol.com. “Cofaro richtte zich op verkoop van eigen producten via platforms; een gouden greep.” Door klanten gevonden worden, zonder gesponsorde advertenties, daar krijg ik energie van. Maar dat kan natuurlijk alleen als je producten ook echt iets toevoegen. Angelo en ik vullen elkaar perfect aan. We zien de toekomst heel optimistisch tegemoet.”

Tegelijkertijd sloegen veel klanten de zoekmachines over en shopten op platforms als Bol.com en Amazon. Cofaro gooide het roer om en besloot

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 25


EEN EIGEN MAGAZINE OOK VOOR U?

Van harte proficiat met jullie 50 jarig jubileum

Dit exclusieve customized magazine ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum kwam tot stand in een mooie en creatieve samenwerking. Coninx Keukens werkt op deze wijze aan een brede zichtbaarheid voor klanten en relaties. Maatwerk in print, digitaal en social media.

Met onze expertise en ervaring begeleiden wij ieder bedrijf van concept tot realisatie. Werkelijk alles hebben wij in huis om uw unieke magazine te realiseren. Van kwaliteitsfotografie tot redactie en van opmaak en vormgeving tot druk en verspreiding.

INTERESSE? Een professioneel gemaakt magazine is in deze tijd steeds meer een zeer effectief communicatiemiddel. Je maakt het voor bestaande en potentiele klanten, verspreidt het in je doelgroep of je geeft het bijvoorbeeld mee op events en beurzen. Daarnaast is gesegmenteerde verspreiding naar doelgroep een van de vele mogelijkheden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten want vaak kan dit namelijk zeer voordelig.

Al veel ondernemingen gingen u voor. Vraag gratis een voorstel aan of bel of mail voor een afspraak. Samen werken we aan uw zichtbaarheid.

VOF

T 06 25 35 05 96 peter@vanhoorenmedia.nl www.vanhoorenmedia.nl

REFERENTIES magazines en brochures - Derlon Hotel | Boekhandel Dominicanen Maastricht | Kessels Automobielen BV | Mediamarkt | Magisch Maastricht | Paul Block Optiek | Brentjens Bouwmaterialen | Ironman | Flexville | BD Business Call | Enci Business Center | Frans Beks Woning Inrichting | Inspiratiehuis voor ondernemers | Restaurant Bouchon d’en Face | Intratuin | Gasse Slaapcomfort | RTV Maastricht e.v.a.

BORA Professional 3.0 Revolutionair beter. Het absolute summum voor uw keuken: uitstekende prestaties, een geoptimaliseerd topdesign, een nóg intuïtievere bediening en acht vrij met elkaar te combineren, extra diepe kookvelden. De nieuwe BORA Professional 3.0 is de toekomst van het koken. Het systeem heeft een baanbrekend design en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van materiaal, technologie en efficiëntie. Perfectie die je kunt proeven. Revolutie ‘made in Germany’.

www.bora.com


ONTDEK DE GENERATIE 7000 INBOUWAPPARATUUR VAN MIELE BIJ CONINX KEUKENS

Tijdens het koken kun je al je aandacht aan je gasten besteden, want met de functie ‘automatisch koken menu’ zorgt de Miele stoomoven ervoor dat alles tegelijkertijd klaar is. Het enige wat jij hoeft te doen is aangeven welke producten je gaat stomen en hoe gaar je ze wilt. Daarna worden de volgorde, tijd en temperatuur automatisch bepaald. Is het tijd om het volgende ingrediënt erbij te schuiven? Dan krijg je een seintje van de stoomoven. Handig!


Welkom

in onze SHOWROOM OVERWEEGT U DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE KEUKEN? LAAT U DAN BIJ ONS INSPIREREN DOOR DE VELE MOGELIJKHEDEN IN MATERIALEN, APPARATUUR EN OPSTELLINGEN. Bijgaand een fotoselectie van de nieuwste showroomkeukens. Er staan er 18 representatief opgesteld.

28 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R


AL 50 JAAR MAATWERK IN KEUKENDESIGN

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 29


AMA Group Associated ARCHITECTS T E KS T Vivianne Rijnders

F OTO Eric Smeets

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS HEEFT VERSCHILLENDE EXPERTISES IN HUIS WAARONDER INTERIEURONTWERP. SAMEN MET DIRECTEUR/PROJECTCOÖRDINATOR FRANK GLAUDEMANS, EN DIRECTEUR/ARCHITECT ROEL GRAVEN ZIJN WE TE GAST IN HET HUIS VAN COR EN CAROLINE JONGEN. DE VOORGENOEMDE EXPERTISE IS HIER IN VOLLE GLORIE TE BEWONDEREN.

“Cor en Caroline Jongen zijn opdrachtgevers waar we regelmatig voor werken. De uitdaging is dan dat je steeds iets nieuws moet brengen. Ook al is de klant tevreden, je zult met een 2.0 versie moeten komen,” vertelt Roel. “Deze keer werden wij uitgenodigd om eens te komen kijken wat er eventueel veranderd zou kunnen worden in het volgens Cor nagenoeg instapklare huis. We zagen gelijk de meerwaarde ervan om alles opener te maken. Muren doorbreken, enorme raampartijen. En natuurlijk een nieuwe keuken die absoluut van topniveau moest zijn.” Frank legt uit: “De vorige keuken was een gesloten keuken. Voor meer licht en openheid hebben we de muur tussen woonkamer en keuken weggehaald. Een bijkeuken was ook een wens. De strakke apparatenwand vormt de afscheiding tussen keuken en bijkeuken. De deur erin valt niet op. Zo creëerden we een mooie vrije ruimte voor het eiland. De achterwand is los geplaatst om er licht achter te kunnen verwerken en kunst aan te hangen. Om te voorkomen dat je vanuit de woonkamer zicht zou

30 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

hebben op een zwaar keukenblok, is deze keuken zwevend.” “De keuken moest functioneel zijn en voorzien van up to date apparatuur,” gaat Roel verder, “een werkplek waar je alles bij de hand hebt. Toen ik aan het ontwerpen was, waren we met de cliënt gelijk al bezig over welke apparaten erin moesten. Bij Coninx Keukens zijn we gaan kijken naar de nieuwste lijnen op gebied van Miele apparatuur en hoe we deze konden implementeren in de keuken. Zoals ovens, een Quooker met kokend, gekoeld en bruiswater, een kookplaat en een niet-recirculaire afzuiginstallatie.” “Deze keuken zou zeker geen standaard keuken worden. Buiten het traditionele stramien werken is Hub Coninx’ handtekening. Het ontwerp, het plaatje is belangrijk maar het moet ook functioneel zijn. Samen hebben we nagedacht over het optimaliseren van het interieur,” zegt Frank. “Hub heeft de aansluittekeningen gemaakt waardoor er een leuk samenspel ontstond tussen architect en keukenleverancier.”


De interactie tussen AMA GROUP, Coninx Keukens en Cor en Caroline om hun droomkeuken te realiseren, is naar volle tevredenheid verlopen. Zij zijn erg blij met hun keuken die in alle opzichten een waar hoogstandje is: qua functionaliteit, techniek maar ook grafisch gezien. De belijning van

het zwevend blok valt gelijk met de belijning van zowel apparatenwand als achterwand. Alle techniek is verwerkt in de sokkel waarop het eiland staat. Het in het ontwerp meegenomen lichtplan is gericht op functionaliteit, sfeer en zelfs om de glittering in het blad optimaal te laten uitkomen.

De Miele-apparatuur is van wit glas evenals de ernaast verwerkte televisie. Deze keuken laat zien dat schoonheid en functionaliteit hand in hand kunnen gaan en heeft dan ook voor Cor en Caroline alles wat ze wensten, en meer.

ama-group.info

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 31


Van harte proficiat met deze mijlpaal!

www.reindersassurantiegroep.nl

NEOLITH® ESTATUARIO SILK

Neolith® en Kemie een geweldige match!

NEOLITH® ZAHA STONE

Marmer is duidelijk weer helemaal terug van weggeweest. De Neolith® materialen voldoen met de krachtige eigenschappen als kras-, vlek- en hittebestendigheid aan de eisen van deze tijd. Wij maken naar uw wensen de mooiste producten volledig op maat.

Onze totale collectie van marmer, natuursteen, composiet & keramiek vindt u op Kemie.nl

COVERING THE FUTURE


s tr ic h S IM M a a

PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK!

t

RT FELICITEE X B C O N IN

AL EEN HALVE EEUW BIJ ELKAAR OVER DE VLOER...

HU

e met dez e p r a c h t ig !! l a m ij lp a www.parkmanagementmaastricht.nl

WIJ FELICITEREN HUB CONINX MET HET 50 JARIG BESTAAN VAN CONINX KEUKENS

R A E M A K E R S M E TA A LW E R K E N . N L

www.topshelfparket.nl Weerterveld 13 Meerssen 043-3643412 nieuwe keuken - nieuwe vloer?


MAASTRICHT

MAASTRICHT

|

Fingerproof Kashmir met grijs blad

|

Composiet

|

Kleur Coral Call Suede

| Senosan hoogglans wit | Composiet blad | Kleur Stellar Bianco | 2 staatsdeuren | Super zwevend eiland

34 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R


MAASTRICHT

MAASTRICHT

|

|

Alle fronten van eiken fineer, donkergrijs

Keuken met donker eikenfineer fronten

|

|

Blad Neolith Estatuario Silk Bookmatch

Echt betonnen blad doorlopend naar de open haard

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 35


EINDHOVEN | Alles fingerproof wit en zwart met ceramiek blad kleur Ceppo Silk Hoge kasten staan in opening naar bijkeuken met taatsdeur.

MAASTRICHT

| Keuken geheel in fingerproof zwart FENIX |

36 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

Met blad volkern bekleed met Fenix


EIJSDEN

|

Fronten in HPL Egger

EIJSDEN

|

|

Speciale structuur

|

Onderkasten fingerproof

Fingerproof mat zwart met dun RVS blad 4 mm

|

|

Blad composiet, Diresco Earth Velvet

Eiken fineer wandkasten

C O N I N X K E U K E N S 50 J A A R

| 37


CONINX Keukens en HEVOFORM: een gedroomde

T E KS T Karien Goessens

F OTO' S Hevoform

Samenwerking EEN KEUKEN VAN CONINX DOET ZELFS DE MEEST DOORGEWINTERDE FOODIE WATERTANDEN. HET IS DE PERFECTE COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT, SCHOONHEID EN DUURZAAMHEID EN WORDT VOOR ELKE KLANT HELEMAAL NAAR WENS GEPRODUCEERD. DAAR KOMT NATUURLIJK HEEL

De hoge standaard van Coninx Keukens deed Hub Coninx begin jaren ‘80 besluiten te gaan produceren in een eigen fabriek. Eerst in Eijsden en vanaf 1991 vanuit het huidige pand in Gronsveld- Eijsden. Hij koos voor kwaliteit boven kostenbesparing met HPL fronten waar concurrenten Melamine gebruikten en hield ruimte voor innovatie. De gedurfde zet legde Coninx Keukens geen windeieren en al snel breidde de productie uit.

WAT BIJ KIJKEN EN WIJ GUNNEN U GRAAG EEN KIJKJE IN HET BIJZONDERE PRODUCTIEPROCES.

In 1991 bouwde Coninx Keukens een hal met ruimte voor een showroom, kantoor en een ruime productiehal. De continue zoektocht naar verbetering en de meest optimale keuken voor elke klant, leidde in de loop der jaren tot bekroonde ontwerpen en een wijdverbreide goede naam. Zo werd in 1991 de eerste keuken met uitschuifbare kookplaat in de showroom geplaatst. De prachtige keukens waren terug te zien in magazines en de showroom werd gebruikt voor kookdemo's van bekende tv-persoonlijkheden.

EEN MOOIE SAMENWERKING In 2012 stond Hub Coninx voor een uitdagende keuze. Het machinepark was aan vernieuwing toe en de online winkel van zonen Angelo en Marco was aan het uitbreiden. Hub Coninx besloot de productie in eigen hal op te geven. De vrijgekomen ruimte gaf het bedrijf van zijn zonen de kans om te groeien, de productie werd verplaatst naar Hevoform. Dit bedrijf is gespecialiseerd in maatwerk en produceert alles in eigen fabriek. Coninx Keukens ging een partnerschap aan en kocht een deel van de aandelen van de Belgische NV in 2012. In de fabriek beschikt men over de modernste machines en verwerkt een team van vakmensen alle opdrachten tot een perfect eindproduct. Hevoform verwerkt exclusief voor Coninx Keukens de materialen uit hun productaanbod tot droomkeukens. Nieuwsgierig naar hoe dat in zijn werk gaat? Daar komt behoorlijk wat bij kijken.

DANKZIJ DEZE BIJZONDERE SAMENWERKING MET EEN PARTNER IN KWALITEIT KAN CONINX KEUKENS NU EN IN DE TOEKOMST DE HOOGSTE STANDAARD AAN MAATWERK GARANDEREN.

SPECIAL

38 | C O N I N X K E U K E N S 5 0 J A A R

KEUKENS, MADE BY


d r e e t i c i l e f e G C O N I N X K EU EUKENS

it’s not just about great ideas

it’s about making them reality

Andi Smart Solutions Group biedt met drie innovatieve merken het totaalpakket voor print-, signing- en value added oplossingen. Met een historie van meer dan 90 jaar zijn we de afgelopen jaren gegroeid tot één van de grootste print- en drukwerk leveranciers van het zuiden van Nederland. Door het leveren van kwaliteit en kennis, betrokken te zijn, te denken in (nieuwe) oplossingen, te investeren in data gestuurde innovatie en ons constant te ontwikkelen, realiseren wij een voortdurend groeiend partnerschap met onze klanten, partners en medewerkers. Wij gaan voor een verantwoord evenwicht tussen commercieel succes en socialeen ecologische aspecten en staan actief midden in de samenleving.

andi-smartsolutionsgroup.com


De kraan die alles kan 100 °C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND Met een Quooker kun je de heerlijkste gerechten bereiden, verfrissende drankjes maken of snel een eitje koken. Je hebt altijd direct 100 ˚C kokend, gekoeld en bruisend water bij de hand. Wil je zien welke Quooker-kraan het beste past in jouw keuken? Scan de QR code en plaats door middel van augmented reality een virtuele Quooker-kraan op jouw aanrecht. Met een Quooker maak je jouw keuken compleet.


MAASTRICHT PLEIT VOOR GEFASEERDE HEROPENING BINNENSTAD “MET DEZE AANPAK HOPEN WE, MET RESPECT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, EEN IMPULS TE KUNNEN GEVEN AAN EEN VERSNELDE HEROPENING VAN HORECA, RETAIL ALS CULTUUR.” Het kan. Veilig en verantwoord. Met de juiste maatregelen en protocollen en als de cijfers de ruimte bieden. Dan is heropening, in fases, mogelijk. Zo stelt het speciale ‘Gemeen-

te-Ondernemers–Corona’ (GOC) overleg waar ook Centrummanagement deel van uit maakt. Het GOC-overleg heeft een brief aan het kabinet gestuurd met de dringende oproep het zogenaamde ‘Maastrichts Model’ te overwegen. En Maastricht heeft zich aangeboden als proefgemeente bij het kabinet.

‘Maastrichts Model’ “Onder het Maastrichts Model verstaan we een gefaseerde heropening van de binnenstad om op die manier uit de coronacrisis te komen,” zo licht Paul ten Haaf, de directeur van Centrummanagement, toe. “Dat is waar we nu als GOC-overleg bestaande uit stadsbestuur, ondernemers- en bewonersvertegenwoordiging en dus ook als Centrummanagement, voor pleiten. Een absolute voorwaarde daarbij is dat de coronacijfers het moeten toelaten, want gezondheid blijft leidend. Maar als die cijfers de ruimte bieden, dan is het volgens ons heel goed mogelijk om stap voor stap winkels, horeca (als eerste de terrassen) en culturele instellingen te heropenen.”

Gefaseerde heropening Hoe zo’n gefaseerde heropening er dan uit zou moeten zien? Paul: “Onze insteek daarbij is om voor zoveel mogelijk spreiding van mensen in tijd en in ruimte te zorgen. Dus bijvoorbeeld door eerst alleen doordeweeks open te gaan met langere openingstijden om bezoekers te spreiden en niet meteen de druk op de doorgaans populaire weekenden te leggen. Vanuit de eerste fase kan vervolgens gekeken worden naar vervolgstappen.

Met deze aanpak denken we, met respect voor de volksgezondheid, een impuls te kunnen geven aan versnelde heropening van zowel de horeca, de retail als de cultuur. En ook: bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de economische gevolgen voor ondernemers, de vereenzaming van veel mensen en het voortbestaan van het winkelaanbod in Maastricht.” Maatwerk is daarbij het toverwoord volgens Paul. “Slimme oplossingen en lokaal maatwerk zijn dringend nodig om onze stad (en het hele land) door deze crisis te leiden.” In de brief is door het GOC-overleg aangegeven dat Maastricht mogelijk als pilot kan dienen om met dit model aan de slag te gaan. “Mocht er binnen de landelijke maatregelen ruimte komen om bijvoorbeeld de terrassen de hele week te openen, dan volgen we uiteraard de landelijke maatregel,” sluit Paul af.

GOC In het GOC-overleg zijn naast het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht de volgende partijen vertegenwoordigd: Centrummanagement Maastricht namens de ondernemers- en brancheverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland Maastricht-Heuvelland, de Vereniging Ondernemers Centrum, Maastricht Marketing, de Samenwerkende Hotels en de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht. Tevens neemt er een vertegenwoordiging van binnenstadbewoners en van de cultuursector deel aan het overleg. Sinds het uitbreken van de coronacrisis, nu ongeveer een jaar geleden, wordt er in het overleg gekeken naar oplossingen om Maastricht zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Het plan, dat nu gedeeld is in een brief aan het kabinet, is eerder door burgemeester Annemarie Penn-te Strake, in haar hoedanigheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, in het landelijk Veiligheidsberaad ingebracht. De brief aan het kabinet is in zijn geheel te lezen op de website van Centrummanagement: www.cmmaastricht.nl/actuele-informatie

www.cmmaastricht.nl

Hoewel Centrummanagement Maastricht inmiddels al heel wat jaren actief is, is het nog niet voor iedereen duidelijk welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd in de stad. Om je een beter beeld te geven van de werkzaamheden die Centrummanagement (CMM) uitvoert, tref je elke maand een pagina aan in City Magazine. Hierin lees je meer over de projecten die georganiseerd en/of ondersteund worden en krijg je een kijkje achter de schermen.

Citymagazine Maastricht | 51


Tekst: Meyke Houben | Fotografie: Peter van Hooren

UBO-desk vergemakkelijkt inschrijven UBO-register

52 | Citymagazine Maastricht


Sinds kort is in Nederland het UBO-register in werking. Elke ondernemer die zich registreert bij de Kamer van Koophandel krijgt hier mee te maken. De ultimate beneficial owner (UBO) of uiteindelijk belanghebbende, dat wil zeggen degene met een belang van meer dan 25% in de onderneming, moet zich verplicht inschrijven in het register. Bij het doorgronden van de spaghettikluwen aan regels, biedt de UBO-desk van HWJ Notarissen uitkomst.

Het nieuw ingevoerde UBO-register stelt heel wat ondernemers voor problemen, weet Thomas de Klein van HWJ Notarissen. Vooral omdat de spelregels onduidelijk zijn. Het begint er al mee dat soms moeilijk is vast te stellen wie de UBO is. Thomas: “Neem het voorbeeld van een familiebedrijf, waarin een vader en zijn kinderen allemaal een belang van meer dan 25% hebben. Als de vader het in de praktijk voor het zeggen heeft, wordt hij aangemerkt als UBO. Om zich als zodanig te registreren, moet hij een UBO-verklaring invullen, vergezeld van stukken die bewijzen dat hij inderdaad de UBO is. Maar wat de juiste bewijsstukken zijn, is nergens helder omschreven.”

Vleugellam Het UBO-register is een uitvloeisel van Europese regelgeving die financieel-economische criminaliteit tegen moet gaan, zoals witwassen, fraude of belastingontduiking. Bij de invoering leek het erop, dat inschrijving in het register alleen verplicht was voor grote ondernemingen. Maar dat is niet zo, legt Thomas uit. “Van elke BV en NV (behalve de beursgenoteerde bedrijven), maar ook van een maatschap, VOF, stichting en bepaalde verenigingen moet de UBO zich laten registreren. Alleen eenmanszaken zijn uitgesloten van deze plicht.” Bestaande ondernemingen hadden de registratie in maart van dit jaar moeten voltooien, maar hebben nu respijt gekregen tot maart 2022. Wie zich niet registreert, krijgt één keer een herinnering. Daarna volgt een boete, die kan oplopen tot 30.000 euro. Bij nieuwe entiteiten, zoals een BV of een VOF, is de no-

taris degene die de registratie verzorgt. Zonder registratie in het UBO-register kan de onderneming niet worden ingeschreven in het handelsregister en kan er geen bankrekening worden geopend. In de praktijk betekent dit dat de onderneming vleugellam is. Thomas: “Bij ons is een geval bekend van een ondernemer die door zijn bank was gevraagd om zijn aanmelding in het UBO-register te overleggen. Toen hij dat niet tijdig deed, werden de pinfaciliteiten op zijn vestigingen ingetrokken.”

TIPS VAN DE NOTARIS Erfenis en WOZ-beschikking In de aangifte erfbelasting mag u de WOZwaarde gebruiken van het jaar van overlijden of het jaar na overlijden. Als erfgenaam kunt u bezwaar maken tegen de oorspronkelijke WOZ-waarde van het jaar na overlijden. Wordt een lagere waarde vastgesteld, dan hoeft u minder erfbelasting te betalen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

UBO-desk Sinds de invoering van het UBO-register, hebben medewerkers van HWJ Notarissen zich vastgebeten in dit dossier. Dat heeft geleid tot de oprichting van een speciale ‘UBO-desk’, die HWJ-cliënten helpt om aan de hand van een duidelijk stroomschema de benodigde gegevens te verzamelen. Als er onderdelen ontbreken, zoekt de notaris samen met de Kamer van Koophandel naar een oplossing. “Intussen hebben we heel wat ervaring met de materie”, zegt Thomas. “Zo is het bijvoorbeeld nodig om bij een BV die bestaat uit een holding met meerdere werkmaatschappijen, voor elk onderdeel een UBO te registreren. Het hele traject is nog steeds één grote spaghettikluwen van regels, maar onze UBO-desk weet nu precies welke stukken moeten worden aangereikt om een registratie in het UBO-register op de vereiste manier te kunnen voltooien.”

Een woning kopen is voor iedereen van 18 tot 35 jaar een stuk goedkoper geworden, omdat er eenmalig geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald. Vanaf 1 april 2021 geldt wel dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Tijdelijk meer belastingvrij schenken Het bedrag dat u belastingvrij mag schenken, is dit jaar vanwege de coronacrisis tijdelijk verhoogd met € 1000. Ook mogen ouders € 1000 meer belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat betkent dat u in 2021: •

€ 3244 belastingvrij mag schenken aan bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer;

€ 6604 belastingvrij mag schenken aan uw kind. VOOR MEER INFO HWJ Notarissen Tel: 043 350 99 50 info@hwj-notarissen.nl

Citymagazine Maastricht | 53


Tekst: Meyke Houben | Fotografie: Peter van Hooren

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

Hennie en Tanya Frissen van Eetcafé Ceramique

54 | Citymagazine Maastricht


Ze hebben hun gasten zien meegroeien de afgelopen 27 jaar. De mensen die destijds het knusse Eetcafé Ceramique ontdekten, komen nu nog steeds en nemen hun kinderen en kleinkinderen mee. In de basis van Ceramique is al die tijd niets veranderd, de sfeer is hetzelfde gebleven. “Bij alles wat we doen, staat duurzaamheid voorop”, vertelt eigenaar en kok Hennie Frissen, die de zaak samen met zijn vrouw Tanya runt.

“Corona raakt ons in het hart, in alles wat we al die jaren hebben opgebouwd” Dat is te zien aan de menukaart, die met de tijd is meegegaan en een grote keuze biedt aan vegetarische en veganistische opties. “De kaart is een afspiegeling van de veranderende visie die ontstaan is ten aanzien van eten. Ceramique is meegegroeid met de nieuwe generatie, waardoor zowel jong als oud zich hier thuis voelt. Dit zorgt voor de unieke sfeer, die door de gasten van Ceramique zeer wordt gewaardeerd.

bij een stoker in Moorveld heb verwerkt tot een eau de vie de pommes.”

“Onze producten komen zo veel mogelijk uit de regio en zijn veelal biologisch”, zegt Hennie. “Ik ben zelf opgegroeid in een dorp. Thuis hadden we een moestuin, we aten direct van het land. Ik vind het belangrijk dat je weet waar je eten vandaan komt.”

De duurzaamheid waar Hennie en Tanya op doelen, beperkt zich overigens niet alleen tot de gastronomie. “We koesteren onze gasten, maar ook ons personeel en ons pand”, zegt Tanya. “Voor de gasten is Ceramique meer dan eten alleen; het voelt als thuiskomen, bijna als familie. Hetzelfde geldt voor onze medewerkers. Iedereen krijgt bij ons alle vrijheid. Samen vormen we één team, waarbij we geen onderscheid maken tussen de mensen in de keuken en de bediening. En wat ons pand betreft, dat hebben we – met de nodige hobbels – grondig verbouwd en verduurzaamd, zodat we veel minder energie verbruiken.”

Enthousiast vertelt hij over een gepensioneerd stel, dat in de tuin kweepeerbomen heeft staan. “Ze wisten niet goed wat ze ermee moesten. Ik heb er een heerlijke veganistische chutney van gemaakt, die we serveren als toetje. Vorig jaar was de oogst zo groot, dat ik de overgebleven kweeperen - samen met appels van een appelboer uit de buurt –

Natuurlijk stond ook voor Hennie en Tanya het afgelopen jaar in het teken van corona. Hennie: “Eigenlijk wilden we het net wat rustiger aan gaan doen. Daarvoor hadden we een gezonde buffer aangelegd, maar die hebben we nu hard nodig. Corona heeft ons ook nieuwe inzichten gegeven. Dat onze vrijheid ons belangrijkste goed is.” “Financiële

stress betekent ook emotionele stress”, zegt Tanya. “Corona raakt ons in het hart, in alles wat we al die jaren hebben opgebouwd. Maar ik ga uit van het positieve. We gaan dit overleven.” Tijdens de periode van gedwongen stilzitten, hebben Hennie en Tanya nagedacht over hoe ze verder willen. “We kiezen bewust voor een andere invulling. In plaats van zeven dagen, gaat Ceramique zodra het weer mag vijf dagen open, van donderdag tot en met maandag. Van vrijdag tot en met zondag gaan we ook lunch serveren. Dat laatste is nieuw. Zo hopen we na deze ellendige periode onze passie voor het vak weer terug te vinden.”

Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken per mail: leliveld@leliveldadvocaten.nl telefonisch +31 (0)43 3259679 +0031 (0)6 26 53 23 20

Citymagazine Maastricht | 55


LevenWonen

Leven & Wonen is een initiatief van

Zo krijg je grip op geld! Niemand wil zich zorgen maken om geld. Maar ongetwijfeld is het jou ook wel eens overkomen: je checkt je banksaldo en dat is lager dan je dacht. Terwijl het nog lang niet het einde van de maand is! Maar hoe krijg je beter grip op je geld? spelcomputer. Of ga sparen om eerder met pensioen te kunnen. Wat je ook kiest, je zit altijd goed. Je spaart immers voor iets wat jij graag wilt!

Extra besparen Als je een koophuis hebt, kun je misschien wel extra besparen op je hypotheeklasten. En wellicht kun je geld overhouden door minder verzekeringspremie te betalen. Wil je hier meer over weten? Als Erkend Financieel Adviseur ben ik specialist op het gebied van financiën en hypotheken. Bel of mail me gerust voor een afspraak, ik help je graag verder.

Allereerst zul je wat dingen moeten uitzoeken. Dat is niet ingewikkeld, het kost alleen wel tijd. Om je op weg te helpen, heeft LevenWonen een actieplan voor je gemaakt waarmee je aan de slag kunt.

1.

Zet je inkomsten en uitgaven op een rij

Weet jij precies hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en waaraan je het uitgeeft? Ja? Goed bezig! De ervaring leert echter dat de meeste mensen de eerste vraag prima kunnen beantwoorden maar de tweede een stuk minder goed. Geldt dat ook voor jou? De beste tip die we je kunnen geven is om een huishoudboekje bij te houden. Alleen dan krijg je het inzicht dat je nodig hebt. Een huishoudboekje klink ouderwetser dan het is. Er zijn tegenwoordig tal van apps die je hiervoor kunt gebruiken. Sommige zijn (deels) gratis, voor sommige moet je betalen. Wijzer in geldzaken heeft bijna al deze apps op een rij gezet. Kijk ook even op de website van jouw bank. De kans is groot dat die er ook één aanbiedt, waarin je meteen al je af- en bijschrijvingen kunt inladen. Handig!

2.

Stel een begroting op

Als je de inkomsten en vaste lasten – zoals de kosten van je huis, energie, verzekeringen en telefonie & internet – naast elkaar 56 | Citymagazine Maastricht

zet, blijft er als het goed is nog een bedrag over. Daarvan moet je eten, kleding en cadeautjes kopen, je hobby’s en vakanties betalen en sparen. Het handigste is om die kosten uit te splitsen. Op die manier maak je voor elk onderdeel een eigen budget. Dat heb je nodig voor de volgende stap.

3.

Maak een bespaarplan

Nu je alles in één overzicht hebt samengebracht, ga je onderzoeken waar je kunt besparen. Misschien blijkt wel dat je elke maand veel meer uitgeeft aan boodschappen dan je dacht. Of zie je dat jouw hobby’s best wel duur zijn. Bepaal daarom per categorie welk bedrag je eraan wilt uitgeven. Controleer vervolgens regelmatig of je nog op schema ligt en stel desnoods je gedrag of je budget bij.

4.

Meer weten? Heb je een vraag over dit bericht of wil je meer meer weten weten over over financieel financieel advies? advies? Neem Neem dan gerust contact met me op.

Henri Borgignons ASA-groep Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043-3639575 info@asagroep.nl www.asagroep.nl

Maak sparen leuk

Spaar het geld dat je maandelijks overhoudt, maar maak het wel leuk! Natuurlijk zul je een buffer moeten hebben voor het geval de wasmachine stuk gaat of je een dure (auto)reparatie moet betalen. Maar de gedachten aan dergelijke tegenvallers zijn meestal niet erg motiverend. Maak daarom ook ‘spaarpotjes’ voor leuke spaardoelen. Een vakantie, bijvoorbeeld. Of een camper. Een piano, fototoestel of dure

Erkend Financieel Adviseur Henri Borgignons is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

X X X X X X X

Specialist Specialist in in de de woningfinanciering woningfinanciering Kijkt verder dan jouw hypotheek Bewezen deskundig Altijd up-to-date Integer en persoonlijk Creëert overzicht overzicht en en inzicht inzicht Creëert Houdt zich aan de beroepscode


boekhandel dominicanen

Boeken

TIPS

Je kunt weer komen winkelen! Je kunt via de website www.boekhandeldominicanen.nl of via deze QR code gemakkelijk een afspraak maken. We werken met tijdsloten van 10 minuten en maximaal 2 personen. Wil je graag langer winkelen? Geen probleem, dan kun je meerdere tijdssloten boeken. Er moet minimaal 4 uur tussen de gemaakte afspraak en je bezoek aan de winkel zitten. Deze maand tippen wij de volgende boeken met een regionale achtergrond:

1 HAN BERGHS

PIM PARDOES en de vrienden van JONGvoorGROEN Spannend jeugdboek (11 tot 13 jaar) over drie vrienden die een beweging starten van kinderen en jongeren die de wereld groener gaat maken. Ze weten met grote overtuigingskracht ook volwassenen aan hun zijde te krijgen. Behalve een mooi verhaal, krijgt de lezer tal van ideeën en materiaal aangereikt om zelf ook gemotiveerd te worden, een bijdrage aan een groenere wereld te leveren. De tekeningen zijn van Chrys Steegmans, beeldend kunstenaar en natuur ambassadeur.

JONIELS SMITS

HEUVEL WAT BEN JE MOOI Heuvel, wat ben je mooi is een fiets- en wandelgids voor degene die van een uitdaging houdt. Alle routes lopen door Zuid-Limburg met Sittard in het noorden en Slenaken in het zuiden. Enkele fietsroutes moeten het hebben van de behoorlijke hoogteverschillen, de andere van de lengte. Ook de wandelingen gaan niet over geijkte wandelpaden en zijn een ode aan de heuvels.

3 WEER VERKRIJGBAAR: PAUL BRONZWAER

Honderd jaar Wyckerpoort in woord en beeld De geschiedenis van het ontstaan van Wyckerpoort. Van overlaatgebied van de Maas naar woonwijk, van het drassige Wyckerveld naar Groene Loper. Het is het verhaal van een stadsdeel dat nog steeds in ontwikkeling is. Maar ook de geschiedenis van markante gebeurtenissen die hun stempel op de wijk hebben gedrukt. Voor ieder die er woont of gewoond heeft is het een onschatbare bron van informatie.

4 LARS HENDRIKMAN; PAUL KERCKHOFFS; JAN JAAP LUIJT

Zilver met Schwung

2 TEUN SWINKELS

Met Teun Swinkels op reis Het tekenen op reis vormt de basis van de tekenervaring van Teun Swinkels. Frankrijk, Italië, Spanje en later China, Japan en het Midden-Oosten. Maastricht bleef bij thuiskomst steeds een geliefd onderwerp. 500 tekeningen heeft Swinkels geschonken aan het Regionaal Historisch Centrum, 50 van deze tekeningen zijn in dit boek gebundeld.

Zilver met Schwung is het boek bij de tentoonstelling in de zilverkamer in het Bonnefantenmuseum. Met een frisse blik op Maastrichts zilver zet dit boek het prachtige design uit vroegere tijden in de schijnwerpers. Aan de hand van circa 20 topstukken worden op luchtige wijze verbindingen gelegd naar andere voorwerpen en thema’s. Daarnaast vertellen verzamelaars hoe hun passie voor zilver is ontstaan en hoe hun samenwerking met het Bonnefanten heeft geleid tot een nieuwe kijk op het Maastrichts zilver.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


Je droomt er al een hele tijd van: het starten van je eigen bedrijf. Maar hoe pak je dat nou aan? Vaak zien we dat starters zich vooral richten op de organisatorische zaken zoals het inschrijven in de Kamer van Koophandel of het aanvragen van een rekeningnummer. Onderstaande tips gaan net een laag dieper en ondersteunen je om je bedrijf op jouw unieke wijze vorm te geven.

TIP 1

INVESTEER IN JEZELF

TIP voor starters

Jij bent degene waar het om draait in jouw bedrijf. Jij bent het visitekaartje, de accountmanager, de uitvoerder, enz. Je bent vast niet overal even goed in. Dus gun je de ruimte om jezelf te ontwikkelen op het gebied van ondernemerskennis en -vaardigheden. Persoonlijke groei maakt zakelijke groei mogelijk.

TIP 2

DROOM GROOT

Ook starten als zelfstandig ondernemer? Download het gratis stappenplan op onze site. I N S P I R AT IE H UIS V O O R O N D E RNE ME RS Joyce Verheijden

06 1509 5205 Marlies Heeringa

06 2545 8723 info@inspiratiehuismaastricht.nl

Beperk je vooral niet in je ondernemersdroom. Ga op zoek naar jouw diepste wens. Als je meteen al denkt: ‘dit zal ik nooit kunnen realiseren’ dan maak je je droom al kleiner voordat je gestart bent. Uiteindelijk zal je dan minder succesvol zijn omdat je jezelf te veel hebt beperkt.

TIP 3

VISUALISEER JE ONDERNEMING Een duidelijk plaatje hebben van je bedrijf, helpt om het te realiseren. Je kan je dat plaatje in gedachte voorstellen. Effectiever is het om er echte beelden bij

Deze artikelreeks komt tot stand in samenwerking met het Inspiratiehuis. Wij bieden kennis, praktische tools en interessante netwerken voor starters en ondernemers.

www.inspiratiehuismaastricht.nl 58 | Citymagazine Maastricht

te hebben, foto’s en teksten die aangeven hoe jouw bedrijf eruit komt te zien. Hang dit ergens op zodat je het elke dag kan zien.

TIP 4

VERTEL JE VERHAAL Als ondernemer moet je uiteraard je verhaal kunnen vertellen. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Wat helpt is om je verhaal regelmatig te oefenen. Hardop en het liefst voor publiek. Ga daarbij stevig en vol zelfvertrouwen staan. Eerlijk, het wordt steeds makkelijker!

TIP 5

ZOEK EEN KLANKBORD Maak een afspraak bij het Inspiratiehuis voor Ondernemers. Marlies Heeringa en Joyce Verheijden staan al jarenlang klaar om startende ondernemers te ondersteunen met tips, trainingen en een groot netwerk. Zij hebben al veel ondernemers geholpen bij het ontwikkelen van hun eigen bedrijf. Volg het Inspiratiehuis op Facebook of LinkedIn en lees regelmatig tips, verhalen en ervaringen rondom ondernemerschap.


boekhandel dominicanen ERIK KRIEK

Muziek

TIPS

Vanaf hun eigen vloer tippen onze muziekverkopers de volgende releases:

1 The Budapest Concert KEITH JARRETT In de lange, indrukwekkende carrière van pianist Keith Jarrett nemen zijn solo-concertregistraties een bijzondere plek in. Begonnen met het legendarische Köln Concert volgden er vele concertregistraties waarin hij puur op basis van improvisatie zijn concert opbouwde. Ze vormen een soort genre-overschrijdende gedachtenspinsels waarin jazz, klassiek, folk en lichte muziek hand in hand gaan. Eind vorig jaar werd bekend dat Jarrett, getroffen door een herseninfarct, nooit meer zou kunnen optreden. In die zin is het des te bijzonderder dat zijn laatste soloalbum, het ook eind vorig jaar verschenen Budapest Concert alom wordt beschouwd als een van zijn allerbeste.

2 The Ballad of Mauthausen NIKKI JACOBS De liedcyclus: The Ballad of Mauthausen van Mikis Theodorakis is een van de indrukwekkendste muziekwerken ooit geschreven over het lot van de Joden in de 20e eeuw. Op haar nieuwe album speelt Niki Jacobs en band, de gehele Mauthausen cyclus gezongen in het Jiddisch, aangevuld met prachtige traditionele Jiddische liederen, vertalingen en originele liedjes van Joodse singer-songwriters. De oorspronkelijke cd van de Mauthausen- liedcyclus is al vele jaren niet meer te verkrijgen wat deze uitgave des te bijzonderder maakt.

Creek Country; boek met cd Erik Kriek brengt als stripmaker en illustrator vele eenzame uren achter de tekentafel door. Muziek is een vaste kompaan bij die arbeid. Met deze portretten brengt hij nu een getekende hommage aan al de artiesten wier muziek hem door de jaren heen heeft geïnspireerd en zijn werk heeft helpen veraangenamen. Vele van de door hem geportretteerde artiesten zijn niet meer in leven, maar hun muziek leeft eeuwig voort. De cd in het boek bevat een prachtige selectie van hun songs, uitgevoerd door Tim Knol en de Blue Grass Boogiemen, met muzikale bijdragen van de Lasses en Erik himself.

3 The Dark Night Has Vanished CATRIONA MORISON De Duits-Schotse mezzosopraan Catriona Morison werd in 2017 op slag bekend toen zij het befaamde concours BBC Cardiff Singer of the World won. Op haar nieuwe album The Dark Night Has Vanished zingt zij liederen van Grieg, Mendelssohn, Brahms, Schumann, en de zo goed als onbekende Josephine Lange. Gesteund door Clara Schumann en Felix Mendelssohn schreef Lange meer dan 300 liederen. Als je Morisons uitstekende voordracht van deze diep doorvoelde en persoonlijke liederen hoort is het moeilijk te begrijpen waarom deze niet vaker worden uitgevoerd. The Dark Night Has Vanished is een heerlijk recital; fantasierijk, doordacht en prachtig uitgevoerd.

4 Brabant 1653 HOLLAND BAROQUE Al jarenlang breken de zussen Tineke en Judith Steenbrink, artistiek leiders van Holland Baroque, een lans voor de muziek van Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716). Als organist en componist was hij verbonden aan het karmelietenklooster van Boxmeer, letterlijk op een steenworp van Tinekes en Judiths geboorteplek. Een omvangrijk onderzoek leverde, naast een schat aan repertoire, inzicht in de ongekend rijke muzikale cultuur waarvan hij deel uitmaakte. Brabant 1653 is een geweldige productie die wordt gesierd door de schitterende zang van de zes solisten en de bijzonder fraai gestileerde instrumentale bijdragen van Holland Baroque.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


Profile for City Magazine Maastricht / regio

City Magazine Maastricht / regio  

City Magazine Maastricht / regio

City Magazine Maastricht / regio  

City Magazine Maastricht / regio

Advertisement