Page 1

n e s s e r p y C g Ta ! e n v æ t s å p d me

Foto: H. P. Rousing

Så kom Citykirken igen på busserne Sommerkonkurrence! Vind „Det terrængående testamente“ perfekt til sommerens stævner!

UDGIVET AF CITYKIRKEN ÅRHUS

5 - JUN./JUL. - 2011


Indhold

Deadline

Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rejsebrev fra Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 6 Navnestof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sommerdagbogssiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vi præsenterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Den kreative side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Siden sidst og Undrer du dig? . . . . . . . . . . . 10 - 11 Sommermad og -quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13

Bladet udkommer 10 gange om året (hver måned undtagen januar og juli). Vi bestræber os på at udkomme den sidste søndag i måneden. Deadline for modtagelse af stof er d. 5. i måneden. Næste gang den 5. juli. Ønsker du eller nogen du kender at få bladet sendt med posten, så kontakt os gerne. Kontakt os også gerne med dine kommentarer, gode idéer osv. Skriv nu til os! Det er ikke en bøn - bare en opfordring: skrivnutilos@ckirken.dk

Kalender og opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15 Så kører ambulancen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kontaktinformation Viborgvej 173 Postboks 1247 DK-8210 Aarhus V www.ckirken.dk

Kirkens kontor Ved sekretær og administrator Karin Kühl Tirs. - fre. kl. 09.00 - 13.00 Tlf.: 86 15 24 88 kontor@ckirken.dk Bankkonto Sparekassen Hobro, Viby Afd. Reg.nr.: 8140, Kontonr.: 730092 Pedel Klaus Jars Tlf.: 60 85 16 25 pedel@ckirken.dk Kirkens præster Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk

Citykirken Århus

2

CITYKIRKEN ÅRHUS

Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 jh@ckirken.dk

Niels Hald Larsen Tlf.: 22 92 46 37 nhl@ckirken.dk

Jürgen Galonska Tlf.: 31 18 83 11 jg@ckirken.dk

Tove Merrild Tlf.: 26 46 64 88 tm@ckirken.dk

Christina Kristensen (Ungdomspræst) Tlf.: 28 77 01 66 ck@ckirken.dk

Teenageleder Søren Senholt Tlf.: 22 56 56 75 ss@ckirken.dk

Ledergruppen (ud over præsterne): Andreas Beck Larsen Tlf.: 86 11 80 15 abl@ckirken.dk

Fountain of Life Ministries

Inge Korshøj Steffensen Tlf.: 60 74 10 48 iks@ckirken.dk Louise Høgholm Larsen Tlf.: 50 91 49 19 ll@ckirken.dk

(Assyrerkirken)

Pastor Romel Shaol Yokhena Tlf.: 60 47 18 31 romel@folm.dk www.folm.dk Gudstjenester i Frikirken ved Runddelens tidligere kirke på Skolevangs Allé 19 i Risskov. Der prædikes på aramæisk og arabisk.

Kirkebladet Cypressen skrivnutilos@ckirken.dk Redaktion Johnny Hansen (Ansvarshavende redaktør) Tlf.: 20 96 99 15 Nana Hansen (Redaktør) Tlf.: 50 90 54 08 Cecilia Elise Helth Eva Balshøj Madsen Kasper C. Nielsen Lone Bak-Pedersen


Kære læser Sæt dig under Cypressens kølige blade eller brug bladene til at vifte dig med i den dejlige sommervarme! Slap af og tag en dy-y-y-yb indånding! Glem alt om temaer og teams, arbejdsområder og arbejde i det hele taget. Du har fe-e-e-erie! Slap a-a-a-af! Men pas på! Det er netop nu, at de vilde idéer, de kreative tanker og de spøjse indfald risikerer at vælte frem fra din underbevidsthed! Hvis det sker, så fat mod! Grib igen Cypressen og slå nu op ca. midt i bladet. Find en kuglepen, tænk klart et par minutter, skriv dine indfald ned, og…. a-a-a-a-a-a-aah! Du kan igen slappe af; du har nedskrevet alle dine gode

Læs rejsebrevet fra Halle. På kortet over Halle havde nogen lavet en lille tilføjelse. Privatfoto

idéer på Sommercypressens helt blanke side til netop det formål! Og når du kommer hjem fra ferie, er du bare SÅ velkommen til at sende dine inspirationer ind til os, så de andre medlemmer i din yndlingsmenighed kan tænke med på dine tanker!

Til de mere cool, der ikke lader sig slå ud af en mindre temperaturstigning, kan vi berolige med, at vi skam også bringer andet end blanke sider: Fx opskrifter på smagfuld sommermad, en seriøst svær sommer-quiz og en stemningsmættet rejsereportage. Glædelig slappe-af-dase-og-få-nye-tanker-tid! Redaktionen.

Cypressen er kirkebladet for Citykirken i Aarhus, - men vi vil gerne skrive, så alle kan følge med.

Vores formål er, at: • bidrage til at folk lærer hinanden at kende. • informere om kirkens formål, retning og aktivieter. • sætte fokus på spørgsmål, drømme og tanker, som folk i kirken har. Citykirken er en 1 år gammel frikirke i Aarhus. Kirken er en fusion af Apostolsk Kirke i Aarhus, Pinsekirken Århus og Frikirken ved Runddelen. Vi drømmer om en kirke, der med budskabet fra det første århundrede, er relevant i det 21. århundrede. Vi søger - sammen med alle andre kirker i Aarhus - at dele de gode nyheder om Guds kærlighed til alle! Vores hovedbygning er på Viborgvej 173, 8210 Aarhus V, - og her er du altid velkommen. Vi mædes bl.a. hver søndag til gudstjeneste kl. 10,30, og vi håber, at du vil kigge ind og møde nogle af de mange spændende mennesker, der går i kirke her. Se også www.ckirken.dk, ring eller send os en mail (kontaktinfo på side 2).

Citykirken Århus

3


Rejsebrev fra Halle Halle ligger i det tidligere Østtyskland og er på størrelse med Aarhus. Tommy Hansen tog med kone og børn på en tre-dages rejse til byen for at se nærmere på byens - med religiøse øjne - store seværdighed: De franckeske stiftelser, grundlagt af August Hermann Francke i 1698. Herfra udsprang ”den hallensiske pietisme”, der direkte inspirerer den måde, kirken fungerer på i dag. Af Tommy Hansen Jeg og min kone og vore to dejlige børn har for nyligt været på en rejse til Tyskland. Nærmere bestemt til byen Halle (se faktaboks, side 6, red.), hvor pietismens rødder er at finde i form af de såkaldte ”Franckeske Stiftelser”. Ikke mange kristne ved, hvor centrale disse gamle bygninger er for vores tro nu om

Artiklens forfatter kan godt anbefale en tur til den tyske by Halle. Privatfoto

Citykirken Århus

4

dage, men nu tillader jeg mig, - med denne artikel - at oplyse alle i menigheden, som gerne vil vide, hvor deres kristne rødder og idéer også kommer fra – foruden fra Bibelen selv -, og vil tage jer med på en lille rejse med mig tilbage i fortiden, nærmere bestemt til Tyskland i 1600-tallet og de banebrydende vækkelser, som fandt sted der, og som historikere og teologer i dag kalder for ”den anden reformation”. (Mere korrekt har den amerikanske vækkelseskristendom, - som vi i de karismatiske frikirker er udgået fra - sine to ”ben” i hhv. Tyskland og England, - og det er ergo kun den tyske del, jeg kort skriver om her). Hvad vil det sige at være ”genfødt kristen”? Hvordan bør man leve som kristen? Og hvad er sand omvendelse? Pietismen besvarer alle disse spørgsmål, og dens grundforståelse har vi bibeholdt inden for alle de protestantiske frikirker indtil i dag.

Den tyske præst Phillip Jacob Spener udgav i 1675 sin lille bog ”Pia Desideria” (oversat: fromme længsler), der blev pietismens programskrift. I denne bog taler han for en banebrydende reform af kirken: Lægfolket skulle blive aktive i kirken, og i samarbejde med præsterne skulle de leve kristenlivet ud i deres dagligdag og gøre en reel forskel på deres arbejde og i deres fritid. Spener gjorde det klart, at kristenlivet ikke blev levet i kirken om søndagen eller gennem indtagelsen af nadver, gennem at kunne sin trosbekendelse og at vide en masse om troen. Nej, kun gennem den personlige omvendelse og et efterfølgende liv med Gud kunne man tale om en sand kristendom. Spener ønskede, at troen skulle ind i hjertet i den brede befolkning, og han ønskede, at præsteuddannelsen ikke blot skulle give de kommende præster en masse viden, men tilmed forandre dem, så de blev genfødte ”nye skabninger” og tjente deres menigheder i sand kærlighed. Midlet til at komme dertil var små forsamlinger udenfor den egentlige søndagsgudstjeneste. Her mødtes almindelige mennesker med deres præst og læste i fællesskab stykker fra Bibelen eller fra kristne opbyggelige bøger, diskuterede kristentroens praktiske udførelse og bad sammen. I dag kalder vi sådanne små forsamlinger for cellegrupper, hjemmegrupper eller, som i Citykirken, citygrupper. Men selv om 1600-tallet er længe siden, har konceptet ikke forandret sig synderligt siden! Spener ønskede også, at alle menighedens medlemmer skulle være præster og agere som ligemænd med kirkens egentlige præst. Hans idéer inspirerede en ung teologistuderende ved navn August Herman Francke. I 1687 forberedte Francke en prædiken om, hvad det vil sige at tro, men under forberedelsen gik det op for ham, at han ikke selv havde nogen tro, selvom han vid-


Selv om 1600-tallet er længe siden, har konceptet med hjemmegrupper ikke forandret sig synderligt siden “

ste meget om Bibelen. Francke kom i stor tvivl om sin egen frelse og bad Gud om tilgivelse for sine synder og tilkendegav, at han ville følge Jesus. Efter denne personlige bøn oplevede han en dyb fred; han havde, som vi ville sige i dag – ”modtaget Jesus som sin frelser”. Herfra prædikede han personlig tro og omvendelse og forårsagede stor vækkelse i Tyskland.

Legeplads - graffiti med Franckes navn. Privatfoto

I 1692 blev han ansat som præst i byen Halle, og her oplevede han, hvordan fattigdom og nød forårsagede mange hjem- og forældreløse børn. Ud fra en guddommelig inspiration startede han en skole for børnene, hvor de kunne få mad og undervisning. Hjemmet stod færdig i 1698 og blev kaldt ”Waisenhaus” – på dansk Vajsenhuset. Her lærte børnene, hvad det ville sige at være personligt troende, og hvad det ville sige at leve troen ud. Vajsenhuset begyndte snart at udvide undervisningen til også at omfatte adelige og borgerlige børn samt studerende fra udlandet, bl.a. England og Danmark. Det blev et center for pietisme og vækkelse - og for videnskab. Missionærer blev uddannet her og drog ud i verden. I Danmark blev selveste kong Christian d. 6. pietist, og fra 1739 indførtes der - inspireret af Halles skolesystem - almindelig skolepligt i Danmark for alle børn, hvor man lærte om den nye form for kristendom. I slutningen af 1700-tallet brød den første folkelige vækkelse ud i Danmark blandt de generationer, der havde fået undervisning i skolerne. Vækkelserne var dybt inspireret af idéen om den personlige tro og omvendelse. Den første danske vækkelse blev kaldt ”De stærke Jyder”, og den efterfulgtes snart af vækkelser over hele landet. Fra 1830’erne startede baptisterne, fra 1853 Indre Mission, og vores karismatiske vækkelse fra begyndelsen af 1900-tallet fulgte i samme spor - blot med den tilføjelse, at den personlige tro også skulle vise sig gennem brugen af nådega-

Statue af August Hermann Francke. Privatfoto

ver: tungetale, helbredelse og profetier. Vajsenhuset i Halle - med alle dens bygningskomplekser - er bevaret i fuldstændig form, og hvis man har lyst til at tage ned og se det, er det en god mulighed for at forstå pietismens vugge, som for de fleste frikirker og retninger i Danmark repræsenterer vores fælles fortid uanset om man er fra Indre Mission eller Pinsekirken!

Citykirken Århus

5


Faktaboks, Halle: Halle er en by ca. på størrelse med Aarhus, beliggende en times kørsel sydvest for Berlin i det tidligere Østtyskland. Skønt byen både rummer smukt, gammelt byggeri samt moderne byggeri og fx en velfungerende sporvognsbane, bærer byen mange steder overraskende meget præg af sin østeuropæiske fortid. Mange bygninger står forladte og forfaldne hen. De er enten billigt til salg eller venter på, at deres retmæssige ejere kommer tilbage igen, hvilket dog langt fra altid sker. Vi boede billigt og godt på et hostel bestyret af den muntre Thomas, der lavede fin morgenmad til os hver morgen. Pris pr. voksen pr. nat inkl. opredning og morgenmad: 23 euro eller ca. 170 kr. Udsigten var dog

netop et af de forladte huse: En kæmpestor bygning, der viste sig at skjule en endnu større grund med diverse fabriksbygninger. Hele herligheden kan erhverves for 15.000 euro (110.000 kr.) jf. førnævnte Thomas! Der var mange muligheder for spændende udflugter i Halle: Saltmuseum inkl. sejltur på floden Saale, chokolademuseum, zoologisk have foruden daglige rundvisninger i den gamle bydel og diverse kulturelle institutioner. Franckes Stiftelser ligger i gåafstand fra hostellet og her var også mulighed for at spise samt ”parkere” ungerne i ”Krokoseum”, et slags offentligt fritidshjem tilknyttet stiftelserne, mens mor og far går rundt i de flotte bygninger og studerer A. H. Franckes liv og arv.

Navnestof Ved Johnny Hansen

Her informeres om den seneste tids døbte og andre nye medlemmer (inkl. dem, der er blevet meldt ind via Assyrerkirken), barneog ungdomsvelsignelser, bryllupper, udmeldte, afdøde samt om kommende runde fødselsdage (fra 60 år). Vi er dog ikke alvidende, så hjælp os gerne med at holde styr på det hele! Ungdomsvelsignede 1. maj: Camilla Markussen Mia Katinka Rinkowski Rebekka Maria Hansen Katrine Balshøj Madsen

Citykirken Århus

6

Christian Damgaard Nielsen Kasper Leibeck Olesen

Vielser: Lørdag den 11. juni vies Joachim Wind og Christina Händel Noer Kommende runde fødselsdage: 9. juni: Ellen Nørregaard Sortberg, 70 år 15. juni: Inga Christensen, 75 år 29. juli: Anne Geske Bøje, 80 år


Sommerdagbogssiden... Ved Nana Hansen

Det er IKKE en fejl, at denne side er stort set blank. Kom, find kuglepennen frem, skriv løs! Vi vil mægtig gerne høre om dine oplevelser på sommerstævnerne i Kolding og Mariager. Eller om de inspirationer, du får andre steder fra i løbet af din sommerferie. Når du kommer hjem kan du droppe forbi kirken og smide det i postkassen eller aflevere det til Johnny eller en anden fra redaktionen. Du kan naturligvis også sende os en e-mail på vores sædvanlige adresse: skrivnutilos@ckirken.dk

„Kom, find kuglepennen frem, skriv løs!“ Citykirken Århus

7


Vi præsenterer... Af Hanna Folming

Hanna Folming på altanen i hendes nye lejlighed i Brabrand. Foto: Eva Balshøj Madsen

Ved Cecilia Elise Helth og Nana Hansen

Hanna Folming Som vi skriver her på siden vil vi gerne præsentere unge som ældre, og i denne måned får du æren af at møde en af dem, man godt kan kalde for ældre. Glæd dig til at læse om 80-årige Hanna Folming, der er ny i byen – og i vores kirke.

Citykirken Århus

8

Mit navn er Hanna Folming, jeg er 80 år og er flyttet til Brabrand den 1. marts i år. Jeg er vokset op i et kristent hjem indenfor Pinsevækkelsen og har altid oplevet kirken som mit åndelige hjem. Jeg uddannede mig til sygeplejerske, og i 1958 giftede jeg mig med en dansk canadier og flyttede til Canada. Vi fik fire børn; tre drenge og en pige og bosatte os på en farm, hvor vi drev et stort gartneri, og hvor jeg bl.a. tog ind til markedet i byen og solgte grøntsager. Det var ret spændende, fordi der var så mange forskellige folkeslag, der var emigreret derover. Vi var glade for at bo der, - folk var meget åbne og venlige, og vi havde lagt forskellige planer for vores fremtid. Men i 1967 blev min mand opereret for en cancer, så vi bestemte os for at vende tilbage til Danmark. Vore familier boede i Herning, så der købte vi hus og slog os ned, og jeg tog arbejde på sygehuset. I 1969 døde min mand, og jeg stod alene tilbage med 4 børn i alderen 3-10 år. I den følgende tid oplevede jeg megen hjælp og omsorg fra familie, venner, naboer og fra kirken. Det var en stor hjælp, at der var en kirke, som også havde fokus på børn, og hvor de fandt kammerater. Årene er gået og børnene er spredt rundt omkring så efter

at have boet i Herning i 44 år, besluttede jeg at bryde op og starte på et nyt kapitel i mit liv, og jeg glæder mig til at blive en del af kirken, få nye venner og finde min plads.

Uanset om du er ung, gammel, ung i troen eller gammel i troen, vil vi gerne præsentere dig, som er en del af Citykirken Århus. Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk, så kontakter vi dig!

„Jeg glæder mig til at blive en del af kirken, få nye venner og finde min plads„ LEJLIGHED SØ

GES!

Vi er et ungt, troende, stud erende ægtepar, der pla nlægger at fl yt te til Aarhus. Derfor le der vi efter en lejlighed til overtagelse d . 1/9-11. Kan du hjælpe os, så kontakt R obin og Rebek ka Philip på e-mail: rebek ka_linn@hotm ail.com


Den kreative side Ved Nana Hansen

Glimt fra Citycamp 2011

”Månedens digt”-siden har fået en total ”make-over” og hedder nu ”Den kreative side”! Alt kreativt, der også kan virke inspirerende eller opbyggeligt for andre, er velkomment! Tag et billede af et maleri, en skulptur eller en dekoration, du har lavet. Tøm skufferne for skrivebordsdigte. Eller send os dit flotteste fotografi. Skriv meget gerne også et par kommentarer med om dig selv og dit værk. Denne gang bringer vi en sang, der synges meget i folkekirken, - melodien er en taktfast ørehænger, der kan høres via linket www.brede-kirke.dk/Salmer/bryllup. php?vis=794

Tekst og melodi: Martin G. Schneider, 1963. Dansk tekst: Ingrid SchrøderHansen, 1983.

Tak, Gud for denne lyse morgen, tak, Gud, for denne nye dag. Tak, Gud, for kærlighed og varme, jeg kan leve af. Tak, Gud, for mine gode venner, tak, Gud, at nogen elsker mig. Tak, Gud, at også mine fjender elsket er af dig. Tak, Gud, for evner og for kræfter, tak, Gud, for hver idé jeg fik. Tak, Gud, for ord at lytte efter og for skøn musik. Tak, Gud, for glæden ved at slide, tak, Gud, for leg og dovneri, Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide, at jeg har værdi. Tak, Gud, selv når det hele ramler, tak, Gud, du holder fast ved mig. Tak, Gud, når du af stumper samler meningen hos dig. Tak, Gud, for det, dit ord har sagt mig, tak, Gud, for hjælp når jeg er svag. Tak, Gud, for glæden ved at leve denne lyse dag. Fotos: H. P. Rousing

Citykirken Århus

9


Siden sidst Ved Johnny Hansen

Her på siden prøver vi at opsummere på, hvad der ligger ud over de ”faste” ting (fx gudstjenester, pakning af nødhjælp, gadecafé, Passion og seniorklub) i Citykirken. Fra midten af april taltes der om sundhed i Citykirken til kirkens søndagsgudstjenester. Der sættes fokus på at skabe sunde mennesker på alle livets områder, og emnerne målrettes både kirkevante og gæster. Johnny udtaler: ”Som kirke og med vores kristne livsgrundholding tror vi, at vi har meget at sige ind i temaet om sundhed.

Gud er interesseret i vores velbefindende og har svar til at skabe balance og sundhed, både når det gælder vores krop og sjæl, men så sandelig også vores åndelige dimension”. Har du set busserne med Citykirkens reklamer? Fra 1. april og 12 uger frem kører to busser rundt med heldækkende bagsider med teksten “Kirke - men ikke som det plejer at være” og så en reklame for “et sundt liv”. Onsdag den 27. april var der sund mad og godt gang i snakken i PastaCentralen. Søndag den 8. maj havde vi spændende besøg af Christine Larkin som har en profetisk tjeneste. Hun talte og underviste om at velsigne. Hør det på www.ckirken.dk hvis ikke du var der. Søndag den 1. maj var en ganske særlig dag for 6 unge, der havde fuldt undervisningen i Teentro, og nu skulle ungdomsvelsignes. Kirken var fyldt

godt op og de unge fik en perfekt start på festlighederne. Søndag den 8. maj var der også generalforsamling i kirkens børne- og ungdomsforening. Mandag den 16. maj var der foredrag om den aktuelle situation i mellemøsten ved Lilli Myss-Frederiksen. Fra 19. til 22. maj var det så tid til den årlige lejr, Citycamp. Over 120 havde meldt sig til fast og derudover kom 35 på besøg hele lørdagen. Lejren havde selvfølgelig fokus på fællesskabet, men dykkede også ned i emnet “et sundt Gudsforhold” under temaet “Walk with God”.

Ungdomsvelsignelse søndag den 1. maj. Fra venstre: Jürgen Galonska, Kasper Leibeck Olesen, Kasper Sortberg, Camilla Markussen, Rasmus Røgeskov, Rebekka Maria Hansen, Tove Merrild, Katrine Balshøj Madsen, Mia Katinka Rinkowski, David Lindebæk Bøje, Christian Damgaard Nielsen, Bergur Skovgaard. Foto: H. P. Rousing

Citykirken Århus

10


Undrer du dig? Ved Nana Hansen og Allan Fisker

Her på siden kan man få svar på mangt og meget. Men i Sommer-Cypressen er der imidlertid vendt op og ned på tingene: Ingen spørgsmål, ingen svar. Bare nogle udsagn at undres/forundres over… ”Måske er vi havnet i et uhensigtsmæssigt mønster, der holder os fast i vores søgen og hungren efter dårlige nyheder. Jeg tror på, at det vi giver opmærksomhed vokser.” (Mille Obel Høier) ”Den store tragedie er ikke de onde menneskers brutalitet, men de gode menneskers ligegyldighed!” (Martin Luther King) ”KFU – Danmarks unge kristendemokrater – nægter at lade ligegyldigheden præge vore holdninger til verden omkring os. Vi anser det for en etisk forpligtelse, at sikre en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle menneskers basale behov dækkes, og hvor kommende generationer garanteres gode levemuligheder!” En gammel indianer fortalte sine børnebørn: “I ethvert liv er der en frygtelig kamp, en kamp mellem to ulve. Den ene er ond: Den

er frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden er god: Den er glæde, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed, blidhed og medfølelse” Et af børnene spurgte: “Bedstefar, hvilken ulv vinder?” Den gamle så ham i øjnene og svarede: ”Den, du fodrer!”

Hver måned i Cypressen er der reserveret en særlig plads til undren over stort og småt i Citykirken! Så send os dit spørgsmål eller din beskrivelse af, hvad du undrer dig over, så skal vi nok finde frem til en eller flere, der kan svare/forklare/opklare/forsvare. Både kritiske, praktiske, teologiske og forvirrede spørgsmål er velkomne! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk

”Jeg tror på Gud, så længe som mennesker ikke kan skabe den fuldkomne kærlighed på reagensglas!” (Lone Hertz)

Cypressens sommerdrik

Vidste du, at Einstein arbejdede på et patentkontor og udviklede sine teorier i sin fritid? Bl.a. den med at lysets hastighed er konstant, mens alt andet er relativt. Dette giver kun mening, hvis tiden er relativ – ikke konstant. Hvis fx en tvilling tog ud i rummet og fløj med lysets hastighed i to år og den anden blev på jorden, ville der være gået 20 år for ham, der blev på jorden, men kun to år for ham, der var på rumfart.

Blend en ananas med 1 – 1½ liter mælk. Smag til med vaniljesukker og servér! Andre frugter kan selvfølgelig bruges i stedet for ananas.

En forsker har udtalt, at han tager sin afsked, hvis ikke man finder den partikel, der holder atomerne sammen. Hvis ikke, giver fysikkens love ikke mening.

Citykirken Århus

11


opskrift på en Her får du en ød! et helt uden k rr e m m so r e k læk

Intet er som det plejer at være i denne sommerudgave af Cypressen. Herunder finder du sågar en madopskrift! Men intet knas uden morale; vi inviterer dig til at tænke lidt mere som den gode forvalter, der passer på vores gudgivne skaberværk. Også når du står i køkkenet.

1

2 3

4 5

Spis grønt og køb dansk/lokalt – gerne årstidens frugt og grønt – og overvej det økologiske alternativ. Spis mere rå mad - og nedsæt dermed dit energiforbrug. Tag en kødløs dag eller to i løbet af ugen. Det er langt mere ressourcekrævende at producere kød end grøntsager. Undgå madspild. Staniol ud af køkkenet. Brug i stedet smørrebrødspapir til at pakke ting ind i og bagepapir til mad, der skal i ovnen. Det kræver meget energi at producere og at nedbryde stanniol.

Citykirken Århus

12

„ 5 gode råd til et skaberværksvenligt køkken


Cypressens store sommer-quiz! Ved Nana Hansen

Det Nye Tes tam ent e og Sal mer nes Bog til ude ndø rs bru g – terr æng åen de og van dtæ t. Den per fek te vejv iser til van ds, til lan ds og i luft en!

DE T TE RR ÆN GÅ DE T NY E TE STA EN DE TE STA ME NT E ME NT E OG SA LM ER NE S BO G

DET TERRÆNGÅ EN T E STA M E N T D E E

DE T NY E TE STAM EN TE OG SA LM ER NE S BO G

ISBN 978-87-7

www.bibelsels 523-630-5 kabet.dk ISBN 978-87-7

523-630-5

N VA

Hvis nu det utænkelige skulle ske og den danske sommer stik mod al forventning bliver kold og regnfuld, har vi lavet en hyggelig quiz, som du kan sidde og hygge dig med indenfor i teltet. Som en ekstra bonus er præmien særdeles stævnevenlig, - det er nemlig ”Det terrængående testamente” (og det hedder den faktisk, det er ikke noget, vi har fundet på); Bibelen trykt på et materiale, der hedder stenpapir, som foruden at være miljøvenligt også er 100% vandtæt. Vi udlodder 1 stk. til den heldige vinder, der kan svare rigtigt på alle de 5 spørgsmål. Store og små er velkomne til at quizze med, og vil du være helt sikker på at få de rigtige svar, skal du bare læse Cypressen lige så grundigt, som du plejer! Send dine svar til os senest mandag den 18. juli (skrivnutilos@ ckirken.dk).

DTÆT

1) Hvad hedder den lokalitet, som Tommy Han sen skriver et rejsebrev fra i denne Cypres?

4) Hvor mange år fylder Anne Bøje den 29. juli?

A. Halle B. Balle C. Dalle-Valle

A. 70 B. 75 C. 80

2) Hvordan laver man aftens mad, der viser, at man er en god forvalter af Skaberværket?

5) Hvad hedder den nye, faste side i Cypressen?

A. Spiser store bøffer hver aften B. Bruger udelukkende kærlighed og kilde vand C. Afprøver en spændende vegetarret en el- ler to gange om ugen 3) Hvad hedder manden bag den ”Hallensiske pietisme”? A. Krancke B. Schranke C. Francke

A. Den hvide side B. Den kreative side C. Husk-nu-at-sende-alle-dine-skrivebords- digte- flotte-tegninger-og-andre-kunst- værker-ind-til-Cypressen-siden

VIND VIND VIND VIND En 100% vandtæt Bibel - perfekt til sommerstævne! Foto: bibelselskabet.dk - bragt med Det Danske Bibelselskabs tilladelse.

Citykirken Århus

13


Kalender Uge 22

Tirsdag 31/5 Onsdag 1/6 Fredag 3/6 Søndag 5/6

Uge 23

Tirsdag 7/6 Onsdag 8/6 Torsdag 9/6 Fredag 10/6 Søndag 12/6

Uge 24

Onsdag 15/6 Torsdag 16/6 Lørdag 18/6 Søndag19/6

Uge 25

Onsdag 22/6 Torsdag 23/6 Søndag 26/6

Uge 26

Onsdag 29/6 Torsdag 30/6 Søndag 3/7

14:00 Seniorklub Taler: Hans Peter Pedersen 19:00 PULSAFTEN i Citykirken 10:00 Bøn 18:30 Aglow møde 19:00 LOUD (for de 12-17-årige) 10:30 Radiogudstjeneste Taler: Johnny Hansen 19:30 PASSION ung kirke 10:00 Seniorklub: Udflugt 10:00 Bøn 18:30 Pakning af nødhjælp til Ukraine 19:00 Bøn 19:00 LOUD (for de 12-17-årige) 10:30 Gudstjeneste Taler: Bergur Skovgaard 19:30 PASSION ung kirke 10:00 Bøn 17:00 Pastacentralen 19:00 Bøn Hele dagen LOUD (for de 12-17-årige) skal i Djurs Sommerland 10:30 Gudstjeneste Taler: Jürgen Galonska 19:30 PASSION ung kirke 10:00 Bøn 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Johnny Hansen 19:30 PASSION ung kirke 10:00 Bøn 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Bergur Skovgaard

Citykirken Århus

14

Uge 27

Onsdag 6/7 Torsdag 7/7 Søndag 10/7

Uge 28

Onsdag 13/7 Torsdag 14/7 Søndag 17/7

10:00 Bøn 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Jürgen Galonska 10:00 Bøn 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Jürgen Galonska

Uge 29

Torsdag 21/7 19:00 Bøn Søndag 24/7 10:30 Gudstjeneste Taler: Christina Kristensen

Uge 30

Torsdag 28/7 19:00 Bøn Søndag 31/7 10:30 Gudstjeneste Taler: Bergur Skovgaard

Uge 31

Torsdag 4/8 Søndag 7/8

Uge 32

Torsdag 11/8 Søndag 14/8

Uge 33

Tirsdag 16/8 Torsdag 18/8 Søndag 21/8

19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Johnny Hansen 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Jürgen Galonska 19:30 PASSION ung kirke 14:00 Seniorklub 19:00 Bøn 10:30 Gudstjeneste Taler: Bergur Skovgaard 19:30 PASSION ung kirke


. august am. maj og 30 1 3 n e d syn og Liv S g d a U r, e n Tirsd la P : 0 g fokusere kl. 19 – 21.3 dens ”puls” o PULS-aften e h ig n e m e abet og vi tag rke fællessk y st men. Her vil , n o ti a ik rskab. kommun g skabe eje o e på en god ch a co , mne e, udruste meget velko r e r e venskabern m m le edens med sig primært Alle menigh hold retter d in s n e n e bliv ud. Aft - så kom og re denne aften e ir sp in g endnu rmere o s menighed re o mod at info v re ø g t e til! g del i a erede er god ll a i v fordret og ta t, e d å yg videre p bedre - og b

Aglow-møde o

n

sdag den 1. ju Lena Hjertman ni n Hansen tale r om „at have karriere som h en jemmegående“ . Aftenen indled es kl. 18.30 med fællesspisning. Tilmelding og mere info: Kar en Balling Rad mer, tlf.: 53 34 99 35 eller mai l: karenballing radmer@hotm ail.com

Onsdag den 15. juni

9. – 15. juli: Sommerstævner i Kolding hhv. Mariager. Få mere info i kirkens info-skranke, eller på hhv. www.staevne.dk og www.sommer-camp.dk.

PastaCentralen er et tilbud om mad (men ikke nødvendigvis pasta!) og socialt samvær for de 25-40+-årige (og eventuelle børn) i Citykirkens café. PastaCentralen holder åbent en aften om måneden fra kl. 17, og der er frihed til at komme og gå, som det passer bedst for en. Alle, der har lyst til at give en hånd med, kan kontakte Maria Sommer-Kiel på: 61 26 11 36 eller Sarah Hansen på 22 35 31 07. Besøg også PastaCentralen på facebook.

Cypressen holder ferie og ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Spis med i caféen søndag den 12. juni! DHL-Stafetten onsdag den 17. august Eventteamet planlægger fælles deltagelse i DHL Stafetten 2011 i forbindelse med “Et sundt liv”-temaet. Man kan enten deltage på et løbehold eller et gåhold. Begge hold har en distance på 5 km. Alle deltagere får udleveret flot Citykirken Aarhus t-shirt, og vi starter kl. 18.30. Tilmelding og mere info: Louise Larsen, mail: ll@ckirken.dk. Læs mere om DHL-Stafetten på aarhusmotion.dk.

Citykirken Århus

15


Så kører ambulancen! Den 1. juni kører Ole Merrild, Magne Kåsastul og Peter Jensen fra Aarhus til Ukraine med en ambulance, som Falck har doneret. Turen er på ikke mindre end 2.600 km, og ved vejs ende ved børnehospitalet i byen Izmail ved Sortehavet forventer de tre at få en storslået modtagelse. Det var hospitalets overlæge, der sidste år i maj spurgte folkene fra ApiAid (Citykirkens internationale nødhjælpsforening) om der var mulighed for at skaffe en brugt ambulance. Ambulancetjenesten i Izmail varetages lige nu af

en gammel udtjent sag, der absolut har set bedre dage, så ønsket om en ny, brugt var egentlig et beskedent ønske. Takket være Falck og de tre mænd, der har indvilliget i at køre den, kan ønsket nu opfyldes. ”Vi er de heldige, der skal køre derned”, siger Peter Jensen. ”Turen tager tre dage, og det skulle gerne blive til det helt store show, både ved afrejse og ved ankomst til hospitalet i Izmail. Vi var nogle stykker i Ukraine i maj 2010, og da vi besøgte hospitalet, mødte Odessa-regionens tv-station, der sender til to millioner seere, op for at interviewe os. For hvem er de mennesker, der hjælper Izmail på den måde? Vores lille Aarhus-organisati-

Hans Peter Jensen foran den flotte ambulance, som Falck i Aarhus har doneret. Privatfoto

TUREN GÅR TIL UKRAINE

Af Nana Hansen

on er efterhånden blevet ret kendt i store dele af Odessaregionen”. Hospitalet bad om at få 500 kr. Peter Jensen fortæller, at ApiAid har ydet hjælp til området ved at sende to lastbiler om året med genbrugsting. Det har forbedret levevilkårene for mange i Izmail. Derudover har ApiAid sendt diverse hospitalsudstyr og har også kunnet sende kontant hjælp til bl.a. børnehospitalet i Izmail. ”I efteråret 2009 havde hospitalet slet ingen medicin, ikke engang til behandling af almindelige infektioner. De bad os om at sende 500 kr., så de kunne indkøbe de vigtigste produkter for at redde de små børn. Det siger en hel del om forholdene. Imidlertid havde foreningen mulighed for at sende dem 10.000 kr., så de blev ovenud lykkelige”, siger Peter. Og nu er det – med Falcks donation af den brugte ambulance – muligt for foreningen at hjælpe børnehospitalet igen. Importtilladelsen kom i hus for en måned siden og nu glæder de tre mænd sig bare til at køre den frem til modtagerne.

Cypressen_2011_5_jun  

Menighedsbladet Cypressen udgives af Citykirken i Århus.

Cypressen_2011_5_jun  

Menighedsbladet Cypressen udgives af Citykirken i Århus.