Page 1

Gospel i verdensklasse

De fem teams

Læs mere på side 16

UDGIVET AF CITYKIRKEN ÅRHUS

1 - FEB. - 2011


Indhold

Deadline

Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 De fire fokusområder og kærlighedsbudet . . . . 4 Undrer du dig? og Navnestof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Citykirkens julehjælpsprojekt . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7 Risskov Genbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8 Status på missionsområdet . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10 Velkommen til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11 Månedens digt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13

Bladet udkommer 10 gange om året (hver måned undtagen januar og juli). Vi bestræber os på at udkomme den sidste søndag i måneden. Deadline for modtagelse af stof er d. 5. i måneden. Ønsker du eller nogen du kender at få bladet sendt med posten, så kontakt os gerne. Kontakt os også gerne med dine kommentarer, gode idéer osv. Skriv nu til os! Det er ikke en bøn - bare en opfordring: skrivnutilos@ckirken.dk

Multikunstner lyser op i Citykirken! . . . . . . 14 - 15 Siden sidst, kalender m.v. . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 19

Kontaktinformation Viborgvej 173 Postboks 1247 DK-8210 Aarhus V www.ckirken.dk

Kirkens kontor Ved sekretær og administrator Karin Kühl Tirs. - fre. kl. 09.00 - 13.00 Tlf.: 86 15 24 88 kontor@ckirken.dk Bankkonto Sparekassen Hobro, Viby Afd. Reg.nr.: 8140, Kontonr.: 730092 Pedel Klaus Jars Tlf.: 60 85 16 25 pedel@ckirken.dk Kirkens præster Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk

Citykirken Århus

2

CITYKIRKEN ÅRHUS

Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 jh@ckirken.dk

Niels Hald Larsen Tlf.: 22 92 46 37 nhl@ckirken.dk

Jürgen Galonska Tlf.: 31 18 83 11 jg@ckirken.dk

Tove Merrild Tlf.: 26 46 64 88 tm@ckirken.dk

Christina Kristensen (Ungdomspræst) Tlf.: 28 77 01 66 ck@ckirken.dk

Teenageleder Søren Senholt Tlf.: 22 56 56 75 ss@ckirken.dk

Ledergruppen ud over præsterne): Andreas Beck Larsen Tlf.: 86 11 80 15 abl@ckirken.dk

Fountain of Life Ministries

Inge Korshøj Steffensen Tlf.: 60 74 10 48 iks@ckirken.dk Louise Høgholm Larsen Tlf.: 50 91 49 19 ll@ckirken.dk

(Assyrerkirken)

Pastor Romel Shaol Yokhena Tlf.: 60 47 18 31 romel@folm.dk www.folm.dk Gudstjenester i Frikirken ved Runddelens tidligere kirke på Skolevangs Allé 19 i Risskov. Der prædikes på aramæisk og arabisk.

Kirkebladet Cypressen skrivnutilos@ckirken.dk Redaktion Johnny Hansen (Ansvarshavende redaktør) Tlf.: 20 96 99 15 Nana Hansen (Redaktør) Tlf.: 50 90 54 08 Cecilia Elise Helth Eva Balshøj Madsen Henriette Frandsen Kasper C. Nielsen Lone Bak-Pedersen Steffen Madsen


Kære læser Godt nytår til alle! Vi vælger at hoppe ind i det nye år ved at trække en hel del tråde tilbage til det gamle. I decemberbladet havde vi ”Nødhjælp” som tema, og erkendte allerede dengang, at det langt fra var alt relevant stof, vi kunne få med.

Her i det nye år vil vi sætte fokus på de fem teams i Citykirken: Udviklingsteamet, SOFA-teamet, rammeteamet, gudstjenesteteamet og eventteamet. Første gang her får du en kort overordnet introduktion til de fem teams.

Men sidenhen har vi modtaget artikler om kirkens missionsarbejde, julehjælpsprojekt og genbrugsbutikken i Risskov. Vi bringer fluks det hele videre og håber, at temaet nu er dækket nogenlunde fyldestgørende.

Og er du holdspiller kan du komme med på et af dem; kig selv med i ”Undrer du dig?”! Kærligst fra redaktionen.

Pakning af julehjælpskasser kunne samle mange frivillige

Velkommen til Citykirken Århus Citykirken er en ny frikirke (se frikirkenet.dk) i Aarhus. Kirken er en fusion af Apostolsk Kirke i Aarhus, Pinsekirken i Aarhus og Frikirken ved Runddelen. Vi er en kirke, som søger - sammen med alle andre kirker i Aarhus - at dele de gode nyheder om Guds kærlighed til alle, vist gennem Jesus Kristus. Vi drømmer om en kirke, der med budskabet fra det første århundrede, er relevant i det 21. århundrede. Vores hovedbygning er Viborgvej 173 - og her er du altid velkommen! Vi mødes hver søndag til gudstjeneste kl. 10.30, og vi håber, du vil kigge ind og møde nogle af de mange spændende mennesker, der går i kirke her. Du kan læse mere om os på www.ckirken.dk, men er også meget velkommen til at sende en mail eller ringe til os (se info på side 2)!

Cypressen er kirkebladet for Citykirken i Aarhus Vores formål er, at: - bidrage til at folk lærer hinanden at kende. - informere om kirkens formål, retning og aktiviteter. - sætte fokus på spørgsmål, drømme og tanker, som folk i kirken har.

Citykirken Århus

3


DE FIRE FOKUSOMRÅDER OG KÆRLIGHEDSBUDET Citykirkens lederteam består af præsterne og seks andre ledere. De har fundet frem til fire fokusområder, der har udmøntet sig i fem teams og de fleste af kirkens aktiviteter hører under et af dem. Her kan du se nærmere på strukturen, og få svar på hvad finurlige ord som fx SOFA-team dækker over. De fem teams 1. Gudstjenesteteamet Har ansvaret for den praktiske afvikling af gudstjenester fra du kommer ind på parkeringspladsen til du forlader caféen. Teamet involverer: Præsterne, mødeværterne, velkomstteamet, teknikerne, multimedieteamet, lovsangsgrupperne (Embrace) og forbederne. Præst Bergur Skovgaard leder gudstjenesteteamet.

2. SOFA-teamet SOFA er her en forkortelse af Social Omsorg Fællesskab Ansvar. Teamet arbejder med netværk og grupper i kirken, fx hjemmegrupper, menighedslejre og sociale arrangementer. Ledere er Inge Steffensen og Andreas Beck Larsen.

ching. Fx „Velkommen til virkeligheden“ og „En Guds mand“. Leder af udviklingsteamet er Tove Merrild. 4. Eventteamet Teamet planlægger, koordinerer og arrangerer events i kirken, der bygger bro til verden udenfor kirken, fx foredrag og koncerter. Leder af eventteamet er Louise Høgholm Larsen. 5. Rammeteamet Har ansvaret for koordinering og forvaltning af bygninger og kirkens økonomi. Under teamet hører bl.a. bygningsteamet, økonomiteamet, rengøringsteamet og caféen. Leder af dette team er Niels Hald Larsen.

3. Udviklingsteamet Teamet arbejder med og udvikler kurser, ledertræning og coa-

Dybest set handler de fire fokusområder (1-4) om det dobbelte kærlighedsbud, som det står i Bibelen: „Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv“ (Lukas, kap. 10, vers 27). Kærligheden fordrer, at vi skal: Elske Gud, elske os selv og elske vores næste (både i og udenfor kirken),, eller med andre ord Gud, mig, os og dig. I Citykirken har vi denne illustration af kærlighedsbudet: Rundt om hele ringen skal du forestille dig en ramme, der hjælper med at „realisere kærligheden“

Citykirken Århus

4


Undrer du dig? Hver måned i Cypressen er der reserveret en særlig plads til undren over stort og småt i Citykirken. Så send os dit spørgsmål eller din beskrivelse af, hvad du undrer dig over, så skal vi nok finde frem til en eller flere, der kan svare/forklare/opklare/forsvare. Både kritiske, praktiske, teologiske og forvirrede spørgsmål er velkomne! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk Spørgsmål Hvordan er det egentlig med de der fem teams, der er i kirken (og som du kan læse på modsatte side, red.) Hvor mange medlemmer er der i hvert af kirkens fem teams, hvor tit mødes de, og hvordan kommer man med i et team, hvis man har lyst til det?

Svar De fem teams mødes fast den første tirsdag i måneden fra 19.00-21.30 og der uddelegeres så opgaver eller aftales om der er brug for at teamet eller en del af teamet skal mødes ad hoc. Teamene er typisk på mellem

5 og 8 medlemmer. Hvis man har lyst til at arbejde med på et af områderne skal man endelig kontakte teamlederne. Der er jo udover hovedteamet også mange undergrupper og teams, så der er alle muligheder for at få lov til at tænke og tjene med :) Med venlig hilsen Johnny Hansen

I de kommende måneder vil Cypressen beskrive hvert af de fem teams nærmere…

Navnestof Her informeres om den seneste tids døbte og andre nye medlemmer (inkl. dem, der er blevet meldt ind via Assyrerkirken), barneog ungdomsvelsignelser, bryllupper, udmeldte, afdøde samt om kommende runde fødselsdage. Vi er dog ikke alvidende, så hjælp os gerne med at holde styr på det hele! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk

Nye medlemmer Martin Daoud Youssef Adam Daoud Lydia Kabangu Saada Shamoun Rehana Claus Jacobsen Anne Marie Rasch Peter Rasch Patricia Lykke Mukendi Jørgen Erik Hansen Augustin Nkokesha Ntambkia Udmeldte Marianne Keiser Ingeborg Balslev Kommende runde fødselsdage (fra 60 år) 28. februar: Anna Marie Kristiansen, 85 år 6. marts: Knud Erling Hansen, 75 år 28. marts: Olav Bastholm, 70 år

Citykirken Århus

5


Hvordan gik det med Citykirkens julehjælpsprojekt? Som noget nyt kunne Citykirken i december tilbyde økonomisk trængte familier julehjælp i form af gavepakker. Anette Jeppesen meldte sig som frivillig og blev hurtigt koordinator for arbejdet. Her fortæller hun hvordan det hele startede, og om hvordan det så gik med projektet i praksis Af Anette Jeppesen anettejep@mail.tele.dk Det var faktisk Karin Kühl, som allerede i august kom i julehumør og syntes, at vi i Citykirken skulle uddele julehjælp. Hun begyndte at spørge folk, om de ville hjælpe og fik dem til at skrive sig på en liste og ringede til Odense Bykirke for at høre, hvordan de arrangerer julehjælp. Jeg nævnte en dag for Karin, at hun bare skulle sige til, hvis

hun skulle have hjælp til noget administrativt vedr. julehjælpen, og hun skyndte sig at invitere til kaffe den efterfølgende søndag! Her snakkede vi om det praktiske, og så gav hun mig et knus og sagde tusind tak, og at jeg endelig skulle sige til, hvis der var noget, hun kunne hjælpe med. Der stod jeg så pludselig og skulle koordinere julehjælpen; ”man giver en lillefinger, ….”, ha, ha! Vi holdt vores første møde i oktober og fandt hurtigt ud af, at det var mindst en måned for sent. Der var rigtig meget at planlægge; budget, kasser eller evt. gavekort, antal, hvad skulle der i kasserne, annonce, ansøgning, hvilke firmaer, vi skulle bede om sponsorater og 100 andre ting. Vi fik arrangeret et julemarked og julehygge i caféen, som gav et flot overskud. Den største hjælp kom dog fra jer: Citykirkens egne medlemmer. TUSIND, TUSIND TAK for at I var villige til at støtte dette projekt økonomisk, - for at række ud til disse mennesker som pga. dårlig økonomi har svært ved at give deres familie en god jul. - Mange af os har svært ved at forstå, hvordan det må være ikke at have råd til julemad og gaver. Med indsamlingen og overskuddet fra julemarkedet havde vi penge til ca. 75 kasser, – hvilket var fantastisk flot. Vi fik 57 ansøgninger, hvoraf

to boede for langt væk til at kunne hente julehjælpen. Derudover gav vi et Føtex gavekort til en familie. Desværre fik vi i første omgang nej fra de steder, vi søgte om sponsorater. Men gennem frikirkenet fik vi en mailadresse, hvor vi kunne søge om flæskestege. Danish Crown sponsorerede 70 stege, hvor de 15 gik til pigerne i Reden (værested for kvinder). Annie og Bjørn Matthes stod og trippede for at købe ind, og det var nogle utrolig flotte kasser (altså indholdsmæssigt), som de havde fået forhandlet sig frem til hos den lokale Brugs i Skødstrup. Der var til lækker julemad og en julefrokost 1. juledag. Mogens Ladefoged havde gennem sit arbejde fået sponsoreret spil, som vi gav som mandelgave.

Folkene bag gjorde en kæmpe indsats

Citykirken Århus

6


Risskov Genbrug Den 22. december blev julehjælpen uddelt. Der var kaffe, te, saft og lækkerier i caféen, så folk lige kunne få varmen, inden de skulle hjem med pakkerne. Mange blev og hyggede sig i caféen, og vi fik en god snak med nogle af dem. I det hele taget var der sådan en dejlig julestemning! En mor skrev bagefter: ”Jeg og min datter og mit barnebarn var ovre i kirken her i eftermiddags efter julehjælp. Min datter og barnebarn vil gerne sige tusind tak for den store julekasse, som de fik med hjem. De var helt stumme over al den flotte mad og alt det andet, der var i kassen. Der var jo mad til hele julen og lys til hygge. Så min datter vil gerne sige tusind tak for den flotte julekasse, og jeg siger også tak for hjælpen til min datter og barnebarn”. Det var bare det hele værd! Det har været en dejlig oplevelse at være med i dette projekt. Det var et fantastisk team – nogle skønne mennesker. Tak til Karin for at sætte det hele i gang. Vi glæder os til en ny omgang julehjælp som starter til august.

FAKTABOKS Julehjælpen blev annonceret i Århus Onsdag. Enlige forsørgere med lav indkomst og med hjemmeboende børn under 16 år kunne ansøge via et ansøgningsskema på Citykirkens hjemmeside.

En lille og slidt barnevogn smykket med et dannebrogsflag og et simpelt skilt viser diskret de forbipasserende på Lystrupvej vejen til en af kirkens genbrugsbutikker. Her beliggende ude på Vejlbjergvej 6 C i Risskov holder Risskov Genbrug til. Af Steffen Madsen Det var tilfældigt, at Vera og Flemming Sortberg Jensen dengang i 2001 startede en genbrugsforretning i Vitten. Flemming havde da lovet at tømme Loppehuset i Århus for genbrugsting, da det stod foran en permanent lukning. Da han ikke havde noget sted at opbevare tingene, lejede han det nedlagte mejeri i Vitten. Herfra begyndte Vera og Flemming at pakke og sende tøj til trængende i Ukraine. Da de jo havde en masse ting stående, blev de enige om, at de lige så godt kunne sælge ud af varerne; derved blev der også penge til transporten til Ukraine. Desværre brændte mejeriet den 5. november 2004. For den erstatning Vera og Flemming fik, kunne de leje de nuværende lokaler på i Risskov. Igennem de sidste 6 år er udbuddet af varer vokset og vokset. Her findes alt, hvad hjertet kan begære - møbler, huskeråd, tøj, sko, bøger, legetøj og

meget mere. I forretningen kommer mange faste kunder, der sætter pris på varernes gode kvalitet. Der kommer en del tøj ind, noget af det sælges, mens resten pakkes til fordel for Dansk Balkan Mission. Flemming hjælper også Dansk Balkan Mission ved at hente tøj, skolemøbler og meget andet rundt om i hele Danmark. Det køres så til Rødding, hvor Dansk Balkan Mission har til huse. Overskuddet fra forretningen bliver givet til forskellige organisationer og enkeltpersoner. Blandt dem er en sigøjnerdreng, der har fået et kunstigt ben; nu kan han uden problemer lege sammen med de andre børn. En dansk missionær i østen har også modtaget hjælp til sit missionsarbejde. Citykirken har et missionærpar i Peru, som ofte har fået et tilskud. Det er butikkens bestyrelse, som bestemmer, hvem der skal støttes.

Citykirken Århus

7


Status på missionsområdet

Sortimentet er bredt indenfor i butikken

Efter at Risskov Genbrug er kommet på nettet, er der kommet flere besøgende i butikken og omsætningen i 2010 er steget ganske pænt. I det daglige står Vera for arbejdet på Vejlbjergvej sammen med ganske få frivillige. Det er et stort arbejde, da der er åbent tirsdag til fredag fra 13.00 til 17.30 og lørdag fra 10.00 til 13.00. Vera og Flemming er meget bundet af det voksende arbejde, og der er akut brug for flere frivillige, der vil give et nap med nogle timer eller en eftermiddag om ugen. Skulle der være nogen, der kan afse tid og har lyst kan man henvende sig til Vera Sortberg på tlf. 30 68 33 69. Du kan læse mere information om Risskov Genbrug på www.risskovgenbrug.dk, og du er meget velkommen til at komme på besøg i butikken.

Citykirken Århus

8

Citykirken Århus drømmer om at gøre en forskel, både i Aarhus by, i Danmark og ude i verden. Et velkendt udsagn er: Du kan ikke frelse hele verden, men du kunne måske hjælpe en. Vi ser os ikke som hele verdens frelser, men vi tror at der er opgaver som vi er sat til at tage os af. Og det ønsker vi at gøre med hele vores hjerte. I forbindelse med sammenlægningen af de tre kirker, som danner ramme for Citykirken Århus, havde hver kirke forskellige arbejdsgrene, både lokalt, men også andre steder i verden. Der var missionærer, som kirken havde sendt ud, og så var der andre, som kirkerne støttede økonomisk.

Vi ønsker at være en ressource for andre. Vi har en drøm om at gøre en forskel gennem forskellige tiltag i Århus, Danmark og verden. Og i stedet for at kalde det vores missionsarbejde, så har vi valgt at kalde det C-ressource.dk, som dækker over Citykirken Århus ressource. Vi har en undertitel som siger: With God All Things Are Possible – Med Gud, er alt muligt. Det handler ikke kun om, hvad vi formår at gøre som mennesker, men om at se hvad Gud kan gøre gennem de ting vi sætter i gang. Derfor er det også vigtigt for os, at vi ser hvad Gud ønsker vi skal gøre, og lige så vigtig, at vi ser hvad Gud ikke ønsker vi skal tage os af.


Bergur Skovgaard har en brand for at række ud. Som kirke ønsker vi at bakke op om denne tjeneste. Derfor bliver det også ham, som for det meste, kommer til at rejse ud og være Cressource både i Danmark og i udlandet. Drømmen er at støtte op om de missionsgrene der er i kirken, men også bryde nyt land. Fx bygge kirker i Moldova og støtte nogle af de fattigste lande vi har omkring os.

Gud talte til Bergur ud fra Johannes evangelium kapitel 1 vers 23 ”Jeg er en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej! el. Gør vejen klar til Herren kommer.” Opgaven er at gå til steder, som ser øde ud, og tro Gud for noget nyt i den kirke eller land som han besøger. Her vil der bliver store behov for, at nogen vil gå ind og støtte op omkring arbejdet. Der vil være muligheder for at rejse med ud. Men der vil også være behov for støttepartnere, som vil tro sammen med C-ressource.dk, at Gud kan gøre en forskel. Som forretningsmand/-kvinde har du mulighed for, at din virksomhed kan gå ind og adoptere en by i Moldova. Du vil blive koblet sammen med en kirke, hvor I sammen kunne bygge en kirke til dem. Moldova er Europas fattigste land. Hvis dette vækker

www.cressource.dk - With God All Things Are Possible!

Bergur Skovgaards tjeneste Vi ønsker gennem de tjenester vi har i kirken, også velsigne andre kirker og lande. Bergur Skovgaards tjeneste har gennem alle tider båret præg af en evangelistisk og profetisk profil, som mange kirker, i Danmark og udlandet, har oplevet velsignelsen af.

din interesse, så kontakt os og lad os tale sammen om det.

Vores missionærer C-ressource.dk kommer også til at være baglandet for de missionærer, som vi har sendt ud. Det handler om dem, som vi er ansvarlige for. Vores opgave, er at rejse midler til det arbejde de gør rundt omkring i verden. Jo, flere midler vi har, jo større muligheder har vi. Og igen: Med Gud er alting muligt! Vi ønsker at støtte op om vores missionærer, så de får en ordentlig løn, så de ikke skal bekymre sig for mad, tøj og et sted at bo. Nogle har været ude på missionsmarken i mange år, og har måske ikke fået sparet sammen til deres pension. Vi ønsker, at hjælpe dem på alle måder, så at det at de rejser ud, ikke skal være en byrde, men en velsignelse. Og for at dette kan være muligt, har de brug for nogle som os, der bakker dem op og støtter dem i deres arbejde. En anden måde vi kan støtte dem på, er at rejse ud til dem og hjælpe dem i deres arbejde gennem kampagner og lederseminarer. At vi er fysisk tilstede og viser dem, at vi står med dem i arbejdet for Guds rige i de lande de er i.

Citykirken Århus

9


Status på missionsområdet fortsat...

Velkommen Det er her, vi stolt præsenterer de nye i kirken; hvad enten de er ny-døbte eller ”bare” nye... Måske er du også ny? Eller frisk på at blive præsenteret - selv om du er knap så ny? Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk, så kontakter vi dig!

MAY JAO HANSEN ”Jeg brænder for, at Citykirken bliver en kirke, der involverer sig i samfundet” Hej, mit navn er May Jao Hansen. Jeg blev gift med Morten Jao Hansen den 7. august sidste år, og det er derfor, at jeg er her i Aarhus. Jeg er 20 år gammel og går i 3.g på Aarhus Katedralskole. Jeg har gået på ”Alterna – Sydamerika” 07/08, og det var et fantastisk år, som har været

Dem vi støtter Og så er det dem vi støtter økonomisk. Der er mange som er blevet sendt ud og har rejst ud i tro på Guds omsorg og støtte. Nogle kommer fra mindre sammenhænge, hvor de ikke har mulighed for at støtte missionærer, og har brug for, at der er andre, som træder til med hjælp. Måden vi kan gøre det på, er at gøre kirken opmærksom på deres arbejde, samt give dem plads til at præsentere deres arbejde i kirken. Og så

Citykirken Århus

10

ønsker vi at bakke op om deres arbejde, ved at besøge dem og være en ressource for dem, der hvor de er sat. Hvis du ønsker at vide, hvilken missionærer der i dag er støttet af Citykirken Århus, kan du gå ind på vores hjemmeside www. ckirken.dk - inden længe, så kommer der også en ny hjemmeside cressource.dk – som vil være hjemsted for vores arbejde ude af huset. May og Morten Jao Hansen


Velkommen til fortsat... med til at udvikle mig personligt og min tro. Jeg mødte også Morten på Alterna, så jeg mener bestemt, at jeg fik det bedste med hjem derfra!! Jeg brænder for, at Citykirken bliver kendt for at være en kirke, der involverer sig i samfundet, en kirke, som påvirker sine omgivelser og bliver et samlingspunkt for et væld af forskellige mennesker. Jeg glæder mig til at kunne være en del af det, og jeg håber at lære flere af jer at kende. Du kan kontakte May på: majjao@hotmail.com

ESTHER JESSEN ”Den varme velkomst gjorde det nemmere at flytte hertil!” Jeg hedder Esther Jessen. Jeg er 20 år gammel og blev i sommers gift med Mark. Jeg er oprindeligt fra København, hvor jeg altid har boet. Dette kan åbenbart også høres på min dialekt! Min familie og jeg har kommet i Apostolsk Kirke i Lyngby siden ‘91. Mark og jeg flyttede til Aarhus her i sommers. Vi bor ved Stjernepladsen, og jeg går på 1. år på læreruddannelsen. Det har været rigtig dejligt at starte i Citykirken, hvor mange

har været med til at tage imod os. Dette har bestemt gjort det nemmere at være flyttet så langt væk hjemmefra. Det er rigtig dejligt at være faldet godt til så hurtigt!

MARK CHRISTOFFER JESSEN ”Jeg har brugt nogle år på at skabe min egen relation til Gud!” Mark Christoffer og Esther Jessen

Jeg er 21 år, født i Aarhus, men hovedsageligt opvokset i Nordsjælland. I sommers blev jeg gift med Esther, 20 år, som også er blevet en del af Citykirken. Jeg er vokset op i Apostolsk Kirke, hvor jeg de sidste mange år har tilhørt menigheden i Lyngby. Her har hele familien (forældre og to søstre) holdt til. Dermed kan mange sikkert gætte, at jeg er vokset op i en kristen familie. Men har jeg brugt de seneste år på at skabe min egen tro og relation til Gud, så jeg ikke kun lever på min families tro og oplevelser.

Vi er faldet rigtig godt til i Citykirken, og jeg vil meget gerne benytte pladsen her til at sige mange tak til alle dem, der har taget så godt imod os! Du kan kontakte Esther og Mark på tlf.nr: 29 60 50 60 og mailadressen: markjessen1@gmail.com

Jeg er flyttet til Aarhus efter to sabbatår i København, da jeg nu følte, at tiden var inde til at starte på et studie. Derfor er jeg begyndt på HA på Handelshøjskolen.

Citykirken Århus

11


Månedens digt lentfirma. Jeg arbejder med personlig udvikling af ledere og udvikling af teams både i Danmark og rundt omkring i verden fra USA til Kina. I min fritid maler jeg og udstiller mine billeder via kunstforeninger i virksomheder, banker og forretninger. Jeg skriver også digte om de sanseindtryk jeg oplever i min hverdag både i Danmark og i udlandet. At skrive digte er min måde at gemme alle de indtryk, jeg har fået igennem livet. Jeg vil gerne med mine digte være med til at åbne menneskers øjne for alle de spændende sanseindtryk vi kan få, hvis vi bare vil os tid til at stoppe op og åbne vores sanser for alt det, der sker omkring os.

Vi har med stor taknemmelighed endnu engang modtaget et flot digt fra et af kirkens medlemmer: Bente Juel Danyar. Herunder præsenterer hun sit digt – og sig selv og digtet finder du på næste side. Digtet ”Diset morgen på havnen” var en opgave, jeg fik på et kursus, hvor vi skulle beskrive et område af vores by - Aarhus. Digtet blev skrevet en diset efterårsmorgen på Aarhus havn. Jeg valgte havnen, fordi den både rummer nyt og gammelt og smukt og grimt på én gang. Vi har jo i Citykirken arbejdet med mottoet: “Vi elsker vores

Citykirken Århus

12

by”, og det er vigtigt, at når vi siger, at vi elsker vores by, at vi både elsker det nye og det gamle, det smukke og det grimme, - for vores by indeholder det hele!

Lidt om mig Jeg er 42 år, gift med Uni og har 3 børn på henholdsvis 18, 15 og 14 år. Jeg har været i Citykirken (tidligere i Pinsekirken) siden 1996 og været i børnearbejdet Kazoo i 12 år. Lige nu er jeg med i Udviklingsteamet, tilmeldt værtsfamilie-ordningen og med i julehjælpen. Jeg arbejder som “senior consultant” i den danske afdeling af et stort internationalt konsu-

„at skrive digte er min måde at gemme alle de indtryk, jeg har fået igennem livet


Diset morgen på havnen En grå og diset morgen. Havnen ligger næsten i dvale - venter på bedre tider. Dokken ligger stille og forladt. Jeg mangler de hamrende og bankende lyde af metal mod metal, af svejsernes evige hvæsen. Selv mågernes skrig er ligesom pakket ind i vat i gråt vat. Disse havnens herskere er stækkede af den tunge dis. De virker fornærmede over ikke at blive hørt. Trafikken er tæt men doven. Lastbilerne lyder som en fjern rumlende torden, selvom de er lige ved siden af. De ligner store biller, der kravler af sted på endeløs vandring. Alle ting er ligesom i deres egen vatterede verden. Lydene og billederne hver for sig. Gråt i gråt, kun afbrudt af billygter og slørede orange blink fra maskiner. Nu kommer der et tog. Jeg hører dets karakteristiske lyd: dunk – ka da dunk – ka da dunk hen over skinnerne, der ligger som brune plovfurer i bondens mark. De genemskærer landskabet på evig vandring efter nye mål.

Et stort fragt- eller containerskib ligger ufærdigt hen. Med alle de stålgitre, der stikker frem her og der, ligner det et nøgent skelet. Jeg begynder at fryse. Havnen virker nærmest mennesketom - umenneskelig. De eneste mennesker man ser sidder som fanger i bur i de store kraner og løfter endeløse rækker af Maersk containere. Livet i havnen består af larmende maskiner og blinkende lys. Havnen er både grim og smuk - på en gang.Toldbodens smukke slørede konjekturer, der minder om Londons tågede gader står i skærende kontrast til det kantede containerlandskab i Sydhavnen. Lugtene hænger fast i tøjer. Lydene bølger i ørerne og billederne hænger på nethinden, lagrer sig inde i hjernens kringelkrogede arkiver. Jeg rejser mig stille fra den grå dyne, der overgiver alt og alle på havnen, Med afdæmpede skridt går jeg bort og tager et stykke af havnen med mig hjem. Af Bente Juel Danyar

Himmel og hav flyder sammen i én stor grå masse. Luften er tung og fugtig - nærmest klam. Lugtene er en blanding af tjære og benzin, der bliver presset ind i mine luftveje. Der er kun en snert af havvand og salt tilbage. Molen flyder i ét med havnens dovne vand, havnens grumsede, stillestående vand, der kun giver lyd fra sig, når de store fragt skibe pløjer sig igennem det.

Her i kirkebladet vil vi hver måned bidrage til mere poesi i Citykirken. Måske har du eller en du kender nogle digte liggende derhjemme, som du synes skal vises frem? Vi vil meget gerne bringe dem, gerne med et par kommentarer til, så send dem endelig til os på skrivnutilos@ckirken.dk

Citykirken Århus

13


Joehs Ipsen:

Musikalsk multikunstner lyser op i Citykirken! Her i vintermørket, hvor forårets første stråler endnu forekommer fjerne, har en beleven, glad og musikalsk herre på 67 somre stillet med sit lys i Citykirken. Han blev optaget som medlem i oktober og gav dengang en smagsprøve på sine klaver- evner på scenen. Nu har vi opfordret Joehs Ipsen til at skrive om sig selv - UDEN at stille sit lys under en skæppe. Derfor får du her den lange udgave af historien om manden med de mange idéer og talenter.

CD:: Fra morfars swingtid

Vugget i søvn med eventyr, sang og bibelvers Jeg er en frisk ung, ældre mand, som ikke føler, at jeg er 67 år! Tilbage i 40’erne blev jeg født som nummer otte ud af en søskendeflok på ni børn. Vores far var præst i Pinsemissionen. Min familie har altid sunget og spillet meget gennem hele vores herlige barndom. Vi skulle alle sammen lære et instrument. Jeg var den i familien, som havde “appetit” på at lære mange forskellige instrumenter. Et slag på tasken: Klaver som 5-årig, guitar som 6-årig, violin som 10-årig, mandolin som 11-årig,

Citykirken Århus

14

harmonika som 14-årig, samt kontrabas i 20-årsalderen. Klaveret blev mit hovedinstrument. Generelt er vi alle sammen blevet vugget i søvn med eventyr, sang - et bibelvers og et stort smil fra vores mor, og hele barndommen igennem hørtes swingmusik/jazz. Jeg elskede at høre pianister, som George Shearing, Oscar Petersson og ikke mindst mit store forbillede Erroll Garner.

Øvede i timevis – i Blåhøj Vi flyttede mange gange i kraft af fars præstegerning. For min del i barndommens liv, blev det til syv adresser. Mine teenageår blev i Blåhøj, hvor jeg dagligt trænede i timevis på forskellige instrumenter; hvilket har gavnet mine mange år som lærer. Først blev jeg dog udlært møbelpolstrer så sidenhen CF’er - og som 27-årig lærer med musik og tysk som linjefag. Mit liv har været fyldt op med uddannelser, samt kurser i psykologisk/pædagogisk musisk-udvikling, såvel teoretisk som praktisk. Jeg startede som

lærer i 1971 på Elbæk Efterskole, hvor jeg blev i 14 år - og sidenhen blev jeg leder af et statsligt, socialpædagogisk projekt, Stenhøjskolen, gennem otte år. Fra 1992 - 2000 fortsatte jeg lærergerningen på andre efterskoler, og jeg sluttede som lærer på Sabro-Korsvej-skolen. Siden har jeg været professionel pianist i ind- og udland (se Joehs musikalske cv andetsteds).

Familiesproget er kærlighed Jeg har to voksne børn og to børnebørn. Sagen er den, at jeg blev skilt i 1989; men flyttede straks i 1990 sammen med min nuværende kone, Linda, som har 3 voksne børn og tre børnebørn. Vi giftede os i 2000 på Ebeltoft Rådhus. Alle vores børn ved, hvem der er deres biologiske forældre; men fortalt på vores familiesprog, har vi tilsammen fem børn og fem børnebørn. I vores familie bruger vi ikke megen tid på ”bonus” eller andre ord om oprindelsesfaktoren men mere tid på kærlighed og hengivenhed til hinanden. Samfundsengageret idémand I min fritid har jeg været særdeles aktiv i det danske samfund: – I 70’erne startede jeg musik- og aftenskoler i Hundslund ved Odder. – I 1987 blev jeg formand for Hundslund hal-projekt. I forbindelse med dette købte den selvejende institution fritidscentret Solhøj af Pinsekirken i Århus. Vi købte den fredede nabogrund og fik i 1989 godkendt opførelsen af en privatfinansieret hal. Medio 1990 blev Hundslund-hallen indviet. Nu blev det samlede projekt omdannet til: “Hundslund Idrætscenter”. – 1990 blev jeg byrådsmedlem i Odder kommune for Socialdemokratiet. – 1998 var jeg idémand bag 3½ års projekt for opførelsen af Musik & Miljø-efterskolen, som dog aldrig blev gennemført grundet manglende finansiering. Men i dag er der efterskole i Odder - i selvsamme bygninger, hvilket glæder mig.


Tre ”bonus-oplysninger” om Joehs: Får, cigarer og børnefilm – I 70’erne havde jeg fritidslandbrug med får og islandske heste. – I 2008 startede jeg en ny klub: “Amigos de Cohiba Club”, som består af mine tolv velvoksne venner. Idéen var, at vi skulle ryge ægte Cohiba-cigarer på møderne. Men nu er der kun tre, der ryger tilbage; men vi holder stadig møder én gang i kvartalet - for venskabets skyld. – Siden 2007 har jeg arbejdet på en børnefilm med titlen: “På tandem fra Århus til Månen”. Manuskriptet ligger klar til fil-

matisering. For halvandet år siden samarbejdede jeg med et filmfirma, som desværre gik konkurs, men med min stærke vilje og mit gå-på-mod skal filmen nok blive realiseret!

Til rådighed for Citykirken Jeg håber ikke, I er faldet i søvn, - for her kommer det vigtigste i mit liv: Jeg har fået et nyt møde med Herren og hermed en helt ny dimension, som giver mig nye energier og håb. Ofte har jeg følt tomhed gennem de mange år, jeg ikke var aktiv i tjenesten for Herren, til trods for at jeg aldrig har forladt min barnetro; men jeg manglede et ånde-

VIND CD MED JOEHS IPSEN!

Klaveret blev hovedinstrumentet

lig ståsted. Helt faktuelt ønsker jeg nu af et ydmygt hjerte at stå sammen med Citykirken/menigheden i troen på Kristus, og jeg stiller mig til tjeneste for Citykirken med mine musikalske evner! Jeg tror på, at selv et lille lys, kan lyse klart, når det kommer i rette selskab! Tag mig med i Jeres bønner, Tak, Joehs Ipsen Ps: Hele denne smøre om mit liv og dets aktiviteter får mig næsten selv til at tabe pusten, - men jeg blev jo opfordret til det! Ak og ve; nu ska’ jeg ha’ te! Du kan kontakte Joehs på joehsipsen@live.dk og tjekke hans hjemmeside: pianoswing.dk

VIND CD MED JOEHS IPSEN! Se hvordan på ”Opslagstavlen” her i bladet!

Citykirken Århus

15


Siden sidst Hver måned er Citykirken fuld af spændende gudstjenester, møder for alle mellem 3-103 og aktiviteter som fx ”En Guds mand” og pakning af nødhjælp. Her på siden prøver vi opsummere på, hvad der ligger ud over de ”faste” ting: Nye tiltag; ting, der er ved at blive afsluttet; ting, som kun foregår en gang i mellem og nyheder i kirken helt generelt. Hjælp os gerne med at få det hele med: skrivnutilos@ ckirken.dk November I slutningen af november var kirkens tre præster afsted på en studietur til verdens største menighed Yoido Full Gospel Church i Sydkorea og 2 andre spændende kirker i Singapore. Heldigvis var ungdomspræst Klüvers Big Band

Christina Kristensen ”hjemme” og tog sig af gudstjenesten den 21. november! Tirsdag den 30. november var der menighedsmøde. Aftenenes største emne var budgettet for 2011.

December Onsdag den 3. december gik det løs med jule-gospel for alle pengene! Omtalen lød: ”Stort! Meget enklere kan det ikke siges, da det 18 mand store, grov-swingende Klüvers Big Band, 35 sangere i koret, The Gospel Voices, og den fantastiske gospel, soul og R&B sangerinde, Miriam Mandipira, sammen gospel-julede for fuld udblæsning!” Søndag den 5. december prædikede den ene af Citykirkens to supervisorer, Jacob Viftrup fra Kolding, ved gudstjenesten. Og mandagen efter, den 6. december var der dels julehygge og dels børnemedarbejdermøde i kirken. SOFA-teamet stod for julehyggearrangementet og havde allieret sig med såvel gløgg som gran, mens Jürgen Galonska havde indkaldt


alle potentielt interesserede nye børnemedarbejdere til en snak om arbejdet i børnekirken. Jürgen skrev senere et brev til Kazoo-børnenes (Kazoo er kirkens børnearbejde for de 312-årige) forældre og orienterede om, at der fra 1. januar kun vil være børnekirke den sidste søndag i hver måned, idet Kazoos to ledere, Sabina Riisager og Cathrine Sortberg stopper (Sabina her i februar og Cathrine til sommer) og tre andre medarbejdere stoppede med arbejdet fra nytår. Børnene er velkomne i kirken under gudstjenesten de øvrige søndage, og er der mindst to forældre, der vil påtage sig ansvar for børn og lokaler, kan man låne nøgle til børnelokalerne ved at henvende sig til mødeværterne den pågældende søndag (mødeværterne er dem, der står ved dørene ind til kirkesalen før gudstjenesterne). I mellemtiden arbejdes der på højtryk på at revitalisere børnekirken. Har du lyst til at være med, så kontakt Jürgen. Søndag den 12. december var gudstjenesten blevet kombineret med julefesten, der ellers stod til at blive aflyst. Så der blev hygget med godteposer og god julestemning. Tirsdag den 14. december var der mellemledersamling, for de folk i kirken, der står med et

lederansvar, fx hjemmegruppeledere og mange andre. Det har der været en gang om måneden fra kirkens start i marts sidste år, dog ikke de seneste to måneder før mødet i december. Og fremover vil mellemledersamlingerne også blive erstattet af ”PULS-aftener”, hvilket der blev orienteret om på mødet den 14/12. Aftenerne bliver åbne for alle medlemmer – læs meget mere – og se datoerne - på bagsiden af denne Cypres. Onsdag den 22. december kulminerede Citykirkens julehjælpsprojekt med uddeling af julepakker med mad og gaver til de familier, der havde søgt kirken om hjælp. Familierne mødte op og kunne samtidig nyde kaffe, te og kage i caféen. Gennem det meste af december var der julemarked i kirken samt indsamlinger til julehjælpsprojektet. Læs meget mere i artiklen om projektet andetsteds i bladet.

Bent mangler hænder i caféen

varm mad i caféen den 1. søndag i hver måned, men man kan også være heldig at støde på tilbud om mad derinde på andre søndage. Bent har brug for flere frivillige – se Opslagstavlen! Søndag den 2. januar var der nytårsgudstjeneste med alle kirkens fire præster og Søren Senholt (kirkens teenageleder) på scenen. Temaet var tanker og input til det nye år. Indlæggene kan som altid høres på kirkens hjemmeside, ckirken.dk.

Stor var glæden hos modtagerne af julehjælpen!

I julen var der gudstjenester den 24. december kl. 15 ved Johnny og den 26. december til sædvanlig kirketid ved Bergur.

Januar Fra 1. januar har Bent Poulsen fået ansvaret for driften af kirkens café og fremover vil der være

Mandag den 10. januar startede Evangelisk Alliance sin bedeuge i Århus med gudstjeneste i Citykirken kl. 19.30, og Knud Dalsgaard Hansen fra Indre Mission prædikede. Temaet i gudstjenesterne og i kirken generelt henover perioden har været ”NådeNyt”. Temaet varer frem til marts.

Citykirken Århus

17


Kalender

5

Mandag

Tirsdag

Onsdag

14:00 - 16:00 Seniorklub Klaus Dahl

10:00 - 12:00 Bøn

31. januar 6. februar 2011

6

Mandag

Mandag

19:00 LOUD (12-17 årige)

Søndag

19:30 PASSION (for de unge)

Tirsdag

Onsdag

14:00 - 16:00 Seniorklub Johnny Hansen

10:00 - 12:00 Bøn

Torsdag

Fredag

Lørdag

Mandag

18:30 Pakning af nødhjælp

19:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14:00 - 16:00 Seniorklub Carl E. Mikkelsen

10:00 - 12:00 Bøn

Tirsdag

Onsdag

14:00 - 16:00 Seniorklub Anders Ova

10:00 - 12:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

Søndag 10:30 Gudstjeneste Bergur Skovgaard 19:30 PASSION (for de unge)

Lørdag

Søndag 10:30 Gudstjeneste Johnny Hansen

19:00 Bøn

21. februar27. februar 2011

9

Lørdag

* Derefter Social Søndag (arrangeret af SOFA-teamet, denne gang bowling. Se info på bagsiden af denne Cypres)

14. februar20. februar 2011

8

Fredag

10:30 Gudstjeneste * Jürgen Galonska 19:00 Bøn

7. februar 13. februar 2011

7

Torsdag

Torsdag

19:30 PASSION (for de unge)

Fredag

Lørdag

Søndag 10:30 Gudstjeneste Christina Kristensen

19:00 Bøn

19:30 Ung café

Torsdag

Fredag

19:00 Embrace lovsangsaften **

** PASSION deltager Mandag

28. februar 6. marts 2011

Citykirken Århus

18

Tirsdag

Onsdag

14:00 - 16:00 Seniorklub Simon Jacobsen

10:00 - 12:00 Bøn

Lørdag

Søndag 10:30 Gudstjeneste Jürgen Galonska

19:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

19:30 PASSION (for de unge)


TJEK BAGSIDE N AF CYPRESS EN! Det er der d u finder dato er n e for SOFA-teamets kommende so ci ale arrangementer og for PULS-a ftenerne i 2011! (Du ka n også der fin de ud af, hvad PULS-aft ener egentlig er der…).

Opslagstavle

elVLE en invitation OPSLAGSTA efterlysning, g o , en opslagstavle Bring en hilsen e. Dette er en d ve er ri fj t sk el e h ar et al du b ler nog opslag op, sk it d t g n æ h for at få s@ckirken.dk til: skrivnutilo

ler ssen irkens loka k f a g via mail-adre in k e o sk l Bo a sk n e nsvacafé/køkk en, der har a ls u o P Booking af t n e B od mails til n.dk. Det er cafe@ckirke , der tager im fé ca s n e k ir n af k ret for drifte -adressen e. ss s via mail e k denne adre o o b l a , der kaler sk Pernille Bech t e d r - øvrige lo e r e h irken.dk og booking@ck ed at ringe din mail. oke lokaler v tager imod o b t a t g li u ære m Det vil ikke v Pernille! til Bent eller

CITAT Ny forskning: ”Vent med sex til ægteskabet, hvis du vil have et godt og stabilt forhold, indikerer ny forskning (…) Sociolog Mark Regnerus fra universitetet i Austin, Texas, mener: ”Par, der prioriterer at have sex tidligt i deres forhold oplever ofte, at deres forhold er underudviklet i forhold til de aspekter, der gør samme forhold stabilt og skaber tryghed og troværdighed mellem partnerne”.” (news.dk, 8. januar 2011)

CENTRALEN

PASTA

FÆLLESSKAB • MAD • HYGGE ALDERSGRUPP E 25-40ÅR SINGLE • PAR • BØRNEFAMILIE OPSTART FEBR UAR 2011 SE MERE PÅ w ww.ckirken.dk

Mad skaber dejligt samvær og fællesskab! Der er brug for frivillige, der vil være med til at lave mad i kirkens café eller deltage i andre praktiske opgaver i forbindelse med maden om søndagen. Fx tre gange om året! Henvendelse: Bent Poulsen, tlf.: 29 85 06 26 eller Uni Danyar: e-mail: d@nyar.dk

hed! Kære Menig gratulatioog n

Tak for blomsterhilse med min ner i forbindelse 70-års fødselsdag! Kærlig hilsen Elisabeth Larsen

Konkurrence! Vind Joehs Ipsens herlige cd for børn i alderen 2 – 102! Den hedder ”Fra morfars swingtid” og indeholder nye og gamle børnesange, nogle skrevet af Joehs selv. Han synger og spiller alle instrumenterne selv. Særligt småbørnene vil elske de sjove og smukke sange på cd’en. Du skal svare på følgende spørgsmål: Hvad hedder den børnefilm, som Joehs har skrevet manuskriptet til, og som han drømmer om at få filmatiseret? Svaret kan du finde inde i bladet, og du skal sende det til skrivnutilos@ckirken.dk senest søndag den 13. februar!

Citykirken Århus

19


PULS-aftener 2011 ”Hvad for nogen aftener? Du læste rigtigt: PULS aftener. Fremover vil vi holde seks aftener om året, som vi har givet navnet ”Pulsaften”. PULS står for Planer, Udsyn og Liv Sammen. Her vil vi nemlig tage menighedens ”puls” og fokusere på en god kommunikation, styrke fællesskabet og venskaberne, udruste, coache og skabe ejerskab. Vi har sat tiden af fra kl. 19 til 21.30 inklusiv en kaffepause. Alle menighedens medlemmer er meget velkomne denne aften. Aftenens indhold retter sig primært mod at informere og inspirere menighedens medarbejdere – så kom og bliv udfordret og tag del i at gøre vores menighed endnu bedre. Pulsaften er en ”opgradering” af menighedsmøder i den form, vi hidtil har kendt dem. Vi vil bruge vores tid på mere end tekniske informationer – det skal være attraktivt og gøre os i stand til at bygge videre på det, vi er gode til som menighed. Sæt kryds i kalenderen, det bliver spændende aftener: Onsdag den 26. januar Tirsdag den 29. marts Tirsdag den 31. maj: Årsfest (inkl. generalforsamling) Tirsdag den 30. august Onsdag den 12. oktober Tirsdag den 29. november Tirsdag den 31. januar 2012

Én ny stor kirke, mange nye mennesker - her har du chancen: SOFA-teamet vil gerne skabe mulighed for at opleve, hygge, lege, snakke og være sammen, så vi lærer hinanden lidt bedre at kende i kirken. Faktisk tog vi allerede i efteråret hul på det nye tiltag, som vi kalder Social Søndag. Det var den søndag, hvor mange tog på kaffevisit (”kaffemiks”) hos de mennesker, som - på en liste på kirketorvet havde skrevet sig på til at give en kop kaffe i deres hjem. Det blev en succes, som vi naturligvis vil gentage! Vi prøver i foråret at arrangere nogle forskellige sociale søndage og håber, at du har lyst og mulighed for at være med! Her er datoerne for de næste Sociale Søndage: Søndag den 6. februar: Bowling i Bowling Nord, Helsingforsgade 6, nær Storcenter Nord, kl. 14 -15. Tilmelding og betaling kan ske ved skranken på kirketorvet. Pris: 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Vi er så heldige, at lige netop på denne søndag, kan vi starte med at spise frokost sammen i kirken efter gudstjenesten. Søndag den 3. april: ”Kaffemiks”. Vi bliver mikset lidt mere sammen over en kop kaffe hos nogen, vi ikke kender så godt. Der vil blive hængt sedler op, så man kan skrive sig på til enten at være vært eller at komme på besøg. Lørdag den 4. juni: Vi tager en tur til Søndergårds Have ved Kjellerup. Her skulle folk i alle aldre kunne nyde nogle gode timer sammen. OBS: Grundlovs-lørdag. Mere info når tiden sig nærmer…

Cypressen_2011_1_feb  
Cypressen_2011_1_feb  

Cypressen udgives af Citykirken Århus.

Advertisement