Page 1

puls 2010 konference med åge åleskjær & per hyldgaard

Christina og Søren

Månedens tema

“ Citykirken og de unge”

UDGIVET AF CITYKIRKEN ÅRHUS

NOVEMBER 2010


Indhold Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Deadline

Kontaktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bladet udkommer 10 gange om året (hver måned undtagen januar og juli). Vi bestræber os på at udkomme den sidste søndag i måneden. Deadline for modtagelse af stof er d. 5. i måneden.

Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Nye ungdomsmedarbejdere i Citykirken . . . 4 - 6 Månedens digt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Siden sidst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Velkommen til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11 Navnestof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Undrer du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Opslagstavle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ønsker du eller nogen du kender at få bladet sendt med posten, så kontakt os gerne. Kontakt os også gerne med dine kommentarer, gode idéer osv. Skriv nu til os! Det er ikke en bøn - bare en opfordring: skrivnutilos@ckirken.dk

Kontakt information CITYKIRKEN ÅRHUS Viborgvej 173 Postboks 1247 DK-8210 Århus V www.ckirken.dk Kirkens kontor Ved sekretær og administrator Karin Kühl Tirs. - fre. kl. 09.00 - 13.00 Tlf.: 86 15 24 88 kontor@ckirken.dk

Kirkens præster Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 jh@ckirken.dk Jürgen Galonska Tlf.: 31 18 83 11 jg@ckirken.dk

Bankkonto Sparekassen Hobro, Viby afd. Reg.nr.: 8140, Kontonr.: 730092

Ledergruppen (foruden præsterne): Andreas Beck-Larsen Tlf.: 86 11 80 15 abl@ckirken.dk

Pedel Klaus Jars Tlf.: 60 85 16 85 pedel@ckirken.dk

Inge Korshøj Steffensen Tlf.: 60 74 10 48 iks@ckirken.dk

Louise Højholm Larsen Tlf.: 50 91 49 19 ll@ckirken.dk Niels Hald Larsen Tlf.: 86 24 46 37 nhl@ckirken.dk Tove Merrild Tlf.: 26 46 64 88 tm@ckirken.dk Teenageleder Søren Senholt Tlf.: 22 56 56 75 ss@ckirken.dk Ungdomsleder Christina Kristensen Tlf.: 28 77 01 66 ck@ckirken.dk Fountain of Life Ministries

(Assyrerkirken)

Citykirken Århus

2

Pastor Romel Shaol Yokhena Tlf.: 60 47 18 31 romel@folm.dk Gudstjenester på Skolevangs Allé 19 i Risskov. Der prædikes på aramæisk og arabisk. Ansvarsh. redaktør Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 Redaktion Eva Balshøj Madsen Tlf.: 60 46 43 88 Henriette Frandsen Tlf.: 22 33 65 71 Kasper C. Nielsen Tlf.: 27 37 93 48 Lone Bak-Pedersen Tlf.: 97 51 08 17 Nana Hansen Redaktør


Kære læser Selv om temaet denne gang egentlig er noget med ”Ung kirke”, kunne det ligeså godt have været ”Ærlighed”. Christina, kirkens nyansatte ungdomspræst siger i bladet: ”Mit hovedfokus er relationer ikke kun til hinanden men også til Gud. At det bliver ægte - og det kan vi kun hjælpe hinanden med, hvis vi deler liv. Det er ikke nok at komme i kirken og høre om, hvordan præsten lever. Vi er nødt til at dele liv og snakke med hinanden … Jeg er meget ærlig, når jeg prædiker, og jeg prædiker altid om det, som Gud taler til mig om lige nu. For hvis det er noget, som Gud har arbejdet med i mit liv, så bliver det mere ægte, og folk kan bedre relatere til det. Jeg har svært ved at være sort-hvid på punkter, jeg ikke selv er afklaret i. Det skal være liv for mig, før jeg kan give det videre. Det skal være ægte”.

To andre personer har valgt at være meget ærlige i månedens blad: Ditte, der egentlig slet ikke kommer i kirken, men som er en af de mediegrafiker-elever, der har arbejdet med bladets layout, blev inspireret til at sende et digt ind til os og tak for det! Det er et digt om hendes storebror, der begik selvmord, da Ditte var 9, og han var 21. Kumiliki – eller Kumi, som han kaldes blandt venner – er en af dem, der præsenterer sig denne gang. Han skriver om sin barske ungdom, så man tror, det er en krimi, man er i gang med! Det er altså ikke altid helt nemt at være ung, selv om det måske kan se sådan ud ”på overfladen”. Nu bliver det heldigvis lidt nemmere for de unge, der joiner Citykirken, nu hvor de kan sparre med to nye gode rollemodeller.

første ungdom, og i ”Undrer du dig?” har vi sendt Kasper fra redaktionen på besøg i seniorcaféen, for at få nogle ærlige svar fra et par af kirkens ”ældre”. Og til sidst, helt ærligt: Husk nu vores e-mailadresse, hvis det falder dig ind at skrive til os - og dermed til dine menighedsfæller – så ærligt, som du nu har lyst til! skrivnutilos@ckirken.dk

Me-e-en, der er jo også folk i kirken, der er ude over deres

(K)ærlige hilsener redaktionen.

Cypressen er kirkebladet for Citykirken i Århus, - men vi vil gerne skrive, så alle kan følge med.

Vores formål er, at: • bidrage til at folk lærer hinanden at kende. • informere om kirkens formål, retning og aktivieter. • sætte fokus på spørgsmål, drømme og tanker, som folk i kirken har.

Citykirken Århus

3


Nye ungdomsmedarbejdere i Citykirken - Jeg er meget ærlig, når jeg prædiker, og jeg prædiker altid om det, som Gud taler til mig om lige nu. For hvis det er noget, som Gud har arbejdet med i mit liv, så bliver det mere ægte, og folk kan bedre relatere til det. Jeg har svært ved at være sort-hvid på punkter, jeg ikke selv er afklaret i. Det skal være liv for mig, før jeg kan give det videre. Det skal være ægte, konstaterer Christina.

Christina og Søren

Citykirkens nye ungdomspræst Christina Kristensen vil hellere have dybde og ægthed, end fyldte lokaler. Men hun håber alligevel, at kirkens moderne lokaler snart fyldes med unge. Jeg vil prædike frihed! - Jeg skal arbejde med at skabe ”Danmarks bedste ungdomsarbejde”, siger Christina. Og det handler ikke bare om at fylde kirken op med unge. - Succes er, at folk finder friheden i Jesus. Jeg vil hellere sidde med 20 unge, som virkelig har fundet Jesus, end 500 unge, som bare synes, det er sjovt at være sammen. Så succeskriteriet er dybde og ægthed, siger Christina Kristensen og tilføjer lidt efter: - Mit hovedfokus er relationer - ikke kun til hinanden men også til Gud. At det bliver ægte - og det kan vi kun hjælpe hin-

Citykirken Århus

4

anden med, hvis vi deler liv. Det er ikke nok at komme i kirken og høre om, hvordan præsten lever. Vi er nødt til at dele liv og snakke med hinanden, lyder det entusiastisk fra den nye ungdomspræst, som tydeligvis har meget på hjerte.

En ærlig prædikant Det er første gang Christina arbejder som ungdomspræst, men hun har allerede prædiket ved flere lejligheder. Når hun prædiker, er hun meget sig selv, mener hun. Og så kan hun heller ikke bare prædike om hvad som helst. Det skal være noget, hun har erfaret i sit eget liv.

Kristne har frihed Et af de emner, som ligger Christina nær, er, at kristne har frihed. En frihed, som kommer fra Jesus. - Når jeg taler om at finde friheden i Jesus, er det om at finde sandheden, der sætter fri. Vi skal ikke passe ind i det stereotype billede, at det at være kristen, handler om en masse ting, vi ikke må. Det skal ikke være begrænset til ting, vi ikke må. Det handler om at finde friheden, siger Christina. Hun mener, at kristne ofte bruger afsnit i Bibelen om Åndens frugter (fx godhed, hjælpsomhed, tålmodighed osv., som beskrevet i Galaterbrevet i Bibelen) som en slags tjekliste,

Fakta om Christina Christina er 27 år. Hun er ansat 37 timer om ugen som ungdomspræst i Citykirken. Christina vil blive en del af opbygningen af et helt nyt ungdomsarbejde, Passion, der skal både nytænkes og videreudvikles som en naturlig konsekvens af den udvikling, kirken står midt i. Men hun er også MOR – til Sylvester på 1½ og GIFT med Nicolaj. De kommer fra Randers, men bor nu i Århus. Christina har i 7 år været ansvarlig for sang og musik i ungdomskirken Skywalk i Randers, som netop i år har udgivet den anmelderroste cd ”Himmelvendt”. Oprindeligt er Christina uddannet salgsassistent. Hun har desuden været med Ungdom Med Opgave på bibelskole i New Zealand, og hun er lige nu samtidig i gang med at tage en bachelor i praktisk teologi via Harvest University i Australien. - Pust, hvor er der gang i de unge nu til dags!


TEMA - CITYKIRKEN OG DE UNGE de forsøger at leve op til. Men Bibelen skal ikke bruges til at lave tjeklister. - Vi skal lade sandheden være en sandhed, der sætter fri. For ofte bruger vi sandheden til at sætte grænser og fordømme os selv og hinanden, i stedet for at den gør det, som Jesus siger, den skal: at sætte os fri, påpeger Christina. Hun mener i stedet, at kristne skal hvile i, at de er retfærdiggjort i Jesus – altså at han har ’opfyldt kravene’ for dem. Derfor skal de først og fremmest søge Gud og modtage Åndens liv fra Ham, siger Christina.

Brug din passion Kirkens nye ungdomsarbejde hedder Passion. Her vil der være plads til forskellighed, og folk vil blive opmuntret til at udvikle og dyrke netop det, som de brænder for. Det, de har passion for. - Alle folk har noget at give - en passion for et eller andet, som Gud har lagt ned i dem. Det skal de bruge, enten i kirkeregi eller på en eller anden måde for Gud. Det vil jeg rigtig gerne være med til at fremme gennem Passion. Det, Gud har lagt ned i dig, skal du bare give den gas med, siger Christina. Vi siger tak til den kristne ugeavis Udfordringen for lån af interviewet med Christina! Af John Engedal, Udfordringen

LOUD: Et sted hvor stærke venskaber og vigtige værdier bliver grundlagt Søren havde netop selv henvendt sig i Citykirken for at høre om mulighederne for at involvere sig i ungdomsarbejdet, da Christina – ny ungdomspræst – på et møde i kirken nævnte ham som den, hun gerne vil have til at hjælpe sig med at lave teenagearbejde. Tilfældigt eller ej; nu er Søren i al fald ansat som Christinas assistent på teenageområdet! Vi har stillet ham et par spørgsmål: Hvilke aktiviteter har I i LOUD, henover ugen og henover året? Der er ikke fastsat nogle bestemte aktiviteter; det er forskelligt fra gang til gang. Det kan dog nævnes, at der d. 19. – 21. november er ”Camp 11”, som er en fælleslejr med fem andre teenage- klubber.

Kan du give nogle eksempler på, hvad I laver en klubaften? Det er meget forskelligt, hvad vi laver i LOUD, men typisk kan man støde på skøre aktiviteter, masser af tid til at hænge ud og hygge og have det fedt sammen. Vi har også aftener, hvor Gud er i fokus fra en mere teenagepræget vinkel, og derudover er der større arrangementer, hvor vi tager ud af huset eller måske overnatter i kirken. Nu hvor Passion er startet op,

er det vores mål, at teenagerne også er med her. Men udover ungdomsmøderne, vil vi også have vores egne møder, hvor teenagerne får mulighed for at snakke sammen om tro.

Er det både for unge i kirken og unge udefra? Hvordan kommer I evt. i kontakt med unge udefra – hvis de er en del af målgruppen? Målgruppen er helt sikkert både unge i kirken og unge udefra. Vi tror på, at vi kan skabe et sted, hvor man kan føle sig hjemme og være sig selv. Et sted hvor stærke venskaber og vigtige værdier bliver grundlagt. Der er forskellige måder at skabe kontakt til teenagere udenfor kirken; Det bygger først og fremmest på teenagernes egne relationer til deres venner. Dernæst gennem reklame og invitationer til store arrangementer, og endelig håber vi, at kunne skabe forbindelse til andre foreninger såsom spejdere og sportsklubber i lokalområdet og sammen lave store events. Hvorfor kan du godt lide arbejdet med teenagere? Er det et kald og/eller for sjov? Det er mega for sjov og mega kald. Har altid elsket at knokle i kirken og helt specielt med teenagere, måske fordi jeg har nemmere ved at

Citykirken Århus

5


Tema fortsat

Hvordan tackler I de unges små og evt. større problemer? Gennem nære relationer. Har de unge selv indflydelse på, hvad I laver? Ja, meget af vores tid bliver brugt på at hænge ud og hyg-

Fakta om Søren Søren er 24 år og gift med Simone. Han er ansat 15 timer om ugen med ansvar for kirkens teenagere. Han vil desuden fungere som medhjælper for Christina Kristensen i arbejdet blandt kirkens unge. Søren Senholt er netop flyttet til Århus efter at have boet hele sit liv i Mariager. Her er han kommet i Mariagerfjord Frikirke, hvor han har været leder af teenagearbejdet ”Punch”. Ligeledes har han i en del år været en af lederne på de årlige teenagelejre for pinsekirkerne på landsplan. Søren læser på 3. år erhvervsøkonomi på Handelshøjskolen.

Citykirken Århus

6

ge uden fast program, og dertil lytter vi altid til gode forslag.

Hvad drømmer du om, der skal ske med LOUD fremover? LOUD skal være et fællesskab, hvor teenagere føler, at de hører til. Vi drømmer om at skabe en kultur, hvor man trives ved at være sig selv, at folk elsker en for den, man er, og at alle teenagere føler, at de har stærk tilknytning til lederne. Teenagerne skal være stolte af deres klub; de skal ønske at vise den frem til venner og klassekammerater. Der skal være bredt kendskab til LOUD i lokalområdet, som en klub der holder fede og sunde aktiviteter for teenagere.

Facts om Citykirkens ungdomsarbejde Før hed det Loud, Goat og Revive. Men nu: Loud findes stadig og er klubben for teenagere i alderen 12 – 17 år. De mødes hver anden fredag kl. 19 og hver anden tirsdag (modsatte uger). Fællesskab og fest er to af nøgleordene! Tovholder er Søren Senholt, Tlf. 22 56 56 75, mail: ss@ckirken.dk

P R Æ S E N TAT I O N A F S Ø R E N F O R TS AT & FA K TA O M U N G E A R B E J D E T

forholde mig til dem. Der skal ikke tænkes så meget, før der handles i den alder, og verden står åben. Det er i den alder, man træffer de første bevidste beslutninger om, hvem man er. Det vil jeg meget gerne hjælpe med og tror da også, at Gud har givet mig talenter dertil.

Passion har afløst Goat og Revive og henvender sig til de 18 – 30-årige. De holder møde hver søndag kl. 19.30, men det er ikke meningen, at Passion skal være et alternativ til formiddagsmøderne. Passion holder desuden fredagscafé de fredage, hvor der ikke er Loud. I Passion deles liv, tro - og kage! Har man passeret de 30, men kan lide stilen, er man også mere end velkommen, og tag gerne dine evt. småbørn med! Ungdomspræst er Christina Kristensen, tlf. 28 77 01 66, mail: ck@ ckirken.dk 10-15 unge deltager regelmæssig i Loud og et lederteam samarbejder med Søren om programmet. Også omkring Passion er der et lederteam, og i alt er der tilknyttet ca. 50-60 unge. Både omkring Passion og omkring LOUD er der tilknyttet frivillige ledere, der samarbejder med Søren og Christina om arbejdet. Se hvornår der er møde i Loud og Passion næste gang i kalenderen på ckirken.dk eller her i Cypressen– eller ring til Christina eller Søren!


Månedens digt Ditte, 28-årig studerende, der læser til mediegrafiker og bor med sin kæreste i Århus, har skrevet månedens digt. Som 9-årig mistede hun sin halvstorebror. Han var 21 år, da han begik selvmord. Ditte siger: ”Jeg så meget op til min storebror, og han betød meget for mig. Digtet er skrevet to dage før hans fødselsdag, mange år efter at han er død. Jeg savnede ham og var ked af, at han havde forladt min side. Digtet blev til Ditte Mira Dam Olsen denne dag og gav mig trøst og vished om, at han stadig er ved min side, bare på en anden måde en da han levede - nemlig i mit sind.” Om sig selv skriver hun: ”Jeg nyder at skabe noget i hverdagen. Jeg bliver glad indeni, når jeg har en dyb samtale med mine nærmeste relationer; når jeg er mine følelser tro og tør vise dem, og når jeg lægger mærke til de farver, dufte, lyde, smage, naturen byder på uanset vind og vejr.” Du kan kontakte Ditte, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til hendes digt: dittemiradamolsen@hotmail.com

Vi vil hver måned bidrage til mere poesi i Citykirken. Har du eller en du kender nogle digte, som skal vises frem? Vi bringer dem gerne med dine kommentarer til. Skriv til skrivnutilos@ckirken.dk

TIL MIN BROR Du må have følt dig alene Alene udenpå og indeni Tanken om at du har følt dig så alene At du ikke så nogen anden udvej Tanken former en klump i min hals og tårerne triller ned ad mine kinder Du må have følt, at dine tanker ville skræmme dine nærmeste, hvis du delte ud af dem Det ville du ikke byde dem du holdt af Du skar i dig selv På den måde forsvandt de smertende tanker Nu var smerten tilstede i kroppen i stedet for Du må have følt dig så alene at du tænkte Lad mig stikke af, for her kan jeg ikke fortælle nogen om mit indre univers

Du tænkte, hvis jeg stak af Ville jeg så fortælle de nye bekendtskaber om mine tanker Du tænkte, -nej - så kan jeg lige så godt dø For hvis ingen kan holde til at høre på mine tanker og følelser Så er jeg alene Og alene vil jeg ikke være Hvis du havde fortalt mig om dine tanker var jeg blevet skræmt Men jeg ville ikke dø af skræk Jeg ville stadig holde af dig på trods af dine tanker Det kræver mod at udtrykke sine tanker og følelser Det kræver også mod at tage sit eget liv Du var modig og er det stadig i mine øjne. Jeg vil være modig og fortælle om mine tanker og følelser Det har du givet mig.

Bring poesien ind i din hverdag

Citykirken Århus

7


Siden sidst Hver måned er Citykirken fuld af spændende gudstjenester, møder for alle mellem 3-103 og aktiviteter såsom ”En Guds mand”, ”Velkommen til virkeligheden” og pakning af nødhjælp. Her på siden prøver vi opsummere på, hvad der ligger ud over de ”faste” ting: Nye tiltag; ting, der er ved at blive afsluttet; ting, som kun foregår en gang i mellem og nyheder i kirken helt generelt. Hjælp os gerne med at få det hele med: skrivnutilos@ckirken.dk Den 26. september havde vi en gæsteprædikant ved gudstjenesten. Det var Egon Falk, der sammen med sin kone Hannah har startet missionsorganisationen New Life Outreach i Tanzania. 3. oktober var Citykirken repræsenteret ved en stand på den new-age-inspirerede KropSind-Ånd-helsemesse i Marselisborghallen. Flere kirker plejer at være med, men i år var Citykirken den eneste kirke, der var repræsenteret. Mange fra kirken (omkring 17) var med på standen for at møde de søgende, der kommer på sådan en messe og tilbyde forbøn til dem, der ønskede det. Nogle deltog i få timer, andre flere var der flere af dagene, og Tommy, der var med til at arrangere kirkens deltagelse på messen, er glad for det store engagement, han mødte fra alle, der deltog. Søndag den 3. oktober var blevet udnævnt til ”Godhedsdag” og skulle være en ”arbejdsdag for alle kristne” i Gelleruppar-

Citykirken Århus

8

ken. Hvis nogen fra Citykirken var med, så skriv gerne og fortæl om dagen! I sidste blad skrev vi om Gadecaféen og Helligåndens Værksted. Da Apostolsk Kirke i Nørre Allé pr. 1. oktober blev overdraget til de nye ejere af bygningen (KFUM & KFUK, der sammen med en række andre folkekirkelige organisationer vil lave ungdomskirke i bygningen), stod de to gadeteams uden sted at arbejde ud fra. I mellemtiden har Gadecaféen fået lov at leje sig ind hos Frelsens Hær i det nærliggende Klostergade 54 og havde deres første åbningsaften i de nye lokaler mandag den 4. oktober. Helligåndens Værksted har endnu ikke fundet nye lokaler. Helsemesse

Fredag den 8. oktober var Loud-mødet for kirkens teenagere ikke helt, som det plejede. Der var nemlig ”Loud-night”, og det sluttede først kl. 9 – næste morgen! Tove Merrild blev på to korte menighedsmøder (den 3. og 10. oktober) præsenteret og valgt som nyt medlem af lederteamet. Tove er 43 år, og du kan også læse en præsentation af hende, som du kan få i kirkens infoskranke. Hun bliver leder af kirkens udviklingsteam, der har fokus på personlig vækst fx gennem kurser og coaching (Citykirkens ledergruppe har fem fokusområder, og udviklingsteamet er et af dem – læs om lederteamet i en folder, som du også kan få i infoskranken!). Søndag aften den 10. oktober var Hans og Inge Berntsen – og mange andre - at finde til forbønsgudstjeneste i Citykirken. Helt internt kan vi fortælle, at Per Rasmussen (tidl. Frikirken ved Runddelen) havde sat en flok elever fra Århus Techs mediegrafikeruddannelse (hvor han underviser), på opgaven med at lave layout på Cypressen. Resultatet ser du i denne og sidste måneds blad - og de mange gode idéer vil blive videreført fremover. Vi siger selvfølgelig mange tak til Per og de talentfulde unge layoutere (Simon Plejdrup Kristensen, Anne-Mette Christensen, Leon Jørgensen og Ditte Mira Dam Olsen) !


Velkommen til Denne gang byder vi velkommen til en fire søde og smukke unge mennesker! Så kære Cecilia, David, Joceline og Kumi: Hjerteligt velkommen endnu engang!

Cecilia Elise og David Helth En IM’er og en pinse-pige... David er 23 år, og Cecilia er 22, og vi har kendt hinanden i snart fire år. Vi blev gift den 31. juli 2010 i Mariagerfjord Frikirke, - Jürgen viede os deroppe! Vi blev gift i Mariager, fordi Cecilias forældre (Max og Anette Nielsen, som tidligere er kommet i Pinsekirken i Århus) bor deroppe, og Cecilia er også selv fra Mariager og er kommet i kirken i mange år. David er oprindeligt fra Give og er kommet i Indre Mission i mange år med sine forældre. De sidste par år er han kommet i Pinsekirken i Horsens, hvor han også har spillet trommer i lovsangsbandet i nogle år. Nu skal han til at spille i lovsangsbandet Embrace her i Citykirken! Glæder sig til at starte livet som gifte sammen Cecilia skal til at i gang med at læse informationsvidenskab på universitetet i Århus, og David er pædagogmedhjælper i en integreret børnehave i Risskov. Vi har begge altid gået i kirke med vores familier, men det blev mere personligt for os begge, da vi startede på ef-

terskole. David har gået på en indre missonsk efterskole (Frøstruphave), og Cecilia har gået på pinsevækkelsens efterskole i Mariager). Vi bor nu på Dalbovej (Eldalen - lige før Tilst) og glæder os til at starte vores liv sammen i et fælles hjem som gifte!

Joceline Ebaba (døbt 16. maj 2010)

”Det er først nu, jeg er blevet rigtigt kristen…” Hej, jeg hedder Joceline Ebaba. Jeg kommer fra Congo og bor sammen med min familie i Skanderborg og er 19 år. Jeg går på gymnasiet, og i min fritid spiller jeg lidt håndbold og arbejder lidt. Jeg kommer fra et kristent hjem, så jeg har altid kendt Gud, men det er først nu, jeg er blevet rigtigt kristen, synes jeg selv. Jeg har altid troet på Gud og gået i kirke, men det er nu, hvor jeg er blevet ældre, at jeg har fået et forhold til Gud og accepteret ham som min frelser, og det er også grunden til, at jeg blev døbt. Mit yndlingscitat er: ”Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, eller spotter Herren, men som ønsker at gøre

Cecilia Elise og David Helth

hans vilje, og har hans ord i tanke både dag og nat.” Det er fra Salmernes bog, kapitel 1.

Joceline Ebaba

Citykirken Århus

9


Velkommen til fortsat Kumiliki Jiwe

(Kumi)

”Folk kalder mig bare Kumi” Mit navn er Kumiliki Jiwe, og jeg er 38 år gammel. Folk kalder mig bare Kumi. Jeg hed Peter tidligere, men jeg ændrede navn. Jeg kommer fra Kenya, men jeg har boet i Danmark i knap otte år. Nu bor jeg alene i en lejlighed i Århus C, men jeg har to børn fra tidligere forhold; Olivia på otte bor i Hobro med sin mor, og Bill på 7 bor i Tyskland med sin mor. Jeg har været selvstændig med eget rengøringsfirma indtil slutningen af 2009, hvor jeg lukkede det. Jeg arbejder fortsat med rengøring men for et andet firma. Det er en stor glæde at blive optaget som medlem i Citykirken, og jeg glæder mig til at lære jer at kende. Jeg blev frelst i starten af 2007 her i Århus, så det er snart fire år, jeg har været på vandring med Jesus.

Kærligheden vendte sig til had Da min familie er katolsk, er jeg vokset op i den katolske kirke. Jeg havde stor kærlighed til kirken og Gud, dengang jeg var lille, men jeg kom til at hade det hele, da jeg var ca. 15 år bare to år efter, at jeg var blevet konfirmeret. Det ændrede sig heldigvis nytårsaften 1993, men mere om det senere. Det begyndte med, at jeg blev me-

Citykirken Århus

10

get oprørsk efter gymnasiet, og jeg rejste hjemmefra til en by 500 km. væk. Der kom jeg med i nogle kriminelle grupper, og vi gik rundt og lavede ballade sammen med andre utilpassede unge som mig selv.

I fængslet begyndte jeg at tænke på Gud Der gik ikke lang tid, før jeg kom i fængsel, og da jeg sad i fængslet begyndte jeg at tænke på Gud. Så skete der det, nogle dage efter at jeg var kommet ud af fængslet, at der kom nogle folk fra den lokale pinsekirke og inviterede mig og de andre unge til nytårsaften i deres kirke. De fleste af os var lige kommet ud af fængslet og havde ingen penge eller et sted at bo. Så da vi hørte, at der ville være mad, sagde vi ja til det. Da jeg så den strålende glæde i ansigterne på pinsefolkene der, og hvordan de jublede og sang for Herren hele natten, blev jeg overbevist om, at de havde noget, som jeg ikke havde. Og det ville jeg også have! ”Lad mig ikke dø, før jeg kender Jesus” Nogle af de andre unge og jeg, begyndte at komme til deres gudstjeneste. Jeg fik en bibel og noget materiale om evangeliet. Jeg læste alt, jeg kunne, og der var én fra kirken, som tit forkyndte for os. Der fik jeg for første gang kendskab til, at

man kunne kende Jesus personligt og på den måde blive frelst, og at hvis man ikke er frelst sådan, går man fortabt. Desværre lavede vi ballade i kirken og blev smidt ud! Så var vi ude på gaden igen, men mit livssyn var blevet ændret. Fordi vi levede et meget farligt liv, hvor der tit var en kammerat, der døde af alle mulige ting: overdosis, slagsmål med andre bander, skudt af politiet osv., begyndte jeg at bede denne bøn: ”Kære Gud, lad mig ikke dø før jeg kender Jesus og bliver frelst”. Den bad jeg hele tiden, især når vi var ved at begå noget ”action”, som kunne ende med, at vi blev slået ihjel.

“Gud, jeg prøver lige denne sidste gang” For at gøre en lang historie kort: Jeg fik første gang kendskab til frelsen i Jesus i pinsekirken, og selvom jeg ikke blev frelst før 14 år senere, begyndte jeg at bede Gud om at frelse mig. Igennem årene prøvede jeg et par gange at komme i nogle kirker, så jeg kunne blive frelst, men det lykkedes ikke, og jeg opgav og forlod dem igen. Men i 2007 - i Danmark - følte jeg meget stærkt, at jeg skulle prøve igen. Så jeg bad sådan: “Gud, jeg prøver lige denne sidste gang, og hvis det ikke lykkes nu, vil jeg vide, at der ikke findes frelse for mig”. Min daværende kæreste og jeg havde boet sammen i to år og blev enige om at flytte fra hinanden midlertidigt og finde en kirke, hvor vi kunne omvende os, blive døbt, gifte os og flytte sammen igen. Hun begyndte på Alphakursus i den tidligere Pinsekirke, (hun kom fra en muslimsk baggrund), og samtidigt ledte vi efter en lejlighed; og jeg begyndte at bede Gud om tilgivelse. Kumiliki Jiwi (Kumi)


Velkommen til fortsat Den uge, hvor vi flyttede fra hinanden, skete der det en nat, mens jeg var på arbejde, at Guds Hellige Ånd kom over mig så stærkt, uden at jeg forventede det. Jeg begyndte at tale i tunger, synge, prise Herren og græde. Mit liv blev helt forvandlet, jeg blev fyldt med så stor glæde og Guds kærlighed, og jeg så syner. Da vidste jeg, at jeg var tilgivet, og at jeg var blevet frelst. Min kæreste og jeg endte med at skilles, da hun hurtigt blev træt af kristendommen. Hun kunne også se, at jeg ændrede mig meget og talte

Julehjælpsmarked! Efter gudstjenesten søndag den 28. november er der julemarked i Citykirken til fordel for julehjælpen. Der vil være mulighed for at købe kaffe/the og vafler. Du kan støtte julehjælpen ved at give en gave til julemarkedet. Det kan være juledekorationer, hjemmestrikkede strømper, julepynt og andet som synes velegnet til julemarkedet. Du kan give din gave eller skrive på en liste, hvad du kommer med. Gaverne skal ikke pakkes ind. Henvendelse til Gunhild ved infoskranken.

anderledes, og det var for meget for hende. Jeg talte kun om Jesus; jeg kunne ikke lade være, men hun kunne ikke holde det ud. Jeg begyndte at komme i Pinsekirken, - som den hed dengang. Siden ville jeg prøve andre kirker og grupper, men for at par måneder siden følte jeg stærkt, at Gud ville have, at jeg kom tilbage til den kirke, hvor jeg begyndte. Og nu er jeg her igen, og jeg synes, at det bare er superfedt at være her, og jeg er her for at blive!!! Og tak for det, Kumi, får vi her på redaktionen lyst til at tilføje!!

FOR WITH THEE IS THE FOUNTAIN OF LIFE: IN THY LIGHT SHALL WE SEE LIGHT. PSALMS 36:9

VELKOMMEN TIL FORTSAT & NAVNESTOF

Endelig vished om frelsen

Navnestof Her informeres om den seneste tids døbte og andre nye medlemmer (inkl. dem, der er blevet meldt ind via Assyrerkirken), barne- og ungdomsvelsignelser, bryllupper, udmeldte, afdøde samt om kommende runde fødselsdage (fra 60 år). Vi er dog ikke alvidende, så hjælp os gerne med at holde styr på det hele! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk

Nye medlemmer Steffen Madsen Joehs Ipsen Maj Jao Hansen Kommende runde fødselsdage 26. november: Ingrid Mikkelsen, 75 år 30. november: Ruth Faurholdt Sortberg, 80 år

Citykirken Århus

11


Undrer du dig?

Til seniorsamlingen (kirkens ugentlige mødested for de ældre, red.) stødte jeg på Finn og Elisabeth Larsen. De er begyndt at komme i kirken efter at have bosat sig i Århus. Da jeg spurgte dem, om deres syn på ungdommen i kirken, var de enige om, at det var en god idé, at de unge kunne få lov til at komme ud med deres budskaber og føre en generation videre i kirken.

De unge skaber glæde og de tænker nye tanker.

Og så tænker de da også på at kunne hjælpe os som ældre, der ikke kan alle de ting, som de kan, siger altså Finn og Elisabeth Larsen. Af Kasper Christoffersen Nielsen. Finn og Elisabeth Larsen

Citykirken Århus

12

syn på ungdommen i kirken

Ja, ja, det er godt med al det ”Ung kirke”. Men hvad med de gamle? Er kirken for ungdomsfikseret ifølge dem? Kasper fra redaktionen har taget en snak med et par af de lidt ældre i vores kirke…

Hver måned i Cypressen er der reserveret en særlig plads til undren over stort og småt i Citykirken! Så send os dit spørgsmål eller din beskrivelse af, hvad du undrer dig over, så skal vi nok finde frem til en eller flere, der kan svare/forklare/opklare/forsvare. Både kritiske, praktiske, teologiske og forvirrede spørgsmål er velkomne! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk


TEMA: Nåde nyt At leve koster energi! Dagligt møder vi vores helt egne små og store udfordringer. Vi har alle sammen brug for ny energi hver eneste dag. Hvor henter du din energi fra? I Citykirken ønsker vi at sætte ny fokus på Guds nåde og hvilken betydning den har for os i dagligdagen. Bibelen siger, at Guds overstrømmenede nåde giver os energi til at leve et liv, hvor vi har overskud! Det vil vi gerne opleve noget mere af... Velkommen til disse fire dage, 4.-7. november, hvor vi “skyder” emnet i gang med to fremragende gæstetalere. Vi ses i Citykirken!


Kalender

44

Mandag

01. november 07. november 2010

45

Tirsdag

Onsdag

14:00-16:00 Seniorklub

10:00-12:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

14:00-16:00 Seniorklub

10:00-12:00 Bøn

08. november 14. november 2010

46

18:30 Pakning af nødhjælp

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

10:00 Ledersamling Åge Åleskjær

15:00 PULS 2010 Åge Åleskjær

10:30 Gudstjeneste Åge Åleskjær

19:30 PULS 2010 Åge Åleskjær

19:30 PULS 2010 Per Hyldgaard

19:30 PULS 2010 Åge Åleskjær

19:30 PASSION (for de unge)

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag Ingen Gudstjeneste*

19:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

19:30 PASSION (for de unge)

*Kirken deltager i landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

14:00-16:00 Seniorklub

10:00-12:00 Bøn

15. november 21. november 2010

Torsdag

Fredag

Lørdag

Camp 11**

Søndag 10:30 Gudstjeneste Christina Kristensen

19:00 Bøn

19:00 Embrace lovsangsaften

**LOUD er på Camp 11 fra fredag 18:30 til søndag formiddag.

47

Mandag

22. november 28. november 2010

48

Tirsdag

Onsdag

14:00-16:00 Seniorklub

10:00-12:00 Bøn

19:00 LOUD (12-17 årige)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

19:00 Menighedsmøde*** ***Desuden LOUD for de 12-17 årige. ****Jule- & Gospelkoncert i Citykirken med Klüvers Bigband.

Citykirken Århus

14

Søndag 10:30 Gudstjeneste Bergur Skovgaard

19:00 Bøn

19:30 Ung café

Torsdag

Fredag

14:00-16:00 Seniorklub

29. november 05. december 2010

Lørdag

19:30 PASSION (for de unge)

Lørdag

Søndag 10:30 Gudstjeneste Jacob Viftrup

19:00 Jule- & Gospelkoncert ****

19:30 PASSION (for de unge)


Opslagstavle VLEN OPSLAGSTA n invitation eller Å P T E G O N g, e FÅ n efterlysnin for n, e og opslagstavle Bring en hilse n e r e e tt e erde. D skrive til noget helt fj , skal du bare p o g a sl p o dit at få hængt Vinderen ckirken.dk s@ lo ti u n v ri er fundet!! sk

I sidste udgave af Cypressen havde Værtsfamilier til unge vi en konkurstuderende rence, hvor man Bliv værtsfamilie for en ny studerende. Når man lige er flyttet til byen for at studere kunne vinde en valgfri cd eller en kan man tit have brug for: dokumentar-dvd - Praktisk hjælp med Fangekoret! - En „reservefamilie“ i byen - En nærrelation i opstarten af sin studietid Vinderen af kon- Et måltid mad i ny og næ kurrencen blev: Poul Sigetty Bøje. Har du overskud og lyst til at blive værts- TILLYKKE POUL familie for en nytilflyttet studerende så henvend dig til Linnea Larsen, Tove Skovgaard eller ved infoskranken i kirken efter gudstjenesten.

AFLYSNING Koncerten me d Alvin Slaugh ter fredag, den 12. novem ber er desværr e aflyst!

Kom med i AGLOW, kvinder! Aglow er et enestående fællesskab af og for kvinder. I Aglow finder du gode venskaber, omsorgsfulde hjerter, lyttende ører og en tryg atmosfære, hvor du kan lære Gud bedre at kende. Aglow er ikke en del af Citykirken, men flere kvinder fra kirken deltager i Aglow og vil gerne give tilbuddet til dig også! Vi mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 18.30 til aftensmad, foredrag og hygge. De næste gange er onsdag den 3. november, hvor emnet er ”Depression og dens udfordringer” og 1. december, hvor Orla Lindskov taler, og hvor mænd også er velkomne! Hør nærmere hos Doris, tlf. 29 90 04 87 / 86 16 60 38.

Vi har, som den fusion af 3 kirker vi

teter og prøve med nye øjne at se,

er, valgt at nulstille alle aktivi-

hvordan kirke anno 2010 kunne se

(Johnny Hansen på ckirken.dk)

ud.

Kristent ægtepar fra Norge søger lejlighed Kære Citykirken! Vi er et kristent ægtepar fra Norge (med danske aner), som rejser til Århus efter jul for at studere. Som I sikkert ved, er det ikke så let at få lejlighed i Århus, og vi tænkte i den anledning på, om I kunne hjælpe os. Vi hedder Marit og André, er begge 23 år og studerer henholdsvis psykologi og teologi og ledelse. Marit starter på kandidatuddannelsen i klinisk psykologi; det er derfor, vi flytter til Danmark og skal være et år. André tager sit studie i teologi og ledelse som fjernstuderende. Vi er hyggelige og ansvarlige mennesker, som ikke ryger eller drikker. Vi betaler husleje til tiden og vil ikke har nogen problemer med at opfylde krav om at være rolige og modne lejere. Udover studierne arbejder vi med aflastning for psykisk ud

viklingshæmmede unge og diverse frivilligt arbejde. Derudover er vi glade for musik, sport og friluftsliv! André er opvokset i en pinsemenighed, og vi går sammen i Filadelfia, en stor pinsemenighed her i Oslo. Vi har begge vært børne- og ungdomsledere både til spejder, kor og i en kristen ungdomsklub, og her i Oslo er vi nu forbedere/vejledere i menigheden. Håber vi kan være interessante for jer, hvis I har en lejlighed ledig, eller hvis I på en eller anden måde kan videreformidle, at vi søger lejlighed! Venlig hilsen Marit & André Birkeland, mail: marithandegard@hotmail.com

Citykirken Århus

15


Citykirken Århus Citykirken er en ny frikirke i Århus. Kirken er en fusion af Apostolsk Kirke i Århus, Pinsekirken Århus og Frikirken ved Runddelen.

Vi drømmer om en kirke, der med budskabet fra det første århundrede er relevant i det 21. århundrede. Vi er en frikirke (se frikirkenet.dk) med baggrund i ovennævnte frikirker, som søger, sammen med alle andre kirker i Århus, at dele de gode nyheder om Guds kærlighed, med alle andre i Århus. Vores hovedbygning er på Viborgvej 173, 8210 Århus V, - og her er du altid velkommen! Vi mødes hver søndag til gudstjeneste kl 10.30, og vi håber, at du vil kigge ind og møde nogle af de mange spændende mennesker, der går i kirke her. Du kan læse mere om os på www.ckirken.dk, men er også meget velkommen til at maile eller ringe til os (se info på side 2).

Cypressen_2010_3_nov  
Cypressen_2010_3_nov  

Citykirkens menighedsblad Cypressen udkommer 10 gange om året.