Page 1

αφιέρωμα 68 Επιμονή στην πρόοδο 76 Παιδιά και μάθηση 80 Αλλάζοντας σχολείο...

ιδιωτική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα πλεονεκτήματα, τα δίδακτρα και έξυπνα tips για σύγχρονους γονείς

ΧΟΡΗΓΟΣ

| 67 |


αφιέρωμα 68 Επιμονή στην πρόοδο 76 Παιδιά και μάθηση 80 Αλλάζοντας σχολείο...

ιδιωτική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα πλεονεκτήματα, τα δίδακτρα και έξυπνα tips για σύγχρονους γονείς

ΧΟΡΗΓΟΣ

| 67 |


ιδιωτική εκπαίδευση

Επιμονή στην

πρόοδο

Η σταθερή πορεία στην εκπαίδευση είναι βασικό συστατικό για την επιτυχία των μαθητών στην εκμάθηση, στους καλούς βαθμούς, στην περαιτέρω πορεία τους. Προτού λοιπόν αποφασίσει ένας γονέας σε τι είδους σχολείο θα στείλει το παιδί του, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα και όχι μόνο… ΤΗΣ ΑΜΑΝΤΑΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ

| 68 |


Σ

την Κύπρο υπάρχουν 24 Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και 36 Μέσης Εκπαίδευσης. Στα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης φοιτά το 17% του συνόλου των μαθητών. Με την ανταγωνιστικότητα των καιρών και τις υψηλές απαιτήσεις των εργοδοτών, πολλοί γονείς αποφασίζουν να επιλέξουν για τα παιδιά τους το ιδιωτικό σχολείο αντί το δημόσιο, παρά το γεγονός ότι το κόστος μπορεί να τους προβληματίζει. Οι πλέον αρμόδιοι όμως να μας εξηγήσουν ακριβώς το γιατί, είναι οι ίδιοι οι γονείς που ήδη έχουν πάρει αυτήν την απόφαση, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά τη Μέση Εκπαίδευση. Ως οργανωμένο σύνολο, οι γονείς αυτοί αντιπροσωπεύονται από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων & Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων. Από την Ομοσπονδία στοιχεία και απόψεις μάς έδωσαν η Πρόεδρος, κ. Στέλλα Καμίτση, ο Αντιπρόεδρος, κ. Νίκος Σιαλής, και ο Γραμματέας, κ. Δημήτρης Παπαχριστοδούλου.

| 69 |


ιδιωτική εκπαίδευση

και στην παράδοση της διδακτέας ύλης. Το ιδιωτικό σχολείο δεν έχει την πολυτέλεια να ανέχεται επ’ αόριστο ανεπαρκείς καθηγητές και τούτο δεν αφορά μόνο στο κόστος λειτουργίας τού σχολείου αλλά και στο μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των ιδιωτικών σχολείων ως προς τις επιτυχίες στα αποτελέσματα των εξετάσεων. • Υπάρχει ευελιξία στη διοίκηση, από την οποία λαμβάνονται γρήγορες και ορθές αποφάσεις. Και λάθη να γίνονται, αυτά διορθώνονται γρήγορα, είτε επειδή γίνονται αμέσως αντιληπτά είτε επειδή ασκείται από τους γονείς καλόπιστη κριτική. • Υπάρχει εύκολη επικοινωνία με τη διεύθυνση, είτε ομαδικά μέσω των συνδέσμων γονέων είτε και ατομικά. Ο γονέας, δηλαδή, δεν παραπέμπεται σε αποφάσεις και αρμοδίους μακριά από το σχολείο.

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κάθε σχολείο καθορίζει τα δίδακτρά του ανάλογα με τη δική του οικονομική κατάσταση και ξεχωριστά για κάθε τάξη φοίτησης του μαθητή. Επίσης, τα δίδακτρα διαφοροποιούνται αν από μία οικογένεια φοιτά άνω του ενός μαθητή στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, όσον αφορά στο μέσο όρο, αυτός κυμαίνεται περίπου στα €6.000 το χρόνο. Παρόλο που επιβλήθηκε αύξηση στη νέα σχολική χρονιά, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων, με δική της πρωτοβουλία ανέλαβε και συζήτησε το ζήτημα της αύξησης των διδάκτρων με τους Συνδέσμους Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων. Ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες να μην επιβάλουν αυξήσεις κατά τη νέα σχολική χρονιά και αυτοί, με τη σειρά τους, κατανόησαν πλήρως τις θέσεις των γονέων και υποσχέθηκαν

«στα ιδιωτικα σχολεια εφαρμόζονται

καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας» ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, μεταξυ αλλων, Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Γιατί να επιλέξει κανείς αυτήν την οδό της ιδιωτικής εκπαίδευσης; Ποια πλεονεκτήματα μπορεί να είναι καθοριστικά; • Πιστεύουμε ότι τα ιδιωτικά σχολεία ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών και συμπληρώνουν το κενό που αφήνει στον τόπο μας η δημόσια εκπαίδευση. • Θεωρούμε ότι παρέχεται ποιοτικότερη εκπαίδευση, εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και γίνεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία για τα ευρωπαϊκά και ξένα πανεπιστήμια. Ακόμη, τα ιδιωτικά σχολεία είναι προσαρμοσμένα κατάλληλα και για την αγορά εργασίας. • Στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία γίνονται εξετάσεις εισδοχής και, παρόλο που το σύστημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί επίπονο, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό το υψηλό επίπεδο. • Παρέχεται περισσότερη ασφάλεια στα παιδιά και ασκείται αποτελεσματικότερος έλεγχος εντός του σχολείου. Κατ’ επέκταση, επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η πειθαρχία και η αυτοπειθαρχία στα παιδιά, ιδίως στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας. Θα λέγαμε ότι στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία οι κανονισμοί εφαρμόζονται αποφασιστικά και έτσι υπάρχει και πρόληψη και καταστολή στα θέματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και σε ένα μεγάλο βαθμό ο μιμητισμός. • Ασκείται αποτελεσματικότερος έλεγχος στους καθηγητές

| 70 |

ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να επιβληθεί η ελάχιστη αύξηση ή ακόμη και μηδενική κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Γίνονται διευκολύνσεις

Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν αρκετές διευκολύνσεις πληρωμής των διδάκτρων. Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε δυσκολία καταβολής των διδάκτρων από μέρους των γονέων, επιδείχθηκε από τους ιδιοκτήτες σχολείων κατανόηση και ανθρωπιστική προσέγγιση.

Τι συμπεριλαμβάνει η τιμή

Η τιμή συνήθως συμπεριλαμβάνει τα δίδακτρα, την εγγραφή, την ασφάλεια των μαθητών, ίσως κάποιες ξεχωριστές δραστηριότητες και τη συνδρομή στο σύνδεσμο γονέων (αν υπάρχει).

Υπάρχει η πιθανότητα για υποτροφίες;

Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν εξ ολοκλήρου ή και μερικώς υποτροφίες, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών. Για περισσότερες πληροφορίες: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων & Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, Σταδίου 96, Στρόβολος, Τ.Θ. 25281, Τ.Τ. 1308, τηλ. 99689816, 99623365, φαξ: 22679750, email: skammitsi@cplaw.com.cy.


71:Layout 1

2/8/12

11:10 AM

Page 1


78-79:Layout 1

1/25/12

3:43 PM

Page 1


78-79:Layout 1

1/25/12

3:43 PM

Page 2


74-75:Layout 1

2/8/12

11:20 AM

Page 1

4(%ç).4%2.!4)/.!,ç3#(//,ç/&ç0!0(/3 ¥ÍçËÍÌÀÃÈɽçÀÌÀÆÌÔÐÈÑ˺ÌÍ çÀνçÒÍç ªÎÍÖÐÆļÍç…ÀÈÃļÀéçÉÀÈç…ÍÊÈÒÈÑËÍ¿ çÈÃÈÔ ÒÈɽçÑÕÍÊļÍçÎÍÖçÊÄÈÒÍÖÐÆļçÑÒÇÌ煟ÅÍ 4Oç)NTERNATIONALç3CHOOLçOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ ç)NTERNATIONALç3CHOOLçOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ )NTERNATIONALç3CHOOLçOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ ç3CHOOLçOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ 3CHOOLçOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ çOFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ OFç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ ç0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ 0APHOSç)3/0 çÑÖËÎÊÇ ç)3/0 çÑÖËÎÊÇ )3/0 çÑÖËÎÊÇ çÑÖËÎÊÇ ÐÏÌÄÈçźÒÍéççÕнÌÈÀçÀνçÒÇÌç¼ÃÐÖÑ»çÒÍÖçÎ½çÒÍç ç ÎÀкÕÍÖËÄç ÖÂÇÊ»éç ÎÍȽÒÇÒÀéç ÄÉÎÀ¼ÃÄÖÑÇ ç üÌÍÌÒÀéçÎÐÍÑÍÕ»çÑÒÍÌçɟÓÄçËÀÓÇÒ»çèÄÕÔÐÈÑҟç ÉÍÊÍÖÓÏÌÒÀéçºÌÀçÄÖпçÎнÆÐÀËËÀçÑÎÍÖÃÏÌçÉÀÈç ÄÅÀÐ˽êÍÌÒÀéç ÉÀÈÌÍÒ½ËÄéç ËÄÓ½ÃÍÖéç ÃÈÃÀÑÉÀʼ Àé çÑÒÍç)3/0çÎÐÍÔÓÍ¿ËÄçÒÇÌçÉÀҟÉÒÇÑÇçÌÍÇÒÈÉÏÌç ÃÄèÈÍÒ»ÒÔÌç ÉÀÈç ÎÀПÊÊÇÊÀç ÎÐÍÄÒÍÈ˟êÍÖËÄç ÒÍÖéç ËÀÓÇÒºéçËÀé çËÄçÒºÒÍÈÍçÒнÎÍ çÏÑÒÄçÌÀçÉÀÒÀÑÒÍ¿Ìç ÉÐÈÒÈÉͼçÉÀÈçÀÌÄèŸÐÒÇÒÍÈçÑÒÍÕÀÑÒºé ¢Èç ÀÊÊÀƺéç ÎÍÖç ÑÖÌÒÄÊÍ¿ÌÒÀÈç ÑÄç ÉÍÈÌÔÌÈÉÍÎÍÊÈ ÒÈɽç ÉÀÈç ÑÄç ÍÈÉÍÌÍËÈɽ ÒÄÕÌÈɽç ÄμÎÄÃÍ ç Àνç ÒÇÌç ËÈÀçÑÒÍÌçÄÖÐÔÎÀ×ɽçÉÀÈçÀνçÒÇÌçŸÊÊÇçÑÒÍçÃÈÄÓÌ»ç ÕÏÐÍ çÃÄÌçËÀéçÀÅ»ÌÍÖÌçÀ˺ÒÍÕÍÖé ‰ÒÍç )3/0ç ÄÎÀÌÀÎÐÍÑÃÈÍмêÍÖËÄç ÒÍÖéç ÑÉÍÎÍ¿éç ÉÀÈç ÒÍÖéç ÑÒ½ÕÍÖéç ËÀé ç ÒÇç ÃÈÃÀÉÒÈÉ»ç ÎÐÀÉÒÈÉ» ç ÒÇç ÅÈÊÍÑÍżÀç ÒÔÌç ÎÐÍÆÐÀË˟ÒÔÌç ÑÎÍÖÃÏÌç ËÀéç ÉÀÈç ÄËÎÊÍÖÒ¼êÍÖËÄç ÒÍç ÃÈÃÀÉÒÈɽç ÖÊÈɽ ç ÀèÈÍÎÍÈÏÌÒÀéç ÒÍçÃÈÄÓÌ»çÕÏÐÍçÔéçÎÇÆ»ç˟ÓÇÑÇéç ‰ÉÍνéçËÀéçļÌÀÈçÌÀçÎÀкÕÍÖËÄçÒÇÌçÄÖÉÀÈмÀçÉÀÈç ÒÀç ÄŽÃÈÀç ÑÄç ½ÊÍÖéç ÒÍÖéç ËÀÓÇÒºéç ÌÀç ÀèÈÍÎÍÈ» ÑÍÖÌ ç ÑÒÍç ˺ÆÈÑÒÍ ç ÒÈéç ÎÐÍÑÔÎÈɺéç ÒÍÖéç ÃÖÌÀÒ½

ÒÇÒÄéç ÉÀÈç ÌÀç ÄèÄÊÈÕÓÍ¿Ìç ÑÄç ÖÎÄ¿ÓÖÌÍÖéç ÉÀÈç ÎÀ ÐÀÆÔÆÈÉÍ¿éçÎÀÆɽÑËÈÍÖéçÎÍʼÒÄé çÍÈçÍÎͼÍÈçÌÀçÄÌ ÑÒÄÐ̼êÍÌÒÀÈçÒÇçÃȟçÁ¼ÍÖç˟ÓÇÑÇç…ÀкÕÍÖËÄçºÌÀç ÀÑÅÀʺéçÉÀÈçÓÄÒÈɽçÎÄÐÈÁŸÊÊÍÌçÆÈÀçÒÇçÃÈÃÀÑÉÀʼÀç ÉÀÈçÒÇç˟ÓÇÑÇ çÒÍçÍÎͼÍçÀÌÀÆÌÔмêÄÈçÒÇÌçÀè¼ÀçÒÇéç ÎÍÈÉÈÊÍËÍÐżÀéç ÉÀÈç ÒÇéç ÑÖÌÄÐÆÀѼÀéç ÌŸËÄÑÀç ÑÒÍÖéçÑÒ½ÕÍÖéçËÀéçļÌÀÈçÌÀçÃÈÀÒÇÐÍ¿ËÄçΟÌÒÍÒÄç ÂÇʟçÒÈéçÎÐÍÑÃÍɼÄéçÎÍÖçÓºÒÍÖÌçÆÈÀçÒÇçêÔ»çÒÍÖéç ÍÈçËÀÓÇÒºéçËÀéç…ÍÊ¿ÒÈËÍÈçÑÖÌÄÐƟÒÄéçËÀéçÑÒÇÌç ÎÐÍÑΟÓÄÈÀç ÀÖÒ»ç ÃÄÌç ļÌÀÈç ˽ÌÍç ÍÈç ËÀÓÇÒºéç ÉÀÈç ÒÍçÎÐÍÑÔÎÈɽçÀÊʟçÉÀÈçÍÈçÍÈÉÍƺÌÄÈÄéçÒÍÖéçÉÀÓÏéç ÉÀÈçÒÀç˺ÊÇçÒÇéçÒÍÎÈÉ»éçÉÀÈçÒÇéçÄÖпÒÄÐÇéçÉÍÈ̽ ÒÇÒÀé €ÈÀç ç ÕнÌÈÀç ļËÀÑÒÄç ÎÐÔÒÍνÐÍÈç ÑÄç ÎÍÊÊÍ¿éç ÒÍËļéçÎÍÖçÉÀÓÍмêÍÖÌçÒÇÌçÎÍȽÒÇÒÀçÒÔÌçÎÀÐÄÕ½ ËÄÌÔÌçÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈÉÏÌçÖÎÇÐÄÑÈÏÌ ¥ç¥š—š¥ç¥¢ªç‰«¢ƒ•˜¢ª ‰ÒÍç )NTERNATIONALç 3CHOOLç OFç 0APHOSç ÊÄÈÒÍÖÐÆÍ¿Ìç ÒË»ËÀÒÀç ÌÇÎÈÀÆÔÆļÍÖ ç ÎÐÍÃÇËÍÒÈÉ»é ç ÎÐÔÒÍ ÁŸÓËÈÀéç ÉÀÈç ÃÄÖÒÄÐÍÁŸÓËÈÀéç ÄÉÎÀ¼ÃÄÖÑÇéç ¥Íç ÎнÆÐÀËËÀçÒÍÖçÑÕÍÊļÍÖ çÀÌçÉÀÈçÃÈÀËÍÐÅÏÌÄÒÀÈç Ñ¿ËÅÔÌÀçËÄçÒÍçÆÆÊÈɽç•ÓÌÈɽç…нÆÐÀËËÀç‰ÎÍÖ ÃÏÌ çÎÀПÊÊÇÊÀçÄÌÈÑÕ¿ÄÒÀÈçÀνçÒÍçÎÌÄ¿ËÀçÎÍÖçÃÈ ºÎÄÈçÒÍçÀÌÒ¼ÑÒÍÈÕÍç•ÊÊÇÌÈɽç…нÆÐÀËËÀç‰ÎÍÖÃÏÌ ç ÎÐÍÉÄÈ˺ÌÍÖç ÌÀç ÀÌÒÀÎÍÉмÌÄÒÀÈç ÑÒÇÌç ÎÍÊÖÎÍÊÈÒÈ ÑËÈÉ»ç ÉÍÈÌÔ̼Àç ÒÔÌç ËÀÓÇÒÏÌç ÒÍÖç šºÑÀç Àνç ÒÈéç ÄèÄҟÑÄÈéç)'#3% çÒÀ福§ç,EVELSçÉÀÈçÒÍçÀÌÀÆÌÔÐÈ )'#3% çÒÀ福§ç,EVELSçÉÀÈçÒÍçÀÌÀÆÌÔÐÈ

çÒÀ福§ç,EVELSçÉÀÈçÒÍçÀÌÀÆÌÔÐÈ ,EVELSçÉÀÈçÒÍçÀÌÀÆÌÔÐÈ çÉÀÈçÒÍçÀÌÀÆÌÔÐÈ

Ñ˺ÌÍçÀÎÍÊÖÒ»ÐÈÍçÎÍÖçÊÀËÁŸÌÍÖÌçËÄçÒÇÌçÀÎÍÅͼ ÒÇÑ»çÒÍÖéçÀνçÒÍç)3/0 çÍÈçËÀÓÇÒºéçļÌÀÈçºÒÍÈËÍÈçÌÀç ÀÌÒÄÎÄèºÊÓÍÖÌçÑÒÈéçËÄÒºÎÄÈÒÀçÎÀÌÄÎÈÑÒÇËÈÀɺéç»ç ÄÎÀÆÆÄÊËÀÒÈɺéçÒÍÖéçÀÎÀÈÒ»ÑÄÈé •ÈÑÀÆÔÆÈɺéçÄèÄҟÑÄÈéçÆÈÀçÒÍç)3/0çÎÐÀÆËÀÒÍÎÍÈ Í¿ÌÒÀÈçÉÀÓ´ç½ÊÇçÒÇçÃȟÐÉÄÈÀçÒÇéçÑÕÍÊÈÉ»éçÕÐÍÌȟéç ÆÈÀçËÀÓÇÒºéçÎÍÖçºÐÕÍÌÒÀÈçÀνçÒÍçÄèÔÒÄÐÈɽç»çÀÎ½ç ŸÊÊÀç ˜ÃÈÔÒÈɟç ÑÕÍÊļÀç šÀÓÇÒºéç ÎÐÍÄÐÕ½ËÄÌÍÈç ÀνçÒÀçÇ˽ÑÈÀçÑÕÍÊļÀçÀèÈÍÊÍÆÍ¿ÌÒÀÈçÑÄçÑÖÆÉÄ ÉÐÈ˺ÌÄéçÇËÄÐÍËÇ̼ÄéçÒÇÌç¬ÌÍÈèÇç ‰ª •£€‰˜•‰ qç•ÆÆÄÆÐÀË˺ÌÍçɺÌÒÐÍçÿÍçÄèÄÒÀÑÒÈÉÏÌçÄÎÈÒÐÍ ç çççÎÏÌ çÍÈçÍÎͼÄéçÕÀ¼ÐÍÖÌçËÄƟÊÍÖçÉ¿ÐÍÖéçÉÀÈç çççÅ»ËÇéçÑÒÇÌçÆÆʼÀ çÀÊʟçÉÀÈçÑÄçÎÍÊʺéç çççŸÊÊÄéçÕÏÐÄéçÑÒÍçɽÑËÍ çÒÇéç%DEXCELçÉÀÈçÒÇéçç ççç#)%#AMBRIDGEç)NTERNATIONALç%XAMINATIONS ç qç˜ÑÕÖÐͼçÃÄÑËͼçËÄçÒÍç”ÐÄÒÀÌÈɽç‰ÖËÁÍ¿ÊÈÍçççç ççç"RITISHç#OUNCIL ç qçšÍÌÀÃÈɽçÄÆÆÄÆÐÀË˺ÌÍçɺÌÒÐÍçÉÀÈçÒÍçÎÐÏÒÍççç çççÑÕÍÊļÍçÑÒÇÌ癿ÎÐÍçÎÍÖçÎÐÍÑźÐÄÈçÒÈéç ççç•èÄҟÑÄÈéç•ÊÊÇÌÍ˟ÓÄÈÀéç qç•ÆÆÄÆÐÀË˺ÌÍçɺÌÒÐÍçÒÍÖç™ÖÎÐÈÀÉÍ¿ç ççç‰ÖÌúÑËÍÖç…ÊÇÐÍÅÍÐÈÉ»éç™Ö‰Ö…  …˜¢™• ¥£˜™—珄˜¢ƒ¢€—‰— —çÑÖÆɺÌÒÐÔÑÇçºÆÉÖÐÔÌçÎÊÇÐÍÅÍÐÈÏÌçÎÍÖçÑÕÄ Ò¼êÍÌÒÀÈç ËÄç ÒÇÌç ÄμÃÍÑÇç ÒÔÌç ËÀÓÇÒÏÌç ÉмÌÄÒÀÈç ÀÎÀÐÀ¼ÒÇÒÇçÆÈÀçÒÇÌçÄÎÈÒÖÕ»çÖÊÍÎͼÇÑÇçÑÒÍÕÍÓÄÒÇ

ƒ•ž›¢£¢‰ç£˜‰¥¢¥•ƒ¢ª‰ç‰””ç ç ”£€¢‰ 煏›¢‰ç\ç祗ƒçç 盏„çç


74-75:Layout 1

2/8/12

11:20 AM

Page 2

çÕнÌÈÀçÎÐÔÒÍνÐÍÈçÑÒÇÌçÄÉÎÀ¼ÃÄÖÑÇ ËºÌÔÌçÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈÉÏÌçÎÍÊÈÒÈÉÏÌ ‰ÒÍçÒÍ˺ÀçÒÇéçÀèÈÍʽÆÇÑÇéçÉÀÈçÒÇéçÑÒÍÕÄÖ˺ÌÇéç ÃÈÃÀÑÉÀʼÀéçÒÔÌçÎÀÈÃÈÏÌ çÒÍç)3/0 çÎÐÏÒÍçºÕÄÈçÄÈ )3/0 çÎÐÏÒÍçºÕÄÈçÄÈ

çÎÐÏÒÍçºÕÄÈçÄÈ ÑŸèÄÈç ÒÀç )'#3%ç Àνç ÒÍç ç ÉÀÈç ÎÈÍç ÎнÑÅÀÒÀç ºÕÄÈçÎÐÍÕÔлÑÄÈçÑÒÇÌçÄÅÀÐËÍÆ»çÒÇéçÉÀÈÌÍÒ½ËÍÖç ËÄÓ½ÃÍÖçÀèÈÍʽÆÇÑÇéçÒÇéçÎÐͽÃÍÖçÒÔÌçÎÀÈÃÈÏÌç ÆÌÔÑÒ»éçÔéç!00ç¯ç!SSESSINGç0UPILSç0ROGRESS —ç ÀèÈÍʽÆÇÑÇç ÒÍÖç ËÀÓÇÒ»ç ÀÎÍÒÄÊļç ËÇÕÀÌÈÑ˽ç ÑÖÌÄÕÍ¿éç ÎÀÐÀÉÍÊÍ¿ÓÇÑÇéç ÉÀÈç ÎÀкËÁÀÑÇéç ÑÒÇç ÃÈÀ˽ÐÅÔÑÇç ÒÇéç ÎÀÈÃÀÆÔÆÈÉ»éç ÎÍȽÒÇÒÀéç ÒÍÖçÑÕÍÊļÍÖçÄμÃÍÑÇ çÀ̟ÎÒÖèÇçÃÄèÈÍÒ»ÒÔÌ çÃÈ À˽ÐÅÔÑÇçÉÍÈÌÔÌÈɟçÀÎÍÃÄÉÒÏÌçÑÖËÎÄÐÈÅÍÐÏÌç ÒÍÖç ËÀÓÇÒ» ç •ÎÈÑÇËÀ¼ÌÄÈç ÄÊÊļÂÄÈé ç ÎÐÍÒļÌÄÈç ÁÄÊÒÈÏÑÄÈé ç ÎÀÐÀÉÍÊÍÖÓļç ÒÇÌç ÄÅÀÐËÍÆ»ç ÒÍÖéç ÉÀÈçÊÄÈÒÍÖÐÆļçÔéçËÇÕÀÌÈÑ˽éçÀÌÀÒÐÍÅÍýÒÇÑÇéç ÒÇéçÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈÉ»éçÃÈÀÃÈÉÀѼÀé çÄËÎʺÉÍÌÒÀéçÑÖ ÌÄÕÏéçÉÀÈçºÕÍÌÒÀéçÑÒÍçÄμÉÄÌÒÐÍçÒÍÌçËÀÓÇÒ» •™…˜•ª¥˜™¢ç…•£˜”ƒƒ¢ ¥ÀçÎÀÈÃȟçÀÌÒÈÊÀËÁŸÌÍÌÒÀÈçÒÍÌçɽÑËÍçÉÖмÔéçËÄç ÒÇÌç ½ÐÀÑÇç ÈÑӟÌÍÌÒÀÈç ½ËÍÐÅÀç ½ÒÀÌç ËÄÆÀÊÏ ÌÍÖÌçÑÄçÄÖ՟ÐÈÑÒÍçÎÄÐÈÁŸÊÊÍÌ çŸÌÄÒÍçÉÀÈçÀÑÅÀ Ê»祽ÑÍçÒÀçÑÕÍÊÈɟçÉÒ¼ÐÈÀç½ÑÍçÉÀÈçÍÈçÖνÊÍÈÎÍÈç ÑÕÍÊÈÉͼçÕÏÐÍÈ çËÀê¼çËÄçÒÍçÕÀ˽ÆÄÊÍçÒÍÖçÉÀÓÇÆÇ Ò» çÖÎÍúÕÍÌÒÀÈçÒÍÖéçËÀÓÇÒºéçÑÒÇÌçÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈÉ»ç ÃÈÀÃÈÉÀѼÀ ¢ÈÉÍÃÍËÏÌÒÀéçÒÈéçÑ¿ÆÕÐÍÌÄéçÄÆÉÀÒÀÑҟÑÄÈéçËÀéç

ºÕÍÖËÄç ÎÐÍÁʺÂÄÈç ½ÎÔéç Íç ɟÓÄç ËÀÓÇÒ»éç Ò½ÑÍç ÄÌÒ½éç ½ÑÍç ÉÀÈç ÄÉÒ½éç ÒÇéç À¼ÓÍÖÑÀéç ÃÈÃÀÑÉÀʼÀéç ÌÀçºÕÄÈçÒÍÌçÀÎÀÐÀ¼ÒÇÒÍçêÔÒÈɽçÕÏÐÍçÆÈÀçÌÀçÌÈÏÓÄÈç ŸÌÄÒÀ çÌÀçÊÄÈÒÍÖÐÆļçÑÔÑҟçÉÀÈçÌÀçÁмÑÉÄÒÀÈçÑÄç ÅÈÊÈÉ»çÑÕºÑÇçËÄçÒÍçÎÄÐÈÁŸÊÊÍÌç…ÈÑÒÄ¿ÍÖËÄç½ÒÈçÇç ÖÎÍÃÍË»çÃÄÌçļÌÀÈçÒÍçÎÀÌ çļÌÀÈç½ËÔéçÀÎÀÐÀ¼ÒÇÒÍç ÑÒÍÈÕļÍçÆÈÀçÒÇçÑÔÑÒ»çÃÈÄèÀÆÔÆ»çÒÍÖçÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈ ÉÍ¿çºÐÆÍÖçÉÀÈçÆÈÀçÒÍçÉÒ¼ÑÈËÍçÖÆÈÍ¿éçÑÕºÑÇéçÒÍÖç ÎÀÈÃÈÍ¿çËÄçÒÇçÆÌÏÑÇçççç ç ‰ª€«£¢ •‰ç•€™¥‰¥‰•˜‰ ¢Èç ÄÆÉÀÒÀÑҟÑÄÈéç ÒÍÖç ÑÕÍÊļÍÖ ç ÀÉÍÊÍÖÓÏÌÒÀéç ÒÀç ÎнÒÖÎÀç ÒÇéç •ÖÐÔÎÀ×É»éç ­ÌÔÑÇé ç ÄèÀÑÅÀ ʼêÍÖÌç ºÌÀç ÖÆȺé ç ÀÑÅÀʺé ç ÉÀÊÀ¼ÑÓÇÒÍç ÉÀÈç ÊÄÈ ÒÍÖÐÆÈɽçÎÄÐÈÁŸÊÊÍÌ çÄÖÌÍ×ɽçÆÈÀçÃÈÃÀÑÉÀʼÀçÉÀÈç ˟ÓÇÑÇçšÄÒÀè¿çŸÊÊÔÌçÎÄÐÈÊÀËÁŸÌÍÖÌç qç…ÍÊÖÒÄÊļéçÎÄÐÈÅÐÀÆ˺ÌÄéçÄÆÉÀÒÀÑҟÑÄÈéç ççççÌÇÎÈÀÆÔÆļÍÖç qç•Ö»ÊÈÄéçÉÀÈçÄÖпÕÔÐÄéçÀ¼ÓÍÖÑÄéçÃÈÃÀÑÉÀʼÀé qç•ÐÆÀÑÒ»ÐÈÀçÄÎÈÑÒ»ËÇéçÉÀÈçÒÄÕÌÍÊÍƼÀé q珼ÓÍÖÑÀçÒºÕÌÇéçËÄçÄÑÔÒÄÐÈÉ»çÆÉÀÊÄм qç…Ê»ÐÔéçÄèÍÎÊÈÑ˺ÌÇçÀ¼ÓÍÖÑÀçËÍÖÑÈÉ»é qç-EDIAçROOMçÆÈÀçÎÀÐÍÖÑȟÑÄÈéçËÄçÎÍÊÖ˺ÑÀç çççÉÀÈçÒÇÊÄÍÎÒÈɺéç»çÁ¼ÌÒÄÍ ÎÐÍÁÍʺé qç”ÈÁÊÈÍÓ»ÉÇç qç”ÈÁÊÈÍÎÔÊļÍç qç™ÀÅÄÒºÐÈÀ qç™ÊÄÈÑÒÍ¿éçÉÀÈçÀÌÍÈÉÒÍ¿éçÕÏÐÍÖéçÎÀÈÆÌÈÃÈÍ¿ç

çççÑÄçɟÓÄçÒË»ËÀçÒÍÖçÑÕÍÊļÍÖ qçÑÀÌѺÐçÉÀÈçПËÎÄéçÑÄç½ÊÍÖéçÒÍÖéçÍнÅÍÖéççç çççÉÀÈçÄμÎÄÃÀç qç™ÄÌÒÐÈÉ»çÓºÐËÀÌÑÇçÉÀÈçÉÊÈËÀÒÈÑ˽ qçÈÀÃÐÀÑÒÈÉÍ¿éçμÌÀÉÄé •„˜£•¥˜™•‰ç‚ƒ—¥˜™•‰ç•€™¥‰¥‰•˜‰ ‰ÒÍç)3/0çÖΟÐÕÄÈçÉÊÄÈÑÒ½çÀÓÊÇÒÈɽçɺÌÒÐÍ ç ÉÒÈÑ˺ÌÍçËÄçÒÈéçÎÈÍçÑ¿ÆÕÐÍÌÄéçÎÐÍÃÈÀÆÐÀźé ç ÕÔÐÇÒÈɽÒÇÒÀéçÎÄÐÈÑÑÍÒºÐÔÌçÀνççÓÄÀÒÏÌ ç ÒÍçÍÎͼÍçÃÈÀÓºÒÄÈçÄÆÉÀÒÀÑҟÑÄÈéçÆÈÀçÒºÌÈé çËΟ ÑÉÄÒ çÁ½ÊÄ×çÉÀÈç՟ÌÒËÎÍÊç‰ÒÈéçÀÓÊÇÒÈɺéçÄÆÉÀÒÀ ÑҟÑÄÈéçÑÖËÎÄÐÈÊÀËÁŸÌÍÌÒÀÈ qç•ÑÔÒÄÐÈÉ»çÓÄÐËÀÈ̽ËÄÌÇçÎÈѼÌÀ q瀻ÎÄÃÍçÎÍÃÍÑÅÀ¼ÐÍÖçÉÀÈçÑÒ¼ÁÍÖ qç•èÔÒÄÐÈɟçÆ»ÎÄÃÀçËΟÑÉÄÒçÉÀÈçÁ½ÊÄ×

¥Íç)3/0çÁмÑÉÄÒÀÈçÑÄçÀνÑÒÀÑÇç˽ÊÈéçκÌÒÄçÊÄ ÎÒÏÌçÀνçÒÍçɺÌÒÐÍçÒÇé煟ÅÍÖ ç̽ÒÈÀçÒÍÖ皺ÑÀç «ÔÐÈÍ¿çÉÀÈçüÎÊÀçÀνçÒÍçÕÔÐȽçÌÀÁÀÐƽé šÄçËÈÀçÄμÑÉÄÂÇ çºÕÄÒÄçÒÇçÃÖÌÀÒ½ÒÇÒÀçËÈÀéçÄÉÒÄ ÌÍ¿é ç ÄèÀÒÍËÈÉÄÖ˺ÌÇé ç ÄÌÇ˺ÐÔÑÇéç ÆÈÀç ÒÇç ÅÈ ÊÍÑÍżÀ çÒÍÖéçÑÒ½ÕÍÖéçÉÀÈçÒÀçÎÐÍÆПËËÀÒÀçÒÍÖç ÑÕÍÊļÍÖç‚ÀçÕÀÐÍ¿ËÄçÌÀçºÐÓÄÒÄçÉÍÌҟçËÀé çÌÀç ÑÖêÇÒ»ÑÍÖËÄçÉÀÈçÌÀçÑÀéçÎÀÐÍÖÑȟÑÍÖËÄçÒÍçÍÊÍ ÉÊÇÐÔ˺ÌÍç ÄÉÎÀÈÃÄÖÒÈɽç ÎнÆÐÀËËÀç ÒÍÖç )3/0ç ÉÀÈçÒÇçÃÖÌÀËÈÉ» çÎÍÊÖÄμÎÄÃÇç˽ÐÅÔÑÇçÎÍÖçËÎÍ ÐļçÌÀçÎÐÍÑźÐÄÈçÑÒÍçÎÀÈüçÑÀé

• š!),ç).&/ )3/0 %$/2'ç\ç7770!0(/3).4%2.!4)/.!,3#(//,#/-


ιδιωτική εκπαίδευση

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ

ΜΑΘΗΣΗ

Τα δύσκολα και τα εύκολα

Τα σχολικά χρόνια έχουν πολλά να μας μάθουν. Όχι μόνο κάποιες γνώσεις, αλλά αλήθειες για τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους, τις ικανότητές μας, τις ανάγκες μας. Είναι μία περίοδος που παιδί και γονέας μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, να έρθουν πιο κοντά και να κάνουν νέα άλματα σε έναν κόσμο που τρέχει με αμείλικτα γοργούς ρυθμούς.

Τ

ΤΗΣ ΑΜΑΝΤΑΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ

ις πλείστες φορές η τεχνολογία διαταράσσει τις ανθρώπινες σχέσεις, αφού το παιδί σας ή και εσείς ακόμα χάνεστε πίσω από οθόνες, μικρές ή μεγάλες, για ώρες ολόκληρες. Για να λειτουργήσει αυτή υπέρ σας πρέπει να βρείτε πρώτα τις ισορροπίες σε βασικές αρχές και ανάγκες, να γίνετε για το παιδί σας παρατηρητής και καθοδηγητής. Μόνο τότε μπορεί η τεχνολογία να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για επικοινωνία και απόκτηση νέων γνώσεων. Πρώτιστα λοιπόν προέχει η ανθρώπινη επαφή, διότι μόνο έτσι θα ανακαλύψετε αδυναμίες ή έντονα στοιχεία στην ανάπτυξη του παιδιού σας, αν έχει μαθησιακές δυσκολίες, αν χρειάζεται τη συμπαράστασή σας για να βάλει σωστά όρια στην καθημερινότητά του, αν έχει αντικοινωνική συμπεριφορά, αν χρειάζεται να το βοηθήσετε να επιλύσει μία άσκηση ή να του φτιάξετε μία ήσυχη

| 76 |

γωνιά στο σπίτι για να διαβάζει. Φυσικά, η τεχνολογία έχει βοηθήσει, και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα, τους επιστήμονες να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, πώς τροφοδοτείται καλύτερα με πληροφορίες, τι μας εμποδίζει στο να μάθουμε κάτι και άλλα πολλά που συνεχώς έρχονται στο φως. Από αυτές τις έρευνες αλιεύουμε κάποια πράγματα και τα μοιραζόμαστε μαζί σας.

ΒΛΕΠΕΙ, ΑΚΟΥΕΙ, ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ

Για να μαθαίνει πιο εύκολα ένα παιδί δεν αρκεί να καταβροχθίζει βιβλία, ούτε να ανοίγει αναρίθμητες σελίδες στο Internet. Χρειάζεται πολυαισθητηριακές εμπειρίες, δηλαδή να μπουν στο «παιχνίδι» την ώρα της μάθησης, όπου είναι εφικτό, η όραση και η αφή, η ακοή, η κίνηση και η γεύση. Επίσης, αν, για παράδειγμα, σε αυτά προσθέσετε τη χρήση μουσικής, την παραστατικότητα, την εκφραστικότητα, ακόμα και το χιούμορ, έχετε κεντρίσει


77:Layout 1

2/8/12

3:45 PM

Page 1


ιδιωτική εκπαίδευση να έχει συνέπειες στην ενήλικη ζωή του. Η ΔΕΠΥ είναι χρόνια διαταραχή και για την αντιμετώπισή της μπορεί να χρειαστεί ψυχοθεραπεία ή και φαρμακευτική αγωγή. ΣΕΠΥ: Είναι το Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής ή και Υπερκινητικότητας. Οι παράγοντες που το προκαλούν δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι, αλλά τα παιδιά εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά, αναστατώνουν το περιβάλλον τους και έχουν συμπτώματα όπως και στην περίπτωση της ΔΕΠΥ, δηλαδή έλλειψη προσοχής, παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, μεταξύ άλλων. Αν παρατηρηθούν τέτοιες συμπεριφορές, τότε το παιδί θα πρέπει να επισκεφθεί παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο για αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή μπορεί να είναι σε ψυχολογικό επίπεδο ή και σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. Να αναφέρουμε, επίσης, ότι εμφανίζεται πιο συχνά σε αγόρια. Δυσλεξία: Η Δυσλεξία, εν συντομία, είναι ένα σύνδρομο στο οποίο το άτομο δυσκολεύεται στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και στην ανάγνωση, μπορεί να αντικαθιστά λέξεις που μοιάζουν, να μη χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης, να είναι ανορθόγραφο κ.λπ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος επιστρατεύεται πολυθεματική ομάδα, όπως λογοπαθολόγος, κλινικός ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός και άλλοι, ανάλογα με την περίπτωση. Στην Κύπρο η ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό γίνεται κυρίως από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δυσλεξίας (www.cyprusdyslexia. com). Δυσαριθμησία: Αν το παιδί σας έχει πρόβλημα με τα μαθηματικά, μπορεί να πάσχει από Δυσαριθμησία. Αυτή Ξέρετε ότι… Σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Perspectives in Psychological Science», αποδείχθηκε ότι η περιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή επίδοση στο σχολείο; Η εξυπνάδα και η ευφυΐα δεν αποτελούν εγγύηση για τις καλές επιδόσεις και το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, πριν ζητήσετε από το παιδί σας να απομονωθεί για να διαβάσει, θυμηθείτε ότι η μάθηση δεν είναι ούτε ατομική ούτε μοναχική διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις η ομαδική συνεργασία μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, αφού ενθαρρύνονται με αυτήν ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων. Μην ξεχνάτε, επίσης, να βοηθάτε το παιδί να αναπτύσσει κριτική σκέψη, ιδίως αν είναι πάνω από 10 χρόνων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να του ζητήσετε να διαβάσει μία παράγραφο και μετά να του κάνετε ερωτήσεις που δεν τις περιμένει, ώστε να το προκαλέσετε να σκεφτεί και να αντιδράσει γρήγορα, σύμφωνα με τις συμβουλές που δίνει το Duke University Talent Identification Program (www.tip.duke.edu). Οι ικανότητες για κριτική σκέψη συμπεριλαμβάνουν την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μήπως το παιδί σας θέλει να μάθει, αλλά έχει κάποια εμπόδια; Λάβετε υπόψη σας τα πιο κάτω: ΔΕΠΥ: Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα. Συμπτώματά της μπορεί να είναι η έλλειψη προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. Αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί η ΔΕΠΥ, το παιδί ή ο έφηβος μπορεί, μεταξύ άλλων, να βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με μαθησιακά προβλήματα, να έχει άγχος, θυμό και χαμηλή αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια

| 78 |

είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία στην οποία τα παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, στο να βρουν το μηχανισμό που χρειάζεται για την επίλυση των προβλημάτων, μπερδεύουν τους μηχανισμούς των πράξεων και τα αριθμητικά σύμβολα. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση και αντιμετωπιστεί από τους παιδοψυχιάτρους ή εκπαιδευτικούς ψυχολόγους το πρόβλημα τόσο το καλύτερο για την πρόοδο του μαθητή.

Βασικά tips για γονείς • Η συνεργασία σας με το σχολείο είναι πάντα επιθυμητή. • Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μελετούν σε τακτικές ώρες, αλλά και να αξιοποιούν τον ελεύθερό τους χρόνο με διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες. Η ξεκούραση και το παιχνίδι είναι αναγκαία στην καθημερινότητά του. • Φροντίζετε να υπάρχει στο σπίτι ένας άνετος, ευχάριστος και καλά φωτισμένος χώρος για τη μελέτη του παιδιού. • Φροντίζετε ώστε να μην υπάρχουν στο γραφείο του πολλά αντικείμενα για να μην του αποσπούν την προσοχή. • Θέστε όρια για το χρόνο που μπορεί να παρακολουθεί τηλεόραση, να παίζει βιντεοπαιχνίδια ή να ασχολείται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς όλα αυτά κουράζουν πολύ τον εγκέφαλο, προκαλούν εκνευρισμό και δυσκολία στη συγκέντρωση.


ιδιωτική εκπαίδευση

Όταν το παιδί αλλάζει

σχολείο

Αρκετοί είναι οι λόγοι που αναγκάζουν πολλές οικογένειες να μετακομίσουν σε άλλο περιβάλλoν, ακόμη και χώρα, με συνέπεια το παιδί να πρέπει να αλλάξει σχολείο. Το γεγονός αυτό προκαλεί, τις πλείστες φορές, προβλήματα και στους γονείς αλλά και στο ίδιο το παιδί. ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΓΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

| 80 |


H

αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος πιθανό να δημιουργήσει στο παιδί αρκετά κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στην καθημερινότητα και συγκεκριμένα στο σχολείο, ιδιαίτερα τα παιδιά του δημοτικού, τα οποία είναι πιο ευάλωτα. Για τα παιδιά, αυτή η αλλαγή βιώνεται ως απώλεια και συνήθως την εκλαμβάνουν αρνητικά. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι το παιδί αποχωρίζεται του φίλους του και τους αγαπημένους του δασκάλους, με αποτέλεσμα η καθημερινότητά του να παίρνει διαφορετική τροπή και, ως επακόλουθο, να νιώθει πως δεν έχει κάτι σταθερό στη ζωή του, φοβούμενο το άγνωστο. Το άγνωστο, δηλαδή να ξεκινήσει να κτίζει από την αρχή τον κοινωνικό και ψυχικό του κόσμο γνωρίζοντας νέα άτομα, δημιουργώ-

ντας καινούργιους φίλους και συνηθίζοντας τους καινούργιους δασκάλους, με απώτερο σκοπό να εξοικειωθεί και να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό περιβάλλον. Ο φόβος, η ανασφάλεια και ορισμένες φορές η επιθετικότητα, ακόμα και η άρνηση να πάει το παιδί στο σχολείο, δυσκολεύουν στο μέγιστο βαθμό την ένταξή του. Από την άλλη, οι γονείς, μη γνωρίζοντας πώς να χειριστούν το γεγονός αυτό, λειτουργούν χρησιμοποιώντας λανθασμένες τεχνικές, οι οποίες οδηγούν το παιδί να αντιδρά με τον αντίθετο τρόπο, δηλαδή να κλείνεται στον εαυτό του και να πιστεύει πως κανείς στον κόσμο δεν το «αγαπά». Όλα τα πιο πάνω είναι φυσιολογικές αντιδράσεις του παιδιού, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα υποχωρήσουν, αρκεί οι γονείς να βρουν τις κατάλληλες μεθόδους στήριξης και υποστήριξης προς το παιδί, ούτως ώστε να προσαρμοστεί και να ενταχθεί ευκολότερα στο νέο περιβάλλον.

Πώς οι γονείς βοηθούν τα παιδιά Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους στην προσαρμογή του στο νέο σχολικό περιβάλλον, φτάνει να ακολουθήσουν κάποιους τρόπους που θα τους δώσουν τις λύσεις που αναζητούν: • Κατ’ αρχάς, οι γονείς πρέπει πρώτα να αποδεχθούν οι ίδιοι την καινούργια τους ζωή και να προσαρμοστούν σε αυτήν. Όταν καταφέρουν να το επιτύχουν, αποβάλλοντας την απώλεια του παρελθόντος, τότε θα βρίσκονται και οι ίδιοι σε θέση να λειτουργήσουν ενισχυτικά τόσο στην κοινωνική ένταξη του παιδιού τους στο νέο σχολείο όσο και στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. • Στη συνέχεια, πρέπει να προετοιμάσουν το παιδί τους για την επερχόμενη αλλαγή στη ζωή του, αρκετό καιρό πριν από τη μετακόμιση στο καινούργιο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να συζητήσουν με το παιδί τους εξηγώντας του τους λόγους της αλλαγής και να του τονίσουν πως σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ειλικρίνεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. • Η συνεργασία με το παιδί είναι ένας πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης του άγχους και της ανασφάλειας που θα προκύψουν στο συναισθηματικό του κόσμο. Μελετήστε μαζί με το παιδί σας την καινούργια γειτονιά, βρείτε μαζί διάφορα αξιοθέατα, παιχνιδότοπους, κέντρα αναψυχής, ακόμη και καταστήματα, ούτως ώστε να νιώσει πιο οικεία στο καινούργιο περιβάλλον. • Με τη μετακόμιση στην καινούργια γειτονιά ή χώρα, οι γονείς, πριν από την ένταξη του παιδιού τους στο σχολείο, θα ήταν καλό να μελετήσουν τη διαδρομή (ώρες λεωφορείου κ.λπ.), αλλά και να επισκεφθούν το σχολείο για να εξοικειωθεί το παιδί με το κτίριο. • Προσπαθήστε να κρατήσετε μία σταθερή ρουτίνα όσον αφορά στο παιδί μέχρι να νιώσει ασφάλεια, η

οποία θα προέλθει από τη σταθερότητα που θα υπάρχει στη ζωή του. • Διατηρήστε επικοινωνία με το παιδί σας σε καθημερινή βάση συζητώντας μαζί του για την ημέρα του στο σχολείο, τα μαθήματά του, τους νέους συμμαθητές του αλλά και οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να το απασχολεί. Μην παραλείψετε, επίσης, να το επιβραβεύετε στις επιτυχίες του. • Το πιο πιθανό είναι ότι το παιδί θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γονιών του, με αποτέλεσμα αυτό να του προκαλέσει περαιτέρω άγχος, αφού θα σκέφτεται πως στο νέο του σχολείο δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει. Όταν υποπέσει στην αντίληψή σας κάτι ανάλογο, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσετε μαζί με το παιδί, χρησιμοποιώντας θετικές φράσεις όπως «Σου έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις», «Κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά θα δεις ότι στο τέλος όλοι θα σε αγαπήσουν στο σχολείο» κ.λπ. • Επίσης, καλό είναι πριν από την ένταξή του στη νέα σχολική τάξη, να γνωρίσει, αν είναι εφικτό, την καινούργια δασκάλα αλλά και κάποιους συμμαθητές του από τη γειτονιά. • Ακόμη μία πρακτική λύση για την ομαλή ένταξη του παιδιού σας στο σχολείο είναι η επιλογή των σχολικών ειδών σε συνεργασία με το ίδιο το παιδί. Επίσης, η εγγραφή του παιδιού σας σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες το εκφράζουν, όπως πολεμικές τέχνες, χορό, γυμναστική, μουσική κ.λπ, συντείνουν στην ομαλή προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της ζωής του. Μην ξεχνάτε πως όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το παιδί σας στην αρχή θα διαρκέσουν για λίγο χρονικό διάστημα, αρκεί και εσείς με τη σειρά σας να έχετε υπομονή και να δίνετε στο παιδί σας σταθερότητα, αγάπη, καθώς και να του δείχνετε εμπιστοσύνη και ότι είστε απόλυτα σίγουροι πως στο τέλος θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία.

| 81 |


advertorial

Global College Ευχάριστα νέα για τους Κύπριους σπουδαστές Το Global College, συνεπές στην προσπάθειά του για εξυπηρέτηση του Κύπριου σπουδαστή, συνεργάζεται με το αγγλικό Πανεπιστήμιο του Wolverhampton από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Το University of Wolverhampton έχει αναγνωρίσιμη φήμη ως κορυφαίος παροχέας τόσο επαγγελματικών όσο και ακαδημαϊκών προγραμμάτων για συνεχή επαγγελματική ανέλιξη όσων τα παρακολουθούν. Τα οφέλη από αυτήν τη συνεργασία είναι πολλαπλά, αφού οι Κύπριοι φοιτητές, φοιτώντας στο Global College, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σε μόνο τρία χρόνια: • BSc (Hons) στο Business Information Systems, • BA (Hons) στο Business Management, • BA (Hons) στο International Business Communications (Top Up) και με μόνο ένα έτος σπουδών: • MA (Hons) στο Management.

Εγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών

Τόσο οι καθηγητές όσο και τα προγράμματα Σπουδών τυγχάνουν της έγκρισης του βρετανικού πανεπιστημίου, είναι αναγνωρίσιμα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και λαμβάνουν και την κρατική χορηγία μέχρι €3.417. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα πτυχία τους είτε σε τελετή αποφοίτησης του Global College είτε σε τελετή αποφοίτησης του University of Wolverhampton. Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Global College. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.globalcollege.com.cy ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 22814555.


83:Layout 1

2/8/12

3:47 PM

Page 1


advertorial

Αμερικανική Ακαδημία

Λεμεσού-Πάφου «Σοφία Πάντων Κάλλιστον»

Οι οδηγίες που είχα ήταν να βγω από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου, προς αεροδρόμιο. Κατηφορίζοντας τους κήπους και τις φυτείες των εσπεριδοειδών μέσα στη δροσιά μιας άλλης εποχής της Κύπρου των ήρεμων και χαλαρών ρυθμών, της εποχής της αθωότητάς μας, άφησα τη ματιά μου να ξεκουραστεί στο πράσινο που απλωνόταν στο στενό εξοχικό δρόμο που με οδηγούσε προς τη Γεροσκήπου... Τίποτα δεν με προειδοποιούσε για το θέαμα που θα αντίκριζα καθώς έκανα δεξιά στροφή στο τέρμα του δρόμου· ένα λευκό κτίριο σύγχρονης αρχιτεκτονικής δέσποζε από μακριά μέσα στο τοπίο κατατοπίζοντάς με για την ταυτότητά του: Αμερικανική Ακαδημία Πάφου! Ένα «πράσινο» σχολείο, που εκτός από την ακαδημαϊκή αρτιότητα και το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, έχει ανεγερθεί κάνοντας χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθιστώντας το απόλυτα αυτόνομο ενεργειακά και φιλικό προς το περιβάλλον και τους μαθητές του. Το αδελφό σχολείο, η Αμερικανική Ακαδημία της Λεμεσού, είναι αυτό που θα ονομάζαμε, ένα σχολικό περιβάλλον εξ ολοκλήρου «οικογενειακό». Τα δύο σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, η Αγγλική και η Ελληνική Σχολή, αλλά και αρκετές από τις παρεμφερείς δραστηριότητες του επιφανούς αυτού Εκπαιδευτικού Οργανισμού, όπως το Απογευματινό Φροντιστήριο, το Κέντρο Στήριξης Μάθησης, τα Θερινά και Χειμερινά Σχολεία συστεγάζονται σ’ ένα μαζεμένο και εύκολα ελεγχόμενο χώρο

| 84 |


info Η Αμερικανική Ακαδημία Λεμεσού-Πάφου δέχεται στους κόλπους της παιδιά από 2,5 ετών. Η Σχολή είναι εγκεκριμένο Κέντρο Εξετάσεων Edexcel και οι μαθητές προετοιμάζονται για GCSE/IGSE/GCE A Level και τις εξετάσεις TOEFL/IELTS.

στο κέντρο της Λεμεσού. Και στη Λεμεσό, όπως και στην Πάφο, η Αμερικανική Ακαδημία διαθέτει μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση με ένα Δημοτικό και δύο Νηπιαγωγεία. Στοχεύοντας στην προσφορά μιας ισορροπημένης εκπαίδευσης που ακολουθεί το Αγγλικό Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (προσαρμοσμένο στα κυπριακά δεδομένα), απαντά στις ανάγκες των μαθητών της και ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους στον ανώτερο δυνατό βαθμό. Αν περιοριστούμε σε μια απλή απαρίθμηση μερικών από τις διεθνείς επιτυχίες που μετρά η Αμερικανική Ακαδημία Λεμεσού-Πάφου, θα πρέπει να αναφέρουμε ενδεικτικά: • τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα • τη συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Greenwich του Λον-

δίνου για δημιουργία Foundation Course στην Κύπρο • τη συμφωνία με Οργανισμό της Σαουδικής Αραβίας για την ανάληψη της Διεύθυνσης και το συντονισμό τριών σχολείων με την εφαρμογή των προγραμμάτων του Οργανισμού • την προσεχή ίδρυση σχολείου στην Ουκρανία. Μας ξενίζει, και το λέμε, πώς ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με τέτοιο εύρος εργασιών και επιτευγμάτων διατηρούσε, επί χρόνια, ένα τόσο χαμηλό προφίλ… Ίσως αντικατοπτρίζει τη σεμνότητα του διευθυντή του, κ. Γ. Παρτζίλη, που με χαμόγελο και μετριοπάθεια, εκμυστηρεύεται: «Ίσως ήρθε η ώρα αυτή η πεταλούδα να ξεδιπλώσει τα φτερά της και να φανερώσει πόσο ψηλά μπορεί να πετάξει…».

| 85 |

Αφιέρωμα Ιδιωτική Εκπαίδευση  

αφιέρωμα για την ιδιωτική εκπαίδευση

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you