Page 1

AI GENITORI CĂTRE PARINŢII Come funziona la scuola dell’Infanzia in Italia Cum funcţionează grădiniţa in Italia Italiano/Română 10 prime informazioni per l’accoglienza dei vostri bambini 10 informaţii utile pentru primirea copiilor D-voastră la grădiniţă


2


BENVENUTI nel nostro paese e nelle nostre scuole

BINE AŢI VENIT în ţara noastră şi în şcolile noastre

Prima di tutto diciamo a voi e ai vostri figli “Benvenuti” in Italia e nella scuola italiana. Vi diamo poi alcune informazioni sulla scuola dell’Infanzia.

Mai întâi de toate vă zicem vouă şi copiilor voştri “Bine aţi venit” în Italia şi în şcoala italiană. Va dăm în continuare unele informaţii despre grădinită.

Iscrivete i vostri figli subito anche se l’anno scolastico è già cominciato e ricordate che tutti i bambini hanno diritto ad andare a scuola anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno (ONU, Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, Art. 28 e DPR 394/99).

Înscrieţi copiii D-voastră imediat la şcoală chiar dacă anul de învaţământ a început deja şi amintiţi-vă că toţi copiii au dreptul să meargă la scoală chiar dacă nu au toate actele în regulă conform legii despre permisul de şedere (ONU, Convenţia Internaţională despre Drepturile Copiilor, Art. 28 şi DPR 394/99).

3


1. QUANTI ANNI DURA LA SCUOLA IN ITALIA? 1. CÎŢI ANI DUREAZĂ ŞCOALA ÎN ITALIA? Nido d’Infanzia

fino a 3 anni

Creşa

Până la 3 ani

Scuola dell’infanzia

da 3 a 6 anni

Gradiniţa de copii

De la 3 până la 6 ani

Scuola primaria

da 6 a 11 anni

Şcoala primară

De la 6 până la 11 ani

Scuola secondaria di 1° grado

da 11 a 14 anni

Şcoala secundară de 1 grad

De la 11 ani până la 14

Scuola secondaria di 2° grado

oltre 14 anni

Şcoala secundară de gradul 2

După 14 ani

Scuola dell’Infanzia La scuola dell’infanzia di durata triennale concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento ed ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative . Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. ( Legge n° 53/2003).

Grădiniţa Grădiniţa , cu durata de 3 ani, ajută în educarea şi dezvoltarea afectivă, psicomotorie, cognitivă, morală, religioasă şi socială a copiilor, promovând potenţialul de socializare, autonomie, creativitate, învăţare şi asigură egalitatea oportunităţilor educative. La grădiniţă se pot înscrie, în fază experimentală, copiii care împlinesc 3 ani până în data de 30 aprilie a anului şcolar în curs. (Legea nr. 53/2003).


6


2. PER ISCRIVERE I BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA? 2. PENTRU A ÎNSCRIE COPIII LA GRADINITA ?

Per iscrivere tuo/a figlio/a a scuola devi compilare il modulo fornito dalla segreteria. In esso autocertifica la data di nascita dell’alunno e tutte le altre informazioni richieste. Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per: • Gli orari di frequenza; • L’iscrizione alla refezione scolastica (vd. Numero 5); • L’insegnamento della religione cattolica (vd. Numero 6).

Pentru a înscrie copiii D-voastră la grădiniţă trebuie să completaţi un formular pe care vi-l dă secretariatul grădiniţei. Prin completarea acestuia se autocertifică data de naştere a copilului şi toate celălalte informaţii cerute. În momentul înscrierii se completează formulare pentru : • Programul de frecvenţă; • Înscrierea la cantina grădiniţei (vezi Numărul 5); • Predarea religiei catolice (vezi Numărul 6).

7


8


3. SCUOLA STATALE, COMUNALE, PRIVATA PARITARIA 3. GRĂDINIŢELE DE STAT, COMUNALE ŞI PARTICULARE?

In molti comuni i genitori possono scegliere fra diverse gestioni: • la scuola dell’infanzia statale: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 (comprensiva di mensa); • la scuola dell’infanzia comunale paritaria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00/ 8.30 alle 16.00 (comprensiva di mensa); • la scuola dell’infanzia privata paritaria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 (comprensiva di mensa). E’ importante essere puntuali. Per eventuali domande o per qualsiasi altro problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

În multe localităţi părinţii pot alege între diferite grădiniţe: • Grădiniţa de stat: de luni până vineri de la ora 8.00 până la 16.00 (inclusiv masa de prânz); • Grădiniţa comunală: de luni până vineri de la ora 8.00/8.30 până la 16.00 (inclusiv masa de prânz); • Grădiniţa particulară: de luni până vineri de la ora 8.00 până la 16.00 (inclusiv masa de prânz). Este important sa fiţi punctuali. Pentru întrebări sau pentru orice alte probleme apelaţi la Secretariatul grădiniţei.

9


4. SE I GENITORI INIZIANO PRESTO IL LAVORO E FINISCONO TARDI? 4. DACĂ PĂRINŢII INCEP SERVICIUL DEVREME ŞI TERMINĂ TÂRZIU?

Per venire incontro a questi problemi in alcune scuole ci sono anche orari di anticipo ( dalle 7.45) e di posticipo (dalle 16.00).

Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme în unele grădiniţă există activităţi anticipate (de la 7.45) şi jocuri de după-amiază (de la 16.00).

Chiedete alla segreteria della scuola informazioni sulla domanda da presentare.

Întrebaţi la secretariatul grădiniţei informaţii despre depunerea cererii respective.


5. LA REFEZIONE SCOLASTICA 5. CANTINA GRĂDINIŢEI

In tutte le scuole vi è il servizio di refezione scolastica. E’ possibile chiedere una dieta speciale - per motivi di salute (allergie alimentari) o per motivi religiosi. Se il genitore chiede la riduzione della retta della refezione scolastica laddove è prevista, deve compilare il modulo che gli verrà consegnato dalla segreteria. Alla segreteria della scuola si consegnano: • Il documento ISEE (rilasciato dal comune); • la richiesta di dieta speciale per motivi religiosi o di salute.

Per eventuali domande o per qualsiasi altro problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

În toate grădiniţele există masa de prânz. Există posibilitatea cererii unei diete speciale – din motive de sănătate (alergii alimentare) sau din motive religioase. Dacă părinţii cer reducerea plăţii pentru masa de prânz, acolo unde este prevăzută, trebuie să completeze un formular care le va fi dat de către secretariatul grădiniţei. La secretariatul grădiniţei se predau : • Documentul ISEE (eliberat de Primărie); • Cererea unei diete speciale din motive de sănătate sau religioase. Pentru întrebări sau orice alte probleme apelaţi la secretariatul grădiniţei .


13


6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O SCELTA ALTERNATIVA? 6. STUDIEREA RELIGIEI CATOLICE SAU O ALEGERE ALTERNATIVĂ?

Per due ore alla settimana è previsto l’insegnamento della religione cattolica. Al momento dell’iscrizione i genitori devono dichiarare se scelgono di: Avvalersi

Non avvalersi

di tale insegnamento.

Per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia privata, di matrice confessionale l’insegnamento della religione cattolica è obbligatorio.

Pentru o oră pe saptămână e prevăzută studierea religiei catolice. În momentul înscrierii, părinţii trebuie să declare dacă aleg să: Să participe

Să nu participe

la astfel de instruire.

Pentru copiii care frecventează grădiniţele particulare de religie catolică, predarea religiei catolice este obligatorie .

14


7. QUAL È IL CALENDARIO SCOLASTICO? 7. CARE ESTE CALENDARUL ŞCOLAR?

La scuola dura circa 9 mesi. Comincia verso la metà di settembre e finisce il 30 giugno.

Grădiniţa durează aproximativ 9 luni. Începe spre mijlocul lunii septembrie şi se sfârşeşte în 30 iunie.

Ci sono due periodi di vacanza:

Există două perioade de vacanţă:

• due settimane a Natale (di solito dal 23 dicembre al 6 gennaio); • circa una settimana a Pasqua (in marzo o in aprile).

• doua săptămâni de Crăciun (de obicei din 23 decembrie până în 6 ianuarie); • aproximativ o săptămână de Paşte (în martie sau în aprilie).

Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno e dipendono dalle decisioni delle singole scuole.

Alte zile de vacanţă sunt distribuite în decursul anului şcolar şi depind de hotărârile fiecărei grădiniţe în parte.

L’insegnante vi informerà ogni volta di eventuali giorni di chiusura della scuola. ASSENZE Ogni assenza per malattia dovrà essere giustificata in base al Regolamento Sanitario adottato dalla scuola.

Educatoarea vă va informa de fiecare dată despre zilele de vacanţă .

ABSENŢELE Fiecare absenţă din motive de boală trebuie justificată în baza Regulamentului Sanitar adoptat de grădiniţă.

15


8 A CHE COSA SERVONO LE RIUNIONI TRA I GENITORI E GLI INSEGNANTI? 8 LA CE SERVESC ŞEDINŢELE CU PĂRINŢII ŞI EDUCATORII?

20

Gli insegnanti periodicamente incontrano voi genitori per parlare delle esperienze e attività che hanno realizzato o realizzeranno, dei temi educativi e dei progressi raggiunti dai bambini.

Periodic, educatoarele se întâlnesc cu părinţii pentru a vorbi despre experienţele şi activităţile pe care le-au realizat sau le vor realiza, despre programele educative şi progresele copiilor.

Questi momenti di incontro sono indispensabili perché la scuola e la famiglia possono collaborare per l’educazione e il inserimento di vostro figlio.

Aceste întâlniri sunt foarte importante pentru colaborarea dintre scoală şi familie în educarea copiilor şi în integrarea lor reuşită.

Colloqui

Şedinţe/Adunări

Ogni insegnante ti comunicherà il giorno in cui ti puoi incontrare per parlare di tuo/a figlio/a. Anche tu potrai chiedere un colloquio con gli insegnanti.

Fiecare educatoare comunică din timp părinţilor ziua în care se pot întâlni şi vorbi despre copil. Şi părinţii pot cere o întâlnire cu educatoarele.

22


23


9. SE IL BAMBINO NON SA L’ITALIANO? 9. DACĂ COPILUL NU VORBEŞTE LIMBA ITALIANĂ?

Per aiutare vostro figlio a inserirsi nel gruppo e apprendere la nuova lingua, gli insegnanti adotteranno strategie e organizzeranno momenti ludici con i compagni.

Pentru a ajuta copilul D-voastră să se integreze în grupă şi să înveţe noua limbă, educatoarele adoptă strategii şi organizează momente de joacă cu colegii de grupă.

24


10. E SE NE VOLETE SAPERE DI PIÙ? 10. ŞI DACA VREŢI SĂ ŞTIŢI MAI MULT?

Non preoccupatevi! Ci sono infatti dei centri che vi possono dare suggerimenti concreti:

RICCIONE Via Torino 19 Tel. 0541/601479 (centro di documentazione delle esperienze educative e Sociali – Sezione interculturale) Via Martinelli 21 Tel. 0541/696635 (Sportello informativo per immigrati Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione) Via Martinelli 21 Tel. 0541/696635 Associazione Arcobaleno (Associazione di volontariato Socio assistenziale per i cittadini immigrati) Via Flaminia Tel.0541/428800 Sportello informativo/servizi Amministrativi

Nu vă preocupaţi! Există centre care vă pot da informaţii concrete:

RICCIONE Strada Torino 19 Tel.0541/601479 ( centrul de documentare despre experienţele şcolare şi sociale – secţia interculturală) Strada Martinelli 21 Tel 0541/696635 (Biroul de informaţii pentru imigranţi Sectorul servicii personale – Primăria Riccione)

Strada Martinelli 21 Tel 0541/696635 Asociaţia “Arcobaleno” (Asociaţie de voluntariat, socio-asistenţă pentru catăţenii imigranţi)

Strada Flaminia Tel. 0541/428800 Biroul de informaţii/servicii administrative


CATTOLICA

CATTOLICA

Via Cavour, 36 Tel. 0541/960135 ( Sportello informativo per stranieri del Comune di CATTOLICA)

Strada Cavour, 36 Tel. 0541/960135 (Biroul de informaţii pentru imigranţi – Primăria CATTOLICA)

CORIANO

CORIANO

P.zza Mazzini, 15 C/o Municipio Tel. 0541/659824 (Sportello Immigrati del Comune di CORIANO)

Piazza Mazzini, 15 C/o Municipio Tel. 0541/659824 (Biroul de informaţii pentru imigranţi – Primăria CORIANO

MISANO ADRIATICO

MISANO ADRIATICO

via Repubblica, 140 Tel 0541/618439 – 3316316222 (Sportello informativo per stranieri del Comune di Misano Adriatico)

Strada Repubblica, 140 Tel 0541/618439 – 3316316222 (Biroul de informaţii pentru imigranţi – Primăria MISANO ADRIATICO)

MORCIANO DI ROMAGNA

MORCIANO DI ROMAGNA

Via Pascoli, 40 Tel. 0541/989165 - fax 0541/989165 (Sportello informativo per stranieri del Comune di Morciano di Romagna)

Strada Pascoli, 40 Tel. 0541/989165 - fax 0541/989165 (Biroul de informaţii pentru imigranţi – Primăria MORCIANO DI ROMAGNA

Naturalmente ci sono genitori stranieri che possono aiutarvi!!!

Cu siguranţă puteţi găsi parinţi străini care vă pot ajuta!!!


BUONA SCUOLA!

SUCCES LA ŞCOALĂ!

Progetto originale: Arcangela Mastromarco

Proiect original:

Rielaborazione: Monica Bartolini - Claudio Ugolini Centro di documentazione dell’Esperienze Educative e Sociali

Reelaborat: Monica Bartolini - Claudio Ugolini Centrul de documentare al Experienţelor educative şi Sociale

I testi sono stati rielaborati grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro dei referenti sottoscrittori del Protocollo di coordinamento delle azioni per l’attività Interculturale nelle scuole del distretto Rimini Sud. Traduzioni: Lasan Flavia

* LA RIPRODUZIONE VIENE INCORAGGIATA CITANDO LA FONTE

Arcangela Mastromarco

Textele au fost reelaborate mulţumită colaborării grupului de lucru format din referenţii care au subscris Protocolul de coordinare al acţiunilor pentru activitatea Interculturală în şcolile din zona Rimini Sud Traduceri: Lasan Flavia

* REPRODUCEREA E ÎNCURAJATĂ CITÂND SURSA

Opuscolo info 2014 infanzia linguarumeno  
Opuscolo info 2014 infanzia linguarumeno  
Advertisement