Page 1

CITAVERDE COLLEGE ROERMOND VMBO Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond 0475346346

Schooljaar 2018-2019 juni 2019

INFOBULLETIN JUNI 2019 IN DIT NUMMER ONDER MEER:

Examentraining 2019

Nieuwe kluisjes schooljaar 2019-2020

9 mei t/m 17 mei

Centraal Examen KB en GL/ TL

30 mei

Hemelvaart

31 mei

Onderwijsvrije dag

LOB 2019-2020

10 juni

2e Pinksterdag

Cultuurdag

11 juni

Onderwijsvrije dag

Bezoek rechtbank

14 juni

Laatste lesdag

18 juni

Sportdag leerjaar 1 en 2

19 juni

Cultuurdag leerjaar 1 t/m 3

20 t/m 26 juni

Proefwerkweek

28 juni

Boeken inleveren

2 juli

uitje leerjaar 1 t/m 3

9 juli

zomervakantie


EXAMENTRAINING 2019

Voor het eerst heeft CITAVERDE College zelf een examentraining georganiseerd voor de eindexamenleerlingen. Dankzij de vrijwillige hulp van heel veel docenten konden veel vierdeklassers op de drie dagen voor het examen geholpen worden met vragen en uitleg. Er was gezorgd voor samenvattingen van alle vakken en veel oefenvragen. We waren verheugd dat bijna alle leerling van de GL-TL en KB

klassen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheden en hopen natuurlijk dat de hulp effect heeft gehad op de resultaten.

2


LOEREN BIJ DE BOEREN– EEN GROOT SUCCES Loeren bij de Boeren was een groot succes. VMBO en MBO CITAVERDE College Roermond waren goed vertegenwoordigd om een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende boerenbedrijven en de mooie opleidingstrajecten die daarbij horen. Veel belangstelling.

3


GEZONDE SCHOOL CITAVERDE COLLEGE ROERMOND

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt CITAVERDE College Heerlen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat ĂŠn heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema zorg.

4


CITAVERDE COLLEGE ROERMOND KRIJGT NIEUWE KLUISJES Ook als CITAVERDE College willen we graag mee in vernieuwde technieken en trends. Na de zomervakantie stappen we dus over op nieuwe kluisjes voor de leerlingen. De huidige kluisjes voldoen niet meer aan de wensen en zijn toe aan vervanging. Vóór de zomervakantie worden alle faciliteiten in orde gemaakt om over te kunnen gaan naar het nieuwe systeem. Het worden kluisjes die een digitale toegang gaan krijgen. Elke leerling heeft een leerlingpasje dat nu dient als onder meer kopieerpasje. Ditzelfde pasje wordt straks ook gebruikt om het kluisje te openen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het kluisje te openen middels een app op de mobiele telefoon. Verdere specifieke informatie zal middels brieven en informatie via de mentor worden gecommuniceerd. Kortom: we houden u zo goed en snel mogelijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

5


LOOPBAANORIENTATIE & BEGELEIDING LOB 2019-2020

Met de invoering van profielen in het vmbo is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) een verplicht onderdeel van de examenprogramma's in vmbo (basis, kader, gemengde en theoretische leerweg). In het onderwijs van het CITAVERDE College besteden wij veel aandacht bij Dienstverlening & Producten aan de verschillende werkveldsectoren. In schooljaar 2019-2020 krijgen alle derdeklassers in een blok van ongeveer 10 weken extra loopbaan oriëntatie en begeleiding aangeboden. De resultaten van deze begeleiding worden vastgelegd in een loopbaandossier dat weer onderdeel uitmaakt van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). We gaan tijdens deze LOB-blokken in op keuzemogelijkheden en loopbaancompetenties Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes.

Dit geldt dus niet alleen voor de keuze van een keuzevak, een vervolgopleiding of een baan, maar voor alle loopbaankeuzes die gemaakt moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vijf loopbaancompetenties: 

Wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?

Waar ga en sta ik voor en waarom dan?

Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan?

Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?

Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Wilt u als bedrijf een bijdrage leveren aan de beroepenoriëntatie dan kunt u met ons contact opnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos Abels (j.abels@citaverde.nl) of Carine Stuurman-Jansen c.stuurman@citaverde.nl

6


CITARUN ROERMOND MET CITAVERDE KANJERS Trots op CITAVERDE kanjers die vandaag in hun vakantie meededen aan de Cityrun en hun begeleiders. Met dank aan de heer Peeters voor de foto’s. Super prestaties!

7


CULTUURDAG 2019

Een Cultuurdag is een feest. Op woensdag 19 juni laten we onze leerlingen op een unieke manier kennis maken met cultuur. We laten ze een dag lang ontdekken wat creativiteit is en hier plezier aan beleven. We doen dit met de volgende workshops: Live Magazine, Allround-circus , Grime Wonden Maken, Hiphopdance, Hololens, Poetry Slam, Sound Design, Stage Fighting en Street Beats. We hebben een ochtendgroep en een middaggroep. In de ochtendgroep zitten alle klassen van leerjaar 1 aangevuld met klas 2A, 2D, 2E. In de middaggroep alle klassen van leerjaar 3 aangevuld met klas 2B, 2C, 2F. De ochtendgroep begint om 08.45 en eindigt om 11.45. De middagroep begint om 12.15 en eindigt om15.15. We gaan voor deze dag online inschrijven. De ochtendgroep schrijft zich in op maandag 3 juni en dinsdag 4 juni. De inschrijving van de middaggroep is op woensdag 5 juni en donderdag 6 juni. Binnenkort krijgen de leerlingen via de mentor meer informatie over de inschrijving en wat de verschillende workshops allemaal inhouden. Ook zal de inschrijving via posters kenbaar worden gemaakt. We hebben voor deze dag een groep leerlingen bereid gevonden om verslaglegging te gaan doen van de ochtend/middag. Ze gaan interviews houden, foto’s maken, teksten maken over de workshops en zetten dit op het einde van de dag in een Live Magazine oftewel: het tijdschrift dat gemaakt wordt brengt verslag uit van diezelfde dag! Dit zal dan onder alle leerlingen worden verspreid.

8


BEZOEK RECHTBANK

In de periode t/m het einde van dit schooljaar zullen alle klassen van leerjaar 3 een bezoek gaan brengen aan de rechtbank in Roermond. We gaan zittingen bijwonen van de politierechter. De politierechter behandelt zaken waarbij een maximale gevangenisstraf van 1 jaar kan worden opgelegd. Dit zijn lichte misdrijven. Je moet dan denken aan winkeldiefstal, illegale wietteelt, vandalisme, geweldpleging, maar geen moord, verkrachting of andere zware misdrijven. Hiervoor is er de meervoudige kamer en zijn er tenminste 3 rechters aanwezig. Elke zitting van de politierechter duurt gemiddeld 20 minuten en onze leerlingen volgen een aantal zittingen waarbij de politierechter op het einde een uitspraak doet. Voordat de zitting begint moet elke leerling door een detectiepoort bij de ingang van het gerechtsgebouw en krijgen we uitleg over welke zaken de rechtbank Limburg mee te maken krijgt. Dit is niet alleen strafrecht, maar ook bestuursrecht, jeugdrecht en civielrecht. Tussen de zittingen door vraagt de politierechter weleens aan de leerlingen of ze het eens waren met de uitspraak of dat ze vragen hebben over de zitting. Het is een leerzame ochtend waarbij de leerling een duidelijker beeld kan krijgen over hoe het er in de rechtbank eraan toe gaat.

9


OIB LEERJAAR 4 Onze huidige derdejaars leerlingen hebben allemaal hun eerste OIB (Oriëntatie In het Bedrijfsleven) stage gehad. Voorheen noemde men dit ook wel de snuffelstage. In april zijn ze allemaal 2 weken bij een door henzelf gekozen bedrijf/instelling geweest om kennis te maken met het beroep waar ze eventueel in de toekomst mee te maken zouden kunnen krijgen. Hiervoor is deze OIB stage ook bedoeld. Ze hebben hier allemaal een verslag van gemaakt en krijgen voor de stage en de inhoud van het verslag samen één punt. In het begin van leerjaar 4 is er ook weer een OIB stage en deze loopt van 21 augustus t/m 30 augustus. Elke leerling van leerjaar 3 moet voor 3 juni het aanmeldformulier hebben ingeleverd bij meneer Abels. Met het aanmeldformulier wordt er een stagecontract opgesteld en dit moet dan voor de zomervakantie ondertekend worden ingeleverd op school. Een ondertekend stageformulier betekent in de praktijk dat de leerling gedurende de OIB stage via school verzekerd is. Dit vinden stage bedrijven belangrijk om te weten. In het algemeen vinden onze leerlingen de OIB stage erg leuk en wordt er veel geleerd. We krijgen vaak feedback van de stagebedrijven dat de leerling prima heeft gefunctioneerd.

Soms is een OIB stage ook heel leerzaam wanneer er tijdens de stage blijkt dat de gekozen beroepsrichting toch eigenlijk niet zo interessant was voor de leerling. Leren is dan ook ervaren!!

10


DIENSTVERLENING & PRODUCTEN: TECHNIEK Dienstverlening & Producten afdeling Techniek met onze techniekdocent de heer Luyten. De opdracht is om kennis te maken met verschillende materialen en gereedschappen en zo een acrobaat te maken. Leerlingen zijn erg enthousiast en gedreven aan het werk.

11


MBO VERKOPER CITAVERDE COLLEGE ROERMOND

Opleiding MBO-VERKOPER CITAVERDE College Roermond —OVERAL WERK - we hebben nog een paar plaatsen. Meld je snel aan bij ons MBO. Met KB zijn ook niveau 4 opleidingen mogelijk als je examencijfers goed zijn. Jeanine Jansen– j.jansen@citaverde.nl OPLEIDING RETAIL BIJ HET CITAVERDE COLLEGE TE ROERMOND Ben jij klantgericht, sociaal vaardig en flexibel? En vind je het leuk om in een winkel te staan? Dan is het beroep van verkoper wellicht iets voor jou. Om je diploma te halen moet je veel stage lopen, maar je krijgt ook theorieles. Je leert de Nederlands vaktaal, maar ook Engels om eventuele buitenlandse klanten te woord te staan. Rekenen is ook belangrijk omdat je met geld omgaat. Je leert de kassa's te bedienen. Je moet je verdiepen in het assortiment aan producten dat de zaak verkoopt, of dat nu etenswaren zijn, cadeauartikelen, dierverzorgingsartikelen of andere goederen. Je werkt meestal samen met collega's en er is een leidinggevende die vertelt wat je moet doen. Klanten helpen, de winkel opruimen of spullen uit het magazijn halen. TOELATINGSEISEN MBO VERKOPER (NIVEAU 2) Heb jij interesse in deze opleiding op niveau 2? Dan dien jij te voldoen aan de juiste toelatingseisen. Je wordt toegelaten met een mavo of vmbo-diploma (minimaal leerweg BB, LEER-WERK-TRAJECT of KB). Ook voldoet een diploma van een Entreeopleiding / AKA niveau 1. Daarnaast moet je zorgen voor een positief instroomadvies van de school waar jij je diploma (of overgangsbewijs) hebt behaald. Meer interesse? Jeanine Jansen j.jansen@citaverde.nl of Paul Wolters p.wolters@citaverde.nl

12


OUDERRAAD CITAVERDE COLLEGE ROERMOND 2019-2020

Oproep voor nieuwe leden ouderraad CITAVERDE COLLEGE ROERMOND VMBO Graag komen wij in contact met ouder(s)/verzorger(s) die meer betrokken willen zijn bij school, om mee te praten en discussiëren binnen de ouderraad. Wat doet de ouderraad? De ouderraad komt een aantal maal per jaar bijeen en stelt (gevraagd of ongevraagd) zaken aan de orde die aandacht behoeven van de schoolleiding of het schoolbestuur. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als: - en klimaatbeheersing in de school -docenten

Hoewel besluitvorming binnen de ouderraad niet bindend is, functioneert de ouderraad wel als een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. Ouders kunnen deel uitmaken van de ouderraad zolang zij één of meerdere kinderen op school hebben zitten. Hierdoor ontstaan er jaarlijks vacatures. Graag komen wij daarom in contact met ouder(s)/verzorger(s) die meer betrokken willen zijn bij school, om problemen, vragen of ideeën gefundeerd onder de aandacht te brengen van de locatiedirectie en mee te praten en discussiëren binnen de ouderraad.

Vindt u het leuk om deel te nemen aan de ouderraad of ontvangt u hierover eerst graag meer informatie? Neem dan contact op met: mevrouw Marion van Kempen—adjunct directeur VMBO CITAVERDE College Roermond Email: m.vankempen@citaverde.nl/ telefoon: 0475346346

13

Profile for CITAVERDE-Roermond

Informatiebulletin juni 2019 CITAVERDE College Roermond VMBO  

Informatiebulletin juni 2019 CITAVERDE College Roermond VMBO  

Advertisement