Page 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.10.2012r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej na potrzeby uczestników projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA z siedzibą w Wieprzu . Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do sprzedaży odzieży roboczej na potrzeby uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu, realizowanych w projekcie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zakupu jest: 1.

podkoszulki niebieskie - 26 szt ( zawierające logo realizowanego projektu)

2.

koszule flanelowe – 13 szt

3.

bluza polarowa – 13 szt ( zawierająca logo realizowanego projektu)

4.

buty do branży budowlanej – 13 par

5.

spodnie ogrodniczki niebieskie (zawierające logo realizowanego projektu)

6.

klapki (skóra ekologiczna) – 13 szt

7.

spodnie materiałowe niebieskie robocze- 13 szt

8.

rękawice budowlane skórzane

Bardzo proszę o podanie cen poszczególnych pozycji jak i całej wartości zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis zamowienia odzież robocza  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you