Page 1

www.cisv.dk CISV Danmark Bornholmsgade 1, kælderen 1266 København K. Telefon: 3312 2478 Fax: 3312 2477 E-mail: cisv@cisv.dk


CISV - building global friendship Hvad er mosaik?

Hvem deltager på en mosaik?

Mosaik består af forskellige unikke fredsuddannende projekter

Da Mosaik-projekter varierer meget i form og indhold er der ikke

der alle fokuserer på udfordringer og behov i lokalsamfundet.

en specifik deltagergruppe. Det varierer derfor, hvem der kan

Formålet er at udforske et tema i det lokale miljø, som inspir-

deltage i de enkelte projekter. Alle kan deltage på et Mosik, dog

erer deltagerne til at skabe forandring i deres lokalsamfund og

har hvert enkelt projekt en specifik målgruppe.

være aktive verdensborgere. Mosaik er et projekt-baseret program, hvor hvert projekt har

Pris

sine egne unikke formål, behov, aktiviteter og målgruppe.

Da Mosaik-projekter foregår i lokalområdet er det forholdsvis billigt at deltage, og da projekterne varierer meget i form og

Mosaik-projekter er ofte planlagt og afholdt i samarbejde med

indhold er deltagergebyret afhængigt af det enkelte projekt.

andre organisationer fra lokalsamfundet. Fælles for alle projekterne er at de har følgende mål:

Er du interesseret? Hvis dette har vakt din interesse, så gå ind på www.cisv.dk. Her

• Mosaik sigter efter aktivt at udforske et tema med lokal sam-

kan du læse meget mere om Mosaik, CISV og hvordan du kan

menhæng

deltage. Du kan læse personlige historier fra andre som har

• Mosaik fremmer en kreativ og kritisk indstilling til problemer

været af sted med CISV, og du kan finde ud af hvor din nærm-

og løsninger

este lokalforening er.

• Mosaik skaber personlig vilje til aktivt medborgerskab • Mosaik giver deltagerne vilje og lyst til at tage initiativ i deres lokalsamfund

C I S V

Mosaik Folder  

Verden er reflekteret i lokalsamfundet. Mosaik programmet tilbyder vores lokalforeninger en model for hvordan man kan lave fredsuddannelse i...

Advertisement