Page 1

www.cisv.dk CISV Danmark Bornholmsgade 1, kælderen 1266 København K. Telefon: 3312 2478 E-mail: cisv@dk.cisv.org


CISV skaber venskaber på tværs af grænser

Hvad er en International People’s Project?

CISV uddanner og inspirerer mennesker til at skabe

i 14-21 dage sammen med 16-25 andre, der ønsker

en fredeligere og mere retfærdig verden. Hvert år

at gøre en forskel. I samarbejde med en lokal organi-

sender vi unge afsted på vores syv uddannelsespro-

sation sætter en IPP fokus på et lokalt behov med

grammer på internationale camps og kulturelle ud-

konkrete projekter f.eks. renoveringen af en nedslidt

vekslinger i over 60 lande i hele verden.

legeplads eller et samarbejde med en besøgstjen-

CISV har over 60 års erfaring

International People’s Project (IPP) er en lejr for 19+

este med fokus på ældres rettigheder.

CISV har siden 1951 arrangeret internationale lejre

Hvad lærer man på en IPP?

for unge. Dengang var det kun for 11-årige. I dag ud-

På en IPP får arbejder man sig fra teori til praksis med

byder CISV syv programmer, så alle aldersgrupper

et emne, man brænder for. Via erfaringsudveksling,

kan deltage i vores uddannelse inden for mennesk-

workshops, foredrag og praktisk arbejde udvikler

erettigheder, bæredygtighed, konflikthåndtering og

deltagerne et bidrag til samarbejdsorganisationen.

forskellighed.

Jeg vil afsted!

CISV er frivillig og demokratisk

Så kontakt din lokale CISV-forening eller hovedorgani-

CISVs arbejde baserer sig udelukkende på frivil-

sationen! Du kan også checke www.cisv.dk, hvis du

lighed. Derfor er dit bidrag uvurderligt og værdsat.

vil vide lidt mere.

CISV er partnerorganisation med UNESCO. Vi uddan-

Du kan finde gældende priser her: www.cisv.dk/priser

ner gennem erfaringsbaseret læring for at skabe A Culture of Peace.

IPP

CISV - building global friendship

International People's Project  

Læs om mulighederne ved at deltage i CISV Danmarks program for 19+, IPP.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you