Čist račun - osječki proračun (srpanj 2021.)

Page 1

BROJ 63, SRPANJ 2021. ZORISLAV BABIĆ

Osječki umirovljenici u Ritmu zdravog života Program „Zaustavimo vrijeme – ritam zdravog života!+“ provodi se četvrtu godinu za redom. Opći cilj programa definiran je kao kvalitetnije uključivanje umirovljenika i građana starije životne dobi u život lokalne zajednice. Realizacijom posebnih ciljeva programa postignuto je unapređenje kvalitete života umirovljenika i građana starije životne dobi na području grada. Sadržaji obuhvaćeni programom bili su prilagođeni ovoj dobnoj skupini. Programske aktivnosti obuhvatile su kreativne radionice, preventivnu zdravstvenu zaštitu, rekreativne, društvene i kulturno-zabavne sadržaje i pružanja usluga ovisno o zahtjevima umirovljenika. Grad Osijek ima veliko razumijevanje za djelovanje umirovljeničkih udruga. Potrebe i ambicije Udruge veće su od onoga što se ostvari na razini jedne godine. Međutim, i mi imamo razumijevanja za činjenicu da su sredstva ograničena, a zahtjevi i potrebe nadilaze mogućnosti financiranja za ove namjene.

Tajnica Udruge „Novi dan“

MARIJA PODBOJ

Projekte dogovaramo s korisnicima

Predsjednik Udruge umirovljenici zajedno Osijek

Tijekom 2020. provodio se još i projekt “Dnevni boravak za umirovljenike u gradskoj četvrti Donji grad“ u partnerstvu s Udrugom Lijepa Starost Osijek.

2.500.000 kuna proračunskog novca osigurano je za vatrogasnu zaštitu.

Projekt „Idemo dalje“ provodio se u svrhu poboljšanja kvalitete života teško invalidne djece, mladeži i njihovih roditelja, kao i maksimalnom očuvanju i jačanju mogućnosti invalidnih osoba uz pomoć stručnih osoba. Sve je organizirano kroz radionice. S obzirom na epidemiološku situaciju u projektu je sudjelovalo 15-ak osoba. Pandemija koronavirusom utjecala je na nas možda i više nego na ostale radi dodatnog opreza zbog naše djece koji su inače podložniji infekcijama i bolestima. Klub broji 83 člana. Poteškoće nam stvaraju i prijevoz te sve starija dob roditelja i njihove djece. Svake godine provodimo slične projekte prema dogovoru i željama korisnika.

Svjetska praizvedba U Parku kralja Petra Krešimira IV otvoreno je Osječko ljeto kulture 2021. svjetskom praizvedbom koncerta za glasovir i simfonijski orkestar “Esseker”.


TOMISLAV GALIĆ

Voditeljica projekata

Svakodnevno radimo na poboljšanju uvjeta življenja djece i mladih

MAŠA RIZNIĆ

Azil je dom svima koji žele pokloniti vrijeme napuštenima Tijekom projekta „Mislim, dakle volontiram! 2020!“ mladi iz Osijeka su 6 mjeseci sudjelovali u različitim aktivnosti, kroz koje se ozelenio i pocvijetio cijeli Azil, izgradilo (renoviralo) 5 bokseva za pse, navezlo kamenčiće u 5 bokseva i prošetalo sve pse koji žive u Azilu barem 3 puta do Drave. Azil je i naš dom, ne samo pasa nego i ljudi, dom svakoga tko odvoji dio svoga vremena da bi ga poklonio napuštenima. Projektom „Odgovorno i održivo – život s manje smeća“ upoznali smo naše sugrađane s konceptom održivog odnosa prema smeću i to kroz radi-

Provodimo veliki broj projekata, među kojima i međunarodne projekte te suraCIST đujemo s različitim RACUN OSJECKI PRORACUN organizacijama.

2

onice i direktne akcije. Radionice su se provodile online, a radna akcija uklanjanja smeća organizirana je kako bi se očistila priroda niz šetnicu od Azila prema Dravi. Ukupno je na ovim projektima sudjelovalo 178 ljudi. Pobjede su bitan kotačić volonterskog mehanizma ovoga grada i to s ponosom naglašavam. Do te mjere smo uspjeli popularizirati naša “otvorena vrata” koja su doslovno svakoga dana otvorena za sve koji nam se žele pridružiti. Tako nerijetko vikendom možete izbrojati stotine volontera spremnih da svoje vrijeme poklone psima na razne načine. Jednim od naših najvećih uspjeha svakako smatramo i broj volonterskih sati ostvarenih u posljednje dvije godine. Grad Osijek uvijek je partner na našim projektima, pokrovitelj našim događanjima, a uspješno smo zajedno radili i nekoliko kampanja udomljavanja.

Voditelj općih poslova u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu

Projekt „Kutak sigurnosti“ provodio se od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. Kroz projekt Centar je kontinuirano provodio preventivne aktivnosti za djecu i mlade na temu međuvršnjačkog nasilja s posebnim naglaskom na e-nasilje, odnosno, nasilje putem interneta i digitalnih tehnologija. Također, kroz projekt pružana je besplatna savjetodavna pomoć te su provedene besplatne edukativne aktivnosti za djecu i mlade. U provedbi projekta „Kutak sigurnosti“ sudjelovalo je troje zaposlenika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te dvoje volontera, dok što se izravnih korisnika tiče, odnosno, djece

i mladih, usluge savjetovališta koristilo 25 djece i mladih. U Centru je trenutno zaposleno 23 zaposlenika, dok je članova Udruge 7. U pitanju je tim mladih, visokoobrazovnih ljudi koji svakodnevno radi na poboljšanju uvjeta života za djecu i mlade kako u samom Osijeku tako i na širem području. U prethodnih pet godina Centar je proveo preko stotinu projekata od kojih svaki ima jedan cilj, a to je poboljšanje uvjeta života za najranjivije u društvu, što su upravo djeca i mladi. Već dugi niz godina Centar kvalitetno surađuje s Gradom Osijekom na nizu projekata te nam je uvijek zadovoljstvo surađivati.

Naša vrata otvorena su za svu djecu i mlade te njihove obitelji ili bilo kojeg drugog korisnika kojemu je potrebna pomoć.


JOSIPA MAMUŽIĆ

Savjetovalište "Sidro"podrška je darovitoj djeci Cilj projekta „Psihološko savjetovalište – Sidro“ bio je osiguravanje psihološke podrške potencijalno darovitoj djeci i njihovim obiteljima s obzirom na specifičnosti i izazove razvoja darovite djece. Svrha savjetovališta Sidro jest kroz grupne i individualne programe te edukacije razvijati roditeljske kompetencije relevantne u odgoju darovite djece te prevenirati pojavu ometajućih i neželjenih ponašanja kao posljedice učestalo asinkronog razvoja darovite djece. Savjetovalište predstavlja prostor gdje će roditelji i djeca moći potražiti savjet, pomoć i edukaciju u

tretmanu odgojnih i razvojnih teškoća i problema. Savjetovalište djeluje na području Osijeka i okolice i u njemu su angažirani stručnjaci iz tima udruge Klikeraj. Korisnici savjetovališta su djeca i roditelji koji su korisnici usluga udruge Klikeraj, ali i sugrađani koji se odazvali na javni pozive te djeca s roditeljima upućena kroz mrežu škola koje surađuju s Udrugom. Udruga Klikeraj trenutno broji osam članova. Grad Osijek gledamo kao stalnog partnera u projektima. To je naš grad, naša zajednica u kojoj živimo i naša djeca i mladi čiju kvalitetu života nastojimo podići.

Voditeljica udruge „MOGU“

U projekt je bilo uključeno 15-ak korisnika u dobi od 21 do 40 godina s podjednakom zastupljenošću oba spola.

Predsjednica udruge „Klikeraj“

U posljednjih sedam godina udruga u lokalnoj i regionalnoj zajednici aktivno djeluje na području odgoja i obrazovanja darovitih učenika. MARIANA KOPRIVNJAK

Skrb o terapijskim konjima jača psihofizičko stanje korisnika Cilj projekta „Konj, moj prijatelj – on me razumije“ bio je poboljšati fizičko zdravlje i emocionalno stanje osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u radionica skrbi za terapijske životinje te radionicama održavanja i zaštite okoliša. Izravni korisnici obuhvaćeni projektom bile su osobe s invaliditetom iz Društva za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek. Unutar radionica skrbi za terapijske životinje korisnici su pomagali pri skrbi za terapijske životinje – konje. Kroz suodnos i blizinu terapijskih konja utjecalo se i na jačanje općeg psihofizičkog stanja korisnika, ali i jačanje osjećaja vlastite vrijednosti, zajedniš-

tva te stjecanja osnovnih znanja i vještina vezanih za brigu o konjima. Svaka pomoć u provedbi projekata i aktivnosti Udruge „MOGU“ Osijek uvijek je od velike važnosti. Grad Osijek prepoznao je značenje i kvalitetu usluga koje Udruga pruža unutar lokalne zajednice te joj kontinuirano pruža podršku kroz različite projekte. Grad nam pruža i neizmjernu potporu u provedbi svih aktivnosti Udruge tako što nam besplatno ustupa prostor za korištenje te pokriva iznose mjesečnih režija. I više smo nego zadovoljni dugogodišnjom suradnjom s Gradom te vjerujemo da će se ona nastaviti i u budućnosti.

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

3


JOSIPA MIKOVIĆ

Bez podrške Grada ne bismo mogli provoditi projekte Projekt „Posao u institucijama ili (samo)zapošljavanje?“ bio je zamišljen kao konferencija uživo, no zbog pandemije postao je online konferencija koja je namijenjena studentima. Cilj konferencije je bio pružiti informacije o osnovnim pojmovima vezanim uz pronalazak posla i ulazak na tržište rada te popularizaciju znanosti. Projekt je okupio predavače koji su učinili prvi korak prema pokretanju i razvijanju poduzetničkih aktivnosti te osobe iz različitih područja kulturnih i kreativnih industrija. Udruga je tijekom svojih pet godina postojanja pod vodstvom Laure Plantak Pul provodila mno-

ge različite projekte Svi redovni članovi, trenutno pod vodstvom predsjednice Josipe Miković, koriste znanja koja su stekli na projektima kako bi udruga nastavila sa svojim aktivnostima. U 2021. godini planiramo održati jedan projekt na otvorenom koji je usmjeren prema informiranju mladih o zdravom načinu života i usavršavanju životnih vještina. Grad Osijek prepoznao je trud koji je udruga uložila kako bi ostvarila svoje ciljeve. S obzirom na to da bez podrške Grada Osijeka ne bismo bili u mogućnosti provoditi projekte, vrlo smo zadovoljni ovom suradnjom.

Predsjednica Udruge KultAkt

Udruga KultAkt trenutno broji 5 redovnih članova, 10 podržavajućih i 7 alumni članova.

MISLAV BARIĆ

Riješimo više od 70% prijava putem Zelenog telefona

Projektni asistent Udruge za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“

Udruga Zeleni Osijek trenutno ima 103 člana, od čega 11 zaposlenika. 40.587.500

kuna proračunskog novca osigurano je za sport.

Zeleni telefon sustav je namijenjen građanima Grada Osijeka, a zaprimamo i slučajeve s cjelokupnog područja Slavonije i Baranje, u svrhu prijave uočenih problema vezanih uz okoliš, prirodu i njihovu zaštitu. Naša uloga u tom procesu je nakon zaprimanja prijave – koordinacija prema nadležnim tijelima, informiranje i poticanje građana na što veću uključenost i suradnju, kako bi se potaknulo što efikasnije rješavanje i trajno otklanja-

Brza reakcija

nje problema. Opći cilj rada Zelenog telefona je utjecati na kvalitetnije rješavanje problema zaštite okoliša. Važan dio tog cilja je i poticanje građana na što bolju djelotvornost i kvalitetu brige o okolišu, veća zainteresiranost javnosti za zaštitu okoliša i vlastito uključivanje pojedinaca i organizacija. Osim Zelenog telefona, proveli smo i provodimo velik broj projekata, s naglaskom na međunarodne projekte financirane iz EU fondova.

Nevrijeme praćeno obilnom kišom, mjestimice i tučom zahvatilo je Osijek. Bilo je dosta intervencija pa su mobilizirane i dodatne snage. Sve relevantne službe odmah su reagirale.