__MAIN_TEXT__

Page 3

IVAN JUKIĆ

U pripremi je program upravljanja gubitcima vode u sustavu Vodovod-Osijek, kao javni isporučitelj vodne usluge, prati svjetske trendove u vodoopskrbi po pitanju osiguranja dovoljnih količina pitke vode, optimizacije sustava i naprednog upravljanja vodoopskrbom. Trenutno se provodi implementacija tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe i izrada programa upravljanja gubitcima. GIS Upravljanje vodoopskrbom unaprijeđeno je korištenjem geografsko-informacijskog sustava (GIS), koji sadrži sve podatke o fizičkim karakteristikama sustava i njegovih dijelova te njihov prostorni položaj. Povezivanjem hidrauličkog modela vodoopskrbne mreže i GIS sustava, uz ostvarivanje veze s poslovnim informacijskim softverom i nadzorno-upravljačkim sustavom, uspostavljen je tehnički in-

formacijski sustav (TIS), kao vrhunac suvremenog upravljanja vodoopskrbom. Koristeći se ovim sustavom, naši su stručnjaci u mogućnosti u stvarnom vremenu uočavati, odnosno prepoznavati sve moguće nesukladnosti u funkcioniranju vodoopskrbe, a to nam onda otvara mogućnost brze reakcije i pravodobnog otklanjaja svih primijećenih nepravilnosti. Dodatna prednost je i to što sustav istovremeno prikuplja i pohranjuje podatke vezane za vlastito funkcioniranje, pa je pomoću njih naknadno moguće izrađivati korisne analize.

Novi vrtić za 135 mališana

Radovi na izgradnji suvremenog dječjeg vrtića u Višnjevcu odvijali su se prema planu te je prvim danom nove pedagoške godine ovaj ekološki vrtić otvorio svoja vrata za 135 mališana. Višnjevac konačno, nakon 20 godina, ima vrtić koji je moderan, suvremen i izgrađen u skladu sa svim suvremenim standardima.

Direktor VodovodaOsijek

Smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu izravno se i pozitivno utječe na standard svih građana Osijeka i okolice.

23.377.322 kuna

proračunskog novca za prometnice i promet

VEDRAN STAPIĆ

Na agrarnoj sceni Europe danas nema medija kao što je Agroklub Od 2004. SLink se bavi razvojem rješenja na internetskoj platformi. Prije desetak godina krenuli smo s Agroklubom, danas vodećim digitalnim projektom u domeni agrara u našem okruženju. Agroklub je izrastao u posebne tvrtke na tržištima na kojima djeluje, a danas stalno zapošljava desetak djelatnika i 70 vanjskih suradnika, novinara-honoraraca. Nezahvalno je govoriti o sebi na taj način, ali na medijskoj

sceni agrara Europe danas nema takvog projekta. Internet agrarni portali u drugim zemljama obično su proizašli iz tiskovina ili su dijelom velikih medijskih kuća, tako da je Agroklub u tom smislu specifičan. Projekt raste i razvija se, a iz godine u godinu se potvrđuje na tržištu. Ideja je bila i ostala u svakom smislu pružati podršku našim proizvođačima hrane i svim drugim žiteljima ruralnih prostora. Novinari, agro-

U klupama 866 prvašića! Vlasnik SLinka i osnivač Agrokluba

nomi i urednici traže odgovore na izazove života sela, a njih danas ima mnogo.

Sve se mijenja, tržište, regulacija, tehnologije i veliki je izazov pratiti tako naglašene promjene.

U osječke škole vratilo se više od 7000 osnovnoškolaca, od kojih je 886 prvašića. Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš ispratila je 71 prvašića u školske klupe OŠ Svete Ane te poželjela svim učenicima, učiteljima i roditeljima uspješnu i radosnu novu nastavnu godinu.

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

3

Profile for Čist račun osječki proračun

Čist račun - osječki proračun (rujan 2019.)  

Čist račun - osječki proračun (rujan 2019.)  

Advertisement