Page 1

BROJ 50, RUJAN 2019. VLADIMIR HAM

Stipendije Zaklade Srce grada Osijeka najizdašnije su na tržištu Zaklada Srce grada Osijeka osnovana je s ciljem popunjavanja „rupa“ u postojećem sustavu socijalne zaštite, odnosno pružanja prilike mladima koji ne ulaze u onu najugroženiju skupinu socijalno-ugroženih. Oni zahvaljujući svojim akademskim rezultatima imaju priliku izdići se iznad financijske situacije u kojoj se nalaze. Zaklada stipendira izvrsne studente, Osječanke i Osječane isključivo, koji imaju dobre rezultate na fakultetima, a nisu zbog financijske situacije u mogućnosti nesmetano studirati. U prošloj je godini dodijeljeno 28 stipendija. Stipendije se dodjeljuju na godinu dana, a novi će natječaj biti raspisan u listopadu. Moram naglasiti kako su stipendije naše Zaklade najizdašnije na tržištu – stipendija je u iznosu od 18.000 kuna, što iznosi 1.500 kuna prosječno po mjesecu. Na račun se studentima isplaćuje 1.000 kuna mjesečno, te 3.000 kuna kada upišu sljedeću akademsku godinu i preostalih 3.000 kuna kada polože sve ispite.

Predsjednica Udruge za terapiju i aktivnosti pomoću konja MOGU

MARIANA KOPRIVNJAK

Kroz projekt do novih znanja i vještina

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka

Svi oni koji su i dalje redoviti studenti i ispunjavaju sve uvjete iz našeg natječaja, mogu se ponovno prijaviti za stipendiju.

32.639.471 kuna proračunskog novca za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

U projektu „Pomoću konja do kvalitetnijeg života“sudjeluju osobe s intelektualnim poteškoćama, a njegova je svrha unaprjeđenje kvalitete života i pozitivni utjecaj na njihovo psiho-motoričko zdravlje kroz terapije pomoću konja. Osim jahanja, za polaznike organiziramo i radionice o skrbi konja, hranidbi i njezi konja, pa kroz te radionice utječemo na njihov emocionalni, psihološki i socijalni aspekt. Osobe s intelektualnim poteškoćama na ovaj način imaju priliku steći neka nova znanja i vještine, odnosno projektom postižemo i fizio-terapijske i socio-terapijske učinke. U projektu sudjeluje 15 osoba s intelektualnim poteškoćama.

Besplatni softver za poduzetnike

Osječki poduzetnici imaju na raspolaganju 1001 besplatnu licencu sofvera, putem kojega s lakoćom mogu voditi Financijsko poslovanje, Statistiku poslovanja, Kartice klijenata, Putne naloge i GDPR evidenciju. Korisnici mogu aktivirati licence do 31. kolovoza 2020., a pretplata traje godinu dana.


ANKETA

MARIJA SUŽNJEVIĆ

Svake godine uvodimo nove aktivnosti Kulturni centar će, najprije u javnom prostoru, uvoditi nove sadržaje u svakodnevicu građana. Vesele li vas nova kulturna događanja? 87.5% Da, svakako 9.38% Ne, u Osijeku ima dovoljno kulturnih događanja 3.12% Ne znam 0% Ne zanimaju me kulturna događanja i sadržaji Stanje ankete na dan 20.9.2019. Glasajte i dalje.

AKTUALNO

Čist grad – naš ponOS

16. rujna, u Gradskoj je upravi predstavljen projekt izobrazno-informativnih aktivnosti Grada Osijeka o održivom gospodarenju otpadom „Čist grad – naš ponOS“. Projekt vrijedan 2,3 milijuna kuna educirat će građane Osijeka o njihovoj ulozi u procesima gospodarenja otpadom.

RoboCode u osnovnim školama

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

2

Grad Osijek u sve osnovne škole uvodi projekt RoboCode – radionice robotike u produženom boravku u suradnji s udrugom Osijek Software City i Filozofskim fakultetom Osijek. RoboCode je operativni program osmišljavanja i provođenja Lego Mindstorms radionica.

Predsjednica MUH – Matice umirovljenika grada Osijeka

Projekt „Sretna treća dob“ namijenjen je osobama starije životne dobi sa područja Grada Osijeka i prigradskih naselja – Josipovac, Višnjevac, Tenja, Sarvaš. Sredstva su namijenjena aktivnostima koje provodi

udruga za osobe starije životne dobi. Udruga je organizirala kreativne, zabavne, sportske, informativne i edukativne radionice. Planirano je da će u projektu sudjelovati više od 350 osoba kroz razne aktivnosti. Dobivenim iznosom ćemo uspjeti provesti određene aktivnosti, ali ne sve one koje smo željeli, jer udruga ima 15 podružnica pri svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te preko 1.700 članova. Surađujemo s drugim udrugama i organizacijama te u sklopu te suradnje provodimo zajedničke aktivnosti. Tako smo tokom ove godine proveli edukativni radionicu s djelatnicima Policijske postaje Osijek o prevarama osoba starije životne dobi.

BERISLAV HENGL

Vrlo sam zadovoljan suradnjom s Gradom Grad Osijek izdvaja 40.000 kuna godišnje za rad Vijeća njemačke manjine. Dobiveni iznos namijenjen je samo za pokrivanje osnovnih troškova Vijeća, odnosno naknade za vijećnike koje iznose 10% iznosa koji dobivaju gradski vijećnici te u manjoj mjeri ostalih troškova za rad vijeća poput troška knjigovodstva, poštarine i slično. Pored toga Grad izdvaja sredstva za projekte udruga na koja se javljaju i njemačke udruge. Radi se o skromnim iznosima kojima se sufinanciraju razne aktivnosti koje provode udruge koje promiču interese nacionalnih manjina. No, s obzirom na financijsku situaciju općenito te velik broj korisnika proračunskih sredstava, ne

Predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine Grada Osijeka

smijemo biti nezadovoljni. Vijeće njemačke nacionalne manjine raspravlja o svim temama koje su na dnevnom redu sjednica gradskog vijeća a tiču se direktno ili indirektno položaja njemačke manjine.

Voditeljica marketinga i prodaje Zlatarnica Karat

RENE KRASNIĆ VELICKI

Grad i poduzetnici na istoj su strani Potpora Grada Osijeka za izlaganje na Sajmu vjenčanja najviše nam je pomogla u smislu likvidnosti. Potpora je došla kao ugodno iznenađenje jer kod planiranja investicije nisam znala za potpore. Novci su došli post festum, kao injekcija u likvidnost. A potpora je pomogla i u izgradnji povjerenja u sustav i osjećaja povratnog vrednovanja. Prvi puta sam osjetila da ipak poduzetništvo i administracija nisu suprotne strane, nego da sad radimo na zajedničkom projektu. Jedini način da zadržimo radna mjesta u Osijeku je da plasiramo proizvode na druga tržišta. To je veliki marketinški zalogaj koji traži puno, a vraća sporo i polako. Zato su nam interesantne gradske potpore.

Javni pozivi su vrlo jasni, a upute su kratke i nekomplicirane.


IVAN JUKIĆ

U pripremi je program upravljanja gubitcima vode u sustavu Vodovod-Osijek, kao javni isporučitelj vodne usluge, prati svjetske trendove u vodoopskrbi po pitanju osiguranja dovoljnih količina pitke vode, optimizacije sustava i naprednog upravljanja vodoopskrbom. Trenutno se provodi implementacija tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe i izrada programa upravljanja gubitcima. GIS Upravljanje vodoopskrbom unaprijeđeno je korištenjem geografsko-informacijskog sustava (GIS), koji sadrži sve podatke o fizičkim karakteristikama sustava i njegovih dijelova te njihov prostorni položaj. Povezivanjem hidrauličkog modela vodoopskrbne mreže i GIS sustava, uz ostvarivanje veze s poslovnim informacijskim softverom i nadzorno-upravljačkim sustavom, uspostavljen je tehnički in-

formacijski sustav (TIS), kao vrhunac suvremenog upravljanja vodoopskrbom. Koristeći se ovim sustavom, naši su stručnjaci u mogućnosti u stvarnom vremenu uočavati, odnosno prepoznavati sve moguće nesukladnosti u funkcioniranju vodoopskrbe, a to nam onda otvara mogućnost brze reakcije i pravodobnog otklanjaja svih primijećenih nepravilnosti. Dodatna prednost je i to što sustav istovremeno prikuplja i pohranjuje podatke vezane za vlastito funkcioniranje, pa je pomoću njih naknadno moguće izrađivati korisne analize.

Novi vrtić za 135 mališana

Radovi na izgradnji suvremenog dječjeg vrtića u Višnjevcu odvijali su se prema planu te je prvim danom nove pedagoške godine ovaj ekološki vrtić otvorio svoja vrata za 135 mališana. Višnjevac konačno, nakon 20 godina, ima vrtić koji je moderan, suvremen i izgrađen u skladu sa svim suvremenim standardima.

Direktor VodovodaOsijek

Smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu izravno se i pozitivno utječe na standard svih građana Osijeka i okolice.

23.377.322 kuna

proračunskog novca za prometnice i promet

VEDRAN STAPIĆ

Na agrarnoj sceni Europe danas nema medija kao što je Agroklub Od 2004. SLink se bavi razvojem rješenja na internetskoj platformi. Prije desetak godina krenuli smo s Agroklubom, danas vodećim digitalnim projektom u domeni agrara u našem okruženju. Agroklub je izrastao u posebne tvrtke na tržištima na kojima djeluje, a danas stalno zapošljava desetak djelatnika i 70 vanjskih suradnika, novinara-honoraraca. Nezahvalno je govoriti o sebi na taj način, ali na medijskoj

sceni agrara Europe danas nema takvog projekta. Internet agrarni portali u drugim zemljama obično su proizašli iz tiskovina ili su dijelom velikih medijskih kuća, tako da je Agroklub u tom smislu specifičan. Projekt raste i razvija se, a iz godine u godinu se potvrđuje na tržištu. Ideja je bila i ostala u svakom smislu pružati podršku našim proizvođačima hrane i svim drugim žiteljima ruralnih prostora. Novinari, agro-

U klupama 866 prvašića! Vlasnik SLinka i osnivač Agrokluba

nomi i urednici traže odgovore na izazove života sela, a njih danas ima mnogo.

Sve se mijenja, tržište, regulacija, tehnologije i veliki je izazov pratiti tako naglašene promjene.

U osječke škole vratilo se više od 7000 osnovnoškolaca, od kojih je 886 prvašića. Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš ispratila je 71 prvašića u školske klupe OŠ Svete Ane te poželjela svim učenicima, učiteljima i roditeljima uspješnu i radosnu novu nastavnu godinu.

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

3


VLASTA AUGUŠTIN

Edukacija suvlasnika i predstavnika suvlasnika

Voditelj ljudskih potencijala Cobe Osijek

IVAN JURLINA

Radimo mobilne i web appove za klijente iz zapadne Europe Full service agencija COBE (Creators Of Beautiful Experiences) ima sjedište u Münchenu i ured u Osijeku koji je otvoren 2014., a danas zapošljava 19 djelatnika i tri studenta. Tvrtka se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija, a klijenti su im uglavnom iz Njemačke, Švicarske i Austrije. Zapravo, 2014. tvrtka je otvorila urede u Zagrebu i Osijeku, a 2016. se zagrebač-

Grad Osijek danas puno više polaže na poduzetnike nego što je to bilo ranijih godina.

ki ured gasi. Tada je osječki ured zapošljavao četiri djelatnika, a danas je ta brojka pet puta veća – 19 zaposlenih je u osječkom uredu, a od toga čak 9 žena; jedna od njih je i voditeljica ureda. Tvrtka organski raste, a nova zapošljavanja planiramo, no u tome smo oprezni. Imamo vrlo složen selekcijski postupak. Zapošljavamo visokoobrazovane djelatnike. Tvrtka je odlučila urede otvoriti u Hrvatskoj prvenstveno zbog činjenice što je jedan od bivših osnivača iz Višnjevca. Kako Osijek ima kvalitetnih programera, na kraju se pokazalo da su oni uspjeli nadjačati zagrebački ured.

9.900.000 kuna kuna proračunskog novca za javnu rasvjetu

Projekt „PRIČUVA – prava i obveze“ ćemo predstaviti putem priručnika kojim ćemo informirati i educirati suvlasnike stanova o pravima i obvezama koje proizlaze iz zajedničke imovine suvlasnika koju zovemo pričuvom. Na taj ćemo način dati mogućnost svim zainteresiranim suvlasnicima da dobiju odgovore na mnoga pitanja, a predstavnicima suvlasnika olakšati komunikaciju sa suvlasnicima. Kako sredstva pričuve mogu imati za cilj i provođenje zajedničkih ekoloških projekata u stambenim jedinicama i zajedničkim prostorima, provodimo i projekt „Sredstva pričuve za zaštitu okoliša“. Radi se o zajedničkom oblikovanju i izgradnji urbanih vrtova, balkona, površina oko zgrada, terasa, ko-

Predsjednica Udruženja stanara grada Osijeka

rištenja ekoloških sredstava za čišćenje i vrtlarenje i slično, a čija se provedba može financirati iz sredstava zajedničke pričuve.

SAŠA OSTOJIĆ

Posao dobro ide i uvijek ga ima za one koji žele raditi Desetak godina nakon osnivanja Skripte osnovali smo i tvrtku Skripa Tisak koja se bavi grafičkom i reklamnom produkcijom, a prošle je godine dobila i 40.000 kuna gradskih poticaja, te još 8.000 kuna za sudjelovanje na sajmovima. Potpora nam je dobro došla za prošlogodišnji nastup na sajmu u Splitu gdje smo predstavili svoje proizvode – digitalni tisak velikih formata, izradu svjetlećih reklama, oslikavanje vozila, te izradu meni karata. Ove godine planiramo za gradske potpore prijaviti i tvrtke Skripta Tisak i Grafika, koja je također u našem vlasništvu od srpnja prošle godine. Sad će potpore biti proširene i dodjeljivat će se dva puta godišnje, a ne svakog mjeseca kako je to bilo ranije. Gradski natječaji za pot-

Suvlasnik tvrtke Skripta

pore poduzetnicima su vrlo jednostavni jer ne treba skupljati previše papirologije. Novci se dobiju relativno brzo, a to je poduzetnicima bitno.

Nova infrastruktura

U sklopu aktivnosti poboljšanja infrastrukture na osječkim grobljima donjogradsko groblje u Crkvenoj 115 potpuno je komunalno opremljeno. Djelatnici Ukopa uredili su deponij za privremeno odlaganje komunalnog otpada te postavili 340 metara ograde na sjeveroistočnoj strani groblja.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.