Čist račun - osječki proračun (listopad 2018.)

Page 1

BROJ 39, LISTOPAD 2018. MIRTA KOVAČEVIĆ

Nastojimo unaprijediti vještine mladih za volonterski angažman u zajednici Projekt „Vrline znanja – korak dalje“ predstavlja nadogradnju dosadašnjih postignuća koje je VCOS ostvario u promoviranju volonterstva među mladima te radu s odgojno-obrazovnim institucijama. Projektom nastojimo unaprijediti znanja i vještine mladih za aktivan volonterski angažman u zajednici, informirati mlade o vrednovanju volonterskog angažmana kroz prepoznavanje stečenih kompetencija te mogućnostima međunarodnog volontiranja. Želimo doprinijeti i razvoju građanske odgovornosti i socijalnih vještina mladih kroz volontiranje te podići kvalitetu volonterskih programa u srednjim školama. U protekloj se godini u rad Centra uključilo 30 volontera koji su volontirajući uložili 2.466 volonterskih sati. Najviše volontera bilo je uključeno u program pružanja podrške izbjeglicama i migrantima s Bliskog istoka te program podrške u učenju u osnovnim školama. Imamo podršku 17 volontera koji su angažirani u pružanju podrške maloljetnim izbjeglicama i migrantima.

Direktor Zavoda za stanovanje

BOJAN BODRAŽIĆ

Suvlasnici vide da se isplati koristiti naše usluge

Stručna suradnica na programu Razvoj volonterstva Volonterskog centra Osijek

S Gradom Osijekom surađujemo još od osnutka Volonterskog centra Osijek 2005. godine kroz Savjet za razvoj volonterstva.

12.503.500 kuna proračunskog novca za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Upravo su informacije o uspješno provedenim obnovama sada glavna tema prilikom razgovora s predstavnicima suvlasnika zgrada koje planiraju obnovu. Oni sad prvi puta jasno vide koliko su ti poslovi kompleksni, koliko traju pripreme, što je sve potrebno prethodno napraviti i iskomunicirati s ostalim suvlasnicima, koje su moguće zapreke prilikom ishođenja dokumentacije, koliko je važna uloga stručnjaka iz Zavoda u procesu pripreme i nadzora projekta i kako je na kraju sve to skupa moguće financirati. Ljudi nam dolaze da s njima potpišemo ugovore o upravljanju zgrada jer vide što smo napravili za druge.

Građanski odgoj i obrazovanje u školama Osijek to GOO je program čiji je cilj dodatno unaprijediti i podržati provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja u osječkim osnovnim školama. Svi učenici i učenice koji izaberu GOO kao izvannastavnu aktivnost dobit će svoj besplatan primjerak udžbenika.


ANKETA

NIVES TRAUBER

Grad ima sluha za sve naše projekte

U dvije osnovne škole - A. Mihanovića i G. Viteza krenula je energetska obnova. Ulaže li se dovoljno u osnovne škole na području grada? 54.55% Ne, škole su u lošem stanju i nedovoljno opremljene 36.36% Energetska obnova potrebna je pojedinim školama 9.09% Da, škole su dobro uređene i opremljene 0% Ne znam Stanje ankete na dan 16.10.2018. Glasajte i dalje.

AKTUALNO

Predsjednica udruge LIKAR

„Tradicionalna međunarodna likovna kolonija – Umjetnost bez granica“ naš je već tradicionalan projekt koji se održao početkom lipnja i trajao je tri dana, a koji svake godine okupi više od 200 slikara iz Hrvatske i regije. Sve naslikane slike daruju se u hu-

manitarne svrhe, zbog čega smo izrazito sretni i ponosni. Svake godine naši su dragi gosti djeca iz SOS sela Ladimirevci i djeca iz Udruge djece s Downovim sindromom. Naš drugi ovogodišnji projekt „Najplemenitije zadovoljstvo je radost razumijevanja“ L. D. Vinci jest projekt koji je započeo također početkom lipnja, ali on traje i dalje, a radimo ga u suradnji s Udrugom djece s Downovim sindromom. Djeca su pravila kaširani papir, a koristile su se i druge različite likovne tehnike. Zaista smo zadovoljni dobivenim iznosom. Većina iznosa utrošena je u nabavku materijala, a malim iznosom pokriven je prijevoz učesnika do Baranje.

LJUBICA PILIPOVIĆ Međunarodni dan zaštite životinja

Grad Osijek u suradnji s Udrugom za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa „9 života“ organizira edukativne aktivnosti o odgovornom držanju životinja. Namjera je senzibilizirati sugrađane o važnosti kastracije mačaka kako bi se smanjio broj napuštenih životinja.

Radovi na sportskoj dvorani

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

2

Rekonstrukcijom OŠ u Tenji poboljšat će se kvaliteta obrazovanja u skladu s pedagoškim standardima, a zahvat će obuhvatiti dogradnju trodijelne školske sportske dvorane s pratećim prostorima kao i prilagodbu osobama smanjene pokretljivosti.

Čuvamo rukotvorne tradicijske tehnike Projekt „Šokački suveniri Osijeku XII“ za cilj ima očuvanje rukotvornih tradicijskih tehnika putem radionica. Svake godine kroz te radionice gledamo da se izradi prikladan predmet koji bi mogao predstavljati suvenir grada Osijeka, tj. Osječko-baranjske županije i Slavonije. Osim toga, kroz same radionice naši će polaznici, koji su imalo kreativni i poduzetni, mogu danas-sutra otvoriti nekakvu kućnu radinost i samim time popraviti kućni budžet. Inače, ovaj projekt traje tijekom cijele godine. Ove smo godine zaista zadovoljni dobivenim iznosom. Ugodno smo se iznenadili te smo zahvalni gradu Osijeku što je prepoznao naš pro-

Voditeljica projekta udruge Šokačka grana

jekt. Dobiveni iznos utrošit će se u tiskanje promidžbenog materijala o tradicionalnim rukotvornim tehnikama, u nabavu materijala, u naknadu voditeljicama radionica. Imamo sveukupno 10 voditeljica radionica.

Predsjednik udruge Osijek Software City

IVAN JURLINA

Kako početi sa startupom ili tvrtkom „OSC predstavlja“ zbivanje je pokrenuto od strane Osijek Software Cityja, a namijenjeno je svima onima koji su zainteresirani za financiranje i razvoj poslovnog pothvata, samozapošljavanje, rad s klijentima, prepreke u poslovanju i put do uspjeha. Cilj je da sudionici od predavača saznaju kako su počeli sa startupom ili tvrtkom, na kakve probleme su nailazili, na koji način su se financirali, kako su širili svoje poslovanje, s kakvim klijentima su radili… Udruga se financira godišnjim članarinama pravnih i fizičkih osoba, sponzorstvima vanjskih partnera te sponzorstvima ambasada.

Sva predavanja/radionice koje radimo su na volonterskoj razini.


IVANA ŠIBALIĆ

Klub mladih „Lonac“ je prostor za inicijative mladih „Klub mladih Lonac – Lokalni novi alternativni centar“ osmišljen je kao prostor za inkubaciju ideja i inicijativa mladih u kojem se mladi imaju priliku samoorganizirati, izgraditi vlastite mreže i strukture te uz odgovarajuću potporu osmisliti i provesti programe, aktivnosti i projekte usmjerene na njihov aktivni angažman u društvu. Klub nastaje iz potreba mladih za prostorom u kojem će na kvalitetan način provoditi slobodno vrijeme kreiranjem zajednice mladih koja će aktivno usmjeravati i ostvarivati svoje potencijale. I to kroz životno učenje, radionice, kulturne programe, javna događanja, inicijative, uz potporu organizacije civilnog društva Udruge Breza, lokalne samouprave Grada Osijeka, kulturne institucije Gradske i sveučilišne knjižni-

Projektna koordinatorica Udruge Breza

ce Osijek, privatnog sektora koji će ojačati i podržati mlade na području zapošljavanja i konkurentnosti te svih ostalih institucija i organizacija koje žele poduprijeti rad Kluba. Podupiranje i podrška osnivanju i radu klubova mladih, jedna je od mjera gradskoga Programa za mlade u

razdoblju do 2017. i novoga Programa do 2020. Klub mladih zaslužuje pozicioniranje kao programske djelatnosti od posebnoga interesa za Osijek čime Grad osigurava dostatna sredstva za profesionalni tim i druge troškove za provođenje kvalitetnih i mladima potrebnih sadržaja.

Novi Vodič za umirovljenike prikazuje što sve u Osijeku rade aktivisti umirovljeničkih udruga, gdje se okupljaju, što ih zanima i na kojim projektima se najlakše povezuju. Cilj je informirati umirovljenike kako bi u svakom trenutku mogli aktivno sudjelovati u kulturnim, umjetničkim i obrazovnim aktivnosti namijenjenim isključivo njima.

Planiramo razvijati i unapređivati socijalne usluge u gradu osiguravajući još kvalitetniji rad.

TOMISLAV BARBARIĆ

7.620.000 kuna proračunskog novca za socijalnu zaštitu stanovništva

Promoviramo poduzetništvo i pomažemo poduzetnicima Centar za poduzetništvo, udruga je građana osnovana davne 1997. godine s ciljem promocije poduzetništva i poduzetničkog ponašanja. Sve ove godine, trudimo se promovirati poduzetništvo i pružati usluge poduzetnicima i onima koji to tek planiraju postati, poput informiranja, savjetovanja i edukacije. Projekt „Razvoj poduzetništva = razvoj grada“ osmišljen je i provodi se s ciljem osnaživanja i povećanja znanja osoba koje pokreću vlastiti poslovni poduhvat te

Vodič za umirovljenike

se time stvaraju pretpostavke za uspješan razvoj i ostanak na tržištu. Kroz projekt se svim zainteresiranim, pruža besplatna usluga savjetovanja. Trudimo se biti, slobodno mogu reći i da jesmo, jedino mjesto u gradu Osijeku, na kojem će osoba koja kreće u svijet poduzetništva, na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije. Savjetovanje se najčešće odnosi na izbor pravnog oblika i obveza koji pojedini oblik donosi, pružamo pomoć u izradi poslovnog plana za samozapo-

Solidarna ekološka tržnica Voditelj Centra za poduzetništvo

šljavanje, informiranje o izvorima financiranja i zakonskoj regulativi.

Provodimo aktivnosti promocije poduzetništva u osnovnim i srednjim školama te fakultetima.

Na Glavnoj osječkoj tržnici na Gajevom trgu građani su imali priliku degustirati i kupiti proizvode od lokalnih ekoloških proizvođača. Uz mogućnost internetske narudžbe, kupci će svakog četvrtka od 17-19 sati i osobno moći posjetiti Eko-tržnicu.

CIST RACUN OSJECKI PRORACUN

3


DANIJEL MAGDIKA

Obilježili smo 20. Dane Mađara u Osijeku

Volonterka Matice umirovljenika Grada Osijeka

KSENIJA VRBANIĆ

Projekt „Sretna treća dob“ za starije sugrađane Projekt “Sretna treća dob“namijenjen je osobama starije životne dobi koji se provodi u sklopu naših svakodnevnih aktivnosti. Projekt je započeo 1. svibnja, a završit će 31. prosinca. U projektu je uključen velik broj umirovljenika, naših korisnika, a provode se različite projektne aktivnosti, od sportskih, edukativnih, radionica s Crvenim

Grad Osijek nas je ove godine financirao s maksimalnim iznosom. Nije nam uskraćeno ništa.

križem. Krajem listopada idemo na jednu edukaciju u Orahovicu u objekt Crvenog križa na koju će otići naših 50 volontera. Teme su razne – od pružanja prve pomoći starijim osobama, educiranje osoba starije životne dobi… Imat ćemo i tečajeve zdravog kuhanja s Centrom zdravlja „Vaga“, ali i edukacije s Centrom za mir i nenasilje. Održavamo i razne radionice u udruzi dva puta tjedno. Tada dolaze korisnice i izrađuju aranžmane i ukrase od različitih materijala prema godišnjem dobu i potrebi. Prvog listopada obilježava se Dan starijih osoba te organiziramo prigodnu izložbu.

461.000 kuna

proračunskog novca za promicanje poduzetničke kulture

Projekt „Jubilarni 20. dan Mađara u Osijeku“ je najveća manifestacija kulturnog amaterizma Mađara u našoj regiji. Na njoj se predstavlja folklor, glazba, gastronomija, enologija, kultura i običaji Mađara Slavonije, Baranje, zapadnog Srijema uz goste iz Mađarske i Vojvodine (Srbije). Prihodi našeg društva ostvaruju se putem projekata iz sredstava proračuna Republike Hrvatske preko Savjeta za nacionalne manjine, proračuna grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, sredstava iz matične države (Fondacije BthlenGabor), kao i iz članarina i donacija. Naša udruga godišnje realizira oko 20 projekata iz kulturnog amaterizma i manifestacija – proslave godišnjica, pokladna

Predsjednik Mađarskog kulturnog društva „Népkör“

zabava, proslava crkvenog Goda, smotre zborova, susreti nacionalnih manjina, literarni susreti…

KATICA ANDRAŠI

Oboljelim članicama pomažemo da se lakše nose s teškoćama Klub žena liječenih na dojci „MAMMAE“ iz proračuna je grada Osijeka u 2018. godini za projekt „Psihološka pomoć oboljelima od karcinoma dojke“ dobio 5.000 kuna. Projekt ima za cilj kroz ciklus od pet radionica pomoći oboljelim članicama udruge da se lakše nose s teškoćama i izazovima koje donosi dijagnoza karcinoma. Dobiveni iznos djelomično pokriva planirane aktivnosti, no ipak ćemo moći odraditi radionice, ali u nešto manjem opsegu. Sredstva će biti utrošena za plaćanje rada psihologa koji održava radionice i pokriće režijskih troškova za jedan mjesec. U udruzi je proveden projekt fizikalne terapija za članice u trajanju od dva mjeseca. Kontinuirano provodimo likovne i krea-

Predsjednica Kluba žena liječenih na dojci “MAMMAE”

tivne radionice za članice. Udruga se financira iz donacija koje dobijemo manifestacijama kao što su Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce te od projekata.

Obilježen Dan bijelog štapa

Obilježavanje Međunarodnog dana slijepih, 15. listopada prerasta u tradiciju u našem gradu, a ujedno je jedinstvena manifestacija u svijetu prema načinu provođenja i broju sudionika.