Čist račun - osječki proračun (listopad 2017.)

Page 1

BROJ 27, LISTOPAD 2017. NATAŠA KOPUNOVIĆ

Udruga gluhih i nagluhih uključena je u izradu strategije za osobe s invaliditetom Projektom „Čujemo vas – psihosocijalna podrška gluhim i nagluhim osobama“ nastojalo se pomoći gluhim i nagluhim osobama u prevladavanju svakodnevnih komunikacijskih barijera, odnosno pružiti im uslugu pretraživanja stranica HZZ-a i drugih domena u potrazi za poslovima, pisanja molbi i životopisa kako bi isti bili razumljivi osobi kojoj su upućeni. Brojne molbe naših članova koje su upućenje nadležnim institucijama nastaju upravo u Udruzi, a bez istih ne bi mogli ostvariti svoja osnovna prava. Nadalje, kako žene, umirovljenici i umjetnici redovito dolaze na druženja u Udrugu, nastojali smo da svoje slobodno vrijeme pravilno iskoriste budući da se najbolje osjećaju u kontaktu sa sebi sličnima i tako pokažu najbolje rezultate u kreativnom i maštovitom radu. Na organiziranim grupnim kreativnim radionicama izrađen je velik broj ukrasa, čestitki i slično, ali i naučeno puno novih tehnika.

Voditeljica projekta Udruge gluhih i nagluhih Osječkobaranjske županije

ZVONKO ERAK

Želimo podići razinu znanja o malignim bolestima

Sredstvima gradskog proračuna osigurane su neke od osnovnih radnih i didaktičkih potrepština za odvijanje radionica.

19.316.570 kuna proračunskog novca za Staru pekaru s trgom V. Lisinskog u Tvrđi

Predsjednik Gradske lige protiv raka

U zadnjem desetljeću zabilježen je blaži porast novih slučajeva raka i istih slučaja raka u odnosu na prethodna razdoblja, zahvaljujući pojačanim upoznavanjem stanovništva o čimbenicima rizika i potrebi ranog otkrivanja raka, te većim brojem otkrivenih slučajeva raka u ranijem stadiju te poboljšanim načinima liječenja oboljelih. Ciljevi projekta „Znanjem protiv raka“ su upoznavanje stanovnika Osijeka i Osječko baranjske županije s čimbenicima rizika obolijevanja od malignih bolesti, animiranje osoba obuhvaćenih nacionalnim programima da se odazovu na preglede, pružanje podrške oboljelima i članovima njihovih obitelji.

Nove potpore poduzetnicima

U Gradskoj su upravi dodijeljene potpore iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka petoj skupini poduzetnika. Gradonačelnik Ivan Vrkić ovoga je puta uručio devet potpora ukupne vrijednosti 136.244,58 kuna.


ANKETE

Iz proračuna Grada Osijeka za Zračnu se luku izdvaja 950.000 kuna za poticanje domaćih i međunarodnih linija. Jeste li zadovoljni brojem i rasporedom letova?

MIRTA SALOPEK KOTROMANOVIĆ

Po privatnim kućama i stanovima naši volonteri skrbe za stotinjak mačaka Predsjednica udruge 9 života

77.78% Ne, potrebno je više međunarodnih linija 11.11% Ne, potrebno je više domaćih linija 11.11% Ne znam, ne koristim usluge Zračne luke Osijek 0% Da, broj i raspored letova su zadovoljavajući Trenutačna naplativost pričuve Zavoda za stanovanje iznosi 90%. Plaćate li Vi redovito pričuvu? 75% Da, kao i sve ostale račune (3 votes) 25% Ne plaćam pričuvu 0% Uglavnom da 0% Ne, platim kada sam u mogućnosti

Na Pampasu je od 6. do 8. listopada održan 20. Osječki jesenski sajam. Jeste li posjetili ovu sajamsku manifestaciju na kojoj je sudjelovalo oko 220 izlagača? 75% Jesam, obavezno posjećujem sajamske manifestacije 25% Nisam, nisam ni znao/la da se sajam održava ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 19.10.2017. Glasajte i dalje.

Nakon uspješno provedenog projekta “Postupaj humano” 2016. godine, Udruga se ponovno prijavila s istim projektom, jer je bilo očigledno da građani trebaju ovakav vid pomoći. Projekt “Postupaj humano II ” bavio se kastracijom uličnih mačaka te mačaka čiji su vlasnici

slabijeg imovinskog stanja, a sve s ciljem smanjenja broja napuštenih mačaka te zaštite zdravlja ljudi. Cilj projekta bio je i informiranje i edukacija građana o prednostima i potrebi kastracije mačaka koje žive u gradskoj sredini te poticanje građana na humaniji odnos prema životinjama kroz promicanje odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima, jer nisu dovoljno informirani o prednostima iste pa propuštaju kastrirati svoje ljubimce na vrijeme. To je, ujedno, najučinkovitija prevencija kako bi se spriječila pojava neželjenih legala, koja završavaju odbačena po gradskim ulicama. Projekt se i ove godine pokazao izuzetno uspješnim.

SLAVICA VRANJEŠ

Želimo unaprijediti kvalitetu života osoba starijih od 75 S obzirom na sve veći broj starije populacije i činjenicu da su društvena sredstva za socijalnu zaštitu starijih osoba nedovoljna, javlja se potreba za pronalaskom novih načina zadovoljavanja potreba i unaprijeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi. Temeljem provedenih istraživanja među glavne probleme s kojima se susreću starije osobe ubrajaju se: slabija ekonomska moć, osamljenost, socijalna isključenost, neravnopravan položaj u smislu korištenja svojih prava. Stoga su aktivnosti projekta „Doživjeti 100-tu“ usmjerene upravo na doprinos rješavanju istih. Upravo zbog smanjene

Predsjednica Udruge za promicanje kvalitete života starijih osoba KLUB 60+

funkcionalne sposobnosti i samostalnosti osoba starijih od 75 godina, strukturu radionica potrebno je prilagoditi korisnicima čije psihofizičke mogućnosti traže kraće, jednostavnije i lakše sadržaje. Iz toga razloga radionice se provode tjedno u trajanju od 2 sata.

Predsjednik Udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

ŽELJKO BOSILJ

Nadamo se i dalje dobroj suradnji s Gradom „Aktivno iz tame i tišine “ projekt je kojim se želi osigurati socijalizacija naših članova na svakodnevnoj bazi, razvijanje samopouzdanja, njihovo aktivnije i samostalnije uključivanje u svakodnevni život, razvijanje novih vještina i razmjena iskustava i informacija i druženje između korisnika projekta na kreativnim, kulturno-zabavnim i sportsko-rekreativnim radionicama. Projektom je obuhvaćeno četrdesetak korisnika. U sklopu aktivnosti obilježavaju se važni datumi i manifestacije, kao što su Šetnja Helen Keller, Hrvatski olimpijski dan, Svjetski dan vida, rođendani, sudjeluje se na kulturno-zabavnim događanjima.

Grad je dosada uvijek dao suglasnost za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova.


INES NOVAK

U našim aktivnostima godišnje sudjeluje oko 500 djece Program „DOKKICA – MOJA PODRŠKA“ provodi se s ciljem prevencije institucionalizacije djece s poremećajima u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske podrške, ali i pružanjem podrške određenim skupinama korisnika koji imaju potrebu za razvijem vještina i potencijala kroz kvalitetno korištenje slobodnoga vremena. Specifični cilj programa je prevencija izdvajanja djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice kroz pružanje usluge pomoći u učenju, pomoći roditeljima u odgoju i skrbi za djecu, organiziranjem aktivnosti nužnih za promjenu ponašanja i stjecanje zdravih životnih vještina i navika. Ciljevi programa su poboljšati školski uspjeh djece s poteškoćama u učenju, socijalizaciju djece s poremećajima u ponašanju, kvalitetu provođenja slobodnog

Predsjednica udruge DOKKICA

vremena djece te ih naučiti dodatnim vještinama, razviti samopouzdanje i kreativnost, educirati roditelje/ skrbnike djece o primjerenoj podršci, odgoju i skrbi za uspješniji razvoj djece te širiti usluge i izvan prostora Udruge sukladno utvrđenim

potrebama za određene kategorije korisnika. U redovnim i izvanrednim aktivnostima u okviru programa i projekata godišnje sudjeluje oko 500 djece grada Osijeka, ali dio djece koju uključujemo u aktivnosti dolaze i izvan Osijeka.

Zahvaljujući velikom broju uključenih volontera Dokkica je 2016. godine dobila Volontersku nagradu za primjer dobre prakse uključivanja volontera.

Energetska obnova škola

Grad Osijek potpisao je ugovore s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja za projekte kojima će se energetski obnoviti četiri objekta na području grada - dvije škole i dvije stambene zgrade. OŠ Antuna Mihanovića i Grigora Viteza će nakon provedene energetske obnove biti objekti koji će imati uštedu toplinske energije za grijanje minimalno 50% na godišnjoj razini.

38.443.730 kuna

proračunskog novca za održavanje komunalne infrastrukture

ZORISLAV BABIĆ

Razvoj djeteta nigdje ne dolazi toliko do izražaja kao u izviđačima Značajan dio uzroka neprimjerenog i rizičnog ponašanja djece proizlazi iz njihove nedovoljne socijalizacije kroz odgovarajuće vršnjačke skupine i nedovoljnu usmjerenost na sadržaje koji nisu isključivo vezani uz korištenje suvremenih tehnologija u njihovoj međusobnoj komunikaciji. U pristupu izradi projekta „Djeluj pozitivno – nisi sam“ uočeno je koje su potrebe ciljane skupine korisnika i pro-

blemi vezani uz neaktivnost djece u prirodi. Pored toga, uočena je i paradigma prekomjernog i nedovoljnog roditeljskog nadzora. Temeljem toga utvrđene su metode kako ta probleme pokušati uspješno riješiti ili ublažiti uz pomoć izviđačkog programa. Svestranost je svakako glavna prednost programa Saveza izviđača Hrvatske u odnosu na ostale udruge. Razvoj djeteta nigdje ne dolazi do izražaja u

Tajnik Udruge izviđača Slavonski hrast

punom svjetlu kao u izviđačima – sa svojom fizičkom, intelektualnom i duhovnom komponentom. Jedna od prednosti je i ta da niti u jednoj organizaciji priroda ne igra toliko važnu ulogu.

Kroz svoj program izviđačka organizacija daje prirodi važnu ulogu zdravog okružja i okvira za rad s mladima.

Reciklažna dvorišta Gornji grad i Retfala

Grad Osijek raspisao je Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala. Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


IŠTVAN HARANGOZO

Predsjednik Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek

Kroz naš Dnevni boravak želimo utjecati na socijalizaciju starijih osoba

BRANIMIR MARKOVIĆ

Studente upoznajemo s određenim oblicima poduzetničkih aktivnosti Program „Interaktivne radionice za studente“ povezuje studente Ekonomskog fakulteta u Osijeku sa Udrugom računovođa i financijskih djelatnika Osijek. Tema projekta je obrazovanje studenata sa poduzećima lokalnog okruženja kroz organizaciju poslova, plaće i nagrađivanje zaposlenika. Dugogodišnje iskustvo i aktivnost Udru-

Organiziramo besplatne konzultacije iz računovodstva, financija i poreza svakog četvrtka u 17 sati.

ge računovođa i financijskih djelatnika te široka baza članstva sa znanjem, iskustvom i poznanstvima može pozitivno utjecati na perspektive studenata (korisnika) kroz kratkoročno i dugoročno razdoblje. Utjecaji će biti vidljivi kroz učlanjenje u Udrugu računovođa i financijskih djelatnika, također kroz mogućnosti odrađivanja studentskih praksi, pohađanja strukovnih seminara i radionica u organizaciji Udruge i HZRFD po povoljnijim cijenama. U slučaju poduzetničkih pothvata tu je i savjetodavna uloga Udruge računovođa i financijskih djelatnika u vidu besplatne pomoći.

10.590.000 kuna

proračunskog novca za pripreme projekata

Kroz projekt „Dnevni boravak“ organiziramo dnevne i tjedne aktivnosti – društvene igre, zdravstvene i kreativne radionice, praćenje tiska, edukativne radionice, u Gradskom Dnevnom boravku za umirovljenike s ciljem kvalitetno provedenog vremena, druženja, ovladavanja novim znanjima i vještinama. Time želimo utjecati na socijalizaciju starijih osoba, smanjivanje osjećaja otuđenosti i beskorisnosti i njihovo aktivno uključivanje u život u lokalnoj zajednici. Udruga Aktivni umirovljenici broji oko 160 članova. U suradnji sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom provodimo besplatne teča-

Voditelj Gradskog dnevnog boravka za umirovljenike

jeve informatike i engleskog jezika za umirovljenike, a u suradnji sa drugim umirovljeničkim udrugama sportska natjecanja, obilježavanje prigodnih blagdana.

SONJA BOŠNJAK

Educiramo sugrađane koji se nalaze u nepovoljnom položaju Projekt „Slatki okusi Esseka“ je usmjeren na edukaciju Osječanki i Osječana koji se nalaze u nepovoljnom položaju, a svojim bi novostečenim vještinama, znanjem i iskustvom doprinijeli stvaranju radnih mjesta i novih vrijednosti. Edukacija obuhvaća sveukupno 12 aktivnosti, poput predavanja i radionica, u ukupnom trajanju od 45 sati, a odnose se na sljedeća područja: Osnove poduzetničkog poduhvata, upravljanje financijama, marketinga, prezentacijske vještine, projektnom menadžmentu. Udruga ljubitelja ručno rađenih čokoladnih delicija i keksa „Čokoladirnica Chade“ broji 18 članova. Projektu se mogu pridružiti sve osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju – dugotrajno neza-

Predsjednica Udruge ljubitelja ručno rađenih čokoladnih delicija i keksa „Čokoladirnica Chade“

poslene osobe, mlade osobe bez radnog iskustva, muškarci stariji od 45 i žene starije od 40 godina, osobe niže obrazovne razine, nekvalificirani radnici, osobe lošijega socioekonomskog statusa, osobe s umanjenom radnom sposobnošću.

Međunarodni skup za Svjetski dan hrane

“Hranom do zdravlja” naziv je 10. međunarodnog znanstvenostručnog skupa, otvorenog na Poljoprivrednom fakultetu prigodom Svjetskog dana hrane. Okupio je eminentne stručnjake iz akademske zajednice, industrije, farmaceute, liječnike i druge kojima je u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje.