Čist račun - osječki proračun (lipanj 2017.)

Page 1

BROJ 23, LIPANJ 2017. MARIO ŠAPINA

U narednih šest godina preporod osječkog gradskog prijevoza Prva faza GPP-ovog projekta „Modernizacija i razvoj javnog prometa grada Osijeka“ je modernizacija tramvajske infrastrukture i obnova postojećeg voznog parka. Prvo će to biti autobusi, a potom i tramvaji. U drugoj će se fazi graditi nova remiza na Zelenom polju, s produžetkom tramvajske pruge, te razviti novi IT sustav. Projekt vrijedan 100 milijuna eura podrazumijeva temeljitu obnovu postojeće infrastrukture – tramvajske pruge, električnih vodova i sustava napajanja, kupnju novih autobusa i tramvaja, gradnju novih stajališta, nove tramvajske i autobusne remize. Planom modernizacije predviđena je kupnja ukupno 32 nova niskopodna autobusa. U ovoj fazi i po ovom natječaju nabavit će se niskopodni autobusi Euro 6 norme, kompletno opremljeni i klimatizirani. U idućoj fazi ići ćemo u nabavku električnih autobusa. Kako se u urbanim sredinama u promet sve više uvode ekološki čista vozila, s nekoliko bi električnih autobusa uveli svojevrsni pilot projekt na jednoj od ključnih gradskih linija.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

DRAŽEN ALERIĆ

Izvrsnost u obrazovanju jedini je jamac napretka

Direktor GPP-a

I kod kupnje tramvaja naglasak je na niskopodnim vozilima. Planirana je kupnja 22 tramvajska vozila u tri navrata: 10 + 10 + 2. Ukupna vrijednost ove faze projekta je oko 40 milijuna eura.

41.887.500 kuna

proračunskog novca za izgradnju komunalne infrastrukture

Centar izvrsnosti otvara potpuno novo poglavlje u radu s učenicima osnovnih škola, budući da obrazovanje ne bi smjelo imati alternativu kad je u pitanju razvoj društva, a izvrsnost u obrazovanju jedini je jamac napretka i konkurentnosti na tržištu rada. Osim Varaždina koji je sa svojim dugogodišnjim Centrima izvrsnosti najdalje otišao i ostvaruje sjajne rezultate na svim poljima, nitko se, nažalost, u Hrvatskoj sustavno i organizirano ne bavi razvojem učenika osnovnih škola u kontekstu rada, praćenja i razvoja nadarenih učenika. Dakle, Centar izvrsnosti predstavlja, dosad najozbiljniji i najvažniji, iskorak u obrazovanju osnovnoškolskih učenika grada Osijeka.

Ugovori za sufinanciranje 82 projekta

Grad Osijek sufinancirat će 82 projekta udruga građana odabranih temeljem Javnog natječaja, u ukupnom iznosu od 889.937,21 kuna.


ANKETE

Grad Osijek i Unikom započeli su projekt postavljanja stolova za previjanje beba na dječjim igralištima. Sviđa li vam se ta ideja i hoćete li ih koristiti?

MARIJA ŠEŠO

Grad dosta ulaže u projekte za starije i siromašne

100% Da, jer će oni majkama s malom djecom olakšati boravak na igralištu 0% Ne. Svejedno mi je gdje ću previti dijete 0% Ne znam. Nemam malo dijete Grad Osijek je od 12.510 zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju objekata riješio više od 8.300. Mislite li da se taj postupak odvija dovoljno brzo? 66.67% Ne, svi su zahtjevi već trebali biti riješeni 33.33% Da, budući da je u gradu bilo puno nezakonito izgrađenih objekata 0% Ne znam, ne zanima me postupak legalizacije

Predsjednica Katoličke udruge Veronikin rubac

Mišljenja smo da Grad relativno dosta ulaže u projekte za starije i siromašne na našem području. Osnovane su mnoge udruge, pa tako i naša Udruga kako bi starijim, bolesnim i siromašnim poboljšali i olakšali samoću i bol, te osigurali dostojan i kvalitetan život u okolnostima u kojima žive u vlastitoj

BEKIM MUHAREMI

U GISKO-u smo otvorili odjel s knjigama na albanskom jeziku

Na okretištu tramvaja u Višnjevcu postavljeni su novi stalci za bicikle. Kako vam se sviđa ova ideja? 62.5% Sviđa mi se, treba još ovakvih stalaka i na drugim okretištima 25% Odlično, jer sada mogu biciklom bez problema do tramvaja 12.5% Ne znam, ionako pješice idem do tramvaja 0% Ne vozim se biciklom pa me to ne zanima ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 13.6.2017. Glasajte i dalje.

sredini. Nedovoljno je samo materijalno pomagati. Skuhani obrok, sredstva za režije, sredstva za grijanje ne mogu zamijeniti osobni ljudski kontakt. Često se dogodi da nam se javljaju starije i nemoćne osobe koje nisu obuhvaćene Zakonom zbog cenzusa od 10 ili 20 kuna, osobe koje žive same, imaju malu mirovinu ili primaju socijalnu pomoć, socijalno ugrožene osobe koje su teško bolesne ili često puta nepokretne, koje su zaboravljene od svih institucija do vlastite obitelji, umirovljenička primanja jedva dosežu preživljavanje , a zbog 20 kuna dijeli ih sudbina odvojenosti od društvene skrbi.

Predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine

Cilj našega Vijeća je očuvanje i zaštita položaja te promicanje interesa albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima RH. Naše su aktiv-

nosti vezane i uz rad udruge koja nas okuplja, a to je Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje. Svi zajedno sudjelujemo u očuvanju i zaštiti nacionalnog identiteta, jezika i kulture te u tom smislu imamo i organiziranu nastavu po modelu C u dvije osječke škole. U OŠ Vijenac i OŠ Svete Ane tu nastavu pohađa 35 djece. Obilježavamo povijesne datume bitne za naš narod organizirajući predavanja i proslave. Vijeće se nekoliko puta iskazalo i humanitarnim djelovanjem. Naš grad u sebi ima ugrađenu multikulturalnost koja se i dalje njeguje, a nacionalne manjine to vraćaju ljubavlju, vjernošću i zahvalnošću.

Pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

DRAŽEN SLUNJSKI

Grad je do sada riješio 8.300 zahtjeva za legalizaciju U okviru sređivanja stanja u prostoru predstavljen je Projekt subvencioniranog uređenja stanja u prostoru „Legalizirano i evidentirano! Evidencija zgrada u prostoru – upis zgrada u katastarski operat“. Ovo je projekt Državne geodetske uprave i Grada Osijeka. Cilj projekta je evidentiranje zgrada, javnih i nerazvrstanih cesta u prostoru i evidentiranje u službenim registrima. Na taj će način sve zgrade biti legalizirane i upisane u katastar i zemljišnu knjigu kako bi se stekla pravna sigurnost evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta. Vršit će se na Vijencu Ivana Meštrovića, Sjenjaku, Vijencu Ivana Česmičkog i Jugu II.

Površina obuhvata je 86 ha, odnosno 132 zgrade te oko 10 kilometara.


MIRSAD CERIĆ

Planirano je 10 milijuna kuna za prioritete mjesne samouprave Odlukom o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2017. koju je donio Gradonačelnik Grada Osijeka 16. siječnja 2017. planiran je iznos u iznosu od 6.000.000 kuna za realizaciju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti te je raspodijeljen sukladno članku 12. Odluke o mjesnoj samoupravi kojom su utvrđeni kriteriji za raspodjelu i to: razvijenost komunalne infrastrukture i broj stanovnika, sukladno Zakonu. Također su temeljem istih kriterija i postotka raspodjele gornjeg iznosa raspodijeljena Planirana sredstva u visini od 4.000.000 kuna za dodatno održavanje komunalne infrastrukture te dodatnu izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete. Ukupno je dakle Proračunom za 2017. planirano 10.000.000 kuna za progra-

Voditelj Odsjeka za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti

me prioriteta mjesne samouprave. Mjesni odbori i gradske četvrti u svojim programima prioriteta ne predlažu kapitalne investicije već skrbe o realizaciji manjih komunalnih projekata. Predstavnici vijeća redovito sudjeluju na

tjednim koordinacijskim sastancima kojima se prati ne samo realizacija samih kapitalnih projekata već i utjecaj tih radova na trenutne i buduće uvjete življenja, rada, stanovanja i zadovoljavanja svih drugih potreba građana.

Sjednice vijeća otvorene su za javnost i u pravilu se za svaku točku dnevnog reda pozivaju zainteresirani građani ili predstavnici različitih udruga.

Dogradnja Centra “Ivan Štark”

Grad Osijek u 2016. započeo je dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, a radovi su završeni u planiranom roku. Uz postojeću zgradu u Drinskoj 12b, s ulične strane Krbavske ulice dograđena je nova zgrada površine oko 500 m2. Vrijednost ovog projekta iznosila je 4.142.708,26 kuna (s PDVom), a sredstva za dogradnju osigurana su iz Proračuna Grada Osijeka za 2016. i 2017. i jednim dijelom iz vlastitih sredstava Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“.

4.530.000 kuna

proračunskog novca za adaptacije i rekonstrukcije, te izgradnje spomenika

SABINA KOŽELJ HORVAT

Slovenska manjina izuzetno je zadovoljna suradnjom s Gradom Grad Osijek financijski podržava sve aktivnosti slovenske manjine vezane uz rad Slovenskog kulturnog društva Stanko Vraz pa smo tako 2016. dobili sredstva za prijevoz polaznika dopunskog tečaja slovenskog jezika na studijsko putovanje u Ljubljanu u iznosu od 1.500 kuna, a za redovnu djelatnost, za Dane slovenske kulture u Osijeku dobivamo

2.000 kuna. Redovni program društva sastoji se od niza aktivnosti, a najvažniji su: Dani Slovenske kulture koje organiziramo već šestu godinu. U kinu Urania imali smo i dane Slovenskog filma u Osijeku koje je otvorila veleposlanica Republike Slovenije, dr. Smiljana Knez. Devet godina održavamo besplatnu školu slovenskog jezika koja se održava u na-

Predstavnica slovenske manjine u Osijeku

šim prostorijama u ulici Alojzija Stepinca 29. Osim toga sudjelujemo na tradicionalnim susretima manjina u organizaciji grada Osijeka pod nazivom “Šarana jaja bojama grada” i niz drugih aktivnosti vezanih uz kulturu.

Jednom godišnje odlazimo na putovanje u Sloveniju pa smo tako između ostaloga obišli Ljubljanu, Bled, Maribor, Otočec, Izolu, Ormož i druga mjesta.

Biciklistička staza od Antunovca do Malla Osijek

U Gradskoj upravi potpisani su ugovori o izvođenju radova na izgradnji biciklističkih staza u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do Antunovca) i u Ulici Sv. L. B. Mandića (u dvije faze – od Ulice vrba do Ulice čempresa te od Ulice čempresa do Trgovačkog centra Mall Osijek). Radove će izvesti tvrtka Osijek-Koteks d.d. prema projektu tvrtke Rencon.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


ANDRIJA KRISTEK

Predstavnica makedonske nacionalne manjine

Za nacionalne manjine izdvaja se u granicama mogućnosti

JAGODA CVETIČANIN

Prisutna sam na svakoj sjednici Gradskog vijeća Temeljem kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava za rad makedonske nacionalne manjine, Grad Osijek je u 2016. podržao aktivnosti s ukupnim sredstvima u visini 10.000 kuna. Isto je i u 2017. godini. Sredstva su bila iskorištena za javni prijevoz, uslu-

Makedonce usmjeravam za učlanjenje u makedonskoj udruzi „Braća Miladinovci“ gdje bi mogli obnoviti zaboravljeni jezik, običaje i važne datume iz povijesti.

ge knjigovodstvenog servisa, nabavu uredskog materijala, usluge platnog prometa, usluge mobilnog telefona, dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu i reprezentaciju. Kao predstavnica 163 Makedonaca u Gradu Osijeku kontaktiram Makedonce najčešće mobitelom, povremeno i osobno, osobito starije. Informiram ih o nekim pravima nacionalnih manjina temeljem Ustavnog Zakona RH, Okvirnoj konvenciji za zaštitu manjinskih prava, te o aktivnostima Zajednice Makedonaca u Hrvatskoj, Veleposlanstva RM u RH i Agencije za iseljeništvo RM s primjerima dobre prakse.

1.880.251 kuna proračunskog novca za Studiju razvoja gradskog prometa

Aktivnosti koje provodimo imaju za cilj očuvanje identiteta slovačke nacionalne manjine u našem gradu. Ona se sastoji u očuvanju tradicije, kulture, jezika i običaja. Što se tiče financijskih sredstava ona su relativno skromna i iznose kvartalno 10.000 kuna, odnosno godišnje 40.000 kuna. Kada govorimo o aktivnostima, onda treba istaći da su one vezane i za raspoloživa sredstva. Naime, preko 80% troškova su fiksni (vijećničke naknade, troškovi računovodstvenog servisa, troškovi telefona, troškovi platnog prometa…), a i njihovo korištenje određeno je Pravilnikom o korištenju dobivenih proračunskih sredstava. Nastojimo s Maticom slovačkom kvalitetno raditi na ostvarivanju kulturnih manifestacija, različitih izložbi, uključujući i izložbe rukotvorina, gastronomije i slično. Naše druge aktivnosti koje nam

Predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine

Ustavni zakon pruža kao mogućnost djelovanja na žalost u mnogome zavise od Gradskog vijeća i Poglavarstva.

JANOŠ ŠIPOŠ

Grad je pokrovitelj naših Dana Mađara u Osijeku U cilju unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja mađarske nacionalne manjine u Osijeku animiramo pripadnike manjine da se što aktivnije uključe u izradu, a zatim i u ostvarivanje programa rada u okviru Vijeća. Surađujemo i organiziramo zajedničke sastanke s predstavnicima Grada, a surađujemo i s ostalim Vijećima, Koordinacijama Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina. Potičemo i aktiviramo rad mađarskih udruga i pomažemo im u ostvarivanju kontakata sa Savje-

Predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine

tom za nacionalne manjine, Uredom Grada i Županije u prvom redu za financiranje programa. Sudjelujemo u organizaciji proslave 15. ožujka, Dana mađarske revolucije 1848. u Osijeku, kao i u organizaciji Dana Mađara u Osijeku. Aktivni smo i sudjelujemo u brojnim drugim aktivnostima i proslavama.

Treća dionica uređenja desne obale Drave

Na dionici Donji grad, od početka donjodravske obale do Trga Nikole Tesle, započeli su radovi na uređenju šetnice i obaloutvrde.