Čist račun - osječki proračun (svibanj 2017.)

Page 1

BROJ 22, SVIBANJ 2017. DAVID KRMPOTIĆ

Posljednje je četiri godine Grad poslovao pozitivno Proračunska kretanja u razdoblju 2013.-2016. najbolje pokazuje financijski rezultat Proračuna. Tako je u 2013. manjak tekuće godine bio skoro 59 milijuna kuna. Jedan od zadataka bio je stabilizirati proračun i u naredne 4 godine poslovati pozitivno. Sa zadovoljstvom mogu reći da nam je to i uspjelo. Sve protekle godine poslovali smo pozitivno smanjujući kumulirani manjak proračuna, tako da smo od 42 milijuna kuna na kraju 2013. godine „pali“ na 11,7 milijuna u 2016. godini. U 2016. godini višak tekuće godine bio je 19,2 milijuna kuna. U 2017. nastavljamo pozitivan trend i, ako ne bude značajnih zakonskih promjena vezano za proračunske prihode i rashode, očekujemo da 2017. godinu Grad Osijek završi na „pozitivnoj nuli“ odnosno da uspijemo pokriti cjelokupni preneseni manjak iz ranijih godina.

Župan Županije osječko-baranjske

VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ

Započete projekte s Gradom treba što brže završavati

Pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu

Malo je gradova koji se mogu pohvaliti ovakvim rezultatom, posebice kad znamo da je izmjenama Zakona o porezu na dohodak Grad Osijek samo u 2015. izgubio 22 milijuna kuna.

26.471.033 kuna proračunskog novca za obrazovanje

Više je zajedničkih projekata ili bolje rečeno projekata Županije na području Grada Osijeka. Samo na području školstva učinjene su velike investicije. Izdvojimo sportsku dvoranu Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, ukupne vrijednosti 25.987.663,80 kuna, dogradnju Medicinske škole Osijek u vrijednosti 12.720.119 kuna, ugradnju dizala u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek u vrijednosti 450.000,00 kuna i III. Gimnaziji Osijek u vrijednosti 341.100,00 kuna. Grad i Županiju su povezani i osnivačkim pravima u mnogim projektima, kao što je Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

Urbana aglomeracija

Urbanoj aglomeraciji Osijek dodijeljeno je oko 40.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za projekte poslovne infrastrukture, kulturne baštine...


ANKETE

Koristite li mogućnost odlaganja otpadnog tekstila na eko otocima, Reciklažnom dvorištu ili kućnom pragu?

ŽELJKO ZUBČIĆ

Uređenje pročelja Očne klinike uljepšat će Europsku aveniju

50% Da, odlažem ga na eko otocima ili Reciklažnom dvorištu 50% Ne znam za ove mogućnosti odlaganja otpadnog tekstila 0% Da, nazovem broj 0917523525 i predam otpad na kućnom pragu 0% Ne odvajam otpadni tekstil Znate li da na tramvajskoj liniji 2 (Bikara-Trg A. Starčevića) možete voziti i pse? Korisite li ovu mogućnost? 44.44% Nisam znao/la da postoji ova linija 37.04% Ne koristim jer nemam psa 18.52% Da, već sam se vozio/la sa psom na toj liniji

Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek

Obnova pročelja na kući Korsky, odnosno pročelju Očne klinike još je u tijeku. Ugovor je potpisan 12. studenog 2016. na šest mjeseci, međutim zbog hladne zime i teških uvjeta, radovi su stali na 45 dana te su nastavljeni kada se vrijeme popravilo. Radovi uključuju obnovu pročelja, ulaznih vrata i ogra-

BRANKO LOZANČIĆ

Cilj nam je organizirati Europski Kup grada Osijeka u mačevanju

Razmišljate li o mogućnosti subvencioniranih kamata na kredite za energetsku obnovu višestambenih zgrada? 50% Da, potaknut ću razgovor o tome s ostalim suvlasnicima stanova u svojoj zgradi 50% Da, volio/voljela bih kada bi se odlučili za obnovu, ali nemamo dovoljno sredstava 0% Ne, na našoj je zgradi već izvršena energetska obnova 0% Ne znam ništa o toj mogućnosti ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 10. 5. 2017. Glasajte i dalje.

de. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.550.197 kuna s PDV-om, a financirana je dijelom iz vlastitih sredstava, a drugim dijelom iz sredstava proračuna Grada Osijeka. KBC Osijek sudjeluje sa 714.199 kuna, a Grad Osijek s 835.998 kuna. Grad Osijek sufinancira obnovu pročelja, ulaznih vrata i ograde, na temelju čega je potpisan Ugovor o sufinanciranju kulturnog dobra. KBC Osijek je za sada, uz pomoć Ministarstva financija, sanirao štetu nastalu tijekom siječanjske poplave uslijed niskih temperatura, kako bi se mogao nastaviti neometan rad Zavoda za oftalmologiju.

Predsjednik Mačevalačkog kluba Dmitar Zvonimir

Svjesni smo činjenice da smo u gradu Osijeku jedan od najmlađih klubova. Možemo reći da smo tek sada nakon 4 godine aktivnog rada pokazali da znamo, hoćemo i možemo, a dobri rezultati samo pristižu. Nadamo se sljedeće

sezone nešto većim sredstvima za 3. Kup grada Osijeka i potporu našem nastojanju da u Osijek uskoro dovedemo kremu europskog sportskog mačevanja. Kako je Grad imao sluha za nas u početku i dodijelio nam prostor na privremeno korištenje, nadamo se da ćemo u sklopu nastavka obnove Tvrđe pronaći dostojan prostor za ovaj lijepi olimpijski sport s povijesnim obilježjima. Vrlo smo zahvalni na suradnji s Odsjekom za sport grada Osijeka, oni su nam savjetima pomogli i više nego da su nam novce dali. Nadam se da je sada osječka sportska zajednica usvojila naš klub kao jedan koji zaista uspješno brendira grad.

Predsjednica udruge “Pobjede“

IVANA CRNOJA

Idućih 50 godina možemo koristiti zemljište na kojem je Azil Evidentno je da je sve više pasa. Osobno sam odrasla na Bikari. Kada sam se nakon dugi niz godina vratila u ovaj dio grada, prije nekoliko mjeseci, još uvijek pri šetnji svojih pasa srećem nove pse i njihove skrbnike. Prije 10ak godina bilo nas je možda četvero koji smo šetali svoje pse po bajeru i njivama. Ovo potkrepljuje i činjenica kako se povećava broj udomljenih pasa iz Azila. Prošle smo godine udomili 300 pasa što je 40 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Samim tim se dižu i tenzije jer su mnogi skrbnici vrlo neodgovorni. Treba proći još vremena, još edukacije da bi došli do točke u društvu kada smo svi pomireni.

Psi su sve popularniji, ali treba popularizirati i pomirljiv način suživota pasa i ljudi.


IVAN JUKIĆ

Izgradili smo 1.633 m cjevovoda i 2.768 m kanalizacijskih cijevi Projekt Osijek 3 usmjeren je na rekonstrukciju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku, gdje je ta mreža najstarija. Opći ciljevi projekta su povećanje pouzdanosti i učinkovitosti vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, modernizacija vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, smanjenje gubitaka pitke vode te smanjenje propuštanja u sustavu odvodnje. Ukupno je izgrađeno 2.768 metara kanalizacijskih cijevi i 1.633 metra cjevovoda. S tim smo projektom započeli cijeli niz projekata kojima je glavni cilj rekonstrukcija stare mreže, a s osnovnom svrhom modernizacije sustava i smanjenja gubitaka u vodoopskrbi. Predračunska vrijednost projekta Osijek 3 je 17.291.820,52 kuna od čega Europska unija sudjeluje sa 65,23% a nacionalno financiranje je zastupljeno s preostalih 34,77%.

Direktor VodovodOsijeka

Do sada je VODOVOD-OSIJEK d.o.o. predao zahtjev za nadoknadom sredstava u iznosu od 14.620.000 kuna. Tijekom 2016. godine u sklopu Projekta Osijek završeno je izvođenje radova na više komponenti. Izgrađene su linijske građevine

za kanalizaciju i vodoopskrbu s izgradnjom nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe gdje je Izvođač izveo sve radove po Ugovoru, tehnički pregledi su obavljeni za sve komponente i ishođene su sve uporabne dozvole.

Projekt Regionalni Vodoopskrbni Sustav je projekt kojim je Vodovod započeo podizati već visoku kvalitetu obrađene pitke vode na još veću razinu.

Novo dječje igralište

Novouređeno dječje igralište, kod nekadašnje Bijele lađe, predano je djeci na upotrebu. Igralište je površine 650 m2, ima gumenu podlogu, ograđeno je, s dva ulaza, a uz njega su posađena stabla patuljastog javora. Uz standardna igrala (klackalice, ljuljačke, pješčanik, tobogan) ima i kombinirani tunel – igralo prilagođeno za stariji i mlađi uzrast.

8.500.000 kuna

proračunskog novca za IT zonu

JADRANKA NIKOLOV

Služba za zastupanje Gradu je u tri godine uštedjela 4.500.000 kuna Od ustroja Grada kao jedinice lokalne samouprave 1993., obavljanje poslova zastupanja Grada pred nadležnim sudovima i drugim javnopravnim tijelima, u Gradu Osijeku se prvi puta ustrojava 30. siječnja 2014. i od tada se ti poslovi uglavnom obavljaju „unutarnjim“ stručnim snagama. Inicijativa za ustrojavanje službe za zastupanje naišla je na punu potporu grado-

načelnika Vrkića. Za potrebe obavljanja ovih poslova nije se povećao broj službenika u gradskoj upravi već su na navedene poslove raspoređene tri službenice gradske uprave s položenim pravosudnim ispitom. Nekoliko predmeta koji su u dugotrajnom sudskom postupku i koji su iznimno složeni, nastavili su voditi odvjetnici iz razloga što su upoznati

Dugogodišnja tajnica Grada Osijeka

sa svim detaljima vezanim za te sporove, a osobito iz razloga što su većina tih postupaka u fazi drugo stupanjskih postupaka. Služba za zastupanje danas vodi 269 predmeta. Važno je istaknuti da je Grad ovakvom organizacijom ostvario znatnu uštedu proračunskih sredstava.

Ovakva organizacija zastupanja Grada ušteda je ne samo za proračun Grada već i za građane kao i pravne osobe koje su u sporu s Gradom.

Uređenje trga ispred Paviljona Projekt izgradnje i uređenja trga ispred Paviljona Gradski vrt vrijedan je 1.913.055,55 kuna s PDVom, a obuhvatit će uređenje cjelokupnog prostora omeđenog bazenom Gradski vrt, Domom za starije i nemoćne osobe, zgradom Paviljona i Divaltovom ulicom.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


MARIO PERKOVIĆ

Planiramo napraviti dobru školu nogometa NK Grafičar-Vodovod

direktor Dimnjaka d.o.o.

DEJAN LONČARIĆ

Provjeravat ćemo i sve uređaje za loženje u višestambenim zgradama Privatnih je subjekata, obuhvativši kruto i tekuće gorivo te plin, oko 10 do 12 tisuća. Ova brojka vrlo varira i ovisi od “odbijača”. Ovisi o situaciji koliko ljudi odbija našu uslugu. Još uvijek nije uspostavljen mehanizam koji bi trebao funkcionirati između nas kao koncesionara i Grada

Prema novoj Odluci o obavljanju dimnjačarski poslova sankcije će biti i uvećane, no ni Gradu ni nama nije cilj puniti proračun s prekršajima.

Osijeka. Postoji određeni postupak koji nam nalaže da ukoliko se korisnik u roku od 15 dana ne javi nakon ostavljene obavijesti, obavijestimo Komunalnu službu u Gradu. No, u tom obrascu trebamo dostaviti OIB kako bi Grad pokrenuo prekršajnu prijavu što je vrlo problematično, jer da bismo ostavili OIB, moramo ući u kuću. Naravno, postoje načini kako doći do OIB-a. Zadnjih godinu, dvije dana podneseno je malo prekršajnih prijava, no ovim putem apeliram građane da dopuste našim djelatnicima ulazak u kuću jer ako to ne učine, mi smo dužni obavijestiti Grad koji nakon toga podnosi prekršajnu prijavu.

450.000 kuna

proračunskog novca za Agenciju za obnovu Tvrđe

NK Grafičar Vodovod Osijek kao klub više ne postoji, iako je imao dugu tradiciju. Prije 7 godina osnovali smo Nogometnu školu mladeži NK Grafičar-Vodovod koju je osnovala tadašnja uprava, a koju smo kasnije preuzeli te u međuvremenu tražili koncesiju za navedeni prostor. Naime, mi imamo svoj račun koji nikada nije bio blokiran. Imamo svoja sredstva, svoj budžet, sponzore i napokon smo dobili i koncesiju, nakon 2,5 godine od zahtjeva. Koncesiju smo dobili zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Ivana Vrkića i ostalih službi Grada Osijeka. Kada smo htjeli već odustati od svega, bili su uz nas kako bismo ipak izdržali do kraja te riješili taj problem. Koncesija je za nas najvažnija stavka. To je početak i kraj. Bez toga ne bismo mogli egzistirati. Prostor je alat za rad, za okupljanje djece.

PERO ČEMAN

Grad nam je osigurao 160.000 kuna više nego u 2016. Već smo smanjili troškove tako da smo otkazali ugovore s odvjetničkim uredom te smanjili trošak usluga knjigovodstvenog servisa za 27%. Dio vatrogasne opreme kupili smo subvencijom županije, a pjenilo za uvježbavanje rada vatrogasaca u INA-i jer ga se rješavaju zbog isteka roka. Prekinuli smo s registracijom nefunkcionalnih vozila, onih koja se koriste veoma rijetko ili nikako tijekom godine, prešla su puno kilometara i na njima su česti kvarovi te skup popravak. Objekte vatrogasne postrojbe kao što je ličenje i slič-

Predsjednik Nogometne škole mladeži NK GrafičarVodovod

Zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek

no obnavljamo vlastitim radom. Također, ukinute su besplatne intervencije za koje nisu predviđena sredstva te intervencije u kojima nisu ugroženi životi i materijalna dobra.

18. Pannonian Challenge

Grad Osijek je za ovogodišnje, punoljetno izdanje Pannonian Challengea, najvećeg natjecanja u ekstremnim sportovima u našoj regiji, osigurao 300.000 kuna.