Čist račun - osječki proračun (travanj 2017.)

Page 1

BROJ 21, TRAVANJ 2017. KORNELIJA MLINAREVIĆ

Tvrđa konačno ima šansu postati regionalno turističko središte Najveći i najvažniji projekt sufinanciran EU sredstvima na području grada „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ gradske tvrtke Vodovod Osijek d.o.o. vrijedan je preko 72 milijuna eura. Projekti koji su jako važni za grad, a pripadaju razdoblju od 2013. godine su projekt „Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u Eko-industrijskoj zoni Nemetin“ koji je stvorio odličnu poduzetničku infrastrukturu i lokaciju novih gospodarskih aktivnosti, projekt „Mlinarev put“ u kojem je izgrađena replika vodenice na Dravi, projekt „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica“, projekt(i) OSIgurajmo im JednaKost 1, 2 i 3 u kojima je pružena izravna potpora uključivanju učenika s teškoćama putem pomoćnika u nastavi, Master plan prometnog razvoja Osijeka i Osječko-baranjske županije kao strateškog okvira za izradu daljnje dokumentacije za provedbu projekata integriranog sustava javnog prijevoza.

Direktor Hrvatskih cesta

JOSIP ŠKORIĆ

Hrvatske su ceste u Osijek uložile oko 220 milijuna kuna

Pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

Projekt Slavonija zasad zapravo predstavlja omotnicu u kojoj se planiraju financirati svi već poznati projekti, na primjer projekt Lučke uprave u Osijeku koji godinama čeka te projekt modernizacije i razvoja gradskog prijevoza u Osijeku.

1.057.070 kuna

proračunskog novca za produženi boravak u osnovnim školama

Službe Grada Osijeka zajedno s tehničkim službama Hrvatskih cesta surađuju koordinirano, te time teren cestovne infrastrukture posjeduje novu kvalitetniju dimenziju. Hrvatske su ceste u Grad Osijek u protekle četiri godine uložile oko 220 milijuna kuna, a u projekte u kojima je u većoj ili manjoj mjeri bio uključen i Grad. Projektom Obilaznice grada omogućilo se izmještanje teretnog prometa izvan centra grada što je omogućilo smanjenje prometne gradske zagušenosti, a čime se uvelike utjecalo na kvalitetu života u samome gradu iz razloga jer su se bitno smanjili štetni utjecaji buke, vibracija i zagađenja s ceste na samom gradskom središtu.

Tri nova dječja igrališta

Od 11 igrališta, 3 će biti izgrađena u Osijeku i to uz OŠ “Višnjevac”, u naselju Tvrđavica – Podravlje te u centru grada kraj nekadašnjeg prostora Bijele lađe.


ANKETE

Ove će se godine graditi biciklistička staza do Antunovca te do Malla Osijek. Koristite li redovito biciklističke staze?

ROMANO KRISTIĆ

Vizija Zaklade je da stipendistima osiguramo i posao

61.11% Biciklističke staze koristim svakodnevno 16.67% Biciklističke staze koristim nekoliko puta mjesečno 16.67% Ne vozim bicikl 5.55% Biciklističke staze koristim nekoliko puta tjedno Podržavate li postavljanje znakova zabrane šetanja kućnih ljubimaca na dječjim igralištima? 71.43% Da, svakako, kućnim ljubimcima nije mjesto na dječjim igralištima (10 votes) 28.57% Ne, vlasnici kućnih ljubimaca bi ih trebali slobodno moći dovesti na povodcu 0% Ne znam, nemam ni kućnog ljubimca ni djecu

Kompom se možete prevesti preko Drave svaki radni dan, vikendom i blagdanima od 9 do 20 sati. Koliko ju često koristite? 46.67% Jednom do dva puta godišnje 20% Jednom mjesečno 13.33% Jednom tjedno 13.33% Ne koristim kompu 6.67% Dva puta mjesečno ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 7. 4. 2017. Glasajte i dalje.

Upravitelj Zaklade Srce grada Osijeka

Zaklada Srce grada Osijeka osnovana je sa svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu,

stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao drugih oblika potpora utvrđenih općim aktima Zaklade. Moram napomenuti kako se djecom smatraju djeca od rođenja do završetka redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija te koja redovito i uredno ispunjavaju svoje školske i studijske obveze. Zaklada će u pružanju potpore osobitu pozornost pokloniti nadarenoj djeci. Građani Zakladi mogu pristupiti kao podupiratelji, odnosno kao pravne i fizičke osobe. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu te o njima vodimo poseban registar.

DAVOR BRUST

Centar izvrsnosti skrbit će o nadarenim učenicima

Voditelj Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Riječ je o projektu kojim Grad Osijek želi omogućiti potencijalno nadarenim učenicima proširiti svoja znanja iz znanstvenog područja (fizika, matematika, informatika, biologija i kemija) te jezično umjetničkog područja (lite-

rarno, dramsko i novinarsko). Grad Osijek od 2008. godine skrbi o djeci s posebnim potrebama što je socijalna i humana djelatnost. Skrb o nadarenim učenicima do sada nitko nije organizirano provodio, a to su također učenici s posebnim potrebama. Držimo da im moramo omogućiti dodatno proširenje njihovog znanja jer to su potencijalni pokretači našeg društva. Trenutno školski psiholozi zajedno s ostalim nastavnicima testiraju i utvrđuju potencijalno nadarenu djecu od 4. do 7. razreda, moguće polaznike Centra. U 16 osnovnih škola zaposleno je 12 psihologa te smo za testiranje osigurali još četiri za one škole koje ih nemaju.

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek

EDIT LEMAL

U svibnju otvorenje proširenog dijela Centra “Ivan Štark”

Proširenje prostornih kapaciteta Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ dogradnjom 505 četvornih metara neto prostora uz postojeću zgradu, s ulične strane Krbavske ulice, započelo je u lipnju 2016. Radove izvodi poduzeće „Massa“ d.o.o. iz Osijeka. Radovi se uredno odvijaju te se otvorenje očekuje u svibnju ove godine. Budući da Dan Centra svake godine obilježavamo u svibnju, veselilo bi nas da ta dva događaja povežemo, te na svečani način obilježimo i proslavimo oba, za nas važna događaja. U novom će se prostoru provoditi odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju kronološke dobi od 7 do 11 godina.

Investicija je vrijednosti 4.142.708,26 kuna. Sredstva su planirana Proračunom Grada Osijeka za 2016. i 2017. godinu te manjim dijelom iz vlastitih sredstava Centra.


DAMIR MARKULAK

Gradit ćemo studentski paviljon vrijedan 174,3 milijuna kuna Radi se o jednom do sada najkompleksnijem projektu sveučilišta što se vidi i po iznosu, ali i po dimenzijama zgrade. Zgrada će raspolagati s novih 796 ležajeva u 404 sobe. Prostirat će se između zgrade Poljoprivrednog fakulteta i sadašnja dva paviljona studentskog doma te će s istočnijim paviljonom biti povezana pješačkim mostom. Dakle, zgrade će biti funkcionalno povezane pa će sadržaje koji se nalaze u novoj zgradi moći koristiti i stanari ranije sagrađene zgrade. Sam projekt obuhvaća izgradnju te zgrade, infrastrukture oko zgrade, uređenje trga, a izgradit će se i parkiralište na sjevernoj strani, uz zgradu Umjetničke akademije. Konačno će biti izgrađen i dio koji je ostao nedovršen, prometnica između zgrade Poljoprivrednog fakulteta i doma. Na taj ćemo način povezati cijelu cestovnu infrastrukturu na zapadnom

Prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta J. J. Strossmayera

dijelu kampusa. Moći će se kružno ući i izaći s obje strane kampusa. Završna faza se odnosi na kompletno opremanje namještajem i useljavanje. Rok za izvedbu tog projekta je 36 mjeseci što je najveći mo-

Želimo otvoriti sveučilišni kampus svim građanima. Tim više kada se izgradi sveučilišna knjižnica kada će biti dosta zanimljivih sadržaja. Želja nam je da to bude na dobrobit grada Osijeka i njegovih stanovnika.

DARIO RUNTIĆ

Porez na nekretnine lokalnim bi proračunima mogao donijeti dodatnih 300 milijuna kuna Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave mijenjao se 17 puta u zadnje 24 godine, u prosjeku svakih godinu i pol dana. Deset od 17 izmjena je doneseno pred kraj tekuće godine s primjenom od početka iduće godine. Posljednje promjene nisu bile ništa drugačije od navedenog. Svaku inicijativu koja utječe na povećanje dohotka

gući rok za tako velike infrastrukturne projekte. Treba naglasiti kako se radi o 100 postotnom financiranju iz fondova Europske unije. Dakle nema participacije korisnika projekta. Na nama je samo da to provedemo.

građana u potpunosti podržavamo te smatramo da središnja i lokalna vlast moraju pravedno podijeliti teret smanjenja javnih davanja vezanih uz rad. No, svaka prethodna porezna reforma provodila se primarno na teret lokalnih proračuna i na taj način je jačala fiskalna centralizacija u Hrvatskoj. Razlika među prihodima središnje

Obnova Sakuntala parka

Obnova Parka Sakuntala bit će financirana iz sredstava EU projektom vrijednim 350.000 eura. Iz programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. osiguran je novac koji će biti uložen u revitalizaciju parkovnog i arhitektonskog naslijeđa, zelenih površina, pješačkih staza, navodnjavanja i komunalne opreme.

1.687.500 kuna

proračunskog novca za stambenu djelatnost

Savjetnik u Udruzi gradova

države i lokalne samouprave povećala se s 40 milijardi 1998. godine na 90 milijardi 2015. Reforma iz 2010. smanjila je prihode za približno 600 milijuna kuna godišnje, reforma iz 2012. nije imala značajan fiskalni učinak, a reforma iz 2014. godine umanjila je prihode za 1.1 milijardu kuna nakon kompenzacija.

Gradovi sami odlučuju u kojim slučajevima će se porez plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Zračna luka Osijek povećala promet

Prema statističkim podacima Zračne luke Osijek o prometu na aerodromu za razdoblje siječanj – veljača 2017. ukupno je prevezeno čak 297 posto više putnika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tijekom siječnja i veljače 2016. prevezen je ukupno 231 putnik dok je ove godine prevezeno 917 putnika.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


SVJETLANA TAKAČ

Vrtić Ribica u Sarvašu bit će energetski nulte kategorije

Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu i voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove

LJILJANA BELAJDŽIĆ I DAMIR FEHER

Grad Osijek je napokon vlasnik Kulturnog centra Uporabna dozvola za Poslovno-kulturni centar Eurodom izdana je 2013. Načelno se mogao i ranije postići dogovor o prijenosu prava vlasništva, ali je tada Gradsko vijeće zauzelo stav da tvrtka Eurodom treba predati Gradu zgradu Kulturnog centra i isplatiti razliku od oko 2.000.000 eura. Tada je Kulturni centar bio izgrađen do

Postoji mogućnost prilagodbe prostorija pomoću knauf pregrada, ovisno o potrebi te kako će se razvijati projekt.

faze, ja ću kao pravnik reći „vrlo grubog rohbau“ i otvoren (neustakljen) sa svih strana. Eurodom je nakon toga izveo radove na uređenju fasade, zatvaranju otvora… Početkom 2016. Gradonačelnik je osnovao i imenovao Povjerenstvo koje je svoj rad okončalo predlaganjem Sporazuma koji je i potpisan. Dvorana se nalazi na drugom katu Kulturnog centra i kapacitet joj je 390 sjedećih mjesta, a tu su i prostori uz nju, prostor za projekcije, scenu i sve ostalo. Na trećem su katu ostali sadržaji, na četvrtom čajna kuhinja, sanitarije i pomoćne prostorije. U prizemlju je galerijski prostor.

32.804.780 kuna

proračunskog novca za HNK Osijek i Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Pri završetku je projekt izgradnje Dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu. Planirani građevinski radovi će biti obavljeni do kraja svibnja 2017. Nakon toga slijede svi daljnji radovi potrebni za unutrašnje i vanjsko uređenje objekta. Sve ovisi o pozivima na natječaj. Naravno da ćemo zbog djece pokušati što prije završiti, kako bi oni brzo mogli boraviti u tim ugodnim prostorima. Nakon toga slijedi unutarnje uređenje, instalacije te postavljanje namještaja i drugog. U svakom slučaju, izvođači građevinskih radova su vrlo dinamični i sve jako lijepo teče. Vrtić će biti energetski nulte kategorije, a to znači da će se uskoro sam isplatiti. Naime, niskoenergetski dječji vrtić zahtijeva minimalnu energetsku potrošnju za zagrijavanje prostora. Odabirom gradnje niskoenergetskog objekta pokazujemo ekološku osviještenost i svjesno utječemo na smanjenje potrošnje neobnovljivih energenata.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek

SLOBODAN SLODO

Imamo entuzijaste koji žele spašavati u ekstremnim uvjetima Plan naših aktivnosti je vrlo velik i opsežan, a odnosi se na akcije spašavanja i intervencija, pružanje pomoći unesrećenima u kriznim situacijama te na edukaciju i preventivnu djelatnost, sprječavanje nesreća i drugih iznvanrednih događanja. Tradicija HGSS-a duga je 60 godina. Ja sam aplinist i kada kažete da spašavate ljude u stijenama visine 1.400 metara, što nama znači spasiti nekoga u ravnici, to je “piece of cake”. To samo govori o sposobnosti ove službe.

Pročelnik HGSS stanice Osijek

Naša zajednica može biti sretna što postoje takvi entuzijasti koji žele spašavati u ekstremnim uvjetima. Osječani trče okolo i planinare, voze bicikle. Dakle, nisu u pitanju akcije u samom gradu nego u vanurbanim sredinama, u potragama za nestalima, u slučajevima poplave i slično.

Utorkom popust za umirovljenike

Tržnica Osijek započela je akciju za umirovljenike koji utorkom mogu kupovati proizvode na vanjskom, ali i unutarnjem dijelu tržnice s popustom od 10 posto.