Čist račun - osječki proračun (kolovoz 2016.)

Page 1

BROJ 13, KOLOVOZ 2016. ŽANA GAMOŠ

I s malo sredstava svaka sredina može biti sadržajnija Predviđena proračunska sredstva od 414.000 kuna nisu dovoljna uzmemo li u obzir sadašnje (dugogodišnje) potrebe u Tenji kao i broj stanovnika. Svjesni ozbiljnosti gospodarske situacije, navedeni iznos potrebno je raspodijeliti s dužnom pažnjom i ozbiljnosti. Međutim, kao i u svemu, pojedinci, mi mještani Tenje možemo i samoinicijativno svojim idejama i projektima koji ne iziskuju puno sredstava i ne opterećuju proračun, uz malo volje i dobru organizaciju učiniti život u Tenji ljepšim i sadržajnijim. Ponekad maštam kako se kraj osvijetljene biciklističke staze vozim tramvajem za Tenju, prolazimo kraj semafora na samom ulazu u mjesto, sa svih strana uređene okućnice, pokošene sve javne površine, ograđena i održavana dječja igrališta, nogostupi pristojni, obnovljen dječiji vrtić… da u parku gledam predstavu na otvorenom, slušam koncert… Posebice danas kada imam svoju djecu, ne odustajem od ovog ideala!

Vijećnica Mjesnog odbora Tenja

Predsjednica Matice umirovljenika Grada Osijeka

MARIJA SUŽNJEVIĆ

Uspješno surađujemo s Gradom

U Tenji radi dosta sadržajno različitih udruga koje vode kvalitetni ljudi koji bi uz nešto više financijske potpore mogli relativno brzo sadržajno obogatiti tenjsku svakodnevicu.

993.000 kuna

proračunskog novca za sustav sportskih priprema i natjecanja

Projekt “Dnevni boravak-ljepota života starijih osoba” provodi se svakodnevno u novouređenim prostorijama udruge. Kroz projekt smo za naše korisnike, starije osobe osmislili razne aktivnosti kako bismo upotpunili njihovo vrijeme, omogućili im druženje, razgovor te spriječili njihovu socijalnu isključenost koja je kod populacije treće životne dobi vrlo prisutna. Osim sredstava za projekt Grad nam omogućuje besplatno korištenje prostorija pri mjesnim i gradskim četvrtima u kojima se naši članovi druže i okupljaju, a prilikom obilježavanja važnijih datuma za udrugu daje nam na korištenje štandove na gradskim trgovima.

Priznanje za transparentnost

Drugu godinu zaredom Grad Osijek je među rijetkim gradovima čiji je gradski proračun potpuno transparentan, a prema istraživanju Instituta za javne financije.


ANKETE

VLASTA AUGUŠTIN

Razvijamo kulturu i kvalitetu stanovanja

Treba li uvesti kazne za vlasnike pasa koji za njima ne pokupe izmet? 100% Da, to je odavno trebalo napraviti 0% Ne, vlasnike treba samo upozoriti 0% Ne znam, ne razmišljam o tome

Jeste li zadovoljni brojem lokacija u gradu na kojima su postavljene sprave za fitness? 50% Da, takvih je lokacija u svim dijelovima grada 50% Ne, trebalo bi ih postaviti na još više lokacija 0% Ne znam, ne koristim sprave za fitness

Jeste li zadovoljni dinamikom čišćenja grada nakon nevremena 27. lipnja? 33.33% Da, gradske službe miču grane i srušena stabla koliko je to u njihovoj moći 66.67% Ne, to je već trebalo biti riješeno 0% Ne znam, ne primjećujem srušena stabla i grane ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 10. 8. 2016. Glasajte i dalje.

Predsjednica Udruženja stanara Grada Osijeka

Svaka podjela financijskih sredstava iz proračuna osmišljena je tako da odgovara razvojnim potrebama zajednice za koju su sredstva usmjerena. Grad Osijek prepoznao je Udruženje stanara grada Osijeka kao jedinu udrugu

iz područja stanovanja, koja štiti i promiče interese vlasnika stanova i razvija kulturu i kvalitetu stanovanja u gradu Osijeku i dodijelio mu sredstva za dva natječaja. Nadamo se boljoj i kvalitetnijoj budućoj suradnji i potpori kako bi zajedničkim naporima osigurali učinkovit rad Udruženja. Suradnja javnih institucija s udrugama, u našem slučaju Grad Osijek i Udruženje stanara grada Osijeka, ogleda se u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške u provedbi projekata od interesa za opće dobro. Udruga USGOS će se ubuduće još kvalitetnije uključiti u prioritete za dodjelu financijskih sredstava lokalne zajednice koji su definirani razvojnom strategijom grada Osijeka.

DARKO NAĐ

Većina projekata je izvrsno provedena

Predsjednik Odbora za branitelje

Nastojimo učiniti sve da bi braniteljske udruge mogle izvršiti svoje projekte koji su od interesa za grad Osijek, građane Osijeka i Osječko-baranjsku županiju. Transparentnost je najvažnija, uvijek je bitno da ljudi imaju informaciju na koji se način troši njihov novac.

U odboru za branitelje uvijek gledamo da su projekti što kvalitetniji i donose dobre rezultate, dakle ne samo da su dobro napisani već i da se kvalitetno provode. Braniteljska populacija nije profesionalna u pisanju projekata, međutim većina tih projekata su izvrsno organizirani i provedeni. Dokaz toga je i Dan osječkih branitelja i obljetnica 106. brigade jer mislim da se dugo vremena nije skupilo oko 1.500 ljudi u toj aktivnosti, što je dokaz da ljudi prepoznaju trud tih volontera koji žele učiniti nešto dobro za naš grad, u konačnici i za našu domovinu.

Vijećnik Mjesnog odbora Sarvaš

DRAŽEN HRGA

Sarvaš ima dobru infrastrukturu Svjesni smo kako je situacija takva da nema novaca, ne samo Grad nego ni država, ali uspijevamo se nekako pokriti. Da bi mogli nešto raditi trebao bi nam dvostruko veći iznos. Sarvaš je bio okupiran, dugo se vremena ništa nije radilo i zaostao je za ostalim prigradskim mjestima poput Višnjevca i Josipovca. Ne kažemo da Grad ne daje sredstva, ali bi ih trebao povećati. Sarvaš ima dobru infrastrukturu. Radi se dječji vrtić, radi se i pristupna cesta, još bi nam trebala ambulanta, pošta i poslovnica neke banke i onda bi mogli reći da imamo sve. Samo da nema komaraca sasvim bi drugačije bilo živjeti u Sarvašu.

U komunikaciji smo s gradskim službama, svaki treći dan se tretira, ali ide se vozilima u zaprašivanje, a bez avio tretiranja nema pomoći.


BORIS BANJAN

Tijekom nevremena suradnja s gradonačelnikom je bila odlična Gradonačelnik je sazvao krizni stožer i dogovorili smo se s predstavnicima drugih gradskih poduzeća oko toga tko će što i koji dio posla raditi. Napravili smo suradnju između naših radnika i zajednički smo odradili ogroman posao. I ono što je najbolje u toj cijeloj ružnoj priči sreća je da nitko nije nastradao. Ovakvo nevrijeme još nikada nismo imali u Osijeku, ali nažalost moramo biti svjesni činjenice kako se klima mijenja i kako će se i u budućnosti događati ovakva ili slična nevremena i u tom smislu se svi zajedno moramo pripremiti i djelovati. Suradnja je bila odlična. Recimo Unikom je formirao nekoliko ekipa s vozilima koja imaju posebne alate i obučene ljude za rezanje grana i utovare velikih stabala. Vodovod je preuzeo u kompletu rješavanje problema u Banovoj ulici koja je bila još više poplavljena nego li poslije prvog nevremena, HEP

Zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

je električnu mrežu ponovno doveo u funkciju u rekordno kratkom vremenu, GPP je riješio svoju električnu tramvajsku mrežu iako je ona bila teško oštećena padom više stabala po mreži i

pruzi. Mi vatrogasci smo rješavali pokrivanje krovova, ispumpavala se voda na više mjesta po velikim i javnim objektima u gradu. Ali izuzetno brzo se sve brzo rješavalo.

Gradonačelnik je brzo reagirao, bio je točka povezivanja svih uprava poduzeća i dao početni impuls za brzo i zajedničko djelovanje što je bila jako bitna stvar.

Parkirališta u Sarvašu

Za Program prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture u Mjesnom odboru Sarvaš ove je godine dodijeljeno 279.000 kuna. Najviše sredstava, 200.000 kuna planira se izdvojiti za parkirališta, i to u Kolodvorskoj ulici, ispred zgrade mjesnog odbora te kod katoličkog groblja. Parkiralište ispred zgrade mjesnog odbora je nedavno izgrađeno, a vrijednost radova iznosila je 84.967 kuna.

42.682.150 kuna

proračunskog novca za predškolski odgoj

MATO NAĐ

Povećati sredstva za donaciju udrugama i klubovima Suradnja svih klubova i udruga na području Mjesnog odbora Josipovac je izuzetno dobra i uspješna jer imamo sastanke dva puta godišnje zajedno sa svim klubovima i udrugama te nam oni iznose svoje planove postignuća, a naravno probleme i potrebe. Nažalost kao i svugdje, najveći su problemi u financiranju, a mjesni odbor tu nažalost ne može puno pomoći. Tako da se naši klubovi

i udruge snalaze na sve moguće i nemoguće načine, a najviše sami svojim radom i svojim sredstvima i usprkos svemu postižu izuzetne rezultate. Predlažem da se svakako povećaju sredstva za donaciju udrugama i klubovima. Ako naše vijeće za ovu godinu primi kao što znate 320.000 kuna, ne bi nam predstavljalo problem kada bi primili recimo 290.000 kuna, a kada

Započeli radovi na dogradnji osnovne škole u Briješću Vijećnik Mjesnog Odbora Josipovac

bi se 30.000 kuna preusmjerilo za spomenute donacije klubovima i udrugama. Vijeće sa tih 30.000 kuna ne može poslati projekte gradu za tako moli iznos, a taj iznos je itekako velik za razvoj sporta i kulture.

U svim tim klubovima i udrugama većinom su mladi, pa pružimo mladima šansu da pokažu što znaju i mogu.

Prvu će fazu radova izvesti Massa d.o.o. Osijek radovima ukupne vrijednosti 3.485.873,48 kuna, drugom se fazom predviđa gradnja dvorane u iznosu 9.000.000 kuna, a treća se faza odnosi na rekonstrukciju stare zgrade škole i dovršetak svih radova u iznosu od 12.161.160 kuna. Ukupna vrijednost dogradnje Područne škole Briješće iznosila bi oko 25.000.000 kuna.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


ĐURĐICA ĐUKELIĆ

Poticati poljoprivredna gazdinstava radi zapošljavanja mladih

Vijećnik Mjesnog odbora Višnjevac

JOSIP PASTUOVIĆ

Više ulagati u informatičku industriju Najveći problemi u Višnjevcu su problem oborinske odvodnje u velikom broju ulica, zapušteni tržni centar u vlasništvu Grada i privatnih osoba, koji bi se mogao iskoristiti ili za dječji vrtić ili za zgradu doma za potrebe brojnih udruga, neadekvatno rješenje postojećeg dječ-

Transparentnost proračuna je vrlo bitna jer pravo poreznih obveznika je da znaju gdje, kako i koliko novca će se utrošiti.

jeg vrtića, nepostojanje aktivnosti oko produženja tramvajske pruge. S obzirom na trenutnu situaciju u Osijeku, najbolja situacija oko pokretanja ili poboljšavanja gospodarstva je vezano za informatičku industriju i u tom smjeru bi Grad trebao poduzeti maksimalne napore (slobodni gradski prostori, poticaji za zapošljavanje, potpora ljudima oko potrebne edukacije…) da se ta grana gospodarstva još jače pokrene. Ta grana traži isključivo mlade ljude, što bi automatski značilo da se usporava odlazak mladih u inozemstvo.

798.730 kuna

proračunskog novca za poslove u vezi djelatnosti poljoprivrede

Potrebno je poticanje poduzetništva, infrastukturno uređenje kao što je rasvjeta, ceste, staze, poticanje seoskog turizma i poticanje mladih poljoprivrednih gazdinstava u svrhu zapošljavanja i ostanka mladih na selu. Također, treba se više poticati proizvodnja domaćih prehrambenih proizvoda, ali i otkup istih. Svakako nam je potreban novi vrtić za djecu jer ovaj naš u Tenji je sramota Grada. Pokriven je azbestnim pločama što je strašno! Također više treba ulagati u mladost u smislu natalitetne politike i obrazovanja. Ne znam gdje bi se tebalo oduzeti i gdje dodati jer je sve manje sredstava, a svjesna sam da je sve potrebno, teško je tu ispravno odlučiti. Uvijek će netko biti nezadovoljan. 414.000 kuna koliko je Tenja ove godine dobila iz proračuna je desetina od potrebnog s obzirom kolike su naše potrebe za infrastrukturu, poticanje poduzetništva mladih, mnoge udruge…

Vijećnica Mjesnog odbora Tenja

FRANO BARAĆ

Planiramo 350.000 kuna utrošiti u nogostupe Iz sredstava namijenjenih našoj gradskoj četvrti i ove je godine planirano 350.000 kuna u održavanje nogostupa. Mimo sredstava iz proračuna u četvrti je uređen okoliš oko crkve na donjogradskom groblju, napravljena je ograda oko škole i ulaz u Osnovnu školu Ljudevita Gaja te su asfaltirane dvije ceste u našoj četvrti.

Vijećnik Gradske četvrti Donji grad

Pametni tuš na Srednjiki

Grad je za jedinstveni uređaj, prvi takav na području Hrvatske, izdvojio 50.000 kuna.