Čist račun - osječki proračun (svibanj 2016.)

Page 1

BROJ 10, SVIBANJ 2016. MARIN BABIĆ

Intrazonska cesta na Jugu 2 je prioritet svih prioriteta Osobno smatram da bi se trebala izdvojiti sredstva za izgradnju toliko puta spomenute Intrazonske ceste koju smatram prioritetom svih prioriteta jer se izgradnjom iste rješava problem Opatijske ulice koja bi trebala biti pješačka zona. Pored toga možemo razgovarati i o groblju na Jugu II, rekonstrukciji cesta i nogostupa, pontonu na bajeru Jug II. Također, smatram da bi se i sredstva namijenjena udrugama na području gradske četvrti trebala povećati radi opstojnosti istih. S obzirom na potrebe, veličinu i broj stanovnika naše gradske četvrti smatram da bi i veći iznos bio nedovoljan, ali kako smo svi zajedno svjesni ekonomske situacije u kojoj se nalazimo, moramo biti zadovoljni i s izdvojenih 540.000 kuna te ih iskoristiti na najbolji mogući način. U pravilu je suradnja GČ Jug II s Gradom na zadovoljavajućoj razini iako iz ove pozicije vjerujem da može biti i bolja. I jesmo tu da budemo poveznica između građana i gradske uprave.

Vijećnik Gradske četvrti Jug2

Voditelj projekta Pannonian Challenge

JURICA BARAĆ

Grad nam je jedan od glavnih stupova potpore

Transparentnost je vrlo važan čimbenik u upravljanju javnim financijama pa tako i za sam proračun. Hvalevrijedan je potez pokretanje projekta “Čist račun – osječki proračun” gdje se građani mogu detaljnije informirati gdje i na koji način se troši novac iz proračuna te davati komentare, kritike i pohvale.

12.766.700 kuna proračunskog novca za objekte komunalnog otpada

Grad Osijek je od samog početka događaja pokrovitelj i sigurno jedan od glavnih stupova potpore projektu no taj stup nažalost nije dovoljno jak kako bi podnio teret događaja u koji je PC prerastao. Izuzetno smo zahvalni sa 100.000 kuna i ostalom potporom koju Grad pruža no ukoliko želimo zadržati nivo kvalitete događaja i nastaviti s rastom, to će morati biti veća potpora. Mislim da se svi moramo još više uključiti u razvoj događaja kako bi cijeli grad i cijela regija maksimalno profitirala od događaja. Ovdje ne mislim samo na dohodak od posjetitelja i događaja već na razmjenu znanja, kontakata, iskustva i brojnih drugih prilika koje ovaj događaj donosi sa sobom.

Iz EU proračuna privukli 11.139.000 kuna Osijek je u tri godine privukao 103,1 kune po stanovniku. Zagreb je, primjerice, privukao samo 13 kuna po stanovniku.


ANKETE KATARINA KRUHONJA

Predlažem da Grad potakne proces zajedničkog planiranja Jeste li zadovoljni brojem i smještenošću gradskih fontana? 68.18% Da, dovoljno ih je i u dijelovima grada gdje bi ih i trebalo biti 27.27% Ne, nije ih dovoljno i trebalo bi ih postaviti u druge dijelove grada 4.55% Ne znam, ne primjećujem fontane

Gradsko kupalište Copacabana posjetiteljima nudi niz različitih sadržaja. Jesu li potrebni novi sadržaji? 82.86% Da, potrebno je više sadržaja i za djecu i za odrasle 5.71% Ne, dovoljno je sadržaja za sve 11.43% Ne znam, ne posjećujem Kopiku

Mirovna aktivistica Centra za mir Osijek

Centar za mir je prepoznatljiv kao ustrajan promotor mirovnog rekursa i uvažavanja ljudskih prava. No, Osijek ima zavidan broj organizacija civilnoga društva različitih misija koje su iskusne, rade dobro, ima-

BOJAN BODRAŽIĆ

Grad Osijek nam pruža najveću financijsku potporu

Treba li Županijska ulica do križanja s Ulicom Republike postati pješačka zona? 78.71% Da, Županijska bi ulica u tom dijelu trebala biti pješačka zona 20.45% Ne, Županijska ulica nikako ne bi trebala biti pješačka zona 0.84% Ne znam, to me se ne tiče

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

Stanje anketa na dan 27. 5. 2016. Glasajte i dalje.

ju posvećeno i kompetentno članstvo kao i povezanost lokalno, nacionalno i međunarodno. To je veliki ljudski kapital koji bi se trebao udružiti s resursima Grada kroz partnerske odnose uz korištenje EU fondova. Mišljenja sam da podupiranje rada udruga skromnim sredstvima nije ni blizu onoga što bi se moglo postići zajedničkim radom – zajedničkim planiranjem, izradom i provedbom projekta od koristi za grad i građane. Centar za mir od svog utemeljenja drži važnim da u području svoje misije, izgradnje demokratskog društva temeljenog na uvažavanju ljudskih prava i kulturi nenasilja, surađuje s Gradom. Činimo to kontinuirano već gotovo četvrt stoljeća, uključujući ratno i rano poratno razdoblje.

Predsjednik Ženskog nogometnog kluba Osijek

Najveću financijsku potporu pruža nam upravo Grad Osijek, a što se tiče iznosa od 373.438 kuna, naravno da s obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju koja se uvijek odražava i na ulaganja u sport, moramo biti itekako zadovoljni. Naravno, to ne znači da se u budućnosti ne nadamo i

većim ulaganjima od strane Grada pa i ostalih sponzora, čiji interes za naš klub nastojimo pobuditi kroz organizaciju kluba, rad i naravno mnogobrojne sportske uspjehe. Uz sve to skupa postali smo prepoznatljiv sportski kolektiv i odličan promotor imena Grada Osijeka u Republici Hrvatskoj, ali i šire, s obzirom na konstantna natjecanja u europskoj ligi prvakinja. Trenutno nam je potrebno minimalno 1.500.000 kuna godišnje. Uz dotacije Grada i ostalih sponzora te naravno pomoć UEFA-e pri organizaciji međunarodnih utakmica, uspijevamo već duži niz godina zatvoriti financijsku konstrukciju.

Vijećnica Gradske četvrti Industrijska četvrt

MIRTA VLAHOVIĆ

Suradnja i komunikacija s Gradom je na visokom nivou S obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo, smatram da je vrlo teško odrediti s kojih pozicija oduzeti novce i kamo ih preusmjeriti. Mi ne raspolažemo samostalno sredstvima iz proračuna koja nam pripadaju kao gradskoj četvrti, već donosimo odluke o prioritetima u četvrti i odlučujemo što ćemo u tekućoj godini raditi za dobrobiti svih naših sugrađana, te istim redoslijedom nastavljamo u sljedećoj godini i trudimo se biti što racionalniji s obzirom da je potreba mnogo. Smatram da je razvoj i održavanje infrastrukture pozicija na koju svakako treba ići većina sredstava.

Prioriteti su nam izgradnja nogostupa i postavljanje javne rasvjete kako bi stanovnicima tog dijela četvrti osigurali kvalitetniju i sigurniju svakodnevicu.


GORDANA VESELIĆ

Ove je godine dugogodišnji trend smanjivanja sredstava prekinut Grad Osijek je za rad Saveza, koji udružuje 20 udruga kojima je cilj kroz sport i tjelesnu aktivnost zadovoljiti prirodnu čovjekovu potrebu za kretanjem i tjelesnom aktivnošću, izdvojio 280 000 kuna, što uključuje plaću za dva profesionalno uposlena djelatnika, troškove redovnog poslovanja i programske aktivnosti. U današnjim ekonomskim uvjetima, kada je sve teže odvajati sredstva kojima bi se programi sportsko-rekreacijskog vježbanja učinili dostupnima što širem krugu građana, zadovoljni smo što nas Grad podržava, no sredstva koja su nam na raspolaganju nisu dostatna za provođenje svih naših programa. Također ne postoje predviđena sredstva kojima bismo mogli pomoći rad naših udruženih članica. Ipak, ove je godine dugogodišnji trend smanjivanja sredstava prekinut, doživjeli smo upra-

Glavna tajnica Gradskog saveza za sportsku rekreaciju Sport za sve

vo suprotno i to ocjenjujemo jako dobrim znakom za sportsku rekreaciju u gradu. Grad posebno izdvaja sredstva za poticanje biciklijada, za održavanje Hrvatskog olimpijskog dana, ove je go-

Infrastrukturno je Osijek na vrlo visokom nivou Dosta se uložilo u rekonstrukciju i popravak nogostupa. Ako se malo prošećete kroz našu četvrt, vidjet ćete da je dosta napravljeno, ali i da se još puno toga mora učiniti. Uvijek nas na sjednici Gradskog vijeća dočeka nešto što gori. Što se tiče samih sredstava koja se izdvajaju za Gradske četvrti ona nisu dovoljna.

Gradska četvrt Tvrđa ove je godine iznos od 504.000 kuna koliko su dobili iz gradskog proračuna raspodjelili na zaista dosta područja. Zanimljivo je kako će za urbanu opremu biti utrošeno 34.000 kuna, a u sklopu toga planirano je postavljanje “pametnih e-klupa”, servisnog stupa za pumpanje i popravak bicikla te klupa za odmor. Naravno, tu su i nezaobilazne posude za otpad. dine Grad ponovno financijski pomogao održavanje tradicionalne Novogodišnje utrke, Sportsko-rekreacijskih susreta grada Osijeka te Stolnoteniskog prvenstva rekreativaca Hrvatske.

Grad Osijek trebao bi Rekreacijske sportske igre prepoznati kao svoj originalni brend, posebnost koju imamo s preko šezdesetogodišnjom tradicijom.

IVICA ČOLIĆ

Gradski proračun je nedostatan i za sve ono što bi trebao sam grad Osijek. Moram biti iskren, komunikacija s gradskom upravom je na vrlo visokom nivou, ni najmanjih problema nismo imali, svi zahtjeve koje su imali prema Gradu odmah su uzeti u razmatranje i gradske službe su reagirale promptno. Pritom, ne mogu ne po-

Ulaganje u urbanu opremu u GČ Tvrđa

Vijećnik Gradske četvrti Donji grad

hvaliti jednu gradsku službu. Imao sam prilike razgovarati s kolegama iz drugih gradova i svi se oni kada dođu u Osijek strahovitio iznenade koliko je Osijek uredan i čist grad. Sve pohvale idu na račun Unikoma.

Svaka gradska četvrt dobije maksimalno koliko može, da postoji i vagon novca, uvijek će ga nedostajati jer potrebe su ogromne.

190.000 kuna

proračunskog novca za Osječki sajam d.o.o.

Sanacija parkirališta u Tenji

Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava, obavljena je sanacija parkirališta, a iz sredstava mjesnog odbora. – Dio sredstava smo izdvojili kako bismo u potpunosti sanirali parkirališta, a ne samo djelomično kako je predviđeno projektom – kaže Josip Mihaljević, predsjednik Mjesnog odbora Tenja. Ove je godine za izgradnju parkirališta u tom mjesnom odboru planirano 140.000 kuna i to za Ulicu Vjekoslava Hengla od broja 2 do spoja s Ulicom svete Ane.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


MIRJANA HERCEG

Dobro surađujemo s gradskim odjelima

Vijećnica Gradske četvrti Gornji grad

ŽELJKA BERTOVIĆ

S više novca riješilo bi se pitanje Zrinjevca Iznos koji je za GČ Gornji grad namijenjen iz gradskog proračuna nije dovoljan. Od tih sredstava gotovo čitav iznos, odnosno 500.000 kuna, odlazi na program održavanja nogostupa, ali puno toga se još treba napraviti, iako se ne može reći ni da se ništa ne radi. Mene zanima kada će na red doći sportske

Surađujemo jako dobro sa svim službama, sve što tražimo to se i napravi, naravno u skladu s financijskim mogućnostima Grada.

dvorane i park Zrinjevac jer svakog dana tim putem puno ljudi prolazi do autobusnog i željezničkog kolodvora i tu je veliki promet, a za što do sada nije bilo novca. Da iz gradskog proračuna dobijemo barem još 300.000 kuna puno bi nam značilo jer ipak je GČ Gornji grad najveća gradska četvrt. S više novca iz gradskog proračuna za Gradsku četvrt Gornji grad riješilo bi se pitanje parka Zrinjevac, kao što se svojedobno riješio problem silosa. U našoj je gradskoj četvrti najveći problem nedostatak biciklističkih staza, nogostupi i rasvjeta, na to nam dolazi najviše pritužbi od naših sugrađana.

37.615.704 kuna proračunskog novca za kulturu

Kao pozitivan primjer dobre suradnje i partnerstva predstavlja iskustvo s Upravnim odjelom za socijalnu skrb i zdravstvo gdje se zadnjih godina značajno doprinijelo razvoju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga usmjerenih zaštiti interesa i prevenciji socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba kao i razvoju programa obrazovanja, osposobljavanja i podrške u zapošljavanju do pružanja usluga pravne i psihosocijalne pomoći osobama izloženim nasilju u obitelji. Stanje ljudskih prava i sloboda građana/ki je posebno važno, ali i osjetljivo područje za djelovanje OCD-a, pa je svaki oblik javne i sustavne podrške Grada od utjecaja na jačanje njihove razine i veće dosege. Važno je da socijalne usluge građanima koje su OCD-a preuzele kao dio javnopravnih ovlasti budu tako vrednovane kroz redovito planiranje financiranja u okviru gradskog proračuna.

LIDIJA NEZNANOVIĆ

Krežmu više koristiti u svrhu promocije Osijeka

Predsjednica udruge Izvor

Predsjednica udruge Glazbena mladež u Osijeku

Činjenica je da je bilo lijepo što je uz spomenik Krežmi u Prolazu Vanje Radauša napravljena glazbena kutija koja, koliko sam čula, više nije glazbena. Mislim da se Franjo Krežma i njegovo djelo može još više iskoristiti u svrhu promocije grada Osijeka. Ono što nama generalno treba je koncertna dvorana i bolji klavir koji sami ne možemo kupiti. To bi bila prava podrška kakvu očekujemo od Grada.

Izgradnja pješačko-biciklističkog nathodnika na Južnoj obilaznici

Investicija vrijednosti 3 milijuna kuna riješit će problem stanovnika južnog dijela Stadionskog naselja.