Čist račun - osječki proračun (travanj 2016.)

Page 1

BROJ 9, TRAVANJ 2016. LUCIJA TADIĆ

Ove smo se godine odlučili na sanaciju dječjih igrališta Sredstva za MO Lijeva obala su jako mala, nekad smo dobijali čak i dvostruko veći iznos tako da je s ovim iznosom jako teško neke stvari održavati i realizirati. Za ovu godinu smo predvidjeli 130.000 kuna za održavanje nogostupa koje smo započeli, a nismo završili, druga stavka, od 40.000 kuna je javna rasvjeta koju moramo postaviti na određenim mjestima u naselju. Imamo dosta dječjih igrališta sa zemljanom površinom pa se dogodi da neki nesavjesni vozači automobilima uđu na igrališta i naprave se utorne rupe tako da smo se odlučili na sanaciju igrališta. Na Biljskoj cesti planiramo postaviti pano, a klupe i kante za smeće mislili smo postaviti na šetnici u Dravskoj ulici. Imamo i stavku održavanja kanala koji nam prave veliki problem kod visokog vodostaja te sadnju drveća, odnosno zamijenu starih i trulih stabala koja su oštećena još za vrijeme Domovinskog rata, ali sve prema mogućnostima.

Voditeljica dječjeg zbora Osječki zumbići

MAJDA MILINOVIĆ

Osobito smo zahvalni na prostoru

Predsjednica Mjesnog odbora Lijeva obala

Nastojimo najprije realizirati sporedne ceste, da svake godine barem po jedna bude asfaltirana. U planu je i izgradnja društvenog doma u naselju kako bi djeca imala svoj prostor.

420.000 kuna

proračunskog novca za programsku djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture

Zadovoljni smo suradnjom s Gradom jer već dugi niz godina prepoznaju kvalitetu rada našega zbora i vrijednosti koje kod djece i mladih razvija Glazbena radionica mladih Polifonija. Osobito smo zahvalni na prostoru koji koristimo jer odgovara našim potrebama, dvorana je akustički izvrsna i koristimo ju u brojnim terminima u kojima radimo s velikim brojem naših članova. Trenutno imamo oko 120 djece predškolske i rane školske dobi koja su podijeljne u tri skupine. U najmlađoj skupini su djeca dobi od četiri i pol do sedam godina, u srednjoj skupini su djeca starosti između sedam i deset godina, dok su u najstariju skupinu, Zlatne zumbiće, uključena djeca u dobi od 10 do 14 godina.

Protiv komaraca

Larvicidno tretiranje komaraca je započelo 5. travnja i to na kraju Tvrđavice, na odvojku za nasip.


ANKETE TOMISLAV LIVAJA

Ima li u Osijeku dovoljno dječjih igrališta?

Treba rigorozno s namjenskim sredstvima

29.55% Ne, nedostaju u svim dijelovima grada 11.36% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Jug 2 11.36% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Donji grad 11.36% Ne, nedostaju u prigradskim naseljima 10.23% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Industrijska četvrt 9.09% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Retfala 6.82% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Gornji grad 5.68% Da, dovoljno ih je u svim dijelovima grada 2.27% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Novi grad 2.27% Ne, nedostaju u gradskoj četvrti Tvrđa

Voditelj KUD-a Sarvaš

Transparentnost je prevažna. Izuzetno je bitno da se zna koliko je tko dobio i zašto je dobio. Ja bih, što se tiče namjenskih sredstava bio još rigorozniji. Smatram da ako je udruga dobila sredstva za nešto i to iz nekog nepozna-

tog razloga nije ostvarila, da iduće godine ne bi bila kompetentna da dobije sredstva. Volio bih da postoje sredstva za samo održavanje udruge da rasteretimo članove članarina, naravno da se to transparentno i opravda što smo i do sada radili. Mi smo prošle godine ukupno dobili 15.300 kuna što je s obzirom na ono što radimo jako malo. Da naš KUD dobije 5.000 do 10.000 kuna godišnje uz iznos koji dobijemo kao namjenska sredstva bili bi prezadovoljni. Imamo članarine kojima pokrijemo puko preživljavanje u smislu putovanja i troškova goriva. Mjesni odbor nam je omogućio besplatno korištenje prostora, a sve drugo dobijemo putem namjenskih sredstava Ministarstva kulture, Županije i Grada.

ZLATKO TOT

Tradiciju Zmajade treba očuvati zbog djece

Grad za Regionalno razvojnu agenciju Slavonije i Baranje izdvaja 1.000.000 kuna. Provedeni EU projekti vrijede 2.821.424 eura, a u provedbi su oni vrijedni 4.340.917 eura. Je li to dovoljno? 50% Ne, moglo bi biti više projekata 44,12% Da, to je dovoljno

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

5.88% Ne znam, ne pratim provedbu EU projekata Stanje anketa na dan 15. 4. 2016. Glasajte i dalje.

Predsjednik Aerokluba Osijek

Nama je prije krize proračun bio 1,2 milijun kuna, a sad smo spali na 350.000. Sretni smo da uopće i to imamo i da možemo pokriti troškove. Održavanje svih sredstava koje baštinimo je skupo tako da danas od četiri zrakopolova imamo jedan registriran, jednu registriranu jedrilicu od pet komada koliko ih imamo jer više si ne može-

mo priuštiti. Mi smo 90 godina star klub. Bili smo jedan od najvećih aeroklubova u bivšoj Jugoslaviji i sad smo najveći u Hrvatskoj. Proračun za Zmajadu nekada je bio 80.000 kuna, a sada je preplovljen što je više nego malo. Zamolili smo Grad za dodatnu pomoć jer je Zmajada i gradska priča u kojoj sve škole uzimaju učešće, a lani nismo imali svoj djeci dati zmajeve. Razumijem da je teško i nema novca, Grad pomogne koliko može. Jedino na što apeliramo da se, ako je moguće, Zmajada više pokrije ne zbog nas već zbog djece jer to je tradicija duga 45 godna.

Predsjednik Veslačkog kluba Iktus

DANIEL SRB

Grad je uvijek imao razumijevanja za potrebe Iktusa Za Veslački klub Iktus u gradskom proračunu je za 2016. predviđeno 253.499 kuna. Iznos nam je radikalno smanjen u odnosu na 450.000 kuna koliko smo dobili u prošloj godini. Međutim, činjenica je da je klub imao slabije rezultate prošle godine i posljedica toga je i slabije financiranje iz gradskog proračuna u ovoj godini. Mi svake godine imamo oko 60 registriranih veslača koji se natječu, još 20-30 koji se pripremaju za natjecanja te njih još 50-60 u školi veslanja. Suradnja s Gradom je dobra. Grad je uvijek imao razumijevanja za potrebe kluba. Uvijek postoje mogućnosti poboljšanja, no ne mogu reći da smo imali primjedbi.

Naše su stavove u Gradu u pravilu uvijek respektirali.


JESENKA RICL

Financiranje doživljavamo kao moralnu obvezu Grada Svjesni smo koje su mogućnosti grada Osijeka što se tiče sredstava iz gradskog proračuna za udruge u kulturi. Mi nikada ni ne očekujemo pretjerane iznose jer smo naučeni da će ti iznosi biti simbolični. U svakom slučaju, nama taj iznos dobro dođe jer njime ipak pokrijemo dio stavki iz troškovnika za realizaciju jedne kazališno-turističke predstave. Nama financiranje iz gradskog proračuna znači kao moralna obveza grada Osijeku u podupiranju našeg rada. Financijski ima vrijednost, ali veća je vrijednost podrška Grada Osijeka za svoj rad. Najlakše je od nekoga dobiti novce, a najveća vrijednost projekta je kada sami zaradite novce, odnosno kada imate kakav projekt koji na tržištu možete prodati. Bilo koja vrsta poduzetništva traži visoke napore da se sve aktivnosti provedu i da dođete do rezultata, odnosno

Predsjednica udruge CroCulTour

profita. Kulturno poduzetništvo je samo jedan segment poduzetničkog sektora i nije poanta što bi grad Osijek trebao prepoznati kulturno poduzetništvo. To će se dogoditi s vremenom kada svi manji pojedinci prepoznaju kulturu koja može biti eko-

Potrebna je evaulacija radi poštenije raspodjele sredstava Zadovoljan sam sa suradnjom s Gradom, zdravo surađujemo. Ne očekujem ništa više od ovoga što jest. Jedino s čime ne mogu biti zadovoljan sredstva su koja dobijamo, a uzrok tome je nedostatak evaulacije o tome tko što radi. Ne možemo svi biti u istom košu. Znamo tko koliko postoji, a to je jedan parametar. Drugi je što i kako izvodi te koja je težina pro-

Od ukupnog iznosa 100.000 kuna će biti uloženo u postavljanje, odnosno održavanje javne rasvjete u četiri josipovačke ulice – Ulici kneza Branimira, Ulici kralja Krešimira, Ulici kralja Petra Svačića te u Ulici Eugena Kumičića.

nomski vrednovana kroz poduzetništvo. Ove ćemo godine za građane Osijeka imati deset izvedbi predstave Zaboravljena Tvrđa – Vinski trg i pritom se pokušati maksimalno svinuti da ulaznice budu puno niže nego što je to realno.

Ono čime se vodimo je kulturno-turističko poduzetništvo, održivost, odnosno da sami svoje novce zaradimo te da ih možemo preraspodijeliti u financiranje stavaka iz troškovnika.

TIHOMIR SLIVKA

grama, a treći je trenutna situacija jer nekada najbolji nije najbolji. Treba voditi računa o tome. Nisu to neka velika odstupanja, a kada bi se malo ispravilo, mislim da bi stvari drugačije izgledale. Iznos od 35.000 kuna koliko je ove godine planirano iz proračuna je namijenjen za redovno djelovanje i dijelimo ga na tri dijela, koliki god taj iznos bio. Jedan je dio za

100.000 kuna za rasvjetu u četiri josipovačke ulice

17.100.000 kuna

proračunskog novca za Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Tajnik i producent HKUD-a Osijek 1862

realizaciju koncerta Pozdrav proljeću, trećina je namijenjena za korištenje u organizaciji turneja, odnosno naših putovanja, a ako toga nema onda na kupovinu instrumenata i dijelova nošnji, a treći dio je za naš božićni i novogodišnji koncert.

Proračun je javna stvar, to su novci svih nas. Jako je važna tranparentnost da bi mogli svi zajedno pronaći varijantu i pomoći kako Grad nama tako i mi Gradu.

Grad Osijek će sufinancirati kupnju zemljišta za mlade obitelji Grad Osijek objavio je Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka. Radi se o formiranim građevinskim česticama koje ispunjavaju uvjete za ishođenje dokumenata za građenje, a nalaze se u Ulici jela u Osijeku.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


ANDREA BOŽIĆ

Predsjednik udruge izviđača Slavonski hrast

Imamo kulturni i turistički potencijal

DALIBOR FREČKO

S dva projekta okupili smo preko 600 sudionika i odradili 1150 volonterskih sati U 2015. godini Grad Osijek je sudjelovao u (su)financiranju aktivnosti u ukupnom iznosu od 13.000 kuna. Ovim su sredstvima (su)financirana dva ugovorena projekta, i to: Izviđačka staza izazova u iznosu od 5.000 kuna te Izviđačka radionica u prirodi u iznosu od 8.000 kuna. Programski sadržaji prvog projekta okupili su ukupno 396 korisnika i sudionika,

Udruga je za financiranje u 2016. godini prijavila dva projekta, Izviđačka radionica u prirodi i Misli pozitivno – djeluj kreativno.

odnosno 19 volontera iz redova članova Udruge, 13 volontera iz redova učitelja, 17 volontera iz redova studenata, 69 djece – članova UI «Slavonski hrast» 278 djece – učenika osnovnih škola, a drugi projekt ukupno 246 korisnika i sudionika. Suradnju s Gradom možemo ocijeniti zadovoljavajućom. Eventualne primjedbe i sugestije za poboljšanje suradnje mogu ići u pravcu izbjegavanja podnošenja dokumentacije na papirnom mediju. Sve bi se to moglo predavati u elektronskom obliku, osim dokumenata koji moraju biti nužno potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe udruge.

6.030.000 kuna

proračunskog novca za prioritete mjesnih odbora i gradskih četvrti

Transparentnost je izuzetno važna, građani moraju znati gdje se njihov novac troši. Nama javno iznošenje ovih podataka koristi, jer ustvari tada ljudi mogu procjeniti kako sa skromnim sredstvima i ogromnim volonterskim radom i trudom zapravo činimo čuda. Djelomično smo zadovoljni iznosom od 25.000 kuna iako on nije dostatan kako bi se u potpunosti realizirali svi naši planovi vezani za manifestacije Pokladno jahanje i Slavonijo u jesen si zlatna. Očekujemo da Grad u skoroj budućnosti ove manifestacije prepozna kao kulturni i turistički potencijal, da se uključi aktivnije u marketing pa čak i u suorganizaciju. “Pokladno jahanje” i “Slavonijo, u jesen si zlatna” su manifestacije već prepoznate i izvan granica naše Županije. Ovim manifestacijama treba samo još malo financijske i logističke potpore kako bi od njih napravili pravi brend ne samo Tenje nego i Grada Osijeka.

VLADO BABIĆ

Pravilnik o finaciranju sporta nije dorečen

Tajnica KUD-a “Josip Šošić” Tenja

Predsjednik Rukometnog kluba Osijek

Nisam zadovoljan modelom financiranja sporta u Gradu. Pravilnik o finaciranju sporta nije dorečen jer više dobiju neke udruge koje imaju 10-15 ljudi. Pravilnik o nagrađivanju bi trebao doraditi. Rukomet je poslije nogometa najutjecajniji i najmnogoljudniji sport u Hrvatskoj. Klub dobije 205.107 kuna iz proračuna, ali nam to nije dovoljno s obzirom da imamo preko 140 djece u klubu u raznim kategorijama.

Izgradnja Dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu Polovicom sljedeće godine 40 mališana imat će jedinstven novi prostor i energetski samodostatnu zgradu vrtića.