Čist račun - osječki proračun (studeni 2015.)

Page 1

BROJ 4, STUDENI 2015. SILVIJA DOLOŠIĆ

Informacije o proračunu pripadaju građanima Građane prvo treba upoznati s činjenicom da je velik dio proračuna unaprijed zadan kroz fiksne troškove, kroz kredite, ali i grupe troškova koji se mogu trošiti samo za određene rashode. Zato je važno građane upoznati s formom i zakonitostima proračuna kako bi im bilo jasnije na što mogu više, a na što manje utjecati. Ključno je shvatiti da proračun utječe na svakodnevni život svih nas te da informacije pripadaju građanima, a kvaliteta i efikasnost javnih politika ovisi o njihovoj snažnijoj uključenosti u proračunski proces. Jedna od mojih inicijativa i načina kako približiti proračun građanima je moj volonterski rad kao predsjednice Odbora za prijedloge, predstavke i pritužbe građana gdje svakog petka građani mogu doći u gradsku upravu i pitati sve što ih zanima. Pokretanjem tog Odbora moja je želja približiti građanima rad gradske uprave i tvrtki u vlasništvu grada kao i ostvarenje prava pristupa na informacije.

Direktor Hrvatskih voda – Vodnogospodarskog odjela Osijek

ALEN PRNJAT

108 milijuna kuna za spajanje Gornjeg i Donjeg grada šetnicom

Predsjednica Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana Grada Osijeka, Gradska vijećnica Hrvatskih laburista Osijek

Ukoliko je proračun otvoren, građani mogu pratiti i analizirati informacije te ocjenjivati političke odluke vlasti. Transparentan proračun štiti od rasipanja i zlouporabe, a građanima omogućuje pozivanje vlasti na odgovornost te jača povjerenje u političke procese.

729.000 kuna

proračunskog novca za sustav sportskih priprema i natjecanja

Suradnja između Hrvatskih voda i Grada Osijeka je izvrsna, o čemu svjedoče dva uspješna zajednička realizirana projekta samo u protekle dvije godine: rekonstrukcija obaloutvrde i uređenje šetnice s vidikovcem na desnoj obali Drave na 22. riječnom kilometru, na potezu Neptun – stara vodovodna centrala kao i netom dovršena rekonstrukcija nasipa Drava-Dunav u Podravlju na lijevoj obali Drave. Ovim projektima su Hrvatske vode dodatno osigurale gradska područja od poplava, a grad Osijek predmetne obalne poteze je opremio rasvjetom, urbanom opremom i hortikulturom na zadovoljstvo stanovnika grada na Dravi.

Zgrade Hrvatskih željeznica

Grad Osijek je dobio na korištenje te će obnovu i očuvanje nominirati za sufinanciranje iz EU fondova


ANKETE

MILAN OPAČAK

Većina do sada nije bila upoznata s proračunom

Grad Osijek iz proračuna daje 6.000.000 kuna za trošak javne rasvjete (električnu energiju). Jesu li gradske ulice dovoljno osvjetljene? 44.44% Ne, nedovoljno su osvijetljene u svim dijelovima grada

37.04% Nedovoljno su osvijetljene u rubnim dijelovima grada 18.52% Da, dobro su osvijetljene u svim dijelovima grada

Za Zračnu luku Osijek se iz proračuna izdvaja 500.000 kuna. Jeste li zadovoljni brojem i rasporedom letova? 59.52% Ne, potrebno je više letova, naročito prema inozemstvu 26.19% Da, broj i raspored letova su zadovoljavajući

14.29% Ne znam, ne koristim usluge Zračne luke Osijek

Za 20 osječkih osnovnih škola Grad Osijek iz proračuna izdvaja 17.765.651 kuna. Treba li u sve škole uvesti jednosmjensku nastavu? 84.71% Da, sve bi škole trebale raditi u prvoj smjeni

14.88% Ne, i dvosmjenska nastava ima svoje prednosti

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

0,41% Ne znam, ne razmišljam o školskim smjenama Stanje anketa na dan 12. 11. 2015. Glasajte i dalje.

Gradski vijećnik HDZ Osijek

Građani grada Osijeka imaju pravo i moraju znati kako se troši njihov novac i kako se raspolaže s njihovom imovinom te tko upravlja s tvrtkama u vlasništvu grada, koliko je tko plaćen od gradonačelnika, vijećnika, pročelnika, direktora te članova uprava

jer je sve to novac građana grada Osijeka. Najveće očekivanje je da se našim građanima putem ovog projekta približi funkcioniranje gradske uprave i tokove javnog novca kojim se financiraju sve javno-društvene potrebe grada. Nekada znam čuti od neupućenih ljudi u stanje gradskog proračuna, tamo ima novca pa treba prebaciti drugdje i obratno, iako brojke govore drugačije. Smatram da će se na ovaj način uspjeti prikazati našim građanima u kojoj mjeri i s koliko financija se raspolaže i koliki su rezultati ostvareni tim novcem te naravno transparentnost proračuna. Kao Osječaninu drago mi je čuti da je naš Osijek u bilo čemu pozitivnom pri vrhu pa tako i u ovoj ocjeni za transparentnost proračuna.

HRVOJE HARAČ

Grad mora više ulagati u prevenciju

Udruga “Pobjede”

Obzirom da mjesečno zbrinjavamo ponekad i više od 20 pasa s područja grada, a pritisak da primamo pse u Azil je i višestruko veći, očito je kako je potreba puno veća od procijenjene količine od 140 pasa godišnje. Azil, kojemu su kapaciteti ograničeni, nikako ne može biti rješe-

nje već dio nužne sanacije problema koji može funkcionirati samo ako se paralelno radi na prevenciji problema – edukacijom, senzibilizacijom, informiranjem, promocijom udomljavanja, lobiranjem za provedbu pozitivnih zakona i propisa i sankcioniranjem prekršitelja. Jedino je na taj način moguće riješiti problem napuštanja životinja i smanjiti broj napuštenih i nezbrinutih. Zato se nadamo će Grad uvidjeti važnost ulaganja u prevenciju kao jedinog dugoročnog, održivog i ekonomski isplativog rješenja, i da će biti partner Udruzi u provedbi preventivnih aktivnosti, programa i kampanja.

Direktor tvrtke Tržnica d.o.o.

ANTE ŠIMIĆ

Pripremamo projekt vrijedan 25 milijuna kuna

Pored redovitog investicijskog održavanja kojim postižemo da nam tržnica izgleda sve bolje i bolje, a sve u cilju privlačenja što većeg broja kupaca, ali i turista, u pripremi je projekt vrijedan 25 milijuna kuna. Radi se o projektu podizanja energetske učinkovitosti naše poslovne zgrade i izgradnji elektrane na sunčevu svjetlost, instalirane snage 170 kWh. Pomoć Grada Osijeka bit će nam neophodna u realizaciji navedenog projekta, posebno u vrijeme realizacije istoga jer će nam tada prihodi biti znatno smanjeni zbog izvođenja građevinskih radova na glavnoj poslovnoj zgradi u kojoj su mesnice, trgovine i drugi sadržaji.

Započet ćemo i s pripremom projektne dokumentacije za uređenje autosajma.


IVICA LUČIĆ

Za normalan rad Dječjeg kazališta potrebno je oko 5.000.000 kuna godišnje Za normalno funkcioniranje kazališta, što podrazumijeva četiri premijere godišnje, popratne programi koji su prema planu i programu predviđeni, održavanje hladnog pogona, plaće i dodaci (noćni rad i rad nedjeljom i blagdanom), gostovanja na festivalima, održavanje SLUK-a, tehničko opremanje (svjetlosni, tonski i vozni park) i da ne nabrajam dalje, potrebno je oko 5.000.000 kuna na godišnjoj razini. Čini se kao da je cifra koju sam iskazao kao potrebu dosta velika. Meni je jasno da je ona nedostižna, ali kako bi se dovelo sve u stanje kakvo bi trebalo biti… U kazalištu je zaista nužno imati najmoderniju tehnologiju reprodukcije zvuka jer “klinci” kod kuće već imaju visoko kvalitetne uređaje i mi moramo pratiti kvalitetu zvuka. Ista je stvar i sa svjetlom koje velikim dijelom

Ravnatelj Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek

Od Grada, kako je predviđeno proračunom, možemo računati samo 2.700.000 kuna. Mi smo u mogućnosti imati oko 1.000.000 vlastitih prihoda, a za više od toga nemamo kapaciteta.

IVAN JUKIĆ

Grad je do sada uplatio 5.286.261 kuna za projekt Osijek Grad Osijek prema tvrtci Vodovod-Osijek d.o.o. trenutno ima izdvajanja samo kao partner u financiranju projekta Osijek, koji se najvećim dijelom financira iz fondova EU. U tome dijelu Grad Osijek je do 15. listopada 2015. godine uplatio 5.286.261 kuna, sukladno potrebama prema situacijama građevinskih radova. Financijska sredstva koja Grad Osijek usmjerava na ra-

donosi “čaroliju” kazališta. Sve ovo što opisujem kod nas je toliko zastarjelo da je pitanje do kad će se moći koristiti. Jednako je i s kombijem koji koristimo za putovanja. Kako je kod nas uobičajen rad nedjeljom, jasno je da su povećani troškovi za plaću. O potrebi redovitog uređenja prostora u kojega dolaze djeca (ličenje i sl.) ne treba ni raspravljati. Kada se ide na putovanje nikad ne ide (ili gotovo nikad) samo dvije ili tri osobe. Uglavnom, mogao bih opravdavati cifru s još puno potreba.

čun Vodovoda-Osijek namijenjena su isključivo za sufinanciranje projekata koji su financirani iz EU fondova. To je obveza koju je Grad Osijek u svrhu financiranja projekta preuzeo s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama i općinom Čepin. Rezultati Vodovoda-Osijek i u pripremi i provedbi projekata EU te u izgradnji infrastrukture vlastitim sredstvima, nas svrstavaju u vrh

GČ NOVI GRAD

Uređenje čvorišta na križanju Trpimirove i Divaltove ulice, a u suradnji s Hrvatskim cestama, kapitalna je investicije Gradske četvrti Novi grad.

7.000.000 kuna

proračunskog novca za održavanje čistoće javnih površina.

Direktor tvrtke Vodovod Osijek d.o.o.

hrvatskih komunalnih tvrtki. S obzirom na transparentnost i kvalitetu kojom provodimo projekte, natječaje i financijske rezultate koje ostvarujemo, usuđujem se reći da imamo iznimno kvalitetne kadrove koji uspijevaju odraditi i najzahtjevnije zadatke.

Vodovod-Osijek d.o.o. je organizacijski i kadrovski spreman pratiti sve europske direktive do zadanih datuma.

MO TENJA

U Mjesnom odboru Tenja za program prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture ove je godine predviđeno 414.000 kuna. Do sada su izvršeni radovi u iznosu 141.253 kune.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


ZORAN BATNOŽIĆ

Za programe gradskih četvrti bi bilo dovoljno 700.000 do 800.000 kuna

Pročelnik Odjela za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i voditelj projekta monitoringa komaraca

ENRIH MERDIĆ

Za zaštitu grada Osijeka potrebno je povećati prostor tretiranja komaraca Cijeli ovaj projekt radimo radi građana. Ali građani grada Osijeka trebaju shvatiti da mi živimo u staništu komaraca. Osijek je rasprostranjen na oko 6000 hektara, a u neposrednoj blizini Osijeka je oko 10.000 hektara legala komaraca. Situacija ove godine je bila takva da je izdano 86 naloga za tretiranja komara-

Treba uključiti najmodernije ekološki prihvatljive metode tretiranja i povećati učinkovitost svakog pojedinačnog tretmana.

ca, naravno, najviše u vrijeme njihove najveće brojnosti, koji su imali znatno bolju učinkovitost nego prijašnjih godina. Brojnost komaraca u gradu bila je drastično manja nego na netretiranim prostorima Za zaštitu grada Osijeka potrebno je povećati prostor na kojima se trebaju obavljati tretmani, osim toga inundacije treba pročistiti i omogućiti pristup ljudima koji rješavaju problem komaraca. S tim u vezi je pokrenuta inicijative za proširenje ovog projekta i uključivanje drugih relevantnih i uključenih subjekata lokalne samouprave, Hrvatske vode, Hrvatske šume i naravno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

550.000 kuna proračunskog novca za vjerske i privatne vrtiće.

Dolaskom na mjesto predsjednika GČ Tvrđa, koja je za mene osobno značila veliko povjerenje mojih susjeda jer praktično čitav svoj životni vijek živim u toj gradskoj četvti. Sve probleme nastale godinama smo počeli rješavati sustavno i po nekim prioritetima, a jedan od prvih je bio problem nekvalitetne rasvjete. Čak imamo rasvjetna tijela koja su za muzej. Rasvjeta će biti riješena preko programa energetske učinkovitosti. Dječja igrališta su obnovljena, a igralište kod sjedišta gradske četvrti je kompletno obnovljeno. Zbog slabe protočnosti izlaza na Trpimirovu i velikih gužvi u jutarnjim i popodnevnim satima, krenuli smo u projektiranje. Ono je završeno, a sada slijedi izgradnja. Dosta programa realiziramo kroz dobrovoljni rad pa smo tako ure-

Predsjednik GČ Tvrđa

dili fasade oko zgrade gradske četvrti, osposobili sanitarni čvor, očistili krovove i uništili korov na krovu gradske četvrti.

VALENTINA KOPRIVNJAK

9.305.000 kuna NK Osijeku nije dovoljno za plasman u vrhu tablice

Predsjednica NK Osijek

Sukladno Programu javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu iz proračunski sredstava uplaćen je iznos od 900.000 kuna. Odlukom Gradskog vijeća Grada Osijeka u lipnju 2015. su odobre-

na dodatna sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna. Proračun NK Osijeka za 2015. godinu iznosi 9.305.000 kuna, a zajedno s još dva kluba iz 1. Hrvatske nogometne lige raspolažemo s najmanjim proračunom.

Pannonian Challenge 2016.

godine sufinancirat će Hrvatska Vlada, odnosno Hrvatska turistička zajednica s minimalnom potporom od milijun kuna.