Čist račun - osječki proračun (listopad 2015.)

Page 1

BROJ 3, LISTOPAD 2015. BORIS RUNJE

Dugoročno financiramo projekte koji podižu standarde zajednice Ponosni smo što pratimo brojne projekte koji su od velike važnosti za građane i Grad Osijek, primjerice, financiramo tramvajsku prugu i tramvaje, vodoopskrbu i odvodnju, zatim sportske objekte, obnovu i opremanje vrtića, obnovu gradskog trga, izgradnju stanova za socijalno ugrožene građane. Putem poklon kartica Zagrebačke banke pružili smo Gradu podršku u financiranju školskih udžbenika osječkim školarcima, te za ostale posebne potrebe raznim skupinama građana. Osječanima potporu pružamo i kroz subvencionirane studentske kredite namijenjene školarinama i troškovima života prilikom školovanja, donacije u kulturi i sportu. Pratimo Grad, gradsku tvrtku kao investitora i izvođače radova u Projektu Osijek koji jedan je od najvećih projekata u Hrvatskoj za komunalnu vodnu infrastrukturu. Za njega je Kohezijski fond EK odobrio značajnu potporu. Banka je imala važnu ulogu na različite načine povezujući sve sudionike.

Načelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna pri Ministarstvu financija

IVANA JAKIR-BAJO

Građane slabo zanimaju proračuni lokalnih jedinica

Boris Runje, direktor Regionalnog centra Slavonija Zagrebačke banke d. d.

Ponosni smo što pratimo brojne projekte koji su od velike važnosti za građane i Grad Osijek. Financiramo tramvajsku prugu i tramvaje, vodoopskrbu i odvodnju, sportske objekte, obnovu i opremanje vrtića, obnovu gradskog trga, izgradnju stanova za socijalno ugrožene građane.

500.000 kuna

proračunskog novca za Zračnu luku Osijek d.o.o.

Rezultati analize otvorenosti proračuna županija, gradova i općina u Hrvatskoj koju je proveo Institutu za javne financije (IJF) govore da je Grad Osijek u vrhu fiskalne transparentnosti. Uz objavu svih ključnih proračunskih dokumenta na svojim internetskim stranicama, Grad Osijek otišao je i korak dalje u promicanju transparentnosti. Izradio je brošuru Proračun u malom 2015. kao vodič kroz proračun za građane, a na svojoj internetskoj stranici poziva građane za sudjelovanje u kreiranju proračuna. Grad Osijek bi trebao nastaviti raditi na aktivnostima koje će doprinijeti većem sudjelovanju građana u samom procesu izrade proračuna.

IZGRADNJA DO JESENI 2017. Grad Osijek će s 2.000.000 kuna sudjelovati u izgradnji Centra za autizam.


ANKETE

STJEPAN ČURAJ

Info o proračunu gurati građanima “pod nos”

Grad Osijek daje 400.000 kuna Agenciji za obnovu Tvrđe. Od toga 200.000 kuna ide na dovršetak radova na Vodenim vratima. Jeste li zadovoljni dinamikom radova? 76.36% Da, svakodnevno se vidi napredak.

18.99% Ne, radovi se presporo obavljaju. 4.65% Ne znam gdje se nalaze Vodena vrata.

Grad Osijek će iz proračuna u 2015. godine dati 2.000.000 kuna za pomoć roditeljima za novorođenu djecu. Koliko je ova naknada važna u odluci o roditeljstvu? 75% Da, naknada je važna i neophodna.

25% Ne, naknada ne utječe na odluku o roditeljstvu.

Direktor Športskih objekata

Grad, odnosno gradonačelnik i Gradsko vijeće, imaju obvezu polagati račune građanima koji ih i biraju. No, unatoč postojećim sustavima izvješćivanja, uvijek među građanima prevladava dojam da se zapravo zna vrlo malo

MARIO ŠAPINA

Rashode ne možemo pokriti cijenom karata

0% Nemam djecu i ne razmišljam o roditeljskoj naknadi.

Grad Osijek iz proračuna daje 1.800.000 kuna za Tržnicu d.o.o. Jesu li osječke tržnice dobro opremljene i dovoljno uređene? 58.82% Da, dobro su uređene i opremljene. 32.35% Ne, trebalo bi ih dodatno urediti i opremiti. ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

8.82% Ne znam, ne kupujem na tržnici.

Stanje anketa na dan 13. 10. 2015. Glasajte i dalje.

stvari. Jer, transparentnost je zakonska obveza, ali u praksi na neki način sve ostane na pukom zadovoljavanju tih zakonskih propisa. Građani u većini ne razumiju formate i načine u kojima se prezentira krvna slika proračuna, a ipak se sve radi u skladu sa zakonima i propisima. To nije logično. Zapravo je zbunjujuće da postojeće i dostupne izvještaje običnim građanima uvijek mora tumači posebna stručna osoba. To zahtijeva dodatno vrijeme i više ljudi. Ipak, činjenica da je Osijek među 15 najtransparentnijih govori nam da naši službenici iznimno poštuju propise i do krajnjih se granica angažiraju kako bi proračunske informacije svima bile dostupne.

Direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Subvencije koje osigurava Grad Osijek se koriste za nesmetano dnevno poslovanje tvrtke. Tvrtka GPP pruža komunalnu uslugu javnog prijevoza, a koja da bi se odvijala u obujmu koji je sada prisutan, generira visoke troškove poslovanja, a sama

subvencija je upravo namijenjena za pokriće rashoda poslovanja koje nije moguće pokriti iz cijene karata jer se uzima u obzir socijalna komponenta kod određivanja krajnje cijene za pojedine kategorije korisnika (nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, učenici, studenti, umirovljenici). U svim gradovima gdje se obavlja javni gradski prijevoz putnika kako u RH tako i u EU, dodatno financiranje se vrši subvencijama gradova i općina jer u protivnom javni gradski prijevoz ne bi bio prisutan u obliku kakvom sada funkcionira – tu se prvenstveno misli na učestalost, pokrivenost, dostupnost. Napomenuo bih da GPP ima u prosjeku najniže cijene karata javnog prijevoza u RH.

Voditeljica Festivala za djecu i mlade “Zemlja bez granica”, osnivačica udruge Breza

SUZANA VARGOVIĆ

Treba nam više novca za Zemlju bez granica

Ove godine smo po natječaju za Udruge iz sredstava dobili 9000 kuna. Grad Osijek je zajedno s našom udrugom partner na europskom projektu Mladi za zemlju, a nositelj je grad prijatelj Vicenza. U projekt je uključeno sufinanciranje svih partnera pa tako i grada Osijeka. Zemlja bez granica je jedna od aktivnosti ovog projekta pa se i sufinanciranje od strane Grada odnosi na Zemlju bez granica koju je u 2015 g. izdvojeno 50.000 kuna. Sukladno prošlogodišnjem proračunu javno objavljenom na stranicama Zemlje bez granica vidljivo je da sredstva nisu dovoljna, posebice ako se govori o festivalu od posebnog interesa za Grad jer je isti naveden u Programu međunarodne suradnje u kulturi, brendu Grada, ali i jednoj od brojnih aktivnosti koja je doprinijela kandidaturi Grada za europsku prijestolnicu kulture.

Prosječna vrijednost manifestacije je oko 400.000 kuna.


STJEPAN RIBIĆ I ZVONIMIR KLOBUČAR

Naš je zadatak privući što više novca iz EU fondova Proračunska sredstva za Regionalno razvojnu agenciju Slavonije i Baranje namijenjena su za tekuće poslovanje, kako ureda u Osijeku, tako i rada Predstavništva Slavonije i Baranje u Bruxellesu. Sredstva se također koriste za sufinanciranje i predfinanciranje projektnih aktivnosti. Suradnja s našim osnivačima je na visokoj razini, u svakodnevnom smo kontaktu s vodstvom Grada, pročelnicima i zaposlenicima Grada te surađujemo u pripremi, izradi i provedbi nacionalnih, međunarodnih i EU projekata. Osim direktne suradnje s Gradom Osijekom, RRA SiB pruža dodatnu tehničku i konzultantsku podršku institucijama u vlasništvu Grada koje provode EU projekte i/ ili apliciraju na iste. Predstavništvo Slavonije i Baranje u Bruxellesu je također zajednički fokus i odgovornost u smislu među-

Predsjednik i član uprave Regionalno razvojne agencije Slavonije i Branje

GČ GORNJI GRAD

narodne suradnje u samom centru EU institucija gdje djeluje Predstavništvo. RRA SiB je trenutno partner na sljedećim projektima u provedbi: Stvaranje društva bez otpada (Case for zero waste), “Socijalna samoposluga”, Sanacija odlagališta

U novoj financijskoj perspektivi 2014. 2020. Hrvatskoj je na raspolaganju 11 milijardi eura.

ŽELJKO TURKALJ

Grad osigurava zemlju za Tera Tehnopolis Ušli smo u novu fazu nadgradnje suradnje između Grada Osijeka i Tehnologijsko-razvojnog centra osječkog Sveučilišta Tera Tehnopolis. Proteklih godinu, godinu i pol smo zadovoljni načinom razmišljanja i suradnje koje smo postigli s Gradom. Ostvaruje se poželjni model suradnje u odnosu na europske fondove koji uključuje poslovni sektor, lokalnu

samoupravu i sveučilište te tako čine “triple helix model”. Sveučilište bi po tom sporazumu za budući Tera Tehnopolis unutar sveučilišnog kampusa osiguralo zemljište, prostor na kojemu bi se taj objekt izgradio. Odradili smo prve korake, a Grad je morao sudjelovati budući da smo radili izmjene urbanističkog plana kako bismo osigurali to zemljište što je usvojeno na sjednici Grad-

Filipovica u Gradu Osijeku, Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u eko-industrijskoj zoni Nemetin, Masterplan prometnog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Od pomoći vaše za bolje sutra naše te Region2Sustain. Ukupna vrijednost projekata u provedbi je 4.340.917,51. Kroz ciljanu pripremu i provedbu projekata u suradnji s Gradom Osijekom, nastojimo zamijeniti proračunska sredstva sa sredstvima iz proračuna EU koja su nam na raspolaganju.

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

skog vijeća. Sljedeća faza je da BIOS kao tvrtka kćer Grada i sam Grad zajedno s nama isfinanciraju idejno rješenje tog budućeg objekta. BIOS će aplicirati u ime trilateralnog sporazuma između Grada, BIOS-a i Sveučilišta na sredstva EU fondova iz kojih su se već izgradila tri objekta slične namjene.

Za sve projekte koje Sveučilište radi je bitna i neizostavna podrška Grada kao i do sada.

350.000 kuna je predviđeno za izgradnju biciklističke staze na južnoj strani Strossmayerove ulice.

6.952.000 kuna

proračunskog novca za adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnju spomenika.

MO JOSIPOVAC

Nova će javna rasvjeta biti postavljena u Kolodvorskoj ulici, a u tijeku je postupak odabira izvođača.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


BORIS ČAGALJ

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Za kreditiranje javnog sektora više nije potrebna javna nabava

SVEN MÜLLER

Osijeku je za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti odobreno 14,4 milijuna kuna Riječ je o projektima vezanim za uspostavu sustava gospodarenja otpadom, nabavu komunalnih vozila, projektima povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete, energetskim pregledima, ali i sufinanciranju osječkih kućanstava u provedbi mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Osječanima smo do sada već odobrili 4,4 milijuna kuna za sufinanciranje raznih energetskih zahvata na 116 kuća.

Posebno bih istaknuo sanaciju odlagališta Filipovica, za koju smo zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode uspjeli osigurati čak 100% sredstava, dijelom iz EU, a dijelom iz Fonda, čime će se taj projekt provesti bez ikakvog opterećenja za gradski proračun. Osijek je bio jedan od 180 jedinica lokalne samouprave koje su se prošle godine prijavile na javni poziv Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Za provođenje raznih energetskih mjera na 18 kuća Gradu smo odobrili 1,2 milijuna kuna, no do sada je isplaćeno tek oko 470 tisuća kuna. Interes građana, međutim, bio je daleko veći od tog broja.

22.158.554 kuna

proračunskog novca za obrazovanje.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak financira nekoliko infrastrukturnih projekata u Gradu, između ostalog sudjelovali smo i u financiranju tramvajske pruge u Višnjevcu, izgradnji biciklističkih staza, parkirališta i javnih prometnih površina. Kod projekata javnog sektora kreditna sredstva se mogu koristiti za sufinanciranje i međufinanciranje prihvatljivih troškova, ali možemo financirati i neprihvatljive troškove za koje nositelj projekta neće dobiti bespovratna sredstva, ukoliko bez tih troškova sam projekt ne bi mogao funkcionirati. Krediti za javni sektor imaju rok otplate od 15 godina uz mogućnost korištenja počeka, a kamatna stopa iznosi 3%. Za realizaciju kredita, za javni sektor, više nije po-

Voditelj područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Slavoniju i Baranju

trebna javna nabava, što dodatno olakšava i ubrzava ishođenje kredita. Nedavno smo održali radni sastanak s predstavnicima Grada na kojem su predstavljeni EU projekti koje priprema Grad i naše mogućnosti financiranja istih.

SAŠA LJUBOJEVIĆ

Zaposlili smo osobu za pisanje EU projekata Direktor tvrtke Ukop d.o.o.

Iznos od 400.000 koje Grad Osijek izdvaja za Ukop čini 2,2% ukupnih prihoda društva. Sredstva su smanjena, za razliku od prošle godine, dok je nivo usluge podignut uz racionalizaciju poslovanja. Subvencija služi za unaprjeđenje poslovanja društva, odnosno povećanja

kvalitete usluga koje pružamo građanima. Ove godine smo primili djelatnika za EU fondove, budući da smo u suradnji sa Somborskim grobljem aplicirali na nekoliko projekata, te imamo u pripremi i nove projekte.

Grad Osijek u 2014. godini ostvario prihode od 3.540 milijardi kuna, a rashodi su bili 3.546 milijardi kuna.