Čist račun - osječki proračun (rujan 2015.)

Page 1

BROJ 2, RUJAN 2015. SAŠA URANJEK

Proračun se direktno puni aktivnostima Turističke zajednice Uz članarine gospodarskih subjekata koji obavljaju turističku djelatnost ili djelatnosti neposredno povezane s turizmom, drugi značajan izvor prihoda je boravišna pristojba koja se uplaćuje na račun turističkih zajednica. TZ je obvezna 30% prihoda iz boravišne pristojbe uplatiti u gradski proračun, a ove je godine smo uplatili 90.000 kuna. Grad Osijek dužan je kroz određene projekte taj iznos sredstava utrošiti u njihovo sufinanciranje. Za 2015. godinu Gradonačelnik Grada Osijeka je donio Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja zajedničkih projekata u iznosu od 140.000 kuna. Aktivnostima TZ koje doprinose povećanju broja dolazaka i ostvarenih noćenja direktno se puni gradski proračun. Aktivnosti koje imaju za cilj pospješiti ovaj prihod zasigurno su promotivne - web stranica, izrada promidžbenih materijala, oglašavanje, nastupi na sajmovima i prezentacijama i organiziranje turističkih manifestacija i uvođenje novih turističkih proizvoda).

Voditeljica Centra za poduzetništvo Osijek

DARIJA KRSTIĆ

Partnerstvo s Gradom približilo bi poduzetništvo građanima

Direktor Turističkog ureda Turističke zajednice grada Osijeka

Naši planovi idu u pravci daljnje promocija grada Osijeka , ali i jačanje manifestacija koje su već postale prepoznate u gradu. Trenutno razvijamo manifestaciju Gastro fest Osijek.

4.950.000 kuna

proračunskog novca za djelovanje sportskih udruga-klubova

Centar za poduzetništvo ima bazu projektnih ideja koju kreiramo na temelju uočenih potreba u radu s različitim ciljnim skupinama; nezaposlenima, mladima, poduzetnicima, akademskom zajednicom, poljoprivrednicima i sl. Međutim, velik je problem što postoji ogroman diskontinuitet u objavama natječaja i iako imate odlične ideje, morate pričekati natječaje na koje ćete ih moći prijaviti. Priroda odnosa Centra za poduzetništvo i Grada Osijeka je je takva da je Centar udruga kojoj Grad Osijek, u okviru natječaja za udruge koji se objavljuje svake godine, odobrava financijska sredstva za financiranje jednog projekta, ali ne u cijelosti već u određenom postotku.

VODENICA

Grad Osijek je vodeći partner projekta “Putevima mlinara u prekograničnom području”.


ANKETE

BORIS BANJAN

Vatrogascima je potrebno najmanje 4 milijuna kuna

U 2015. iz proračuna će se za Dječji vrtić Osijek izdvojiti 26.000.000 kuna. Misle li građani da je taj iznos dovoljan? 11.04% Dovoljno je.

88.34% Nije dovoljno. 0.61% Ne zanima me na što se troši proračunski novac.

U 2015. iz proračuna će se za Europsku prijestolnicu kulture 2020. izdvojiti 402.000 kuna. Je li to dovoljno? 40.74% Mislim da je.

59.26% Mislim da nije.

0% Ne zanima me na što se troši proračunski novac.

U 2015. Grad planira utrošiti 5.952.000 kuna za adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnju spomenika. Treba li Grad iz proračuna barem djelomično plaćati obnovu pročelja zgrada u glavnim ulicama u centru Osijeka, a koje su u privatnom vlasništvu? 64.93% Da, Grad treba sufinancirati obnovu takvih pročelja 32.84% Ne, to je dužnost vlasnika ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

2

2.23% Ne živim u ni jednoj od glavnih ulica pa me ne za nima

Zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

Izlaskom vatrogasaca iz MUP-a RH (1. siječnja 2000. godine) javne vatrogasne postrojbe velikim dijelom ostale su na financiranju iz Državnog proračuna. Za našu vatrogasnu postrojbu to je od 85 do 87 % ukupnih sredstava kojim smo financirani. Tehnika financiranja je takva da se državna sredstva pre-

bacuju na račune gradova kao pomoć u sufinanciranju javnih vatrogasnih postrojbi. Do danas se financiranje postrojbe od prihoda gradskog proračuna nije u značajnijoj mjeri povećalo. Nakon analize došli smo do podatka da je Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka najslabije financirana postrojba od 10 većih gradova u kojima se one financiraju s 1 do 1,5 posto dijela gradskog proračuna Grad Osijek izdvaja svega 0,5 posto dijela svog proračuna za financiranje naše vatrogasne postrojbe. To znači da bi Grad Osijek trebao povećati ulaganja s dosadašnjih 2.200.000 na minimalno 4.000.000 kuna.

EDIT LEMAL

Grad planira dograditi Centar “Ivan Stark”

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”

U 2014. godini Grad Osijek dodijelio je Centru financijsku potporu – kapitalnu donaciju za uređenje i opremanje prostora za provođenje programa Poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u iznosu od 44.662,88 kuna. No, iz godine u godinu raste broj upisanih učenika s teškoćama u razvoju.

Školske 2015./2016. godine Centar će polaziti 199 polaznika, s tendencijom povećanja broja učenika i odjela. Nastavni rad organiziran je u dvije smjene. Zbog nedostatka prostora ukinuli smo dvije skupine produženog stručnog postupka. Iz tih razloga hitno nam je potrebno proširenje prostornih kapaciteta. Grad Osijek planira dogradnju Centra i vjerujemo da ćemo i taj problem uskoro riješiti. Grada je senzibiliziran za potrebe osoba s teškoćama te razumije specifične potrebe koje naši polaznici, roditelji i djelatnici Centra imaju u radu s populacijom koja živi s poteškoćama. Doista su uvijek voljni “uskočiti” s podrškom i financijskom pomoći u slučaju potrebe.

Dopredsjednik Udruge EU centar

DOMAGOJ VIDAKOVIĆ

Eko industrijska zona Nemetin je prva takva zona u Hrvatskoj EU Centar je partner Gradu Osijeku na europskom projektu izgradnje infrastrukture u Eko industrijskoj zoni Nemetin. Taj je projekt počeo 1. 10. 2014. i trajat će do 13. 9. 2016. Ukupan iznos projekta je nešto više od 12,5 milijuna kuna. Od toga su europski novci 12,3 milijuna kuna. Taj se iznos izdvaja kroz dvije ili čak tri proračunske godine. Od tih 12,3 milijuna kuna čak je 10,5 milijuna kuna potrebno za izgradnju infrastrukture u Eko zoni, a odnosi se na DTK infrastrukturu, javnu rasvjetu, toplovod i oborinsku odvodnju. Za EU Centar se izdvaja 300.000 kuna bruto za plaće dva djelatnika kroz dvije godine, dakle, 600.000 kuna.

Transparentnost je uvijek bitna jer moramo znati na što se troše naša sredstva.


DAVOR VIĆ

Da bi ZOO vrt bio samoodrživ, potrebno ga je učiniti turističkim faktorom od regionalnog značenja Sredstva od 3.000.000 kuna za poslovanje zoološkog vrta jesu smanjena u odnosu na prethodnu godinu, no isto tako je dosta učinjeno na racionalizaciji rashoda uz usporedno povećanje promocije rada našeg vrta. U prvoj polovici godine imamo i blagi rast posjeta u iznosu od 4%, te veći interes, a time i prihod od edukacijskih programa koje ondje provodimo. To nam do kraja godine daje za pravo očekivati da ćemo uistinu trebati manji iznos subvencija no dosad. Ipak, da bismo zoološki vrt učinili samoodrživim, dakle da bi se troškovi njegova rada pokrivali sredstvima uprihodovanima isključivo od prodanih ulaznica, čime bi se gradski proračun dodatno rasteretio, potrebno ga je učiniti turističkim faktorom od regionalnog značenja. Za financiranje tog

Direktor Unikoma

pothvata, gdje bi zoološki vrt narastao, kako ponudom sadržaja, tako i atraktivnošću, bit će potrebna sredstva iz europskih fondova. Naš interes nije profit, već samoodrživost u okvirima realno predviđenih financijskih sredstava od strane struke i u skladu sa zakonskim obvezama. Istovremeno na ovaj način postoji veći stupanj kontrole našeg poslovanja od strane našeg većinskog vlasnika, a to je Grad Osijek, što u konačnici za rezultat ima transparentnost

MARKO ĐUKIĆ

Osječki Crveni križ financirat će se iz vlastite djelatnosti Grad godišnje izdvaja 0,7% sredstava iz zakonom određenih prihoda Grada, odnosno za 2015. godinu to iznosi milijun i pol kuna. Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu Grad izdvaja i za posebne programe kao što je pučka kuhinja, što će opet prema troškovima iznositi do pola milijuna kuna. Grad također, po Ugovoru, osigurava još 200.000 kuna

godišnje, u idućih desed godina, zbog ranije manje uplaćenih sredstava u vrijeme pravnog vakuuma vezanog za promjenu Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Taj iznos služi za otplatu kredita za obnovu i izgradnju Centra u Orahovici. Korisnici proračuna se moraju uklopiti u odgovarajuća sredstva koja su na raspolaganju. Shodno tome je financijski plan Gradskog

Svaku pohvalu držimo kao potvrdu da dobro radimo naš posao, a svaku kritiku kao podsjetnik da uvijek možemo biti još bolji. ka krajnjim korisnicima, a to su naši građani. Planove realiziramo u okviru poslovanja, a osnovna dužnost nam je pratiti zakonske propise, gdje se u zadnjih nekoliko godina ističe segment zaštite okoliša, prilagoditi radne procese i tehnologiju kako bi iste zadovoljili, te istovremeno zadržali razinu kvalitete usluga koje obavljamo. Naravno u svemu navedenomu nastojimo biti i kreativni, te koristiti sve novine koje nam tehnologija nudi.

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek

društva Crvenog križa napravljen da ona budu dostatna. Svatko bi želio više, ali se mora uklopiti. Pratimo sve što se zbiva u pogledu natječja za sredstva Europske unije, ali i domaćih izvora.

Transparentnost je bitna u svemu kada je u pitanju novac poreznih obveznika. Grad zaslužuje peticu.

GČ NOVI GRAD

Na Sjenjaku su do sada sanirani nogostupi i izgrađena parkirališna mjesta u iznosu od 221.263.91 kuna.

17.765.651 kuna

proračunskog novca za 20 osnovnih škola Grada Osijeka

MO BRIJEST

Izgradnja biciklističke staze od Brijesta do Osijeka jedna je od kapitalnih investicija tog mjesnog odbora.

ČIST RAČUN OSJEČKI PRORAČUN

3


STEVAN RADOVANČEVIĆ

Ravnatelj Osnovne škole Antuna Mihanovića

Grad Osijek se godinama javlja kao najveći pojedinačni donator HPD-a „Lipa“

JOSIP MANDURIĆ

Za produženi boravak treba nam prostor i novac za plaće učitelja Sredstva koja Grad Osijek izdvaja iz proračuna za OŠ Antuna Mihanovića i za druge škole kojima je osnivač znatno su smanjena u odnosu na godine prije ekonomske krize i dostatna su samo za podmirenje osnovnih, najpotrebnijih i hitnih potreba škola. Pažnjom dobrog domaćina raspolažemo

Transparentnos je važna jer umanjuje nesigurnost, a korisnicima pruža mogućnost uvida u svrsishodno i namjensko trošenje sredstava.

materijalnim sredstvima i neprestano tražimo prostora za dodatne uštede kako bi sredstva koja dobijemo bila dostatna za normalno funkcioniranje i uspješno ostvarenje ciljeva zbog kojih postojimo. Iz gradskog proračuna financira se usluga produženom boravka koju nudimo našim roditeljima u dijelu plaće za dvije učiteljice. Za plaće dviju učiteljica s pola radnog vremena izdvaja se oko sto tisuća kuna. Potrebno je osigurati prostorne uvjete i dostatna financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku. Interes roditelja je velik i mnogi nas kontaktiraju i raspituju se o upisu u našu školu zbog produženog boravka.

4.100.000 kuna

proračunskog novca za izgradnju javnih prometnih površina Campus

Stjecajem nepredviđenih okolnost Grad Osijek ove je godine financirao samo „Lipine“ projekte: “Svečani koncerti u povodu 200. godišnjice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera” s 5.000 kuna, “Bum! Tres! LIPA Ples 2: Totalno drukčiji od drugih” s 15.000 kuna i europski festival zborova u Pečuhu “Europa cantat” s 5.000 kuna. Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“ svojom pogreškom ove godine nije participiralo financijska sredstva za redovnu djelatnost što znači da je ukupni iznos od Grada umanjen za 45.000 kuna. Grad Osijek prošle je godine za redovnu djelatnost i projekte HPD-a „Lipa“ izdvojio 70.000 kuna.

Dopredsjednik Hrvatskog pjevačkog društva “Lipa”

Velikim naporom i preraspodjelom prihoda do kraja godine Društvo će odraditi sve predviđene projekte. Planovi za 2016. godinu već su u pripremi budući da će Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“ te godine proslaviti 140 godina postojanja.

SVJETLANA TAKAČ

26 vrtića i oko 2.700 djece traže velika ulaganja Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek

Grad Osijek iz svog proračuna za ovu godinu za Dječje vrtiće Osijek izdvaja 27.760.000 kuna. Sredstva su usmjerena za podmirenje plaća radnika, za tekuće materijalne i financijske rashode ustanove. No, ta sredstva nisu dovoljna. S obzirom da imamo 26 vrtića i oko 2.700

djece, to traži velika ulaganja. Sredstva se isplaćuju mjesečno, na osnovu dostavljenih troškova(Riznica). Planiramo aplicirati projekte na EU fondove radi energetske učinkovitosti i stručnog usavršavanja stručnih radnika.

Gradovi do 2023. godine

trebaju položiti nove distribucijske i odvodne mreže, povećati razine priključenja novih korisnika te izgraditi sustav pročistača otpadnih voda.